Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης"

Transcript

1 Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία Σκοπός της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr" είναι η παρακολούθηση για λογαριασμό του χρήστη και η ενημέρωση του τελευταίου για τις προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνάδουν με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του, μέσω των πηγών πληροφόρησης diavgeia.gr και Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED). Η υπηρεσία " diagonismoi-dimosiou.gr " αναζητεί τις τρέχουσες δημόσιες προκηρύξεις για τις οποίες ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη, σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησής του. 2.Δεδομένα Παρόχου Επωνυμία: Közbeszerzés Figyelő Kft. Τοποθεσία: HUNGARY, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196. Όνομα εκπροσώπου: János Rovnyai ΑΦΜ : HU Τράπεζα: EUROBANK ERGASIAS Αριθμός τραπεζικού λογ/μού: GR Γενικοί όροι χρήσης 3.1. Μετά την εγγραφή - για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο - ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ορισμένα κριτήρια ή χώρες. Κατόπιν θα πληροφορείται για τις δημόσιες προκηρύξεις που ανακοινώνονται για τα κριτήρια αυτά ή σε αυτές τις χώρες. 3.2 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κριτηρίων αναζήτησης, αποστέλλονται στις καθορισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών. Στο , ο χρήστης λαμβάνει το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων, όχι μόνο τους συνδέσμους τους. Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα αναζήτησης και να παρακολουθεί την πορεία των δημόσιων διαγωνισμών. Στην σελίδα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αναζητήσεων για τις προκηρύξεις και προβολής των τελευταίων διαγωνισμών για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και όταν προκύψουν νέες προκηρύξεις διαγωνισμών, οι σύνδεσμοι των τελευταίων εμφανίζονται την ίδια στιγμή. 3.3 Ο χρήστης λαμβάνει τις ενημερώσεις του συστήματος σχετικά με τις δημόσιες προκηρύξεις που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησής του. Ο πάροχος αποστέλλει στο χρήστη τις ενημερώσεις για τις νέες προκηρύξεις, αυτόματα, στην καθορισμένη διεύθυνση . Στο χρήστη αποστέλλονται μόνο νέες ενημερώσεις, σε συνάρτηση με τις καθορισμένες ρυθμίσεις αναζήτησης.

2 3.4 Η ανάλυση του περιεχομένου των προκηρύξεων σε αληθινό χρόνο γίνεται με αλγόριθμους και για την απόδοση της ανάλυσης, ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη. 3.5 Ο χρήστης, για τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό συνδρομής με βάση το χρόνο συνδρομής που θα επιλέξει. Η αμοιβή καταβάλλεται εκ των προτέρων μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο περιβάλλον διαχείρισης της ιστοσελίδας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα καταβολής του ποσού συνδρομής, για λογαριασμό της υπηρεσίας diagonismoi-dimosiou.gr με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμό Paypal. Με την εγγραφή, ο χρήστης συμφωνεί με τον πάροχο και αποδέχεται τα τέλη όπως αυτά αναγράφονται στην φόρμα προτιμολόγησης (proforma invoice). Ο χρήστης λαμβάνει τη φόρμα προτιμολόγησης (proforma invoice) που εκδίδεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, στην προκαθορισμένη διεύθυνση ως συνημμένο αρχείο σε μορφή PDF. Μέχρι την καταβολή του ποσού συνδρομής, ο πάροχος της υπηρεσίας, έχει το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του χρήστη στην υπηρεσία. Κατόπιν της ολοκλήρωσης μεταφοράς του τέλους συνδρομής και εντός 5 εργάσιμων ημερών, ο χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, στην προκαθορισμένη διεύθυνση e- mail ως συνημμένο αρχείο σε μορφή PDF, ακολουθούμενο από δύο αρχεία τύπου.txt που αφορούν στα στοιχεία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ηλεκτρονική υπογραφή του τιμολογίου. 3.6 Η σύμβαση ισχύει για το τέλος που καταβάλλεται και τη συγκεκριμένη προθεσμία. Η λήξη της σύμβασης θα πρέπει να παρακολουθείται από την υπηρεσία, στην οποία ανήκει το περιβάλλον διαχείρισης. Στο τέλος της καθορισμένης προθεσμίας, ο πάροχος παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των προκηρύξεων (παρατήρηση των δημοσιεύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες, αποστολή σχετικών ενημερώσεων μέσω , προβολή των στοιχείων στην επιφάνεια του αρχείου της υπηρεσίας), ενώ ο εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει σε ισχύ. Η σύμβαση θα πρέπει να επεκταθεί και στον τρόπο χρέωσης, όπως αυτός αναφέρεται στο περιβάλλον διαχείρισης της υπηρεσίας. (τραπεζικό έμβασμα, λογαριασμός Paypal, χρέωση πιστωτικής κάρτας). 3.7 Σύμφωνα με την οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα τιμολόγια που εκδίδονται σε εταιρείες με φορολογικές υποχρεώσεις στο εσωτερικό της ΕΕ (εκτός της Ουγγαρίας) και διαθέτουν ΑΦΜ ΕΕ, δεν χρεώνεται ΦΠΑ. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην περίπτωση των εταιρειών που φορολογούνται εκτός της ΕΕ, επίσης δεν θα χρεώνεται ΦΠΑ. 3.8 Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, για στατιστικούς λόγους, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει στο σύστημά του και αφορούν στον εκάστοτε χρήστη. 3.9 Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει την υπηρεσία σε χρήστη, από τη στιγμή που αναγνωρίζει την υποψία παραβίασης ή κατάχρησης των όρων χρήσης Ο χρήστης αποδέχεται τα παραπάνω δικαιώματα του παρόχου της υπηρεσίας και τη χρήση ένδικων μέσων, σε περίπτωση παραβίασης αυτών. Για σχετικές ζημιές ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στον πάροχο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη Ο πάροχος εργάζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά δεν εγγυάται για τη συνέχισή της. Επιπλέον, ο πάροχος διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών. Για την αποτυχία της υπηρεσίας, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

3 3.12 Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως την υπηρεσία. Στην περίπτωση που οι εγγεγραμένοι χρήστες Οργανισμών, επιθυμούν να αποστέλλονται τα στοιχεία εκτός από την καθορισμένη διεύθυνση και σε διαφορετικούς παραλήπτες (3 επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής μόνο στα μέλη ή τους υπαλλήλους τους. Οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μόνο στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταπωλεί την υπηρεσία σε χρήση από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των κοινοποιήσεων της υπηρεσίας σε τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση παραβίασης του σημείου (Δηλαδή, αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται από πολλά άτομα - οργανισμούς, ή στην περίπτωση των ιδιωτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία πολλά άτομα, ή αν ο χρήστης προωθεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας που παρέχεται σε άλλους οργανισμούς), ο πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία αμέσως. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε στον πάροχο. 4. Ευθύνη για το περιεχόμενο δημοσίευσης 4.1 Η Υπηρεσία "diagonismoi-dimosiou.gr" διευκολύνει την πρόσβαση του χειριστή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ο ίδιος δεν παρέχει και δεν επεξεργάζεται το περιεχόμενο, αλλά συμμετέχει στην προετοιμασία των συναλλαγών που εκτελούνται από αυτόν. Κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από την υπηρεσία, ειδικά για την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους, βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης. 4.2 Η υπηρεσία "diagonismoi-dimosiou.gr" παρέχει τις υπηρεσίες φορέα εκμετάλλευσης, οι οποίες συνάδουν με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 131/2003) όπως ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες επικοινωνίας της πληροφορίας: 5. Διεθνής χρήση της ιστοσελίδας 5.1 Σε αυτούς τους Όρους χρήσης της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr" ο ελληνικός νόμος υπερισχύει. 5.2 Εν όψει του γεγονότος ότι η υπηρεσία που προσφέρεται από την ιστοσελίδα έχει διεθνή χαρακτήρα, ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην κατά τη χρήση, τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Εάν η χρήση των σχετικών δραστηριοτήτων δεν συμφωνεί με το δίκαιο μιας χώρας, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν η σελίδα χρησιμοποιείται παρά την απαγόρευση αυτή, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. 6. Εγγραφή/Συνδρομή 6.1 Για την αποδοτικότερη παρακολούθηση της υπηρεσίας, θα πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Κατά την εγγραφή, παρουσιάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας, κατά την εγγραφή, πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

4 διεύθυνση του χρήστη Επωνυμία της εταιρείας Ιδιότητα της εταιρείας Διεύθυνση χρέωσης της εταιρείας ΑΦΜ της εταιρείας ΔΟΥ της εταιρείας Όνομα του προσώπου επικοινωνίας διεύθυνση του προσώπου επαφής Τρόπος πληρωμής του τέλους συνδρομής (PayPal, χρέωση πιστωτικής κάρτας, μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος) 6.3 Ο χρήστης καλείται να καθορίσει κατά την εγγραφή το λεγόμενο "Επιχειρηματικό Προφίλ". Το "Επιχειρηματικό Προφίλ" αναφέρεται στο πεδίο ενδιαφέροντος της εταιρείας σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Μετά την καταβολή του τέλους συνδρομής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας diagonismoi-dimosiou.gr, να επιλέξει ή να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό προφίλ αναζήτησης ή να περιλαμβάνει το «επιχειρηματικό προφίλ», το οποίο είχε επιλεγεί από τη λίστα που παρέχεται από τον πάροχο της υπηρεσίας. 6.4 Κατά την εγγραφή ο χρήστης συμφωνεί ότι ο χειριστής της υπηρεσίας αποθηκεύει τα δεδομένα του και τη διεύθυνση IP του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση. 6.5 Η εγγραφή και η σύμβαση μεταξύ παρόχου και χρήστη είναι συνταγμένα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή μπορούν ανά πάσα στιγμή, να ανακτηθούν και να τροποποιηθούν, εάν είναι απαραίτητο. 7. Αλλαγή των δεδομένων του χρήστη, διαγραφή της καταχώρησης. 7.1 Εάν κατά ή μετά την καταχώρηση των δεδομένων του χρήστη αυτά αλλάξουν, ο χρήστης καλείται να διορθώσει τα συγκεκριμένα δεδομένα για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας σύμφωνα με τις αλλαγές. 7.2 Για να ισχύει η εγγραφή ο χρήστης πρέπει να καθορίσει έναν κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου του κωδικού αυτού. Εάν ο χρήστης έχει υποψίες ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο θα μπορούσε επίσης να κάνει χρήση του συγκεκριμενυ κωδικού, είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του αμέσως. Για ζημίες που προκύπτουν από την αποτυχία των εν λόγω κανόνων, η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη. 7.3 Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει την εγγραφή του από την υπηρεσία diagonismoi-dimosiou.gr. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν αμέσως. 7.4 Τα στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα χρέωσης και συναλλαγής ή σε νομική υποχρέωση, δεν θα διαγράφονται αμέσως από τον χειριστή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς εκμετάλλευσης μόνο όταν είναι απαραίτητο ή καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευτούν μόνο προσωρινά.

5 7.5 Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την εγγραφή του χρήστη ανά πάσα στιγμή. 8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 8.1 Οι διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αφορούν (κατά την έννοια της ελληνικής νομθεσίας ν. 2472/1997 όπως ισχύει σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), μόνο στα φυσικά πρόσωπα, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι μόνο για ιδιωτική χρήση. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. 8.2 Η δήλωση των στοιχείων του Διαχειριστή και των προδιαγραφών των στοιχείων αυτών είναι προαιρετική. Ο χειριστής επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω της συγκατάθεσης του χρήστη κατά την εγγραφή. 8.3 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. 8.4 Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του χρήστη για την καλύτερη εξυπηρέτησή του και την ανάλυση στατιστικών. Δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους. Επιπλέον, η υπηρεσία χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζει ο χρήστης για παροχή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τη λειτουργία της διαχείρισης της υπηρεσίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό να τον ενημερώσει για τις σχετικές ανακοινώσεις. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι αυτοματοποιημένη και εκτελείται από το σύστημα της υπηρεσίας. 8.5 Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του συνόλου των επεξεργασμένων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ή αναπτύσσει διαδικασίες για την επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων και κυρίως την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εκδόσεις, διαγραφές ή καταστροφή. 8.6 Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα δικά του δεδομένα ή να παύσει την ηλεκτρονική διασύνδεση ή την υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει σχετική επεξεργασία των δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων μέσω Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, εάν ο πάροχος της υπηρεσίας δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, τον προσανατολισμό ή την επικοινωνία, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον πάροχο της υπηρεσίας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου, πριν αυτός προβεί σε δικαστικές ενέργειες. 9. Μονομερείς αλλαγές στους Όρους

6 9.1. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού του τέλους για την υπηρεσία) με την εκ των προτέρων ενημέρωση του χρήστη. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ, για πρώτη φορά, μετά τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης των όρων χρήσης: 01 Ιουλίου 2014 Κριτήρια αναζήτησης, συνημμένο 1 Χρέωση για την υπηρεσία Εφαρμόζεται από τις 01 Ιουλίου Χρεώσεις Συνδρομής Όνομα πακέτου(μέγιστος αριθμός προφίλ αναζήτησης) DD MINI Περίοδος Τιμή (Eώς 2 Προφίλ αναζήτησης) 6 Mήνες 139,00 Ευρώ + Φ.Π.Α 12 Mήνες 249,00 Ευρώ + Φ.Π.Α DD START (Εώς 5 Προφίλ αναζήτησης ) 6 Mήνες 234,00 Ευρώ + Φ.Π.Α 12 Mήνες 420,00 Ευρώ + Φ.Π.Α DD PREMIUM (Απεριόριστα προφίλ αναζήτησης) 6 Mήνες 387,00 Ευρώ + Φ.Π.Α 12 Mήνες 684,00 Ευρώ + Φ.Π.Α

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Η e-watershop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής προσωπικής εταιρίας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.», που εδρεύει στη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23853, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα