Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση"

Transcript

1

2 Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση Η A N E C Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ί ΤΑ Σ Υ Μ Φ Έ Ρ Ο Ν ΤΑ Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης καθώς και στη χάραξη πολιτικής και τη θέσπιση νομοθεσίας σε σχέση με την τυποποίηση. Στόχος μας είναι το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Η A N E C Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Ά Ν Ε Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ώ Σ Ε Ι Σ Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Η Γενική Συνέλευση της ANEC αποτελείται από ένα μέλος από κάθε χώρα. Η A N E C Ι Δ Ρ Ύ Θ Η Κ Ε Τ Ο ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΖΕΣ. Εθνικές οργανώσεις καταναλωτών συνεισφέρουν σε είδος.

3 Αγώνας για ασφάλεια και ποιότητα Η A N E C Β Ο Η Θ Ά να γίνονται ασφαλέστερα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες και να βελτιώνονται από την άποψη της προσβασιμότητας, της απόδοσης και της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ε Ί Α Τ Η Σ A N E C Π Ο Υ Ε Δ Ρ Ε Ύ Ε Ι Σ Τ Ι Σ Β Ρ Υ Ξ Έ Λ Λ Ε Σ συντονίζει ένα δίκτυο περισσότερων από 200 εμπειρογνωμόνων σε θέματα καταναλωτή από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εμπειρογνώμονές μας συνεισφέρουν άμεσα σε περισσότερες από 70 τεχνικές και πολιτικές επιτροπές που ασχολούνται με την τυποποίηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Ι Τ Ο Μ Ε Ί Σ Π Ρ Ο Τ Ε ΡΑ Ι Ό Τ Η ΤΑ Σ Τ Η Σ A N E C είναι οι εξής: ασφάλεια του παιδιού, ασφάλεια οικιακών συσκευών, σχεδιασμός για όλους, κοινωνία των πληροφοριών, περιβάλλον, υπηρεσίες και οδική ασφάλεια. Τ Ο Κ Λ Ε Ι Δ Ί Ε Ί Ν Α Ι Η Έ Ρ Ε Υ Ν Α : Η ANEC χρειάζεται να βασίζει τα επιχειρήματά της σε αποδεδειγμένα στοιχεία. Οι έρευνες που αναθέτουμε αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές μας και σχεδιάζονται από τις ομάδες εργασίας στους επτά τομείς προτεραιότητας.

4 Στόχος μας η προστασία των συμφερόντων σας Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ή Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν Σ Τ Η Ν Τ Υ Π Ο Π Ο Ί Η Σ Η έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση επηρεάζονται περισσότερο από τα πρότυπα. Οι απόψεις των καταναλωτών αντισταθμίζουν τις απόψεις της βιομηχανίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε πρότυπα που αναπτύχθηκαν με συμμετοχή και των καταναλωτών γίνονται ευκολότερα αποδεκτά στην αγορά. Τέλος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρότυπα συμπληρώνουν τη νομοθεσία. Οι καταναλωτές διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Η Ά Σ Κ Η Σ Η Ε Π Ι Ρ Ρ Ο Ή Σ Σ Τ Ι Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Έ Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Έ Σ προϋποθέτει δικτύωση με μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η ANEC εκπονεί έγγραφα θέσεων για ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και σχετίζονται με την τυποποίηση και τα συνεισφέρει στη διαδικασία. Η ιστοσελίδα και το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας προσφέρουν πληροφόρηση για τις εν εξελίξει εργασίες και τις πρόσφατες εξελίξεις.

5 Τι είναι το πρότυπο; ΤΑ Π Ρ Ό Τ Υ Π Α Ε Π Η Ρ Ε Ά Ζ Ο Υ Ν κάθε πτυχή της ζωής μας. Μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ζωής μας και να κάνουν ασφαλέστερα τα προϊόντα που αγοράζουμε. Η τυποποίηση δεν στοχεύει απλώς στην ασφάλεια των προϊόντων, τη συμμόρφωση και την εναρμόνιση. Αφορά και νέους τομείς, όπως το περιβάλλον, τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα πρότυπα αφορούν ευρύτατο φάσμα ζητημάτων, για παράδειγμα διασφαλίζουν ότι το πλυντήριο δεν μπορεί να ανοιχτεί ενώ λειτουργεί ή ότι οι πιστωτικές κάρτες έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε. ΤΑ Π Ρ Ό Τ Υ Π Α Ε Ί Ν Α Ι Έ Γ Γ ΡΑ Φ Α που αναπτύσσονται από οργανισμούς τυποποίησης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε συναινετική βάση. Η εφαρμογή τους είναι προαιρετική και παρέχουν τεχνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για προϊόντα και διαδικασίες. Σ Τ Η Ν Ε Ε, Β Ά Σ Ε Ι Τ Η Σ Ν Έ Α Σ Π Ρ Ο Σ Έ Γ Γ Ι Σ Η Σ της τεχνικής εναρμόνισης, τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμπληρώνουν τη νομοθεσία. Ο ευρωπαίος νομοθέτης περιορίζεται στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και αφήνει την αναζήτηση τεχνικών λύσεων στους συντάκτες των προτύπων. Κατ αυτό τον τρόπο η τυποποίηση διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο.

6 Στο επίκεντρο Η A N E C Α Σ Χ Ο Λ Ε Ί ΤΑ Ι Μ Ε Ε Υ Ρ Ύ Φ Ά Σ Μ Α προϊόντων και υπηρεσιών: από τοστιέρες και παιχνίδια μέχρι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κάρτες αναγνώσιμες από μηχανή και από περπατούρες και αναπτήρες μέχρι εκτυπωτές και ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή. Κ Ο ΡΔ Ό Ν Ι Α Σ Ε Π Α Ι Δ Ι Κ Ά Ε Ν Δ Ύ Μ ΑΤΑ Έχουν συμβεί θανατηφόρα ατυχήματα σε παιδικές χαρές εξαιτίας κορδονιών στις περιοχές του λαιμού και του κεφαλιού των ενδυμάτων των παιδιών. Τα κορδόνια αυτά μπορούν να προκαλέσουν στραγγαλισμό. Χάρη στη συνεισφορά της ANEC, το τελευταίο πρότυπο απαγορεύει τη χρήση τους στην περιοχή του λαιμού και του κεφαλιού σε ενδύματα για παιδιά ηλικίας έως επτά ετών. Ο Δ Ι Κ Ή Α Σ Φ Ά Λ Ε Ι Α Η ANEC ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων για την ασφάλεια στο πίσω κάθισμα των αυτοκινήτων. Η δοκιμή πρόσκρουσης της ANEC για το 2003 έδειξε ότι τα διαιρούμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σπανίως είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντέξουν πλήρως την πίεση που ασκούν κατά την πρόσκρουση οι αποσκευές που βρίσκονται στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

7 Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ό Σ Γ Ι Α Ό Λ Ο Υ Σ Βασικό δικαίωμα του καταναλωτή είναι να έχει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Διάκριση συνιστά το να εμποδίζονται οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η ANEC ζητεί την εφαρμογή του Οδηγού 6 της CEN/CENELEC που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τους συντάκτες προτύπων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Έ Ξ Υ Π Ν Α Σ Π Ί Τ Ι Α Τα «έξυπνα σπίτια» συνδυάζουν αυτοματισμό, δίκτυα επικοινωνίας και «ευφυή» έλεγχο. Η ANEC χαιρετίζει τις δυνατότητες που παρέχουν για αυξημένη ασφάλεια, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας για τους περισσότερους καταναλωτές. Τα πρότυπα πρέπει να εξασφαλίσουν την ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη διαλειτουργικότητα.

8 Η συμμετοχή σας μετράει Το έργο της ANEC εξαρτάται από τη συνεισφορά εμπειρογνωμόνων που εργάζονται εθελοντικά και προσφέρουν το χρόνο και τις γνώσεις τους για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην τυποποίηση και την πιστοποίηση. EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE CO-ORDINATION OF CONSUMER REPRESENTATION IN STANDARDISATION Av. de Tervueren 32, box 27, B-1040 Brussels Phone fax: internet:

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση και τυποποίηση Σημείο καμπής το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004, 80 εκπρόσωποι από 18 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Συμβολή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 24-25 Οκτωβρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα