HPV λοίµωξη στα παιδιά Πώς έγινε η µόλυνση; Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει; Μαρία Χατζηστυλιανού Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV λοίµωξη στα παιδιά Πώς έγινε η µόλυνση; Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει; Μαρία Χατζηστυλιανού Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας"

Transcript

1 HPV λοίµωξη στα παιδιά Πώς έγινε η µόλυνση; Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει; Μαρία Χατζηστυλιανού Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας

2 Λοίµωξη από τον ιό HPV β λ ά β ε ς βλάβες βλάβες δέρµα βλεννογόνους γεννητικά όργανα περιπρωκτική περιοχή Χρόνος επώασης 1-6 µήνες

3 Øστο δέρµα οι τύποι 1, 2, 3, 4, 27, 57, Øστη στοµατική κοιλότητα οι τύποι 11, 6, 16, 18, Øστην υποτροπιάζουσα αναπνευστική θηλωµάτωση οι τύποι 11, 6, 16, 18, 31, 38) Øστα πρωκτογεννητικά κονδυλώµατα οι τύποι 11, 6, 2, 3,

4 Πώς µολύνονται τα παιδιά και οι έφηβοι; η µη σεξουαλική µετάδοση (εξ επαφής) άµεσα από άτοµο σε άτοµο έµµεσα, µέσω µολυσµένων επιφανειών και αντικειµένων αυτο-ενοφθαλµισµό µολυνθείσα µητέρα ενοφθαλµισµό από δερµατικά κονδυλώµατα παιδιά >5 η έκθεση σε κοινόχρηστα µπάνια γεννητική και περιπρωκτική περιοχή µε τη σεξουαλική οδό υπόνοια σεξουαλικής κακοποίησης

5 Στους εφήβους µετάδοση εξ επαφής η σεξουαλική µετάδοση παράγοντες υψηλού κινδύνου προσβολής από HPV λοίµωξη στην εφηβική ηλικία ανεπαρκής παραγωγή τραχηλικής βλέννης µικρή ηλικία έναρξης η υψηλή σεξουαλική δραστηριότητα ευαισθησία του γεννητικού σωλήνα σε µικροτραυµατισµούς κατά την επαφή

6 ØΔερµατική λοίµωξη HPV: Μυρµηκίες üκοινές üοι οµαλές ή επίπεδες νεανικές µυρµηκίες üπελµατιαίες µυρµηκίες (plantar warts) ØΒλεννογόνοι üοξυτενή κονδυλώµατα. ØΗ µυρµηκιοειδής επιδερµοδυσπλασία ØΥποτροπιάζουσα λαρυγγική (αναπνευστική) θηλωµάτωση ØΣύνδροµο WHIM

7 ØΔερµατική λοίµωξη HPV Κοινές (70%) οµαλές (3,5%), πελµατιαίες µυρµηκίες (24%) επίπτωση εµφάνισης 10%-20% σε παιδιά σχολικής ηλικίας (έφηβοι ) Υποκλινική λοίµωξη 15-38%, έως 80%

8 µυρµηκίες Καλοήθεις αλλά µεταδοτικές Λύση της συνέχειας του δέρµατος ή σε περιοχές που το δέρµα εκτίθεται σε υπερβολική υγρασία Η συχνότης εµφάνισής των αυξάνεται σε: ασθενείς µε µειωµένη κυτταρική ανοσία, (Hodgkin, AIDS) µεταµόσχευση νεφρού (43%) λόγω της δράσης των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, ειδικότερα κοινές ή οµαλές. κακή υγιεινή των ποδιών που ιδρώνουν και δεν πλένονται και δεν αλλάζουν κάλτσες ούτε αερίζονται.

9 Οι κοινές µυρµηκίες: Ø70% όλων των δερµατικών µυρµηκιών, Ø33% σε παιδιά δηµοτικού. Ενοχοποιούνται οι τύποι 1, 2, 4, 7, üσπάνια υπάρχει µία µόνο βλάβη. üεπάρµατα σκληρά, ξηρά, υποστρόγγυλα, µε ανώµαλη υπερκερατωσική επιφάνεια (κουνουπίδι), ποικίλου µεγέθους, διαµέτρου λίγων χιλιοστών έως 1 εκατοστού (µπιζελιού) üυπόφαιες, λευκές, γκρίζες, ή στο χρώµα του δέρµατος

10 αναπτύσσονται συνήθως γύρω από: üτα νύχια, üτα δάκτυλα üτο πίσω µέρος της παλάµης, Εµφανίζονται επίσης üστα γόνατα και üστο πρόσωπο

11

12

13

14

15

16

17 Οι κοινές µυρµηκίες: Πολλαπλασιάζονται µε αυτοενοφθαλµισµό και καθίστανται πολλαπλές σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστηµα. Σπάνια µπορούν να εξαλλαχθούν σε επιθηλιακό καρκίνωµα Παρουσιάζουν το φαινόµενο Koebner.

18 Φαινόµενο Koebner, (1876): Μετά από τραυµατισµό στο υγιές δέρµα των ασθενών που υποφέρουν από δερµατοπάθειες, στο σηµείο αυτό εµφάνιζεται νέα βλάβη. Το φαινόµενο Koebner είναι επίσης γνωστό και ως «ισοµορφική απάντηση» (που σηµαίνει όµοια αντίδραση). Εµφανίζεται σε 10 µε 14 ηµέρες από τον τραυµατισµό του δέρµατος, αλλά και αρκετά χρόνια µετά. Χαρακτηριστικά: vδεν προσβάλλει συγκεκριµένες περιοχές, vεµφανίζεται συνήθως το χειµώνα και vπροσβάλλει κυρίως τα παιδιά.

19 Οι οµαλές ή επίπεδες νεανικές µυρµηκίες (ilat warts, verruca plana, 3,5%) ØΕπίπεδα λεία επάρµατα σαν ακµή, διαµέτρου συνήθως 1-5 mm Øχρώµα του φυσιολογικού δέρµατος ή υπόφαιες, και ØΕντοπίζονται üστο πρόσωπο üστην ραχιαία επιφάνεια χειρών, üστις κνήµες, üστα αντιβράχια ØΕίναι λίγες ή πολυάριθµες (20 έως 100 κάθε φορά).

20 Οι τύποι 3, 10, και 41. Υποστρέφουν αυτόµατα και εκδηλώνονται µε κνησµό και αποχρωµατική άλω στην υποχώρηση. Το φαινόµενο Koebner είναι συχνότερο από ότι στις κοινές µυρµηκιές

21

22

23 Πελµατιαίες µυρµηκίες (plantar warts) Τύποι 1, 4 Συχνότερες στα παιδιά, καλοήθεις και αυτοϊώµενες, αλλά η πλήρης ύφεση µπορεί να διαρκέσει χρόνια Στα σηµεία πίεσης των πελµάτων και προκαλούν πόνο κατά τη βάδιση, σπάνια µπορεί να εξαλλαχθούν σε επιθηλιακό καρκίνωµα.

24 üέχουν ανώµαλη επιφάνειά εξογκωµένη, üσπογγώδη, üπαχιά και/ή φολιδωτή υπερκερατωσική üδιάστικτη από µαύρα στίγµατα, που αντιστοιχούν σε θροµβωµένα τριχοειδή üπολλαπλές µυρµηκιές üσυρρέουν σε µεγάλη πλάκα, üονοµάζονται «δίκην µωσαϊκού» (mosaic wart) και üανθίστανται στη θεραπεία

25

26

27 Θεραπεία των Μυρµηκιών 20-30% των µυρµηκιών αυτόµατη υποχώρηση Θεραπεία τουλάχιστον 2-3 µηνών 6 µήνες 2 χρόνια το 65% Υποτροπές εµφανίζονται συνήθως µετά από ατελή θεραπεία. 'Ενδειξη ίασης της µυρµηκιάς επανεµφάνιση των φυσιολογικών πτυχών του δέρµατος στην περιοχή της µυρµηκιάς.

28 Θεραπεία των Μυρµηκιών Η θεραπευτική µέθοδος, που θα επιλεχθεί, πρέπει: να µην ενέχει κινδύνους για τον ασθενή, να µην αφήνει ουλές και να προκαλεί τον ελάχιστο δυνατό πόνο και τις λιγότερες παρενέργειες. Εγκαιρη θεραπεία των µυρµηκιών γιατί: οι µεµονωµένες και πρόσφατες µυρµηκιές θεραπεύονται ευκολότερα και µειώνεται ο κίνδυνος αυτοενοφθαλµισµού και µετάδοσης. Σύσταση στους ασθενείς να παίρνουν γενικά µέτρα καθαριότητας

29 Οξυτενή κονδυλώµατα v γεννητική και περιπρωκτική περιοχή

30

31 ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

32 Οξυτενή κονδυλώµατα vβλάβες επηρµένες, επίπεδες ή σχήµατος κουνουπιδιού, µε ρόδινο, υπόφαιο ή λευκωπό χρώµα vασυµπτωµατικές, αλλά µπορεί να συνοδεύονται από καύσος, κνησµό, δύσοσµη οροπυώδη έκκριση, και κολποδυνία. vψυχολογικές επιπτώσεις, üφόβος, üενοχές, üπανικός, üκατάθλιψη, vανάπτυξη δυσπλασίας ή νεοπλασίας στον κόλπο ή τον τράχηλο της µήτρας

33 Διάγνωση των κονδυλωµάτων ØΚλινική εξέταση Ø Ανίχνευση του DNA του ιού ØΒιοψία Μετάδοση üαυτό-ενοφθαλµισµό από κοινές µυρµηκίες, ή üέτερο-ενοφθαλµισµό από βλάβες ατόµων που περιποιούνται τα παιδιά. Οξυτενή κονδυλώµατα στην περιπρωκτική χώρα µικρών παιδιών υποψία σεξουαλικής κακοποίησης.

34 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ποδοφυλοτοξίνη 0,15% Ιµικουιµόδη (κρέµα 5%) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Κρυοθεραπεία Τριχλωροοξικό οξύ (50%-80%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΟΠΗΞΙΑ

35 Η µυρµηκιοειδής επιδερµοδυσπλασία σπάνια νόσος µε τον αυτοσωµατικό υπολειπόµενο µεταλλάξεις στα γονίδια EVER 1 και 2 που εδράζονται στο χρωµόσωµα 17 µεγάλη ευαισθησία στη HPV λοίµωξη οι τύποι 5, 8, 14, 15, 17, 20 και 47 εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία οι βλάβες εντοπίζονται σε πρόσωπο, λαιµό κορµό και άκρα πολυµορφικές και αρχικά µπορεί να µη διακρίνονται από τις κοινές µυρµηγκίες κακοήθης εξαλλαγή την 4η µε 5η δεκαετία

36 Θεραπεία Θεραπεία µυρµηκιών Συστηµατικά ρετινοειδή

37 Υποτροπιάζουσα λαρυγγική (αναπνευστική) θηλωµάτωση Μία σπάνια χρόνια καλοήθης νόσος, µε σηµαντική νοσηρότητα σπάνια κακοήθης εξαλλαγή και σπανιότερα θνητότητα χαρακτηρίζεται ανάπτυξη θηλωµάτων στο λάρυγγα αλλά και το λοιπό αναπνευστικό σύστηµα Θηλώµατα: τα συχνότερα καλοήθη νεοπλάσµατα του λάρυγγα σε παιδιά και ενήλικες εξωλαρυγγική εντόπιση στόµα, τραχεία, βρόγχοι, οισοφάγος βράγχος φωνής, συριγµός (ένδειξη συµπτώµατα απόφραξης αεραγωγού), δύσπνοια (σπανιότερα), δυσφαγία, βήχας, και καθυστέρηση σωµατικής αύξησης.

38 Υποτροπιάζουσα λαρυγγική θηλωµάτωση ØHPV 6 και 11 και σπανιότερα 16 ØHPV DNA σε φαινοµενικά υγιή βλεννογόνο σε ασθενείς που βρίσκονται σε ύφεση για χρόνια. ØΜητέρα µε κονδυλώµατα 200 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει το παιδί ΥΛΘ. Ø1:400 παιδιά που γεννιούνται µε φυσιολογικό τοκετό από µητέρες µε κονδυλώµατα αναπτύσσουν λαρυγγικά θηλώµατα

39 Διάγνωση Ενδοσκόπηση, λαρυγγοσκόπηση Κλινική πορεία Υφέσεις, εξάρσεις, επιµένει, υποτροπιάζει εξαλλαγή Πρόγνωση της νόσου µια δυνητικά απειλητική για τη ζωή νόσος. Η λοίµωξη από τον τύπο 11 έχει χειρότερη πρόγνωση λόγω της προσβολής των κατώτερων αεραγωγών. δυσµενής όταν η διάγνωση τίθεται σε ηλικία < 3 ετών

40 ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΘΗΛΩΜΑΤΩΣΗ

41 Σύνδροµο WHIM (Warts, Hypogammaglobulinemia, recurrent bacterial Infections, and Myelokathexis Κληρονοµική ανοσολογική ανεπάρκεια (2003, 37 ασθενείς), αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα, Λειτουργική υπερδραστηριότητα της CXCR4 (φουζίνη) εξαιτίας µετάλλαξης, στο 2q21 γονίδιο. Χαρακτηρίζεται από Ø ευαισθησία σε λοιµώξεις του HPV ιού µε αποτέλεσµα µυρµηκίες, οξυτενή κονδυλώµατα (W). Øυπογαµµασφαιριναιµία, λεµφοπενία Β κυττάρων (H), Øυποτροπιάζουσες λοιµώξεις (I), Øουδετεροπενία (myelokathexis, παγίδευση των λευκών αιµοσφαιρίων στο µυελό των οστών, M), Θεραπεία µε G-CSF, IVIG, προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, και συνεχής παρακολούθηση και χειρουργική αφαίρεση των δυσπλασιών δέρµατος και των βλεννογόνων που συνδέονται µε τις HPV αλλοιώσεις.

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015 Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Στην έναρξη του φετινού σεµιναρίου παιδιατρικών λοιµώξεων τονίστηκαν αρχικά οι κυριότεροι λόγοι παραµονής λοιµωδών

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής ΑΚΜΗ Ορισµός Η ακµή είναι ίσως η πιο συχνή νόσος της εφηβικής ηλικίας αν και µερικές φορές εµφανίζεται και κατά την ενήλικo ζωή, και χαρακτηρίζεται από φλεγµονή των σµηγµατογόνων αδένων. Η κοινή ακµή,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ Click to edit Master subtitle style Η αλλεργικότερη ατοπική νόσος Τι είναι; Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα διαταραχή της ανώτερης στιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μυοτονική Δυστροφία. Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία;

Μυοτονική Δυστροφία. Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία; Μυοτονική Δυστροφία: Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία; Υπάρχουν διάφοροι τύποι μυϊκής δυστροφίας. Πρόκειται για ασθένειες των μυών που έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά: είναι κληρονομικές, είναι προοδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εισαγωγή Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του πνεύµονα.

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Εξ Υπογυίου Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Αρμός Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα