ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2007

2

3 Διαδικασία Στις 3 Ιανουαρίου 2007, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το Σχέδιο Νόμου «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Θεόδωρος Δεληγιαννάκης και Σταύρος Αυγερινόπουλος. Εκ μέρους της Ο.Κ.Ε. συμμετείχαν οι επιστημονικοί συνεργάτες Δρ. Αθ. Παπαϊωάννου και Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής Εργασίας. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Νίκο Σκορίνη, κα Αναστασία Κουτσιβίτου, Γεώργιο Κουτσιμπογιώργο, Ελευθέριο Αυγητίδη, Νικόλαο Λιόλιο και Γεώργιο Γωνιωτάκη. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Βασίλης Μεγαπάνος, Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρείς (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητές ήταν οι κ.κ. Ν. Σκορίνης και Γ. Γωνιωτάκης, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 1 ης Φεβρουαρίου 2007, διατύπωσε την υπ αριθμ. 167 Γνώμη της Ο.Κ.Ε.

4

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΟΚΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόμου (Σχ/Ν) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του Σχ/Ν με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου-Ρύθμιση συναφών θεμάτων», για το οποίο η Ο.Κ.Ε. έχει εκφράσει την υπ αριθμόν 147 Γνώμη 1. Για το λόγο αυτό, και δεδομένου ότι διαφοροποιήσεις των δύο Σχ/Ν περιορίζονται σε μικρό αριθμό άρθρων, η συνοπτική παρουσίαση του παρόντος Σχ/Ν θα επικεντρωθεί μόνο στα άρθρα αυτά. Ειδικότερα: Κεφάλαιο Πρώτο Άρθρο 1 (άρθρο 2 Στο εδ. θ προστίθενται στην έννοια των «ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας» και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης είναι διαφορετική από την κατάψυξη. Στο εδ. ιζ προστίθεται και ο όρος «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα». Τέλος, προστίθεται παράγραφος 2, σύμφωνα με την οποία δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία παράγονται ή και διατίθενται νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή στην Τουρκία, καθώς και σε χώρες της ΕΖΕΣ, με την ονομασία, το βάρος και τη συσκευασία που έχουν νόμιμα τα προϊόντα αυτά. Κεφάλαιο Δεύτερο Άρθρο 2 (άρθρο 3 Σύμφωνα με την παρ. 8 οι επιχειρήσεις αρτοποιίας θεσπίζουν, εφαρμόζουν και τηρούν πάγια διαδικασία βάσει των αρχών του Συστήματος Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων. Άρθρο 3 (άρθρο 4 Στην παρ. 1 έχει προστεθεί το ότι δεν επιτρέπεται και η λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης, χωρίς να έχει ορισθεί γι αυτήν υπεύθυνο πρόσωπο. Άρθρο 5 (άρθρο 6 Στην παρ. 1 προστίθενται οι χώροι που περιλαμβάνει ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης και καθορίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις τους ανάλογα με τη δυναμικότητα του κλιβάνου παραγωγής. Κεφάλαιο Τέταρτο Άρθρο 11 (άρθρο 13 Στην παρ. 1 και παρ. 3 προστίθεται στις ενδείξεις, οι οποίες αναγράφονται στα διατηρημένα προϊόντα αρτοποιίας, και ο όρος της συντηρημένης, με άλλη μέθοδο, ζύμης. 1. Γνώμη 147, «Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου-Ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Ιανουάριος 2006).

6 ΟΚΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Άρθρο 12 (άρθρο 14 Προστίθεται εδ. η, σύμφωνα με το οποίο στα ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ε.Ε. Άρθρο 13 (άρθρο 15 Στην παρ. 1 προστίθεται στις ενδείξεις και ο όρος της συντηρημένης, με άλλη μέθοδο, ζύμης. Κεφάλαιο Πέμπτο Άρθρο 14 (άρθρο 16 Στην παρ. 1 προστίθεται και ο όρος «αρτοπαρασκεύασμα». Στην παρ. 2 προστίθεται και ο όρος «πρατήριο άρτου», ενώ στο εδ. γγ προστίθεται πέραν των λοιπών και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Κεφάλαιο Εκτο Άρθρο 17 (άρθρο 19 Στην παρ. 3, πέραν των αρτοποιείων που δεν επιτρέπεται να παράγουν οποιοδήποτε τύπο προϊόντων αρτοποιίας κατά τις Κυριακές και αργίες, προστίθενται και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης. Άρθρο 19 Το άρθρο 19 αποτελεί νέο άρθρο και αναφέρεται στη χορήγηση σύμφωνης Γνώμης. Στην παρ. 1 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιδ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005. Σύμφωνα με την παρ. 2 στις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Υ.Α. Α5α/5333/1987 χορηγείται μία μόνο άδεια ή ειδική δήλωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση ιδ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005. Τέλος, στο άρθρο 20 (άρθρο 20 και στο προηγούμενο Σχ/Ν) προστίθεται η 13 η παράγραφος, η οποία αναφέρει ότι κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιουνίου 1988 (L-204).

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΚΕ Όπως προαναφέρθηκε, τον Ιανουάριο του 2006 απεστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το Σχ/Ν περί «Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου και Ρύθμισης συναφών θεμάτων». Στη συνέχεια εξεδόθη για το συγκεκριμένο Σχ/Ν η υπ αριθμ. 147 Γνώμη της Ο.Κ.Ε. Το προαναφερθέν Σχ/Ν αξιολογήθηκε κατ αρχήν θετικά στη Γνώμη εκείνη, καθώς με το εν λόγω νομοθέτημα επιχειρήθηκε η κάλυψη κενών στη νομοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου και η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας με τον καθορισμό επακριβώς των δικαιωμάτων και των ελάχιστων προϋποθέσεων λειτουργίας τόσο των παραγωγών, όσο και των διακινητών. Η προστασία των καταναλωτών, η εξασφάλιση της διάθεσης των προϊόντων αρτοποιίας από τα Σούπερ Μάρκετ ή τις υπεραγορές τροφίμων και ο διαχωρισμός του φρέσκου ψωμιού από το κατεψυγμένο, με ανάλογες σημάνσεις στη συσκευασία, απετέλεσαν τους βασικούς στόχους του προηγούμενου νομοσχεδίου. Όπως η Ο.Κ.Ε. έχει τονίσει και με την ευκαιρία άλλων Γνωμών, η προστασία του καταναλωτή και η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στη διατροφή των πολιτών πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα της Πολιτείας και θα πρέπει να προωθείται με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διατροφική αλυσίδα. Στο πνεύμα αυτό, οι βασικές παρατηρήσεις που εκφράστηκαν κατά τη γενική αξιολόγηση του προαναφερόμενου Σχ/Ν και οι οποίες αφορούν και το τροποποιημένο Σχ/Ν, αφού αφορούν σημεία που δεν έχουν μεταβληθεί με το νεώτερο κείμενο του Σχ/Ν, έχουν ως εξής: Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η χρήση μεταλλαγμένων σιτηρών θα έπρεπε να απαγορεύεται στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων. Σε κάθε περίπτωση, και στο βαθμό που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει η χρήση τους να αναγράφεται με εμφανή σήμανση στη συσκευασία. Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τη θρεπτική αξία αυτού που καταναλώνει. Όλες οι διατροφικές μελέτες που επιδιώκουν την προώθηση της υγείας των ανθρώπων μιλούν για φρέσκα τρόφιμα και σαν τέτοιο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί το κατεψυγμένο ψωμί. Πιθανά μειονεκτήματα στην παραγωγή άρτου από την κατεψυγμένη ζύμη, θα πρέπει να προβληματίσουν και το νομοθέτη. Θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές ρυθμίσεις για τις αρτοποιητικές μεταποιητικές μονάδες που να είναι αντίστοιχες με τις ιδιαιτερότητές τους. Ο όρος «αρτοπαρασκεύασμα» δεν προσδιορίζεται επαρκώς, ώστε να είναι σαφής η διαφορά του από τον άρτο. Σημειώνεται ότι ο όρος «αρτοπαρασκεύασμα» δεν αναφέρεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Είναι ανάγκη να καθορισθεί η σύνθεση και ο τρόπος παραγωγής του βιολογικού άρτου. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την προστασία του καταναλωτή, αλλά και την προώθηση των βι-

8 ΟΚΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ολογικών προϊόντων, να αναγράφονται συγκεκριμένα και οι λοιπές διαδικασίες παρασκευής και διακίνησης των βιολογικών αρτοσκευασμάτων ή να τεθεί το θέμα αυτό για ρύθμιση στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. τόνισε τη σημασία τήρησης των κανόνων υγιεινής και από τους απασχολούμενους στην παραγωγική διαδικασία του άρτου και των αρτοσκευασμάτων, ενώ πρότεινε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του αρτοτεχνίτη. Η αντιμετώπιση του αρχικού Σχ/Ν από τα κοινοτικά όργανα Το προηγούμενο Σχ/Ν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία για νομοθετήματα που περιλαμβάνουν τους λεγόμενους τεχνικούς κανόνες, 2 ετέθη υπ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών Μελών. Επί του κειμένου εκείνου, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από δύο χώρες, την Ισπανία και τη Σλοβενία. Το νεώτερο Σχ/Ν επιχειρεί να προσαρμοσθεί προς τις αντιρρήσεις αυτές, αλλά και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 3 Υπάρχουν, συγκεκριμένα, τρεις αποφάσεις του ΔΕΚ με διάδικο την Ελληνική Δημοκρατία. Κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η ισχύουσα σήμερα αρτοποιητική νομοθεσία (Π.Δ. της 13 ης Σεπτεμβρίου 1934 Ν. 726/1977, Ν. 2065/1992 και ΠΔ. 3369/1992), όπως την εφαρμόζει η Ελληνική Διοίκηση εξαρτώντας την πώληση προϊόντων τύπου «bake-off» από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την μέθοδο πλήρους παρασκευής και διάθεσης στο εμπόριο του παραδοσιακού άρτου και των παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας, αντιβαίνει στο άρθρο 28 της Συνθ. Ε.Κ. Επίσης, με την τρίτη απόφασή του το ΔΕΚ, δικάζοντας προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποφάνθηκε ότι η χώρα μας παρέβη τις υποχρεώσεις που είχε σύμφωνα με το άρθρο 28 της Συνθήκης της Ε.Ε., επειδή εξομοιώνει τη διαδικασία τελικής έψησης ή αναθέρμανσης των προϊόντων «Bake-off» με τη διαδικασία πλήρους παρασκευής άρτου και την υπάγει στις ίδιες προϋποθέσεις της σχετικής με την αρτοποιία εθνικής νομοθεσίας. Μετά τις αλλαγές που υπέστη το αρχικό κείμενο του Σχ/Ν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρε τις αντιρρήσεις επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου με την επιφύλαξη όσον αφορά την αναγκαία ελάχιστη επιφάνεια που απαιτείται για την εγκατάσταση έψησης προϊόντων «Bake-off». Οι Υπηρεσίες, όμως, της Επιτροπής σημειώνουν ότι η συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα με την κοινοτική νομοθεσία θα εξαρτηθεί από την πρακτική εφαρμογή της εκ μέρους της χώρας μας και ως εκ τούτου διατηρούν κάθε δικαίωμά τους να εξετάσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά τη θέσπισή της. 2. Σύμφωνα με σχετικό επιτακτικό κανόνα της Οδηγίας 98/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου Υπενθυμίζεται ότι στη Γνώμη 147, η Ο.Κ.Ε. είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να εξετασθεί η συμβατότητα των διατάξεων του Σχ/Ν με το Κοινοτικό Δίκαιο, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο δημιουργίας καταστάσεων που στη συνέχεια θα ανατραπούν λόγω νομικών προβλημάτων».

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΟΚΕ Ειδικές παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επί των αλλαγών που επήλθαν Επί των αλλαγών που επήλθαν με το νεώτερο Σχ/Ν, η Ο.Κ.Ε. σημειώνει ειδικότερα τα εξής: 1. Και με το νέο κείμενο του Σχ/Ν χρησιμοποιούνται όροι επισήμανσης για το κατεψυγμένο ψωμί 4 που δεν είναι εύκολα κατανοητοί στον απλό καταναλωτή. Ένας διαχωρισμός σε φρέσκο άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα και σε κατεψυγμένο άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα θα ήταν πολύ περισσότερο αποτελεσματικός. Επιπρόσθετα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι βασικοί κανόνες επισήμανσης θα πρέπει να διατυπωθούν συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο Η προστασία του καταναλωτή επιβάλλει να αναγράφεται στη συσκευασία ο τόπος παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και ο παραγωγός του προψημένου ψωμιού, έτσι ώστε να είναι γνωστό στον καταναλωτή τι αγοράζει ή καλύτερα τι τρώει. Δεν αρκεί να αναγράφεται ο χρόνος λήξης, μέχρι τον οποίο θα πρέπει να καταναλωθεί ο άρτος ή το αρτοσκεύασμα. Οι ενδείξεις που αναφέρει η Οδηγία θα πρέπει να εκληφθούν ως ελάχιστες απαιτούμενες και όχι ως αποκλείουσες την αναγραφή και άλλων ενδείξεων που δικαιολογούνται από την αρχή της ενημέρωσης του καταναλωτή. 3. Η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας θα γίνεται πλέον από τα αρτοποιεία και τις «εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης». Για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των όρων και των προϋποθέσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στο βαθμό που επιβάλλεται από συγκεκριμένες διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δύο διαδικασιών. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι, όπως και στις επιχειρήσεις αρτοποιίας (άρθρο 2), το σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (HACCP) θα πρέπει να εφαρμοσθεί και για τις «εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης». Η άποψη ότι η ανάπτυξη μεθόδων υγιεινής για την εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και της υγείας του είναι εμπόδιο και περιορισμός στη διάθεση του ψωμιού τύπου «Bake-off» δεν αποτελεί επιχείρημα. 4. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις και του καινούργιου Σχ/Ν είναι διάσπαρτες διατάξεις, και έχουν ληφθεί από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τον Αγορανομικό Κώδικα και από ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 4. Αναγράφεται στη σακούλα συσκευασίας ως εξής: «διατηρημένος άρτος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοσκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» (άρθρο 11). 5. Και όχι αφηρημένα «όπως ορίζουν οι κανόνες σήμανσης» που αναφέρεται στο άρθρο 11.

10 ΟΚΕ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Παρ. 1 γ, 1 θ Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί σκόπιμο οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί να είναι συγκεκριμένοι και ιδιαίτερα αναλυτικοί, ώστε να είναι εμφανείς οι διαφορές στον τελικό καταναλωτή. Παρ. 1 ιζ «φρέσκος άρτος» ή «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα» Σύμφωνα με το Σχ/Ν, φρέσκος είναι ο άρτος όταν πωλείται στον καταναλωτή εντός 24 ωρών. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ως φρέσκος άρτος θα πρέπει να θεωρείται ο άρτος ο οποίος παρασκευάζεται και πωλείται αυθημερόν. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Παρ. 5 η Προτείνεται και στην περίπτωση που και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο να εφαρμόζεται ο κτιριακός Κανονισμός, καθώς και οι διατάξεις των ΚΥΑ που απαριθμούνται στην παράγραφο αυτή. Συγκεκριμένα, προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης χρησιμοποιούν». Παρ. 8 Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η εφαρμογή και διατήρηση διαδικασιών βάσει των αρχών του Συστήματος Διασφάλισης-Υγιεινής τροφίμων ΗΑCCP έχει αξιοσημείωτο κόστος, β) ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 προβλέπει ότι οι απαιτήσεις σχετικά με την HACCP θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιστάσεις συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων, γ) η υποχρέωση τήρησης των σχετικών απαιτήσεων υγιεινής, που καθορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό (ΕΚ), συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση (θερμική επεξεργασία, ωρίμανση κ.λπ.), άρα και την έψηση με τη μέθοδο «Bake off», η Ο.Κ.Ε. θεωρεί αναγκαίο να διευκρινισθεί ρητά στο Σχ/Ν ποιες δραστηριότητες σχετικά με τον άρτο υπάγονται στην υποχρέωση της ΗΑCCP και (ή) ποιες εξαιρούνται, δεδομένης της ανάγκης υγιεινής για τον καταναλωτή, αλλά και της υποχρέωσης μη παρεμβολής νομικών όρων, που ενδεχομένως νοθεύουν τον πολυεπίπεδο, εν προκειμένω, ελεύθερο ανταγωνισμό στην παραγωγή και διάθεση του προϊόντος. Άρθρο 3 Υπεύθυνος αρτοποιίας Παρ. 2, 3 και 4 Η Ο.Κ.Ε. προτείνει οι προαναφερόμενες παράγραφοι να συμπληρωθούν ως εξής: «Ο υπεύθυνος αρτοποιίας και της εγκατάστασης περάτωσης έψησης αναπτύσσει τη δραστηριότητά του..».

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΚΕ Άρθρο 4 Ίδρυση και επαναλειτουργία πρατηρίου άρτου Το άρθρο δεν αναφέρεται με αντίστοιχες διατάξεις για την ίδρυση και επαναλειτουργία πρατηρίου προϊόντων προερχομένων από «Bake off». Προς αποφυγή συγχύσεων προτείνεται να τεθεί διευκρινιστική διάταξη. Άρθρο 7 Εγκατάσταση περάτωσης έψησης Στην παρ. 2 η ίδρυση παραδοσιακού αρτοποιείου (ξυλόφουρνου) σε χωριά με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων επιχορηγείται εφάπαξ με το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Προτείνεται το ποσό να αυξηθεί και να γίνει από δέκα χιλιάδες (10.000) έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Άρθρο 8 Επαγγελματική κατάρτιση Στο άρθρο αυτό προτείνεται, πέραν των υπευθύνων αρτοποιίας, να προστεθούν και οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης. Άρθρο 9 Άρτος Προτείνεται το άρθρο στο τέλος του να συμπληρωθεί και με τις λέξεις «και των ισχυουσών εκάστοτε Αγορανομικών Διατάξεων». Άρθρο 10 Φρέσκος άρτος-φρέσκο αρτοσκεύασμα Παρ.1 α Ισχύει η παρατήρηση όσον αφορά τους όρους «φρέσκος άρτος», «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα» που έγιναν για το άρθρο 1 παρ.1 ιζ. Άρθρο 12 Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας Παρ. 1 Προτείνεται να προστεθεί, πέραν των αναφερομένων για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ημερομηνία παραγωγής και η χώρα προέλευσης του προϊόντος. Άρθρο 13 Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας Παρ. 2 Στην παρ. αυτή αναφέρεται ότι τα προϊόντα αρτοποιίας διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία ή σε συσκευασία από κατάλληλο υλικό για τρόφιμα. Προτείνεται να διευκρινισθεί από πού θα καθορίζεται το κατάλληλο υλικό [π.χ. από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.)]. Άρθρο 14 Διάθεση-πώληση-διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων Παρ. 3 ηη Σύμφωνα και με τη σχετική παρατήρηση της Γενικής Αξιολόγησης, η Ο.Κ.Ε. προτείνει να αναγράφεται και η ημερομηνία παραγωγής, προκειμένου ο καταναλωτής να γνωρίζει άμεσα πότε έχει παραχθεί ο διατηρημένος άρτος. Παρ. 7 Στην παρ. αυτή αναφέρεται ότι ο άρτος κάθε τύπου ζυγίζεται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή. Προτείνουμε στην παράγραφο αυτή να προστεθεί ότι και τα αρτοπαρασκευάσματα ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή.

12 ΟΚΕ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Άρθρο 15 Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας Παρ. 2 Για την εξασφάλιση της υγιεινής είναι βασική αρχή τα προϊόντα να συσκευάζονται στον τόπο παραγωγής τους. Στην παράγραφο αυτή, εφόσον τα προϊόντα αρτοποιίας διακινούνται, προτείνεται μετά τη λέξη «προορισμού» να προστεθεί: «είναι συσκευασμένα και τοποθετούνται». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Νικόλαος Αναλυτής

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΚΕ Στην Ολομέλεια της 1ης Φεβρουαρίου 2007 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναλυτής Νικόλαος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Κεφάλας Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Πολίτης Δημήτρης Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Αλέπης Μιχάλης Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε. Αντζινάς Νικόλαος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ντουντούμης Γεώργιος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Ασημακόπουλου Δημητρίου Προέδρου Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Γκοτσόπουλος Χρήστος Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Kουμάντου Ρένα Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β. Κουτσιβίτου Αναστασία Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β. Μάης Αναστάσιος Γενικός Διευθυντής Π.Ο.Ξ. Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε. Αυγητίδης Ελευθέριος Βουλγαράκης Δημήτριος Σπανού Δέσποινα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε αναπλήρωση του Βρεττάκου Ηλία Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Μπούρχας Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ηλίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος Κωνσταντινίδης Ιωάννης Λαιμός Στέφανος Ξενάκης Βασίλειος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Παπαντωνίου Κωνσταντίνος A.Δ.Ε.Δ.Υ. Αποστολόπουλος Αναστάσιος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Πεπόνης Εμμανουήλ Πλευράκης Μιχάλης Πολυζωγόπουλος Χρήστος Τούσης Αθανάσιος Οικονομίδης Δημήτριος Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Γιαννόπουλου Παρασκευά Προέδρου Ο.Ε.Ε. Βουμβουλάκης Μιχαήλ Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Γωνιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Καφύρας Χαράλαμπος Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σε αναπλήρωση του Καραμίχα Τζανέτου Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Σωτηρίου Ιωάννης Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Κουκουλάκης Ζαχαρίας Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανίκος Γρηγόριος

14

15 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου. Τηλ.: , Fax: ,

16

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α ) και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3526 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 215/812 Αθήνα, 26 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ. ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Το παρόν άρθρο αφορά την άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις βασικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Λιανεμπόριο, Επεξεργασία Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα