ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # ,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # ,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ήδη εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης, μεγάλου όγκου πληροφοριών εγκληματολογικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «i2 Limited UK». 2. Σκοπός της Προμήθειας Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια: i. Ογδόντα πέντε (85) αδειών λογισμικού απομακρυσμένων καταχωρήσεων (ibase Intellishare Data entry ή ισοδύναμου) στη κεντρική (υφιστάμενη) βάση δεδομένων i2 ibase, ii. Ογδόντα πέντε (85) αδειών λογισμικού απομακρυσμένων αναζητήσεων και ερευνών (ibase Intellishare Find & Explore ή ισοδύναμου) στη κεντρική (υφιστάμενη) βάση δεδομένων i2 ibase. Οι εν λόγω άδειες λογισμικού θα αποτελέσουν επέκταση των δυνατοτήτων του υφιστάμενου λογισμικού καθώς θα υλοποιηθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω Web Browser, των κατά τόπους Λιμενικών αρχών στη κεντρική βάση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη καταχώρηση δεδομένων, η έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών εγκληματικού ενδιαφέροντος περιεχομένου. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέπει στους αναλυτές και τις επιχειρησιακές ομάδες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος να έχουν πρόσβαση κεντρικά και απομακρυσμένα (μέσω διαδικτύου) στα ίδια δεδομένα, επιτυγχάνοντας ταχύτερη και πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα αναφορικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και την εξουδετέρωση των εμπλεκόμενων ομάδων ή ατόμων. 3. Γενικές απαιτήσεις λογισμικού i. Να είναι πολυεπίπεδο σύστημα (client/server) και να χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη: α. Την βάση δεδομένων ibase πάνω στην οποία αναπτύσσεται η λύση. β. Το Web service το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεσος. γ. Την εφαρμογή Web πάνω στην οποία λειτουργεί το περιβάλλον εργασίας όπως αυτό παρουσιάζεται στον χρήστη. ii. Όλες οι ενέργειες που εκτελούνται, να ελέγχονται, να καταγράφονται και να παρέχουν στον διαχειριστή, πλήρη εικόνα των ενεργειών στην πληροφορία. iii. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες της κεντρικής βάσης πληροφοριών, να ελέγχεται και να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού σε αυτή, σύμφωνα με τα δικαιώματα που θα ορίσει ο διαχειριστής. iv. Για να διασφαλιστεί η επεκτασιμότητα, η σταθερότητα και το χαμηλό κόστος, η υπηρεσία (Web Service) να επιτυγχάνεται μέσω ενός server εφαρμογών JBoss (application server). Σελίδα 1 από 6

2 v. H εφαρμογή να τρέχει εξ ολοκλήρου στο Web browser του χρήστη και να στεγάζει τις ειδικές μονάδες (modules). Οι ειδικές αυτές μονάδες θα πρέπει να διακρίνονται σε 2 τύπους. Α. Καταχώρηση Β. Αναζήτηση και εξερεύνηση vi. Να επιτρέπει τη χρήση κοινών λειτουργιών μέσω Web Browser vii. Να υποστηρίζει πολλαπλή πρόσβαση στη κεντρική βάση δεδομένων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος. viii. H πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε ο χρήστης του ibase IntelliShare να έχει πρόσβαση όποτε το χρειάζεται. ix. Κάθε εφαρμογή Web να μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες από μία βάσεις ibase, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. x. Να επιτρέπει στους αναλυτές και τις επιχειρησιακές ομάδες να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, όπου και αν βρίσκονται (από σταθμούς εργασίας ή φορητούς υπολογιστές.) xi. Να επιτρέπει τον διαχειριστή της κεντρικής βάσης, την ελεγχόμενη πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων, από τους χρήστες. xii. Να υποστηρίζει και συνδέσεις SSL για μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά την πρόσβαση στη βάση ibase. xiii. Να υποστηρίζει την χρήση και εμφάνιση εικονιδίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχονται στην ibase). xiv. Να παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης της εμφάνισης των φορμών όπως αυτές εμφανίζονται στον web browser. xv. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας οντοτήτων, σύμφωνα με το είδος της ανάλυσης ή έρευνας καθώς και της βάσης ibase που χρησιμοποιείται ήδη από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. xvi. Να διαθέτει εργαλεία που δημιουργούν συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων μέσω Web Browser. xvii. Να είναι συμβατό με την βάση πληροφοριών της τη Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, ibase 8.1 ή νεότερη έκδοση. xviii. Να πραγματοποιεί γραφική απεικόνιση των συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων και οντοτήτων μέσω Web Browser xix. Να είναι συμβατό με SQL Server 2005 της Microsoft ή νεότερη έκδοση. xx. Να υποστηρίζει και να κάνει χρήση των παραμετροποιήσεων SCC (Security Classification Codes), ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, όχι μόνο σε επίπεδο χρήστη αλλά και σε επίπεδο πληροφορίας ανά Διεύθυνση. xxi. Όλα τα προαναφερόμενα λογισμικά να λειτουργούν σε περιβάλλον εργασίας Windows 2000, ΧΡ, VISTA, WINDOWS 7, Windows SERVER 2000, 2003, xxii. Συμβατότητα με Data Base Drivers: Microsoft MDAC2.6 OLEDB, Microsoft MDAC2.6 OLEDB, SQL SERVER, Microsoft MDAC2.6 OLEDB for Oracle xxiii. Συμβατότητα με Data Base: Access 2000,XP,2003,2007, SQL Server 2003,2005,2008 Σελίδα 2 από 6

3 4. Λογισμικό απομακρυσμένων καταχωρήσεων (ibase Intellishare Data entry) ή Ισοδύναμο i. Να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα απομακρυσμένης φόρτωσης, ανάρτησης και καταχώρησης έγγραφων και εικόνων, στη κεντρική βάση πληροφοριών. ii. Να παρέχει τις βασικές λειτουργίες καταχώρησης, της εφαρμογής ibase σε περιβάλλον web. iii. Η εμφάνιση των φορμών καταχώρησης να συνάδει με τις φόρμες της ibase. iv. Να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και καταχώρησης πληροφοριών που συνοδεύονται από εικόνες και έγγραφα στις αντίστοιχες οντότητες της βάσης ibase. v. Να επιτρέπει στους αναλυτές και τις επιχειρησιακές ομάδες να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, όπου και αν βρίσκονται. vi. Πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. vii. Όλα τα μέλη σε όλη την επιχειρησιακή ομάδα μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τη στιγμή που τις χρειάζονται viii. Να παρέχει πληροφορία σχετικά με τον τύπο κάθε πεδίου καταχώρησης, ώστε να είναι εμφανής η ιδιότητα του (υποχρεωτικό ή διακεκριμένο) ix. Συνοπτικής παρουσίαση των γεγονότων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αναλυτή. x. Απλές εγγραφές, σχέσεις, ή πιο ολοκληρωμένα δίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν με ασφάλεια, μέσω της χρήσης φορμών Web, αντικατοπτρίζοντας τις μορφές και τα δελτία πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην ibase. Αυτή η τυποποιημένη μέθοδος της εισαγωγής δεδομένων σε όλη την επιφάνεια εργασίας μέσω Web επιτρέπει την προσθήκη πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο. xi. Δεν απαιτείται καμία γνώση του ibase καθώς η πληροφορίες παρουσιάζονται μέσα από οποιονδήποτε Web Browser σε άμεσα χρησιμοποιήσιμη μορφή. xii. Απλές εγγραφές, σχέσεις, ή πιο ολοκληρωμένα δίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν ή να τροποποιηθούν με ασφάλεια, μέσω της χρήσης φορμών Web. xiii. Να παρέχει ενσωματωμένο εργαλείο απεικόνισης των συμβάντων, των οντοτήτων και των σχέσεων. xiv. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται μέσω του ibase IntelliShare να μπορούν να εκτυπωθούν είτε απευθείας, είτε να σταλούν στο Analyst Notebook όπου μπορούν να αποθηκευθούν ή να συνδυαστούν με άλλα υφιστάμενα δεδομένα. xv. Να είναι συμβατό με την βάση πληροφοριών του Α.Λ.Σ, ibase 8.1 ή νεότερη έκδοση. 5. Λογισμικό απομακρυσμένων αναζητήσεων και ερευνών (ibase Intellishare Find & Explore)ή Ισοδύναμο i. Παρέχει διεξοδική αναζήτηση σε αρχεία, έγγραφα και διαγράμματα μέσα σε μια βάση ibase ii. iii. iv. Να παρέχει τις βασικές λειτουργίες αναζήτησης, της εφαρμογής ibase σε περιβάλλον web. Να παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης στο περιβάλλον web των διαθέσιμων αναζητήσεων (queries) που έχουν δημιουργηθεί στην εφαρμογή ibase. Να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης σχετικά με τον χρήστη και την ημερομηνία καταχώρησης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης ώστε να διατηρείται η ιστορικότητα Σελίδα 3 από 6

4 v. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν είτε μια ολοκληρωμένη αναζήτηση πλήρους κειμένου σε κάθε αρχείο, έγγραφο, και γράφημα που είναι αποθηκευμένο στη βάση ibase, ή μια πιο πολύπλοκη αναζήτηση, ανάλογα με την υπόθεση, φιλτράροντας και περιορίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας. vi. Οι απεικονίσεις που δημιουργούνται με την λειτουργία εύρεσης και έρευνας (Find and Explore), να μπορούν είτε να εκτυπωθούν, είτε να αποσταλούν απευθείας στο Analyst Notebook. vii. Να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σε λίστες οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τύπο της πληροφορίας. viii. Πληροφορίες κλειδιά που αποκαλύπτονται από τους αναλυτές στο πλαίσιο αναζητήσεων από την ibase, ή από την ευρύτερη επιχειρησιακή ομάδα που χρησιμοποιεί το ibase IntelliShare, μπορούν να σωθούν, να διαμοιρασθούν, και να απεικονιστούν, είτε στο Analyst Notebook, είτε μέσα από το IntelliShare. ix. Να παρέχει τη δυνατότητα «Search 360», ώστε όλες πληροφορίες να βαθμολογούνται και να εμφανίζονται με σειρά σχετικότητας. x. Να παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης και εξαγωγής των πληροφοριών κατευθείαν στο Analyst Notebook. xi. Να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων ibase, (IBM i2 ibase) που είναι σε κοινή χρήση με μια ομάδα χρηστών μέσα από ένα ασφαλές δικτυακό περιβάλλον (Web Based). xii. Τα αποτελέσματα μπορεί να παρουσιαστούν σε διαγράμματα για να αποκαλυφθούν με τον τρόπο αυτό οι σχέσεις, οι διαδρομές, και τα δίκτυα μεταξύ των οντοτήτων xiii. Να επιτρέπει πολλαπλές επιλογές μορφοποίησης κειμένου και εμφάνισης γενικών πληροφοριών, διαπιστώσεων ή συμπερασμάτων και να παρέχει τη δυνατότητα έμφασης σε βασικά κομμάτια του κειμένου xiv. Nα παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης, εγγράφων ή εικόνων στις οντότητες της βάσης. xv. Να παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης κατευθείαν από την εφαρμογή. xvi. Να παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στην ibase σε μορφή πλέγματος (grid).οι ενέργειες του κάθε χρήστη του ibase IntelliShare να παρακολουθούνται και καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου (audit log) για την πλήρη ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα τους. xvii. Να είναι συμβατό με την βάση πληροφοριών του Α.Λ.Σ, ibase 8.1 ή νεότερη έκδοση. 6. Διασφάλιση Ποιότητας Ο Ανάδοχος θα έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO Χρονοδιάγραμμα Σελίδα 4 από 6

5 7.1 Παράδοση i. Οι υπό προμήθεια άδειες λογισμικού θα παραδοθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Ασφαλείας (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά). ii. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. iii. Τα λογισμικά να συνοδεύονται με την παράδοσή τους από τα Τεχνικά εγχειρίδιά τους στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 7.2 Έλεγχος καλής λειτουργίας - Δοκιμές i. Μετά την παράδοση των ειδών, ακολουθεί η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που διαρκεί το πολύ είκοσι (20) ημέρες. ii. Η δοκιμαστική λειτουργία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών, με τη συνδρομή στελεχών της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: Ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του λογισμικού και των αδειών χρήσης. Έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε άδειας λογισμικού. Έλεγχο διαλειτουργικότητας του λογισμικού με την υπάρχουσα κεντρική βάση πληροφοριών Έλεγχο απομακρυσμένης πρόσβασης από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μέσω του υφισταμένου δικτύου της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος. iii. Αν κατά την διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, εμφανιστούν σοβαρά, κατά την κρίση της Επιτροπής, προβλήματα τότε η δοκιμαστική περίοδος διακόπτεται μέχρι την αποκατάστασή τους, η οποία θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, εντός το πολύ πέντε (05) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια των ελέγχων δε δύναται να ξεπεράσει τις τριάντα (30) ημέρες. 7.3 Παραλαβή Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου και εφόσον η επισπεύδουσα Υπηρεσία βεβαιώσει ότι διαπιστώθηκε η καλή λειτουργία των αδειών λογισμικού σε όλες τις φάσεις λειτουργίας τους και δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών θα προβεί στην οριστική παραλαβή των ειδών, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. 8. Εκπαίδευση Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκπαίδευση στελεχών ΛΣ, τα οποία θα οριστούν από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας, ως εξής: Λογισμικό απομακρυσμένων καταχωρήσεων : Τουλάχιστον 170 στελέχη Λογισμικό απομακρυσμένων αναζητήσεων και ερευνών: Τουλάχιστον 170 στελέχη Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (04) ημερών και θα πραγματοποιηθεί στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. Το κόστος τυχόν μετακίνησης των εκπαιδευομένων στελεχών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να κατατεθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης, το οποίο θα εγκριθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΙΚΑ). Σελίδα 5 από 6

6 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα πρέπει να δοθούν έγγραφα πιστοποιητικά σε όλους τους εκπαιδευόμενους με το αντικείμενο της εκπαίδευσής. 9. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υποχρεωτικά υπηρεσίες εγγύησης τουλάχιστον 2 ετών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής, για το σύνολο των υπό προμήθεια αδειών, κατά το διάστημα της οποίας θα παρέχονται δωρεάν οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων του λογισμικού. Η εγγύηση καλύπτει και τις ανάγκες συντήρησης, προγραμματισμένης η έκτακτης, καθ όλη την διάρκεια του έτους. Παρέχεται επιτόπου στα σημεία εγκατάστασης του υλικού και είναι δωρεάν για την περίοδο της εγγύησης. Κατά τα λοιπά οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή κατά τον χρόνο εγγύησης είναι οι ίδιες με αυτές της συντήρησης όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 10.Συντήρηση Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται για χρονικό διάστημα οκτώ (08) ετών για Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: i. Ετήσιες αναβαθμίσεις όλων των προσφερόμενων εφαρμογών. ii. Άμεση τεχνική υποστήριξη, 365 ήμερες το χρόνο και από 08:00 πμ. 20:00 μμ. μέσω τηλεφώνου η διαδικτύου. iii. Συμμετοχή ενός χρήστη, μία φορά το χρόνο, σε εξειδικευμένα σεμινάρια οργανωμένα από τον Ανάδοχο ή από εταιρία που αντιπροσωπεύεται από αυτόν, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, εάν πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής (Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, μεταφορά.) Η ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες μέρες από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. ] Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί αναλυτικό σχέδιο συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβληθεί κατάλογος του προσωπικού του Αναδόχου με στοιχεία επικοινωνίας, στον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας τουλάχιστον τεχνικός. Πειραιάς,17/12/2013 Για τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Για τη Διεύθυνση Προμηθειών ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ Τρύφωνας ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ηλέκτρα ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ) ΚΑΛΠΑΚΑΣ Αθανάσιος Σελίδα 6 από 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων Σελίδα 1 από 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ...4 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...4 4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠτΠ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα