Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού"

Transcript

1 Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

2 Οοικισµός χωρίζεται σε έξι (6) διαφορετικές περιοχές ανάλογα µε το σύστηµα θέρµανσης χώρων και νερού οικιακής χρήσης που χρησιµοποιείται. Όλα τα κτίρια χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό εξωτερικής θερµοµόνωση χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι ανάγκες θέρµανσης των κτιρίων αντιστοιχούν µε ένα θερµικό φορτίο 150 Btu/m 2.h (38 kcal/h.m 2 ή 0,044 kw/m 2 )

3

4

5 Θέρµανση χώρων Περιοχή A (18,560 m 2 11 κτίρια) Η περιοχή θερµαίνεται από κεντρικό σύστηµα τηλεθέρµανσης που περιλαµβάνει ένα συµβατικό λέβητα πετρελαίου ( kcal/h). Όλα τα µηχανήµατα παραγωγής θερµότητας βρίσκονται τοποθετηµένα στο κτίριο του ενεργειακού κέντρου σε κεντροβαρική θέση. Η µεταφορά του ζεστού νερού από το ενεργειακό κέντρο στα κτίρια γίνεται µε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων. Κάθε κτίριο διαθέτει θερµικό υποσταθµό. Από κάθε θερµικό υποσταθµό ξεκινάει ένα δευτερεύον µονοσωλήνιο δίκτυο που θερµαίνει τους χώρους των διαµερισµάτων είτε µε κλασικά χαλύβδινα σώµατα θέρµανσης είτε µε FCU. Ζεστό νερό χρήσης Σε κάθε κτίριο υπάρχει ξεχωριστό κεντρικό σύστηµα νερού που περιλαµβάνει είτε επίπεδους συλλέκτες επιλεκτικής βαφής (497 m 2 ) είτε συλλέκτες κενού (215 m 2 ). Σαν εφεδρική πηγή θερµότητας κάθε συστήµατος χρησιµοποιείται ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου (ηλεκτρική αντίσταση).

6 Νότια όψη του κτιρίου UAF

7 εξαµενές αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης Συλλέκτες ηλιακού συστήµατος

8 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) Ηλιακοί Συλλέκτες Συλλέκτες κενού 587 kwh/m2.έτος αναγωγή στο έτος από ηµερήσιες µετρήσεις Επίπεδοι συλλέκτες: 326 kwh/m2.έτος - αναγωγή στο έτος από ηµερήσιες µετρήσεις (60 % και 70 % διαθεσιµότητα από Τεχνική Υπηρεσία Ηλιακού Χωριού) Λόγω της παλαιότητας του εξοπλισµού υπάρχουν συχνές βλάβες, αστοχίες υλικών, διαρροές, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της παραγόµενης θερµικής ενέργειας σε ετήσια βάση από τα ηλιακά συστήµατα, κυρίως λόγω συχνών διακοπών λειτουργίας και άρα µικρής διαθεσιµότητας των συστηµάτων. Λέβητας Πετρελαίου Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης είναι πολύ καλός (93,5%). Βάσει της ΥΑ 10315/1993. ΦΕΚ Τεύχος Β. Φύλλο 369/ η απόδοση σε παλαιούς λέβητες δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 80%.

9 Πυρανόµετρο µέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας Αισθητήρια µέτρησης θερµοκρασίας νερού προσαγωγής και επιστροφής προς και από τους συλλέκτες Ροόµετρο µέτρησης παροχής νερού και καταγραφικό Stylitis- 100

10 Data Sum of Ηλιακή Ακτινοβολία στο δεκάλεπτο (Επεξεργασµένη - Θετικές τιµές)kwh Sum of Ενέργεια στο δεκάλεπτο kwh 0 Ενέργεια, kwh 30/9/2003 1/10/2003 2/10/2003 3/10/2003 4/10/2003 5/10/2003 6/10/2003 7/10/2003 8/10/2003 9/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2003 1/11/2003 2/11/2003 3/11/2003 4/11/2003 5/11/2003 6/11/2003 7/11/2003 8/11/2003 9/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2003 (blank) Ηµεροµηνία Η µεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας και της παραγόµενης ενέργειας στην διάρκεια του προγράµµατος µετρήσεων.

11 Προτάσεις Εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων όλου του Ηλιακού Χωριού που παράγουν και διανέµουν ενέργεια Το σύστηµα θα διαχειρίζεται τις λειτουργίες του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών, τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, τη συλλογή µετρήσεων για τις ενεργειακές καταναλώσεις και τελικά την εξοικονόµηση ενέργειας Υποκατάσταση πετρελαίου από φυσικό αέριο σε συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα.

12 Περιοχή D (5,790 m 2 3 κτίρια) Θέρµανση χώρων Σε κάθε κτίριο ξεχωριστά χρησιµοποιείται κεντρικό συµβατικό σύστηµα µε λέβητα πετρελαίου (2 x kal/h, 1 x kcal/h). Η θέρµανση των χώρων εξασφαλίζεται µέσω µονοσωλήνιου συστήµατος µε τελικό στοιχείο θέρµανσης είτε κλασσικά χαλύβδινα σώµατα είτε δια µιας Air Handling Unit (AHU) και δίκτυο αεραγωγών. Ζεστό νερό χρήσης Η θέρµανση του νερού γίνεται µέσω των λεβήτων πετρελαίου το χειµώνα, ενώ το καλοκαίρι χρησιµοποιούνται ηλεκτρικές αντιστάσεις.

13 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) Λέβητες Πετρελαίου Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης των λεβήτων είναι πολύ καλός (93,5, 90,5 και 90,3%).

14 Προτάσεις Εγκατάσταση κεντρικών ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων µε επίπεδους συλλέκτες επιλεκτικής βαφής (225 m 2 ) για την παραγωγή θερµού νερού χρήσης στις οροφές των κτιρίων. Υποκατάσταση πετρελαίου από φυσικό αέριο σε συγκροτήµατα λέβητα-καυστήρα.

15 Περιοχή E (3,140 m 2 4 κτίρια) Θέρµανση χώρων Το πρώτο κτίριο θερµαίνεται από σύστηµα επιπέδων συλλεκτών επιλεκτικής βαφής (94 m 2 ) µε δαπεδοθέρµανση, το δεύτερο από ένα σύστηµα επιπέδων συλλεκτών επιλεκτικής βαφής (52 m 2 )µε FCU και το τελευταίο ζευγάρι κτιρίων από σύστηµα συλλεκτών κενού (40 m 2 )µε δαπεδοθέρµανση. Σαν εφεδρική πηγή θερµότητας χρησιµοποιούνται λέβητες πετρελαίου ( kcal/h, kcal/h, και kcal/h). Ζεστό νερό χρήσης Η θέρµανση του νερού γίνεται µε τα συστήµατα των επιπέδων συλλεκτών και συλλεκτών κενού. Για εφεδρική πηγή θερµότητας χρησιµοποιείται ηλεκτρική αντίσταση.

16 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) Λέβητες Πετρελαίου Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης των λεβήτων είναι πολύ καλός (92,7, 90,5 και 91,5%).

17 Προτάσεις Αντικατάσταση υπαρχόντων κεντρικών ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων από νέα κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µε επίπεδους συλλέκτες επιλεκτικής βαφής για την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών αναγκών. Αντικατάσταση συγκροτηµάτων λεβήτων-καυστήρων πετρελαίου µε καινούργιους και µεγαλύτερης ισχύος λέβητεςκαυστήρες φυσικού αερίου για να αποτελούν και το εφεδρικό φορτίο θέρµανσης του ζεστού νερού χρήσης.

18 Περιοχή F (1,700 m 2 1 κτίριο) Θέρµανση χώρων + Ζεστό νερό χρήσης Η περιοχή θερµαίνεται από δίκτυο τηλεθέρµανσης που τροφοδοτείται µε ζεστό νερό από ένα κεντρικό σύστηµα συλλεκτών κενού (168 m 2 ). Τα διαµερίσµατα θερµαίνονται από δαπεδοθέρµανση. Χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι η ύπαρξη διεποχιακής αποθήκευσης της θερµότητας σε δεξαµενή νερού 500 m 3. Το νερό της θερµαίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από την περίσσεια της συλλεγόµενης ηλιακής ενέργειας, αποδίδει δε την αποθηκευθείσα ενέργεια στη διάρκεια του χειµώνα για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης και νερού χρήσης. Σαν εφεδρική πηγή θερµότητας χρησιµοποιείται λέβητας πετρελαίου ( kcal/h).

19 Νότια όψη του κτιρίου UFA

20 Η ιεποχιακή εξαµενή του Χωριού

21 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) ιεποχιακή εξαµενή Από στοιχεία που µας προσκόµισε η Τεχνική Υπηρεσία του Ηλιακού Χωριού προκύπτει ότι η διεποχιακή δεξαµενή έχει τη δυνατότητα κάλυψης των θερµικών φορτίων του κτιρίου UFA µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου. Επίσης, η µέγιστη θερµοκρασία της δεξάµενής επιτυγχάνεται στις αρχές Σεπτεµβρίου µε συχνά υπερβαίνει και τους 90 0 C. Λέβητες Πετρελαίου Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του λέβητα είναι πολύ καλός (91,9%).

22 Προτάσεις Αντικατάσταση του υπάρχοντα κεντρικού ενεργητικού ηλιακού συστήµατος από νέο κεντρικό ενεργητικό ηλιακό σύστηµατα µε σωλήνες κενού. Αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου µε λέβητακαυστήρα φυσικού αερίου.

23 Θέρµανση χώρων Περιοχή B (3,040 m 2 4 κτίρια) Η περιοχή αποτελείται από κτίρια σχεδιασµένα µε βάση τις αρχές του παθητικού σχεδιασµού. Τα συστήµατα που εφαρµόζονται στα διαµερίσµατα είναι συνδυασµοί των επικρατέστερων στον κόσµο παθητικών ηλιακών συστηµάτων, όπως άµεσης απολαβής - τοίχου νερού, θερµοχωρητικού τοίχου και σε συνδυασµό µε θερµοκήπιο, τοίχου νερού-θερµοκηπίου, θερµοσιφωνικών πανέλων αέρα. Η εφεδρική πηγή θερµότητας αποτελείται από αυτόνοµα ηλεκτρικά αερόθερµα. Ζεστό νερό χρήσης Η θέρµανση του νερού γίνεται από ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες επιλεκτικής βαφής (33 m 2 κεντρικό, 72 m 2 θερµοσιφωνικά) µε εφεδρική πηγή θερµότητας ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου (ηλεκτρική αντίσταση).

24 Τοίχος Νερού

25 Τοίχος Μάζας

26 Θερµοκήπιο

27 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) Παθητικά κτίρια Σύµφωνα µε µετρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και από διαπιστώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ηλιακού Χωριού, φαίνεται ότι τα συστήµατα αυτά υπολειτούργησαν λόγω κακής χρήσης από τους κατοίκους (ενδεικτικό είναι ότι σε πολλά από τα κτίρια µε θερµοχωρητικό τοίχο και θερµοκήπιο, οι χώροι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν ως αποθηκευτικοί χώροι µηδενίζοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση του συστήµατος). Ως συνέπεια των παραπάνω υπάρχει µια µεγάλη κατανάλωση της εφεδρική πηγής θερµότητας, που τυγχάνει να είναι ηλεκτρική.

28 Προτάσεις Αντικατάσταση υπαρχόντων ηλιακών συστηµάτων από νέα συστήµατα µε επίπεδους συλλέκτες επιλεκτικής βαφής. Κατασκευή δικτύου τηλεθέρµανσης που θα τροφοδοτείται µε ζεστό νερό από µια διεποχιακή δεξαµενή 800 m 3. Το κύριο µέρος της θερµότητας που απαιτείται για τη θέρµανση χώρου θα συλλεχθεί από ένα πεδίο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών επιλεκτικής βαφής συνολικής έκτασης 300 m 2 που θα εγκατασταθεί σε έναν ακάλυπτο χώρο του Χωριού. Προτείνεται η εγκατάσταση εσωτερικών δικτύων θέρµανσης χώρου στα κτίρια της περιοχής B, που θα καταλήγουν σε αυτόνοµες µονάδες θέρµανσης τύπου FCU δαπέδου εντός των διαµερισµάτων. Τα εσωτερικά δίκτυα κάθε κτιρίου θα συνδεθούν µε το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων τηλεθέρµανσης δια θερµικών υποσταθµών όπως στην περιοχή Α.

29 Θέρµανση χώρων Περιοχή C (900 m 2 2 κτίρια) Χρησιµοποιούνται ηλιακοί αεροσυλλέκτες (99 m 2 ) για την θέρµανση του αέρα των χώρων. Η κυκλοφορία του αέρα γίνεται βεβιασµένα και άµεσα µε αεραγωγούς χωρίς την ύπαρξη ενδιάµεσου χώρου αποθήκευσης της θερµότητας. Σαν εφεδρική πηγή θερµότητας χρησιµοποιείται ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου (ηλεκτρική αντίσταση). Ζεστό νερό χρήσης Η θέρµανση του νερού γίνεται µε τους ίδιους ηλιακούς αεροσυλλέκτες, µέσω εναλλάκτη θερµότητας αέρα-νερού. Σαν εφεδρική πηγή χρησιµοποιείται επίσης ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου (ηλεκτρική αντίσταση).

30 Νότια όψη του κτιρίου UCB

31 Συλλέκτες ηλιακού συστήµατος Αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής αέρα από τους συλλέκτες

32 Ενεργειακή Επιθεώρηση (Αύγουστος 2003) Αεροσυλλέκτες Συλλέκτες αέρος 327 kwh/m2.έτος αναγωγή στο έτος από ηµερήσιες µετρήσεις (50 % διαθεσιµότητα από Τεχνική Υπηρεσία Ηλιακού Χωριού) Σύµφωνα µε µετρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και από διαπιστώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ηλιακού Χωριού, φαίνεται ότι τα συστήµατα αυτά υπολειτούργησαν λόγω µειωµένης απόδοσης του συστήµατος (π.χ. αεροσυλλέκτες) αλλά και από κακή διαστασιολόγηση του συστήµατος (ενδεικτικό είναι ότι οι αεροσυλλέκτες δεν µπορούν να καλύψουν παρά ένα µικρό ποσοστό του θερµικού φορτίου των κτιρίων ακόµα και µε 100% απόδοση). Ως συνέπεια των παραπάνω υπάρχει µια µεγάλη κατανάλωση της εφεδρική πηγής θερµότητας, που τυγχάνει να είναι ηλεκτρική.

33 Αισθητήρια µέτρησης θερµοκρασίας αέρα προσαγωγής και επιστροφής προς και από τους συλλέκτες Καταγαφικό ταχύτητας αέρα στον αεραγωγό Αισθητήριο µέτρησης ταχύτητα αέρα στον αεραγωγό

34 Data Sum of Ηµερήσια ακτινοβολία στο δεκάλεπτο kwh Sum of Ηµερήσια ενέργεια στο δεκάλεπτο kwh Sum of Ηµερήσια παροχή αέρα m3/h /10/2003 5/10/2003 6/10/2003 7/10/2003 8/10/2003 9/10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2003 (blank) Ενέργεια, kwh Παροχή αέρα, m3/h Μέρα 0 Ηµεροµηνία Η µεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας, της παραγόµενης ενέργειας και της παροχής του αέρα στην διάρκεια του προγράµµατος µετρήσεων.

35 Προτάσεις Ένταξη στο δίκτυο τηλθέρµανσης της νέας διεποχιακής δεξαµενής. Προτείνεται η εγκατάσταση εσωτερικών δικτύων θέρµανσης χώρου στα κτίρια της περιοχής C η οποία θα επωφεληθεί του δικτύου αεραγωγών που ήδη διαθέτει.

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η τοπική συνήθως παράγεται σε κάποιο σημείο του χώρου και αποδίδεται άμεσα σ αυτόν. Τέτοιες πηγές θέρμανσης είναι : Ηλεκτρικές θερμάστρες

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αριστοτέλης Αηδόνης, Βασιλική ρόσου, Μιχάλης Καράγιωργας. Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιθεωρητές συστημάτων Κλιματισμού, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Air Conditioning Systems) Ioannis Michaelides, Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of ELECTRICAL ENGINEERING DEPERTMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2 ...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ...,..3-4 ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ...,.5-6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα