Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων"

Transcript

1 Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας ή απώλεια ζωής του εργαζοµένου (Ν. 1846/51, Νοµοθεσία ΙΚΑ) «Παρ ολίγον ατύχηµα»: γεγονός που µολονότι δεν προκάλεσε κανένα τραυµατισµό ή ζηµιά τη στιγµή που προκλήθηκε, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για πραγµατικό ατύχηµα 1

2 Βασικές έννοιες «Ασφάλεια»: αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να µην υφίσταται κανένας κίνδυνος ατυχήµατος (ή να υπάρχει µέχρι ενός επιπέδου) για τους χειριστές και το περιβάλλον της εγκατάστασης «Υγιεινή»: εξασφάλιση τέτοιων συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να µην υφίστανται κίνδυνοι (ή να υπάρχουν µέχρι ενός αποδεκτού ορίου) για την υγεία των εργαζοµένων Ορισµένα στοιχεία Σε διεθνές επίπεδο ( ιεθνές Γραφείο Εργασίας, 2002) συµβαίνουν ανά έτος: 250 εκατοµµύρια Εργατικά Ατυχήµατα, στα οποία χάνουν τη ζωή τους 1,1 εκατοµµύρια εργαζόµενοι, δηλ θάνατοι την ηµέρα ή 2 θάνατοι / λεπτό Εργατικά Ατυχήµατα κάθε µέρα, δηλαδή 8 κάθε δευτερόλεπτο θάνατοι έχουν ως αιτία την έκθεση των εργαζοµένων σε επικίνδυνες ουσίες σε κάθε έτος, ενώ 160 εκατοµµύρια εργαζόµενοι πλήττονται από Επαγγελµατικές Ασθένειες Συγκριτικά: είναι οι ετήσιες απώλειες ζωών σε τροχαία ατυχήµατα είναι οι απώλειες σε πολέµους για την ίδια χρονική περίοδο είναιοιαπώλειεςσεπεριστατικάβίας 2

3 Ορισµένα στοιχεία Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.): 10 εκατοµµύρια εργαζόµενοι κάθε χρόνο πέφτουν θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών από αυτά είναι θανατηφόρα. 20 δισεκατοµµύρια καταβάλλονται ετησίως σαν αποζηµιώσεις (άµεσο κόστος µόνο). όο) Ορισµένα στοιχεία Από τα στοιχεία του ΙΚΑ: κάθε 15 λεπτά της ώρας συµβαίνει ένα εργατικό ατύχηµα κάθε 3 ηµέρες συµβαίνει ένα ΘANATHΦOPO ατύχηµα 3

4 Ορισµένα στοιχεία Κόστος ατυχηµάτων Το ηµερήσιο κόστος και το κόστος ανά ασφαλισµένο υπολογίζονται ως εξής: Συνολική δαπάνη ετησίας επιδότησης εργ. ατυχηµάτων Ηµερήσιο κόστος = Σύνολο ηµερών (επιδότησης + δώρου) Συνολική δαπάνη ετησίας επιδότησης εργ. Ατυχ. Κόστος ανά ασφαλισµένο = Άµεσα ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. 4

5 Κόστος ατυχηµάτων ΕΤΗ Πίνακας 14. ΑΠΑΝΕΣ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Παρατήρηση: Στις παροχές συντάξεων δεν περιλαµβάνονται τα ποσά των συντάξεων θανάτου που προήλθαν από συντάξεις αναπηρίας από Εργατικά Ατυχήµατα. είκτες ατυχηµάτων Ο είκτηςατυχηµάτων ανά µονάδα παραγωγής, αναφέρεται στον ετήσιο αριθµό ατυχηµάτων ανά εκατ. τόνους παραγωγής και υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: Αριθµ. Ατυχηµάτων x10 6 είκτης Ατυχηµάτων= Ετήσια παραγωγή (tn) 5

6 είκτες ατυχηµάτων Ο είκτης Συχνότητας (Frequency Rate), έχει άµεση σχέση µε τον απόλυτο αριθµό των εργατικών ατυχηµάτων ανά εκατ. ωρών έκθεσης, αναφέρεται σε ετήσια περίοδο και υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: Αριθµ. Ατυχηµάτων x10 6 είκτης Συχνότητας= Σύνολο ωρών έκθεσης (εργασίας) είκτες ατυχηµάτων Ο είκτης Σοβαρότητας (Severity Rate), έχει άµεση σχέση µε την απώλεια ηµερών εργασίας σε ετήσια βάση ανά εκατ. ωρών έκθεσης και εκφράζεται από τον ακόλουθο τύπο: Χαµένες ηµέρες x10 6 είκτης Σοβαρότητας = Σύνολο ωρών έκθεσης (εργασίας) 6

7 είκτες ατυχηµάτων Συχνά, για τον υπολογισµό των προηγούµενων δεικτών χρησιµοποιείται στον αριθµητή αντί του 10 6 ο συντελεστής , ο οποίος αντιστοιχεί το µέσο µέγεθος µιας παραγωγικής µονάδας (100 εργαζόµενοι επί 40 ώρες εργασίας εβδοµαδιαίως επί 50 εβδοµάδες εργασίας ετησίως). Αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά χρήσιµη γιατί ανάγει τα ατυχήµατα ανά 100 εργαζόµενους. Εποµένως, απαιτείται προσοχή στον τρόπο υπολογισµού των δεικτών. είκτες ατυχηµάτων Ο είκτηςσυµβάντων (Incident Rate), έχει άµεση σχέση µεβαθµό έκθεσης των εργαζοµένων στα εργατικά ατυχήµατα και υπολογίζεται ως εξής: Αριθµός Ατυχηµάτων x είκτης Συµβάντων = Αριθµός µ εκτεθειµένων µ εργαζοµένων µ 7

8 είκτες ατυχηµάτων ιάφοροι οργανισµοί, π.χ. OSHA, έχουν τροποποιήσει ή έχουν αναπτύξει δικούς τους δείκτες, π.χ.: Αριθµός Ατυχηµάτων x Incident Rate = Αριθµός ωρών εργασίας Αριθµός Ατυχηµάτων µε απώλειαηµερών εργασίας x Lost Time Case Rate = Αριθµός ωρών εργασίας Αριθµός χαµένων ηµερών εργασίας Severity Rate = Αριθµός συµβάντων Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων Τµήµα Στατιστικής της Γενικής ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) µε στοιχεία για εργατικά ατυχήµατα που δηλώθηκαν από ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στη ετήσια έκδοση: ελτίο Εργατικών Ατυχηµάτων Ι.Κ.Α. (πρώην Το Εργατικό Ατύχηµα ), και στον ετήσιο ΑπολογισµόΙ.Κ.Α.. Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) που εκδίδει την Ετήσια Έρευνα ραστηριότητος των Οργανισµών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρουσιάζονται κατά βάση τα στοιχεία του Ι.Κ.Α. 8

9 Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων Η Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης, ιεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε στοιχεία για τα εργατικά ατυχήµατα (συνήθως ή ς σοβαρά) ) που έχουν δηλωθεί στις κατά Νοµούς Τεχνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στην ετήσια έκδοση Πεπραγµένα Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπ. Εργασίας. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο καταγράφει τα εργατικά ατυχήµατα των µεταλλείων, λατοµείων και µονάδων ενεργείας. Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (θαλάσσια ατυχήµατα), το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών (για τροχαία ατυχήµατα) και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (για ατυχήµατα, δηλητηριάσεις και κακώσεις, γενικά όµως). Πολλά στοιχεία από τα παραπάνω τρία Υπουργεία παρουσιάζονται στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων ιάγραµµα 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Α ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ

10 Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων ιάγραµµα 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Άγνωστη Έως 14 ετών 15 εως έως έως έως έως έως έως έως έως έως και άνω Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων 10

11 Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων 11

12 Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων 12

13 Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων Γράφηµα 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 35,0 30,0 29,3 25,0 20,7 20,7 20,0 47 % 14,7 15,0 10,0 8,6 5,2 5,0 0,0 0,9 0,0 Άγνωστη έως έως έως έως έως ΗΛΙΚΙΑ Στατιστική στοιχεία ατυχηµάτων ιάγραµµα 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΘΛΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΑΣΤΡΕΜΜΑ,ΡΗΞΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΙ ΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ, ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ,ΠΝΙΓΜΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13

14 Στατιστική ταξινόµηση ατυχηµάτων Αίτια πρόκλησης Μέρος σώµατος Φύση του τραύµατος Υφιστάµενες ευθύνες Ειδικότητα, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας Μήνας, ηµέρα καιώρα Θέση εργασίας του ατυχήµατος SOS: Καταγραφή των παρ ολίγον ατυχηµάτων Υγιεινή στο χώρο εργασίας Το κόστος για τις επαγγελµατικές ασθένειες δεν µπορεί να υπολογιστεί δεδοµένουµ ότι στη χώρα µας ς δεν υπάρχει ακόµη αντίστοιχο σύστηµα για την καταγραφή τους. Είναι όµως διεθνώς αναγνωρισµένο ότι το κόστος των επαγγελµατικών ασθενειών είναι πολλαπλάσιο (συχνά πενταπλάσιο και πλέον) του κόστους των εργατικών ατυχηµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε χρόνο περίπου εργαζόµενοι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ οδηγούνται σε πρόωρη συνταξιοδότηση για λόγους υγείας, µε τον χαρακτηρισµό κοινή νόσο. 14

15 Υγιεινή στο χώρο εργασίας Κίνδυνοι για την υγεία: Φυσικοί Χηµικοί Βιολογικοί Φυσικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας Φυσικοί κίνδυνοι: θόρυβος δονήσεις / κραδασµοί χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες υγρασία ταχύτητα αέρα ακτινοβολία, φωτισµός, κ.ά. 15

16 Χηµικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας Χηµικές ουσίες: Τοξικές ιαβρωτικές Εύφλεκτες Εκρηκτικές Ερεθιστικές Οξειδωτικές Καρκινογόνες Αλλεργιογόνες Επικίνδυνες για το περιβάλλον Χηµικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας Οξείες δηλητηριάσεις από τις χηµικές ουσίες που υπάρχουν στα απόβλητα ή από αυτές που απελευθερώνονται κατά τις διαδικασίες Κίνδυνοι εγκαυµάτων ή βλαβών στην όραση από τα χηµικά Χρόνια δηλητηρίαση από διάφορα χηµικά ιάφορες ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος 16

17 Βιολογικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας Βιολογικοί παράγοντες κινδύνου είναι αυτοί που προέρχονται από την έκθεση των εργαζοµένων σε παθογόνους οργανισµούς ή µικροοργανισµούς όπως βακτηρίδια, µύκητες, ιοί, κ.λπ Βιολογικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας ερµατοπάθειες από την επαφή µε απόβλητα ερµατοπάθειες από έντοµα που έχουν µολυνθεί από απόβλητα Ασθένειες εξαιτίας των µικροβίων και γενικότερα των παθογόνων µικροοργανισµών κατά την επαφή µε απόβλητα ή ακόµη και το νερό που χρησιµοποιείται για άρδευση µετά την επεξεργασία ξργ 17

18 Ασφάλεια Υγιεινή: Νοµοθεσία Γενικό θεσµικό πλαίσιο Χηµικοί παράγοντες Φυσικοί παράγοντες Βιολογικοί παράγοντες Γενικό θεσµικό πλαίσιο Β της /Α/20 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. Π της [ΤΡ.:Ν 1414/84 Π 16/96] 112/Α/34 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. N 1568/85 [ΤΡ.:Ν. 1767/88, Ν. 1682/87, Ν. 2224/94, Π 17/96] 177/A/85 Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Ν 1767/88 63/Α/88 Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις- Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας. 18

19 Γενικό θεσµικό πλαίσιο Π 294/88 138/Α/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. ΑΠ 88555/88 [ΚΥΡ:Ν 1836/89 ΑΡΘ.36] 721/B/88 Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ηµοσίου, των N.Π... Π και των O.T.A.. Π 157/92 74/Α/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/Α) στο ηµόσιο, ΝΠ και ΟΤΑ. Γενικό θεσµικό πλαίσιο Π 17/96 [ΤΡ.: Π 159/99] 11/A/96 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK. Π 95/99 [.ΣΦ. ΦΕΚ 146/Α/99] 102/Α/99 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. Π 159/99 157/Α/99 Τροποποίηση η του π.δ. 17/96 "Mέτρα ρ για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A) και του π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία" (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (150/Α). 19

20 Γενικό θεσµικό πλαίσιο Π 16/96 10/A/96 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK. Π 105/95 67/Α/95 Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK. Π 88/99 94/Α/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. Ν. 2639/98 205/Α/98 Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. Γενικό θεσµικό πλαίσιο Π 136/99 134/Α/99 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Π 396/94 221/A/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK. 20

21 Χηµικοί παράγοντες Π 307/86 [ΤΡ.:Π 77/93, Π 90/99] 135/Α/86 Προστασία της υγείας των εργαζοµένων µ που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. ΑΠ /89 930/Β/89 Προστασία των εργαζόµενων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισµένων δραστηριοτήτων. Π 77/93 34/Α/93 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ. Χηµικοί παράγοντες Π 399/94 221/A/94 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έθ έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK. Π 90/99 94/Α/99 Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"(135/α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α). 21

22 Χηµικοί παράγοντες Π 127/ /Α/2000 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία ρ των εργαζοµένων µ από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συµβουλίου. Π 338/ /Α/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Π 339/ /Α/2001 Τροποποίηση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους Φυσικοί παράγοντες Π 85/91 38/Α/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 22

23 Βιολογικοί παράγοντες Π 186/95 [ΤΡ.:Π 174/97, Π 15/99] 97/Α/95 Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK. Π 174/97 150/A/97 Tροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/EK. Π 15/99 9/Α/99 Tροποποίηση του π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 174/97 (150/Α),σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. Υποχρεώσεις εργοδοτών Ν. 1568/85 Π.. 294/88 Π.. 17/96 Eγκύκλιος / Π.. 159/99 "O εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσεται από αυτή την ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόµενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου στον Tεχνικό ασφάλειας ή/και στον Γιατρό εργασίας ή/και σε αρµόδιες Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης" 23

24 Υποχρεώσεις εργοδοτών Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και γιατρού εργασίας (Ν. 1568/85, Π.. 294/88). Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Tεχνικού Aσφάλειας (Ν. 1568/85, Π.. 294/88). Eάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτοµα εκτός της επιχείρησης για την ανάθεση των καθηκόντων Tεχνικού Aσφάλειας ή/και Γιατρού Eργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τοµέα αυτό. Υποχρεώσεις εργοδοτών Ο εργοδότης προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας: - σε εργαζόµενους στην επιχείρηση - σε άτοµα εκτός της επιχείρησης - σε Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (EΞYΠΠ) ήσυνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. Στην περίπτωση δε αυτή, αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 εδάφιο γ στις επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας (Κατηγορία Γ) δύναται ο ίδιος ο εργοδότης να εκτελεί χρέη τεχνικού ασφάλειας εφόσον επιµορφωθεί κατάλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του διατάγµατος 17/96. 24

25 Υποχρεώσεις εργοδοτών O εργοδότης στα πλαίσια των ευθυνών του για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, να επιβλέπει τη σωστή εφαρµογή τους, να τα αναπροσαρµόζει ανάλογα µε τις προκαλούµενες µεταβολές, και µε ταοποία µέτρα θα εξασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στην επιχείρησή του. Στα µέτρα αυτά µεταξύ άλλων θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και δραστηριότητες: - Πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων - Ενηµέρωσης και κατάρτισης - ηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης - Παροχής των αναγκαίων µέσων Υποχρεώσεις εργοδοτών Γενικές αρχές πρόληψης: -Nα εκτιµούνται οι κίνδυνοι που δεν µπορούν να αποφευχθούν. -Nα καταπολεµούνται οι κίνδυνοι στην πηγή τους. - Nα προσαρµόζεται η εργασία στον άνθρωπο. Ειδικότερα ο Nα προσαρµόζεται η εργασία στον άνθρωπο. Ειδικότερα ο εργοδότης πρέπει να µεριµνά ώστε ο σχεδιασµός των θέσεων εργασίας, η επιλογή των εξοπλισµών εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής να περιορίζουν τη µονοτονία της εργασίας. 25

26 Υποχρεώσεις εργοδοτών Γενικές αρχές πρόληψης: - Nα παρακολουθείται η εξέλιξη της τεχνολογίας και να συνυπολογίζεται η πρόοδος και τα σύγχρονα µέσα παραγωγής. -Nα αντικαθίσταται το επικίνδυνο από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. -Nαγίνεταιπρογραµµατισµός της πρόληψης των κινδύνων στην οργάνωση της εργασίας και στις συνθήκες εργασίας. - Πρώτα να λαµβάνονται µέτρα οµαδικής προστασίας και µετά µέτρα ατοµικής προστασίας. -Nα παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόµενους έτσι ώστε η ενηµέρωσή τους να είναι επαρκής. Υποχρεώσεις εργοδοτών Ειδικές υποχρεώσεις: -Nα έχουν στη διάθεσή τους µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και να καθορίζουν τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. - Nα αναγγέλλουν στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισµών εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα. -Nα τηρούν ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων. -Nα τηρούν κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 26

27 Υποχρεώσεις εργαζοµένων Ν. 1568/85 Π.. 17/96 Eγκύκλιος / Υποχρεώσεις εργαζοµένων Nα χρησιµοποιούν σωστά τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα, τους µηχανισµούς ασφαλείας και τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Nα αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη και στους υπεύθυνους ασφάλειας κάθε επικίνδυνη κατάσταση και παράληψη. Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων και απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας και ο εργοδότης να µπορείναεγγυηθείότιτοπεριβάλλονκαιοισυνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα. 27

28 Τεχνικός Ασφάλειας-Γιατρός Εργασίας Βασική νοµοθεσία Ν. 1568/85 Π.. 294/88 Π.. 17/96 Π.. 159/99 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου Βασική νοµοθεσία Π.. 17/96 Eγκύκλιος /

29 Προστασία από τους κινδύνους Ανάλυση των ατυχηµάτων Καταγραφή των παρ ολίγον ατυχηµάτων Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής (ανταµοιβή τιµωρία) Πραγµατική εκτίµηση κινδύνου Συχνή εκπαίδευση και ενηµέρωση Ασκήσεις αντιµετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων Επινοητικότητα Προστασία από τους κινδύνους Χρήση ατοµικών µέσων προστασίας (γυαλιά, γάντια, µπότες, κ.λπ.) ) όπου απαιτείται Πιστή εφαρµογή των κανόνων αποθήκευσης, χρήσης και απόρριψης των χηµικών ουσιών Εργασία κατά ζεύγη σε επικίνδυνες περιοχές (π.χ. µε αναθυµιάσεις) Αποφυγή καπνίσµατος, λήψης τροφής, κ.λπ. σε χώρους όπου εγκυµονούν κίνδυνοι µικροβίων ή άλλων χηµικών παραγόντων Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις Σήµανση 29

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι καλές συνθήκες εργασίας είναι συνυφασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Eχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα