ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Αμπελουργίας Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: , Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2010 Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη, Αθήνα Αγαπητά μέλη της ΕΔΟΑΟ, Κατόπιν πρόσκλησης από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χάρις την οικονομική υποστήριξη της Ε.Δ.Ο.Α.Ο., παραβρέθηκα ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα-expert) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμπελουργίας (Commission I) του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organization Internationale de la Vigne et du Vin O.I.V.) που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του O.I.V. στο Παρίσι μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου Οι επιτροπές του O.I.V. συνεδριάζουν μία φορά κάθε χρόνο με στόχο την ανασκόπηση και επικαιροποίηση των αποφάσεων και των εργασιών τους πάνω στα αντικείμενα που αφορούν τον επιστημονικό τομέα αρμοδιότητάς τους. Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και το συντονισμό αυτού του έργου είναι η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST), η οποία απαρτίζεται από 4 βασικές Επιτροπές (Commissions): την Επιτροπή Αμπελουργίας (Επιτροπή I), την Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ), την Επιτροπή Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Επιτροπή IV) καθώς και ορισμένες υποεπιτροπές. Η κάθε επιτροπή περιλαμβάνει έναν αριθμό Ομάδων Εμπειρογνωμόνων (Expert Groups) που είναι επιφορτισμένες με τα ειδικότερα θέματα του γνωστικού αντικειμένου της κάθε επιτροπής και στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες (experts) μαζί με τους επίσημους εκπροσώπους του κάθε κράτους μέλους (delegates). H Επιτροπή Αμπελουργίας απασχολεί 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων και μία υποεπιτροπή: την ομάδα «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή - CLIMA», την r

2 2 ομάδα «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές TECVIT», την ομάδα «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου - GENET», την ομάδα «Φυτοπροστασία της αμπέλου - PROTEC» καθώς και μία υπο-επιτροπή «Επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες και άλλα προϊόντα της αμπέλου». Οι 4 Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας συνεδρίασαν στο Παρίσι από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 (η υποεπιτροπή για τα επιτραπέζια σταφύλια είχε συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010) ενώ την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 συνεδρίασε η ολομέλεια της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα προεδρεία (τριμελή) των τεσσάρων Επιτροπών και των αντίστοιχων Ομάδων Εμπειρογνωμόνων. Οι εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Αμπελουργίας για το 2010 διεξήχθησαν ως ακολούθως. Ι. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Περιβάλλον της αμπέλου και κλιματική αλλαγή» (Group d experts «Viticultural environment and climate change» - CLIMA) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήραν ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας, κ. F. Borgo (Ιταλία) και ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Sotes (Ισπανία) που καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και παρουσίασαν την ατζέντα της ημέρας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Στη συνέχεια, ο κ. Sotes προχώρησε στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας που το σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα. Ακολούθησε το θέμα 4α της ατζέντας σχετικά με τον ορισμό του terroir. Ο ορισμός που είχε προταθεί κατά την περσινή συνεδρία συνάντησε αντιρρήσεις από την αντιπροσωπία της Αυστραλίας διότι υπήρχε σύγχυση μεταξύ του terroir και του διοικητικού και νομικού συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων των οίνων, οπότε και έμεινε στο στάδιο 7 (definitive draft resolution). Παρουσιάστηκε μία διορθωμένη διατύπωση που έγινε τον Οκτώβριο από μία υποομάδα ειδικών, η οποία κατέληξε στη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου το οποίο (σε ελεύθερη μετάφραση) είχε ως εξής: «To αμπελοοινικό terroir είναι μία έννοια που αναφέρεται σ ένα χώρο στον οποίο αναπτύσσεται μία συλλογική γνώση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός αναγνωρίσιμου αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος και των εφαρμοζόμενων αμπελοοινικών πρακτικών, παρέχοντας διακριτά χαρακτηριστικά στα αμπελοοινικά προϊόντα που προέρχονται από αυτή. Το terroir εμπεριέχει χαρακτηριστικά του εδάφους, της τοπογραφίας, του κλίματος, του τοπίου και της βιοποικιλότητας».

3 3 Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στο νέο ορισμό και τον προώθησαν στη συνεδρία της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής (CST) την Παρασκευή ώστε να εγκριθεί για ψήφιση στο επερχόμενο συνέδριο του OIV, τον Ιούνιο 2010 στη Γεωργία. Η συνεδρία συνεχίστηκε με τις μεθοδολογίες καθορισμού των ζωνών (θέμα 4β) όπου αρχικά έγινε αποδοχή της μεθοδολογίας με βάση το έδαφος (παρουσιάστηκε πέρσι από τον C. van Leeuwen) και πλέον προωθήθηκε για παραπέρα επικύρωση. Στη συνέχεια (θέμα 4γ) παρουσιάστηκε αντίστοιχη προκαταρκτική πρόταση για τη μεθοδολογία καθορισμού ζωνών με βάση το κλίμα από τον B. Bois (Γαλλία). Η προτεινόμενη μεθοδολογία χωρισμού ζωνών με βάση το κλίμα ήταν χωρισμένη σε πέντε βασικά στάδια: - τον προσδιορισμό του επιθυμητού στόχου (π.χ. φαινολογία αμπέλου, ωρίμανση σταφυλής, χαρακτηριστικά οίνων, υδατικά αποθέματα, κλιματικές αντιξοότητες κλπ) - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών-βιοκλιματικών δεικτών για τη μελέτη του κλίματος (θερμικό άθροισμα, ηλιοθερμικός δείκτης Huglin, μέση θερμοκρασία περιόδου ωρίμανσης, εξατμισοδιαπνοή, υδατικό ισοζύγιο κλπ). - την επιλογή των κατάλληλων κλιματικών δεδομένων ανά περίσταση (μετεωρολογικοί σταθμοί, δεδομένα τηλεπισκόπησης, κλιματικά μοντέλα κλπ) - την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας χωρικής ταξινόμησης των δεδομένων (κυρίως από σταθμούς) και τελικά - τον ορισμό ομοιογενών κλιματικών ζωνών με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο (π.χ. φαινολογία-πρωιμότητα ετήσιου κύκλου της αμπέλου, ωρίμανση σταφυλιών, χαρακτηριστικά οίνων κλπ). Η ομάδα ζήτησε να προωθηθεί το κείμενο σε επόμενο στάδιο και αν είναι δυνατό να γίνει προσπάθεια συνένωσης των δύο μεθοδολογιών σε μία κοινή (έδαφος + κλίμα). ΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Διαχείριση και καινοτομία στις αμπελουργικές τεχνικές» (Group d experts «Management and innovation of viticultural techniques» - TECVIT) Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ομάδας κ. V. Novello (Ιταλία) που προχώρησε στην ατζέντα της ημέρας και στην επικύρωση των συμπερασμάτων της περσινής συνεδρίας. Έγινε εκλογή νέου προεδρείου της ομάδας (για 3 χρόνια). Η πρώτη θεματική ενότητα της συνεδρίας (θέμα 4α) ήταν η επικύρωση της πρότασης της ομάδας σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ) για τις βιογενείς αμίνες. Έγιναν δεκτές οι περσινές προτάσεις της ομάδας σχετικά με αμπελουργικές παραμέτρους που πιθανώς επιδρούν στη συγκέντρωση των βιογενών αμινών στον οίνο

4 4 (κυρίως το υπερβολικό οργανικό άζωτο στο γλεύκος, το υψηλό ph στο γλεύκος, οι μυκητολογικές προσβολές στα σταφύλια). Στη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε το προτεινόμενο έγγραφο που ετοιμάστηκε από την κα Α. Casp (Ισπανία) που αφορούσε στη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου HACCP στην αμπελουργία (θέμα 4β). Το προκαταρκτικό κείμενο περιελάμβανε μία πρώτη προσέγγιση ενός διαγράμματος εργασιών στο αμπέλι και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points), σύμφωνα με τα 12 στάδια που προβλέπει το HACCP: διάγραμμα εισροών, διάγνωση κινδύνων, προληπτικά μέτρα, καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου, πρόταση ανώτατων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, τρόπο παρακολούθησης και διορθωτικές ενέργειες. Το αρχικό έγγραφο κρίθηκε ικανοποιητικό αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να μικρύνει ώστε να μπορέσει να γίνει επίσημη πρόταση του OIV. Επίσης, θα πρέπει να είναι κοινό για όλες τις χρήσεις (ποικιλίες οινοποιίας, επιτραπέζιας χρήσης, σταφιδοποίησης κλπ). Στο επόμενο θέμα της ατζέντας (θέμα 4γ) έγινε συζήτηση από την ομάδα για τη διαμόρφωση από τον OIV ενός ορισμού, σε πρώτο στάδιο, για την «αμπελουργία ακριβείας» (precision viticulture) το οποίο και ανατέθηκε σε μέλη της ομάδας για τη συνεδρία του Η ομάδα έκλεισε τις εργασίες της με το θέμα 5 σχετικά με τη διαμόρφωση μίας μεθοδολογίας (σε συνεργασία με την Επιτροπή 3: Νομοθεσίας και Οικονομίας) για τον υπολογισμό του κόστους αμπελοκαλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό, έγινε παρουσίαση της κατάστασης στην Ισπανία, από τον κ. Sotes. Η Ισπανία έχει σήμερα στρέμματα αμπελώνων, με 33,6 στρέμματα ανά εκμετάλλευση (αλλά με διασπορά σε μικρά αμπελοτεμάχια). Επίσης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις στρεμματικές αποδόσεις και στην τιμή πώλησης του σταφυλιού: από 0,13 ευρώ (κεντρική και νότια Ισπανία) στα 0,55 ευρώ (στις πιο φημισμένες περιοχές) ανά κιλό. Σύμφωνα με την ανάλυση του κόστους αμπελοκαλλιέργειας για αμπελώνες οινοποιίας παραγωγής ποιοτικών οίνων, τα ετήσια έξοδα καλλιέργειας επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες: κλάδεμα (35,6 ευρώ/στρ.), καλλιέργεια εδάφους (15,3 ευρώ/στρ.), λίπανση (7,8 ευρώ/στρ.), φυτοπροστασία (34,5 ευρώ/στρ.), ετήσιες επεμβάσεις στο φύλλωμα και την παραγωγή (βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα, αραίωμα καρπών κλπ: 72,6 ευρώ/στρ.), άρδευση (12,0 ευρώ/στρ.), τρυγητός (38,0 ευρώ/στρ.) δηλ. συνολικά 216 ευρώ/στρ. ή 0,42 ευρώ/κιλό παραγωγής. Το κόστος είναι περίπου το μισό ( ευρώ/στρ. ή 0,20-0,30 ευρώ/κιλό) σε αμπελώνες παραγωγής φθηνότερων οίνων. Τα πάγια κόστη εγκατάστασης για έναν γραμμικό αμπελώνα επιβαρύνουν το ετήσιο κόστος κατά ευρώ/στρ. ή 0,10 ευρώ/κιλό. Στη συνέχεια ακολούθησε κοινή συνεδρίαση των ομάδων CLIMA και TECVIT σχετικά με το ρόλο τους στη διαμόρφωση προτάσεων του OIV για την προσαρμογή της αμπελουργίας στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

5 5 Το πρώτο μέρος της κοινής συνεδρίας (θέμα 1α) καλύφθηκε από την παρουσίαση του κ. A. Carbonneau (Γαλλία) σχετικά με τη μελέτη των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράδειγμα τη Γαλλία. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις επιδράσεις του φαινομένου στη φυσιολογία, την αύξηση και την ανάπτυξη της αμπέλου. Με βάση ένα μέσο σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,8 2,0 ο C ως το 2100, οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για το αμπέλι αναμένεται να είναι: - πρωίμιση (έως 3 εβδομάδες) του ετήσιου κύκλου της αμπέλου - αύξηση της διαφοροποίησης ταξιανθιών - αύξηση ή μείωση της καρπόδεσης, του μεγέθους της ράγας και της παραγωγής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού (έλλειψη ή όχι) - αύξηση των σακχάρων και μείωση της οξύτητας στο γλεύκος. Ο κ. Carbonneau επέμεινε στην αλληλεπίδραση μεταξύ θερμοκρασίας και υδατικού καθεστώτος, δηλ. όπου η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδευτεί και από ξηρασία, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα (μειώσεις παραγωγής, π.χ. Ν. Γαλλία) ενώ το αντίθετο θα συμβεί εφόσον το νερό είναι επαρκές (αύξηση παραγωγής όπως ήδη παρατηρείται λ.χ. στη Βουργουνδία και την Καμπανία). Τα σπουδαιότερα θέματα που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον για την αμπελουργία (και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον OIV), σύμφωνα με τον κ. Carbonneau, είναι τα ακόλουθα: - μετατόπιση του άριστου θερμοκρασιακού εύρους για την ευδοκίμηση της αμπέλου βορειότερα (έως 200 km) ή ψηλότερα (κατά 150 m σε υψόμετρο) - δυνατότητα προσαρμογής των καλλιεργούμενων ποικιλιών (ενδεχόμενη απώλεια τυπικότητας οίνων) - επιδράσεις στο μικροκλίμα τους σταφυλιού (ωρίμανση, ρόλος τεχνικών διευθέτησης του φυλλώματος, προσαρμογή συστημάτων διαμόρφωσης) - επιδείνωση υδατικού καθεστώτος (ρόλος άρδευσης) - πιθανές επιδράσεις στη φυτοπροστασία (δυσμενείς σε υγρότερα κλίματα, θετικές σε ξηρότερα με αύξηση δυνατότητας εφαρμογής βιολογικής και ολοκληρωμένης καταπολέμησης). Σχετικά με τις κυριότερες γαλλικές ποικιλίες, ο κ. Carbonneau ανέφερε ότι η ποικιλία Merlot από τις ερυθρές και η Chardonnay από τις λευκές θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής στις περιοχές όπου καλλιεργούνται και λιγότερο οι Cabernet-Sauvignon, Syrah και Sauvignon blanc. Ανέφερε ότι είναι πιθανή η επαναξιολόγηση παλαιών (Viognier) ή νέων (Marselan) ποικιλιών με αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Ακολούθησε (θέμα 1β) παρουσίαση του κ. Rochard του IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) σχετικά με ένα ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν στο IFV προκειμένου να αποτυπώσουν την εμπειρία των αμπελουργών και οινοποιών πάνω στις μέχρι τώρα

6 6 επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τους. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει περισσότερο αντιληπτές από τους παραγωγούς είναι: μία αύξηση των σακχάρων στο γλεύκος (και του αλκοολικού βαθμού των οίνων), μία μείωση της οξύτητας του γλεύκους (κατά 0,5 1,3 g/l), μία πρωίμιση του κύκλου της αμπέλου κατά 8-11 μέρες (κατά μέσο όρο) και μία αύξηση της υδατικής καταπόνησης της αμπέλου. Στο θέμα 1γ, έγινε παρουσίαση από την κα C. Aruani (Αργεντινή) σχετικά με τις στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί στην Αργεντινή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα των αλλαγών: για μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, η αντιμετώπιση θα πρέπει να βασιστεί σε οινολογικές προσαρμογές (λ.χ. αύξηση οξύτητας), για μεγαλύτερες αλλαγές σε τροποποίηση αμπελουργικών παραμέτρων (λ.χ. επεμβάσεις στο μικροκλίμα των σταφυλιών για αύξηση σκίασης, εδαφοκάλυψη, τρυγητός σε περισσότερα περάσματα κλπ), ενώ για εντονότερα φαινόμενα ενδέχεται να είναι απαραίτητη η τροποποίηση παραμέτρων φύτευσης (λ.χ. νέα συστήματα διαμόρφωσης) ή αλλαγή περιοχής ή ποικιλίας (λ.χ. μετατόπιση σε υψόμετρο). Ακολούθησαν δύο ομιλίες υποτρόφων του OIV. Η πρώτη, από την κα L. Jimenez (Ισπανία), αφορούσε στην επίδραση του προσανατολισμού των γραμμών φύτευσης στη φυσιολογία της αμπέλου και στα χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η μελέτη αφορούσε την ποικιλία Cabernet franc (φυτά ηλικίας 6 ετών). Έγιναν 4 μεταχειρίσεις (προσανατολισμοί γραμμών): Β-Ν, Β-Ν με κλίση 20 o, B-N με κλίση 45 o και Α-Δ. Στον ένα χρόνο διεξαγωγής της μελέτης (2009), διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισμός Α-Δ είχε λιγότερο υδατικό στρες, μικρότερη αποικοδόμηση της χλωροφύλλης και χαμηλότερη θερμοκρασία στα σταφύλια το μεσημέρι. Επίσης είχε καλύτερη δέσμευση του φωτός κατά την περίοδο της ωρίμανσης. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων. Η επόμενη ομιλία έγινε από τον κ. Μπέη, ο οποίος παρουσίασε ένα συγκριτικό πείραμα μεταξύ δύο μεθοδολογιών άρδευσης (RDI δηλ. ρυθμιζόμενα ελλειμματική άρδευση και PRD δηλ. μερική ξήρανση του ριζοστρώματος) σε φυτά αμπέλου 2 ετών σε γλάστρες, των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Σαββατιανό. Παρατηρήθηκαν εντονότερα συμπτώματα υδατικής καταπόνησης στα φυτά RDI και κυρίως στην ποικιλία Μαυροδάφνη. Κλείνοντας, πήραν το λόγο οι πρόεδροι των δύο ομάδων για ανακεφαλαίωση των μελλοντικών στόχων. Η ομάδα CLIMA κλήθηκε να προχωρήσει τη μεθοδολογία διαχωρισμού ζωνών, η ομάδα TECVIT την αντίστοιχη στο θέμα υπολογισμού του κόστους αμπελοκαλλιέργειας και από κοινού να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής της αμπελουργίας στις κλιματικές αλλαγές (κυρίως εστιάζοντας στα διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης: τεχνολογική, φαινολική, αρωματική κλπ). Επίσης, προτάθηκε στις ομάδες να ασχοληθούν με τη διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης.

7 7 ΙΙΙ. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Γενετικοί πόροι και βελτίωση της αμπέλου» (Group d experts «Genetic resources and vine selection» - GENET) Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας GENET, ο J-M. Boursiquot (Γαλλία), ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας ατζέντα της ημέρας και προχώρησε στην αποδοχή των αποτελεσμάτων της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009). Στη συνέχεια έγινε ορισμός νέου προεδρείου της ομάδας. Στη συνέχεια πέρασε στο πρώτο θέμα της ατζέντας (θέμα 4) που ήταν η εκπόνηση ενός προκαταρκτικού κειμένου για την προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού της αμπέλου (βρίσκεται σε στάδιο 4). Ο κ. Boursiquot διάβασε στο σώμα το κείμενο που ετοίμασε η κ. Maul (Γερμανία) για τη σημασία της προστασίας της γενετικής κληρονομιάς της αμπέλου έναντι στους κινδύνους της γενετικής διάβρωσης, της οριστικής εξαφάνισης γενοτύπων (και της συνολικής μείωσης της βιοποικιλότητας). Τα κύρια σημεία της πρότασης αφορούσαν στις ενέργειες που προτείνει ο OIV στα κράτη-μέλη και αφορούν: - τον εντοπισμό (το ταχύτερο δυνατό) και χαρακτηρισμό των ειδών και των ποικιλιών της αμπέλου που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης και όσων, ενδεχομένως, δεν έχουν ακόμη περιγραφεί - την ενίσχυση των μέσων προστασίας αυτού του υλικού in situ (στη φύση ή στον αμπελώνα σε συλλογές) κυρίως με προώθηση σχετικών εθνικών κανονισμών - την ενίσχυση της έρευνας για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διατήρησης του υλικού: ex situ (ανοιχτές συλλογές ή θερμοκήπια), in vitro ή σε κρυοδιατήρηση Η ομάδα αποφάσισε να αναθέσει στη διοίκηση του OIV την καταγραφή όλων των τραπεζών γενετικού υλικού της αμπέλου ανά τον κόσμο, της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και του αριθμού των καταχωρήσεών τους (μαζί με μία σύντομη περιγραφή της καθεμίας). Το γκρουπ ενέκρινε την προώθηση σε επόμενο στάδιο με διαδικασία επείγοντος (στάδιο 7) για ψήφιση ενός τελικού κειμένου στο συνέδριο της Γεωργίας τον Ιούνιο. Επόμενο θέμα (θέμα 5) ήταν η διεθνής λίστα των ποικιλιών των χωρών του OIV και των συνωνύμων τους (International list of vine varieties and their synonyms). Στην πράξη έγινε ενοποίηση των λιστών των χωρών-μελών σε μία μεγάλη αλφαβητική λίστα και ενσωματώθηκαν ορισμένες διορθώσεις που έκανε η επιστημονική επιτροπή που σχηματίστηκε κατά την περσινή συνεδρία (κυρίως σε ό,τι αφορά τα συνώνυμα). Ο σκοπός ήταν (υπό την πίεση και της Ε.Ε.) η λίστα αυτή να αποτελέσει μία αναφορά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παρόλα αυτά, η λίστα περιλαμβάνει συνώνυμα που δεν είναι σωστά και πιθανά να προκαλέσουν σύγχυση (τόσο στην ετικέτα των οίνων αλλά κυρίως στο πολλαπλασιαστικό υλικό που διανέμουν οι φυτωριούχοι). Ο κ. Boursiquot είπε πως η λίστα δεν είναι ακόμη έτοιμη για να δημοσιευτεί και ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση προτού

8 8 επικυρωθεί επίσημα από τον OIV. Πάντως, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί η έως τώρα πρόοδος στην Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπής του O.I.V. (Scientific and Technical Committee CST) και κυρίως να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Νομοθεσίας και Οικονομίας (Επιτροπή IΙΙ) προκειμένου να αναδειχτούν οι πιθανοί κίνδυνοι από τη λανθασμένη χρήση των ονομάτων των ποικιλιών. Απεναντίας, σύμφωνα με τον κ. Boursiquot, πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη η λίστα των ποικιλιών της Ε.Ε. (με βάση τους επιμέρους επίσημους καταλόγους ποικιλιών των κρατώνμελών της Ε.Ε.) όπου θα υπάρχει και λεπτομερής παρουσίαση των (ορθών) συνωνύμων και στον οποίο όλες οι ποικιλίες θα συνοδεύονται από ένα κωδικό αριθμό. Αυτή η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση και για τους εθνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια (θέμα 6α) εξετάστηκε το αίτημα της Ιαπωνίας για την ένταξη της ποικιλίας Koshu στη λίστα ποικιλιών του OIV, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (εστάλη περιγραφή σύμφωνα με τους κωδικούς του OIV). Πρόκειται (κατά τους Ιάπωνες) για ποικιλία του είδους Vitis vinifera που καλλιεργείται στην Ιαπωνία και για την οποία υπάρχει ήδη αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον (ιδιαίτερο άρωμα των οίνων). O κ. Eibach (Γερμανία) διατύπωσε το ερώτημα εάν μία χώρα μη-μέλος μπορεί να κάνει τέτοιο αίτημα και διατυπώθηκε από το σώμα ότι ο OIV πρέπει να είναι ανοιχτός σε ανάλογα αιτήματα. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι, από δική του έρευνα στο ENTAV τόσο με βάση τα αμπελογραφικά χαρακτηριστικά όσο και με χρήση μοριακών δεικτών, πρόκειται με βεβαιότητα για υβρίδιο (πιθανότατα με το ασιατικό είδος Vitis armata). Συνεπώς, προτείνει να γίνει μεν δεκτή η περιγραφή της ποικιλίας στη βάση δεδομένων, αλλά δεν θα πρέπει ο OIV να δεχτεί την ταξινόμησή της ως Vitis vinifera (σύμφωνα και με τις πάγιες αρχές του σχετικά με τη χρήση υβριδίων για την παραγωγή οίνου). Στο θέμα 6β, η κα E. Maul παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Vitis». Πρόκειται για πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2006 από 17 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ΕΘΙΑΓΕ Α. Ματθαίου). Στο δικτυακό τόπο (www.eu-vitis.de) μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση 40 κωδικούς (OIV descriptors) και περιλαμβάνει περίπου ποικιλίες αμπέλου. Επίσης, ο κ. Viret παρουσίασε την αντίστοιχη ελβετική βάση δεδομένων (που αφορά όλες τις καλλιέργειες της Ελβετίας) που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο και περιλαμβάνει (για το αμπέλι) περίπου 700 ποικιλίες. Ακολούθησε η παρουσίαση της Αυστραλίας από τον κ. P. Hayes (θέμα 6γ) σχετικά με το θέμα της διασφάλισης της αυθεντικότητας των προϊόντων της αμπέλου (λ.χ. συχνή λανθασμένη χρήση ονομάτων ποικιλιών, ιδιαίτερα σε ετικέτες κρασιών κλπ). Υπάρχει αυξανόμενη πίεση πλέον να υπάρχουν διαδικασίες/πρωτόκολλα για την ταυτοποίηση και διασφάλιση της ταυτότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού (καθαρότητα από ασθένειες, ποικιλία, κλώνος) και αντίστοιχες διαδικασίες και κανονισμοί ελέγχου, ιδιαίτερα για την αποφυγή λανθασμένης εμπορικής χρήσης. Η Αυστραλία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ένα δικό της σύστημα διασφάλισης ποιότητας αλλά πιστεύει πως τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο

9 9 OIV, ιδιαίτερα στηριζόμενος στις πρόσφατες έρευνες και καταγραφές που παρουσίασαν οι προηγούμενοι ομιλητές. O κ. Boursiquot είπε ότι στο ENTAV σύντομα θα είναι έτοιμοι να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001 στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο κ. Chome ανέφερε ότι και στην Ισπανία έχουν σύστημα ιχνηλασιμότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού τους. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση προχώρησε στο θέμα της διάκρισης των ποικιλιών και των κλώνων και τις νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό στα τελευταία χρόνια (θέμα 7). Οι μοριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανάλογα με το πρωτόκολλο και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Ο κ. Meneghetti (Ιταλία) παρουσίασε μία πρόσφατη μεθοδολογία με ακριβέστερα αποτελέσματα στη διάκριση των ποικιλιών (χρησιμοποιεί τετρα-νουκλεοτίδια αντί δι-νουκλεοτίδια) χρησιμοποιώντας μόνο 3 μοριακούς δείκτες. O κ. Borgo (πρόεδρος της Επιτροπής Αμπελουργίας) αναρωτήθηκε αν τελικά ο OIV θα μπορούσε να προχωρήσει στη εκπόνηση ενός κειμένου σχετικού με τη μεθοδολογία διάκρισης των ποικιλιών και κλώνων. Ο κ. Boursiquot ανέφερε ότι η πρόοδος στην έρευνα του γονιδιώματος της αμπέλου είναι τόσο γρήγορη που προκύπτουν νέα δεδομένα και μεθοδολογίες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά κάτι τέτοιο εξαιρετικά δύσκολο. Επίσης τόνισε ότι οι μοριακοί δείκτες δεν επαρκούν από μόνοι τους για τη διάκριση των ποικιλιών και ότι πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από παρατήρηση στο φαινότυπο (αμπελογραφία και αμπελομετρία), οπότε μία πιθανή διατύπωση από τον OIV δεν θα πρέπει να είναι περιοριστική. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει μία πρώτη προσπάθεια για ένα προκαταρκτικό κείμενο πάνω στο θέμα και ορίστηκε μία ομάδα εργασίας. Στο θέμα 8, η ομάδα εξέτασε το θέμα της αξιολόγησης των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών GMO, για το οποίο δημιουργήθηκε πέρσι μία ομάδα εργασίαs ad hoc με εκπροσώπους από όλες τις Επιτροπές του OIV. Η ομάδα αυτή επιχείρησε να καταλήξει αρχικά σε μία κοινά αποδεκτή απόδοση των GMO για την αμπελουργία (γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες) και την οινολογία (γενετικά τροποποιημένες ζύμες κλπ). Υπήρξαν διαφωνίες για την πρόταση αυτής της ομάδας οπότε αποφασίστηκε να γίνει μία μικρή ομάδα εργασίας εντός του γκρουπ GENET με σκοπό να συγκεντρώσει όλες τους ορισμούς των GMO που υπάρχουν σε διεθνείς οργανισμούς και σε εθνικές νομοθεσίες ώστε να διαμορφώσει μία πρόταση ορισμού μόνο για το αμπέλι. Αυτός ο ορισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσει ο OIV στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των ποικιλιών αυτών (επιδράσεις των ποικιλιών GMO στα χαρακτηριστικά του σταφυλιού, στο περιβάλλον και στην εμπορική αξία του οίνου). Επόμενο θέμα (θέμα 8) ήταν η συζήτηση σχετικά με το έγγραφο της ομάδας BIOTEC της Επιτροπής Οινολογίας για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, το οποίο προετοίμασε ο κ. A. Bouquet (λ.χ. μη ελεγχόμενη

10 10 μεταφορά γονιδίων στο οικοσύστημα, τροποποίηση του βιολογικού περιβάλλοντος των ριζών, ανάπτυξη ανθεκτικότητας των παθογόνων ή εμφάνιση νέων κλπ). Η ομάδα έκρινε το κείμενο πολύ ασαφές και ζήτησε να γίνει διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του OIV προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν διορθώσεις από τα μέλη της. Στο θέμα 9, εξετάστηκε από την ομάδα η δυνατότητα διαμόρφωσης μίας προκαταρκτικής τοποθέτησης του OIV πάνω στη χρήση των λειτουργικών γονιδίων στο αμπέλι και τις προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κ. Eibach θεώρησε ότι είναι πρώιμη μία τέτοια τοποθέτηση από το γκρουπ διότι η σχετική έρευνα στο αμπέλι βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Ζητήθηκε να γίνουν παρεμβάσεις, στα πλαίσια της ομάδας GENET, από ειδικούς επιστήμονες στο θέμα προκειμένου να ενημερώσουν την ομάδα για τις προοπτικές και τις πιθανές κατευθύνσεις αυτής της νέας βιοτεχνολογίας. Προτάθηκε να μεταφερθεί στη συνεδρία του 2011 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη έρευνα. ΙV. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Φυτοπροστασία της αμπέλου» (Group d experts «Vine protection» - PROTEC) Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 Το λόγο πρώτα πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας, ο κ. J. Booysen (Νότιος Αφρική), ο οποίος ξεκίνησε τη συνεδρία με την παρουσίαση της ατζέντας. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποδοχή του πορίσματος της περσινής συνεδρίας (Μάρτιος 2009) και στην εκλογή νέου προεδρείου για την ομάδα. Το πρώτο θέμα της συνεδρίας ήταν μία παρουσίαση από τον κ. Marianetti (Αργεντινή) για τη βιολογική αμπελουργία στην Αργεντινή. Υπάρχει μία Κρατική Αρχή που καθορίζει τα κριτήρια (SENASA) αλλά οι αρχές πιστοποίησης είναι ιδιωτικές. Στη Mendoza περίπου 10% των οινοποιείων εφαρμόζουν τη βιολογική αμπελουργία και υπάρχει έντονη αυξητική τάση (λόγω αυξημένης ζήτησης από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία). Η Αργεντινή εξάγει >95% της παραγωγής των οίνων που παράγει. Δεν υπάρχει βιολογικός οίνος (μόνο οίνος από σταφύλια βιολογικής αμπελουργίας). Γενικά, οι οίνοι αυτοί πωλούνται σε υψηλότερες τιμές. Ακολούθησε το θέμα 4 που αφορούσε τον ορισμό από την ομάδα PROTEC της ολοκληρωμένης και βιολογικής αμπελουργίας. Το συντονισμό του έργου είχε αναλάβει ο κ. Coulon από το Ινστιτούτο προστασίας της αμπέλου του Bordeaux. Ο κ. Borgo τόνισε πως ο OIV θα πρέπει, σε συνέχεια του ορισμού και των κατευθυντήριων γραμμών που έδωσε για την αειφορική αμπελουργία (sustainable (en) durable (fr)), να προτείνει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ορισμούς για τη βιολογική (organic (en) biologique (fr)) και την ολοκληρωμένη (integrated) παραγωγή, ως δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις εφαρμογής των αρχών της αειφορικής αμπελουργίας. Πολλοί από τους εμπειρογνώμονες από μη Ευρωπαϊκές χώρες είχαν την άποψη ότι εκτός Ευρώπης και Αμερικής (Χιλή, Αργεντινή, Αυστραλία, Νέα

11 11 Ζηλανδία, Νότιος Αφρική), ο όρος «ολοκληρωμένη» διαχείριση δεν είναι κατανοητός από τον καταναλωτή (κυρίως αναγνωρίζεται μόνο από τους παραγωγούς ως σύστημα φυτοπροστασίας) και ότι ουσιαστικά καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον όρο «αειφορική». Ο κ. Fregoni ρώτησε αν ο OIV θα συμπεριλάβει και τη βιοδυναμική αμπελουργία (που σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβάνεται στη βιολογική). Υπήρξαν αντιρρήσεις από αρκετούς παρευρισκόμενους που υποστήριξαν ότι η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία φιλοσοφική άποψη. O κ. Manson (Ν. Ζηλανδία) είπε ότι στη χώρα του η βιοδυναμική είναι περισσότερο μία εμπορική προσέγγιση και όχι ένα σύστημα καλλιέργειας. Ο κ. Murisier (Ελβετία) πρότεινε ως μέση λύση ο OIV να κάνει πάντοτε αναφορά στην αειφορία ως το βασικό άξονα όλων των συστημάτων παραγωγής δηλ. sustainable/integrated, sustainable/organic (και ίσως sustainable/biodynamic). Τελικά προτάθηκε ο εξής ορισμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση: Ολοκληρωμένη διαχείριση είναι οικονομική παραγωγή υψηλής ποιότητας σταφυλιών που δίνει προτεραιότητα σε οικολογικά ασφαλέστερες μεθόδους μειώνοντας τις ανεπιθύμητες συνέπειες των αγροχημικών και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ο ορισμός αυτός θεωρήθηκε ικανοποιητικός ώστε να αποτελέσει μία βάση για περαιτέρω βελτίωση. Το έργο αυτό ανατέθηκε σε μία ομάδα μεταξύ των μελών του γκρουπ για τη συνεδρία του Η ίδια ομάδα θα αναλάβει να δώσει και ορισμό και για τη βιολογική αμπελουργία. Στη συνέχεια, το γκρουπ προχώρησε στο θέμα 5, σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα με όλα τα παθογόνα που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία καραντίνας των κρατών-μελών του OIV. Ο κ. Manson θεώρησε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο, αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού αλλά και της διαρκούς προσθήκης νέων παθογόνων στις διατάξεις καραντίνας των διαφόρων χωρών. Προτάθηκε να γίνεται σύνδεση στην ιστοσελίδα του OIV με τις σχετικές νομοθεσίες των κρατών-μελών του. Στο επόμενο θέμα (θέμα 6), η ομάδα ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση των στρατηγικών αξόνων για τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης του αμπελοοινικού τομέα από τις εισροές σε προϊόντα φυτοπροστασίας. Ο κ. Hayes τόνισε ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη με την προοπτική της σταδιακής απόσυρσης του μεγαλύτερου μέρους των δραστικών ουσιών έως το 2018 (άλλες καλλιέργειες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό πρόβλημα). Επίσης, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ε.Ε., η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέες δραστικές ουσίες γίνεται πλέον πολύ δύσκολη. Ο κ. Borgo είπε ότι ακόμη δεν υπάρχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης που να μπορούν να αντικαταστήσουν με επιτυχία τα χρησιμοποιούμενα σήμερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (π.χ. το χαλκό). Ο κ. Manson ζήτησε να κυκλοφορήσει στα μέλη της ομάδας η λίστα με τα προϊόντα υπό απόσυρση. Έγινε συζήτηση για τις πιθανές στρατηγικές του OIV πάνω στο θέμα που αφορούσε: στην παραγωγή νέων ποικιλιών ανθεκτικών σε ασθένειες (με κλασικό υβριδισμό αλλά και πιθανώς με γενετική τροποποίηση), την ενδυνάμωση της φυσικής άμυνας της αμπέλου, την

12 12 παραγωγή φυτοπροστατευτικών ουσιών φυσικής προέλευσης που θα αντικαταστήσουν τις συνθετικές, τη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών μέτρων για μείωση του κινδύνου προσβολής, την προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης, την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών ή του πληθυσμού των παθογόνων ώστε να εκλογικευτεί η χρήση χημικών κλπ. Ζητήθηκε να γίνουν εισηγήσεις στην επόμενη συνεδρία από ειδικούς επιστήμονες πάνω στις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακολούθησε το θέμα της πρόληψης εμφάνισης γεοσμίνης στους οίνους (οφείλεται στην διπλή προσβολή των σταφυλιών, σε πρώτο χρόνο από βοτρύτη και στη συνέχεια από Penicillium) όπου η ομάδα καλείται να δώσει βοήθεια στην Επιτροπή Οινολογίας (Επιτροπή ΙΙ). Η ομάδα κατέληξε στη διατύπωση ότι, από αμπελουργικής άποψης, η πρόληψη του προβλήματος στηρίζεται στη μείωση ή εξάλειψη της προσβολής των σταφυλιών από βοτρύτη (θα ενσωματωθεί στο πόρισμα της Επιτροπής ΙΙ). Στέφανος Κουνδουράς Εργαστήριο Αμπελουργίας Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γεωπονίας Εργαστήριο Αμπελουργίας 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλ: 23 10 99 86 50, Fax: 23 10 99 86 65, e-mail: skoundou@agro.auth.gr Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1. Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών 3 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 4. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας.

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιολογική γεωργία είναι µία από τις εναλλακτικές µορφές γεωργικής παραγωγής και αποτελεί αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

πως πρέπει να γίνει στροφή προς την επένδυση στο αμπέλι.

πως πρέπει να γίνει στροφή προς την επένδυση στο αμπέλι. ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου Πρόσω ολοταχώς! Η πρόοδος του ελληνικού κρασιού είναι αδιαμφισβήτητη, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, ποιότητας και ανάπτυξης, όσο και προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΤΟΣ ΙΣT' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 78 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 e-mail: keosoe@otenet.gr Αποκαλυπτική μελέτη της ΚΕΟΣΟΕ για τις χρόνιες αδυναμίες του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διεξόδου από την ΚΕΟΣΟΕ 3 άτοκα δάνεια σε ΕΑΣ και "πάγωμα" χρεών 3 καθορισμός ενιαίας ενίσχυσης σε αξιοπρεπή επίπεδα

Πρόταση διεξόδου από την ΚΕΟΣΟΕ 3 άτοκα δάνεια σε ΕΑΣ και πάγωμα χρεών 3 καθορισμός ενιαίας ενίσχυσης σε αξιοπρεπή επίπεδα ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 e-mail: keosoe@otenet.gr Ανησυχία στον κλάδο από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΔΙΣ. Σε αυτόν τον τρομακτικό αριθμό υπολογίζονται φέτος οι υποσιτιζόμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τα τρία τέταρτα των οποίων μάλιστα σε

ΕΝΑ ΔΙΣ. Σε αυτόν τον τρομακτικό αριθμό υπολογίζονται φέτος οι υποσιτιζόμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τα τρία τέταρτα των οποίων μάλιστα σε ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΕΝΑ ΔΙΣ. Σε αυτόν τον τρομακτικό αριθμό υπολογίζονται φέτος οι υποσιτιζόμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τα τρία τέταρτα των οποίων μάλιστα σε αγροτικές περιοχές. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΛΙΛΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ/ντή Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γ.Π.Α. Εισαγωγικά Θεωρητικά και λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα