ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής). Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να ενισχύσει την δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεων των Ελληνικών θαλασσών και ακτών. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. Περιγραφή Το όχημα πρέπει να είναι καινούργιο, το πλεόν πρόσφατο μοντέλο της γραμμής παραγωγής του τύπου και κατασκευασμένο το τελευταίο δωδεκάμηνο (12) από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αμεταχείριστο σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Να είναι διαξονικό, κλειστού ενιαίου αμαξώματος, λεωφορειακού τύπου και κατάλληλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά από εννέα (09) έως και δεκαεπτά (17) επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου οδηγού και συνοδηγού Τεχνικά - Λειτουργικά χαρακτηριστικά Κινητήρας Πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού (common rail), κυβισμού έως της τάξεως των κυβικών εκατοστών Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 90KW Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών Να φέρει ηλεκτρονικό περιοριστή ταχύτητας, ο οποίος να μπορεί κατά προτίμηση να αποσυνδεθεί Σύστημα μετάδοσης της κίνησης Η κίνηση του οχήματος να γίνεται επί έξι (6) τουλάχιστον τροχών, ήτοι τέσσερις (4) στον πίσω άξονα και δυο (2) στον μπροστινό Συμπλέκτης Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί κατά προτίμηση υδραυλικά Κιβώτιο ταχυτήτων Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν Διαφορικό Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα, με πλήρες φορτίο, να ανέλθει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κλίσεις. Η τελική ταχύτητα του οχήματος, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο περιοριστής ταχύτητας, πρέπει να είναι άνω των 120Km/h. Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς Σύστημα διεύθυνσης Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και κλειδώματος. Η κολώνα του τιμονιού να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και κλίση. Η διάμετρος του κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη Σύστημα ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο και ιδιαίτερα ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, δεδομένου ότι, τα οχήματα προορίζονται για αστυνομική χρήση Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα ανάρτησης Σύστημα πέδησης Ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου SERVO.

2 Η κυρία πέδηση να γίνεται εμπρός και πίσω με δίσκους Να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου που να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς Να φέρει υποχρεωτικά σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (Α.Β.S. ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (E.S.P. ή ισοδύναμο) Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης και να αναφέρεται υποχρεωτικά στις προσφορές το είδος και η διάμετρος των δίσκων πέδησης Τροχοί-Ελαστικά Τα επίσωτρα (ζάντες) να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα μεγάλης αντοχής Οι διαστάσεις των ζαντών και των ελαστικών να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος, ο δε κωδικός ταχύτητας των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα και το φορτίο του οχήματος. Επιπλέον να φέρει λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούργια, όχι από αναγόμωση, ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους κανονικούς Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος, οι διαστάσεις και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης αυτών Ηλεκτρικό σύστημα Εσωτερικός φωτισμός Να είναι άπλετος με φωτιστικά σώματα κατά μήκος του οχήματος, μέσα σε φωτοθήκες με λαμπτήρες κατά προτίμηση τύπου LED ή φθορίου κατάλληλης ισχύος, για την ευχερή ανάγνωση εντύπων τόσο στις θέσεις των επιβαινόντων όσο και του οδηγού. Η αφή τους να γίνεται με διακόπτη. Τα φωτιστικά σώματα που θα βρίσκονται στο χώρο του οδηγού πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να περιορίζεται ο ενοχλητικός κατά την οδήγηση αντικατοπτρισμός στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα και να λειτουργούν με ξεχωριστούς διακόπτες. Επίσης, να υπάρχουν φωτιστικά σώματα στις θύρες του οχήματος κατά προτίμηση τύπου LED. Όλα τα φώτα να χειρίζονται και από τον οδηγό. Στο χώρο του οδηγού και σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματολήπτης, για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα) Εξωτερικός φωτισμός Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα ομίχλης εμπρός-πίσω και φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν Συσσωρευτής Να φέρει σύγχρονο συσσωρευτή ή συσσωρευτές 12 ή 24Volt, κατάλληλης χωρητικότητας και κατάλληλης εντάσεως εναλλάκτη, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο Να κατατεθεί δήλωση του προμηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες καταναλώσεις του οχήματος σε ηλεκτρικό ρεύμα Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του επικεφαλή, για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Το όχημα να διαθέτει ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) ανάλογης ισχύος και κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος σε σημείο που να έχει άμεση πρόσβαση ο οδηγός Ηχητική σήμανση Η ηχητική σήμανση του οχήματος να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. O ενισχυτής της ηλεκτρονικής σειρήνας να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο (εκτός του χώρου της εμπρόσθιας κονσόλας), σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Η ηλεκτρονική σειρήνα να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12VDC με γείωση θετικού ή αρνητικού πόλου και να έχει μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να είναι μικρότερη από 150mA.

3 Το ηχείο εκπομπής ήχου της σειρήνας να έχει ισχύ τουλάχιστον 100Watts RMS και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο. Η ένταση εξόδου του ήχου "σειρήνας" από το ηχείο να είναι τουλάχιστον 113DB, σε απόσταση 3 μέτρων από αυτό, για όλους τους ζητούμενους ήχους Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100Watts. Ο ενισχυτής να παρέχει την δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών ήχων σειρήνας (απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή συχνότητας από 500 έως 1800Hz, καθώς και εκπομπής ομιλίας από το ηχείο με ένα μικρόφωνο-χειριστήριο, συνδεδεμένο στον ενισχυτή με αποσπώμενο σπειροειδές καλώδιο. Από αυτό να πραγματοποιούνται όλοι οι χειρισμοί της ηχητικής σήμανσης και να φέρει κομβίο ρύθμισης της έντασης της ομιλίας Ο ενισχυτής να φέρει διάταξη προστασίας από τυχαία αναστροφή των πόλων και να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια που να αντικαθίσταται εύκολα και χωρίς την ανάγκη εργαλείων Να υπάρχει διακόπτης πλήρους ενεργοποίησης απενεργοποίησης αυτού στο χώρο του οδηγού Ο προμηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του πιστοποιητικό δοκιμών και μετρήσεων του εκπεμπόμενου ήχου της σειρήνας Να δοθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής σήμανσης και το εργοστάσιο κατασκευής Η τροφοδοσία της ηχητικής σήμανσης να γίνεται μέσω ανεξάρτητου ηλεκτρολογικού κυκλώματος, το οποίο θα ασφαλίζεται με ξεχωριστή ασφάλεια, η οποία θα αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηχητικής σήμανσης να αποδεικνύονται με πρωτότυπα εργοστασιακά ή νομίμως επικυρωμένα φυλλάδια. Οι αντίστοιχες συσκευές να φέρουν σήμανση CE, να είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οχήματα, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί με την προσφορά Η τοποθέτηση της ηχητικής σήμανσης να γίνει σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων τεχνικών φυλλαδίων και επιβεβαίωσης των αναφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της ηχητικής σήμανσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος. Να φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παρακάτω: Ταχύμετρο, στροφόμετρο Δείκτη ποσότητας καυσίμου Όργανο θερμοκρασιών Ψηφιακό ταχογράφο Όργανο πίεσης λαδιού (κατά προτίμηση) ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού Ενδεικτικές λυχνίες ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και χαμηλής πίεσης λαδιού Ηχητικό όργανο Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού Κάτοπτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων Σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό Να φέρει ράδιοcd με ηχεία και κεραία Χειρολαβές επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών Κατά προτίμηση, δύναται να προσφερθεί σύστημα αισθητήρων παρκαρίσματος ή και σύστημα ελέγχου οπισθοπορείας και παρκαρίσματος με κάμερα στο πίσω μέρος και μόνιτορ στη θέση του οδηγού Ενδεικτική λυχνία συστήματος A.B.S Ηλεκτρικό αναπτήρα Κεντρικό κλείδωμα για όλες τις θύρες και κλειδί με τηλεχειρισμό Να φέρει τουλάχιστον ένα (1) άγκιστρο τοποθετημένο στο σημείο το οποίο ο κατασκευαστής έχει προβλέψει για τη ρυμούλκηση, το οποίο να είναι ικανό σε αντοχή, ώστε να σύρει το βάρος του

4 οχήματος. Το άγκιστρο να φέρει ασφάλεια που να μην επιτρέπει την αποσύμπλεξη, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού Αμάξωμα Εξοπλισμός Το προσφερόμενο όχημα να έχει έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση Ελληνική, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008. Πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά Η όλη κατασκευή του οχήματος να γίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Το πλαίσιο να είναι λεωφορειακού τύπου και κατασκευής διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου, καθώς και εγκεκριμένου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αμάξωμα να είναι τύπου κλειστού λεωφορείου και απολύτως σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Εσωτερικά να φέρει μόνωση των πλευρών και της οροφής, από κατάλληλα υλικά κατά του ψύχους και της θερμότητας Τα πλευρικά τμήματα του σκελετού, ο σκελετός της οροφής (τόξα), καθώς κα ι ο σκελετός του δαπέδου, να κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες κατάλληλου πάχους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο μεταλλικό, στιβαρό και άκαμπτο σύνολο. Η διαμόρφωση των τόξων και των ορθοστατών να γίνει με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη μείωση της αντοχής τους Η κατασκευή και η σύνδεση των πιο πάνω τμημάτων, να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, ώστε το όλο συγκρότημα να παρουσιάζει υψηλή αντοχή και να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα. Επίσης, να βαφτεί με ειδικό αντισκωρικό χρώμα Εσωτερικές επενδύσεις Η εσωτερική επένδυση τόσο της οροφής όσο και των πλευρικών τοιχωμάτων να γίνει από κατάλληλα και εγκεκριμένα βραδύκαυστα υλικά, επενδεδυμένα κατά προτίμηση με ειδικό ύφασμα άριστης ποιότητας, ο χρωματισμός του οποίου θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Οι καλωδιώσεις να είναι καλά διευθετημένες, προστατευμένες και ασφαλώς στερεωμένες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους Στο δάπεδο να τοποθετηθεί ειδική αντιολισθητική επένδυση, η οποία να είναι μονοκόμματη σε όλο το μήκος του, ώστε να αποκλείεται η εισροή νερού. Επίσης, να φέρει πατάκια από ισχυρό υλικό για τις θέσεις οδηγού-συνοδηγού Να φέρει τρεις (3) πλευρικές πόρτες, ήτοι από μία (1) στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού ανοιγόμενες επί μεντεσέδων και μία (1) συ ρόμενη στη δεξιά πλευρά. Επιπλέον, να φέρει μία (1) πόρτα μονόφυλλη ή δίφυλλη, με παράθυρα στο πίσω μέρος αυτού, με άνοιγμα τουλάχιστον 180 ο Να τοποθετηθεί πτυσσόμενο σκαλοπάτι στη δεξιά πλευρά του οχήματος, το οποίο να αναπτύσσεται με το άνοιγμα της πλαϊνής συρόμενης πόρτας Όλα τα παράθυρα των επιβατών να αποτελούνται από ένα ενιαίο, σταθερό, διπλό κρύσταλλο ασφάλειας (securit),να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα έναντι του αέρα και του νερού. Γίνονται αποδεκτά και παράθυρα με σταθερό το κάτω τμήμα και συρόμενο το άνω. Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να φέρουν αντιηλιακές μεμβράνες ανάκλασης συνολικής ηλιακής ενέργειας τουλάχιστον 50% Οι μηχανισμοί των κινητών υαλοπινάκων οδηγού-συνοδηγού να λειτουργούν ηλεκτρικά Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να είναι ενιαίος από κρύσταλλο ασφαλείας Triplex καταλλήλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, πανοραμικού τύπου. Να είναι σταθερά τοποθετημένος, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και να εξασφαλίζει το κρύσταλλο απέναντι στις στατικές και δυναμικές καταπονήσεις, που υφίστανται κατά την πορεία του λεωφορείου, καθώς και την απόλυτη στεγανότητα από το νερό και τον αέρα Τα πλευρικά παράθυρα να φέρουν αντηλιακά σκίαστρα, από διάτρητο ημιδιαφανές ύφασμα, άριστης ποιότητας αναδιπλούμενα με μηχανισμό τύπου ρολό και να λειτουργούν απρόσκοπτα με μηχανισμούς πού μπορούν να σταθεροποιούνται σε ενδιάμεσες θέσεις. Γίνεται αποδεκτή και η τοποθέτηση αρίστης ποιότητας κουρτινών, αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού (μονό κάθισμα) να είν αι άνετα με επένδυση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. Επίσης, το κάθισμα του οδηγού να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της

5 έδρας καθ' ύψος και κατά μήκος, της κλίσης της πλάτης, καθώς και κατά προτίμηση περιστροφής περί τον άξονα. Το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού να έχουν υποβραχιώνιο στήριξης χεριού Η κατασκευή και η τοποθέτηση των καθισμάτων των επιβατών, να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα εγκεκριμένα σχέδια του κατασκευαστή. Τα εν λόγω καθίσματα να φέρουν αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών (3) σημείων και προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. Αυτά να είναι άριστης ποιότητας, τύπου υπνοκαθίσματος. Για κάθε κάθισμα, η έδρα και η πλάτη να είναι δύο ανεξάρτητα τεμάχια, να κατασκευαστούν από πορώδες ελαστικό και να επενδυθούν με ύφασμα άριστης ποιότητας. Τα προσκέφαλα να επενδυθούν από δερματίνη άριστης ποιότητας. Η απόχρωση του υφάσματος θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα καθίσματα να είναι σταθερά συνδεδεμένα στο δάπεδο και στην πλευρά του αμαξώματος. Η ως άνω σύνδεση να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των καθισμάτων, κατά την πορεία και να παρέχει συγχρόνως ευχέρεια στην αφαίρεση και την επανατοποθέτησή τους. Τα καθίσματα να φέρουν αναδιπλούμενα, πλευρικά υποστηρίγματα χεριών (υφαγκώνια) τουλάχιστο ν προς την πλευρά του διαδρόμου. Στην πλάτη όλων των καθισμάτων, εκτός της τελευταίας σειράς, να υπάρχει χειρολαβή, θήκη για την τοποθέτηση εντύπων και πτυσσόμενο υποπόδιο Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) αερόσακους, έναν για τον οδηγό και έναν για τον συνοδηγό Να φέρει αυτόματες, ρυθμιζόμενες σε ύψος ζώνες ασφάλειας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό και προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και της ισχύουσας Νομοθεσίας Εσωτερικά κατά μήκος των πλευρικών τοιχωμάτων και πάνω από τα καθίσματα των επιβατών να τοποθετηθούν στιβαρά στερεωμένες καλαίσθητες και επιμελούς κατασκευής αποσκευοθήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων. Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει εξωτερικά ή να φέρει πορτάκι το οποίο να ασφαλίζει με το κεντρικό κλείδωμα του οχήματος Το όχημα να φέρει τις προβλεπόμενες εξόδους κινδύνου σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καταλλήλων διαστάσεων. Ειδικότερα η καταπακτή να είναι ρυθμιζόμενου ανοίγματος, είτε χειροκίνητη είτε ηλεκτρική κατά προτίμηση. Επίσης, να φέρει σύστημα αερισμού βεβιασμένης κυκλοφορίας και ανανεώσεως αέρα Να φέρει εργοστασιακό σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και ψύξης (Air Condition ή Clima) με ανάλογη θερμαντική-ψυκτική ικανότητα και ρυθμιζόμενη παροχή αέρα, για τον χώρο του οδηγού - συνοδηγού. Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο Για τους πίσω επιβαίνοντες να φέρει σύστημα ψύξης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον 5KW και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό σύστημα ψύξης. Επίσης, να φέρει καπάκι κατά προτίμηση αλουμινίου ή πολυεστερικό και να τοποθετηθεί στην οροφή του οχήματος, όχι κολλημένο για να μην μεταφέρεται ο θόρυβος της λειτουργίας του στο χώρο των επιβατών και να διευκολύνεται τυχόν επισκευή του αμαξώματος. Ο κλιματιζόμενος αέρας να διοχετεύεται στο θάλαμο επιβατών μέσω ελέυθερης διασποράς πάνω απο τα καθίσματα των επιβατών μέσω αεραγωγών και ατομικών φυσητήρων, πάνω από τα καθίσματα των επιβατών (ατομικά ρυθμιζόμενα στόμια εξαγωγής αέρα) Για τη θέρμανση των πίσω επιβαινόντων να τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας νερούαέρα, ο οποίος να λειτουργεί με ζεστό νερό από τον κινητήρα του οχήματος, ισχύος τουλάχιστον 5KW, τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλο σημείο του οχήματος, με φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις θυρίδες εισαγωγής του αέρα Για τη συσκευή ψύξης και θέρμανσης των πίσω επιβαινόντων, να δίνεται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ψυκτική απόδοση αυτού σε 5KW. Μαζί με την προσφορά να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα) του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, από τα οποία να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών Χρωματισμός Ο τελικός χρωματισμός των οχημάτων, να γίνει κατ επιλογή από το υπάρχον χρωματολόγιο της εταιρείας, σε δυο (2) τουλάχιστον διαφορετικές αποχρώσεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

6 Διαστάσεις Βάρη- Χωρητικότητες Το εξωτερικό μήκος του οχήματος να είναι έως και 7,00 μέτρα Η απόσταση του οπίσθιου άξονα μέχρι του εξέχοντος οπίσθιου άκρου του αμαξώματος να είναι μέσα στα όρια που καθορίζει το εργοστάσιο κατασκευής Το μικτό βάρος του οχήματος να είναι έως και έξι (6,0) τόνους Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 3500mm Η δεξαμενή καυσίμου να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 λίτρα Λοιπά παρελκόμενα Το όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από μία πλήρη σειρά εργαλείων παρελκομένων αμέσου εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, βασικά εργαλεία, γερμανικά κλειδιά κ.λπ.), τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά του προμηθευτή Εκτός των ανωτέρω, κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό: Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες, σε ειδική θήκη Δύο (2) πυροσβεστήρες, με καθαρό βάρος έξι (6) κιλών έκαστος, σταθερά τοποθετημένους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που να καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Ένα (1) κιβώτιο Α Βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση ή σε θέση που να υποδεικνύεται μέσω κατάλληλης σήμανσης Μία (1) λυχνία επίσκεψης (μπαλαντέζα) με καλώδιο τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα. 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες, που να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερόμενου οχήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά να περιλαμβάνουν και τα κατωτέρω: Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής Κυβισμός κινητήρα Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα Μέγιστη ισχύς του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές Μέγιστη ροπή στρέψης του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές Σχέση συμπίεσης Ειδική κατανάλωση καυσίμου (gr/kwh) σε ένα εύρος στροφών Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου Είδος και τύπος συμπλέκτη Είδος κιβωτίου ταχυτήτων Διαστάσεις ελαστικών, κωδικός φορτίου και ταχύτητας Είδος συστήματος διεύθυνσης Είδος συστήματος ανάρτησης Είδος συστήματος πέδησης Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση εναλλάκτη Εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος Εσωτερικές διαστάσεις του οχήματος Μεταξόνιο Μετατρόχια Διάμετρος κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο Μικτό βάρος και ωφέλιμο φορτίο Ανώτατη ταχύτητα οχήματος, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο περιοριστής ταχύτητας Εσωτερικός εξοπλισμός, επενδύσεις μονώσεις Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας Συστήματα παθητικής ασφάλειας Ψυκτική και θερμική απόδοση σε KW της συσκευής ψύξης-θέρμανσης του πίσω χώρου επιβατών.

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηχητικής σήμανσης. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.1. Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή, η οποία θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του πλήρους οχήματος για δύο (02) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, καθώς και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη Στη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα θα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία Επίσης, ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις για δεκαπέντε (15) έτη από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει τόσο στα κεντρικά, όσο και στα εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση του Α και Β service ή ενός (01) και δύο (02) ετών, όποιο απο τα δύο έρθει πρώτο. Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αυτά, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου.να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων του κατασκευαστή Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας των οχημάτων, ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται μια (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα Οι ανωτέρω παράγραφοι να ισχύουν υποχρεωτικά για την ηχητική σήμανση και τη θέρμανσηκλιματισμό Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά των προσφερόμενων οχημάτων, εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο δικτύου, στις περιπτώσεις που : α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης. β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν υφίσταται άλλο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο του προμηθευτή, εντός του ίδιου Νομού. 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5.1. Παράδοση Η παράδοση του οχήματος να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Υ.Ν.Α/Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ Το όχημα να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με πληρότητα καυσίμου στη δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι πέντε (05) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δέκα (10) ημέρες από την παράδοσή τους. 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 6.1. Μακροσκοπικός έλεγχος

8 Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής Λειτουργικός έλεγχος Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση όλων των οχημάτων με οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδρομή 50χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή (π.χ. καύσιμα). 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7.1. Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του ζητηθεί, τρεις (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος Με την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, σε χώρο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού, δυο (2) οδηγούς της Υπηρεσίας, για κάθε ένα όχημα, σε θέματα χειρισμού αυτών. 8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 8.1 Το όχημα να συνοδεύεται με εγχειρίδιο οδηγιών, χειρισμού, συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, το όχημα να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της ηχητικής σήμανσης στην Ελληνική γλώσσα Εκτός του ανωτέρω να δοθούν τρεις πλήρεις ξεχωριστές σειρές τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης και επισκευών για τη Διαχείριση Υλικού και τα Κεντρικά Συνεργεία. 9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9.1. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων. Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού την κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος, όπου ο προσφέρων θα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση (ΣΤΗΛΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ), παραπέμποντας κατά το δυνατόν στις αντίστοιχες σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος. Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συμμόρφωσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια λεωφορείου. Α ΟΜΑΔΑ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Ισχύς κινητήρα 15 % 2 Ροπή στρέψης 10 % 3 Σύστημα ενεργητικής ασφάλειας (προαιρετικό E.S.P) 10 % 4 Σύστημα παθητικής ασφάλειας 10 % 5 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 10 %

9 6 Διάμετρος κύκλου στροφής απο πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο 5 % 7 Εξοπλισμός οχήματος και πληρότητα κατασκευής 10 % ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 75 % Β ΟΜΑΔΑ Α/Α 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 % 2 Προσφερόμενα service 10 % 3 Χρόνος παράδοσης 5 % ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 25 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 %

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (01) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3000 Kg Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1 Σκοπός Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής). Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να ενισχύσει την δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεων των Ελληνικών θαλασσών και ακτών. Α.2 Γενικές Απαιτήσεις 1. Το όχημα πρέπει να είναι δοκιμασμένο, μεγάλης αντοχής, και αξιόπιστο για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες, με μικρή συχνότητα βλαβών. Στις προσφορές να αναφέρεται απαραίτητα η εμπειρία του κατασκευαστή σε οχήματα του προσφερόμενου τύπου. Επίσης, οποιοδήποτε αξιόπιστο στοιχείο που θα επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα και τις δυνατότητες του οχήματος θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. 2. Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός που θα φέρει πρέπει να είναι απαραίτητα καινούρια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής. Κατά την παραλαβή, ο σχετικός έλεγχος να γίνει και από επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή για το έτος κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων (αριθμός σειράς, πλαισίου, μηχανής). 3. Το όχημα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο (κατά μήκος) σε δύο χώρους: α. Στην καμπίνα οδηγού/συνοδηγών (μπροστινό μέρος οχήματος). β. Στο χώρο φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος). 4. Επιπρόσθετα το οχήμα θα θα πρέπει να διαθέτει μπάρες οροφής απο ελαφρύ κράμα βαρέως τύπου. 5. Στις προσφορές να παρέχονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία και οι όροι της προδιαγραφής. Ο φάκελος της προσφοράς να περιέχει τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα που να παρέχουν επαρκή και ακριβή στοιχεία για την αξιολόγηση εφ όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών και όρων. 6. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία (01) συνολική αναλυτική προσφορά για το όχημα μετά του εξοπλισμού που θα φέρει. Α.3.1 Χώρος φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος) Πίσω από το χώρο του οδηγού συνοδηγού να υπάρχει μεταλλικό χώρισμα σε όλο το πλάτος με παράθυρο. Πλέγμα στο παράθυρο επιθυμητό. 1. H υποδομή του πατώματος θα είναι εργοστασιακή βαρέως τύπου (καουτσούκ ή MDF και ελαστικό δάπεδο σε όλο το μήκος και πλάτος) έτσι ώστε να συμβάλει στην προστασία του δαπέδου του χώρου φόρτωσης. Θα υπάρχουν επίσης εργοστασιακοί κρίκοι πρόσδεσης φορτίου. 2. Τα πλαινά του χώρου φόρτωσης, η σειρόμενη πόρτα η οροφή και οι δύο ανοιγόμενες πίσω πόρτες οι θα διαθέτουν επένδυση απο ανθεκτικό υλικό. 3. Στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να τοποθετηθούν και να στερεωθούν κατάλληλα δομικά στοιχεία (ραφιέρες βαρέως τύπου) με αντιολισθητικά ράφια διαστάσεων περίπου 2000mm μηκός 1500mm ύψος και 400 mm πλάτος. Θα πρέπει να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους εάν απαιτηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγων περίπου διαστάσεων και τύπου ραφιέρες προτεινόμενες από τον κατασκευαστή. 4. Να φέρει σύστημα ψύξης θέρμανσης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον BTU/h και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό σύστημα ψύξης. Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11 Β.1 Γενικά 1. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με υαλοκαθαριστήρες του εμπρόσθιου αλεξηνέμου, (παρμπρίζ) 2 τουλάχιστον ταχυτήτων και διακοπτόμενης λειτουργίας καθώς και με σύστημα πλύσης του αλεξηνέμου με νερό. 2. Να είναι εφοδιασμένα με πλήρη πίνακα ελέγχου οργάνων ή ενδεικτικές λυχνίες που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Β.2 Κινητήρας 1. Πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού, κυβισμού έως κυβικών εκατοστά. 2. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις EURO-5. Να αναφερθούν οι εκπομπές ρύπων (αερίων και στερεών σωματιδίων) του κινητήρα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται. 3. Η ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 120 ίππων. Να αναφέρεται η ροπή στρέψης. 4. Η ισχύς του κινητήρα να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 140 km/h. 5. Η χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται αυτονομία τουλάχιστον 600 km (με συνθήκες κατανάλωσης μικτού κύκλου). 6. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER). Β.3 Μετάδοση κίνησης 1. Συμπλέκτης ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί κατά προτίμηση υδραυλικά. 2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, πλήρως συγχρονισμένο με 5 τουλάχιστον συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία οπισθοπορείας. 3. Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα, με πλήρες φορτίο, να κινηθεί εάν απαιτηθεί σε δρόμο με μεγάλη κλίση. Η μετάδοση της κίνησης του οχήματος να γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς. Β.4 Σύστημα διευθύνσεως Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και να έχει κλειδί για την ακινητοποίησή του. Η διάμετρος του κύκλου στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και οπωσδήποτε μικρότερη από 14m στους τροχούς. Στην προσφορά ν αναφέρεται ο ελάχιστος κύκλος στροφής. Β.5 Τροχοί Ελαστικά 1. Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούριας κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων ανάλογης αντοχής προς τα φορτία των αξόνων, κατάλληλα για πορεία και σε άσφαλτο και σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές σημείο των οχημάτων. 2. Να δηλώνονται με την προσφορά: οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, και το μέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη πίεση λειτουργία των προσφερόμενων ελαστικών. Β.6 Σύστημα πεδήσεως 1. Στους εμπρός τροχούς να υπάρχουν δισκόφρενα και στους πίσω ταμπούρα ή δισκόφρενα κατά προτίμηση και να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ( ABS) και προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP). 2. Το χειρόφρενο να είναι μηχανικό και να επενεργεί στους πίσω τροχούς. Β.7 Αμάξωμα 1. Το πλαίσιο να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται στις καταπονήσεις που προκύπτουν με πλήρες φορτίο. 2. Τα υλικά του πλαισίου και αμαξώματος να είναι αρίστης ποιότητας με κατάλληλη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. 3. Τα παράθυρα/κρύσταλλα να είναι: εφοδιασμένα με κρύσταλλα ασφαλείας, πλην του ανεμοθώρακα (πα ρ-μπριζ), τα κρύσταλλα να διαθέτουν εγκεκριμένες φιμέ μεμβράνες με φίλτρο προστασίας UV.

12 του οδηγού συνοδηγού να έχουν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης (ηλεκτρικά παράθυρα), το αλεξήνεμο (παρμπρίζ) να είναι από κρύσταλλο ασφαλεία ς κατάλληλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, επιπλέον στο εσωτερικό του να υπάρχουν δύο κατάλληλα αλεξήλια εκ των οποίων του οδηγού να δύναται να περιστραφεί δεξιά-αριστερά. 4. Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, και τη φόρτωση να υπάρχουν οι εξής πόρτες: α. Στην πλευρά του οδηγού. β. Στην πλευρά του συνοδηγού. γ. Στην δεξιά πλευρά του αμαξώματος και αμέσως πίσω από την πόρτα του συνοδηγού, να υπάρχει συρόμενη πόρτα πλάτους τουλάχιστον 1100mm. δ. Στο πίσω μέρος του οχήματος, κατά προτίμηση δίφυλλη, στο επάνω μέρος της οποίας να υπάρχουν παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας τα οποία να διαθέτουν επίσης εγκεκριμένες φιμέ μεμβράνες με φίλτρο προστασίας UV. Πλέγμα προστασίας στα πίσω παράθυρα επιθυμητό. ε. Όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. 5. Να υπάρχουν καθίσματα οδηγού και δύο επιβατών παραπλεύρως της θέσης του οδηγού. 6. Όλα τα καθίσματα να είναι: α. στερεά συνδεδεμένα στο δάπεδο, β. σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή άνεση του καθήμενου, γ. εφοδιασμένα με προσκέφαλο (μαξιλαράκι) στήριξης κεφαλής και αυχένα του καθήμενου, δ. εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες 77/541/ΕΟΚ και 76/115/ΕΟΚ. 7. Να διαθέτει αερόσακο ( AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ ύψος και ως προς την κλίση της πλάτης. 8. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού ( Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42 ο C. 9. Να υπάρχουν δύο (02) εξωτερικοί καθρέπτες (ένας ανά πλευρά) και ένας εσωτερικός. 10. Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο. 11. Να υπάρχουν γάντζοι ρυμούλκησης μπροστά πίσω. 12. Σύστημα συναγερμού με προειδοποιητική σειρήνα, για την προστασία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής ή εισβολής τρίτων όταν το όχημα είναι αφύλακτο. Όλες οι θύρες του οχήματος καθώς και το καπό θα είναι παγιδευμένα από τον συναγερμό. Β.8 Σύστημα Ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, δεδομένου ότι το όχημα προορίζεταιι για μεταφορά φορτίων. Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα ανάρτησης. Β.9 Διαστάσεις Βάρος 1. Οι διαστάσεις και γενικά τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτό ν ανταποκρίνεται ευχερώς στις απαιτήσεις και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται (εσωτερική άνεση διαστάσεων για τους επιβαίνοντες και εξωτερικές διαστάσεις που να του προσδίδουν ευελιξία μέσα στην πόλη). Παρακάτω καθορίζονται οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές: α) Συνολικό Μήκος: mm (με προφυλακτήρες) β) Συνολικό Πλάτος: mm (με καθρέπτες) γ) Συνολικό Ύψος: mm δ) Μεταξόνιο: mm ε) Ωφέλιμο Φορτίο: Kgr στ) Όγκος φόρτωσης 8-10m 3 2. Στην προσφορά να αναφέρονται πλήρεις διαστάσεις του οχήματος καθώς και του χώρου των επιβατών και του χώρου φόρτωσης. Να αναφέρεται τέλος η κατανάλωση. 3. Στην προσφορά ν αναφέρονται το μικτό και το ωφέλιμο βάρος των οχημάτων συνολικό και κατά άξονα.

13 Β.10 Ηλεκτρικό σύστημα 1. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι 12 Volts DC με συσσωρευτή 12 V χωρητικότητας, όπως αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 2. Μίζα κατάλληλης ισχύος, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 3. Σύνθετο ηχοσύστημα με οθόνη ενδείξεων, ψηφιακό ράδιο CD και σύστημα πλοήγησης GPS με χάρτες της Ελλάδος πρόσφατης έκδοσης ( τελευταίου χρόνου), με δύο τουλάχιστον ηχεία και θύρα USB προαιρετικά. 4. Παροχή 12V σε κατάλληλη θέση, για εγκατάσταση πομποδέκτη (ασυρμάτου VHF) Β.11 Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής και ηχητικής σήμανσης - Γενικός εξοπλισμός - Παρελκόμενα 1. Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης. 2. Ο πίνακας οργάνων να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής όργανα ή ενδείξεις: - ταχύμετρο, με ενδείξεις σε km/h - στροφόμετρο - χιλιομετρητές (συνολικό και ταξιδιού) - δείκτη στάθμης καυσίμου - όργανο θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα - αμπερόμετρο ή ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή - όργανο πίεσης λαδιού ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού - ηχητική και οπτική αναγγελία ξεχασμένων αναμμένων φώτων - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος ABS και λειτουργίας αερόσακων - Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης ψύξης και εξαερισμού 3. Να υπάρχει μαγνητικός φάρος οροφής κυανού χρώματος ισχύος τουλάχιστον 5000cd και 100 αναλαμπών ανά λεπτό. Να φέρει κατάλληλη λήψη ρεύματος συμβατή με παροχή εντός της καμπίνας και καλώδιο τουλάχιστον 2,5m. Η βάση του φάρου να είναι καλυμμένη με ελαστικό παρέμβυσμα. 4. Να υπάρχει ηλεκτροκίνητη σειρήνα πολλαπλών ήχων απόδοσης 110 db στα 3 μέτρα. 5. Οι χειρισμοί της σειρήνας να γίνονται από τη θέση του οδηγού. 6. Φορητός προβολέας με λήψη ρεύματος από τον αναπτήρα. 7. Να παρέχεται πλήρης σειρά εργαλείων: - κλειδί μπουλονιών τροχών (σταυρός), - μηχανικός γρύλος ανύψωσης οχήματος, - αρθρωτό τρίγωνο στάθμευσης, - κιβώτιο Α Βοηθειών - πυροσβεστήρας, - πλήρης σειρά γερμανικών κλειδιών, - κατσαβίδια Όλα τα εργαλεία πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην προσφορά. 8. Στην προσφορά πρέπει να καθορίζονται όλα τα στοιχεία του οχήματος και των παρελκομένων του λεπτομερώς. 9. Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας συντήρησης στην Ελληνική σε δύο (2) αντίτυπα. 10. Να είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες παρκαρίσματος ( parktronik) τεσσάρων σημείων, τουλάχιστον στο πίσω μέρος, με ηχητική και οπτική ένδειξη για τον οδηγό. B.12 Χρώμα Το χρώμα θα επιλεγεί ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Β.13. Σύστημα κλιματισμού θέρμανσης/ψύξης Β Καμπίνα του οδηγού Στην καμπίνα οδηγού θα υπάρχει κλιματισμός θέρμανσης/ψύξης μέσω του κινητήρα του αυτοκινήτου. Β Χώρος φόρτωσης 1. Να φέρει σύστημα ψύξης με ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον BTU/h και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. Αυτό να δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα με το εργοστασιακό

14 σύστημα ψύξης. Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. 2. Για τη συσκευή ψύξης του πίσω χώρου, στην προσφορά να δίνεται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ψυκτική απόδοση αυτού σε BTU/h και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. 3. Ο κατασκευαστής της διαμόρφωσης να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008, το οποίο να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά. 4. Για τη θέρμανση του χώρου εάν δεν υπάρχει εργοστασιακή πρόβλεψη, να τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας νερού αέρα, ο οποίος να λειτουργεί με ζεστό νερό από τον κινητήρα του οχήματος, ισχύος τουλάχιστον 5Kw, τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλο σημείο του οχήματος και καλυμμένος με διάτρητη λαμαρίνα κατά προτίμηση, με φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις θυρίδες εισαγωγής του αέρα. 5. Στην περίπτωση επίσης που δύναται το σύστημα ψύξης της παραγράφου 1 να υποστηρίξει και την θέρμανση του χώρου δεν απαιτείται η τοποθέτηση του εναλλάκτη της παραγράφου 4. Β.14 Σύστημα φωτισμού Β.14.1 Καμπίνας οδηγού/συνοδηγών Στο θάλαμο του οδηγού-συνοδηγού να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο φωτιστικά σώματα ικανής έντασης για ανάγνωση και γραφή. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). Β.14.2 Χώρου φόρτωσης Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός του χώρου φόρτωσης με τουλάχιστον ένα φωτιστικό σώμα. Β.14.3 Εξωτερικός φωτισμός 1. Στην οροφή του οχήματος θα εγκατασταθούν μόνιμα δύο (2) εξωτερικοί προβολείς για την διευκόλυνση του προσωπικού, σε συνθήκες χαμηλού εξωτερικού φωτισμού (σκοτάδι), για τον έλεγχο της γύρω περιοχής στην οποία είναι σταθμευμένο το όχημα. 2. Οι προβολείς αυτοί θα ενεργοποιούνται και οι δύο ταυτόχρονα από διακόπτη ON-OFF, ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό του οχήματος. 3. Η ρύθμιση του προσανατολισμού φωτισμού των προβολέων θα γίνεται χειροκίνητα. Οι προβολείς θα τοποθετηθούν ένας στη δεξιά και ένας στην αριστερή πλευρά της οροφής του οχήματος (στα άκρα της μπροστινής βάσης στήριξης της μπάρας οροφής). Β.15 Εξοπλισμός ασφαλείας και παρελκόμενα 1. Ένας (01) επιπλέον κατάλληλος πυροσβεστήρας θα τοποθετηθεί στο χώρο φόρτωσης του οχήματος. 2. Να υπάρχει ιμάντας ρυμούλκησης 5 τουλάχιστον μέτρων κατάλληλος για ρυμούλκηση του οχήματος με μέγιστο βάρος. Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στις εγκαταστάσεις του τρεις (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο για την εκμάθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος, την βασική συντήρησή του και την επισκευή του. Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΕΣ 1. Ο τόπος παράδοσης των οχημάτων είναι οι εγκαταστάσεις ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνη του προμηθευτή. 2. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών της Υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις προμήθειες του Δημοσίου. Η επιτροπή αυτή θα ελέγξει τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά, τεχνικά στοιχεία, συστήματα και εξοπλισμό του προσφερομένου οχήματος και θα εκτελέσει σχετικές δοκιμές και δοκιμαστική πορεία του οχήματος επί ικανής διαδρομής και σε συνθήκες ανάλογες με την χρήση του. 3. Όλα τα έξοδα δοκιμών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

15 Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων. Ε.1 Περιεχόμενο προσφορών Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας προδιαγραφής περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο οχήματος και τον εξοπλισμό του με κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Επιπλέον να υποβληθούν και τα παρακάτω: 1. Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα (τεχνικά εγχειρίδια κλπ.) 2. Τεχνικό εγχειρίδιο του προσφερόμενου οχήματος. 3. Τεχνικά στοιχεία (απόδοση, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) συστήματος κλιματισμού χώρου φόρτωσης. 4. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του προμηθευτή ότι θα προσκομιστούν με φροντίδα και δαπάνη αυτού για το προσφερόμενο όχημα κατά την παράδοση, έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤ.1 Εγγύηση ΣΤ.1.1 Εγγύηση Οχήματος και Εξοπλισμού του Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση για: α) ελάττωμα ή βλάβη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών από την παραλαβή ή για τουλάχιστον km (χωρίς περιορισμό χρόνου), ό,τι επέλθει νωρίτερα, β) αντοχή του χρώματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών και αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. 1. Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμού του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. 2. Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία. 3. Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 4. Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει τόσο στα κεντρικά όσο και στα εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση τουλάχιστον των Α, Β και Γ Service του οχήματος (εργατικά και αναλώσιμα). Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αυτά, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων του κατασκευαστή. 5. Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του οχημάτος, ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται μια (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 7. Οι ανωτέρω παράγραφοι (Στ 1,2, 3, 4, 6) υποχρεωτικά να ισχύουν και τη συσκευή ψύξης και θέρμανσης για το διάστημα της 5ετούς εγγύησης. 8. Επιπλέον, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η οποιαδήποτε βλάβη από κινητή μονάδα προμηθευτή, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη μεταφορά των προσφερόμενων

16 οχημάτων, εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο, στις περιπτώσεις που : α. Το όχημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης. β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν υφίσταται άλλο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο του προμηθευτή, εντός του ίδιου Νομού. Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται αυτός των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την παράδοση των οχημάτων. Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Οι συντελεστές Βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης που ακολουθεί: Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ % ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ομάδα Α: Συντελεστής βαρύτητας 70% 1. Κινητήρας,ισχύς/ροπή-κατανάλωση 15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας 10 Ανάρτηση, φρένα,(ύπαρξη ESP) 3. Εξωτερικές διαστάσεις Χώρος φόρτωσης /Διαστάσεις 20,επένδυση πατώματος 5. Συστήματα παθητικής ασφάλειας 10 Όργανα ελέγχου βοηθήματα οδήγησης γενικός εξοπλισμός Σύνολο Ομάδας Α 70 Ομάδα Β: Συντελεστής βαρύτητας 30% 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Προσφερόμενα service Χρόνος παράδοσης 5 Σύνολο Ομάδας Β 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Αυτοκίνητο -κινητή µονάδα αιµοληψιών τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TO TOUAREG. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. Έκδοση Κυβισμός, Lt Ιπποδύναμη, PS Κατανάλωση, lt/100 km Εκπομπές CO2, gr/km Κιβώτιο Ταχυτήτων, σχέσεις Λιανική Τιμή V6 TDI BlueMotion

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. f i o r i n o ΣΕ ΠΑ Ε Α ΕΙ ΠΑΝΤΟΥ Συμπαγές εξωτερικό, ευρύχωρο εσωτερικό και πάνω απ όλα οικονομικό. Είναι ένα από τα μικρότερα επαγγελματικά αυτοκίνητα της Fiat Professional αλλά καταφέρνει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΕΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΆΘΙΣΜΑ ΤΡΙΏΝ ΘΈΣΕΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό.

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό. Mazda2 Mazda2. 5 Αποκτήστε το καλύτερο κι από τους δύο κόσμους. Ευέλικτοι χώροι σε ένα κομψό εξωτερικό. 6 Γνωρίστε τον άλλο σας εαυτό. Προετοιμαστείτε για μια δυναμική οδηγική εμπειρία. 8 Χώροι και ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro 2 Μοντέλα Citaro (628.083) Citaro (628.085) Citaro (628.090) 3 Διαστάσεις/Βάρη Citaro, 2 πόρτες Citaro, 3 πόρτες Citaro, όρθιος κινητήρας Μήκος οχήματος 11.950 mm 11.950

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. 2. Προειδοποιητικό τρίγωνο. Κιβώτιο Α' Βοηθειών και κατάλληλη σήμανση υπόδειξης της θέσης του φαρμακείου(όταν αυτό δεν είναι εμφανές).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 e-hdi 110 MCP STT CHIC Τελική Λιανική Τιμή 19.790,00 21.990,00 22.990,00

1.6 e-hdi 110 MCP STT CHIC Τελική Λιανική Τιμή 19.790,00 21.990,00 22.990,00 1.6 VTi 120 1.6 HDi 110 1.6 e-hdi 110 MCP STT Τελική Λιανική Τιμή 19.790,00 21.990,00 22.990,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 1.6 HDi 110 1.6 e-hdi 110 MCP STT 6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 69hp 1242 1242 1242 POP LOUNGE LOUNGE 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) 10.500 11.100

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1)

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) 1 Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) Κωδικός 001U 0213 0240 0268 0294 0410 0440 04U5 050U 0584 0840 0916 0927 09U6 0B01 0B03 0B51 0B80 0B90 0C65 0E18 0E23 0I09 0I15 0I16 0I22 0I34 0I39 0I60 0J36 0J56 0J60

Διαβάστε περισσότερα

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και Το Transporter Το Transporter Van. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με κοντό μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με μακρύ μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο.

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ :16/8/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :71458 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Ταχ. Κωδ : 30100 Πληροφορίες : Νικ. Σερπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic 1.2 16V 76hp. MORE 1.2 16V 76hp

Dynamic 1.2 16V 76hp. MORE 1.2 16V 76hp TWINGO MORE 1.2 16V 76hp Dynamic 1.2 16V 76hp Dynamic 1.2 16V 76hp Auto Miss Sixty 1.2 76hp GT Gordini 1.2 100hp TCE Renault Sport 1.6 16V 133hp ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 9.990 10.990 12.800 12.990 13.990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis.gr Θεσσαλονίκη, 12 /02/2015 Αρ. Πρωτ.: 3737 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOBBY VAN EXCLUSIVE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOBBY VAN EXCLUSIVE HOBBY VAN EXCLUSIVE ΚΙΛΑ 60 ES 60 KL ΤΙΜΗ ΜΕ 23% Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 60 ES 60 KL FIAT Ducato 2,0L 115 Multijet II 85KW/115PS, 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 3.500kg - EURO 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FIAT Ducato 2,0L

Διαβάστε περισσότερα

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 Τιμοκατάλογος ογος 2014 http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Προτεινόμενη Τιμή Πώλησης ŠKODA Octavia G-TEC 5E32K5

Διαβάστε περισσότερα

ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ AEBE. Iερά οδός 96-104, 104 47 Aθήνα, Tηλ.: 210 3499205, Fax: 210 3412893, www.petropoulos.com www.isuzu-buses.

ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ AEBE. Iερά οδός 96-104, 104 47 Aθήνα, Tηλ.: 210 3499205, Fax: 210 3412893, www.petropoulos.com www.isuzu-buses. ΤΕΧΝΙΚA XAPAKTHPIΣTIKA & EΞOΠΛIΣMOΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Μεταξόνιο 3385 3385 Μέγιστο Μήκος/ Πλάτος/ Ύψος/ Εσωτερικό Ύψος 7270/ 2270/ 3375/ 1940 (Max) 7270/ 2270/ 3375/ 1940 (Max) Μετατρόχιο Εμπρόσθιο/ Οπίσθιο

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN ATLEON Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GLF Ισχύει από 17/10/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ MΟΝΤΕΛΟ CC / P / KW ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ C2 (g/km) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SALES FLASH Ιανουάριος 2013

SALES FLASH Ιανουάριος 2013 SALES FLASH Ιανουάριος 2013 Νέα γενιά φορτωτών Bobcat σειρά 500 Η νέα σειρά 500 φορτωτών της Bobcat συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των compact ελαστικοφόρων φορτωτών με νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S Νέο Golf Design Generation Highline 4MOTION BLUEMOTION Ατσάλινες ζάντες 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 Ζάντες αλουμινίου ''Lyon'' 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 με αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 5-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Αλκμήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Dacia Logan pick-up. Μεγάλες ιδέες, μικρές τιμές

Dacia Logan pick-up. Μεγάλες ιδέες, μικρές τιμές Dacia Logan pick-up Μεγάλες ιδέες, μικρές τιμές LOGAN PICK-UP: ΠΡΟΣΙΤΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 800 KG, ΤΟ LOGAN PICK-UP EINAI ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ. Προσιτό, με συμπαγή κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan.

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Νέο YarisVan Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο YarisVan. Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Mazda MPV Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Μηχανικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: 2.3 l MZR Τετρακύλινδρος σε σειρά χωρητικότητας (βενζινοκι- 2260 κ.εκ, 16 βαλβίδων, DOHC, νητήρας) τοποθετηµένος µπροστά,

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Μοντέλα TOURISMO (15 RHD, C.632.036) TOURISMO M/2 (16 RHD-2, C.632.038) 2 TOURISMO M (16 RHD, C.632.035) TOURISMO L (17 RHD, C.632.037) 3 Διαστάσεις/βάρη TOURISMO TOURISMO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ 1.3L COMFORT PLUS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ 1.3L COMFORT PLUS ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ MAZDA2 5HB 1.3L COMFORT PLUS 1.3L TOURING 1.3L TOURING ALLOY 1.3L EXCLUSIVE 1.5L EXCLUSIVE ΚΥΒΙΣΜΟΣ/CC 1.349 1.349 1.349 1.349 1.498

Διαβάστε περισσότερα

Access 1.2 60 hp. Trend 1.2 16V 76hp

Access 1.2 60 hp. Trend 1.2 16V 76hp TWINGO Access 1.2 60 hp Trend 1.2 16V 76hp Dynamic 1.2 16V 76hp Dynamic 1.2 16V 76hp Auto GT Turbo 1.2 100hp TCE Renault Sport 1.6 16V 133hp ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 8.950 10.150 11.150 12.750 13.100

Διαβάστε περισσότερα

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1242 1242 POP XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ---- XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ XXX ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (SOFT TOP) 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ν-2250-1A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν-2250-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα