Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 06 Δεκεμβρίου 2012

2 Περιεχομενα Παρουσίασης 1 Κανονικές Μορφές σε Πρωτεύοντα Κλειδιά 2

3 Εισαγωγή Η διαδικασία της κανονικοποίησης... προτάθηκε από τον Codd το 1972 περνά ένα σχήμα σχέσης από μια σειρά ελέγχων προκειμένου να πιστοποιηθεί αν το σχήμα σχέσης ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη κανονική μορφή (normal form) είναι η διαδικασία αποσύνθεσης μη ικανοποιητικών κακών σχέσεων με διαχωρισμό των γνωρισμάτων τους σε μικρότερες σχέσεις προχωρά από πάνω προς τα κάτω (top-down)

4 Εισαγωγή Κανονικοποίηση των δεδομένων... μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία κατά την οποία διασπώνται τα δεδομένα σχεσιακά σχήματα με βάση τις συναρτησιακές εξαρτήσεις και τα πρωτεύοντα κλειδιά, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ιδιότητες: 1 της ελαχιστοποίησης των επαναλήψεων 2 της ελαχιστοποίησης των ανωμαλιών εισαγωγής, διαγραφής και τροποποίησης μη ικανοποιητικά σχήματα σχέσεων που δεν πληρούν τους ελέγχους κανονικής μορφής διασπώνται σε μικρότερα σχήματα σχέσεων που ικανοποιούν τους ελέγχους και άρα και τις παραπάνω ιδιότητες

5 Εισαγωγή Η διαδικασία της κανονικοποίησης παρέχει στους σχεδιαστές βάσεων δεδομένων τα εξής: ένα τυπικό πλαίσιο ανάλυσης των σχημάτων σχέσεων με βάση τα κλειδιά τους και τις συναρτησιακές εξαρτήσεις μεταξύ των γνωρισμάτων τους μια σειρά από ελέγχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάθε σχήμα σχέσης ξεχωριστά, έτσι ώστε η σχεσιακή βάση δεδομένων να κανονικοποιηθεί σε οποιονδήποτε επιθυμητό βαθμό

6 Εισαγωγή Κανονική μορφή... Κανονικές Μορφές: Ο Codd πρότεινε αρχικά την πρώτη (1NF), δεύτερη (2NF) και τρίτη (3NF) κανονική μορφή Οι Codd και Boyce βελτίωσαν την 3NF και πρότειναν την κανονική μορφή των Boyce/Codd (BCNF) Άλλες κανονικές μορφές: ο Fagin πρότεινε την τέταρτη κανονική μορφή (4NF) και την πέμπτη κανονική μορφή (5NF) μιας σχέσης αναφέρεται στη συνθήκη υψηλότερης κανονικής μορφής που ικανοποιεί και επομένως δείχνει τον βαθμό στον οποίο είναι κανονικοποιημένη

7 Εισαγωγικές Εννοιες Υπερκλειδί Ενα υπερκλειδί ενός σχήματος σχέσης R = {A 1, A 2,..., A n} είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων S υποσύνολο του R με την ιδιότητα ότι δεν υπάρχουν δύο πλειάδες t 1 και t 2 σε οποιαδήποτε έγκυρη κατάσταση r της σχέσης R με t 1[S] = t 2[S] Κλειδί Ενα κλειδί Κ είναι ένα υπερκλειδί με την επιπλέον ιδιότητα ότι η απόσπαση ενός γνωρίσματος από το Κ θα έχει σαν συνέπεια να μην είναι πια υπερκλειδί

8 Εισαγωγικές Εννοιες Υπερκλειδί Ενα υπερκλειδί ενός σχήματος σχέσης R = {A 1, A 2,..., A n} είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων S υποσύνολο του R με την ιδιότητα ότι δεν υπάρχουν δύο πλειάδες t 1 και t 2 σε οποιαδήποτε έγκυρη κατάσταση r της σχέσης R με t 1[S] = t 2[S] Κλειδί Ενα κλειδί Κ είναι ένα υπερκλειδί με την επιπλέον ιδιότητα ότι η απόσπαση ενός γνωρίσματος από το Κ θα έχει σαν συνέπεια να μην είναι πια υπερκλειδί

9 Εισαγωγικές Εννοιες Υποψήφια Κλειδιά Αν ένα σχήμα σχέσης έχει περισσότερα από ένα κλειδιά, καθένα ονομάζεται υποψήφιο κλειδί Ενα από τα υποψήφια κλειδιά ορίζεται αυθαίρετα σαν το πρωτεύον κλειδί, και τα άλλα ονομάζονται δευτερεύοντα κλειδιά Πρωτεύον Γνώρισμα Ενα πρωτεύον γνώρισμα πρέπει να είναι μέλος κάποιου υποψήφιου κλειδιού Μη Πρωτεύον Γνώρισμα Ενα μη πρωτεύον γνώρισμα δεν είναι πρωτεύον γνώρισμα, δηλαδή, δεν είναι μέλος κάποιου υποψήφιου κλειδιού

10 Εισαγωγικές Εννοιες Υποψήφια Κλειδιά Αν ένα σχήμα σχέσης έχει περισσότερα από ένα κλειδιά, καθένα ονομάζεται υποψήφιο κλειδί Ενα από τα υποψήφια κλειδιά ορίζεται αυθαίρετα σαν το πρωτεύον κλειδί, και τα άλλα ονομάζονται δευτερεύοντα κλειδιά Πρωτεύον Γνώρισμα Ενα πρωτεύον γνώρισμα πρέπει να είναι μέλος κάποιου υποψήφιου κλειδιού Μη Πρωτεύον Γνώρισμα Ενα μη πρωτεύον γνώρισμα δεν είναι πρωτεύον γνώρισμα, δηλαδή, δεν είναι μέλος κάποιου υποψήφιου κλειδιού

11 Δεν επιτρέπει: σύνθετα γνωρίσματα πλειότιμα γνωρίσματα εμφωλευμένες σχέσεις σύνθετα γνωρίσματα που οι τιμές τους για μια πλειάδα δεν είναι ατομικές (πλειότιμα) Θεωρείται μέρος του ορισμού της σχέσης Η Πρώτη Κανονική Μορφή υπαγορεύει ότι τα γνωρίσματα μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο ατομικές (απλές, αδιαίρετες) τιμές και ότι η τιμή ενός γνωρίσματος σε μια πλειάδα πρέπει να είναι μία και μόνη τιμή από το πεδίο ορισμού του γνωρίσματος

12 Δεν επιτρέπει: σύνθετα γνωρίσματα πλειότιμα γνωρίσματα εμφωλευμένες σχέσεις σύνθετα γνωρίσματα που οι τιμές τους για μια πλειάδα δεν είναι ατομικές (πλειότιμα) Θεωρείται μέρος του ορισμού της σχέσης Η Πρώτη Κανονική Μορφή υπαγορεύει ότι τα γνωρίσματα μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο ατομικές (απλές, αδιαίρετες) τιμές και ότι η τιμή ενός γνωρίσματος σε μια πλειάδα πρέπει να είναι μία και μόνη τιμή από το πεδίο ορισμού του γνωρίσματος

13 Παράδειγμα Εστω το σχήμα σχέσης ΤΜΗΜΑ και υποτίθεται πως κάθε τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερες από μια τοποθεσίες Το σχήμα αυτό δεν βρίσκεται σε 1NF διότι το γνώρισμα Τ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ δεν είναι ατομικό γνώρισμα

14 Τρεις τρόποι αντιμετώπισης 1 Απομακρύνουμε το γνώρισμα Τ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ και το θέτουμε σε ξεχωριστή σχέση, την ΤΟΠΟΘ ΤΜΗΜΑ, μαζί με το πρωτεύον κλειδί ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ της ΤΜΗΜΑ. Πρωτεύον κλειδί της ΤΟΠΟΘ ΤΜΗΜΑ είναι ο συνδυασμός {ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ, Τ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ} 2 Επεκτείνουμε κλειδί έτσι που να υπάρχει μια ξεχωριστή πλειάδα στην αρχική σχέση ΤΜΗΜΑ για κάθε τοποθεσία του τμήματος. Πρωτεύον κλειδί γίνεται ο συνδυασμός {ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ, Τ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ}. Μειονέκτημα η εισαγωγή πλεονασμών στη σχέση 3 Αν είναι γνωστό το μέγιστο πλήθος τιμών του γνωρίσματος μπορεί το γνώρισμα Τ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ να αντικατασταθεί από τόσα γνωρίσματα όσα είναι οι πιθανές τιμές του. Μειονέκτημα η εισαγωγή null τιμών

15 Πλήρης και Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Πλήρης Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι πλήρης συναρτησιακή εξάρτηση (full functional dependency) αν η αφαίρεση οποιουδήποτε γνωρίσματος Α από το Χ σημαίνει ότι η εξάρτηση δεν ισχύει πλέον - δηλαδή αν, για κάθε γνώρισμα A X, το (Q {A}) δεν προσδιορίζει συναρτησιακά το Υ Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι μερική συναρτησιακή εξάρτηση (partial dependency) αν κάποιο γνώρισμα A X μπορεί να αφαιρεθεί από το Χ και η εξάρτηση να εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή αν για κάποιο A X ισχύει (Q {A}) Y

16 Πλήρης και Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Πλήρης Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι πλήρης συναρτησιακή εξάρτηση (full functional dependency) αν η αφαίρεση οποιουδήποτε γνωρίσματος Α από το Χ σημαίνει ότι η εξάρτηση δεν ισχύει πλέον - δηλαδή αν, για κάθε γνώρισμα A X, το (Q {A}) δεν προσδιορίζει συναρτησιακά το Υ Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι μερική συναρτησιακή εξάρτηση (partial dependency) αν κάποιο γνώρισμα A X μπορεί να αφαιρεθεί από το Χ και η εξάρτηση να εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή αν για κάποιο A X ισχύει (Q {A}) Y

17 Πλήρης και Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Πλήρης Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι πλήρης συναρτησιακή εξάρτηση (full functional dependency) αν η αφαίρεση οποιουδήποτε γνωρίσματος Α από το Χ σημαίνει ότι η εξάρτηση δεν ισχύει πλέον - δηλαδή αν, για κάθε γνώρισμα A X, το (Q {A}) δεν προσδιορίζει συναρτησιακά το Υ Μερική Συναρτησιακή Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y είναι μερική συναρτησιακή εξάρτηση (partial dependency) αν κάποιο γνώρισμα A X μπορεί να αφαιρεθεί από το Χ και η εξάρτηση να εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή αν για κάποιο A X ισχύει (Q {A}) Y

18 Παράδειγμα Η ΣΕ {ΑΡ ΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ} ΩΡΕΣ είναι μια πλήρης ΣΕ, διότι οποιοδήποτε γνώρισμα από τα ΑΡ ΤΑΥΤ και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ αφαιρεθεί, η εξάρτηση παύει να ισχύει. Οι εξαρτήσεις ΑΡ ΤΑΥΤ ΩΡΕΣ και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ ΩΡΕΣ δεν ισχύουν Η συναρτησιακή εξάρτηση {ΑΡ ΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ} ΕΡ ΟΝΟΜΑ είναι μερική ΣΕ, διότι εάν αφαιρεθεί το γνώρισμα ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ, η εξάρτηση ΑΡ ΤΑΥΤ ΕΡ ΟΝΟΜΑ ισχύει

19 Παράδειγμα Η ΣΕ {ΑΡ ΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ} ΩΡΕΣ είναι μια πλήρης ΣΕ, διότι οποιοδήποτε γνώρισμα από τα ΑΡ ΤΑΥΤ και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ αφαιρεθεί, η εξάρτηση παύει να ισχύει. Οι εξαρτήσεις ΑΡ ΤΑΥΤ ΩΡΕΣ και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ ΩΡΕΣ δεν ισχύουν Η συναρτησιακή εξάρτηση {ΑΡ ΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ} ΕΡ ΟΝΟΜΑ είναι μερική ΣΕ, διότι εάν αφαιρεθεί το γνώρισμα ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ, η εξάρτηση ΑΡ ΤΑΥΤ ΕΡ ΟΝΟΜΑ ισχύει

20 Παράδειγμα Η σχέση Σπουδ Παρακ προκύπτει από το συνδυασμό των σχέσεων Σπουδαστής και Παρακολουθεί

21 Παράδειγμα Το πεδίο ΣΔΜ είναι το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο που φοιτά το Σπουδαστής Ισχύει η ΣΕ: Εξάμηνο ΣΔΜ Το μοναδικό υποψήφιο κλειδί (είναι πρωτεύον) της σχέσης είναι σύνθετο αποτελούμενο από τα πεδία ΑΜ και Κωδ Μαθήματος Ισχύουν επίσης και οι ΣΕ ΑΜ ΣΔΜ {ΑΜ, Κωδ Μαθήματος} Εξάμηνο Παρακολ ΑΜ Εξάμηνο

22 Προβλήματα στις βασικές πράξεις διαχείρισης της σχέσης Σπουδ Παρακ Εισαγωγή: Δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί η ύπαρξη ενός σπουδαστή (π.χ. τα στοιχεία του και το εξάμηνό του), εκτός εάν αυτός παρακολουθήσει ένα τουλάχιστον μάθημα Διαγραφή: Αν διαγράψουμε μια πλειάδα από τη σχέση Σπουδ Παρακ και αυτή είναι η μοναδική που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο σπουδαστή, τότε διαγράφεται η πληροφορία για τα μαθήματα που παρακολουθεί ο συγκεκριμένος σπουδαστής, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ενημέρωση: Αν ένας συγκεκριμένος σπουδαστής παρακολουθεί πολλά μαθήματα θα καταγράφεται πολλές φορές το εξάμηνο του σπουδαστή

23 Για την επίλυση προβλημάτων αυτών... θα πρέπει να μετατρέψουμε τη σχέση Σπουδ Παρακ σε δεύτερη κανονική μορφή Παρατήρηση Η σχέση Σπουδ Παρακ δεν βρίσκεται στη δεύτερη κανονική μορφή γιατί τα πεδία Εξάμηνο και ΣΔΜ δεν είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτημένα από το πρωτεύον κλειδί (ΑΜ, Κωδ Μαθήματος) Μετατροπή σε 2NF Για να μετατραπεί στη δεύτερη κανονική μορφή θα πρέπει να δημιουργηθούν δυο αντίστοιχες σχέσεις: η Σπουδ(ΑΜ, ΣΔΜ, Εξάμηνο) και η Παρακ(ΑΜ, Κωδ Μαθήματος, Εξάμηνο Παρακολ)

24 Τα παραπάνω προβλήματα στην εισαγωγή, ενημέρωση/τροποποίηση και διαγραφή έχουν πλέον εξαλειφθεί

25 Ενα σχήμα σχέσης R είναι σε αν κάθε μη πρωτεύον γνώρισμα Α του R είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτώμενο από το πρωτεύον κλειδί με άλλα λόγια... Μια σχέση R είναι σε δεύτερη κανονική μορφή αν: 1 είναι σε πρώτη κανονική μορφή και 2 αν κάθε συναρτησιακή εξάρτηση X Y που υπάρχει στην R, είναι πλήρης συναρτησιακή εξάρτηση (full functional dependency)

26 Ενας πίνακας που είναι σε 1ΚΜ είναι και σε 2ΚΜ, όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα εξής: το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από ένα και μόνο χαρακτηριστικό, ο πίνακας δεν έχει χαρακτηριστικά που δεν αποτελούν κλειδί, ή κάθε χαρακτηριστικό που δεν είναι κλειδί, είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτώμενο από το πρωτεύον κλειδί Μετατροπή σε 2NF Γενικώς μια σχέση η οποία βρίσκεται στην πρώτη κανονική μορφή αλλά όχι στη δεύτερη, μπορεί πάντα να αναλυθεί σε ένα σύνολο σχέσεων που βρίσκονται στη δεύτερη κανονική μορφή Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αποσύνθεση ή αποδόμηση της σχέσης Η αποδόμηση από την αρχική στις νέες σχέσεις πρέπει να γίνεται χωρίς απώλεια πληροφορίας και τότε ονομάζεται αποδόμηση χωρίς απώλεια πληροφορίας

27 Παράδειγμα Η σχέση ΕΡΓ ΕΡΓΟ βρίσκεται σε 1NF αλλά όχι σε 2NF διότι: το μη πρωτεύον γνώρισμα ΕΡ ΟΝΟΜΑ (όνομα εργαζομένου) παραβιάζει την 2NF λόγω της ΣΕ2 όπως και τα μη πρωτεύοντα γνωρίσματα Ε ΟΝΟΜΑ (όνομα έργου) και ΤΟΠ ΕΡΓΟΥ λόγω της ΣΕ3 οι ΣΕ2, ΣΕ3 καθιστούν τα ΕΡ ΟΝΟΜΑ, Ε ΟΝΟΜΑ και ΤΟΠ ΕΡΓΟΥ είναι μερικώς εξαρτώμενα από το πρωτεύον κλειδί {ΑΡ ΤΑΥΤ, ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ} της ΕΡΓ ΕΡΓΟ παραβιάζοντας έτσι την 2ΚΜ

28 Παράδειγμα Οι ΣΕ1, ΣΕ2 και ΣΕ3 οδηγούν στην αποσύνθεση της σχέσης ΕΡΓ ΕΡΓΟ στα 3 σχήματα σχέσεων ΕΕ1, ΕΕ2 και ΕΕ3 που όλα βρίσκονται στην δεύτερη κανονική μορφή

29 - Παράδειγμα

30 - Παράδειγμα

31 - Παράδειγμα

32 Μεταβατική Εξάρτηση Μεταβατική Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y σε ένα σχήμα σχέσης R είναι μια μεταβατική εξάρτηση (transitive dependency) αν υπάρχει ένα σύνολο γνωρισμάτων Ζ που δεν είναι υποσύνολο οποιουδήποτε κλειδιού της R και τέτοιο ώστε να ισχύουν οι X Z και Z Y

33 Μεταβατική Εξάρτηση Μεταβατική Εξάρτηση Μια συναρτησιακή εξάρτηση X Y σε ένα σχήμα σχέσης R είναι μια μεταβατική εξάρτηση (transitive dependency) αν υπάρχει ένα σύνολο γνωρισμάτων Ζ που δεν είναι υποσύνολο οποιουδήποτε κλειδιού της R και τέτοιο ώστε να ισχύουν οι X Z και Z Y

34 Μεταβατική Εξάρτηση Παράδειγμα Η ΣΕ ΑΡ ΤΑΥΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ είναι μια μεταβατική ΣΕ, διότι: 1 ισχούουν οι ΣΕ: ΑΡ ΤΑΥΤ ΚΩΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ΚΩΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, 2 το ΚΩΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δεν είναι υποσύνολο του κλειδιού της ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ Η συναρτησιακή εξάρτηση ΑΡ ΤΑΥΤ Ε ΟΝΟΜΑ (όνομα έργου) δεν είναι μεταβατική διότι δεν υπάρχει γνώρισμα Χ τέτοιο ώστε ΑΡ ΤΑΥΤ Χ και Χ Ε ΟΝΟΜΑ

35 Παράδειγμα

36 Προβλήματα διαχείρισης της σχέσης Σπουδ Εισαγωγή: Δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί το γεγονός πως κάθε εξάμηνο έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο διδακτικών μονάδων. Δεν γνωρίζουμε το ΣΔΜ ενός εξαμήνου παρά μόνο όταν γίνει εισαγωγή σπουδαστή στο εξάμηνο αυτό Διαγραφή: Αν διαγράψουμε μια μοναδική εγγραφή ως προς ένα εξάμηνο, π.χ. την εγγραφή του σπουδαστή 3573, χάνουμε την πληροφορία σχετικά με το σπουδαστή αλλά και το σύνολο διδακτικών μονάδων του εξαμήνου που φοιτά ο σπουδαστής Ενημέρωση: Η τιμή του ΣΔΜ για κάθε εξάμηνο είναι δυνατό να εμφανίζεται αρκετές φορές οδηγώντας σε κάποιους πλεονασμούς. Στην περίπτωση που πρέπει να τροποποιηθεί το ΣΔΜ του Β εξαμήνου θα πρέπει να γίνει προσεκτική αναζήτηση, εύρεση και τροποποίηση του πεδίου ΣΔΜ όλων των σπουδαστών του εξαμήνου αυτού

37 Επίλυση... Γενικά μια σχέση που βρίσκεται στη 2NF αλλά όχι στην 3NF, μπορεί πάντοτε να αναλυθεί σε ένα σύνολο σχέσεων που βρίσκονται στην τρίτη κανονική μορφή Η διαδικασία θα πρέπει είναι αντιστρεπτή και χωρίς απώλεια πληροφορίας

38 Ενα σχήμα σχέσης R είναι σε αν είναι σε 2NF και δεν υπάρχει μη πρωτεύον γνώρισμα Α της R που να είναι μεταβατικά εξαρτώμενο από το πρωτεύον κλειδί Μετατροπή σε Τρίτη Κανονική Μορφή Η R μπορεί να αποσυντεθεί σε σχέσεις σε 3NF μέσω της διαδικασίας της κανονικοποίησης σε 3NF Προσοχή!!! Αν X Y και Y Z και το X είναι πρωτεύον κλειδί, τότε υπάρχει πρόβλημα μόνο αν το Y δεν είναι υποψήφιο κλειδί Οταν το Y είναι ένα υποψήφιο κλειδί δεν υπάρχει πρόβλημα με την μεταβατική εξάρτηση

39 Παράδειγμα Η σχέση ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ είναι σε 2NF καθώς δεν υπάρχουν μερικές εξαρτήσεις από οποιοδήποτε κλειδί, αλλά δεν είναι σε 3NF διότι της μεταβατικής εξάρτησης του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κανονικοποίηση της σχέσης ΕΡΓ ΤΜΗΜΑ διασπώντας την σε δύο σχήματα σχέσεων ΕΤ1 και ΕΤ2 που βρίσκονται σε 3NF

40 Παράδειγμα Σχήμα: Η σχέση Εθνικές διοργανώσεις ποδοσφαίρου

41 Παράδειγμα Σχήμα: Οι συναρτησιακές εξαρτήσεις της σχέσης Εθνικές διοργανώσεις ποδοσφαίρου

42 Παράδειγμα Οπως φαίνεται το πεδίο Εδρα Νικητή είναι μεταβατικά συναρτησιακά εξαρτώμενο από το κλειδί της σχέσης και επομένως η σχέση δεν βρίσκεται στην 3NF Για να αποκτήσουμε τις κατάλληλες σχέσεις που θα είναι στην 3η κανονική μορφή πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες αποδομήσεις του αρχικού πίνακα

43 Σχήμα: Οι σχέσεις σε 3NF

44 Άτυπος Ορισμός Κανονικών Μορφών Άτυπος Ορισμός των ΚΜ 1NF κανονική μορφή όλα τα γνωρίσματα εξαρτώνται από το κλειδί 2NF κανονική μορφή όλα τα γνωρίσματα εξαρτώνται από όλο το κλειδί 3NF κανονική μορφή όλα τα γνωρίσματα εξαρτώνται μόνο από το κλειδί

45 (για πολλαπλά κλειδιά) Οι παραπάνω ορισμοί λάμβαναν υπόψη τους μόνο το πρωτεύον κλειδί Μπορούμε να γενικεύσουμε τους ορισμούς για τη 2NF και 3NF ώστε να λαμβάνουν υπόψη όλα τα υποψήφια κλειδιά μιας σχέσης

46 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Γενικός Ορισμός 2NF Ενα σχήμα σχέσης R βρίσκεται σε Δεύτερη Κανονική Μορφή αν κάθε μη-πρωτεύον γνώρισμα Α της R είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτώμενο από κάθε κλειδί της R Παράδειγμα Το σχήμα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ περιγράφει αγροτεμάχια που πωλούνται σε διάφορες επαρχίες ενός νομού Δύο Υποψήφια Κλειδιά: ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και {Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ}

47 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

48 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

49 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

50 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

51 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

52 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

53 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Ο ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ είναι μοναδικός μόνο μέσα σε κάθε επαρχία, αλλά ο ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι μοναδικός μεταξύ όλων των επαρχιών του νομού Επιλέγουμε πρωτεύον κλειδί το ΚΩΔ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εστω δύο ακόμη ΣΕ στη σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΕ3: Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ Π ΦΟΡΟΥ ΣΕ4: ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΜΗ Η ΣΕ3 δηλώνει πως το ποσοστό φόρου είναι καθορισμένο σε μια επαρχία (δεν αλλάζει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία μέσα σε μια επαρχία) Η ΣΕ4 δηλώνει ότι η τιμή ενός αγροτεμαχίου ορίζεται από την έκτασή του, ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκεται (αντικειμενική αξία αγροτεμαχίου)

54 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Τότε όμως η σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ παραβιάζει τον γενικό ορισμό της 2NF. Γιατί; Παραβίαση Γενικού Ορισμού 2NF Το Π ΦΟΡΟΥ εξαρτάται μερικώς από το υποψήφιο κλειδί {Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ} λόγω της ΣΕ3

55 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Τότε όμως η σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ παραβιάζει τον γενικό ορισμό της 2NF. Γιατί; Παραβίαση Γενικού Ορισμού 2NF Το Π ΦΟΡΟΥ εξαρτάται μερικώς από το υποψήφιο κλειδί {Ο ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΚΩΔ ΤΕΜΑΧΙΟΥ} λόγω της ΣΕ3

56 Γενικός Ορισμός Δεύτερης Κανονικής Μορφής Μετατροπή σε 2NF Για να κανονικοποιηθεί η σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σε 2NF, την αποσυνθέτουμε σε δύο σχέσεις:

57 Γενικός Ορισμός Τρίτης Κανονικής Μορφής Γενικός Ορισμός 3NF Ενα σχήμα σχέσης R βρίσκεται σε Τρίτη Κανονική Μορφή αν όταν εμφανίζεται μια μη τετριμένη συναρτησιακή εξάρτηση X A στην R, τότε συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα: (α) το X είναι υπερκλειδί της R (β) το Α είναι πρωτεύον γνώρισμα της R Υπενθύμιση: Υπερκλειδί ενός σχήματος σχέσης R = {A 1, A 2,..., A n} είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων S υποσύνολο του R με την ιδιότητα ότι δεν υπάρχουν δύο πλειάδες t 1 και t 2 της σχέσης R με t 1[S] = t 2[S] Πρωτεύον Γνώρισμα: κάθε γνώρισμα που αποτελεί μέρος υποψήφιου κλειδιού

58 Γενικός Ορισμός Τρίτης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2 βρίσκεται σε 3NF Ομως η ΣΕ4 στην ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1 παραβιάζει την 3NF, διότι ούτε το γνώρισμα ΕΚΤΑΣΗ είναι υπερκλειδί της σχέσης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1, ούτε το ΤΙΜΗ είναι πρωτεύον γνώρισμα

59 Γενικός Ορισμός Τρίτης Κανονικής Μορφής Παράδειγμα (συνέχεια) Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2 βρίσκεται σε 3NF Ομως η ΣΕ4 στην ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1 παραβιάζει την 3NF, διότι ούτε το γνώρισμα ΕΚΤΑΣΗ είναι υπερκλειδί της σχέσης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1, ούτε το ΤΙΜΗ είναι πρωτεύον γνώρισμα

60 Γενικός Ορισμός Τρίτης Κανονικής Μορφής Μετατροπή σε 3NF Για να κανονικοποιηθεί η σχέση ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1 σε 3NF, την αποσυνθέτουμε σε δύο σχέσεις: Παρατηρήσεις: Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1 παραβιάζει την 3NF καθώς το γνώρισμα ΤΙΜΗ εξαρτάται μεταβατικά από κάθε υποψήφιο κλειδί της σχέσης, μέσω του μη πρωτεύοντος κλειδιού ΕΚΤΑΣΗ Αν εφαρμόσουμε τον γενικό ορισμό της 3NF στην ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ θα βρίσκαμε πως οι ΣΕ3 και ΣΕ4 παραβιάζουν την 3NF, επομένως θα μπορούσαμε άμεσα να διασπάσουμε την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σε ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1Α, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1Β και ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2

61 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1 R. Elmasri - S.B. Navathe, μετάφραση Μ. Χατζόπουλος, Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - Τόμος Α, 3η έκδοση, Δίαυλος 2 Ταμπακάς Β. Βάσεις Δεδομένων, αυτοέκδοση

antzoulatos@upatras.gr

antzoulatos@upatras.gr Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 10 Ιανουαρίου 2013 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Κανονικές Μορφές Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συνενώσεις Άνευ Απωλειών Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Αιωρούμενες πλειάδες (dangling tuples) Παράδειγμα: Εργαζόμενος - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Κανονικοποίηση. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Κανονικοποίηση. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6: Κανονικοποίηση Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες σχεδίασης της δοµής των πινάκων στο σχεσιακό µοντέλο, και αναλύεται η τεχνική της κανονικοποίησης που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε ένα σχήµα σχέσης που

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, μαζί με την δήλωση των μαθημάτων, θα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3.1 Εισαγωγή Ένα Π.Σ. διαχειρίζεται δεδοµένα που αντιπροσωπεύουν αντικείµενα, γεγονότα, καταστάσεις ή ανθρώπους του φυσικού κόσµου. Όταν κατασκευάζεται ένα µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερες Πτυχιακές. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα

Ελευθερες Πτυχιακές. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα Ελευθερες Πτυχιακές ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα 2707 2712 2713 2715 Υλοποίηση σε R αλγορίθμων συσταδοποίησης και εφαρμογή τους σε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Φοιτητή Μηχανοργάνωση Γραμματειών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να περιγράψει τον τρόπο ενεργοποίησης των λογαριασμών των προπτυχιακών φοιτητών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Η Γ τάξη Γενικού Λυκείου θα περιλαμβάνει συνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, από τις οποίες οι 15 θα αφορούν τα μαθήματα προσανατολισμού. Διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr 2//20 ΕΥΤΕΡΑ 2//20 ΤΡΙΤΗ 2//20 ΤΕΤΑΡΤΗ 2//20 ΠΕΜΠΤΗ 2//20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2//20 ΣΑΒΒΑΤΟ 2//20 ΚΥΡΙΑΚΗ Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν η να αναπαραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Αλ. Σιδηρόπουλος Θεσσαλονίκη, 9 6 2015 Τηλ. : 2310 99 1386 6532 Fax: 2310 99 6529 Αριθμ. Πρωτ.: 487 Email:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Α εξάμηνο (χειμερινό) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία)

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ /5/007 η Οµάδα Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ (Θεωρία). α) Έστω fl() x η παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων»

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Διδάσκων : Δημήτριος Σάμψων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΔΟΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων ηχανικών & ηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 άθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΕΩ ιδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιµολλέων Σελλής Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 5: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7 Α1. Κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συνδιοργάνωση: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Δ.Α.ΣΤΑ.) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τσιριγώτη Γεωργία, Φυσικός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τσιριγώτη Γεωργία, Φυσικός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τσιριγώτη Γεωργία, Φυσικός ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 ΚΑΙ 2017 Β ΛΥΚΕΙΟΥ Προσανατολισμός ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών Αρχαία Αρχές κοινωνικών και οικονομικών επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου Εργαστηριακή Άσκηση 1. Καταχωρίστε τα παρακάτω δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων Ταινίες ΚωδικόςΤαινίας Τίτλος Κατηγορία ΈτοςΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα