Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1"

Transcript

1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: 1. Η ίδρυση ΝΠΔΔ με απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 2. Η ίδρυση και σύσταση πενταμελούς επιτροπής με απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου. Μεταξύ των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων προκρίνεται η πρώτη ως πλέον αποτελεσματική για την περιοχή μελέτης λόγω της σημασίας και της κεντροβαρικής της θέσης. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την έγκριση του ΡΣΒ όπου με ΠΔ θα ιδρυθεί ΝΠΔΔ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου σύμφωνα με το α.3 Ν.2508/97. Π Προσδιορισμός σχέσεων και πλαισίου συντονισμού με άλλους φορείς Η υλοποίηση των δράσεων ενεργοποίησης του ΓΠΣ απαιτεί την εμπλοκή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τομείς συνεργασίας αυτών. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, το φάσμα των σχετικών φορέων καλύπτει όλα τα επίπεδα από το τοπικό έως το περιφερειακό και το εθνικό, αναλόγως της σημασίας, του οικονομικού μεγέθους, της γεωγραφικής εμβέλειας και του αντικειμένου της κάθε δράσης. Αναλυτικότερα. Α. Για την έγκριση του ΓΠΣ ΠΣ Βόλου αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έκδοση απόφασης που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, μετά από γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βόλου και του ΣΧΟΠ. Β. Για την προώθηση των θεσμικών πολεοδομικών ρυθμίσεων των λοιπών επιπέδων πολεοδομικού σχεδιασμού (οικιστικές περιοχές Α και Β κατοικίας, παραγωγικές ζώνες, αναθεωρήσεις εγκεκριμένων σχεδίων, πολεοδόμηση οικισμών, κλπ), οι οποίες αφορούν την εξειδίκευση του ΓΠΣ ΠΣ Βόλου, αρμόδιας φορέας είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ (ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ισχύουν πλέον οι αποκεντρωτικές διατάξεις του Ν. 3044/2002). 1 Η οριστική μορφή του κεφαλαίου Π4 υποβάλλεται στο Β2 στάδιο της μελέτης, όταν οι προτάσεις του ΓΠΣ θα έχουν οριστικοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα από τις συμμετοχικές διαδικασίες που ακολουθούν το παρόν Β1 στάδιο. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 1

2 Γ. Για τις αναπλάσεις τοπικής σημασίας, αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή τους είναι ο Δήμος Βόλου, σε συνεργασία με τον Φορέα Παρακολούθησης και Εφαρμογής του ΓΠΣ. Δ. Για τα έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής, αρμόδιοι φορείς είναι κατά περίπτωση ο Δήμος Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Κεντρικοί Φορείς. Ε. Για υπερτοπικά έργα (όπως υπερτοπικές αναπλάσεις, βιολογικός καθαρισμός, κλπ.) χρειάζεται η συντονισμένη λειτουργία του Δήμου με τον Φορέα Παρακολούθησης και Εφαρμογής του ΓΠΣ και τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς (ΔΕΥΑΜΒ, κλπ.). ΣΤ. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί προαπαιτούμενο σε ορισμένες περιπτώσεις δράσεων (ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠΔ). Ζ. Τέλος, για την προώθηση έργων τόσο στο περιφερειακό, όσο και στο εθνικό επίπεδο, απαιτείται η συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Π.4.2 Απαιτούμενες Μελέτες Έργα Θεσμικές Παρεμβάσεις Η εφαρμογή του ΓΠΣ συνεπάγεται την εκπόνηση μελετών και έργων πολεοδόμησης, προστασίας του περιβάλλοντος, τεχνικών υποδομών, αναπτυξιακών κλπ. Όσο ταχύτερα προχωρήσει η υλοποίηση των αναγκαίων έργων και μελετών τόσο αρτιότερα αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα, καθώς η αποτελεσματικότητα ορισμένων εξ αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, για ορισμένα από τα έργα και τις μελέτες αυτές, είναι απαραίτητο να προηγηθούν θεσμικές παρεμβάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενες μελέτες και έργα που προκύπτουν από την Αναθεώρηση Επέκταση του ΓΠΣ ΠΣ Βόλου (δεν περιλαμβάνονται έργα που έχουν ήδη προγραμματισθεί). Η οριστικοποίηση των μελετών / έργων θα γίνει στο Β2 στάδιο της μελέτης. Π Μελέτες και Έργα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση των προτάσεων πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων και των οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα προτείνονται: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Γεωλογικής Καταλληλότητας και Υδραυλική Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επεκτάσεων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αγριάς. Μελέτη καθορισμού χρήσεων γης στο παλαιό σχέδιο της Ν. Ιωνίας. Μελέτη εφαρμογής του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου (διανοίξεις δρόμων με προτεραιότητα τα τμήματα που αποτελούν ΚΟΔ). Μελέτη Ανάπλασης του Ν για τα Παλαιά Βόλου και τα Προσφυγικά Ν. Ιωνίας. Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Γεωλογικής Καταλληλότητας και Υδραυλική Πράξης Εφαρμογής στους οικισμούς του ΠΣ Βόλου, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων και εντάξεων. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 2

3 Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Γεωλογικής Καταλληλότητας και Υδραυλική Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές ΖΟΕ-3γ. Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Γεωλογικής Καταλληλότητας και Υδραυλική Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Παραγωγικών και Αστικών Δραστηριοτήτων Χαμηλής Όχλησης. Π Μελέτες και Έργα Περιβαλλοντικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μελέτες - έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση των προτάσεων ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του ΠΣ Βόλου. Σύνταξη ΕΠΜ Υγροβιότοπου Μπουρμπουλήθρας. Σύνταξη δασικού κτηματολογίου. Οριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Εκπόνηση ειδικών μελετών για τη χωροθέτηση νέων νεκροταφείων στους οικισμούς όπου δεν τηρείται η απόσταση των 250 μ. από το όριό τους, καθώς και για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του ΠΣ Βόλου (προτείνεται ένα νεκροταφείο ανά οικιστική ενότητα). Εκπόνηση ειδικών μελετών για τη χωροθέτηση οργανωμένων χώρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Π Μελέτες και Έργα Τεχνικής Υποδομής Υπεραστικό Μεταφορικό Δίκτυο Μελέτη αναβάθμιση τμήματος της Ε.Ο. 6 Βόλος - Λάρισα (από Α/Κ Βελεστίνου μέχρι την Περιφερειακή Οδό), σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Η τροποποίηση του χαρακτηρισμού της Περιφερειακής Οδού Βόλου ως επέκτασης του άξονα Ε.Ο. 30 και η σύζευξή του με το κύριο σύστημα πρόσβασης της πόλης του Βόλου, δηλαδή της Ε.Ο. 6, ως λειτουργικά αναπόσπαστου τμήματος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Οδού μέχρι τα Λεχώνια. Μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγ. Στεφάνου με την Ε.Ο. Βόλου - Λαμίας. Μελέτη βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού που συνδέει τους οικισμούς Αγριά - Δράκεια - Χάνια. Μελέτη διασύνδεσης του οικισμού Πορταριά, με τον περιφερειακό του Βόλου. Μελέτη σύνδεσης της προτεινόμενης αφετηρίας του Τελεφερίκ με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Λήψη μέτρων ηχοπροστασίας και συγκράτησης αέριας ρύπανσης λόγω της λειτουργίας της Περιφερειακής Οδού του Βόλου. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 3

4 Αστικό Μεταφορικό Δίκτυο Μελέτη ποδηλατοδρόμου στη Ν. Ιωνία (Καραμπατζάκη - Παρασκευοπούλου, Αγ. Διονυσίου, Δοξοπούλου, πάρκο αθλητικών εγκαταστάσεων, Πολιτιστικό Άλσος) Μελέτη ποδηλατόδρομου κατά μήκος του παραλιακού μετώπου Σωρός - Αγριά. Μελέτη διάνοιξης / υπογειοποίησης της οδού Παγασών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Μελέτη υπογειοποίησης τμήματος της Λ. Λαμπράκη μεταξύ Παλαιών και Λιμένος Βόλου. Μελέτη διασύνδεσης οδού Μανδηλαρά με οδό Κυρίλλου μέσα από το στρατόπεδο Γεωργούλα. Μελέτη πεζοδρόμησης του παραλιακού μετώπου (Λ. Δημοκρατίας) / Κυκλοφοριακή μελέτη Αγριάς. Σιδηρόδρομος Μελέτη απομάκρυνσης της σιδηροδρομικής γραμμής από τις περιοχές της Ν. Ιωνίας, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Βόλο μέσω ΒΙΟΠΑ και Α ΒΙΠΕ. Μελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου μέσω Μπουρμπουλήθρας. Λοιπή Τεχνική Υποδομή Ύδρευση Λεπτομερής καταγραφή των υδάτινων πόρων και θέσπιση ειδικών περιορισμών προστασίας των πηγών. Σε όλους τους Δήμους της περιοχής μελέτης αξιοποίηση των χειμάρρων με τη κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, τόσο για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης, όσο και για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας. Σύνδεση με τη ΔΕΥΑΜΒ των οικισμών Σέσκλο, Παλιούρι, Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Στο Δήμο Αγριάς, αξιοποίηση των ορεινών πηγών του, για την ύδρευση των οικισμών του Δήμου. Στο Δήμο Πορταριάς, αντικατάσταση του δικτύου στα Δ.Δ. Σταγιατών και Κατωχωρίου, και επέκταση του δικτύου στην Άλλη Μεριάς. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στις οικιστικές επεκτάσεις / εντάξεις και στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα Αποχέτευση Ακαθάρτων Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Διμήνι και Σέσκλο και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό. Αντικατάσταση του αγωγού διάθεσης λυμάτων (Ακρ. Αγκίστρι). Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στους υπόλοιπους οικισμούς του ΠΣ Βόλου με προτεραιότητα τις έδρες των Οικιστικών Ενοτήτων, τους παραδοσιακούς και τους παραλιακούς οικισμούς. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 4

5 Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις οικιστικές επεκτάσεις / εντάξεις και στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα Κατασκευή χωριστικών δικτύων αποχέτευσης, όπου απαιτείται. Αποχέτευση Ομβρίων - Αντιπλημμυρική Προστασία Η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τον Ξηριά, με την οριοθέτηση των λοιπών τμημάτων του χειμάρρου (έχει ήδη οριοθετηθεί ένα τμήμα στις δυτικές παρυφές της Ν. Ιωνίας), την αξιοποίηση του υδατικού του δυναμικού, την αντιπλημμυρική του θωράκιση και την ανάπλασή του ώστε να αναδειχθεί σε γραμμικό πάρκο και να αναβαθμισθούν οι όμορες περιοχές. Στο Βόλο Ν. Ιωνία, κατασκευή χωριστικού δικτύου ομβρίων, όπου δεν υπάρχει. Στους λοιπούς οικισμούς, υλοποίηση δικτύων ομβρίων, οριοθέτηση / διευθέτηση ρεμάτων και ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, με προτεραιότητα τις έδρες των Οικιστικών Ενοτήτων, τους παραδοσιακούς και τους παραλιακούς οικισμούς. Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις οικιστικές επεκτάσεις / εντάξεις και στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα Άρδευση Η επέκταση των συλλογικών αρδευτικών δικτύων σε όλη την έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων του ΠΣ Βόλου. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης για τον περιορισμό των απωλειών και της κατανάλωσης νερού, με κύρια μορφή παρέμβασης την υπογειοποίηση του δικτύου, την ενσωμάτωση τεχνολογίας παρακολούθησης απωλειών και την ανακύκλωση των στραγγιζομένων υδάτων. Διαχείριση Απορριμμάτων Πλήρης εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αξιοποίηση ανενεργού λατομείου για απόθεση Αδρανών Υλικών, μετά από ειδική Ενέργεια Μεταφορά του υποσταθμού της ΔΕΗ που λειτουργεί στη Ν. Ιωνία, μετά από ειδική Επίλυση του προβλήματος της διέλευσης γραμμών υψηλής τάσης από τις βόρειες και ανατολικές περιοχές του ΠΣ (Ν. Ιωνία, Αγ. Γεώργιος, Ανακασιά, Ιωλκός), μετά από ειδική Ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου διανομής στο Βόλο και Ν. Ιωνία, με προτεραιότητα τις πυκνοδομημένες περιοχές. Υπογειοποίηση των δικτύων στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου με προτεραιότητα τις έδρες των Οικιστικών Ενοτήτων, τους παραδοσιακούς και τους παραλιακούς οικισμούς. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 5

6 Ηλεκτροδότηση των οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων και των περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα Ολοκλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές Βόλου και Ν. Ιωνίας που δεν καλύπτονται σήμερα από αυτό. Σταδιακή επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στους οικισμούς, με προτεραιότητα τις έδρες των Οικιστικών Ενοτήτων, τους παραδοσιακούς και τους παραλιακούς οικισμούς. Σταδιακή επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα Τηλεπικοινωνίες Σταδιακή επέκταση των υποδομών ευρυζωνικότητας σε όλο το ΠΣ Βόλου, με προτεραιότητα το Βόλο, Ν. Ιωνία και τις έδρες των Οικιστικών Ενοτήτων. Π Μελέτες και Έργα Κοινωνικής Υποδομής Οικιστική Ενότητα Βόλου Υλοποίηση 8 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-1. Υλοποίηση 8 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-2. Υλοποίηση Διθέσιου Ν/Γ στην ΠΕ-3. Υλοποίηση 10 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-4. Υλοποίηση 9 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-5. Υλοποίηση Μονοθέσιου Ν/Γ στην ΠΕ-6. Υλοποίηση 7 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-7. Υλοποίηση 4 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-9. Υλοποίηση 5 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-10. Υλοποίηση Μονοθέσιου Ν/Γ στην ΠΕ-11. Υλοποίηση 3 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-12. Υλοποίηση 4 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-13. Υλοποίηση 10 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-14. Υλοποίηση 6 θέσεων Ν/Γ στην ΠΕ-15. Υλοποίηση Διθέσιου Ν/Γ στην ΠΕ-16. Υλοποίηση Μονοθέσιου Ν/Γ στον οικισμό Αγ. Στέφανο. Υλοποίηση 24 θέσεων Δ/Σ στην ΠΕ-1. Υλοποίηση 18 θέσεων Δ/Σ στην ΠΕ-2. Υλοποίηση Δωδεκαθέσιου Δ/Σ στην ΠΕ-5. Υλοποίηση Εξαθέσιου Δ/Σ στην ΠΕ-6. Υλοποίηση Εξαθέσιου Δ/Σ στην ΠΕ-13. Υλοποίηση 30 θέσεων Δ/Σ στην ΠΕ-14. Υλοποίηση 18 θέσεων Δ/Σ στην ΠΕ-15. Υλοποίηση Εξαθέσιου Δ/Σ στον Αγ. Στέφανο. Υλοποίηση 15 θέσεων Γυμνασίου στην ΠΕ-1. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 6

7 Υλοποίηση Τριθέσιου Γυμνασίου στην ΠΕ-5. Υλοποίηση 9 θέσεων Γυμνασίου στην ΠΕ-15. Υλοποίηση 12 θέσεων Λυκείων στην ΠΕ-1. Υλοποίηση Εξαθέσιου Λυκείου στην ΠΕ-2. Υλοποίηση Τριθέσιου Λυκείου στην ΠΕ-9. Υλοποίηση Εξαθέσιου Λυκείου στην ΠΕ-10. Υλοποίηση Εξαθέσιου Λυκείου στην ΠΕ-12. Υλοποίηση 12 θέσεων Λυκείου στην ΠΕ-13. Υλοποίηση Εξαθέσιου Λυκείου στην ΠΕ-15. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 20,0 στρ. στην ΠΕ-1. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 55,0 στρ. στην ΠΕ-2. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 15,0 στρ. στην ΠΕ-3. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 40,0 στρ. στην ΠΕ-4. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 20,0 στρ. στην ΠΕ-5. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 15,0 στρ. στην ΠΕ-6. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 15,0 στρ. στην ΠΕ-7. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 6,0 στρ. στην ΠΕ-8. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 10,0 στρ. στην ΠΕ-10. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 50,0 στρ. στην Επέκταση της ΠΕ- 14. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 60,0 στρ. στην ΠΕ-15. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 10,0 στρ. στον οικισμό του Αγ. Στεφάνου. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-1. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-5. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-6. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-8. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-12. Υλοποίηση Χώρων Πολλαπλών χρήσεων τμ στην ΠΕ-13. Υλοποίηση 3 βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών στην ΠΕ-1. Υλοποίηση 3 βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών στην ΠΕ-4. Υλοποίηση 2 βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών στην ΠΕ-4. Επέκταση βρεφονηπιακού-παιδικού σταθμού στην ΠΕ-15 (Αγριά). Υλοποίηση 1 βρεφονηπιακού-παιδικού σταθμού στην ΠΕ-16. Διαμόρφωση πλατείας - παιδικής χαράς 1,0 στρ. στην ΠΕ-5. Διαμόρφωση παιδικής χαράς 0,7 στρ. στην ΠΕ-10. Οικισμοί Υλοποίηση 1 επιπλέον θέσης Ν/Γ στον οικισμό Πορταριά. Υλοποίηση Μονοθέσιου Ν/Γ στον οικισμό Κατηχώρι. Υλοποίηση Μονοθέσιου Ν/Γ στον οικισμό Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 7

8 Υλοποίηση 4 επιπλέον θέσεων Δ/Σ στον οικισμό Δράκεια. Υλοποίηση 5 επιπλέον θέσεων Δ/Σ στον οικισμό Γλαφυρά. Υλοποίηση ενός Τριθέσιου Γυμνασίου στον οικισμό Πορταριά. Υλοποίηση ενός Τριθέσιου Γυμνασίου στον οικισμό Σέσκλο. Υλοποίηση ενός Τριθέσιου Γυμνασίου στον οικισμό Δράκεια. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 5,3 στρ. στον οικισμό Κατηχώρι. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 2,0 στρ. στον οικισμό Σταγιάτες. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 2,0 στρ. στον οικισμό Χάνια. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 5,7 στρ. στον οικισμό Δράκεια. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 6,9 στρ. στον οικισμό Χρυσή Ακτή Παναγιάς - Π.Ο.Σ. Δημοσίων Υπαλλήλων. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 6,6 στρ. στον οικισμό Ο.Σ. Στρατιωτικών. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 2,0 στρ. στον οικισμό Παλιούριον. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 3,6 στρ. στον οικισμό Γλαφυρά. Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων 2,0 στρ. στον οικισμό Γλαφυρά. Υλοποίηση βρεφονηπιακού στον οικισμό Πορτραριά. Υλοποίηση βρεφονηπιακού στον οικισμό Σέσκλο. Υλοποίηση βρεφονηπιακού στον οικισμό Δράκεια. Διαμόρφωση πλατείας - παιδικής χαράς 1,0 στρ. στον οικισμό Χάνια. Διαμόρφωση πλατείας - παιδικής χαράς 1,0 στρ. στον οικισμό Χρυσή Ακτή Παναγίας. Π Απαιτούμενες Θεσμικές Ρυθμίσεις Θεσμοθέτηση του Νέου ΓΠΣ ΠΣ Βόλου. Τροποποίηση της ΖΟΕ Βόλου. Χαρακτηρισμός Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 8

9 Π Χρηματοδότηση Όταν συσταθεί ο Φορέας Εφαρμογής των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Νομού, θα πρέπει βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2508/97, να καταρτίσει ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα υλοποίησης του κάθε ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με βάση τους διαθέσιμους πόρους της συγκεκριμένης περιόδου. Η χρηματοδότηση των προτεινόμενων δράσεων / έργων, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόρους του ιδιωτικού τομέα και ιδίους πόρους. Με βάση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων / έργων του ΓΠΣ ΠΣ Βόλου. Πηγές Χρηματοδότησης των μελετών / έργων του Νέου ΓΠΣ ΠΣ Βόλου Προγράμματα με Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι Ιδιωτικός τομέας ΕΣΠΑ ΕΣΣΑΑ ΕΣΣΑΑΛ Ταμείο Συνοχής Εθνικό / τομεακό σκέλος Περιφερειακό Σκέλος Εθνικό / τομεακό σκέλος Εθνικό / τομεακό σκέλος ΕΠ: «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠ: «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» ΕΠ: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΠ: «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» ΕΠ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΠ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠ: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΠΕΠ: Περιφέρεια Θεσσαλίας ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑΛ) Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Urban, Equal, Interreg, Leader +) Εθνικοί πόροι δημόσιων φορέων (Πρόγραμμα Θησέας, κ.λπ.) Β1 ΣΤΑΔΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.4 σελ. 9

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΘΕΜΑ: 5 ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματισμός. Περιφέρειας Θεσσαλίας Β ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Σερρών για την 4 η Προγραμματική περίοδο» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΕΠ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Ριανκούρ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1 Προβλέψεις Πληθυσμού, Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Ανεργίας και Απασχόλησης Α.6.1.1 Εκτίμηση Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (2001 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα