UltraMix Stand Mixer KM4xxx

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UltraMix Stand Mixer KM4xxx"

Transcript

1 UltraMix Stand Mixer KM4xxx GB

2 Anleitung Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing Lees het veiligheidsadvies op pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Mode d emploi Avant d utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 22 carefully.

3 G A H L E B GB C M N I J K d gr nl f Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Motorkopf (kippbar) B. Geschwindigkeitsregler C. Motorblock. Neigekopf- Verriegelungshebel E. Arbeitslicht. Zubehörvorrichtung G. Rührerwelle H. Edelstahlschüssel I. Schüsselverriegelungsplatte J. Rutschfeste üße K. Netzkabel L. Schneebesen M. Beschichteter lachrührer N. Beschichteter Knethaken A. Κεφαλή μοτέρ (με δυνατότητα κλίσης) B. Επιλογέας ταχύτητας C. Περίβλημα. Μοχλός ασφάλισης κλίσης κεφαλής E. Φωτισμός εργασίας. Υποδοχή εξαρτημάτων G. Άξονας εξαρτημάτων H. Mπολ από ανοξείδωτο ατσάλι I. Πλάκα συγκράτησης μπολ J. Αντιολισθητικά πέλματα K. Καλώδιο τροφοδοσίας L. Συρμάτινος αναδευτήρας M. Επικαλυμμένος επίπεδος αναδευτήρας N. Επικαλυμμένος γάντζος ζύμης A. Motorkop (kantelbaar) B. Snelheidsknop C. Behuizing. Kantelvergrendeling kop E. Werkverlichting. Bevestigingshub G. Bevestigingsschacht H. Roestvrijstalen kom I. Klemplaat kom J. Anti-slip pootjes K. Stroomkabel L. Garde M. Gecoate platte klopper N. Gecoate deeghaak A. Bras moteur (inclinable) B. Sélecteur de vitesse C. Socle moteur. Levier de verrouillage du bras moteur E. Voyant de fonctionnement. Adaptateur à accessoires G. Tige de fixation des accessoires H. Bol en acier inoxydable I. Plaque de fixation du bol J. Pieds antidérapants K. Cordon d alimentation L. ouet métallique M. Batteur plat (avec revêtement) N. Crochet à pétrir (avec revêtement) 3

4 d Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Halten Sie Kinder vom Gerät und dem Netzkabel fern. Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung vorsichtig vor. ie Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen ähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. as Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und requenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt! as Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden. as Gerät immer auf eine ebene läche stellen. as Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder wenn es unbeaufsichtigt ist, immer von der Stromversorgung trennen. as Gerät darf nicht im reien verwendet werden. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere lüssigkeiten. as Kabel nicht über die Kante des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen lassen. as Kabel darf nicht mit einer heißen läche, einschließlich Ofen, in Kontakt kommen. Niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller, die nicht empfohlen oder verkauft werden, verwenden. ies könnte zu Verletzungen führen. Vergewissern Sie sich vor dem Auseinanderbauen und der Reinigung, dass der Motor zum Stillstand gekommen ist. Vermeiden Sie die Kontakt mit beweglichen Teilen. ie Berührung kann Verletzungen zur olge haben! Beim Gebrauch des Gerätes keine anderen Werkzeuge oder Utensilien verwenden. as Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen. Sicherstellen, dass sich alle losen Teile und Ihre Kleidung/Accessoires beim Betrieb außer Reichweite des Gerätes befinden. Arbeiten Sie nie mit kochenden lüssigkeiten (maximal 90 C). Verwenden Sie das Gerät nicht zum Umrühren von arbe. Unmittelbar drohende Gefahr einer Explosion! Schalten Sie das Gerät nicht ohne Schüssel ein, wenn Sie den Schneebesen, lachrührer oder Knethaken verwenden. ieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. er Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. 4

5 gr Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά. Χρειάζεται προσοχή κατά το χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του μπολ και το πλύσιμο. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και εφόσον αντιλαμβάνονται τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, το περίβλημα έχει φθαρεί. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν δεν επιτηρείται και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας εστιών μαγειρέματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή ανταλλακτικά από άλλους κατασκευαστές που δεν συνιστούνται ή πωλούνται. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού ατόμων. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει τελείως πριν την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό. Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό! Μη χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία ή μαγειρικά σκεύη κατά τη χρήση της συσκευής. Επιτηρείτε αυτό το προϊόν όταν λειτουργεί. Φροντίστε όλα τα ελεύθερα υλικά και τα ρούχα/αξεσουάρ σας να βρίσκονται μακριά όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να μην επεξεργάζεστε ποτέ υγρά σε θερμοκρασία βρασμού (μέγ. θερμοκρασία 90 C) Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για ανάμιξη μπογιάς. Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με το συρμάτινο αναδευτήρα, επίπεδο αναδευτήρα ή το γάντζο ζύμης χωρίς το μπολ στη θέση του. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. GB 5

6 nl Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. it apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de kom leegmaakt en tijdens het reinigen. it apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico s te vermijden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand bij het apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. ompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat het snoer niet in contact komt met een heet oppervlak, inclusief het fornuis. Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die niet door ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van persoonlijk letsel met zich mee. Controleer of de motor volledig is gestopt voordat u het apparaat demonteert en reinigt. Vermijd contact met bewegende onderdelen. it kan lichamelijk letsel veroorzaken! Gebruik nooit andere hulpmiddelen of keukengerei tijdens gebruik van het apparaat. Laat dit product nooit onbeheerd achter als het in werking is. Houd alle losse items en uw kleding/accessoires uit de buurt tijdens gebruik van dit apparaat. Verwerk nooit kokende vloeistoffen (max 90 C). Gebruik dit apparaat niet om verf te mengen. it is gevaarlijk en kan leiden tot een explosie! e hulpstukken garde, klopper of deeghaak niet gebruiken zonder de kom bij gebruik van het apparaat. it apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. 6

7 f Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d utiliser la machine pour la première fois. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. L appareil et son cordon d alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants. Soyez prudent lors de la manipulation des lames, qui sont coupantes, lors du vidage du bol et lors du nettoyage. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l expérience sont insuffisantes, à condition d être surveillés ou d avoir reçu des instructions concernant l utilisation sécurisée de l appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l appareil. L appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Ne jamais utiliser ou mettre en marche l appareil si le cordon d alimentation est endommagé ; le corps de l appareil est endommagé. Si l appareil ou le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d éviter tout danger. L appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale. Toujours débrancher l appareil de l alimentation s il est laissé sans surveillance et avant assemblage, démontage ou nettoyage. Cet appareil est réservé à une utilisation à l intérieur uniquement. Ne plongez pas l appareil, son cordon ou sa prise dans l eau ni dans aucun autre liquide. Ne laissez pas le cordon d alimentation dépasser du bord de la table ou du comptoir. Ne le mettez pas en contact avec une surface chaude, notamment sur une cuisinière. N utilisez jamais d accessoires ou pièces faites par un autre fabriquant qui n est pas recommandé ou vendu ; risque de blessure. Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de démonter et de nettoyer les pièces de l appareil. Évitez le contact avec les parties mobiles, qui pourrait provoquer des blessures! N utilisez pas d autres outils ni d autres ustensiles lors de l utilisation de l appareil. Ne quittez pas cet appareil des yeux lorsqu il est en marche. Assurez-vous de tenir à l écart toutes les matières libres ainsi que vos vêtements/ accessoires lorsque vous utilisez ce produit. Ne jamais utiliser l appareil avec des liquides bouillants (max. 90 C). Ne pas utiliser cet appareil pour mélanger de la peinture. Attention, danger, risque d explosion! Ne faites jamais fonctionner l appareil avec le fouet métallique, le batteur plat ou le crochet de pétrissage si le bol n est pas en place. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d une utilisation incorrecte ou inadaptée de l appareil. GB 7

8 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation nl 1. Vor der ersten Inbetriebnahme: Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Reinigen Sie die Zubehörteile von Hand mit einer warmen Spülmittellösung oder im Geschirrspüler. (Abgesehen vom Schneebesen sind die Zubehörteile spülmaschinenfest.) Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Vorsicht: Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser! Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. 1. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. (Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων, εκτός ευρμάτινος αναδευτήρας.) Τα εξαρτήματα πρέπει να πλένονται στο χέρι. Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα νωπό πανί. Προσοχή: Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ σε νερό! Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως. 1. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Was alle accessoires met de hand af in een warm sopje of met de afwasautomaat. (e accessoires zijn vaatwasbestendig, behalve de garde.) Veeg het motorblok schoon met een vochtige doek. Let op: ompel het motorblok nooit onder in water! Laat alle onderdelen goed drogen. 2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene läche. Zurückkippen des Motorkopfs: Setzen Sie mit der einen Hand den Verriegelungshebel auf die Position Entriegelt und kippen Sie mit der anderen Hand den Motorkopf zurück. In der zurückgekippten Position rastet der Motorkopf ein. Achtung: inger und Hände dürfen nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen kommen. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μετακίνηση της κεφαλής μοτέρ προς τα επάνω: Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης κλίσης της κεφαλής στην ξεκλειδωμένη θέση με το ένα χέρι και σηκώστε την κεφαλή μοτέρ επάνω με το άλλο χέρι. Μόλις φτάσει στην επάνω θέση κλειδώνει. Προειδοποίηση: Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια σας μακριά από περιοχές με κινούμενα μέρη. 2. Plaats het apparaat op een vlak oppervlak. Kantel de motorkop omhoog: Zet met de ene hand de kantelvergrendeling van de kop op Open en kantel met uw andere hand de motorkop omhoog. e kop vergrendelt wanneer deze omhoog staat. Waarschuwing: Houd uw vingers en handen uit de buurt van draaiende delen. 3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf O. Setzen Sie die Edelstahlschüssel auf die Schüsselverriegelungsplatte. rehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn fest. Achtung: Schalten Sie das Gerät nicht ohne Schüssel ein, wenn Sie den Schneebesen, lachrührer oder Knethaken verwenden. 3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση «O». Τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι στην πλάκα συγκράτησης μπολ. Μετακινήστε το μπολ δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με το συρμάτινο αναδευτήρα, επίπεδο αναδευτήρα ή το γάντζο ζύμης χωρίς το μπολ στη θέση του. 3. Zet de snelheidsknop op O. Zet de roestvrij stalen kom op de klemplaat. raai de kom rechtsom vast. Waarschuwing: e hulpstukken garde, klopper of deeghaak niet gebruiken zonder de kom bij gebruik van het apparaat. f 1. Avant d utiliser l appareil pour la première fois : ébrancher l appareil et nettoyer toutes les pièces. Lavez tous les accessoires à la main, à l eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. (Les accessoires sont lavables au lavevaisselle sauf le fouet métallique.) Nettoyer l unité du moteur à l aide d un tissu humide. Attention : Ne jamais immerger le moteur dans l eau! Laisser soigneusement sécher toutes les pièces. 2. Placer l appareil sur une surface plane. Inclinaison du capot du moteur vers le haut : Mettre le levier de verrouillage du bras moteur en position déverrouillage, puis basculer le bras moteur vers le haut. Une fois le bras incliné vers le haut, il se verrouille. Avertissement : Garder les doigts et les mains hors de portée des pièces mobiles. 3. Mettre le sélecteur de vitesse sur «O». Placer le bol en acier inoxydable sur sa plaque de fixation. Tourner le bol dans le sens des aiguilles d une montre jusqu à atteindre la position de verrouillage. Avertissement : Ne faites jamais fonctionner l appareil avec le fouet métallique, le batteur plat ou le crochet de pétrissage si le bol n est pas en place. 8

9 GB 4. Befestigen von Zubehörteilen an der Rührerwelle: Richten Sie die Kerbe oben auf dem Zubehörteil am Stift der Rührerwelle aus. rücken Sie das Zubehörteil nach oben und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis der Stift einrastet. Zum Entfernen des Zubehörteils drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn und ziehen es von der Welle ab. 5. Absenken des Motorkopfs: Stellen Sie mit der einen Hand den Verriegelungshebel auf die Position Entriegelt und senken Sie mit der anderen Hand den Motorkopf nach unten ab. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 6. rehen Sie den Geschwindigkeitsregler von der Position O zur gewünschten Geschwindigkeit (1-10). Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler nach Abschluss des Rührvorgangs durch rehung zurück auf O und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. 4. Τοποθετήστε ένα εξάρτημα στον άξονα εξαρτημάτων: Ευθυγραμμίστε την υποδοχή στο πάνω μέρος του εξαρτήματος με τον πείρο στον άξονα εξαρτημάτων. Σπρώξτε το εξάρτημα προς τα επάνω και στρέψτε το αριστερόστροφα έως ότου ο πείρος ασφαλίσει στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, γυρίστε το δεξιόστροφα και τραβήξτε. 5. Μετακίνηση της κεφαλής μοτέρ προς τα κάτω: Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης κλίσης της κεφαλής στην ξεκλειδωμένη θέση με το ένα χέρι και κατεβάστε την κεφαλή μοτέρ κάτω με το άλλο χέρι. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 6. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχύτητας από τη θέση «O» στην επιθυμητή ταχύτητα (1-10). Όταν η ανάμιξη έχει ολοκληρωθεί, στρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση «O» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 4. Zet een opzetstuk op de schacht: Zorg ervoor dat de opening aan de bovenkant van het opzetstuk over het pinnetje valt op de schacht. ruk het opzetstuk omhoog en draai het linksom tot het pennetje vastklikt. raai het opzetstuk rechtsom om het te verwijderen en trek het omlaag. 5. Kantel de motorkop omlaag: Zet met de ene hand de kantelvergrendeling van de kop op Open en kantel met uw andere hand de motorkop omlaag. Steek de stekker in het stopcontact. 6. Zet de snelheidsknop van O op de gewenste snelheid (1-10). Zet als het mixen klaar is de snelheidsknop op O en haal de stekker uit het stopcontact. 4. Placer un accessoire sur tige à accessoires à accessoires : Positionner l accessoire en respectant le sens d introduction de celui-ci, enclencherle en exerçant une pression puis tourner d un quart sur la droite pour le verrouiller. Pour le retrait appuyer sur l accessoire et le tourner d un quart sur la gauche. 5. Abaisser le bras du robot : positionner le levier en mode déverrouillage puis incliner le bras vers le bas. Brancher la prise sur le secteur. 6. Sélectionner la vitesse souhaitée (1à10). Une fois l utilisation terminée, positionner le sélecteur de vitesse en position O et débrancher l appareil. 9

10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation nl 7. Arbeitslicht und Betriebsanzeige: Wenn das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist und eine Geschwindigkeit ausgewählt wurde, leuchtet am Geschwindigkeitsregler eine blaue LE-Anzeige auf. Ein zusätzliches Licht beleuchtet die Arbeitsfläche. Wenn der Geschwindigkeitsregler auf O gestellt wird, schaltet sich das Licht nach 3 Minuten automatisch aus. 7. Φωτισμός εργασίας και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και είναι επιλεγμένη μια ταχύτητα, μια μπλε λυχνία LE ανάβει γύρω από τον επιλογέα ταχύτητας. Ένας φωτισμός εργασίας ανάβει επίσης πάνω από την περιοχή εργασίας. Εάν ο επιλογέας ταχύτητας μετακινηθεί στη θέση «O», ο φωτισμός εργασίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά. 7. Werkverlichting en stroomlampje: Als de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en er een snelheid is geselecteerd, dan branden er blauwe LE-lampjes bij de snelheidsknop. e werkverlichting verlicht ook het werkgebied. Als de snelheidsknop op O wordt gezet, gaat de werkverlichting automatisch na 3 minuten uit. 8. Hinweis: alls der Geschwindigkeitsregler eingeschaltet wird, bevor der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird, blinken sowohl die blaue LE des Geschwindigkeitsreglers als auch die Betriebsanzeige, um anzuzeigen, dass der Geschwindigkeitsregler nicht ausgeschaltet wurde. Sobald der Geschwindigkeitsregler auf O gestellt wird, hören die Anzeigen auf zu blinken. Sie können jetzt normal weiterarbeiten. 8. Σημείωση: Αν ο επιλογέας ταχύτητας είναι ήδη ενεργοποιημένος προτού η συσκευή συνδεθεί, η μπλε λυχνία LE του επιλογέα ταχύτητας και ο φωτισμός εργασίας θα αναβοσβήνουν για να υποδείξουν ότι ο επιλογέας ταχύτητας έχει μείνει ενεργοποιημένος. Στρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση O και η λυχνία και ο φωτισμός θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Κατόπιν συνεχίστε τη λειτουργία κανονικά. 8. Opmerking: Als de snelheidsknop al is aangezet voordat het apparaat is aangezet, dan knipperen zowel het blauwe LE-lampje van de snelheidsknop als het werklampje om u te laten weten dat de snelheidsknop nog aan staat. raai de snelheidsknop naar uit en de lampjes stoppen met knipperen. Vervolgens kunt u verder gaan met het gebruik. f 7. Voyant de fonctionnement et rétroéclairage du sélecteur de vitesse : Si l appareil est branché et qu une vitesse est sélectionnée, une LE bleue s allume autour du sélecteur de vitesse. Un voyant de fonctionnement placé sous le bras moteur s allume automatiquement lors de la mise en route de la machine et s éteint automatiquement 3 mn après l arrêt de celle-ci. 8. Remarque : Si le sélecteur de vitesse est déjà activé avant que l appareil soit branché, la LE bleue du sélecteur de vitesse et le voyant de fonctionnement clignoteront tous les deux pour vous avertir que le sélecteur de vitesse est resté activé. Mettre le sélecteur de vitesse sur «O» pour que les voyants s éteignent, puis reprendre l utilisation normale de l appareil. 10

11 Weitere unktionen / Άλλες λειτουργίες Overige functies / Autres fonctions GB 1. Zubehörvorrichtung: as Gerät wird mit einer integrierten Zubehörvorrichtung geliefert. Lesen und beachten Sie stets die den Zubehörteilen beigefügten Anleitungen zur korrekten und sicheren Nutzung. 2. Anpassen der Rührerwelle: as Gerät ist ab Werk so eingestellt, dass der lachrührer den Boden der Schüssel nicht berührt. Wenn der lachrührer den Boden der Schüssel berührt oder zu weit von den Seiten entfernt ist, lässt sich der Abstand leicht korrigieren. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf O und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Kippen Sie den Motorkopf zurück. Passen Sie die Schraube mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers an. rehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Rührerwelle anzuheben bzw. im Uhrzeigersinn, um sie abzusenken. 1. Υποδοχή εξαρτημάτων: Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα εξαρτημάτων πολλαπλών χρήσεων. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται με κάθε εξάρτημα για τη σωστή και ασφαλή χρήση. 2. Ρύθμιση του άξονα εξαρτημάτων: Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο έτσι ώστε ο επίπεδος αναδευτήρας να μην ακουμπάει τον πάτο από το μπολ. Εάν ο επίπεδος αναδευτήρας ακουμπάει στον πάτο του μπολ ή εάν βρίσκεται πολύ μακριά από τις πλευρές, μπορείτε να τον ρυθμίσετε σωστά. Δείτε το βήμα 3 για περαιτέρω οδηγίες. 3. Στρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση «O» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μετακινήστε την κεφαλή μοτέρ προς τα πίσω. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τη βίδα. Στρέψτε αριστερόστροφα για να σηκώσετε τον άξονα εξαρτημάτων, στρέψτε δεξιόστροφα για να τον κατεβάσετε. 1. Bevestigingshub: Het apparaat heeft een ingebouwde multifunctionele bevestigingshub. Lees en volg de instructies van elk opzetstuk zorgvuldig voor correct en veilig gebruik. 2. Afstellen van de bevestigingsschacht: Het apparaat is in de fabriek afgesteld zodat de platte klopper tot op de bodem van de kom komt. Als de platte klopper de bodem raakt van de kom of te ver van de kant is, dan kunt u het afstellen. Zie 3 voor verdere instructies. 3. Zet de snelheidsknop op O en haal de stekker uit het stopcontact. Kantel de motorkop naar achteren. Gebruik een schroevendraaier om de schroef af te stellen. raai linksom om de bevestigingsschacht hoger af te stellen en rechtsom om deze lager af te stellen. 1. Adaptateur à accessoires : L appareil est équipé d un adaptateur à accessoires multi-usage. Merci de lire et de suivre attentivement les instructions fournies avec chaque accessoire pour une utilisation correcte et sécurisée. 2. Réglage de la tige de fixation des accessoires : L appareil est réglé en usine de sorte que le batteur plat ne touche pas le fond du bol. Si le batteur plat touche le fond du bol ou est trop éloigné des côtés, il est possible de le régler manuellement. Voir la section 3 pour plus d instructions. 3. Positionner le sélecteur de vitesse sur O et débrancher l appareil. Incliner le bras moteur du moteur vers l arrière. Utiliser un tournevis plat pour régler la vis. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d une montre pour faire remonter la tige de fixation des accessoires ; tourner la vis dans le sens des aiguilles d une montre pour l abaisser. 11

12 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien nl f 1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Reinigen Sie die Zubehörteile von Hand mit einer warmen Spülmittellösung oder im Geschirrspüler. (Abgesehen vom Schneebesen sind die Zubehörteile spülmaschinenfest.) Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Vorsicht: Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser! Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. (Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων, εκτός ευρμάτινος αναδευτήρας.) Τα εξαρτήματα πρέπει να πλένονται στο χέρι. Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα νωπό πανί. Προσοχή: Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ σε νερό! Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως. 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Was alle accessoires met de hand af in een warm sopje of met de afwasautomaat. (e accessoires zijn vaatwasbestendig, behalve de garde.) Veeg het motorblok schoon met een vochtige doek. Let op: ompel het motorblok nooit onder in water! Laat alle onderdelen goed drogen. 1. ébrancher l appareil et nettoyer toutes les pièces. Lavez tous les accessoires à la main, à l eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. (Les accessoires sont lavables au lavevaisselle sauf le fouet métallique.) Nettoyer l unité du moteur à l aide d un tissu humide. Attention : Ne jamais immerger le moteur dans l eau! Laisser soigneusement sécher toutes les pièces. 2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel oder Metallschwämme. 2. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια όταν καθαρίζετε την συσκευή. 2. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes om het apparaat schoon te maken. 2. N utiliser ni produits nettoyants abrasifs ni grattoirs pour le nettoyage de l appareil. 12

13 ehlersuche / Επίλυση προβλημάτων d ehlersuche Symptom Ursache Abhilfe er Motor verlangsamt sich während des Betriebs. er Motor funktioniert nicht. ie Teigmenge überschreitet möglicherweise die maximale üllmenge. er Teig ist möglicherweise zu feucht und klebt daher am Schüsselrand. as Gerät ist nicht an einer Steckdose angeschlossen. en Teig entfernen und in zwei Portionen aufteilen. Mehr Mehl hinzugeben, jeweils 1 Teelöffel bis der Motor wieder beschleunigt. Solange weiterverarbeiten, bis sich der Teig vom Rand der Schüssel gelöst hat. as Gerät vor Betrieb an eine Steckdose anschließen. GB as Gerät vibriert/bewegt sich während des Betriebs. as Zubehörteil berührt während des Rührvorgangs den Boden der Edelstahlschüssel. Arbeitslicht und Betriebsanzeige blinken. ie Gummifüße sind nass. ies ist normal bei schweren Lebensmitteln (z. B. Teig oder Käse). ie Höhe der Rührerwelle ist falsch eingestellt. er Geschwindigkeitsregler wurde nicht ausgeschaltet. Sicherstellen, dass die Gummifüße auf der Geräteunterseite sauber und trocken sind. Lebensmittel entfernen und in zwei Portionen aufteilen. Passen Sie die Höhe der Rührerwelle an. rehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position O. Επίλυση προβλημάτων Σύμπτωμα Αιτία Αντιμετώπιση Ο κινητήρας μειώνει ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ποσότητα της ζύμης ενδέχεται να υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για επεξεργασία. Αφαιρέστε τη μισή ποσότητα και επεξεργαστείτε την σε δύο δόσεις. Ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Η συσκευή δονείται/ κινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το εξάρτημα γδέρνει το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι κατά τη λειτουργία. Ο φωτισμός εργασίας και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνουν. Η ζύμη ενδέχεται να είναι πολύ υγρή, κολλάει στις πλευρές του μπολ. Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Τα ελαστικά πέλματα είναι υγρά. Αυτό είναι φυσιολογικό για βαριά φορτία (π.χ. βαριά ζύμη, τυρί). Το ύψος του άξονα εξαρτημάτων δεν είναι σωστό. Ο επιλογέας ταχύτητας έχει μείνει στη θέση ενεργοποίησης. Προσθέστε περισσότερο αλεύρι, 1 κουταλιά της σούπας τη φορά έως ότου αυξηθεί η ταχύτητα του κινητήρα. Επεξεργαστείτε τη ζύμη έως ότου καθαρίσει τις πλευρές του μπολ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στην πρίζα πριν από τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά πέλματα στο κάτω μέρος της μονάδας είναι καθαρά και στεγνά. Αφαιρέστε τη μισή ποσότητα και επεξεργαστείτε την σε δύο δόσεις. Ρυθμίστε το ύψος του άξονα εξαρτημάτων. Στρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση «O». 13

14 Problemen oplossen / Gestion des pannes Problemen oplossen Symptoom Oorzaak Oplossing Tijdens het gebruik vertraagt de motor. e hoeveelheid deeg overschrijdt de maximale capaciteit. Verwijder de helft van het deeg en verwerk het in twee delen. e motor werkt niet. Het apparaat trilt/beweegt tijdens het gebruik. Het opzetstuk schraapt langs de roestvrij stalen kom tijdens gebruik. e werkverlichting en het stroomlampje knipperen. Het deeg is misschien te nat. Het kleeft tegen de zijkant van de kom. Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. e rubberen voeten zijn nat. it is normaal bij een zware belasting (bijv. zwaar deeg, kaas). e hoogte van de bevestigingsschacht is niet goed. e snelheidsknop staat nog aan. Voeg meer bloem toe, 1 theelepel per keer totdat de motor sneller draait. Bewerk het deeg totdat het deeg niet meer aan de kom kleeft. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact voordat u het apparaat gebruikt. Zorg dat de rubberen voeten, aan de onderzijde van het apparaat, droog en netjes zijn. Verwijder de helft en verwerkt in twee batches. Stel de hoogte van de bevestigingsschacht in. raai de snelheidsknop op O. r Gestion des pannes Problème Cause Solution Le moteur ralentit pendant l'utilisation. La quantité de pâte dépasse peut-être la capacité maximale. Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois. Le moteur ne fonctionne pas. L appareil vibre/bouge lors de l utilisation. La pâte est peut-être trop liquide et colle aux parois du bol. L'appareil n'est pas branché. Les pieds en caoutchouc sont mouillés. C'est normal pour des charges lourdes (par ex. pâte épaisse, fromage). Ajoutez plus de farine, 1 cuillère à soupe à la fois, jusqu'à ce que le moteur accélère. Continuez jusqu'à ce que la pâte n'accroche plus aux parois du bol. Veillez à brancher l'appareil avant de l'utiliser. Assurez-vous que les pieds en caoutchouc situés au bas de l'appareil sont propres et secs. Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois. L accessoire érafle le bol en acier inoxydable lors de l utilisation. Le voyant de fonctionnement et la LE du sélecteur de vitesse clignotent. La hauteur de la tige à accessoires est inadaptée. Régler la hauteur de la tige de fixation des accessoires. Le sélecteur est resté sur une vitesse. Mettre le sélecteur de vitesse sur «O». 14

15 d Rezepte Quirlfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer Zutaten Menge Einheit Zeit Geschwindigkeit Sahne 2.1~6.1 dl s 8~10 Eiweiß 1.2~2.4 dl Min. 100 s 8~10 Rührfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer (Mischen von leichtem Teig, z.b. Kuchenteig) Rezept Zutaten Menge Einheit Zeit Geschwindigkeit Mehl 6,0 dl Biskuit Schokoladekuchen Butterkuchen Margarine 1,5 dl Zucker 1,7 dl Backpulver 1,0 TL Mehl 8,0 dl Eier 4,0 St. Butter 2,0 dl Zucker 1,7 dl Vanillezucker 2,0 TL Sauerrahm 1,0 dl Nougatmasse 100 g g Backpulver 3,0 TL Zubereitung s s Mittlere Einstellung (Stufe 5-6) Mittlere Einstellung (Stufe 4-6) ie Butter darf nicht hart sondern muss weich sein. Weiche Butter mit dem Zucker verrühren, bis der Teig cremig ist. Eier nacheinander dazugeben. Weiter rühren und den Sauerrahm und Vanillezucker hinzufügen. Zum Schluss das Mehl mit dem Backpulver hineingeben. Mehl 3,0 dl Margarine 1,5 dl Zucker 1,7 dl s rische Eier 3 St. Backpulver 1,0 TL Zubereitung Alle Zutaten in die Schüssel geben und vermischen, bis ein glatter Teig entsteht. Mittlere Einstellung (Stufe 4-6) Knetfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer Rezept Zutaten Menge Einheit Zeit Geschwindigkeit Mehl 6,0 dl Hefeteig* (Brot) Mindestmengen Hefeteig* (Pizzateig) Höchstmengen Wasser 2,0 dl Zucker 2,4 dl s Margarine 1,0 TL Salz 1,0 TL Zubereitung Alle Zutaten in die Schüssel geben und kneten, bis sie gewünschte Konsistenz erreicht ist. Weizenmehl 16,0 dl Wasser 4,0 dl Öl 1,0 dl rische Eier 2,0 St. Salz 3,0 TL Zucker 2,0 TL Trockenhefe 1,0 TL Zubereitung 1. In einer Schüssel die Hälfte der Hefe mit dem Salz und Zucker vermischen und zur Seite stellen. 2. Restliche Hefe, Wasser und Öl in die Schüssel des Standmixers geben. Niedrige Einstellun (Stufe 1-2) Min. 480 s Stufe ieser Teig sollte mit den normalen Rührbesen bei Mindestgeschwindigkeit gemischt werden, bis eine glatte Masse entstanden ist. 4. Eier und die mit Salz und Zucker vermischte Hefe hinzugeben. 5. ie Geschwindigkeit sollte auf die mittlere Stufe erhöht und das Mehl nach und nach dazugegeben werden. 6. Wenn der Teig an den Rührbesen hoch steigt, müssen die Rührbesen für schweren Teig verwendet werden. 7. Mehl hinzugeben und mischen, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. 8. Zu diesem Zeitpunkt muss die Eingangsleistung des Standmixers geprüft werden, so dass sie nicht den vom Hersteller angegebenen Höchstwert überschreitet. 9. er Teig ist fertig, wenn er nicht mehr an den Händen haftet. *Bei der Zubereitung von Hefeteig keine höhere Geschwindigkeit als Stufe 2 einstellen. er Mixer kann dadurch beschädigt werden. GB 15

16 Συνταγές Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας λειτουργίας ανάδευσης Υλικά Ποσότητα Μονάδα Χρόνος Ταχύτητα Κρέμα 2.1~6.1 dl 60~80δ 8~10 Αβγό- ασπράδι 1.2~2.4 dl Τουλάχιστον 100δ 8~10 Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας λειτουργίας ανάδευσης (ανάμιξη μαλακής ζύμης (π.χ.: ζύμη κέικ)) Συνταγή Υλικά Ποσότητα Μονάδα Χρόνος Ταχύτητα Αφράτο κέικ Κέικ σοκολάτας Κέικ βουτύρου Αλεύρι 6,0 dl Μαργαρίνη 1,5 dl Ζάχαρη 1,7 dl Μπέικιν πάουντερ 1,0 κ.γ. Αλεύρι 8,0 dl Αβγό 4,0 τμχ. Βούτυρο 2,0 dl Ζάχαρη 1,7 dl Σκόνη βανίλιας 2,0 κ.γ. Ξινή κρέμα 1,0 dl Μείγμα νουγκά 100g g Μαγειρική σόδα 3,0 κ.γ. Εκτέλεση 200~230δ 300~360δ Μεσαία ρύθμιση (ρύθμιση 5~6) Μεσαία ρύθμιση (ρύθμιση 4~6) Το βούτυρο πρέπει να είναι μαλακό και όχι σκληρό. Ανακατέψτε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρεμώδες. Προσθέστε τα αβγά ένα ένα. Ενώ ανακατεύετε, προσθέστε τη ξινή κρέμα και τη σκόνη βανίλιας. Στο τέλος προσθέστε ανακατεύοντας το αλεύρι με τη μαγειρική σόδα. Αλεύρι 3,0 dl Μαργαρίνη 1,5 dl Ζάχαρη 1,7 dl Φρέσκο αβγό 3 τμχ. Μπέικιν πάουντερ 1,0 κ.γ. Εκτέλεση 200~230δ Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο μπολ, και ανακατέψτε τα μέχρι να είναι έτοιμα. Μεσαία ρύθμιση (ρύθμιση 4~6) Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας λειτουργίας άγκιστρων Συνταγή Υλικά Ποσότητα Χρόνος Ταχύτητα αλεύρι 6,0 dl Ζύμη μαγιάς* (ψωμί) ελάχ. ποσότητες Ζύμη μαγιάς* (ζύμη πίτσας) μέγ. ποσότητες νερό 2,0 dl Ζάχαρη 2,4 dl Μαργαρίνη 1,0 κ.σ. Αλάτι 1,0 κ.γ. Εκτέλεση Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο μπολ και ζυμώστε όσο χρειάζεται. Σταρένιο αλεύρι 16,0 dl Νερό 4,0 dl Λάδι 1,0 dl Φρέσκο αβγό 2,0 τμχ. Αλάτι 3,0 κ.γ. Ζάχαρη 2,0 κ.γ. Ξηρή μαγιά 1,0 κ.σ. Εκτέλεση 350~380δ Τουλάχιστον 480δ Χαμηλή ρύθμιση (ρύθμιση 1~2) Ρύθμιση 1~2 1. Σε ένα δοχείο αναμίξτε τη μισή μαγιά με το αλάτι και τη ζάχαρη και αφήστε το. 2. Στο μπολ του μίξερ με βάση προσθέστε την υπόλοιπη μαγιά, το νερό και το λάδι. 3. Αυτή η ζύμη πρέπει να αναμιχθεί με τους κανονικούς αναδευτήρες, στη χαμηλότερη ταχύτητα έως ότου το μείγμα γίνει ομοιόμορφο. 4. Στη συνέχεια, προσθέστε το αβγό και το μείγμα της μαγιάς με το αλάτι και τη ζάχαρη. 5. Η ταχύτητα θα πρέπει να αυξηθεί στη μεσαία ρύθμιση και το αλεύρι θα πρέπει να προστίθεται σταδιακά. 6. Όταν προσέξετε ότι η ζύμη τείνει να ανέβει πάνω από τους αναδευτήρες, θα πρέπει να τους αλλάξετε με τους αναδευτήρες για σκληρές ζύμες. 7. Ρίξτε όλο το αλεύρι και ανακατέψτε έως ότου έχετε ένα ομοιόμορφο μείγμα. 8. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρακολουθείτε την ισχύ εισόδου του μίξερ με βάση, έτσι ώστε να μην υπερβεί τη μέγιστη τιμή που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. 9. Η ζύμη φτάνει στο σημείο όπου πλέον δεν κολλάει στο χέρι. *Μην υπερβαίνεται την ταχύτητα 2 όταν ετοιμάζετε ζύμη μαγιάς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. 16

17 Recepten Mixen: hoeveelheden en verwerkingstijden Ingrediënten Hoeveelheid Eenheid Tijd Snelheid Room 2.1~6.1 dl 60~80 sec. 8~10 Ei - eiwit 1.2~2.4 dl Ten minste 100 sec. 8~10 Kloppen: hoeveelheden en verwerkingstijden (zachte deeg mengen (bijv.: taartdeeg)) Recept Ingrediënten Hoeveelheid Eenheid Tijd Snelheid Bloem 6,0 dl Cake, zacht Chocoladetaart Botercake Margarine 1,5 dl Suiker 1,7 dl Bakpoeder 1,0 tl Bloem 8,0 dl Ei 4,0 st Boter 2,0 dl Suiker 1,7 dl Vanillesuiker 2,0 tl Zure room 1,0 dl Amandelmengsel 100g g Bicarbonaat 3,0 tl Methode 200~230 sec. 300~360 sec. Medium -stand (stand 5~6) Medium-stand (stand 4~6) e boter moet zacht zijn en niet hard. Roer de zachte boter en de suiker tot een romige massa. Voeg één na één de eieren toe. Blijf roeren en voeg de zure room en vanillesuiker toe. Roer er tenslotte de bloem en het bicarbonaat onder. Bloem 3,0 dl Margarine 1,5 dl Suiker 1,7 dl Verse eieren 3 st Bakpoeder 1,0 tl Methode oe alle ingrediënten in de kom en meng ze tot het klaar is. 200~230 sec. Medium- stand (stand 4~6) eeghaken: hoeveelheden en verwerkingstijden Recept Ingrediënten Hoeveelheid Eenheid Tijd Snelheid Bloem 6,0 dl Gistdeeg* (brood) min. hoeveelheden Gistdeeg* (Pizzadeeg) max. hoeveelheden Water 2,0 dl Suiker 2,4 dl Margarine 1,0 tl Zout 1,0 tl Methode oe alle ingrediënten in de kom en kneed tot u tevreden bent. Tarwebloem 16,0 dl Water 4,0 dl Olie 1,0 dl Verse eieren 2,0 st Zout 3,0 tl Suiker 2,0 tl roge gist 1,0 tl Methode 350~380 sec. Ten minste 480 sec. Lage- stand (stand 1~2) Stand 1~2 1. Meng in een kom de helft van de gist met het zout en de suiker en laat even rusten; 2. oe in de kom van de blender de rest van de gist, het water en de olie; 3.it deeg moet met de gewone kloppers gemengd worden, op de laagste stand, tot u een glad mengsel hebt; 4. Voeg daarna de eieren en het gist-, zout- en suikermengsel toe; 5. e snelheid mag naar de middelste stand worden verhoogd en de bloem moet geleidelijk worden toegevoegd; 6. Als u merkt dat de massa boven de kloppers uitstijgt, moet u deze vervangen door de kloppers voor stevige massa s; 7. oe al de bloem in het mengsel en meng tot een homogeen mengsel; 8. Op dit moment moet u de stand van de blender in de gaten houden zodat deze de door de fabrikant aanbevolen stand niet overschrijdt; 9. e massa bereikt het punt waarop er geen deeg meer aan de handen blijft kleven. *Bij het bereiden van gistdeeg mag u de snelheid niet hoger zetten dan Stand 2. it zou het apparaat kunnen beschadigen. GB 17

18 R Recettes Quantités à fouetter et durées de fouettage Ingrédients Quantité Unité urée Vitesse Crème 2.1~6.1 dl 60~80 s 8~10 Blanc d'œuf 1.2~2.4 dl Au moins 100 s 8~10 Quantités à battre et temps de mélange (mixage de pâte légère (par ex. : pâte à gâteau)) Recette Ingrédients Quantité Unité urée Vitesse arine 6,0 dl Génoise Gâteau au chocolat Gâteau au beurre Margarine 1,5 dl Sucre 1,7 dl Levure chimique 1,0 c. à café arine 8,0 dl Œuf 4,0 œufs Beurre 2,0 dl Sucre 1,7 dl Sucre vanillé 2,0 c. à café Crème aigre 1,0 dl Mélange au nougat 100 g g Bicarbonate 3,0 c. à café Préparation 200~230 s 300~360 s Réglage moyen (position 5~6) Réglage moyen (position 4~6) Le beurre doit être mou. Mélangez le beurre doux avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Ajoutez les œufs un par un. Tout en mélangeant, ajoutez la crème et le sucre vanillé. Ajoutez enfin la farine et le bicarbonate. arine 3,0 dl Margarine 1,5 dl Sucre 1,7 dl 200~230 s Œuf frais 3 œufs Levure chimique 1,0 c. à café Préparation Versez tous les ingrédients dans le bol et mélangez-les jusqu'à ce la pâte soit prête. Réglage moyen (position 4~6) 18 Quantités à pétrir et durées de pétrissage Recette Ingrédients Quantité Unité urée Vitesse farine 6,0 dl Pâte levée* (pain) quantités minimales eau 2,0 dl Sucre 2,4 dl 350~380 s Margarine 1,0 c. à soupe Sel 1,0 c. à café Préparation Placez tous les ingrédients dans le bol et pétrissez jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. arine de blé 16,0 dl Réglage bas (position 1~2) Eau 4,0 dl Huile 1,0 dl Œuf frais 2,0 œufs Au moins 480 s Position 1~2 Sel 3,0 c. à café Sucre 2,0 c. à café Levure sèche 1,0 c. à soupe Pâte levée* (pâte Préparation à pizza) quantités 1. ans un récipient, mélangez la moitié de la levure avec le sel et le sucre, et laissez de côté ; maximales 2. ans le bol du robot, versez la levure restante, l'eau et l'huile ; 3. Cette pâte doit être pétrie avec les batteurs de base, à vitesse minimale, jusqu'à obtenir un mélange homogène ; 4. Ensuite, ajoutez l'œuf et le mélange levure, sel et sucre ; 5. Augmentez la vitesse au niveau moyen et versez la farine petit à petit ; 6. ès que la pâte semble gonfler et s'élever au-dessus des batteurs, remplacez-les par les batteurs conçus pour les mélanges lourds ; 7. Versez toute la farine et pétrissez jusqu'à obtenir un mélange homogène ; 8. À ce niveau de la préparation, vous devez surveiller la puissance d'entrée du robot afin de vous assurer qu'elle ne dépasse pas la valeur maximale définie par le fabricant ; 9. La pâte est prête lorsqu'elle ne colle plus dans la main. *Ne dépassez pas la vitesse 2 lorsque vous préparez une pâte levée. Cela pourrait endommager le robot.

19 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. GB Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. nl Recycle de materialen met het sym- Gooi apparaten gemarkeerd met het bool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. f Recyclez les matériaux portant le Ne jetez pas les appareils portant symbole. éposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 19

20 20

21 G A H L E B GB C M N I J K gb Components A. Motor head (tiltable) B. Speed selector C. Housing. Tilt head locking lever E. Working light. Attachment hub G. Attachment shaft H. Stainless steel bowl I. Bowl clamping plate J. Non-slip feet K. Power cord L. Wire whip M. Coated flat beater N. Coated dough hook 21

22 gb Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! Never use or pick up the appliance if the supply cord is damaged, the housing is damaged. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. Always place the appliance on a flat, level surface. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. Appliance is for indoor use only. o not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid. o not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact hot surface, including the stove. Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold; may cause a risk of injury to persons. Make sure the motor has completely stopped before disassembling and cleaning. Avoid contact with moving parts. Contact could result in injury! o not use other tools or utensils during the appliance usage. o not leave this product out of your sight when it is running. Ensure all loose matters and your clothes/accessories are kept away while using this product. Never process boiling liquids (max 90 C). o not use this appliance to stir paint. anger, could result in an explosion! Never operate appliance with the attachments wire whip, flat beater or dough hook unless the bowl is in place. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. 22

23 Getting started GB gb 1. Before using the appliance for the first time: Unplug the appliance. Wash all the accessories by hand in warm soapy water or in the dishwasher. (The accessories are dishwasherproof, except for the Wire whip.) Clean the motor unit with a damp cloth. Caution: Never immerse the motor unit in water! Let all parts dry thoroughly. 2. Place the appliance on a flat surface. Tilting the Motor head up: Move the Tilt head locking lever to Unlocked with one hand, tilt the Motor head up with the other hand. Once in up position it locks. Warning: Keep fingers and hands away from areas with movable parts. 3. Move Speed selector to O. Place the Stainless steel bowl on the bowl clamping plate. Move the bowl clockwise to lock into position. Warning: Never operate the appliance with the attachments wire whip, flat beater or dough hook unless the bowl is in place. 4. Place an attachment on the Attachment shaft: Align the slot at the top of the attachment with the pin on the Attachment shaft. Push attachment up and turn it counterclockwise until the pin is locked into position. To remove attachment, move it clockwise and pull off. 5. Tilting the Motor head down: Move the Tilt head locking lever to Unlocked with one hand, tilt the Motor head down with the other hand. Insert the plug in the main socket. 6. Move the Speed selector from O to desired speed (1-10). Once mixing is complete, turn the Speed selector to O and unplug the appliance. 23

24 Getting started gb 7. Work light and Power indicator light: If the appliance is plugged in and a speed is selected, a blue LE lights up around the Speed selector. A work light will also light up over the working area. If the Speed selector is moved to O, the working light will automatically shut off after 3 min. 8. Note: If the Speed selector is already turned on before the appliance is plugged in, both the blue Speed selector LE light and the Work light will flash O and ON to let you know the Speed selector has been left on. Turn the Speed selector to O and the lights will stop flashing. Then resume operating normally. Other functions 1. Attachment hub: The appliance comes with a built in multipurpose Attachment hub. Read and carefully follow the instructions that comes with each attachment for correct and safe use. 2. Adjusting the Attachment shaft: The appliance is adjusted at the factory so that the lat Beater clears the bottom of the Bowl. If the lat Beater hits the bottom of the Bowl or is too far away from the sides, you can adjust it correctly. See 3 for further instructions. 3. Turn the Speed selector to O and unplug the appliance. Tilt the Motor head back. Use a slotted point Head screwdriver to adjust the screw. Turn counter clockwise to raise the Attachment shaft, turn clockwise to lower it. 24

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες, την εγγύηση και την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Kουζινομηχανή ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

HSA 47520 GB D NL IT ES EL. Instruction for use. Gebrauchsanweisung. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l'uso. Instrucciones de uso.

HSA 47520 GB D NL IT ES EL. Instruction for use. Gebrauchsanweisung. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l'uso. Instrucciones de uso. HSA 47520 GB D NL IT ES EL Instruction for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Instrucciones de uso Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE CS-MREPKE Multi Split Outdoor Unit CU-RE5PBE CU-RE8PBE Bedienungsanleitung -9 Klimagerät Wir danken Ihnen für den Kauf

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D/GR Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D Brotbackautomat KH 2232 Bedienungsanleitung Αυτόµατο µηχάνηµα ψησίµατος ψωµιού KH 2232 Οδηγία χρήσης Brotbackautomat

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μίξερ με βάση

Οδηγίες για το μίξερ με βάση Οδηγίες για το μίξερ με βάση Περιεχόμενα Ασφάλεια μίξερ με βάση Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 τμηματα και χαρακτηριστικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23 THE SUB. NL... p. 32. ES... p. 41 G A. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68 H B. www.krups.com. www.krups.

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23 THE SUB. NL... p. 32. ES... p. 41 G A. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68 H B. www.krups.com. www.krups. KR_MACHINE A BIERE_THE SUB_NC00118632_NC00118632 26/06/13 09:42 PageC1 FR........ p. 5 EN........ p. 14 FR Q R DE........ p. 23 NL........ p. 32 ES........ p. 41 PT......... p. 50 THE SUB EN F G A IT.........

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Microwave KMW 4441 DB

Microwave KMW 4441 DB Microwave KMW 4441 DB DE Gebrauchsanweisun Οδηγίες χρήσης EN User manual Manual de instrucciones Mode d'emploi Használati leírás Deutsch 3-20 Ελληνικά 21-38 Enlish 39-56 Español 57-74 Français 75-92 Mayar

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ελληνικά GRØNNSAKSSNITTER/RIVJERN

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ελληνικά GRØNNSAKSSNITTER/RIVJERN ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Διαβάστε περισσότερα