Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή συσκευής... 4 KM KM KM Ένδειξη εστίας... 7 Περιγραφή εστιών... 7 Υποδείξεις ασφαλείας... 8 Προστασία περιβάλλοντος Πριν από την αρχική χρήση Πληροφορίες Αρχικός καθαρισµός και αρχική θέρµανση Χειρισµός Πλήκτρα αφής Έναρξη λειτουργίας Επίπεδα ρύθµισης Αυτοµατισµός προθέρµανσης Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας ιακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπόλοιπου θερµοκρασίας Επιλογή σκεύους µαγειρέµατος Συµβουλές για οικονοµία ηλεκτρικού ρεύµατος Συστήµατα ασφαλείας Κλείδωµα συσκευής Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Προστασία από υπερθέρµανση Καθαρισµός και περιποίηση Προγραµµατισµός Τι πρέπει να κάνετε, όταν Service / πινακίδα τύπου

3 Πίνακας περιεχοµένων Εντοιχισµός Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό ιαστάσεις εντοιχισµού Προετοιµασία πάγκου εργασίας Στερέωση των συνδετικών ελατηρίων Εντοιχισµός συσκευής Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης Προστατευτικό ράφι Μόνωση Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο σύνδεσης Σχεδιάγραµµα ηλεκτρικής σύνδεσης

4 Περιγραφή συσκευής KM 500 Εστία Εστίες: abcd e Εστίες µιας επιφάνειας Πίνακας χειρισµού Πίνακας χειρισµού f Ενδεικτική λυχνία για κλείδωµα συσκευής Πλήκτρα αφής για: g Κλείδωµα συσκευής h Βαθµίδα ισχύος i Λειτουργία/διακοπή της συσκευής j Λειτουργία/διακοπή της εστίας 4

5 Περιγραφή συσκευής KM 503 Εστία Εστίες: a b d c e Εστία µε δύο επιφάνειες Εστίες µιας επιφάνειας Ζώνη ψησίµατος Πίνακας χειρισµού Πίνακας χειρισµού f Ενδεικτική λυχνία για ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας Πλήκτρα αφής για: g Ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας h Βαθµίδα ισχύος και κλείδωµα συσκευής i Λειτουργία/διακοπή της συσκευής j Λειτουργία/διακοπή της εστίας 5

6 Περιγραφή συσκευής KM 507 Εστία Εστίες: a b d c e Εστία µε δύο επιφάνειες Εστίες µιας επιφάνειας Ζώνη ψησίµατος Πίνακας χειρισµού Πίνακας χειρισµού f Ενδεικτική λυχνία για ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας Πλήκτρα αφής για: g Ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας h Βαθµίδα ισχύος και κλείδωµα συσκευής i Λειτουργία/διακοπή της συσκευής j Λειτουργία/διακοπή της εστίας 6

7 Περιγραφή συσκευής Ένδειξη εστίας (παράδειγµα) k Ένδειξη: 0 = Θέση ετοιµότητας της εστίας 1 ως 9 = Βαθµίδα ισχύος # = Υπόλοιπο θερµοκρασίας l Ενδεικτική λυχνία για τον αυτοµατισµό προθέρµανσης Περιγραφή εστιών Εστία Ø σε εκ. KM 500 KM 503 / KM 507 Ισχύς σε Watt σε 230 V Ø σε εκ. Ισχύς σε Watt σε 230 V y 18, ,0 / 21,0 750 / 2200 w 14, , x 21, ,0 17,0 x 26, / 2400 z 14, , Σύνολο: 6400 Σύνολο:

8 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνική ασφάλεια Ο εντοιχισµός και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει από ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο. Αναθέτετε τις εργασίες αυτές σε ένα ειδικευµένο τεχνικό που θα γνωρίζει και θα τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση της συσκευής. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης, τοποθετηµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα) για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Με την επέκταση καλωδίου µειώνεται η εγγυηµένη ασφάλεια της συσκευής. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή στους ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανω- µαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Μόνο για εστίες µε κεραµική κεκλι- µένη φασέτα: Κατά τις πρώτες µέρες λειτουργίας των εστιών αυτών, πιθανόν να φαίνεται µια µικρή σχισµή ανάµεσα στη συσκευή και στον πάγκο εργασίας. Η σχισµή µε τις επόµενες χρήσεις µειώνεται. Παρά την ύπαρξη της σχισµής, η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής δεν επηρεάζεται. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Σωστή χρήση ιαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τις εστίες. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβη στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας, χρησιµοποιείτε τις εστίες µόνο µετά τον ε- ντοιχισµό τους, έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε διάφορα ηλεκτρικά µέρη. Η συσκευή αυτή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση και όχι για ε- παγγελµατική. Η χρήση των εστιών είναι αποκλειστικά για µαγείρεµα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και πιθανόν να είναι επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες. Μη χρησιµοποιείτε τις κεραµικές εστίες για θέρµανση χώρου. Η συνεχώς αυξανόµενη θερµοκρασία µπορεί εύκολα να προκαλέσει την ανάφλεξη διαφόρων αντικειµένων, που βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Εκτός τούτου µειώνεται και η αντοχή της συσκευής στο χρόνο. Όταν χρησιµοποιείτε τις εστίες για πολλές ώρες και µε υψηλές θερ- µοκρασίες, µπορεί να παρατηρήσετε µια αυξηµένη θερµοκρασία του πίνακα χειρισµού. Αυτό είναι µια φυσιολογική α- ντίδραση και δεν υποδεικνύει καµία βλάβη λειτουργίας. 9

10 Υποδείξεις ασφαλείας Προστασία για τα παιδιά Για λόγους ασφαλείας χρησιµοποιήστε το κλείδωµα συσκευής, για να µην µπορούν τα παιδιά να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία ή να αλλάξουν τις ρυθµίσεις της. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησι- µοποιείται µόνον από ενήλικες, οι οποίοι θα γνωρίζουν καλά το περιεχό- µενο των οδηγιών χρήσης. Τα παιδιά συχνά δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της συσκευής. Φροντίστε να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, όταν βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Τα µεγαλύτερα παιδιά επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τη συσκευή, µόνο όταν τους εξηγήσει κάποιος το χειρισµό της σε τέτοιο βαθµό ώστε να τη χειρίζονται σωστά και να γνωρίζουν οπωσδήποτε τους πιθανούς κινδύνους ενός λανθασµένου χειρισµού. Μην αφήνετε τα µικρά παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της συσκευής αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες, οι οποίες παραµένουν ακόµη για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας της. Κρατήστε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να την αγγίξουν χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Μην αποθηκεύετε σε ντουλάπια, πάνω ή δίπλα από τη συσκευή, αντικείµενα που θα µπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά στη συσκευή και να κινδυνέψουν από έ- γκαυµα. Προσέχετε ιδιαιτέρως, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να κατεβάζουν από τη συσκευή καυτές κατσαρόλες και τηγάνια. Κίνδυνος εγκαύ- µατος! Η τοποθέτηση ενός προστατευτικού πλέγµατος (θα το βρείτε στο ειδικό εµπόριο) µειώνει τον κίνδυνο. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο α- φρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίστε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. Τις παλιές συσκευές που δεν χρησιµοποιούνται πλέον, τις αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο και καταστρέφετε τα καλώδια, για να µην κινδυνεύουν π.χ. παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. 10

11 Υποδείξεις ασφαλείας Προστασία της συσκευής από βλάβες Προσέξτε να µην πέσουν αντικεί- µενα πάνω στην κεραµική επιφάνεια. Ρωγµές ή γρατσουνιές µπορεί να προκληθούν ακόµη και από την πτώση ελαφρών αντικειµένων, όπως π.χ. µιας αλατιέρας. Μη χρησιµοποιείτε στις κεραµικές εστίες σκεύη που η βάση τους δεν είναι λεία. Υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθούν γρατσουνιές που παραµένουν. εν επιτρέπεται να παραµείνει πάνω στις ζεστές εστίες ζάχαρη σε στερεά ή υγρή µορφή, ούτε και πλαστικό ή αλουµινόχαρτο. Όταν οι εστίες κρυώσουν, µπορεί τα υλικά αυτά να προκαλέσουν ρωγµές, ανοίγµατα ή διάφορες άλλες αλλοιώσεις στην κεραµική επιφάνεια. Αν παρόλα αυτά πέσει κάποιο από τα παραπάνω υλικά στις καυτές εστίες, διακόπτετε αµέσως τη λειτουργία των εστιών και καθαρίζετε τα υπολείµµατα µε µια ειδική ξύστρα κερα- µικών επιφανειών, όσο οι εστίες είναι ακόµη ζεστές. Προσοχή: Επειδή οι εστίες είναι καυτές, υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος! Όταν οι εστίες κρυώσουν τις καθαρίζετε ακόµη µια φορά. Για να αποφύγετε το κάψιµο των υπολειµµάτων, αφαιρείτε όλους τους λεκέδες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης προσέχετε πάντα να είναι καθαρές, χωρίς λίπη και στεγνές οι βάσεις των σκευών όταν τα τοποθετείτε πάνω στις κεραµικές εστίες. Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού για τον καθαρισµό κεραµικών εστιών. Ο ατµός που παράγεται µπορεί να φθάσει σε µέρη της συσκευής που περνάει η- λεκτρικό ρεύµα και να οδηγήσει σε βραχυκύκλωµα. Επίσης µπορεί η πίεση του ατµού να οδηγήσει σε µόνιµες βλάβες των επιφανειών, για τις οποίες καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Μη χρησιµοποιείτε σκεύη µε πολύ λεπτή βάση και µη θερµαίνετε ποτέ άδειο το σκεύος, εκτός αν το επιτρέπει ρητά ο κατασκευαστής του. Αν δεν το λάβετε υπόψη σας, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στις εστίες. Μη τοποθετείτε σε καµία περίπτωση καυτά σκεύη ή τηγάνια στην περιοχή των πλήκτρων αφής. Υπάρχει κίνδυνος να πάθει βλάβη το ηλεκτρονικό σύστηµα κάτω από τα πλήκτρα αφής. 11

12 Υποδείξεις ασφαλείας Προστασία από εγκαύµατα Οι επιφάνειες της συσκευής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ε- στιών, αποκτούν υψηλές θερµοκρασίες, οι οποίες και παραµένουν για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας τους. Μόνο όταν σβήσει η ένδειξη υπολοίπου θερµοκρασίας, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εγκαύµατος. Φοράτε πάντα µονωτικά γάντια ή πάνινες πιάστρες σε όλες τις διαδικασίες µαγειρέµατος πάνω στην καυτή συσκευή. Προσέχετε, ώστε οι πιάστρες να µην είναι υγρές. Υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η αγωγιµότητά τους και να οδηγηθείτε σε έγκαυµα. Μη θερµαίνετε στη συσκευή αυτή κλειστά µεταλλικά ή άλλα κουτιά, όπως π.χ. κονσέρβες. Με την πίεση που δηµιουργείται στα τοιχώµατά τους, µπορεί αυτά να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυµατισµούς και εγκαύµατα! Μη χρησιµοποιείτε τη βάση των κεραµικών εστιών σαν επιφάνεια για να ακουµπάτε αντικείµενα ή σκεύη. Αν ανάψετε κατά λάθος τις εστίες ή αν υπάρχει ακόµη υπόλοιπο θερµοκρασίας, τότε τα αντικείµενα αυτά - ανάλογα µε το υλικό τους - µπορεί να υπερθερ- µανθούν (κίνδυνος εγκαύµατος) και να αρχίσουν να λειώνουν ή να καίγονται. Μην καλύπτετε ποτέ τις εστίες µε πάνινο κάλυµµα ή µε προστατευτική µεµβράνη κουζινών. Αν θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Προσέξτε, όταν µαγειρεύετε µε λάδια και λίπη να µην αποµακρύνεστε από τις εστίες, γιατί η υπερθέρµανση αυτών των υλικών µπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη των ιδίων ή του απορροφητήρα. Κίνδυνος φωτιάς! Αν, παρόλα αυτά, προκληθεί φωτιά από το καυτό λάδι ή το λίπος, µην προσπαθήσετε σε καµία περίπτωση να τη σβήσετε µε νερό. Για να τη σβήσετε ρίχνετε πάνω της ένα κάλυµµα ή αφρό από έναν πυροσβεστήρα. Μη δοκιµάσετε ποτέ µια διαδικασία φλαµπέ κάτω από έναν απορροφητήρα. Από τις φλόγες του φλαµπέ µπορεί να πάρει φωτιά ο απορροφητήρας. 12

13 Υποδείξεις ασφαλείας Σε πιθανή βλάβη της συσκευής Αν διαπιστώσετε κάποια βλάβη στη συσκευή, διακόπτετε αµέσως τη λειτουργία της και στη συνέχεια κλείνετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν η ασφάλεια είναι βιδωτή, την α- φαιρείτε τελείως. Στη συνέχεια, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αν δεν την έχετε ε- ντοιχίσει ή δεν είναι µόνιµα συνδεδεµένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για να την αποσυνδέσετε, δεν τραβάτε το καλώδιο της, αλλά βγάζετε το φις από την πρίζα, αν αυτό υπάρχει. Ειδοποιείτε το Service. Φροντίστε να µη συνδεθεί η συσκευή µε το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν τελειώσουν όλες οι εργασίες επισκευής. Επίσης, λάβετε υπόψη σας, ότι και διάφορες ρωγµές πάνω στην κεραµική επιφάνεια είναι σηµάδι βλάβης και πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής αµέσως, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες. Λανθασµένες επισκευές µπορεί να δηµιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για το χειριστή, αλλά και ζηµιές στη συσκευή. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβληµα της συσκευής. Η επισκευή µιας συσκευής κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ε- πιτρέπεται να γίνει µόνο από το Service της εταιρείας, αλλιώς για βλάβες που πιθανόν ακολουθήσουν καµία ευθύνη δεν φέρει η κατασκευάστρια εταιρεία. Προστασία από άλλους κινδύνους Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στις κεραµικές εστίες, προσέξτε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε να µην ακουµπάει στις καυτές εστίες. Η µόνωση του καλωδίου καταστρέφεται και υ- πάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Φροντίζετε να ψήνετε πάντα αρκετά τα φαγητά σας. Οι διάφοροι µικροοργανισµοί που πιθανώς να υπάρχουν µέσα στις τροφές καταστρέφονται µόνο σε υψηλές θερµοκρασίες και µε τον κατάλληλο χρόνο. Μη χρησιµοποιείτε σκεύη από πλαστικό ή αλουµινόχαρτο. Στις υψηλές θερµοκρασίες αυτά λιώνουν και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στις κεραµικές εστίες. Αν κάποιο κατοικίδιο ζώο ανέβει στις εστίες, µπορεί να αγγίξει ένα πλήκτρο αφής και έτσι να τεθεί σε λειτουργία µια εστία. Για το λόγο αυτό, κρατάτε κατά κανόνα τα κατοικίδια ζώα µακριά από τις εστίες. Αν κάτω από την εντοιχισµένη συσκευή βρίσκεται ένα συρτάρι, δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε µέσα σε αυτό διάφορα σπρέι ή εύφλεκτα υγρά. Αν φυλάτε εκεί θήκες µε µαχαιροπίρουνα, οι θήκες τους θα πρέπει να είναι από θερµοανθεκτικό υλικό. 13

14 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχθεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Για τις παλιές συσκευές Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών αυτοκινήτων και µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίστε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. ιαβάστε επίσης προσεκτικά τις σχετικές πληροφορίες στο κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". 14

15 Πριν από την αρχική χρήση Πληροφορίες Κολλήστε την πινακίδα τύπου της συσκευής σας (βρίσκεται µέσα στα συνοδευτικά έντυπα) στο χώρο που προβλέπεται για αυτήν, στο κεφ. "Πινακίδα τύπου" του παρόντος βιβλίου. Φυλάξτε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης! Σε περίπτωση αλλαγής ι- διοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Αρχικός καθαρισµός και αρχική θέρµανση Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής, θα πρέπει να την καθαρίσετε µε ένα υγρό πανί και να την στεγνώσετε. Μη χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, γιατί δηµιουργούνται γαλαζωπές αλλοιώσεις πάνω στο κεραµικό γυαλί. Τα µεταλλικά µέρη της συσκευής, για λόγους προστασίας, καλύπτονται από ένα υλικό περιποίησης. Έτσι, µε την αρχική θέρµανση, δηµιουργείται παροδικά µια µυρωδιά. Η µυρωδιά αυτή και πιθανόν η δηµιουργία ατµών, εξαφανίζονται µετά από µερικά λεπτά και δεν έχουν καµία σχέση µε λανθασµένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής. 15

16 Χειρισµός Πλήκτρα αφής Οι κεραµικές εστίες είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονικά πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα αυτά αντιδρούν στο άγγιγµα των χεριών. Ρυθµίζετε την εστία, αγγίζοντας µε το δάκτυλο το αντίστοιχο πλήκτρο. Κάθε αντίδραση του πλήκτρου αφής συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήµα. Φροντίζετε να παραµένει καθαρή η περιοχή των πλήκτρων αφής και να µη χρησιµοποιείται σαν βοηθητική επιφάνεια. Αλλιώς τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν ή αντιδρούν παραπλανητικά και πολλές φορές οδηγούν σε αυτόµατη διακοπή λειτουργίας των εστιών (βλέπε κεφ. "Αυτό- µατη απενεργοποίηση της συσκευής"). Επίσης δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε καυτά σκεύη πάνω στα πλήκτρα αφής, γιατί µπορεί να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστηµα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτά. Έναρξη λειτουργίας Πριν θέσετε σε λειτουργία µία από τις εστίες πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής "Λειτουργία/ διακοπή" (s). Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και στις ενδείξεις όλων των εστιών εµφανίζεται ένα "0" Αν δεν συνεχίσετε µε κάποια άλλη ρύθµιση, για λόγους ασφαλείας η συσκευή τίθεται πάλι εκτός λειτουργίας µετά από λίγα δευτερόλεπτα. Για να θέσετε σε λειτουργία µια εστία: Αγγίζετε µια φορά σύντοµα το πλήκτρο αφής της επιθυµητής εστίας. Το "0" στην ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει. Όσο αναβοσβήνει το "0", αγγίζετε τα πλήκτρα αφής ή + και επιλέγετε την επιθυµητή βαθµίδα ισχύος από 1 ως 9. Αν ξεκινήσετε µε, επιλέγετε µαγείρεµα µε αυτοµατισµό προθέρµανσης (βλέπε κεφ. "Αυτοµατισµός προθέρµανσης"). Αν ξεκινήσετε µε +, επιλέγετε µαγείρεµα χωρίς προθέρµανση. Η βαθµίδα ισχύος που έχετε ρυθµίσει αναβοσβήνει για µερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει σταθερά. Αν θέλετε να αλλάξετε µια βαθµίδα ι- σχύος που έχετε ρυθµίσει, πρέπει καταρχήν να αγγίξετε µια φορά σύντοµα το πλήκτρο αφής της αντίστοιχης εστίας. Κατόπιν µπορείτε να αλλάξετε τη βαθ- µίδα ισχύος µε το ή το +. 16

17 Χειρισµός Επίπεδα ρύθµισης Είδος µαγειρέµατος Επίπεδα ρύθµισης* Λιώσιµο βουτύρου, σοκολάτας κ.λ.π. ιάλυση ζελατίνας Παρασκευή γιαουρτιού έσιµο σάλτσας µόνο κρόκων αβγών και βουτύρου Ζέσταµα µικρής ποσότητας υγρών ιατήρηση ζεστού για ευαίσθητα φαγητά Χύλωµα ρυζιού Ζέσταµα φαγητών µε πολύ ή λίγο ζωµό έσιµο κρέµας και σάλτσας µε κρασί ή σάλτσας ολαντέζ Βράσιµο ρυζόγαλου Ψήσιµο οµελέτας και αβγά µάτια χωρίς κρούστα Άχνισµα φρούτων Απόψυξη βαθιά κατεψυγµένων τροφίµων Άχνισµα λαχανικών, ψαριών Φούσκωµα ζύµης, οσπρίων Φούσκωµα δηµητριακών Αρχικός βρασµός και µαγείρεµα µεγάλης ποσότητας φαγητού Προστατευτικό τηγάνισµα (χωρίς υπερθέρµανση του λαδιού ή βουτύρου) ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, αβγών Τηγάνισµα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες, λουκουµάδες κ.λ.π. Βράσιµο µεγάλης ποσότητας νερού Αρχικός βρασµός * Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά και ισχύουν για κανονική µερίδα 4 ατόµων. Για κατσαρόλες µε ψηλότερα τοιχώµατα, βράσιµο χωρίς καπάκι και για µεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται ρύθµιση σε µεγαλύτερη βαθµίδα. Για µικρότερες ποσότητες, ρυθµίζετε µικρότερη βαθµίδα. 17

18 Χειρισµός Αυτοµατισµός προθέρµανσης Όταν ρυθµίζετε τον αυτοµατισµό προθέρµανσης, η εστία ξεκινάει αυτοµάτως µε την υψηλότερη βαθµίδα ισχύος (αρχικός βρασµός) και κατόπιν περνάει στη βαθµίδα ισχύος (= βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος) που έχετε ρυθµίσει. Ο χρόνος που διαρκεί ο αρχικός βρασµός εξαρτάται πάντα από τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος που επιλέγετε (βλέπε πίνακα). Στις υψηλές βαθµίδες συνέχισης µαγειρέµατος αντιστοιχεί ένας σχετικά σύντοµος χρόνος αρχικού βρασµού, επειδή στις ρυθµίσεις αυτές γενικά θερµαίνεται άδειο το σκεύος για τηγάνισµα. Βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος * Αρχικός βρασµός σε λεπτά και δευτερόλεπτα (περίπου) 1 1 : : : : : : : : Για να ενεργοποιήσετε τον αυτοµατισµό προθέρµανσης: Στο διάστηµα που αναβοσβήνει στην ένδειξη εστίας ένα 0, αγγίζετε το πλήκτρο αφής, µέχρι να εµφανιστεί στην ένδειξη η επιθυµητή βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος, π.χ. "6". Κατά τη διάρκεια του αρχικού βρασµού εµφανίζεται µια τελεία, δίπλα από τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος. Όταν λήξει ο αρχικός βρασµός, η τελεία σβήνει. Κατά τη διάρκεια του αρχικού βρασµού, µπορείτε, αν θέλετε, µε το + ή το να αυξήσετε ή να µειώσετε τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος. Αντίστοιχα παρατείνεται ή µειώνεται και ο αρχικός βρασµός. 18

19 Χειρισµός Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας (µόνο στα µοντέλα µε τον αντίστοιχο ε- ξοπλισµό) Όταν πρόκειται να µαγειρέψετε σε µεγαλύτερο σκεύος, µπορείτε να ανάψετε επιπλέον και τη δεύτερη επιφάνεια θέρ- µανσης. Ακολουθείτε τους εξής χειρισµούς: Θέτετε σε λειτουργία την επιθυµητή εστία και επιλέγετε µια βαθµίδα ισχύος. Όσο αναβοσβήνει η βαθµίδα ισχύος στην ένδειξη της εστίας, αγγίζετε το πλήκτρο αφής της δεύτερης, µεγαλύτερης εστίας?. Σαν ένδειξη ότι έχετε ενεργοποιήσει τη δεύτερη επιφάνεια της εστίας, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Για να διακόψετε τη λειτουργία της δεύτερης επιφάνειας εστίας, αγγίζετε πρώτα το πλήκτρο αφής της αντίστοιχης ε- στίας και κατόπιν αγγίζετε το πλήκτρο αφής της δεύτερης, µεγαλύτερης εστίας? ή ρυθµίζετε την ένδειξη της εστίας πίσω στο 0. 19

20 Χειρισµός ιακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπόλοιπου θερµοκρασίας Για να διακόψετε τη λειτουργία µιας εστίας: Αγγίζετε δύο φορές το πλήκτρο αφής της επιθυµητής εστίας. Στην ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα ένα 0. Στη συνέχεια εµφανίζεται η ένδειξη υπόλοιπου θερ- µοκρασίας, για όσο χρόνο αυτή η εστία είναι ακόµη καυτή. Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής: Οι οριζόντιες παύλες της ένδειξης υπόλοιπου θερµοκρασίας σβήνουν η µία µετά την άλλη, όσο κρυώνει η εστία. Η τελευταία παύλα θα σβήσει, όταν η ε- στία έχει κρυώσει σε βαθµό που να την αγγίζετε χωρίς κίνδυνο να καείτε. Όσο είναι αναµµένες οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµοκρασίας, δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις εστίες, ούτε να ακουµπάτε πάνω σε αυτές διάφορα αντικείµενα που δεν αντέχουν σε µεγάλες θερµοκρασίες. Κίνδυνος εγκαύµατος και φωτιάς! Μετά από µια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµοκρασίας αναβοσβήνουν. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής "Λειτουργία / διακοπή" (s). Έτσι διακόπτεται η λειτουργία όλων των εστιών και στις ενδείξεις των καυτών ακόµη εστιών εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµοκρασίας. 20

21 Χειρισµός Επιλογή σκεύους µαγειρέµατος Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µε σταθερή βάση, η οποία να είναι ελάχιστα θολωτή προς τα µέσα. Έτσι όταν ζεσταθεί, εφάπτεται ολόκληρη η βάση τους στην εστία. Αν η βάση του σκεύους δεν εφάπτεται στην επιφάνεια της εστίας, ο χρόνος µαγειρέµατος παρατείνεται. Συµβουλές για οικονοµία ηλεκτρικού ρεύµατος Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν σε κατσαρόλες ή τηγάνια µε καπάκι. Έτσι εµποδίζετε τη θερµοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον. κρύο ζεστό Προσέχετε, ώστε η βάση της κατσαρόλας ή του τηγανιού να συµφωνεί µε τη διάµετρο της εστίας ή να είναι λίγο µεγαλύτερη. Έτσι αποφεύγετε την απώλεια θέρµανσης. Λάβετε υπόψη σας, ότι πολλές φορές στις κατσαρόλες και στα τηγάνια, οι πωλητές δίνουν πληροφορίες για τη µέγιστη διάµετρο στο χείλος των σκευών. Το σηµαντικό όµως για σας είναι η (κατά κανόνα µικρότερη) διά- µετρος της βάσης του σκεύους. ανοικτό κλειστό Σε διαδικασία που έχει µεγάλο χρόνο µαγειρέµατος, σβήνετε την εστία 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα. Έτσι εκµεταλλεύεστε το υπόλοιπο θερµοκρασίας. πολύ µικρό σωστό 21

22 Συστήµατα ασφαλείας Κλείδωµα συσκευής Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα κλειδώµατος, έτσι ώστε να µη µπορεί κανείς άθελά του να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή ή να αλλάξει τις ρυθµίσεις. Το κλείδωµα συσκευής µπορεί να ενεργοποιηθεί, τόσο κατά τη διάρκεια που η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αν ενεργοποιήσετε το κλείδωµα συσκευής κατά τη διάρκεια που η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, τότε δεν µπορείτε πλέον να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αν ενεργοποιήσετε το κλείδωµα συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, τότε έχετε τις εξής περιορισµένες δυνατότητες: εν µπορείτε πλέον να αλλάξετε τη βαθµίδα ισχύος των εστιών. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία των εστιών και της συσκευής, στη συνέχεια όµως δεν µπορείτε να τα θέσετε σε λειτουργία. ΚΜ 500: Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα, αγγίζετε το πλήκτρο αφής του κλειδώ- µατος συσκευής $, µέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Για να ακυρώσετε το κλείδωµα συσκευής αγγίζετε το πλήκτρο αφής $, µέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία του. ΚΜ 503 / ΚΜ 507: Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής + και, µέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήµα. Σε µια κλειδωµένη συσκευή το ηχητικό σήµα όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο αφής διαρκεί λίγο περισσότερο από ότι το κανονικό ηχητικό σήµα. Για να ακυρώσετε το κλείδωµα αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής + και, µέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήµα. Λάβετε υπόψη σας, ότι το κλείδωµα συσκευής ακυρώνεται, αν µεσολαβήσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ- µατος. 22

23 Συστήµατα ασφαλείας Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Σε περίπτωση που λειτουργεί για πολλές ώρες Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης, για την περίπτωση που, µετά τη χρήση της, ξεχάσετε να διακόψετε τη λειτουργία της. Αν µια εστία λειτουργεί για ένα ασυνήθιστα µακρό χρονικό διάστηµα (βλέπε πίνακα) χωρίς να αλλάξετε τη βαθµίδα ισχύος, διακόπτεται αυτοµάτως η λειτουργία της και εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµοκρασίας. Βαθµίδα ισχύος Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας σε ώρες Σε περίπτωση που καλύπτονται τα πλήκτρα αφής Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτοµάτως, όταν ένα ή περισσότερα από τα πλήκτρα αφής παραµείνουν για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα καλυµµένα µε τα δάκτυλά σας ή π.χ. από φαγητό που έχει ξεχειλίσει ή από διάφορα άλλα αντικείµενα όπως πιάστρες, πετσέτες κουζίνας κ.λ.π. Ταυτόχρονα στις ενδείξεις των καυτών ακόµη εστιών εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµοκρασίας. Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισµού από διάφορα υπολείµµατα ή αποµακρύνετε τα αντικείµενα που ενοχλούν. Θέτετε τη συσκευή εκ νέου σε λειτουργία µε το πλήκτρο αφής "Λειτουργία/διακοπή" (s) και στη συνέχεια θέτετε σε λειτουργία τις εστίες. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πάλι την εστία, τη θέτετε σε λειτουργία κατά τον συνηθισµένο τρόπο. 23

24 Συστήµατα ασφαλείας Προστασία από υπερθέρµανση Κάθε εστία είναι εξοπλισµένη µε µια προστασία υπερθέρµανσης (εσωτερικό θερµοστάτη). Ο θερµοστάτης αυτός διακόπτει αυτοµάτως τη θέρµανση της εστίας, πριν η κεραµική επιφάνεια αρχίσει να υπερθερµαίνεται. Όταν η κεραµική επιφάνεια κρυώσει κάπως, η θέρ- µανση τίθεται πάλι αυτοµάτως σε λειτουργία. Ο θερµοστάτης ενεργοποιείται και προστατεύει την εστία, όταν: Θέτετε σε λειτουργία µια εστία, χωρίς να έχετε τοποθετήσει ένα σκεύος πάνω σε αυτήν. Θερµαίνετε ένα σκεύος χωρίς περιεχόµενο. Η κάτω επιφάνεια του σκεύους δεν εφάπτεται στην εστία. Η θερµοκρασία µεταδίδεται ελλιπώς στο σκεύος. Η ενεργοποίηση του θερµοστάτη αναγνωρίζεται από το γεγονός, ότι η θέρ- µανση ανάβει και σβήνει, ακόµη και στη ρύθµιση της υψηλότερης βαθµίδας θερ- µοκρασίας. 24

25 Καθαρισµός και περιποίηση Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός που παράγεται µπορεί να φθάσει σε µέρη της συσκευής που περνάει ηλεκτρικό ρεύµα και να ο- δηγήσει σε βραχυκύκλωµα. Επίσης µπορεί η πίεση του ατµού να οδηγήσει σε µόνιµες βλάβες των επιφανειών, για τις οποίες καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Μη χρησιµοποιείτε µυτερά αντικεί- µενα, για να µη προκαλέσετε ζηµιά στις µονώσεις, ανάµεσα στην κερα- µική επιφάνεια και στο πλαίσιο ή ανάµεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο. Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν σόδα, οξέα ή χλώριο, σπρέι για φούρνους ή απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε σύρµα, σκληρές βούρτσες ή σκληρά σφουγγάρια, όπως π.χ. αυτά για κατσαρόλες ή χρησιµοποιηµένα σφουγγάρια µε υπολείµµατα από κάποιο δυνατό καθαριστικό. Το αποτέλεσµα θα είναι να αλλοιωθούν οι επιφάνειες της συσκευής. Κατά τη χρήση ειδικών καθαριστικών για κεραµικές επιφάνειες, προσέξτε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία του. Καθαρίζετε προσεκτικά όλα τα υπολείµµατα του καθαριστικού κεραµικών επιφανειών από τις εστίες µε ένα υγρό πανί, για να µη δηµιουργηθούν δυσάρεστες αναθυµιάσεις στην επόµενη λειτουργία τους. Για να αποφύγετε το κάψιµο των υπολειµµάτων, αφαιρείτε όλους τους λεκέδες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης προσέχετε πάντα να είναι καθαρές, χωρίς λίπη και στεγνές οι βάσεις των σκευών όταν τα τοποθετείτε πάνω στις κεραµικές εστίες. Μετά από κάθε υγρό καθαρισµό, στεγνώνετε καλά τις επιφάνειες των εστιών. Έτσι αποφεύγετε τα κατάλοιπα ασβεστίου. Μη χρησιµοποιείτε υγρά απορρυπαντικά πιάτων, γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν γαλαζωπές αλλοιώσεις πάνω στο κεραµικό γυαλί. 25

26 Καθαρισµός και περιποίηση Καθαρίζετε τακτικά τις κεραµικές εστίες, µετά από κάθε διαδικασία µαγειρέµατος. Αφήνετε πρώτα τις εστίες να κρυώσουν. Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείµµατα µε ένα υγρό πανί και τα έντονα κολλη- µένα υπολείµµατα µε µια ειδική ξύστρα κεραµικών επιφανειών. Στη συνέχεια καθαρίζετε λεπτοµερώς την επιφάνεια των εστιών µε µερικές σταγόνες από ένα ειδικό καθαριστικό κεραµικών επιφανειών και µε χαρτί κουζίνας ή µε ένα καθαρό πανί. Έτσι αφαιρούνται όλοι οι λεκέδες από άλατα, που δηµιουργούνται από υπολείµµατα βραστού νερού, όπως και κάποιοι µεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες από υπολείµµατα αλουµινίου. Στο τέλος, καθαρίζετε την επιφάνεια της συσκευής µε ένα υγρό πανί και τη στεγνώνετε µε ένα καθαρό στεγνό πανί. Αν θέλετε, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα καθαριστικό µε πρόσθετες ιδιότητες, που δηµιουργούν µια προστατευτική στρώση, η οποία αποτρέπει την παραµονή λεκέδων από νερό ή άλλα υπολείµµατα. Αν πέσει ζάχαρη, πλαστικό ή αλουµινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία, διακόπτετε τη λειτουργία αυτής της εστίας. Αφαιρείτε τα υλικά αµέσως, όσο η επιφάνεια είναι ακόµη καυτή, µε µια ειδική ξύστρα κεραµικών επιφανειών. Προσοχή: κατά τον καθαρισµό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, για τον κίνδυνο εγκαύ- µατος! Στο τέλος, όταν πλέον η εστία κρυώσει, την καθαρίζετε όπως περιγράφεται παραπάνω. 26

27 Προγραµµατισµός Μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε τον προγραµµατισµό της συσκευής. Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, αγγίζετε ταυτόχρονα το πλήκτρο αφής "Λειτουργία / διακοπή s" και το πλήκτρο αφής "Κλείδωµα συσκευής $" ή το πλήκτρο για την ε- νεργοποίηση της δεύτερης, µεγαλύτερης εστίας?, µέχρι να εµφανιστεί στην ένδειξη της εστίας P (Πρόγραµ- µα) και S (επίπεδο προγράµµατος), συνοδευόµενα από έναν αριθµό. Αυτά δείχνουν την υπάρχουσα ρύθµιση. Ρύθµιση προγράµµατος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της εστίας µπροστά αριστερά. Ο αριθµός που αντιστοιχεί σε αυτό αρχίζει να αναβοσβήνει. Αγγίζοντας τα πλήκτρα αφής + ή, ρυθµίζετε το επιθυµητό πρόγραµµα. Ρύθµιση του επίπεδου προγράµµατος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της εστίας µπροστά δεξιά. Ο αριθµός που αντιστοιχεί σε αυτό αρχίζει να αναβοσβήνει. Αγγίζοντας τα πλήκτρα αφής + ή, ρυθµίζετε το επιθυµητό επίπεδο προγράµµατος. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις στην µνήµη της συσκευής, αγγίζετε το πλήκτρο αφής "Λειτουργία / διακοπή s" της συσκευής, µέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αγγίζετε το πλήκτρο αφής "Κλείδωµα συσκευής $" ή το πλήκτρο για την ενεργοποίηση της δεύτερης, µεγαλύτερης εστίας?, µέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις. Πρόγραµµα Επίπεδο* Ρύθµιση P 0 Επίδειξη διαδικασίας και S 0 µε επίδειξη διαδικασίας εργοστασιακή ρύθµιση S 1 S 9 χωρίς επίδειξη διαδικασίας επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις P 1 Ηχητική αναγγελία σε κάθε πάτηµα πλήκτρου S 0 S 1 ακύρωση ενεργοποίηση * Η εργοστασιακή ρύθµιση επιπέδου προγράµµατος είναι τυπωµένη στον παραπάνω πίνακα µε µαύρα έντονα γράµµατα 27

28 Τι πρέπει να κάνετε, όταν Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικούς τεχνικούς. Εξαιτίας πρόχειρων ή λανθασµένων εργασιών επισκευής µπορεί να προκύψουν ση- µαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Τι πρέπει να κάνετε όταν δεν µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή τις εστίες; Ελέγχετε, αν είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα συσκευής. Αν συµβαίνει αυτό, το α- κυρώνετε. (βλέπε κεφ. "Κλείδωµα συσκευής"). αν έχει πέσει η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού. Αν συνεχίσει να υπάρχει το ίδιο πρόβληµα, αποσυνδέετε για περίπου 1 λεπτό τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή: κλείνετε τον αντίστοιχο διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα ή ξεβιδώνετε και αφαιρείτε την ασφάλεια ή κλείνετε τον διακόπτη προστασίας FI (διακόπτης προστασίας από διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος). Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι, αφού βιδώσετε πάλι της ασφάλεια ή α- νοίξετε πάλι το διακόπτη προστασίας διαρροών, η συσκευή εξακολουθεί να µην τίθεται σε λειτουργία, απευθύνεστε σε ηλεκτρολόγο ή στο Service.... διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης της; Πιθανόν να ήταν µία από τις εστίες α- ναµµένη για µεγάλο χρονικό διάστηµα (βλέπε κεφ. "Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής").... έχοντας ρυθµίσει την υψηλότερη θερµοκρασία σε µια εστία, η θέρµανσή της παρουσιάζει εναλλαγές λειτουργίας/διακοπής; Για κάποιο λόγο έχει δηµιουργηθεί υ- περθέρµανση της εστίας και αντιδρά το σύστηµα προστασίας υπερθέρµανσης (βλέπε κεφ. "Προστασία από υπερθέρ- µανση").... έχετε ενεργοποιήσει τον αυτοµατισµό προθέρµανσης, αλλά το περιεχόµενο του σκεύους δεν ξεκινάει να βράζει; Αυτό µπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες: έχετε τοποθετήσει µεγάλη ποσότητα τροφίµων στο σκεύος. η θερµότητα µεταφέρεται ελλιπώς στο σκεύος. Επιλέγετε µια µεγαλύτερη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος ή ρυθµίζετε εξαρχής την υψηλότερη βαθµίδα µαγειρέµατος και στη συνέχεια µειώνετε χειρωνακτικά τη βαθµίδα ισχύος. 28

29 Τι πρέπει να κάνετε, όταν... µία ή περισσότερες ενδείξεις υπόλοιπου θερµοκρασίας αναβοσβήνουν; Μεσολάβησε διακοπή ρεύµατος και η λειτουργία της εστίας διακόπηκε. Μπορείτε να θέσετε πάλι σε λειτουργία την εστία ως συνήθως. Ελέγχετε, πριν θέσετε σε λειτουργία τις εστίες, πως έχει ψηθεί το φαγητό και αν αλλοιώθηκε λόγο της διακοπής ρεύµατος.... τα πλήκτρα αφής αντιδρούν µε υπερευαισθησία ή δεν αντιδρούν καθόλου; Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής έχει µεταβληθεί. Μπορεί να διορθωθεί µε τους ακόλουθους χειρισµούς: Φροντίζετε αρχικά να µην πέφτει ά- µεσα φως (ηλίου ή τεχνητό) πάνω στις εστίες. Εκτός αυτού, δεν πρέπει το περιβάλλον γύρω από τη συσκευή να είναι πολύ σκοτεινό. Φροντίζετε επίσης να µην καλύπτεται κανένα µέρος της συσκευής και τα πλήκτρα αφής να είναι ελεύθερα. Αποµακρύνετε οποιοδήποτε σκεύος και καθαρίζετε τις εστίες από τυχόν κατάλοιπα φαγητών. ιακόπτετε την παροχή ρεύµατος της συσκευής για περίπου 1 λεπτό. Μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος, η ευαισθησία αντίδρασης των πλήκτρων αφής ρυθµίζεται εκ νέου από το ηλεκτρονικό σύστηµα της συσκευής. Αν, µετά από αυτό, το πρόβληµα συνεχίζει να υπάρχει, πρέπει να απευθυνθείτε στο Service. 29

30 Service / πινακίδα τύπου Για τυχόν βλάβες που δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε, απευθύνεστε: στο κατάστηµα πώλησης προϊόντων Miele, που αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα µε τα οποία µπορείτε να επικοινωνήσετε για θέµατα Service. Όταν απευθύνεστε στο Miele Service, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθµό κατασκευής της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Κολλήστε εδώ τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε πρώτα, αν ο τύπος συσκευής που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου συµφωνεί µε τον τύπο συσκευής που αναφέρεται στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης. 30

31 Εντοιχισµός Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό Για να αποφύγετε πιθανές ζηµιές της κεραµικής επιφάνειας, εντοιχίζετε τις κεραµικές εστίες µόνο όταν έχει τελειώσει ο εντοιχισµός των ντουλαπιών τοίχου. Η τοποθέτηση του καπλαµά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει µε θερµοανθεκτική κόλλα (100 C) για να µην παραµορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρµοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερµοανθεκτικό υλικό. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία/υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Οι αυτόνοµες κεραµικές εστίες δεν επιτρέπεται να εντοιχίζονται πάνω πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια ή ψυγεία και καταψύκτες. Μετά τον εντοιχισµό της συσκευής, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι το η- λεκτρικό καλώδιο δεν ακουµπάει στη λαµαρίνα της βάσης και δεν κινδυνεύει να µαγκωθεί από το άνοιγµα ή το κλείσιµο κάποιου συρταριού. Μετά τον εντοιχισµό των εστιών πρέπει να εξασφαλίσετε ότι δεν µπορεί να αγγίξει κανείς το κάτω τµήµα της συσκευής. Για αυτό το λόγο πρέπει, σε ορισµένες περιπτώσεις, να τοποθετηθεί ένας πήχης πρόσοψης και ένα ε- νιαίο προστατευτικό ράφι (βλέπε παρ. "Προστατευτικό ράφι"). Οι αποστάσεις ασφαλείας που α- ναφέρονται στις επόµενες σελίδες πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. Μην χρησιµοποιείτε κανενός είδους µονωτικό υλικό, εκτός κι αν αυτό αναφέρεται ρητά. Η µονωτική λωρίδα της συσκευής σας εξασφαλίζει την απαραίτητη στεγανότητα στον πάγκο (βλέπε κεφ. "Μόνωση"). Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά. 31

32 Εντοιχισµός Αποστάσεις ασφαλείας στα πλαϊνά της συσκευής Κατά τον εντοιχισµό των εστιών επιτρέπεται, τόσο στην πίσω πλευρά όσο και στην µία από τις δύο πλαϊνές πλευρές να υπάρχουν ντουλάπια ψηλά ή τοίχος, στην άλλη όµως πλαϊνή πλευρά δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή συσκευές που να είναι ψηλότερα από τις εστίες (βλέπε εικόνες). Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: 50 χιλστ. δεξιά ή αριστερά από το άνοιγµα πάγκου εργασίας ως το γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι). ΚΜ 503 = 70 χιλστ. αριστερά 50 χιλστ. από το άνοιγµα πάγκου εργασίας ως το πίσω τοίχωµα. Συνιστάται! εν συνιστάται! ΚΜ 503 Απαγορεύεται! εν συνιστάται! 32

33 Εντοιχισµός Απόσταση ασφαλείας πάνω από τη συσκευή Αν, για διάφορες συσκευές τοποθετηµένες κάτω από έναν απορροφητήρα, π.χ. καυστήρες Wok, ηλεκτρικές εστίες, α- ναφέρονται αντίστοιχα διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας στις οδηγίες τοποθέτησης ή χρήσης, τότε επιλέγετε πάντα τη µεγαλύτερη απόσταση από τις δύο. Ανάµεσα στη συσκευή και σε έναν α- πορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω, πρέπει να τηρείται η απόσταση που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Αν ο απορροφητήρας είναι εξοπλισµένος π.χ. µε κρεµάστρες για τις οποίες δεν δίνονται ξεχωριστά στοιχεία ύψους, βάθους κ.λ.π. και αν µάλιστα είναι από εύφλεκτο υλικό, τότε η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 χιλστ. 33

34 Εντοιχισµός Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου Ανάµεσα στην κάλυψη τοίχου και στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας πρέπει να υ- πάρχει ελάχιστη απόσταση 50 χιλστ. Η απόσταση αυτή είναι απαραίτητη µόνο όταν το υλικό της κάλυψης τοίχου είναι από ξύλο ή άλλο εύφλεκτο υλικό. Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (µέταλλο, κεραµικά πλακάκια ή άλλα παρόµοια υλικά) τότε αυτή η απόσταση ασφαλείας µπορεί να µικρύνει, δηλαδή να µειωθεί κατά τόσα χιλιοστά όσα είναι το πάχος του υλικού κάλυψης. Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκληθεί καταστροφή ή αλλοίωση των υλικών. Εστίες µε επίπεδο πλαίσιο Εστίες µε υπερυψωµένο πλαίσιο a Τοίχος b Κάλυψη τοίχου c Αρµοκάλυπτρο πάγκου d Πάγκος εργασίας e Άνοιγµα κοπής στον πάγκο εργασίας f Ελάχιστη απόσταση 50 χιλστ. 34

35 Εντοιχισµός ιαστάσεις εντοιχισµού KM 500 a Συνδετικά ελατήρια b Ύψος εντοιχιζόµενου τµήµατος c Μπροστινό τµήµα d Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης µε ηλεκτρικό καλώδιο, Μήκος = 1440 χιλιοστά e Κορµός καλωδίου, Μήκος = 1550 χιλιοστά 35

36 Εντοιχισµός KM 503 a Συνδετικά ελατήρια b Ύψος εντοιχιζόµενου τµήµατος c Μπροστινό τµήµα d Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης µε ηλεκτρικό καλώδιο, Μήκος = 1440 χιλιοστά e Κορµός καλωδίου, Μήκος = 1550 χιλιοστά 36

37 Εντοιχισµός KM 507 a Συνδετικά ελατήρια b Ύψος εντοιχιζόµενου τµήµατος c Ύψος εντοιχισµού για το κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης d Μπροστινό τµήµα 37

38 Εντοιχισµός Προετοιµασία πάγκου εργασίας Κόβετε το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαστάσεις των σχεδίων εντοιχισµού. Προσέξτε να υπάρχει η ελάχιστη α- πόσταση ασφαλείας 50 χιλστ., τόσο από την πίσω πλευρά όσο και από το πλαϊνό τοίχωµα, αριστερά ή δεξιά (70 χιλστ. από αριστερά για τις εστίες KM 503). Βλέπε επίσης κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό". Καλύψτε κατά µήκος τις πλευρές κοπής σε πάγκους εργασίας από ξύλο µε ειδική λακ ή καουτσούκ σιλικόνης, για να εµποδίσετε την παραµόρφωση λόγω τυχόν συσσώρευσης υγρασίας. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι θερµοανθεκτικά. Αν διαπιστώσετε κατά τον εντοιχισµό, ότι οι γωνίες στη µόνωση πλαισίου δεν στρώνουν σωστά πάνω στον πάγκο εργασίας, τότε µπορείτε µε το κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά την ακτίνα γωνίας, το µέγιστο R4. 38

39 Εντοιχισµός Στερέωση των συνδετικών ε- λατηρίων Πάγκος εργασίας από ξύλο, Corian 75 Πάγκος εργασίας από γρανίτη ή µάρµαρο 75 a Τοποθετείτε τα συνοδευτικά συνδετικά ελατήρια a στα µαρκαρισµένα σηµεία (βλέπε κεφ. " ιαστάσεις ε- ντοιχισµού"), στην πάνω άκρη του ανοίγµατος πάγκου και τα στερεώνετε µε τις συνοδευτικές βίδες 3,5 x 25 χιλστ. f a Τοποθετείτε και σταθεροποιείτε τα συνδετικά ελατήρια a µε ισχυρή διπλή αυτοκόλλητη ταινία f. g f a Κολλάτε µε σιλικόνη g τα πλαϊνά και τις κάτω άκρες των συνδετικών ελατηρίων και των στηριγµάτων σταθεροποίησης. Στους πάγκους εργασίας από γρανίτη ή µάρµαρο οι βίδες δεν χρειάζονται. 39

40 Εντοιχισµός Εντοιχισµός συσκευής Περνάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής µέσα από το άνοιγµα του πάγκου, προς τα κάτω. Τοποθετείτε τη συσκευή χαλαρά πάνω στα συνδετικά ελατήρια a. Πιέζετε τη συσκευή από το πλαίσιό της οµοιόµορφα µε κατεύθυνση προς τα κάτω, µέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έχει εφαρµόσει στη θέση της. Φροντίζετε να ακουµπάει η λωρίδα µόνωσης της συσκευής πάνω στον πάγκο. Μόνο έτσι είναι εγγυηµένη η αποτελεσµατικότητα της µόνωσης από όλες τις πλευρές. Μην χρησιµοποιείτε µονωτικό υλικό. Συνδέετε τη συσκευή µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Κάνετε έναν έλεγχο λειτουργίας της συσκευής. Πάγκος εργασίας από ξύλο Πάγκος εργασίας από γρανίτη ή µάρµαρο Η µετακίνηση ή ανύψωση της συσκευής από τη θέση της µπορεί να γίνει πλέον µόνο µε ειδικό εργαλείο. 40

41 Εντοιχισµός Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης Προστατευτικό ράφι Το κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης µπορεί να τοποθετηθεί µε τους εξής τρόπους: ελεύθερο, στο ντουλάπι εντοιχισµού κάτω από τις εστίες να στερεωθεί στο πλαϊνό τοίχωµα του ντουλαπιού εντοιχισµού κάτω από τις εστίες να στερεωθεί στον τοίχο πίσω από το ντουλάπι εντοιχισµού σε ένα διπλανό ντουλάπι Πρέπει να τηρείτε µια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 150 χιλιοστών µεταξύ του κιβωτίου ηλεκτρικής σύνδεσης και της εστίας καθώς και µιας πηγής θερµότητας π.χ. κουζίνας ή φούρνου. Μετά τον εντοιχισµό των εστιών πρέπει να εξασφαλίσετε ότι δεν µπορεί να αγγίξει κανείς το κάτω τµήµα της συσκευής. Για αυτό το λόγο πρέπει να τοποθετηθεί ένας πήχης πρόσοψης και ένα ενιαίο προστατευτικό ράφι, όταν κάτω από τις εστίες δεν υπάρχει φούρνος ή κουζίνα, οι εστίες έχουν µεγαλύτερο πλάτος από το φούρνο, την κουζίνα ή τους διακόπτες, ανάµεσα στις εστίες και στον φούρνο ή την ηλεκτρική κουζίνα ή τους διακόπτες που είναι εντοιχισµένοι από κάτω τους υπάρχει κενό. Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της πάνω άκρης του πάγκου εργασίας και του προστατευτικού ραφιού πρέπει να είναι 55 χιλιοστά. Φροντίστε επίσης να υπάρχει µια σχισµή εξαερισµού 10 χιλστ. ανάµεσα στο ράφι και στο πίσω τοίχωµα. 41

42 Εντοιχισµός Μόνωση Μην χρησιµοποιείτε µονωτικό υλικό, ε- κτός κι αν αυτό σας ζητείται ρητώς. Η λωρίδα µόνωσης κάτω από τα άκρα του πάνω τµήµατος βάσης εξασφαλίζει την απαραίτητη µόνωση στον πάγκο. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει το µονωτικό υλικό ανάµεσα στο πλαίσιο του πάνω τµήµατος της συσκευής και στον πάγκο εργασίας! ιαφορετικά δυσκολεύεται το ξεµοντάρισµα της συσκευής σε περίπτωση επισκευών. Μπορεί δηλαδή να προκληθούν φθορές στο πλαίσιο και στον πάγκο. 42

43 Εντοιχισµός Ηλεκτρική σύνδεση Η σύνδεση της συσκευής σας µε το η- λεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από έ- ναν αναγνωρισµένο ηλεκτρολόγο, που θα γνωρίζει και θα ακολουθήσει προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισµούς α- σφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζηµιές ή ατυχήµατα που τυχόν προκύψουν από απουσία γείωσης κατά την εγκατάσταση ή από διακοπή της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Λάβετε υπόψη σας επίσης, ότι δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για έµµεσες ή άµεσες ζηµιές που τυχόν προκύψουν εξαιτίας λανθασµένου εντοιχισµού ή σύνδεσης. Μετά τον εντοιχισµό, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη προστασία σε µέρη µε µόνωση λειτουργίας. Συνολική ισχύς: Βλέπε πινακίδα τύπου Σύνδεση και ασφάλεια: Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συµφωνούν µε την τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης. Μέγιστη τάση AC 230 V / 50 Hz Ασφάλεια υπερφόρτισης 16 A Ανοχή διέγερσης, τύπος B ή C. Από το σχεδιάγραµµα σύνδεσης ενηµερώνεστε για τις δυνατότητες σύνδεσης. ιακόπτης προστασίας διαρροών: Για µεγαλύτερη ασφάλεια τα γερµανικά σωµατεία ηλεκτρολόγων VDE συνιστούν να τοποθετείται στην παροχή ρεύµατος των συσκευών ένας διακόπτης προστασίας διαρροών (FI), µε α- νοχή διέγερσης 30 ma. Σε µια ασφάλεια 100 ma, µετά από ένα µακρό χρονικό διάστηµα µη λειτουργίας της συσκευής, µπορεί ο διακόπτης FI να ενεργοποιηθεί. 43

44 Εντοιχισµός Συστήµατα διαχωρισµού Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο µε τη βοήθεια συστηµάτων διαχωρισµού. (Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες άνοιγµα επαφής τουλάχιστον 3 χιλστ.). Τα συστήµατα διαχωρισµού είναι συστήµατα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας. Αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο Αν πρέπει να αποσυνδεθεί το κύκλωµα ρεύµατος της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, ανάλογα µε την εγκατάσταση ακολουθείτε τους εξής χειρισµούς στον πίνακα διανοµής: Βιδωτές ασφάλειες: Ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τελείως την ασφάλεια από το βιδωτό καπάκι ή Αυτόµατες ασφάλειες: Πατάτε το κόκκινο κουµπί ελέγχου, µέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το µεσαίο µαύρο κουµπί ή Ενσωµατωµένες αυτόµατες ασφάλειες (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχ. τύπου B ή C): Ρυθµίζετε το µοχλό από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή ιακόπτης-fi ( ιακόπτης προστασίας διαρροής ρεύµατος): Ρυθµίζετε τον κεντρικό διακόπτη από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή ενεργοποιείτε το πλήκτρο ελέγχου. Μετά το διαχωρισµό πρέπει να α- σφαλίσετε το δίκτυο έναντι πιθανής επαναλειτουργίας. Καλώδιο σύνδεσης Για τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να χρησιµοποιήσετε καλώδιο τύπου H 05 VV-F ή H 05 RR-F, µε την κατάλληλη διατοµή και σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα σύνδεσης. Από αυτό το σχεδιάγραµµα σύνδεσης ενηµερώνεστε επίσης και για τις δυνατότητες σύνδεσης. Από την πινακίδα τύπου ενηµερώνεστε για την απαραίτητη τάση και τιµή σύνδεσης για τη συσκευή σας. Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης Αν θέλετε να αλλάξετε το καλώδιο σύνδεσης, φροντίστε να έχει το νέο καλώδιο την κατάλληλη διατοµή που αντιστοιχεί στο είδος σύνδεσης που θα γίνει. Το καλώδιο γείωσης πρέπει να βιδωθεί στο µαρκαρισµένο σηµείο σύνδεσης -. 44

45 Εντοιχισµός Σχεδιάγραµµα ηλεκτρικής σύνδεσης 45

46 Σηµειώσεις 46

47 Σηµειώσεις 47

48 Σηµειώσεις 48

49 Σηµειώσεις 49

50 50

51 51

52 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι µικροκυµάτων, φούρνοι ατµού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήµατα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισµό και απολύµανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG Gütersloh Γερµανία ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεωφ. Μεσογείων Ν. Ψυχικό (αστική χρέωση πανελλαδικά) Υποκ/µα Κύπρου: (από κινητό) ήµου Ηροδότου Λευκωσία Fax: Τηλέφωνο: Fax: Με επιφύλαξη του δικαιώµατος για µεταβολές / 1608 GR M.-Nr / V00

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης NoFrost FN 9752 i ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele 2 Όταν περιποιείστε σωστά τα σκεύη σας, κρατάνε για πολλά χρόνια Ένα καλά µελετηµένο προϊόν, περνάει από το δυσκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Το αντικολλητικό τηγάνι TROVÄRDIG μας έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα