ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεύχος 40 Ιούλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.pim.gr ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεύχος 40 Ιούλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση"

Transcript

1 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 40 Ηλεκτρονική Έκδοση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

2 περιεχόμενα άρθρα Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στο ιδιωτικόδίκαιο... σελ. 4 Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας - Ποιοι εργοδότες υποχρεούνται;... σελ. 9 Εργασίες και ειδικότητες εξαιρούμενες του Κώδικα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων... σελ. 11 Τι σημαίνει? - Μισθός... σελ. 20 Ημέρες άδειας εργαζομένων με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας... σελ. 22 Πρακτική άσκηση των σπουδαστών Ι.Ε.Κ.... σελ. 24 οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε!... σελ. 26 ανακοινώσεις Παράταση του χρόνου Μετενέργειας... σελ. 17 Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το σελ. 17 αποφάσεις - έγγραφα Απόφαση ΟΑΕΔ 576/11/ Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 3701/55/ και 3032/52/ αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ.... σελ. 10 Έγγραφο 13335/283/ Αποζημίωση απολύσεως εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων... σελ. 17 Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικού: Σκοπός του περιοδικού Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς. Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικόκαι ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικόενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει! Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα απόεπίπονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες. Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο δυνατόβαθμότην τεκμηρίωση σε συνδυασμόμε την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Τεύχος ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κυκλοφορεί κάθε μήνα απότην ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325, Αθήνα Τηλεφωνο: 210/ , Fax: 210/ Υπεύθυνος έκδοσης: Αντώνης Δεσπότης Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gr

3 Όπως είναι γνωστόη νέα Κυβέρνηση που αναδείχθηκε στη Χώρα μας με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, έχει εξαγγείλει για τον ιδιωτικότομέα και συγκεκριμένα για τα εργασιακά θέματα, μεταξύ των άλλων και την επαναφορά των διατάξεων του Ν. 1876/ 1990, που αφορούν στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχει δε καταρτίσει ένα σχέδιο του προς ψήφιση νέου νόμου, το οποίο έθεσε ήδη σε γνώση και διαβούλευση στους κοινωνικούς εταίρους και στην ΟΚΕ. Βασική διάταξη του σχεδίου αυτού αποτελεί η πρόταση της Κυβέρνησης, στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη δεν συμφωνήσουν με τις διαπραγματεύσεις τους, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την παράταση του χρόνου μετενέργειάς της, που ψηφίσθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4320/2015 και τη νέα παράταση που προωθεί η κυβέρνηση υπόψήφιση μέχρι τέλος Αυγούστου για την υπογραφή της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., να ορισθούν με το νόμο αυτόν τα νέα κατώτατα όρια αμοιβής των εργαζομένων με έναν νέο «νομοθετημένο» μισθό ή νέο «νομοθετημένο» ημερομίσθιο αυξημένο σταδιακά κατά τη διετία , έναντι εκείνου του μνημονιακού νόμου 4093/2012. Με την διάταξη όμως αυτή που τέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο η Κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, ακολουθεί το λανθασμένο συνταγματικά δρόμο της επέμβασης του κοινού νομοθέτη στα θέματα της εργασίας, τα οποία συνταγματικά (άρθρο 22 παρ. 2 Συν.) έχουν ανατεθεί στους κοινωνικούς εταίρους. Για το λόγο αυτό σωστότερο και αποτελεσματικότερο κατά την άποψή μας, χωρίς αντιρρήσεις δηλαδή της εργοδοτικής πλευράς, θα ήταν να αφεθεί και το θέμα αυτόστις ελεύθερες διαπραγματεύσεις των μερών, που ιστορικά, ιδιαίτερα μετά το έτος 1975 (έτος υπογραφής του νέου Συντάγματος), κατέληγαν πάντοτε στην υπογραφή νέας κάθε φορά Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Με την ευκαιρία της έκδοσης του τεύχους αυτού ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι για διευκόλυνσή τους στην κατανόηση των όρων της Εργατικής & Ασφαλιστικής νομοθεσίας, δημιουργείται μια νέα στήλη στο περιοδικό μας, όπου θα καταχωρούνται οι έννοιες των όρων αυτών, με απλό και κατανοητό τρόπο για όλους. Ο Εκδότης 3

4 άρθρο Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στο ιδιωτικόδίκαιο ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3846/2010 του Χρήστου Καρατζά, Νομικού - Εργατολόγου Στην εργατική μας νομοθεσία, αντίθετα με ότι συμβαίνει στο δημόσιο δίκαιο, η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα δεν αποτελεί ποινή αλλά προσωρινόμέτρο προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις των εργαζομένων. Η θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα με αυτή την έννοια, προβλέπεται απότο άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, που αφορά την καταγγελίατων αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3846/10 και ορίζεται απότον ίδιο το νόμο ως μέτρο αντί της καταγγελίας της σύμβασης. Το δικαίωμα αυτόπαραχωρείται στον εργοδότη από το νόμο μόνο στην περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας της επιχείρησής του και για ορισμένο χρονικόδιάστημα ανά έτος, που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες (συνολικά ή διακεκομμένα). Η απόφαση του εργοδότη για τη θέση του προσωπικού του σε διαθεσιμότητα μπορεί να ληφθεί ύστερα απόδιαβούλευση με το σύνολο του προσωπικού του και να γνωστοποιηθεί εγγράφως σε κάθε ένα απότους εργαζομένους του και να κοινοποιηθεί άμεσα στο Σ.ΕΠ.Ε., το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ της περιοχής του. Αποδοχές χρόνου διαθεσιμότητας Κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 4

5 Προϋποθέσεις Για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος αυτού του εργοδότη να θέσει τους μισθωτούς του σε διαθεσιμότητα απαιτείται: 1. Να υπάρχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 2. Να υπάρχει αποδεδειγμένα περιορισμός της δραστηριότητας του εργοδότη έστω και σε ένα τμήμα της επιχείρησής του. 3. Να επιδοθεί σε κάθε μισθωτόχωριστά έγγραφη ανακοίνωση του εργοδότη ότι ο τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας για συγκεκριμένο χρόνο, με ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαθεσιμότητας. 4. Καταβολή του ½ των τακτικών αποδοχών του μισθωτού που έλαβε αυτός το τελευταίο δίμηνο υπόκαθεστώς πλήρους απασχόλησης. Έκταση άσκησης του δικαιώματος του εργοδότη Το δικαίωμα αυτότου εργοδότη ασκείται κατά τη νομολογία ακόμη και για μισθωτούς που προστατεύονται κατά της απόλυσης όπως είναι οι μητέρες με παιδιά μέχρι 18 μηνών, οι συνδικαλιστές, οι στρατευόμενοι, οι υποχρεωτικώς τοποθετημένοι στον εργοδότη λόγω αναπηρίας, πολυτεκνίας κ.λπ. Ποσοτικά Σε διαθεσιμότητα μπορεί να τεθεί το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης ή ενός μόνο τμήματος αυτής, αν οι λόγοι περιορισμού της δραστηριότητας του εργοδότη αφορούν ένα και μόνο τμήμα της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Μη υποχρέωση προσφοράς εργασίας από τον εργαζόμενο κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας Κατά το χρόνο που διαρκεί η διαθεσιμότητα ο μισθωτός δεν έχει υποχρέωση να προσέρχεται στην επιχείρηση, ούτε να προσφέρει εργασία. Αντίθετη υπόδειξη ή απαίτηση του εργοδότη αναιρεί την διαθεσιμότητα και ο μισθωτός δικαιούται πλήρως τις αποδοχές του. Υπολογισμός του χρόνου της διαθεσιμότητας Με την θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότητα δεν λύεται η σύμβαση εργασίας, αλλά αναστέλλεται εν μέρει. Για το λόγο αυτό ολόκληρος ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας. Συνέπεια αυτού είναι ο μισθωτός να δικαιούται χρονοεπιδόματος χωρίς να αφαιρείται ο χρόνος της διαθεσιμότητας αλλά και κανονικής αδείας, χωρίς να συμψηφίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας με τον χρόνο της κανονικής αδείας. Προκειμένου μόνο για τα επιδόματα εορτών, που αποτελούν μέρος των αποδοχών και μάλιστα μέρος των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων, η σχετική απόφαση περί των δώρων εορτών (ΚΥΑ 19040/1981) ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας μέσα στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα των δώρων ( 1-1ου έως 30-4ου και 1-5ου έως 31-12ου ) ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του αντίστοιχου ποσού του δώρου για τις ημέρες που διήρκησε η διαθεσιμότητα. Ανάκληση της διαθεσιμότητας Ο εργοδότης δικαιούται οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο της διαθεσιμότητας να ανακαλέσει κατά την κρίση του, ολικώς ή μερικώς, την απόφασή του περί διαθεσιμότητας οπότε οι μισθωτοί οφείλουν να επανέλθουν άμεσα στην εργασία τους. Επιδότηση διαθεσιμότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πέρα των αποδοχών που λαμβάνει ο μισθωτός από τον εργοδότη του κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας, ο ΟΑΕΔ του καταβάλλει επιδότηση ίση με το 10% του μέσου όρου των τακτικών του αποδοχών των δύο τελευταίων 5

6 μηνών και για χρονικόδιάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών το έτος. ( Βλ. άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 1836/ ΦΕΚ 79 τ. Α 1989). Ο μισθωτός που τίθεται σε διαθεσιμότητα δεν απαιτείται κατά το νόμο ούτε να ερωτηθεί ούτε να συμφωνήσει, η καλή πίστη όμως απαιτεί να ενημερωθεί επίσημα προ ευλόγου χρόνου. Διαθεσιμότητα και καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου Επειδή η διαθεσιμότητα κατά το νόμο αποτελεί υποκατάστατο μέτρο της καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας, δεν μπορούν τα δύο αυτά μέτρα και δικαιώματα του εργοδότου να ασκηθούν παράλληλα. Για το νομότυπο επομένως της καταγγελίας των συμβάσεων μισθωτών που έχουν τεθεί ήδη και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, απαιτείται η πριν την καταγγελία ανάκληση της διαθεσιμότητάς τους και η επίδοση εγγράφου καταγγελίας για την οριστική λύση της σύμβασης. Διευθυντικό δικαίωμα Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα αποτελεί μονομερή και αναιτιώδη άσκηση δικαιώματος του εργοδότη που ελέγχεται από τα δικαστήρια μόνο για κατάχρηση δικαιώματος. Ο μισθωτός που τίθεται σε διαθεσιμότητα δεν απαιτείται κατά το νόμο ούτε να ερωτηθεί ούτε να συμφωνήσει. Η καλή πίστη όμως απαιτεί όπως πριν τη θέση των μισθωτών στην κατάσταση αυτή να ενημερωθούν επίσημα προ ευλόγου χρόνου, με διαβούλευση και ενημέρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης. Ασθένειακατά το χρόνο της διαθεσιμότητας Σε περίπτωση ασθένειας του μισθωτού κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας, η κατάσταση αυτή δεν αναστέλλεται μεν ούτε ο μισθωτός επιστρέφει στην εργασία του, αλλά συνεχίζεται μέχρις τη λήξη της. Βεβαίως ο μισθωτός για τις ημέρες ασθένειάς του θα λάβει επιδότηση ασθένειας από το ΙΚΑ ή άλλον ασφαλιστικόφορέα, όμως ο μισθωτός θα δικαιωθεί τις αποδοχές των ημερών ασθένειας απότον εργοδότη του οι οποίες όμως θα εκπέσουν από τις οφειλόμενες αποδοχές διαθεσιμότητας των αντιστοίχων ημερών, που καταβάλλει ο εργοδότης. Η θέση της νομολογίας Παράλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων (διαβούλευση) και συνέπειες: Α.Π. 259/2005- ΔΕΝ 2005 σελ Η διάταξη του Ν. 3198/1955 για τη διαθεσιμότητα έχει εφαρμογή και στους προστατευόμενους κατά της απόλυσης μισθωτούς (μητέρες - συνδικαλιστές κ.λπ.): Εφετ. Αθηνών 936/ ΔΕΝ 2000 σελ. 381, Μον. Πρωτ. Καλαμάτας 2/ ΔΕΝ 1985 σελ Περίπτωση περιορισμού των εργασιών της επιχείρησης συντρέχει και όταν οι εργασίες διακόπτονται λόγω επισκευών ή ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του εργοδότη. Όχι σε περίπτωση ταμιακής δυσχέρειας. Μον. Πρωτ. Αθηνών 47/ ΔΕΝ 2007 σελ. 1546, Α. Π. 647/ ΔΕΝ 1982 σελ. 725, Εφετ. Θεσ/νίκης 473/ ΔΕΝ 1994 σελ. 1274, Εφετ. Θεσ/νίκης 257/ ΔΕΝ 1989 σελ

7 Προϋποθέσεις για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα.- Όταν η επιχείρηση είναι μη κερδοσκοπική και επιδοτείται από το Κράτος, η περικοπή της επιδότησης αποτελεί λόγο νόμιμης θέσης του προσωπικού σε διαθεσιμότητα: Α.Π. 499/ ΔΕΝ 1991 σελ Μόνο ταδικαστήριαελέγχουν την καταχρηστικότητα της άσκησης του δικαιώματος του εργοδότη για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα: Ειρην. Αθηνών 536/ ΔΕΝ 1996 σελ Στις τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμότων αποδοχών της διαθεσιμότητας εμπίπτουν και οι παροχές Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, το επίδομα τροφής, τα πάσης φύσεως πριμ, και λοιπές παροχές σε χρήμα και σε είδος που καταβάλλονται τακτικά στον μισθωτό: Α.Π. 647/ ΔΕΝ 1987 σελ , Α.Π. 129/ ΔΕΝ 1978 σελ Ποιες ενέργειες απαιτούνται για τη θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010 για τη θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα απαιτούνται να γίνουν οι εξής ενέργειες: 1. Ανάρτηση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης πρόσκλησης προς τους εργαζομένους για διαβούλευση με σκοπότην ενημέρωσή τους για τους λόγους που αναγκάζουν την επιχείρηση να λάβει το μέτρο αυτό. 2. Σύνταξη πρακτικού διαβούλευσης υπογραφόμενο από τον εργοδότη για την ώρα, την ημέρα και τον τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση. 3. Σύνταξη επιστολής προς κάθε ένα εργαζόμενο που τίθεται σε διαθεσιμότητα για το χρονικόδιάστημα της διαθεσιμότητας που θα επιδίδεται με υπογραφή του εργοδότη και του παραλαμβάνοντος εργαζομένου. 4. Σύνταξη επιστολής του εργοδότη που θα επιδοθεί με πρωτόκολλο στις τοπικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποίa θα γνωστοποιείται ποιοι εργαζόμενοι και από πότε μέχρι πότε θα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Προς τον εργαζόμενο της επιχείρησης κ. Σας πληροφορούμε ότι ύστερα από την ενημέρωση που σας έγινε την / /2015 σχετικά με τον περιορισμότων εργασιών της επιχείρησης που μας επιβάλλουν την προσωρινή αναστολή της μεταξύ μας υφισταμένης σύμβασης εργασίας, σας θέτουμε σε κατάσταση Διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2001 για το χρονικόδιάστημα από. μέχρι. Κατά το χρονικόαυτόδιάστημα θα σας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών σας πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία μας και για τις οποίες θα ασφαλίζεστε στο ΙΚΑ. Με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος υποχρεούστε να προσέλθετε στην επιχείρηση για την παροχή των υπηρεσιών σας, με τους ίδιους όρους όπως και πριν τη θέση σας σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έκτακτης εργασίας θα σας ενημερώσουμε για την αναστολή της διαθεσιμότητας και την συνέχιση της παροχής της εργασίας σας. (Τόπος), / /2015 Έλαβα γνώση Ο Εργαζόμενος 7

8

9 άρθρο Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας Επιμέλεια: ΆνναΚαμπάνη Πολιτική Επιστήμων Σύμφωνα με το Ν.Δ. 3789/1957 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 70 άτομα και πάνω υποχρεούνται να έχουν καταρτίσει ΚανονισμόΕργασίας του προσωπικού τους τον οποίο έχουν καταθέσει προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίζεται από τον εργοδότη μονομερώς και αν στην επιχείρηση λειτουργεί επιχειρησιακόσωματείο ή Συμβούλιο Εργαζομένων του Ν. 1767/88, καταρτίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του σωματείου ή του Σ.Ε. των εργαζομένων. Η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. εισάγει τον Κανονισμό προς γνωμοδότηση της νομιμότητάς του σε ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία μπορεί να υποδείξει τροποποιήσεις και προσαρμογές σε υφιστάμενες ειδικές διατάξεις της εργατικής εν γένει νομοθεσίας και μετά την προσαρμογή του στις υποδείξεις της Επιτροπής εγκρίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και διανέμεται στο προσωπικότης επιχείρησης για να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι. Ο Κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην Δ/νση Εργασίας της οικείας Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. με την καταβολή παράβολου που υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία. Μετά την έγκριση του κανονισμού κατά τα παραπάνω αρχίζει να ισχύει και να δεσμεύει τον εργοδότη και τους εργαζομένους της επιχείρησης. Σε καμία δε περίπτωση η έγκριση του Κανονισμού μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ σε χρονικόδιάστημα πριν την έγκρισή του. Σε σχέση με τις παραπάνω διατάξεις η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ αναλαμβάνει σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες την Κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 9

10 απόφαση Απόφαση Ο.Α.Ε.Δ. 576/11/ Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 3701/55/ και 3032/52/ αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ. [ ] αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3032/52/ (ΦΕΚ 3028/2014) απόφασης του, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ., ήτοι: Α) την αντικατάσταση της παραγρ. 6 του αρθρ. 2 του Κεφ. Α, ως εξής: «6. Από η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης». Β) την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφ. Β, ως εξής: «Απότις και έπειτα οι αιτήσεις για τις ανωτέρω παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικότρόπο μέσω του διαδικτύου, απότους ίδιους τους ενδιαφερομένους, με τη χρήση κωδικών». Την τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ' αριθμ. 3701/55/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ, ως εξής: Ο τίτλος του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ της με αριθμό3701/55/ απόφασης του, αντικαθίσταται ως εξής: «Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Βεβαιώσεων Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών». Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 14 της με αριθμό3701/55/ απόφασης του, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Βεβαίωση Ανεργίας και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μπορούν να χορηγούνται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού. Η Βεβαίωση Ανεργίας και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που χορηγούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρουν προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παραγρ. 1 του ν. 3979/2011 («Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α 138) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου». ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για το 2015 Πέμπτη, 16 Ιουλίου μ.μ.- 9 μ.μ δείτε περισσότερα 10

11 άρθρο του Σπύρου Νιάρχου [τ.επιθ. ΙΚΑ] Εργασίες και ειδικότητες εξαιρούμενες του ΚώδικαΒαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων [Κ.Β.Α.Ε.] Με την Υ. Α /26816/929/ , η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Άρθρου 17 του Ν. 3863/10, αντικαταστάθηκε το Άρθρο 104 παρ. 1 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικόμε την ασφάλιση των απασχολούμενων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Εγκ. 27/12). Απότο περιεχόμενο της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι ο ΚΒΑΕ από καλύπτει συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή. Παράλληλα γίνεται και αναφορά για τις ειδικότητες οι οποίες από εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, πλην όμως δεν γίνεται καμία αναφορά για τις εργασίες και ειδικότητες, οι ο- ποίες είχαν ενταχθεί στα ΒΑΡΕΑ με παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις, σύμφωναμε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ και από εξαιρούνται και αυτές απότον ΚΒΑΕ. Οι διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες, οι οποίες από εξαιρέθηκαν απότον ΚΒΑΕ, πλην όμως αν μέχρι έχουν συμπληρώσει, οι μεν παλαιοί ασφαλισμένοι ΗΕ, οι δε νέοι ασφαλισμένοι Η.Ε. στα ΒΑΡΕΑ, εξακολουθούν να ασφαλίζονται βάσει του ΚΒΑΕ, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς (Άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4075/ 12). Αντιθέτως, για τους μισθωτούς που απασχολούνται με ειδικότητα, η οποία από δεν καλύπτεται απότον ΚΒΑΕ, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4075/12, θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος Κωδικός Ειδικότητας (ΚΕ), νέο ΚΠΚ, καθώς και ο κωδικός Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης (ΕΠΑ). 11

12 Άρθρο 104 του Κ.Α., 1 Εδάφιο α Περίπτωση Εργασίες Ειδικότητες 27. Βιομηχανία και βιοτεχνία ελαστικού. Ζυμωταί (καλανδρείς), παρασκευασταί κόλλας, συγκολληταί, παρασκευασταί μειγμάτων, πρεσσαρισταί κοπής και εψήσεως, κλιβανείς, βαφείς δι' εμβαπτίσεως, αναγομωταί. ΑΥΕ /63 (ΦΕΚ 567 τ. Β ) - ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ) 27a Βιομηχανία παραγωγής ελαστικών και αεροθαλάμων μεταφορικών μέσων. ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β ) Βιομηχανία παραγωγής τεχνικής μετάξης. ΑΥΕ /63 (ΦΕΚ 567 τ. Β ) Επεξεργασία σταφίδος. ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ) Παραγωγή αμυλοσακχάρου και φρουκτολίνης. ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ) Πλυντήρια - γκαράζ - πρατήρια βενζίνης. ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ) Άπαν το εργατοτεχνικόν προσωπικόν, εξαιρέσει των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης. Εργατοτεχνίται τμημάτων βισκόζης, κλωστοποιήσεως και κλιβάνων θειώσεως. Άπαν το απασχολούμενον εργατοτεχνικόν προσωπικόν. Άπαν το εργατοτεχνικόν προσωπικόν. Πλύνται. 41. Παραγωγή φωταερίου. Όλο το εργατοτεχνικόπροσωπικό. ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ) - ΑΥΚΥ Β1/21/21/2239/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β Κυλινδρόμυλοι. ΑΥΚΥ Φ55/21/13624/69 (ΦΕΚ 77 τ. Β ) Βιοτεχνία παραγωγής ζωικής κόλλας. ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 430 τ. Β Άπαν το απασχολούμενον προσωπικόν. Εργατοτεχνίται απασχολούμενοι εις την πρωτογενήν παραγωγήν ζωικής κόλλας εξ υπολειμμάτων δορών. Περιπτώσεις βάσει του Κανονισμού πριν την τροποποίηση της Υ.Α /26816/929/

13 Περίπτωση Εργασίες Ειδικότητες Δημόσια και ιδιωτικά λουτρά ΚΥΚΥ Β1/21/2/1/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β Ξυλουργικές εργασίες παραγωγή μοριοσανίδων και ινοσανίδων Οι απασχολούμενοι μόνο στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες-τρίφτριες και καμαρότοι - καμαριέρες. Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούμενοι στα τμήματα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής μοριοσανίδων και ινοσανίδων, όλο το εργατοτεχνικόπροσωπικότο απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων του Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμπάκα. ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/77 (ΦΕΚ 244 τ. Β ) - ΑΥΚΑ Β1/21/21/112/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β ) Περιπτώσεις βάσει του Κανονισμού πριν την τροποποίηση της Υ.Α /26816/929/ α Εργοστάσιο εμποτισμού ΟΣΕ Κατερίνης. ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β ) Ιχθυαγορά Αθηνών (οδού Αθηνάς). ΑΥΥΠΚΑ 21/21/1374/86 (ΦΕΚ 356 τ. Β ) Δημόσια και Δημοτικά Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια και Γήπεδα καθώς και τα αντίστοιχα των αναγνωριζομένων Αθλητικών Συλλόγων. ΑΥΥΠΚΑ 21/21/1374/86 (ΦΕΚ 356 τ. Β ) Ξενοδοχειακές μονάδες. ΑΥΚΥ Β1/21/21/3149/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β ) Οι μονίμως απασχολούμενοι στο χώρο εμποτισμού. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο χώρο της Ιχθυαγοράς που περικλείεται απότις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου και Ευριπίδου για όσο χρόνο εξακολουθούν να συντρέχουν οι σημερινές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται στο πρακτικότης Συν. 12/ του Συμβουλίου Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Καθαρίστριες - Καθαριστές απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση. Καθαρίστριες - Καμαριέρες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στα ξενοδοχεία. 13

14 Περίπτωση Εργασίες Ειδικότητες 58. Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Ο.Κ.Λ.Α. Πωλητές χονδρικής πωλήσεως οπωρολαχανικών και κρεάτων, που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30 πρωινής, καθαρίστριες υπογείων, W.C. ΑΥΚΥ Β1/21/21/3377/79 (ΦΕΚ 738 τ. Β ) 59. Επιχειρήσεις επεξεργασίας βρωσίμων ελαίων. Το προσωπικότο απασχολούμενο αποκλειστικά στους χώρους των ελαιοαποθηκών με την επεξεργασία των βρώσιμων ελαίων. ΑΥΚΥ Β1/21/21/2272/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β ) 62. Κρεοπωλεία Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς). Πωλητές απασχολούμενοι στη διακίνηση και κοπή κρεάτων. ΑΥΚΥ Β1/21/21/2273/79 (ΦΕΚ 699 τ. Β ) Περιπτώσεις βάσει του Κανονισμού πριν την τροποποίηση της Υ.Α /26816/929/ α) Ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια παρασκευής ειδών Ζαχαροπλαστείων, β) Χαλβαδοποιία (βιομηχανία - βιοτεχνία). ΑΥΚΥ Β1/21/21/2275/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β ) Παραγωγή αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων απόαμιαντοτσιμέντο. ΑΥΚΑ Β1/21/21/1648/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β ) Η.Λ.Π.Α.Π. ΑΥΚΑ 21/21/Ν.125/84 (ΦΕΚ 690 τ. Β ) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ζωοτροφών - πτηνοτροφών. ΑΥΚΑ 21/21/Ν.302/84 (ΦΕΚ 778 τ. Β ) Εργατοτεχνίτες παρασκευής των PATISSERIES (πάστες, τούρτες, γλυκά ταψιού). Εργατοτεχνικόπροσωπικό εργαστηρίων παραγωγής χαλβά. Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των μονάδων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο. Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές, το εργατοτεχνικό προσωπικότων αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων και το προσωπικόεναέριων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των μονάδων παραγωγής. 14

15 Περίπτωση Εργασίες Ειδικότητες Παραγωγή ζυμών (μαγιάς) αρτοποιίας. ΑΥΚΑ 21/21/Ν.301/84 (ΦΕΚ 732 τ. Β ) Εκκολαπτήρια ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2340/86 (ΦΕΚ 384 τ. Β ) Παραγωγή ηλεκτρικών μετρητών. ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2342/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β ) Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυμών αρτοποιίας. Όλοι οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των εκκολαπτηρίων (απότην πύλη εισόδου των αυγών μέχρι την έξοδο των νεοσσών). Α. Βαφείου: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες συνθήκες με τους βαφείς. Β. Τυπωτήριο: Προσωπικό(χειριστής, τροφοδότης, παραλήπτης) τυπωτηρίου. Περιπτώσεις βάσει του Κανονισμού πριν την τροποποίηση της Υ.Α /26816/929/ Τηλεόραση (Ε.Τ. 1,2) ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2341/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β ) Ελληνική Βιομηχανία Όπλων ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2342/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β ) ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣ ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3550/89 (ΦΕΚ 58 τ. Β ) Εμφανιστές-τυπωτές κινηματογραφικών φιλμς, εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στους σχετικούς θαλάμους (εμφάνισης - εκτύπωσης). Οι απασχολούμενοι: 1) Στο τμήμα βλητικού σταθμού. 2) Στον έλεγχο κάνης με υπεριώδεις ακτίνες. 3) Στο τμήμα απαγρεζώματος (σφαιρομύλων). Υπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, προσωπικόιατρείου. Εδάφιο β Ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/ οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β ) από και μετά (Άρθρο 104 παρ. 1 εδ. β του ΚΒΑΕ, όπως ισχύει), εκτός εάν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12: Υπεδάφιο α Περίπτωση: 3. Λεβητοκαθαρισταί. [ΑΥΕ /63 (ΦΕΚ 567 τ. Β ) ] 6. Χειρισταί αεροσφύρας (πιστολαδόροι). [ΑΥΕ /63 (ΦΕΚ 567 τ. Β ) ] 15

16 Περιπτώσεις βάσει του Κανονισμού πριν την τροποποίηση της Υ.Α /26816/929/ Υπεδάφιο β Περίπτωση: 3. Θερμοδόμοι. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 6. Ραδιοτηλεγραφητές - Τηλετυπιστές - Χειρηστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ), ΑΥΚΑ Β1/21/21/2369/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β )] 8. Αμαξοκαρραγωγείς. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 9. Μακαρονοτεχνίται (πλην του προσωπικού συσκευασίας). [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 10. Μουσικοί πνευστών οργάνων, μουσικοί και τραγουδιστές νυχτερινών κέντρων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β ), ΑΥΚΑ 21/21/207/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β )] 12. Κατασκευή αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και τσιμεντολίθων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 13. Εργάται άρσεως βαρών (μανουβραδόροι). [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 14. Εργάται κατεργασίας κρυστάλλων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 15. Εργατοτεχνίται επισκευής και συντηρήσεως σιδηροδρομικών γραμμών. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 18. Αρβυλεργάται. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 19. Μάγειροι και προσωπικόν κουζίνας. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 21. Συντηρηταί - επισκευασταί ακτινολογικών μηχανημάτων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 22. Κουρείς - κομμωταί. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 25. Σημειωταί κύτους πλοίων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 26. Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερμασταί στερεών και υγρών καυσίμων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 27. Απασχολούμενοι εις μηχανουργείον, αποθήκας, τμήμα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντηρήσεως, εις το εν Δραπετσώνι εργοστάσιον της Α.Ε.Ε Χημικών προϊόντων και Λιπασμάτων. [ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β )] 28. Εργατοτεχνίται υδρεύσεως πλοίων. [ΑΥΕ /69 (ΦΕΚ 156 τ. Β )] Υπεδάφιο γ Περίπτωση: 1. Οδηγοί Λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ. [ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 480 τ. Β )] 4. Συντάκται ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων. [ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β )] 7. Μισθωτοί οδηγοί των Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως όλης της χώρας. [ΑΥΚΥ Β1/21/21/832/78 (ΦΕΚ 323 τ. Β )] 9. Ξυλουργοί οικοδομών. [ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β )] 10. Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές. [ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β )] 11. Βαρελοποιοί, απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή βαρελιών. [ΑΥΚΥ Β1/21/21/2277/79 (ΦΕΚ 699 τ. Β )] Υπεδάφιο δ Ανάτυπο απότο βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» - εκδόσεις ΠΙΜ Εργασιακή 2. Μεταφορείς με χρήση χειράμαξας (ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ δια μέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών). [ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β )] 3. Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή εκμαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων. [ΑΥΚΑ Β1/21/21/2445/83 (ΦΕΚ 737 τ. Β )] 4. Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ. [ΑΥΚΑ Β1/21/21/111/84 (ΦΕΚ 88 τ. Β )] 5. Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σύμανσης οδών. [ΑΥΚΑ Β1/21/21/201/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β )] 10. Χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών. [ΑΥΚΑ 21/21/206/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β )] 11. Θαλαμηπόλοι Ευαγών Ιδρυμάτων. [ΑΥΚΑ 21/21/769/85 (ΦΕΚ 182 τ. Β )] 12. Ράπτριες απασχολούμενες εντός του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΑ επί των οδών Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα). [ΑΥΚΑ 21/21/733/85 (ΦΕΚ 188 τ. Β )] Υπεδάφιο ε 1. Εργάτες απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτώσεις ξυλείας, σιδήρου, τσιμέντων και λοιπών οικοδομικών υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις μάντρες δομικών υλικών. [ΑΥΥΠΚΑ 21/21/443/86 (ΦΕΚ 129 τ. Β )] 3. Συνοδοί, (περιποιητές) κλιναμαξών και κλινοθεσιών των σιδηροδρομικών συρμών. [ΑΥΥΠΚΑ 21/21/1858/86 (ΦΕΚ 418 τ. Β )] 7. Φύλακες - Οδηγοί ορεινών καταφυγίων ευρισκομένων σε υψόμετρο άνω των μέτρων. [ΑΥΥΠΚΑ 21/21/2919/86 (ΦΕΚ 680 τ. Β )] 16

17 ανακοινώσεις Παράταση Χρόνου Μετενέργειας Με διάταξη που προωθεί προς ψήφιση η Κυβέρνηση παρατείνεται ο χρόνος μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ, ήτοι μέχρι 31 Αυγούστου. Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2015 Α. Απότις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83: «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (ΦΕΚ 46/A/1983) και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 1545/85 «Εθνικόσύστημα προστασίας απότην ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/A /1985) σε συνδυασμόπρος τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Αποφάσεων Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμίζουν τα περί της επαναπροσλήψεως και της απολύσεως των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων» συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ότι η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, απότη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου (Α.Π. 671/09). Δηλαδή, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω για να απασχοληθούν κατά το χρονικόδιάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης, έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρη- Δ.Α.4/2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ.) [ Π.Κ. 7/ ] Δ.Α. 5/2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων [ Π.Κ. 9/ (ορθή επανάληψη) ] έγγραφο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έγγραφο 13335/283/ Αποζημίωση απολύσεως εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων 17

18 σης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας (Α.Π. 946/ / / /93-535/95 κ.α.). ο εργοδότης μπορεί να καταλύσει το δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, καταγγέλλοντας τη σύμβαση, είτε κατά την περίοδο εργασίας είτε κατά τη νεκρή περίοδο, καταβάλλοντας αποζημίωση Προκύπτει επίσης απότο συνδυασμότων ανωτέρω διατάξεων, ότι το πιο πάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου μπορεί να καταλύσει ο εργοδότης καταγγέλλοντας τη σύμβαση, είτε κατά την περίοδο εργασίας είτε κατά τη νεκρή περίοδο, με τις τυπικές διατυπώσεις που καθιερώνει ο Ν. 2112/20, δηλαδή εγγράφως και με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης (Μ. Πρ. Ρόδου 2261/10, Α.Π. 1734/95). Η καταγγελία δε αυτή έχει ως συνέπεια, αν γίνεται κατά την περίοδο εργασίας, τη λύση της εργασιακής σχέσης, και αν γίνεται κατά τη νεκρά περίοδο, την κατάλυση του δικαιώματος επαναπρόσληψης. Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελία με προειδοποίηση, εκτός και αν πρόκειται για δικαιολογημένη αιτία (Ολ. Α. Π. 14/00, Α. Π. 67/09, Α. Π. 1734/95, Α. Π. 946/88, Εφ. Δωδ. 214/06, Εφ. Θεσσ. 9/02 κ.ά.). Η κρατούσα άποψη δέχεται ότι ο εργοδότης που αρνείται την επαναπρόσληψη του υπαλλήλου, υποχρεούται να τον αποζημιώσει, όχι όμως και να του καταβάλει μισθούς υπερημερίας, διότι δεν υπάρχει ακόμη σε λειτουργία εργασιακή σύμβαση, προαπαιτούμενο της οποίας είναι η εκ νέου πρόσληψή του, ώστε μη αποδεχόμενος ο εργοδότης την προσφερόμενη εργασία του να καθίσταται υπερήμερος, πράγμα που σημαίνει ότι η αποζημίωση εδώ λειτουργεί ως αστική ποινή κατά του εργοδότη, ο οποίος με την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης του υπαλλήλου, απέκλεισε το δικαίωμα επαναπρόσληψης (Στ. Γ. Βλαστός: Ατομ. Εργ. Δίκαιο, 1999). Εάν λοιπόν κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελθεί απότην εποχιακώς λειτουργούσα επιχείρηση η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος έχει τηρήσει τις για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο α- παιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η απότο Ν. 2112/20 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης εργασίας. Για τον καθορισμότου ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση απότον -μετά την αρχική πρόσληψη- συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυόμενου, του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο εργαζόμενος μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη (Α. Π. 305/11, 1085/06), ο δε υπολογισμός της αποζημίωσης του απολυόμενου γίνεται βάσει των αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου απασχόλησής του (Α.Π. 1734/95, Εφ. Αθ. 5315/94). Εάν αντιθέτως υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83 «περί επαναπροσλήψεως του ξενοδοχοϋπαλλήλου» και η επιχείρηση χωρίς να καταγγείλει τη σχέση εργασίας, δεν αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία του μισθωτού, μολονότι τηρήθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση καθίσταται υπερήμερη, υποχρεούμενη να καταβάλει στο μισθωτότους οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας (Α.Π. 946/88). 18

19 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Υ.Τ.Ε. [ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ] ΑΜΕΣΑ Λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων της εργατικής και ασφαλιστικής μας νομοθεσίας, έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές σε όσα γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια, για τα θέματα της εξαρτημένης εργασίας και ιδιαίτερα τις αποδοχές των εργαζομένων και τις συλλογικές συμβάσεις. Η Ειδική Υπηρεσία Τεκμηριωμένης Ενημέρωσης απευθύνεται σε εκείνους που χρειάζονται έγκυρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για όλα τα Εργασιακά και Ασφαλιστικά Θέματα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Μέσω ή fax ρωτάτε και παίρνετε το συντομότερο δυνατό τεκμηριωμένη την απάντησή μας. Βρίσκετε άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεστε και διασταυρώνετε στο πλήρες τα στοιχεία που έχετε με συνέπεια και αξιοπιστία. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ δείτε περισσότερα 19

20 εννοιολογικόλεξικό ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ τι σημαίνει? Απότο τεύχος αυτόκαι κάθε μήνα μέσα απότην στήλη τ ι σημαίνει θα αναλύουμε συνοπτικά το περιεχόμενο μιας λέξης ενός λήμματος ή έκφρασης με θέματα συναφή της ενότητας Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. μισθός #Έννοια μισθού και διακρίσεις Απότις διατάξεις των άρθρων 643, 649 και 653 του Α.Κ., του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3198/ 1955 και του άρθρου 1 της αριθμ.95/1945 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί προστασίας του ημερομισθίου, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, συνάγεται ότι ως μισθός στη σύμβαση εργασίας, θεωρείται κάθε παροχή την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτόως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του. Με άλλα λόγια μισθός θεωρείται όχι μόνο η κύρια παροχή (βασικός μισθός) αλλά κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που οφείλεται ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του μισθωτού. Έτσι, μισθόκατά την παραπάνω έννοια αποτελούν και οι αμοιβές που οφείλονται κατά το νόμο ως αντάλλαγμα για την τυχόν παρεχόμενη απότο μισθωτόυπερεργασία, ή νόμιμη υπερωριακή εργασία. Επίσης κατά τη νομολογία στην έννοια του μισθού ή αλλιώς των αποδοχών περιλαμβάνονται και η προσαύξηση κατά 75% του ημερομισθίου ή του 1/25ου του μηνιαίου μισθού, για εργασία κατά Κυριακή ή άλλη ημέρα υποχρεωτικής ή μη αργίας, που έχει ορισθεί ως τέτοια με νόμο, διάταγμα, υπουργική απόφαση ή Σ.Σ.Ε., καθώς και η προσαύξηση κατά 25% ή με οποιοδήποτε άλλο ποσοστό ορίζεται ειδικά με νόμο, διάταγμα, Σ.Σ.Ε. κ.λπ., για παροχή εργασία κατά τη νύκτα (από22.00 μέχρι της επομένης ημέρας), εφόσον η εργασία αυτή παρέχεται τακτικά και μόνιμα. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19040/1981, που αφορά στα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, το άρθρο 3 του Α.Ν. 539/1945, που αφορά τις αποδοχές άδειας, και το άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 4504/ 1966, που αφορά το επίδομα άδειας, οι παροχές αυτές υπολογίζονται με βάση τις τακτικές ή συνήθεις αποδοχές του εργαζομένου στις οποίες περιλαμβάνονται ο νόμιμος μισθός, τα επιδόματα, οι παραπάνω πρόσθετες παροχές, καθώς και οι τυχόν οικειοθελώς χορηγούμενες απότον εργοδότη παροχές, για τη χορήγηση των οποίων δεν έχει τεθεί όρος ή προϋπόθεση ή άλλος περιορισμός ή επιφύλαξη για μελλοντική περικοπή του (πλαφόν). Απότο σύνολο των παροχών αυτών προκύπτει και η έννοια των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων με βάση τις οποίες υπολογίζονται ορισμένες πρόσθετες παροχές που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, όπως είναι οι αποδοχές αδείας, και το επίδομα αδείας, (Α.Ν. 539/1945, τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων (Υ.Α /1981) η αποζημίωση απόλυσης (Ν. 2112/1920 ) κ.λπ. Ως τακτικές αποδοχές δε των εργαζομένων θεωρούνται αυτές που καταβάλλονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέσα σε κάθε έτος και χορηγούνται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας (Βλ. ενδεικτικά την Α.Π. 376/ ΔΕΝ 2001 σελ. 1428). 20

21 Απότις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης (μειωμένου ωραρίου), είτε καταβάλλεται μειωμένος μισθός είτε καταβάλλεται μισθός πλήρους απασχόλησης, το οποίο δεν αποκλείεται απότο νόμο, αλλά εξαρτάται εκ της μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου συμφωνίας, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί τη βάσει του κατά περίπτωση πράγματι καταβαλλόμενου μισθού. Ιδιαίτερα όμως κατά την νομοθεσία του ΙΚΑ Ως ημερήσιος μισθός, κατά το Άρθρο 25 παρ. 4 του Α.Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 825/78, «εφ ου υπολογίζονται αι εισφοραί, νοούνται αι πάσης φύσεως αποδοχαί τούτων (ήτοι των ηφαλισμένων), εις χρήμα ή εις είδος, των τελευταίων τούτων αποτιμωμένων εις χρήμα δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΚΑ. Κατά δε το άρθρο 18 παρ. 1 του Κ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 21/21/ 320/ , «εάν για την παροχή εργασίας συμφωνηθεί η καταβολή μηνιαίου μισθού, ως ημερήσιος μισθός του ασφαλισμένου λογίζεται το (1/25) του μηνιαίου μισθού, εκτός εάν ο ασφαλισμένος δεν απασχολήθηκε όλο τον μήνα και δεν δικαιούται κατά τις ημέρες τις οποίες δεν εργάσθηκε μισθό, οπότε ο αριθμός εικοσιπέντε (25) μειώνεται κατά τον αριθμότων ημερών κατά τις οποίες δεν κατεβλήθηκε μισθός». Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, σε συνδυασμόμε τα άρθρα 26 παρ. 9 του Α.Ν. 1846/51, του Κανονισμού Ασφάλισης, αν μεν ο εργοδότης τηρεί προσηκόντως τα υπότων διατάξεων τούτων προβλεπόμενα στοιχεία και εν γένει εκπληροί όλες τις υπ' αυτών επιβαλλόμενες υποχρεώσεις για την ασφάλιση του παρ' αυτού απασχολουμένου προσωπικού, ταελεγκτικά όργανατου ΙΚΑ φέρουν πλήρως το βάρος της απόδειξης ότι τα προκύπτοντα, εκ των τηρουμένων από τον εργοδότη, στοιχεία, σχετικά με τα ασφαλιστικά δεδομένα, είναι εικονικά. Αντίθετα, αν ο εργοδότης δεν τηρεί τις θεσπιζόμενες υποχρεώσεις υπό των ανωτέρω διατάξεων, προς απόδειξη του αριθμού των προσώπων τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση, του είδους και του χρόνου της απασχόλησης και του ύψους των αποδοχών τους, τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ δύνανται να προσδιορίζουν τις καταβλητέες εισφορές, βάσει των κατά την κρίση τους προκυπτόντων στοιχείων της ασφαλιστικής σχέσης (ΣτΕ 1458/91, 932/89, 413/93). Ως αποδοχές δε επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό, έστω και αν αυτές δεν δίνονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται οικειοθελώς απότον εργοδότη και απόελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσης εργασίας που τους συνδέει (Άρθρο 17 του ΚΑ, ΣτΕ 1124/94). Ως αποδοχές δε επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό, έστω και αν αυτές δεν δίνονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται οικειοθελώς απότον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσης εργασίας που τους συνδέει (Άρθρο 17 του ΚΑ, ΣτΕ 1124/94). 21

22 άρθρο Ημέρες άδειας εργαζομένων με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας του Χρήστου Καρατζά, Νομικού - Εργατολόγου] Όπως είναι γνωστόμε το άρθρο 3 του Α.Ν. 539/1945, οι εργαζόμενοι (υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες), που απουσιάζουν απότην εργασία τους με κανονική άδεια ανάπαυσης, δικαιούνται για το διάστημα της άδειάς τους όλες τις συνήθεις (συνηθισμένες) αποδοχές που θα λάμβαναν, αν αντί της άδειας στο συγκεκριμένο διάστημα εργάζονταν, ήτοι το βασικότους μισθό, τα επιδόματά τους, τις προσαυξήσεις τους, τις οικειοθελείς παροχές του εργοδότη κ.λπ. Εξ άλλου με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 3846/2010, που αφορά στους εργαζομένους με συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης (μειωμένα ωράρια ή μειωμένες ημέρες εργασίας κ.λπ.), ρητά αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα άδειας με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν αν εργάζονταν κατά το χρόνο της άδειάς τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα. Με αυτή την έννοια της άδειας, οι μισθωτοί που εργάζονται με οποιοδήποτε σύστημα εκ περιτροπής (π.χ. 1 ή 2 ή 3 ημέρες την εβδομάδα κ.λπ.) ζητούν την άδεια απότον εργοδότη τους να απουσιάσουν απότην εργασία τους για ορισμένες ημέρες μιας εβδομάδας ή ενός μήνα κατά τις οποίες είχαν, σύμφωνα με την σύμβασή τους, υποχρέωση να εργάζονται. Για δε τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας ή του μήνα, που δεν θα εργάζονταν λόγω του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας, θα αναπαύονται χωρίς να χρειάζονται την άδεια του εργοδότη. Επομένως κατά την περίοδο άδειας μιας εβδομάδας, κατά την οποία ο μισθωτός θα εργάζονταν 3 ημέρες εκ περιτροπής, θα απουσιάσει απότην εργασία του επί 6 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 3 ημέρες με άδεια από τον εργοδότη και 3 ημέρες «απότον εαυτότου» λόγω του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας, όσες ημέρες δηλαδή και ένας μισθωτός με πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010 που παραπέμπει στο άρθρο 2 του Α.Ν. 539/ Οι αποδοχές επομένως του εργαζομένου εκ περιτροπής θα υπολογισθούν κατά το οποιοδήποτε διάστημα κανονικής άδειάς του (2, 3, 5, 10, 16 κ.λπ. ημέρες το μήνα), όπως ακριβώς αν αντί της άδειας την περίοδο αυτή εργάζο- τι ορίζεται ως εκ περιτροπής εργασία 22

23 νταν και με το ύψος που είχαν αυτές κατά την περίοδο της άδειας, όπως ο νόμος ρητά ορίζει, ανεξάρτητα αν πριν ή μετά την άδεια οι αποδοχές του ήταν μειωμένες ή αυξημένες λόγω του συστήματος εργασίας του (με πλήρη ή μειωμένη εργασία). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και το επίδομα άδειας των μισθωτών αυτών με τον περιορισμό του νόμου ότι το επίδομα άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισόμισθόγια όσους αμείβονται με μισθόή τα 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Δηλαδή ο μισθωτός που εργάζεται εκ περιτροπής 3 ημέρες την εβδομάδα και έλαβε άδεια απουσίας π.χ. μιας εβδομάδας δικαιούται αποδοχές άδειας 3 ημερών (όσες δηλαδή και όταν εργάζεται) και επίδομα άδειας 3 επίσης ημερομισθίων. Τον επόμενο μήνα που έλαβε άδεια π.χ. 12 ημερών δικαιούται αποδοχές άδειας 12 ημερών αλλά το επίδομα άδειας του θα είναι 10 ημερομισθίων μόνο, επειδή μέσα στο ίδιο έτος έχει λάβει άλλα 3 ημερομίσθια ως επίδομα άδειας δηλαδή έχει φθάσει στο ανώτατο όριο των ημερομισθίων επιδόματος άδειας (πλαφόν). Τι δικαιούνται οι μισθωτοί σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας Μετά τον τελευταίο για τα θέματα της κανονικής άδειας ανάπαυσης των μισθωτών εν γένει νόμο 3302/2004, με το άρθρο 1 του οποίου αφενός ορίσθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται αναλογία άδειας κάθε φορά απότην ανάληψη της νέας τους εργασίας, αν η λύση της σχέσης εργασίας (με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ή με παραίτηση του εργαζομένου ή λόγω λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης), επέλθει εντός του πρώτου ημερολογιακού έτους τότε, κατά το άρθρο 1 του νόμου αυτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας, που είναι ίσες με δύο ημερομίσθια, στους με ημερομίσθιο αμειβόμενους ή με 2/25α των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους, στους με μηνιαίο μισθόαμειβόμενους, για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησής τους, από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία της λύσης της σχέσης εργασίας. Η υποχρέωση αυτή του εργοδότη ισχύει και ως προς το επίδομα άδειας το οποίο όμως, κατά τη σχετική διάταξη που το καθιέρωσε, δεν μπορεί να υπερβεί τα 13 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους και τον μισόμισθόγια τους με μηνιαίο μισθόαμειβόμενους. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος απολυθεί μετά τη συμπλήρωση π.χ. οκτώ μηνών απασχόλησης στον τελευταίο και υπόχρεο εργοδότη και δεν έχει λάβει την δικαιούμενη άδεια, δικαιούται 2 επί 8 ίσον 16 ημερομίσθια αποδοχές αδείας ή 25α του μισθού του ως αποδοχές άδειας και 13 μόνο ημερομίσθια ή μισόμισθό(12,5) ως επίδομα άδειας. Αν όμως η λύση της σχέσης εργασίας επέλθει μετά τη συμπλήρωση μόνο πέντε μηνών απασχόλησης, δικαιούται αποζημίωση για μεν την άδεια δέκα ημερομισθίων (2 επί 5), επίδομα άδειας δε επίσης δέκα ημερομίσθια ή 10/25α του μηνιαίου μισθού του, εφόσον, όπως προαναφέραμε, το επίδομα άδειας είναι ίσο με τις αποδοχές άδειας και μόνο όταν καλύπτεται το από το νόμο οριζόμενο ανώτατο ό- ριο αυτού, περιορίζεται και διαφοροποιείται απότην άδεια. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες όμως ημερήσιο ωράριο. - Νόμος 3846/2010, άρθρου 2 παρ. 3 23

24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ. Επιμέλεια: Αντώνης Δεσπότης Με αφορμή τη μελέτη του συνεργάτη μας κ. Χρήστου Καρατζά, που καταχωρήσαμε στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης (ΑΕΙ- ΤΕΙ - ΙΕΚ κ.λπ.), λάβαμε αρκετά ερωτήματα από τους συνδρομητές μας ιδιαίτερα για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων τμημάτων ΙΕΚ, όπως αν είναι υποχρεωτική ή όχι η άσκηση της πρακτικής τους άσκησης προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους, αν κατά το χρόνο της άσκησής τους εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αν ενημερώνεται το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την παρουσία τους στην επιχείρηση κ.λπ. Σχετική με τα θέματα αυτά είναι η αρθμ. Ζ1802/ απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου άλλωστε υπάγονται τα ΙΕΚ και όχι του Υπ. Εργασίας, στα θέματα του οποίου άλλωστε περιορίσθηκε η παραπάνω μελέτη, που είναι σύμφωνη και με το αντικείμενο με το οποίο απασχολείται η εταιρεία μας και εξυπηρετεί τους πελάτες / συνεργάτες της. 24 Προς εξυπηρέτηση δε και ενημέρωση των αναγνωστών μας στα ερωτήματα αυτά σας ενημερώνουμε ότι στην απόφαση αυτή αναφέρονται και τα εξής προαπαιτούμενα για να είναι νόμιμη και δυνατή η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΙΕΚ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα νομιμότητας από την παρουσία των σπουδαστών αυτών στις επιχειρήσεις, εφόσον η παρουσία τους στην επιχείρηση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έχει συναφθεί σχέση εργασίας για να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα εξής: 1. Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των αποφοίτων ΙΕΚ, στο αντικείμενο των σπουδών τους για να λάβουν το πτυχίο τους μετά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους είναι προαιρετική και εξαρτάται: α) από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του ΙΕΚ που έχει εγκριθεί από το Υπ. Παιδείας και β) από το είδος και την καταλληλότητα της επιχείρησης στην οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση ο σπουδαστής.

25 2. Κάθε σπουδαστής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα που σπούδασε οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο πλησιέστερο στην κατοικία του δημόσιο ΙΕΚ με την οποία δηλώνει την επιχείρηση που τον έχει δεχθεί για πρακτική άσκηση και βεβαίωση-δήλωση του εργοδότη ότι τον αποδέχεται να πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος σπουδαστής την πρακτική του άσκηση στην επιχείρησή του, το αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησής του στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης απότον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης που θα ορίσει το Υπ. Παιδείας. 3. Την έγκριση του προγράμματος της πρα κτικής άσκησης του συγκεκριμένου σπουδαστή στην συγκεκριμένη επιχείρηση την παρέχει ο Δ/ντής του ΙΕΚ, αφού προηγούμενα διαπιστώσει ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή στα αντικείμενα των σπουδών του. 4. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, που το προμηθεύ εται δωρεάν απότο δημόσιο ΙΕΚ, στο οποίο κάθε εβδομάδα σημειώνονται οι εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε καθώς και γενικά η περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν απότον εργοδότη. Το βιβλίο αυτόστο τέλος της πρακτικής άσκησης υποβάλλεται στον συντονιστή εκπαίδευσης και στο ΙΕΚ. 5. Έργο των συντονιστών εκπαίδευσης είναι η πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο σπουδαστής εκπαιδεύεται πράγματι και ότι δεν παρέχει στην ουσία πραγματική εργασία. Με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα για την νομιμότητα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών αυτών επιδιώκεται να αποφευχθούν φαινόμενα πρόσληψης νέων ατόμων που σπουδάζουν για δήθεν πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ενώ στην πραγματικότητα προσλαμβάνονται παράνομα με ή χωρίς αποδοχές με ή χωρίς κανονική ασφάλιση.... Pim TimeSystem ΠΑΚΕΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το pimtimesystem είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης στον τομέα της καταγραφής και της ωρομέτρησης των παρουσιών του προσωπικού της εταιρείας σας. Είναι ένα προϊόν συνεργασίας της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ με την εταιρεία Atermon Systems A.E. η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού. Η καταγραφή της ώρας προσέλευσης και ώρας αποχώρησης του προσωπικού απότο χώρο εργασίας, ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου, ο ακριβής υπολογισμός του χρόνου εργασίας αλλά και η γνώση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν μέσω της διαδικασίας καταγραφής και ωρομέτρησης των παρουσιών του προσωπικού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για ένα σύγχρονο οργανισμό. Δείτε περισσότερα: 25

Τεύχος 22 / Δεκέμβριος 2013. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr

Τεύχος 22 / Δεκέμβριος 2013. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr Τεύχος 22 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τεκμηρίωση στην πληροφόρηση www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε Ι Ε άρθρα Το επίδομα (Δώρο) εορτών Χριστουγέννων νέου έτους - σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α.

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α. Τεύχος 32 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α. www.pim.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr

Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ www.pim.gr τεκμηρίωση στην πληροφόρηση ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιορισμός εργασιών της επιχείρησης & αντιμετώπισή του Προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 36 Μάρτιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 36 Μάρτιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim. ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 36 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα Ο σκοπός του περιοδικού... άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ Τεύχος 23 / Ιανουάριος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ Τεύχος 23 / Ιανουάριος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση Τεύχος 23 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε Ι Ε Ο σκοπός του περιοδικού...

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τεύχος 30 / Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ ΙΠΛΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 18 / Ιούλιος 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr

Τεύχος 18 / Ιούλιος 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr Τεύχος 18 / Ιούλιος 20 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τεκμηρίωση στην πληροφόρηση www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε Ι Ε Προαιρετική ασφάλιση ασφαλισμένων συγχωνευθέντων ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τιςμειώσειςαπό 1/7/2014 Τεύχος 27 / Μάιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση

www.pim.gr Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τιςμειώσειςαπό 1/7/2014 Τεύχος 27 / Μάιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση Τεύχος 27 / Μάιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τιςμειώσειςαπό 1/7/2014 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κωνσταντινέα Αναστασία-Μαρία Α.Μ: 13891

Διαβάστε περισσότερα