15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Νίκος Ζυγουρίτσας, Γιώργος Τσακαρισιάνος Μαθησιακό Αντικείµενο (Learning Object) Ως µαθησιακό αντικείµενο (learning object) ορίζεται κάθε «οντότητα» ή «µονάδα» που µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει µαθησιακές διαδικασίες. Ο όρος «µαθησιακό αντικείµενο» προσιδιάζει και αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από επιµέρους αυτοτελή «τµήµατα» (modules) µε σκοπό την χρήση και ενσωµάτωσή τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά / µαθησιακά πλαίσια (educational/learning context), για να εξυπηρετήσει, δηλαδή, την επίτευξη διαφορετικών (πολλαπλών) µαθησιακών στόχων (learning objectives). Οι αλλαγές που συνδέονται µε την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την εξάπλωση του ιαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού (3W) δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα καθιερωµένα πρότυπα διδασκαλίας και µάθησης. Η εµφάνιση της ηλεκτρονικής µάθησης (elearning) προκαλεί σηµαντικές αλλαγές, όχι µόνο στις µαθησιακές διαδικασίες, στον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού, στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και στον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού / µαθησιακού υλικού. Ο σχεδιασµός εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή αυτοτελών ενοτήτων µαθησιακού περιεχοµένου (learning objects) έγινε η αφετηρία για την προώθηση της εξατοµικευµένης µάθησης (personalized learning paths) και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη πολλαπλών µαθησιακών στόχων. Για πρώτη φορά στις αρχές του 1970 διατυπώνονται θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στον σχεδιασµό σύνθετων ή αρθρωτών εκπαιδευτικών υλικών (modular educational / learning material ή learning content) αποτελούµενων από επιµέρους ψηφιακές «οντότητες». Οι προσεγγίσεις αυτές στη συνέχεια εξελίσσονται και διαφοροποιούνται στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του instructional design (1980). Η χρήση του όρου «µαθησιακό αντικείµενο» διαδόθηκε ευρύτερα κατά τη δεκαετία του 90 και καθιερώθηκε επισήµως από την Learning Technology Standards

2 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 2 Committee (LTSC Επιτροπή Προδιαγραφών Μαθησιακής Τεχνολογίας) του IEEΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών). Ο ορισµός που δίνει το διεθνώς αναγνωρισµένο Learning Object Metadata Standard (LOM Standard- Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου) αναφέρει το µαθησιακό αντικείµενο ως «µια οντότητα, ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση». Ωστόσο, τα «µαθησιακά αντικείµενα» εννοούνται συνήθως ως ψηφιακά αντικείµενα (digital resources), καθότι η ανάπτυξή τους σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης τους σε διαφορετικά µαθησιακά πλαίσια, πράγµα που διευκολύνεται από την προσαρµοστικότητα και διαλειτουργικότητα που εξασφαλίζει η ψηφιακή τεχνολογία. Παρεµφερείς ορισµοί για τα µαθησιακά αντικείµενα έχουν δοθεί από αρκετούς ερευνητές και διεθνείς οργανισµούς. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), επαναχρησιµοποιήσιµο µαθησιακό αντικείµενο (Reusable Learning Object) είναι: «κάθε µονάδα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί ή και να περιληφθεί ως παραποµπή σε εφαρµογές τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης». Ως πρότυπα µάθησης υποστηριζόµενης µε τεχνολογικά µέσα αναφέρονται: η εκπαίδευση/κατάρτιση µε χρήση υπολογιστή, τα διαδραστικά περιβάλλοντα µάθησης, τα «ευφυή» συστήµατα διδασκαλίας µε υπολογιστή, συστήµατα εξ αποστάσεως µάθησης, περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης, κλπ. Ο S. Mills 1 αναφέρει ότι µαθησιακό αντικείµενο είναι: «ένα αντικείµενο ή µια ενότητα πηγών (resources) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και που µπορεί επίσης να αποσπασθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα (contexts)...ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί µε ηλεκτρονικές πηγές µάθησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά µαθησιακά περιβάλλοντα.» Κατά τον Cl. Shepherd 2 πρόκειται για: «ένα µικρό, επαναχρησιµοποιήσιµο ψηφιακό αντικείµενο που µπορεί επιλεκτικά να χρησιµοποιηθεί µόνο ή σε συνδυασµό από ένα λογισµικό πρόγραµµα, εκπαιδευτικούς και τους µαθητές τους ίδιους για να ικανοποιήσει ατοµικές µαθησιακές ανάγκες ή/και να υποστηρίξει µαθησιακές λειτουργίες». 1 Sandy Mills, Learning about Learning Objects with Learning Objects, 2 Clive Shepherd, Objects of Interests,

3 3 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Ανεξάρτητα από επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισµό του µαθησιακού αντικειµένου που µάλλον λειτουργούν συµπληρωµατικά διευρύνοντας το περιεχόµενο της έννοιας θα µπορούσαµε να πούµε ότι το «µαθησιακό αντικείµενο» προσδιορίζεται από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Μαθησιακή αξία (learning value): το «µαθησιακό αντικείµενο» ορίζεται ως τέτοιο όταν εµπεριέχει µαθησιακή αξία, δηλ. στοχεύει να εξυπηρετήσει και συµβάλει στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Το µαθησιακό αντικείµενο δεν ταυτίζεται µε την απλή γνώση ή πληροφορία. Αυτό που διαφοροποιεί το «µαθησιακό αντικείµενο» από το «πληροφοριακό αντικείµενο» (informational object) είναι η πρόθεση (στόχος) προαγωγής της µάθησης που εµπεριέχεται στο µαθησιακό αντικείµενο, και ο σχεδιασµός του που διευκολύνει την προαγωγή συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Το «πληροφοριακό αντικείµενο» µπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο (fundamental) ενός µαθησιακού αντικειµένου, ωστόσο δεν εµπεριέχει µαθησιακή αξία από µόνο του, ούτε παράγει µαθησιακά αποτελέσµατα ανεξάρτητα από άλλο συµπληρωµατικό υλικό. Μια εικόνα, µια γραφική παράσταση ή ένα ηχητικό απόσπασµα µπορεί να αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός µαθησιακού αντικειµένου συνδυαζόµενα µε άλλα πληροφοριακά αντικείµενα, ωστόσο δεν εµπεριέχουν αυτοτελή µαθησιακή αξία, ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα για την προαγωγή προσδιορισµένων µαθησιακών στόχων. εν θα µπορούσαµε να πούµε ενδεχοµένως το ίδιο για ένα βίντεο που αποτελεί µια δοµηµένη ακολουθία εικόνων και ήχων εφόσον αυτό εµπεριέχει µαθησιακή αξία και µπορεί να λειτουργήσει µε αυτοτέλεια σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα. Η µαθησιακή αξία σύµφωνα µε ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις δεν προσδιορίζεται µόνον από την αυτοτέλεια και αυτάρκεια του µαθησιακού αντικειµένου, αλλά και από τον εγγενή εκπαιδευτικό / µαθησιακό σχεδιασµό που επιτρέπει να ενταχθεί σε έναν γενικότερο µαθησιακό σχεδιασµό (instructional design) και σε συγκεκριµένα µαθησιακά πλαίσια (D.A. Wiley 3, Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy). Aναχρησιµοποιήσιµο (reusable): έννοια που αναφέρεται σε σύνθετο (modular) µαθησιακό / εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από µικρές οντότητες που µπορούν να ανασυντεθούν για να δηµιουργήσουν νέες ενότητες µαθησιακού υλικού και να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς µαθησιακούς στόχους. Αυτοτελές: το µαθησιακό αντικείµενο αποτελεί µια µικρή, την µικρότερη, αυτοτελή µονάδα ή οντότητα µάθησης. Συγκροτεί, δηλαδή, από µόνο του µια ολοκληρωµένη οντότητα που δεν µπορεί να κατατµηθεί περαιτέρω σε µικρότερα τµήµατα χωρίς να χάσει την µαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια. 3 D.A. Wiley, II Utah State University, Digital Learning Environment Research Group,

4 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 4 Αναζητήσιµο: η (ανα)χρησιµοποίηση των µαθησιακών αντικειµένων προϋποθέτει τη δυνατότητα αναζήτησής τους και, εποµένως, την περιγραφή των αντικειµένων µε πληροφορίες (metadata) που επιτρέπουν την αναζήτησή τους µε συγκεκριµένα κατά περίπτωση κριτήρια. ια-λειτουργικό: το µαθησιακό αντικείµενο ως (ανα)χρησιµοποιήσιµη οντότητα, πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα (συστήµατα) και, εποµένως, να ανταποκρίνεται στις τεχνικές τους προδιαγραφές, δηλ. να σχεδιάζεται µε βάση κοινώς αποδεκτές και αναγνωρισµένες προδιαγραφές. Τα µαθησιακά αντικείµενα συναντώνται µε τις εξής µορφές: βίντεο, παρουσιάσεις, ασκήσεις, προσοµοιώσεις, εφαρµογές λογισµικού, πολυµεσικές εφαρµογές, συλλογές εικόνων, αξιολογήσεις, υποδειγµατικές περιπτώσεις (case studies), περιγραφές µε µορφή κειµένου, HTML σελίδες, έγγραφα, ηχητικά αρχεία, κλπ. που µπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, αλλά και συµπληρωµατικά για να συνθέσουν µεγαλύτερες ενότητες σε περιβάλλοντα τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης. Μαθησιακά αντικείµενα (ΜΑ) και µεταδεδοµένα Η δυνατότητα αναζήτησης και ανασύνθεσης των µαθησιακών αντικείµενων σε διάφορα περιβάλλοντα µάθησης απαιτεί τον χαρακτηρισµό των αντικειµένων µε πληροφορίες κατάλληλες να περιγράψουν την µορφή (format), αλλά και το περιεχόµενο (content) τους, καθώς και το πλαίσιο χρήσης τους (context). Οι πληροφορίες αυτές που συνθέτουν την ταυτότητα του µαθησιακού αντικειµένου και επιτρέπουν την αναζήτηση, την ανάκληση και επανα-χρησιµοποίησή του καλούνται «µεταδεδοµένα» σύµφωνα µε την καθιερωµένη ορολογία στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι τα µεταδεδοµένα είναι το σύνολο των στοιχείων (attributes) που διευκολύνουν τη διαχείριση και την πολλαπλή χρήση των µαθησιακών αντικειµένων (ΜΑ). Τα µεταδεδοµένα µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: τον τύπο του αντικειµένου, τον δηµιουργό, τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων, όροι/προϋποθέσεις διανοµής, µορφή/φόρµα, κατηγορίες χρηστών, µαθησιακούς στόχους, κλπ. Ειδικότερα τα µεταδεδοµένα ΜΑ µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία όπως: τύπος µάθησης, π.χ. κατάρτιση µέσω υπολογιστή (computer-based training), µάθηση µέσω δικτύου (on-line learning), σύγχρονη/ασύγχρονη µάθηση, κλπ., επίπεδο µάθησης, π.χ. σχολική εκπαίδευση, πανεπιστηµιακή, τυπική, µη τυπική, άτυπη µάθηση, προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: π.χ. βασικές γνώσεις χηµείας, επίπεδο γαλλικής Α, βασικές δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών, κλπ.

5 5 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού * Είναι πιθανόν οποιοδήποτε ΜΑ να συνοδεύεται από περισσότερα του ενός συστήµατος µεταδεδοµένων. Μαθησιακά αντικείµενα και πολιτιστικοί οργανισµοί Η όλο και µεγαλύτερη ζήτηση για διάχυση της γνώσης και για ευέλικτες µορφές µάθησης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους πολιτιστικούς οργανισµούς, γενικότερα τους φορείς που διαθέτουν και διαχειρίζονται µεγάλα αποθέµατα γνώσης και πολιτισµού (µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ.). Η εξάπλωση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και των δικτύων έχει δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν το πολιτισµικό απόθεµα για εκπαιδευτικούς / µαθησιακούς στόχους. Οι λόγοι που οδηγούν σήµερα τους πολιτιστικούς οργανισµούς στην ψηφιοποίηση και στη συνέχεια στην αξιοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος ως πηγή γνώσης και µάθησης θα πρέπει να αναζητηθούν (α) γενικότερα στις συντελούµενες αλλαγές και εξελίξεις στις σύγχρονες κοινωνίες που έχουν διευρύνει σηµαντικά την παραγωγή προϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης, ενηµέρωσης, µάθησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, (β) στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή, (γ) στις τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα διατήρησης και παραγωγής του πολιτισµού και οι οποίες επηρεάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισµών: οι πολιτιστικοί οργανισµοί µετεξελίσσονται σε φορείς µε πολλαπλή δραστηριότητα, διευρύνεται το «κοινό» στο οποίο απευθύνονται στο πλαίσιο του «ελεύθερου χρόνου» και της «βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας και του πολιτισµού», δραστηριοποιούνται στον συνεχώς αναπτυσσόµενο τοµέα των υπηρεσιών προσφέροντας νέες ελκυστικές υπηρεσίες. Η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτισµικού αποθέµατος για την υποστήριξη µαθησιακών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει οδηγήσει πολλούς πολιτιστικούς οργανισµούς στον σχεδιασµό «µαθησιακών αντικειµένων» που µπορεί να αναζητηθούν µέσω του ιαδικτύου. Με τα σηµερινά δεδοµένα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δικτύων στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες, αν ένα «µαθησιακό αντικείµενο» δεν µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπισθεί από τους εν δυνάµει ενδιαφερόµενους µέσω του ιαδικτύου, είναι σαν να µην υφίσταται. Οι πολιτιστικοί οργανισµοί αποτελούν µεγάλες δεξαµενές τεκµηρίων της πολιτισµικής κληρονοµιάς τα οποία µπορεί να αξιοποιηθούν και ως «αντικείµενα µάθησης». Η µετατροπή όµως του πολιτισµικού αποθέµατος σε υλικό χρήσιµο για µαθησιακές δραστηριότητες προϋποθέτει την κατάλληλη αξιοποίηση και µορφοποίησή του. Η αξιοποίηση εποµένως των πολιτιστικών τεκµηρίων που υπάρχουν σε µουσεία και βιβλιοθήκες καθιστά αναγκαία τη συνεργασία µε καταρτισµένο προσωπικό που µπορεί να µορφοποιήσει το διαθέσιµο υλικό σε µαθησιακά αντικείµενα χρησιµοποιήσιµα από

6 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 6 τους άµεσα ενδιαφερόµενους για µαθήµατα, σεµινάρια, δραστηριότητες στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης µάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό µε τη µορφή των «µαθησιακών αντικειµένων» δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το µάθηµά ή το εκπαιδευτικό τους υλικό χρησιµοποιώντας τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και ικανότητες αντί να χρησιµοποιούν έτοιµο προκαθορισµένο υλικό µε προδιαγεγραµµένους στόχους και τρόπο χρήσης. Ωστόσο, το περιεχόµενο των πολιτιστικών οργανισµών (ιστορικά, πολιτισµικά τεκµήρια) δεν αποτελείται από «ολοκληρωµένα» προϊόντα έτοιµα προς µαθησιακή/εκπαιδευτική χρήση. Για να µπορέσει κανείς να χρησιµοποιήσει και να επαναχρησιµοποιήσει το διαθέσιµο περιεχόµενο, αυτό πρέπει να δοµηθεί µε τον κατάλληλο τρόπο, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (authoring tools). Γεγονότα και αντικείµενα ή γενικότερα τεκµήρια οποιασδήποτε µορφής (εικόνες αντικειµένων) συνδέονται µεταξύ τους εντασσόµενα πάντοτε στο κατάλληλο πλαίσιο για να αποτελέσουν µια «οντότητα» (object) µε αυτοτελή µαθησιακή αξία. Ο συσχετισµός αυτός, αλλά κυρίως η προβολή του σε ένα ερµηνευτικό πλαίσιο µετασχηµατίζει επί µέρους στοιχεία (components) σε «µαθησιακά αντικείµενα», εξηγεί δηλαδή το «πώς» και το «γιατί» της συνύπαρξης των στοιχείων για την επίτευξη ενός µαθησιακού στόχου. Συνήθως, οι συσχετισµοί και οι συνδέσεις µεταξύ επιµέρους στοιχείων υλοποιούνται από ειδικευµένο προσωπικό ικανό να σχεδιάσει µαθησιακά αντικείµενα κατάλληλα για υποστήριξη σεναρίων µάθησης, µαθηµάτων και σειράς µαθηµάτων µε την έννοια της ολοκληρωµένης ακολουθίας που οδηγεί στην επίτευξη σύνθετων µαθησιακών στόχων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τους πολιτιστικούς οργανισµούς, ο ρόλος τους στην παραγωγή υλικού για µαθησιακή χρήση περιλαµβάνει, εκτός από την επιλογή του κατάλληλου υλικού, τον σχεδιασµό και την παραγωγή (σύνθεση) «µαθησιακών αντικειµένων», αλλά και τη δηµιουργία του συστήµατος τεκµηρίωσης τους, δηλαδή την ανάπτυξη δοµών µεταδεδοµένων για την εύκολη και φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση και ανάκτηση των µαθησιακών αντικειµένων. Είναι αρκετά συνηθισµένο σήµερα ένας φορέας διαχείρισης περιεχοµένου απλώς να τεκµηριώνει και να διαθέτει σε ψηφιακή µορφή το υπάρχον υλικό (ιστορικά, πολιτισµικά τεκµήρια) µέσω διαδικτυακών κόµβων (web sites / portals). Κάτι τέτοιο διευκολύνει µεν την πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείµενα και εικονικές εκθέσεις, διευρύνει επίσης τον κύκλο των επισκεπτών καταργώντας χωρο-χρονικούς περιορισµούς, δεν µεταµορφώνει όµως αυτοµάτως τα πολιτισµικά-ιστορικά τεκµήρια σε (επανα)χρησιµοποιήσιµα µαθησιακά αντικείµενα. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα «µαθησιακά αντικείµενα» διακρίνονται από το υλικό αναφοράς (reference material) ή τα «πληροφοριακά αντικείµενα» (informational objects) λόγω του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και των επιδιωκόµενων (µαθησιακών) στόχων που αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό τους.

7 7 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Σχεδιασµός µορφωτικού υλικού µε τη χρήση MA Η περίπτωση του San Francisco Museum of Modern Art Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Αγίου Φραγκίσκου San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) σχεδιάζουν µορφωτικού περιεχοµένου υλικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα συνθέτοντας «µαθησιακά αντικείµενα» (MA). Για την ανάπτυξη των ΜΑ οι επιµελητές του Μουσείου αξιοποιούν καταρχήν το πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον εκθεσιακό υλικό, δηλαδή τα αντικείµενα -πιο σωστά δισδιάστατα ψηφιακά αντίτυπα των αντικειµένων- µοντέρνας τέχνης που απαρτίζουν τις µόνιµες συλλογές του Μουσείου. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και του µορφωτικού υλικού που σχεδιάζεται στο Μουσείο (Education Department) είναι «να αφυπνίσουν τους ενδιαφερόµενους και να τους οδηγήσουν πέρα από καταστηµένες αντιλήψεις στην κατανόηση της µοντέρνας τέχνης, στην εµβάθυνση και απόκτηση νέων γνώσεων, στην όξυνση της κριτικής σκέψης, στη δηµιουργική αµφισβήτηση». Ο σχεδιασµός των ΜΑ στηρίζεται στην παραδοχή ότι η µοντέρνα τέχνη, όπως και όλα τα αντικείµενα µάθησης, υπάρχει και αποκτάει περιεχόµενο µέσα σε ένα «πλαίσιο» εννοιών (context). Αυτό ακριβώς το «πλαίσιο» (framework of meanings) στοχεύουν κατά περίπτωση να στοιχειοθετήσουν και να µεταδώσουν τα ΜΑ που σχεδιάζονται στο SFMOMA µε αφετηρία αντικείµενα των συλλογών µοντέρνας τέχνης του Μουσείου. Η διαδικασία που ακολουθείται για τον σχεδιασµό και την παραγωγή των ΜΑ είναι η εξής: Επιλογή αντικειµένου/νων και θέµατος/των που σχετίζονται µε τρόπο άµεσο ή/και έµµεσο µε αυτό. Το αντικείµενο µπορεί να είναι π.χ. ένας πίνακας ζωγραφικής. Σε άλλες περιπτώσεις, το θέµα είναι αυτό που καθορίζει την επιλογή των αντικειµένων. Henri Matisse, La Femme au chapeau

8 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 8 Μελέτη και σχεδιασµός συσχετίσεων: ο πίνακας του Ανρί Ματίς, Η Γυναίκα µε το καπέλο µπορεί να συνδέεται µε θέµατα που αφορούν την καλλιτεχνική παράδοση, τις αλλαγές στην αισθητική, τα χρώµατα που επέλεξε ο καλλιτέχνης, τις αντιδράσεις που δηµιούργησε στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, κλπ. Η οµάδα σχεδιασµού του Μουσείου επέλεξε να αναδείξει κυρίως θέµατα που συνδέονται µε τη δηµιουργία του πίνακα: Who is this woman, What s going on in this picture, An impulsive breakthrough, και τον καλλιτέχνη: Why was Matisse considered a wild beast? Συλλογή υλικού: η οµάδα σχεδιασµού συλλέγει υλικό σχετικό µε την θεµατική/κές που έχει επιλέξει: εικόνες, κείµενα, ηχητικά ντοκουµέντα, αφηγήσεις, φιλµ, διαφάνειες, κλπ. Σύνθεση υλικού: ακολουθεί ο σχεδιασµός των storyboards και σύνθεση (authoring) του υλικού χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. H οµάδα του SFMOMA χρησιµοποιεί το εργαλείο ανοικτού κώδικα Pachyderm Openware που έχει σχεδιαστεί µε πρωτοβουλία του ίδιου Μουσείου µε σκοπό να βοηθήσει τους επιµελητές (όχι τους τεχνικούς) στην ανάπτυξη µαθησιακών αντικειµένων για τα µορφωτικά του προγράµµατα. Το Pachyderm προσφέρει µια σειρά από έτοιµες φόρµες περιεχοµένου (14 templates) που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό και την σύνθεση του υλικού για την παραγωγή µικρών ενοτήτων περιεχοµένου. Ο πίνακας του Matisse και οι σχετικές θεµατικές ενότητες, όπως εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή µετά τη σύνθεση του υλικού µε το Pachyderm Openware Ας σηµειωθεί ότι κάθε θέµα (topic) που σχετίζεται µε τον πίνακα ως κεντρικό αντικείµενο, θα µπορούσε να συνιστά ένα διακριτό ΜΑ ανάλογα µε τη µαθησιακή του αυτοτέλεια. Αυτό ενισχύει ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των ενοτήτων περιεχοµένου που παράγονται µέσω του εργαλείου σύνθεσης MA. Ο Ανρί Ματίς (La Femme au Chapeau), ως διακριτή ενότητα περιεχοµένου (ΜΑ) ή/και οι επιµέρους «οντότητες» που απαρτίζουν την συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνονται ως επαναχρησιµοποιήσιµα αντικείµενα (reusable objects) σε ευρύτερες ενότητες

9 9 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού µαθησιακού/εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτει το SFMOMA για τα µορφωτικά του προγράµµατα, π.χ. Early Twentieth Century, Comparisons Across Time, κλπ. Η αρθρωτή δοµή (modular structure) του µαθησιακού υλικού που σχεδιάζεται στο SFMOMA επιτρέπει την ανασύνθεση των επιµέρους «οντοτήτων» µαθησιακού περιεχοµένου για την ανάπτυξη ποικίλων θεµατικών ενοτήτων που εξυπηρετούν διαφορετικούς µαθησιακούς στόχους. Για παράδειγµα στην ενότητα The Legacy of Phyllis Wattis θα συναντήσουµε ως συστατικό στοιχείο ένα ΜΑ για τον Marcel Duchamp, το οποίο και πάλι θα δούµε να περιλαµβάνεται στην ενότητα Artists in Context: Early Twentieth Century εξυπηρετώντας άλλους στόχους σε ένα διαφορετικό µαθησιακό πλαίσιο. Το San Francisco Museum of Modern Art και τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα παρουσιάζονται ως ένα παράδειγµα «καλής πρακτικής» για την ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειµένων και ευρύτερων θεµατικών ενοτήτων µαθησιακού περιεχοµένου αξιοποιώντας συλλογές υλικού, εκθέµατα και τα ψηφιακά τους αντίγραφα. Η «καλή πρακτική» που περιγράφεται παραπάνω στοχεύει επίσης να δώσει απτά παραδείγµατα, ώστε να κάνει περισσότερο κατανοητό τον ορισµό και τον χαρακτήρα των «µαθησιακών αντικειµένων». Θεµατικές Ενότητες µαθησιακού περιεχοµένου από το SFMOMA

10 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 10 Το πρότυπο Learning Object Metadata (LOM) Όπως ορίζει το Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου, που διεθνώς αναγνωρίζεται ως LOM Standard, στόχος του είναι «να διευκολύνει την αναζήτηση, αξιολόγηση, κατάκτηση και χρήση µαθησιακών αντικειµένων, για παράδειγµα από µαθητές, εκπαιδευτές ή αυτοµατοποιηµένες λογισµικές διεργασίες». Επιπλέον, αυτό το πολυµερές Πρότυπο διευκολύνει το διαµοιρασµό, τη διάχυση και ανταλλαγή µαθησιακών αντικειµένων, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη γενικών και λεπτοµερών καταλόγων λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ποικιλία του πολιτισµικού και γλωσσικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα µαθησιακά αντικείµενα και τα µεταδεδοµένα τους θα επαναχρησιµοποιηθούν. Με τον καθορισµό ενός κοινού εννοιολογικού σχήµατος, το µέρος αυτό του Προτύπου εξασφαλίζει ότι οι διατυπώσεις των Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου θα έχουν υψηλό βαθµό σηµασιολογικής διαλειτουργικότητα [βλέπε Προσχέδιο Προτύπου για Μεταδεδοµένα Μαθησιακού Αντικειµένου (Translation of IEEE LOM into Greek)]. Βασική δοµή του προτύπου LOM Το Πρότυπο περιγράφει τα µαθησιακά αντικείµενα µε δεδοµένα, δηλαδή πληροφορίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ελληνική έκδοση του τελικού προσχεδίου προτύπου. α. Η κατηγορία Γενικά οµαδοποιεί τη γενική πληροφορία που περιγράφει το µαθησιακό αντικείµενο στο σύνολό του. β. Η κατηγορία Κύκλος ζωής οµαδοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση αυτού του µαθησιακού αντικειµένου και όσων το έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. γ. Η κατηγορία Μετα-Μετα εδοµένα οµαδοποιεί πληροφορία για το ίδιο το στιγµιότυπο µεταδεδοµένων (και όχι για το µαθησιακό αντικείµενο, το οποίο περιγράφει το στιγµιότυπο µεταδεδοµένων). δ. Η κατηγορία Τεχνικά οµαδοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. ε. Η κατηγορία Εκπαιδευτικά οµαδοποιεί τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. στ. Η κατηγορία ικαιώµατα οµαδοποιεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες χρήσης του µαθησιακού αντικειµένου.

11 11 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού ζ. Η κατηγορία Σχέση οµαδοποιεί χαρακτηριστικά που ορίζουν τη σχέση µεταξύ του µαθησιακού αντικειµένου και άλλων σχετιζόµενων µαθησιακών αντικειµένων. η. Η κατηγορία Σχολιασµός παρέχει σχόλια σχετικά µε την εκπαιδευτική χρήση του µαθησιακού αντικειµένου και πληροφορίες για το πότε και από ποιον δηµιουργήθηκαν τα σχόλια αυτά. θ. Η κατηγορία Ταξινόµηση περιγράφει το µαθησιακό αντικείµενο σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι το πρότυπο LOM καθιερώνει δύο γενικότερες κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων: (α) το πρώτο περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες που ταυτοποιούν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ ως ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Γενικά, Κύκλος Ζωής, Τεχνικά, ικαιώµατα, Ταξινόµηση. (β) το δεύτερο περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική/µαθησιακή του χρήση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Εκπαιδευτικά, Σχέση, Σχολιασµός. Η βασική κατηγορία Μετα-Μεταδεδοµένα, δεν εντάσσεται στις δύο γενικότερες κατηγορίες-πλαίσια, εφόσον δεν αναφέρεται στο µαθησιακό αντικείµενο, αλλά στο στιγµιότυπο µεταδεδοµένων. Το πρότυπο LOM έχει ως αφετηρία τα έργα ARIADNE και IMS και έχει βασιστεί επίσης στην εργασία της οµάδας Dublin Core για τα µεταδεδοµένα. Μεταδεδοµένα Μαθησιακών Αντικειµένων Τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στις συλλογές ενός οργανισµού (πολιτιστικού, µουσείου, αρχείου, κλπ.) δεν έχουν από µόνα τους δεδοµένη ή απόλυτη εκπαιδευτική αξία και χρησιµότητα. Είναι αυτόνοµες οντότητες, που προσφέρονται για πολλαπλές χρήσεις και σκοπούς. Τα αντικείµενα αυτά σε συνδυασµό µεταξύ τους ή/και µε άλλες πληροφορίες και στοιχεία, µπορούν να δοµήσουν ποικίλα ως προς το περιεχόµενο µαθησιακά αντικείµενα (βλ. ανωτέρω). Το σχήµα µεταδεδοµένων (metadata scheme) που περιγράφεται παρακάτω αποτελείται από δύο γενικές κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων:

12 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Tο Πλαίσιο δηµιουργίας περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες που προσδιορίζουν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ ως ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Προέλευση (δηλ. δηµιουργός, πηγή), θέση (δηλ. συλλογή, ενότητα, χώρος), σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά αντικείµενα, αναφορές σε τόπους, γεγονότα και χρονικές περιόδους), βιβλιογραφικές αναφορές (δηλ. σχετική βιβλιογραφία, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό), περιεχόµενο (δηλ. θέµατα, λέξεις-κλειδιά, θεµατική κατηγορία). 2. Tο Πλαίσιο χρήσης περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική/µαθησιακή του χρήση. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Εκπαιδευτικό επίπεδο/βαθµίδα, ηλικία µαθητή/χρήστη, σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά αντικείµενα, σχετικά σχέδια µαθηµάτων, σχετικές µαθησιακές εµπειρίες), βιβλιογραφικές αναφορές (δηλ. Σχετική βιβλιογραφία), περιεχόµενο σχετικό µε σχολικά αντικείµενα (θέµατα, λέξεις-κλειδιά, θεµατική κατηγορία). Ένα τρίτο πλαίσιο, το πλαίσιο αναφοράς, περιλαµβάνει τιµές από πεδία (attributes), όπως αυτά έχουν ήδη κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε το σχήµα δόµησης όρων Μουσειακών Αντικειµένων και αφορά το γενικότερο σχήµα τεµκηρίωσης στο οποίο είναι ενταγµένο το ΜΑ και το οποίο επιτρέπει την διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου διαφορετικών οργανισµών. Το πλαίσιο αναφοράς δεν αποτελεί αντικείµενο του σχήµατος µεταδεδοµένων που ακολουθεί. 1. Πλαίσιο δηµιουργίας Το πλαίσιο δηµιουργίας αποτελεί την «ταυτότητα» του µαθησιακού αντικειµένου και περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη δηµιουργία και τις σχέσεις (συσχετισµούς) του ΜΑ. 1.1 Προέλευση Αφορά στην προέλευση και δηµιουργία του µαθησιακού αντικειµένου ηµιουργός Το πρόσωπο ή η οµάδα προσώπων που δηµιούργησαν το ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική ή πολλαπλή

13 13 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού «Νίκος Ζυγουρίτσας» Πηγή Οργανισµός / Τµήµα όπου δηµιουργήθηκε ή φυλάσσεται το ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική «Μουσείο Μπενάκη / Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων» Κωδικός αντικειµένου Αφορά τον αριθµό καταλόγου εισαγωγής του ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική Κωδικός « » Ηµεροµηνία αρχής δηµιουργίας Αφορά την ηµεροµηνία αρχής δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Μοναδική Αριθµός «29/9/2004» Ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας Αφορά την ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας του ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική Αριθµός

14 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 14 «19/11/2004» Ηµεροµηνία ανανέωσης Αφορά την ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας του ΜΑ Μοναδική Αριθµός «22/12/2004» Χώρα δηµιουργίας Αφορά την χώρα δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο «Ελλάδα» Τόπος δηµιουργίας Αφορά τον τόπο δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο «Αθήνα» 1.2. Θέση Αφορά τη θέση του µαθησιακού αντικειµένου (ΜΑ) στο σύστηµα οργάνωσης και διαχείρισης περιεχοµένου του οργανισµού Συλλογή Αφορά τη συλλογή µέρος της οποίας είναι το ΜΑ

15 15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Μοναδική «Λαϊκή Τέχνη», «Βυζαντινή Τέχνη» Ενότητα Αφορά την επιµέρους ενότητα µέρος της οποίας είναι το ΜΑ Μοναδική «Κόσµηµα», «Αγιογραφία» 1.3. Περιεχόµενο Αφορά σε στοιχεία που αναφέρονται στο περιεχόµενο του ΜΑ Θεµατική κατηγορία Αφορά τη θεµατική κατηγορία στην οποία ανήκει το ΜΑ Απαραίτητη Ελεγχόµενο λεξιλόγιο Λέξεις κλειδιά Αφορά λέξεις κλειδιά προσδιοριστικές του περιεχοµένου του ΜΑ Απαραίτητη Ελεύθερο «Καλλικράτης», «Θεµιστόκλεια τείχη» Γλώσσα

16 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 16 Αφορά τη γλώσσα στην οποία έχει δηµιουργηθεί το ΜΑ Απαραίτητη Ελεγχόµενο λεξιλόγιο «Ελληνικά» 1.4. Σχέσεις Αφορά (α) σχετικά µε το ΜΑ τεκµήρια και αντικείµενα που ανήκουν στη συλλογή του οργανισµού (χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του ΜΑ) και (β) σχετικά µε το ΜΑ ιστορικά γεγονότα και περιόδους (πλαίσιο αναφοράς) Σχετικό πολιτιστικό αντικείµενο/α Αφορά τον κωδικό του πολιτιστικού αντικειµένου που χρησιµοποιείται στο ΜΑ Κωδικός « » Ιστορικά γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ Αφορά στο ιστορικό γεγονός ή γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ «ολοφονία του Ι. Καποδίστρια» Ιστορικές περίοδοι στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ Αφορά στην ιστορική περίοδο ή

17 17 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού περιόδους στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ «Σύγχρονη» Αιώνες στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στον αιώνα ή αιώνες στους οποίους παραπέµπει το ΜΑ «19 ος» Χώρες στις οποίες παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στη χώρα ή χώρες στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ «Ελλάδα» Τόπους στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στον τόπο ή τόπους στους οποίους παραπέµπει το ΜΑ Προαιρετική «Ναύπλιο» 1.5. Βιβλιογραφικές αναφορές Αφορά σχετικές µε το ΜΑ βιβλιογραφικές ή άλλες αναφορές

18 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Σχετική βιβλιογραφία Αφορά σχετική µε το ΜΑ βιβλιογραφία «Μάργαρης Ν, Οδοιπορικό στο ελληνικό περιβάλλον, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003» Σχετικό εποπτικό υλικό Αφορά σχετικό µε το ΜΑ εποπτικό υλικό 1.6. Τεχνικά χαρακτηριστικά Αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΑ Μορφή Τεχνικός τύπος δεδοµένων για το ΜΑ που χρησιµοποιείται για το απαιτούµενο για την πρόσβαση στο ΜΑ λογισµικό Μοναδική «video/mpeg» Μέγεθος Αφορά το µέγεθος του ψηφιακού ΜΑ

19 19 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού σε δυαδικές οκτάδες (bytes). Μοναδική Αριθµός «3528» Τοποθεσία Αφορά στη συµβολοσειρά που χρησιµοποιείται για την προσπέλαση του ΜΑ Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «http://lrflan/docs/nikos» Τύπος λογισµικού Αφορά στον τύπο λογισµικού (τεχνολογία) που απαιτείται για να χρησιµοποιηθεί το ΜΑ Μοναδική «φυλλοµετρητής» Όνοµα λογισµικού Αφορά στον όνοµα λογισµικού (τεχνολογία) που απαιτείται για να χρησιµοποιηθεί το ΜΑ «Mozilla Firefox», «ms internet explorer»

20 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Απαιτήσεις πλατφόρµας Αφορά πληροφορίες σχετικές µε άλλες απαιτήσεις υλικού και λογισµικού Ελεύθερο λεξιλόγιο «κάρτα ήχου» Σχόλια εγκατάστασης Αφορά περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης του ΜΑ Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «Αποσυµπιέστε το αρχείο και τρέξτε το αρχείο nikos.aspx στο φυλλοµετρητή σας» ιάρκεια Αφορά στο χρόνο που διαρκεί ένα διαρκές ΜΑ όταν εκτελείται µε την προοριζόµενη ταχύτητα Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «1H30M45S»

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 7 Μαθησιακές τεχνολογίες Ο όρος Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Η στρατηγική της Λισσαβόνας Γιώργος Τσακαρισιάνος Ίδρυμα Λαμπράκη Δια βίου μάθηση Η στρατηγική της Λισσαβόνας Η δια βίου μάθηση στο επίκεντρο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Η έννοια της µάθησης Η έννοια της µάθησης διακρίνεται σε : Κλασσική (classic learning): το παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια.

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Προσφέρουμε σημαντική τεχνογνωσία στην κοινότητα των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Διαθέτουμε ανοικτά καταλόγους με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Αλέξανδρος Καπανιάρης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Αλέξανδρος Καπανιάρης Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας Πληροφορικός, Μ.Α., M.ed. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To project στην εκπαίδευση

To project στην εκπαίδευση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) To project στην εκπαίδευση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) 13-15 & 20-22/5/2014 Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα Εκπαιδευτικό υλικό, κατηγορίες και προδιαγραφές ΑΨΜ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα