Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 5 kw 23 kw ΨΥΚΤΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ FLOOR MFE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. Η σειρά 5. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 7. Επιµέρους εξαρτήµατα 10. Μοντέλα και εκδόσεις 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά 12. Αποδόσεις ψυκτική ισχύς MFE 16. Αποδόσεις θερµική ισχύς MFE 17. Επίπεδα θορύβου 18. Πεδίο λειτουργίας 19. Συντελεστές διόρθωσης 20. Πτώση πιέσεως 22. ιαθέσιµα µανοµετρικά 24. Υδραυλικό κύκλωµα 25. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και συνδέσεις 26. ιαστάσεις 30. Απαιτήσεις τοποθέτησης 31. Έδραση Ταυτότητα µονάδας Τα χαρακτηριστικά της µονάδας αναφέρονται στην ετικέτα που εµφανίζεται σε αυτήν την σελίδα Στην ετικέτα εµφανίζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - σειρά και ο τύπος της µονάδας - ηµεροµηνία παραγωγής - κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά - κατασκευαστής Σηµαντικό: ποτέ µην καταστρέφεται στην ετικέτα - σειριακός αριθµός µονάδας - ο σειριακός αριθµός µας επιτρέπει να γνωρίζουµε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας και τα εξαρτήµατα που έχουν τοποθετηθεί - χωρίς αυτά τα στοιχεία είναι αδύνατον να αναγνωρίσουµε την µονάδα επακριβώς ήλωση καταλληλότητας CE Η επιχ είρηση Galletti S.p.A. µε γραφεία στην via Romagnoli 12/a, Bentivoglio (BO) Italy, δηλών ει µε δικιά της ευθύν η ότι οι µον άδες MFE, µον άδες για συστήµατα κλιµατισµού και θέρµαν σης, έχ ουν κατασκευασθεί σύµφων α µε της EEC ν οµοθεσίες, 89/392, 91/368, 93/44, 89/336, 2006/95/CE, 97/23/CE (PED). Μπολόν ια 16/07/2008 Luigi Galletti Πρόεδρος 2

3 3

4 H ΣΕΙΡΑ FLOOR. ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MFE (Ενεργειακής κλάσης Α) Ψύκτες και αντλίες θερµότητας για ενδοδαπέδια θέρµανση και ψύξη Οι µονάδες MFE είναι σχεδιασµένες για παραγωγή ζεστού και κρύου νερού για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις. 18 µοντέλα, ψύκτες και αντλίες θερµότητας Οι µονάδες έχουν υψηλό βαθµό απόδοσης στην λειτουργία της θέρµανσης και της ψύξης: COP µέσος όρος 4,02 (εν εργειακή κλάση Α) EER µέσος όρος 3,83 (εν εργειακή κλάση Α) Παραγόµεν ο κρύο νερό στην λειτουργία της ψύξης µέχρι 20 o C Ο µεγάλος εναλλάκτης θερµότητας και η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτονώσεως µας δίδουν πάρα πολύ υψηλό βαθµό απόδοσης ακόµα και σε υψηλές θερµοκρασίες εξάτµισης. Αν τλίες θερµότητας µε βελτιστοποίηση της λειτουργίας θέρµαν σης Η λειτουργία της θέρµανσης µε χαµηλές θερµοκρασίες νερού µας επιτρέπει να έχουµε πάρα πολύ υψηλό βαθµό απόδοσης. Η παραγωγή ζεστού νερού για χαµηλής θερµοκρασίας συστήµατα ακτινοβολίας επιτρέπει να φθάσουµε τιµές υψηλού βαθµού αποδόσεως ενεργειακής εκµετάλευσης Μεγάλο εύρος λειτουργίας Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης και το σύστηµα ελέγχου συµπυκνώσεως επιτρέπουν στις µονάδες να λειτουργούν µε εξωτερική θερµοκρασία έως -15 o C στην θέρµανση και +45 o C στην ψύξη Η µον άδα διαθέτει: - έξυπν ο σύστηµα απόψυξης - ηλεκτρον ική βαλβίδα εκτον ώσεως - σύστηµα ελέγχου συµπυκν ώσεως - πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου - αυτόµατο έλεγχο σηµείου λειτουργίας - πλήρες ψυχροστάσιο(plug and play system) - έξυπν ο σύστηµα απόψυξης - δυν ατότητα σύν δεσης σε δίκτυο ERGO & LAN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΕΚΤΟΝΩΣΕΩΣ Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτονώσεως και το σύστηµα ελέγχου συµπυκνώσεως (βασισµένο στον έλεγχο πίεσης) επεκτείνει το πεδίο λειτουργίας των µονάδων περιβάλλοντος ώστε να αποφευχθεί το σταµάτηµα της µονάδας από χαµηλή πίεση. 4

5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΗ Βαµµένο έλασµα γαλβανισµένου χάλυβα (RAL9002) για ελκυστική εµφάνιση και αποτελεσµατική αντίσταση στους παράγωντες διάβρωσης. Όλα τα σηµεία πρόσδεσης είναι κατασκευασµένα από µη οξειδώσιµα υλικά που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία κατά της διάβρωσης. Το τµήµα των συµπιεστών είναι απόλυτα µονωµένο και προσβάσιµο από τρεις πλευρές χάριν στα εύκολα αποσπώµενα πάνελς που επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση και επιθεώρηση. Επιπλέον µόνωση για πιο χαµηλή στάθµη θορύβου, κατόπιν ζήτησης. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - Ανοξείδωτες Αντλίες νερού µε υψηλό διαθέσιµο µανοµετρικό και δυνατότητα λειτουργίας µε µείγµα νερού και αιθυλικής αλκοόλης µέχρι και 35%. Είναι τοποθετηµένες στον χώρο τον συµπιεστών και εύκολα προσβάσιµες. - οχείο διαστολής - Βαλβίδα ασφαλείας - Βάνα πλήρωσης - Αυτόµατο εξαεριστικό - ιακόπτης ροής και αισθητήριο στη έξοδο του νερού µε προστασία κατά του παγώµατος - Μηχανικό φίλτρο νερού - οχείο αδρανείας κατόπιν (ζήτησης) ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - Συµπιεστές τύπου scroll µε πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου - Υψηλής απόδοσης εναλλάκτες θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλοι για ψυκτικό ρευστό R410A - Συµπυκνωτής από χάλκινους σωλήνες µε πτερύγια αλουµινίου - Φίλτρο ψυκτικού ρευστού - Γυαλάκι παρατήρησης ψυκτικού ρευστού µε ένδειξη υγρασίας - Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα - Βαλβίδα αναστροφής ψυκτικού κύκλου (MFE H) - Aντεπίστροφη βαλβίδα (MFE H) - έκτης ψυκτικού ρευστού (MFE H) - Πρεσοστάτες υψηλής και χαµηλής πιέσεως - Βαλβίδα ασφαλείας - Βαλβίδες για έλεγχο και συντήρηση - Μανόµετρα υψηλής και χαµηλής πιέσεως (κατόπιν ζήτησης) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ Ηλεκτρικός 6πολικός κινητήρας µε αξονικούς ανεµιστήρες µε θερµική προστασία και πλέγµα προστασίας. Η χρήση εναλλακτών θερµότητας µε διάµετρος σωλήνων 8mm µειώνει την πτώση πίεσης στην πλευρά του αέρα και αυτό κατ επέκταση µειώνει την στάθµη θορύβου των µονάδων. Το σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτη τα των ανεµιστήρων και µειώνει επιπλέον των θόρυβο κατά την διάρκεια της νύχτας και την λειτουργία σε µερικά φορτία. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Κατασκευασµένος από σωλήνες χαλκού διαµέτρου 8 mm και πτερύγια αλουµινίου. Η ειδική σχεδίαση των εναλλακτών επιτρέπει στην µονάδα να πραγµατοποιεί απόψυξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (στις αντλίες θερµότητας) µε αποτέλεσµα µεγάλο πλεονέκτηµα στην απόδοση των µονάδων ΗΛ ΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι τοποθετηµένος και καλωδιωµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες EEC 73/23 και 89/336, κατασκευασµένος από πλαίσιο φύλλου χάλυβα, πλήρως µονωµένος. Είναι τοποθετηµένος µέσα στο κιβώτιο της µονάδας το οποίο είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση και αποτελείται από: Ρελέ συµπιεστή Ασφαλειοδιακόπτη συµπιεστή Ρελέ αντλίας Ασφάλειες αντλίας, ανεµιστήρα και µετασχηµατιστή Μετασχηµατιστής 230 V / 24 V (για τα βοηθητικά ρεύµατα) Τερµατικό κουτί ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το ηλεκτρονικό χειριστήριο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της µονάδας MFE. Είναι εύκολα προσβάσιµο µέσω µίας πολυκαρµπονικής θύρας µε προστασία IP65. H δυνατότη τα αυ τόµατης προσαρµογής, µας επιτρέπει την λειτουργία της µονάδας µε χαµηλή περιεκτικότητα νερού και χωρίς την χρήση δοχείου αδρανείας. Με τον έλεγχο της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, αυτόµατα προσαρµόζει το σηµείο λειτουργίας της µονάδας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις εξωτερικές συνθήκες. 5

6 Τα βασικό χειριστήριο διαθέτει πρωτόκολλο MODBUS και συνδέεται µε το πρόγραµµα διαχείρισης ERGO. Βασικά χαρακτηριστικά Έλεγχος των διαφορετικών παραµέτρων λειτουργίας µε τη βοήθεια ενός σετ πλήκτρων τα οποία βρίσκονται επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου ιαχείριση της λειτουργίας απόψυξης Έλεγχος της ταχύτη τας των ανεµιστήρων (κατόπιν ζήτησης) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµπιεστών για τη διατήρηση της δοθείσης θερµοκρασίας του νερού που εισέρχεται στον εναλλάκτη νερού / ψυκτικού ρευστού Ένδειξη των παραµέτρων λειτουργίας ιαχείριση συναγερµών και προειδοποιήσεων (Υψηλή / χαµηλή πίεση, αποπάγωση, διακόπτης ροής, συναγερµός αντλίας) Έλεγχος µέγιστου αριθµού εκκινήσεων συµπιεστών Μετρητή ώρας λειτουργίας συµπιεστή Χειρισµό σειριακής εξόδου RS485 υνατότη τα σύνδεσης χειριστηρίου αποστάσεως µε ενδείξεις ιατάξεις τις οποίες ελέγχει: - συµπιεστές - ανεµιστήρες - βαλβίδα αν αστροφής κύκλου (MFE H) - αν τλία ν ερού - σύστηµα προστασίας κατά του πάγου - συν αγερµοί Κατόπιν ζήτησης είν αι δυνατή η τοποθέτηση εξελιγµένου χειριστηρίου το οποίο διαθέτει της επιπλέον επιλογές: - σύστηµα δικτύου LAN - έξυπν ο σύστηµα απόψυξης ΕΠΙΠΛ ΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ενσωµατωµένο ψυχροστάσιο Σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης Υπερχαµηλή στάθµη θορύβου Μανόµετρα ψυκτικού ρευστού Σύστηµα προστασίας από τον πάγο Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα Ανάκτηση θερµότητας 25% (ψύκτες) Ειδικής επεξεργασίας εναλλάκτες θερµότητας ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Χειριστήρια αποστάσεως Αντικραδασµικά εδράσεως Προστατευτικό πλέγµα εναλλάκτη 6

7 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα (MFE H) 10 Ηλεκτρονική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού 7

8 8 α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα(mfe H) 10 Ηλεκτρονική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού

9 α/α Περιγραφή 1 R410A- εναλλάκτης αέρα 2 R410A- εναλλάκτης νερού 3 Ανεµιστήρες 4 ιακόπτης ροής 5 Αυτόµατο εξαεριστικό 6 οχείο διαστολής 7 οχείο αδρανείας 8 Βαλβίδα ασφαλείας R410A 9 4οδη βαλβίδα(mfe H) 10 Ηλεκτρονική βαλβίδα 11 Βαλβίδα ασφαλείας νερού 12 έκτης ψυκτικού ρευστού 13 Αντλία νερού 14 Συµπιεστής 15 Φίλτρο ψυκτικού ρευστού 16 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης και πλήρωση 17 Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και πλήρωση 18 Μανόµετρο νερού 19 Σηµείο πλήρωσης νερού 9

10 Μοντέλα και εκδόσεις Πεδίο εφαρµογών Οι µονάδες MFE, αντλίες θερµότητας, έχουν κατασκευασθεί για την ψύξη και την θέρµανση οικιακών και εµπορικών χώρων. Η σειρά MFE διατίθεται σε 6 µοντέλα για ψύξη θέρµανση. Όλα τα µοντέλα είναι µε ψυκτικό ρευστό R410A. Παρακάτω θα βρείτε κωδικοποίηση µονάδας Κωδικός µονάδας M F E Έν ας συµπιεστής 0 Μέγεθος µον άδας 0 Ψύκτης C Αντλία θερµότητας H Παροχ ή 400-3ν Παροχ ή µον οφασική M Παροχ ή 400-3ν θερµοµαγν ητική 2 Παροχ ή µον οφασική + θερµοµαγν ητική 4 Ηλεκτρον ική εκτον ωτική βαλβίδα A Με αντλία ν ερού & δοχ είο διαστολής 1 Χωρίς δοχ είο αδραν είας 0 Με δοχ είο αδραν είας S Χωρίς αν άκτηση θερµότητας 0 Mε αν άκτηση θερµότητας D Με σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης C Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου, µονάδα µε αντλία ν ερού & δοχ είο διαστολής Με σύστηµα προστασίας κατά του πάγου, µονάδα µε αντλία ν ερού, δοχ είο διαστολής και S δοχ είο αδραν είας Μον άδα µε στάνταρ µόν ωση συµπιεστή 0 Μον άδα µε επιπλέον µόν ωση στον συµπιεστή για χ αµηλότερη στάθµη θορύβου 1 Μον άδα χ ωρίς µαν όµετρα ψυκτικού ρευστού 0 Μον άδα µε µαν όµετρα ψυκτικού ρευστού M Μον άδα χ ωρίς χ ειριστήριο αποστάσεως 0 Μον άδα µε θύρα RS485 (modbus+carel protocol) 2 Απλό χ ειριστήριο αποστάσεως S Χειριστήριο αποστάσεως µικροϋπολογιστή M Προοδευµέν ο χ ειριστήριο αποστάσεως µικροϋπολογιστή Χ Στάνταρτ εναλλάκτης θερµότητας 0 Εν αλλάκτης θερµότητας χ αλκού/χ αλκού R Εν αλλάκτης θερµότητας µε επεξεργασία cataphoresis C Εν αλλάκτης θερµότητας µε επεξεργασία bly gold B Χωρίς πλέγµα προστασίας εν αλλάκτη 0 Με πλέγµα προστασίας εν αλλάκτη G Χωρίς σύστηµα χ αµηλής θερµοκρασίας και αν τίσταση στοιχ είου 0 Σύστηµα διόρθωσης ισχ ύος 1 Οµαλοποιητής εκκινήσεως soft starter 2 Σύστηµα διόρθωσης ισχ ύος+ Οµαλοποιητής εκκινήσεως soft starter 3 Χειριστήριο µικροϋπολογιστή µchiller2 1 Προοδευµέν ο χ ειριστήριο µικροϋπολογιστή pco 2 Ε P 10

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MFE 005 * 006 * 008 * 011 * 013 * Ψυκτική ισχ ύς 1 kw 5,24 6,62 8,62 11,1 12,5 16,0 17,1 19,8 23,2 Απορροφόµεν η ισχ ύς 1 kw 1,52 1,84 2,49 3,23 3,54 4,58 4,72 5,89 6,95 Μέγιστο απορροφόµεν ο ρεύµα A 9,79 11,62 15,30 13,00 14,40 16,88 17,38 21,26 25,26 Θερµική ισχ ύς 2 kw 4,91 6,30 8,10 10,85 11,5 14,46 15,60 18,30 21,7 Απορροφούµεν η ισχ ύς 2 kw 1,38 1,70 2,20 2,86 3,28 4,04 4,10 4,95 5,89 Μέγιστο απορρ. Ρεύµα Α 9,79 11,62 15,3 13,0 14,4 16,8 17,38 21,26 25,26 Ρεύµα εκκινήσεως Α EER 3,81 3,91 3,68 3,76 3,94 3,74 3,93 3,58 3,62 ESEER 3,39 3,36 3,16 3,61 3,40 3,49 3,59 3,35 3,40 COP 3,98 4,07 3,94 4,00 3,93 4,02 4,18 4,00 4,06 Αριθµός συµπιεστών scroll / ψυκτικά κυκλώµατα 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 ιακ.χ αµ/υψηλ. Πίεσης Bar 2 /42 2 /42 2 /42 2/42 2 /42 2 /42 2 /42 2 /42 2 /42 Αριθµός αν εµιστήρων Παροχ ή ν ερού 1 l/h Παροχ ή αέρα m³ / h ιαθέσιµο µαν οµετρικό ύψος αντλίας ν ερού kpa οχ είο διαστολής Lit οχ είο αδραν είας Lit Τροφοδοσία V-ph-Hz Υδραυλικές συνδέσεις Inch ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Ύψος mm Μήκος mm Πλάτος mm Επίπεδο ηχ ητικής ισχ ύoς db(a) Επίπεδο ηχ ητικής πίεσης db(a) Βάρος µεταφοράς Kg Βάρος λειτουργίας Kg * Η µονάδα δι ατί θεται και σε µονοφασι κή έκδοση Το βάρος αναφέρεται γι α µοντέλα µε αντλί α και δοχεί α αδράνειας 1 θερµοκρασί α νερού 23 o C 18 o C. θερµοκρασί α περιβάλλοντος 35 o C 2 θερµοκρασί α νερού 30 o C 35 o C. θερµοκρασί α αέρα ξηρού βολβού 7 o C, θερµοκρασία αέρα υγρού βολβού 6,2 o C Επίπεδο ηχητι κής ι σχύoς µετρήσι µο σύµφωνα µε τα στανταρτ ISO 3741 ISO 3744 & EN Επίπεδο ηχητι κής πιέσεως µετρήσι µο σε απόσταση 10 m & ύψος 1,5 m επάνω από το έδαφος και την µεριά των α νεµι στήρων 11

12 Αποδόσεις Ψυκτικές αποδόσεις (MFΕ C) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού 12

13 Ψυκτικές αποδόσεις (MFΕ C) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού 13

14 Ψυκτικές αποδόσεις (MFΕ H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 14

15 Ψυκτικές αποδόσεις (MFΕ H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµεν ου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχ ύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µοντέλα µε αντλία ν ερού 15

16 Θερµικές αποδόσεις (MFΕ H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµενου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού RH Σχετική υγρασία 16

17 Θερµικές αποδόσεις (MFΕ H) Υπόµνηµα: Tbs1 Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου εισερχ όµενου αέρα Tw είσ/έξ Θερµοκρασία εισερχ όµεν ου / εξερχ όµεν ου αέρα PF Ψυκτική ισχύς PA Συν ολική απορροφούµεν η ηλεκτρική ισχ ύς για µον τέλα µε αντλία ν ερού RH Σχετική υγρασία Στις αν τλίες θερµότητας (λειτουργία χειµώνος), η πραγµατική θερµική ισχύς µπορεί να είναι χαµηλότερη από τις τιµές που φαίνονται στους πίνακες, λόγω των κύκλων απόψυξης. Για να υπολογίσουµε την πραγµατική θερµική ισχύς, πολλαπλασιάζουµε την ισχύ µε τους συντελεστές διόρθωσης Χειριστήριο Θερµοκρασία αέρα ξηρού θερµοµέτρου ( ο C) >5 µchiller2 0,89 0,88 0,94 1 PCO XS 0,91 0,90 0,

18 Επίπεδα θορύβου Υπόµνηµα: Lp A Α υπολογισµένη ολική ηχητική πίεση (10 m απόσταση, συντελεστής κατεύθυνσης 2) Lw Επίπεδο θορύβου στην οκτάβα Lw A Α υπολογισµένη ολική ηχητική ισχύς Όρια λειτουργίας Τα παρακάτω γραφήµατα αποτυπών ουν τα όρια λειτουργίας των µον άδων MFE (για περίπτωση συν εχούς λειτουργίας) σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλον τος. Πεδία λειτουργίας Ψύκτης Αν τλία θερµότητας Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Θερµοκρασία νερού εισόδου ο C Θερµοκρασία νερού εξόδου ο C Θερµικό διαφορικό νερού ο C Θερµοκρασία περιβάλλοντος ο C Για µεταβατικές περιόδους τιµές µέχρι 25 ο C επιτρέπονται 2 Τιµή η οποία µπορεί να επιτευχθεί για θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη των 0 ο C 3 Λειτουργία µε σύστηµα ελέγχου συµπύκνωσης: θερµοκρασία αέρα -15 ο C Προσοχή!!! Οι µονάδες έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν µε θερµοκρασία νερού και αέρα όπως φαίνονται στους πίνακες µε τα όρια λειτουργίας. Προσπάθεια να λειτουργήσουν εκτός των αναφερόντων ορίων θα δηµιουργηθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην µονάδα. 18

19 Υπόµνηµα: Λειτουργία ψύξης TBS1 Tw2 opz1 Εξωτερική θερµοκρασία (ξηρού θερµοµέτρου) Θερµοκρασία εξερχ όµεν ου νερού µε σύστηµα ελέγχ ου συµπύκν ωσης Λειτουργία θέρµανσης Υπόµνηµα: TBS1 Tw2 Εξωτερική θερµοκρασία (ξηρού θερµοµέτρου) Θερµοκρασία εξερχ όµεν ου νερού Οι µονάδες MFE λειτουργούν και µε µείγµατα νερού και αιθυλικής αλκοόλης µέχρι 30%. 19

20 Συντελεστές ιόρθωσης Πτώση / άνοδος θερµοκρασίας νερού διαφορετική από 5 ο C Εντοπίστε τις αποδόσεις της µον άδας όσον αφορά τη λειτουργία της θερµοκρασίας του εξερχ όµεν ου ν ερού και πολλαπλασιάστε τις µε το συντελεστή που φαίν εται στον παρακάτω πίν ακα. Υπόµνηµα: T w C PF/PT C PΑ C Qw C pw1 ιαφορικό µεταξύ θερµοκρασία εξόδου εισόδου νερού Συν τελεστής διόρθωσης για ψυκτική / θερµική ισχ ύς Συντελεστής διόρθωσης για ηλεκτρική ισχ ύς εισόδου Συν τελεστής διόρθωσης παροχ ής νερού Συν τελεστής διόρθωσης πτώσης πίεσης Λύση γλυκόλης και νερού Με την ελάχ ιστη θερµοκρασία εξερχ όµεν ου ν ερού, εντοπίστε το ποσοστό γλυκόλης και τους συν τελεστές υπολογισµού, χ ρησιµοποιών τας τον παρακάτω πίν ακα. Ποσοστό γλυκό λης 0% 10% 20% 30% 40% Ελάχ ιστη θερµοκρασία παραγόµεν ου νερού 5 ο C 2 ο C -5 ο C -10 ο C -15 ο C Θερµοκρασία πήξης µίγµατος 0 ο C -4 ο C -14 ο C -18 ο C -24 ο C Συν τελεστής διόρθωσης ισχύς 1,000 0,998 0,994 0,989 0,983 Συν τελεστής διόρθωσης παροχ ής ν ερού 1,000 1,047 1,094 1,140 1,199 Συν τελεστής διόρθωσης πτώσης πιέσεως 1,000 1,157 1,352 1,585 1,860 20

21 Πτώση πίεσης στη µεριά του νερού Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν πτώσεις πίεσης στον εξατµιστή ( pw) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία ν ερού 10 ο C. 21

22 Πτώση πίεσης στο φίλτρο νερού Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν πτώσεις πίεσης στο φίλτρο ν ερού ( pw) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία νερού 10 ο C 22

23 ιαθέσιµο µανοµετρικό ύψος Τα ακόλουθα διαγράµµατα δείχνουν το διαθέσιµο µαν οµετρικό ύψος (Pu) σύµφων α µε την παροχ ή του νερού (Qw) µε µέση θερµοκρασία ν ερού 10 ο C. Η πτώσης πίεσης στο φίλτρο νερού δεν υπολογίζεται. 23

24 Κύκλωµα νερού Όταν εγκαθίσταται το κύκλωµα ν ερού µιας µον άδας, είν αι καλό ν α ακολουθούν ται οι παρακάτω οδηγίες και σε κάθε περίπτωση ν α υπάρχ ει συµµόρφωση µε τους τοπικούς ή εθνικούς καν ον ισµούς. Συν δέστε τους σωλήν ες στον ψύκτη χ ρησιµοποιών τας εύκαµπτες συν δέσεις ώστε ν α αποφευχθεί η µετάδοση κραδασµών και ν α εξουδετερωθούν εν δεχ όµεν ες θερµικές διαστολές. Συν ίσταται η τοποθέτηση των παρακάτω εξαρτηµάτων στους σωλήν ες: Συσκευές έν δειξης της θερµοκρασίας και της πίεσης για συν ήθη συντήρηση και παρακολούθηση της µον άδας. Ελέγχ ον τας την πίεση στις υδραυλικές συνδέσεις θα έχ ετε τη δυνατότητα ν α διαπιστώσετε αν το δοχ είο διαστολής λειτουργεί σωστά και να αντιληφθείτε ενδεχ όµεν ες διαρροές στην εγκατάσταση. Παγίδες στους σωλήν ες εισόδου και εξόδου για µετρήσεις της θερµοκρασίας, οι οποίες παρέχ ουν την άµεση αν άγν ωση της θερµοκρασίας. Βάν ες για την αποµόν ωση της µον άδας από το κύκλωµα ν ερού. Φίλτρο µε µεταλλικό πλέγµα (σωλήνες εισόδου), το οποίο δεν ξεπερνά το 1 mm, για την προστασία του εναλλάκτη από άλατα και ακαθαρσίες που µπορεί να βρίσκονται στους σωλήνες. Βαλβίδες εξαερισµού, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται στα υψηλότερα σηµεία του κυκλώµατος ν ερού για την περίπτωση εξόδου του αέρα. (Στους εσωτερικούς σ ωλήν ες της µον άδας υπάρχ ουν µικρά εξαεριστικά για τον εξαερισµό της µον άδας: αυτό µπορεί να γίν ει µόν ο όταν η µον άδα αποσυν δεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία). Βάν α αποχέτευσης και, όπου είναι απαραίτητο, µια δεξαµεν ή αποχέτευσης για την εκκέν ωση της µον άδας σε περίπτωση συντήρησης ή όταν η µονάδα είν αι εκτός συντήρησης στο τέλος της περιόδου. (Μία βάν α αποχ έτευσης 1 παρέχ εται µε το προαιρετικό δοχ είο αδραν είας: η λειτουργία αυτή µπορεί ν α πραγµατοποιηθεί µόν ο όταν η µον άδα είναι αποσυνδεδεµέν η από την ηλεκτρική τροφοδοσία). Είν αι πολύ σηµαντικό η εισερχ όµεν η τροφοδοσία ν ερού ν α γίν ει στη σύν δεση που φέρει τη σηµείωση είσοδος ν ερού. Ειδάλλως ο εξατµιστής θα διατρέξει κίν δυνο παγώµατος αφού ο θερµοστάτης κατά του πάγου δεν θα µπορεί ν α λειτουργήσει. Επίσης (κατά την αν αστροφή) ο ψυκτικός κύκλος δεν θα εκτελεστεί σωστά µε αποτέλεσµα ενδεχ όµεν ες δυσλειτουργίες. Οι διαστάσεις και η θέση των υδραυλικών συν δέσεων φαίν ονται στους πίν ακες διαστάσεων στο τέλος του εγχ ειριδίου. Το κύκλωµα ν ερού πρέπει ν α εγκατασταθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται ότι η ον οµαστική παροχ ή του ν ερού που τροφοδοτεί τον εξατµιστή, παραµέν ει σταθερή (+/- 15%) σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Έν α στάνταρ χ αρακτηριστικό των µον άδων MCΕ είν αι µια συσκευή για τον έλεγχ ο της παροχ ής (διακόπτης ροής ή διακόπτης διαφορικής πίεσης) στο κύκλωµα ν ερού, στην περιοχ ή δίπλα στον εξατµιστή. Σύστηµα περιεκτικότητας νερού και πλήρωση δοχείου διαστολής Σε µον άδες χ ωρίς δοχ είο αδραν είας είν αι απαραίτητο να πιστοποιήσουµε ότι η περιεκτικότητα του νερού στο σύστηµα δεν πέφτει κάτω από 3,5 λίτρα αν ά αποδιδόµενο kw της µον άδας, στην λειτουργία της ψύξης και 4,5 λίτρα / kw στην λειτουργία της θέρµαν σης. Αυτό είν αι απαραίτητο έτσι ώστε ν α µην εµφαν ιστούν φαιν όµενα παγώµατος του ν ερού. Το δοχ είο διαστολής είν αι προπληρωµέν ο µε 1,5 bar πίεση, για συστήµατα µε υψοµετρική διαφορά 13 µέτρων. Για µεγαλύτερες υψοµετρικές διαφορές αν ατρέξτε στο παρακάτω πίν ακα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει ν α ξεπεράσουµε την µέγιστη υψοµετρική διαφορά των 35 µέτρων Υπόµνηµα: Η P i C max Υψοµετρική διαφορά Πίεση στο δοχείο διαστολής Μέγιστη περιεκτικότητα νερού στο σύστηµα 24

25 Υδραυλικά κυκλώµατα MFE C (ΕΞΑΤΜΙ ΣΤΗΣ & ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ) ΕΙΣΟ ΟΣ Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ MFE H (ΕΞΑΤΜΙ ΣΤΗΣ & ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ MFE ΜΟΝΟ ΓΙΑ MFE ΕΙΣΟ ΟΣ Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ MFE C (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΟΧΕΙΟ Α ΡΑΝΕΙΑΣ) ΕΙΣΟ ΟΣ Προαιρετικό ΕΞΟ ΟΣ MFE H (ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΟΧΕΙΟ Α ΡΑΝΕΙΑΣ) ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ Προαιρετικό Υπόµν ηµα: FM Φίλτρο νερού ΡD ιακόπτης διαφορικής πίεσης EV Εξατµιστής MA Μανόµετρο νερού P Αντλία νερού RC Βάνα πλήρωσης κυκλώµατος RS Βάνα εκκένωσης κυκλώµατος VAS Αυτόµατο εξαεριστικό VE οχείο διαστολής VS Βαλβίδα ασφαλείας 25

26 Ηλεκτρικά δεδοµένα MXE 005Μ 006M 008Μ M M Μέγιστη ισχύς εισόδου KW 2,0 2,3 3,0 5,0 5,0 5,1 5,2 6,5 8,9 10,5 12,5 Μέγιστη απορρόφηση ρεύµατος A 9,8 11,6 15,3 24,9 13,0 26,3 14,4 16,9 17,4 21,3 25,3 Απορροφούµενο ρεύµα εκκίνησης A 37,6 43,6 62,6 97,6 48,6 99,0 50,0 65,0 65,0 68,0 76,0 Ισχύς κινητήρα του ανεµιστήρα KW 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 Ρεύµα κινητήρα του ανεµιστήρα A 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Ισχύς κινητήρα της αντλίας KW 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,55 Ρεύµα κινητήρα της αντλίας A 0,58 2,00 3,00 Τροφοδοσία V/f/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 Εφεδρική τροφοδοσία V/f/Hz 230/1/50 ιάµετρος ηλεκτρικών καλωδίων mm Καλώδια σύνδεσης PCD mm 2 AWG22 Καλώδια σύνδεσης PCDS mm 2 1 Ηλεκτρική ασφάλεια F A Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος IL A Η µέγιστη ισχύς εισόδου εί ναι η κύρι α ι σχύς που πρέπει να εί ναι διαθέσι µη γι α τη λει τουργί α της µονάδας. - Η µέγιστη απορρόφηση ρεύµατος αναφέρεται στο ρεύµα που θα ενεργοποι ήσει τις συσκευές ασφαλεί ας της µονάδας. Εί ναι το µέγι στο επιτρεπόµενο ρεύµα της µονάδας. Το µέγεθος αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται ποτέ. Πρέπει να χρησι µοποιεί ται σαν αναφορά γι α τον ε ντοπι σµό του µεγέθους της γραµµής ι σχύος τροφοδοσί ας και των σχετι κών συσκευών ασφαλεί ας (απευθυνθεί τε στο ηλεκτρι κό δι άγραµµα που δι ατί θεται µε τις µονάδες). ιάγραµµα που δείχνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις µεταξύ MFE και του αποµακρυσµένου χειριστηρίου PCDS / PCD ΣΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΘΕΡΟΥΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF ΠΑΡΟΧΗ PCDS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 26

27 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MFE Υπόµν ηµα 1. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 2. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 3. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 4. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 27

28 MFE Υπόµν ηµα 5. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 6. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 7. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 8. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 28

29 MFE Υπόµν ηµα 9. είσοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 5. Άδειασµα νερού ½ θυληκή 10. έξοδος ν ερού 1 ¼ θυληκή 6. Παροχή ρευµατος Φ37 mm 11. βαλβίδα ασφαλείας 7. Ηλεκτρικός πίνακας 12. παροχή ν ερού ½ αρσεν ική 8. Σηµεία τοποθέτησης αν τικραδασµικών εδράσεως 29

30 Απαιτούµενος ελεύθερος χώρος εγκατάστασης Για ν α διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία της µον άδας και η πρόσβαση σε περιπτώσεις συν τήρησης, είν αι απαραίτητο ν α ακολουθηθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον ελεύθερο χ ώρο εγκατάστασης, όπως φαίν εται στα παρακάτω σχ ήµατα. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχ ουν εµπόδια µπροστά από τους αν εµιστήρες όπου εξέρχ εται ο αέρας. Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Εναλλάκτης θερµότητας Ηλεκτρικός πίνακας 30

31 Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Εναλλάκτης θερµότητας συνδέσεις νερού Ηλεκτρικός πίνακας Εναλλάκτης θερµότητας 31

32 Έδραση Αν τικραδασµικά εδράσεως 32

33 Αριστείδου 22, Ελευσίνα Τηλ: , , Fax: w ebsite: 33

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 4 kw 62,8 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. Η σειρά 5. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 7. Επιµέρους εξαρτήµατα 12. Μοντέλα και εκδόσεις 13. Τεχνικά χαρακτηριστικά 14. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

WSAN-XEE 82-302 CLASS WSAN-XEE 82-302 (R-410A)

WSAN-XEE 82-302 CLASS WSAN-XEE 82-302 (R-410A) 2-02 A WSAN-XEE 2-02 ΑΝΤΛΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΑΈΡΑ/ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ CLASS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ Α ΚΛΑΣΗΣ Μειωµένη κατανάλωση ενέργειας. Βελτιωµένη λειτουργία σε επιµέρους φορτίσεις. Ολοκληρωµένη υδρονική

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêüò ÊáôÜëïãïò I ØÕÊÔÅÓ ÍÅÑÏÕ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ ÁÅÑÁ-ÍÅÑÏÕ -ÊÏ ËÉÏÅÉÄÏÕÓ ÔÕÐÏÕ- Ðëçñïöïñßåò ó åäéáóìïý

Ôå íéêüò ÊáôÜëïãïò I ØÕÊÔÅÓ ÍÅÑÏÕ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ ÁÅÑÁ-ÍÅÑÏÕ -ÊÏ ËÉÏÅÉÄÏÕÓ ÔÕÐÏÕ- Ðëçñïöïñßåò ó åäéáóìïý Ôå íéêüò ÊáôÜëïãïò I Ðëçñïöïñßåò ó åäéáóìïý ØÕÊÔÅÓ ÍÅÑÏÕ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ ÁÅÑÁ-ÍÅÑÏÕ -ÊÏ ËÉÏÅÉÄÏÕÓ ÔÕÐÏÕ- RHUE40AG-120AG (R407C) ØõêôéêÞ éêáíüôçôá 106 kw - 312 kwèåñìáíôéêþ éêáíüôçôá 110 kw - 324 kw

Διαβάστε περισσότερα

61AF 014-019. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο. Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20 kw

61AF 014-019. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο. Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20 kw Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Συστήματα διαχείρισης ποιότητας Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. κεντρικά συστήματα νερού 2013-14

Change for LiFE. κεντρικά συστήματα νερού 2013-14 Change for LiFE κεντρικά συστήματα νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

30AW. Αναστρέψιμες Αντλίες Θερμότητας/Ψύκτες Αέρα-Νερού. Ονομαστική θερμαντική ικανότητα 4-15 kw Ονομαστική ψυκτική ικανότητα 3-16 kw.

30AW. Αναστρέψιμες Αντλίες Θερμότητας/Ψύκτες Αέρα-Νερού. Ονομαστική θερμαντική ικανότητα 4-15 kw Ονομαστική ψυκτική ικανότητα 3-16 kw. Αναστρέψιμες Αντλίες Θερμότητας/Ψύκτες Αέρα-Νερού Reversible www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Technology Quality Management Systems 30AW Ονομαστική θερμαντική ικανότητα 4-15 kw Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα. Αντλίες Θερµότητας. (Ζεστού νερού χρήσης)

Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα. Αντλίες Θερµότητας. (Ζεστού νερού χρήσης) Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αντλίες Θερµότητας (Ζεστού νερού χρήσης) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ Α Αντλίες Θερµότητας Αρχές Λειτουργίας/Τύποι 4 Σχεδιασµός µε Αντλία Θερµότητας 11 Τι είναι η τεχνολογία E.V.I. (ENHANCED VAPOUR INJECTION)? 17 Αντλίες Θερµότητας LZT: Αέρος-Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902 LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 890 Πίνακας περιεχομένων 1 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τα εξής... 1.1 Σημαντικές υποδείξεις... 1. Κατάλληλη χρήση... 1.3 Νομικές διατάξεις και οδηγίες/κανονισμοί... 1. Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ELFOSPACE 3-31 ELFOSYSTEM : ELFOSPACE 3-31 (ACQUA) ELFOROOM ELFOSPACE ELFOENERGY ELFOCONTROL ELFOFRESH TERMINALS

ELFOSPACE 3-31 ELFOSYSTEM : ELFOSPACE 3-31 (ACQUA) ELFOROOM ELFOSPACE ELFOENERGY ELFOCONTROL ELFOFRESH TERMINALS EFOSPACE ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΆ ΩΜΑΤΊΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΚΑΘΈΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΎ, ΓΙΑ ΜΕΣΑΊΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ. EFOSYSTEM : EFOROOM EFOSPACE EFOENERGY EFOCONTRO EFOFRESH EFOSPACE (ACQUA) Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΟΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΤΕΝΙΑ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF

DC Inverter Multi VRF Toyotomi TTY series DC Inverter Multi VRF Σεπτέμβριος 2010 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF... 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 Change for LiFE αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Η GREE

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan για ένα πιο πράσινο αύριο Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan Συνεχίζοντας την εξέλιξη! uto daptation ΣΥΣΤΗΜΑ ECODN Το

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα