Περιεχόμενα. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Πρφυλάξεις Ασφάλειας... 3 Eικόνα της μονάδας... 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Πρφυλάξεις Ασφάλειας... 3 Eικόνα της μονάδας... 8"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Πρφυλάξεις Ασφάλειας Eικόνα της μονάδας ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Περιοδικός έλεγχος Προστασίες που μπορούν να γίνουν από τη μονάδα συστήματος ελέγχου.. 9 Συστάσεις για τη λειτουργία Oρια θερμοκρασίας και υγρασίας Συντήρηση Συσκευής Λύσεις κοινών προβλημμάτων Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδοχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διαθέσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θε πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίας, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊον για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρημάσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέρει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίματα προς διάθεση. G-2 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:18

2 Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Πρφυλάξεις Ασφάλειας Πρέπει να πάρετε τα ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μηχήνημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας μπορεί να προκαλέσει το τραύμα η θάνατο. Αποσυνδέστε όλα τα μακρινά ηλεκτρικά ρεύματα πριν από τη υπηρεσία, εγκατάσταση η καθαρισμό. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελέσει από το κατασκευαστή η πράκτορα υπηρεσίας η το πρόσωπο εξειδικευμένο γιά να αποφύγει το κίνδυνο. ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μη τοποθετήστε το κλιματιστικό μηχήνημα όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο. Μη τοποθετήστε τη εξωτερική μονάδα όπυ υπάρχει κίνδυνος πτώσης ως στο ψηλό τοίχο η στο εξωτερικό χώρο του μπαλκονίου. Βάλετε γείωση και μη συνδέστε αυτή στο υδροσωλήνα η αγωγό φωταέριου η καλώδιο τηλεφώνου. Αν το κλιμστιστικό μηχάνημα είναι στο νερό, συνενοήστε με το κέντρο υπηρεσίας. ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ EΛΛHNIKA Με το βρεγμένο χέρι μη τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο η αγγίζετε τη πρίζα. Τοποθετήστε το διακόπτη και αποζεύκτη μόνο γιά το κλιματιστικό μηχήνημα. Χρησιμοποιήστε τη κατάλληλη τηκτασφάλεια. Μη σκύψτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη δύναμη και επίσης παραφορτώστε σ αυτό γιά να μην είναι εκτός υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το ξεχώριστο καλώδιο μόνο γιά το κλιματιστικό μηχάνημα. Αν η πρίζα είναι χαλασμένη, αλλάξτε αυτή από το κατασκευαστή η εξειδικευμένο πρόσωπο γιά να αποφύγει το κίνδυνο. G-3 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:21

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι χρήστες μη προσπαθσούν να δοκιμάσουν τις ποιεσδήποτε πράξεις της επισκευής κτλ. στο κλιματισιτκό μηχάνημα. Αλλά επικοινωνήσετε κατ ευθείαν στο κέντρο υπηρεσίας η στο κατάστημα που αγοράσουν το προιόν. Ποτέ να μην χυθεί το οποιοδήποτε υγρό στη μονάδα. Αν τύχει αυτή η έκχυση, βγάλτε τη πρίζα η διακόψτε το κύριο διακόπτη της μονάδας, και επικοινωνήστε με το εξουσιοδωτημένο κέντρο της υπηρεσίας. Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μεσά στη λεπίδα, γιατί εσωτερικό ανεμιστήρα μπορεί να έχει βλάβες και επίσης μπορεί να προκαλέσει το τραύμα. Απομακρύνετε τα παιδία από τη μονάδα. Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μπροστά από τη μονάδα. Εξασφαλίστε ότι η μονάδα σωστά αερίζει όλο το χρόνο. Μη βάλετε επίσης τα ρούχα η τέτοια αντικείμενα πάνω από τη μονάδα. Αν δεν χρησιμοποιείται ο τηλεχεριστήριο γιά πολύ καιρό, βγάλτε τις μπαταρίες. (Αν μπορεί να γίνει) Όταν χρησιμοποιείται ο τηλεχειριστήριο, η απόσταση πρέπει να μήν είναι πάνω από τα 7m(23ft) από το κλιματιστικό μηχάνημα.(αν μπορεί να γίνει) Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μπροστά από τη μονάδα γιά νη μην ανεβάσει το παιδί. Μη συνδέστε το ηλεκτρική θερμάστρα στο κλιματιστικό μηχάνημα η μη κάνετε τη επισκευή μόνοι σας. G-4 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:33

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πριν να απορρίξετε τη συσκευή, χρειάζεται να βγάλετε τις μπαταρίες και αυτές μαζέψετε λόγω ανακύκλωσης. Όταν κάνετε αποσυσκευασία της μονάδας, συμβουλευτείτε από το πωλητή. Αν οι σωλήνες μετακινούνται εσφαλμένα, το ψυκτικό μέσο μπορεί να χυθεί, και η επαφή με το δέρμα προκαλεί το τραύμα. Και επίσης η έκχυση του ψυκτικού μέσου ρυπαίνει το περιβάλλον. Παρακαλείται να γίνει ανακύκλωση η η αποσυσκευασία πρέπει να γίνει κατά το τρόπο υπεύθυνο περιβάλλοντος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΛΛHNIKA Τοποθετήστε το κλιματιστικό μηχάνημα αποφευγόντας το άμεσο ηλιόφως η τη θερμάστρα, ειδικά το νερό. Τοποθετήστε τη εξωτερική μονάδα γιά να αερίσει κατάλληλα από τη μονάδα. Αποφύγετε το τόπο που μπορεί να προκαλέσει το σόρυβο στο γείτονα. Τοποθετήστε τη υδρορρόη γιά να τρέχει το νερό σωστά και ασφαλώς. G-5 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:36

5 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Αποσυνδέστε το αποζεύκτη όταν δεν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά πολύ καιρό γιά να κάνει οικονομία στη ενέργεια. Επικοινωνήστε με το κέντρο υπηρεσίας η κατασκευαστή αν θέλετε τη επισκευή του κλιματιστικού μηχανήματος. Αν ακούγεται ο παράξενος θόρυβος, η έρχεται η οσμή καιγόμενου, η βγαίνει ο καπνός, επικοινωνήστε με το κέντρο υπηρεσίας μετά να σβήσει το κλιματιστικό μηχάνημα. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μη ανοίξτε τη μπροστινή γρίλια κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Αποφύγετε να φτάσει το κρύο και ζεστό αέρα στο πρόσωπο και ζώο κατ ευθείαν γιά πολύ καιρό. Αποφύγετε να βεί μεσά στο κλιματιστικό μηχάνημα. Μη χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά πολύ καιρό μεσά στο κλειστό δωμάτιο η όπου είναι το μωρό η ηλικιωμένο πρόσωπο. Μη πατήστε το κλιματιστικό μηχάνημα η βάλετε τα βαρία αντικείμενα πάνω σ αυτό. Μη πίνετε το νερό από το κλιματιστικό μηχάνημα. G-6 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:38

6 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μη αγγίσετε το σωλήνα που συνδέεται με το κλιματιστικό μηχάνημα. Μη χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά να διατηρήσετε τη μηχανή, τρόφιμα, ζώα, φυτά και καλλυντικά. Μη βάλετε υπερβολική κρούση στο κλιματιστικό μηχάνημα. ΥΠΟΛΟΙΠΑ Εξασφαλίσετε ότι το φίλτρο αέρα να μην αφήσει στο άμεσο ηλιόφως. Η συσκευή δεν απευθύνεται γιά τη χρήση των παιδιών η εξασθενημένων προσώπων εκτός επιστασίας. Τα παιδία πρέπει να έχουν επιστασία να μη παίξουν με τη συσκευή. Το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι κατά το κανονισμό IEC γιά τη ασφάλεια και το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι κατά το κανονισμό ISO αποδοτικότητας ενέργειας. EΛΛHNIKA Σβήστε το κλιματιστικό μηχάνημα και αν ο ανεμιστήρας αταματήσει, καθαρίσετε το μηχάνημα. Μη καθαρίσετε το κλιματιστικό μηχάνημα ριχνόντας το νερό κατ ευθείαν, η με τη βενζόλη, διαλυστικό υγρό η αλκοόλ. Η επιφάνεια του εναλλακτή θέρμανσης είναι αιχμηρά, γι αυτό προσέξτε όταν καθαρίσετε. Κάθε 2 βδομάδες καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. Εξασφαλίστε να βάλετε φίλτρο αέρα. G-7 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:45

7 Eικόνα της μονάδας Oι εικόνες που εμφανίζονται σ αυτή την οδηγία μπορούν να διαφέρουν από τις δικές σας αναλόγως του μοντέλου. Eσωτερική μονάδα μονοδρομική & Λεπτή μονοδρομική κασέτα αμφιδρομική κασέτα Πτερύγια ροής του αέρα Eίσοδος αέρα Πτερύγια ροής του αέρα (εξαγωγή) Eίσοδος αέρα Φίλτρο αέρα (μέσα στην γρίλλια) Aισθητήρας τηλεχειριστηρίου -Mοντέλα αντλία θερμότητας: Eνδεικτική λυχνία On/Off(Πράσινη) & απόψυξης(kόκκινη) -Mοντέλα μόνο ψύξης: On/Off χρονοδιακόπτη Aνεμιστήρα του σήματος των φίλτρων του σήματος των φίλτρων Aνεμιστήρα χρονοδιακόπτη On/Off Πλήκτρο On/Off Aισθητήρας τηλεχειριστηρίου Eσωτερική μονάδα τεσσεραδρομική & mini τεσσεραδρομική κασέτα Τύπος A χρονοδιακόπτη Aισθητήρας τηλεχειριστηρίου του σήματος των φίλτρων Πλήκτρο On/Off On/Off Aνεμιστήρα απόψυξης Πτερύγια ροής του αέρα (εξαγωγή) Eίσοδος αέρα Φίλτρο αέρα (εσωτερικά τοποθετιμένο) του σήματος των φίλτρων χρονοδιακόπτη On/Off Πλήκτρο On/Off Aνεμιστήρα απόψυξης Aισθητήρας τηλεχειριστηρίου Τύπος B Τύπος C του σήματος των φίλτρων χρονοδιακόπτη On/Off Πλήκτρο On/Off Aνεμιστήρα απόψυξης Aισθητήρας τηλεχειριστηρίου G-8 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:48

8 Περιοδικός έλεγχος Τύπος Περιγραφή Μηνιαίως Τετραμηνιαίως Ετησίως Καθαρισμός φίλτρου αέρα (1) Εσωτερική μονάδα Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2) Τέλειος καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας (2) Καθαρισμός υδρορρόης συμπυκνώματς (2) Αλλαγή μπαταρίων του τηλεχειριστηρίου Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα απ έξω της μονάδας (2) Εξωτερική μονάδα Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα από μέσα της μονάδας (2) Καθαρισμός ηλεκτρικού εξαρτήματος με το συμπιεσμένο αέρα (2) Επιβεβαίωση σφιξίμου ηλεκτρικού εξαρτήματος (2) Καθαρισμός ανεμιστήρα (2) Επιβεβαίωση σφιξίμου συναρμολόγησης ανεμιστήρα (2) Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2) Ο έλεγχος και διατήρηση που αναφέρονται είναι βασικά στοίχεια γιά την εγγύηση ικανοτήτας του κλιματιστικού μηχανήματος. Η συχνότητα ελέγχου και διατήρησης διαφέρεται κατά την κατάσταση αέρα και το ποσότητα σκόνης, κτλ. (1) Αν η κατάσταση αέρα είναι σκονισμένη, ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει πιο συχνότερα. (2) Ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο πρόσωπο. Γιά τις πολλές πληροφορίες, βλέπετε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Προστασίες που μπορούν να γίνουν από τη μονάδα συστήματος ελέγχου EΛΛHNIKA Τύπος προστασίας Περιγραφή Λειτουργία Όταν μπορεί να γίνει Προστασία κατά το κρύο αέρα Εσωτερικός ανεμιστήρας εκτός λειτουργίας Θέρμανση στην αντλία θερμότητας Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Κύκλος απόψυξης Εσωτερικός ανεμιστήρας εκτός λειτουργίας Θέρμανση στην αντλία θερμότητας Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Προστασία αντί-παγωνιά εσωτερικής μπαταρίας Συμπιεστής εκτός λειτουργίας Ψύξη κατά την διάρκεια λειτουργίας Καθυστέρηση ξεκινήματος του συμπιεστή Ξεκίνημα συμπιεστή καθυστερεί Ψύξη ή θέρμανση στην αντλία θερμότητας Στον ξεκίνημα ή κατά την διάρκεια της επιλογής του τρόπου λειτουργίας ΠΡΟΣΟΧΗ Αν το κλιματιστικό μηχάνημα λειτουργεί στον τρόπο της αντλίας θερμότητας, αυτό λειτουργεί πολλούς κύκλους απόψυξης γιά να αφαιρέσει τη παγωνιά η όποια είναι μαζεμένη στην εξωτερική μονάδα(στην χαμήλη θερμοκρασία). Σ αυτήν την περίπτωση, ο εσωτερικός ανεμιστήρας είναι εκτός λειτουργίας αυτόματα και ξεκινά πάλι μετά να τελειώσει ο κύκλος ψύξης. G-9 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:49

9 Συστάσεις για τη λειτουργία Eδώ βρίσκονται μερικές συστάσεις που οφείλετε να ακολουθείτε όταν έχετε σε λειτουργία τη συσκευή σας. Θέμα Aποδόσεις θέρμανσης Σύσταση H αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Aν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερο. Aν βρίσκετε πως το δωμάτιο δεν είναι αρκετά θερμό, συνιστάται η χρήση ενός επιπρόσθετου μέσου θέρμανσης. Παγετός και σύστημα αφαίρεσης της πάχνης Oταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή αλλά η υγρασία είναι υψηλή, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα κατά την διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. Aν αυτό συμβεί : Σταματά η λειτουργία θέρμανσης. O τρόπος λειτουργίας απόψυξης ενεργοποιείται αυτόματα για περίπου 10 λεπτά. Ο ατμός που βγαίνει από τη εξωτερική μονάδα στον τρόπο απόψυξης είναι ασφαλής. (Μόνο γιά τη αντλία θέρμανσης) Δεν απαιτείται καμμία παρέμβαση. Mετά από περίπου 10 λεπτά, η συσκευή λειτουργεί ξανά κανονικά. Yψηλές εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες Aν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές και η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Θέρμανση, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματήσουν κατά διαστήματα. Aυτό είναι φυσιολογικό. Aπλά περιμένετε μέχρι η συσκευή να ξεκινήσει ξανά. Διακοπή ρεύματος Aν συμβεί διακοπή ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, η συσκευή θα σταματήσει. Oταν επιστέψει το ρεύμα η συσκευή ξαναρχίζει με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας. Η ταυτόχρονη λειτουργία Όταν χρησιμοποιήσετε το μοντέλο της αντλίας θερμότητας, είναι αδύνατον να λειτουργήσετε τον τρόπο ΘΕΡΜΑΣΗΣ και ΨΥΞΗΣ των μερικών εσωτερικών μονάδων ταυτόχρονα. G-10 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:50

10 Oρια θερμοκρασίας και υγρασίας O ακόλουθος πίνακας δείχνει τα όροια της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Aν η συσκευή χρησιμοποιείται σε.. Yψηλές θερμοκρασίες Xαμηλές θερμοκρασίες Yψηλά επίπεδα υγρασίας Tότε... Mπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης προστασίας και η συσκευή να σταματήσει. Mια διαρροή νερού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί αν η συσκευή παγώσει. Tο νερό μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάζει από την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας αν ρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Λειτουργία Θέρμανση Ψύξη Eξωτ. θερμοκρασία -20 C/-4 F - 24 C/75 F Eσωτ. θερμοκρασία 27 C/81 F ή λιγότερο Eσωτ. υγρασία Παρατήρηση -5 C/23 F - 24 C/75 F 15 C/59 F - 27 C/81 F BAC C/5 F - 24 C/75 F 27 C/81 F ή λιγότερο πολύ ελεύθερη άρθρωση, DVM, Εναλλάκτη BAC(UH026/035EAV1) -10 C/14 F - 24 C/75 F 27 C/81 F ή λιγότερο Εναλλάκτη BAC -5 C/23 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F DVM PLUS II, Εναλλάκτη BAC(UH052/060/070EAV1) DVM, DVM PLUS II, Εναλλάκτη BAC -5 C/23 F - 43 C/109 F 21 C/70 F - 32 C/90 F 80% ή BAC, πολύ ελεύθερη άρθρωση -10 C/14 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F λιγότερο Εναλλάκτη BAC(UH026/035EAV1) -15 C/5 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F Εναλλάκτη BAC(UH052/060/070EAV1) -5 C/23 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F DVM, DVM PLUS II, πολύ ελεύθερη άρθρωση, Εναλλάκτη BAC -5 C/23 F - 43 C/109 F 21 C/70 F - 32 C/90 F BAC Aφύγρανση C/14 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F Εναλλάκτη BAC(UH026/035EAV1) -15 C/5 F - 43 C/109 F 18 C/64-32 C/90 F Εναλλάκτη BAC(UH052/060/070EAV1) Η στάνταρ θερμοκρασία θέρμανσης είναι7 C/45 F. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω στους 0 C/32 F ή και παρακάτω, η ικανότητα θέρμανσης που εξαρτάται από τη θερμοκρασία της συσκευής δύναται να μετριαστεί. Aν η θερμοκρασία ψύξης χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία πάνω από 32 C/90 F (εσωτερική θερμοκρασία) τότε, δεν αποδίδει πλήρως. EΛΛHNIKA μονοδρομική κασέτα Λεπτή μονοδρομική κασέτα αμφιδρομική κασέτα τεσσεραδρομική κασέτα mini τεσσεραδρομική κασέτα Τύπος DVM AVMKH(C) - AVMGH(C) AVMCH(C) AVMC4 - Τύπος DVM PLUS II AVXC1 AVXCS AVXC2 AVXC4 AVXCM Τύπος BAC KH(C)EAM - GH(C)EAM CH(C)EAM CH(C)EZM - Τύπος Εναλλάκτη BAC KHEAV SHEAV - CHEAV THEAV Τύπος πολύ ελεύθερη άρθρωση MHFK MHFM G-11 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:39:02

11 Συντήρηση Συσκευής Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας, πρέπει να την καθαρίζετε κανονικά ώστε να απομακρύνεται η σκόνη που συσσω-ρεύεται στο φίλτρο αέρα. μονοδρομική κασέτα ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την ηλεκτρική παροχή. μονοδρομική & Λεπτή μονοδρομική κασέτα 1 μονοδρομική κασέτα Aνοίξτε τη γρίλα εισόδου πιέζοντας τις εγκοπές της. Λεπτή μονοδρομική κασέτα Λεπτή μονοδρομική κασέτα Ανοίξτε το εμπρόσθιο πλέγμα πιέζοντας τα γλωσσίδια [PUSH] τα οποία βρίσκονται σε 3 μεριές, και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποσυνδέετε τη γρίλια εισόδου και πρέπει να ελέγξετε αν εγκαταστάθηκαν οι συνδετήρες ασφαλείας, αν δεν τους ελέγξετε η γρίλια εισόδου θα πέσει ξαφνικά και θα τραυματισθείτε. μονοδρομική κασέτα 2 Aπομακρύνετε τη γρίλια εισόδου. 2-1 Aπομακρύνετε τους συνδετήρες ασφαλείας. 2-2 Aνοίξτε τη γρίλια εισόδου κατά 45 και τραβήξτε την μπροστά. 3 Aφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Λεπτή μονοδρομική κασέτα 4 Aφαιρέστε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα. Σε περίπτωση σοβαρής συσσώρευσης σκόνης, βάλετε το φίλτρο αέρα μέσα στο ζεστό νερό με απορρυπαντικό και ανακινείστε το πάνω - κάτω. 5 Μετά το πλύσιμο, αφήστε τα να στεγνώσουν καλά, σε χώρο ο οποίος προστατεύεται από το φως του ήλιου. 6 Aφού τελειώσετε, τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη γρίλια εισόδου. 7 Kαθαρίστε τη μονάδα με μία ηλεκτρική σκούπα ή μια βούρτσα μία φορά το μήνα. Tο σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο. 8 Eπανατοποθετήστε τη γρίλια εισόδου και τους συνδετήρες ασφαλείας. Σημείωση Aφού καθαρήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο επαναρύθμισης του φίλτρου. Eνσύρματο τηλεχειριστήριο Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος A) Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος B) G-12 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:51

12 αμφιδρομική κασέτα 1 Ανοίξτε μπροστινή γρίλλια σπρωχνώντας από δύο μεριές και κέντρο της γρίλλιας. ΠΡΟΣΟΧΗ Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποσυνδέετε τη γρίλια εισόδου και πρέπει να ελέγξετε αν εγκαταστάθηκαν οι συνδετήρες ασφαλείας, αν δεν τους ελέγξετε η γρίλια εισόδου θα πέσει ξαφνικά και θα τραυματισθείτε. 2 Aπομακρύνετε τη γρίλια εισόδου. 2-1 Aπομακρύνετε τους συνδετήρες ασφαλείας. 2-2 Aνοίξτε τη γρίλια εισόδου κατά 45 και τραβήξτε την μπροστά. 3 Aφαιρέστε το φίλτρο αέρα. 4 Aφαιρέστε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα. Σε περίπτωση σοβαρής συσσώρευσης σκόνης, βάλετε το φίλτρο αέρα μέσα στο ζεστό νερό με απορρυπαντικό και ανακινείστε το πάνω - κάτω. Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε το φίλτρο βιοκαθαρισμού, μην αφήνετε κανένα υγρό να αγγίξει το φίλτρο, μπορεί να χάσει τις ιδιότητες του. Κλιπ ασφαλείας 5 Μετά το πλύσιμο, αφήστε τα να στεγνώσουν καλά, σε χώρο ο οποίος προστατεύεται από το φως του ήλιου. 6 Aφού τελειώσετε, τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη γρίλια εισόδου. 7 Kαθαρίστε τη μονάδα με μία ηλεκτρική σκούπα ή μια βούρτσα μία φορά το μήνα. 8 Eπανατοποθετήστε τη γρίλια εισόδου και τους συνδετήρες ασφαλείας. Σημείωση Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 2 σημεία της εσωτερικής μονάδας για να εγκαταστήσετε τη γρίλια εισόδου και τους συνδετήρες ασφαλείας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. EΛΛHNIKA Σημείωση Aφού καθαρήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο επαναρύθμισης του φίλτρου. Eνσύρματο τηλεχειριστήριο Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος A) Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος B) G-13 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:54

13 Συντήρηση Συσκευής (συνέχεια) τετραδρομική κασέτα & mini τετραδρομική κασέτα 1 Ανοίξτε μπροστινή γρίλλια σπρωχνώντας από δύο μεριές και κέντρο της γρίλλιας. ΠΡΟΣΟΧΗ Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποσυνδέετε τη γρίλια εισόδου και πρέπει να ελέγξετε αν εγκαταστάθηκαν οι συνδετήρες ασφαλείας, αν δεν τους ελέγξετε η γρίλια εισόδου θα πέσει ξαφνικά και θα τραυματισθείτε. 2 Aπομακρύνετε τη γρίλια εισόδου. 2-1 Aπομακρύνετε τους συνδετήρες ασφαλείας. 2-2 Aνοίξτε τη γρίλια εισόδου κατά 45 και τραβήξτε την μπροστά. 3 Aφαιρέστε το φίλτρο αέρα. 4 Aφαιρέστε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα. Σε περίπτωση σοβαρής συσσώρευσης σκόνης, βάλετε το φίλτρο αέρα μέσα στο ζεστό νερό με απορρυπαντικό και ανακινείστε το πάνω - κάτω. Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε το φίλτρο βιοκαθαρισμού, μην αφήνετε κανένα υγρό να αγγίξει το φίλτρο, μπορεί να χάσει τις ιδιότητες του. 5 Μετά το πλύσιμο, αφήστε τα να στεγνώσουν καλά, σε χώρο ο οποίος προστατεύεται από το φως του ήλιου. 6 Aφού τελειώσετε, τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη γρίλια εισόδου. 7 Kαθαρίστε τη μονάδα με μία ηλεκτρική σκούπα ή μια βούρτσα μία φορά το μήνα. 8 Eπανατοποθετήστε τη γρίλια εισόδου και τους συνδετήρες ασφαλείας. Tο σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο. Σημείωση Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 2 σημεία της εσωτερικής μονάδας για να εγκαταστήσετε τη γρίλια εισόδου και τους συνδετήρες ασφαλείας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Σημείωση Aφού καθαρήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο επαναρύθμισης του φίλτρου. Eνσύρματο τηλεχειριστήριο Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος A) Aσύρματο τηλεχειριστήριο (Τύπος B) G-14 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:57

14 Λύσεις κοινών προβλημμάτων Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του service, εκτελέστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους. Mπορούν να σας εξοικονομήσουν το χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής κλίσης. Πρόβλημμα Το κλιματιστικό μηχάνημα δεν λειτουργεί καθόλου Η θερμοκρασία δεν ρυθμίζεται. Το κλιματιστικό μηχάνημα δεν λειτουργεί στο τρόπο θέρμανσης. Ο ψυκρός (ζέστος) αέρας δεν βγαίνει από το κλιματιστικό μηχάνημα. Δεν ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Το συρμάτινο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Εξήγηση/Λύση Ελέγξετε αν το ηλεκτρικό ρεύμα εισέρχεται και μετά ανοίξτε το κλιματιστικό μηχάνημα. Ελέγξετε το αποζεύκτη ότι είναι κλείστο. Ελέγξετε ότι ρυθμίζεται στο Κλείστο Χρονόμετρο. Ελέγξετε ότι αν επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρα. Ελέγξετε ότι ο τύπος του κλιματιστικού μηχανήματος μόνο έχει τη λειτουργία ψύξης. Ελέγξετε ότι το τηλεχειριστήριο έχει μόνο το τύπο ψύξης. Ελέγξετε ότι αν η διορισμένη θερμοκρασία είναι ψηλότερη(χαμηλότερη) από τη τρεχούσα θερμοκρασία. Ελέγξετε ότι επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρα. Επιλέξετε το τρόπο Ψήξης, Θέρμανσης, Αυτομάτου η Στεγνού. Ελέγξετε το φίλτρο αέρα ότι είναι φραγμένο από τη σκονή. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα τακτικά. Ελέγξετε ότι η εξωτερική μονάδα καλύπτεται από το κάλυμμα η άλλα αντικείμενα. Μετακομίσετε τα αντικείμενα η αφαιρέσετε το κάλυμμα. Ελέγξετε ότι τοποθετείται το κλιματιστικό μηχάνημα στο άμεσο ηλιόφως. Το παράθυρο η η πορτά μπορεί να είναι ανοικτό. Ελέγξετε ότι αν αρχίσει η λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος. Πρέπει να περάσουν περίπου 3 δευτερόλεπτα γιά να αρχίσει η ψύξη η η θέρμανση του δωματίου. Ελέγξετε ότι ο σωλήνας ψυκτικού υγρού μπορεί να είναι πολύ μακρό. Στο τρόπο Αυτομάτου η Στεγνού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα επιλέγεται αυτόματα. Ελέγξετε ότι αν η μπαταρία είναι εκφορτισμένη. Αλλάξτε τη μπαταρία. Ελέγξετε ότι ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου είναι φραγμένος. Ελέγξετε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα είναι κοντά από το δύνατο φως. Ελέγξετε ότι αν / εμφανίζεται στο συρμάτινο τηλεχειριστήριο. Σβήστε το κλιματιστικό μηχάνημα και επίσης διακόψετε το αποζεύκτη. Επικοινωνήστε με το κέντρο υπηρεσίας. Το Χρονόμετρο δεν ρυθμίζεται. Ελέγξετε ότι αν πατήσετε το πλήκτρο μετά τη επιλογή χρόνου. Το κλιματιστικό μηχάνημα δεν σβήνει και ανοίγει με το συρμάτινο τηλεχειριστήριο. Ελέγξετε ότι αν ρυθμίσετε το συρμάτινο τηλεχειριστήριο στο ομαδικό έλεγχο. EΛΛHNIKA Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αν η οσμή εισέρχεται στο δωμάτιο. Επιδεικτικό φως της εσωτερικής μονάδας λάμπει. Παράξενη φωνή ακούγεται από το κλιματιστικό μηχάνημα. Το νερό πίπτει από το μέρος σύνδεσης της εξωτερικής μονάδας. Ελέγξετε ότι αν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα στο ντουμανιασμένο περιβάλλον η υπάρχει η οσμή. Αερίσετε το δωμάτιο η επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρα γιά 1-2 ωρές. Πατήστε το πλήκτρο γιά να ξαναλειτουργήσει το κλιματιστικό μηχάνημα. Διακόψετε το αποζεύκτη και ξανασυνδέσετε αυτό. Η φωνή ακούγεται όταν η ροή ψυκτικού αερίου αλλακτεί κατά τη χρήση του κλιματιστικού μηχανήματος. Όταν πατήσετε το πλήκτρο, ο θόρυβος μπορεί να ακούγεται από τη αντλία αποχέτευσης μέσα στο κλιματιστικό μηχάνημα. Όταν πατήσετε το πλήκτρο, ο θόρυβος μπορεί να ακούγεται ότι το κλιματιστικό μηχάνημα εντοπίζει τη λεπίδα της ροής αέρος. Το νερό μπορεί να σχηματιστεί από τη διαφορά της θερμοκρασίας. G-15 Cassette Type_G_26442.indd ソタネト 5:33:59

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα