ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin"

Transcript

1 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ , Fax , -

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγορά της συσκευής της εταιρείας μας. Αυτό το έγγραφο περιορίζεται στη χρήση σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να αντιγραφεί από τρίτους χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε κεφάλαιο. Κρατήστε το εγχειρίδιο προσεκτικά για μελλοντική αναφορά. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αφεθούν προσβάσιμα από παιδιά, δεδομένου ότι μπορούν να είναι επικίνδυνα. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤHΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΛOΓΩ ΜΗ ΤHΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές θεωρεί σκόπιμο στα μοντέλα, παρά το γεγονός ότι τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν τα ίδια. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης, σεβαστείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο, και στις ετικέτες που βρίσκονται στο εσωτερικό των συσκευών καθώς και όλες τις προφυλάξεις που προτείνονται από την καλή αίσθηση και τους κανονισμούς ασφαλείας σε ισχύ στη χώρα σας. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Τα σχεδιαγράμματα πού υπάρχουν στο επόμενο κεφάλαιο παρέχουν με γρήγορο και εύκολο τρόπο τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σωστή χρησιμοποίηση του μηχανήματος υπό συνθήκες ασφαλείας. Σχεδιαγράμματα σύνταξης Τεχνική υποστήριξη Επιδεικνύει τις καταστάσεις για τις οποίες ο πελάτης πρέπει να πληροφορεί το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ T Δείκτης χεριού Οι παράγραφοι που προηγούνται από αυτό τον συμβολισμό περιέχουν πληροφορίες και προδιαγραφές πολύ σημαντικές, ιδίως αυτές που αφορούν στην ασφάλεια. Η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει: Κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των χειριστών. Απώλεια εγγύησης Αποποίηση ευθύνης εκ μέρους του κατασκευαστή.

3 Σηκωμένο χέρι Επισημαίνει ενέργειες που δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ποτέ. Σύμβολα σχετικά με την ασφάλεια Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Προειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο ότι η ενέργεια που περιγράφεται, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Γενικός κίνδυνος Προειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο ότι η ενέργεια που περιγράφεται, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Κίνδυνος θερμοπληξίας Προειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο ότι η ενέργεια που περιγράφεται μπορεί να προκαλέσει, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, εγκαύματα από την επαφή με στοιχεία που βρίσκονται σε ψηλή θερμοκρασία. Μην καλύπτετε Ενημέρωση χρηστών για απαγόρευση κάλυψης συσκευής ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει, ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αποσυρθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε μια θέση συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με την προσφορά σας στη σωστή απόσυρση αυτού του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο από μία λάθος απόσυρση. Περαιτέρω πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορείτε να έχετε στο δημαρxείο σας, στην υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων ή στo κατάστημα, στo oποίo αγοράσατε αυτό το προϊόν. Aυτός ο κανονισμός ισxύει μόνο για της χώρες μέλη της EE.

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού έχετε διαβάσει τις προειδοποιήσεις που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. 2 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σύμφωνη με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις της συσκευής (AC230V / 50Hz). 3 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό το φις πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλη πρίζα. Αν το φις δεν μπαίνει στην πρίζα εντελώς, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο τεχνικό. 4 Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση επέκτασης καλωδίου, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μία μόνο επέκταση καλωδίου για να τροφοδοτήσει περισσότερες από μία συσκευές. 5 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή από παρόμοια ειδικευμένο προσωπικό, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τον χρήστη. 6 Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα εντός των θυρών εισόδου ή εξόδου αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή. Μην μπλοκάρετε ή πειράζετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. 7 Για να αποφευχθεί μια πιθανή πυρκαγιά μην μπλοκάρετε τις θύρες εισόδου ή εξόδου αέρα της συσκευής. Μην την χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι, καθώς οι οπές μπορεί να μπλοκαριστούν. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες, στεγνές επιφάνειες για να αποφευχθεί η ανατροπή τους. 8 Τοποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο σε ένα ασφαλές σημείο στο σπίτι, έτσι ώστε να μην σκοντάψετε πάνω του. Μην τοποθετήσετε το φις κάτω από χαλιά και μην το καλύπτετε με κουβέρτες ή παρόμοια αντικείμενα. 9 Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, η επιφάνειά της ζεσταίνεται. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες με γυμνά χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε τις λαβές (αν υπάρχουν) για να μετακινήσετε το προϊόν. Μην το τοποθετείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες και ουσίες σε απόσταση τουλάχιστον 0,9 m από το μπροστινό μέρος της συσκευής και 0,3 m από τις πλευρές και πίσω. 10 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή στο γύρω από ένα μπάνιο, ντους ή πισίνα. 11 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

5 12 Προσοχή: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε την συσκευή. 13 Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια ηλεκτρική πρίζα. 14 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με χρονοδιακόπτες ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ενεργοποιεί αυτόματα, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος φωτιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα. 15 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιήται αποκλειστικά για τη θέρμανση εσωτερικού χώρου και για παρόμοια περιβάλλοντα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι σχεδιασμένη για χρήση ως συμπληρωματική θέρμανση και όχι ως ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης. 16 Ο χρήστης δεν πρέπει να αφήσει τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι στην πρίζα. 17 Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 18 Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικούς παράγοντες (ήλιο, βροχή, κλπ). 19 Αν η συσκευή να πέσει ή λειτουργεί άσχημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καταστραφεί κάποιο μέρος της πριν την επανενεργοποίηση. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 20 Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα. 21 Απαγορεύεται να διαθέσετε ή να αφήσετε σε παιδιά τα υλικά της συσκευασίας, αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πηγή κινδύνου. 22 Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά από την συσκευή ή να εποπτεύεται συνεχώς. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών θα πρέπει μόνο να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί σε θέση κανονικής λειτουργίας και ταυτόχρονα έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν την συσκευή ή να εκτελούν την συντήρηση που γίνεται από το χρήστη. 23 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και πρόσωπα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. 24 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

6 25 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. ΠΡΟΣΟΧΗ - Μερικά μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν πολύ ζεστό και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν είναι παρόντα παιδιά και ευάλωτα άτομα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το προϊόν έχει μία περσίδα που ανοίγει αυτόματα όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και κλείνει αυτόματα όταν απενεργοποιείται. Μην μετακινείτε την περσίδα με τα χέρια σας, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει ή να παραμορφώσει τη συσκευή. Ανοίξτε την περσίδα με τα χέρια σας μόνο αν κατά λάθος κλείσει εν μέρει ή ολόκληρη.

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ A. Γρίλια εξόδου αέρα B. Πτερύγιο εξόδου αέρα C. Οθόνη D. Καλώδιο παροχής ρεύματος E. Γρίλια εισαγωγής αέρα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 1. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο τεχνικό. Οι πλαστικές σακούλες συσκευασίας, διογκωμένη πολυστερίνη, κλπ) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων? Οι συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 2. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής ελέγξτε ότι η τιμή τάσης που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με αυτές του συστήματος ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. Αν φις της συσκευής δεν ταιριάζει με την υποδοχή, πρέπει να αντικατασταθεί με κατάλληλη από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διατομή των καλωδίων πρίζα είναι συμβατή με την ισχύ που απορροφάται από τη συσκευή. Δεν συνιστούμε τη χρήση προσαρμογέων ή / προεκτάσεων. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί, ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και ampacity τους (Α) δεν πρέπει να είναι κάτω από το μέγιστο ampacity της συσκευής. 3. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε το φις ναμπορεί να αφαιρεθεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. 4. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή από ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. 5. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ζητήστε να ελεγχθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

8 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο, η επιφάνεια στην οποία η συσκευή θα στηριχθεί πρέπει να είναι από υλικά τοιχοποιίας ή από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα (όχι σε ξύλο ή εύκολα θερμαινόμενο συνθετικό υλικό): Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει ως εξής: Σε απόσταση τουλάχιστον 60 cm από τα λουτρά, νιπτήρες και νεροχύτες Σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από γωνίες τοίχων Σε απόσταση τουλάχιστον 100 cm από εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ.) Όχι κάτω από μια πρίζα Τοποθετήστε μια πρίζα κοντά στο σημείο εγκατάστασης για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή Κάνετε 2 τρύπες (Ø 6 χιλιοστά) στον τοίχο για τα 2 ούπα πουπαρέχονται. Η κεντρική απόσταση μεταξύ των 2 οπών πρέπει να είναι 319 χιλιοστά. Και οι δύο τρύπες πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1000 mm από το δάπεδο και 250 mm από την οροφή. Τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες που έχουν γίνει στον τοίχο και στη συνέχεια βιδώστε τις βίδες, που παρέχονται, στα ούπα. Μην σφίξετε τις βίδες σμέχρι το τέρμα της διαδρομής, αλλά αφήστε περίπου 5mm να προεξέχουν από τον τοίχο. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σταθερά στηριγμένες στον τοίχο (και δεν αφαιρούνται).

9 Κρεμάστε τη συσκευή από τις 2 βίδες όπως καθορίστηκε προηγουμένως στον τοίχο, όπως φαίνεται στη αλληλουχία σχημάτων και όπως περιγράφεται παρακάτω (εικ. 4): Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι οι οπές στο πίσω μέρος του προϊόντος που ταιριάζει με τις βίδες στον τοίχο. Σπρώξτε τη συσκευή περίπου 10 mm προς τα αριστερά και στη συνέχεια χαμηλώστε περίπου 8 mm. Τέλος, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σταθερά και σωστά στερεωμένη στον τοίχο.

10 ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ SW1: ON / Αναμονή (Stand-by) SW2: Λειτουργία επιλογής λειτουργίας (εξαερισμός - ελάχιστη ισχύς - μέση ισχύς μέγιστη ισχύς προστασία παγετού) SW3: Επιλογή λειτουργίας ECO SW4: Αύξηση θερμοκρασίας / καθυστέρηση SW5: Μείωση θερμοκρασίας / καθυστέρηση SW6: Επιβεβαίωση / ακύρωση καθυστέρησης οn/off SW7 Ταλάντωση πτερυγίου ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ D1: Ρύθμιση θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη S1: Λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργή S2: Λειτουργία ECO ενεργή S3: Λειτουργία προστασίας παγετού ενεργή S4: Λειτουργία εξαερισμού ενεργή S5: Λειτουργία θέρμανσης. Εμφανίζονται επίπεδα ισχύος MIN-MED-MAX S6: Περιστροφή ενεργή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το προϊόν έχει ένα πτερύγιο που ανοίγει αυτόματα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και κλείνει αυτόματα όταν απενεργοποιείται. Μην μετακινείτε το πτερύγιο με τα χέρια σας, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει ή να παραμορφώσει τη συσκευή. Ανοίξτε το πτερύγιο με τα χέρια σας, μόνο αν τυχαία κλείσει εν μέρει ή πλήρως. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON / STANDBY Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί σε stand-by με τη χρήση του πλήκτρου SW1 (εικ. 5). Σε κατάσταση αναμονής η οθόνη δείχνει τα παρακάτω στοιχεία "». Με τη συσκευή σε STAND-BY, όλοι είχαν οριστεί προηγουμένως - χρονόμετρα και λειτουργίες ακυρώνονται. Με τη συσκευή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο SW1 να επαναφέρει τη συσκευή σε Stand-by.

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί SW2. Οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου σύμβολο S5 " ". Η θερμοκρασία σημείου (ρυθμισμένη θερμοκρασία) μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 18 C και 35 C, με παραλλαγές του 1 C μέσω SW4 / SW5, και η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D1). Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ θέρμανσης μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Ενώ η συσκευή λειτουργεί σε ελάχιστη ισχύ θέρμανσης, η ρύθμιση επιλεγμένης θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί SW2. Οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου σύμβολο S5 " ". Η θερμοκρασία σημείου (ρυθμισμένη θερμοκρασία) μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 18 C και 35 C, με παραλλαγές του 1 C μέσω SW4 / SW5, και η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D1). Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ θέρμανσης μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Ενώ η συσκευή λειτουργεί σε ελάχιστη ισχύ θέρμανσης, η ρύθμιση επιλεγμένης θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το πλήκτρο SW2. Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το σύμβολο S3 " " και η θερμοκρασία (Set θερμοκρασία) καθορίζεται σε 5 C. Η συσκευή θα λειτουργεί σε ελάχιστη ισχύ για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία 5 C. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή δεν έχει ασκήσει καμία δράση για τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα στο δωμάτιο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί SW2. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο S4 " ". Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο εσωτερικός ανεμιστήρας είναι πάντα ON. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το πλήκτρο SW3. Το σύμβολο S2 ECO εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Η θερμοκρασία σημείου (ρυθμισμένη θερμοκρασία) μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ 18 C και 35 C, με παραλλαγές του 1 C μέσω SW4 / SW5, και η σχετική η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D1). Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μόνο κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, θέρμανση ελάχιστη ισχύ ενεργοποιείται. Όταν η θερμοκρασία δωμάτιου είναι κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, θέρμανση μέσης ισχύος ενεργοποιείται. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, θέρμανση με μέγιστη ισχύς ενεργοποιείται. ενώ η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία ECO, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί πότε θα τεθεί σε λειτουργία ή πότε θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία της.

12 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας και την απαιτούμενη θερμοκρασία που επιθυμείτε η συσκευή να λειτουργήσει σε όταν ενεργοποιείται. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μηχάνημα στο Stand-by (βλέπε κεφάλαιο "συσκευή / Stand-by"). Πατήστε το πλήκτρο SW6 να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη (το σύμβολο S1 εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου), στη συνέχεια, ορίστε την απαιτούμενη χρονική καθυστέρηση (μεταξύ 1 και 12 ώρες) μετά την οποία η συσκευή πρόκειται να ενεργοποιηθεί με τη χρήση πλήκτρων SW4 και SW5. Η επιλεγμένη χρονική καθυστέρηση μπορεί να εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Μόλις ο χρόνος έχει παρέλθει, η συσκευή θα ξεκινήσει με τα τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να ακυρώσετε τη ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση, πατήστε SW1 ή SW6 και η συσκευή θα ξεκινήσει με το τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε χρονοκαθυστέρηση όσο αναβοσβήνει το σύμβολο των ωρών». Μόλις ρυθμιστεί, το αριθμητικό σύμβολο σταματά να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα και αποθηκεύεται αυτόματα. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ξανά την χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Με τη συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο SW6 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση της λειτουργίας μετά συγκεκριμένο χρόνο. Ρυθμίστε την απαιτούμενη χροκαθυστέρηση (μεταξύ 1 και 12 ώρες) μετά την οποία η συσκευή πρόκειται να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα SW4 και SW5. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή θα πάει σε λειτουργία stand-by. Για να ακυρώσετε την χρονοκαθυστέρηση απενεργοποίησης, πατήστε SW1 ή SW6 και η συσκευή θα πάει σε stand-by mode. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε χρονοκαθυστέρηση όσο αναβοσβήνει το σύμβολο των ωρών». Μόλις ρυθμιστεί, το αριθμητικό σύμβολο σταματά να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα και αποθηκεύεται αυτόματα. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ξανά την χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Το τηλεχειριστήριο είναι το εξάρτημα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε και να επιλέξετε όλα τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μπαταρία τύπου CR V.

13 Τηλεχειριστήριο αντικατάσταση μπαταρίας 1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα της μπαταρίας από στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (εικ. 6Α) 2. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της (εικ. 6Β) 3. Σπρώξτε στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο (εικ. 6Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Μόλις η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά μετά από διακοπή ρεύματος, πηγαίνει σε stand-by λειτουργία. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η θερμαντική συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα θερμικής προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. 2. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία υπερθέρμανσης, η θερμαντική συσκευή σβήνει αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση η θερμαντική συσκευή μπορεί επανέλθει σε λειτουργία μόνο ότνα ο χρήστης κάνει επαναφορά λειτουργία ς (ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγίες επαναφοράς λειτουργίας ). ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Αποσυνδέστε τη θερμαντική συσκευή από τη παροχή ρεύματος και να περιμένετε 10 λεπτά για να κρυώσει. 2. Μετά από 10 λεπτά, συνδέστε τη θερμαντική συσκευή σε παροχή ρεύματος και θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ! Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με διάλυμα από ήπιο απορρυπαντικό και νερό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα επιθετικά καθαριστικά, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλύτες. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε τη συσκευή με αυτές τις οδηγίες στο αρχικό κουτί σε δροσερή ξηρή θέση. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Αυτό το προϊόν έχει τη σήμανση CE για να υποδηλώσει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες 73/23 / ΕΟΚ του Συμβουλίου (Χαμηλή Τάση) και 89/336 / ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, συμβουλευτείτε την χαρακτηριστική πινακίδα με τα στοιχεία που εφαρμόζονται στο προϊόν. Μέγιστη θερμική ισχύς Τροφοδοσία Κλάση προστασίας Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 442x190x215 mm Βάρος (χωρίς συσκευασία): 2,5 kg

15 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Για συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν ισχύει η εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. Στα παραστατικά αγοράς (απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής) πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο τύπος της συσκευής. 2) Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων (ηλεκτρονικών - μηχανολογικών) μόνο αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις που η βλάβη προέρχεται: o από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης της συσκευής ή εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων). o από την αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή (πέραν του 15%) από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. o από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία. o για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (π.χ. άλατα σε θερμαντικά στοιχεία). 3) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σημαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως. 4) Για φορητές συσκευές (π.χ. θερμαντικές συσκευές, αφυγραντήρες, φορητά κλιματιστικά, καθαριστές αέρα, μίνι πλυντήρια κλπ) η κατ οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής. 5) Για αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας τα έξοδα μεταβάσεως επιβαρύνουν τον πελάτη. 6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών και την αποκατάσταση της βλάβης. 7) Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία.

16 ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax , ΟΝΟΜΑTEΠΩNYMO ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ HΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ - ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ TΗΛΕΦΩΝΟ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΣ - MODEL ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/07/12 7:34:23 MREF ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

17 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax ,

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα