ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Γ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Γ"

Transcript

1 Γ γαδαριάκους, ο µεγάλος γάιδαρος. [γάδαρους + -ιάκους]. γάδαρους, ο o γάιδαρος, δες πρµ. 60 και 384, [γαδούρ(ι)]. γαδούρ(ι), το γάιδαρος, αλλ. ο γάδαρους, θηλ. η γαδούρα, δες πρµ. 318, 349, και λ.γ. 18, [βεν. cargatore > (καρ)γαδούρι > µτγν. γα δάριον/γα δούριον > µσν. γα δούρι, αραβ. gadar]. γαδρ-, γαδρό-, γαδρου- γαϊδουρο-, ως πρώτο συνθ. σηµ. ότι το δεύτερο έχει σχέση µε το γαδούρ(ι) ή είναι µεγαλύτερο από το κανονικό, π.χ. γαδράγκαθου, γαδρόµγα. γαδράγκαθου, το ένα είδος γκάγκαρου, κ. γαϊδουράγκαθο, περιλαµβάνει τα είδη Onopordon και Silybum. γαδράθκους, -κ(η), -κου γαϊδουρινός, τό κανι πάλι του γαδράθκου τ, αλλ. γαδρίτκους, [γαδράς + -άθκους]. γαδράς, ο γαϊδουράς, µτφ. άκοµψος στους τρόπους, [γαδούρ(ι)]. γαδρέλ(ι), το το µικρό γαδούρ(ι). γαδρίκας, ο ο µεγαλύτερος από το κανονικό µέγεθος, µεγάλος σαν γάιδαρος, Νιγρ., φέρι µι κι κανέ γαδρίκα να κάνου πίπα = φέρε µου και κανέναν µεγαλόσωµο λαγό να κάνω πίπα (από τα κόκαλα των πισινών ποδιών του), [γαδρ- + -ίκας]. γαδρίτκους, -κ(η), -κου δες γαδράθκους. γαδρίτσ(ι), το η καβάλα µόνο στο παιχνίδι πάντα, [γαδούρ(ι)]. γαδρόµγα, η δες µύγα. γαδρότσιχλα, η είδoς πουλιού, τσίχλα µεγαλύτερη από την πρασιάνα, [γαδρο- + µσν. τσίχλα(< µτγν. κίχλα < αρχ. κίχλη)]. γαδρουγκλίστρα, η στη Νιγρ., κατηφορικό µέρος, µονοπάτι όπου γλιστρά ο γάιδαρος, [γαδρου- + γκλίστρα]. γαδρουγκύλτζµα, το το µέρος όπου κυλιέται ο γάιδαρος, (Νιγρ.), [γαδρου- + γκύλτζµα]. γαδρούδ(ι), το υποκ. της λ. γαδούρ(ι), το πλαρούδ(ι), δες πρµ. 371, [γαδούρ(ι)]. γαδρουκατούρµα, το το κατούρηµα του γάιδαρου και η έκταση που βρέχει, ειρων. η µικρή έκταση, φτος έχ(ει) αµπέλ(ι) ένα γαδρουκατούρµα, [γαδρου- + κατούρµα]. γαδρουκέφαλου, το ο σκελετός της κεφαλής γάϊδαρου και γενικότερα κάθε µεγάλου ζώου, [γαδρου- + κιφάλ(ι)]. γαζιές, οι οι τζιτζιλόνις, υποκ. οι γαζούδις, αλλ. οι γκαζιές, **[τουρ. gaz(=στρέφω)]. γαλαζάρα, η λουλάκι, [γαλάζιους]. γαλάζιους, -ζια, -ζιου {-ιους/-ζγιους}, γαλάζιος, [µσν. γαλάζιος]. γαλαζουβράκδις, οι ειρωνικά οι Θρακιώτες πρόσφυγες του 1922 γιατί φορούσαν γαλάζιες βράκες, δες και σιαλβαρτζήδις. γάλα µαλακό το γάλα της γυναίκας, άµα µας πουνούσι του µάτ(ι) έσταζαµι λίγου γάλα µαλακό, [αρχ. γάλα + αρχ. µαλακός]. γαλανούδα, η µικρή γαλανοµάτα, [δωρ. γαλανός(=ήσυχος) > γαλανή + -ούδα]. 85

2 86 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γάλα ξινό το γιαούρτι, αλλ. ξινόγαλου. γαλάρια, τα τα πρόβατα ή γίδια που αρµέγονται, [αρχ. γάλα]. γαλαροκούδουνο, το αλλιώς το κουδούν λιάγκα, [γαλάρια + κουδούνι]. γαλατόδουντου, το δόντι της πρώτης οδοντοστοιχίας του παιδιού, νεογιλός, [αρχ. γάλα + δόντι]. γαλατόπτα, η είδος πίτας, µε γέµιση από µίγµα που έχει γάλα, αλεύρι και αβγά, [αρχ. γάλα + πίτα]. γαλατουβότανου, το το φυτό Στελλάρια η µεσαία, µε χοντρά φύλλα, που το καλλιεργούσαν στις γλάστρες και τα φύλλα του τα χρησ. ως επιθέµατα σε πληγές, [αρχ. γάλα + βουτάν(ι)]. γαλατσίδα, η γενική ονοµασία φυτών, που όταν κόβονται βγάζουν υγρό σαν γάλα, π.χ. τ ς γιούφτσας τα βζια, [αρχ. γάλα > µτγν. γαλακτίς]. γαλέτσ(ι), το τσόκαρο, δες πατίκ(ι), [γαλότσις]. γαλιάντρα, η καλιάνδρα, κορυδαλλός ο κάλανδρος, [αρχ. κάλανδρος]. γαλότσις, οι γαλότσες, λαστιχένια υποδήµατα, που τα φορούσαν πάνω από τα παπούτσια, για να τα προφυλάξουν από τις λάσπες, [αρχ. καλάπους(=καλαπόδι) > λατ. calopus > βεν. galozze]. γαµνιώτκους, -κ(η), -κου ο σχετιζόµενος ή ο αναφερόµενος στο γάµο, ήλιγαν γα- µνιώτκα τραγούδια, [αρχ. γάµος]. γαµπριάκους, ο µεγάλος γαµπρός, καλός γαµπρός, και ειρων. ο κακός γαµπρός, υποκ. το γαµπρούδ(ι), [αρχ. γαµβρός]. γάµπρισµα, το η εµφάνιση κάποιου ως υποψήφιου γαµπρού, [αρχ. γαµβρός]. γαµσιάτκα, τα η αµοιβή που έδιναν στις πόρνες, µτφ. η πληρωµή για ζηµιές που γίνονται αδικαιολόγητα, γω θα πλιαρώσου τα γαµσιάτκα σας; = εγώ θα πληρώσω τις ανόητες ζηµιές σας; [αρχ. γαµέω]. γανάδα, η η σκουριά των χάλκινων σκευών και µτφ. το στέγνωµα του στόµατος, επειδή δίνει την αίσθηση ότι στρώνεται µε κάποια ουσία, η αγανάκτηση, δες γανιάζου, έβγαλα γανάδα να λέου κι να λέου, αλλ. µπακιράδα, [δες γανώνου]. γανιάζου ρ., γάνιαζα, γάνιασα, διψώ πολύ, στεγνώνει το στόµα µου και αισθάνοµαι σαν να στρώνεται µε κάποια ουσία, όπως η γάνα για τα χάλκινα σκεύη, [γανώνου]. γανουτσής, ο γανωτής, [γανώνου]. γάντζους, ο γάντζος, εξάρτηµα του κάρου για την έλξη του και το σταµάτηµά του σε κάθε τιµόν(ι) του κάρου υπήρχε προσαρµοσµένος ένας διπλός γάντζος, που στη µια πλευρά του έµπαινε η αλυσίδα από το κλίκ(ι) για την έλξη του κάρου, και στην άλλη, µε τον αντίθετο προσανατολισµό, η αλυσίδα από την πιστιά για το σταµάτη- µα του κάρου, [ελλ. γαµψς > βεν. ganzo]. γανώνου ρ., γάνουνα, -σα, επικασσιτερώνω τα χάλκινα σκεύη, διώχνω τη γανάδα, [αρχ. γανόω(= στιλβώνω) > γανώνω]. γαραφάκ(ι), το καραφάκι, µικρή καράφα, το πενηνταράκι του ούζου, [αραβ. gharrafa(=φλασκί)]. γαργάρα, η είδος παιχνιδιού, φτιαγµένο από ένα κουτί που κρεµόταν µε µια κλωστή από ένα µικρό ξύλο και ηχούσε χαρακτηριστικά όταν περιστρεφόταν, [από τον ήχο γαρ-γαρ]. γαριάζου ρ., γάριαζα, -σα, γαριάζω, ρυπαίνω τα ρούχα από κακό πλύσιµο, ουσ. το

3 γάριασµα, [αρχ. γάρος(=ζουµί από άρµη)]. γαύρου, το το δασικό δ. γαύρος, Carpinus betulus, [αρχ. γγραύλης >... > γαύρος]. γεία, η υγεία, γεία κι καλός κιρός δε χουρταίνουντι, (πρµ. 64), [αρχ.!γίεια]. γειτονισσούλα, η γειτονοπούλα κι σ(ι) είδι µια γειτόνισσα, κουντή γειτονισσούλα, (δηµ. τραγ. 15.δ2), [δες γειτόντσα]. γειτόνκου, το ποικιλία σταφυλιού µε αραιές άσπρες µυτερές ρώγες, [αρχ. γείτων]. γειτόντσα, η γειτόνισσα, υποκ. γειτονισσούλα, [αρχ. γείτων > γειτόνισσα]. γειτουνεύου ρ., γειτόνιβα, -νιψα, -νέφκα, επισκέπτοµαι κάποιον στο σπίτι µε κάποια ευκαιρία, γειτόνιψαµι τ Βαΐτσα δε γειτουνεύουµιστι = δεν ανταλλάσσουµε επισκέψεις, ουσ. το γειτόνιµα, [αρχ. γειτονεύω]. γένεια, τα η κ. σηµ., λεπτές λουρίδες χαρτιού που δένονταν σ νουρά ή στα φλαµπαράκια στου παµπόρ(ι), [αρχ. γένειον]. γέννηµα, το το στάρι, ενώ τα άλλα δηµητριακά αναφέρονταν µε το όνοµά τους, πληθ. γιννήµατα, [αρχ. γέννηµα]. γένουµι ρ., γένουµαν, γίνκα, γίνοµαι, µέλλ. θα γένου, γίνκαν τα σταφύλια, κάπα γίνκι ουρανός = συννέφιασε ο ουρανός, γίνκι! γίνκι! φωνάζουν στο πανηγύρι όταν ακουµπήσει η πλάτη του ενός παλαιστή στο χώµα, πρ. γένι, γένου, γέντι, γινίτι γένου Τούρκους Μαυρουδή, (δηµ. τραγ. 2), δες πρµ. 68, 171, 287, 332 και 399, πρµ. φρ. 163, αλλ. γίνουµι, [αρχ. γίγνοµαι]. γέντσα γέννησα, αόρ. του γιννώ, δες πρµ γέρνου ρ., έγιρνα, έγιρα, γέρνω, κλίνω προς τη µια µεριά, κοιµούµαι, χτάζι Γιώργη, γέρν(ει)/γέρ(ει) του γαδούρ(ι), [αρχ. γείρω > #γειρα]. γερ ουντάς, ο δωµάτιο για γέρους, [αρχ. γέρων + ουντάς]. γεύου ρ., έγιβα, έγιψα, δοκιµάζω µε τη γεύση, γεύοµαι, έγιψα του φαΐ, πρ. γεύι, γέβτι, γέψι, γέψτι, γιφτούς, γιφτίτι, αλλ. γεύτου, ουσ. το γέψ(ι)µου, [αρχ. γεύω]. γεύτου {γέ-φτου}, ρ., έγιφτα, έγιψα, πρ. γέφτι, γέψι, γιφτούς, για λοιπά δες γεύου. γηράζου ρ., γέραζα, γέρασα, γεράζω, γερνώ, γίνοµαι γέρος, [αρχ. γηράσκω > γήρασα > γηράζω]. γηρατεία, τα τα γεράµατα, [αρχ. τ γ&ρας > µσν. τ' γ&ρα(πληθ.) > τ' γηρατε(α]. γηρουκουµώ ρ., -κουµούσα, -κόµσα, -κουµήθκα, γηροκοµώ, [αρχ. γηροκόµος > γηροκοµώ]. για 1. πρόθ. για, για σένα ήρτα, [αρχ. διά]. 2. να, ιδού, για του του σακί σ, πάρτου, δες και ια 1, [ια 1]. 3. βέβαια, όπως το αρχαίο γέ, ναι για, θα ρτω γω για = εγώ βέβαια (αρχ. #γωγε), [αρχ. γ) και ε > ια, δες δεικτικόν ιώτα -ί, (L.Sc), όπως και κια < και]. 4. διαζευκτικό ή, γιά γω γιά συ = ή εγώ ή εσύ, δες ια 3 και εισ , [τουρ. ya]. 5. προτρ. µόριο, για διες = κοίταξε να δεις, δες ια γιατί, για δεν έρχισι νουρίς νουρίς; [αρχ. δι' τ* > µσν. γιατί]. για! εκφράζει θαυµασµό, για! ένας λαγός, [ια!]. γιαβασιά, η δες διαβασιά, **[τουρ. yavaş(= ήρεµος)]. γιαβάσ(ι)-γιαβάσ(ι) σιγά-σιγά, [τουρ. yavaş yavaş (=σιγά-σιγά)]. γιαβάσ(ι)κους, -κ(η), -κου ελαφρός, µαλακός, κυρίως για χαρακτηρισµό τσιγάρου, [τουρ. yavaş(=µαλακός)]. γιαβασλαντώ ρ., γιαβασλαντούσα, -λάντσα, αδυνατίζω, [τουρ. yavaşlamak(=επι- 87

4 88 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βραδύνω, καταβάλλω)]. γιαγιάδες, οι λεβέντες, ποια µάνα είχε τα παιδιά τους ξιακουστούς γιαγιάδες, (Ν.Π. γ τρ ), [τουρ. yaya (=διαβάτης, περιπατητής)]. γιαγκίν(ι), το πυρκαγιά, φωτιά, µτφ. εσωτερική κάψα, σφοδρή επιθυµία, για γιαγκίν(ι) βαρένουν καµπάνις, [τουρ. yangın]. γιάδλα, η το παχνί, η φάτνη, (προσφ.), δες γιάσλα. γιαζίκ επιφ., αµάν, κρίµα, αλοίµονο, [τουρ. yazik(=κρίµα)]. γιακά παρτσιά λαβή από το γιακά, τουν πήρι γιακά παρτσιά κι τουν κουπάντσι καταή, [τουρ. yaka + parça(=πιάνω)]. γιακάς, ο η κ. σηµ., η περιοχή δίπλα στο Σαρπουβνό ποταµό, [τουρ, yaka (= άκρη, χείλος, ακτή, όχθη, ξηρά)]. γιάλα! χορευτικό επιφ., όπως το άλα, όπα κλπ., [τουρ. yallah(= εµπρός, έλα)]. γιαλαµάς, ο ο καθαρός, το καθαρό µέρος, ο καλός µεζές, µι δυο αλέτρια γιαλαµά του έκανι του χουράφ(ι), [τουρ. yalama (= γλείψιµο)]. γιαλάν ντουνιάς ψεύτικος κόσµος, [τουρ. yalan(=ψεύτικος) + dünya(=κόσµος)]. γιάλλους, -(η), -ου αντων. άλλος, πληθ. γιάλνοι, γιάλλις, γιάλλους θέλ(ει) του ένα, γιάλλους θέλ(ει) του άλλου, [η άλλη > γιάλλ(η), κλπ.]. γιαλντίζ(ι), το το πρώτο φύλλο του καπνού στις φέτες του δέµατος, µε το καλύτερο χρυσαφί χρώµα, που δίνει αξία στον καπνό, η µόστρα της καπνόφετας, µτφ. στη φράση του πήρα του γιαλντίζ(ι) = του πήρα τον αέρα, το κάνω εύκολα, [τουρ. yaldız (=επιχρύσωση, ψευδής διακόσµηση)]. γιάµα, η γιάγµα, λεηλασία, διαρπαγή, [αρχ. δι' + αρχ. κοµίζω > διαγουµίζω > (Π.Κ.) µσν. ελλην. διάγωµα > τουρ. yağma (=λάφυρο, λεία) > βαλκ. τουρ. yama]. γιαµάκ(ι), το κύπελο για νερό, (προσφ.), ο τράφους, [τουρ. yamak(=σύντροφος)]. γιάµατζης, ο αυτός που κάνει γιάµα, πληθ. οι γιαµατζήδις, [γιάµα + -τζής]. γιάµ(ι), το χρονική περίοδος, εποχή, [άγν. ετ. (Λ.Ακ.)]. γιαµπουγυάλ(ι), το το λαµπουγυάλ(ι), [λαµπουγυάλ(ι), και λ > γ]. γιαµπουλντάκ(ι), το ανοιχτωσιά, ξέφωτο, βγήκι λαγός στου γιαµπουλντάκ(ι), ** [τουρ. ya(=σίγουρα) + buldak(=βρίσκω)]. γιανίσκου ρ., γιάνισκα, έγιανα, µέλλ. θα γιάνου, γιατρεύοµαι, η υγεία µου πάει προς το καλύτερο, σι κάψου Γιάνν(η), σι αλείψου µύξα να γιάν(ει), [αρχ.!γιαίνω]. Γιαννιώτισσα, η σε δηµ. τρ. η Μαρουδιά η Αχινιώτισσα από παραφθορά τραγουδήθηκε ως Γιαννιώτισσα και πλάκωσε τη Μαρουδιά, την Μαρουδιά Γιαννιώτισσα, (Ν.Π.γ τρ ), δες Χιανιώτισσα, [Αχινού/Αχιανού > Αχινιώτισσα/Αχιανιώτισσα > Χιανιώτισσα > Γιαννιώτισσα]. γιάντισ(ι), το γιάντες, παιχνίδι και στοίχηµα µνήµης, [τουρ. yades]. γιαουρτσής, ο ο πωλητής γιαούρτης, (Νιγρ.), [τουρ. yogurt > γιαούρτι + -τσής]. γιαπαντζίθκου, το για σκυλί το αδέσποτο, αυτό που ορµά και δαγκώνει, αυτό που γυρνάει τ ς δρόµοι, [τουρ. yaban(=άγριος, ξένος) + -τζίθκου]. γιαραµπής, ο Θεός, ό,τι πει ου Γιαραµπής, [τουρ. yarabbi(=ώ! Θεέ µου)]. γιαράς, ο ανοιχτή πληγή, δες πρµ. 101 και 278, [τουρ. yara]. γιαρέντης, γιαρέντρα φίλος, φίλη, κι έχασα το γιαρέντη µου, [τουρ. yaren(=φίλος)]. γιαρές, ο αργόσυρτο παθητικό ανατολίτικο τραγούδι, **[τουρ. yâr(=ερωµένη)]. γιάρ(ι), το πλαγιά, είνι λιγου γιάρ(ι) του χουράφ(ι) = είναι λίγο κατηφορικό το χω-

5 ράφι, [τουρ. yar(=γκρεµός)]. γιαρµάς, ο ζωοτροφή από χοντροαλεσµένα δηµητριακά, κυρίως κριθάρι, δες και κιρµάς, [τουρ. yarma]. γιαρµίζου ρ., γιάρµιζα, γιάρµισα, τακτοποιώ, συγυρίζω, αλλ. διαρµίζου, [διαρµίζου {δγια-} > γιαρµίζου]. γιαρντίµ(ι), το βοήθεια, [τουρ. yardım(=βοήθεια)]. γιασιά επιφ., µπράβο, εύγε, γιασιά Γιώργη, λέγεται και µε τη σηµ. της ευχής, π.χ. γιασιά, να ζή(ει)σς πιδούδι µ, [τουρ. yaşa]. γιάσλα, η παχνί, αλλ. γιάδλα, [τουρ. yaslamak(=ακουµπώ, στηρίζω)]. γιασµάδις, οι οι αγιασµάδις, η παρωτίτιδα, [τουρ. yasma (=παρωτίτιδα)]. γιαστίκια, τα τα δυο µεγάλα ξύλινα µέρη του κάρου, ένα στο µπροστινό και ένα στο πίσω µέρος του κάρου, πάνω στα οποία στηριζόταν η κάσα του κάρου, δες και σουβένια, [τουρ. yastık (=προσκέφαλο, µαξιλάρι)]. γιατάκ(ι), το κατάλυµα, κρεβάτι, ο χώρος όπου ζει κάποιος, φωλιά του λαγού, [τουρ. yatak(=κλίνη, κρεβάτι)]. γιατακλαντώ ρ., γιατακλαντούσα, -λάντσα, πιάνω θέση, [γιατάκ(ι) + τουρ. -lan-, που σχηµ. ρ. µε παθ. σηµ., δες yataklan-mak(=πλαγιάζω, ξαπλώνω στο κρεβάτι)]. γιατακλίθκους, -κ(η), -κου για χωράφι αυτό που η επιφάνειά του έχει κοιλότητες και συγκρατούν το νερό, γιατακλίθκου χουράφ(ι), γενικώς αυτός που έχει γιατάκ(ι). γιαταύτου γι αυτό, έτσι, όταν δεν θέλουν να απαντήσουν συγκεκριµένα στην ερώτηση γιατί; απαντούν γιαταύτου, [για 1 + αρχ. τα+τόν(=το ίδιο ακριβώς)]. γιάτους, -την, -του νάτος, γιάτους λαγός, πάρτουν, αλλ. άτους, [για 2. + αυτός]. γιατρέσσα, η γυναίκα γιατρός, σύζυγος γιατρού, [αρχ. -ατρός]. γιατριά, η {-ιά}, γιατρειά, θεραπεία, γιατρικό, [αρχ. -ατρεία]. γιάφκα, η ληµέρι, κρυσφύγετο παρανόµων, [σλ. λ.]. γιαχνίζου ρ., γιάχνιζα, -σα, γιαχνίσ(η)κα, τσιγαρίζω στο λάδι, [τουρ. yahni]. γίδα, η κατσίκα, του κοπαδιού ή οικόσιτη, [αρχ. α.ξ > α-γίδιον]. γιδάρς, ο γιδάρης, γιδοβοσκός, [γίδα]. γίδια, τα {-δγια}, κυρίως τα κατσίκια του κοπαδιού, που λέγονταν έτσι για διάκριση από τα οικόσιτα τ ς γίδις τ ς µαλτέζ(ι)κις, αλλ. τα αγρουκάτσ(ι)κα, [γίδα]. γίδις, οι οι οικόσιτες κατσίκες ή αυτές που βοσκούσαν τα παιδιά, [γίδα]. γιλαδαρνός, -νή, -νό δες αγιλαδαρνός. γιλαδάρς, ο δες αγιλαδάρ(η)ς. γιλάδ(ι), το δες αγιλάδ(ι). γιλαδνός, -νιά/-νή, -νό δες αγιλαδνός. γιλέκ(ι), το γιλέκο, [τουρ. yelek]. Γινάρς, ο ο µήνας Ιανουάριος. γινάτ(ι), το θυµός, πείσµα, ινάτι, [τουρ. inat]. γινατσής, -τσού αυτός που κρατά γινάτι, αλλ. γινατσίθκους, -κ(η), -κου, [γινάτ(ι) + -τσής]. γινιµένους, -ν(η), -νου αυτός που έγινε, ο ώριµος, [γίνουµι/γένουµι]. γίνκα έγινα, ωρίµασα, αόρ. των ρ. γένουµι/γίνουµι. γιννέθκι γεννήθηκε, γιννήθκι, δες γιννώ. γιννήµατα, τα δες γέννηµα. 89

6 90 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γιννηµένους, -ν(η), -νου γεννηµένος, αυτός που γεννήθηκε, δες και οµόηχη λ. γινι- µένους = γινωµένος, δεν είνι κόµα γινιµένου είνι του καπνό, [αρχ. γεννάω]. γιννητούρια, τα γεννητούρια, [αρχ. γεννητήρια]. γιννώ ρ., γιννούσα, γέντσα, γιννήθκα/γιννέθκα, γεννώ, γιννιούµι = γεννώµαι, [αρχ. γεννάω]. γίνουµι ρ., γίνουµαν, γίνκα, γίνοµαι, ωριµάζω, αλλ. γένουµι, [αρχ. γίγνοµαι]. γιογιό, το το γνωστό παιχν. µε την παλινδροµική κίνηση µιας µικρής µπάλας, που ήταν δεµένη µε λάστιχο στο χέρι του παίχτη. γιόµα, το το απόγευµα, [αρχ. γε0µα]. γιόµουζα, γιόµουσα τύποι του ρ. γιουµόζου. γιόµους, ο γέµιση για φαγητά, για πίτα, για µαξιλάρια, [γέµω > αρχ. γόµος]. γιόµουσµα, το γέµισµα, εργασία των καπνοπαραγωγών, δες γιουµόζου. γιον επίρρ., πιο, περισσότερο, πολύ, γιον καλό κι γιον καλό είνι αυτό, (φρ. για τις διαδικασίες επιλογής στα παιχνίδια, δες δ.δ. 3. α.), αλλ. λιον, [λιον και λ > γ]. γιορτανούσα η γιουρτανούσα, πέρδικά µου γιορτανούσα και καµαρωτή, (Ν.Π.γ τρ ), [γιουρτάν(ι)]. γιόσµους, ο δυόσµος, ηδύοσµος, [αρχ. 1δύοσµος/-ον]. γιου! φωνή για γιουχάισµα, για διώξιµο, κυρίως σκύλου, δες ιου! και ου! 2. γιουβάν(η)ς, -νου µπουνταλάς/-λού, και ως κύριο όν. Γιάννης, [ελλ. Ιωάννης]. γιουβάρλις, οι µεγάλα γιουβαρλάκια, [τουρ. yuvarlak(=σφαίρα)]. -γιουλου δεύτ. συνθ. για την ονοµασία δρόµων, π.χ. κουσίγιουλου, αλλ. -ουλου, [τουρ. yol(=δρόµος)]. γιουµάτους, -τ(η), -του γεµάτος, [γιουµόζου]. γιουµίδ(ι), το υλικό µε το οποίο γέµιζαν τα µαξιλάρια, όπως τα κουρέλια στη Νιγρ. το µικρό ούτσ(ι), το ουτσιούδ(ι), [γιόµους]. γιουµίζου ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες γιουµόζου, πάισι να πιει νιρό κι να γιουµίσει, δηµ. τραγ. 6, [γιουµόζου]. γιουµίσια, τα δες γκιουµίσια. γιουµόζου ρ., γιόµουζα, γιόµουσα, γεµίζω, για τον καπνό ρίχνω χώµα στις ρίζες, πρ. γιόµουζι, γιουµόζτι, γιόµου, γιουµότι γιουµότι τουν κόρφου σας κι δρόµου = γεµίστε τον κόρφο σας και φύγετε γρήγορα, αλλ. γιουµίζου, δες πρµ. 2, [αρχ. γέµω > γεµίζω/γιοµίζω]. γιούν(ι), το το µαλλί που έπαιρναν στο δεύτερο κούρεµα των προβάτων, το οποίο ήταν µε κοντή τρίχα και γι αυτό κατώτερης ποιότητας, [τουρ. yün(=µαλλί)]. γιουντζές, ο το χόρτο µηδική, τριφύλλι, [τουρ. yonca(=τριφύλλι)]. γιούργια επιφ., σύνθηµα για επίθεση, όλοι µαζί ορµητικά, [1. **τουρ. hürya(=όλοι µαζί για επίθεση). 2. (Π.Κ.) τουρ. yürümek(=σπεύδω, έρχοµαι µε ορµή) > yürü! (=γρήγορη πορεία) + ya (=επιφώνηµα) > yürüya]. γιουρµίκια, τα πίτυρα καβουρδισµένα, που µερικοί ξένοι τα έβαζαν στη γέµιση της σαµόπτας µαζί µε το κοπανισµένο σουσάµι, [τουρ. yarma(=διαχωρισµός)]. γιουρούκ(η)ς, ο άξεστος, άχρηστος, χρησ. ως βρισιά, α ρα γιουρούκ(η), [τουρ. yürük(=φυλή τουρκοµάνων)]. γιουρούκ(ι), το το τρέξιµο για φυγή, φιβγάτι γιουρούκ(ι) που δω σιαπάν, [γιουρουντάου, δες και γιούρουν].

7 γιούρουµ, γιούρουν τύποι που χρησ. ως πρ. του γιουρουντάου κι γιούρουν στουν τρουβά... = ορµάτε στον τρουβά (να φάµε) άντι γιούρουµ να φάµι, (Νιγρ.), [γιουρουντάου]. γιουρουντάου, -ώ ρ., γιουρουντούσα, γιουρούντσα, ορµώ, ξεκινώ για επίθεση, πρ. γιούρουµ/γιούρουν, αλλ. γιρουντώ, [τουρ. yürümek(=ξεκινώ για περπάτηµα)]. γιουρτάν(ι), το γιορτάνι, περιδέραιο, αρµαθιά µε χάντρες για γυναικείο στολίδι, αλλ. γκιουρτάν(ι), [τουρ. yordan]. γιουρτανούσα, η γυναίκα στολισµένη µε γιουρτάνια, αλλ. γιουρτανού, γιορντανούσα, γκερντανούσα, γκιουρτανούσα, δες γκερτανούσα, [γιουρτάν(ι)]. γιουρτιρός, -ρή, -ό γιορτινός, για γιουρτιρά τα είχαµι, [αρχ. 2ορτ3 > γιορτή]. γιουρτούδα, η µικρή, ασήµαντη γιορτή, [αρχ. 2ορτ3 > γιορτή]. γιουφκάδια, τα λαζάνια, δες φύλλα, [τουρ. yufka]. γιουφτέλ(ι), το γυφτάκι, [γιούφτους]. γιουφτίτκους/γιούφτκους, -κ(η), -κου γύφτικος, [γιούφτους]. γιουφτόκαρφα, τα καρφιά από πολύ µαλακό µέταλλο και φαρδύ κεφάλι, λεγόταν ότι µε τέτοια καρφιά σταύρωσαν το Χριστό οι γιούφτ(οι). γιούφτους, -φτσα, -φτούδ(ι) γύφτος, δες πρµ. 63 και πρµ. φρ. 47, [Αιγύπτιος > γύφτος]. γιούφτσας τα βζια, τ ς είδος γαλατσίδας του γένους Euphorbia, [γιούφτσα + βζι]. γιουφύρ(ι), το γεφύρι, υποκ. το γιουφυρούδ(ι), αλλ. το γκιφύρ(ι), [αρχ. γέφυρα]. γιούχα επιφ. αποδοκιµασίας, χλευασµού, [τουρ. yuha]. γιράζου δες γηράζου. γιράνιου, το χρώµα βαθύ γαλάζιο, ως υφαντό ήταν το υφαντό που είχε γαλάζιες αλλά και κόκκινες, µε τις γαλάζιες σε υπεροχή, γραµµές σε άσπρις µάνις, υποκ. το γιρανούδ(ι), π.χ. το κόκκινου γιρανούδ(ι) είχε σε κάθε µάνα µία κόκκινη ρίγα και πολλές (4, 6, 8) γαλάζιες, [Λ.Αν. ίσως από το σχήµα αρχ. 53ρ > 5έρας 5γέρας > µσν. 6εράνεος, Λ.Ακ. βυζ. γεράνιος]. γιρεύου ρ., γέριβα, γέριψα, γίνοµαι γερός, αναρρωνύω, µη στιναχουριέσι κι θα γιρέψς σιγά-σιγά, [αρχ.!γιηρς > µσν. γερς > γερεύω]. γιρινέ σαν, στη θέση κάποιου άλλου, [τουρ. yerıne(=θέση)]. γιρνώ ρ., γιρνούσα, γέρασα, γίνοµαι γέρος, περνά η ηλικία µου, [αρχ. γηράσκω > βυζ. γερ7 > γερνώ]. γιρου- 1. ως πρώτο συνθ. από το γερός, π.χ. γιρουφκιαγµένους. 2. ως πρώτο συνθ. από το γέρος, π.χ. γιρουξούρας. γιρουλαδάς, ο ο σπαγκοραµµένος, ο υπερβολικά τσιγκούνης, [γιρου- 2 + λάδ(ι)]. γιρουµπαµπαλής, ο ο γέροντας που είναι πολύ καλά στην υγεία του, [γιρου- + µπα- µπαλής(δες µπάµπαλου)]. γιρουντάδις, οι γέροντες, γέροι, [αρχ. γέρων]. γιρουντάθκους, -κ(η), -κου γεροντικός, γιρουντάθκα καµώµωτα, [γιρουντάδις]. γιρουντάου, -ώ ρ., δες γιουρουντάου. γιρουξούκς, ο γέρος ανόητος, [γιρου- + ξικς]. γιρουξούρας, ο γεροξούρας, χλευαστ. προσωνυµία γέρου, αναιδής, ανόητος, καταγέλαστος γέρος, στη Νιγρ. και γιρουξούρς, [αρχ. #ξωρος(=παράκαιρος) > µσν. γέρος + ξούρας > γεροξούρας]. 91

8 92 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γιρτός, -τιά{-ιά}, -τό γερτός, αυτός που γέρνει προς τη µια µεριά, του κουφίν(ι) είνι γιρτό, [γέρνου]. γ(ι )του επιφ., για το γαργάληµα του µωρού, πάει λαγός να πιει νιρό απ τ ς µπι- µπούδας του λιµό, γ(ι )του, γ(ι )του, γ(ι )του, (Ν.Π.γ τρ ), [ηχοπ. λ.]. γιχουβάδις, οι ιεχωβάδες, [εβρ. Ιεχωβάς(=θεός)]. γιώµα, το το λέρωµα, ο λεκές, [γιώνου]. γιώνου ρ., έγιουνα, έγιουσα, γιώθκα, γιώνω, λεκιάζω, έγιουσις του κάµσου σ, [αρχ. -ς(=σκουριά) > -ώνω, (Λ.Αν. λήµµα γ ουρανικό)]. γιώσ(ι)µου, το λέκιασµα, [γιώνου]. γκα λ. που αποδίδει τις φωνές των µικρών πουλιών όταν τα ταΐζει η µάνα τους, µτφ. η µεγάλη επιθυµία για κάτι, µι τιαυτήν την ξέρα γκα κάνουν για βρουχή = µε αυτήν την ξέρα επιθυµούν πολύ να βρέξει, [ηχοπ. λ.]. γκαβάδ(ι), το περιπ. ο τυφλός, [γκαβός]. γκαβαλίνα, η καβαλίνα, κοπριά αλόγου, [λατ. cavalinus(=αλογίσιος)]. γκαβαλουγάς, ο γκαβό άλογο, γενικά το γέρικο και άχρηστο άλογο, υβρ. το άτοµο που δε βλέπει καλά, [γκαβός + άλουγου]. γκαβγκίζου ρ., γκάβγκιζα/γκάβγκζα, γκάβγκιξα/γκάβξα, γαβγίζω, δες πρµ. 159, [από τον ήχο γαβ-γαβ]. γκάβγκσµα, το γάβγισµα, αλλ. γκάβγκισµα, [γκαβγκίζου]. γκαβέλου, η η γκαβιά, [γκαβός + -έλου]. γκάβλα, η καύλα, η ερωτική επιθυµία, [γκαβλί]. γκαβλί, το το πέος, η άκρη του πέους, [αρχ. καυλός]. γκαβλιάρς, -ρα/-ρου ο µανιακός, -κή στον έρωτα, [γκάβλα]. γκαβόλαµπα, η µικρή λάµπα πετρελαίου χωρίς λαµπογυάλι που χρησιµοποιούσαν στο σπάσ(ι)µου τη νύχτα, αλλ. γκαζόλαµπα, πιρπατάρκ(η) λαµπούδα, [γκαβός + λά- µπα(δες λαµπούδα)]. γκαβός, -βιά, -βό τυφλός, δες πρµ. 71, 294, 319,...πάρι τώρα τ γκαβαλέξου, (πρµ. 90), [λατ. cavus]. γκαβουµάρα, η στραβοµάρα, απροσεξία, νύστα, µ ήρτι γκαβουµάρα κι δεν είδα τιπουτα, [γκαβός]. γκαβουσιαπέρας, ο ο αλλοίθωρος, (Νιγρ.), [γκαβός + σιαπέρα]. γκαβόψαρου, το το µπαγιάτικο ψάρι, το ψάρι µε τα θολά µάτια, [γκαβός + ψάρ(ι)]. γκαβώνου ρ., γκάβουνα, γκάβουσα, γκαβώθκα, γκαβώνω, τυφλώνω, κάνω κάποιον να µη βλέπει προσωρινά, πάρι τ λάµπα π τα µάτια µ, µι γκάβουσις, ως παθητ. γκαβώνουµι σηµ. και νυστάζω, άντι γκαβώθκις, πάνι να κοιµθείς, [γκαβός]. γκαγκαβού(η)ζς, -βούζου, -βούζ(ι)κου χαζός, δες γκαγκάφου, [τουρ. gagavuz]. γκαγκανέλ(η)ς, ο δυτικός άνεµος, που έφερνε συνήθως βροχή, [τουρ. kağan (=βασιλιάς) /kağanlık (=βασιλεία), µε την έννοια ότι ο αέρας προέρχεται από εκεί που βασιλεύει ο ήλιος, από τη δύση]. γκαγκαριάρκους, -κ(η), -κου αυτός που έχει γκάγκαρα, ο αγκαθωτός, γκαγκαριάρκου δικανίκ(ι) = ραβδί που έχει αγκάθια, όπως το ραβδί από παλιουριά, δες δ.δ 1 στχ. 17, [γκάγκαρου]. γκάγκαρου, το γενική ονοµασία φ. µε αγκάθια, εκτός από το ασπράγκαθου, όπως το γαδράγκαθου, ο κάρδος (Carduus), το κίρσιον (Cirsium) κά. µτφ. κάθε τι που

9 χάνει την απαλή επιφάνειά του, ξιράθκαν τα χέρια µ, γκάγκαρου γίνκαν, **[1. αρχ. κάγκανον(=κατάξηρον), δες καρκάδ(ι), 2. τουρ. gaga(=ράµφος)]. γκαγκάτσια, τα ασθένεια των ζώων, που εκδηλωνόταν µε φουσκώµατα και πληγές στο στόµα, **[τουρ. gaga(=ράµφος, άκρα)]. γκαγκάφου, η χαζή, χαϊβάνι, θηλ. του γκαγκαβού(η)ζς. γκάζγκα, η πρόλοβος των πουλιών, σγάρα, [βουλ. guska]. γκαζέλ(ι), το αλλ. γαζέλ(ι), είδος τραγουδιού, πήρι ένα γκαζέλ(ι) κι βούηξι τόπους, [τουρ. gazel (=λυρικό ποίηµα)]. γκάζ(ι), το φωτιστικό πετρέλαιο, να λίγου γκάζ(ι) για να πουρέψτι, [γαλλ. gaz]. γκαζιές, οι δες γαζιές. γκαζ(ι)κό, το κατά το λαθκό, το δοχείο για το γκάζ(ι), [γκάζ(ι) + -κό]. γκαζιρό, το λαδωτήρι, µικρό δοχείο για το λάδωµα της ραπτοµηχανής, [γκάζ(ι)]. γκαζόλαµπα, η αλλ. η γκαβόλαµπα, [γκάζ(ι) + λάµπα(δες λαµπούδα)]. γκαΐλα, η καλιακούδα, κάργια, Corvus monedula, [Λ.Ηπ. µσν. γαγίλα ή γαγύλα, Βιθυνο* και Θρ=κες γαγύλας και κολιο>ς σθίουσι ]. γκαϊλές, ο στενοχώρια, ενδιαφέρον, έγνοια, εµ δεν έχου άλλουν γκαϊλέ, σένα θα θµούµι, δες πρµ. 141, [τουρ. gaile]. γκαϊρέτ(ι), το θάρρος, ζήλος, φιλοτιµία, ενθουσιασµός, [τουρ. gayret]. γκαϊτές ο σκοπός, τραγούδι, [τουρ. gaye]. γκάλιος η λ. χρησ. ως όν. σκύλου, ο γκάλιος όλο τριγυρνά κι ανάπαψη δεν έχει, (Ν. Π.γ τρ ), [βλάχ. γκάλιος (= παρδαλός)]. γκάµ(ι), το καηµός, µελαγχολία, σφοδρή επιθυµία, κέφι, άχτι, φτος τραγδά µι γκά- µ(ι), [τουρ. gam]. γκανταΐφ(ι), το το γλυκό κανταΐφι, [τουρ. kadayıf]. γκαντιφάκ(ι), το αλλ. το κατιφάκ(ι), το κατιφούδ(ι). γκαντιφές, ο αλλ. ο κατιφές. γκάπα-γκούπα λ. που αποδίδει τον ξυλοδαρµό, το χτύπηµα µε τσεκούρι κλπ., [ηχοπ. λ.]. γκαργκαλώ ρ., γκαργκαλούσα, γκαργκάλτσα/-λιξα, γκαργκαλήθκα, παθ. γκαργκαλιούµι/γκαργκαλιέµι, γαργαλώ, [αρχ. γαργαλίζω]. γκαρντά(η)σς, -ντασίνα αδερφός, αλλ. το γκαρντάσ(ι), ο καρντά(η)σς, [καρντά- (η)σς]. γκαρντουρόµπα, η ντουλάπα για ρούχα, αλλ. καρδουρόµπα, [ιταλ. guardaroba]. γκάσα, η καρπός της σ(υ)καµνιάς, µούρο, [βουλ. galtsa(=µουριά)]. γκασιά, η µουριά, σ(υ)καµνιά, [γκάσα]. γκατζιόλ(ι), το γαϊδούρι, [Λ.Ηπ. γκατζέλα, γκαζέλι < γαλλ. gazelle (=δορκάς)]. γκβάρ(ι), το κουβάρι, µεγεθ. η γκβάρα, δες κβάρ(ι). γκδι, το γουδί, γουδοχέρι, στη Νιγρ. µτφ. το πέος, ανάθιµα του γκδι που σι στοίβαξι = ανάθεµα σ αυτόν που σε γέννησε, [αρχ.?γδις > µτγν. -γδίον > γουδί]. γκδούν(ι), το κουδούνι, δες πρµ. 268, η λ. χρησ και µτφ., γκδούνια θα µας κριµάσουν = θα γίνουµε ρεζίλι, [αρχ. κώδων > κουδούνι (> κουδούν(ι) ) > γκδούν(ι)]. γκδών(ι), το το κυδώνι σε φρ. ειρων., αµ δε δα σι δώσου, του γκδών(ι) θα σι δώσου, [αρχ. κυδώνιον]. γκέλ(ι) αµάν επιφ. χορευτικό, δες δηµ. τρ. 10, [τουρ. gelen(=έρχοµαι) + αµάν]. 93

10 94 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γκέµ(ι), το χαλινός, πληθ. τα γκέµνια = οι ιµάντες των χαλινών, πιάσ τα γκέµνια γιρά κι µη φουβάσι, [τουρ. gem]. γκέο, γκέο, Φράγκισσα Βαγγέλω αλλ. το παιχν. γκέο-παγκέο. γκέο-παγκέο αλλ. το παιχν. ένα λεπτό κρεµµύδι, [από το τραγ. του παιχνιδιού]. γκερτανούσα, η η γιουρτανούσα, πέρδικά µου γκερτανούσα πέρδικά µου πλανιαστή, (Ν.Π.γ τρ ), [γιουρτανούσα]. γκιβιντζές, ο γυναίκα µε ελευθέρια ήθη, πουτάνα, [τουρ. geveze(=αδιάκριτος)]. γκιζγκίν(ι), το τριγύρισµα, σουλατσάρισµα, [τουρ. gezgin]. γκιζγκιντζής, -ντζού, -ντζίθκου σουλατσαδόρος, αυτός που όλο τριγυρνά, που δε στρώνεται στη δουλειά, [γκιζγκίν(ι)]. γκιζέρ(ι), το άσκοπο τριγύρισµα δώ και κεί, η περιπλάνηση στους δρόµους, [γκιζιράου]. γκιζιράου ρ., γκιζιρούσα, γκιζέρσα, τριγυρνώ εδώ κι εκεί άσκοπα, [τουρ. gezi(=περιοδεία)]. γκιζιρνάου ρ., γκιζιρνούσα, γκιζέρτσα, δες γκιζιράου. γκιζιρτζής, -τζού, -ίθκου αυτός που συνέχεια γκιζιρά(ει), [γκιζιράου + -τζής]. γκ(ι )κ λ. που αποδίδει τον ελάχιστο ήχο που βγαίνει από το στόµα του ανθρώπου, ό,τι η κ. λ. κιχ, δε δα καντς γκ(ι )κ φουκαρά µ, γιατί δα µας ακούσουν, [τουρ. gık(= λαλιά)]. γκίλι-γκίλι λ. που χρησ. οι µανάδες όταν γαργαλούν τα µωρά τους για να τα κάνουν να γελάσουν, αλλ. γκούλιου-γκούλιου. γκιµινιά, τα παπούτσια χωρίς κορδόνια, (προσφ.), αλλ. τουλούµπις, [τουρ. yemeni (=ελαφρό παπούτσι αγροτών), **τουρ. gemi(=πλοίο), το σχήµα τους σαν βάρκα]. γκιµίσια, τα δες γκιουµίσια και χασµίσ(ι). γκιντί λ. που χρησ. ως βρισιά, α ρα γκιντί σουρτούκ(ι), [τουρ. gidi(=κάνω το ρουφιάνο, άτακτος, παλιάνθρωπος)]. γκιντί χαλανάδις η φρ. χρησ. ως βρισιά, παλιοτεµπέληδες, παλιάνθρωποι, δες και χαλανάι γκιντί, **[γκιντί + τουρ. hal(=στενοχωρώ) + ana(=προέλευση), σε ελ. απόδοση, παλιάνθρωπος που είναι πηγή στενοχώριας]. γκιόλα, η µικρός λάκκος µε νερό, η µπάρα, [τουρ. göl(= λίµνη)]. γκιολ καρπούζια στρόγγυλα καρπούζια, δες γκιουλές. γκιόσα/γκιόσου, η γίδα µε µουντό χρώµα, που είχε στο µέτωπο µια ανοιχτόχρωµη βούλα, προβατίνα µε µεγάλο τρίχωµα, [σλ. kozje]. γκιουβιντίζουµι ρ., γκιουβιντίζουµαν, -ντίσκα, εµπιστεύοµαι/βασίζοµαι στον εαυτό µου, καµπαρντίζου, [τουρ. güven-mek(=εµπιστεύοµαι)]. γκιούζ(ι), το η κατσάδα, το µάλωµα, το παραµάζουµα, µι τράβηξι ένα γκιούζ(ι) κι ούτι κατάλαβα πότι έφκα, [τουρ. gürz(=ρόπαλο)]. γκιούζια, τα φύλλα καπνού κακής ποιότητας, µε σκούρο χρώµα, [τουρ. güzey (=σκοτεινός)]. γκιουζιλίµκους, -κ(η), -κου πολύ όµορφος, πολύ ωραίος, [τουρ. güzel(=ωραίος, όµορφος) + τουρ. κατ. -im(= είµαι, µου, δικός µου) + -κους]. γκιουζλιµές, ο µέθοδος για άνοιγµα φύλλων πίτας, σύµφωνα µε την οποία βάζουν 5-6 πιτάκια το ένα πάνω στο άλλο και τα ανοίγουν όλα µαζί σε ένα πολλαπλό φύλλο, [τουρ. güzlimek].

11 γκιουλές, ο στρόγγυλο καρπούζι, δες και γκιολ καρπούζια, [τουρ. gülle(=µπάλα κανονιού)]. γκιουλιµέν(η) τριανταφυλλένια, η λ. χρησ. µόνο στα γυρίσµατα δηµ. τρ., βρέχ(ει) ουρανός, γκιουλιµέν(η) αµάν αµάν, (Ν.Π.γ τρ. 12.0), **[τουρ. gül(=τριαντάφυλλο, ρόδο) και επίδραση της λ. ζουλιµέν(η)]. γκιουλµές, ο πρόστυχη γυναίκα, [τουρ.gül-mek(=γελώ) > τουρ. gülme(=αυτό που είναι αντικείµενο χλευασµού, περίγελος, ατιµασµένος)]. γκιουλ µπαξές κήπος µε τριανταφυλλιές, [τουρ. gül(=τριαντάφυλλο) + µπαξές]. γκιουµές, ο συστάδα θάµνων, άι να βρεις του φίδ(ι) µες στου γκιουµέ, [τουρ. küme (=συστάδα δέντρων)]. γκιούµ(ι), το δοχείο από µέταλλο για νερό/γάλα, υποκ. το γκιουµούδ(ι), [(Π.Κ.), λατ. cucuma > µτγν. κουκούµιον > µσν. κουκούµιν > τουρ. güğüm > διάλ. τουρ. güm]. γκιουµίσια, τα τα σταφιδοστάγαλα που ψώνιζαν από το πανηγύρι, αλλ. γκιµίσια, στην Τερπνή γιουµίσια, δες και χασµίσ(ι), **[τουρ. yemış(=φρούτα γενικώς, µήλα, χουρµάδες, σταφίδες κλπ.]. γκιουµπέκι, το τρόπος επεξεργασίας των ξηρών φύλλων του καπνού, µε τον οποίο το σύνολο της παραγωγής χωρίζονταν σε µαξούλ(ι), ρουφούζ(ι) και κότρα, ενώ υπήρχαν και άλλοι τρόποι επεξεργασίας, όπως το σαρά παστάλ(ι), η τόγκα, [τουρ. göbek(=παραγωγή)]. γκιουρέσ(ι), το πάλεµα, αγώνας πάλης, αλλ. γκιρέσ(ι), [τουρ. güreş(=πάλη)]. γκιουρλούκ(ι), το τόπος γεµάτος θάµνους, µη σιβαίνς στου γκιουρλούκ(ι), [τουρ. gürlük(=αφθονία)]. γκιουρλουντάου, -ώ ρ., γκιουρλουντούσα, -λούτσα, ρίχνω κάτι µε ορµή, αφήνω το νερό απότοµα να τρέξει ορµητικά, **[τουρ. gürleme(=βροντώ)]. γκιουρτάν(ι), το αλλ. το γιουρτάν(ι), [γιουρτάν(ι)]. γκιουρτανού, η αυτή που φορεί πολλά γκιουρτάνια, πληθ. οι γκιουρτανούσις, αλλ. η γιουρτανούσα. γκ(ι )ρ-γκ(ι )ρ γκρίνια, ραγάνα, ούλου γκ(ι )ρ-γκ(ι )ρ, µ έφαγις, [ηχοπ. λ.]. γκ(ι )ργκλας, ο λάρυγγας, [1.**κουτσ. girlak(=λάρυγγας), 2. γκιργκλιάνους]. γκιργκλιάνους, o χόνδρος της τραχείας του σφαχτού, γενικότερα ο λάρυγγας, αλλ. γκ(ι )ρκλας, [λατ. cartilayo) > κουτσ. gărlean, (Π.Κ.)]. γκιρέσ(ι), το δες γκιουρέσ(ι). γκιρίζ(ι), το µικρό αυλάκι στο χώµα για να φεύγουν τα νερά, το άνοιγµα σε µεσότοιχο αυλής, από όπου περνούν τα νερά της βροχής από τη µια αυλή στην άλλη, ανοίξτι ένα γκιρίζ(ι) να βγουν τα νιρά π τ ν αυλή, δες και νιρούγια, [τουρ. geriz (= αυλάκι, οχετός, αποχετευτικός σωλήνας)]. γκ(ι )ρτ-µ(ι )ρτ συνεχής γκρίνια, ούλου γκ(ι )ρτ-µ(ι )ρτ είνι φτην γναίκα, [τουρ. gırt (= διαπεραστικός ήχος) + mürt(= πεθαµένος)]. γκίτσα, η καβγατζού, αρά τι δλεια είχις µι κείν(η) τ γκίτσα; **[όν. Γεωργία > Γίτσα > Γκίτσα, από το γεγονός ότι κάποια Γεωργία ήταν καβγατζού]. γκιφύρ(ι), το δες γιουφύρ(ι). γκιών(η)ς, ο το πουλί γκιώνης, [αλβ. g'on]. γκλάβα, η το µυαλό, το κεφάλι, [σλ. glava]. 95

12 96 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γκλαβανή, η κλαβανή, είδος καταπακτής για τη σύντοµη και ασφαλή επικοινωνία ανάµεσα σε ορόφους, [γκλάβα]. γκλαγκάνα, η είδος καλπασµού, στον οποίο ακούγονταν τα λαγκόνια του αλόγου, που ήταν διαφορετικός από το αραβάν(ι) και το τρέξιµο στα τέσσιρα, **[αρχ. κλαγγαίνω(l.sc. 5ναγνωστέον κλαγγάνω), από όπου και η λ. κλαγγή]. γκλακ λ. που αποδίδει την κατάποση και το ξιρουκατάπµα, (Νιγρ.), [ηχοπ. λ.]. γκλάρους, ο πελαργός, λελέκι, δες Ν.Π.γ τρ , [αρχ. λάρος > µτγν. γλάρος]. γκλάρου σκουρδαλιά, τ το κροτάλισµα του πελαργού, παιχν. στο οποίο τα παιδιά χτυπούσαν ρυθµικά τα δόντια τους, µιµούµενα τον ήχο των πελαργών. γκλάρου τα πιρόνια, τ φ. του γένους Geranium, µε µωβ λουλούδια και καρπούς που µοιάζουν µε το ράµφος του γκλάρου, δες κ. γεράνιον. γκλάρου τα σταφύλια, τ αγριόχορτο µε λογχοειδή φύλλα και άνθος µε µοβ λουλούδια, κ. βολβολούλουδο, σταφύλι του Υάκινθου, Muscari neglectum το άνθος του δείχνει να µοιάζει µε ένα µικρό τσαµπί σταφυλιού ή µε ένα βατόµουρο, [γκλάρους + σταφύλ(ι)]. γκλαρώνου ρ., γκλάρουνα, γκλάρουσα, γλαρώνω, νυστάζω, γκλάρουσαν τα µάτια µ, [αρχ. Aλαρός > γλαρώνω]. γκλέφαρα, τα βλέφαρα, [γκλέφαρου]. γκλέφαρου, το µέτωπο, µι βάρισι στου γκλέφαρου, [αρχ. βλέφαρον > γλέφαρο]. γκλικ-γκλικ η κατάποση στην νηπ. γλώσσα, δες γκλακ, [ηχοπ. λ.]. γκλιούµι, -ιέµι ρ., γκλιούµαν, γκλίσκα/γκλίθκα, κυλιέµαι, µ αρέζ(ει) να γκλιούµι στα χουρτάρια, παθ. του ρ. γκλω. γκλίσ(ι)µου, το το κύλισµα, δω είνι γκλίσ(ι)µου πού γαδούρ(ι), [γκλώ]. γκλισταριά, η 1. κύλισµα, το µέρος που κυλιούνται τα γαϊδούρια, οι λαγοί, τα αγριογούρουνα κ.ά., µια γκλισταριά τόπους = πολύ µικρή έκταση, όσο πιάνει το κύλισµα ενός ζώου, π.χ. του γάιδαρου, [γκλώ]. 2. γλίστρηµα, έκανα µια γκλισταριά, θαλά έβγαζα του πουδάρι µ, δες µπλασταριά, [γκλιστράου]. γκλίστου κύλισέ το, πρ. του ρ. γκλω. γκλίστρα, η γλίστρα, γλίστρηµα, γλιστερό µέρος, παιχν. µε γλίστρηµα σε γλιστερές επιφάνειες, [γκλιστράου]. γκλιστράου, -ώ ρ., γκλιστρούσα, γκλίστρισα, γλιστρώ, πρ. γκλίστρα, [αρχ. λίστρον (=γυαλιστήρι) > γλιστρώ]. γκλίτσα, η ραβδί µε γύρισµα στη κορυφή, για να πιάνουν οι τσοµπάνηδες τα πρόβατα ή τα γίδια, [αρχ. 5γκύλη > 5γκυλίτσα > γκλίτσα]. γκλος, ο µεγάλη µπίλια γυάλινη, µεγάλη τζιτζιλόνα, αυτή που χειρίζονταν οι παίκτες στις βολές τους και ήταν µεγαλύτερη από τις άλλες µπίλιες των παιχνιδιών, υποκ. το γκλούδ(ι), **[1. γκλω, 2. λατ. glοbus(=σφαίρα)]. γκλουγκούδ(ι), το επιτυχία στο τρυπούδι, όταν ένας παίχτης έβαζε όλα τα κέρµατα µέσα στην τρύπα, αλλ. γκουγκούδ(ι),[ηχοπ. λ. από τον ήχο γκλούκ της κατάποσης]. γκλουκ-γκλουκ λ. που αποδίδει την κατάποση, αλλ. γκλακ. γκλω ρ., γκλούσα, γκύλτσα/-λσα, γκλίθκα/γκλίσκα, κυλώ, πρ. γκύλα, γκλάτι, γκύλτσι, γκλίσι, γκλίστι, γκλιθούς, [αρχ. κυλίω]. γκλώξα, η λόξυγκας, (Νιγρ.), αλλ. γλότσκας, γλώτσκα, λότσκας, [αρχ. κλώζω(=βγά-

13 ζω τραχιά φωνή) + λ>γξ(=λάρυγγας) > κλ7ξος (> λόξυγγας)]. γκντια, η η κοντή, η κουντιά, (Νιγρ.), [κουντιά > (κ ντια) > γκντια]. γκντίνα, η λακούβα δίπλα σε αυλάκι νερού, που δεν επικοινωνεί άµεσα µε το αυλάκι, γεµίζει όµως µε νερό που αναβλύζει, [τουρ. gıdım(=στάλα-στάλα)]. γκόγκανους, ο κουτός, (Νιγρ.), αλλ. κόγκανους, **[τουρ. gonk(=κύµβαλο), µε τη µτφ. σηµ. φτος είνι τινικές, όπως στη φρ. κύµβαλον 5λαλάζον]. γκον γκουλιάρ(ι) εντελώς γυµνός, τσίτσιδος, [τουρ. gön(=τοµάρι) + γκουλιάρ(ι)]. γκόστρικας, ο ο µπόστρικας. γκούβα, η γούβα, οµαδ. παιχν. (Νιγρ.), στο οποίο ένας παίχτης προσπαθούσε να ρίξ(ει) ένα τινέκ(ι) σε µία τρύπα, ενώ ένας άλλος προσπαθούσε µε ένα τσιουµάκ(ι) να το αποµακρύνει, δες και γκούµακας, παρόµοιο η λιµουνόπιτσα, παραλλαγή του η αρχ. τρόπα, [µτγν. κύβη(= κεφαλή) > µσν. γουβ'ς > γούβα]. Γκουβιζνότης ο καταγόµενος από το χωριό Γκιουβέλτζια, το σηµερινό Φιλαδέλφιο στην περιοχή του Σοχού Σαϊτιώτε µου, διαβάτη µου, και συ ρε Γκουβιζνότη, ( Ν.Π. γ τρ ). Γκουβιντάρ(ι), το παλιός οικισµός της Σούρπας στο βουνό, [1. **τουρ. güven(=ασφάλεια) + dar(=κατοικία, χώρα), µε την σηµ. ότι είχαν µέσα στο βουνό ασφαλείς κατοικίες. 2. (Π.Κ.) σλ. govedo(=βόδι) > govedar(=αγελαδάρης)]. γκουγκάς, ο το βάζο του γλυκού (Νιγρ,), **[τουρ. göğüs = στήθος, κόρφος]. γκουγκντάς, ο το βαρίδιο στο καντάρι, που συρόταν πάνω στο βραχίονά του και φαινόταν να αιωρείται, στη Νιγρ. γκούκδας, **[τουρ. gök(= ουρανός) + das (=µαζύ, µε)]. γκουγκούδ(ι), το µικρό ουζοπότηρο, τινικιδένιου κουσ(ι)πινταρούδ(ι) ήπιαµι απού ένα γκουγκούδ(ι), αλλ. το γκλουγκούδ(ι), [γκλουγκούδ(ι)]. γκουγκουχτούρα, η το πουλί δεκοχτούρα, άγριο περιστέρι, Streptopelia decaocto, **[συµφ. τουρ. göçkusu + δεκοχτούρα]. γκουζγκουνεύου ρ., γκουζγκούνιβα, -νιψα, ως επισκέπτης, δεν στέκοµαι ήσυχος και ψάχνω αδιάκριτα, ερευνώ, παρατηρώ, [τουρ. kuzgun(=αναζητώ λεία)]. γκουζγκούν(η)ς, -νου, -νκου αυτός που γκουζγκουνεύ(ει). γκουλιάρα, η κότα χωρίς φτερά στο λαιµό, πίτα χωρίς το πάνω φύλλο, δες γκουλουµπαρίνα, [γκουλιάρ(ι)]. γκουλιάρ(ι), το άφτερος νεοσσός, το βρέφος, υποκ. γκουλιαρούδ(ι), µεγεθ. γκουλιαράς, **[αρχ. 5γλ*ς > *5γλίον > γουλί(=οτιδήποτε γυµνό) + -άρ(ι), γ > γκ]. γκούλιου-γκούλιου δες γκίλι-γκίλι. Γκουλιουµαρυάκα, η ποτάµι στο βουνό της Τερπνής και της Νιγρίτας, το µεγάλο ρέµα, αλλ. Γκουλιµαρυάκα, Γκουλιαµαρυάκα, στη Νιγρ. και Γκουλ(ι)µαρυάκα Γκουλµαρυάκα κάτου στα Λουτρά κάτου στη Γκουλµαρυάκα, (Ν.Π.γ τρ ). ** [τουρ. gul(=δράκος)/γκούλιους(= σωµατώδης, µεγαλόσωµος) + ma (=νερό) + ρυάκι + -ακα > γκουλιουµαρυάκα, σε ελ. µετ. µεγάλο ρέµα ή δρακόρεµα, για άλλες εκδοχές δες Ν.Β. σ. 147]. γκουλιούρου, η η ελευθεριάζουσα γυναίκα, στην κυριολεξία η γυναίκα που εύκολα γίνεται γκουλόµπαρ(η), [γκουλιάρ(ι)]. γκούλιους, γκουλιώ σωµατώδης, κείν(η) γκουλιώ, πού γένιτι κουµάντα, (Νιγρ.), [τουρ. gul(=δράκος)]. 97

14 98 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γκουλόµπαρους, -ρ(η), -ρου γυµνός, τσίτσιδος, δες πρµ. φρ. 37 για ζώο, χωρίς σαµάρι, γκουλόµπαρου γαδούρ(ι), [1. **συµφ. γκουλιάρ(ι) και τουρ. bar(=ύφασµα για επενδύτη), 2. (Π.Κ.) σλαβ. golobar]. γκουλουµπαρίζουµι ρ., -ρίζουµαν, -ρις(η)κα, ξεγυµνώνοµαι, µι τέτοιον κηρό τι µι γκουλουµπαρίσκις κι βγήκις όξου; [γκουλόµπαρους]. γκουλουµπαρίνα, η πίτα µε κολοκύθια, χωρίς το πάνω φύλλο, που γίνεται µε αλεύρι, κουλόκθα, σιµιγδάλι, ζάχαρη αβγά και λάδι, αλλ. γκουλιάρα, [γκουλόµπαρους]. γκούµακας, ο παιχν. ανάµεσα σε δυο παίχτες, στο οποίο µετρούσε η ευστοχία στο ρίξιµο µιας µπάλας µέσα σε µια µικρή λακούβα και η ποινή για τους χαµένους ήταν η καβάλα, δες και γκούβα, [τουρ. güm(=κοιλότητα) + -ακας]. γκουµουτούρνα, η είδος θάµνου, που τα φύλλα του µοιάζουν µε το τριφύλλι, [;]. γκουµπίλου, η η χοντρή, η γυναίκα µε χοντρό πισινό, [τουρ. göbel(=ανάχωµα)]. Γκούντιλι, το το παλιό όνοµα του χωριού Βαµβακούσα, [Μ.Τ. gudeli]. Γκουντιλνός, -νιά, -νό ο κάτοικος του χωριού Γκούντιλι. γκουντουβάς, o κοντός, υποκ. γκουντουβούδ(ι) = κοντό για την ηλικία του παιδί, **[συµφ. αρχ. κοντς + κουβάς]. γκουντουρντίζου ρ., γκουντούρντζα, -ρτσα, εξοργίζοµαι, τρελαίνοµαι, εξαγριώνο- µαι αλλ. κουντουρντίζου, γκουντούρτσι στου κλάµα του πιδί για ζώο σέρνου, γκουντούρτσι γρούνα, [τουρ. kudurtmak(=δαιµονίζω, τρελαίνω), τουρ. kudurmak(=λυσσώ, εξαγριώνοµαι)]. γκουντουρτζµένους, -ν(η), -νου µτχ. του γκουντουρντίζου. γκουντρίνου, η πολύ ζωηρό κορίτσι, παλιοκόριτσο, **[τουρ. göndarligi(=ανησυχία, δίψα)]. γκουντρουκλάου, -ώ ρ., γκουντρουκλούσα, -κύλτσα, -κλίσκα/-κλίθκα, κυλώ, κατρακυλώ, δες πρµ. 72 και 283 ως παθ. -κλιούµι/-κλιέµι = κυλιέµαι κάτω, αλλ. κουντρουκλάου/γκουντρουγκλάου, **[κούτρα + κυλίω/γκλω, όπως το κουτρουβαλώ]. γκουντρουκλί, το άλλο όν. για το παιχν. στιφανούδ(ι), (Νιγ.), [γκουντρουκλάου]. γκουντρουκλιά, η η κοντή και χοντρή γυναίκα, [γκουντρουκλάου]. γκουντρουκύλ(ι)µα, το κατρακύλισµα, το αποτέλεσµα του γκουντρουκλώ. γκουρατζάνους, ο είδος κόρακα, κ. κουρούνα, κουρατζίνα, Corvus corone, δες πρµ. 355, **[αρχ. κορώνη > µσν. κουρούνα + τουρ. can(=δύναµη)]. γκουργκά(η)ζς, γκουργκάζου ο ψηλός και αδύνατος, για γυναίκα η ανοιχτοµάτα, αλλ. κουργκά(η)ζς, **[τουρ. kuragan(= φρούριο)]. γκούργκουρας, ο αρσενικό πιριστέρ(ι), [ηχοπ. λ.]. γκουργκουρίζου ρ., γκουργκούρζα, -ρσα, παράγω ήχους από την ανάδευση αερίων στην κοιλιά µου, γουργουρίζω, γκουργκούρζι βούζα µ, [ηχοπ. λ.]. γκουργκούρσµα, το γουργουρητό, το αποτέλεσµα του γκουργκουρίζου. γκουρθέρ(ι), το αλλ. το γκρουθέρ(ι). γκουρλίζου ρ., γκούρλιζα, γκούρλιξα, κάνω εµετό, προσπαθώ να κάνω εµετό, ** [γκουρλώνου]. γκούρλισµα, το εµετός, το αποτέλεσµα του γκουρλίζου. γκούρλουµα, το το αποτέλεσµα του γκουρλώνου. γκουρλουµάτς, -του, -τ(ι)κου γουρλοµάτης, [γκουρλώνου + µάτ(ι)]. γκουρλώνου ρ., γκούρλουνα, γκούρλουσα, γκουρλώθκα, γουρλώνω, βγαίνουν τα µά-

15 τια µου προς τα έξω, γκούρλουσα τα µάτια µ, [αρχ. γρύλλος(=γουρούνι) > γουρλώνω]. γκουρνίτσ(ι), το αγριοάπιδο, ο καρπός της γκουρνιτσιάς. γκουρνιτσιά, η γκορτσιά, αγριοαπιδιά, κ. πίρος, τοπων. Τερπνής, [αλβ. goritse]. γκουστιρίκα, η η µπουστιρίκα, δες πρµ. φρ. 62, [1. **τουρ. gösteris(=επίδειξη), για τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζεται και φεύγει, σαν να κάνει στιγµιαία επίδειξη, 2. σλ. guşter (= σαύρα) + κατ. ίκα]. γκουτζιά, γκουτζιάµ ό,τι οι λ. κουτζιά, κουτζιάµ. γκουτζιαµάν ότι η λ. κουτζιαµάν. γκουτζιάµπασης, ο ότι ο κουτζιάµπασης, πληθ. γκουτζιά-µπασήδις. γκουτζιάρ(ι), το µικρό γριβάδ(ι), γκριβατσέλ(ι), **[ίσως από γκουτζιά + -άρ(ι)]. γκουχ-γκουχ αποδίδει τον ήχο του βήχα, [ηχοπ. λ.]. γκόφους, o γοφός, πιάσκι γκόφου µ, [αρχ. γόµφος]. γκραγκαθάς, o µεγαλόσωµος και άχαρος, χρησ. ως βρισιά, α ρά γκραγκαθά = α βρε παλιοχοντρέ, **[τουρ. krank(= στρόφαλος, άτρακτος) + ata(= παλιός)]. Γκραίκους, ο Ελληνας, Γραίκους. γκραµπανιά, η δασικό δ. συγγενικό µε το σφιντάν(ι), [ίσως από το σλ. grében(=ράχη βουνού), το οποίο µαζί µε άλλες λ. δηλώνει διάφορα φυτά, (Π.Κ.)]. γκρατζουνάου ρ., γκρατζουνούσα, -τζούντσα/-τζούνσα, -τζουνίσ(η)κα, γρατσουνώ, [γκρουτζανάου]. γκρηµνούς πρ. του ρ. γκριµίζου, γκρεµίσου σήκου, µαράζι µ, πλάιασι σήκου γκρη- µνούς κι πέσι, (Ν.Π.γ τρ ), [γκριµίζου]. γκριάντας, -ντου πολύ ψηλός και άχαρος, **[αγγλ. grand(=µεγάλος) ή από το επών. Κριάντας που υπήρχε στην Τερπνή]. γκριάφους, ο αγριόβικος, φυτό που έχει λουβιά όπως το φασόλι, υπήρχαν δυο είδη, από τα οποία του ενός οι σπόροι τρώγονταν, ενώ του άλλου, οι χνουδωτοί σπόροι του, δεν τρώγονταν, Vicia angustifolia, και Vicia gracca, [σλ. graf(=φασόλι)]. γκριβάδ(ι), το γριβάδι, το ψάρι κυπρίνος, υποκ. το γκριβατσέλ(ι), [ιταλ. grigio > γρίβας, σλ. griv(=σταχτής) + -άδ(ι)]. γκριβατσέλ(ι), το µικρό γριβάδ(ι), αλλ. γκουτζιάρ(ι), [γκριβάδ(ι) + -τσέλ(ι)]. γκρικεύου ρ., αόρ. γραίκιψα, γίνοµαι Γκραίκους, Έλληνας, γω τουρκεύου δε γκρικεύου, αλλ. γρικεύου, [αρχ. Γραικός]. γκριλίτσα, η ασθένεια των γουρουνιών, εξαιτίας της οποίας έκλεινε ο λαιµός τους και δεν µπορούσαν να φωνάξουν, [αρχ. γρυλίζω]. γκριµίζου ρ., γκρέµζα, γκρέµσα, γκριµίσκα, γκρεµίζω, ρίχνω κάτω, πρ. γκρέµσι, γριµίστι, γκριµστούς, γκριµστίτι, [αρχ. κρηµνς > µτγν. κρηµνίζω]. γκριµνώ ρ., παρ. γκριµούσα, αόρ. και ερµηνεία από γκριµίζου, [αρχ. κρηµνός]. γκριµός, ο γκρεµός, [αρχ. κρηµνός]. γκριµπάτσ(ι), το µαστίγιο, [τουρ. kırbaç]. γκριντιά, η {-ντιά}, χοντρό ξύλινο οριζόντιο δοκάρι, στη Νιγρ. το παιχν. σαταλίνα- µαταλίνα, [1. ** αρχ. Cγριος > (αγριντιά{αγρι-ντγιά}, στο Αηδονοχώρι > αγκριντιά, στην Πεντάπολη) > γκριντιά. 2. (Π.Κ.) σλ. gręda]. γκρόζους, o σκοτάδι κι ερηµιά, σκοτεινό και έρηµο µέρος, σκουτίνα, αλλ. η γκρόζα, [σερβ. groza(= φόβος)]. 99

16 100 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γκρόθους, ο γροθιά, αλλ. η γκρουθιά, [µτγν. γρόνθος(=κόνδυλος)]. γκρουζεύου ρ., γκρόζιβα, γκρόζιψα, µε πιάνει τρόµος, αγριεύου από την ερηµιά, τη νύχτα, το σκοτάδι, [γκρόζους]. γκρουθέρ(ι), το το γουδοχέρι, [γκρόθους > γκρουθιά]. γκρουθιά, η {-ιά}, γροθιά, υποκ. το γκρουθούδ(ι), ένα καρπούζ(ι) σα γκρουθούδ(ι), αλλ. ο γκρόθους, [γκρόθους + κατ. -ια]. γκρουτζαµατιά, η {-ιά}, το αποτέλεσµα του γκρουτζανάου, αλλ. τζουγκραµατιά. γκρουτζανάου ρ., γκρουτζανούσα, γκρουτζάντσα, γκρουτζανίσκα, γρατσουνώ, γρατσουνίζω, αλλ. τζουγκρανάου, γκρατζουνάου, [από τον ήχο γκρατς-γκρουτς]. γκύλα, γκύλτσα τύποι του ρ. γκλω. γκύλ(η)µα, το κύληµα, αλλ. το γκύλτζµα, [γκλω]. γκύλστου κύλισέ το, πρ. του γκλω. γκύλτζµα, το το κύλισµα, αλλ. το γκύλ(η)µα, [αρχ. κύλισµα]. γληγουρνός, -νιά, -νό γρήγορος, αυτός που γίνεται χωρίς καθυστέρηση, επίρρ. γλήγουρα, [µτγν. γρήγορος > γρήγορος]. γλίντζα, η 1. λιπαρή λέρα, [αρχ. κν(σα > γλίτσα]. 2. η ψιλή λάσπη του δρόµου µετά από λίγη βροχή, που κάνει το δρόµο γλιστερό οι πρασινάδες, τα φύκια, που αναπτύσσονται στα στάσιµα νερά, [αρχ. γλοιός (=γλιστερός) > γλοίτσα > γλίτσα]. γλιντζιάζου ρ., γλίντζιαζα, γλίντζιασα, αποκτώ γλίντζα, γλιτσιάζω, γλίντζιασαν τα µαλλιά µ, ψιλόβριξι κι γλίντζιασι δρόµους, [γλίντζα]. γλιτζιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου βρώµικος, σιχαµερός, [γλίντζα]. γλιτώνου ρ., -τουνα, -τουσα, γλιτώνω, πρ. γλίτου, γλίτους, γλιτώντι, γλιτώτι, γλιτώστι, γλίτου του/γλίτους του = γλίτωσέ το, [Λ.Αν. * κλυτώνω > µσν. ( )γλιτώνω]. γλότσκας, ο λόξυγκας, αλλ. γκλώξα, γλώξα, γλώτσκα, λότσκας, [δες γκλώξα]. γλουσσιάζου ρ., γλώσσιαζα, -σα, δοκιµάζω τη γεύση ακουµπώντας τη γλώσσα, τρώγω λίγο, δεν του γλώσσιασι κανένας κείν του φαΐ, [αρχ. γλ7σσα + -ιάζου]. γλυκάδια, τα διάφοροι αδένες των ζώων γλύκισµα που γίνεται µε τηγάνισµα διπλωµένων φύλλων ζύµης, που το πήγαιναν ως δώρο τη ευτέρα µετά το γάµο στο σπίτι των νεονύµφων, κ. δίπλες, αλλ. οι δίπλις, τα φλιουγκούδια, [αρχ. γλυκύ]. γλυκάντσους, ο το φ. γλυκάνισος και ο σπόρος του, [αρχ. Cνισον > µτγν. γλυκάνισον]. γλυκαρίδα, η κάθε τι που είναι πολύ γλυκό, [αρχ. γλυκαίνω > γλύκα]. γλυκατζής, -ού αυτός που του αρέσουν πολύ τα γλυκά, [αρχ. γλυκ>ς > γλυκά + -τζής]. γλυκιά πίτα, η πίτα µε φύλλα, ρύζι, αβγά και ζάχαρη, δες πίτα. γλυκό πιπέρ(ι), το κόκκινο πιπέρ(ι) φτιαγµένο από πιπεριά που δεν είναι καυτερή. γλύφου ρ., άγλυφα, άγλυψα, γλύφω, λειαίνω, του νιρό γλύφ(ει) την πέτρα, αλλ. αγλύφου, [αρχ. γλύφω(=χαράσσω)]. γλώξα, γλώτσκα, η δες γκλώξα, γλότσκας, λότσκας. γλώσσις, οι γλώσσες, οι φλόγες που πετάγονται, όταν πρωτοανάβει ή όταν φουντώνει η φωτιά, [αρχ. γλ7σσα]. γναίκα, η η γυναίκα, η σύζυγος, δε θέλ(ει) γναίκα µ µαύρου άλουγου, δες πρµ. 74, 239 και 335, [αρχ. γυνή > γυναίκα].

17 γνι, το υνί, δες πρµ. 55, αλλ. το γυνί, [γυνί]. γνικαριό, το γυναικαριό, πλήθος γυναικών, γυναικοµάνι, [γναίκα]. γνικάς, ο γυναικάς, [γναίκα]. γνικίτκους, -κ(η), -κου γυνακείος, αυτός που ανήκει/αναφέρεται σε γναίκα. γνικουτός, -τιά, -τό γυναικωτός, θηλυπρεπής, αυτός που µιλά/φέρνεται σαν γναίκα. γνικουφέρνου ρ., γνικούφιρνα, γνικούφιρα, φέροµαι σαν γναίκα, [γναίκα + φέρνου]. γνουσ(ι)κόδουντου, το το δόντι φρονιµίτης, [γνουσ(ι)κός + δόντι]. γνουσ(ι)κός, -κιά, -κό γνωστικός, δες πρµ. 144, 197, [αρχ. γνωστικός]. γνουσκεύου ρ., γνώσκιβα, γνώσκιψα, γνωστεύω, γίνοµαι γνωστικός, [γνουσ(ι)κός]. γούµινους, ο ηγούµενος, προϊστάµενος µοναστηριού, [αρχ. 1γούµενος]. γουνάτζµα, το γονάτισµα, η Κυριακή της Πεντηκοστής, επειδή γονατίζουν πολλές φορές την ώρα της λειτουργίας, [γουνατίζου]. γουνατίζου ρ., γουνάτζα, γουνάτσα, γονατίζω, καταρρέω από κούραση ή από βαριά δοκιµασία, µι γουνάτσι κείνου του δάνειου, [αρχ. γόνυ > µτγν. γονατίζω]. γουνιά, η το επίπεδο µέρος του τζακιού, όπου ακουµπούν τα ξύλα ή στήνουν την πουρουστιά, µτφ. το σπίτι ανάµεσα στα δώρα που έδιναν στο µωρό που σαράντιζε ήταν και το ψωµί, που ήταν για να κάν(ει) γουνιά = να κάνει σπίτι, [αρχ. γωνία]. γουνιάδ(ι), το το περιφερειακό µέρος πίτας/ψωµιού, [αρχ. γωνία]. γουνιό, το µεγάλη παραγωγή, έκαναν του γουνιό τ ς τ αµπέλια, [αρχ. γονεύω(=παράγω)]. γουνιός, ο γονέας, πατέρας, χρησ. κυρίως στις βρισιές,...του γουνιό σ, δες και δηµ. τραγ. 4, [αρχ. γονε>ς > γεν. πληθ. γονέων > γονες > γονιός]. γουστό(η)ζς, -ζου, -ζ(ι)κου γουστόζικος, αυτός που δηµιουργεί ευχάριστη ατµόσφαιρα µε τα αστεία του, [λατ. gustus > ιταλ. gusto so]. γράδους, ο αραιόµετρο για το τσίπουρο, βαθµός του όργανου, πληθ. τα γράδα = οι βαθµοί του όργανου, [λατ. gradus > γράδο]. Γραίκους, -κα Γραικός, Έλληνας, αλλ. Γκραίκους, [αρχ. Γραικός]. γράµµα, η η πλευρά µε τα γράµµατα στο νόµισµα που έστριβαν µι µία γράµµα µι ξιφούλιασαν στα λαχνίσµατα, όταν γύριζαν ρυθµικά τα χέρια τους τα παιδιά, ήταν το εσωτερικό της παλάµης, [αρχ. γράµµα > γράµµατα, **η αλλαγή γένους µε επίδραση του θηλ. κουρόνα]. γράµµατα, τα η κ. σηµ. και τα κείµενα της εκκλησίας, είχι πουλλά γράµµατα σ ν ικκλησιά, [αρχ. γράµµα]. γραµµατζµένους, -ν(η), -νου σπουδαγµένος, [αρχ. γραµµατίζω]. γραµµατ(ι)κός, ο γραµµατέας της κοινότητας, αυτός που σπουδάζει, που µαθαίνει γράµµατα, σε δηµ. τρ. και γραµµατικός, δες Ν.Π.γ τρ , [αρχ. γραµµατικός]. γραµµένου, το το ζωγραφιστό, το γραφτό, το πεπρωµένο, φρύδ(ι) γραµµένου, ήταν του γραµµένου τ, [αρχ. γράφω]. γραµµή, η η κ. σηµ., στη Νιγρ. το παιχν. πλακουτό, αλλά και παιχν. µε µπίλις, που τις τοποθετούσαν αρχικά πάνω σε ευθεία γραµµή, [αρχ. γραµµή]. γραπώνου ρ., γράπουνα, γράπουσα, γραπώθκα, γραπώνω, συλλαµβάνω, τουν γράπουσι αστυνουµία, [ιταλ. grappare]. γρέντζου, η υβρ. η γριά, [γρια]. γρια, η {-ια}, γριά, δες πρµ. 266, [αρχ. γρα(α]. 101

18 102 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γριβάς, ο γρίβας, γκρίζο άλογο, µόνο σε δηµ. τραγ, δες Ν.Π.γ τρ , [ιταλ. grigio > µσν. γρίβας]. γρικεύου ρ., αόρ. γραίκιψα, γίνοµαι γραίκους, αλλ. γκρικεύου. γρίπους, ο δικτυωτό σύρµα για περιφράξεις, [µτγν. γρ(πος]. γρίτκους, -κ(η), -κου αυτός που προέρχεται/προορίζεται/αναφέρεται σε γέρο/γριά, γρίτκις παντόφλις, [γρια]. γρούµπαλα, τα στη Νιγρίτα τα χρούµπαλα. γρούνα 1, η γουρούνα, θηλυκό γουρούνι, το φ. τάτλας, [αρχ. γρώνη > γουρούνα]. γρούνα 2, η οµαδ. παιχν. που παιζόταν µε ένα άδειο µεταλλικό κουτί από κονσέρβα, στο οποίο όλη η οµάδα προσπαθούσε να το βάλει σε µια τρύπα ανοιγµένη στο χώµα, χτυπώντας το µε ραβδιά, ενώ η µάνα φρόντιζε για το αντίθετο ήταν το αρχ. παιχν. κερητίζειν, µόνο που αντί για µπάλα είχαµε ένα µεταλλικό κουτί, ήταν ο πρόδοµος του σηµερινού χόκεϊ, δες και π., [αρχ. γρώνη (=κοίλωµα) ** > γρούνα, Λ.Αν. λήµ. ου, γούρνα]. γρουνάρ(η)ς, ο γουρουνοβοσκός, µτφ. ο βροµιάρης, ο άνθρωπος µε άσχηµους τρόπους στο φαγητό, [γρούν(ι)]. γρούν(ι), το το γουρούνι, το αγρόγρουνου, δες πρµ. 329, 348, 394, 399, [γρούνα 1]. γρουνίτκους, -κ(η), -κου γουρουνίσιος, γρουνίτκα καµώµατα = έλλειψη τρόπων, κυρίως στο φαγητό, [γρούν(ι)]. γρουνούδια, τα γουρουνάκια, παιχνίδι-κατασευή µε τους καρπούς του φυτού τάτλα/ γρούνα ή µε µικρές µελιτζάνες, στους οποίους κάρφωναν για πόδια µικρά ξυλαράκια, δες τα οµοιώµατα ζώων, (Χ.Λ. σ. 406), [γρούν(ι)]. γρουσού(η)ζς, -ζου, -ζ(ι)κου δες ουρσού(η)ζς. γυαλί, το καθρέφτης, λαµπογυάλι, κοµµάτι από σπασµένο µπουκάλι, (όχι από τζά- µι), σφούγξι του γυαλί κι βάντου στ λάµπα, [αρχ. Eαλος]. γυαλίζου ρ., γυάλτζα, γυάλτσα, γυαλίσκα/-στ(η)κα, γυαλίζω, στιλβώνω, ως παθ. γυαλίζουµι = καθρεφτίζοµαι, πρ. γυάλτζι, γυαλίζντι, γυάλτσι, γυαλίστι, γυαλτστούς, γυαλτστίτι, [γυαλί]. γυαλούδια, τα µικρά κοµµάτια από γυαλί, παιχν. µικρών παιδιών µε κοµµάτια από σπασµένα τσιανάκια ή πορσελάνινα πιάτα ως παιχν. αλλ. τσιανάκις, [γυαλί]. γυαλουκουπάου, -ώ ρ., γυαλουκουπούσα, -κόψα, λάµπω, [γυαλί + -κουπάου]. γυνί, το το υνί, ξέχασε το να το βόδι το γυνί και το σκιπάρ(ι), (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. Fνις >!νίον > υνί]. γύρα, η στροφή επί τόπου, µι τρεις γύρις ντραλίσκα, µικρός περίπατος, συγύρισµα του σπιτιού, έφιρα µια γύρα του σπίτ(ι), [µτγν. γ0ρος]. γυρεύου ρ., γύριβα, γύριψα, ζητώ, αναζητώ, [µτγν. γ0ρος]. γύρζµα, το 1. γύρισµα, 2. το αντικείµενο, το γλυκό ή κάτι άλλο, που βάζουν οι νοικοκυρές όταν επιστρέφουν τα πιάτα ή τα πανέρια στα οποία δέχθηκαν δώρα, Νιγρ., στην Τερπνή αυτό λέγεται απουγύρζµα, [γυρίζου]. γυρίζου ρ., γύρζα, γύρσα, γυρίσ(η)κα, γυρίζω, επιστρέφω, περιστρέφω, περιστρέφο- µαι, δες πρµ. 59, γυρίσ(η)κι του στουµάχι µ ανάπουδα, [αρχ. γ0ρος > µτγν. γυρίζω]. γυρνάου, -ώ ρ., γυρνούσα, γύρσα, γυρίζω, τριγυρίζω, επιστρέφω, τα φέρνω βόλτα, [γυρίζου].

19 γυρνιούµι ρ., παρ. γυρνιούµαν, φροντίζω τον εαυτό µου, βολεύοµαι, έβγαλαµι λίγα φράγκα ίσα ίσα να γυρνιούµαστι/-µιστι = να βολευόµαστε, να τα φέρνουµε βόλτα, [γυρνάου]. γυρου- ως πρώτο συνθ. από το γύρος, π.χ. γυρουφέρνου. γύρου γύρου όλις το γνωστό παιχν. «γύρω γύρω όλοι». γύρους, ο γύρος, φέτες από βαριά παστάλια στοιβαγµένα γύρω-γύρω σε πανέρι, µε τα κοτσάνια προς τα έξω, µέχρι να χάσουν την παραπανίσια υγρασία, ποδόγυρος, δες πρµ. 31, ο σπάγκος που έδενε περιφερειακά το παµπόρ(ι), δες και τριγύρους, [αρχ. γ0ρος]. γυφτουλάζαρς, γιουφτουλάζαρους, ο η γιορτή του Λάζαρου µε τα τσιγγανόπουλα, που χόρευαν και τραγουδούσαν τα δικά τους λαζαριανά τραγούδια µια βδοµάδα πριν από την κανονική γιορτή, [γιούφτους + όν. Λάζαρος]. γώ(ει)µι εγώ είµαι, δες είµι. 103

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι με λίμνη. Κι εξάπαντος εκατοντάδες από εκείνα τα συμπαθητικά πτηνά τα κάτασπρα περιστέρια να τα βλέπω να γεύονται το γλυκό δροσερό νεράκι.

Σπίτι με λίμνη. Κι εξάπαντος εκατοντάδες από εκείνα τα συμπαθητικά πτηνά τα κάτασπρα περιστέρια να τα βλέπω να γεύονται το γλυκό δροσερό νεράκι. Σπίτι με λίμνη Ήθελα να χω ένα σπίτι κοντά σε λίμνη Μια πολύ μεγάλη στρογγυλή λίμνη Όχι τόσο για το σιντριβάνι, τα φύκια και τες πρασινάδες (βέβαια να βρίσκονται και αυτά είν ευμορφότατα) Αλλά για να έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 2014 Δημήτρης Αδάμης & Eκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ Koλοκοτρώνη 49,

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

attica mag Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2

attica mag Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2 Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2 attica mag περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. 2012 Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του attica mag ταξιδεύοντας Τα άτια της δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακροβάτες της θάλασσας

Οι ακροβάτες της θάλασσας Οι ακροβάτες της θάλασσας Ο Φλίπερ, το δελφίνι, μιλάει για τον εαυτό του και τις αγαπημένες του συνήθειες. Γεια σας, παιδιά! Με λένε Φλίπερ όμως οι φίλοι μου με φωνάζουν Φλιπ. Δεν είμαι ψάρι, είμαι θηλαστικό.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία Χουάνγκ-Σιάο Απόψε η Σελήνη λάμπει απόκοσμα στον φθινοπωρινό ουρανό. Οι ανάγλυφοι όγκοι του γρανιτένιου βουνού απέναντι μοιάζουν πελώριοι δράκοι, ακίνητοι μα απειλητικοί. Οι πρώτες πραγματικά ψυχρές ριπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: 1951 Αριθμός δίσκου: DG 6944 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5302 Βγήκε η Μαριγώ σιργιάνι [με το θαλασσί φουστάνι] x2 [στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύοντας ιστορίες

Μαγειρεύοντας ιστορίες λέξεις Έξυπνες ιδέες κλειδιά ΕλΕνη Σβορώνου Μαγειρεύοντας ιστορίες Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα δημιουργική γραφή αρχή - μέση - τέλος Ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου, ξεδίπλωσε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίτα χωριάτικη με κιμά, μελιτζάνα και πράσο

Πίτα χωριάτικη με κιμά, μελιτζάνα και πράσο Πίτες Πίτα χωριάτικη με κιμά, μελιτζάνα και πράσο Υλικά (για 20 άτομα) Γέμιση ½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο και χοιρινό ανάμεικτο 300 γρ μελιτζάνες 200 γρ πράσα αλάτι, πιπέρι, ρίγανη Ζύμη 800 γρ αλεύρι για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα Αιγίου)

Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα Αιγίου) «ΩΠ ΒΛΕΠΩ!» Η, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, Β Λ Ε Π Ω Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ι Ω Τ Η, B S C ( H O N S ), M S C, P H D Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Κ Α Θ Η Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα