ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές"

Transcript

1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές ρ.. Νιάρχος Iνστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Η µαγνητική ροπή του ηλετρονίου και του ατόµου Η µαγνητική ροπή πολλών ατόµων Κατηγορίες µαγνητιkών υλικών Από τους νανοµαγνήτες στους γνωστούς µαγνήτες Εφαρµογές µαγνητικών υλικών - Μαγνητική εγγραφή - Αισθητήρες - Ιατρικές Εφαρµογές Magnetic Hyperthermia - Bιοιατρικές Εφαρµογές - ιαστηµικές εφαρµογές Μαγνητοηλεκτρικά- σπιν τρανζίστορ D-SCHOOL-05 1

2 VARIOUS SCALES Å mm m µm nm D-SCHOOL-05 2

3 Discovering Magnetism Supposedly, about 4,000 years ago in Minor Asia a shepard named Magnes discovered magnetism when the nails in his shoes stuck to a rock. This was because of the iron deposits in the rock. He called the rock magnetite, but it was never decided if he named it after himself or after the town he came from, Magnesia. By A.D. 1200, Chinese and European sailors used magnetic compasses to steer their ships. D-SCHOOL-05 3

4 Gilbert s Discovery William Gilbert published a book called "De Magnete" which became the standard one in Europe for electrical and magnetic phenomena. Magnus magnes ipse est globus terrestris. [The whole Earth is a magnet.] William Gilbert D-SCHOOL-05 4

5 A Magnetic Perpetual Motion Machine The US patent office was issuing patents for magnetic perpetual motion machines as late as the 1970's. D-SCHOOL-05 5

6 Scale of Magnet Field 650 T The Strongest Destructive Pulsed Magnet 0.4 T lodestone/magnetite (Fe 3 O 4 ) 60 T long pulse magnet 33 T continuous field magnet 0.3T house refrigerator magnets 3*10-5 T Surface of earth 2 T MRI machine 0.4 T stereo speaker magnets 3*10-10 T produced by human body 1 Tesla = 10 4 Oe D-SCHOOL-05 6

7 Uses of Magnetism Motors used in Cars, Airplanes and everywhere Magnetic Cranes Computer HardDrive MRI Magnetic levitation Train Etc. etc D-SCHOOL-05 7

8 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές VARIOUS MAGNETIC FIELDS D-SCHOOL-05 8

9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές The Bohr Atom Electrons Nucleus Orbit / Energy Level Atomic Structure to X-Rays 16 Atomic Atomic Spectra Spectra and and Bohr Bohr Model Model Atomic Atomic Spectra Spectra and and Bohr Bohr Model Model (2) (2) One One view view of of atomic atomic structure structure in in early early 20th 20th Bohr Bohr said said classical classical view view is is wrong. wrong. century century was was that that an an electron electron (e-) (e-) traveled traveled Need Need a a new new theory theory now now called called QUANTUM QUANTUM about about the the nucleus nucleus in in an an orbit. orbit. or or WAVE WAVE MECHANICS. MECHANICS. Electron Electron e- e- can can only only exist exist in in certain certain discrete discrete orbits orbits orbit + orbit called called stationary stationary states. states Classically Classically any any orbit orbit should should be be possible possible and and so so is is any any energy. e- e- is is restricted restricted to to QUANTIZED QUANTIZED energy energy states. states. energy But But a a charged charged particle particle moving moving in in an an Energy Energy of of state state = --C/n C/n 2 electric electric field field should should emit emit energy. 2 where where energy. C C is is a a CONSTANT CONSTANT End End result result should should be be destruction! n destruction! n = = QUANTUM QUANTUM NUMBER, NUMBER, n n = = 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, D-SCHOOL-05 9

10 THE ELECTRON and ITS PROPERTIES Discovery of the Electron Cathode Rays Red Hot Energy Transfer -ve cathode +ve anode In 1897 J.J. Thompson proposed the rather startling hypothesis that cathode rays were streams of negatively charged particles electrons. Atomic Structure to X-Rays 3 D-SCHOOL-05 10

11 ORIGIN OF MAGNETIC MOMENTς Magnetic moment originates from the motion of electrons SPIN ROTATION: S D-SCHOOL-05 11

12 ORIGIN OF MAGNETISM IN ATOMS Dipole Moments in Atoms Lecture 22-2 Electron as Source of Magnetism in Atoms In the classical picture of atoms, the electrons orbit the nuclei, and they also spin on their axes. Both of these effects produce current loops, and these current loops in turn produce magnetic dipole moments. Orbital angular momentum of an electron v 2 e q ur µ l = ( e) πr = ( rmev) = L 2π r 2m 2m e e eh µ l = n = nµ B 2 m e Bohr magneton orbital angular Momentum quantized as integer times h µ B J T ( / ) Spin angular momentum of an electron e eh µ S S =± m 2m e e Orbital magnetic moment Spin magnetic moment 2 electron spin ±½h h 34 h = ( J s) 2π Planck s constant in external B field U = urur µ B Total Moment = µ l + µ s D-SCHOOL-05 12

13 STERN GERLACH EXPERIMENT- QUANTIZATION of SPIN J=S=1/2 D-SCHOOL-05 13

14 FROM ATOMS to SOLIDS D-SCHOOL-05 14

15 ATOMS in EXTERNAL FIELDS- QUANTIZATION D-SCHOOL-05 15

16 PAULI PRINCIPLE- 3d metals electronic configuration ΓΕΝΙΚΑ Ions Spin direction of 3d orbitals # electrons Mag. Moment Ti3+, V µ Β Principle quantum number n = 1, 2, 3,.. describes orbital size and energy Angular momentum quantum number l = 0 to n-1 describes orbital shape Magnetic quantum number m l = l, l-1 -l describes orientation in space of the orbital relative to the other orbitals in the atom Spin quantum number m s = +1/2 or -1/2 describes the direction of spin of the e - on its axis Pauli Exclusion Principle: "no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers", or, only two electrons (of opposite spin) per orbital. Ti2+, V µ Β V2+, Cr3+, Mn µ Β Cr2+, Mn µ Β Mn2+, Fe µ Β Fe2+, Co µ Β Co µ Β Ni µ Β Cu µ Β Zn2+, Cu µ Β D-SCHOOL-05 16

17 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 17

18 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 18

19 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 19

20 The magnetic periodic table YELLOW: GREEN: PINK: BLUE: GRAY: RED: ferromagnetic at room temperature widely encountered in magnetic compounds of some importance in magnetism of little importance in magnetism of little or no importance in magnetism magnetically inert D-SCHOOL-05 20

21 D-SCHOOL-05 21

22 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές What determines the key properties of a magnetic material? (i) Magnetic moment per atom (ii) Magnetization* (iii) Curie temperature (iv) Magnetic anisotropy** D-SCHOOL-05 22

23 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 23

24 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές (1) D-SCHOOL-05 24

25 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 25

26 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 26

27 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 27

28 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MAΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Magnetic Domains in an Magnetic Domains in Garnet D-SCHOOL Amorphous Thin Film

29 Domain Wall Motion/Magnetization Rotation Ordinary Ferromagnetic Materials Consisting of Magnetic Domains D-SCHOOL-05 29

30 Hysteresis Loops Typical hysteresis loops [M(H) and B(H)] for a ferromagnetic material. (H c ) (M r ) (M s ) Area under loop represents the hysteresis losses. B=H+M D-SCHOOL-05 30

31 Soft and Hard Materials M H Soft Materials: Co, Ni, Fe, NiFe, etc. Low Anisotropy, low Hc Used where a high magnetic induction and low losses are required such as transformers. M Hard Materials: Sm-Co, NdFeB, CoPt, FePt, etc. H High anisotropy, High Hc Used where a high remanence is required such as permanent magnets D-SCHOOL-05 31

32 Permanent Magnets Hard magnets, also referred to as permanent magnets, are magnetic materials that retain their magnetism after being magnetized (retain alignment without the presence of external field). Energy has been stored in the magnets! The strongest hard magnets today are Nd-Fe-B and Sm-Co. The transition metals (Fe, Co) provide the high magnetization and the rare-earths (Nd, Sm) the high anisotropy. Maximum Energy product (BH) m is a parameter that characterizes the strength of a permanent magnet. (BH) m = (M r /2) 2 if H c =M r /2 D-SCHOOL-05 32

33 Development of (BH) max D-SCHOOL-05 33

34 Nanocomposite Magnets: Next Generation Magnets Consist of a fine mixture of soft and hard phases with enhanced remanence and energy products in the nanocomposites bulk Multilayers M M M Coarse mixture H H H Hard Phase High H c Soft Phase High M s Hard + Soft Fine mixture For optimum exchange coupling, D s =2 δ wh (10 nm for Nd-Fe-B) D-SCHOOL-05 34

35 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MAGNETIC RECORDING D-SCHOOL-05 35

36 Basic Principles of Magnetic Recording Longitudinal Recording D-SCHOOL-05 36

37 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MAGNETIC RECORDING RECORDING Writing data on a storage medium Reading data from a storage medium by GMR head D-SCHOOL-05 37

38 GMR- RECORDING HEADS D-SCHOOL-05 38

39 SPIN VALVE ANIMATION S1 AF P F S2 V sig =-JW ½ ρ cosθ θ = 180 θ =90 θ =90 θ =90 θ =0 D-SCHOOL-05 39

40 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές Computational Micromagnetics MAGNETIC RECORDING Use uniform rectangular discretizations for both media and reader stack. Magnetization M is uniform in each cell. Magnetization damping follows Landau-Lifshitz-Gilbert Equation dm = γm H dt eff λ M s M ( M H γ = the gyromagnetic ratio of the free electron spin λ = damping constant eff ) H eff M D-SCHOOL-05 40

41 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MAGNETIC RECORDING D-SCHOOL-05 41

42 FUNDAMENTALS OF SPIN 1 In addition to their mass and electric charge, electrons have an intrinsic quantity of angular momentum called spin, almost as if they were tiny spinning balls. 2 Associated with the spin is a magnetic field like that of a tiny bar magnet lined up with the spin axis. 3 Scientists represent the spin with a vector. For a sphere spinning "west to east" the vector points "north" or "up." It points "down" for the opposite spin. 4 In a magnetic field, electrons with "spin up" and "spin down" have different energies. 5 In an ordinary electric circuit the spins are oriented at random and have no effect on current flow. 6 Spintronic devices create spin-polarized currents and use the spin to control current flow D-SCHOOL-05 42

43 SPINTRONICS D-SCHOOL-05 43

44 SPINTRONICS D-SCHOOL-05 44

45 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές SPINTRONICS D-SCHOOL-05 45

46 MEMORIES and NEW MAGNETIC MEMORIES (MRAMS) D-SCHOOL-05 46

47 MEMORIES and NEW MAGNETIC MEMORIES (MRAMS) D-SCHOOL-05 47

48 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ D-SCHOOL-05 48

49 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές Magnetic Separation-Biosampling GMR- Sensor D-SCHOOL-05 49

50 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές Bio-Magnetic GMR Sensors Advantage over other sensing methods (Flurescent, Radioactive, etc.): Schematic of the GMR sensor elements, showing the binding of a magnetic nanoparticle to one or the sensor elements. Take advantage of GMR s sensitivity, low cost, and high density Constant signal Little background Insensitive to ambient light More compact than optical methods Can be manipulated externally D-SCHOOL-05 50

51 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές D-SCHOOL-05 51

52 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές BIOMEDICAL APPLICATIONS-HYPERTHERMIA FM particles possess hysteretic properties when exposed to a time varying magnetic field, which gives rise to magnetically induced heating. The amount of heat generated per unit volume is given by the frequency multiplied by the area of the hysteresis loop: D-SCHOOL-05 52

53 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές Advantages of nanoparticles for MFH 60 High Specific Adsorption Rate compared to microparticles Cell MFH Size Targeting of Different Organs Temperature ( C) Time (seconds) Different Modification of Nanoparticles for the targeting of different cells Etc. D-SCHOOL-05 53

54 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MRI-Enchancement D-SCHOOL-05 54

55 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές MRI With ΜαγνητικάNanoparticles Highly Sensitive in Detecting Prostate Cancer Metastases By Anthony J. Brown, MD NEW YORK Jun 18, 2003 (Reuters Health) - Highresolution MRI with magnetic nanoparticles is highly sensitive in detecting clinically occult lymphnode metastases in prostate cancer, according to a new report. In fact, routine use of this modality preoperatively could obviate many unneeded surgeries. MRI with nanoparticles correctly identified all of the patients with nodal disease. In addition, on nodeby-node analysis, the sensitivity of this modality, at 90.5%, was significantly higher than that of conventional MRI, at 35.4% (p < 0.001). D-SCHOOL-05 55

56 PM APPLICATIONS AT HIGH TEMPERATURES Selected current classes of materials.- MAGNETIC MATERIALS BULK MAGNETS-APPLICATIONS Ion Beam Thruster Fig. Xenon gas is delivered to the thruster, ionized, Accelerated and neutralized. D-SCHOOL-05 56

57 Deformable mirror for adaptive optics (astronomy, ophtalmology) Reflective layer z Flexible membrane Silicon ring ±5 µm r membrane magnets coils Magnets Array of planar micro-coils Silicon waffer Si 2" 19 coils Ø 6 mm (hexagonal array) (=> up to several 100 to 1000s pixels) D-SCHOOL-05 57

58 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές A guide to Magnetism throughout the ages Τhe sevem moments of magnetism D-SCHOOL-05 58

59 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Από τη µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σε εφαρµογές καθηµερινές και µελλοντικές ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Dr. D. Petridis Dr. A. Simopoulos Dr. P. Panagiotopoulos- U of Ioannina Dr. V. Karanasos Dr. C. Christides- U of Patras Dr. G. Hadjipanayis- U of Delaware Dr. L. Castaldi Dr. A. Tarvlos Dr. C. Giannakopoulos Dr. E. Devlin Dr. V. Tzitzios Dr. A. Speliotis Mr. E. Manios Mr. V. Alexandrakis D-SCHOOL Also Projects HIDEMAR DYNAMICS DYNASPIN M2EMS

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου 1 Αγλαΐα Τυπάλδου Αθηνά Τζιτζιμπάση Αλέξανδρος Μαδούρος Ανδρέας Τυπάλδος Αντωνία Σιάγκα Βάσια Κεφαλάκη Βασίλης Παπαϊωάννου Γεωργία Κονδύλη Γιάννης Παναγιώτου Γιώργος Λύκος Γιώργος Τσιβακούδης Γιώργος Χασάπας

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Τα Νέα 77 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Αρ. 77 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 The Federation of International Geo-Engineering Societies (FedIGS) is

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 15 ΟΜΙΛΙΕΣ ευτέρα 29 Αυγούστου 2005, 08:45-19:00, Αίθουσα Τελετών 08:45-12:30 Μικροηλεκτρονική και Οπτοηλεκτρονική 12:30-13:00 Φωτονική και Οπτικές ιδιότητες 13:00-13:15 Αρχαιοµετρικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΝΩΣΗ EURATOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Βόλοςς 14--19 Απριιλίίου 2008 -- Παννεεπιισττήμιιο Θεεσσαλίίαςς (Αμφιθέατρα Μηχανολόγων & Χωροταξίας) ABSTRACTS 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2 Muon Spectroscopy in Semiconductors E A Davis Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB2 3QZ, UK Although muons have a mass one-ninth

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS 1. Organisational Chart page 1 Preface page 3 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity Report 2.2

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Recall (Process and Elements of Radio

Διαβάστε περισσότερα

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Science Department of Physics Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics Laboratory of Astronomy Diploma Thesis: Discovery probability of transiting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΩΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΙΓΜΑ ΝΑΝΟΪΝΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ELECTROSPINNING, CHROMIC MATERIALS, BLEND NANOFIBERS,

Διαβάστε περισσότερα

ORGANISATIONAL CHART 2006

ORGANISATIONAL CHART 2006 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2005-2006 2 ANNUAL REPORT 2005-2006 CONTENTS 1. Organisational Chart page 4 Preface page 5 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS Prokopis Appios Limassol 2013 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction Stavros Iezekiel Department of Electrical and Computer Engineering University of Cyprus iezekiel@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γραφείο Εκπαίδευσης Αθήνα 2009

Επιµέλεια: Γραφείο Εκπαίδευσης Αθήνα 2009 Επιµέλεια: Γραφείο Εκπαίδευσης Αθήνα 2009 6 17 Ιουλίου 2009 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: Spin polarization: from the EPR paradox to coupling and Giant Magnetoresistance in layered magnetic structures Prof. P. Grünberg

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης ΤμήμαΦυσικής Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 ΙωάννηςΝομίδης Διδακτορικήδιατριβή Θεσσαλονίκη,Σεπτέμβριος213 Aristotle

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση Τα Νέα 55 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση την 4 η Ishihara Lecture Την 4 η Ishihara Lecture θα παρουσιάση ο καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του

Διαβάστε περισσότερα

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Novel Scenarios and Applications Beyond 2020 Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Scope Presentation of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών Διεύθυνση : Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Εξοικονομείστε χρόνο απο τις αγορές σας, συνδεθείτε online σήμερα Παραγγείλτε online στη RS και βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Τα Νέα Αρ. - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα (συμμετοχές μελών

Διαβάστε περισσότερα