ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής). Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να ενισχύσει την δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεων των Ελληνικών θαλασσών και ακτών. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. Περιγραφή Το όχημα πρέπει να είναι καινούργιο, το πλεόν πρόσφατο μοντέλο της γραμμής παραγωγής του τύπου και κατασκευασμένο το τελευταίο δωδεκάμηνο (12) από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αμεταχείριστο σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Να είναι διαξονικό, κλειστού ενιαίου αμαξώματος, λεωφορειακού τύπου και κατάλληλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά από εννέα (09) έως και δεκαεπτά (17) επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου οδηγού και συνοδηγού Τεχνικά - Λειτουργικά χαρακτηριστικά Κινητήρας Πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού (common rail), κυβισμού έως της τάξεως των κυβικών εκατοστών Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 90KW Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών Να φέρει ηλεκτρονικό περιοριστή ταχύτητας, ο οποίος να μπορεί κατά προτίμηση να αποσυνδεθεί Σύστημα μετάδοσης της κίνησης Η κίνηση του οχήματος να γίνεται επί έξι (6) τουλάχιστον τροχών, ήτοι τέσσερις (4) στον πίσω άξονα και δυο (2) στον μπροστινό Συμπλέκτης Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί κατά προτίμηση υδραυλικά Κιβώτιο ταχυτήτων Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν Διαφορικό Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα, με πλήρες φορτίο, να ανέλθει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κλίσεις. Η τελική ταχύτητα του οχήματος, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο περιοριστής ταχύτητας, πρέπει να είναι άνω των 120Km/h. Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς Σύστημα διεύθυνσης Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και κλειδώματος. Η κολώνα του τιμονιού να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και κλίση. Η διάμετρος του κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη Σύστημα ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο και ιδιαίτερα ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, δεδομένου ότι, τα οχήματα προορίζονται για αστυνομική χρήση Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα ανάρτησης Σύστημα πέδησης Ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου SERVO.

2 Η κυρία πέδηση να γίνεται εμπρός και πίσω με δίσκους Να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου που να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς Να φέρει υποχρεωτικά σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (Α.Β.S. ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (E.S.P. ή ισοδύναμο) Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης και να αναφέρεται υποχρεωτικά στις προσφορές το είδος και η διάμετρος των δίσκων πέδησης Τροχοί-Ελαστικά Τα επίσωτρα (ζάντες) να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα μεγάλης αντοχής Οι διαστάσεις των ζαντών και των ελαστικών να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος, ο δε κωδικός ταχύτητας των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα και το φορτίο του οχήματος. Επιπλέον να φέρει λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούργια, όχι από αναγόμωση, ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους κανονικούς Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος, οι διαστάσεις και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης αυτών Ηλεκτρικό σύστημα Εσωτερικός φωτισμός Να είναι άπλετος με φωτιστικά σώματα κατά μήκος του οχήματος, μέσα σε φωτοθήκες με λαμπτήρες κατά προτίμηση τύπου LED ή φθορίου κατάλληλης ισχύος, για την ευχερή ανάγνωση εντύπων τόσο στις θέσεις των επιβαινόντων όσο και του οδηγού. Η αφή τους να γίνεται με διακόπτη. Τα φωτιστικά σώματα που θα βρίσκονται στο χώρο του οδηγού πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να περιορίζεται ο ενοχλητικός κατά την οδήγηση αντικατοπτρισμός στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα και να λειτουργούν με ξεχωριστούς διακόπτες. Επίσης, να υπάρχουν φωτιστικά σώματα στις θύρες του οχήματος κατά προτίμηση τύπου LED. Όλα τα φώτα να χειρίζονται και από τον οδηγό. Στο χώρο του οδηγού και σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματολήπτης, για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα) Εξωτερικός φωτισμός Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα ομίχλης εμπρός-πίσω και φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν Συσσωρευτής Να φέρει σύγχρονο συσσωρευτή ή συσσωρευτές 12 ή 24Volt, κατάλληλης χωρητικότητας και κατάλληλης εντάσεως εναλλάκτη, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο Να κατατεθεί δήλωση του προμηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες καταναλώσεις του οχήματος σε ηλεκτρικό ρεύμα Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του επικεφαλή, για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Το όχημα να διαθέτει ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) ανάλογης ισχύος και κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος σε σημείο που να έχει άμεση πρόσβαση ο οδηγός Ηχητική σήμανση Η ηχητική σήμανση του οχήματος να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. O ενισχυτής της ηλεκτρονικής σειρήνας να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο (εκτός του χώρου της εμπρόσθιας κονσόλας), σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Η ηλεκτρονική σειρήνα να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12VDC με γείωση θετικού ή αρνητικού πόλου και να έχει μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να είναι μικρότερη από 150mA.

3 Το ηχείο εκπομπής ήχου της σειρήνας να έχει ισχύ τουλάχιστον 100Watts RMS και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο. Η ένταση εξόδου του ήχου "σειρήνας" από το ηχείο να είναι τουλάχιστον 113DB, σε απόσταση 3 μέτρων από αυτό, για όλους τους ζητούμενους ήχους Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100Watts. Ο ενισχυτής να παρέχει την δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών ήχων σειρήνας (απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή συχνότητας από 500 έως 1800Hz, καθώς και εκπομπής ομιλίας από το ηχείο με ένα μικρόφωνο-χειριστήριο, συνδεδεμένο στον ενισχυτή με αποσπώμενο σπειροειδές καλώδιο. Από αυτό να πραγματοποιούνται όλοι οι χειρισμοί της ηχητικής σήμανσης και να φέρει κομβίο ρύθμισης της έντασης της ομιλίας Ο ενισχυτής να φέρει διάταξη προστασίας από τυχαία αναστροφή των πόλων και να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια που να αντικαθίσταται εύκολα και χωρίς την ανάγκη εργαλείων Να υπάρχει διακόπτης πλήρους ενεργοποίησης απενεργοποίησης αυτού στο χώρο του οδηγού Ο προμηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του πιστοποιητικό δοκιμών και μετρήσεων του εκπεμπόμενου ήχου της σειρήνας Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής σήμανσης και το εργοστάσιο κατασκευής Η τροφοδοσία της ηχητικής σήμανσης να γίνεται μέσω ανεξάρτητου ηλεκτρολογικού κυκλώματος, το οποίο θα ασφαλίζεται με ξεχωριστή ασφάλεια, η οποία θα αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηχητικής σήμανσης να αποδεικνύονται με πρωτότυπα εργοστασιακά ή νομίμως επικυρωμένα φυλλάδια. Οι αντίστοιχες συσκευές να φέρουν σήμανση CE, να είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οχήματα, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί με την προσφορά Η τοποθέτηση της ηχητικής σήμανσης να γίνει σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων τεχνικών φυλλαδίων και επιβεβαίωσης των αναφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της ηχητικής σήμανσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος. Να φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παρακάτω: Ταχύμετρο, στροφόμετρο Δείκτη ποσότητας καυσίμου Όργανο θερμοκρασιών Ψηφιακό ταχογράφο Όργανο πίεσης λαδιού (κατά προτίμηση) ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού Ενδεικτικές λυχνίες ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και χαμηλής πίεσης λαδιού Ηχητικό όργανο Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού Κάτοπτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων Σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό Να φέρει ράδιοcd με ηχεία και κεραία Χειρολαβές επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών Κατά προτίμηση, δύναται να προσφερθεί σύστημα αισθητήρων παρκαρίσματος ή και σύστημα ελέγχου οπισθοπορείας και παρκαρίσματος με κάμερα στο πίσω μέρος και μόνιτορ στη θέση του οδηγού Ενδεικτική λυχνία συστήματος A.B.S Ηλεκτρικό αναπτήρα Κεντρικό κλείδωμα για όλες τις θύρες και κλειδί με τηλεχειρισμό Να φέρει τουλάχιστον ένα (1) άγκιστρο τοποθετημένο στο σημείο το οποίο ο κατασκευαστής έχει προβλέψει για τη ρυμούλκηση, το οποίο να είναι ικανό σε αντοχή, ώστε να σύρει το βάρος του

4 οχήματος. Το άγκιστρο να φέρει ασφάλεια που να μην επιτρέπει την αποσύμπλεξη, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού Αμάξωμα Εξοπλισμός Το προσφερόμενο όχημα να έχει έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση Ελληνική, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008. Πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά Η όλη κατασκευή του οχήματος να γίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Το πλαίσιο να είναι λεωφορειακού τύπου και κατασκευής διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου, καθώς και εγκεκριμένου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αμάξωμα να είναι τύπου κλειστού λεωφορείου και απολύτως σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Εσωτερικά να φέρει μόνωση των πλευρών και της οροφής, από κατάλληλα υλικά κατά του ψύχους και της θερμότητας Τα πλευρικά τμήματα του σκελετού, ο σκελετός της οροφής (τόξα), καθώς κα ι ο σκελετός του δαπέδου, να κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες κατάλληλου πάχους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο μεταλλικό, στιβαρό και άκαμπτο σύνολο. Η διαμόρφωση των τόξων και των ορθοστατών να γίνει με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη μείωση της αντοχής τους Η κατασκευή και η σύνδεση των πιο πάνω τμημάτων, να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, ώστε το όλο συγκρότημα να παρουσιάζει υψηλή αντοχή και να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα. Επίσης, να βαφτεί με ειδικό αντισκωρικό χρώμα Εσωτερικές επενδύσεις Η εσωτερική επένδυση τόσο της οροφής όσο και των πλευρικών τοιχωμάτων να γίνει από κατάλληλα και εγκεκριμένα βραδύκαυστα υλικά, επενδεδυμένα κατά προτίμηση με ειδικό ύφασμα άριστης ποιότητας, ο χρωματισμός του οποίου θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Οι καλωδιώσεις να είναι καλά διευθετημένες, προστατευμένες και ασφαλώς στερεωμένες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους Στο δάπεδο να τοποθετηθεί ειδική αντιολισθητική επένδυση, η οποία να είναι μονοκόμματη σε όλο το μήκος του, ώστε να αποκλείεται η εισροή νερού. Επίσης, να φέρει πατάκια από ισχυρό υλικό για τις θέσεις οδηγού-συνοδηγού Να φέρει τρεις (3) πλευρικές πόρτες, ήτοι από μία (1) στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού ανοιγόμενες επί μεντεσέδων και μία (1) συ ρόμενη στη δεξιά πλευρά. Επιπλέον, να φέρει μία (1) πόρτα μονόφυλλη ή δίφυλλη, με παράθυρα στο πίσω μέρος αυτού, με άνοιγμα τουλάχιστον 180 ο Να τοποθετηθεί πτυσσόμενο σκαλοπάτι στη δεξιά πλευρά του οχήματος, το οποίο να αναπτύσσεται με το άνοιγμα της πλαϊνής συρόμενης πόρτας Όλα τα παράθυρα των επιβατών να αποτελούνται από ένα ενιαίο, σταθερό, διπλό κρύσταλλο ασφάλειας (securit),να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα έναντι του αέρα και του νερού. Γίνονται αποδεκτά και παράθυρα με σταθερό το κάτω τμήμα και συρόμενο το άνω. Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να φέρουν αντιηλιακές μεμβράνες ανάκλασης συνολικής ηλιακής ενέργειας τουλάχιστον 50% Οι μηχανισμοί των κινητών υαλοπινάκων οδηγού-συνοδηγού να λειτουργούν ηλεκτρικά Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να είναι ενιαίος από κρύσταλλο ασφαλείας Triplex καταλλήλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, πανοραμικού τύπου. Να είναι σταθερά τοποθετημένος, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και να εξασφαλίζει το κρύσταλλο απέναντι στις στατικές και δυναμικές καταπονήσεις, που υφίστανται κατά την πορεία του λεωφορείου, καθώς και την απόλυτη στεγανότητα από το νερό και τον αέρα Τα πλευρικά παράθυρα να φέρουν αντηλιακά σκίαστρα, από διάτρητο ημιδιαφανές ύφασμα, άριστης ποιότητας αναδιπλούμενα με μηχανισμό τύπου ρολό και να λειτουργούν απρόσκοπτα με μηχανισμούς πού μπορούν να σταθεροποιούνται σε ενδιάμεσες θέσεις. Γίνεται αποδεκτή και η τοποθέτηση αρίστης ποιότητας κουρτινών, αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού (μονό κάθισμα) να είν αι άνετα με επένδυση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. Επίσης, το κάθισμα του οδηγού να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της

5 έδρας καθ' ύψος και κατά μήκος, της κλίσης της πλάτης, καθώς και κατά προτίμηση περιστροφής περί τον άξονα. Το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού να έχουν υποβραχιώνιο στήριξης χεριού Η κατασκευή και η τοποθέτηση των καθισμάτων των επιβατών, να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα εγκεκριμένα σχέδια του κατασκευαστή. Τα εν λόγω καθίσματα να φέρουν αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών (3) σημείων και προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. Αυτά να είναι άριστης ποιότητας, τύπου υπνοκαθίσματος. Για κάθε κάθισμα, η έδρα και η πλάτη να είναι δύο ανεξάρτητα τεμάχια, να κατασκευαστούν από πορώδες ελαστικό και να επενδυθούν με ύφασμα άριστης ποιότητας. Τα προσκέφαλα να επενδυθούν από δερματίνη άριστης ποιότητας. Η απόχρωση του υφάσματος θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα καθίσματα να είναι σταθερά συνδεδεμένα στο δάπεδο και στην πλευρά του αμαξώματος. Η ως άνω σύνδεση να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των καθισμάτων, κατά την πορεία και να παρέχει συγχρόνως ευχέρεια στην αφαίρεση και την επανατοποθέτησή τους. Τα καθίσματα να φέρουν αναδιπλούμενα, πλευρικά υποστηρίγματα χεριών (υφαγκώνια) τουλάχιστο ν προς την πλευρά του διαδρόμου. Στην πλάτη όλων των καθισμάτων, εκτός της τελευταίας σειράς, να υπάρχει χειρολαβή, θήκη για την τοποθέτηση εντύπων και πτυσσόμενο υποπόδιο Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) αερόσακους, έναν για τον οδηγό και έναν για τον συνοδηγό Να φέρει αυτόματες, ρυθμιζόμενες σε ύψος ζώνες ασφάλειας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό και προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και της ισχύουσας Νομοθεσίας Εσωτερικά κατά μήκος των πλευρικών τοιχωμάτων και πάνω από τα καθίσματα των επιβατών να τοποθετηθούν στιβαρά στερεωμένες καλαίσθητες και επιμελούς κατασκευής αποσκευοθήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων. Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει εξωτερικά ή να φέρει πορτάκι το οποίο να ασφαλίζει με το κεντρικό κλείδωμα του οχήματος Το όχημα να φέρει τις προβλεπόμενες εξόδους κινδύνου σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καταλλήλων διαστάσεων. Ειδικότερα η καταπακτή να είναι ρυθμιζόμενου ανοίγματος, είτε χειροκίνητη είτε ηλεκτρική κατά προτίμηση. Επίσης, να φέρει σύστημα αερισμού βεβιασμένης κυκλοφορίας και ανανεώσεως αέρα Να φέρει εργοστασιακό σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και ψύξης (Air Condition ή Clima) με ανάλογη θερμαντική-ψυκτική ικανότητα και ρυθμιζόμενη παροχή αέρα, για τον χώρο του οδηγού - συνοδηγού. Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο Για τους πίσω επιβαίνοντες να φέρει σύστημα ψύξης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον 5KW και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό σύστημα ψύξης. Επίσης, να φέρει καπάκι κατά προτίμηση αλουμινίου ή πολυεστερικό και να τοποθετηθεί στην οροφή του οχήματος, όχι κολλημένο για να μην μεταφέρεται ο θόρυβος της λειτουργίας του στο χώρο των επιβατών και να διευκολύνεται τυχόν επισκευή του αμαξώματος. Ο κλιματιζόμενος αέρας να διοχετεύεται στο θάλαμο επιβατών μέσω ελέυθερης διασποράς πάνω απο τα καθίσματα των επιβατών μέσω αεραγωγών και ατομικών φυσητήρων, πάνω από τα καθίσματα των επιβατών (ατομικά ρυθμιζόμενα στόμια εξαγωγής αέρα) Για τη θέρμανση των πίσω επιβαινόντων να τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας νερούαέρα, ο οποίος να λειτουργεί με ζεστό νερό από τον κινητήρα του οχήματος, ισχύος τουλάχιστον 5KW, τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλο σημείο του οχήματος, με φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις θυρίδες εισαγωγής του αέρα Για τη συσκευή ψύξης και θέρμανσης των πίσω επιβαινόντων, να δίνεται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ψυκτική απόδοση αυτού σε 5KW. Μαζί με την προσφορά να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα) του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, από τα οποία να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών Χρωματισμός Ο τελικός χρωματισμός των οχημάτων, να γίνει κατ επιλογή από το υπάρχον χρωματολόγιο της εταιρείας, σε δυο (2) τουλάχιστον διαφορετικές αποχρώσεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

6 Διαστάσεις Βάρη- Χωρητικότητες Το εξωτερικό μήκος του οχήματος να είναι έως και 7,00 μέτρα Η απόσταση του οπίσθιου άξονα μέχρι του εξέχοντος οπίσθιου άκρου του αμαξώματος να είναι μέσα στα όρια που καθορίζει το εργοστάσιο κατασκευής Το μικτό βάρος του οχήματος να είναι έως και έξι (6,0) τόνους Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 3500mm Η δεξαμενή καυσίμου να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 λίτρα Λοιπά παρελκόμενα Το όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από μία πλήρη σειρά εργαλείων παρελκομένων αμέσου εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, βασικά εργαλεία, γερμανικά κλειδιά κ.λπ.), τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά του προμηθευτή Εκτός των ανωτέρω, κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό: Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες, σε ειδική θήκη Δύο (2) πυροσβεστήρες, με καθαρό βάρος έξι (6) κιλών έκαστος, σταθερά τοποθετημένους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που να καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Ένα (1) κιβώτιο Α Βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση ή σε θέση που να υποδεικνύεται μέσω κατάλληλης σήμανσης Μία (1) λυχνία επίσκεψης (μπαλαντέζα) με καλώδιο τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα. 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες, που να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερόμενου οχήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά να περιλαμβάνουν και τα κατωτέρω: Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής Κυβισμός κινητήρα Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα Μέγιστη ισχύς του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές Μέγιστη ροπή στρέψης του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές Σχέση συμπίεσης Ειδική κατανάλωση καυσίμου (gr/kwh) σε ένα εύρος στροφών Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου Είδος και τύπος συμπλέκτη Είδος κιβωτίου ταχυτήτων Διαστάσεις ελαστικών, κωδικός φορτίου και ταχύτητας Είδος συστήματος διεύθυνσης Είδος συστήματος ανάρτησης Είδος συστήματος πέδησης Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση εναλλάκτη Εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος Εσωτερικές διαστάσεις του οχήματος Μεταξόνιο Μετατρόχια Διάμετρος κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο Μικτό βάρος και ωφέλιμο φορτίο Ανώτατη ταχύτητα οχήματος, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο περιοριστής ταχύτητας Εσωτερικός εξοπλισμός, επενδύσεις μονώσεις Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας Συστήματα παθητικής ασφάλειας Ψυκτική και θερμική απόδοση σε KW της συσκευής ψύξης-θέρμανσης του πίσω χώρου επιβατών.

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηχητικής σήμανσης. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.1. Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή, η οποία θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του πλήρους οχήματος για δύο (02) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, καθώς και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη Στη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα θα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία Επίσης, ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις για δεκαπέντε (15) έτη από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει τόσο στα κεντρικά, όσο και στα εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση του Α και Β service ή ενός (01) και δύο (02) ετών, όποιο απο τα δύο έρθει πρώτο. Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αυτά, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου.να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων του κατασκευαστή Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας των οχημάτων, ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται μια (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα Οι ανωτέρω παράγραφοι να ισχύουν υποχρεωτικά για την ηχητική σήμανση και τη θέρμανσηκλιματισμό Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά των προσφερόμενων οχημάτων, εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο δικτύου, στις περιπτώσεις που : α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης. β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν υφίσταται άλλο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο του προμηθευτή, εντός του ίδιου Νομού. 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5.1. Παράδοση Η παράδοση του οχήματος να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Υ.Ν.Α/Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ Το όχημα να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με πληρότητα καυσίμου στη δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι πέντε (05) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δέκα (10) ημέρες από την παράδοσή τους. 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 6.1. Μακροσκοπικός έλεγχος

8 Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής Λειτουργικός έλεγχος Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση όλων των οχημάτων με οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδρομή 50χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή (π.χ. καύσιμα). 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7.1. Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του ζητηθεί, τρεις (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος Με την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, σε χώρο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού, δυο (2) οδηγούς της Υπηρεσίας, για κάθε ένα όχημα, σε θέματα χειρισμού αυτών. 8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 8.1 Το όχημα να συνοδεύεται με εγχειρίδιο οδηγιών, χειρισμού, συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, το όχημα να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της ηχητικής σήμανσης στην Ελληνική γλώσσα Εκτός του ανωτέρω να δοθούν τρεις πλήρεις ξεχωριστές σειρές τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης και επισκευών για τη Διαχείριση Υλικού και τα Κεντρικά Συνεργεία. 9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9.1. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων. Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού την κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, όπου ο προσφέρων θα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση (ΣΤΗΛΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ), παραπέμποντας κατά το δυνατόν στις αντίστοιχες σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος. Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συμμόρφωσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια λεωφορείου. Α ΟΜΑΔΑ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Ισχύς κινητήρα 15 % 2 Ροπή στρέψης 10 % 3 Σύστημα ενεργητικής ασφάλειας (προαιρετικό E.S.P) 10 % 4 Σύστημα παθητικής ασφάλειας 10 % 5 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 10 %

9 6 Διάμετρος κύκλου στροφής απο πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο 5 % 7 Εξοπλισμός οχήματος και πληρότητα κατασκευής 10 % ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 75 % Β ΟΜΑΔΑ Α/Α 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 % 2 Προσφερόμενα service 10 % 3 Χρόνος παράδοσης 5 % ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 25 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 %

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (01) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3000 Kg Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1 Σκοπός Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής). Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να ενισχύσει την δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεων των Ελληνικών θαλασσών και ακτών. Α.2 Γενικές Απαιτήσεις 1. Το όχημα πρέπει να είναι δοκιμασμένο, μεγάλης αντοχής, και αξιόπιστο για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες, με μικρή συχνότητα βλαβών. Στις προσφορές να αναφέρεται απαραίτητα η εμπειρία του κατασκευαστή σε οχήματα του προσφερόμενου τύπου. Επίσης, οποιοδήποτε αξιόπιστο στοιχείο που θα επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα και τις δυνατότητες του οχήματος θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. 2. Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός που θα φέρει πρέπει να είναι απαραίτητα καινούρια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής. Κατά την παραλαβή, ο σχετικός έλεγχος να γίνει και από επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή για το έτος κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων (αριθμός σειράς, πλαισίου, μηχανής). 3. Το όχημα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο (κατά μήκος) σε δύο χώρους: α. Στην καμπίνα οδηγού/συνοδηγών (μπροστινό μέρος οχήματος). β. Στο χώρο φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος). 4. Επιπρόσθετα το οχήμα θα θα πρέπει να διαθέτει μπάρες οροφής απο ελαφρύ κράμα βαρέως τύπου. 5. Στις προσφορές να παρέχονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία και οι όροι της προδιαγραφής. Ο φάκελος της προσφοράς να περιέχει τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα που να παρέχουν επαρκή και ακριβή στοιχεία για την αξιολόγηση εφ όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών και όρων. 6. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία (01) συνολική αναλυτική προσφορά για το όχημα μετά του εξοπλισμού που θα φέρει. Α.3.1 Χώρος φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος) Πίσω από το χώρο του οδηγού συνοδηγού να υπάρχει μεταλλικό χώρισμα σε όλο το πλάτος με παράθυρο. Πλέγμα στο παράθυρο επιθυμητό. 1. H υποδομή του πατώματος θα είναι εργοστασιακή βαρέως τύπου (καουτσούκ ή MDF και ελαστικό δάπεδο σε όλο το μήκος και πλάτος) έτσι ώστε να συμβάλει στην προστασία του δαπέδου του χώρου φόρτωσης. Θα υπάρχουν επίσης εργοστασιακοί κρίκοι πρόσδεσης φορτίου. 2. Τα πλαινά του χώρου φόρτωσης, η σειρόμενη πόρτα η οροφή και οι δύο ανοιγόμενες πίσω πόρτες οι θα διαθέτουν επένδυση απο ανθεκτικό υλικό. 3. Στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να τοποθετηθούν και να στερεωθούν κατάλληλα δομικά στοιχεία (ραφιέρες βαρέως τύπου) με αντιολισθητικά ράφια διαστάσεων περίπου 2000mm μηκός 1500mm ύψος και 400 mm πλάτος. Θα πρέπει να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους εάν απαιτηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγων περίπου διαστάσεων και τύπου ραφιέρες προτεινόμενες από τον κατασκευαστή. 4. Να φέρει σύστημα ψύξης θέρμανσης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον BTU/h και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό σύστημα ψύξης. Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11 Β.1 Γενικά 1. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με υαλοκαθαριστήρες του εμπρόσθιου αλεξηνέμου, (παρμπρίζ) 2 τουλάχιστον ταχυτήτων και διακοπτόμενης λειτουργίας καθώς και με σύστημα πλύσης του αλεξηνέμου με νερό. 2. Να είναι εφοδιασμένα με πλήρη πίνακα ελέγχου οργάνων ή ενδεικτικές λυχνίες που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Β.2 Κινητήρας 1. Πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού, κυβισμού έως κυβικών εκατοστά. 2. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις EURO-5. Να αναφερθούν οι εκπομπές ρύπων (αερίων και στερεών σωματιδίων) του κινητήρα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται. 3. Η ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 120 ίππων. Να αναφέρεται η ροπή στρέψης. 4. Η ισχύς του κινητήρα να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 140 km/h. 5. Η χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται αυτονομία τουλάχιστον 600 km (με συνθήκες κατανάλωσης μικτού κύκλου). 6. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER). Β.3 Μετάδοση κίνησης 1. Συμπλέκτης ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί κατά προτίμηση υδραυλικά. 2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, πλήρως συγχρονισμένο με 5 τουλάχιστον συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία οπισθοπορείας. 3. Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα, με πλήρες φορτίο, να κινηθεί εάν απαιτηθεί σε δρόμο με μεγάλη κλίση. Η μετάδοση της κίνησης του οχήματος να γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς. Β.4 Σύστημα διευθύνσεως Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και να έχει κλειδί για την ακινητοποίησή του. Η διάμετρος του κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και οπωσδήποτε μικρότερη από 14m στους τροχούς. Στην προσφορά ν αναφέρεται ο ελάχιστος κύκλος στροφής. Β.5 Τροχοί Ελαστικά 1. Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούριας κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων ανάλογης αντοχής προς τα φορτία των αξόνων, κατάλληλα για πορεία και σε άσφαλτο και σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές σημείο των οχημάτων. 2. Να δηλώνονται με την προσφορά: οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, και το μέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη πίεση λειτουργία των προσφερόμενων ελαστικών. Β.6 Σύστημα πεδήσεως 1. Στους εμπρός τροχούς να υπάρχουν δισκόφρενα και στους πίσω ταμπούρα ή δισκόφρενα κατά προτίμηση και να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ( ABS) και προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP). 2. Το χειρόφρενο να είναι μηχανικό και να επενεργεί στους πίσω τροχούς. Β.7 Αμάξωμα 1. Το πλαίσιο να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται στις καταπονήσεις που προκύπτουν με πλήρες φορτίο. 2. Τα υλικά του πλαισίου και αμαξώματος να είναι αρίστης ποιότητας με κατάλληλη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. 3. Τα παράθυρα/κρύσταλλα να είναι: εφοδιασμένα με κρύσταλλα ασφαλείας, πλην του ανεμοθώρακα (πα ρ-μπριζ), τα κρύσταλλα να διαθέτουν εγκεκριμένες φιμέ μεμβράνες με φίλτρο προστασίας UV.

12 του οδηγού συνοδηγού να έχουν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης (ηλεκτρικά παράθυρα), το αλεξήνεμο (παρμπρίζ) να είναι από κρύσταλλο ασφαλεία ς κατάλληλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, επιπλέον στο εσωτερικό του να υπάρχουν δύο κατάλληλα αλεξήλια εκ των οποίων του οδηγού να δύναται να περιστραφεί δεξιά-αριστερά. 4. Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, και τη φόρτωση να υπάρχουν οι εξής πόρτες: α. Στην πλευρά του οδηγού. β. Στην πλευρά του συνοδηγού. γ. Στην δεξιά πλευρά του αμαξώματος και αμέσως πίσω από την πόρτα του συνοδηγού, να υπάρχει συρόμενη πόρτα πλάτους τουλάχιστον 1100mm. δ. Στο πίσω μέρος του οχήματος, κατά προτίμηση δίφυλλη, στο επάνω μέρος της οποίας να υπάρχουν παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας τα οποία να διαθέτουν επίσης εγκεκριμένες φιμέ μεμβράνες με φίλτρο προστασίας UV. Πλέγμα προστασίας στα πίσω παράθυρα επιθυμητό. ε. Όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. 5. Να υπάρχουν καθίσματα οδηγού και δύο επιβατών παραπλεύρως της θέσης του οδηγού. 6. Όλα τα καθίσματα να είναι: α. στερεά συνδεδεμένα στο δάπεδο, β. σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή άνεση του καθήμενου, γ. εφοδιασμένα με προσκέφαλο (μαξιλαράκι) στήριξης κεφαλής και αυχένα του καθήμενου, δ. εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες 77/541/ΕΟΚ και 76/115/ΕΟΚ. 7. Να διαθέτει αερόσακο ( AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ ύψος και ως προς την κλίση της πλάτης. 8. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού ( Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42 ο C. 9. Να υπάρχουν δύο (02) εξωτερικοί καθρέπτες (ένας ανά πλευρά) και ένας εσωτερικός. 10. Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο. 11. Να υπάρχουν γάντζοι ρυμούλκησης μπροστά πίσω. 12. Σύστημα συναγερμού με προειδοποιητική σειρήνα, για την προστασία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής ή εισβολής τρίτων όταν το όχημα είναι αφύλακτο. Όλες οι θύρες του οχήματος καθώς και το καπό θα είναι παγιδευμένα από τον συναγερμό. Β.8 Σύστημα Ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, δεδομένου ότι το όχημα προορίζεταιι για μεταφορά φορτίων. Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα ανάρτησης. Β.9 Διαστάσεις Βάρος 1. Οι διαστάσεις και γενικά τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτό ν ανταποκρίνεται ευχερώς στις απαιτήσεις και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται (εσωτερική άνεση διαστάσεων για τους επιβαίνοντες και εξωτερικές διαστάσεις που να του προσδίδουν ευελιξία μέσα στην πόλη). Παρακάτω καθορίζονται οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές: α) Συνολικό Μήκος: mm (με προφυλακτήρες) β) Συνολικό Πλάτος: mm (με καθρέπτες) γ) Συνολικό Ύψος: mm δ) Μεταξόνιο: mm ε) Ωφέλιμο Φορτίο: Kgr στ) Όγκος φόρτωσης 8-10m 3 2. Στην προσφορά να αναφέρονται πλήρεις διαστάσεις του οχήματος καθώς και του χώρου των επιβατών και του χώρου φόρτωσης. Να αναφέρεται τέλος η κατανάλωση. 3. Στην προσφορά ν αναφέρονται το μικτό και το ωφέλιμο βάρος των οχημάτων συνολικό και κατά άξονα.

13 Β.10 Ηλεκτρικό σύστημα 1. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι 12 Volts DC με συσσωρευτή 12 V χωρητικότητας, όπως αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 2. Μίζα κατάλληλης ισχύος, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 3. Σύνθετο ηχοσύστημα με οθόνη ενδείξεων, ψηφιακό ράδιο CD και σύστημα πλοήγησης GPS με χάρτες της Ελλάδος πρόσφατης έκδοσης ( τελευταίου χρόνου), με δύο τουλάχιστον ηχεία και θύρα USB προαιρετικά. 4. Παροχή 12V σε κατάλληλη θέση, για εγκατάσταση πομποδέκτη (ασυρμάτου VHF) Β.11 Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής και ηχητικής σήμανσης - Γενικός εξοπλισμός - Παρελκόμενα 1. Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης. 2. Ο πίνακας οργάνων να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής όργανα ή ενδείξεις: - ταχύμετρο, με ενδείξεις σε km/h - στροφόμετρο - χιλιομετρητές (συνολικό και ταξιδιού) - δείκτη στάθμης καυσίμου - όργανο θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα - αμπερόμετρο ή ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή - όργανο πίεσης λαδιού ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού - ηχητική και οπτική αναγγελία ξεχασμένων αναμμένων φώτων - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος ABS και λειτουργίας αερόσακων - Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης ψύξης και εξαερισμού 3. Να υπάρχει μαγνητικός φάρος οροφής κυανού χρώματος ισχύος τουλάχιστον 5000cd και 100 αναλαμπών ανά λεπτό. Να φέρει κατάλληλη λήψη ρεύματος συμβατή με παροχή εντός της καμπίνας και καλώδιο τουλάχιστον 2,5m. Η βάση του φάρου να είναι καλυμμένη με ελαστικό παρέμβυσμα. 4. Να υπάρχει ηλεκτροκίνητη σειρήνα πολλαπλών ήχων απόδοσης 110 db στα 3 μέτρα. 5. Οι χειρισμοί της σειρήνας να γίνονται από τη θέση του οδηγού. 6. Φορητός προβολέας με λήψη ρεύματος από τον αναπτήρα. 7. Να παρέχεται πλήρης σειρά εργαλείων: - κλειδί μπουλονιών τροχών (σταυρός), - μηχανικός γρύλος ανύψωσης οχήματος, - αρθρωτό τρίγωνο στάθμευσης, - κιβώτιο Α Βοηθειών - πυροσβεστήρας, - πλήρης σειρά γερμανικών κλειδιών, - κατσαβίδια Όλα τα εργαλεία πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην προσφορά. 8. Στην προσφορά πρέπει να καθορίζονται όλα τα στοιχεία του οχήματος και των παρελκομένων του λεπτομερώς. 9. Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας συντήρησης στην Ελληνική σε δύο (2) αντίτυπα. 10. Να είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες παρκαρίσματος ( parktronik) τεσσάρων σημείων, τουλάχιστον στο πίσω μέρος, με ηχητική και οπτική ένδειξη για τον οδηγό. B.12 Χρώμα Το χρώμα θα επιλεγεί ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Β.13. Σύστημα κλιματισμού θέρμανσης/ψύξης Β Καμπίνα του οδηγού Στην καμπίνα οδηγού θα υπάρχει κλιματισμός θέρμανσης/ψύξης μέσω του κινητήρα του αυτοκινήτου. Β Χώρος φόρτωσης 1. Να φέρει σύστημα ψύξης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον BTU/h και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό

14 σύστημα ψύξης. Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. 2. Για τη συσκευή ψύξης του πίσω χώρου, στην προσφορά να δίνεται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ψυκτική απόδοση αυτού σε BTU/h και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. 3. Ο κατασκευαστής της διαμόρφωσης να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008, το οποίο να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά. 4. Για τη θέρμανση του χώρου εάν δεν υπάρχει εργοστασιακή πρόβλεψη, να τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας νερού αέρα, ο οποίος να λειτουργεί με ζεστό νερό από τον κινητήρα του οχήματος, ισχύος τουλάχιστον 5Kw, τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλο σημείο του οχήματος και καλυμμένος με διάτρητη λαμαρίνα κατά προτίμηση, με φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις θυρίδες εισαγωγής του αέρα. 5. Στην περίπτωση επίσης που δύναται το σύστημα ψύξης της παραγράφου 1 να υποστηρίξει και την θέρμανση του χώρου δεν απαιτείται η τοποθέτηση του εναλλάκτη της παραγράφου 4. Β.14 Σύστημα φωτισμού Β.14.1 Καμπίνας οδηγού/συνοδηγών Στο θάλαμο του οδηγού-συνοδηγού να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο φωτιστικά σώματα ικανής έντασης για ανάγνωση και γραφή. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). Β.14.2 Χώρου φόρτωσης Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός του χώρου φόρτωσης με τουλάχιστον ένα φωτιστικό σώμα. Β.14.3 Εξωτερικός φωτισμός 1. Στην οροφή του οχήματος θα εγκατασταθούν μόνιμα δύο (2) εξωτερικοί προβολείς για την διευκόλυνση του προσωπικού, σε συνθήκες χαμηλού εξωτερικού φωτισμού (σκοτάδι), για τον έλεγχο της γύρω περιοχής στην οποία είναι σταθμευμένο το όχημα. 2. Οι προβολείς αυτοί θα ενεργοποιούνται και οι δύο ταυτόχρονα από διακόπτη ON-OFF, ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό του οχήματος. 3. Η ρύθμιση του προσανατολισμού φωτισμού των προβολέων θα γίνεται χειροκίνητα. Οι προβολείς θα τοποθετηθούν ένας στη δεξιά και ένας στην αριστερή πλευρά της οροφής του οχήματος (στα άκρα της μπροστινής βάσης στήριξης της μπάρας οροφής). Β.15 Εξοπλισμός ασφαλείας και παρελκόμενα 1. Ένας (01) επιπλέον κατάλληλος πυροσβεστήρας θα τοποθετηθεί στο χώρο φόρτωσης του οχήματος. 2. Να υπάρχει ιμάντας ρυμούλκησης 5 τουλάχιστον μέτρων κατάλληλος για ρυμούλκηση του οχήματος με μέγιστο βάρος. Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στις εγκαταστάσεις του τρεις (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο για την εκμάθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος, την βασική συντήρησή του και την επισκευή του. Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΕΣ 1. Ο τόπος παράδοσης των οχημάτων είναι οι εγκαταστάσεις ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνη του προμηθευτή. 2. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών της Υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις προμήθειες του Δημοσίου. Η επιτροπή αυτή θα ελέγξει τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά, τεχνικά στοιχεία, συστήματα και εξοπλισμό του προσφερομένου οχήματος και θα εκτελέσει σχετικές δοκιμές και δοκιμαστική πορεία του οχήματος επί ικανής διαδρομής και σε συνθήκες ανάλογες με την χρήση του. 3. Όλα τα έξοδα δοκιμών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

15 Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων. Ε.1 Περιεχόμενο προσφορών Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας προδιαγραφής περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο οχήματος και τον εξοπλισμό του με κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Επιπλέον να υποβληθούν και τα παρακάτω: 1. Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα (τεχνικά εγχειρίδια κλπ.) 2. Τεχνικό εγχειρίδιο του προσφερόμενου οχήματος. 3. Τεχνικά στοιχεία (απόδοση, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) συστήματος κλιματισμού χώρου φόρτωσης. 4. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του προμηθευτή ότι θα προσκομιστούν με φροντίδα και δαπάνη αυτού για το προσφερόμενο όχημα κατά την παράδοση, έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤ.1 Εγγύηση ΣΤ.1.1 Εγγύηση Οχήματος και Εξοπλισμού του Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση για: α) ελάττωμα ή βλάβη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών από την παραλαβή ή για τουλάχιστον km (χωρίς περιορισμό χρόνου), ό,τι επέλθει νωρίτερα, β) αντοχή του χρώματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών και αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. 1. Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμού του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. 2. Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία. 3. Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 4. Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει τόσο στα κεντρικά όσο και στα εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση τουλάχιστον των Α, Β και Γ Service του οχήματος (εργατικά και αναλώσιμα). Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αυτά, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων του κατασκευαστή. 5. Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του οχημάτος, ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται μια (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 7. Οι ανωτέρω παράγραφοι (Στ 1,2, 3, 4, 6) υποχρεωτικά να ισχύουν και τη συσκευή ψύξης και θέρμανσης για το διάστημα της 5ετούς εγγύησης. 8. Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η οποιαδήποτε βλάβη από κινητή μονάδα προμηθευτή, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά των προσφερόμενων

16 οχημάτων, εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο, στις περιπτώσεις που : α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης. β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν υφίσταται άλλο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο του προμηθευτή, εντός του ίδιου Νομού. Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται αυτός των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την παράδοση των οχημάτων. Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Οι συντελεστές Βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης που ακολουθεί: Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ % ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ομάδα Α: Συντελεστής βαρύτητας 70% 1. Κινητήρας,ισχύς/ροπή-κατανάλωση 15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας 10 Ανάρτηση, φρένα,(ύπαρξη ESP) 3. Εξωτερικές διαστάσεις Χώρος φόρτωσης /Διαστάσεις 20,επένδυση πατώματος 5. Συστήματα παθητικής ασφάλειας 10 Όργανα ελέγχου βοηθήματα οδήγησης γενικός εξοπλισμός Σύνολο Ομάδας Α 70 Ομάδα Β: Συντελεστής βαρύτητας 30% 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Προσφερόμενα service Χρόνος παράδοσης 5 Σύνολο Ομάδας Β 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ν-2250-1A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν-2250-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα