ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FORTHnet A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπηρεσίες INTERNET Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσία Σταθερής ασύρµατης πρόσβασης Υπηρεσίες DATA Υπηρεσίες FORTHnet Telephony Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών On Site Services ίκτυο ιανοµής και Προώθηση Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικής Ενηµέρωσης SMART (Stock Market in Real Time (Σύνδεση µε το Χ.Α. σε πραγµατικό χρόνο) WebSMART Yπηρεσίες Περιεχοµένου και Προστιθέµενης Αξίας - ASP Υπηρεσίες Χάρτη - Οδηγού Πόλεων Υπηρεσίες Αναζήτησης - Web καταλόγου Πελάτες ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Τοπολογία ικτύου Αναβάθµιση δικτύου - δηµιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδοµής Υποδοµή για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ Αδειοδότηση υπό καθεστώς Γενικών Αδειών Αδειοδότηση υπό καθεστώς Ειδικών Άδειών ΕΡΕΥΝΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ στην FORTHnet Έργα του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet Α.Ε Σύστηµα διαχείρισης, χρέωσης και ενεργοποίησης υπηρεσιών στην FORTHnet (FOBIA) ιαχείριση ικτύων, Συστήµατα Υποστήριξης Λειτουργιών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στον χώρο του τουρισµού και των µεταφορών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στην Ιατρική Υπηρεσίες Τηλεµατικής σε κινητούς χρήστες Άλλες ραστηριότητες ιαχείριση έργων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) Γήπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός / Εξοπλισµός ικτύου Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της FORTHnet Α.Ε Συµβάσεις µε τρίτους Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

2 Εταιρικές συµµετοχές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FORTHnet ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θυγατρικές Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet Α.Ε FORTH-CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», µε δ. τ. «FORTH-CRS» ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ INTERNET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A Συγγενείς Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet A.E ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. FORTHe-com A.B.E.E ΑΘΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ µε το δ.τ. ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε Εταιρίες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος KNOSSOS TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ µε το δ.τ. ΙΝΑ Α.Ε SAFENET ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ FORTHnet A.E Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Όµιλος Telecom Italia ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E. Ποσά σε χιλ. ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών από: Εµπορική δραστηριότητα 306,08 392,41 241,31 Παροχή Υπηρεσιών , , ,05 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,36 Μικτό Κέρδος (1) 7.262, , ,58 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.114,22 548,32 890,05 Σύνολο 8.377, , ,62 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 2.807, , ,05 Έσοδα από Συµµετοχές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 3.168, , ,65 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.835, , ,27 Κέρδη προ Φόρων 901, ,18 299,42 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. 884, ,85 286,75 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων 884, ,85 286,75 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,21 0,23 0,54 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 0,26 0,21 0,48 Κέρδη προ Φόρων 0,06-0,24 0,02 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 0,06-0,25 0,02 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων 0,06-0,25 0,02 Μέρισµα ανά Μετοχή (5) 0,00 0,00 0,00 Σηµειώσεις: 1. Η Εταιρία ενσωµατώνει µέρος των διενεργηθεισών ανά χρήση αποσβέσεων στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης, στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Ο επιµερισµός αυτός για την τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε χιλ. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κόστος Πωληθέντων 1.833, , ,28 Έξοδα ιοίκησης 686, , ,11 Έξοδα ιάθεσης 148,44 364,02 444,03 Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 265,92 359,51 535,42 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 0,00 233,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.934, , ,84 2. Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης έχουν ληφθεί υπόψη οι µεταβολές της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (µείωση της ονοµαστικής αξίας από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) και στη συνέχεια αύξηση από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 )), οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και τέλος η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή. 3

4 3. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 4. Ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης είναι αναµορφωµένος µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. (2,9347 ) σε 400 δρχ. (1,17 ) και στην συνέχεια αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) 5. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 2.190, , ,19 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,61 Μείον: Αποσβέσεις 646, , ,16 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,45 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,20 Μείον: Αποσβέσεις 4.639, , ,32 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,89 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , ,39 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,72 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,88 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 760, , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Ίδια Κεφάλαια , , ,43 Προβλέψεις 300,85 402,49 498,27 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7, , ,50 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.568, , ,69 Σύνολο Υποχρεώσεων 8.575, , ,19 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 13,10 860, ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Λογιστική Αξία Μετοχής * 4,34 4,07 4,16 * Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας της µετοχής λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της

5 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά το Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλήφθηκε η Εταιρία Ελλάς Νετ Α.Ε. ιεθνών ιανεµητικών Συστηµάτων. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2000 στην ενοποίηση περιλήφθηκαν και οι Εταιρίες FORTHe-com ιαβαλκανικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εµπορίου Α.Β.Ε.Ε. και TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ η συµµετοχή της οποίας αποκτήθηκε στις , ενώ στα αποτελέσµατα της ενοποίησης έχουν συµπεριληφθεί τα ετήσια αποτελέσµατά της. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την χρήση 2001 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS), η οποία περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Για την χρήση 2002 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS). Για πρώτη φορά στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρείες ε) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡYΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA) και στ) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES SA. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2003 στην ενοποίηση περιλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS), δ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡYΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA), ε) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES SA και στ) INTERNET HELLAS Α.Ε. η οποία εξαγοράστηκε στις 30/12/2003 κατά 100% και περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των χρήσεων : Ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών από: Εµπορική δραστηριότητα 364, ,28 872,14 Παροχή Υπηρεσιών , , ,11 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,25 Μικτό Κέρδος 8.797, , ,83 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.070,79 543,14 736,39 Σύνολο 9.868, , ,21 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 3.494, , ,04 Έσοδα από Συµµετοχές 2,37 3,85 5,79 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 3.802, , ,03 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4.483, , ,98 Κέρδη προ Φόρων 1.078, ,10 138,11 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ 953, ,78 24,11 Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές Σ και 918, ,96 110,17 ικαιώµατα Μειοψηφίας και φόρους φορ.ελέγχου Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

6 Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (1) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,26 0,28 0,72 Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων 0,30 0,26 0,64 Kέρδη προ Φόρων 0,07-0,27 0,01 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. 0,06-0,27 0,00 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ., ικαιώµατα Μειoψηφίας & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,06-0,26 0,01 Μέρισµα ανά Μετοχή (2) 0,00 0,00 0,00 Σηµειώσεις: 1. Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 2. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 3.360, , ,40 Αναπόσβεστες Ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,89 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,57 Αποσβέσεις 5.226, , ,71 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,86 Συµµετοχές 5.384,24 406,50 491,35 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 59,93 134,85 155,12 Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων , , ,22 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , ,97 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 1.203, , ,41 Σύνολο Ενεργητικού , , ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,29 Προβλέψεις 395,31 546,94 783,67 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3, , ,25 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.633, , ,95 Σύνολο Υποχρεώσεων 9.637, , ,20 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 18,45 884, ,84 Σύνολο Παθητικού , , ,00 6

7 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο FORTHnet A.E.. (εφεξής η FORTHnet A.E. ή η "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Το παρόν διατίθεται στους επενδυτές δωρεάν. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλέφωνο (κ. Γιώργος ερµιτζάκης, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ανακοινώσεων, κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής και κα Αποστολία Μπαρτζούδη, Υπεύθυνη Corporate Reporting & Budgeting). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έλαβαν γνώση του περιεχοµένου του ελτίου, που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, ιευθύνων Σύµβουλος, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ ο κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων, θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Για τη χρήση 2001 και 2002, τον έλεγχο διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κκ. Αντώνης Γ. Σηφάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12171) και Νικόλαος Μουστάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971) της εταιρίας ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε., διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2 4, Αθήνα, τηλέφωνο: Για τη χρήση 2003, τον έλεγχο διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σταύρος Κ. Σαλούστρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Ο κ. Σταύρος Κ. Σαλούστρος διενήργησε επίσης τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2003, των καταστάσεων ταµειακών ροών και των ενοποιηµένων καταστάσεων ταµειακών ροών. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την χρήση 2003 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2003 είναι οι κάτωθι: 1. Η εταιρεία στην χρήση 2000 προέβη σε αύξηση του µετοχικού της Κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η περίοδος εγγραφής ήταν 20-25/09/2000, για αριθµό µετοχών (σύνολο µετοχών εταιρείας µετά την έκδοση ) µε ηµεροµηνία εισαγωγής 06/10/2000. Από την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, που έγινε µε βάση τις από 25/8/1999, 31/1/2000 και 7/6/2000 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρείας και την υπ' αριθµ. 3/193/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ µείον έξοδα ευρώ) καθαρού ποσού ευρώ (ηµεροµηνία πιστοποίησης.σ. 26/09/2000). Τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν στο σύνολό τους µέχρι και έχουν δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30/8/2002, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30/8/2002 και ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30/8/2002 ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διάθεση αυτή. 2. Στην κλειόµενη χρήση έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου α) µε καταβολή µετρητών ,32 και την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,18 ευρώ (ΦΕΚ 8059/ ) και β) µε καταβολή µετρητών ,10 και την έκδοση νέων µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock 7

8 option) του προσωπικού του οµίλου της FORTHNET. Από τις παραπάνω αυξήσεις προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,42 και ,10 ευρώ αντίστοιχα. 3. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν µε τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.. 299/2003. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα του Ισολογισµού. 4. Στην παρούσα χρήση έγινε διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσού ,20 ευρώ µε εξάλειψη της σχετικής πρόβλεψης έως 31/12/2002, πλέον ποσού ,13 ευρώ το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης. 5. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας. 6. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ 2003 έχει ως εξής: ΣΤΑΚΟ 642.0: ,99, ΣΤΑΚΟ 726.0: ,23 και ΣΤΑΚΟ 519.0: , Η εταιρεία, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Π.. 299/2003 (ίδρυση νέου αυτοτελούς κλάδου παροχής υπηρεσιών Σταθερής Φωνητικής Τηλεφωνίας), δεν διενέργησε αποσβέσεις για πρώτη φορά στην παρούσα χρήση (έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας του νέου κλάδου στη χρήση 2002) στα πάγια στοιχεία του κλάδου, συνολικού ύψους ευρώ ,00, µε αντίστοιχη ωφέλεια των αποτελεσµάτων της χρήσεως Στους λογαριασµούς "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" και "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως ανωνύµων µετοχών σε δώδεκα Ανώνυµες Εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις τεσσάρων από αυτές µε αξία κτήσεως συµµετοχής ευρώ ,72 (ποσοστό 1,22%) δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην αξία κτήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Άν γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν2190/1920 έπρεπε να σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων ευρώ ,89 και της παρούσης χρήσεως ευρώ , Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους ευρώ ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για ζηµιά που πιθανόν να προκύψει από τη µή είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Κατά τη γνώµη µας η πρόβλεψη που θα έπρεπε να έχει σχηµατίσει ανέρχεται σε ευρώ ,00 περίπου. 11. Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και το αποτέλεσµα που προέκυψε (κέρδος) ευρώ ,75 µεταφέρθηκε απευθείας στην καθαρή θέση. 12. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 έως 2003 µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις να µην είναι οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2003 και τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµειακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση εκτός από την παραπάνω περίπτωση της σηµείωσής µας µε αριθµό 8. 8

9 Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2003 είναι οι κάτωθι: 1. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές επιχειρήσεις α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΕ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, β) FORTHecom ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΒΕΕ γ) FORTH CRS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, δ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS - SA), ε) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A. και στ) INTERNET HELLAS A.E. η οποία εξαγοράστηκε στις 30/12/2003 κατά 100% και περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση ενώ αντιπροσωπεύει ποσοστό 5,56% και 9,02% του ενοποιηµένου συνόλου Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών αντίστοιχα. 2. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Οµίλου. 3. Τα αντληθέντα, µε δηµόσια εγγραφή στη χρήση 2000 από την µητρική κεφάλαια ,00, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, διατέθηκαν στο σύνολο τους µέχρι και έχει δηµοσιευθεί ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Στη κλειόµενη χρήση, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας α) µε καταβολή µετρητών ,32 και την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,18 (ΦΕΚ 8059/ ) και β) µε καταβολή µετρητών ,10 και την έκδοση νέων µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) του προσωπικού του οµίλου της FORTHNET. Από τις παραπάνω αυξήσεις προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,42 και ,10 ευρώ αντίστοιχα. 5. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν µε τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.. 299/2003. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα του Ενοποιηµένου Ισολογισµού. 6. Στην παρούσα χρήση έγινε διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας µε εξάλειψη της σχετικής πρόβλεψης έως 31/12/2002, πλέον ποσού ,13 ευρώ το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ 2003 έχει ως εξής: ΣΤΑΚΟ 642.0: ,99, ΣΤΑΚΟ 726.0: ,58, ΣΤΑΚΟ 519.0: ,92, ΣΤΑΚΟ 518.4: , Στο λογαριασµό "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" ποσού ,69 ευρώ που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως ανωνύµων µετοχών σε έξι Ανώνυµες Εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και από τις οποίες οι δύο ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η αποτίµηση έγινε στην αξία κτήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Αν γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 θα έπρεπε να σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης ,00 ευρώ η οποία αφορά εξ' ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 9. Η µητρική εταιρεία καθώς και τρείς εταιρείες που αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 1 σηµείωση (β, γ και δ) κάνοντας χρήση των διατάξεων του Π.. 299/2003 (περί νέων επιχειρήσεων ή κλάδων) δεν διενέργησαν αποσβέσεις σε ορισµένα ενσώµατα πάγια στοιχεία όπως και στην προηγούµενη χρήση. Αν διενεργούνταν οι αποσβέσεις στα πάγια αυτά θα ανέρχονταν σε ,00 ευρώ από τις οποίες ποσό ,00 ευρώ αφορά την προηγούµενη χρήση. 10. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 ευρώ περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ,00 ευρώ. 11. Οι µετοχές του Χαρτοφυλακίου της Μητρικής Εταιρείας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και η διαφορά που προέκυψε (κέρδος) ,75 ευρώ µεταφέρθηκε απ' ευθείας στην καθαρή θέση. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, οι Ενοποιηµένες αυτές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της

10 Φορολογικός έλεγχος Η FORTHnet Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος που διεξήχθη για τις χρήσεις από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.) µε την µε αριθ. 796/ Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τελη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κ.λ.π.) ολοκληρώθηκε στις 29/04/2004. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν λογιστικές διαφορές συνολικού ποσού ευρώ ,30 και καταλογίσθηκε Φόρος Εισοδήµατος ποσό ευρώ ,44 και λοιποί φόροι (Φ.Π.Α., Τέλη Χαρτοσήµου,Φ.Μ.Α.Π.,Παρακρατούµενοι Φόροι), ποσό ευρώ ,94, ήτοι σύνολο ευρώ ,38 που θα επιβαρύνουν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Αναλυτικά οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου για την 3ετία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Ποσά σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ & ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Έτος που αναλογούν Λογιστικές ιαφορές , , ,46 Σύνολο Λογιστικών ιαφορών , , ,46 Φόρος Εισοδήµατος που επιβλήθηκε επί των Λογιστικών ιαφορών * , ,70 0,00 Παρακρ/νοι Φόροι, Φ.Π.Α. Χαρτ/µο κ.λ.π , , ,74 Σύνολο Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,74 * Στις λογιστικές διαφορές της χρήσης 2002 δεν καταλογίσθηκε φόρος διότι πρέπει προηγουµένως να καλυφθούν οι φορολογικές ζηµιές που αναγνωρίσθηκαν. Απο την δηλωθείσα φορολογική ζηµιά ποσού ευρώ ,04 αναγνωρίσθηκε ποσό ,58. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήση 2003 και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση αυτή. Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες προσφορές Κατά την διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 10

11 Κατάλογος προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α. µετά από σχετική γνωστοποίηση Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άτοµα καθώς και οι συνδεδεµένες εταιρίες (άρθρο 42 παράγραφος 5 του Ν2190/1920) που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της FORTHnet A.E. ή παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευτεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. παρουσιάζονται παρακάτω. Ονοµατεπώνυµο Θέση στην Εταιρία Παντελής Τζωρτζάκης Μέλος και ιευθύνων Σύµβουλος Παναγιώτης Παπαδόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάς Νετ Μανώλης Συλλιγαρδάκης ιευθυντής Πωλήσεων Ιωάννης Ζαράνης Οικονοµικός ιευθυντής Γεώργιος ερµιτζάκης Προϊστάµενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης µετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων Μιχάλης Τσαγκατάκης ιευθυντής Νοµικής Υπηρεσίας Καρακοβούνης Γεώργιος Προϊστάµενος Λογιστηρίου Σταύρος Σαλούστρος Ορκωτός Ελεγκτής Σπυρίδωνας Μπούντας Αναπληρωτής Ορκωτός Ελεγκτής Ελλάς Νετ Ανώνυµος Εταιρία ιεθνών ιανεµητικών Συστηµάτων Συνδεδεµένη Εταιρία FORTHe-com A.B.E.E. Συνδεδεµένη Εταιρία Forth-CRS A.E. Συνδεδεµένη Εταιρία Telemedicine Technologies S.A. Συνδεδεµένη Εταιρία ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. Συνδεδεµένη Εταιρία Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής πάνω από το 20% Σαραντοπούλου Μαρία Νοµική Υπηρεσία ανελάκη Στυλιανή Νοµική Υπηρεσία Βεζακίδου έσποινα Νοµική Υπηρεσία Μυλωνά Ειρήνη Νοµική Υπηρεσία Θεµιστοκλής Γιαννακόπουλος Νοµική Υπηρεσία Πιτσαρής Μάρκος Εσωτερικός Έλεγχος ικαστικές ιαφορές ιαιτησίες Όσον αφορά τη FORTHnet, οι εκκρεµείς επίδικες απαιτήσεις της κατά τρίτων ανέρχονται στο ποσό των ,43, εκ των οποίων αποτελούν απαίτηση της Εταιρίας εναντίον του ΟΤΕ δυνάµει της από αγωγή της Εταιρίας αναφορικά µε τη θετική ζηµία που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την υπόθεση του ΕΠΑΚ, ,28 αποτελούν απαίτηση της Εταιρίας κατά του ΟΤΕ για την ηθική βλάβη που υπέστη και ,15 αποτελούν απαιτήσεις της Εταιρίας κατά οφειλετών. Οι εκκρεµείς επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας ανέρχονται σε ,03. Σηµειώνεται ότι σε βάρος δύο εταιριών του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ύψους ενώ ο εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις των εταιριών αυτών κατά τρίτων ανέρχονται σε ,48, για τις οποίες υπάρχει συµβατική δέσµευση από µέτοχο στη µία περίπτωση και από τρίτη πωλήτρια εταιρία, η οποία µεταβίβασε το ποσοστό συµµετοχής της στην εταιρία αυτή προς τη FORTHnet, για κάλυψη της σε περίπτωση αρνητικής έκβασής των. Περαιτέρω εις βάρος άλλης θυγατρικής της FORTHnet υπάρχει µία εκκρεµής δικαστική απαίτηση τρίτων οµοδίκων ύψους ,70, ενώ η εκκρεµή επίδικη απαίτηση της εταιρίας αυτής κατά τρίτων οµοδίκων είναι ,86 ευρώ. Εκτός από τις υποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 11

12 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,46 Ευρώ και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,18 Ευρώ. 4.2 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν το έτος 2000 από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική τοποθέτηση για την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. ανήλθαν στο ποσό Όσον αφορά την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, αυτή έχει βεβαιωθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρίας Κο Α. Σηφάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ και Κο Ν. Μουστάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής Εταιρίας ΣΟΛ - ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. και έχει γνωστοποιηθεί στο Χ.Α.Α. Σύµφωνα λοιπόν µε την βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την δηµόσια εγγραφή και την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2000 (απόφαση Γενικών Συνελεύσεων 25/8/99, και ) λόγω αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Το σύνολο της ηµόσιας Εγγραφής ήταν ενώ τα έξοδα ανήλθαν σε Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν στο σύνολο τους µέχρι Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 12

13 4.3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Η µετοχή της Εταιρίας εισήχθη προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. την µε τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης τα 12,91 Ευρώ ενώ η τιµή κλεισίµατος του Γενικού δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών βρίσκονταν στις 4.027,09 µονάδες. Από την έναρξη διαπραγµάτευσης µέχρι και τις , η απόδοση του Γ.. έχει ξεπεράσει την απόδοση της µετοχής (+12%). 16, ,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 FORTHnet Γ /10/00 15/2/01 28/6/01 2/11/01 14/3/02 26/7/02 3/12/02 16/4/03 1/9/03 12/1/04 Η απόδοση του δείκτη Τηλεπικοινωνιών το 2003 ξεπέρασε την απόδοση της µετοχής (+2%). 120% 110% 100% 90% 80% 70% FORTHnet ΤΛ 60% 2/1/2003 2/2/2003 2/3/2003 2/4/2003 2/5/2003 2/6/2003 2/7/2003 2/8/2003 2/9/2003 2/10/2003 2/11/2003 2/12/2003 2/1/

14 Για την περίοδο 2/1/2003 (τιµή κλεισίµατος 5,28 ) µέχρι 31/12/2003 (τιµή κλεισίµατος 5,46 ), η µετοχή είχε απόδοση 3% µε µέσο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών µετοχές. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 FORTHnet Όγκος /1/03 7/2/03 17/3/03 24/4/03 3/6/03 10/7/03 14/8/03 19/9/03 24/10/03 1/12/03 9/1/04 13/2/04 22/3/04 29/4/04 14

15 5 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κωδικοποιηµένο Νόµο 2190/1920 (στο εξής ο Νόµος ) και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται µέχρι το ύψος της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που αυτοί κατέχουν και µετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας ανάλογα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας ούτε να ζητήσουν την διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν στην διοίκησή της ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς την σχέση του µε αυτή και υπόκειται στους ελληνικούς νόµους. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφενός και των µετόχων αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο τους για να έχουν ψήφο στην Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτό αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία, σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυµης εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν: Από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40ε του ν. 2190/1920. Την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον πρόεδρο του.σ. οι µέτοχοι που ζητούν την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων οφείλουν να µνηµονεύουν στην αίτησή τους και τα θέµατα που θα συζητηθούν στην συνέλευση αυτή. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει 10 µέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του.σ. και των ελεγκτών της FORTHnet. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρία Μητρώο Μετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί. 15

16 Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνονται δια του Τύπου. Μερίσµατα που δεν ζητήθηκαν µέσα σε 5 χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά στην διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της εταιρίας και στη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Αύλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Με βάση το Π.. 82/96 η Εταιρία ανακοινώνει ότι: «Η Εταιρία µας ανακοινώνει ότι οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Π.. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών της και προσδιορισµού των πλήρων στοιχείων των µετόχων της (όνοµα, διεύθυνση) µέχρι σηµείου φυσικού προσώπου. Την ίδια υποχρέωση επιβάλλει ο Νόµος και στις Α.Ε. µετόχους της εταιρίας µας. Για τους µετόχους µας ανώνυµες εταιρίες που δεν έχουν προβεί στη µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του άνω διατάγµατος ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, οι προβλεπόµενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση των δικαιωµάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µετοχική τους ιδιότητα. Τα δικαιώµατα αυτά ανακτώνται µόνο εφόσον οι παραπάνω µέτοχοι ονοµαστικοποιήσουν τις µετοχές τους και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετοχών τους που είναι ανώνυµες εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1.» 5.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. βαρύνονται µε φόρο 35% (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός εάν δοθεί προµέρισµα στη ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 16

17 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FORTHNET A.E. 6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FORTHnet AE», ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 1995 (Φ.Ε.Κ.: 6718/ ) από το Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Έδρα της Εταιρίας είχε ορισθεί ο ήµος Ηρακλείου Κρήτης, η περιοχή Βασιλικά Βουτών, (Φ.Ε.Κ.: 6718/ ) όπου η Εταιρία διατηρεί γραφεία στο Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, τηλ , fax Η διοικητική έδρα της Εταιρίας και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Ατθίδων 4, Καλλιθέα, Αθήνα, τηλέφωνο , fax Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε AΡ.M.A.E /06/Β/95/94. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται σε 20 έτη από την ηµεροµηνία καταχώρησής της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών ( ). Η παράταση ή σύντµηση αυτής επιτρέπεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η Εταιρία έχει ως σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστηµάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, την ανάπτυξη και χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής τεχνικής υποδοµής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας. Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρίας πραγµατοποιείται µε τις επόµενες δραστηριότητες: Την παροχή στο κοινό εκείνων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία παρέχεται ελεύθερα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και συναφών. Την παροχή υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων µε µεταγωγή πακέτων δεδοµένων ή µεταγωγή κυκλωµάτων, ή απλή µεταπώληση χωρητικότητας. Την παροχή προς το ευρύ κοινό και επιχειρήσεις υπηρεσιών διασύνδεσης και πρόσβασης µεµονωµένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορµό, που αναπτύσσει η Εταιρία, µε κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάµενο ή µελλοντικό µε στόχο την εκµετάλλευση των προηγµένων πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο της εταιρίας, η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεµένων δικτύων Internet, καθώς και άλλα διεθνή δίκτυα. Την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεµατικών εφαρµογών τηλεπληροφορικής µε ειδικότερο σκοπό την διεύρυνση της αγοράς και την υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της. Την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου καθώς και εκπόνηση µελετών και υλοποίηση έργων σε θέµατα επικοινωνιών και τηλεµατικών εφαρµογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την διασύνδεση δικτύων δεδοµένων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κυρίως στο χώρο της Βαλκανικής, της Κύπρου και γενικότερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Την παροχή πάσης φύσεως οικονοµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδυασµένων µεταφορών, ηλεκτρονικού εµπορίου και κάθε άλλης συναφούς. Την συναφή µε τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας, έρευνα και ανάπτυξη, η οποία προσανατολίζεται στην αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών και εισαγωγή νέων υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Την εισαγωγή, εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σχετικού µε τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας. Την εκπαίδευση και συναφείς δραστηριότητες, σχετικά µε σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Την ανάπτυξη ειδικών τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών διασύνδεσης πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων Την ανάπτυξη, χρήση και εκµετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τη δηµιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδοµής σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τη συµµετοχή της Εταιρίας σε υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, εταιρίες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή. Την αντιπροσώπευση οίκων της ηµεδαπής και αλλοδαπής σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικής ευρύτερα. Κάθε άλλη συναφή µε τον παραπάνω σκοπό δραστηριότητα. 17

18 Με τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση την στις δραστηριότητες της Εταιρίας προστέθηκε η ακόλουθη: «Παροχή πάσης φύσεως οικονοµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδυασµένων µεταφορών, ηλεκτρονικού εµπορίου και κάθε άλλη συναφή». Με τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση την στις δραστηριότητες της Εταιρίας προστέθηκε η ακόλουθη: «Την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και συναφών.» Με την τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την στις δραστηριότητες της Εταιρίας προστέθηκε η ακόλουθη: «Την αντιπροσώπευση οίκων της ηµεδαπής και αλλοδαπής σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ευρύτερα». Η δραστηριότητα της FORTHnet Α.Ε. υπάγεται στον κλάδο «Τηλεπικοινωνίες» και «Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική» µε βάση την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟ 2003). Ειδικότερα η Εταιρία δραστηριοποιείται στους τοµείς: Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας Υπηρεσιών Internet ( ιαδίκτυο): πρόσβαση, προβολή και διαφήµιση, υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Υπηρεσίες Frame Relay για µετάδοση φωνής σε κλειστές οµάδες χρηστών και ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα, υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων µέσω Ιδιωτικών Εικονικών ικτύων (Virtual Private Networks / VPN), υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Υπηρεσιών Χρηµατιστηριακής Πληροφόρησης Stock Market in Real Time (SMART) Η Εταιρία είναι αδειοδοτηµένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) για τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου, την παροχή υπηρεσιών ικτύου εδοµένων, υπηρεσιών Internet, πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών (π.χ. αποστολή fax κ.λ.π.) καθώς και υπηρεσίες ενοποίησης φωνής και δεδοµένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές οµάδες χρηστών, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο κεφάλαιο «ιοικητικές άδειες». Επίσης, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 198/1/ απόφαση της ολοµέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγήθηκε στην FORTHnet A.E. ειδική Άδεια για την Εγκατάσταση Ενσύρµατου ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. Ακολούθησε τροποποίηση της ως άνω χορηγηθείσης ειδικής αδείας, ώστε να συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της και η παροχή υπηρεσιών δηµόσιας σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας µε χρήση αριθµών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 214/23 απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. µε ηµεροµηνία Βάσει της ως άνω τροποποιηθείσης ειδικής αδείας, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε την υπ' αριθ. 215/43/ απόφασή της, προέβη στην εκχώρηση του Κωδικού Επιλογής Φορέα: 1789, µέσω του οποίου η FORTHnet παρέχει υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Στα πλαίσια των ως άνω αδειοδοτήσεων εκχωρήθηκαν στην FORTHnet περαιτέρω γεωγραφικοί και µη γεωγραφικοί αριθµοί. Επίσης, βάσει της από σύµβασης µεταβίβασης µετοχών µεταξύ της FORTHnet A.E. και TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V, µε την οποία η τελευταία µεταβίβασε ολόκληρη τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην FORTHnet A.E,.το ποσοστό συµµετοχής της FORTHnet A.E.στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανήλθε στο 100%. Η εταιρεία "Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία" δυνάµει της υπ' αριθ. 203/ απόφασης της Ολοµέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι κάτοχος Ειδικής Αδείας για την εγκατάσταση και λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και την παροχή Σταθερής ηµόσιας Φωνητικής Τηλεφωνίας. Επιπλέον της έχει παραχωρηθεί η χρήση του προς σ' αυτή απονεµηθέντος τµήµατος ραδιοσυχνοτήτων: 24885MHz MHz και MHz καθώς επίσης είκοσι δύο (22) µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 18 GHz και 23 GHz, υπό καθεστώς ειδικής Άδειας, για την εγκατάσταση Μικροκυµατικού ικτύου. Όποιος επιθυµεί µπορεί να συµβουλευθεί τα έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία και που αναφέρονται στο Ετήσιο ελτίο στην διεύθυνση Ατθίδων 4, Καλλιθέα, Αθήνα. 18

19 6.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η Εταιρία ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 1995 από το Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Η FORTHnet Α.Ε. είναι µία νέα Εταιρία, η οποία όµως οφείλει πολλά στην εµπειρία των ιδρυτών της και ειδικά του Ι.Τ.Ε., του µεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύµατος στην Ελλάδα που ασχολείται µε τα δικτυακά δρώµενα από το 1984, όταν δηµιούργησε τον πρώτο δικτυακό κόµβο στην Ελλάδα, παρέχοντας σε επιλεγµένους χρήστες (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ) σύνδεση µε τα δίκτυα UUCP και EARN/BITNET, τα πιο δηµοφιλή δίκτυα υπολογιστών εκείνη την εποχή. Με την ίδρυση της FORTHnet A.E. τον Οκτώβριο του 1995, ο συνδυασµός της εµπειρίας και της γνώσης του χώρου που είχε το Ι.Τ.Ε. και της επιχειρηµατικής τεχνογνωσίας των Μινωικών Γραµµών Α.Ν.Ε., έδωσε νέα ώθηση στην ανάπτυξη του δικτύου και στον εµπλουτισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τον Ιούλιο του 1997 µέτοχος της Εταιρίας γίνεται, εκτός το I.T.E. και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως µε ποσοστό 20%. Τον Ιανουάριο του 1999 η FORTHnet Α.Ε. σε συνεργασία µε τις Sterling Commerce Inc (την µεγαλύτερη εταιρία διεθνώς στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων), έλτα Πληροφορική, Alpha Ventures, ΑΣΥΚ και Golden Hills, ιδρύει την FORTHe-com η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τη λειτουργία και ανάπτυξη ιαβαλκανικού Κέντρου Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Electronic Clearing Center). Τον Αύγουστο του 1999 στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποκτούν συµµετοχή η Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (10,14%) και η Intertrust Ανώνυµος Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (1,78%). Τον εκέµβριο του 1999 η Εταιρία αποκτά το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας «Ελλάς Νετ Α.E.» η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet. Οι υπηρεσίες της αφορούν βασικά στην παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο, στην ανάπτυξη web sites και στη δηµιουργία εφαρµογών που επιτρέπουν τη λειτουργία Internet Banking και e-commerce για on-line καταστήµατα πωλήσεων. Επιπλέον η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες Internet Advertising παρέχοντας µία ολοκληρωµένη στρατηγική επικοινωνίας για µία ηλεκτρονική επιχείρηση. Την ίδια περίοδο, σε συνεργασία µε τις Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. και την TerraTec Ανώνυµη Εταιρία Ηλεκτρονικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» η Εταιρία προχωρά στη σύσταση της εταιρίας «Πληροφοριακά Συστήµατα Ηλεκτρονικής ιαχείρισης και ιανοµής Υπηρεσιών Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία FORTH-CRS. Από τον Φεβρουάριο του 2000 η FORTHnet Α.Ε. συµµετέχει, µε ποσοστό 41,88% και στην εταιρία Telemedicine Technologies S.A. µε έδρα το Παρίσι. Σκοπός της εταιρίας είναι η δηµιουργία, υλοποίηση και εµπορία υπηρεσιών και ειδών που συνδέονται µε την απόκτηση, µετάδοση και απόδοση πληροφοριών, ιδιαίτερα µέσω ηλεκτρονικής οδού, στο τοµέα της υγείας. Η εταιρία αποσκοπεί στην υλοποίηση και εµπορία υπηρεσιών στο χώρο της υγείας δίνοντας έµφαση στις business-to-business υπηρεσίες στον ιατρικό χώρο και στις συναφείς δραστηριότητες. Η δηµιουργία της εταιρίας είναι αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων του τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet Α.Ε. στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ten Telecom. Από τον Οκτώβριο 2000 ξεκινά η διαπραγµάτευση όλων των µετοχών ( µετοχές) της FORTHnet Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επίσης τον Οκτώβριο του 2000, η FORTHnet αποκτά το 90% της εταιρίας TerraTec A.E. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι έρευνα, η ανάπτυξη και εµπορία ηλεκτρονικών προϊόντων λογισµικού κάθε είδους και µορφής καθώς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε µεθόδους, διαδικασίες, τεχνολογία, και ιδιαίτερα σε θέµατα εκπαίδευσης. Τον Νοέµβριο του 2000 η FORTHnet σε συνεργασία µε τη STET International Nederlands NV S.I.N. (Holding Company- 100% θυγατρική της Telecom Italia - µέσω της οποίας η Telecom Italia έχει όλες τις διεθνείς συµµετοχές σε εταιρίες σταθερών δικτύων και υποδοµής), δηµιουργεί την εταιρία "Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία" µε ποσοστό συµµετοχής 60% Telecom Italia και 40% FORTHnet A.E. Από τον Νοέµβριο του 2000 η FORTHnet συµµετέχει µε ποσοστό 15% στην εταιρία «ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε», η οποία έχει ως αντικείµενο εργασιών την αθλητική ενηµέρωση µε ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα, ιδίως µέσω του Ιντερνετ και συγκεκριµένα µέσω του κόµβου "sportnet". Τον εκέµβριο του 2000 η FORTHnet σε συνεργασία µε τις εταιρίες Ο.Τ.Ε., Hellas Com International A.E., Ιντρακοµ Α.Ε, Intrasoft Α.Ε., Siemens Aνώνυµος Εταιρία Ηλεκτροτεχνιών Έργων και Προϊόντων, Panafon, Info Quest A.E.B.E, Altec A.B.E.E και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος ιδρύει την εταιρία «Ινστιτούτο Ερευνών Και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ανώνυµη Εταιρία» και µε το διακριτικό τίτλο «Ι.Ν.Α. Α.Ε». Σκοπός της εταιρίας είναι η µελέτη της οργάνωσης και δοµής των αγορών των τηλεπικοινωνιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η µελέτη των επενδυτικών ευκαιριών και εκπαιδευτικών αναγκών στο τοµέα των τηλεπικοινωνιών στις χώρες αυτές, η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θεσµικό πλαίσιο και στις διαδικασίες απελευθέρωσης των αγορών όπως και η παρακολούθηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των Οργανισµών Τηλεπικοινωνιών. 19

20 Τον εκέµβριο του 2000 το Mediterranean Nautilus, το πρώτο datacom project της Telecom Italia στη Μεσόγειο, επεκτείνεται στην Ελλάδα µέσω της εξαγοράς στρατηγικής συµµετοχής (5%) στην FORTHnet. Την ίδια περίοδο, η "Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία" η οποία συστάθηκε στο τέλος του 2000 από τον Όµιλο Telecom Italia και τη FORTHnet A.E. αποσπά την άδεια για τη χρήση µέρους συχνοτήτων Ασύρµατης Σταθερής Πρόσβασης (WLL) στα 26 band Ghz, σε όλη την επικράτεια. Σύµφωνα την υπ' αριθ. 203/ απόφαση της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ, η Εταιρία είναι κάτοχος Ειδικής Αδείας για την εγκατάσταση και λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και την παροχή Σταθερής ηµόσιας Φωνητικής Τηλεφωνίας. Επιπλέον της έχει παραχωρηθεί η χρήση του προς αυτή απονεµηθέν τµήµατος ραδιοσυχνοτήτων: 24885MHz MHz και MHz. Η "Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία" πήρε την άδεια µέσα από τη διαδικασία της δηµοπρασίας, στην τιµή των δραχµών. Η συγκεκριµένη άδεια αποτελεί σηµαντικό µέσο για την ανάπτυξη στον τοµέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, µέσω IP και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της FORTHnet Α.Ε. καθώς και των συνεργιών που δηµιουργήθηκαν από το διεθνές πλάνο της Mediterranean Nautilus S.A. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στις 11/12/2000 εγκρίνει το επενδυτικό πλάνο της FORTHnet και χορηγεί Ειδική Άδεια Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής για δηµιουργία δικτύου οπτικών ινών. Με την υπ' αριθµ. 198/ απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγείται στην FORTHnet A.E. Ειδική Άδεια για την Εγκατάσταση Ενσύρµατου ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. Ακολούθησε τροποποίηση της ως άνω χορηγηθείσης ειδικής αδείας, ώστε να συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της και η παροχή σταθερής δηµόσιας φωνητικής τηλεφωνίας µέσω Κώδικα Επιλογής Φορέα σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 214/23 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µε ηµεροµηνία Τον Απρίλιο του 2001 η Εταιρία αποκτά την πρώτη άδεια σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η FORTHnet εξασφαλίζει στις 20/4/2001 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) την πρώτη πλήρη άδεια σταθερής τηλεφωνίας, µέσω της οποίας θα είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα για διεθνείς, υπεραστικές και αστικές κλήσεις φωνής τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε απλούς οικιακούς χρήστες. Με την απόκτηση της συγκεκριµένης άδειας, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη σταθερού τηλεφώνου, µέσω ενός τετραψήφιου ειδικού κωδικού, να χρησιµοποιεί το εξελιγµένο δίκτυο της FORTHnet και να πραγµατοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές. Η άδεια δόθηκε από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν µελέτης του πλάνου βιωσιµότητας που είχε υποβάλλει η Εταιρία. Βάσει της ως άνω τροποποιηθείσης ειδικής αδείας, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε την υπ' αριθ. 512/43/ απόφασή της, προέβη στην εκχώρηση του Κωδικού Επιλογής Φορέα: 1789, µέσω του οποίου η FORTHnet δύναται να παρέχει υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Τον Αύγουστο του 2001 η FORTHnet υπογράφει συµφωνία διασύνδεσης µε τον Ο.Τ.Ε. και τον εκέµβριο του 2001 ολοκληρώνει πανελλαδικά την διασύνδεση του δικτύου της µε το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. Παράλληλα εξελίσσεται η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας µε τη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών για την έναρξη παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, η οποία και αρχίζει σε πιλοτικό επίπεδο περί το τέλος του έτους. Τον Νοέµβριο του 2001 η FORTHnet συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και εκδήλωσε την πρόθεση αύξησης του ποσοστού συµµετοχής της από 40% σε 60%, υλοποιώντας τη στρατηγική της για λειτουργική ενοποίηση της συνδεόµενης εταιρίας. Ο Όµιλος Telecom Italia περιορίζεται σε ποσοστό 40%. Επίσης, κατά την χρήση 2001 σηµατοδοτείται η έναρξη εισόδου του Οµίλου στον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών µε την έναρξη παροχής από την συνδεόµενη εταιρία FORTHcrs A.E. υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων κράτησης, έκδοσης και διανοµής εισιτηρίων µε πρώτο βήµα τους «παραγωγούς ύλης» της ακτοπλοΐας. Παράλληλα, εξελίσσεται θετικά µια σειρά από πρωτοβουλίες της εταιρίας στρατηγικών συνεργασιών, µε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών τουριστικού περιεχοµένου, όπως µε το διεθνές σύστηµα κρατήσεων SABRE. Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής της εταιρίας στο αθλητικό portal SportNet.gr, συµµετέχοντας πλέον στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. µε ποσοστό 37,5%, καθώς επίσης αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στην TERRATEC Α.Ε., συµµετέχοντας πλέον στο µετοχικό της κεφάλαιο µε ποσοστό 98,18%. Τον εκέµβριο του 2001 έγινε η επίσηµη παρουσίαση της εµπορικής συνεργασίας της FORTHcrs, θυγατρική εταιρεία της FORTHnet, µε την SABRE Ηellas, θυγατρική της εταιρείας SABRE INC, όπου δόθηκε η ευκαιρία σε εκπροσώπους της τουριστικής βιοµηχανίας να ενηµερωθούν για νέες λύσεις καθώς και για τα µελλοντικά πλάνα ανάπτυξης των σχετικών υπηρεσιών που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη συµφωνία. Η SABRE INC κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσµια αγορά στο χώρο των συστηµάτων on line κρατήσεων αεροπορικών εισητηρίων (Global Distribution System). H FORTHnet προχωράει στην αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της στην εταιρεία «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» από 40% σε 60%, υλοποιώντας τη στρατηγική της για πλήρη λειτουργική ενοποίηση της συνδεόµενης εταιρείας. Τον Μάρτιο του 2002 η FORTHnet ανακοινώνει επίσηµα την εµπορική διάθεση των υπηρεσιών αστικής τηλεφωνίας σε ΟΛΟΥΣ τους καταναλωτές επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες- τηρώντας την υπόσχεσή της για παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας µέσα στο πρώτο τρίµηνο του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα