15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002783714 2015-05-18"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :15:24 EEST Reasn: Lcatin: Athens ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΕ-2Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Σαμαρά 13 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Πληροφορίες: Κ. Κυριάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κέρκυρα 11./05./2015 Αρ. Πρωτ.: οικ.18118/44131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υλοποίηση του παρακάτω αντικειμένου : 1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας - κατάλληλων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), Διεξαγωγή έρευνας και Ανάλυση δεδομένων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.2 του έργου NOBARRIER - New Objective: turism withut BARRIER Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 6. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.vιιi Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 7. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ.3 8. Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ). 10. Το Ν.3863/2010, άρθρο 68 Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ΦΕΚ 115/Α/ Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 1

2 12. Tην υπ. αρίθμ /ΕΥΘΥ 521/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία» (ΦΕΚ 415/ τεύχος Β ) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 38411/ΕΥΘΥ 1836 του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2285/ τεύχος Β ). 13. Την με Αρ. Πρωτ /ΥΔ3981/ Εγκύκλιο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με θέμα Επιτάχυνση διαδικασίας Πιστοποίησης Δαπανών Ελλήνων Εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία » προς επίτευξη στόχου Ν+2/3 του Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και ειδικότερα την παρ. 4.1 Περί δημοσιότητας. 15. Το υπ αριθµ. πρωτ /2013 (ΑΔΑ: ΒΙ657ΛΕ-ΑΓΤ) απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων Απόφαση για τον Ορισμό Υπολόγου ιαχειριστή Έργων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. 16. Την εγκεκριμένη αίτηση που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου «New Objective: turism withut BARRIER», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία. 17. Την συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου «New Objective: turism withut BARRIER». 18. Την χρηματοδοτική σύμβαση (Subsidy Cntract), I , μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου του έργου και της Ενδιάμεσης ιαχειριστικής Αρχής στη Θεσσαλονίκη, ως Αρχή ιαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία. 19. Τις ΣΑΕΠ 3228 (τροπ. 0) & ΕΠ3228 (τροπ. 0) , όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται και το έργο: «New Objective: turism withut BARRIER» με Κ.Ε 2013ΕΠ , συνολικού προϋπολογισμού , Την με αρ. πρωτ. οικ /16435/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΕ-4Α3), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του προγράμματος του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση Ανάπτυξης μεθοδολογίας - κατάλληλων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), Διεξαγωγή έρευνας και Ανάλυση δεδομένων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.1, & Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.2 του έργου NOBARRIER που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ , στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως εταίρος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο με κωδ. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω. Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου NOBARRIER προβλέπεται η υλοποίηση του παρακάτω αντικειμένου: 1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας - κατάλληλων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), Διεξαγωγή έρευνας και Ανάλυση δεδομένων για την ανάδειξη των βέλτιστων παρεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.1 2

3 2. Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.2 Ήδη από τους εταίρους του έργου έχει αναπτυχθεί μία μεθοδολογία υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της ομάδας έργου της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΔΕ και σύμφωνα με τις αποφάσεις του εταιρικού σχήματος του έργου. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση της Δράσης 4.1 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Σε κάθε περίπτωση τυχόν λεπτομέρειες ή παράμετροι που πιθανόν να προταθούν από τον ανάδοχο θα συζητηθούν με τους εταίρους του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει συναντήσεις με κατάλληλα FcusGrup, σύμφωνα με την μεθοδολογία (κατ ελάχιστον 2 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής) στις οποίες θα συμμετάσχουν φορείς σχετικοί με ΑΜΕΑ (τουλάχιστον 3-4 σε κάθε συνάντηση). Στόχος των συναντήσεων είναι να διεξαχθεί έρευνα για την συλλογή δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φορέων ΑΜΕΑ και τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων διαμόρφωσης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλία. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για την ημερομηνία των συναντήσεων, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της ομάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής. Η έρευνα και οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές ων ΠΕ Κέρκυρας & Κεφαλληνίας & Ιθάκης, οι οποίες έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες. Ο ανάδοχος θα παραδώσει συμπληρωμένα τα «φύλλα συνέντευξης» του Παραρτήματος ΙΙ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα συλλέξει τα στοιχεία της έρευνας και θα προβεί στην ανάλυσή τους, (ταξινόμηση, καταγραφή διαδικασίας, τεκμηρίωση κτλ) με την σύνταξη έκθεσης της έρευνας, ώστε να προκύψει η αναγνώριση των κατάλληλων μέσων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει και την τεκμηρίωση της επιλογής μίας παραλίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων πρόσβασης ΑΜΕΑ. Τα παραδοτέα (πλην των φύλλων συνέντευξης) θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρεις γλώσσες στα Αγγλικά (επίσημη γλώσσα του προγράμματος), στα Ελληνικά και στα Ιταλικά. Σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης 4.2 αυτή περιλαμβάνει την Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης του έργου. Η Δράση περιλαμβάνει : Την ανάπτυξη ενός συστήματος για την απονομή του σήματος "προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες". Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται Πίνακας καταγραφής για τον εντοπισμό της παρουσίας ή της απουσίας χρήσιμων στοιχείων για την ευρύτερη περιοχή της επιλεγείσας παραλίας, στην οποία θα υλοποιηθούν οι υποδομές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Στόχος της καταγραφής είναι η ενημέρωση του ατόμου με ειδικές ανάγκες που θα επισκεφθεί την παραλία με υποδομές ΑΜΕΑ, για τα παρακάτω αντικείμενα : τους τρόπους πρόσβασης ΑΜΕΑ στην περιοχή την δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ από τις γειτνιάζουσες τουριστικές εγκαταστάσεις (καταλύματα, κάμπιγκ, εστιατόρια κτλ), τα στοιχεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, που μπορεί να επισκεφθεί τις υποδομές Υγείας για ΑΜΕΑ, την εμπορική δραστηριότητα με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ λοιπά χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη ΑΜΕΑ που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα παραπάνω στοιχεία θα αποτυπωθούν σε χάρτη, σε επίπεδο κατά κύριο λόγο Περιφερειακής Ενότητας. Ο χάρτης θα είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρεις γλώσσες στα Αγγλικά (επίσημη γλώσσα του προγράμματος), στα Ελληνικά και στα Ιταλικά. Την εγκατάσταση (δημιουργικό και κατασκευή) μίας ή δύο πινακίδων προβολής και ενημέρωσης για το έργο. Οι ακριβείς προδιαγραφές θα καθοριστούν από το εταιρικό σχήμα του έργου. 3

4 Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε στάδιο εργασιών να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή και μόνο ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της να προχωρά στην υλοποίηση του έργου. Το σύνολο των παραδοτέων της παρούσας προκήρυξης θα παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής από την ΕΠΠΕ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία συμμόρφωσης επί των παρατηρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της υποβολής του τελικού παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες με εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένα νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις Κοινοπραξίες ή τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007 και συγκεκριμένα εάν : α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ. 1). β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EEC 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL 358 της , σελ. 2). γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της , σελ. 48). δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43, παρ.1δ του Π.Δ/τος 60/ ΦΕΚ 64 Α). 4

5 ε) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. στ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περιπτώσεις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ζ) Καταδικάστηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους. η) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. θ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και των τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για τον καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. Κάθε υποψήφιος «ανάδοχος» πρέπει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συγκεκριμένα αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν Δράσεις για Άτομα με ειδικές Ανάγκες, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με Δράσεις που αφορούν Άτομα με ειδικές Ανάγκες. ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Αναλυτικά ο μέγιστος αποδεκτός προϋπολογισμός ανά δράση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Αντικείμενο Ανάπτυξη μεθοδολογίας - κατάλληλων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), Διεξαγωγή έρευνας και Ανάλυση δεδομένων για την ανάδειξη των βέλτιστων παρεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.1 Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 4.2 Μέγιστος αποδεκτός προϋπολογισμός IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος υλοποίησης ανά δράση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Αντικείμενο Ανάπτυξη μεθοδολογίας - κατάλληλων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), Διεξαγωγή Μέγιστος αποδεκτός χρόνος υλοποίησης 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 5

6 έρευνας και Ανάλυση δεδομένων για την ανάδειξη των βέλτιστων παρεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Υλοποίηση ενός συστήματος σήμανσης - καταλογισμού " προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης ημέρες από την παράδοση του πρώτου τμήματος της παρούσας V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ Κέρκυρα), υπόψη κ. Κυριακής Κυριάκη, τηλ , μέχρι και εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πληροφορίες: Kυριακή Κυριάκη, τηλ , Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gv.gr). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 6

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954264 2015-08-04

15PROC002954264 2015-08-04 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224, 2610 311872, 2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο: 26613 61537 Πληροφορίες: Κ. Κυριάκη Κέρκυρα 28/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 940. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002877247 2015-06-26

15PROC002877247 2015-06-26 Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 2621037146, 37194, 37223, Fax: 2621037169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΠ7ΛΕ-Υ51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14PROC002133808 Αθήνα, 242014-06-27-6 - ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Τσαλδάρη 18, 46100Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Θ. Λογοθέτης Τηλ.: 2665360103-60267 Fax: 2665025032 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του Υποέργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα