ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών"

Transcript

1 Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2011 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ISBN doi: /23091 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Επιτρέπεται η ανατύπωση. Printed in Germany ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ατζέντα της ΕΕ. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, δίνοντας στους πολίτες της τη δυνατότητα να μετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Χάρη στην «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών», ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μια νομοθετική πρόταση. Επομένως, μια επιτυχής πρωτοβουλία μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά τη νομοθετική Το ολοκαίνουργιο αυτό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας δεν έχει προηγούμενο σε διεθνικό επίπεδο. Ενδυναμώνει τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης και φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της παρέχοντάς τους έναν άμεσο τρόπο για να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στις Βρυξέλλες. Ο οδηγός αυτός εξηγεί τι είναι η πρωτοβουλία πολιτών, πώς μπορείτε να υποστηρίξετε πρωτοβουλίες και πώς να οργανώσετε τη δική σας πρωτοβουλία εάν έχετε κάποια ιδέα που θα μπορούσε να κερδίσει την υποστήριξη ενός εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ. Ελπίζω ότι οι πολίτες της ΕΕ, και ιδιαίτερα οι νέοι, θα αδράξουν την ευκαιρία αξιοποιώντας το δικαίωμα αυτό, και ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες διασυνοριακές δημόσιες συζητήσεις. Maroš Šefčovič Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι; Βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών 3 Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία 7 Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων 11 Πώς να διοργανώσετε μια πρωτοβουλία Η διαδικασία βήμα προς βήμα 13 Η διαδικασία με μια ματιά 14 Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας 16 Συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών 16 Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17 Λάβετε πιστοποίηση για το επιγραμμικό (online) σύστημα συγκέντρωσης 19 Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης 20 Λάβετε πιστοποίηση για τις δηλώσεις υποστήριξης 22 Υποβάλετε την πρωτοβουλία πολιτών σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Ένα εκατομμύριο υπογράφοντες; Τι γίνεται στη συνέχεια; 25 Πώς να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 27 2

5 Τι είναι; Βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών

6 Τι είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθετική αρμοδιότητα της Ένωσης. Πρόκειται για δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011 ( 1 ). Τι μπορεί να προταθεί ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νόμο σε τομέα όπου έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, π.χ. στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, των μεταφορών ή της δημόσιας υγείας. Ποιος μπορεί να διοργανώσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι χώρας της ΕΕ), που βρίσκονται σε ηλικία η οποία τους παρέχει δικαίωμα ψήφου ( 2 ) στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών), μπορούν να γίνουν διοργανωτές πρωτοβουλιών. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να συγκροτήσουν μια επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ που ζουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η επιτροπή πολιτών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ όλη τη διαδικασία. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:065:0001:0022:el:pdf). ( 2 ) Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 4

7 Οι πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις μπορούν, ωστόσο, να προωθούν ή να χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι χώρας της ΕΕ), που βρίσκονται σε ηλικία η οποία τους παρέχει δικαίωμα ψήφου ( 3 ) στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών), μπορούν να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Από πού μπορώ να μάθω για τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες πολιτών; Οι πρωτοβουλίες αυτές καταχωρίζονται σε κεντρικό ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ( 3 ) Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 5

8

9 Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία

10 Είστε πολίτης της ΕΕ (υπήκοος χώρας της ΕΕ) σε ηλικία που σας δίνει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης που παρέχουν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας, είτε σε χαρτί είτε επιγραμμικά (online) (στην περίπτωση που οι διοργανωτές διαθέτουν σχετικό ιστότοπο). Το έντυπο πρέπει να συμφωνεί με το υπόδειγμα του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και να περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (τίτλο, αντικείμενο και στόχους κ.λπ.), καθώς και τον αριθμό καταχώρισης της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ελέγξετε εάν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει καταχωριστεί στον ιστότοπο της Επιτροπής. Οι προσωπικές πληροφορίες που καλείστε να συμπληρώσετε στο έντυπο αυτό εξαρτώνται από τη χώρα της ΕΕ από την οποία προέρχεστε (είτε τη χώρα υπηκοότητάς σας είτε τη χώρα διαμονής σας). Οι απαιτούμενες πληροφορίες εξαρτώνται από το τι θεωρεί απαραίτητο η εκάστοτε χώρα της ΕΕ για την επαλήθευση της δήλωσης υποστήριξης. Εάν ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ και είστε υπήκοος άλλης χώρας της ΕΕ ή εάν είστε υπήκοος περισσοτέρων της μιας χωρών της ΕΕ, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των χωρών αυτών, ανάλογα με τα στοιχεία που αυτές απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία μόνο μία φορά. 8

11 Δήλωση υποστήριξης σε χαρτί Χρησιμοποιήστε το έντυπο που αντιστοιχεί στη χώρα (ή σε μία από τις χώρες) της ΕΕ από την οποία προέρχεστε. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες (ανάλογα με τη χώρα). Υπογράψτε το έντυπο και επιστρέψτε το στους διοργανωτές. Δήλωση υποστήριξης επιγραμμικά (online) Πηγαίνετε στον ιστότοπο των διοργανωτών (μπορεί να βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα της πρωτοβουλίας, στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ελέγξτε αν το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης έχει πιστοποιηθεί από αρμόδια εθνική αρχή (οι διοργανωτές πρέπει να δημοσιεύουν το σχετικό πιστοποιητικό στον ιστότοπό τους). Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας και η μη χρήση τους για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, κάτι που θα ήταν παράνομο. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, παρέχοντας τα δεδομένα που απαιτεί η χώρα σας. Δεν είναι απαραίτητο να υπογράφετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή όταν υποβάλετε τη δήλωση υποστήριξής σας επιγραμμικά. Μόλις οι διοργανωτές συγκεντρώσουν τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, τις αποστέλλουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές για επαλήθευση. Οι διοργανωτές και οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα σας και δεν μπορούν να δημοσιεύσουν τον κατάλογο των υπογραφόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, δείτε την ενότητα «Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων;». 9

12 Δύο παραδείγματα εντύπων δήλωσης υποστήριξης (σε χαρτί): Φινλανδία ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1. Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες: Φινλανδία 2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης: 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Επιτροπής: 5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: 6. Αντικείμενο: 7. Κύριοι στόχοι: 8. Ονόματα των διοργανωτών: 9. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: 10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Όλα τα πεδία του παρόντος εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά.» ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Συμπληρώνεται από τους διοργανωτές ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( 1 ) Προσυμπληρώνεται από τους υπογράφοντες ( 1 ) Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Αυστρία ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1. Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: Αυστρία Βλέπε μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας ένας εκ των οποίων πρέπει να παρασχεθεί. 2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης: 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Επιτροπής: 5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: 6. Αντικείμενο: 7. Κύριοι στόχοι: 8. Ονόματα των διοργανωτών: 9. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: 10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Όλα τα πεδία του παρόντος εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά.» ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα) ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Συμπληρώνεται από τους διοργανωτές ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( 1 ) Προσυμπληρώνεται από τους υπογράφοντες ( 1 ) Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. 10 Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.

13 Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων;

14 Καθ όλη τη διαδικασία, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ( 4 ). Πιο συγκεκριμένα, πριν από τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, οι διοργανωτές μπορεί να οφείλουν να ειδοποιήσουν την/τις αρχή/-ες προστασίας δεδομένων ( 5 ) στη/στις χώρα/-ες όπου θα γίνει η επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Οι διοργανωτές πρέπει: να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, να μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για μια πρωτοβουλία πολιτών να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά ( 6 ). Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας υπέχουν ευθύνη και υπόκεινται σε δίωξη εάν δεν τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ιδίως στην περίπτωση δόλιας χρησιμοποίησης δεδομένων. Ομοίως, οι εθνικές αρχές πρέπει: να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης, να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης ( 6 ). 12 ( 4 ) Νομοθεσία που απορρέει από την οδηγία 95/46/ΕΚ. ( 5 ) ( 6 ) Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών αυτών ορίων, εάν χρειάζεται για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές πρέπει να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελική απόφαση.

15 Πώς να διοργανώσετε μια πρωτοβουλία Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

16 Η διαδικασία με μια ματιά ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ! Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας. Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας και συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 2 μηνών. 3. Θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης επιγραμμικά (online); Λάβετε πιστοποίηση για το σύστημά σας. Η εθνική αρχή απαντά εντός 1 μηνός. 8. Πρόταση Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία σας: Ξεκινά η νομοθετική διαδικασία. 14

17 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ! 5. Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ. Μέσα σε 12 μήνες το πολύ. Λάβετε πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές για τις δηλώσεις υποστήριξης. ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ! 7. ECI Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 3 μηνών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και απαντά στην πρωτοβουλία σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 3 μηνών. Έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον υπογράφοντες; Υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 15

18 Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε εάν η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσετε την ιδέα σας. Θυμηθείτε ότι η πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να αποτελεί πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομοθετική πράξη. Πρέπει να αφορά ένα θέμα για το οποίο η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αναλάβει δράση ( 7 ). Σας συνιστούμε να ελέγξετε την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε άλλους καταλληλότερους τρόπους για να απευθύνετε το αίτημά σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέτοιοι τρόποι είναι η αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ( 8 ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις έναρξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών, δείτε την ενότητα «Καραχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών Προτού ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, πρέπει να συγκροτήσετε μια επιτροπή που να αποτελείται από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ (υπηκόους χώρας της ΕΕ) οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία που τους δίνει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 9 ) και ζουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να είναι υπήκοοι επτά διαφορετικών χωρών της ΕΕ. Η επιτροπή θεωρείται ο επίσημος «διοργανωτής» της πρωτοβουλίας και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλης της διαδικασίας. Η επιτροπή πρέπει να ορίσει, μέσα από τα μέλη της, έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή, οι οποίοι θα ενεργούν και θα ομιλούν εξ ονόματός της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 16 ( 7 ) Για να κατατοπιστείτε σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: ( 8 ) Βρείτε περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους για να προσεγγίσετε ή να επηρεάσετε την ΕΕ: ( 9 ) Οι πολίτες δεν είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία (18 έτη σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι τα 16 έτη).

19 Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 2 μηνών Προτού αρχίσετε να συλλέγετε δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες, πρέπει να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Για να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας, θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: τον τίτλο της πρωτοβουλίας (100 χαρακτήρες το πολύ), το αντικείμενό της (200 χαρακτήρες το πολύ), την περιγραφή των στόχων της (500 χαρακτήρες το πολύ), τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ που θεωρείτε σχετικές με την προτεινόμενη δράση ( 10 ), τα προσωπικά στοιχεία των επτά μελών της επιτροπής πολιτών (πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, υπηκοότητες και ημερομηνίες γεννήσεως), με ειδική αναφορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας (τη στιγμή της καταχώρισης) ύψους πλέον των 500 ευρώ, ανά δωρητή και ανά έτος. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε: τη διεύθυνση του ιστοτόπου της πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει), παράρτημα με περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία σας, σχέδιο νομικής πράξης. ( 10 ) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συνθήκες της ΕΕ: 17

20 Προϋποθέσεις Η καταχώριση δεν γίνεται αυτόματα. Προτού καταχωριστεί επίσημα η πρωτοβουλία σας και αναρτηθεί στον ιστότοπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, εντός δύο μηνών, να ελέγξει προηγουμένως: αν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν οριστεί τα πρόσωπα επικοινωνίας, αν η πρωτοβουλία σας δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των Συνθηκών, αν η πρωτοβουλία σας δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη, αν η πρωτοβουλία σας δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ ( 11 ). Μόλις καταχωριστεί η πρωτοβουλία σας, ο εκπρόσωπός σας και ο αναπληρωτής του θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή λογαριασμό στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου θα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και να διαχειρίζονται κάθε υποβολή προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους. Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του λογαριασμού θα μπορείτε να παρέχετε μεταφράσεις της πρωτοβουλίας σας σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε οι μεταφράσεις να αντιστοιχούν στο πρωτότυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τις δημοσιεύει εάν διαπιστώνει έκδηλες και σημαντικές ανακολουθίες. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχετε, σε τακτική βάση, επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας σας, αξίας πλέον των 500 ευρώ ανά δωρητή και ανά έτος. Προσοχή: Οι διοργανωτές μπορούν να αποσύρουν την καταχωρισμένη πρωτοβουλία τους οποιαδήποτε στιγμή, προτού αποστείλουν τις δηλώσεις υποστήριξης για επαλήθευση από αρμόδιες εθνικές αρχές. Η απόσυρση είναι αμετάκλητη. Μια πρωτοβουλία που έχει αποσυρθεί δεν μπορεί να έχει καμία συνέχεια, ενώ όλες οι δηλώσεις υποστήριξης καθίστανται άκυρες. Οι αποσυρθείσες πρωτοβουλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες εξακολουθούν να βρίσκονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ενότητα των πρωτοβουλιών άνευ αντικειμένου. 18 ( 11 ) Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.»

21 Λάβετε πιστοποίηση για το επιγραμμικό (online) σύστημα συγκέντρωσης Εάν θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης επιγραμμικά (online), πρέπει να δημιουργήσετε ένα επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Το σύστημά σας πρέπει να διασφαλίζει ότι: μόνον πραγματικά πρόσωπα (όχι υπολογιστές) μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις υποστήριξης, τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια, οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να παραχθούν σε μορφή που μπορεί να επαληθευθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματός σας πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το σύστημά σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που ήδη πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Προτού ξεκινήσετε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης μέσω του επιγραμμικού σας συστήματος, πρέπει να λάβετε πιστοποίηση για το σύστημα αυτό από την αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ όπου θα αποθηκευθούν τα δεδομένα. Η πιστοποίηση απαιτείται και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το λογισμικό καλύπτει μόνο μέρος του επιγραμμικού σας συστήματος συγκέντρωσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση διευκολύνεται η πιστοποίηση. Η εθνική αρχή έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στην αίτησή σας. Μόλις λάβετε το πιστοποιητικό, πρέπει να δημοσιεύσετε αντίγραφό του στον ιστότοπό σας. Προσοχή: Μπορείτε να λάβετε πιστοποίηση είτε πριν είτε μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 1 μηνός Χρήσιμα βοηθήματα Ο κανονισμός που θεσπίζει τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να πληροί το σύστημά σας: Το λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πιστοποίησης των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης: 19

22 Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης Μόλις λάβετε επιβεβαίωση για την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, μπορείτε να αρχίσετε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Έχετε στη διάθεσή σας έναν χρόνο για να συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης. Η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης μπορεί να γίνει σε χαρτί και/ή επιγραμμικά. Για να συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα έντυπα που ανταποκρίνονται στα υποδείγματα που παρατίθενται στον κανονισμό σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πρωτοβουλία σας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον λογαριασμό διοργανωτή σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε εξατομικευμένα και προσυμπληρωμένα έντυπα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε: τη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης, τη γλώσσα των πεδίων μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη γλώσσα των πληροφοριών γύρω από την πρωτοβουλία σας μία από τις γλώσσες στις οποίες η πρωτοβουλία σας έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο. Προστασία δεδομένων Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να τηρείτε την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, μπορεί να χρειάζεται να ειδοποιήσετε την/ τις αρχή/-ές προστασίας δεδομένων( 12 ) της/των χώρας/-ών της ΕΕ όπου πρόκειται να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, βλ. την ενότητα «Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων». Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά χώρα Δεν είστε υποχρεωμένοι να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης και από τις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να συγκεντρώσετε σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφόντων (βλ. τον ελάχιστο αριθμό που ισχύει για κάθε χώρα στον παρακάτω πίνακα). Προσοχή: Οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν συγκεντρωθεί σε χώρες όπου δεν έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός θα συνυπολογίζονται για την επίτευξη του στόχου του 1 εκατομμυρίου. ( 12 ) Μέσα σε 12 μήνες το πολύ 20

23 Ελαχιστος αριθμος υπογραφοντων ανα χωρα Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κάτω Χώρες Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχική Δημοκρατία Φινλανδία

24 Λάβετε πιστοποίηση για τις δηλώσεις υποστήριξης Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 3 μηνών Όταν ολοκληρώσετε τη συγκέντρωση των απαραίτητων δηλώσεων υποστήριξης για την πρωτοβουλία σας, θα πρέπει να ζητήσετε από την αρμόδια εθνική αρχή κάθε χώρας της ΕΕ στην οποία συγκεντρώσατε δηλώσεις υποστήριξης να βεβαιώσει των αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν για τη χώρα αυτή. Πρέπει να ζητήσετε την πιστοποίηση ξεχωριστά, και μόνο μία φορά, για κάθε χώρα στην οποία συγκεντρώσατε δηλώσεις υποστήριξης. Μπορείτε να στείλετε τις δηλώσεις υποστήριξης σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Πρέπει να ξεχωρίσετε όσες δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώσατε σε χαρτί, όσες συγκεντρώσατε μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και όσες υπεγράφησαν με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά μπορούν είτε να εκτυπωθούν και να αποσταλούν σε χαρτί είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω ενός ασφαλούς μέσου, όπως κρυπτογραφημένα αρχεία σε CD- ROM. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αρχεία XML εάν γίνονται δεκτά από την οικεία αρμόδια αρχή (μπορείτε να δείτε τι ισχύει σχετικά στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το λογισμικό που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την εξαγωγή δηλώσεων σε μορφότυπο XML. Οι εθνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να πιστοποιήσουν τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης. Θα πρέπει να διενεργούν κατάλληλους ελέγχους, και μέσω τυχαίας δειγματοληψίας, για να επαληθεύουν τις δηλώσεις. Θα σας συνιστούσαμε να συγκεντρώσετε περισσότερες δηλώσεις υποστήριξης απ' όσες απαιτούνται, επειδή οι έλεγχοι από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση μικρότερου αριθμού δηλώσεων υποστήριξης από αυτές που υποβάλατε. Χρήσιμα βοηθήματα Εθνικές αρχές αρμόδιες για την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης. 22

25 Υποβάλετε την πρωτοβουλία πολιτών σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφού λάβετε τα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που βεβαιώνουν ότι συγκεντρώσατε τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης (1 εκατομμύριο συνολικά και τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό υπογραφόντων από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ), μπορείτε να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση. Μην ξεχνάτε ότι έχετε τη νομική υποχρέωση να καταστρέψετε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο ένα μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας σας ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας σας (εάν δεν λάβετε αρκετές δηλώσεις υποστήριξης για να μπορέσετε να την υποβάλετε). 23

26

27 Ένα εκατομμυριο υπογραφοντες; Τι γινεται στη συνεχεια;

28 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 3 μηνών Μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή μιας πρωτοβουλίας πολιτών που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης: οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές, προκειμένου οι τελευταίοι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους, οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξετάσει προσεκτικά την πρωτοβουλία, θα συντάξει επίσημη απάντηση όπου θα αναφέρει τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Η απάντηση αυτή, η οποία θα έχει μορφή ανακοίνωσης, θα εκδοθεί επίσημα από το Σώμα των Επιτρόπων και θα δημοσιευθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαστεί να εξετάσει περισσότερο το θέμα προτού εκδώσει την τελική της απόφαση, η απάντησή της μπορεί να συνιστά μόνον προκαταρκτική γνώμη. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, θα ακολουθηθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθεί στον νομοθέτη (στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο στο Συμβούλιο), ο οποίος θα πρέπει να την εγκρίνει προτού αυτή γίνει νόμος. 26

29 Πως να βρειτε περισσοτερες πληροφοριες

30 Συμβουλευθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το μητρώο για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Στον ιστότοπο αυτόν θα βρείτε: πληροφορίες για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών με βάση το καθεστώς τους (εν εξελίξει, περατωθείσες, άνευ αντικειμένου κ.λπ.), ένα εργαλείο αναζήτησης για να εντοπίσετε τις πρωτοβουλίες που σας ενδιαφέρουν, λεπτομερείς πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και κατάλογο των αρμόδιων εθνικών αρχών, οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, το έντυπο καταχώρισης, για τους διοργανωτές πρωτοβουλιών, πρόσβαση στον λογαριασμό διοργανωτή μέσω του οποίου μπορείτε να διαχειρίζεστε την πρωτοβουλία σας από τη στιγμή που θα καταχωριστεί στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε άλλες απορίες; Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct Τηλ (*) διαδικτυακή συνομιλία: Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το κέντρο Europe Direct της χώρας σας. Για να το βρείτε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: (*) Οι περισσότερες κλήσεις είναι δωρεάν. Ωστόσο, κάποιες κλήσεις, μέσω ορισμένων εταιρειών τηλεφωνίας, από θαλάμους ή ξενοδοχεία, ενδέχεται να χρεώνονται. 28

31 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 16,2 x 22,9 cm ISBN doi: /23091 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες για τους κανόνες και τους όρους που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Το περιεχόμενό της δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν καλύπτει όλα τα θέματα. Οι λεπτομερείς κανόνες παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών: 1:0022:EL:PDF

32 NA EL-C Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! μάθετε για το νέο σας δικαίωμα:

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1/14 1. Εγγραφή Για την εγγραφή στο σύστημα ο Υπεύθυνος Παραγγελίας Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ., 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ., 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ., 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα