ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Αμπελουργίας Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: , Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2010 Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη, Αθήνα Αγαπητά μέλη της ΕΔΟΑΟ, Κατόπιν πρόσκλησης από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χάρις την οικονομική υποστήριξη της Ε.Δ.Ο.Α.Ο., παραβρέθηκα ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα-expert) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμπελουργίας (Commission I) του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organization Internationale de la Vigne et du Vin O.I.V.) που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του O.I.V. στο Παρίσι μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου Οι επιτροπές του O.I.V. συνεδριάζουν μία φορά κάθε χρόνο με στόχο την ανασκόπηση και επικαιροποίηση των αποφάσεων και των εργασιών τους πάνω στα αντικείμενα που αφορούν τον επιστημονικό τομέα αρμοδιότητάς τους. Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και το συντονισμό αυτού του έργου είναι η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST), η οποία απαρτίζεται από 4 βασικές Επιτροπές (Commissions): την Επιτροπή Αμπελουργίας (Επιτροπή I), την Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ), την Επιτροπή Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Επιτροπή IV) καθώς και ορισμένες υποεπιτροπές. Η κάθε επιτροπή περιλαμβάνει έναν αριθμό Ομάδων Εμπειρογνωμόνων (Expert Groups) που είναι επιφορτισμένες με τα ειδικότερα θέματα του γνωστικού αντικειμένου της κάθε επιτροπής και στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες (experts) μαζί με τους επίσημους εκπροσώπους του κάθε κράτους μέλους (delegates). H Επιτροπή Αμπελουργίας απασχολεί 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων και μία υποεπιτροπή: την ομάδα «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή - CLIMA», την r

2 2 ομάδα «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές TECVIT», την ομάδα «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου - GENET», την ομάδα «Φυτοπροστασία της αμπέλου - PROTEC» καθώς και μία υπο-επιτροπή «Επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες και άλλα προϊόντα της αμπέλου». Οι 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας συνεδρίασαν στο Παρίσι από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 (η υποεπιτροπή για τα επιτραπέζια σταφύλια είχε συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010) ενώ την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 συνεδρίασε η ολομέλεια της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα προεδρεία (τριμελή) των τεσσάρων Επιτροπών και των αντίστοιχων Ομάδων Εμπειρογνωμόνων. Οι εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας για το 2010 διεξήχθησαν ως ακολούθως. Ι. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή» (Group d experts «Viticultural environment and climate change» - CLIMA) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήραν ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας, κ. F. Borgo (Ιταλία) και ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Sotes (Ισπανία) που καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και παρουσίασαν την ατζέντα της ημέρας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Στη συνέχεια, ο κ. Sotes προχώρησε στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας που το σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα. Ακολούθησε το θέμα 4α της ατζέντας σχετικά με τον ορισμό του terroir. Ο ορισμός που είχε προταθεί κατά την περσινή συνεδρία συνάντησε αντιρρήσεις από την αντιπροσωπία της Αυστραλίας διότι υπήρχε σύγχυση μεταξύ του terroir και του διοικητικού και νομικού συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων των οίνων, οπότε και έμεινε στο στάδιο 7 (definitive draft resolution). Παρουσιάστηκε μία διορθωμένη διατύπωση που έγινε τον Οκτώβριο από μία υποομάδα ειδικών, η οποία κατέληξε στη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου το οποίο (σε ελεύθερη μετάφραση) είχε ως εξής: «To αμπελοοινικό terroir είναι μία έννοια που αναφέρεται σ ένα χώρο στον οποίο αναπτύσσεται μία συλλογική γνώση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός αναγνωρίσιμου αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος και των εφαρμοζόμενων αμπελοοινικών πρακτικών, παρέχοντας διακριτά χαρακτηριστικά στα αμπελοοινικά προϊόντα που προέρχονται από αυτή. Το terroir εμπεριέχει χαρακτηριστικά του εδάφους, της τοπογραφίας, του κλίματος, του τοπίου και της βιοποικιλότητας».

3 3 Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στο νέο ορισμό και τον προώθησαν στη συνεδρία της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) την Παρασκευή ώστε να εγκριθεί για ψήφιση στο επερχόμενο συνέδριο του OIV, τον Ιούνιο 2010 στη Γεωργία. Η συνεδρία συνεχίστηκε με τις μεθοδολογίες καθορισμού των ζωνών (θέμα 4β) όπου αρχικά έγινε αποδοχή της μεθοδολογίας με βάση το έδαφος (παρουσιάστηκε πέρσι από τον C. van Leeuwen) και πλέον προωθήθηκε για παραπέρα επικύρωση. Στη συνέχεια (θέμα 4γ) παρουσιάστηκε αντίστοιχη προκαταρκτική πρόταση για τη μεθοδολογία καθορισμού ζωνών με βάση το κλίμα από τον B. Bois (Γαλλία). Η προτεινόμενη μεθοδολογία χωρισμού ζωνών με βάση το κλίμα ήταν χωρισμένη σε πέντε βασικά στάδια: - τον προσδιορισμό του επιθυμητού στόχου (π.χ. φαινολογία αμπέλου, ωρίμανση σταφυλής, χαρακτηριστικά οίνων, υδατικά αποθέματα, κλιματικές αντιξοότητες κλπ) - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών-βιοκλιματικών δεικτών για τη μελέτη του κλίματος (θερμικό άθροισμα, ηλιοθερμικός δείκτης Huglin, μέση θερμοκρασία περιόδου ωρίμανσης, εξατμισοδιαπνοή, υδατικό ισοζύγιο κλπ). - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών δεδομένων ανά περίσταση (μετεωρολογικοί σταθμοί, δεδομένα τηλεπισκόπησης, κλιματικά μοντέλα κλπ) - την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας χωρικής ταξινόμησης των δεδομένων (κυρίως από σταθμούς) και τελικά - τον ορισμό ομοιογενών κλιματικών ζωνών με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο (π.χ. φαινολογία-πρωιμότητα ετήσιου κύκλου της αμπέλου, ωρίμανση σταφυλιών, χαρακτηριστικά οίνων κλπ). Η ομάδα ζήτησε να προωθηθεί το κείμενο σε επόμενο στάδιο και αν είναι δυνατό να γίνει προσπάθεια συνένωσης των δύο μεθοδολογιών σε μία κοινή (έδαφος + κλίμα). ΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές» (Group d experts «Management and innovation of viticultural techniques» - TECVIT) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Novello (Ιταλία) που προχώρησε στην ατζέντα της ημέρας και στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Η πρώτη θεματική ενότητα της συνεδρίας (θέμα 4α) ήταν η επικύρωση της πρότασης της ομάδας σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ) για τις βιογενείς αμίνες. Έγιναν δεκτές οι περσινές προτάσεις της ομάδας σχετικά με αμπελουργικές παραμέτρους που πιθανώς επιδρούν στη συγκέντρωση των βιογενών αμινών στον οίνο

4 4 (κυρίως το υπερβολικό οργανικό άζωτο στο γλεύκος, το υψηλό ph στο γλεύκος, οι μυκητολογικές προσβολές στα σταφύλια). Στη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε το προτεινόμενο έγγραφο που ετοιμάστηκε από την κα Α. Casp (Ισπανία) που αφορούσε στη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου HACCP στην αμπελουργία (θέμα 4β). Το προκαταρκτικό κείμενο περιελάμβανε μία πρώτη προσέγγιση ενός διαγράμματος εργασιών στο αμπέλι και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points), σύμφωνα με τα 12 στάδια που προβλέπει το HACCP: διάγραμμα εισροών, διάγνωση κινδύνων, προληπτικά μέτρα, καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου, πρόταση ανώτατων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, τρόπο παρακολούθησης και διορθωτικές ενέργειες. Το αρχικό έγγραφο κρίθηκε ικανοποιητικό αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να μικρύνει ώστε να μπορέσει να γίνει επίσημη πρόταση του OIV. Επίσης, θα πρέπει να είναι κοινό για όλες τις χρήσεις (ποικιλίες οινοποιίας, επιτραπέζιας χρήσης, σταφιδοποίησης κλπ). Στο επόμενο θέμα της ατζέντας (θέμα 4γ) έγινε συζήτηση από την ομάδα για τη διαμόρφωση από τον OIV ενός ορισμού, σε πρώτο στάδιο, για την «αμπελουργία ακριβείας» (precision viticulture) το οποίο και ανατέθηκε σε μέλη της ομάδας για τη συνεδρία του Η ομάδα έκλεισε τις εργασίες της με το θέμα 5 σχετικά με τη διαμόρφωση μίας μεθοδολογίας (σε συνεργασία με την Επιτροπή 3: Νομοθεσίας και Οικονομίας) για τον υπολογισμό του κόστους αμπελοκαλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό, έγινε παρουσίαση της κατάστασης στην Ισπανία, από τον κ. Sotes. Η Ισπανία έχει σήμερα στρέμματα αμπελώνων, με 33,6 στρέμματα ανά εκμετάλλευση (αλλά με διασπορά σε μικρά αμπελοτεμάχια). Επίσης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις στρεμματικές αποδόσεις και στην τιμή πώλησης του σταφυλιού: από 0,13 ευρώ (κεντρική και νότια Ισπανία) στα 0,55 ευρώ (στις πιο φημισμένες περιοχές) ανά κιλό. Σύμφωνα με την ανάλυση του κόστους αμπελοκαλλιέργειας για αμπελώνες οινοποιίας παραγωγής ποιοτικών οίνων, τα ετήσια έξοδα καλλιέργειας επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες: κλάδεμα (35,6 ευρώ/στρ.), καλλιέργεια εδάφους (15,3 ευρώ/στρ.), λίπανση (7,8 ευρώ/στρ.), φυτοπροστασία (34,5 ευρώ/στρ.), ετήσιες επεμβάσεις στο φύλλωμα και την παραγωγή (βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα, αραίωμα καρπών κλπ: 72,6 ευρώ/στρ.), άρδευση (12,0 ευρώ/στρ.), τρυγητός (38,0 ευρώ/στρ.) δηλ. συνολικά 216 ευρώ/στρ. ή 0,42 ευρώ/κιλό παραγωγής. Το κόστος είναι περίπου το μισό ( ευρώ/στρ. ή 0,20-0,30 ευρώ/κιλό) σε αμπελώνες παραγωγής φθηνότερων οίνων. Τα πάγια κόστη εγκατάστασης για έναν γραμμικό αμπελώνα επιβαρύνουν το ετήσιο κόστος κατά ευρώ/στρ. ή 0,10 ευρώ/κιλό. Στη συνέχεια ακολούθησε κοινή συνεδρίαση των ομάδων CLIMA και TECVIT σχετικά με το ρόλο τους στη διαμόρφωση προτάσεων του OIV για την προσαρμογή της αμπελουργίας στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

5 5 Το πρώτο μέρος της κοινής συνεδρίας (θέμα 1α) καλύφθηκε από την παρουσίαση του κ. A. Carbonneau (Γαλλία) σχετικά με τη μελέτη των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράδειγμα τη Γαλλία. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις επιδράσεις του φαινομένου στη φυσιολογία, την αύξηση και την ανάπτυξη της αμπέλου. Με βάση ένα μέσο σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,8 2,0 ο C ως το 2100, οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για το αμπέλι αναμένεται να είναι: - πρωίμιση (έως 3 εβδομάδες) του ετήσιου κύκλου της αμπέλου - αύξηση της διαφοροποίησης ταξιανθιών - αύξηση ή μείωση της καρπόδεσης, του μεγέθους της ράγας και της παραγωγής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού (έλλειψη ή όχι) - αύξηση των σακχάρων και μείωση της οξύτητας στο γλεύκος. Ο κ. Carbonneau επέμεινε στην αλληλεπίδραση μεταξύ θερμοκρασίας και υδατικού καθεστώτος, δηλ. όπου η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδευτεί και από ξηρασία, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα (μειώσεις παραγωγής, π.χ. Ν. Γαλλία) ενώ το αντίθετο θα συμβεί εφόσον το νερό είναι επαρκές (αύξηση παραγωγής όπως ήδη παρατηρείται λ.χ. στη Βουργουνδία και την Καμπανία). Τα σπουδαιότερα θέματα που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον για την αμπελουργία (και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον OIV), σύμφωνα με τον κ. Carbonneau, είναι τα ακόλουθα: - μετατόπιση του άριστου θερμοκρασιακού εύρους για την ευδοκίμηση της αμπέλου βορειότερα (έως 200 km) ή ψηλότερα (κατά 150 m σε υψόμετρο) - δυνατότητα προσαρμογής των καλλιεργούμενων ποικιλιών (ενδεχόμενη απώλεια τυπικότητας οίνων) - επιδράσεις στο μικροκλίμα τους σταφυλιού (ωρίμανση, ρόλος τεχνικών διευθέτησης του φυλλώματος, προσαρμογή συστημάτων διαμόρφωσης) - επιδείνωση υδατικού καθεστώτος (ρόλος άρδευσης) - πιθανές επιδράσεις στη φυτοπροστασία (δυσμενείς σε υγρότερα κλίματα, θετικές σε ξηρότερα με αύξηση δυνατότητας εφαρμογής βιολογικής και ολοκληρωμένης καταπολέμησης). Σχετικά με τις κυριότερες γαλλικές ποικιλίες, ο κ. Carbonneau ανέφερε ότι η ποικιλία Merlot από τις ερυθρές και η Chardonnay από τις λευκές θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής στις περιοχές όπου καλλιεργούνται και λιγότερο οι Cabernet-Sauvignon, Syrah και Sauvignon blanc. Ανέφερε ότι είναι πιθανή η επαναξιολόγηση παλαιών (Viognier) ή νέων (Marselan) ποικιλιών με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Ακολούθησε (θέμα 1β) παρουσίαση του κ. Rochard του IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) σχετικά με ένα ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν στο IFV προκειμένου να αποτυπώσουν την εμπειρία των αμπελουργών και οινοποιών πάνω στις μέχρι τώρα

6 6 επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τους. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει περισσότερο αντιληπτές από τους παραγωγούς είναι: μία αύξηση των σακχάρων στο γλεύκος (και του αλκοολικού βαθμού των οίνων), μία μείωση της οξύτητας του γλεύκους (κατά 0,5 1,3 g/l), μία πρωίμιση του κύκλου της αμπέλου κατά 8-11 μέρες (κατά μέσο όρο) και μία αύξηση της υδατικής καταπόνησης της αμπέλου. Στο θέμα 1γ, έγινε παρουσίαση από την κα C. Aruani (Αργεντινή) σχετικά με τις στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί στην Αργεντινή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα των αλλαγών: για μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, η αντιμετώπιση θα πρέπει να βασιστεί σε οινολογικές προσαρμογές (λ.χ. αύξηση οξύτητας), για μεγαλύτερες αλλαγές σε τροποποίηση αμπελουργικών παραμέτρων (λ.χ. επεμβάσεις στο μικροκλίμα των σταφυλιών για αύξηση σκίασης, εδαφοκάλυψη, τρυγητός σε περισσότερα περάσματα κλπ), ενώ για εντονότερα φαινόμενα ενδέχεται να είναι απαραίτητη η τροποποίηση παραμέτρων φύτευσης (λ.χ. νέα συστήματα διαμόρφωσης) ή αλλαγή περιοχής ή ποικιλίας (λ.χ. μετατόπιση σε υψόμετρο). Ακολούθησαν δύο ομιλίες υποτρόφων του OIV. Η πρώτη, από την κα L. Jimenez (Ισπανία), αφορούσε στην επίδραση του προσανατολισμού των γραμμών φύτευσης στη φυσιολογία της αμπέλου και στα χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η μελέτη αφορούσε την ποικιλία Cabernet franc (φυτά ηλικίας 6 ετών). Έγιναν 4 μεταχειρίσεις (προσανατολισμοί γραμμών): Β-Ν, Β-Ν με κλίση 20 o, B-N με κλίση 45 o και Α-Δ. Στον ένα χρόνο διεξαγωγής της μελέτης (2009), διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισμός Α-Δ είχε λιγότερο υδατικό στρες, μικρότερη αποικοδόμηση της χλωροφύλλης και χαμηλότερη θερμοκρασία στα σταφύλια το μεσημέρι. Επίσης είχε καλύτερη δέσμευση του φωτός κατά την περίοδο της ωρίμανσης. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων. Η επόμενη ομιλία έγινε από τον κ. Μπέη, ο οποίος παρουσίασε ένα συγκριτικό πείραμα μεταξύ δύο μεθοδολογιών άρδευσης (RDI δηλ. ρυθμιζόμενα ελλειμματική άρδευση και PRD δηλ. μερική ξήρανση του ριζοστρώματος) σε φυτά αμπέλου 2 ετών σε γλάστρες, των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Σαββατιανό. Παρατηρήθηκαν εντονότερα συμπτώματα υδατικής καταπόνησης στα φυτά RDI και κυρίως στην ποικιλία Μαυροδάφνη. Κλείνοντας, πήραν το λόγο οι πρόεδροι των δύο ομάδων για ανακεφαλαίωση των μελλοντικών στόχων. Η ομάδα CLIMA κλήθηκε να προχωρήσει τη μεθοδολογία διαχωρισμού ζωνών, η ομάδα TECVIT την αντίστοιχη στο θέμα υπολογισμού του κόστους αμπελοκαλλιέργειας και από κοινού να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής της αμπελουργίας στις κλιματικές αλλαγές (κυρίως εστιάζοντας στα διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης: τεχνολογική, φαινολική, αρωματική κλπ). Επίσης, προτάθηκε στις ομάδες να ασχοληθούν με τη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης.

7 7 ΙΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου» (Group d experts «Genetic resources and vine selection» - GENET) Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας GENET, ο J-M. Boursiquot (Γαλλία), ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας ατζέντα της ημέρας και προχώρησε στην αποδοχή των αποτελεσμάτων της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009). Στη συνέχεια έγινε ορισμός νέου προεδρείου της ομάδας. Στη συνέχεια πέρασε στο πρώτο θέμα της ατζέντας (θέμα 4) που ήταν η εκπόνηση ενός προκαταρκτικού κειμένου για την προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού της αμπέλου (βρίσκεται σε στάδιο 4). Ο κ. Boursiquot διάβασε στο σώμα το κείμενο που ετοίμασε η κ. Maul (Γερμανία) για τη σημασία της προστασίας της γενετικής κληρονομιάς της αμπέλου έναντι στους κινδύνους της γενετικής διάβρωσης, της οριστικής εξαφάνισης γενοτύπων (και της συνολικής μείωσης της βιοποικιλότητας). Τα κύρια σημεία της πρότασης αφορούσαν στις ενέργειες που προτείνει ο OIV στα κράτη-μέλη και αφορούν: - τον εντοπισμό (το ταχύτερο δυνατό) και χαρακτηρισμό των ειδών και των ποικιλιών της αμπέλου που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης και όσων, ενδεχομένως, δεν έχουν ακόμη περιγραφεί - την ενίσχυση των μέσων προστασίας αυτού του υλικού in situ (στη φύση ή στον αμπελώνα σε συλλογές) κυρίως με προώθηση σχετικών εθνικών κανονισμών - την ενίσχυση της έρευνας για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διατήρησης του υλικού: ex situ (ανοιχτές συλλογές ή θερμοκήπια), in vitro ή σε κρυοδιατήρηση Η ομάδα αποφάσισε να αναθέσει στη διοίκηση του OIV την καταγραφή όλων των τραπεζών γενετικού υλικού της αμπέλου ανά τον κόσμο, της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και του αριθμού των καταχωρήσεών τους (μαζί με μία σύντομη περιγραφή της καθεμίας). Το γκρουπ ενέκρινε την προώθηση σε επόμενο στάδιο με διαδικασία επείγοντος (στάδιο 7) για ψήφιση ενός τελικού κειμένου στο συνέδριο της Γεωργίας τον Ιούνιο. Επόμενο θέμα (θέμα 5) ήταν η διεθνής λίστα των ποικιλιών των χωρών του OIV και των συνωνύμων τους (International list of vine varieties and their synonyms). Στην πράξη έγινε ενοποίηση των λιστών των χωρών-μελών σε μία μεγάλη αλφαβητική λίστα και ενσωματώθηκαν ορισμένες διορθώσεις που έκανε η επιστημονική επιτροπή που σχηματίστηκε κατά την περσινή συνεδρία (κυρίως σε ό,τι αφορά τα συνώνυμα). Ο σκοπός ήταν (υπό την πίεση και της Ε.Ε.) η λίστα αυτή να αποτελέσει μία αναφορά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παρόλα αυτά, η λίστα περιλαμβάνει συνώνυμα που δεν είναι σωστά και πιθανά να προκαλέσουν σύγχυση (τόσο στην ετικέτα των οίνων αλλά κυρίως στο πολλαπλασιαστικό υλικό που διανέμουν οι φυτωριούχοι). Ο κ. Boursiquot είπε πως η λίστα δεν είναι ακόμη έτοιμη για να δημοσιευτεί και ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση προτού

8 8 επικυρωθεί επίσημα από τον OIV. Πάντως, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί η έως τώρα πρόοδος στην Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπής του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST) και κυρίως να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) προκειμένου να αναδειχτούν οι πιθανοί κίνδυνοι από τη λανθασμένη χρήση των ονομάτων των ποικιλιών. Απεναντίας, σύμφωνα με τον κ. Boursiquot, πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη η λίστα των ποικιλιών της Ε.Ε. (με βάση τους επιμέρους επίσημους καταλόγους ποικιλιών των κρατώνμελών της Ε.Ε.) όπου θα υπάρχει και λεπτομερής παρουσίαση των (ορθών) συνωνύμων και στον οποίο όλες οι ποικιλίες θα συνοδεύονται από ένα κωδικό αριθμό. Αυτή η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση και για τους εθνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια (θέμα 6α) εξετάστηκε το αίτημα της Ιαπωνίας για την ένταξη της ποικιλίας Koshu στη λίστα ποικιλιών του OIV, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (εστάλη περιγραφή σύμφωνα με τους κωδικούς του OIV). Πρόκειται (κατά τους Ιάπωνες) για ποικιλία του είδους Vitis vinifera που καλλιεργείται στην Ιαπωνία και για την οποία υπάρχει ήδη αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον (ιδιαίτερο άρωμα των οίνων). O κ. Eibach (Γερμανία) διατύπωσε το ερώτημα εάν μία χώρα μη-μέλος μπορεί να κάνει τέτοιο αίτημα και διατυπώθηκε από το σώμα ότι ο OIV πρέπει να είναι ανοιχτός σε ανάλογα αιτήματα. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι, από δική του έρευνα στο ENTAV τόσο με βάση τα αμπελογραφικά χαρακτηριστικά όσο και με χρήση μοριακών δεικτών, πρόκειται με βεβαιότητα για υβρίδιο (πιθανότατα με το ασιατικό είδος Vitis armata). Συνεπώς, προτείνει να γίνει μεν δεκτή η περιγραφή της ποικιλίας στη βάση δεδομένων, αλλά δεν θα πρέπει ο OIV να δεχτεί την ταξινόμησή της ως Vitis vinifera (σύμφωνα και με τις πάγιες αρχές του σχετικά με τη χρήση υβριδίων για την παραγωγή οίνου). Στο θέμα 6β, η κα E. Maul παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Vitis». Πρόκειται για πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2006 από 17 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ΕΘΙΑΓΕ Α. Ματθαίου). Στο δικτυακό τόπο (www.eu-vitis.de) μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση 40 κωδικούς (OIV descriptors) και περιλαμβάνει περίπου ποικιλίες αμπέλου. Επίσης, ο κ. Viret παρουσίασε την αντίστοιχη ελβετική βάση δεδομένων (που αφορά όλες τις καλλιέργειες της Ελβετίας) που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο και περιλαμβάνει (για το αμπέλι) περίπου 700 ποικιλίες. Ακολούθησε η παρουσίαση της Αυστραλίας από τον κ. P. Hayes (θέμα 6γ) σχετικά με το θέμα της διασφάλισης της αυθεντικότητας των προϊόντων της αμπέλου (λ.χ. συχνή λανθασμένη χρήση ονομάτων ποικιλιών, ιδιαίτερα σε ετικέτες κρασιών κλπ). Υπάρχει αυξανόμενη πίεση πλέον να υπάρχουν διαδικασίες/πρωτόκολλα για την ταυτοποίηση και διασφάλιση της ταυτότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού (καθαρότητα από ασθένειες, ποικιλία, κλώνος) και αντίστοιχες διαδικασίες και κανονισμοί ελέγχου, ιδιαίτερα για την αποφυγή λανθασμένης εμπορικής χρήσης. Η Αυστραλία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ένα δικό της σύστημα διασφάλισης ποιότητας αλλά πιστεύει πως τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο

9 9 OIV, ιδιαίτερα στηριζόμενος στις πρόσφατες έρευνες και καταγραφές που παρουσίασαν οι προηγούμενοι ομιλητές. O κ. Boursiquot είπε ότι στο ENTAV σύντομα θα είναι έτοιμοι να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001 στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο κ. Chome ανέφερε ότι και στην Ισπανία έχουν σύστημα ιχνηλασιμότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού τους. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση προχώρησε στο θέμα της διάκρισης των ποικιλιών και των κλώνων και τις νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό στα τελευταία χρόνια (θέμα 7). Οι μοριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανάλογα με το πρωτόκολλο και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Ο κ. Meneghetti (Ιταλία) παρουσίασε μία πρόσφατη μεθοδολογία με ακριβέστερα αποτελέσματα στη διάκριση των ποικιλιών (χρησιμοποιεί τετρα-νουκλεοτίδια αντί δι-νουκλεοτίδια) χρησιμοποιώντας μόνο 3 μοριακούς δείκτες. O κ. Borgo (πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας) αναρωτήθηκε αν τελικά ο OIV θα μπορούσε να προχωρήσει στη εκπόνηση ενός κειμένου σχετικού με τη μεθοδολογία διάκρισης των ποικιλιών και κλώνων. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι η πρόοδος στην έρευνα του γονιδιώματος της αμπέλου είναι τόσο γρήγορη που προκύπτουν νέα δεδομένα και μεθοδολογίες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά κάτι τέτοιο εξαιρετικά δύσκολο. Επίσης τόνισε ότι οι μοριακοί δείκτες δεν επαρκούν από μόνοι τους για τη διάκριση των ποικιλιών και ότι πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από παρατήρηση στο φαινότυπο (αμπελογραφία και αμπελομετρία), οπότε μία πιθανή διατύπωση από τον OIV δεν θα πρέπει να είναι περιοριστική. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει μία πρώτη προσπάθεια για ένα προκαταρκτικό κείμενο πάνω στο θέμα και ορίστηκε μία ομάδα εργασίας. Στο θέμα 8, η ομάδα εξέτασε το θέμα της αξιολόγησης των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών GMO, για το οποίο δημιουργήθηκε πέρσι μία ομάδα εργασίαs ad hoc με εκπροσώπους από όλες τις Επιτροπές του OIV. Η ομάδα αυτή επιχείρησε να καταλήξει αρχικά σε μία κοινά αποδεκτή απόδοση των GMO για την αμπελουργία (γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες) και την οινολογία (γενετικά τροποποιημένες ζύμες κλπ). Υπήρξαν διαφωνίες για την πρόταση αυτής της ομάδας οπότε αποφασίστηκε να γίνει μία μικρή ομάδα εργασίας εντός του γκρουπ GENET με σκοπό να συγκεντρώσει όλες τους ορισμούς των GMO που υπάρχουν σε διεθνείς οργανισμούς και σε εθνικές νομοθεσίες ώστε να διαμορφώσει μία πρόταση ορισμού μόνο για το αμπέλι. Αυτός ο ορισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσει ο OIV στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των ποικιλιών αυτών (επιδράσεις των ποικιλιών GMO στα χαρακτηριστικά του σταφυλιού, στο περιβάλλον και στην εμπορική αξία του οίνου). Επόμενο θέμα (θέμα 8) ήταν η συζήτηση σχετικά με το έγγραφο της ομάδας BIOTEC της Επιτροπής Οινολογίας για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, το οποίο προετοίμασε ο κ. A. Bouquet (λ.χ. μη ελεγχόμενη

10 10 μεταφορά γονιδίων στο οικοσύστημα, τροποποίηση του βιολογικού περιβάλλοντος των ριζών, ανάπτυξη ανθεκτικότητας των παθογόνων ή εμφάνιση νέων κλπ). Η ομάδα έκρινε το κείμενο πολύ ασαφές και ζήτησε να γίνει διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του OIV προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν διορθώσεις από τα μέλη της. Στο θέμα 9, εξετάστηκε από την ομάδα η δυνατότητα διαμόρφωσης μίας προκαταρκτικής τοποθέτησης του OIV πάνω στη χρήση των λειτουργικών γονιδίων στο αμπέλι και τις προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κ. Eibach θεώρησε ότι είναι πρώιμη μία τέτοια τοποθέτηση από το γκρουπ διότι η σχετική έρευνα στο αμπέλι βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Ζητήθηκε να γίνουν παρεμβάσεις, στα πλαίσια της ομάδας GENET, από ειδικούς επιστήμονες στο θέμα προκειμένου να ενημερώσουν την ομάδα για τις προοπτικές και τις πιθανές κατευθύνσεις αυτής της νέας βιοτεχνολογίας. Προτάθηκε να μεταφερθεί στη συνεδρία του 2011 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη έρευνα. ΙV. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Φυτοπροστασία της αμπέλου» (Group d experts «Vine protection» - PROTEC) Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας, ο κ. J. Booysen (Νότιος Αφρική), ο οποίος ξεκίνησε τη συνεδρία με την παρουσίαση της ατζέντας. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποδοχή του πορίσματος της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009) και στην εκλογή νέου προεδρείου για την ομάδα. Το πρώτο θέμα της συνεδρίας ήταν μία παρουσίαση από τον κ. Marianetti (Αργεντινή) για τη βιολογική αμπελουργία στην Αργεντινή. Υπάρχει μία Κρατική Αρχή που καθορίζει τα κριτήρια (SENASA) αλλά οι αρχές πιστοποίησης είναι ιδιωτικές. Στη Mendoza περίπου 10% των οινοποιείων εφαρμόζουν τη βιολογική αμπελουργία και υπάρχει έντονη αυξητική τάση (λόγω αυξημένης ζήτησης από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία). Η Αργεντινή εξάγει >95% της παραγωγής των οίνων που παράγει. Δεν υπάρχει βιολογικός οίνος (μόνο οίνος από σταφύλια βιολογικής αμπελουργίας). Γενικά, οι οίνοι αυτοί πωλούνται σε υψηλότερες τιμές. Ακολούθησε το θέμα 4 που αφορούσε τον ορισμό από την ομάδα PROTEC της ολοκληρωμένης και βιολογικής αμπελουργίας. Το συντονισμό του έργου είχε αναλάβει ο κ. Coulon από το Ινστιτούτο προστασίας της αμπέλου του Bordeaux. Ο κ. Borgo τόνισε πως ο OIV θα πρέπει, σε συνέχεια του ορισμού και των κατευθυντήριων γραμμών που έδωσε για την αειφορική αμπελουργία (sustainable (en) durable (fr)), να προτείνει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ορισμούς για τη βιολογική (organic (en) biologique (fr)) και την ολοκληρωμένη (integrated) παραγωγή, ως δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις εφαρμογής των αρχών της αειφορικής αμπελουργίας. Πολλοί από τους εμπειρογνώμονες από μη Ευρωπαϊκές χώρες είχαν την άποψη ότι εκτός Ευρώπης και Αμερικής (Χιλή, Αργεντινή, Αυστραλία, Νέα

11 11 Ζηλανδία, Νότιος Αφρική), ο όρος «ολοκληρωμένη» διαχείριση δεν είναι κατανοητός από τον καταναλωτή (κυρίως αναγνωρίζεται μόνο από τους παραγωγούς ως σύστημα φυτοπροστασίας) και ότι ουσιαστικά καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον όρο «αειφορική». Ο κ. Fregoni ρώτησε αν ο OIV θα συμπεριλάβει και τη βιοδυναμική αμπελουργία (που σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβάνεται στη βιολογική). Υπήρξαν αντιρρήσεις από αρκετούς παρευρισκόμενους που υποστήριξαν ότι η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία φιλοσοφική άποψη. O κ. Manson (Ν. Ζηλανδία) είπε ότι στη χώρα του η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία εμπορική προσέγγιση και όχι ένα σύστημα καλλιέργειας. Ο κ. Murisier (Ελβετία) πρότεινε ως μέση λύση ο OIV να κάνει πάντοτε αναφορά στην αειφορία ως το βασικό άξονα όλων των συστημάτων παραγωγής δηλ. sustainable/integrated, sustainable/organic (και ίσως sustainable/biodynamic). Τελικά προτάθηκε ο εξής ορισμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση: Ολοκληρωμένη διαχείριση είναι οικονομική παραγωγή υψηλής ποιότητας σταφυλιών που δίνει προτεραιότητα σε οικολογικά ασφαλέστερες μεθόδους μειώνοντας τις ανεπιθύμητες συνέπειες των αγροχημικών και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ο ορισμός αυτός θεωρήθηκε ικανοποιητικός ώστε να αποτελέσει μία βάση για περαιτέρω βελτίωση. Το έργο αυτό ανατέθηκε σε μία ομάδα μεταξύ των μελών του γκρουπ για τη συνεδρία του Η ίδια ομάδα θα αναλάβει να δώσει και ορισμό και για τη βιολογική αμπελουργία. Στη συνέχεια, το γκρουπ προχώρησε στο θέμα 5, σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα με όλα τα παθογόνα που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία καραντίνας των κρατών-μελών του OIV. Ο κ. Manson θεώρησε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο, αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού αλλά και της διαρκούς προσθήκης νέων παθογόνων στις διατάξεις καραντίνας των διαφόρων χωρών. Προτάθηκε να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα του OIV με τις σχετικές νομοθεσίες των κρατών-μελών του. Στο επόμενο θέμα (θέμα 6), η ομάδα ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση των στρατηγικών αξόνων για τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης του αμπελοοινικού τομέα από τις εισροές σε προϊόντα φυτοπροστασίας. Ο κ. Hayes τόνισε ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη με την προοπτική της σταδιακής απόσυρσης του μεγαλύτερου μέρους των δραστικών ουσιών έως το 2018 (άλλες καλλιέργειες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό πρόβλημα). Επίσης, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ε.Ε., η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέες δραστικές ουσίες γίνεται πλέον πολύ δύσκολη. Ο κ. Borgo είπε ότι ακόμη δεν υπάρχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης που να μπορούν να αντικαταστήσουν με επιτυχία τα χρησιμοποιούμενα σήμερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (π.χ. το χαλκό). Ο κ. Manson ζήτησε να κυκλοφορήσει στα μέλη της ομάδας η λίστα με τα προϊόντα υπό απόσυρση. Έγινε συζήτηση για τις πιθανές στρατηγικές του OIV πάνω στο θέμα που αφορούσε: στην παραγωγή νέων ποικιλιών ανθεκτικών σε ασθένειες (με κλασικό υβριδισμό αλλά και πιθανώς με γενετική τροποποίηση), την ενδυνάμωση της φυσικής άμυνας της αμπέλου, την

12 12 παραγωγή φυτοπροστατευτικών ουσιών φυσικής προέλευσης που θα αντικαταστήσουν τις συνθετικές, τη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών μέτρων για μείωση του κινδύνου προσβολής, την προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης, την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών ή του πληθυσμού των παθογόνων ώστε να εκλογικευτεί η χρήση χημικών κλπ. Ζητήθηκε να γίνουν εισηγήσεις στην επόμενη συνεδρία από ειδικούς επιστήμονες πάνω στις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακολούθησε το θέμα της πρόληψης εμφάνισης γεοσμίνης στους οίνους (οφείλεται στην διπλή προσβολή των σταφυλιών, σε πρώτο χρόνο από βοτρύτη και στη συνέχεια από Penicillium) όπου η ομάδα καλείται να δώσει βοήθεια στην Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ). Η ομάδα κατέληξε στη διατύπωση ότι, από αμπελουργικής άποψης, η πρόληψη του προβλήματος στηρίζεται στη μείωση ή εξάλειψη της προσβολής των σταφυλιών από βοτρύτη (θα ενσωματωθεί στο πόρισμα της Επιτροπής ΙΙ). Στέφανος Κουνδουράς Εργαστήριο Αμπελουργίας Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γεωπονίας Εργαστήριο Αμπελουργίας 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλ: 23 10 99 86 50, Fax: 23 10 99 86 65, e-mail: skoundou@agro.auth.gr Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 12 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΜΠΕΛΟΣ 2013»

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 12 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΜΠΕΛΟΣ 2013» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 58/141 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ Page 1 of 37 ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ/ντή Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γ.Π.Α. Εισαγωγικά Θεωρητικά και λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1574 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Νέα Μεσημβρία (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 308/906 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA. «Νέες Τεχνολογίες και Προοπτικές στην Καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών» Στέφανος Δ. Κουνδουράς

6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA. «Νέες Τεχνολογίες και Προοπτικές στην Καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών» Στέφανος Δ. Κουνδουράς Στέφανος Δ. Κουνδουράς Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Αμπελουργίας Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων Δρ Παντελής Ζαμανίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

«Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» «Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΙΜΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η Ήπειρος υπήρξε από παλιά μεγάλη αμπελουργική ζώνη σε έκτασή που δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme http://www.organic-edunet.eu 1 Η Φυτοπροστασία στα πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος PhD Γεωπονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη : 25/11/2015 Αρ. Πρωτ. : 370. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Πληροφορίες fax. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.

Κοζάνη : 25/11/2015 Αρ. Πρωτ. : 370. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο  Πληροφορίες fax. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη : 25/11/2015 Αρ. Πρωτ. : 370 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Email Πληροφορίες fax : Πανδώρας 2 : 50100, Κοζάνη : 24610

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή λευκών οίνων Δρ Ζαμανίδης Παντελής, Αναπληρωτής Ερευνητής, Honorary professor

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1386 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κοζάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα:

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα: ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2010 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Ο έγκαιρος τρύγος, ίσως υπήρξε φέτος, ο πιο καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας εσοδείας 2010, ένας παράγοντας που διέτρεξε όλες τις αµπελουργικές ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (βάση αμπελουργικού μητρώου) Περιφέρεια Aπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Δρ Κοτσεριδης Γιωργος Christophe Gerland Eξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη Source OIV, 2013 Κατανομή ανά χώρα της παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη 5

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική. Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr

Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική. Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr Πιστοποιημένοι Κλώνοι ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ Προκλήσεις & Δυναμική Konstantinos BAKASIETAS vnb@bakasietas.gr Προκλήσεις στο Ξινόμαυρο Τι σημαίνει : Πιστοποιημένοι Κλώνοι για μια Ποικιλία Αναφερόμαστε στο φυτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Ελληνική Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Κτήµα Γεροβασιλείου Α.Ε. Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1531 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μαρτίνο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Παν. Λαναρίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Δ/ντής Ινστιτούτου Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Στην ποικιλιακή αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1013 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καστοριά (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ NHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ NHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ NHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» «Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Αλέξανδρος Γλυνός Χημικός μηχανικός Οινολόγος ΚΑΙΡ.ΑΕ Τα τελευταία απογραφικά στοιχεία της Διεύθυνσης Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ»

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Ε. ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΠΟΥΝΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΥΠ.ΓΕ Κύριοι σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ. «Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Η Κρήτη αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγάλα κέντρα αμπελοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0989 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σιθωνία (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού 1 Τα «ΤΙ» του κρασιού! Τι είναι το κρασί; o Κρασί είναι ο ζυμωμένος χυμός σταφυλιών o Κρασί είναι η έκφραση ενός συγκεκριμένου αμπελώνα και της δουλειάς ενός συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2016 ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΡΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2016 ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΡΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2016 ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΡΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Εξαιρετικά πρώιμος ήταν ο φετινός τρύγος. Σχεδόν παντού στην Ελλάδα ο τρύγος ξεκίνησε 7-15 μέρες νωρίτερα από πέρσι, και κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

«Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» «Η ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΙΜΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η Ήπειρος υπήρξε από παλιά μεγάλη αμπελουργική ζώνη σε έκτασή που δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αμύνταιο Νοέμβριος 2015 Κεντρική οργάνωση του κλάδου, ο μοναδικός επίσημα αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε. Ντόνου 1, Γ. Ζαλίδης 1, A. Μαντούζα 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /10 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0126 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0137 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καβάλα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 579 final 2016/0273 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015 Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Νοέμβριος 2015 «Παραγωγή Πιστοποιημένων Σπόρων Σποράς: Μία Δυναμική Βιομηχανία με Εξαγωγικές προοπτικές» Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): 39-45. http://www.jodysseus.gr Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 223/839 Αθήνα, 12 Νoεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Γεωργία και Μεταποίηση

13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Γεωργία και Μεταποίηση 13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Γεωργία και Μεταποίηση Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2016 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Κτήμα Γεροβασιλείου - Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου Επανομή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /10 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1026 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Παρνασσός (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Η ανθοφορία και ωρίµαση των σταφυλιών κατά τους κρίσιµους µήνες εξελίχθηκε οµαλά φέτος, αν και επιτυχάνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2015 ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Η ΕΣΟΔΕΙΑ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2015 ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Η ΕΣΟΔΕΙΑ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2015 ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Η ΕΣΟΔΕΙΑ 2015 Πολύ καλή έως εξαιρετική χαρακτηρίζεται η φετινή εσοδεία από τους Έλληνες Οινοποιούς. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο αφού το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εκφράζει τη θέση η οποία θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα