Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους: νομοθετικό πλαίσιο και αντιδράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους: νομοθετικό πλαίσιο και αντιδράσεις"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 63 75, 2014 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους: νομοθετικό πλαίσιο και αντιδράσεις Μαρία Φωτεινή Αναστασίου Διευθύντρια 3ου ΓΕΛ Αμαρουσίου Περίληψη. Το άρθρο αυτό αποτελεί μία συμβολή στη μελέτη διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή της αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι παρουσιάσουμε τόσο το τι ισχύει σε νομοθετικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στη χώρα μας, όσο και τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα, και στη συνέχεια να τα συσχετίσουμε με τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου απέναντι στις πρόσφατες προσπάθειες εφαρμογής ενός νέου νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, του ΠΔ 152/2013. Από την εργασίας μας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να παίρνουν γενικά αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγησή, με την προϋπόθεση όμως ότι θα λαμβάνονται υπόψη κάποιες παράμετροι για τις οποίες θεωρούν ότι παίζουν αρνητικό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, εκπαιδευτικοί φορείς, νομοθετικό πλαίσιο, αντιδράσεις Εισαγωγή Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει απασχολήσει τους ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Γενικά, θα λέγαμε ότι παρατηρείται μια κινητικότητα γύρω από το θέμα αυτό τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα, με το συγκεκριμένο ζήτημα να απασχολεί την κοινή γνώμη, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους πολιτικούς ιθύνοντες. Το ενδιαφέρον αυτό απορρέει τόσο από τη βασική αρχή της αναγκαιότητας της αξιολόγησης ως εργαλείου ανατροφοδότησης συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όσο και από την αρχή της θεωρητικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης θέσεων και πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης της ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού με την παροχή κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη (Ζουγανέλη κ.ά., 2007). Και στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να συνδέεται στενά με το σύνολο των λειτουργιών της εκπαίδευσης και ότι πρόκειται για μια διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ίδιου του εκπαιδευτικού (Cronbach et al., 1980, σ. 14; Ingvarson, 2001, σ. 164). Στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2013 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έστειλε προς διαβούλευση στη Δ.Ο.Ε., την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Ο.Ι.Ε.ΛΕ. το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο τελικά από τις 5/3/2013 αποτελεί νόμο του κράτους, με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 240). Τόσο η δημοσίευση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος όσο και η θεσμοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που επιχειρείται μέσα από το ισχύον πια ΠΔ

2 64 Μ Φ. Αναστασίου 152/2013 προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις και άνοιξαν μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναφερθούμε σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν (ή θα επηρεάσουν) την εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Στην προσπάθειά μας αυτή θα αξιοποιηθούν τόσο τα ερευνητικά δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με τη στάση του εκπαιδευτικού κόσμου απέναντι στην αξιολόγηση, όσο και τα στοιχεία από κείμενα διαφόρων φορέων απέναντι στις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης. Αρχικά θα γίνει λόγος για τα μοντέλα αξιολόγησης που απαντούν διεθνώς και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο ΠΔ152/2013 καθώς και τις σχετικές αντιδράσεις απέναντι σε αυτό. Τις τελευταίες θα τις συσχετίσουμε και με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα. Μορφές αξιολόγησης Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής μορφές αξιολόγησης (Πασιαρδής, 1996, σ ; Tschannen Moran et al., 1998, σ ; Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010, σ. 29): α) Διαμορφωτική, που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Δεν έχει τον χαρακτήρα απειλής για τον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που εντοπιστούν κάποια σημεία που δεν είναι όπως θα έπρεπε. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από την επιθυμία παροχής ευκαιριών για βελτίωση και της μεγαλύτερης δυνατής βοήθειας όχι μόνο για την κάλυψη των αδυναμιών που θα εντοπιστούν αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. β) Συγκριτική, που αποσκοπεί στην επιλογή εκείνων των εκπαιδευτικών που είναι πιο αποτελεσματικοί, προκειμένου να προαχθούν ή να αξιοποιηθούν σε θέσεις κλειδιά του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, εδώ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους στόχους του εκπαιδευτικού οργανισμού από τον οποίο διενεργείται η αξιολόγηση. Το (β) συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων σχετικών με το επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευτικών, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να του προσδώσει και έναν χαρακτήρα απειλής. γ) Κριτηριακή, που διενεργείται για σκοπούς μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ή για επιλογή σχολείων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια του (γ) ο αξιολογούμενος καλείται να αποδείξει ότι διαθέτει εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των διδακτικών του καθηκόντων, έτσι όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την έρευνα τη σχετική με την αποτελεσματική διδασκαλία. Σύμφωνα με τους Μαρκόπουλο και Λουριδά (2010, σ. 32), η απόλυση ως αποτέλεσμα της κριτηριακής αξιολόγησης δε συνάδει με τον ανθρωπισμό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την εκπαίδευση και την παιδεία. Επιπλέον, η απόλυση ενός εκπαιδευτικού επιβαρύνει και την οικονομία του κράτους, το οποίο επένδυσε σε αυτόν τον άνθρωπο, διαθέτοντας χρήματα για τις σπουδές και την επιμόρφωσή του. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ α) της αυτοαξιολόγησης, που πραγματοποιείται από τα ίδια τα άτομα που μετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο και αφορά την (αυτο)αποτίμηση της δικής του προσπάθειας, και β) ετεροαξιολόγησης, που γίνεται από ένα άτομο ή μια αρμόδια ομάδα με στόχο να κρίνει κάποιο άλλο πρόσωπο (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008, σ. 32).

3 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 65 Νομοθεσία Μία από τις τελευταίες προσπάθειες εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης στην Ελλάδα πριν από αυτήν του 2013 έγινε στα πλαίσια του Νόμου 2986/2002, σύμφωνα με τον οποίο αξιολογούνταν τόσο η σχολική μονάδα και ο εκπαιδευτικός όσο και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης ιεραρχικά. Ολοφάνερη γίνεται η αίσθηση της πολυσυλλεκτικότητας κατά τη συλλογή πληροφοριών, καθώς επίσης και ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (Καπαχτσή, 2008, σ ). Με τον συγκεκριμένο νόμο προβλεπόταν ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και αξιολόγησης μέσω μιας ιεραρχημένης δομής ελεγχόμενης από την κεντρική εξουσία, καθώς οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι θα συγκέντρωναν πυραμιδικά τον έλεγχο των σχολείων της περιφέρειάς τους. Έντονη κριτική ασκήθηκε στη μεγάλη συγκέντρωση εξουσίας στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που ελέγχονται από το Υπουργείο, καθώς και στην ποσοτικοποίηση της αξιολόγησης με 17 δείκτες (με βάση τα πρότυπα του Ο.Ο.Σ.Α.), που θεωρήθηκε ότι οδηγούσαν στην πλήρη αντιστοίχιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς (Στάμος, 2004, σ. 11). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου η αξιολόγηση συνδεόταν με τη μονιμοποίηση και τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Κριτική ασκήθηκε ως προς την ασάφεια των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Γενικά, γινόταν λόγος για τα εξής τρία κριτήρια: α) επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, β) παιδαγωγική διδακτική ικανότητα, γ) ενδοσχολική και εξωσχολική συμπεριφορά. Σύμφωνα όμως με τους Καββαδία & Φατούρο (2002) ποτέ δεν προσδιορίστηκε με σαφήνεια: α) Ποιο είναι το πρότυπο του επιστημονικά καταρτισμένου εκπαιδευτικού, με το οποίο συγκρίνεται και κρίνεται ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται; β) Ποια παιδαγωγικά και επιστημονικά ρεύματα γίνονται αποδεκτά; γ) Πώς οριοθετείται το «επιτρεπτό» για τον εκπαιδευτικό; δ) «Nομιμοποιούνται» οι πρωτοβουλίες ή οι δημιουργικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών από τις κεντρικά προερχόμενες οδηγίες; Εμείς θα προσθέταμε και το εξής: τι σημαίνει ότι κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη και η εξωσχολική συμπεριφορά; Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο κριτήριο είχε αντιμετωπισθεί ιδιαίτερα αρνητικά κατά την εφαρμογή του την περίοδο του επιθεωρητισμού (Καραφύλλης, 2002). Όσον αφορά τους φορείς της αξιολόγησης, στη θέση των Μόνιμων Αξιολογητών του προηγούμενου Νόμου 2525/97 ήρθαν 100 πάρεδροι του Π.Ι. με τους υπεύθυνους των «ομάδων εργασίας» του Κ.Ε.Ε. καθώς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Ουσιαστικά εφαρμοζόταν ένα πυραμιδωτό σύστημα αξιολόγησης, στην κορυφή του οποίου βρίσκονταν οι Περιφερειακοί Διευθυντές, στο ενδιάμεσο τμήμα οι Συντονιστές Σχολικοί Σύμβουλοι και οι σχολικοί διευθυντές, και στη βάση της οι εκπαιδευτικοί, που ήταν και οι τελικοί αποδέκτες της αξιολόγησης όλων των παραπάνω. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα σύστημα που σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αποκεντρωτικό, αφού δεν παραχωρούταν καμιά εξουσία προς τις σχολικές μονάδες ή τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Το μόνο που επιτυγχανόταν μέσα από την πυραμιδωτή αξιολόγηση ήταν μια αποσυμπύκνωση των λειτουργιών που παλαιότερα ήταν πιο κεντρικά συγκεντρωμένες (Καββαδίας & Φατούρου, 2002). Αν και ήταν θετικό ότι το 2002 άρχισε η συζήτηση και για την αυτοαξιολόγηση, η τελευταία βάσει του νόμου βρισκόταν υπό τον στενό έλεγχο και την εποπτεία παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι σχολικές μονάδες θα αξιολογούνταν με βάση κριτήρια και δείκτες κεντρικά καθορισμένους από το K.E.E. (Ζουγανέλη κ.ά., 2007, σ. 141). Οι σχολικές

4 66 Μ Φ. Αναστασίου μονάδες θα συνέτασσαν, βέβαια, και θα υπέβαλλαν ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης αλλά αυτό δε σημαίνει αυτόματα ότι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς συμμετέχουν και καθορίζουν τους γενικότερους στόχους και τη λειτουργία του σχολείου. Οι Καββαδίας & Φατούρου (2002) υποστηρίζουν ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία επιδιωκόταν ο προσανατολισμός των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας στο «ειδικό», στο δικό τους σχολείο, και όχι στο γενικότερο πλαίσιο άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και στους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς παράγοντες που την προσδιορίζουν. Εξάλλου, μέσα από την αποσπασματική εξέταση της λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, είναι εύκολη η μετάθεση των ευθυνών από την πολιτική εξουσία και τον διοικητικό μηχανισμό της εκπαίδευσης στους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έμφαση στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας δόθηκε και με τον Νόμο 3848/2010, ενώ ο σημαντικός ρόλος που παίζει η σχολική μονάδα και η γενικότερη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης τονίζονταν ως σκοποί της αυτοαξιολόγησης και από την εγκύκλιο 37100/Γ1/ , όπου παρουσιάζονταν οι πέντε βασικοί τομείς στους οποίους θα αξιολογούνταν οι σχολικές μονάδες: μέσα πόροι, διοίκηση σχολείου, κλίμασχέσεις, εκπαιδευτικές διαδικασίες, εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Μαρκόπουλο και Λουριδά (2010, σ. 34), η φιλοσοφία του νόμου 3848/2010 και της εγκυκλίου 37100/Γ1 για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση, πριμοδοτώντας τον συνεργατικό και διαμορφωτικό χαρακτήρα της όλης διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι πιθανώς ανεφάρμοστο μία σχολική μονάδα να αξιολογηθεί σε όλους αυτούς τους προβλεπόμενους τομείς και να εκπονήσει και σχέδια δράσης για τη βελτίωσή της. Σε κάθε περίπτωση η αυτοαξιολόγηση θα υλοποιούταν από ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του συλλόγου διδασκόντων και σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο. Το γεγονός, βέβαια, ότι οι μαθητές και οι γονείς απλώς θα ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αλλά δε θα συμμετείχαν ουσιαστικά σε αυτήν, έρχεται σε αντίθεση με τον ευρύ συμμετοχικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης. Άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν προβλέπεται σύνδεση μεταξύ της αυτοαξιολόγησης και κάποιας μορφής εξωτερικής αξιολόγησης, παρά τις τάσεις μετα αξιολόγησης που είχαν εμφανιστεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια (Ζουγανέλη κ.ά., 2008, σ ). Οι Μαρκόπουλος & Λουριδάς (2010, σ. 35) συσχετίζουν την απουσία εξωτερικών κριτών με τις αρνητικές στάσεις της πλειονότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτούς και τη θεωρούν κατάλοιπο του επιθεωρητισμού. Αναφορικά με το ΠΔ 152/2013, πρόκειται αναμφίβολα για το αναλυτικότερο νομοθετικό κείμενο στην ιστορία της ελληνικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό γίνεται λόγος ακόμα και για διαφορετική βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, η οποία μάλιστα προσδιορίζεται επακριβώς με ποσοστά. Ίσως με τον τρόπο αυτό οι συντάκτες του διατάγματος προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη όλες οι πλευρές της δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. Εδώ, όμως, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο είναι εφικτό ένας αξιολογητής, στον βαθμό που θέλει να είναι η αξιολόγησή του όσο πιο πλήρης ή τουλάχιστον όσο λιγότερο ελλιπής γίνεται, να παρακολουθήσει την πληθώρα των στοιχείων που αφορούν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, την αξιολόγηση των μαθητών, την υπηρεσιακή συνέπεια, επάρκεια, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού «μία, τουλάχιστον, φορά ανά

5 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 67 τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος)» (άρθ. 17, παρ. 9). Το πυραμιδωτό σύστημα αξιολόγησης των προηγούμενων νομοσχεδίων διατηρείται στο ΠΔ152/2013, αφού αυτός που ανήκει σε μια βαθμίδα κατώτερη από κάποια άλλη, αξιολογείται από κάποιον που ανήκει στην αμέσως ή σχεδόν αμέσως ανώτερη βαθμίδα, π.χ. οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, οι διευθυντές σχολικών μονάδων αξιολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους, οι υποδιευθυντές από τους διευθυντές, και, τέλος, οι εκπαιδευτικοί από τους σχολικούς συμβούλους και από τους διευθυντές των σχολείων. Ο συγκεκριμένος τύπος αξιολόγησης δεν είναι ουσιαστικά ανατροφοδοτικός, με την έννοια των Ζουγανέλη κ.ά. (2007, σ. 137), σύμφωνα με τους οποίους στην περίπτωση του συγκεκριμένου τύπου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη διδασκαλία ως συνειδητή πράξη και η δυνατότητα ευρύτερης βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου μέσω της ανατροφοδότησης που θα προκύψει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο ΠΔ 152/2013 δε γίνεται λόγος για κάποια διαδικασία (ανατροφοδοτικής) αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Αν από τους συντάκτες του προς διαβούλευση ΠΔ θεωρείται αυτονόητο ότι ο κάθε αξιολογούμενος μόλις λάβει την έκθεση αξιολόγησης, θα διαβάσει για τις οποίες αδυναμίες του και θα προσπαθήσει να τις καλύψει, δε νομίζουμε ότι αυτό ισχύει απαραίτητα, τουλάχιστον για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι πίσω από το ΠΔ 152/2013 υποκρύπτονται μη αγαθές προθέσεις. Με άλλα λόγια, αν οι συντάκτες του ΠΔ ήθελαν πραγματικά να πείσουν τους δύσπιστους εκπαιδευτικούς για τις μη κακές τους προθέσεις, θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και κάποιες διατάξεις σχετικά με το πώς θα βοηθιούνταν οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις αδυναμίες που τυχόν θα εντοπιστούν κατά την αξιολόγησή τους. Τελικά, αυτό, βέβαια, έγινε εκ των υστέρων, αφού στα πλαίσια της εφαρμογής του ΠΔ 152/2013 οι εκπαιδευτικοί που κατά την αξιολόγηση θα κριθούν μη επαρκείς, θα επιμορφωθούν και δε θα απολυθούν (Βήμα, 2014). Η πρόταση αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013 πάσχει και από το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως κάτι το ξεκομμένο από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, αναφορικά με την αποτίμηση της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προβλέπει ότι αυτή γίνεται με βάση και τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, επιμορφώσεις κλπ., το αν κατέχουν πιστοποιήσεις για ξένες γλώσσες ή ΤΠΕ, το αν είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. άρθ. 10, παρ. 5 και άρθ. 14, παρ. 5). Πουθενά στο ΠΔ δεν υπάρχει κάποια πρόνοια για εκείνους που λόγω οικονομικής αδυναμίας δε θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά τα προσόντα. Με άλλα λόγια πουθενά δεν υπάρχει πρόνοια για το γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία δεν έχουν όλοι οι αξιολογούμενοι, ακόμα κι αν έχουν τη διάθεση, τις ίδιες δυνατότητες απόκτησης των προσόντων που θα εκτιμηθούν κατά την αξιολόγησή τους. Ίσως στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να παρέχεται κάποια οικονομική ενίσχυση σε κάποιους εκπαιδευτικούς με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ή θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα σε πανεπιστημιακά τμήματα να δομήσουν ένα οικονομικότερο σύστημα πιστοποίησης προσόντων εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, στο ΠΔ 152/2013 αγνοείται ότι στην Ελλάδα (και πιθανώς σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες του πλανήτη μας) οι σχολικές τάξεις δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ομοιομορφίας ή ετερογένειας. Πουθενά στο ΠΔ 152/2013 δεν υπάρχει κάποια πρόνοια σχετικά με το πώς θα αξιολογηθεί κάποιος που θα χρειαστεί να προσαρμόσει τη

6 68 Μ Φ. Αναστασίου διδασκαλία του σε μία τάξη, π.χ. με 10 γηγενείς μαθητές και 10 μη γηγενείς με παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, και πώς κάποιος με 2 γηγενείς και 20 μη γηγενείς με διαφορετικά επίπεδα γνώσης της ελληνικής κλπ. Γενικότερα, όπως επισημαίνουν, οι Καββαδίας (2013, σ. 31) και οι Φατούρου & Καββαδίας (2013, σ. 28), στο συγκεκριμένο ΠΔ αγνοούνται οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και κατά συνέπεια και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι δεν αποκλείεται ο κάθε καλόπιστος αξιολογητής να θελήσει να λάβει υπόψη του τα παραπάνω προβλήματα αλλά ακόμα κι έτσι, αυτό δε θα πρέπει να αφήνεται στην καλή προαίρεση του αξιολογητή αλλά να προβλέπεται, για παράδειγμα ένα σύστημα αναπροσαρμογής του βαθμού της αξιολόγησης ανάλογα με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού όπου εργάζεται ή την περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα. Όσον αφορά πιο επιμέρους ζητήματα όπως το πόσο τελικά αντικειμενικά θα γίνεται ο χαρακτηρισμός κάποιου ως επαρκούς ή πολύ καλού ή εξαιρετικού, ο Καλημερίδης (2013, σ ) επισημαίνει ότι τα κριτήρια πολλές φορές διαφοροποιούνται ουσιαστικά μόνο φραστικά. Για παράδειγμα, αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ καλός ή εξαιρετικός με κριτήρια που στο σύνολό τους ενυπάρχουν σε αυτά βάσει των οποίων κάποιος χαρακτηρίζεται απλώς ως επαρκής και ουσιαστικά αυτό που γίνεται στην περίπτωση του πολύ καλού ή του εξαιρετικού είναι ότι τα κριτήρια του επαρκούς εξειδικεύονται ή παραφράζονται. Αυτό, όμως, δεν οδηγεί σε ασφαλή κριτήρια αξιολόγησης, τη στιγμή μάλιστα που μίας μονάδας διαφορά στη βαθμολογία είναι αρκετή ώστε κάποιος να χαρακτηριστεί επαρκής (βαθμολογούμενος με 60) και όχι πολύ καλός (βαθμολογούμενος με 61). Οι αντιδράσεις απέναντι στην αξιολόγηση Επιχειρήματα που διατυπώνονται γενικά κατά της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, είναι ότι αυτή αναιρεί και προσβάλλει την ατομική ευθύνη του εκπαιδευτικού, ακυρώνει την επιστημονική του κατάρτιση και περιορίζει την ελεύθερη δημιουργικότητα και δράση του, εφόσον αποτελεί μηχανισμό γραφειοκρατικού και γενικά διοικητικού ελέγχου και ένα πολιτικό μέτρο που καλλιεργεί τον συμβιβασμό με άνωθεν επιβολές. Έτσι, συμβάλλει στη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού (Καββαδίας & Τσιριγώτης, 1997, σ. 29, 31; Χαρίσης, 2007, σ. 160). Επιπλέον, αναφέρονται προβλήματα που συνδέονται με την επινόηση κριτηρίων αξιολόγησης, την υποκειμενικότητα των αξιολογητών, το ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ποια αποτελέσματα είναι προϊόν (μόνο) της εκπαίδευσης και ποια οφείλονται (και) σε άλλους παράγοντες (π.χ. φροντιστήρια, τηλεόραση κ.λπ.), την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την παρείσφρηση πολιτικών κ.ά. σκοπιμοτήτων στις διαδικασίες αξιολόγησης, κάτι που θα μπορούσε μέσω μεροληπτικών ή άδικων αποφάσεων να οδηγήσει ουσιαστικά στην ακύρωση πρακτικά της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 2004, σ ). Συνήθως τα επιχειρήματα κατά της αξιολόγησης κινούνται σε ένα επίπεδο πιο πολύ κοινωνικό ιδεολογικό και αντανακλούν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως εργαλείο πολιτικού ουσιαστικά ελέγχου των εκπαιδευτικών. Γενικά, σύμφωνα με τον Στάμο (2004, σ. 17), η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία, καθώς οι φορείς της έχουν πάντα μια ιδεολογική και κοινωνική αφετηρία και συχνά θεωρείται ότι ο ρόλος τους είναι

7 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 69 πολιτικός και η αξιολόγησή τους εκφράζει την πρόθεση να εξυπηρετήσουν το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά του κοινωνικού χαρακτήρα της αξιολόγησης είναι τα ευρήματα της έρευνας του Χαρακόπουλου (1998, σ , ), σύμφωνα με τα οποία, αναφορικά με την αξιολόγηση έτσι όπως αυτή γινόταν μέχρι το 1982, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πίστευε ότι σκοπός της ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας της εκπαίδευσης και η συμμόρφωση των καθηγητών με την κυρίαρχη ιδεολογία. Μόνο το 6,1% θεωρούσε ότι σκοπός του συγκεκριμένου τύπου αξιολόγησης ήταν η αξιοκρατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η σύνδεση της αξιολόγησης με στοιχεία που σχετίζονται περισσότερο με κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά και λιγότερο με παιδαγωγικά κ.λπ. κριτήρια φαίνεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες όταν ερωτήθηκαν πού αποδίδουν τη μακροχρόνια έλλειψη αξιολόγησης (η έρευνα διεξήχθη το ). Έτσι, το 81,8% δήλωσε ως κύρια αιτία την έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού στον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άλλες αιτίες στην οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποδίδει τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης, είναι ξεκάθαρα πολιτικής φύσης: οι συχνές αλλαγές της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΕΠΘ (80,2%) και η έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (74,5%). Ο Σολομών (1998) γενικά παρατηρεί ότι η όποια μεταρρύθμιση των ζητημάτων αξιολόγησης, όπως και κάθε μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο αποτέλεσμα της δράσης και της σύγκρουσης ή της στρατηγικής συνεργασίας συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων. Επιπλέον, κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να θεωρείται ότι επιχειρεί να διαχειριστεί και να ρυθμίσει στο εκπαιδευτικό επίπεδο μια σειρά από αλλαγές που συντελούνται γενικά στην κοινωνική βάση και ειδικότερα στους στίβους του πολιτισμού, της οικονομίας και της τεχνολογίας, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές πλαίσιο. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των αντιδράσεων κατά της αξιολόγησης φαίνεται και από τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση στον ελλαδικό χώρο. Σε καμιά από αυτές τις έρευνες δε φαίνεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών να είναι γενικά κατά της αξιολόγησης. Ακόμα και στην έρευνα όπου παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που παίρνουν αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγηση, αυτό δεν ξεπερνά το 42,3% (Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2006). Σε κάποιες όμως έρευνες διατυπώθηκαν επιφυλάξεις απέναντι στη διαδικασία της αξιολόγησης ακόμα και από αυτούς που ήταν γενικά υπέρ της αξιολόγησης. Έτσι, τέθηκαν ζητήματα αντικειμενικότητας και ευθυκρισίας (Χαρακόπουλος, 1998; Ρεκαλίδου & Μούσχουρα, 2005; Αθανασίου & Γεωργούση, 2006; Ζουγανέλη κ.ά., 2008; Ματσαγγούρας, 2012) καθώς και του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2006; Χαϊδεμενάκου, 2006). Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό που δημιουργεί επιφυλάξεις στους εκπαιδευτικούς δεν είναι το ότι θα αξιολογηθούν αλλά το ότι μπορεί να αδικηθούν από την αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι οι επιφυλάξεις αυτές δεν είναι μόνο κατάλοιπο του επιθεωρητισμού που κυριάρχησε επί δεκαετίες στα της αξιολόγησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και του έργου τους, αλλά και του ότι οι συμμετέχοντες στις διάφορες έρευνες ζουν σε μια κοινωνία όπου δεν είναι ή δεν ήταν ασυνήθιστο η επαγγελματική εξέλιξη κάποιου να γίνεται μη αξιοκρατικά ή με την κομματοκρατία να παίζει σημαντικό ρόλο. Από την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα του Ματσαγγούρα (2012) η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της θεσμοθέτησης μιας ανεξάρτητης αρχής που θα διασφαλίζει την εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, ενώ στην

8 70 Μ Φ. Αναστασίου έρευνα των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2003) οι εκπαιδευτικοί που τάχθηκαν υπέρ της αξιολόγησης, πρότειναν τη δημιουργία ενός ειδικού επιστημονικού σώματος αξιολογητών που θα συγκροτείται διακομματικά. Επιπλέον, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τα δεδομένα του Eurydice (2004), βασικό στοιχείο της εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεί η εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αντικειμενικότητας. Από την άλλη πλευρά, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση με την έννοια της βελτίωσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό ο αξιολογούμενος να αναμένει από τον αξιολογητή ή τουλάχιστον από το προϊόν της αξιολόγησης (δηλ. την αξιολογική έκθεση) να λειτουργεί (και) ανατροφοδοτικά προς αυτόν, βοηθώντας τον με αυτό τον τρόπο να ξεπεράσει τις τυχόν αδυναμίες του, άρα να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Στην έρευνα της Αναστασίου (2013) η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι θετική απέναντι στη σύνδεση ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, και η στάση αυτή συνάδει και με δεδομένα άλλων ερευνών. Έτσι, στην έρευνα των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2003) οι εκπαιδευτικοί που δέχονται την αξιολόγηση, την αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, ως ευκαιρία για ανατροφοδότηση, βελτίωση και επαγγελματική ανέλιξη, ενώ στην έρευνα των Ρεκαλίδου & Μούσχουρα (2005) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι θα ήθελε να της κοινοποιείται η περιγραφική αξιολογική έκθεση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανατροφοδοτικής συζήτησης με τον αξιολογητή, καθώς θεωρεί ότι μέσω της ανατροφοδότησης στην αξιολόγηση επέρχεται βελτίωση του εκπαιδευτικού και του έργου του. Στη δε έρευνα των Ανδρεαδάκη & Μαγγόπουλου (2006) οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την αξιολόγηση χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αποδοχή της υποστηρικτικής και αντισταθμιστικής λειτουργίας της αξιολόγησης, και συνδέουν την αναγκαιότητά της, μεταξύ άλλων, με την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα των Αθανασίου & Γεωργούση (2006) ανέφεραν ως θετικά στοιχεία της αξιολόγησης τη συστηματική ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική καθοδήγηση των νέων εκπαιδευτικών. Το να περιλαμβάνεται στην αξιολογική διαδικασία και το στοιχείο της ανατροφοδότησης εμφανίστηκε και στην έρευνα του Ματσαγγούρα (2012). Εξάλλου, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα δεδομένα του Eurydice (2004) προκύπτει ότι οι κρίσεις που διατυπώνονται στα πλαίσια της εξωτερικής ατομικής αξιολόγησης σχετίζονται πιο πολύ με την ανατροφοδότηση ή την παροχή συμβουλών. Επιπλέον, και η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων συνήθως αποσκοπεί στο να παρέχει συμβουλές στις σχολικές μονάδες έτσι ώστε να καταστούν κέντρα ποιοτικής εκπαίδευσης. Συχνά δε η όποια βελτίωση να συνδέεται και με την κατάλληλη επιμόρφωση. Έτσι, στην έρευνα των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2003) οι εκπαιδευτικοί που τάχθηκαν υπέρ της αξιολόγησης, τη συνέδεσαν, μεταξύ άλλων, με την υποστήριξη των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις των Χαϊδεμενάκου (2006) και Ματσαγγούρα (2012). Οι στάσεις αυτές απέναντι στην επιμόρφωση συνάδουν με τη σύνδεση που κάνουν οι Κατσαρού & Δεδούλη (2008, σ. 75) μεταξύ επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς και με την επισήμανση των Βλάχου κ.ά. (2008, σ. 563) ότι η επιμόρφωση αποτελεί μια καθοριστική και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των εκπαιδευτικών (έτσι ώστε να ασκήσουν τον ρόλο των σχεδιαστών και διαμορφωτών της μάθησης και της σχολικής ζωής) όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικότερα.

9 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 71 Οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων Το έλλειμμα στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω όσον αφορά τη σύνδεση αξιολόγησης και ανατροφοδότησης και ο μη διαμορφωτικός χαρακτήρας φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και όσον αφορά τις αντιδράσεις συνδικαλιστικών φορέων απέναντι στο συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης. Έτσι, η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της στις 13/11/2013 συνδέει την αντίθεσή της προς το ΠΔ 512/2013 με το γεγονός ότι δε λήφθηκαν υπόψη οι δικές της «παρατηρήσεις και προτάσεις για μια ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική διαδικασία ουσιαστικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου» (ΔΟΕ, 2013). Και στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (της 25/1/2014) γίνεται λόγος για τη μη εφαρμογή του ΠΔ 152/2013 και «την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση» με στόχο, μεταξύ άλλων, «τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού [...] θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων» (ΠΕΕΔΣΜΠΕ, 2013). Η δε ΠΕΣΣ σε ανακοίνωσή της στις 4/1/2013 κάνει λόγο για αξιολόγηση «αποσυνδεδεμένη από την επιμόρφωση» που «δεν μπορεί να επιτελέσει τον διαμορφωτικό της ρόλο» (ΠΕΣΣ, 2013). Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι μία βασική ένσταση των αντιτιθέμενων στο ΠΔ 152/2013 είναι το γεγονός ότι η αξιολόγηση δε φαίνεται να συνδέεται με κάποια μορφή ανατροφοδότησης ή με διαδικασίες που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Σε διάφορες έρευνες σχετικά με την αξιολόγηση στην Ελλάδα, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση με τις έννοιες της ανατροφοδότησης (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2003; Ρεκαλίδου & Μούσχουρα, 2005; Μπέμπης, 2008; Ματσαγγούρας, 2012; Αναστασίου, 2013) και της βελτίωσης (Χαρακόπουλος, 1998; Αθανασίου & Ξηντάρας, 2002; Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2003; Ρεκαλίδου & Μούσχουρα, 2005; Αθανασίου & Γεωργούση, 2006; Γκανάκας, 2006; Χαϊδεμενάκου, 2006; Ζουγανέλη κ.ά., 2008; Ματσαγγούρας, 2012; Αναστασίου, 2013). Όσον αφορά τον κοινωνικό χαρακτήρα που προσδίδεται στην αξιολόγηση η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της 13/11/2013 κάνει λόγο για «φιλοσοφία [...] χειραγώγησης» και τη συνδέει με απολύσεις εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, 2013). Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση της 20/1/2014 θεωρείται ότι «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (υπό την όποια ηγεσία) αποδεικνύει ότι ως μοναδικό στόχο έχει τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών» (ΔΟΕ, 2014). Το κοινωνικό στοιχείο είναι εντονότερο σε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 8/1/2014 όπου τονίζεται (με έντονα και υπογραμμισμένα στοιχεία) ότι «η αξιολόγηση επιχειρεί να μεταφέρει τα ταξικά αποτελέσματα της πολιτικής της Ε.Ε. επιχειρήσεωνκυβέρνησης στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό, στο γονιό, στη σχολική μονάδα», ενώ στη συνέχεια εκτιμάται ότι «διαμέσου των διαφόρων αξιολογήσεων η Ε.Ε., το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση επιχειρούν [...] να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών συνδέοντας την αξιολόγηση με το νέο πειθαρχικό δίκαιο» (ΟΛΜΕ, 2014). Εδώ βλέπουμε να χρησιμοποιείται ξεκάθαρα πολιτική φρασεολογία (ταξικά αποτελέσματα, πολιτική της Ε.Ε. επιχειρήσεων κυβέρνησης) και, όπως και στην περίπτωση της ΟΛΜΕ, η αξιολόγηση συνδέεται εξ ορισμού με τις κακές προθέσεις αυτών που ασκούν την εξουσία. Οι θέσεις αυτές απηχούν σε κάποιο βαθμό παρόμοιες απόψεις που έχουν καταγραφεί σε έρευνες σχετικά με την αξιολόγηση. Έτσι, στην έρευνα των Ζουγανέλη κ.ά. (2008, σ ) σχεδόν οι μισοί από τους ερωτώμενους θεωρούσαν ότι η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός ελέγχου και περιορισμού της παιδαγωγικής ελευθερίας ή

10 72 Μ Φ. Αναστασίου και ενοχοποίησης των εκπαιδευτικών για τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Και στην έρευνα της Χαϊδεμενάκου (2006) εκφράστηκε ανησυχία για την πιθανότητα χρήσης των πορισμάτων της αξιολόγησης ως μέσου για την απομάκρυνση και την απόλυση των εκπαιδευτικών που δε θα αξιολογηθούν θετικά. Επιπλέον, στην έρευνα των Αθανασίου & Γεωργούση (2006) ως πιθανά αρνητικά στοιχεία της αξιολόγησης αναφέρθηκαν ο κίνδυνος άδικης μεταχείρισης του κρινόμενου εκπαιδευτικού και η ανυπαρξία εγγυήσεων για την αντικειμενική αξιολόγηση του διδακτικού έργου. Συμπεράσματα Προτάσεις Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καταλήγουμε στο ότι η αντίθεση του εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που προωθείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. δε θα πρέπει να αποδοθεί σε μια γενικότερη αντίθεση προς κάθε μορφή αξιολόγησης αλλά περισσότερο στο ότι για αρκετούς εκπαιδευτικούς η συγκεκριμένη αξιολόγηση δε φαίνεται να έχει έναν ξεκάθαρα διαμορφωτικό χαρακτήρα και, επιπλέον, μπορεί να αποσκοπεί πρωτίστως σε απολύσεις, τιμωρίες, χειραγώγηση των εκπαιδευτικών κλπ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αν η αξιολόγηση έχει διαπιστωτικό ανατροφοδοτικό χαρακτήρα και γίνεται αντικειμενικά ή με στόχο τη βελτίωση και όχι την "καταδίκη" του αξιολογούμενου, τότε θα μπορούσε να είναι αποδεκτή. Αυτή η σύνδεση της αξιολόγησης με την προσωπική βελτίωση του εκπαιδευτικού και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού του έργου δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί (τουλάχιστον η πλειοψηφία τους) δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αξιολογηθούν αν θεωρούν ότι αυτό γίνεται με στόχο τη βελτίωσή τους και την αντιμετώπιση κάποιων αδυναμιών τους και όχι μια αρνητική αποτίμηση αυτού που προσφέρουν. Φαίνεται γενικότερα να υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στις τυχόν καλές προθέσεις εκείνων που προωθούν την εφαρμογή του ΠΔ 512/2013, και από την άποψη αυτή θα ήταν προτιμότερο να ακουστούν εκείνες οι φωνές που προτείνουν την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Υ.ΠΑΙ.Θ. και εκπαιδευτικών, πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο διάλογος αυτός δε θα γίνεται απλώς για να κερδηθεί χρόνος και τελικά να αποφευχθεί οποιαδήποτε αξιολογική διαδικασία που, εφόσον διεξαχθεί με τρόπο αντικειμενικό και με καλές προθέσεις, μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ίσως τελικά, μια επιτυχής λύση στα παραπάνω προβλήματα θα ήταν η εφαρμογή μιας μετααξιολόγησης, δηλ. ενός συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, που θα αποσκοπούσε στη βελτίωση της σχολικής μονάδας μέσω της αυτοαξιολόγησης και (στη συνέχεια) στη διασφάλιση της ποιότητας της εσωτερικής αξιολόγησης μέσω της εξωτερικής αξιολόγησης, που θα αποτελούσε μια πιο ανεξάρτητη σε σχέση με τους αξιολογούμενους διαδικασία (Cuttance, 1994, σ. 108; Ανδρέου, 1999, σ. 201; Δούκας, 1999, σ. 180). Η μετααξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί και με μια προσαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 512/2013. Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγούσε στη μείωση των αντιδράσεων απέναντι στην προς εφαρμογή αξιολόγηση, με την έννοια ότι θα έδειχνε πως η Πολιτεία ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών που ας μην αγνοούμε ότι προέρχονται από ένα περιβάλλον όπου η αξιολόγηση είτε δε γινόταν καθόλου είτε συνήθως συνδεόταν με αρνητικές ή δόλιες προθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι η λήψη μέτρων για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογούντων και αξιολογούμενων.

11 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 73 Αναφορές Cronbach, L., Ambron S., Dornbusch, S., Hess, R., Hornik, R., Phillips, D., Walker, D., Weiner, S. (1980). Toward reform of program evaluation. San Francisco: Jossey Bass. Cuttance, P. (1994). Quality assurance in Education systems. Studies in Educational Evaluation, 20, Eurydice (2004). Evaluation of shools providing Compulsory Education in Europe. Brussels: Eurydice. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από of schools providing compulsory education in europe pbec /downloads/ec EN N/EC ENN_002.pdf?FileName=EC ENN_002.pdf&SKU=EC ENN_PDF&Catal oguenumber=ec EN N Ingvarson, L. (2001). Developing standards and assessments for accomplished teaching: a responsibility of the profession. Στο D. Middlewood & C. Cardno (επιμ.), Managing teacher appraisal and performance (σ ). London: Routledge. Tschannen Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, Αθανασίου, Λ., & Γεωργούση, Κ. (2006). Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: προβλήματα και προοπτικές. Στο Πρακτικά του 1 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας» (σ ). Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/12_.pdf Αθανασίου, Λ., & Ξηντάρας, Π. (2002). Η αξιολόγηση του διδακτικού εργου: απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών. Στο Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις» Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Αναστασίου, Μ. Φ. (2013). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή εργασία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. Ανδρεαδάκης, Ν., & Μαγγόπουλος, Γ. (2006). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών: διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ή μηχανισμός επιλογής;. Στο Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Κριτική, δημιουργική, διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: θεωρία και πράξη». Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Ανδρέου, Α. (1999). Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας. Αθήνα: Λιβάνης. Βήμα (2014). Πώς θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Η αξιολόγηση... αποκεντρώνεται. Βήμα 29/4/2014. Ανακτήθηκε στις 9 Μαΐου 2014 από: Γκανάκας, Ι. (2006). Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η διεύθυνση του σχολείου: πορίσματα έρευνας. Στο Πρακτικά του 1 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας» (σ ). Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/12_.pdf Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Γρηγόρης. ΔΟΕ (2013). Υ.ΠΑΙ.Θ. Νόμος για την αξιολόγηση... από την κατάψυξη. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από ΔΟΕ (2014). Απόφαση της ΔΟΕ για την αυτοαξιολόγηση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ανακτήθηκε στις 18 Απριλίου 2014 από Δούκας, Χ. (1999). Ποιότητα και αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Συνοπτική ερευνητική επισκόπηση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 1, Ανακτήθηκε στις 31 Μαΐου 2014 από schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos1/e1% doc

12 74 Μ Φ. Αναστασίου Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε., & Τσάφος, Β. (2007). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/ pdf Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε., & Τσάφος, Β. (2008). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Στο Η ποιότητα στην εκπαίδευση: έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από 6.pdf Καββαδίας, Γ. (2013). Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης και πειθάρχησης. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 103, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Καββαδίας, Γ., & Τσιριγώτης, Θ. (1997). Μύθοι και πραγματικότητες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 47, Καββαδίας, Γ., & Φατούρου, Α. (2002). Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης: ο νόμος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 62. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από της αξιολόγησης ο νόμος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καιτων εκπαιδευτικών&catid=60&itemid=102 Καλημερίδης, Γ. (2013). Το Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: πειθαρχικός έλεγχος και εξουσία. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 103, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Καπαχτσή, Β. (2008). Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Καραφύλλης, Α. (2002). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών α/θμιας εκπαίδευσης στην περίοδο της Δικτατορίας ( ), σύμφωνα με τις 'Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Δημοδιδασκάλων. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 58. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών α βάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις εκθέσειςεπιθεωρηθέντων σχολείων και δημοδιδασκάλων, στη δεκαετία του &catid=63&Itemid=102 Κασιμάτη, Α., & Γιαλαμάς, Β. (2003). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: απόψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Μαρκόπουλος, Ι., & Λουριδάς, Π. (2010). Κριτική προσέγγιση νέων κανόνων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Επιστημονικό Βήμα, 14, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από 42.pdf Ματσαγγούρας, Η. (2012). Ευρήματα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από eyrimata diavouleysis.xls Μπέμπης, Ι. (2008). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Μεταπτυχιακή εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από 3%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%C E%9F%CE%A5 %CE%9A%CE%91%CE%99 %CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%97 Ντολιοπούλου, E., & Γουργιώτου, E. (2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με έμφαση στην προσχολική. Αθήνα: Gutenberg. ΟΛΜΕ (2014). Σχετικά με την αυταξιολόγηση της σχολικής μονάδας και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από

13 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους 75 %CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC %CE%BC%CE%B5 %CF%84%CE%B7%CE%BD %CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE %B7%CF%83%CE%B7 %CF%84%CE%B7%CF%82 %CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CF%84%CE%B7%CE%BD %CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CF%84%CE%BF%CF%85 %CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B8 Πασιαρδής, Π. (1996). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών: απόψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών της Κύπρου. Αθήνα: Γρηγόρης. ΠΕΕΔΣΜΠΕ (2014). Δελτίο τύπου για την εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από ΠΕΣΣ (2013). ΠΔ 152/2013. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Ρεκαλίδου, Γ., & Μούσχουρα, Μ. (2005). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: απόψεις, προβληματισμοί και προτάσεις. Επιστήμες της Αγωγής, 4, Σολομών, Ι. (1998). Μοντέλα και πρακτικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης: μορφές κοινωνικού ελέγχου και συγκρότηση παιδαγωγικών υποκειμένων. Virtual School 1. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από syrou.kyk.sch.gr/aelme/paratakseis/aok/aksiologisi3.htm Στάμος, Γ. (2004). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικός έλεγχος. Πτυχιακή εργασία στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Αθήνα. Φατούρου, Α., & Καββαδίας, Γ. (2013). Διοικητική και εκπαιδευτική αξιολόγηση χειραγώγηση, ή Οι Επιθεωρητές ξανάρχονται. Ας τους απορρίψουμε!. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 103, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Χαρακόπουλος, Κ. (1998). Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την αξιολόγηση τους και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από Χαρίσης, Α. (2007). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου αξιολόγηση της σχολικής μάθησης και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12, Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2014 από

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αξιολογούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 104310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 3 η : Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Κάθε σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών, οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση υποστηρίζεται από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ημερομηνία Γέννησης: 4. Οικογενειακή κατάσταση: Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 4 η : Άλλες προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε.

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. διοργανώνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» (διάρκεια 125 ώρες: Τρεις σεμιναριακές συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Α.Π.: 37 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. ΜΠΑΛΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Αν. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα