ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών"

Transcript

1 Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2011 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ISBN doi: /23091 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Επιτρέπεται η ανατύπωση. Printed in Germany ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ατζέντα της ΕΕ. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, δίνοντας στους πολίτες της τη δυνατότητα να μετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Χάρη στην «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών», ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μια νομοθετική πρόταση. Επομένως, μια επιτυχής πρωτοβουλία μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά τη νομοθετική Το ολοκαίνουργιο αυτό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας δεν έχει προηγούμενο σε διεθνικό επίπεδο. Ενδυναμώνει τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης και φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της παρέχοντάς τους έναν άμεσο τρόπο για να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στις Βρυξέλλες. Ο οδηγός αυτός εξηγεί τι είναι η πρωτοβουλία πολιτών, πώς μπορείτε να υποστηρίξετε πρωτοβουλίες και πώς να οργανώσετε τη δική σας πρωτοβουλία εάν έχετε κάποια ιδέα που θα μπορούσε να κερδίσει την υποστήριξη ενός εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ. Ελπίζω ότι οι πολίτες της ΕΕ, και ιδιαίτερα οι νέοι, θα αδράξουν την ευκαιρία αξιοποιώντας το δικαίωμα αυτό, και ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες διασυνοριακές δημόσιες συζητήσεις. Maroš Šefčovič Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι; Βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών 3 Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία 7 Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων 11 Πώς να διοργανώσετε μια πρωτοβουλία Η διαδικασία βήμα προς βήμα 13 Η διαδικασία με μια ματιά 14 Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας 16 Συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών 16 Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17 Λάβετε πιστοποίηση για το επιγραμμικό (online) σύστημα συγκέντρωσης 19 Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης 20 Λάβετε πιστοποίηση για τις δηλώσεις υποστήριξης 22 Υποβάλετε την πρωτοβουλία πολιτών σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Ένα εκατομμύριο υπογράφοντες; Τι γίνεται στη συνέχεια; 25 Πώς να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 27 2

5 Τι είναι; Βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών

6 Τι είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθετική αρμοδιότητα της Ένωσης. Πρόκειται για δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011 ( 1 ). Τι μπορεί να προταθεί ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νόμο σε τομέα όπου έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, π.χ. στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, των μεταφορών ή της δημόσιας υγείας. Ποιος μπορεί να διοργανώσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι χώρας της ΕΕ), που βρίσκονται σε ηλικία η οποία τους παρέχει δικαίωμα ψήφου ( 2 ) στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών), μπορούν να γίνουν διοργανωτές πρωτοβουλιών. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να συγκροτήσουν μια επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ που ζουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η επιτροπή πολιτών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ όλη τη διαδικασία. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:065:0001:0022:el:pdf). ( 2 ) Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 4

7 Οι πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις μπορούν, ωστόσο, να προωθούν ή να χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι χώρας της ΕΕ), που βρίσκονται σε ηλικία η οποία τους παρέχει δικαίωμα ψήφου ( 3 ) στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών), μπορούν να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Από πού μπορώ να μάθω για τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες πολιτών; Οι πρωτοβουλίες αυτές καταχωρίζονται σε κεντρικό ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ( 3 ) Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 5

8

9 Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία

10 Είστε πολίτης της ΕΕ (υπήκοος χώρας της ΕΕ) σε ηλικία που σας δίνει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης που παρέχουν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας, είτε σε χαρτί είτε επιγραμμικά (online) (στην περίπτωση που οι διοργανωτές διαθέτουν σχετικό ιστότοπο). Το έντυπο πρέπει να συμφωνεί με το υπόδειγμα του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και να περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (τίτλο, αντικείμενο και στόχους κ.λπ.), καθώς και τον αριθμό καταχώρισης της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ελέγξετε εάν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει καταχωριστεί στον ιστότοπο της Επιτροπής. Οι προσωπικές πληροφορίες που καλείστε να συμπληρώσετε στο έντυπο αυτό εξαρτώνται από τη χώρα της ΕΕ από την οποία προέρχεστε (είτε τη χώρα υπηκοότητάς σας είτε τη χώρα διαμονής σας). Οι απαιτούμενες πληροφορίες εξαρτώνται από το τι θεωρεί απαραίτητο η εκάστοτε χώρα της ΕΕ για την επαλήθευση της δήλωσης υποστήριξης. Εάν ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ και είστε υπήκοος άλλης χώρας της ΕΕ ή εάν είστε υπήκοος περισσοτέρων της μιας χωρών της ΕΕ, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των χωρών αυτών, ανάλογα με τα στοιχεία που αυτές απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία μόνο μία φορά. 8

11 Δήλωση υποστήριξης σε χαρτί Χρησιμοποιήστε το έντυπο που αντιστοιχεί στη χώρα (ή σε μία από τις χώρες) της ΕΕ από την οποία προέρχεστε. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες (ανάλογα με τη χώρα). Υπογράψτε το έντυπο και επιστρέψτε το στους διοργανωτές. Δήλωση υποστήριξης επιγραμμικά (online) Πηγαίνετε στον ιστότοπο των διοργανωτών (μπορεί να βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα της πρωτοβουλίας, στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ελέγξτε αν το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης έχει πιστοποιηθεί από αρμόδια εθνική αρχή (οι διοργανωτές πρέπει να δημοσιεύουν το σχετικό πιστοποιητικό στον ιστότοπό τους). Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας και η μη χρήση τους για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, κάτι που θα ήταν παράνομο. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, παρέχοντας τα δεδομένα που απαιτεί η χώρα σας. Δεν είναι απαραίτητο να υπογράφετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή όταν υποβάλετε τη δήλωση υποστήριξής σας επιγραμμικά. Μόλις οι διοργανωτές συγκεντρώσουν τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, τις αποστέλλουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές για επαλήθευση. Οι διοργανωτές και οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα σας και δεν μπορούν να δημοσιεύσουν τον κατάλογο των υπογραφόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, δείτε την ενότητα «Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων;». 9

12 Δύο παραδείγματα εντύπων δήλωσης υποστήριξης (σε χαρτί): Φινλανδία ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1. Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες: Φινλανδία 2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης: 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Επιτροπής: 5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: 6. Αντικείμενο: 7. Κύριοι στόχοι: 8. Ονόματα των διοργανωτών: 9. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: 10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Όλα τα πεδία του παρόντος εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά.» ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Συμπληρώνεται από τους διοργανωτές ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( 1 ) Προσυμπληρώνεται από τους υπογράφοντες ( 1 ) Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Αυστρία ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1. Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: Αυστρία Βλέπε μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας ένας εκ των οποίων πρέπει να παρασχεθεί. 2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης: 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Επιτροπής: 5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: 6. Αντικείμενο: 7. Κύριοι στόχοι: 8. Ονόματα των διοργανωτών: 9. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: 10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ Όλα τα πεδία του παρόντος εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά.» ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα) ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Συμπληρώνεται από τους διοργανωτές ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( 1 ) Προσυμπληρώνεται από τους υπογράφοντες ( 1 ) Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. 10 Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.

13 Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων;

14 Καθ όλη τη διαδικασία, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ( 4 ). Πιο συγκεκριμένα, πριν από τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, οι διοργανωτές μπορεί να οφείλουν να ειδοποιήσουν την/τις αρχή/-ες προστασίας δεδομένων ( 5 ) στη/στις χώρα/-ες όπου θα γίνει η επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Οι διοργανωτές πρέπει: να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, να μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για μια πρωτοβουλία πολιτών να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά ( 6 ). Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας υπέχουν ευθύνη και υπόκεινται σε δίωξη εάν δεν τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ιδίως στην περίπτωση δόλιας χρησιμοποίησης δεδομένων. Ομοίως, οι εθνικές αρχές πρέπει: να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης, να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης ( 6 ). 12 ( 4 ) Νομοθεσία που απορρέει από την οδηγία 95/46/ΕΚ. ( 5 ) ( 6 ) Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών αυτών ορίων, εάν χρειάζεται για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές πρέπει να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελική απόφαση.

15 Πώς να διοργανώσετε μια πρωτοβουλία Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

16 Η διαδικασία με μια ματιά ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ! Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας. Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας και συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 2 μηνών. 3. Θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης επιγραμμικά (online); Λάβετε πιστοποίηση για το σύστημά σας. Η εθνική αρχή απαντά εντός 1 μηνός. 8. Πρόταση Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία σας: Ξεκινά η νομοθετική διαδικασία. 14

17 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ! 5. Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ. Μέσα σε 12 μήνες το πολύ. Λάβετε πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές για τις δηλώσεις υποστήριξης. ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ! 7. ECI Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 3 μηνών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και απαντά στην πρωτοβουλία σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 3 μηνών. Έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον υπογράφοντες; Υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 15

18 Προετοιμάστε την πρωτοβουλία σας Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε εάν η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσετε την ιδέα σας. Θυμηθείτε ότι η πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να αποτελεί πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομοθετική πράξη. Πρέπει να αφορά ένα θέμα για το οποίο η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αναλάβει δράση ( 7 ). Σας συνιστούμε να ελέγξετε την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε άλλους καταλληλότερους τρόπους για να απευθύνετε το αίτημά σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέτοιοι τρόποι είναι η αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ( 8 ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις έναρξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών, δείτε την ενότητα «Καραχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Συγκροτήστε την επιτροπή πολιτών Προτού ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, πρέπει να συγκροτήσετε μια επιτροπή που να αποτελείται από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ (υπηκόους χώρας της ΕΕ) οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία που τους δίνει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 9 ) και ζουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να είναι υπήκοοι επτά διαφορετικών χωρών της ΕΕ. Η επιτροπή θεωρείται ο επίσημος «διοργανωτής» της πρωτοβουλίας και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλης της διαδικασίας. Η επιτροπή πρέπει να ορίσει, μέσα από τα μέλη της, έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή, οι οποίοι θα ενεργούν και θα ομιλούν εξ ονόματός της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 16 ( 7 ) Για να κατατοπιστείτε σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: ( 8 ) Βρείτε περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους για να προσεγγίσετε ή να επηρεάσετε την ΕΕ: ( 9 ) Οι πολίτες δεν είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία (18 έτη σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι τα 16 έτη).

19 Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 2 μηνών Προτού αρχίσετε να συλλέγετε δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες, πρέπει να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Για να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας, θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: τον τίτλο της πρωτοβουλίας (100 χαρακτήρες το πολύ), το αντικείμενό της (200 χαρακτήρες το πολύ), την περιγραφή των στόχων της (500 χαρακτήρες το πολύ), τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ που θεωρείτε σχετικές με την προτεινόμενη δράση ( 10 ), τα προσωπικά στοιχεία των επτά μελών της επιτροπής πολιτών (πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, υπηκοότητες και ημερομηνίες γεννήσεως), με ειδική αναφορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας (τη στιγμή της καταχώρισης) ύψους πλέον των 500 ευρώ, ανά δωρητή και ανά έτος. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε: τη διεύθυνση του ιστοτόπου της πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει), παράρτημα με περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία σας, σχέδιο νομικής πράξης. ( 10 ) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συνθήκες της ΕΕ: 17

20 Προϋποθέσεις Η καταχώριση δεν γίνεται αυτόματα. Προτού καταχωριστεί επίσημα η πρωτοβουλία σας και αναρτηθεί στον ιστότοπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, εντός δύο μηνών, να ελέγξει προηγουμένως: αν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν οριστεί τα πρόσωπα επικοινωνίας, αν η πρωτοβουλία σας δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των Συνθηκών, αν η πρωτοβουλία σας δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη, αν η πρωτοβουλία σας δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ ( 11 ). Μόλις καταχωριστεί η πρωτοβουλία σας, ο εκπρόσωπός σας και ο αναπληρωτής του θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή λογαριασμό στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου θα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και να διαχειρίζονται κάθε υποβολή προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους. Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του λογαριασμού θα μπορείτε να παρέχετε μεταφράσεις της πρωτοβουλίας σας σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε οι μεταφράσεις να αντιστοιχούν στο πρωτότυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τις δημοσιεύει εάν διαπιστώνει έκδηλες και σημαντικές ανακολουθίες. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχετε, σε τακτική βάση, επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας σας, αξίας πλέον των 500 ευρώ ανά δωρητή και ανά έτος. Προσοχή: Οι διοργανωτές μπορούν να αποσύρουν την καταχωρισμένη πρωτοβουλία τους οποιαδήποτε στιγμή, προτού αποστείλουν τις δηλώσεις υποστήριξης για επαλήθευση από αρμόδιες εθνικές αρχές. Η απόσυρση είναι αμετάκλητη. Μια πρωτοβουλία που έχει αποσυρθεί δεν μπορεί να έχει καμία συνέχεια, ενώ όλες οι δηλώσεις υποστήριξης καθίστανται άκυρες. Οι αποσυρθείσες πρωτοβουλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες εξακολουθούν να βρίσκονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ενότητα των πρωτοβουλιών άνευ αντικειμένου. 18 ( 11 ) Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.»

21 Λάβετε πιστοποίηση για το επιγραμμικό (online) σύστημα συγκέντρωσης Εάν θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης επιγραμμικά (online), πρέπει να δημιουργήσετε ένα επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Το σύστημά σας πρέπει να διασφαλίζει ότι: μόνον πραγματικά πρόσωπα (όχι υπολογιστές) μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις υποστήριξης, τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια, οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να παραχθούν σε μορφή που μπορεί να επαληθευθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματός σας πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το σύστημά σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που ήδη πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Προτού ξεκινήσετε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης μέσω του επιγραμμικού σας συστήματος, πρέπει να λάβετε πιστοποίηση για το σύστημα αυτό από την αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ όπου θα αποθηκευθούν τα δεδομένα. Η πιστοποίηση απαιτείται και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το λογισμικό καλύπτει μόνο μέρος του επιγραμμικού σας συστήματος συγκέντρωσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση διευκολύνεται η πιστοποίηση. Η εθνική αρχή έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στην αίτησή σας. Μόλις λάβετε το πιστοποιητικό, πρέπει να δημοσιεύσετε αντίγραφό του στον ιστότοπό σας. Προσοχή: Μπορείτε να λάβετε πιστοποίηση είτε πριν είτε μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 1 μηνός Χρήσιμα βοηθήματα Ο κανονισμός που θεσπίζει τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να πληροί το σύστημά σας: Το λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πιστοποίησης των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης: 19

22 Συγκεντρώστε δηλώσεις υποστήριξης Μόλις λάβετε επιβεβαίωση για την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, μπορείτε να αρχίσετε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Έχετε στη διάθεσή σας έναν χρόνο για να συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης. Η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης μπορεί να γίνει σε χαρτί και/ή επιγραμμικά. Για να συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα έντυπα που ανταποκρίνονται στα υποδείγματα που παρατίθενται στον κανονισμό σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πρωτοβουλία σας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την πρωτοβουλία σας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον λογαριασμό διοργανωτή σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε εξατομικευμένα και προσυμπληρωμένα έντυπα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε: τη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης, τη γλώσσα των πεδίων μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη γλώσσα των πληροφοριών γύρω από την πρωτοβουλία σας μία από τις γλώσσες στις οποίες η πρωτοβουλία σας έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο. Προστασία δεδομένων Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να τηρείτε την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, μπορεί να χρειάζεται να ειδοποιήσετε την/ τις αρχή/-ές προστασίας δεδομένων( 12 ) της/των χώρας/-ών της ΕΕ όπου πρόκειται να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, βλ. την ενότητα «Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων». Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά χώρα Δεν είστε υποχρεωμένοι να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης και από τις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να συγκεντρώσετε σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφόντων (βλ. τον ελάχιστο αριθμό που ισχύει για κάθε χώρα στον παρακάτω πίνακα). Προσοχή: Οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν συγκεντρωθεί σε χώρες όπου δεν έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός θα συνυπολογίζονται για την επίτευξη του στόχου του 1 εκατομμυρίου. ( 12 ) Μέσα σε 12 μήνες το πολύ 20

23 Ελαχιστος αριθμος υπογραφοντων ανα χωρα Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κάτω Χώρες Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχική Δημοκρατία Φινλανδία

24 Λάβετε πιστοποίηση για τις δηλώσεις υποστήριξης Οι εθνικές αρχές απαντούν εντός 3 μηνών Όταν ολοκληρώσετε τη συγκέντρωση των απαραίτητων δηλώσεων υποστήριξης για την πρωτοβουλία σας, θα πρέπει να ζητήσετε από την αρμόδια εθνική αρχή κάθε χώρας της ΕΕ στην οποία συγκεντρώσατε δηλώσεις υποστήριξης να βεβαιώσει των αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν για τη χώρα αυτή. Πρέπει να ζητήσετε την πιστοποίηση ξεχωριστά, και μόνο μία φορά, για κάθε χώρα στην οποία συγκεντρώσατε δηλώσεις υποστήριξης. Μπορείτε να στείλετε τις δηλώσεις υποστήριξης σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Πρέπει να ξεχωρίσετε όσες δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώσατε σε χαρτί, όσες συγκεντρώσατε μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και όσες υπεγράφησαν με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά μπορούν είτε να εκτυπωθούν και να αποσταλούν σε χαρτί είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω ενός ασφαλούς μέσου, όπως κρυπτογραφημένα αρχεία σε CD- ROM. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αρχεία XML εάν γίνονται δεκτά από την οικεία αρμόδια αρχή (μπορείτε να δείτε τι ισχύει σχετικά στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το λογισμικό που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την εξαγωγή δηλώσεων σε μορφότυπο XML. Οι εθνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να πιστοποιήσουν τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης. Θα πρέπει να διενεργούν κατάλληλους ελέγχους, και μέσω τυχαίας δειγματοληψίας, για να επαληθεύουν τις δηλώσεις. Θα σας συνιστούσαμε να συγκεντρώσετε περισσότερες δηλώσεις υποστήριξης απ' όσες απαιτούνται, επειδή οι έλεγχοι από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση μικρότερου αριθμού δηλώσεων υποστήριξης από αυτές που υποβάλατε. Χρήσιμα βοηθήματα Εθνικές αρχές αρμόδιες για την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης. 22

25 Υποβάλετε την πρωτοβουλία πολιτών σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφού λάβετε τα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που βεβαιώνουν ότι συγκεντρώσατε τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης (1 εκατομμύριο συνολικά και τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό υπογραφόντων από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ), μπορείτε να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση. Μην ξεχνάτε ότι έχετε τη νομική υποχρέωση να καταστρέψετε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο ένα μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας σας ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας σας (εάν δεν λάβετε αρκετές δηλώσεις υποστήριξης για να μπορέσετε να την υποβάλετε). 23

26

27 Ένα εκατομμυριο υπογραφοντες; Τι γινεται στη συνεχεια;

28 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εντός 3 μηνών Μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή μιας πρωτοβουλίας πολιτών που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης: οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές, προκειμένου οι τελευταίοι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους, οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξετάσει προσεκτικά την πρωτοβουλία, θα συντάξει επίσημη απάντηση όπου θα αναφέρει τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Η απάντηση αυτή, η οποία θα έχει μορφή ανακοίνωσης, θα εκδοθεί επίσημα από το Σώμα των Επιτρόπων και θα δημοσιευθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαστεί να εξετάσει περισσότερο το θέμα προτού εκδώσει την τελική της απόφαση, η απάντησή της μπορεί να συνιστά μόνον προκαταρκτική γνώμη. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, θα ακολουθηθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθεί στον νομοθέτη (στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο στο Συμβούλιο), ο οποίος θα πρέπει να την εγκρίνει προτού αυτή γίνει νόμος. 26

29 Πως να βρειτε περισσοτερες πληροφοριες

30 Συμβουλευθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το μητρώο για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Στον ιστότοπο αυτόν θα βρείτε: πληροφορίες για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών με βάση το καθεστώς τους (εν εξελίξει, περατωθείσες, άνευ αντικειμένου κ.λπ.), ένα εργαλείο αναζήτησης για να εντοπίσετε τις πρωτοβουλίες που σας ενδιαφέρουν, λεπτομερείς πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και κατάλογο των αρμόδιων εθνικών αρχών, οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, το έντυπο καταχώρισης, για τους διοργανωτές πρωτοβουλιών, πρόσβαση στον λογαριασμό διοργανωτή μέσω του οποίου μπορείτε να διαχειρίζεστε την πρωτοβουλία σας από τη στιγμή που θα καταχωριστεί στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε άλλες απορίες; Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct Τηλ (*) διαδικτυακή συνομιλία: Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το κέντρο Europe Direct της χώρας σας. Για να το βρείτε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: (*) Οι περισσότερες κλήσεις είναι δωρεάν. Ωστόσο, κάποιες κλήσεις, μέσω ορισμένων εταιρειών τηλεφωνίας, από θαλάμους ή ξενοδοχεία, ενδέχεται να χρεώνονται. 28

31 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 16,2 x 22,9 cm ISBN doi: /23091 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες για τους κανόνες και τους όρους που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Το περιεχόμενό της δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν καλύπτει όλα τα θέματα. Οι λεπτομερείς κανόνες παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών: 1:0022:EL:PDF

32 NA EL-C Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! μάθετε για το νέο σας δικαίωμα:

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 3η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0211 EL 28.07.2015 004.003 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2015 L 178/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1070 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, V και VII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014!

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! 1 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014; Για να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές ως Ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2012 COM(2012) 385 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 176 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. 3η έκδοση - Σεπτέμβριος Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Οδηγός για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. 3η έκδοση - Σεπτέμβριος Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Οδηγός για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 3η έκδοση - Σεπτέμβριος 2015 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Αγαπητοί αναγνώστες, Από τον Απρίλιο του 2012, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Επιλέξτε γλώσσα Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated. Η μεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του απόρρητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δημοκρατία για όλους, με κάποια εμπόδια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δημοκρατία για όλους, με κάποια εμπόδια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δημοκρατία για όλους, με κάποια εμπόδια H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες την 1η Απριλίου. Βήμα προόδου προς την πραγματική συμμετοχική δημοκρατία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα