ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Αμπελουργίας Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: , Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2010 Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη, Αθήνα Αγαπητά μέλη της ΕΔΟΑΟ, Κατόπιν πρόσκλησης από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χάρις την οικονομική υποστήριξη της Ε.Δ.Ο.Α.Ο., παραβρέθηκα ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα-expert) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμπελουργίας (Commission I) του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organization Internationale de la Vigne et du Vin O.I.V.) που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του O.I.V. στο Παρίσι μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου Οι επιτροπές του O.I.V. συνεδριάζουν μία φορά κάθε χρόνο με στόχο την ανασκόπηση και επικαιροποίηση των αποφάσεων και των εργασιών τους πάνω στα αντικείμενα που αφορούν τον επιστημονικό τομέα αρμοδιότητάς τους. Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και το συντονισμό αυτού του έργου είναι η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST), η οποία απαρτίζεται από 4 βασικές Επιτροπές (Commissions): την Επιτροπή Αμπελουργίας (Επιτροπή I), την Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ), την Επιτροπή Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Επιτροπή IV) καθώς και ορισμένες υποεπιτροπές. Η κάθε επιτροπή περιλαμβάνει έναν αριθμό Ομάδων Εμπειρογνωμόνων (Expert Groups) που είναι επιφορτισμένες με τα ειδικότερα θέματα του γνωστικού αντικειμένου της κάθε επιτροπής και στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες (experts) μαζί με τους επίσημους εκπροσώπους του κάθε κράτους μέλους (delegates). H Επιτροπή Αμπελουργίας απασχολεί 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων και μία υποεπιτροπή: την ομάδα «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή - CLIMA», την r

2 2 ομάδα «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές TECVIT», την ομάδα «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου - GENET», την ομάδα «Φυτοπροστασία της αμπέλου - PROTEC» καθώς και μία υπο-επιτροπή «Επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες και άλλα προϊόντα της αμπέλου». Οι 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας συνεδρίασαν στο Παρίσι από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 (η υποεπιτροπή για τα επιτραπέζια σταφύλια είχε συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010) ενώ την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 συνεδρίασε η ολομέλεια της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα προεδρεία (τριμελή) των τεσσάρων Επιτροπών και των αντίστοιχων Ομάδων Εμπειρογνωμόνων. Οι εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας για το 2010 διεξήχθησαν ως ακολούθως. Ι. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή» (Group d experts «Viticultural environment and climate change» - CLIMA) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήραν ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας, κ. F. Borgo (Ιταλία) και ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Sotes (Ισπανία) που καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και παρουσίασαν την ατζέντα της ημέρας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Στη συνέχεια, ο κ. Sotes προχώρησε στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας που το σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα. Ακολούθησε το θέμα 4α της ατζέντας σχετικά με τον ορισμό του terroir. Ο ορισμός που είχε προταθεί κατά την περσινή συνεδρία συνάντησε αντιρρήσεις από την αντιπροσωπία της Αυστραλίας διότι υπήρχε σύγχυση μεταξύ του terroir και του διοικητικού και νομικού συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων των οίνων, οπότε και έμεινε στο στάδιο 7 (definitive draft resolution). Παρουσιάστηκε μία διορθωμένη διατύπωση που έγινε τον Οκτώβριο από μία υποομάδα ειδικών, η οποία κατέληξε στη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου το οποίο (σε ελεύθερη μετάφραση) είχε ως εξής: «To αμπελοοινικό terroir είναι μία έννοια που αναφέρεται σ ένα χώρο στον οποίο αναπτύσσεται μία συλλογική γνώση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός αναγνωρίσιμου αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος και των εφαρμοζόμενων αμπελοοινικών πρακτικών, παρέχοντας διακριτά χαρακτηριστικά στα αμπελοοινικά προϊόντα που προέρχονται από αυτή. Το terroir εμπεριέχει χαρακτηριστικά του εδάφους, της τοπογραφίας, του κλίματος, του τοπίου και της βιοποικιλότητας».

3 3 Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στο νέο ορισμό και τον προώθησαν στη συνεδρία της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) την Παρασκευή ώστε να εγκριθεί για ψήφιση στο επερχόμενο συνέδριο του OIV, τον Ιούνιο 2010 στη Γεωργία. Η συνεδρία συνεχίστηκε με τις μεθοδολογίες καθορισμού των ζωνών (θέμα 4β) όπου αρχικά έγινε αποδοχή της μεθοδολογίας με βάση το έδαφος (παρουσιάστηκε πέρσι από τον C. van Leeuwen) και πλέον προωθήθηκε για παραπέρα επικύρωση. Στη συνέχεια (θέμα 4γ) παρουσιάστηκε αντίστοιχη προκαταρκτική πρόταση για τη μεθοδολογία καθορισμού ζωνών με βάση το κλίμα από τον B. Bois (Γαλλία). Η προτεινόμενη μεθοδολογία χωρισμού ζωνών με βάση το κλίμα ήταν χωρισμένη σε πέντε βασικά στάδια: - τον προσδιορισμό του επιθυμητού στόχου (π.χ. φαινολογία αμπέλου, ωρίμανση σταφυλής, χαρακτηριστικά οίνων, υδατικά αποθέματα, κλιματικές αντιξοότητες κλπ) - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών-βιοκλιματικών δεικτών για τη μελέτη του κλίματος (θερμικό άθροισμα, ηλιοθερμικός δείκτης Huglin, μέση θερμοκρασία περιόδου ωρίμανσης, εξατμισοδιαπνοή, υδατικό ισοζύγιο κλπ). - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών δεδομένων ανά περίσταση (μετεωρολογικοί σταθμοί, δεδομένα τηλεπισκόπησης, κλιματικά μοντέλα κλπ) - την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας χωρικής ταξινόμησης των δεδομένων (κυρίως από σταθμούς) και τελικά - τον ορισμό ομοιογενών κλιματικών ζωνών με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο (π.χ. φαινολογία-πρωιμότητα ετήσιου κύκλου της αμπέλου, ωρίμανση σταφυλιών, χαρακτηριστικά οίνων κλπ). Η ομάδα ζήτησε να προωθηθεί το κείμενο σε επόμενο στάδιο και αν είναι δυνατό να γίνει προσπάθεια συνένωσης των δύο μεθοδολογιών σε μία κοινή (έδαφος + κλίμα). ΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές» (Group d experts «Management and innovation of viticultural techniques» - TECVIT) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Novello (Ιταλία) που προχώρησε στην ατζέντα της ημέρας και στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Η πρώτη θεματική ενότητα της συνεδρίας (θέμα 4α) ήταν η επικύρωση της πρότασης της ομάδας σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ) για τις βιογενείς αμίνες. Έγιναν δεκτές οι περσινές προτάσεις της ομάδας σχετικά με αμπελουργικές παραμέτρους που πιθανώς επιδρούν στη συγκέντρωση των βιογενών αμινών στον οίνο

4 4 (κυρίως το υπερβολικό οργανικό άζωτο στο γλεύκος, το υψηλό ph στο γλεύκος, οι μυκητολογικές προσβολές στα σταφύλια). Στη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε το προτεινόμενο έγγραφο που ετοιμάστηκε από την κα Α. Casp (Ισπανία) που αφορούσε στη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου HACCP στην αμπελουργία (θέμα 4β). Το προκαταρκτικό κείμενο περιελάμβανε μία πρώτη προσέγγιση ενός διαγράμματος εργασιών στο αμπέλι και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points), σύμφωνα με τα 12 στάδια που προβλέπει το HACCP: διάγραμμα εισροών, διάγνωση κινδύνων, προληπτικά μέτρα, καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου, πρόταση ανώτατων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, τρόπο παρακολούθησης και διορθωτικές ενέργειες. Το αρχικό έγγραφο κρίθηκε ικανοποιητικό αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να μικρύνει ώστε να μπορέσει να γίνει επίσημη πρόταση του OIV. Επίσης, θα πρέπει να είναι κοινό για όλες τις χρήσεις (ποικιλίες οινοποιίας, επιτραπέζιας χρήσης, σταφιδοποίησης κλπ). Στο επόμενο θέμα της ατζέντας (θέμα 4γ) έγινε συζήτηση από την ομάδα για τη διαμόρφωση από τον OIV ενός ορισμού, σε πρώτο στάδιο, για την «αμπελουργία ακριβείας» (precision viticulture) το οποίο και ανατέθηκε σε μέλη της ομάδας για τη συνεδρία του Η ομάδα έκλεισε τις εργασίες της με το θέμα 5 σχετικά με τη διαμόρφωση μίας μεθοδολογίας (σε συνεργασία με την Επιτροπή 3: Νομοθεσίας και Οικονομίας) για τον υπολογισμό του κόστους αμπελοκαλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό, έγινε παρουσίαση της κατάστασης στην Ισπανία, από τον κ. Sotes. Η Ισπανία έχει σήμερα στρέμματα αμπελώνων, με 33,6 στρέμματα ανά εκμετάλλευση (αλλά με διασπορά σε μικρά αμπελοτεμάχια). Επίσης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις στρεμματικές αποδόσεις και στην τιμή πώλησης του σταφυλιού: από 0,13 ευρώ (κεντρική και νότια Ισπανία) στα 0,55 ευρώ (στις πιο φημισμένες περιοχές) ανά κιλό. Σύμφωνα με την ανάλυση του κόστους αμπελοκαλλιέργειας για αμπελώνες οινοποιίας παραγωγής ποιοτικών οίνων, τα ετήσια έξοδα καλλιέργειας επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες: κλάδεμα (35,6 ευρώ/στρ.), καλλιέργεια εδάφους (15,3 ευρώ/στρ.), λίπανση (7,8 ευρώ/στρ.), φυτοπροστασία (34,5 ευρώ/στρ.), ετήσιες επεμβάσεις στο φύλλωμα και την παραγωγή (βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα, αραίωμα καρπών κλπ: 72,6 ευρώ/στρ.), άρδευση (12,0 ευρώ/στρ.), τρυγητός (38,0 ευρώ/στρ.) δηλ. συνολικά 216 ευρώ/στρ. ή 0,42 ευρώ/κιλό παραγωγής. Το κόστος είναι περίπου το μισό ( ευρώ/στρ. ή 0,20-0,30 ευρώ/κιλό) σε αμπελώνες παραγωγής φθηνότερων οίνων. Τα πάγια κόστη εγκατάστασης για έναν γραμμικό αμπελώνα επιβαρύνουν το ετήσιο κόστος κατά ευρώ/στρ. ή 0,10 ευρώ/κιλό. Στη συνέχεια ακολούθησε κοινή συνεδρίαση των ομάδων CLIMA και TECVIT σχετικά με το ρόλο τους στη διαμόρφωση προτάσεων του OIV για την προσαρμογή της αμπελουργίας στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

5 5 Το πρώτο μέρος της κοινής συνεδρίας (θέμα 1α) καλύφθηκε από την παρουσίαση του κ. A. Carbonneau (Γαλλία) σχετικά με τη μελέτη των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράδειγμα τη Γαλλία. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις επιδράσεις του φαινομένου στη φυσιολογία, την αύξηση και την ανάπτυξη της αμπέλου. Με βάση ένα μέσο σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,8 2,0 ο C ως το 2100, οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για το αμπέλι αναμένεται να είναι: - πρωίμιση (έως 3 εβδομάδες) του ετήσιου κύκλου της αμπέλου - αύξηση της διαφοροποίησης ταξιανθιών - αύξηση ή μείωση της καρπόδεσης, του μεγέθους της ράγας και της παραγωγής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού (έλλειψη ή όχι) - αύξηση των σακχάρων και μείωση της οξύτητας στο γλεύκος. Ο κ. Carbonneau επέμεινε στην αλληλεπίδραση μεταξύ θερμοκρασίας και υδατικού καθεστώτος, δηλ. όπου η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδευτεί και από ξηρασία, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα (μειώσεις παραγωγής, π.χ. Ν. Γαλλία) ενώ το αντίθετο θα συμβεί εφόσον το νερό είναι επαρκές (αύξηση παραγωγής όπως ήδη παρατηρείται λ.χ. στη Βουργουνδία και την Καμπανία). Τα σπουδαιότερα θέματα που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον για την αμπελουργία (και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον OIV), σύμφωνα με τον κ. Carbonneau, είναι τα ακόλουθα: - μετατόπιση του άριστου θερμοκρασιακού εύρους για την ευδοκίμηση της αμπέλου βορειότερα (έως 200 km) ή ψηλότερα (κατά 150 m σε υψόμετρο) - δυνατότητα προσαρμογής των καλλιεργούμενων ποικιλιών (ενδεχόμενη απώλεια τυπικότητας οίνων) - επιδράσεις στο μικροκλίμα τους σταφυλιού (ωρίμανση, ρόλος τεχνικών διευθέτησης του φυλλώματος, προσαρμογή συστημάτων διαμόρφωσης) - επιδείνωση υδατικού καθεστώτος (ρόλος άρδευσης) - πιθανές επιδράσεις στη φυτοπροστασία (δυσμενείς σε υγρότερα κλίματα, θετικές σε ξηρότερα με αύξηση δυνατότητας εφαρμογής βιολογικής και ολοκληρωμένης καταπολέμησης). Σχετικά με τις κυριότερες γαλλικές ποικιλίες, ο κ. Carbonneau ανέφερε ότι η ποικιλία Merlot από τις ερυθρές και η Chardonnay από τις λευκές θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής στις περιοχές όπου καλλιεργούνται και λιγότερο οι Cabernet-Sauvignon, Syrah και Sauvignon blanc. Ανέφερε ότι είναι πιθανή η επαναξιολόγηση παλαιών (Viognier) ή νέων (Marselan) ποικιλιών με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Ακολούθησε (θέμα 1β) παρουσίαση του κ. Rochard του IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) σχετικά με ένα ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν στο IFV προκειμένου να αποτυπώσουν την εμπειρία των αμπελουργών και οινοποιών πάνω στις μέχρι τώρα

6 6 επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τους. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει περισσότερο αντιληπτές από τους παραγωγούς είναι: μία αύξηση των σακχάρων στο γλεύκος (και του αλκοολικού βαθμού των οίνων), μία μείωση της οξύτητας του γλεύκους (κατά 0,5 1,3 g/l), μία πρωίμιση του κύκλου της αμπέλου κατά 8-11 μέρες (κατά μέσο όρο) και μία αύξηση της υδατικής καταπόνησης της αμπέλου. Στο θέμα 1γ, έγινε παρουσίαση από την κα C. Aruani (Αργεντινή) σχετικά με τις στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί στην Αργεντινή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα των αλλαγών: για μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, η αντιμετώπιση θα πρέπει να βασιστεί σε οινολογικές προσαρμογές (λ.χ. αύξηση οξύτητας), για μεγαλύτερες αλλαγές σε τροποποίηση αμπελουργικών παραμέτρων (λ.χ. επεμβάσεις στο μικροκλίμα των σταφυλιών για αύξηση σκίασης, εδαφοκάλυψη, τρυγητός σε περισσότερα περάσματα κλπ), ενώ για εντονότερα φαινόμενα ενδέχεται να είναι απαραίτητη η τροποποίηση παραμέτρων φύτευσης (λ.χ. νέα συστήματα διαμόρφωσης) ή αλλαγή περιοχής ή ποικιλίας (λ.χ. μετατόπιση σε υψόμετρο). Ακολούθησαν δύο ομιλίες υποτρόφων του OIV. Η πρώτη, από την κα L. Jimenez (Ισπανία), αφορούσε στην επίδραση του προσανατολισμού των γραμμών φύτευσης στη φυσιολογία της αμπέλου και στα χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η μελέτη αφορούσε την ποικιλία Cabernet franc (φυτά ηλικίας 6 ετών). Έγιναν 4 μεταχειρίσεις (προσανατολισμοί γραμμών): Β-Ν, Β-Ν με κλίση 20 o, B-N με κλίση 45 o και Α-Δ. Στον ένα χρόνο διεξαγωγής της μελέτης (2009), διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισμός Α-Δ είχε λιγότερο υδατικό στρες, μικρότερη αποικοδόμηση της χλωροφύλλης και χαμηλότερη θερμοκρασία στα σταφύλια το μεσημέρι. Επίσης είχε καλύτερη δέσμευση του φωτός κατά την περίοδο της ωρίμανσης. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων. Η επόμενη ομιλία έγινε από τον κ. Μπέη, ο οποίος παρουσίασε ένα συγκριτικό πείραμα μεταξύ δύο μεθοδολογιών άρδευσης (RDI δηλ. ρυθμιζόμενα ελλειμματική άρδευση και PRD δηλ. μερική ξήρανση του ριζοστρώματος) σε φυτά αμπέλου 2 ετών σε γλάστρες, των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Σαββατιανό. Παρατηρήθηκαν εντονότερα συμπτώματα υδατικής καταπόνησης στα φυτά RDI και κυρίως στην ποικιλία Μαυροδάφνη. Κλείνοντας, πήραν το λόγο οι πρόεδροι των δύο ομάδων για ανακεφαλαίωση των μελλοντικών στόχων. Η ομάδα CLIMA κλήθηκε να προχωρήσει τη μεθοδολογία διαχωρισμού ζωνών, η ομάδα TECVIT την αντίστοιχη στο θέμα υπολογισμού του κόστους αμπελοκαλλιέργειας και από κοινού να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής της αμπελουργίας στις κλιματικές αλλαγές (κυρίως εστιάζοντας στα διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης: τεχνολογική, φαινολική, αρωματική κλπ). Επίσης, προτάθηκε στις ομάδες να ασχοληθούν με τη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης.

7 7 ΙΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου» (Group d experts «Genetic resources and vine selection» - GENET) Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας GENET, ο J-M. Boursiquot (Γαλλία), ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας ατζέντα της ημέρας και προχώρησε στην αποδοχή των αποτελεσμάτων της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009). Στη συνέχεια έγινε ορισμός νέου προεδρείου της ομάδας. Στη συνέχεια πέρασε στο πρώτο θέμα της ατζέντας (θέμα 4) που ήταν η εκπόνηση ενός προκαταρκτικού κειμένου για την προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού της αμπέλου (βρίσκεται σε στάδιο 4). Ο κ. Boursiquot διάβασε στο σώμα το κείμενο που ετοίμασε η κ. Maul (Γερμανία) για τη σημασία της προστασίας της γενετικής κληρονομιάς της αμπέλου έναντι στους κινδύνους της γενετικής διάβρωσης, της οριστικής εξαφάνισης γενοτύπων (και της συνολικής μείωσης της βιοποικιλότητας). Τα κύρια σημεία της πρότασης αφορούσαν στις ενέργειες που προτείνει ο OIV στα κράτη-μέλη και αφορούν: - τον εντοπισμό (το ταχύτερο δυνατό) και χαρακτηρισμό των ειδών και των ποικιλιών της αμπέλου που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης και όσων, ενδεχομένως, δεν έχουν ακόμη περιγραφεί - την ενίσχυση των μέσων προστασίας αυτού του υλικού in situ (στη φύση ή στον αμπελώνα σε συλλογές) κυρίως με προώθηση σχετικών εθνικών κανονισμών - την ενίσχυση της έρευνας για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διατήρησης του υλικού: ex situ (ανοιχτές συλλογές ή θερμοκήπια), in vitro ή σε κρυοδιατήρηση Η ομάδα αποφάσισε να αναθέσει στη διοίκηση του OIV την καταγραφή όλων των τραπεζών γενετικού υλικού της αμπέλου ανά τον κόσμο, της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και του αριθμού των καταχωρήσεών τους (μαζί με μία σύντομη περιγραφή της καθεμίας). Το γκρουπ ενέκρινε την προώθηση σε επόμενο στάδιο με διαδικασία επείγοντος (στάδιο 7) για ψήφιση ενός τελικού κειμένου στο συνέδριο της Γεωργίας τον Ιούνιο. Επόμενο θέμα (θέμα 5) ήταν η διεθνής λίστα των ποικιλιών των χωρών του OIV και των συνωνύμων τους (International list of vine varieties and their synonyms). Στην πράξη έγινε ενοποίηση των λιστών των χωρών-μελών σε μία μεγάλη αλφαβητική λίστα και ενσωματώθηκαν ορισμένες διορθώσεις που έκανε η επιστημονική επιτροπή που σχηματίστηκε κατά την περσινή συνεδρία (κυρίως σε ό,τι αφορά τα συνώνυμα). Ο σκοπός ήταν (υπό την πίεση και της Ε.Ε.) η λίστα αυτή να αποτελέσει μία αναφορά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παρόλα αυτά, η λίστα περιλαμβάνει συνώνυμα που δεν είναι σωστά και πιθανά να προκαλέσουν σύγχυση (τόσο στην ετικέτα των οίνων αλλά κυρίως στο πολλαπλασιαστικό υλικό που διανέμουν οι φυτωριούχοι). Ο κ. Boursiquot είπε πως η λίστα δεν είναι ακόμη έτοιμη για να δημοσιευτεί και ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση προτού

8 8 επικυρωθεί επίσημα από τον OIV. Πάντως, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί η έως τώρα πρόοδος στην Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπής του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST) και κυρίως να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) προκειμένου να αναδειχτούν οι πιθανοί κίνδυνοι από τη λανθασμένη χρήση των ονομάτων των ποικιλιών. Απεναντίας, σύμφωνα με τον κ. Boursiquot, πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη η λίστα των ποικιλιών της Ε.Ε. (με βάση τους επιμέρους επίσημους καταλόγους ποικιλιών των κρατώνμελών της Ε.Ε.) όπου θα υπάρχει και λεπτομερής παρουσίαση των (ορθών) συνωνύμων και στον οποίο όλες οι ποικιλίες θα συνοδεύονται από ένα κωδικό αριθμό. Αυτή η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση και για τους εθνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια (θέμα 6α) εξετάστηκε το αίτημα της Ιαπωνίας για την ένταξη της ποικιλίας Koshu στη λίστα ποικιλιών του OIV, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (εστάλη περιγραφή σύμφωνα με τους κωδικούς του OIV). Πρόκειται (κατά τους Ιάπωνες) για ποικιλία του είδους Vitis vinifera που καλλιεργείται στην Ιαπωνία και για την οποία υπάρχει ήδη αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον (ιδιαίτερο άρωμα των οίνων). O κ. Eibach (Γερμανία) διατύπωσε το ερώτημα εάν μία χώρα μη-μέλος μπορεί να κάνει τέτοιο αίτημα και διατυπώθηκε από το σώμα ότι ο OIV πρέπει να είναι ανοιχτός σε ανάλογα αιτήματα. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι, από δική του έρευνα στο ENTAV τόσο με βάση τα αμπελογραφικά χαρακτηριστικά όσο και με χρήση μοριακών δεικτών, πρόκειται με βεβαιότητα για υβρίδιο (πιθανότατα με το ασιατικό είδος Vitis armata). Συνεπώς, προτείνει να γίνει μεν δεκτή η περιγραφή της ποικιλίας στη βάση δεδομένων, αλλά δεν θα πρέπει ο OIV να δεχτεί την ταξινόμησή της ως Vitis vinifera (σύμφωνα και με τις πάγιες αρχές του σχετικά με τη χρήση υβριδίων για την παραγωγή οίνου). Στο θέμα 6β, η κα E. Maul παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Vitis». Πρόκειται για πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2006 από 17 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ΕΘΙΑΓΕ Α. Ματθαίου). Στο δικτυακό τόπο (www.eu-vitis.de) μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση 40 κωδικούς (OIV descriptors) και περιλαμβάνει περίπου ποικιλίες αμπέλου. Επίσης, ο κ. Viret παρουσίασε την αντίστοιχη ελβετική βάση δεδομένων (που αφορά όλες τις καλλιέργειες της Ελβετίας) που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο και περιλαμβάνει (για το αμπέλι) περίπου 700 ποικιλίες. Ακολούθησε η παρουσίαση της Αυστραλίας από τον κ. P. Hayes (θέμα 6γ) σχετικά με το θέμα της διασφάλισης της αυθεντικότητας των προϊόντων της αμπέλου (λ.χ. συχνή λανθασμένη χρήση ονομάτων ποικιλιών, ιδιαίτερα σε ετικέτες κρασιών κλπ). Υπάρχει αυξανόμενη πίεση πλέον να υπάρχουν διαδικασίες/πρωτόκολλα για την ταυτοποίηση και διασφάλιση της ταυτότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού (καθαρότητα από ασθένειες, ποικιλία, κλώνος) και αντίστοιχες διαδικασίες και κανονισμοί ελέγχου, ιδιαίτερα για την αποφυγή λανθασμένης εμπορικής χρήσης. Η Αυστραλία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ένα δικό της σύστημα διασφάλισης ποιότητας αλλά πιστεύει πως τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο

9 9 OIV, ιδιαίτερα στηριζόμενος στις πρόσφατες έρευνες και καταγραφές που παρουσίασαν οι προηγούμενοι ομιλητές. O κ. Boursiquot είπε ότι στο ENTAV σύντομα θα είναι έτοιμοι να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001 στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο κ. Chome ανέφερε ότι και στην Ισπανία έχουν σύστημα ιχνηλασιμότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού τους. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση προχώρησε στο θέμα της διάκρισης των ποικιλιών και των κλώνων και τις νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό στα τελευταία χρόνια (θέμα 7). Οι μοριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανάλογα με το πρωτόκολλο και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Ο κ. Meneghetti (Ιταλία) παρουσίασε μία πρόσφατη μεθοδολογία με ακριβέστερα αποτελέσματα στη διάκριση των ποικιλιών (χρησιμοποιεί τετρα-νουκλεοτίδια αντί δι-νουκλεοτίδια) χρησιμοποιώντας μόνο 3 μοριακούς δείκτες. O κ. Borgo (πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας) αναρωτήθηκε αν τελικά ο OIV θα μπορούσε να προχωρήσει στη εκπόνηση ενός κειμένου σχετικού με τη μεθοδολογία διάκρισης των ποικιλιών και κλώνων. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι η πρόοδος στην έρευνα του γονιδιώματος της αμπέλου είναι τόσο γρήγορη που προκύπτουν νέα δεδομένα και μεθοδολογίες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά κάτι τέτοιο εξαιρετικά δύσκολο. Επίσης τόνισε ότι οι μοριακοί δείκτες δεν επαρκούν από μόνοι τους για τη διάκριση των ποικιλιών και ότι πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από παρατήρηση στο φαινότυπο (αμπελογραφία και αμπελομετρία), οπότε μία πιθανή διατύπωση από τον OIV δεν θα πρέπει να είναι περιοριστική. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει μία πρώτη προσπάθεια για ένα προκαταρκτικό κείμενο πάνω στο θέμα και ορίστηκε μία ομάδα εργασίας. Στο θέμα 8, η ομάδα εξέτασε το θέμα της αξιολόγησης των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών GMO, για το οποίο δημιουργήθηκε πέρσι μία ομάδα εργασίαs ad hoc με εκπροσώπους από όλες τις Επιτροπές του OIV. Η ομάδα αυτή επιχείρησε να καταλήξει αρχικά σε μία κοινά αποδεκτή απόδοση των GMO για την αμπελουργία (γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες) και την οινολογία (γενετικά τροποποιημένες ζύμες κλπ). Υπήρξαν διαφωνίες για την πρόταση αυτής της ομάδας οπότε αποφασίστηκε να γίνει μία μικρή ομάδα εργασίας εντός του γκρουπ GENET με σκοπό να συγκεντρώσει όλες τους ορισμούς των GMO που υπάρχουν σε διεθνείς οργανισμούς και σε εθνικές νομοθεσίες ώστε να διαμορφώσει μία πρόταση ορισμού μόνο για το αμπέλι. Αυτός ο ορισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσει ο OIV στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των ποικιλιών αυτών (επιδράσεις των ποικιλιών GMO στα χαρακτηριστικά του σταφυλιού, στο περιβάλλον και στην εμπορική αξία του οίνου). Επόμενο θέμα (θέμα 8) ήταν η συζήτηση σχετικά με το έγγραφο της ομάδας BIOTEC της Επιτροπής Οινολογίας για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, το οποίο προετοίμασε ο κ. A. Bouquet (λ.χ. μη ελεγχόμενη

10 10 μεταφορά γονιδίων στο οικοσύστημα, τροποποίηση του βιολογικού περιβάλλοντος των ριζών, ανάπτυξη ανθεκτικότητας των παθογόνων ή εμφάνιση νέων κλπ). Η ομάδα έκρινε το κείμενο πολύ ασαφές και ζήτησε να γίνει διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του OIV προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν διορθώσεις από τα μέλη της. Στο θέμα 9, εξετάστηκε από την ομάδα η δυνατότητα διαμόρφωσης μίας προκαταρκτικής τοποθέτησης του OIV πάνω στη χρήση των λειτουργικών γονιδίων στο αμπέλι και τις προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κ. Eibach θεώρησε ότι είναι πρώιμη μία τέτοια τοποθέτηση από το γκρουπ διότι η σχετική έρευνα στο αμπέλι βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Ζητήθηκε να γίνουν παρεμβάσεις, στα πλαίσια της ομάδας GENET, από ειδικούς επιστήμονες στο θέμα προκειμένου να ενημερώσουν την ομάδα για τις προοπτικές και τις πιθανές κατευθύνσεις αυτής της νέας βιοτεχνολογίας. Προτάθηκε να μεταφερθεί στη συνεδρία του 2011 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη έρευνα. ΙV. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Φυτοπροστασία της αμπέλου» (Group d experts «Vine protection» - PROTEC) Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας, ο κ. J. Booysen (Νότιος Αφρική), ο οποίος ξεκίνησε τη συνεδρία με την παρουσίαση της ατζέντας. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποδοχή του πορίσματος της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009) και στην εκλογή νέου προεδρείου για την ομάδα. Το πρώτο θέμα της συνεδρίας ήταν μία παρουσίαση από τον κ. Marianetti (Αργεντινή) για τη βιολογική αμπελουργία στην Αργεντινή. Υπάρχει μία Κρατική Αρχή που καθορίζει τα κριτήρια (SENASA) αλλά οι αρχές πιστοποίησης είναι ιδιωτικές. Στη Mendoza περίπου 10% των οινοποιείων εφαρμόζουν τη βιολογική αμπελουργία και υπάρχει έντονη αυξητική τάση (λόγω αυξημένης ζήτησης από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία). Η Αργεντινή εξάγει >95% της παραγωγής των οίνων που παράγει. Δεν υπάρχει βιολογικός οίνος (μόνο οίνος από σταφύλια βιολογικής αμπελουργίας). Γενικά, οι οίνοι αυτοί πωλούνται σε υψηλότερες τιμές. Ακολούθησε το θέμα 4 που αφορούσε τον ορισμό από την ομάδα PROTEC της ολοκληρωμένης και βιολογικής αμπελουργίας. Το συντονισμό του έργου είχε αναλάβει ο κ. Coulon από το Ινστιτούτο προστασίας της αμπέλου του Bordeaux. Ο κ. Borgo τόνισε πως ο OIV θα πρέπει, σε συνέχεια του ορισμού και των κατευθυντήριων γραμμών που έδωσε για την αειφορική αμπελουργία (sustainable (en) durable (fr)), να προτείνει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ορισμούς για τη βιολογική (organic (en) biologique (fr)) και την ολοκληρωμένη (integrated) παραγωγή, ως δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις εφαρμογής των αρχών της αειφορικής αμπελουργίας. Πολλοί από τους εμπειρογνώμονες από μη Ευρωπαϊκές χώρες είχαν την άποψη ότι εκτός Ευρώπης και Αμερικής (Χιλή, Αργεντινή, Αυστραλία, Νέα

11 11 Ζηλανδία, Νότιος Αφρική), ο όρος «ολοκληρωμένη» διαχείριση δεν είναι κατανοητός από τον καταναλωτή (κυρίως αναγνωρίζεται μόνο από τους παραγωγούς ως σύστημα φυτοπροστασίας) και ότι ουσιαστικά καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον όρο «αειφορική». Ο κ. Fregoni ρώτησε αν ο OIV θα συμπεριλάβει και τη βιοδυναμική αμπελουργία (που σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβάνεται στη βιολογική). Υπήρξαν αντιρρήσεις από αρκετούς παρευρισκόμενους που υποστήριξαν ότι η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία φιλοσοφική άποψη. O κ. Manson (Ν. Ζηλανδία) είπε ότι στη χώρα του η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία εμπορική προσέγγιση και όχι ένα σύστημα καλλιέργειας. Ο κ. Murisier (Ελβετία) πρότεινε ως μέση λύση ο OIV να κάνει πάντοτε αναφορά στην αειφορία ως το βασικό άξονα όλων των συστημάτων παραγωγής δηλ. sustainable/integrated, sustainable/organic (και ίσως sustainable/biodynamic). Τελικά προτάθηκε ο εξής ορισμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση: Ολοκληρωμένη διαχείριση είναι οικονομική παραγωγή υψηλής ποιότητας σταφυλιών που δίνει προτεραιότητα σε οικολογικά ασφαλέστερες μεθόδους μειώνοντας τις ανεπιθύμητες συνέπειες των αγροχημικών και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ο ορισμός αυτός θεωρήθηκε ικανοποιητικός ώστε να αποτελέσει μία βάση για περαιτέρω βελτίωση. Το έργο αυτό ανατέθηκε σε μία ομάδα μεταξύ των μελών του γκρουπ για τη συνεδρία του Η ίδια ομάδα θα αναλάβει να δώσει και ορισμό και για τη βιολογική αμπελουργία. Στη συνέχεια, το γκρουπ προχώρησε στο θέμα 5, σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα με όλα τα παθογόνα που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία καραντίνας των κρατών-μελών του OIV. Ο κ. Manson θεώρησε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο, αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού αλλά και της διαρκούς προσθήκης νέων παθογόνων στις διατάξεις καραντίνας των διαφόρων χωρών. Προτάθηκε να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα του OIV με τις σχετικές νομοθεσίες των κρατών-μελών του. Στο επόμενο θέμα (θέμα 6), η ομάδα ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση των στρατηγικών αξόνων για τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης του αμπελοοινικού τομέα από τις εισροές σε προϊόντα φυτοπροστασίας. Ο κ. Hayes τόνισε ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη με την προοπτική της σταδιακής απόσυρσης του μεγαλύτερου μέρους των δραστικών ουσιών έως το 2018 (άλλες καλλιέργειες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό πρόβλημα). Επίσης, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ε.Ε., η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέες δραστικές ουσίες γίνεται πλέον πολύ δύσκολη. Ο κ. Borgo είπε ότι ακόμη δεν υπάρχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης που να μπορούν να αντικαταστήσουν με επιτυχία τα χρησιμοποιούμενα σήμερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (π.χ. το χαλκό). Ο κ. Manson ζήτησε να κυκλοφορήσει στα μέλη της ομάδας η λίστα με τα προϊόντα υπό απόσυρση. Έγινε συζήτηση για τις πιθανές στρατηγικές του OIV πάνω στο θέμα που αφορούσε: στην παραγωγή νέων ποικιλιών ανθεκτικών σε ασθένειες (με κλασικό υβριδισμό αλλά και πιθανώς με γενετική τροποποίηση), την ενδυνάμωση της φυσικής άμυνας της αμπέλου, την

12 12 παραγωγή φυτοπροστατευτικών ουσιών φυσικής προέλευσης που θα αντικαταστήσουν τις συνθετικές, τη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών μέτρων για μείωση του κινδύνου προσβολής, την προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης, την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών ή του πληθυσμού των παθογόνων ώστε να εκλογικευτεί η χρήση χημικών κλπ. Ζητήθηκε να γίνουν εισηγήσεις στην επόμενη συνεδρία από ειδικούς επιστήμονες πάνω στις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακολούθησε το θέμα της πρόληψης εμφάνισης γεοσμίνης στους οίνους (οφείλεται στην διπλή προσβολή των σταφυλιών, σε πρώτο χρόνο από βοτρύτη και στη συνέχεια από Penicillium) όπου η ομάδα καλείται να δώσει βοήθεια στην Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ). Η ομάδα κατέληξε στη διατύπωση ότι, από αμπελουργικής άποψης, η πρόληψη του προβλήματος στηρίζεται στη μείωση ή εξάλειψη της προσβολής των σταφυλιών από βοτρύτη (θα ενσωματωθεί στο πόρισμα της Επιτροπής ΙΙ). Στέφανος Κουνδουράς Εργαστήριο Αμπελουργίας Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γεωπονίας Εργαστήριο Αμπελουργίας 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλ: 23 10 99 86 50, Fax: 23 10 99 86 65, e-mail: skoundou@agro.auth.gr Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ/ντή Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γ.Π.Α. Εισαγωγικά Θεωρητικά και λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων Δρ Παντελής Ζαμανίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή λευκών οίνων Δρ Ζαμανίδης Παντελής, Αναπληρωτής Ερευνητής, Honorary professor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ, φυτικής παραγωγής για διεξαγωγή πειραµάτων αγρού. Εδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απαραίτητα αγγλικά & Η/Υ. Επιθυµητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. email:, συζητήσιµη 6947/421665 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1386 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κοζάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Παν. Λαναρίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Δ/ντής Ινστιτούτου Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Στην ποικιλιακή αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Η ανθοφορία και ωρίµαση των σταφυλιών κατά τους κρίσιµους µήνες εξελίχθηκε οµαλά φέτος, αν και επιτυχάνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

TΡΥΓΟΣ 2008 περίοδος από τον περκασμό μέχρι τον τρύγο του Ξινόμαυρου στη Νάουσα συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 40 μέρες αυξημένη διαλογή στο αμπέλι

TΡΥΓΟΣ 2008 περίοδος από τον περκασμό μέχρι τον τρύγο του Ξινόμαυρου στη Νάουσα συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 40 μέρες αυξημένη διαλογή στο αμπέλι TΡΥΓΟΣ 2008 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επισυνάπτουμε ένα αναλυτικό Δελτίο Τρύγου. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, αυτή είναι και η μαγεία του κρασιού με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ. «Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Η Κρήτη αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγάλα κέντρα αμπελοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0831 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σπάτα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ B. ΜΑΡΚΟΥ OE V. Markou O.E. Ομόρρυθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /10 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0204 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ίλιον (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας.

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. «ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Θα ξεκινήσω με τρεις παρατηρήσεις. 1)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασιλείος Μίχος Γεωπόνος Αμπελουργίας Πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Κυρίες και κύριοι, Κύριοι Πρόεδροι, Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θέλω να συστήσω την εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια ομιλία του Μανόλη Ν. Σταυρακάκη. Οι δρόμοι της Αναπτυξιακής Αμπελουργίας στην Ελλάδα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και Κύριοι

Εναρκτήρια ομιλία του Μανόλη Ν. Σταυρακάκη. Οι δρόμοι της Αναπτυξιακής Αμπελουργίας στην Ελλάδα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και Κύριοι Εναρκτήρια ομιλία του Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Οι δρόμοι της Αναπτυξιακής Αμπελουργίας στην Ελλάδα Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και Κύριοι Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής σας καλωσορίσω στο 3 ο Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο Κυκλαδίτικος Αμπελώνας Ιδιαίτερο & Μοναδικό Οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 40/131 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0981 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Kως (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2014. Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43 e-mail: info@greekwinefederation.gr www.greekwinefederation.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2014. Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43 e-mail: info@greekwinefederation.gr www.greekwinefederation. ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2014 «Ήταν ίσως το πιο κουραστικό καλοκαίρι της καριέρας μου και αυτό χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα» συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της εσοδείας 2014 παλιός αμπελουργός-οινοποιός από την

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

πως πρέπει να γίνει στροφή προς την επένδυση στο αμπέλι.

πως πρέπει να γίνει στροφή προς την επένδυση στο αμπέλι. ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου Πρόσω ολοταχώς! Η πρόοδος του ελληνικού κρασιού είναι αδιαμφισβήτητη, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, ποιότητας και ανάπτυξης, όσο και προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πατάκας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων, Εργ. Φυτικής Παραγωγής, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο

Α. Πατάκας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων, Εργ. Φυτικής Παραγωγής, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Α. Πατάκας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων, Εργ. Φυτικής Παραγωγής, Γ. Σεφέρη 2, 3000 Αγρίνιο Περίληψη Στη Μεσογειακή ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η καλλιέργεια του αβοκάντο στην Ελλάδα άρχισε να διαδίδεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.Οι πρώτες εμπορικές φυτείες έγιναν στον κάμπο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επισκεφτήκαμε την Δευτέρα, 11.01.2010 και Τρίτη, 12.01.2010 το κτήμα Γεροβασιλείου λίγο έξω από την Επανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ CHRISTOPHER STOPES ΠΡΟΕΔΡΟΥ IFOAM (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1592 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καρδίτσα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΑΣ Καρδίτσας EAS Karditsas

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Α. Ντούλης, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) και

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /17 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1432 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μοσχάτος Λήμνου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος. Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος. Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Κλάδος Έγγειων Βελτιώσεων του ΙΓΕ Εδαφολογία Περιβάλλον & Κλιματικές Αλλαγές Γεωργική Μηχανολογία

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013 Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! Εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη η φετινή. Όλοι οι παράγοντες ήταν στο ραντεβού και μάλιστα από νωρίς αφού η χρονιά υπήρξε η πιο πρώιμη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Το 1997 το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): 51-56. http://www.jodysseus.gr & Τροφίμων του ΤΕΙ Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια και Α. Γεράκης, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μιχ. Νικολαντωνάκη, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Αμπέλου Ηρακλείου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. "Είπε κάποτε το κλήμα στον τράγο που τότρωγε: κι' ως τη ρίζα να με φας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Flashnews.gr - Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπ... http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=98597&cid=299 1 of 1 17/7/2013 1:11 μμ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» ΚΡΗΤΗ» ΧΑΝΙΑ Σάββατο, 03 Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0866 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Λευκάδα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα