7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5"

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 13 5 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 14 6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 14 7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ 14 8 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 16 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠ ΧΡΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ / ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΜΠΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 22

2 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρόν Κανονισµός Αξιολόγησης και πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της ΚΕΠ αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε πελάτης προς τον οποίο χορηγείται πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (ΠΣΣ ΑΤ) µε βάση το πρότυπο ISO ΝΟΜΙKΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ της 8 ης Αυγούστου 2001 ιδρύθηκε η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ, ΚΕΠ, η οποία διοικείται από 7µελές ιοικητικό Συµβούλιο. Η ΚΕΠ συστάθηκε και λειτουργεί ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου µε βάση τον Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ Σκοπός της ίδρυσης της είναι η παροχή υπηρεσιών σε θέµατα πιστοποίησης / τυποποίησης όπως αυτά καθορίζονται στο ιδρυτικό της έγγραφο, η δε λειτουργία της διέπεται από το Καταστατικό της. Η ΚΕΠ εφαρµόζει Συστήµατα Πιστοποίησης (όπως π.χ. σύµφωνα µε τα πρότυπα του ιεθνούς Οργανισµού ISO) η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους παρόντες Κανονισµούς και τις ιαδικασίες λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού και των σχετικών ιαδικασιών η ΚΕΠ χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης και απονέµει σχετικά Σήµατα Συµµόρφωσης που υποδηλώνουν τη συµµόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων ή/και συνδυασµό αυτών, µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων και τα οποία ονοµάζονται Σήµατα Συµµόρφωσης/Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ΚΕΠ ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την Ασφάλεια Τροφίµων, είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ISO 22000:2005 «Συστήµατα ιαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων Απαιτήσεις για τους οργανισµούς της αλυσίδας τροφίµων», και CYS EN ISO/ IEC Conformity Assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής :

3 ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 28 ΑΠΣ ΑΤ: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ΣΣΣΑΤ: Σήµα Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων - Σήµα ΚΕΠ ΜΠΕ : Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων ΠΣΣ ΑΤ: Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων - Πιστοποιητικό ΚΕΠ ΑΣΠ : Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης ΕΑ :Ευρωπαϊκή ιαπίστευση (European Accreditation) ΕΝ : Ευρωπαϊκό Πρότυπο (European Norm) IAF : ιεθνές Φόρουµ ιαπίστευσης (International Accreditation Forum) IEC : ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electro technical Commission) ISO : ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for Standardization) 0.3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Third party) Η ΚΕΠ λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία της ΚΕΠ εξασφαλίζεται από το Νοµικό Πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας της, την οικονοµική της ανεξαρτησία, τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης και την οργανωτική της διάρθρωση. Η ΚΕΠ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας της, ως Σώµα Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τη ΚΕΠ, στα πλαίσια της ιαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών.

4 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 28 Για την διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, η ΚΕΠ έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Το προσωπικό της ΚΕΠ δεν εµπλέκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στον σχεδιασµό, την οργάνωση και την εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων των εταιρειών που επιθεωρούνται από τη ΚΕΠ. Το προσωπικό της ΚΕΠ που συµµετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχει καµία οικονοµική, εµπορική ή άλλου είδους σχέση µε εταιρείες που αξιολογούνται από τη ΚΕΠ ή εµπορικούς ανταγωνιστές αυτών. To προσωπικό της ΚΕΠ και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν αξιολογηθεί µε βάση την «Ανάλυση Κινδύνου ιαφύλαξη Αµεροληψίας», και η επιλογή της κάθε οµάδας επιθεώρησης γίνεται και µε βάση τα αποτελέσµατα της πιο πάνω µελέτης. Κάθε ενδιαφερόµενο για πιστοποίηση πρόσωπο ή φορέας έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης της ΚΕΠ. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών. Οι ισχύοντες κανονισµοί πιστοποίησης και συναφή ενηµερωτικά έγγραφα είναι ελεύθερα προσβάσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι αποφάσεις για την πιστοποίηση των Επιχειρήσεων λαµβάνονται από πρόσωπα που δεν συµµετείχαν στην επιθεώρηση αξιολόγησης τους. 04. Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π) Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) της ΚΕΠ, το οποίο έχει συσταθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕΠ, λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Α.Σ.Π. Το Α.Σ.Π. εκτός από την αξιολόγηση της ορθής απονοµής των χορηγούµενων Πιστοποιητικών Συστηµάτων ιαχείρισης την εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών εναντίον της ΚΕΠ, έχει επίσης συµβουλευτικό χαρακτήρα προς το ιοικητικό Συµβούλιο της KEΠ στα ακόλουθα θέµατα: Πολιτική και Κανονισµοί Πιστοποίησης Ζητήµατα αµεροληψίας και αντικειµενικότητας

5 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 28 ιασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου προς τις υπηρεσίες της ΚΕΠ Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, στην σύνθεση του, δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Τα µέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση, εµπειρία και ευρεία επιστηµονική κατάρτιση στους τοµείς δραστηριότητας της ΚΕΠ. 0.5 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΚΕΠ εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Το Α.Σ.Π, η Επιτροπή Πιστοποίησης, οι Επιθεωρητές της καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται για τη διαχείριση εγγράφων, δεδοµένων και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους µε τη ΚΕΠ, ως αυστηρά εµπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιµοποιείται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν. Συγκεκριµένα: Η ΚΕΠ χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο πελατών που βρίσκεται στην κατοχή της. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών δεδοµένων που τυχόν έρχονται σε γνώση της ΚΕΠ ή/και των επιθεωρητών του παραµένουν απολύτως εµπιστευτικές. Όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό της ΚΕΠ λειτουργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών της ΚΕΠ και δεσµεύονται από Κώδικα εοντολογίας. Μέσα από µία «Ανάλυση Κινδύνου ιαφύλαξη Αµεροληψίας» έχουν αξιολογηθεί όλες οι δραστηριότητες και εµπλοκή ατόµων της ΚΕΠ, και εξαχθεί συµπεράσµατα και ειδικές πρόνοιες σε σχέση µε θέµατα εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας. Πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες µπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλους φορείς όπως π.χ. στον οργανισµό διαπίστευσης, µε τρόπο ο οποίος δεν θα θέτει σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενηµερώνεται ο πελάτης.

6 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 28 Στην περίπτωση που επιβάλλεται νοµικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο µέρος, η ΚΕΠ ενηµερώνει σχετικά τον πελάτη. Η ΚΕΠ αναγνωρίζοντας τη σηµασία της εµπιστευτικότητας, έχει ως πάγια πολιτική την τήρηση της και εφαρµόζει σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της κανόνες εµπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών. 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ Ο παρών Γενικός Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζει η ΚΕΠ για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό/ ιεθνές Πρότυπο ή τυποποιητικό έγγραφο και τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού. Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου CYS EN ISO/ IEC 17021, της τεχνικής οδηγίας ISO/ TS 22003, καθώς επίσης και τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥ. Το ΠΣΣ ΑΤ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, έχει εφαρµόσει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων. Είναι σαφές ότι το ΠΣΣ ΑΤ δεν σχετίζεται κατ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των παραγοµένων προϊόντων. Εποµένως τα ΠΣΣ ΑΤ δεν είναι Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέονται µε αυτά ούτε να χρησιµοποιούνται ως τέτοια. 2. ΙΑ ΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 2.1. ΓΕΝΙKΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: - Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών, - Επιθεώρηση Αξιολόγησης (Στάδιο 1 και Στάδιο 2),

7 ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 28 - Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, - Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης, - Ειδικές Επιθεωρήσεις - Απόφαση - Χορήγηση Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στην ΚΕΠ τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη νοµοθεσία, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι δραστηριότητές της καθώς και τα παραγόµενα απ αυτήν προϊόντα και/ ή οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι Επιθεωρητές της ΚΕΠ ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωµατωθεί στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και επαληθεύουν εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες/ Φορείς Πιστοποίησης/ άλλους Φορείς ή Οργανισµούς. Όταν διενεργούνται Επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, ελέγχεται η εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας, στη συγκεκριµένη χώρα, νοµοθεσίας και η ενσωµάτωση των απαιτήσεων αυτής στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης. Στα πλαίσια του προγραµµατισµού οι επιθεωρητές της ΚΕΠ καθορίζουν τους στόχους της επιθεώρησης και περιγράφουν τι θα πρέπει να επιτευχθεί στις επιθεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στο ελάχιστο: - την αξιολόγηση συµµόρφωσης του συστήµατος διαχείρισης του πελάτη µε τα κριτήρια επιθεώρησης (όπως αυτά καθορίζονται στον παρόν Κανονισµό) - την αξιολόγηση της ικανότητας του υπό επιθεώρηση συστήµατος να συµµορφώνεται µε τις νοµικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις - την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του υπό επιθεώρηση συστήµατος σε σχέση και µε την επίτευξη και ικανοποίηση των καθορισµένων στόχων - την αναγνώριση σηµείων πιθανής βελτίωσης (όπου αυτό είναι δυνατό)

8 ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ Η ενδιαφερόµενη για πιστοποίηση επιχείρηση υποβάλλει στη ΚΕΠ αίτηση για την αξιολόγηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που εφαρµόζει, ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις του παρόντα Κανονισµού Πιστοποίησης και για το κόστος της πιστοποίησης. Ακολούθως υποβάλλει στη ΚΕΠ τα διαγράµµατα ροής, στα οποία είναι σηµειωµένα τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου, την ανάλυση/ αξιολόγηση κινδύνων, τα προαπαιτούµενα προγράµµατα, το Σχέδιο HACCP, κατάλογο διαδικασιών και τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα (ιδρυτικό εταιρείας µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις, άδεια δυνατότητας παραγωγής όπου απαιτείται, στοιχεία των υπευθύνων για την διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων). Επίσης, ενηµερώνει σχετικά µε πληροφορίες για την οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας (Ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι) και σχετικά µε τις διεργασίες της επιχείρησης. Η υπογραφή της αίτησης από τον πελάτη καθώς επίσης όπου υπάρχει και της προσφοράς (κόστος πιστοποίησης) δηλώνει την συµφωνία του µε τον παρόντα Κανονισµό. Μόλις θέσει ο ενδιαφερόµενος στη διάθεση της ΚΕΠ τα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα µπορούν να αρχίσουν οι προπαρασκευαστικές συνοµιλίες. Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορριφθεί, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτώς για τους λόγους µη αποδοχής αυτής. Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκµηρίωση στην ΚΕΠ, καθορίζεται η ηµεροµηνία επιθεώρησης και συγκροτείται η Οµάδα Επιθεώρησης. Η επιλογή του αριθµού επιθεωρητών γίνεται µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται στο πρότυπο ISO Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management system. Επίσης, κατά την ετοιµασία του προγράµµατος επιθεώρησης, λαµβάνονται υπόψη στοιχεία όπως το µέγεθος της προς πιστοποίηση εταιρείας, το πεδίο εφαρµογής και η πολυπλοκότητα του συστήµατος, τα προϊόντα και διεργασίες όπως επίσης και το ιστορικό προηγούµενων επιθεωρήσεων κτλ. Η ηµεροµηνία επιθεώρησης, τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των µελών της Οµάδας Επιθεώρησης, ανακοινώνονται εγκαίρως στην επιχείρηση. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση µέλους ή και µελών της Οµάδας Επιθεώρησης, εάν

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ 28 συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό αίτηµα (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σχέσης του/ των Επιθεωρητού/ -ών µε ανταγωνιστές του). Σε Επιθεώρησης. τέτοιες περιπτώσεις η ΚΕΠ επανακαθορίζει την Οµάδα Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, θα πρέπει να ενηµερώσει τη ΚΕΠ. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέµβαση στη ιαδικασία Επιθεώρησης ΑΡΧΙKΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΚΕΠ πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για τις ιαδικασίες, τη χρονική διάρκεια και το κόστος της κάθε Επιθεώρησης. Αν ζητηθεί, µπορεί επίσης να συντάξει οικονοµικό προϋπολογισµό. Οι Αρχικές Συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο. Κατά τη διάρκεια των Αρχικών Συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο Πιστοποίησης, το Πρότυπο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση, τον Συντονιστή HACCP, και τυχόν άλλα θέµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΚΕΠ καταρτίζει το Πρόγραµµα Επιθεώρησης Αξιολόγησης και το κοινοποιεί εγκαίρως στην επιχείρηση. Για την αξιολόγηση ενός Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων εξετάζονται: - η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή του(των) προτύπου(ων)βάση των οποίου(ων) θα διενεργηθεί η επιθεώρηση - η εφαρµογή του. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας ολοκληρωµένης Επαλήθευσης και Επικύρωσης του Συστήµατος και η Ανασκόπησης του από την ιοίκηση.

10 ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ 28 - η αποτελεσµατικότητα του αναφορικά µε τους στόχους και την πολιτική διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων της εταιρείας και τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας Η επιθεώρηση αξιολόγησης διενεργείται σε 2 στάδια (φάσεις). Στο Στάδιο 1 (φάση Α ) αξιολογούνται κυρίως τα παρακάτω θέµατα: Γενική τεκµηρίωση συστήµατος (π.χ. εγχειρίδιο, πολιτική, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας) Μεθοδολογία αναγνώρισης των κινδύνων και αξιολόγηση της σηµαντικότητας τους Σχεδιασµός προαπαιτούµενων προγραµµάτων Εφαρµογή µέτρων ελέγχου Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι σε σχέση και µε την πολιτική Σχέδιο HACCP Νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης π.χ. άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π. Σχεδιασµός επαλήθευσης ιαδικασίες επικοινωνίας (εσωτερική και εξωτερική) Εσωτερικές επιθεωρήσεις Ανασκόπηση της διοίκησης. Σκοπός της διεξαγωγής του σταδίου 1 είναι να δώσει µία ένδειξη για τον προγραµµατισµό του σταδίου 2, µέσα από την κατανόηση του σχεδιασµού του συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων, την αξιολόγηση του ως προς την καταλληλότητα για το συγκεκριµένο οργανισµό και την συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του προτύπου. Με το πέρας διεξαγωγής του Σταδίου 1, ετοιµάζεται «Έκθεση Επιθεώρησης» στην οποία καταγράφονται σηµεία τα οποία µπορεί να αποτελέσουν µη-συµµορφώσεις αν δεν επιλυθούν µέχρι το Στάδιο 2. Στο Στάδιο 2 (φάση Β) αξιολογείται η εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (εκτός από αυτά που έχουν αξιολογηθεί κατά την 1 η Φάση και είναι σε συµµόρφωση µε το πρότυπο) και συγκεκριµένα περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:

11 ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 28 συλλογή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων για συµµόρφωση µε όλες τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου διαχείρισης ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων αξιολόγηση της επίδοσης του συστήµατος, της µέτρησης, παρακολούθησης και ανασκόπησης των στόχων και σκοπών (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προτύπου ή µε άλλα τυποποιητικά έγγραφα) αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία εφαρµογή προαπαιτούµενων προγραµµάτων λειτουργικό έλεγχο των διεργασιών του πελάτη αξιολόγηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων και της διοικητικής ανασκόπησης αξιολόγηση της δέσµευσης της διεύθυνσης αξιολόγηση της εφαρµογής του συστήµατος σε σχέση µε το πρότυπο προς πιστοποίηση (πολιτική, σκοποί και στόχοι, επάρκεια προσωπικού, δραστηριότητες, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ) αναγνώριση και αξιολόγηση των µη-συµµορφώσεων και των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του Σταδίου 2 της επιθεώρησης αξιολόγησης θα αποφασίζεται από κοινού (επιθεωρητή και υπό επιθεώρηση επιχείρηση) και θα εξαρτάται από τα ευρήµατα του Σταδίου 1. Το διάστηµα µεταξύ του Σταδίου 1 και του Σταδίου 2 δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης, οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων, θα πρέπει να είναι παρούσα η ιοίκηση της επιχείρησης καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της (Υπεύθυνος για το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων- Συντονιστής Οµάδας HACCP). Η Αξιολόγηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, δεν περιορίζεται µόνο στα σηµεία που καλύπτονται από την µελέτη HACCP, αλλά επεκτείνεται στην Αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που κατά την τεκµηριωµένη άποψη των επιθεωρητών της ΚΕΠ έχουν σχέση ή επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, ως προς το πεδίο πιστοποίησης.

12 ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ 28 Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού µακροσκοπικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1.- Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής έλλειψη ή η πληµµελής καταγραφή µιας απαίτησης από το αντίστοιχο πρότυπο CYS EN ISO 22000:2005 ή τυποποιητικό έγγραφο ιαδικασίας/ ιεργασίας ή η µη εφαρµογή µιας τέτοιας ιαδικασίας/ ιεργασίας ή η µη τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού, ή η παραβίαση σχετικής νοµοθεσίας που επηρεάζει την αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος, ή παράλειψη συµµόρφωσης προς αυτή. 2.- Απλή Μη Συµµόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας ιαδικασίας/ ιεργασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου CYS EN ISO 22000:2005 ή τυποποιητικού εγγράφου, ή περιορισµένη απόκλιση από τις απαιτήσεις σχετικής νοµοθεσίας που επηρεάζει την αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος ή περιορισµένης έκτασης παράληψης συµµόρφωση προς αυτή. 3.- Παρατήρηση : α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ιαδικασίας/ ιεργασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση στο µέλλον ή β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία Μη Συµµόρφωσης. Σηµαντικός αριθµός Απλών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη ιαδικασία/ ιεργασία του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση. Η ΚΕΠ δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ µέχρι τη διαπίστωση, µέσω Αξιολόγησης (µετά και τη διεξαγωγή του Σταδίου 2), της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Κυρίων Μη Συµµορφώσεων και τη δέσµευση της επιχείρησης για την άρση των Απλών Μη Συµµορφώσεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να

13 ΣΕΛΙ Α 13 ΑΠΟ 28 απαιτηθεί από τη ΚΕΠ Αξιολόγηση των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν. Για κάθε µη συµµόρφωση που εντοπίζεται και εφ όσον γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος της επιχείρησης υπογράφει το σχετικό έντυπο. Εάν η επιχείρηση το επιθυµεί µπορεί ταυτόχρονα να καθορισθεί η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών. Στην περίπτωση που ο επιθεωρούµενος δεν θέλει να δεσµευθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επιθεωρητής τον ενηµερώνει ότι µπορεί να απαντήσει σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών. Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει γραπτώς την ΚΕΠ µόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Η ΚΕΠ, ανάλογα µε την φύση των Μη Συµµορφώσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µε την κατάθεση, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες, ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή Πιστοποίησης και δεν χορηγείται το Πιστοποιητικό. Αν εντοπισθούν σοβαρά προβλήµατα κατά τα πρώτα στάδια της Επιθεώρησης, δηλαδή το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης δεν συµµορφώνεται σε µεγάλη έκταση µε το πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό, ο Συντονιστής Επιθεώρησης είναι υποχρεωµένος, χωρίς καθυστέρηση, να το αναφέρει στη ιοίκηση της επιχείρησης, ώστε να διακοπεί αµέσως η Επιθεώρηση και να υπάρξει, εάν δικαιολογείται, µείωση του κόστους της, ενώ υποβάλλει σχετική Έκθεση, στην οποία αιτιολογείται η απόφαση, χωρίς να απαιτείται αναλυτική καταγραφή των Μη Συµµορφώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Επιθεώρηση, µε εκατέρωθεν συµφωνία, µπορεί να συνεχισθεί είτε ως Προκαταρκτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης ή να διακοπεί τελείως για να δοθεί στην επιχείρηση ο χρόνος που θα επιτρέψει τη διόρθωση των Μη Συµµορφώσεων που έχουν εντοπισθεί. Αν κατά την διάρκεια της νέας Επιθεώρησης Αξιολόγησης σηµειωθούν πάνω από τέσσερις (4) Κύριες Μη Συµµορφώσεις, δεν γίνεται χορήγηση του Πιστοποιητικού. Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Επιθεώρησης αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης ο Συντονιστής ενηµερώνει τη ιοίκηση της επιχείρησης και αποφασίζει, αν απαιτείται, διακοπή της Επιθεώρησης. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, οι Επιθεωρητές της ΚΕΠ παραδίδουν στην επιχείρηση την Έκθεση Επιθεώρησης.

14 ΣΕΛΙ Α 14 ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Η απόφαση για τη χορήγηση ή µη του Πιστοποιητικού ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων λαµβάνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΚΕΠ. Η ΚΕΠ προβαίνει στη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ µετά τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των κύριων µη συµµορφώσεων και την ικανοποιητική διευθέτηση για άρση των απλών δευτερευουσών µη συµµορφώσεων. Μετά την ολοκλήρωση των προηγούµενων διαδικασιών, η ιεύθυνση Πιστοποίησης υποβάλλει στην Επιτροπή Πιστοποίησης τις απαραίτητες πληροφορίες: (α) έκθεση επιθεώρησης (β) σχολιασµός µη-συµµορφώσεων και όπου υπάρχουν προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες (γ) επιβεβαίωση όλων των στοιχείων της αρχικής αίτησης του πελάτη (δ) εισήγηση για πιστοποίηση µε βάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται σε χρονικό διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δύο µήνες. 2.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Εφόσον η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του (των) Πιστοποιητικού (κών) Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων. Το Πιστοποιητικό Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που χορηγεί η ΚΕΠ πιστοποιεί ότι ο πελάτης έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το οποίο πιστοποιήθηκε (CYS EN ISO 22000:2005). Το ΠΣΣ ΑΤ αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τις διαδικασίες και τοµείς που αυτό καλύπτει. Εάν το ΠΣΣ ΑΤ καλύπτει ένα µόνο µέρος των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων της εταιρείας, η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΠΣΣ ΑΤ.

15 ΣΕΛΙ Α 15 ΑΠΟ 28 Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από την ΚΕΠ και αποτελούν µέρος της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΕΠ. Αφού εγκριθεί η χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΚΕΠ και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ της ΚΕΠ και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώµατα της ΚΕΠ και της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Η υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της ΚΕΠ και της επιχείρησης πρέπει να γίνει εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής Πιστοποίησης. H ΚΕΠ δύναται να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόµενο, όταν ζητηθεί, πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί καθώς επίσης και την ισχύ τους. 3. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων προϋποθέτει την συνεχή τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΠ προβαίνει τακτικά σε επιθεωρήσεις επιτήρησης οι οποίες µπορεί να είναι προγραµµατισµένες (τουλάχιστον µία φορά ετησίως), ή και ειδικές (έκτακτες). Ειδική (Έκτακτη) επιθεώρηση διενεργείται όταν: γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων του πελάτη, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, σοβαρά παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρµόδια Αρχή, παραβάσεις σε σχετικές νοµοθεσίες ή και κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετούνται από την ΚΕΠ, σηµαντικές αλλαγές στην οργανωτική δοµή της εταιρείας, αλλαγές στο πεδίο και στις θέσεις εφαρµογής) υπάρχει αµφιβολία για την εφαρµογή προβλεπόµενων διορθωτικών ενεργειών ή ως προς τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή του προτύπου κριθεί αναγκαίο από τη ΚΕΠ όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή Επιτήρησης

16 ΣΕΛΙ Α 16 ΑΠΟ 28 και µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του επιθεωρούµενου. Η συχνότητα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων καθορίζεται από την ΚΕΠ λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων, τη φύση του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων, την επικινδυνότητα των προϊόντων και πιθανώς πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων. Μια επιθεώρηση επιτήρησης µπορεί να είναι συνολική (έλεγχος όλων των στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων) ή τµηµατική (έλεγχος συγκεκριµένων στοιχείων). Εάν οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι τµηµατικές, σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων να επιθεωρούνται τουλάχιστον µία φορά στη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Στοιχεία τα οποία ελέγχονται οπωσδήποτε σε κάθε επιθεώρηση είναι η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών, τα παράπονα των πελατών, η ιχνηλασιµότητα, η ανάκληση προϊόντων και οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργανωτική δοµή, το αντικείµενο και τις δραστηριότητες της επιθεωρούµενης εταιρείας και οι διοικητικές και εποπτικές διεργασίες. Επαναλαµβανόµενες µη συµµορφώσεις που έχουν εντοπισθεί σε προηγούµενες επιθεωρήσεις και δεν έχουν αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά µπορούν να αναβαθµισθούν σε κύριες κατά την κρίση της οµάδας επιθεώρησης. Εάν κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που δε θα υπερβαίνει τους 3 µήνες, και αξιολογούνται ενδεχοµένως και µε νέα επιθεώρηση, οι διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των κύριων µη συµµορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Καθ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την ΚΕΠ για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων. Η ΚΕΠ κρίνει πόσο σηµαντικές είναι οι προγραµµατιζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων: αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της εταιρείας αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων

17 ΣΕΛΙ Α 17 ΑΠΟ 28 αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής διεργασιών παραγωγής ή /και ελέγχου των προϊόντων προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων σηµαντικές τροποποιήσεις στο διάγραµµα ροής ή στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου σηµαντικές τροποποιήσεις στις εφαρµοζόµενες διεργασίες. Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επιτήρησης σηµαντικών τροποποιήσεων του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε η ΚΕΠ, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων προϋποθέτει την συνεχή τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόντα Κανονισµό. Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης µπορούν να είναι από µία έως και δύο κατ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται από τη ΚΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης καθώς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΚΕΠ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ της ΚΕΠ και της επιχείρησης. 4.0 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ ΑΤ, διενεργείται πάντα η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.4. του παρόντος Κανονισµού, όµως δε συµπεριλαµβάνει 2 στάδια, αλλά µόνο 1. Επίσης επέχει τη θέση και της αντίστοιχης χρονικά Επιθεώρησης Επιτήρησης. Οι διαδικασίες ανανέωσης ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες όπως στις περιπτώσεις αρχικής αξιολόγησης. 5.0 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ

18 ΣΕΛΙ Α 18 ΑΠΟ 28 Η διάρκεια ισχύος των χορηγούµενων πιστοποιητικών είναι: Τρία (3) έτη για τα πιστοποιητικά που αφορούν συµµόρφωση ως προς το πρότυπο CYS EN ISO 22000:2005. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ ΑΤ µικρότερης χρονικής ισχύος εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του, και για συγκεκριµένους λόγους. 6.0 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει νέα Αίτηση ή να αιτηθεί εγγράφως, καταθέτοντας και τη σχετική τεκµηρίωση στη ΚΕΠ. Ακολουθούνται οι ιαδικασίες της παραγράφου 2.4. του παρόντος. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. 7.0 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ Η ΚΕΠ µπορεί να προβεί σε αναστολή ή /και οριστική ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών. Την απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών την λαµβάνει η Επιτροπή Πιστοποίησης µετά από εισήγηση της ιεύθυνσης του Οργανισµού. Κατά την εξέταση των θεµάτων που αφορούν αναστολές/ ανακλήσεις η Επιτροπή Πιστοποίησης δύναται να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης αναστολής: σηµαντικές αλλαγές του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε η ΚΕΠ µη άρση κύριων µη συµµορφώσεων εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος παραπλανητική χρήση πιστοποιητικού παραπλανητικές ή /και ψευδείς πληροφορίες από τους εκπροσώπους του πελάτη προς την οµάδα επιθεώρησης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης µη εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του πελάτη προς την ΚΕΠ αναφορικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης χρεοκοπία εταιρείας

19 ΣΕΛΙ Α 19 ΑΠΟ 28 µη τήρηση των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει του παρόντος Κανονισµού π.χ. παρεµπόδιση της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων επιτήρησης και επαναξιολόγησης κατά τις επιβαλλόµενες συχνότητες αίτηση του πελάτη για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αποκλίσεις από νοµικές υποχρεώσεις σε χώρους εκτός πεδίου πιστοποίησης οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος. Σε γενικές γραµµές ο χρόνος αναστολής πιστοποίησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, ο απαιτούµενος χρόνος προηγούµενης ειδοποίησης προ της αναστολής / ανάκλησης της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως της αιτίας που προκάλεσε την ενέργεια αυτή. Κατά συνέπεια ακολουθείται το ακόλουθο σχήµα: Κατάσταση που απαιτεί κοινοποίηση επερχόµενης αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Μέγιστος χρόνος κοινοποίησης προ της αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του ΠΣΣ ΑΤ

20 ΣΕΛΙ Α 20 ΑΠΟ 28 Επιθυµία του αδειούχου Μη καταβολή τελών στο Φορέα Πιστοποίησης Υποχρεωτική συµµόρφωση µε νέες απαιτήσεις λόγω αναθεώρησης του ισχύοντος προτύπου Μη συµµορφώσεις σε επιθεωρήσεις συστήµατος για την ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων Αντικανονική / παραπλανητική χρήση της πιστοποίησης (σήµα ή πιστοποιητικό) Αλλαγή σε πιστοποιηµένες δραστηριότητες που επηρεάζουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις πιστοποίησης Χορήγηση ψευδούς πληροφόρησης στο Φορέα Πιστοποίησης όσον αφορά το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της εταιρείας O Φορέας Πιστοποίησης αποφαίνεται ότι το προϊόν ή/και υπηρεσία είναι επικίνδυνη 10 ηµερολογιακές ηµέρες 30 ηµερολογιακές ηµέρες ιαπραγµατεύσιµη µεταξύ αδειούχου και Φορέα Πιστοποίησης Εως 90 ηµερολογιακές ηµέρες 60 ηµερολογιακές ηµέρες 60 ηµερολογιακές ηµέρες Μηδενικός Μηδενικός Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από τη ΚΕΠ στον πελάτη, και καθορίζονται οι απαιτούµενοι όροι/ διορθωτικές ενέργειες για την άρση της. Σε όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται στον πελάτη κάθε χρήση του πιστοποιητικού. Η αναστολή του πιστοποιητικού σηµαίνεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ). Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισµένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από τη ΚΕΠ. Στην περίπτωση που τα µέτρα που έχουν ληφθεί δε θεωρούνται ικανοποιητικά, η ΚΕΠ µπορεί να δώσει νέα διορία έως 30 ηµερών για την επιβολή διορθωτικών ενεργειών πριν την οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης. Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται οριστική ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και διαγραφή του πελάτη από τον Κατάλογο των Πιστοποιηµένων Εταιρειών. Η οριστική Ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στη ΚΕΠ όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήµατα πιστοποίησης.

21 ΣΕΛΙ Α 21 ΑΠΟ 28 Η ΚΕΠ γνωστοποιεί την Ανάκληση στο ευρύ κοινό µε κάθε µέσο που κρίνει σκόπιµο. 8.0 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της εταιρείας του µε το πρότυπο ως προς το οποίο έχει πιστοποιηθεί. 9.0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 9.1 Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ υποχρεούται : - να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, - να βελτιώνει συνεχώς το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, - να προβαίνει στις κατάλληλες διευθετήσεις για την οµαλή διεξαγωγή της επιθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων και διευθετήσεων σε σχέση µε πρόσβαση σε χώρους και διεργασίες της εταιρείας, σε αρχεία και σε προσωπικό - να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν τις Κύριες και Απλές Μη Συµµορφώσεις που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την Οµάδα Επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν τις Παρατηρήσεις µέχρι τη διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης, - να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το ΠΣΣ ΑΤ της επιχείρησής του µόνο για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες/ µονάδες παραγωγής στις οποίες αφορά το συγκεκριµένο ΠΣΣ ΑΤ και µε σαφή αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης, βάσει του οποίου του έχει χορηγηθεί το ΠΣΣ ΑΤ, - να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση ή διαφήµιση του ΠΣΣ ΑΤ, καθώς και κάθε αναφορά σ' αυτό εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφούν στη

22 ΣΕΛΙ Α 22 ΑΠΟ 28 ΚΕΠ τα αντίστοιχα πρωτότυπα των πιστοποιητικών και να ενηµερωθεί γραπτώς η ΚΕΠ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο ΠΣΣ ΑΤ. - να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ήταν σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της ΚΕΠ (π.χ. αλλαγή δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, αλλαγή υπευθύνου για θέµατα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στη ΚΕΠ γραπτώς εντός είκοσι (20) ηµερών. Σε αντίθετη περίπτωση η ΚΕΠ µπορεί να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα, - να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση της ΚΕΠ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα παράπονα πελατών, που σχετίζονται µε το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το οποίο εφαρµόζει και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης της ΚΕΠ στη σχετική Έκθεση Επιθεώρησης, - να αναγνωρίζει τα ΠΣΣ ΑΤ της ΚΕΠ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες επιχειρήσεις, ως απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης και του παρόντος Κανονισµού, - να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισµού και την υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ΚΕΠ και επιχείρησης, - να ενηµερώνει την ΚΕΠ γραπτώς έγκαιρα για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά, συµπεριλαµβανοµένων καταγγελιών, σοβαρών παραπόνων πελατών, παραβάσεων που διαπιστώνονται από αρµόδιες αρχές, παραβάσεις σε σχετικές νοµοθεσίες ή και κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετούνται από την ΚΕΠ, - να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στο ΠΣΣ ΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης του.

23 ΣΕΛΙ Α 23 ΑΠΟ 28 - να επιτρέπει στο φορέα διαπίστευσης να αξιολογεί τον επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση - να επιτρέπει τη συµµετοχή εκπαιδευόµενων επιθεωρητών στην επιθεώρηση 9.2 Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές της ΚΕΠ, σχετικά µε το εφαρµοζόµενο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει την διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές της ΚΕΠ. Επίσης όλα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα. 9.3 Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής Επιθεωρήσεων Επιτήρησης που καθορίζονται από τη ΚΕΠ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στη ΚΕΠ. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από τη ΚΕΠ και µπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣ ΑΤ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠ Η ΚΕΠ υποχρεούται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, να προβάλει και να δηµοσιοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας των Συστηµάτων Πιστοποίησης της ΚΕΠ, αποφασίζονται από τη ΚΕΠ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Πιστοποίησης. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΚΕΠ που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη µόρφωση, εξειδίκευση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, κανονισµών της ΚΕΠ. Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των επιθεωρητών, της οργάνωσης της επιθεώρησης και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά µε τη συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

24 ΣΕΛΙ Α 24 ΑΠΟ 28 Η ΚΕΠ παρέχει καθοδήγηση στις οµάδες επιθεώρησης και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης στην εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας και των προτύπων. Η ΚΕΠ γνωστοποιεί στον επιθεωρούµενο κάθε φορά τη σύνθεση της οµάδας επιθεώρησης και προβαίνει σε αντικατάσταση µέλους ή µελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκµηριώσει παράπονα για την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης επιθεώρησης, η ΚΕΠ προβαίνει σε νέα επιθεώρηση µε δικά της έξοδα και διαφορετική σύνθεση οµάδας επιθεώρησης. Η ΚΕΠ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζηµιών από ελαττωµατικά προϊόντα της πιστοποιηµένης εταιρείας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τη ΚΕΠ. Η ΚΕΠ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές σκοπεύει να επιφέρει στις απαιτήσεις της για πιστοποίηση-καταχώρηση, ώστε να προγραµµατίζονται και οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύστηµα Ποιότητας ή να αποποιείται η επιχείρηση το ΠΣΣ ΑΤ. Η ΚΕΠ σύµφωνα µε την πολιτική της διαχειρίζεται παράπονα, διαφωνίες, παρατηρήσεις, καταγγελίες ή τυχόν ενστάσεις πελατών ή από τρίτα µέρη αξιολογώντας την κάθε περίπτωση βάση συγκεκριµένης διαδικασίας και ενηµερώνει ανάλογα τον ενδιαφερόµενο. Την ευθύνη της διαχείρισης την έχει ο Υ..Π. ή και ο ιευθυντής Πιστοποίησης.

25 ΣΕΛΙ Α 25 ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣΣ ΑΤ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ Μετά την χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει, στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της, το Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (ΣΣΣ ΑΤ) Ο λογότυπος του Σήµατος Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων είναι ο ακόλουθος: «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΚΕΠ» Η χρήση του σήµατος ΚΕΠ είναι προαιρετική. Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου ΚΕΠ πάνω στα προϊόντα ή την πρωτογενή συσκευασία τους. Ο λογότυπος µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) σε συνδυασµό µε την επωνυµία της πιστοποιηµένης επιχείρησης/ ή το αντίστοιχο πιστοποιηµένο τµήµα αυτής και µε σαφή αναφορά στο πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ, ή β) µε αναφορά στον αριθµό του χορηγηθέντος πιστοποιητικού, ή γ) µε σαφή αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης, ή δ) µε την ένδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CYS EN ISO 22000: Αρ..

26 ΣΕΛΙ Α 26 ΑΠΟ 28 ε)ή µε σαφή αναφορά στις δραστηριότητες ή µονάδες παραγωγής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ δεν καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων και/ ή µονάδων παραγωγής της επιχείρησης, στ) στην δευτερογενή συσκευασία, αποκλειστικά και µόνο σε συνδυασµό µε την παρακάτω φράση και κατά τρόπο που να µην δηµιουργεί σύγχυση ή την εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα: Η/Ο/To... (επωνυµία επιχείρησης παραγωγής)... εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (HACCP) πιστοποιηµένο από τη ΚΕΠ κατά το πρότυπο CYS EN ISO 22000:2005 ή άλλο (υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από κείµενες διατάξεις). Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες. Ο λογότυπος της ΚΕΠ πρέπει να τυπώνεται αποκλειστικά σε µονοχρωµία και σε αναλογίες µικρότερες ή µεγαλύτερες από τα σχήµατα των παραγράφων και Το σήµα ΚΕΠ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΚΕΠ, ο λογότυπος του οποίου έχει κατοχυρωθεί και µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας του. Το σήµα ΚΕΠ αφορά αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ οιονδήποτε τρόπο Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιαδικασίες Πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό υλοποιούνται µε βάση τις διατάξεις τυποποιητικών εγγράφων, η τοποθέτηση, χρήση και λοιπές απαιτήσεις για τα αντίστοιχα Σήµατα ή σηµάνσεις (π.χ. σήµανση CE) είναι σύµφωνες µε τα καθοριζόµενα στα προαναφερθέντα τυποποιητικά έγγραφα Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ µε τις εξής προϋποθέσεις: - Το ΠΣΣ ΑΤ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συσχετίζεται µε συγκεκριµένα προϊόντα κατά τρόπο που να δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα, Όταν το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ καλύπτει µέρος µόνο των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών ή µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων

27 ΣΕΛΙ Α 27 ΑΠΟ 28 της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνει σχετική αναφορά και η επιχείρηση υποχρεούται να το γνωστοποιεί στους πελάτες της στις περιπτώσεις προµήθειάς τους µε προϊόντα και υπηρεσίες της τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και καλύπτονται από το ΠΣΣ ΑΤ. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από την παραγγελία των αντιστοίχων προϊόντων και υπηρεσιών Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής της παραπάνω παραγράφου ο κάτοχος του σήµατος ΚΕΠ, υποχρεούται να θέτει υπόψη της ΚΕΠ, πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή τους τα έγγραφα/ έντυπα και τις θέσεις στις οποίες προτίθεται να το τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ' αυτό και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση του ΠΣΣ ΑΤ, η ΚΕΠ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος κανονισµού To λογότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αναφορές εργαστηριακών ελέγχων, διακρίβωσης ή ελέγχου (inspection) αφού οι αναφορές αυτές θεωρούνται «προϊόντα» ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων της ΚΕΠ για θέµατα πιστοποιήσεων (µη πιστοποίηση, αναστολή-ανάκληση πιστοποιητικών) εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Η τελική απόφαση εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της προσφυγής και η εφαρµογή της είναι υποχρεωτική. Μέχρι την έκδοση αυτής σε ισχύ είναι η προηγούµενη απόφαση. Ο προσφεύγων ενηµερώνεται για την απόφαση εντός 5 ηµερών από τη λήψη τους. Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από τη ΚΕΠ χρεώνονται στον υποβάλλοντα κατά περίπτωση ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τη ΚΕΠ τον προϋπολογισµό του κόστους της ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την καθορισµένη τιµολογιακή πολιτική της ΚΕΠ. εν απονέµεται πιστοποιητικό αν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη πιστοποίησης.

28 ΣΕΛΙ Α 28 ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ) Η ΚΕΠ διαθέτει Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων το οποίο περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του, το Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες που δυνατόν να απαιτούνται κατά περίπτωση ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Kανονισµός Πιστοποίησης µπορεί να αναθεωρείται, µερικώς ή στο σύνολό του, µόνο µε απόφαση του /Σ και κατόπιν γνώµης του Α.Σ.Π της ΚΕΠ. Τυχόν αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, ο πελάτης µπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EΚ ΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ) 02 08/20/2007 Επαναθεώρηση 03 08/03/2008 Αναφορά σε στάδιο 1 και στάδιο /04/2009 Γενική αναθεώρηση µετά και από ευρήµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων 05 03/04/2012 Aναφορά σε χρήση λογότυπου σε εργαστηριακές αναφορές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα