Πράσινη. Εκπαιδευτική. Μεταρρύθµιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινη. Εκπαιδευτική. Μεταρρύθµιση"

Transcript

1

2 Συνοπτική πρόταση Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση Κωνσταντίνος Ιατρού Αθήνα Μάρτιος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή... 5 Μία εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση.. 5 Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα.. 5 ύο νέοι βασικοί άξονες. 6 Βασικά σηµεία της Πράσινης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης.. 7 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.. 7 ευτεροβάθµια Τεχνολογική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 7 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 8 Άλλες αναγκαίες τοµές.. 8 Παράρτηµα ύο προσεγγίσεις για το Αειφόρο Σχολείο. 10 I) Συνοπτική περιγραφή του Αειφόρου Σχολείου στο Ηνωµένο Βασίλειο 10 ΙΙ) Μέρος της πρότασης του Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού για το Αειφόρο Σχολείο 11 Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.. 11 ιάγραµµα Αειφόρου Σχολείου στο Ηνωµένο Βασίλειο 12 Σηµειώσεις 13 Νοµοσχέδιο για προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Άρθρο Μείωση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης και 20% παραγωγή από ΑΠΕ Η Πλανητική Αλλαγή στην αρχή του 21ου Αιώνα. 13 Μια κρίση βαθύτατα κοινωνική 14 Ένα χρέος για την επόµενη γενιά 14 Η έσµευση της ΕΕ για Αειφόρο Ανάπτυξη.. 14 Η έννοια της Αειφορίας.. 14 Προτάσεις φορέων της εκπαίδευσης ΠΙ, ΣΠ Ε. 15 Προτάσεις των πολιτικών κοµµάτων για την παιδεία Τρίτη βιοµηχανική επανάσταση - Πράσινες Τεχνολογίες. 15 Η Αειφόρος Ανάπτυξη ιαθεµατικότητα. 15 ιαθεµατικότητα ή ιεπιστηµονικότητα; 16 Ολοήµερο Σχολείο.. 17 Προγράµµατα Σπουδών - Κρίσιµα ερωτήµατα. 17 Πράσινα Επαγγέλµατα. 17 Αειφόρες Κοινότητες - Τοπική Ατζέντα Χρόνος απόκτησης master στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρα µας 18 Οικονοµικά Τµήµατα - Θέµατα περιβάλλοντος Πράσινη Οικονοµία Έρευνα και ανάπτυξη - Αειφόρες Τεχνολογίες.. 19 Εκπαίδευση και κατάρτιση - εκπαίδευση των δασκάλων. 19 WWF Ελλάς: «Λύσεις για την κλιµατική αλλαγή». 19 Σε κάθε χρήση του τίτλου ή τµηµάτων ή ολόκληρου του κειµένου, παρακαλώ να αναφέρεται ότι αποτελούν µέρος της πρότασης: «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση» του Κωνσταντίνου Ιατρού, Φυσικού - Εκπαιδευτικού. 3

4 Πρόλογος Η πρόταση που καταθέτω λειτουργεί συµπληρωµατικά σε όσα θετικά έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το «Νέο Σχολείο». Η χρονική στιγµή είναι κρίσιµη, γιατί τώρα λαµβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις και πραγµατοποιείται ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός για την επόµενη δεκαετία. Ο τίτλος «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση» σκόπιµα είναι εξαιρετικής βαρύτητας, για να δηµιουργήσει προβληµατισµό και συζήτηση σχετικά µε το ρόλο της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Αειφόρου τρόπου ζωής. Όσα αναφέρονται στη πρόταση καλύπτουν ελάχιστα από όσα χρειάζονται για να χαρακτηριστεί σαν εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Όµως πιστεύω ότι προσθέτει ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση ενός νέου µοντέλου Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης, στηριζόµενο στην Πράσινη Οικονοµία, στις Πράσινες Τεχνολογίες και στο οποίο η «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην Πολιτιστική, Κοινωνική, Οικονοµική και Πολιτική βιωσιµότητα της χώρας µας. Κωνσταντίνος Ιατρού Φυσικός Εκπαιδευτικός ΑΘΗΝΑ 11/03/2010 Εκπαιδευτικός Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης. Επικοινωνία: Forum: 4

5 «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση». Η πρόταση λειτουργεί συµπληρωµατικά σε όσα θετικά έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το Νέο Σχολείο. Εισαγωγή Η Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση επιχειρεί να συνδέσει την Εκπαίδευση µε: Την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Αειφορία σε Εθνικό αλλά και σε Τοπικό επίπεδο, Τις φιλικές προς το περιβάλλον Πράσινες Τεχνολογίες και τα Πράσινα Επαγγέλµατα, Τον Εθνικό µας Στόχο 1 για τις Ανανεώσιµες Πηγές και την Εξοικονόµηση Ενέργειας 2, Την Κλιµατική Αλλαγή που είναι η κύρια συνιστώσα της Πλανητικής Αλλαγής 3. Παράλληλα η εκπαίδευση θα συνδέσει όλα τα επιστηµονικά πεδία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες µε τις Επιστήµες του Περιβάλλοντος, διαχέοντας την υπάρχουσα περιβαλλοντική πληροφορία. Τέλος, η εκπαίδευση καλείται να ανατρέψει τον υπερκαταναλωτικό τρόπο ζωής µας, αντικαθιστώντας τον µε έναν βιώσιµο και Αειφόρο τρόπο ζωής. Μία εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση Το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονοµία αποτελούν τρία εξαιρετικά πολύπλοκα πεδία που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η οικονοµική κρίση, η περιβαλλοντική κρίση και η κοινωνική κρίση 4 των ηµερών µας, είναι αποτελέσµατα του υπερκαταναλωτικού οικονοµικού µοντέλου. Οι τρεις κρίσεις αλληλοτροφοδοτούνται, δηµιουργώντας µια εκρηκτική, χαοτική και ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η σηµερινή κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη πολιτική ιδεολογία που τοποθετεί τις ελεύθερες αγορές πάνω και από τις κυβερνητικές πολιτικές, έχει περιορίσει τα περιθώρια ελιγµών ακόµα και για τις ισχυρές χώρες. Μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, χωρίς δική τους βιοµηχανική παραγωγή πλήττονται περισσότερο από τον υπερκαταναλωτισµό, µε αποτέλεσµα την υπερχρέωση του κράτους αλλά και των νοικοκυριών 5, χωρίς κανένα ουσιαστικά κέρδος και µε ολέθρια αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, τα επιστηµονικά µοντέλα δείχνουν ότι η κλιµατική αλλαγή θα πλήξει τη περιοχή της Μεσογείου µε ιδιαίτερη σφοδρότητα, απειλώντας µεγάλες περιοχές της χώρας µας µε ερηµοποίηση κτλ. Λύση στην παραπάνω κατάσταση επιχειρεί να δώσει η Αειφόρος Ανάπτυξη 6 και η Αειφορία 7, που προϋποθέτουν την αντικατάσταση του υπερκαταναλωτικού τρόπου ζωής µας µε έναν Αειφόρο τρόπο ζωής, όπου οι πραγµατικές µας ανάγκες θα καλύπτονται µε τη χρήση των Πράσινων Τεχνολογιών. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση µε τη σειρά της είναι προϋπόθεση για να προωθηθούν οι αλλαγές νοοτροπίας και να παρασχεθούν σε όλους τους πολίτες οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η επιτυχία για την αντιστροφή των µη βιώσιµων τάσεων θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα Τα µοναδικά εκπαιδευτικά εργαλεία και όπλα της εκπαίδευσης µας, α) Το µάθηµα «Μελέτη Περιβάλλοντος», που σταµατά στη ηµοτικού, και β) Οι ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που δεν εφαρµόζονται σε όλα τα σχολεία, και στις οποίες συµµετέχει µικρό ποσοστό µαθητών, περίπου 13% 8, 5

6 εκ των πραγµάτων αδυνατούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση και το µόνο που καταφέρνουν είναι η παγίωση του Περιβαλλοντικού µας Αναλφαβητισµού. Το χειρότερο όµως είναι ότι η παραπάνω κατάσταση τείνει να διαιωνιστεί. Οι παραπάνω σηµαντικές παράµετροι, όχι µόνο δεν αποτελούν κεντρικούς εκπαιδευτικούς άξονες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αγνοούνται τελείως. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο στις προτάσεις των φορέων της εκπαίδευσης 9 (ΠΙ, ΣΠ Ε), αλλά το χειρότερο και στις προτάσεις των πολιτικών κοµµάτων για τη παιδεία 10. Μάλιστα σε µερικές απ αυτές των κοµµάτων, δεν υπάρχει καν η λέξη «Περιβάλλον», πράγµα που δείχνει καθαρά ότι δεν µπορούν να ενσωµατωθούν τα θέµατα προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και τα θέµατα της Αειφόρου Ανάπτυξης και των Πράσινων Τεχνολογιών. Αγνοούνται ακόµα και εγκεκριµένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως η «Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη». [Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06] Τα παραπάνω, αν δεν ληφθούν υπόψη στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, όχι µόνο θα παγιώσουν τον σηµερινό Περιβαλλοντικό Αναλφαβητισµό της κοινωνίας µας, αλλά παράλληλα θα χάσουµε άλλη µία σηµαντική ευκαιρία για την δυναµική εισαγωγή της χώρας µας σε µία νέα τεχνολογική εποχή που ονοµάζεται Τρίτη Βιοµηχανική Επανάσταση 11. Για τους παραπάνω λόγους η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε: «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση», ανατρέποντας τον περιβαλλοντικό αναλφαβητισµό που µας χαρακτηρίζει, εφαρµόζοντας εκτεταµένες και ριζοσπαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλες τις βαθµίδες, εισάγοντας νέο τρόπο σκέψης, δίνοντας εκπαιδευτικό όραµα και στόχευση, εµπλέκοντας και συσστράτευοντας όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα εκτός των άλλων: Προτείνω να υιοθετηθούν δύο νέοι βασικοί άξονες στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό: α) ιάχυση της συσσωρευµένης περιβαλλοντικής πληροφορίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, µε παράλληλη προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 12, της ιαθεµατικότητας 13 και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. β) Προώθηση των Πράσινων Τεχνολογιών και των Πράσινων Επαγγελµάτων µε την αναγνώρισή τους ως ίσης σηµασίας µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η προώθηση των ΤΠΕ µε έµφαση στο ανοιχτό λογισµικό, αλλά και της ζώνης πολιτισµού θεωρείται αυτονόητη. Εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι: Η Αειφόρος Ανάπτυξη και οι Πράσινες Τεχνολογίες είναι η καινοτοµία του 21 ου αιώνα. Η εξάπλωση των Πράσινων Τεχνολογιών θα είναι ραγδαία, όπως ακριβώς έγινε πριν χρόνια µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τ.Π.Ε. Μόνο το ενεργειακό τµήµα των Πράσινων Τεχνολογιών έχει πολλαπλάσιο οικονοµικό κύκλο από τον κύκλο των ΤΠΕ. 6

7 Βασικά σηµεία της Πράσινης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης: Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 1) Προώθηση του Αειφόρου σχολείου, µε στόχο έως το 2020 όλα τα σχολεία να έχουν µετατραπεί σε Αειφόρα. Το Αειφόρο Σχολείο αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη εκπαιδευτική καινοτοµία σε παγκόσµιο επίπεδο, και εφαρµόζεται ήδη στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 2004, αλλά και στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Ν. Ζηλανδία και τη Σουηδία. Επιπλέον έχει τεθεί ως στόχος από τον ΟΗΕ, την UNESCO, την UNECE και την Ε.Ε. και είναι το κυριότερο όπλο µας για την ανατροπή του υπερκαταναλωτικού τρόπου ζωής µας. Το Αειφόρο Σχολείο είναι πρότυπο και πυρήνας Αειφόρου µοντέλου για τους µαθητές, τους γονείς και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι µοντέλο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µεγιστοποιεί τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων, συλλέγει και ανακυκλώνει τα απορρίµµατά του κτλ. Τα Προγράµµατα Σπουδών, οι Σχολικοί χώροι και οι εσµοί µε τις Κοινότητες, σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το σχολείο να αποτελεί ένα ζωντανό χώρο µάθησης και εξερεύνησης, ώστε οι µαθητές να αντιληφθούν τι σηµαίνει Αειφόρος τρόπος ζωής. Για την Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα ο πιο άµεσα πραγµατοποιήσιµος στόχος, ίσως είναι η σύζευξη της υπάρχουσας τεχνογνωσίας από την πιλοτική εφαρµογή του Ολοήµερου Σχολείου 14, µε το µοντέλο του Αειφόρου Σχολείου µε παράλληλη ενσωµάτωση των αρχών της Αειφορίας. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή πιο προωθηµένων πιλοτικών προγραµµάτων προς την κατεύθυνση του «Αειφόρου Σχολείου του Μέλλοντος» θα ήταν εκπαιδευτική επένδυση µε βάθος χρόνου. Στο παράρτηµα (σελ. 9-10) περιγράφονται δύο προσεγγίσεις του Αειφόρου Σχολείου. 2) Πράσινα Προγράµµατα Σπουδών στην Πρωτοβάθµια και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µε στόχους αφ ενός να διαχυθεί η Περιβαλλοντική Πληροφορία και αφ ετέρου, στο πλαίσιο της ιαθεµατικότητας να αναδειχθεί η διασύνδεση και η αλληλεπίδραση κάθε επιστηµονικού πεδίου µε το Περιβάλλον 15. Ειδικά για το Λύκειο η αναµόρφωση των προγραµµάτων, µε παράλληλη αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων θεωρείται επείγουσα γιατί απουσιάζει τελείως η ιαθεµατικότητα. 3) «Επιστήµες Περιβάλλοντος», νέο δίωρο µάθηµα ενταγµένο στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Γυµνασίου και Λυκείου, µε στόχο τη διάχυση της Περιβαλλοντικής Πληροφορίας. Τα θέµατα της Πράσινης και της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της Κλιµατικής Αλλαγής, της Βιοποικιλότητας, των Ανανεώσιµων Πηγών και της Εξοικονόµησης Ενέργειας, της Ανακύκλωσης, ο Υπερκαταναλωτισµός και οι Επιπτώσεις του, θα διδάσκονται και θα εξετάζονται κανονικά. 4) Υποχρεωτική εφαρµογή Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε κάθε ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο, ώστε να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές. ευτεροβάθµια Τεχνολογική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 5) Εισαγωγή των Πράσινων Επαγγελµάτων στην ΤΕΕ, µε παράλληλη πλήρη αναµόρφωση και διάσωσή της. Οι Πράσινες Τεχνολογίες είναι γενικά πολύπλοκες και απαιτούν για την εφαρµογή τους ικανό αριθµό εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού όλων των βαθµίδων, εξασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες 16 θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση της ΤΕΕ µε την τοπική παραγωγή, το πράσινο επιχειρείν και τη βιωσιµότητα των τοπικών κοινωνιών 17, επιτρέποντάς τους να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. 7

8 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 6) Γενικευµένη και διευρυµένη θέσπιση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σε όλα τα Α.Ε.Ι. ώστε µετά πενταετή κύκλο σπουδών να λαµβάνεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε), µε δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για απόκτηση και ιδακτορικού ιπλώµατος ( ). Στις υπάρχουσες σχολές πενταετούς φοίτησης (Πολυτεχνικές 18 και λοιπές) άµεση αναγνώριση του τίτλου σπουδών ως Μ Ε µε βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών και διεύρυνση των τοµέων εξειδίκευσης. Παράλληλα είναι απαραίτητη και η 7) Αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε σύνδεση του κάθε επιστηµονικού πεδίου µε τις Επιστήµες Περιβάλλοντος, τις Πράσινες Τεχνολογίες, και τη Αειφόρο Ανάπτυξη, σε προπτυχιακό αλλά κυρίως σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις Σχολές των Οικονοµικών Επιστηµών 19. 8) Αντικατάσταση των σχολών χαµηλής ζήτησης των ΑΤΕΙ µε σχολές Πράσινων Τεχνολογιών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 9) Ίδρυση Σχολής Επιστηµών Περιβάλλοντος, Πράσινων Τεχνολογιών και Αειφόρου Ανάπτυξης µε τοµείς: Πράσινες Τεχνολογίες, Επιστήµες Περιβάλλοντος, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Αειφόρο Ανάπτυξη, Αειφόρο Εκπαίδευση. Ενταγµένοι κύκλοι µεταπτυχιακών σπουδών, µε δεύτερη γλώσσα την Αγγλική, θα την καταστήσουν πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσόγειου και των Βαλκανίων. 10) Ερευνητικά προγράµµατα στις Πράσινες Τεχνολογίες 20, µε κοινοτική χρηµατοδότηση και σύνδεση µε την επιδιωκόµενη παραγωγή σ αυτές. Παράλληλα αναγκαίες τοµές πρέπει να γίνουν και στην 11) Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης Παράλληλα µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ πρέπει να υπάρξει εκτεταµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης, µε στόχο την πλήρη και ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευτικών 21 και των στελεχών της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Αειφόρου Σχολείου. 12) Η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η WWF Ελλάς ή η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού κτλ, µέσω εκπροσώπων τους στα παραπάνω θέµατα, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµη. 13) Πρασίνισµα των δικτυακών κόµβων του ΥΠΕΠΘ και του Π.Ι. Εµπλουτισµός τους και µε Περιβαλλοντική Πληροφορία. Τέλος, Η πράσινη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση πρέπει να κινηθεί προς την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής, και όχι απλώς προς µία δοµική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε αλλαγή του εξεταστικού συστήµατος ή µία «λάιτ» πράσινη εκδοχή του υπάρχοντος συστήµατος, συντηρώντας το τελικά. Τώρα είναι ευκαιρία να πραγµατοποιηθούν όλα τα παραπάνω µε αξιοποίηση της δυναµικής της υπάρχουσας κρίσιµης κοινωνικής και εκπαιδευτικής µάζας µε περιβαλλοντικές 8

9 ευαισθησίες, αλλά και της πολιτικής βούλησης, που φαίνεται ότι υπάρχει από τη σηµερινή Κυβέρνηση. Αν όλα αυτά δεν εφαρµοστούν από µία Κυβέρνηση µε δηλωµένη περιβαλλοντική ευαισθησία και στόχευση προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και τις Πράσινες Τεχνολογίες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα γενναίας χρηµατοδότησης εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ, τότε ή δεν θα εφαρµοστούν ποτέ ή θα εφαρµοστούν µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση, αποστερώντας τη χώρα µας από ακόµα µία ευκαιρία για πραγµατική Αειφόρο Ανάπτυξη και ένταξή της στην Τρίτη Βιοµηχανική Επανάσταση. Επιπλέον, θα χάσουµε πολύτιµο χρόνο για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, ενώ οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι βρισκόµαστε στην πλέον κρίσιµη στιγµή λήψης των πολιτικών αποφάσεων 22. Κωνσταντίνος Ιατρού, Φυσικός Εκπαιδευτικός 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ύο προσεγγίσεις για το Αειφόρο Σχολείο Το Αειφόρο Σχολείο είναι µια δυναµικά συνεχώς εξελισσόµενη έννοια και σε όλη του την έκτασή αποτελεί το ιδανικό σχολείο. I) Συνοπτική περιγραφή του Αειφόρου Σχολείου στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η ιδέα του αειφόρου σχολείου έχει υιοθετηθεί από το 2004 στο Ηνωµένο Βασίλειο και, παρά τις αντιφάσεις και τα αρχικά του προβλήµαταν αποτελεί ίσως την πιο καινοτόµο εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσµιο επίπεδο. ύο είναι οι βασικές ιδέες κλειδιά. 1) Learn by taking action: Το σχολείο, οι µαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι µαθαίνουν όλοι µαζί αναλαµβάνοντας περισσότερο βιώσιµες δράσεις. Για παράδειγµα, οι µετακινήσεις προς και από το σχολείο επιδιώκεται να γίνονται µε ποδήλατα, µε τα πόδια, µε µαζικά µέσα µεταφοράς και όχι µε αυτοκίνητα, αποφεύγεται η εµπορευµατοποίηση της σχολικής τροφοδοσίας που χαµηλώνει την ποιότητα των σχολικών γευµάτων και χρησιµοποιούνται τοπικά υλικά και εργατικά χέρια από τη ντόπια κοινότητα για να µαγειρεύονται πιο υγιεινά γεύµατα. 2) School model sustainable ways of living: Το Αειφόρο Σχολείο είναι πρότυπο και πυρήνας αειφόρου µοντέλου για του µαθητές τους γονείς και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι µοντέλο υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες µειώνοντας τις εκποµπές του σε CO 2. Μεγιστοποιεί τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων, αξιοποιώντας τα για το πότισµα του κήπου ή µικροκαλλιεργειών. Συλλέγει και ανακυκλώνει τα απορρίµµατά του, κτλ Συγκεκριµένα οι τρεις περιοχές της σχολικής ζωής: Προγράµµατα Σπουδών, Σχολικός Χώρος και Σχολική Κοινότητα, είναι έτσι σχεδιασµένες ώστε να κατευθύνουν, να παρακινούν και να εµπλέκουν τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς και τις τοπικές κοινωνίες, σε πιο αειφόρες δράσεις µάθησης. Παράλληλα υιοθετώντας κατάλληλες νοοτροπίες και συµπεριφορές οι µαθητές κατανοούν και ενσωµατώνουν τις έννοιες της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Αειφόρου τρόπου ζωής σε Οκτώ βασικές περιοχές της καθηµερινής µας ζωής (Σηµεία Εισόδου ή Πύλες - Doorways): Τρόφιµα και Ποτά, Ενέργεια και Νερό, Συγκοινωνίες και Μετακινήσεις, Αγορές και Απόβλητα, Κτίρια και Υπαίθριοι χώροι, Ένταξη και Συµµετοχή, Τοπική Ευηµερία, Παγκόσµια διάσταση. Το πλαίσιο λειτουργίας του Αειφόρου Σχολείου προτείνει για κάθε πύλη ξεχωριστά, τι θα µπορούσαν να κάνουν τα σχολεία στις τρεις περιοχές του Προγράµµατος Σπουδών, του Σχολικού Χώρου και της Κοινότητας. Για παράδειγµα: Για το σηµείο εισόδου «Ενέργεια - Νερό», Τα Προγράµµατα Σπουδών παρέχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν την ενέργεια και το νερό, από την τοπική κλίµακα έως τη παγκόσµια, από το σχολείο µέχρι και το σπίτι. Σχολικοί χώροι: Το Σχολείο αναθεωρεί τη χρήση που κάνει στην ενέργεια και το νερό και εγκαθιδρύει πολιτικές µείωσής τους, µέσω σωστής διαχείρισης και εφαρµογής κατάλληλων τεχνολογιών. Κοινότητα: Το σχολείο χρησιµοποιώντας τις επικοινωνίες του, τις υπηρεσίες του, τις επαφές του και τη συµµετοχή του στις διάφορες κοινότητες, προωθεί την ενηµέρωση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Ένα πιο Αειφόρο Σχολείο έχει πολλά πλεονεκτήµατα: Θέµατα διδασκαλίας και µάθησης είναι περισσότερο προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µαθητών, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να είναι πιο ευτυχισµένοι και να τα καταφέρνουν καλύτερα. Το σχολείο, εξοικονοµώντας πόρους και αγοράζοντας µε περισσότερη σύνεση, εξοικονοµεί χρήµατα. 10

11 Οι γονείς και η κοινότητα συµµετέχουν περισσότερο στη ζωή του σχολείου, και από κοινού το σχολείο και η κοινότητα ανακαλύπτουν τον δρόµο για περισσότερο βιώσιµους τρόπους ζωής. Επιπλέον, το σχολείο: Προωθεί τις τέχνες και τον πολιτισµό. Αναπτύσσει δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αλλά και στις Πράσινες Τεχνολογίες. Περιγραφή και αξιολόγηση της µέχρι τώρα πορείας του Αειφόρου Σχολείου στο Ηνωµένο Βασίλειο έδωσε ο κορυφαίος διανοητής της εκπαίδευσης για την Αειφορία John Huckle στην οµιλία του στο Συµπόσιο µε τίτλο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος». («Sustainable Schools: exploring the contradictions», Athens, ). Τη µετάφραση του κειµένου θα τη βρείτε στη διεύθυνση: ΙΙ) Μέρος της πρότασης του Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού για το Αειφόρο Σχολείο. Αειφόρο είναι το σχολείο που ακολουθεί µια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την αειφορία. Είναι δηλαδή εκείνο στο οποίο η αειφορία διαπερνά το πρόγραµµα, την όλη δοµή και λειτουργία του σε τρία επίπεδα: 1. Στο επίπεδο των αναλυτικών προγραµµάτων και των διδακτικών στρατηγικών και µεθόδων. Το αναλυτικό πρόγραµµα, επίσηµο και «κρυφό» (παρα-πρόγραµµα) δεν περιλαµβάνει απλώς νύξεις περιβαλλοντικών θεµάτων, αλλά είναι δοµηµένο µε βάση την εκπαίδευση για την αειφορία. Το αειφόρο σχολείο δίνει τη µεγαλύτερη δυνατή έµφαση στις µαθητοκεντρικές και οµαδοσυνεργατικές στρατηγικές και µεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και επίσης στην εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφορίας. 2. Στο επίπεδο της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Η διοίκηση-διακυβέρνηση του σχολείου αφορά όχι µόνο το ρόλο του ιευθυντή αλλά όλου του προσωπικού και των παραγόντων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας δηµοκρατικές, αποτελεσµατικές, συµµετοχικές διαδικασίες που κατατείνουν στην ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλεγγύης, στην εφαρµογή των αρχών και µεθόδων της εκπαίδευσης για την αειφορία. Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιµο να αναπτύσσονται και να εφαρµόζονται κριτήρια ποιότητας και προόδου, καθώς και εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει επίσης οι εκπαιδευτικοί να έχουν ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης, επιµόρφωσης, µετεκπαίδευσης, ανταλλαγής εµπειριών, κ.ά. Το ίδιο επίπεδο περιλαµβάνει επίσης τις σχέσεις µε την ευρύτερη κοινότητα και διάφορους εκτός του σχολείου υποστηρικτικούς φορείς. Το άνοιγµα του σχολείου στον έξω κόσµο σηµαίνει επιθυµία, ικανότητα και δράσεις, ώστε αυτό να αλληλεπιδρά θετικά µε την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. 3. Στο επίπεδο του κτιριακού περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου και των πέριξ χώρων, καθώς και των λοιπών υποδοµών. Χρειαζόµαστε σχολικά κτήρια που είναι κατασκευασµένα µε τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, ή, αν είναι παλαιότερα, βελτιωµένα µε αλλαγές που θα συµβάλλουν στη µείωση του οικολογικού τους αποτυπώµατος. Η σχολική αυλή αποτελεί µέρος του χώρου διδασκαλίας, ενώ η ξανα-ανακάλυψη του σχολικού κήπου µπορεί να εµπλουτίσει τις µαθησιακές εµπειρίες των µαθητών. Το Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τη στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού έχει αναλάβει να θεσµοθέτηση το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου». Πρόκειται για ένα πανελλήνιο διαγωνισµό µεταξύ σχολείων όλων των βαθµίδων για το συνολικό «πρασίνισµα»του σχολείου. Τα σχολεία θα διαγωνίζονται στην προσπάθεια συνολικού πρασινίσµατος µέσω ποικίλων δράσεων οι οποίες θα οδηγούν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού, χαρτιού, στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, στην ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών από όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας που θα συνάδουν µε τις αρχές της αειφορίας, κτλ. Ήδη δύο µεγάλοι χορηγοί χρηµατοδοτούν τις πρώτες φάσεις της θεσµοθέτησή του: Το Ίδρυµα Μποδοσάκη και η Εταιρεία WIND. Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» θα εφαρµοστεί πιλοτικά φέτος και θα εισαχθεί πλήρως από τη νέα σχολική χρονιά

12 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σηµεία Εισόδου ή Πύλες (Doorways) Προγράµµατα Σπουδών (διδακτική πρόνοια διαδικασία µάθησης) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολικοί Χώροι (αξίες τρόποι εργασίας) Κοινότητα (Συντροφικότητα - διεύρυνση πληροφόρησης) Προσδοκίες Τρόφιµα και ποτά Ενέργεια και νερό Μέχρι το 2020 Συγκοινωνίες - Μετακινήσεις Αγορές - Απόβλητα Κτίρια - Υπαίθριοι χώροι Ένταξη - Συµµετοχή Τοπική Ευηµερία Παγκόσµια διάσταση Ενέργεια και νερό Τα Προγράµµατα Σπουδών παρέχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται, για τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν την ενέργεια και το νερό, από την τοπική κλίµακα έως τη παγκόσµια, από το σχολείο µέχρι και το σπίτι. Το σχολείο αναθεωρεί τη χρήση που κάνει στην ενέργεια και το νερό και εγκαθιδρύει πολιτικές µείωσης τους µέσω σωστής διαχείρισης και εφαρµογής κατάλληλων τεχνολογιών. Το σχολείο χρησιµοποιώντας τις επικοινωνίες του, τις υπηρεσίες του, τις επαφές του και τη συµµετοχή του στις διάφορες κοινότητες, προωθεί την ενηµέρωση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Μέχρι το 2020 όλα τα σχολεία θα είναι τα µοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως αιολική, ηλιακή, τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον θα µεγιστοποιήσουν τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 Νοµοσχέδιο για προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 - Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. (Από το κείµενο που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ). «Ο εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, καθορίζεται σε ποσοστό 20% µέχρι το Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% µέχρι το Η προστασία του κλίµατος µέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα. Η προτεραιότητα αυτή λαµβάνεται καθοριστικά υπ όψιν σε περιπτώσεις στάθµισης µε άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραµέτρους». 2 Μείωση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης και 20% παραγωγή από ΑΠΕ Η µείωση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης θα µας αποφέρει ετήσιο κέρδος 4 6 δισ. ευρώ. Άλλη τόση είναι η αξία του 20% παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, χωρίς να υπολογίσουµε τις θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν για την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση των µονάδων. Αν συγκρίνετε τα παραπάνω ποσά µε τα οικονοµικά µέτρα (µειώσεις µισθών κτλ) που ανακοινώθηκαν στις 3/3/2010 και είχαν κόστος 4,8 δισ. ευρώ, θα αντιληφθείτε το όφελος. Υπολογισµός: H συνολική Ετήσια Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας το PJ = 361TWh. Το 20% αντιστοιχεί σε ποσότητα 72ΤWh, δηλαδή όση περίπου η συνολική ηλεκτρική παραγωγή της χώρας. Αν πάρουµε σαν τιµή της MWh την ελάχιστη τιµή αγοράς της ενέργειας από αιολικά πάρκα 87,84Ευρώ/MWh τότε 72ΤWh = MWh x 87,84Ευρώ/MWh = 6,3 δισ. ευρώ. Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που εµφανίζονται στη µελέτη «Ελλάδα η κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008» του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚΠΑΑ. 3 Η Πλανητική Αλλαγή στην αρχή του 21ου Αιώνα Αυτή τη στιγµή στον Πλανήτη µας πραγµατοποιείται η αποκαλούµενη Πλανητική Αλλαγή. Το φαινόµενο της Κλιµατικής Αλλαγής είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου και αποτελεί µία µόνο από τις συνιστώσες του γενικότερου φαινοµένου. Το θέµα της κλιµατικής αλλαγής έχει τεθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και πραγµατοποιείται έρευνα και προσπάθεια τεράστιας κλίµακας µε τη συµµετοχή χιλιάδων επιστηµόνων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µέσω της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος IPCC. Εκτός όµως της Κλιµατικής Αλλαγής υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες µη γραµµικά εξαρτώµενοι που δεν µπορούν να προβλεφτούν. Υπάρχουν όµως και εµφανέστατες συνιστώσες που θεωρούνται άκρως σηµαντικά θέµατα, πιθανώς ισάξια της κλιµατικής αλλαγής, όπως: 1. Μείωση Βιοποικιλότητας. 2. Ο κύκλος οξειδίων αζώτου και ο κύκλος φωσφόρου (Συνέπειες των εκατοµµυρίων τόνων αζώτου και φωσφόρου που εκλύονται στην ατµόσφαιρα). 3. Λέπτυνση στιβάδας όζοντος. 4. Οξίνιση των Ωκεανών. 5. Μείωση αποθεµάτων πόσιµου νερού. 6. Αλλαγές χρήσεων γης µε αποψιλώσεις τεραστίων εκτάσεων τροπικών δασών. 7. Ατµοσφαιρικά αερολύµατα. 8. Χηµική µόλυνση. 9. Τεράστια αύξηση παγκόσµιου πληθυσµού ο οποίος τετραπλασιάστηκε τα 100 τελευταία χρόνια και ξεπέρασε τα 6 δισεκατοµµύρια. Το θέµα της Πλανητικής Αλλαγής έχει τεθεί επανειληµµένα και από τον κορυφαίο Έλληνα Ακαδηµαϊκό και Νοµπελίστα Χρήστο Ζερεφό. 13

14 4 Μια κρίση βαθύτατα κοινωνική Η κρίση της ανάπτυξης δεν εκδηλώνεται µόνο ως οικολογική ούτε ως απλώς οικονοµική, αλλά ως κρίση βαθύτατα κοινωνική, δεδοµένου ότι τόσο οι σχέσεις παραγωγής όσο και οι σχέσεις κατανοµής δεν είναι δίκαιες σε πολλά επίπεδα: Στον παραγόµενο πλούτο, στην εργασία, στους φυσικούς πόρους, στην περιβαλλοντική υποβάθµιση. Η κρίση της ανάπτυξης εκφράζεται ουσιαστικά µέσα από µια πολυδιάστατη και εκτεταµένη κρίση των σύγχρονων κοινωνιών. Οι τελευταίες µέσα σε µια γενικότερη ιδεολογική παραζάλη, σε µια διευρυµένη σύγχυση εννοιών και αξιών, ταυτίζουν το χρήµα µε την ευτυχία, τον καταναλωτισµό µε την ευηµερία, την οικονοµική µεγέθυνση µε την πρόοδο, και γενικότερα το ποσοτικό µε το ποιοτικό. Κατέχουν µία τεράστια ικανότητα παραγωγής και διανοµής χωρίς προηγούµενο στην ιστορία, και όµως η οικονοµική δραστηριότητα, που από τη φύση της οφείλει να εξασφαλίζει τα µέσα επιβίωσης, καθιστά τις κοινωνίες όλο και λιγότερο βιώσιµες. Ευγενία Φλογαΐτη «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (σελ ) 5 Ένα χρέος για την επόµενη γενιά Το 1981, το δηµόσιο χρέος ήταν κοντά στο 30% του ΑΕΠ. Σήµερα, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες από το 1994 µέχρι το 2001, το χρέος έχει ανέβει στο 120%. Αν σήµερα είχαµε χρέος 30%, θα χρωστούσαµε 75 δισ. ευρώ αντί για τα 300 δισ. που χρωστάµε. Που πήγαν, τι έγιναν όλα αυτά τα χρήµατα; Αποκτήσαµε δρόµους, αεροδρόµια, γέφυρες, αλλά και σπίτια, πολλά σπίτια, βίλες, αυτοκίνητα, κότερα κτλ.. Οι δρόµοι και οι γέφυρες αύξησαν την παραγωγική ικανότητα της χώρας, αλλά όχι όσο θα δικαιολογούσε η τεράστια εισροή δανεικών. Η χώρα έχασε και την αναιµική βιοµηχανία που είχε, οι δηµόσιες επιχειρήσεις πουλήθηκαν, η δηµόσια περιουσία απαξιώθηκε. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι για πάρα πολλά χρόνια ελλειµµατικό. Αγοράζουµε πολύ περισσότερα από όσα παράγουµε, «περνάµε καλά», και το κάνουµε για τριάντα χρόνια, µε δανεικά. Τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασµού και ήρθε µε τρόπο καθόλου κοµψό. Η διαχείριση της πολυκατοικίας Ε.Ε. µας λέει «πληρώστε τα χρέη ή φύγετε». Η γενιά των 60άρηδων πρέπει να αρχίσει να πληρώνει το χρέος που έχει φορτώσει στα παιδιά της. Τόσο απλά! Απόσπασµα από άρθρο του Λυκούργου Λιαρόπουλου καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Καθηµερινή - Οικονοµική - Κυριακή 29 Νοεµβρίου Η έσµευση της ΕΕ για Αειφόρο Ανάπτυξη Αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει ότι οι ανάγκες της παρούσας γενιάς καλύπτονται χωρίς να υποθηκεύεται η ικανότητα των επόµενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Πρόκειται για πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαµβάνεται στη Συνθήκη και διέπει όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ένωσης. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανότητας της γης να ευνοεί όλες της µορφές ζωής και βασίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας των φύλων, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων της ελευθερίας και της ισότητας ευκαιριών για όλους. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης στη Γη προς όφελος τόσο της παρούσας όσο και των µελλοντικών γενεών. Προς τούτο, προωθεί µια δυναµική οικονοµία µε πλήρη απασχόληση, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, προστασία της υγείας, κοινωνική και εδαφική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος σε έναν ειρηνικό και ασφαλή πλανήτη, ο οποίος σέβεται την πολιτιστική ποικιλοµορφία. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06 (σελ.2) 7 Η έννοια της Αειφορίας Η έννοια της Αειφορίας εµπεριέχει εξ ορισµού το περιβάλλον και δηλώνει την άρρηκτη σχέση του µε τα θέµατα της κοινωνίας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Αποτελεί δυναµικά εξελισσόµενη και εξαιρετικά πολύπλοκη έννοια αφού συγκροτείται από την αλληλεπίδραση των τριών ήδη περίπλοκων πεδίων. Για την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης έχουν προταθεί τουλάχιστον δύο ισοδύναµοι και αλληλοσυµπληρούµενοι ορισµοί: Πρώτος ορισµός Αειφόρος Ανάπτυξη ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να µειώνει τις δυνατότητες των µελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. εύτερος ορισµός Αειφόρος Ανάπτυξη βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων που υποστηρίζουν τη ζωή. Ευγενία Φλογαϊτη «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» (σελ.86) 14

15 8 Γιώργος Φαραγγιτάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 3 ου Πανελ. Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ. 9 Προτάσεις φορέων της εκπαίδευσης Προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του διαλόγου για την Παιδεία: Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Εισήγηση για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών. Σ.Π..Ε 10 Προτάσεις των πολιτικών κοµµάτων για την παιδεία Κυβερνητικές προγραµµατικές δηλώσεις για την Παιδεία στη Βουλή. Πρόγραµµα ΠΑΣΟΚ για τη Α/Βάθµια και Β/Βάθµια εκπαίδευση Πρόγραµµα Ν.. για την Παιδεία Συνασπισµός - Τµήµα Παιδείας Συµβολή στο Πρόγραµµα του ΣΥΝ 11 Τρίτη βιοµηχανική επανάσταση - Πράσινες Τεχνολογίες Στην Ε.Ε. έχουµε δεσµευθεί σε τέσσερις πυλώνες για την τρίτη βιοµηχανική επανάσταση: Πρώτος, το 20% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το εύτερος, η µετατροπή των κτιρίων, που είναι η νούµερο ένα αιτία της κλιµατικής αλλαγής. Θα µιλήσω για αυτά µε τον κ. Παπανδρέου, ώστε κάθε κτίριο στην Ελλάδα τα επόµενα τριάντα µε σαράντα χρόνια να µετατραπεί σε προσωπικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Φαντασθείτε τις θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν και την οικονοµική ευκαιρία! Τρίτος πυλώνας είναι η αποθήκευση των ΑΠΕ, µε την τεχνολογία του υδρογόνου. Τέταρτος η µετατροπή των διαφόρων δικτύων µεταφοράς σε ένα έξυπνο διαδίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο θα τροφοδοτείται το πλεόνασµα της ενέργειας που παράγουν τα εκατοµµύρια νοικοκυριά. Συνέντευξη Jeremy Rifkin (Οικονοµολόγος, Σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάσηµος συγγραφέας). Η Καθηµερινή Οικονοµική - Κυριακή 29 Νοεµβρίου Η Αειφόρος Ανάπτυξη έχει τεθεί ως στόχος από τον ΟΗΕ, την UNESCO, την UNECE. Ως στρατηγική έχει υιοθετηθεί από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο Vilnius, το Μάρτιο του 2005, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται η σκοπιµότητα εισαγωγής της Αειφόρου Ανάπτυξης στα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα, από την Πρωτοβάθµια µέχρι την Τριτοβάθµια και τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στην Παγκόσµια ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ, η εκαετία ανακηρύχθηκε επίσηµα ως εκαετία του ΟΗΕ για την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και ανατέθηκε στην UNESCO ο συντονισµός και η καθοδήγηση των σχετικών δράσεων. Επιπλέον Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην «Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη» Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06 αναφέρει: Θα πρέπει επίσης να εφαρµόσουν τη στρατηγική UNECE για την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που εγκρίθηκε στη Βίλνα το Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να προωθηθεί και σε ενωσιακό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα εγκρίνουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της ια Βίου Μάθησης για το το ιαθεµατικότητα Τα σηµερινά προγράµµατα σπουδών που αφορούν την εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ( ηµοτικό και Γυµνάσιο), προτάθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εφαρµόζονται στα σχολεία από το 2003 µε βάση το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ). 15

16 Με αυτά για πρώτη φορά έγινε η εισαγωγή της έννοιας της διαθεµατικότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παράλληλα υιοθετήθηκε σαν ένας από τους οκτώ κύριους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας η «ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση αναλόγων προτύπων συµπεριφοράς» (.Ε.Π.Π.Σ., Γενικό Μέρος, σελ. 3) Αποτελούν σηµαντική καινοτοµία και έχουν βελτιώσει σηµαντικά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Στις νέες όµως προτάσεις του Π.Ι. (2009) για την αναµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών η ιαθεµατικότητα έχει εγκαταλειφθεί ως κύριος εκπαιδευτικός άξονας, η Περιβαλλοντική Συνείδηση δεν συµπεριλαµβάνεται στις βασικές ικανότητες (συνδυασµός γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων) του ενεργού πολίτη (σελ.2) και (σελ. 5) και στη συνέχεια αγνοείται και στους στόχους των νέων ΑΠΣ (σελ. 5). Τέλος τα θέµατα της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, της αειφορίας, των πράσινων τεχνολογιών και των πράσινων επαγγελµάτων, της κλιµατικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, των ανανεώσιµων πηγών και της εξοικονόµησης ενέργειας, ο υπερκατανάλωτισµός, η ανακύκλωση, κ.τ.λ. δεν εµφανίζονται πουθενά. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: «Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών» ιαθεµατικότητα ή ιεπιστηµονικότητα; ιαθεµατικότητα: Με τo ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) δεν καταργεί την αυτοτέλεια των µαθηµάτων, ενώ εισάγουν αρκετές καινοτοµίες µε αποκορύφωµα τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, την εξέταση, δηλαδή, του θέµατος από πολλές οπτικές (επιστηµονικές) γωνίες και τη συνεπακόλουθη καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών µέσα από τη θεώρηση της µάθησης όχι ως προϊόντος αλλά και ως διαδικασίας αυτενέργειας και ανακάλυψης που θα συµβάλει στη διαµόρφωση του κοσµοειδώλου του κάθε µαθητή. Η διαθεµατική προσέγγιση βασίσθηκε στην αναζήτηση εννοιολογικών διασυνδέσεων µεταξύ των µαθηµάτων κάθε τάξης που οδήγησε στη διαµόρφωση των περιεχοµένων και την επινόηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες συµβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στο συσχετισµό των µαθηµάτων µε την καθηµερινή ζωή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Στοιχεία από τον Παιδαγωγικό Σχεδιασµό του.ε.π.π.σ. και των Α.Π.Σ. της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Η γενικότερη αυτή προσέγγιση, δηλαδή η ιαθεµατική Προσέγγιση, είναι ένας όρος γενικότερος του όρου διεπιστηµονικότητα, και δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, µια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να διαµορφώνει προσωπική άποψη για θέµατα των επιστηµών τα οποία σχετίζονται µεταξύ τους, καθώς και µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:.Ε.Π.Π.Σ. Γενικό Μέρος ιεπιστηµονικότητα: Χρησιµοποιώντας την ιστορικά τεκµηριωµένη διάκριση της διαθεµατικής από τη διεπιστηµονική προσέγγιση που προτείνει ο Beane, είναι εύκολο να συµπεράνουµε ότι το ΕΠΠΣ δεν είναι διαθεµατικό. Όχι µόνο γιατί θεµελιώνεται σε χωριστά µαθήµατα αλλά και γιατί η πλειοψηφία των τρόπων µε τους οποίους οι συγγραφείς του ισχυρίζονται ότι υλοποιείται η διαθεµατική προσέγγιση είναι ορθό να χαρακτηριστούν διεπιστηµονικοί τρόποι συσχέτισης της γνώσης. Γιώργος Γρόλλιος - έχει δηµοσιευτεί στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 67, σ.σ Η ευρύτατα διεπιστηµονική και συστηµική φύση των ζητηµάτων περιβάλλοντος και της αειφορίας απαιτεί καινούργιες µορφές στην προσέγγιση και τη διαµόρφωση του περιεχοµένου και της δοµής του προγράµµατος σπουδών της εκπαίδευσης για το πειβάλλον και την αειφορία. Έτσι περνάµε αναπόφευκτα στην έννοια της διαθεµατικότητας, η οποία συνιστά µεταφορά του αξιώµατος της διεπιστηµονικότητας στην πράξη του σχολείου. Ευγενία Φλογαϊτη «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» (σελ.201) Επί της ουσίας Ο όρος της ιαθεµατικότητας έχει πλέον καθιερωθεί και συσχετιστεί από τους εκπαιδευτικούς µε το σηµερινό πλαίσιο σπουδών ηµοτικού και Γυµνασίου. Η αλλαγή του όρου τελικά µόνο σύγχυση θα δηµιουργούσε, ακόµα και στη περίπτωση που ο όρος ιεπιστηµονικότητα είναι ορθότερος από την ιαθεµατικότητα. 16

17 Μετά την εφαρµογή του.ε.π.π.σ. για 7 έτη: Ο κύριος άξονας (ε) «η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς», Το µάθηµα «Μελέτη Περιβάλλοντος», Οι «ιαθεµατικές ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», οι «ιαθεµατικές Εργασίες» και τα «ιαθεµατικά Μαθήµατα», έχουν προσφέρει σηµαντικά και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε ότι, όση περιβαλλοντική συνείδησης υπάρχει αυτή τη στιγµή στη χώρα µας οφείλεται κυρίως στα παραπάνω. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να καταργηθούν µε το πρόσχηµα ότι αποτελούν τρόπους διεπιστηµονικής και όχι διαθεµατικής συσχέτισης της γνώσης και να αντικατασταθούν από το «Τίποτα» µήπως τυχόν και κάνουµε λάθος στην ορολογία. Αντίθετα πρέπει να βελτιωθούν και να επεκταθούν. 14 Ολοήµερο Σχολείο Συλλογή κειµένων για το Ελληνικό Ολοήµερο Σχολείο 15 Προγράµµατα Σπουδών. Κρίσιµα ερωτήµατα Κατά τον σχεδιασµό των Προγραµµάτων Σπουδών πέραν όλων των άλλων (έµφαση στις µαθητοκεντρικές και οµαδοσυνεργατικές στρατηγικές και µεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις, διαθεµατικότητα, κριτική κατανόηση, ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την αειφορία, κτλ) Στο τέλος κάθε ενότητας και κυρίως στα µαθήµατα των φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνολογικών επιστηµών, θα τίθενται και θα συσχετίζονται τα παρακάτω: Ποια σηµαντική περιβαλλοντική πληροφορία σχετίζεται µε το κεφάλαιο αυτό; Ποια η αλληλεπίδραση του επιστηµονικού πεδίου µε το περιβάλλον στο σηµείο αυτό; Ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν οι τεχνολογικές εφαρµογές του πεδίου; Ποιες λύσεις και δράσεις προτείνονται για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων; Ποιες λύσεις µας δίνουν οι Πράσινες Τεχνολογίες; Ποιες νοοτροπίες προτείνεται να υιοθετηθούν στο συγκεκριµένο θέµα; Στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στα σχολικά βιβλία του ηµοτικού και του Γυµνασίου, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σηµαντικό βαθµό µετά το 2003, µε την υιοθέτηση του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) Το οποίο όµως δεν έχει επεκταθεί και στο Λύκειο. 16 Πράσινα Επαγγέλµατα Τα Πράσινα Επαγγέλµατα πρέπει να αποτελέσουν υψηλή προτεραιότητα για τη χώρα µας. Σύµφωνα µε ευρωπαϊκή µελέτη, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 21 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και οικονοµικής δραστηριότητας άνω του ενός τρισεκατοµ- µυρίου ευρώ συνδέονται µε θέµατα περιβάλλοντος. Η βιολογική και οικολογική γεωργία, η αειφορική διαχείριση δασών, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η προστασία βιοτόπων και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων διατροφής, συνιστούν τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά πεδία του µέλλοντος. Επαγγελµατικά πεδία µε δεδοµένη µελλοντική ζήτηση είναι: Βιολογική και οικολογική γεωργία / κτηνοτροφία / αλιεία Αειφορική διαχείριση δασών ιαχείριση τοπίου Παραγωγή ενέργειας Νέες µορφές ενέργειες Αειφορικά οχήµατα, οι λεγόµενες «πράσινες µεταφορές» Παραγωγή οικολογικών προϊόντων συσκευασίας Υδάτινοι πόροι ιαχείριση αποβλήτων Προστασία και διαχείριση βιοτόπων Οικοτουρισµός και αγροτουρισµός. Όµως οι νέες τεχνολογίες είναι πιο εξειδικευµένες και απαιτούν πιο καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό.. Από την οµιλία της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά Τρίτη στο ιεθνές Συνέδριο «Η κλιµατική αλλαγή ως πρόκληση για τις µελλοντικές γενιές»). 17

18 17 Αειφόρες Κοινότητες - Τοπική Ατζέντα 21 Όσον αφορά το σηµαντικό ρόλο του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου στην απόδοση της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου, ο γενικός στόχος είναι να οικοδοµηθούν αειφόροι κοινότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές όπου οι πολίτες ζουν και απασχολούνται και δηµιουργούν από κοινού υψηλή ποιότητα ζωής. Προσεγγίσεις όπως η Τοπική Ατζέντα 21 και άλλες διαδικασίες µε ευρεία δηµόσια συµµετοχή πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να προωθηθούν. Οι δήµοι, οι πόλεις και οι κωµοπόλεις θα πρέπει να κληθούν να υπογράψουν και να εφαρµόσουν τις δεσµεύσεις του Άαλµποργκ. ίκτυα σε διάφορα επίπεδα θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06 (σελ.25) Επιπλέον: Για παράδειγµα, στη Σάµο (αναφέρω τη Σάµο γιατί από εκεί είναι η καταγωγή µου), υπάρχουν δύο παραγωγικοί τοµείς, ο τουρισµός και η παραγωγή µιας εξαιρετικής ποικιλίας κρασιού του «Μοσχάτου Σάµου», που εξάγεται σε µεγάλες ποσότητες. Η Γαλλία είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας και το χρησιµοποιεί για βελτιωτικό γεύσης των δικών της κρασιών, αλλά παράλληλα αυτό το κρασί καταναλώνεται από τους Γάλλους που το θεωρούν εξαιρετικό προϊόν. Παρ όλα αυτά δεν υπάρχει στη Σάµο ούτε τµήµα τουριστικών επαγγελµάτων, αλλά ούτε τµήµα για την αµπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία. Έτσι όµως δεν βελτιώνονται οι υπηρεσίες, ούτε εισάγονται πιο πρωτοπόρα και εναλλακτικά είδη τουρισµού, οικοτουρισµού κτλ. αλλά ούτε έχουµε βελτίωση της ποιότητας του κρασιού µε βιολογικές καλλιέργειες κτλ. Αντίθετα, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών απαξιώνεται, µειώνεται η οικονοµική δραστηριότητα και παράλληλα η περιοχή ερηµώνει και µαραζώνει. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και σε άλλες, ακόµα πιο πλουτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας µας, όπως η Κρήτη µε την απίστευτη τυροκοµική της παραγωγή, που όµως δεν υποστηρίζεται από κατάλληλες επαγγελµατικές σχολές. 18 Χρόνος απόκτησης master στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρα µας Τα παρακάτω τα αναφέρω εκ πείρας γιατί έχω παιδί σε Πολυτεχνική σχολή της Περιφέρειας. Η πενταετής φοίτηση στις Πολυτεχνικές Σχολές συχνά λόγω καταλήψεων κτλ αυξάνεται στα 6 έτη. Σε περίπτωση φοίτησης σε σχολή µακριά από το τόπο κατοικίας, το συνολικό κόστος είναι περίπου ευρώ Το χειρότερο όµως είναι ότι µετά από 6 έτη σπουδών (και µάλιστα στις καλύτερες σχολές της πατρίδας µας), το πτυχίο του δεν θα έχει ισχύ µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master's degree), και σε οποιοδήποτε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, θα επιλεγεί απόφοιτος Πολυτεχνείου του εξωτερικού (πολλές φορές υποδεέστερου), µε µεταπτυχιακό τίτλο που θα τον έχει αποκτήσει στον ίδιο ή και σε λιγότερο χρόνο (5 έτη είναι αρκετά) ξοδεύοντας περίπου το ίδιο ποσό. Αντίθετα ο Έλληνας φοιτητής θα αναγκαστεί να παρακολουθήσει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα για ακόµα 1 2 έτη. Συνολικά δηλαδή 7-8 έτη!!!!, µε πολλαπλάσιο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος. Επιπλέον Η 13η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων και των Κοσµητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας, του Προέδρου και εκπροσώπων του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ συνήλθε σήµερα στις στο Ε.Μ.Π. µε αφορµή το έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας µε αριθµ.πρωτ.17412/β7/ µε το οποίο η πολιτική ηγεσία ανακοινώνει ότι δεν αντιµετωπίζει προς το παρόν νοµοθετική ρύθµιση που αφορά στο θέµα της ισοτιµίας των διπλωµάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές µε µεταπτυχιακά διπλώµατα. Μετά από συζήτηση κατέληξε οµόφωνα στα εξής: Προασπιζόµαστε τα διπλώµατα των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος στην υψηλότερη βαθµίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώµατα αυτά ως ακαδηµαϊκώς ισοδύναµα µε το Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ιαπίστευσης των Προγραµµάτων Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλώµατα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Master. Η Σύνοδος έχει προτείνει και διεκδικήσει από την Πολιτεία την κατάταξη των Μηχανικών και των Γεωτεχνικών πενταετούς διάρκειας σπουδών στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο 18

19 Προσόντων, µε παράλληλη διασφάλιση της διαβάθµισης τεχνικής ευθύνης µε τα πτυχία των ΤΕΙ στο 5ο και τα Πανεπιστηµιακά ιπλώµατα 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο. ιατυπώνει την σφοδρότατη αντίθεση όλου του κόσµου των Μηχανικών, των Γεωτεχνικών και της Ακαδηµαϊκής τους κοινότητας στην τελείως άδικη και αναιτιολόγητη θέση του Υπουργείου Παιδείας,.Β.Μ.Θ., όπως διατυπώνεται στο παραπάνω έγγραφο, απέναντι στο πάγιο αίτηµα της αναγνώρισης της ισοτιµίας των διπλωµάτων ως Master..κτλ 19 Οικονοµικά Τµήµατα - Θέµατα περιβάλλοντος Πράσινη Οικονοµία Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ολόκληροι επιστηµονικοί τοµείς είναι πλήρως αποκοµµένοι και αποµονωµένοι, αγνοώντας τη διασύνδεση του κάθε επιστηµονικού πεδίου µε τις επιστήµες περιβάλλοντος τις πράσινες τεχνολογίες, την Αιφόρο Ανάπτυξη, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν οι τεχνολογικές εφαρµογές του κάθε επιστηµονικού τοµέα στο ίδιο το περιβάλλον. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα Οικονοµικά Τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών: Στα τµήµατα «Οικονοµική Επιστήµη» και «Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων», από τα 96 µαθήµατα που υπάρχουν στο πρόγραµµα σπουδών, υπάρχει µόνο ένα µάθηµα, η «Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» που σχετίζεται µε το Περιβάλλον, και µάλιστα και αυτό είναι επιλογής. Στα τµήµατα «ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών», «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας», «ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας», δεν υπάρχει κανένα!!! Αποφοιτούν, λοιπόν, εκατοντάδες Οικονοµολόγοι κάθε χρόνο από τα Πανεπιστήµιά µας (που στη συνέχεια συχνά αναλαµβάνουν τη διακυβέρνησή µας), οι οποίοι διδάσκονται µόνο οικονοµικά µοντέλα, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή αναφορά σε θέµατα αλληλεπίδρασης της Οικονοµίας µε το Περιβάλλον. Σηµαντικά θέµατα που πρέπει απαραίτητα να ενταχθούν στα προγράµµατα σπουδών των οικονοµικών σχολών, εκτός του διδασκόµενου «Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων», είναι: Πράσινη Οικονοµία Αειφόρος ανάπτυξη. Πράσινο Επιχειρείν. Τα οικονοµικά της κλιµατικής αλλαγής έκθεση STERN. Οικονοµική σηµασία της επίτευξης του στόχου: «20% µείωση εκποµπών CO2, 20% ενέργεια από ΑΠΕ, 20% µείωση ενεργειακής δαπάνης, που έχει δεσµευτεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα µας έως το 2020». Το Περιβάλλον ένας πολύτιµος Οικονοµικός πόρος, κτλ. 20 Έρευνα και ανάπτυξη - Αειφόρες Τεχνολογίες Τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά ινστιτούτα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν όλα να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της έρευνας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία αλληλοενισχύονται. Τα πανεπιστήµια και άλλα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν βασικό ρόλο για να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση που να εξοπλίζουν το καταρτισµένο εργατικό δυναµικό µε τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αναπτύξει πλήρως και να εκµεταλλευτεί τις αειφόρους τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να συµβάλουν σε µια διαχείριση µε χαµηλή περιβαλλοντική επίπτωση µέσω διεπιστηµονικών προσεγγίσεων και αντλώντας εµπειρία από τα υπάρχοντα δίκτυα. Θα πρέπει να προωθηθεί η δηµιουργία εταιρικών σχέσεων και συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και ινστιτούτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης και τρίτων χωρών, ενθάρρυνση της δικτύωσης και της αµοιβαίας εκµάθησης. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06 (σελ. 23) 21 Εκπαίδευση και κατάρτιση - εκπαίδευση των δασκάλων Οι διδάσκοντες, ειδικά στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, έχοντας µια εκπαίδευση που περιορίζεται στην εξέταση επιµέρους θεµάτων και που στηρίζεται στο διαµελισµό της γνώσης και την αποµόνωση των γνωστικών αντικειµένων, αντιµετωπίζουν µεγάλη δυσκολία στο να υιοθετήσουν τις προσεγγίσεις αυτές, που ενθαρρύνουν την ενοποιηµένη σκέψη, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ολιστικού συστήµατος αξιών. Επιπλέον: 19

20 Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να αναπτύξουν εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ) και στοχοθετηµένη κατάρτιση για επαγγέλµατα σε βασικούς τοµείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια και οι µεταφορές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αφιερωθεί στην εκπαίδευση των δασκάλων. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Ανανεωµένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2006 (28.06) (OR. en) 10917/06 (σελ.22) 22 WWF Ελλάς: «Λύσεις για την κλιµατική αλλαγή» Όραµα Βιωσιµότητας για την Ελλάδα του

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Ι. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών αξόνων, επάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Δήμητρα Σωτηροπούλου Δρ Γεωπονικών Επιστημων Διευθύντρια 1 ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας 29 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαίδευση και το σχολείο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος «Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας www.akti.org.cy Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Έργο: Χρήση της διαδικασίας συλλογής των χρησιμοποιημένων οικιακών μαγειρικών λαδιών από τους μαθητές των σχολείων, ως

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα