1 Edmond About, «Tous les Grecs appartiennent à la grande école de la fantaisie», στο La Grèce contemporaine,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Edmond About, «Tous les Grecs appartiennent à la grande école de la fantaisie», στο La Grèce contemporaine,"

Transcript

1 Γλώσσα, λογοτεχνία, έθνος Η συναρµογή-τους στα χρόνια του Ροµαντισµού Αλέξης Πολίτης «Όλοι οι Έλληνες ανήκουν στη µεγάλη σχολή της φαντασιοπληξίας», έγραφε στα 1854 ο Εδµόνδος Αµπού, ο γνωστός συγγραφέας, που µε περισσή ευκολία τον αποκαλέσαµε µισέλληνα. Βρισκόταν τότε στην Αθήνα, από τους πρώτους υπότροφους της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής, αλλά το ενδιαφέρον είναι πως η συµπαθητικά ειρωνική ετούτη φράση-του δεν αναφέρεται στη σχέση των Νεοελλήνων µε την ποίηση ή τη λογοτεχνία, παρά στον τρόπο που ιππεύουν, που οδηγούν τα άλογά-τους: «Τους βλέπεις κάποτε στη βόλτα της ιππασίας να πηδάν έξω απ τον δρόµο, να ορµούν ριψοκίνδυνα στους αγρούς, να χάνονται σ ένα σύννεφο σκόνης, και δέκα λεφτά αργότερα να συγκρατούν το άλογο που αχνίζει κάθιδρο» 1. εν έλεγε ψέµατα ο Αµπού, ούτε υπερβολές. «Ήµεθα τότε µια εύθυµη συντροφιά νέων εις τα Χανιά που είχαµε κοινήν την αγάπην προς την ιππασίαν» τώρα, ακούµε τον Κονδυλάκη. «Εις την είσοδον της πόλεως ένας Τούρκος» «έδιδεν άλογα µε νοίκι». «Τί υπέφεραν εκείνα τα άλογα από τη νεανική-µας τρέλα, δεν περιγράφεται. Ετρέχαµε σα δαιµονισµένοι και τ αναγκάζαµε να υπερπηδούν κάθε εµπόδιο που συναντούσαµε, είτε τοίχος ήτο είτε χαντάκι. Μάλιστα άµα µεθούσαµε, δεν είχαµε πια κανένα οίκτον δι αυτά τα ζώα. Τα σπιρούνια εχώνοντο βαθιά στα πλευρά-των και οι βίτσες αυλάκωναν το δέρµα-των». «Και καµιά φορά, όπως ήταν αφρισµένα τ άλογα, τ αναγκάζαµε να προχωρήσουν στη θάλασσα κι εκάναµε τα λουτρά των Κενταύρων, όπως ελέγαµε το έφιππον εκείνο κολύµπηµα» 2. Ετούτη η επίµονη επίδειξη των ατοµικών ικανοτήτων, η βούληση µαταιοδοξίας, η τάση για υπερβολές, µπορεί ωστόσο να µας δώσει ένα βασικό οδηγητικό νήµα για να επιχειρήσουµε µια όσο γίνεται πιο συνολική αντιµετώπιση του λογοτεχνικού φαινοµένου από τους Νεοέλληνες των ροµαντικών χρόνων ας κρατήσουµε συµβατικά τις χρονολογίες Όσο γίνεται πιο συνολική µια απόπειρα δηλαδή να εξεταστεί το λογοτεχνικό φαινόµενο ως ενιαία διαδικασία: συγγραφή και ανάγνωση ως συνεχές και αδιάσπαστο σύστηµα ο καθρέφτης της κοινωνίας. Τα αµιγή αναγνωστικά τεκµήρια που µπορούµε να εντοπίσουµε ή απλώς, που έχω κατορθώσει να εντοπίσω είναι λιγοστά, και σχεδόν χωρίς σηµασία: ελάχιστες οι αναφορές σε αλληλογραφίες είτε ηµερολόγια, µετρηµένες στα δάχτυλα οι βιβλιοκρισίες αποµένουν τα αναγνωστικά σηµάδια σε προσωπικά αντίτυπα κι η παρουσία στα ράφια των βιβλιοπωλείων 3. Γνωρίζουµε όµως ότι η κοινωνία σεβόταν τότε µ έναν τρόπο ιδιαίτερο την ποίηση την αντέγραφε, την αποστήθιζε, της άρεσε να την ακούσει ν απαγγέλλεται µας επιτρέπεται λοιπόν να λογαριάζουµε ότι η πρόσληψη συµπορεύονταν µε την έµπνευση, ότι η γραφή, άρα, συνιστά και τεκµήριο της ανάγνωσης. Εδώ φυσικά κρίνω απαραίτητο να επιµερίσουµε τον όρο ποίηση: όχι όλη η ποίηση, όχι όλοι οι ποιητές ούτε ο ώριµος Σολωµός ούτε ο Τυπάλδος απολάµβαναν τη γενική εκτίµηση τα δείγµατα του έργου-τους που πέρασαν στις ανθολογίες της εποχής είναι περιορισµένα 4. Την ποίηση ως τεκµήριο του «κοινού» γούστου πρέπει να την αναζητήσουµε στους ποιητές που άρεσαν και γοήτευαν σε µεγαλύτερο µάλιστα βαθµό τη 1 Edmond About, «Tous les Grecs appartiennent à la grande école de la fantaisie», στο La Grèce contemporaine, Παρίσι 1854, 152 πβ. Εντµοντ Αµπού, Η Ελλάδα του Όθωνα, µετάφραση Α. Σπήλιος, επιµ. Τάσος Βουρνάς, Αθήνα χ.χ. (±1975), 110 προτίµησα να ξαναµεταφράσω το χωρίο. 2 Ι. Κονδυλάκης, «Ο επικήδειος», στο: Όταν ήµουν δάσκαλος, Αθήνα 1930, Μαρία Μαθιουδάκη, Οι τιµοκατάλογοι των ελληνικών βιβλιοπωλείων. Μαρτυρίες για την ιστορία των ελληνικών αναγνωσµάτων στο δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα, διδακτορική διατριβή, Ρέθυµνο Η παραποιηµένη µορφή µε την οποία δηµοσιεύονται κάποια ποιήµατα του Σολωµού αποτελεί ένα αχνό αλλά ενδεικτικό τεκµήριο της αναγνωστικής πρόσληψης, βλ. το άρθρο-µου «Ταιριάζοντας τον Σολωµό στα µέτρα του κοινού. Φαρµακωµένη, Εις Μοναχήν, Ξανθούλα», Κονδυλοφόρος, 8 (2009=2010)

2 διαπιστώνουµε στους ελάσσονες ή και στους απελπιστικά ελάσσονες: όταν κάποιος δεν διαθέτει κανένα χάρισµα, προσπαθεί να µιµηθεί ό,τι θαυµάζει. * Στα 1868, ο επιφανέστερος ίσως τότε ποιητής, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, απογοητευµένος από την πορεία της κρητικής επανάστασης, αλλά κι από τα τεκταινόµενα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έγραφε σ έναν στενό-του φίλο: «Εντούτοις πίστευσον ότι η γενική παραλυσία κατέλαβε και την φαντασίαν-µου. Το είδος της ποιήσεώς-µου δεν δύναται να υπάρξει όταν το έθνος κοιµάται ο οίστρος, η έµπνευσις δεν διεγείρεται εν εµοί εκ του θεάµατος των διαυγών ναµάτων ενός ρύακος ή εκ της µελωδικής αρµονίας των φθόγγων της αηδόνος ή εκ της γαλήνιας πληµµύρας των σεληνιακών ακτίνων. Όχι. Εγώ δεν δύναµαι να ψάλλω παρ όταν το έθνος-µου βρυχάται, δεν οιστρηλατούµαι παρ όταν η Ελλάς οιστρηλατείται. Τότε τα οστά των τεθνεώτων, περιβάλλονται αυτοµάτως την αρχαίαν σάρκαν-των, βλέπω το αίµα ρέον εκ των πληγών-των, ακούω τους παλµούς των καρδιών-των κρούοντας θορυβωδώς τα ηράκλεια στέρνα-των, ατενίζω τους κεραυνούς των βλεµµάτων-των, και θερµαινόµενος εκ της φλογός ήτις αστράπτει από των χειλέων-των, στιχουργώ τότε, αγορεύω, ζω, δαιµονίζοµαι» 5. Ναι, οι Νεοέλληνες βίωναν τραυµατικά τον αιώνα των εθνικισµών µια ολόκληρη γενιά είχε περάσει από την ίδρυση του εθνικού κράτους δίχως κανένας από τους εθνικούς πόθους να επιτευχθεί. Η ποίηση λοιπόν δεν µπορούσε παρά να επικεντρώνεται γύρω απ την έννοια της πατρίδας. «Πάτριος εκκλησία και η ποίησις ιερεύς δε και λειτουργός ο εθνικός ποιητής» έτσι τελείωνε την κριτική-του για τον Σολωµό ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος το 1859, κριτική όπου τον κατηγορούσε, βέβαια, ότι δεν εκπλήρωσε αυτή τη λειτουργία 6. Η ταύτιση της ποίησης µε την πατρίδα, και µάλιστα µε την υπόδουλη πατρίδα, έρχεται και ξανάρχεται επίµονα: «Ενώ εις το κατώφλιον του κόσµου ευρισκόµην, Παρθένος κυανόφθαλµος και µε ξανθήν την κόµην, φορούσα εις τα στήθη-της του Μαραθώνος ρόδα, πλην αλυσίδα σύρουσα εις τον λευκόν-της πόδα, µ εφάνη Την αγάπησα ως της αυγής ακτίνα, ως αύρα της ανοίξεως, ως τα ευώδη κρίνα. Τίς ήτον Η σεµνή πατρίς, µαγευτική-µου Μούσα», έγραφε στα 1836 ο Αλέξανδρος Σούτσος «οι ποιηταί υπάρχουσι ποθεινοί εις τους Έλληνας και µάλιστα τους εν δουλεία έτι ζώντας. Των ποιητών η φωνή υπέρ παν άλλο ενθυµίζει εις αυτούς την πατρίδα. Οι ποιηταί, ως αι Εστιάδες παρθένοι της Ρώµης φυλάττουσιν ακοίµητον την ιεράν φλόγα της φιλοπατρίας, παρηγορούσι την Ελλάδα, διατηρούσι την ελπίδα, χαροποιούσι τους τεθλιµµένους ήρωας υµνούντες αυτών τα κλέα, και ζώσι και θνήσκουσιν ως εκείνοι, καταλείποντες κληρονοµίαν εις τους εκγόνους οι µεν το ξίφος, οι δε την λύραν αυτών», στα 1860 ο Καρασούτσας 7. Και στα λιγοστά θεωρητικά κείµενα που διαθέτουµε, προλόγους κυρίως σε ποιητικές συλλογές, οι συγγραφείς έθεταν ως κύριο ζητούµενο για τη νεοελληνική ποίηση την ενασχόληση µε τον εθνικό βίο και ως κύριο µειονέκτηµα των όσων είχαν γραφτεί έως τα χρόνια-τους την πενιχρή, ακριβώς, ενασχόληση. Γιατι παρά τις ατελείωτες συλλογές, παρά τους ποιητικούς διαγωνισµούς, οι Νεοέλληνες ένιωθαν πως εκείνο που ποθούσαν, η µεγάλη ποίηση, η ισότιµη µε των προγόνων, ή έστω µε των Ευρωπαίων, αυτόν τον ανοµολόγητο καηµό θα τον δούµε παρακάτω δεν έλεγε να έρθει. ιόλου περίεργο επειδή η ποίηση είχε γίνει, ακριβώς, θύµα του θέµατός-της. Και καθώς η αξία του θέµατος ήταν αυτονόητη, οι ποιητές πίστεψαν ότι αυτό αρκούσε για να πετύχουν και 5 Γράµµα προς Ανδρέα Στράτο, , Αριστ. Βαλαωρίτης, Α. Βίος, επιστολές και πολιτικά κείµενα, επιµ. Γ. Π. Σαββίδης και Νίκη Λυκούργου, Αθήνα 1980, Σπυρίδων Ζαµπέλιος, Τα κριτικά κείµενα, επιµ. Γιώργος Γ. Αλισανδράτος, Αθήνα 1999, 233 το φυλλάδιο του Ζαµπέλιου είχε τίτλο Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; Σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως, Αθήνα Αλ. Σούτσος, από την Ελληνική πλάστιγγα (αντλώ από το Ελληνικός νέος Παρνασσός του Κωνστ. Χαντσερή, Αθήνα 1841, 101) Καρασούτσας, Η βάρβιτος, Αθήνα 1860, σελ. ε -ζ. 2

3 τον στόχο µε την πρώτη, µάλιστα 8. Στήριξαν την έµπνευσή-τους στην παραφορά που γεννούσαν οι εθνικοί πόθοι, κάτι παραπάνω, ταυτίστηκαν µε την ορµή-τους: νά ένα πρώτο χαρακτηριστικό του λογοτεχνικού τοπίου για τα πενήντα χρόνια που εξετάζουµε. εν επρόκειτο απλώς για µια «λογοτεχνική αντίληψη» που προέκυπτε µονάχα από τεχνοτροπικές επιλογές δηλαδή, από τον Ροµαντισµό, που και σ αυτόν θα ξανασταθούµε ούτε περιοριζόταν αποκλειστικά στην εθνική ορµή όχι, προεκτεινόταν σε κάθε λογής ορµητική διάθεση: έρωτες ακραίοι στη µοναδικότητά-τους, πεισιθάνατες ορµές, πεισιθάνατες εικόνες πεθαίνουν οι εραστές, πεθαίνουν τα ρόδα, οι µέρες, τα ορφανά και διαρκής αναζήτηση του ύψους, του µεγαλείου, του ανέφικτου. Πρόκειται για µια συνολική στάση ολόκληρης της νεοελληνικής κοινωνίας απέναντι στην πραγµατικότητα ή αν θέλετε, απέναντι στα προβλήµατα που αντιµετώπιζε. Γι αυτό και οι λόγιοι που την εξέφραζαν, είχαν προσδώσει στη λογοτεχνία έναν ρόλο διαφορετικό από εκείνον που της αποδίδουµε σήµερα: δεν την ήθελαν να εισδύει στην ουσία των φαινοµένων, ατοµικών είτε κοινωνικών, να τ αναλύει και να προσπαθεί να τα κατανοήσει, ή να υποψιαστεί την κρυµµένη από την καθηµερινότητα όψη-τους, ούτε να ενεργοποιεί τη φαντασία µήπως και διαφανεί κάπου στο βάθος του ορίζοντα το µη ορατό. Την ήθελαν µονάχα για να φουσκώνει πράγµατα και σκέψεις, για ν ανυψώνει στις σφαίρες του ιδεατού τον αναγνώστη, δηλαδή να του παραµορφώνει τις καταστάσεις και να τις µετατρέπει σε χίµαιρες και σε φαντασιώσεις. Αντί για τη ζωή, για τα πράγµατα, για τους ανθρώπους, η λογοτεχνία παρουσίαζε σύµβολα και τύπους ιδανικούς: το δέον, το επιθυµητό, όχι το αληθινό. Επέλεγε τη ρητορεία, την έξαρση οι αναγνώστες πάλι αναζητούσαν στο λογοτέχνηµα έναν χώρο για να κρυφτούν, για να βιώσουν όλα εκείνα που τ απέφευγαν στην πραγµατική-τους ζωή. Μπορεί να εκδηλώνονταν φανατικά υπέρ των πατριωτικών πολέµων διαδηλώνοντας στους δρόµους, αλλά η πείρα µας δείχνει ότι επιζητούσαν µάλλον τις ανέσεις και τον γρήγορο πλουτισµό που προσέφερε το εµπόριο, και σίγουρα προτιµούσαν την επίδειξη και την πολυτέλεια από την εγκράτεια και την αποταµίευση γι αυτό και η πολυτέλεια καταγγέλλεται τόσο επίµονα 9. Αντί για άδολους, αιώνιους έρωτες, οι περισσότεροι επέλεγαν κατά τεκµήριο έναν καλό γάµο, ή προφανώς και την κρυφή αισθησιακή απόλαυση 10. Ετούτες οι επιλογές ωστόσο δεν ταίριαζαν µε τους υψηλούς στόχους, τους µόνους άξιους για τα τέκνα του Μιλτιάδη και του Σοφοκλή. Και ακριβώς όπως έντυσαν την καθηµερινή-τους γλώσσα µε τις καταλήξεις ή µε το συντακτικό µιας ένδοξης γραµµατείας, ακριβώς όπως στόλισαν τα σπίτια-τους µε αετώµατα και κολόνες ή έστω µε ακροκέραµα ενώ βέβαια από µέσα τα δωµάτια είχαν επίπλωση σύγχρονη, ευρωπαϊκή, έτσι διακόσµησαν και τον λόγο-τους µε την ηθική και τα ιδανικά που θα ήθελαν να χαρακτηρίζει και τον πραγµατικό-τους βίο. Την ευθύνη αυτή την ανέθεσαν στους συγγραφείς και στους ρήτορες. Η στοµφώδης µεγαληγορία που χαρακτήριζε τη λογοτεχνία δεν οφείλεται µονάχα στην καθαρεύουσα βρίσκεται σε µια βαθύτερη αντίληψη που γυρεύει ν αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα µε τρόπο ρητορικό, να εξιδανικεύσει κάθε πτυχή του λόγου, κάθε σκέψη. Αυτόν τον ρόλο είχε επιβάλλει η κοινωνία στη λογοτεχνία, επιτρέποντας στον αναγνώστη να διαφεύγει από τον εαυτό-του και να ταυτίζεται νοητά µε τα εξαίρετα παραδείγµατα. Στα ψέµατα αλλά όταν όλοι ζουν µε τα ψέµατα, δεν πρέπει να υποψιαστούµε πως τα προκαλεί κάποια ουσιαστική ανάγκη; 8 εν ήταν άλλωστε οι µόνοι εκείνα τα ίδια χρόνια πολλοί ευρωπαίοι ποιητές συµπεριφέρονταν ανάλογα: αντλώ από το εξαιρετικό βιβλίο του C. M. Bowra, Ποίηση και πολιτική , µτφρ. Λύντια Στεφάνου, Αθήνα 1982, 20 (αγγλ. έκδ.: 1966). 9 Κυρίως στους ρητορικούς λόγους, αλλά επίσης στο θέατρο και τα µυθιστορήµατα αρκετά παραδείγµατα διόλου τα µοναδικά στο: ηµ. Κυρτάτας, «Η ελληνική οικογένεια στην κοινωνική συνείδηση», Ελληνική κοινωνία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, 2-3 (1994) Στις διαπιστώσεις αυτού του είδους τα τεκµήρια παρέλκουν, και βέβαια οι µαρτυρίες σπανίως καταγράφονται. Θυµίζω πάντως τη γοητεία που ασκούσαν οι ιταλίδες τραγουδίστριες, καθώς και δύο άρθράκια του Ροΐδη, «Η τιµή των γυναικών» (άγνωστη πρώτη δηµοσίευση Άπαντα, επιµ. Άλκης Αγγέλου, Γ, Αθήνα 1978), και «Μοιχαλίδες και Εταίραι» ( , ό.π., ). 3

4 Η στοµφώδης µεγαληγορία δεν οφείλεται µονάχα στην καθαρεύουσα εννοείται. Το ύφος προκύπτει από την εσωτερική διάθεση κι όχι από τους γραµµατικούς τύπους ο Βαλαωρίτης δεν είναι λιγότερο ρητορικός από τον Ραγκαβή ή τον Αλέξανδρο Σούτσο. Ο στόµφος και η συνακόλουθη κενότητα του περιεχοµένου προέκυψαν, πιστεύω, κι από µια δεύτερη αιτία: οι Νεοέλληνες έγραφαν ποιήµατα κυρίως επειδή τους διακατείχε η βούληση ν ανυψώσουν τη γλώσσα-τους, να την καταστήσουν ισότιµη µε την αρχαία ας θυµηθούµε το σκεπτικό του Αµβρόσιου Ράλλη όταν αποφασίζει να χρηµατοδοτήσει τους ποιητικούς διαγωνισµούς, αυτό είναι το σκεπτικό-του: «εν λέγω ότι αγωνοθετών εφαντάσθην να πλάσω ποιητάς, διότι τους ποιητάς ο Θεός δωρείται εις τα έθνη, αλλά προς εκείνο απεσκόπησα να κινήσω την φιλοτιµίαν των ενδιάθετον ποιητικόν εχόντων εις το να µελετήσωσι την γλώσσαν ηµών την πάτριον καλώς, και δυνηθώσι ούτω τας των εαυτών ψυχών εµπνεύσεις εν γλώσσΐ κανονικΐ και αρµονίΐ να ψάλλωσι, και γένονται του έθνους διδάσκαλοι» 11. Η άποψη αυτή έγινε δεκτή από το Πανεπιστήµιο δίχως αντιδράσεις, επειδή όλοι, ποιητές και αναγνώστες δεν έβλεπαν στον ποιητικό λόγο έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης, µια µέθοδο έµµεση, υπαινικτική, που να στηρίζεται στην εικόνα, στην παράσταση, κι όχι στο επιχείρηµα ή στη λογική. Όταν όµως η λογοτεχνία έχει ως στόχο όχι την υφή της γλώσσας παρά τη σύνταξη, τη δοµή, το λεξιλόγιο, τότε αντί για την ένταση ο ποιητής επιδιώκει απλώς τη διακόσµηση, κι αντί για την υποβολή την επίδειξη νά το δεύτερο κεντρικό χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας ύστερα από τη ρητορική υποκατάσταση της πραγµατικότητας 12. Αλλά εννοείται επίσης ότι η καθαρεύουσα όπως και κάθε υπερβολική εκζήτηση στοµώνει τη φυσικότητα και την έµπνευση καθώς µάλιστα οι λέξεις σφραγίζονταν µ έναν αέρα επισηµότητας, το συναισθηµατικό-τους βάρος εξατµιζόταν, κι αντί να κερδίζει ύψος η ποίηση όπως πίστευαν, υποχωρούσε 13. Υπήρχε όµως και µια ακόµη καταστροφική επίδραση, κοινή σε δηµιουργούς και αναγνώστες ετούτη η τεχνητή γλώσσα απαιτούσε διαρκώς µια επίµονη προσπάθεια προκειµένου να κατακτηθεί: λέξεις άγνωστες, συντάξεις δύστροπες. Ποιητές και αναγνώστες κι ολόκληρο το οιστρηλατηµένο έθνος από πίσω-τους νόµισαν πως η δυσκολία της αποκρυπτογράφησης ταυτιζόταν µε µια γενικότερη διανοητική εγρήγορση. Η ορθή χρήση των αττικών γραµµατικών κανόνων και τα συνακόλουθα διαφοροποιούσαν τον µορφωµένο από τον αµόρφωτο ακόµα και σήµερα αποκαλούµε το καλό ύφος «καλά ελληνικά». «Η πρώτη δουλειά των Ελλήνων ήταν η γλώσσα-τους», σηµείωνε στα 1842 περίπου ένας εξαιρετικά προσεκτικός επισκέπτης-µας, ο Ζαν-Αλεξάντρ Μπυσόν. «εν είχαν καλάκαλά απελευθερωθεί από τον τούρκικο ζυγό κι απελευθέρωσαν τη γλώσσα-τους από τις τούρκικες λέξεις που τη χαλούσαν, και µε την ευκαιρία, κι από τις φράγκικες λέξεις που κατέστρεφαν την ενότητά-της». «Ο καθαρισµός πραγµατοποιήθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς». «Ο σοφός πατριάρχης Κοραής είχε αρχίσει ήδη πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας τη µεταρρύθµιση της γλώσσας. Γυρίζοντας στη χώρα-τους, οι νεαροί Έλληνες οπαδοί και µαθητές-του θέλησαν να τη συνεχίσουν, και οι προσπάθειές-τους ενθαρρύνθηκαν από το γενικό ενδιαφέρον για τη φιλολογία επειδή η φιλολογία είναι το πάθος όλων των Ελλήνων φοιτητών, όχι µονάχα όσων αφιερώνονται στην εκπαίδευση, παρά κι εκείνων που 11 Παίρνω το παράθεµα από τον Κ. Θ. ηµαρά, Ελληνικός Ρωµαντισµός, Αθήνα 1982, , πβ. 532 το γράµµα του Α. Ράλλη προς το Πανεπιστήµιο δηµοσιεύτηκε στο Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεµβρίου 1852 υπό του πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλλικα, Αθήνα 1853, Τη διαστρεβλωτική ετούτη λειτουργία της καθαρεύουσας την κληρονόµησε κι η δηµοτική αναφέρω ως ακραίο παράδειγµα τον Σπήλιο Πασαγιάννη, αλλά δεν είναι διόλου ο µόνος. Έως και σήµερα ακούµε ότι ο δείνα λογοτέχνης παρουσιάζει «έναν τεράστιο γλωσσικό πλούτο» συνήθως βέβαια όταν δυσκολευόµαστε να βρούµε (ή να προσδιορίσουµε) άλλες αρετές-του. 13 Κι εδώ η καθαρεύουσα άφησε τα χνάρια-της: πολλές λέξεις της δηµοτικής εκτοπίστηκαν από τον καθηµερινό ή από τον αναλυτικό λόγο και περιορίστηκαν στον µεταφορικό: θα πούµε «διαβρέχω», «υγραίνω», αλλά «τα µούσκεψα», και τα παρόµοια. 4

5 θέλουν ν αφιερωθούν στη νοµική, στην ιατρική, στην εκκλησία ή στη δηµόσια διοίκηση. Το να ξέρεις καλά ελληνικά, είναι συχνά όπως σ εµάς το να διαθέτεις ευφράδεια, και µπορεί ένας γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής να γίνει υπουργός επειδή χειρίζεται σωστά τη γλώσσα». Όλ αυτά για ν ακολουθήσει η κρίσιµη και τραγική διαπίστωση: «Η ελληνική γραµµατική έχει θρονιαστεί στη βάση και στην κορφή κάθε διδασκαλίας» 14. Και, νά-τος πάλι ο µισέλληνας Αµπού, που συµπληρώνει την εικόνα, δώδεκα χρόνια αργότερα: σ ένα χωριό της Πελοποννήσου, συνοµιλεί µ έναν παπά: «Όσο µου µίλαγε, κατέγραφα τη συνοµιλία-µας. Μ αρπάζει το χαρτί, οπλίζεται µ ένα τεράστιο ζευγάρι µατογυάλια, και το εξετάζει µε σοβαρότητα από δώ κι από κεί: Α, ξέρεις να γράφεις! Μήπως ξέρεις, άραγε, κι ορθογραφία; Ε, πάνω-κάτω, αιδεσιµότατε. Από ευγένεια πρέπει να το πιστέψω λένε ωστόσο πως είναι κάτι το πολύ δύσκολο» 15. Στη θέση της έκφρασης, της αποτύπωσης ιδεών, συναισθηµάτων, περιγραφών, η νεοελληνική κοινωνία είχε τοποθετήσει τη γραµµατική και την ορθογραφία «εβραδυπορήσαµεν διότι αρχαιολεκτήσαµεν σφόδρα» σηµείωνε στα 1857 ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος 16. * Το ερεθιστικό βιβλίο του Αµπού ήθελε να παρουσιάσει σφαιρικά τη νεοελληνική κοινωνία των µέσων του αιώνα: φυσική περιγραφή του τόπου, διεισδυτικές ανιχνεύσεις των ανθρώπινων συµπεριφορών, πολύς λόγος για τη γεωργία, τη βιοµηχανία, το εµπόριο, τα οικονοµικά, παρουσίαση του τρόπου διοίκησης (µε πολύ εχθρότητα για τον Όθωνα και κυρίως για την Αµαλία), των οικογενειακών δοµών, της εκκλησίας, της εκπαίδευσης όλα τέλος πάντων, εκτός από τη λογοτεχνία. Αυτή µένει απέξω, όχι γιατι δεν τον ενδιαφέρει, παρά επειδή κρίνει πως δεν υπάρχει: «όλη σχεδόν η λογοτεχνία του τόπου είναι οι εφηµερίδες. Τα λιγοστά βιβλία, τα τυπωµένα στα νέα ελληνικά, είναι µεταφράσεις από τα γαλλικά: Τηλέµαχος, Παύλος και Βιργινία, Αταλά, Πιτσιόλα, κλπ. Η πρωτότυπη λογοτεχνία αποτελείται από µερικές παραφουσκωµένες τραγωδίες, από µερικές στοµφώδεις ωδές και από µερικές Ιστορίες της Επανάστασης. Ας µη µιλήσω για τα θεολογικά βιβλία» 17. Υπερβολές, σίγουρα αλλά µήπως πίσω-τους διακρίνουµε, επίσης, και την ψυχρή αποτίµηση, το ξένο µάτι; Τέσσερα χρόνια αργότερα, στα 1858, ο Παύλος Καλλιγάς, γράφοντας στο πιο έγκυρο βήµα του καιρού, στο περιοδικό Πανδώρα, είναι εξίσου κατηγορηµατικός: «Είναι φυσικόν ότι, 14 J.A. Buchon, La Grèce continentale et la Morée, Παρίσι 1843, παραθέτω το γαλλικό κείµενο: «Le premier travail des Grecs a été le travail sur leurs propre langue. Ils n ont pas plutôt été affranchis du joug turc qu ils ont affranchi leur langue des mots turcs qui la gâtaient, et, par la même occasion des mots francs qui en altéraient l unité. La langue grecque était autrefois une sorte d arche de Noé dans laquelle venaient chercher asile les mots de toutes les autres langues. L épuration s est opérée de la manière la plus rapide». «Le savant patriarche Coray avait commencé, dès avant l affranchissement de la Grèce, la réforme de la langue. A leur rentrée dans leur pays, les jeunes Grecs ses admirateurs et ses disciples ont voulu la continuer et leurs efforts ont été encouragés par le goût général pour la philologie; car la philologie est la passion des tous les étudiants grecs, non seulement des ceux qui se vouent au professorat, mais des ceux qui veulent se consacrer aux lois, à la médecine, à l église et à l administration publique: le beau parler grec est souvent là ce que c est la faconde de la tribune chez nous; et tel médecin, avocat, professeur, est devenu ministre parce qu il maniait bien sa langue». «La grammaire grecque siège en maîtresse à la base et au faîte de tout enseignement». 15 Edmond About, ό.π., 284 (και 186 στην ελληνική µετάφραση, ό.π.). 16 Βυζαντιναί µελέται, Αθήνα 1857, 665. Ολόκληρο το κεφάλαιο για την εξέλιξη της νεοελληνικής γλώσσας ( ) έχει το ενδιαφέρον-του, καθώς προσπαθεί να ζυγιαστεί ανάµεσα στην εκτίµηση της λαϊκής και τη χρήση µιας απίστευτα περίτεχνης καθαρεύουσας τεκµήριο των γνώσεων, της αχαλίνωτης λογοδιάρροιας στα όρια της παραφροσύνης κι ενός φιλοσοφικού σωρείτη που περιµένει τον ερµηνευτή-του. 17 Ό.π., 262 και 173 αντίστοιχα η µετάφραση δική-µου. Η πληροφορία δεν στέκει βιβλιογραφικά ακριβής αλλά το πνεύµα-της εκφράζει κάποια πραγµατικότητα. (Το έργο του Fénelon είχε πραγµατικά έντονη παρουσία σ όλον τον 19 ο αιώνα, το χρησιµοποιούσαν ως εγχειρίδιο για να µάθουν τα γαλλικά το Παύλος και Βιργινία του Bernardin de Saint-Pierre γνώρισε αλλεπάλληλες και κλεψίτυπες εκδόσεις το έργο του Chateaubriand είχε επίσης κάποια παρουσία, ενώ η Picciola του Xavier Saintine ή Boniface (µε αυτό το όνοµα τον ληµµατογραφεί η Bibliothèque Nationale του Παρισιού), έργο του 1836, είχε µεταφραστεί το 1853 ως Η µικρούλα επανεκδόθηκε το 1859, βλ. ΓΜ *5984 και 7883). 5

6 στερούµενοι ιδίας και συγχρόνου φιλολογίας, στρέφοµεν τα βλέµµατα πότε µεν προς την απωτάτην αρχαιότητα, πότε δε προς τας πόρρωθεν εκλαµπούσας επί του ιδίου ορίζοντος απαυγάς», προς τις αντανακλάσεις, την καθαρεύουσα λογοτεχνία δηλαδή, που χάνει κάθε λάµψη µόλις παραβληθεί µε το πρωτότυπο. «ια του πρώτου τρόπου, όταν τας σκιάς του παρελθόντος ως πράγµατα εκλαµβάνωµεν, αποκλίνοµεν εις σχολαστικότητα, δια δε του δευτέρου, µεγάλαι εξεγείρονται προσδοκίαι, προς κενόν κοµπασµόν αποβαίνουσαι ενόσω δεν επαληθεύουσιν» 18. Αυστηρή διαπίστωση, από έναν άνθρωπο που µόλις πριν τρία χρόνια δηµοσίευε στο ίδιο περιοδικό την δική-του λογοτεχνική απόπειρα, τον «Θάνο Βλέκκα» αυστηρή, αλλά συνδέει την ανυπαρξία µιας λογοτεχνίας να την πούµε πραγµατική ή µήπως ουσιαστική; µε τις προηγούµενες διαπιστώσεις-µας: οι αιθεροβάµονες στόχοι των Νεοελλήνων αποβαίνουν απλώς κούφιοι κοµπασµοί. Αποφεύγοντας την πραγµατικότητα βάζουµε στη θέση-της τις µεγάλες προσδοκίες και η καθαρεύουσα, αυτή η γλώσσαοιηµατίας, έχει γίνει το όργανο της απάτης. Αν η λογοτεχνία εκβάλλει στη γλώσσα, αν λειτουργεί και καλλιεργείται για να την αναδείξει, µε τη σειρά-της η γλώσσα εκβάλλει στο έθνος µε δύο τρόπους, έναν ρητό και συνειδητό, κι έναν έµµεσο. Στον ρητό δεν χρειάζεται να επιµείνουµε τον ξέρουµε, τον µνηµονεύσαµε: η εξοµοίωση µε τους αρχαίους προγόνους. Αλλά ο έµµεσος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: αυτή η προσπάθεια για εξοµοίωση απευθυνόταν κατά βάθος στους φιλύποπτους Ευρωπαίους πιστεύαµε φοβούµαι όχι άδικα πως µόνο αν εκφραζόµασταν µε το ίδιο γλωσσικό όργανο θα τους πείθαµε ότι είµαστε οι γνήσιοι και πραγµατικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και µόνον επειδή είµαστε οι γνήσιοι και πραγµατικοί, δικαιούµαστε ν απαιτούµε να συµβάλλουν οι Ευρωπαίοι στη διεκδίκηση των εθνικών-µας δικαίων κάτι περισσότερο: να τα επιβάλλουν στους Οθωµανούς και τους άλλους Βαλκάνιους. Η Μεγάλη Ιδέα είχε κυρίως έναν αποδέκτη: τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. εν ήταν µονάχα τα εδαφικά όρια, το άλυτο ζήτηµα των συνόρων κι οι οξύτατοι ανταγωνισµοί µε τους οµόδοξους στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη έπρεπε να µας δεχτεί και ως ισότιµους σε όλα τα πεδία, στην οικονοµία, τη διοικητική οργάνωση, τη λογοτεχνία και αρνιόταν να το κάνει. Για να µείνουµε στη λογοτεχνία, ούτε ένα νεοελληνικό λογοτεχνικό έργο δεν είχε διαβεί τον Ρουβίκωνα της γλώσσας. Ας µην το λογαριάσουµε αυτό ως ξενοµανία ή ως δείγµα υποτέλειας, όχι είσαι ό,τι σε θεωρούν: «η κόλαση είναι οι άλλοι» και ο παράδεισος. Οι αιτίες λοιπόν των αγκυλώσεων οφείλονταν στο διττό εθνικό πρόβληµα: ούτε η Μεγάλη Ιδέα ούτε το πρότυπο βασίλειο έµοιαζαν εφικτά. Κι αφού το κουτί της Πανδώρας το κρατούσε η Ευρώπη, κι αφού η Ευρώπη µόνο για χάρη των προγόνων θα µας συνέτρεχε, ποντάραµε στη γλώσσα και στην ποίηση, τα δυο ατού της αρχαίας κληρονοµιάς. εν ήταν τρελοί οι πρόγονοί-µας των ροµαντικών χρόνων βρίσκονταν απλώς, αντικειµενικά, σε πολύ δύσκολη θέση. Ίσως εκείνος ο απόµακρος κόµης, ο αποσυρµένος σ ένα επτασφράγιστο σπίτι της µακρινής Κέρκυρας, να µπορούσε ν αποδειχθεί ο από µηχανής θεός ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν αποτελούσε ένα καλό τεκµήριο, και κανένας δεν ήξερε τί θησαυρούς ετοίµαζε στη µοναξιάτου. Η µορφή-του ήταν θολή, και το µυστήριο που τον περιέβαλε φάνταζε ελπιδοφόρο: «Ναι! αι ποιήσεις του Σολωµού δεν είναι ποιήσεις ατόµου, αλλά ολοκλήρου έθνους!» έγραφε σε µια αθηναϊκή εφηµερίδα ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός «Ακούεις Σολωµέ; Κατακρατείς ξένην περιουσίαν απόδος-την, απόδος-την εις τον γνήσιον κύριόν-της» αυτά τον Γενάρη 18 Παύλος Καλλιγάς, «Ιστοριογραφικαί σκέψεις», Πανδώρα, 9 ( ) 6

7 του Ο θάνατος έφερε ξανά στην επιφάνεια τον ποιητή αµέσως τυπώθηκαν δύο εκδόσεις, µια στην Αθήνα και µια στη Ζάκυνθο. Ωστόσο, όπως ξέρουµε, η οριστική δηµοσίευση των ποιηµάτων-του το φθινόπωρο του 1859 απλώς πιστοποίησε την απουσίατου οι ποιητές και οι αναγνώστες δεν βρήκαν παρά λιγοστά θλιβερά σπαράγµατα. Το κενό παρέµενε, και τίποτε δεν άλλαξε. Οι οιστρηλατηµένοι ποιητές και η γλώσσα-οιηµατίας συνέχισαν την παραγωγή παραποιηµένων ταυτοτήτων που µε τόση ανακούφιση χρησιµοποιούσαν οι αναγνώστες. 19 Εφηµ. Αιών, πρόλογος στη δηµοσίευση 14 ποιηµάτων-του (µαζί µε άλλα 3 ανωνύµου που του αποδίδονταν, βλ. αναλυτικά ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ http//: poetry.ims.forthnet.gr). 7

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics)

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Πολιτισμός 26/07/2016-08:56 Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε λέξεις.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε λέξεις. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΚΕΙΜΕΝΟ: Πολύς λόγος έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κούλης, Μ. Μελίνα, Κ. Στέφανος, Κ Βασιλική

Γ. Κούλης, Μ. Μελίνα, Κ. Στέφανος, Κ Βασιλική Τα βιβλία σε κάνουν να αισθάνεσαι διαφορετικά, διότι έχεις κάποια επαφή µε αυτά, όπως συναισθήµατα. Σε βγάζουν από το περιβάλλον, σαν να πετάς στα σύννεφα, στον αέρα, στο διάστηµα. Στο σχολείο µας, η βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με την συγγραφέα Σόφη Θεοδωρίδου!

Συζητώντας με την συγγραφέα Σόφη Θεοδωρίδου! Συζητώντας με την συγγραφέα Σόφη Θεοδωρίδου! «Η νύφη φορούσε μαύρα» ήταν το πρώτο βιβλίο που με έφερε σε επαφή με την συγγραφέα Σόφη Θεοδωρίδου. Από τότε ακολουθώ πάντα τα συγγραφικά της βήματα, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ποτάµι" της Γιώτας Γουβέλη

ποτάµι της Γιώτας Γουβέλη "Το µαγεµένο ποτάµι" της Γιώτας Γουβέλη Written by Μαρία Τσαγγάρη font size decrease font size increase font size Print Email Η Γιώτα Γουβέλη στο νέο της βιβλίο µε τίτλο "Το µαγεµένο ποτάµι" που κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 08:00 Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο Typosthes.gr Τύπος Θεσσαλονίκης / Πολιτισμός GET RSS Ο συγγραφέας γράφει για την Ελλάδα της κρίσης μέσα από ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται τον 19ο αιώνα Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.scooltime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις 31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις Η επιτυχημένη συγγραφέας παρουσίασε τη νέα της δουλειά και υπέγραψε αντίτυπα στις φανατικές της αναγνώστριες. Ασφυκτικά γεμάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 1896) (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ)

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα μακρινό χωριό σε μια χώρα πανέμορφη. Τα σπίτια του ήταν μικρά και παραμυθένια.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Η Κώστια Κοντολέων είναι συγγραφέας και μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει περισσότερα από εκατό βιβλία, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεφανάκης. Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr

Δημήτρης Στεφανάκης. Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr Δημήτρης Στεφανάκης Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης μιλά στο arive.gr για τα βιβλία του «Μέρες Αλεξάνδρειας» και «Φιλμ Νουάρ», εκφράζει τις απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα καί προσπερνοῦνε. Ὃμως μερικοί κάτι βλέπουν, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα