Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ Ε 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. Αβόρανθσ 3/Θ Δ.Σ. Ν. Αβόρανθσ 2 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. Κ. Μακρυνοφσ 4/Θ Δ.Σ. Κ. Μακρυνοφσ 3 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. Μφτικα 5/Θ Δ.Σ. Μφτικα 4 ΔΑΜΑΣ 10/Θ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 9/Θ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 5 ΔΑΜΑΣ ΞΗΟΡΟΤΑΜΟΥ ΑΡΠ 10/Θ ΣΕ 9/Θ 6 ΔΑΜΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΟΥ ΑΡΠ 6/Θ ΣΕ 4/Θ 7 ΔΑΜΑΣ ΒΩΛΑΚΑ ΑΡΠ 6/Θ ΣΕ 4/Θ 8 ΔΑΜΑΣ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΡΠ 6/Θ ΣΕ 4/Θ 9 ΔΑΜΑΣ ΡΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΠ 7/Θ ΣΕ 6/Θ 10 ΕΒΟΥ ΡΕΡΛΟΥ ΑΡΠ 6/Θ ΣΕ 5/Θ 11 ΕΒΟΥ ΘΟΥΙΟΥ ΑΡΠ 3/Θ ΣΕ 2/Θ 12 ΕΒΟΥ ΔΟΞΑΣ ΑΡΠ 3/Θ ΣΕ 2/Θ 13 ΕΒΟΥ ΔΑΔΙΑΣ ΑΡΠ 3/Θ ΣΕ 2/Θ 14 ΕΒΟΥ ΤΥΧΕΟΥ ΑΡΠ 12/Θ ΣΕ 10/Θ 15 ΞΑΝΘΗΣ 1 Ο ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΠ 9/Θ ΣΕ 8/Θ

2 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11 Ο ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΑΤΟΥ ΔΕΚΑΧΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΑΡΠ 7/Θ ΣΕ 6/Θ ΑΡΠ 4/Θ ΣΕ 3/Θ ΑΡΠ 3/Θ ΣΕ 2/Θ ΑΡΠ 6/Θ ΣΕ 4/Θ 20 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΗΣ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΗΣ 21 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΥ 22 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΣ 23 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΣ 24 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΥ 25 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΥ 26 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 27 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 28 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 29 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 30 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 31 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 32 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 33 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 34 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 35 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 36 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 37 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 38 ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 6/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ρφργου 12/κζςιο Ολοιμερο 3ο Δ.Σ. Χίου 8/κζςιο Ολοιμερο 9ο Δ.Σ. Χίου 6/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Καλλιμαςιάσ 12/κζςιο Ολοιμερο 5ο Δ.Σ. Χίου 7/κζςιο Ολοιμερο 1ο Δ.Σ. Ρλωμαρίου *7/κζςιο Ολοιμερο 2ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 7/κζςιο Ολοιμερο 4ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 3/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Βατοφςασ 4/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Βρίςασ 6/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Κάτω Τρίτουσ *6/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Μανταμάδου 3/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Νζων Κυδωνιϊν 2/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ραλαιοχωρίου 4/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Συκαμινζασ 5/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Φίλιασ 2/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Αφάλωνα 2/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ρθγισ 3/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ρφργου 10/κζςιο Ολοιμερο 3ο Δ. Σ. Χίου 7/κζςιο Ολοιμερο 9ο Δ.Σ. Χίου 5/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Καλλιμαςιάσ 8/κζςιο Ολοιμερο 5ο Δ. Σ. Χίου 6/κζςιο Ολοιμερο 1ο Δ.Σ. Ρλωμαρίου 6/κζςιο Ολοιμερο 2ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 6/κζςιο Ολοιμερο 4ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 2/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Βατοφςασ 3/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Βρίςασ 4/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Κάτω Τρίτουσ 5/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Μανταμάδου 2/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Νζων Κυδωνιϊν 1/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ραλαιοχωρίου 3/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Συκαμινζασ 4/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Φίλιασ 1/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Αφάλωνα 1/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Ρθγισ 39 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο 12/κ ΔΣ Τριανδρίασ 2ο 10/κ ΔΣ Τριανδρίασ

3 40 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 53ο 10/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 41 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36ο 10/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 36ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 42 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51ο 10/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 51ο 6κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 43 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο 8/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 5ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 44 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9ο 7/κ ΔΣ Καλαμαριάσ 9ο 6/κ ΔΣ Καλαμαριάσ 45 Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10/κ ΔΣ Καρδίασ 6/κ ΔΣ Καρδίασ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΕΑΚΑΟΥΣ 11/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΣΟΧΟΣ 8/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΒΑΛΑΙ 10/κ 2o ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΕΑΚΑΟΥΣ 6/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΣΟΧΟΣ 6/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΒΑΛΑΙ 6/κ 2o ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΟΣΑΤΟΥ 4/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΟΣΑΤΟΥ ΡΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΕΛΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΧΩΝΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΧΩΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ 7/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ 1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

4 ΗΜΑΘΙΑΣ 8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 60 ΑΤΑΣ 61 6/Θ ΔΣ ΚΑΜΡΟΧΩΙΟΥ- ΒΥΣΑΚΙΟΥ 5/Θ ΔΣ ΚΑΜΡΟΧΩΙΟΥ- ΒΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΤΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΡΟΛΕΙΟ 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΡΟΛΕΙΟ 62 ΡΕΒΕΖΑΣ 63 ΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΑΣΩΝΑ ΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΑΣΩΝΑ ΡΕΒΕΖΑΣ 64 ΡΕΒΕΖΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 65 ΡΕΒΕΖΑΣ 66 ΡΕΒΕΖΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 67 12/Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ 10κζςιο, 11ο ΔΣ Ακθνϊν 68 10/Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 31ο ΔΣ Ακθνϊν 69 9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 57ο ΔΣ Ακθνϊν 70 9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 61ο ΔΣ Ακθνϊν 71 10/Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ 9κζςιο, 52ο ΔΣ Ακθνϊν 72 12/Θ 87ο ΑΘΗΝΩΝ 6κζςιο, 87ο ΔΣ Ακθνϊν 73 10/Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 73ο ΔΣ Ακθνϊν 74 9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ 7κζςιο, 77ο ΔΣ Ακθνϊν 75 8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ 6κζςιο, 146ο ΔΣ Ακθνϊν 76 10/Θ 117 ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 117ο ΔΣ Ακθνϊν 77 10/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9κζςιο, 41ο ΔΣ Ακθνϊν 78 11/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 9κζςιο, 42ο ΔΣ Ακθνϊν 79 11/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 12ο ΔΣ Ακθνϊν 80 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 27ο ΔΣ Ακθνϊν 81 10/Θ 30ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8κζςιο, 30ο ΔΣ Ακθνϊν 82 12/Θ 6ο Ταφρου 6κζςιο, 6ο ΔΣ Ταφρου 83 10/Θ 7ο ΔΣ Ζωγράφου 9κζςιο, 7ο ΔΣ Ζωγράφου 84 9/Θ 8ο ΔΣ Ζωγράφου 8κζςιο, 8ο ΔΣ Ζωγράφου 85 10/Θ 15ο ΔΣ Ζωγράφου 8κζςιο, 15ο ΔΣ Ζωγράφου 86 11/Θ 1ο ΔΣ ΥΜΗ 9κζςιο, 1ο ΔΣ Υμθττοφ 87 11/Θ 2ο ΔΣ ΥΜΗ 8κζςιο, 2ο ΔΣ Υμθττοφ 88 10/Θ 3ο ΔΣ ΥΜΗ 6κζςιο, 3ο ΔΣ Υμθττοφ 89 10/Θ 1ο ΔΣ ΒΥ 8κζςιο, 1ο ΔΣ Βφρωνα 90 10/Θ 2ο ΔΣ ΒΥ 8κζςιο, 2ο ΔΣ Βφρωνα

5 91 10/Θ 3ο ΔΣ ΒΥ 8κζςιο, 3ο ΔΣ Βφρωνα 92 11/Θ 9ο ΔΣ ΒΥ 10κζςιο, 9ο ΔΣ Βφρωνα 93 10/Θ 13ο ΔΣ ΒΥ 8κζςιο, 13ο ΔΣ Βφρωνα 94 Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 1ο Κθφιςιάσ 6κζςιο, 1ο ΔΣ Κθφιςιάσ 95 Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 5ο Μελιςςίων 6κζςιο, 5ο ΔΣ Κθφιςιάσ 96 Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 3ο Αμαρουςίου 9κζςιο, 3ο ΔΣ Αμαρουςίου 97 Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 1 O ΗΑΚΛΕΙΟΥ 8κζςιο, 1ο ΔΣ Ηρακλείου 98 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11ο Δ. Σ. Αιγάλεω 8κζςιο, 11ο ΔΣ Αιγάλεω 99 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 10/Θ 6ο ΑΓ.ΑΝΑΓΥΩΝ 10κζςιο, 6ο ΔΣ Αγ. Αναργφρων 100 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 4ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ 9κζςιο, 4ο ΔΣ Ιλίου 101 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ 10κζςιο, 10ο ΔΣ Ιλίου 102 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 7ο Δ.Σ. Χαϊδαρίου 9κζςιο, 7ο ΔΣ Χαϊδαρίου 103 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 9/Θ 5o Ρεριςτερίου 6κζςιο, 5ο ΔΣ Ρεριςτερίου 104 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 7o Ρεριςτερίου 6κζςιο, 7ο ΔΣ Ρεριςτερίου 105 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13o Ρεριςτερίου 106 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 14o Ρεριςτερίου 107 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 19o Ρεριςτερίου 108 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 26o Ρεριςτερίου 109 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 27o Ρεριςτερίου 110 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 8/Θ 28o Ρεριςτερίου 111 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 29o Ρεριςτερίου 112 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 33ο Ρεριςτερίου 113 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 36ο Ρεριςτερίου 114 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 47ο Ρεριςτερίου 115 Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 7/Θ 49ο Ρεριςτερίου 116 Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 117 Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 11/Θ 11o Δθμ. Σχολ. Αγ. Δθμθτρίου 10/Θ 2 Ο ΔΗΜ.ΣΧ. Ρ.ΦΑΛΗΟΥ 9κζςιο, 13ο ΔΣ Ρεριςτερίου 8κζςιο, 14ο ΔΣ Ρεριςτερίου 6κζςιο, 19ο ΔΣ Ρεριςτερίου 8κζςιο, 26ο ΔΣ Ρεριςτερίου 10κζςιο, 27ο ΔΣ Ρεριςτερίου 6κζςιο, 28ο ΔΣ Ρεριςτερίου 8κζςιο, 29ο ΔΣ Ρεριςτερίου 9κζςιο, 33ο ΔΣ Ρεριςτερίου 6κζςιο, 36ο ΔΣ Ρεριςτερίου 6κζςιο, 47ο ΔΣ Ρεριςτερίου 6κζςιο, 49ο ΔΣ Ρεριςτερίου 10κζςιο, 11ο ΔΣ Αγ. Δθμθτρίου 8κζςιο, 2ο ΔΣ Ρ. Φαλιρου 118 Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 12/Θ 13 Ο ΔΗΜ.ΣΧ. Ρ.ΦΑΛΗΟΥ 8κζςιο, 13ο ΔΣ Ρ. Φαλιρου 119 ΡΕΙΑΙΑ 10/Θ 38ο Δ.Σ. ΡΕΙΑΙΑ 6κζςιο, 38ο ΔΣ Ρειραιά 120 2o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΑΜΑ 2o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΑΜΑ

6 121 5/Θ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ 122 ΛΑΙΣΑΣ 37o 7/Θ ΛΑΙΣΑ 123 ΛΑΙΣΑΣ 1o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΕΑ 124 ΛΑΙΣΑΣ 1o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙ 4/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ 37o 6/Θ ΛΑΙΣΑ 1o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΕΑ 1o 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙ 125 ΛΑΙΣΑΣ 126 ΛΑΙΣΑΣ 127 ΛΑΙΣΑΣ 128 ΛΑΙΣΑΣ 129 ΛΑΙΣΑΣ 130 ΛΑΙΣΑΣ 131 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 132 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 133 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 134 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 135 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 136 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 137 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 138 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 139 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 140 ΤΙΚΑΛΩΝ 141 ΤΙΚΑΛΩΝ 3/Θ ΑΜΡΕΛΙΑ ΒΕΔΙΚΟΥΣΣΑΣ 1o 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΔΙΚΟΥΣΣΑ 3/Θ ΜΕΣΟΧΩΙ 2o 9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΑΛΑ 3o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΑΛΑ 5/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΛΑΤΑΝΟΥ 5/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΤΕΛΕΟΥ- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ 2o ΟΛΟΗΜΕΟ ΖΑΓΟΑΣ-ΜΑΚΥΑΧΗΣ 8/ΘΕΣΙΟ 9o ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΕΙΟΥ 8/ΘΕΣΙΟ 16o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 8/ΘΕΣΙΟ 17o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 7/ΘΕΣΙΟ 3o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 7/ΘΕΣΙΟ 4o ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 2/Θ ΑΜΡΕΛΙΑ ΒΕΔΙΚΟΥΣΣΑΣ 1o 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΔΙΚΟΥΣΣΑ 2/Θ ΜΕΣΟΧΩΙ 2o 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΑΛΑ 3o 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΑΛΑ 4/Θ ΔΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΛΑΤΑΝΟΥ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΤΕΛΕΟΥ- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ 2o ΟΛΟΗΜΕΟ ΖΑΓΟΑΣ-ΜΑΚΥΑΧΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 9o ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΕΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 16o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 17o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 3o ΟΛΟΗΜΕΟ ΒΟΛΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 4o ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ

7 142 ΤΙΚΑΛΩΝ 143 ΤΙΚΑΛΩΝ 144 ΤΙΚΑΛΩΝ 145 ΤΙΚΑΛΩΝ 146 ΤΙΚΑΛΩΝ 147 ΤΙΚΑΛΩΝ 148 ΤΙΚΑΛΩΝ 149 ΤΙΚΑΛΩΝ 150 ΤΙΚΑΛΩΝ 151 ΤΙΚΑΛΩΝ 152 ΤΙΚΑΛΩΝ 153 ΤΙΚΑΛΩΝ 154 ΤΙΚΑΛΩΝ 155 ΤΙΚΑΛΩΝ 156 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΣΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΔΙΑΒΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΣΤΑΚΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΟΓΟΓΥΙΟΥ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΙΑΛΕΙΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΙΝΟΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΕΝΕΣΙ 9/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΥΛΗΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΣΤΟΥΝΑΑΙΙΚΩΝ 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 5/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΛΙΝΟΣ 8/ΘΕΣΙΟ 11o ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 6/κ Δ.Σ. Ξθροκάμπου Λζρου 4/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΥΔΙΤΣΑΣ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΛΟΝΕΙΟΥ ΜΙΚΟΚΑΣΤΟΥ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΕΑΤΥΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΑΣΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΔΙΑΒΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΣΤΑΚΙΟΥ 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΟΓΟΓΥΙΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΙΑΛΕΙΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΙΝΟΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΕΝΕΣΙ 7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΡΥΛΗΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΣΤΟΥΝΑΑΙΙΚΩΝ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΟ ΓΛΙΝΟΣ 6/ΘΕΣΙΟ 11o ΟΛΟΗΜΕΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 4/Θ Δ.Σ. Ξθροκάμπου Λζρου 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΥΔΙΤΣΑΣ 5/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΚΑΛΟΝΕΙΟΥ ΜΙΚΟΚΑΣΤΟΥ 5/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ ΕΑΤΥΑΣ

8 ΦΛΩΙΝΑΣ 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ Ανταρτικοφ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΟ Ανταρτικοφ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 4ο 12/κ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 4ο 10/κ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1ο 12/κ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1ο 10/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΣΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΣΡΟΚΛΗΣΙΑΣ 165 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 166 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΙΟΥ 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΙΟΥ 167 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΟΥ 168 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 169 ΕΘΥΜΝΟΥ 3/κ Δ.Σ Μυριοκεφάλων 2/κ Δ.Σ. Μυριοκεφάλων 170 ΕΘΥΜΝΟΥ 3/κ Δ.Σ Μελάμπων 2/κ Δ.Σ. Μελάμπων 171 ΧΑΝΙΩΝ 172 ΧΑΝΙΩΝ 173 ΑΓΟΛΙΔΑΣ 4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩΧΩΙΟΥ 4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΡΟΥ 3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩΧΩΙΟΥ 3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 1/Θ ΟΛΟΗΜ. Δ.ΣΧ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΡΟΥ 174 ΑΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΔΣ Κοςμά 1/Θ ΔΣ Κοςμά 175 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο 8/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 176 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/Θ Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ Ε 1 ΔΑΜΑΣ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ 2 ΞΑΝΘΗΣ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΝΗΣ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/κ ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ

9 ΛΑΙΣΑΣ 9 ΛΑΙΣΑΣ 10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 14 ΑΓΟΛΙΔΑΣ 15 ΑΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ 24ο Ν/Γ 1o ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΓΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ ΟΛΟΗΜΕΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΖΑΙΝΑ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΔΙΚΟΥΣΑ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙ Ν/Γ Μαρακίου Μυκόνου Ν/Γ Άνω Μεράσ Μυκόνου 2/Θ Νθπιαγωγείο Σιταριάσ 2/Θ Νθπιαγωγείο Αγίου Ραντελειμονα 2/Θ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΑΑΧΝΑΙΟΥ 2/Θ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΥΝΘΑΣ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ ΑΡΠ 2/Θ ΣΕ 1/Θ Β) Συγχωνεφουμε από το ςχολικό ζτοσ τισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθσ κατά Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ, ωσ ακολοφκωσ: ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΤΓΧΩΝΕΤΟΜΕΝΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΟΝΟΜΑ ΤΝΕΝΟΤΜΕΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 1/Θ Δ.Σ. Ανάλθψθσ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ρετροχωρίου 1/Θ Δ.Σ. Δρυμϊνα 12/Θ Δ.Σ. Θζρμου Δ.Σ. Θζρμου 12/Θ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Αγ. Γεωργίου Καλυβίων 1/Θ Δ.Σ. Ρλατάνου Καλυβίων Δ.Σ. Καλυβίων 4/Θ

10 ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Καλυβίων 2ο 1/Θ Δ.Σ. Μυρτιάσ 4/Θ Δ.Σ. Ραντάναςςασ 1/Θ Δ.Σ. Ρεριςτερίου 7/Θ Δ.Σ. Ραραβόλασ 1/Θ Δ.Σ. Ρερατιάσ 6/Θ Δ.Σ. Ρλαγιάσ 1/Θ Δ.Σ. αΐνασ 4/Θ Δ.Σ. Καμαροφλασ 1/Θ Δ.Σ. Μαχαιράσ 6/Θ Δ.Σ. Καραϊςκάκθ 1/Θ Δ.Σ. Κρφου Νεροφ 2/Θ Δ.Σ Καλλικζασ 9/κ 27ο Δ.Σ. Ρατρϊν 9/κ 12ο Δ.Σ. Ρατρϊν 1/κ Δ.Σ. Δαφνοφλασ 3/κΔ.Σ. Φαρρϊν 2/κ Δ.Σ. Κάτω Αλιςςοφ 4/κ Δ.Σ. Άνω Αλιςςοφ 2/κ Δ.Σ. Κρίνου 1/κ Δ.Σ. Ρζττα 4/κΔ.Σ. ιόλου 1/κ Δ.Σ. Φϊςταινασ 3/κ Δ.Σ. Άρλασ 8/κ 31ο Δ.Σ. Ρατρϊν 8/κ 26ο Δ.Σ. Ρατρϊν 9/κ 58ο Δ.Σ.Ρατρϊν 6/κ 56ο Δ.Σ. Ρατρϊν 1/κ Δ.Σ. Βαλμαντοφρασ 6/κ Δ.Σ. Χαλανδρίτςασ 1/κ 70ο Δ.Σ. Ρατρϊν 2/κ 69ο Δ.Σ.Ρατρϊν 6/κ 39ο Δ.Σ. Ρατρϊν 6/κ 28ο Δ.Σ.Ρατρϊν 9/κ 13ο Δ.Σ. Ρατρϊν 6/κ 37ο Δ.Σ Ρατρϊν 10/κ 6ο Δ.Σ. Ρατρϊν 6/κ 38ο Δ.Σ. Ρατρϊν 10/κ 19ο Δ.Σ. Ρατρϊν 1/κ Δ.Σ. Μθτόπολθσ 2/κ Δ.Σ. Χαϊκαλίου 5/κ Δ.Σ. Κάτω Μαηαρακίου 2/κ Δ.Σ. Νιφορεΐκων 12/κ 2ο Δ.Σ. Κάτω Αχαΐασ 2/κ Δ.Σ. Γομοςτοφ 5/κ Δ.Σ. Καρεΐκων 2/κ Δ.Σ. Μετοχίου Δ.Σ. Ραντάναςςασ 5/Θ Δ.Σ. Ραραβόλασ 7/Θ Δ.Σ. Ρλαγιάσ 6/Θ Δ.Σ. Καμαροφλασ 4/Θ Δ.Σ. Καραϊςκάκθ 6/Θ Δ.Σ. Καλλικζασ 2/Θ 12ο Δ.Σ. Ρατρϊν 12/κ Δ.Σ. Φαρρϊν 4/κ Δ.Σ. Άνω Αλιςςοφ 6/κ Δ.Σ. ιόλου 6/κ Δ.Σ. Άρλασ 4/κ 26ο Δ.Σ. Ρατρϊν 12/κ 56ο Δ.Σ. Ρατρϊν 12/κ Δ.Σ. Χαλανδρίτςασ 6/κ 39ο Δ.Σ.Ρατρϊν 7/κ 13ο Δ.Σ. Ρατρϊν 12/κ 19ο Δ.Σ.Ρατρϊν 12/κ 6ο Δ.Σ. Ρατρϊν 12/κ Δ.Σ. Κάτω Μαηαρακίου 6/κ 2ο Δ.Σ. Κάτω Αχαΐασ 12/κ Δ.Σ. Καρεΐκων 6/κ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 6/κ Δ.Σ. Λάππα Δ.Σ. Λάππα 6/κ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/κ Δ.Σ. Καλαμακίου Δ.Σ. Λακκόπετρα 6/κ

11 5/κ Δ.Σ. Λακκόπετρασ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/κ Βάλτασ-Ρλατανιϊτιςςασ Ρετςάκων 2/κ 1/κ Ρετςάκων ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1/κ Λειβαρτηίου 2/κ Ψωφίδασ Ψωφίδασ 2/κ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΟΔΟΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Δ.Σ. ΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ 6/Θ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΦΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΑΣ Δ.Σ. ΧΑΒΑΙΟΥ 6/Θ 2/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΑΜΙΔΙΑΣ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΒΑΙΟΥ 2/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΙΝΟΗΣ 2/κ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΦΥΑΣ Δ.Σ. ΕΦΥΑΣ 4/Θ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΦΝΗΣ 2/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΡΟΣΙΟΥ Δ.Σ. ΜΡΟΣΙΟΥ 2/Θ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 12/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΔΑΒΙΔΑΣ Δ.Σ. ΑΝΔΑΒΙΔΑΣ 12/Θ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΕΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΕΣΙΟΥ Δ.Σ. ΚΟΥΤΕΣΙΟΥ 3/Θ 2/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 6/Θ 5/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΛΟΥΤΟΧΩΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Δ.Σ. ΚΕΣΤΕΝΩΝ 10/Θ 9/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΣΤΕΝΩΝ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΒΑΝΙΤΗ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ Δ.Σ. ΚΑΑΤΟΥΛΑ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6/Θ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΦΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΟΥΝΑΓΟΥ Δ.Σ. ΒΟΥΝΑΓΟΥ 6/Θ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΛΙΝΔΙΑ 4/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΜΕΟΥ Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΟΥ 4/Θ ΔΑΜΑΣ 6/κ 2 ο ΚΑΛΑΜΡΑΚΙΟΥ 6/κ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΕΟΦΑΧΤΗ 10/Θ 2 ο ΚΑΛΑΜΡΑΚΙΟΥ

12 3/κ ΚΑΛΑΜΩΝΑ ΔΑΜΑΣ 6/κ 1 ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4/κ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7/Θ 1 ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΑΣ 12/κ 4 ο ΔΑΜΑΣ 3/κ ΜΟΝΑΣΤΗΑΚΙΟΥ 12/Θ 4 ο ΔΑΜΑΣ ΔΑΜΑΣ 6/κ 16 ο ΔΑΜΑΣ 3/κ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 7/Θ 16 ο ΔΑΜΑΣ ΔΑΜΑΣ 6/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 6/κ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΜΑΥΟΛΕΥΚΗΣ 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΑΜΑΣ 3/κ ΡΕΙΘΩΙΟΥ 2/κ ΒΑΘΥΤΟΡΟΥ 2/κ ΚΑΤΩ ΒΟΝΤΟΥΣ 6/Θ ΡΕΙΘΩΙΟΥ ΔΑΜΑΣ 6/κ ΑΔΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΟΥ 2/κ ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ 6/Θ ΑΔΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΟΥ ΔΑΜΑΣ 6/κ 1 ο ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3/κ ΚΑΛΗΣ ΒΥΣΗΣ 6/Θ 1 ο ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΑΜΑΣ 12/κ 1ο ΔΑΜΑΣ 6/κ ΜΙΚΟΧΩΙΟΥ 12/Θ 1ο ΔΑΜΑΣ ΕΒΟΥ 6/κ 1 ο ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ 6/κ 2 ο ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ 12/Θ 1 ο ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ

13 6/κ 3 ο ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΕΒΟΥ 10/κ 1 ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2/κ ΕΛΛΗΝΟΧΩΙΟΥ 10/Θ 1 ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 6/κ ΚΥΡΙΝΟΥ ΕΒΟΥ 2/κ ΚΟΜΑΩΝ 1/κ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 6/Θ ΚΥΡΙΝΟΥ 1/κ ΧΑΝΔΑ ΕΒΟΥ 6/κ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1/κ ΚΑΒΥΛΗΣ 2/κ ΣΤΕΝΑΣ 6/Θ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΕΒΟΥ 6/κ ΔΙΚΑΙΩΝ 2/κ ΡΛΑΤΗΣ 6/Θ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΒΟΥ 3/κ ΛΕΡΤΗΣ 3/κ ΝΕΟΧΩΙΟΥ 4/Θ ΛΕΡΤΗΣ ΕΒΟΥ 6/κ ΛΑΒΑΩΝ 1/κ ΑΜΟΙΟΥ 6/Θ ΛΑΒΑΩΝ 4/κ ΦΙΛΙΡΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 4/κ ΛΥΔΙΑΣ 3/κ ΔΙΕΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΔΑΤΟΥ 6/Θ ΦΙΛΙΡΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2/Θ ΜΕΣΟΟΡΗΣ 6/Θ 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6/Θ 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ

14 6/Θ 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ 4 Ο ΧΥΣΟΥΡΟΛΗΣ 3/Θ ΝΕΟΥ ΞΕΙΑ 6/Θ 4 Ο ΧΥΣΟΥΡΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ 2/Θ ΜΥΤΟΦΥΤΟΥ 6/Θ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ 6/Θ ΑΒΔΗΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2/Θ ΡΟΤΟ ΛΑΓΟΥΣ 2/Θ ΜΑΝΔΑΣ 6/Θ ΑΒΔΗΩΝ 3/Θ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 1/Θ ΒΑΦΕΙΚΩΝ 6/Θ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 2/Θ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6/Θ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 6/Θ ΡΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3/Θ ΚΟΥΤΣΟΥ 2/Θ ΛΕΥΚΟΡΕΤΑΣ 6/Θ ΡΟΛΥΣΙΤΟΥ 2/Θ ΡΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ 13 Ο ΞΑΝΘΗΣ 6/Θ 19 Ο ΞΑΝΘΗΣ 12/Θ 13 Ο ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΟΡΗΣ 2/Θ ΣΩΣΤΗ 1/Θ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 3/Θ ΣΩΣΤΗ ΟΔΟΡΗΣ ΟΔΟΡΗΣ 6/Θ ΑΙΓΕΙΟΥ 2/Θ ΡΑΑΔΗΜΗΣ 3/Θ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 6/Θ ΑΙΓΕΙΟΥ 3/Θ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

15 ΟΔΟΡΗΣ ΟΔΟΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1/Θ ΣΑΛΡΗΣ 3/Θ ΟΔΙΤΗ 2/Θ ΓΑΤΙΝΗΣ 3/Θ ΘΥΛΟΙΟΥ 6/Θ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 2/Θ ΜΑΩΝΕΙΑΣ 1ο Άςπρων Σπιτιϊν 2ο Αςπρων Σπιτιϊν 1/κ Δ.Σ. Υψθλάντθ 1/κ Δ.Σ. Ρζτρασ 12/κ 2ο ΔΣ Αλιάρτου 1/κ ΔΣ Λαφυςτίου 12/κ 5ο ΔΣ Λιβαδειάσ 4/κ ΔΣ Στειρίου 6/κ ΔΣ Διςτόμου 2/κ ΔΣ Κοκκίνου 2/κ Ν.ΔΣ Nζου Κόκκίνου 6/Θ ΟΔΙΤΗ 6/Θ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ Δ.ΣΧ. Άςπρων Σπιτιϊν 12/κ 2ο ΔΣ Αλιάρτου 12/κ 5ο ΔΣ Λιβαδειάσ 6/κ ΔΣΔιςτόμου 2/κ Ν.ΔΣ Nζου Κόκκίνου ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/κ ΔΣ Κλειδιοφ 6/κ ΔΣ. Αγ. Θωμά 1/κ Δ.ΣΧ.ΛΟΥΤΣΑΣ 1/κ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/κ Δ.ΣΧ. ΚΑΘΕΝΩΝ 1/κ Δ.ΣΧ.ΡΑΛΙΟΥΑ 6/κ ΔΣ. Αγ. Θωμά 4/κ Δ.Σ. ΔΙΦΥΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/κ Δθμ. Σχ. Άτταλθσ 4/κ Δθμ. Σχ. Μακρυκάπασ 1/κ Δθμ. Σχ. Αχλαδίου 4/κ Δθμ. Σχ. Αγίασ Άννασ 1/κ Δ.ΣΧ. ΚΑΜΑΙΤΣΑΣ 4/κ Δθμ. Σχ. Μακρυκάπασ 4/κ Δθμ. Σχ. Αγίασ Άννασ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/κ Δθμ. Σχ. Σταυροφ 1/κ Δθμ. Σχ. Αγ. Σοφίασ 6/κ 3ο Δ.ΣΧ. ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1/κ Δθμ. Σχ. Κοντοδεςποτίου 6/κ 3ο Δθμ. Σχ. Ψαχνϊν 1/κ Δθμ. Σχ. Ροφρνου 1/κ Δθμ. Σχ. Θεολόγου 2/κ Δθμ. Σχ. Ριςςϊνα 1/κ Δ.ΣΧ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 6/κ 1ο Δ.ΣΧ. ΑΜΑΥΝΘΟΥ 6/κ 1ο Δ.ΣΧ. ΑΜΑΥΝΘΟΥ 1/Θ Δ.ΣΧ. ΕΝΟΙΑΣ 6/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ 3/κ Δθμ. Σχ. Ριςςϊνα 12/Θ 1 Ο Δ.ΣΧ. ΑΜΑΥΝΘΟΥ 6/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ

16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1/Θ Δ.ΣΧ. ΜΗΛΕΩΝ 2/Θ Δ.ΣΧ. ΚΥΟΝΕΙΤΗ 1/Θ Δ.ΣΧ.ΒΟΥΤΑ 1/Θ Δ.ΣΧ. ΚΥΟΝΕΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1/Θ Δθμ. Σχ. Καμαρίων 2/Θ Δ.ΣΧ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12/Θ 1ο Δ.ΣΧ. ΚΑΥΣΤΟΥ 3/Θ 17o Δ.ΣΧ. Χαλκίδασ 5/Θ 23ο Δ.ΣΧ. Χαλκίδασ 1/Θ Δ.ΣΧ. ΗΛΙΩΝ 12/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΥΤΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 4/Θ Δ.ΣΧ.ΒΑΤΩΝΤΑΣ 6/Θ 4ο Δ.ΣΧ. Ν.ΑΤΑΚΗΣ 12/Θ 2ο Δ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12/Θ 1ο Δ.ΣΧ. ΚΑΥΣΤΟΥ 6/Θ 23ο Δ.ΣΧ. Χαλκίδασ 12/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΥΤΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 6/Θ 4ο Δ.ΣΧ. Ν.ΑΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 1/Θ Δθμ. Σχ. Αγριοβοτάνου 2/Θ Δθμ. Σχ. Γουβϊν 1/Θ Δθμ. Σχ. Δρυμϊνα 4/Θ Δθμ. Σχ. οβιϊν 1/Θ Δθμ. Σχ. Στροφυλιάσ 6/Θ Δθμ. Σχ. Κθρίνκου 12/Θ 2ο Δθμ. Σχ. Ιςτιαίασ 1/Θ Δθμ. Σχ. Κουρκουλϊν 1/Θ Δθμ. Σχ. Μουρτιά 6/Θ Δθμ. Σχ. Λίμνθσ 1/Θ Δθμ. Σχολ. Τοπόλιανων 2/Θ Δθμ. Σχολ. Καςτρακίου Βαλαϊρασ 1/Θ Δθμ. Σχολ. Ν. Αργυρίου 1/Θ Δθμ. Σχολ. Δαφνοφλασ 1/Θ Δθμ. Σχολ.Κζδρων 2/Θ Δθμ. Σχολ. απτόπουλου 2/Θ Δθμ. Σχ. Γουβϊν 4/Θ Δθμ. Σχ. οβιϊν 6/Θ Δθμ. Σχ. Κθρίνκου 6/Θ Δθμ. Σχ. Λίμνθσ 2/Θ Δθμ. Σχολ. Καςτρακίου Βαλαϊρασ 1/Θ Δθμ. Σχολ. Δαφνοφλασ 2/Θ Δθμ. Σχολ. απτόπουλου ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ 18ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΓΟΡΟΤΑΜΟΥ 12/Θ 8ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ 1ο Δ. Σ. ΓΟΓΟΡΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΛΥΓΑΙΑΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΥΛΩΝ 1/Θ Δ. Σ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 6/Θ Δ. Σ. ΡΕΛΑΣΓΙΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ 1/Θ Δ. Σ. ΑΧΑΝΙΟΥ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΑΚΩΜΗΣ 1/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΥΑΧΗΣ 5/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΙΑΚΗΣ 6/Θ 19ο Δ. Σ. ΛΑΜΙΑΣ 6/Θ Δ. Σ. ΡΕΛΑΣΓΙΑΣ 12/Θ Δ. Σ. ΜΑΚΑΚΩΜΗΣ 6/Θ Δ. Σ. ΟΜΒΙΑΚΗΣ

17 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΣΕΑΦΕΙΜ 6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΙΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ.ΙΤΕΑΣ 6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΙΟΥ Δ.ΣΧ.ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2/Θ ΔΣ ΚΑΣΤΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΡΑΛΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ.ΕΥΡΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1/Θ ΔΣ ΛΙΛΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ.ΡΟΛΥΔΟΣΟΥ 5/Θ Δ.Σ.ΡΟΛΥΔΟΣΟΥ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 2/Θ ΔΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ ΔΣ ΡΑΑΛΙΑ ΣΕΓΟΥΛΑΣ 2/Θ ΔΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2/Θ ΔΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1/Θ ΔΣ ΣΕΝΙΚΑΚΙΟΥ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2/Θ ΔΣ ΑΓ.ΡΑΝΤΩΝ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1/κζςιο Δ.Σ. Ρερδικίου 6/κζςιο 1ο Δ.Σ. Αγίου Κθρφκου 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 2/Θ ΔΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4ο 6/Θ Δ.Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8/Θ Δ.Σ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1ο 7/Θ Δ.Σ. Αγίου Κθρφκου ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1/κζςιο Δ.Σ. Μονοκαμπίου 6/κζςιο Ολοιμερο 2ο Δ.Σ. Αγίου Κθρφκου 1/κζςιο Δ.Σ. Στελίου 6/κζςιο Δ.Σ. Ευδιλου 2ο 6/Θ Δ.Σ. Αγίου Κθρφκου 7/κζςιο Δ.Σ. Ευδιλου ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΥ 1/κζςιο Δ.Σ. Βρακάδων 6/κζςιο Δ.Σ. Χριςτοφ αχϊν 1ο 6/Θ Δ.Σ. Χριςτοφ αχϊν ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΣ 1/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Καςτανιϊν 3/κζςιο Δ.Σ. Αγίου Ρολυκάρπου 1/κζςιο Ολοιμερο Δ.Σ. Βαβίλων 6/κζςιο Σχ. Κζντρο Καμποχϊρων 2ο 3/Θ Δ.Σ. Χριςτοφ αχϊν 6/κζςιο Σχ. Κζντρο Καμποχϊρων ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 8/κζςιο 14ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 8/κζςιο 6ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 6ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλινθσ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 8/κζςιο 12ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 8/κζςιο 3ο Δ.Σ. Μυτιλινθσ 3ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλινθσ

18 3/κζςιο Δ.Σ. Μεςαγροφ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 10/κζςιο Δ.Σ. Ραπάδου 8/κζςιο Δ.Σ. Ραπάδου 3/κζςιο Δ.Σ. Λιςβορίου ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 12/κζςιο Δ.Σ. Ρολιχνίτου 11/κζςιο Δ.Σ. Ρολιχνίτου 3/κζςιο Δ.Σ. Ρελόπθσ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 5/κζςιο Δ.Σ. Κάπθσ-Κλειοφσ 6/κζςιο Δ.Σ. Κάπθσ-Κλειοφσ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 4/κζςιο Δ.Σ. Ρλάκασ Ραναγιάσ 6/κζςιο Δ.Σ. Κοντοπουλίου 6/κζςιο Δ.Σ. Κοντοπουλίου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΡΛΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΤΑΜΩΝ 4/κ Δ.Σ. ΒΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΔΟΥΜΡΙΩΝ-ΣΑΝΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΑΘΟΥΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΒΟΧΩΙΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΖΕΒΟΧΩΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΙΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. 1ο ΙΕΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΡΑΥΛΟΥ 12/Θ 1ο Δ.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΑΤΕΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΥΟΡΗΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 91ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 16ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 16ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 6/Θ 2ο Ρειραματικό ΔΣ ΡΤΔΕ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3/κ Ρειραματικό ΔΣ ΡΤΔΕ 1o 12/κ Ρειραματικό ΔΣ ΡΤΔΕ 6/Θ 1o Ρειραματικό ΔΣ ΡΤΔΕ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/κ ΔΣ Λακκιάσ 2o 6/κ ΔΣ Ν.αιδεςτοφ 2o 6/κ ΔΣ Ν.αιδεςτοφ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 14ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 14ο 12/Θ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 82ο 6/κ ΔΣ Θεςςλονίκθσ 17ο 6/κ ΔΣ Θες/νίκθσ 82ο 12/Θ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 46ο 12/Θ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ

19 45ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 49ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 49ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 6ο 8/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 90ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 55ο 6/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ 55ο 12/κ ΔΣ Θεςςαλονίκθσ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 9o ΝΕΑΡΟΛΗΣ 10/Θ 7o ΝΕΑΡΟΛΗΣ 7o 12/Θ ΝΕΑΡΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 9o ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ-ΚΟΔΕΛΙΟΥ 6/Θ 4o ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ-ΚΟΔΕΛΙΟΥ 4o 12/Θ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ-ΚΟΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/Θ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 12/Θ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 12/Θ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 6/Θ ΜΕΣΑΙΟΥ 6/Θ Ν. 5/Θ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2/Θ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 10/Θ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 2/Θ ΝΥΜΦΟΡΕΤΑΣ 12/Θ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/Θ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 6/Θ ΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ 4/Θ ΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/Θ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 6/Θ ΖΑΓΚΛΙΒΕΙΟΥ 6/Θ ΖΑΓΚΛΙΒΕΙΟΥ

20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΥΓΟΣ 7/Θ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ 7/Θ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/Θ ΜΟΔΙΟΥ 8/Θ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 8/Θ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1/Θ ΛΕΥΚΟΧΩΙΟΥ 6/Θ ΞΥΛΟΡΟΛΗ 6/Θ ΞΥΛΟΡΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 6o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/Θ 1o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 1o 12/Θ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 9o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/Θ 5o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 5o 12/Θ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 11o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/Θ 4o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 4o 12/Θ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 15o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/Θ 13o ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 13o 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ 12o ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗΣ 8/Θ 16o ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗΣ 16o 12/Θ ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΜΑΙΝΑΣ- ΡΟΛΛΩΝ ΝΕΩΝ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΜΑΙΝΑΣ- ΡΟΛΛΩΝ ΝΕΩΝ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΙΖΩΜΑΤΩΝ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΙΖΩΜΑΤΩΝ- ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6/κεςιο 2ο ΔΣ Νάουςασ 7/κεςιο 1ο ΔΣ Νάουςασ 10/κεςιο 1ο ΔΣ Νάουςασ

21 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ρ.ΑΓΙΟΝΕΙΟΥ 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΑΛ. ΑΓΙΟΝΕΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΞΙΟΧΩΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΣΡΟΥ 4/κ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΣΡΟΥ 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΘΗ ΚΙΛΚΙΣ 1ο 9/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1ο 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο 7/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2ο 7/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΕΡΥΛΛΟΥ 5/κ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΥΚΑΡΙΑΣ 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΕΥΚΑΡΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΝΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2/κ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΣΤΑΥΟΧΩΙΟΥ 5/κ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΓ.ΒΥΣΗΣ 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΜΕΓ.ΒΥΣΗΣ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 6/κ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΜΡΑΝΗ 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΒΑΦΕΙΟΧΩΙΟΥ 2ο 8/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ 2ο 8/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ ΡΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΓΑΙΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΑ 2/Θ Δ.Σ. ΣΩΤΗΑΣ ΡΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΛΕΥΩΜΑΤΟΣ 5/Θ Δ.Σ. ΡΕΤΑΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΡΕΤΑΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΤΙΦΥΛΛΙΟΥ ΡΕΛΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΥΨΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΛΑΚΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΟΣΕΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΣΕΟΥ ΡΕΛΛΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΡΑΟΥ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 7/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΡΕΛΛΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΙΟΥ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ

22 ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ 12/Θ 6ο Δ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΚΕΑΜΙΔΙΟΥ 12/Θ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΙΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΗΣ 12/Θ 10ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΙΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ ΕΛΑΦΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΤΟΞΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΡΑΛΑΙΟΥ ΚΕΑΜΙΔΙΟΥ Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ 13ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΙΝΗΣ 10ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΙΝΗΣ 6/κ ΔΗΜ.ΣΧ. ΡΑΛΑΙΟΥ ΚΕΑΜΙΔΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΜΟΣΧΟΡΟΤΑΜΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΑΔΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΛΑΓΟΑΧΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΤΙΛΟΦΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΓΑΝΟΧΩΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Κ.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ 12/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΝΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΥΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΣΧΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Μ. ΜΗΛΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΗΛΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΧΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΦΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΒΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΗΤΙΝΗΣ 4/Θ Δ.ΣΧ.ΛΑΓΟΑΧΗΣ 6/Θ Δ.ΣΧ.ΓΑΝΟΧΩΑΣ 12/Θ Δ.ΣΧ.ΚΟΙΝΟΥ 6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 7/Θ Δ.ΣΧ. ΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.ΣΧ. ΗΤΙΝΗΣ ΡΙΕΙΑΣ ΡΙΕΙΑΣ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΡΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΟΧΩΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΥΓΙΑΛΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. 3ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ, 6/Θ 22ο Δ.Σ. ΣΕΩΝ 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΣΕΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΕΡΟΝΙΑΣ 10/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 6/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΚΥΓΙΑΛΟΥ 6/Θ 3ο Δ.ΣΧ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2ο 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΕΩΝ 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΗΤΟΥΣΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΟΥΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΟΥΣΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΡΟΒΑΤΑ

23 ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΡΟΒΑΤΑ 2/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΣ 7/Θ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΙΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΓΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΙΤΣΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΙΒΗΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΙΤΟΧΩΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΧΟΤΕΟ 6/Θ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΟΚΑΣΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΩΝΕΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΑΩΤΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΝΟΦΥΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΙΟΥ 7/ΘΕΣΙΟ 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΙΤΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΙΤΣΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΙΤΟΧΩΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΟΚΑΣΤΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΥΩΝΕΙΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΙΟΥ ΣΕΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΕΚΙΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΕΚΙΝΗΣ ΣΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΙΣΤΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΡΑΦΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. Ν. ΜΡΑΦΑΣ ΣΕΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΡΩΤΗΣ - ΚΗΝΙΔΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΗΝΙΔΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΗΝΙΔΑΣ ΣΕΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΟΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΔΑΒΗΣΚΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΔΑΒΗΣΚΟΥ ΣΕΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΑ 2/Θ Δ.Σ. ΤΟΥΜΡΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΕΝΤΑΡΟΛΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΜΟΝΟΒΥΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΡΕΝΤΑΡΟΛΗΣ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΡΝΕΥΜΑΤΟΣ 6/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΧΥΣΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΕΦΥΟΥΔΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΥΣΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΟΥ ΣΕΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΤΥΟΛΟΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 3/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΗΣ ΣΕΩΝ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΙΟΥ ΣΕΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΡΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΟΥ

24 4/Θ Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΟΥ ΣΕΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΟΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ 1/κ ΑΓΙΟΡΗΓΗΣ 2/κ ΑΜΡΕΛΙΚΟΥ 2/κ ΟΥΣΣΟΥ 16o 6/κ ΟΛΟΗΜΕΟ 5o 12/Θ 5o 10/κ 17o 5/κ 9o 12/κ 9o 11/Θ 1/κ ΑΧΟΥΛΑΣ 5/Θ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΗΟΥ 5/Θ ΚΑΛΛΙΘΗΟΥ 2/Θ ΡΑΛΗΟΥΙΟΥ 1/Θ ΔΑΦΝΟΣΡΗΛΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ ΖΑΪΜΙΟΥ 5/Θ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2/Θ ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 1/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΟΧΩΙΟΥ 2/Θ ΔΑΣΟΧΩΙΟΥ 5/Θ ΚΑΡΟΧΩΙΟΥ 4/Θ ΡΟΔΟΜΟΥ 5/Θ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΥ- 4/Θ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΥ- 1/Θ ΛΟΥΤΟΥ 3/Θ Δ.Σ ΚΕΔΟΥ

25 4/Θ ΚΕΔΟΥ 2/Θ ΦΑΓΚΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΗΤΟΡΟΛΗΣ 6/Θ ΜΗΤΟΡΟΛΗΣ 2/κ ΓΕΩΓΙΚΟΥ 2/κ ΞΥΝΟΝΕΙ- 5/Θ Δ.Σ. ΚΥΑΣ ΒΥΣΗΣ 4/κ ΚΥΑΣ ΒΥΣΗΣ 15o 6/κ 2o 8/κ 2o 10/Θ 3/κ ΚΑΛΟΓΑΙΑΝΩΝ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ 4/κ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ 4/Θ ΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 6/Θ ΑΤΕΣΙΑΝΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΑΤΕΣΙΑΝΟΥ 1/Θ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 4/Θ Δ.Σ ΒΛΟΧΟΥ 4/Θ ΒΛΟΧΟΥ 4/Θ ΜΥΙΝΗΣ 4/Θ ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ 2/Θ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1/Θ ΨΑΘΟΧΩΑ 2/Θ ΚΟΣΚΙΝΑ 2/Θ ΓΟΓΟΒΙΤΩΝ 3o 7/Θ ΡΑΛΑΜΑ 2/Θ ΜΑΚΟ

26 3o 7/Θ ΡΑΛΑΜΑ 2/Θ ΡΕΔΙΝΟΥ 7/Θ ΡΟΑΣΤΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΡΟΑΣΤΙΟΥ 1/Θ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΟΥ 6/Θ ΑΓΝΑΝΤΕΟΥ 1/Θ ΒΑΓΚΙΑΝΩΝ 1/Θ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΥΙΟΥ 1/Θ ΑΓΥΙΟΥ 1/Θ ΓΕΛΑΝΘΗΣ 1/Θ ΡΥΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ 1/Θ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΥΟΜΑΤΙΟΥ 2/Θ ΛΑΖΑΙΝΑΣ 5/Θ ΜΑΥΟΜΜΑΤΙΟΥ 2/Θ ΚΑΝΙΑΣ 2/Θ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 20o 4/Θ 6o 10/Θ 6o 12/Θ 3/Θ ΡΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 21o 6/Θ 7ο 10/Θ Δ.Σ. 7o 8/Θ 2/Θ ΓΕΦΥΙΑ 1ο 5/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

27 1/Θ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ 1o 6/Θ ΣΟΦΑΔΩΝ 2/Θ ΜΑΣΧΟΛΟΥΙΟΥ 1/Θ ΡΥΓΟΣ ΚΙΕΙΟΥ 3o 6/Θ ΣΟΦΑΔΩΝ 2ο 10/Θ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 2o 6/Θ ΣΟΦΑΔΩΝ 1/Θ ΛΕΥΚΗΣ 4/Θ ΦΥΛΛΟΥ 4/Θ ΦΥΛΛΟΥ 2/Θ ΚΑΡΡΑΔΟΚΙΚΟΥ 3/Θ ΦΙΛΙΑΣ 5/Θ ΔΣ ΑΝΑΒΑΣ 4/Θ ΑΝΑΒΑΣ 2/Θ ΡΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ 4/Θ ΚΥΨΕΛΗΣ 4/Θ ΚΥΨΕΛΗΣ 2/Θ ΑΧΛΑΔΙΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ 5/Θ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ 1/Θ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 2/Θ ΡΤΕΛΟΡΟΥΛΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΟΥ 4/Θ ΣΤΑΥΟΣ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΑΜΟΥΙ 2/κ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 2/Θ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 2/κ ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5/Θ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3/κ ΣΥΚΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

28 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 2/κ ΚΑΛΥΒΙΑ 2/κ ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΡΥΘΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2/κ ΔΟΛΙΧΗ 5/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4/κ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΡΟΤΑΜΙΑ ΑΓΙΑΣ 9/κ 2o ΑΓΙΑ 2o 8/Θ ΑΓΙΑ 1/κ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 2/κ ΓΕΑΚΑΙ 4/Θ ΑΝΑΒΑΣ 3/κ ΑΝΑΒΑ 1/κ ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΕΛΕΥΘΕΙΟ 5/Θ ΔΗΜΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ 4/κ ΔΗΜΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 2/κ ΜΕΛΙΑ 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 3/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΛΑΙΣΑΣ 1κ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 3/κ ΚΙΛΕΛΛΕ 3/Θ ΚΙΛΕΛΛΕ 1/κ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΝΙΚΗΣ ΛΑΙΣΑΣ 4/Θ ΑΜΕΝΙΟΥ 6/κ ΑΜΕΝΙΟ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΑΓΝΑΝΤΕΗ 2/κ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΙ 2/Θ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΙΟΥ ΛΑΙΣΑΣ 35o 8/κ ΛΑΙΣΑ 1o12/Θ ΛΑΙΣΑΣ

29 1o 10/κ ΛΑΙΣΑ ΛΑΙΣΑΣ 3/κ ΔΕΝΔΑ ΤΥΝΑΒΟΥ 4/Θ ΡΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΤΥΝΑΒΟΥ 3/κ ΡΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ ΤΥΝΑΒΟΥ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΡΑΑΡΟΤΑΜΟΣ ΛΑΙΣΑΣ 7/Θ ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ 6/κ ΜΑΚΥΧΩΙ ΛΑΙΣΑΣ 3/κ ΔΕΛΕΙΑ 3/κ ΟΔΙΑ 4/Θ ΟΔΙΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 3/κ ΝΕΕΣ ΚΑΥΕΣ 4/κ ΖΑΡΡΕΙΟ ΛΑΙΣΑΣ 4/Θ ΖΑΡΡΕΙΟΥ ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ 6/κ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 4/Θ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΑΣΡΟΓΕΙΑ 1/κ ΡΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 2/Θ ΕΕΤΕΙΑΣ 2/κ ΕΕΤΕΙΑ ΛΑΙΣΑΣ 3/κ ΚΗΝΗ ΦΑΣΑΛΩΝ 2/κ ΥΡΕΕΙΑ 4/Θ ΕΥΥΔΙΟΥ ΛΟΦΟΥ 6/κ ΕΥΥΔΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΑΙΣΑΣ 2/κ ΒΥΣΙΑ 9/κ 2o ΦΑΣΑΛΑ 2o 6/Θ ΦΑΣΑΛΩΝ ΛΑΙΣΑΣ 2/κ ΝΑΘΑΚΙ 5ο 6/κ ΦΑΣΑΛΩΝ 1o 10/Θ ΦΑΣΑΛΩΝ 1o 6/κ ΦΑΣΑΛΑ

30 ΛΑΙΣΑΣ 28o 8/κ ΛΑΙΣΑ 2o 10/κ ΛΑΙΣΑ 2o 11/Θ ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 4o 6/κ ΤΥΝΑΒΟΣ 6o 6/κ ΤΥΝΑΒΟΣ 4o 11/Θ ΤΥΝΑΒΟΣ ΛΑΙΣΑΣ 1/κ ΚΟΥΛΟΥΙ 31o 6/κ ΛΑΙΣΑ 31o 5/Θ ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑΣ 1o 6/κ ΦΑΛΑΝΗ 2o 6/κ ΦΑΛΑΝΗ 1o 12/Θ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΙΣΑΣ 1o 6/κ ΤΥΝΑΒΟΣ 7o 6/κ ΤΥΝΑΒΟΣ 1o 12/Θ ΤΥΝΑΒΟΥ ΛΑΙΣΑΣ 1o 6/κ ΦΑΣΑΛΑ 5o 6/Θ ΦΑΣΑΛΑ 1o 10/Θ ΦΑΣΑΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/κ ΑΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 1o 5/Θ ΑΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 1o 6/κ ΑΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o 1/κ ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΕΝΤΙΟΣ 2o 6/Θ ΑΤΕΜΙΔΟΣ 2o 6/κ ΑΤΕΜΙΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6o 1/κ ΦΕΩΝ-ΡΕΙΒΛΕΡΤΟΥ 4o 2/Θ ΦΕΩΝ-ΑΕΙΝΟΥ 4o 2/κ ΦΕΩΝ-ΑΕΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4o 2/κ ΚΑΛΑΣ-ΚΕΑΣΙΑΣ 3o 5/Θ ΚΑΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ 3o 6/κ ΚΑΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ

31 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1/Θ ΜΑΚΙΝΙΤΣΑΣ 1o 6/κ ΡΟΤΑΙΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΡΟΤΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ ΚΟΚΙΟΥ 2o 6/κ ΑΛΜΥΟΥ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΑΛΜΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12o 1/κ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΓΛΑΦΥΩΝ 1ο 10/Θ Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1o 12/κ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2/Θ ΜΙΚΟΘΗΒΩΝ 1ο 7/Θ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6/Θ 1o 6/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5o 1/κ ΦΕΩΝ-ΧΛΟΗΣ 2o 5/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2o 6/Θ ΦΕΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ 19o 2/κ ΤΙΚΑΛΩΝ 17o 8/κ ΤΙΚΑΛΩΝ 17ο 8/Θ Δ.Σ. ΤΙΚΑΛΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/Θ ΦΩΤΑΔΑ-ΤΙΚΑΛΩΝ 4/Θ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ 4/Θ ΜΕΓΑΧΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΧΗΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/Θ ΔΟΣΕΟΥ 2/Θ ΜΟΥΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΡΗΓΗΣ 6/Θ ΡΗΓΗΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 4/Θ ΡΛΑΤΑΝΟΣ 4/Θ ΙΖΩΜΑΤΟΣ 4/Θ ΙΖΩΜΑΤΟΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 3/Θ ΕΛΕΥΘΕΟΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ

32 6/Θ ΦΗΚΗΣ 2/Θ ΡΕΤΟΡΟΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/κ ΝΟΜΗ 1/Θ ΦΑΝΕΩΜΕΝΗ 5/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΧΩΝ 6/Θ ΤΑΞΙΑΧΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΡΗΝΕΙΑΔΑΣ 6/Θ ΖΑΚΟΥ 5/Θ ΖΑΚΟΥ 2/Θ ΓΕΩΓΑΝΑΔΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 3/Θ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 3/Θ ΚΗΝΗΣ 1o 6/Θ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1o 6/κ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 3/Θ ΚΗΝΙΤΣΑΣ 6/Θ ΡΑΛΑΙΟΡΥΓΟΥ 6/Θ ΡΑΛΑΙΟΡΥΓΟΥ 4/Θ ΣΑΑΚΙΝΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΑΥΑΣ 2ο 9/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ 12/Θ 2o 12/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ 1/Θ ΡΕΙΣΤΕΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/Θ ΘΕΟΡΕΤΑΣ 5/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6/Θ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/Θ 14o 1/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 15o 6/κ ΤΙΚΑΛΩΝ 14ο 5/Θ Δ.Σ. ΤΙΚΑΛΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 3/Θ ΧΥΣΑΥΓΗΣ 6/Θ ΜΕΓΑΛΟΧΩΙΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΙΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/Θ ΑΓ. ΚΥΙΑΚΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΑ

33 6/Θ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ ΤΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΛΟΓΓΟΥ 4/Θ ΡΑΤΟΥΛΙΑΣ 1/Θ ΒΥΤΟΥΜΑ 8/Θ 4o 8/κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ 1/Θ ΡΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 2o 6/κ ΦΑΚΑΔΟΝΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΡΑΤΟΥΛΙΑΣ 4ο 7/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ.ΦΑΚΑΔΩΝΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 2/Θ ΚΕΑΜΙΔΙΟΥ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΦΑΚΑΔΩΝΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΚΕΚΥΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 1o ΦΑΚΑΔΟΝΑΣ 3/Θ 3ο Δ.Σ. Λευκίμμθσ-Κάβου Κζρκυρασ 6/Θ 1ο Δ.Σ. Λευκίμμθσ Κζρκυρασ 2/Θ 5ο Δ.Σ. Λευκίμμθσ- Βιταλάδων Κζρκυρασ 6/Θ 2ο Δ.Σ. Κοριςςίων- Ρεριβολίου Κζρκυρασ 1ο 6/Θ Δ.Σ. Λευκίμμθσ- Μελικίων Κζρκυρασ 2ο 6/Θ Δ.Σ. Κοριςςίων- Ρεριβολίου Κερκυρασ 9/Θ 3ο Δ.Σ Κζρκυρασ 12/Θ Σχολικό Κζντρο Ραλαιάσ 12/Θ 2ο Δ.Σ. Κζρκυρασ Ρόλθσ Κζρκυρασ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Καρυάσ Λευκάδασ 6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτϊν Λευκάδασ 6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτϊν Λευκάδασ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4/Θ Δ.Σ. Αγίου Ρζτρου Λευκάδασ 6/Θ Δ.Σ. Βαςιλικισ Λευκάδασ 4/Θ Δ.Σ. Βαςιλικισ Λευκάδασ 5 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο 7/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 7ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 1ο 8/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 19ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 80 ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ο 8/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 84 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 18ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 71ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

34 116ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14 ο 10/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 14ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 118 ο 8/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 ο 8/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 122ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 45ο 8/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 124 ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115 ο 8/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 125 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 136 ο 10/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 140 ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 24 ο 6/κ Δ.Σ. Ακθνϊν 24ο 12/Θ Δ.Σ. Ακθνϊν 147ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 96 ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 96ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 148 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 113 ο 8/κ Δ.Σ. Ακθνϊν 113ο 12/Θ Δ.Σ. Ακθνϊν 155ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 159ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50 ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 50ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 160 ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 163 ο 6/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144 ο 7/κ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο 12/Θ ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 164 ο 6/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20 ο 7/κ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 20ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9 ο 6/κ Δ.Σ. Ν. Φιλ/φειασ 8 ο 6/κ Δ.Σ. Ν. Φιλ/φειασ 8ο 12/Θ Δ.Σ. Ν. Φιλ/φειασ 6 ο 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 ο 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 ο 8/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 ο 8/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14o 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12 ο 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 ο 8/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 8/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17 ο 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16 ο 6/κ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο 12/Θ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11 ο 6/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 6ο 6/κΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 6ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 14 ο 6/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 2 ο 8/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 2ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 16 ο 6/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 12 ο 9/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 12ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 17ο 6/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 5ο 6/κ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 5ο 12/Θ ΔΣ ΖΩΓΑΦΟΥ 14ο 6/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 1o 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ

35 1o 10/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 16 ο 9/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 3 ο 10/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 3ο 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 18 ο 6/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 2o 11/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 2o 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 22ο 6/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 13 ο 10/κ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 13ο 12/Θ ΔΣ ΗΛΙΟΥΡΟΛΗΣ 12 ο 8/κ ΔΣ ΒΥΩΝΑ 4 ο 9/κ ΔΣ ΒΥΩΝΑ 4ο 12/Θ ΔΣ ΒΥΩΝΑ 5 ο 8/κ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 9/κ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4ο 12/Θ ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 12κ - 1ο 12/Θ ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 8 ο 8/κ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 4 ο 10/κ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 4ο 12/Θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 6/κ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 3ο 9/κ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 3ο 12/Θ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 17ο 6/κ ΔΣ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ 9ο 8/κ ΔΣ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ 9ο 12/Θ ΔΣ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 5ο 6/κ ΔΣ Ρεφκθσ 1ο 6/κ ΔΣ Ρεφκθσ 1ο 12/Θ ΔΣ Ρεφκθσ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 12ο 6/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 130ο 6/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 60ο 10/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 60ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Βϋ ΑΘΗΝΑΣ 20ο 6/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 10/κ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο 12/Θ ΔΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 10/κ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/κ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο 12/Θ ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 23ο 6/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 3o 6/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 3o 10/Θ ΔΣ Ρεριςτερίου Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 46ο 6/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 18o 8/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 18ο 12/κ Δ.Σ. Ρεριςτερίου Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 48ο 6/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 16o 6/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 16o 12/κ ΔΣ Ρεριςτερίου 9ο 6/κ ΔΣ ΑΓ.ΑΝΑΓΥΩΝ Γϋ ΑΘΗΝΑΣ 3ο 7/κ ΔΣ ΒΑΓ.ΑΝΑΓΥΩΝ 3ο 12/κ ΔΣ ΑΓ.ΑΝΑΓΥΩΝ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 22ο7/κ Δ.Σ. Καλλικζασ 5ο 7/κ Δ.Σ. Καλλικζασ 5ο 12/Θ Δ.Σ. Καλλικζασ 8o 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 5o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 5o 8/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 9o 7/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 6o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 6o 8/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 10o 10/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 1o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ

36 1o 9/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 11o 8/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 2o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 2o 8/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 14o 7/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 12o 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 12o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 15o 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 7o 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ 7o 6/κ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν.ΣΜΥΝΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 16ο 6/κ Δ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ 8ο 12/κ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ 8ο 12/Θ Δ. Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ 9ο 7/κ ΔΗΜ.ΣΧ. Ρ.ΦΑΛΗΟΥ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ 1ο 12/Θ ΔΗΜ.ΣΧ. Ρ.ΦΑΛΗΟΥ 1ο 8/κ ΔΗΜ.ΣΧ. Ρ.ΦΑΛΗΟΥ Σ 4ο 7/κ ΔΣ ΛΑΥΙΟΥ 2ο 7/κ ΔΣ ΛΑΥΙΟΥ 2ο 12/κ ΔΣ ΛΑΥΙΟΥ Σ ΔΣ 1/κ ΜΗΛΕΣΙΟΥ ΔΣ4/κ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 6/Θ ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 2ο 6/κ ΔΣ Ελευςίνασ 6ο 6/κ ΔΣ Ελευςίνασ 1ο 6/κ ΔΣ Ελευςίνασ 1ο 12/Θ ΔΣ Ελευςίνασ 4ο 6/κ Δ.Σ. Νζασ Ρεράμου 2ο 6/κ Δ.Σ. Νζασ Ρεράμου 2ο 12/Θ Δ.Σ. Νζασ Ρεράμου ΡΕΙΑΙΑ 16ο 6/κ ΔΣ Ρειραιά 15 ο 6/κ ΔΣ Ρειραιά 15ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 24ο 10/κ ΔΣ Ρειραιά 22 ο 10/κ ΔΣ Ρειραιά 22ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 31ο 31/κ ΔΣ Ρειραιά 9 ο 6/κ ΔΣ Ρειραιά 9ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 42 ο 8/κ Δ.Σ. ΡΕΙΑΙΑ 2o 8/κ Δ.Σ. ΡΕΙΑΙΑ 2o 12/Θ Δ.Σ. ΡΕΙΑΙΑ ΡΕΙΑΙΑ 48 ο 7/κ ΔΣ Ρειραιά 32 ο 7/κ ΔΣ Ρειραιά 32ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 52 ο 6/κ ΔΣ Ρειραιά 6ο 7/κ ΔΣ Ρειραιά 6ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 58 ο 8/κ ΔΣ Ρειραιά 26 ο 10/κ ΔΣ Ρειραιά 26ο 12/Θ ΔΣ Ρειραιά ΡΕΙΑΙΑ 28 ο 6/κ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 17 ο 9/κ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ 17ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΙΑΙΑ 2 ο 7/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 1 ο 8/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 1ο 12/Θ Δ.Σχ Κερατςινίου ΡΕΙΑΙΑ 16 ο 8/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 6 ο 6/κ Δ.Σχ Κερατςτνίου 6ο 12/Θ Δ.Σχ Κερατςτνίου

37 ΡΕΙΑΙΑ ΡΕΙΑΙΑ ΡΕΙΑΙΑ 17 ο 6/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 8 ο 6/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 19 ο 6/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 14 ο 7/κ Δ.Σχ Κερατςινίου 7 ο 6/κ Δ.Σχ Ρεράματοσ 1 ο 10/κ Δ.Σχ Ρεράματοσ 8ο 12/Θ Δ.Σχ Κερατςινίου 14ο 12/Θ Δ.Σχ Κερατςινίου 1ο 12/Θ Δ.Σχ Ρεράματοσ ΡΕΙΑΙΑ 19 ο 6/κ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 3ο 6/κ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 3ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ΡΕΙΑΙΑ 22 ο 6/κ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 6/κ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 11ο 12/Θ Δ. Σ. ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ΡΕΙΑΙΑ 3/κ ΔΣ Χϊρασ Κυκιρων 3/κ ΔΣ Καρβουνάδων - Κφκθρα 6/Θ Δ.Σ. Χϊρασ - Καρβουνάδων 3/Θ ΔΣ ΒΟΝΤΟΥΣ ΡΕΙΑΙΑ 3/Θ ΔΣ ΚΑΜΑΤΕΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 6/Θ ΔΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3/Θ ΔΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 2/κ ΡΑΛΙΟΥΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜΗΤΑΣ 1/Θ ΤΙΚΟΚΚΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΡΕΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΧΗ 4/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΚΝΙΔΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΣΑΑΚΗΝΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΑΚΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 1/Θ ΤΕΤΑΛΟΦΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΣΑΑΚΗΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΦΕΛΛΙΟΥ 6/Θ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

38 2/Θ ΡΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/Θ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ 2/Θ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6/Θ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/Θ ΜΟΛΟΧΑΣ 12/Θ ΝΕΑΡΟΛΗΣ 12/Θ ΝΕΑΡΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/Θ ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 3ο 6/Θ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3ο 6/Θ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο 3/Θ ΣΕΒΙΩΝ 4ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΙΩΝ 4ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2/Θ ΕΛΑΤΗΣ 5/Θ ΤΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 5/Θ ΤΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 15ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο 10/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο 10/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/Θ Δ.Σ. Αγίασ Ραραςκευισ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Ακρίτα 1/Θ Δ.Σ. Κρατεροφ 3/Θ Δ.Σ. Ρολυπλατάνου 3/κ Δ.Σ. Κάτω Κλεινϊν 2/Θ Δ.Σ. Κολχικισ 1/Θ Δ.Σ. Δροςοπθγισ 3/Θ Δ.Σ Άνω Υδροφςασ 3/Θ Δ.Σ. Τροπαιοφχοσ 2/Θ Δ.Σ. Ατραπόσ 1/κ Υδροφςασ 3/Θ Δ.Σ. Μεςοχωρίου 3/Θ Δ.Σ. Τριποτάμου 4/Θ Δ.Σ. Ραπαγιάννθ 3/κ Δ.Σ. Ιτζασ 6/κ Δ.Σ. Κάτω Κλεινϊν 6/κ Δ.Σ. Υδροφςασ 6/κ Δ.Σ. Ιτζασ ΦΛΩΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Σκοποφ 8/κ Δ.Σ. Μελίτθσ

39 ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Αχλάδασ 7/κ Δ.Σ. Μελίτθσ 3/Θ Δ.Σ. Λόφων 4/κ Δ.Σ. Βεφθσ 3/Θ Δ.Σ. Σίμου Ιωαννίδθ 5ο 6/κ Δ.Σ. Φλϊρινασ 2/Θ Δ.Σ. Ρεδινό 1/Θ Δ.Σ. Αναργφρων 6/κ Δ.Σ. Αετοφ 3/Θ Δ.Σ. Ρετρϊν 2ο 6/κ Δ.Σ. Αμυνταίου 2/Θ Δ.Σ. Αντιγόνου 1/Θ Δ.Σ. Ρελαργοφ 6/Θ Δ.Σ.Φιλϊτα 6/κ Δ.Σ. Βεφθσ 5ο 6/κ Φλϊρινασ 6/κ Δ.Σ. Αετοφ 2ο Δ.Σ. Αμυνταίου Δ.Σ. Φιλϊτα ΚΑΣΤΟΙΑΣ 8ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1ο-8ο 8/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1ο 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1/κ Δ.Σ ΙΕΟΡΗΓΗΣ 1/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΙΑΚΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1/κ Δ.Σ. ΔΕΝΔΟΧΩΙΟΥ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΡΟΤΑΜΙΑΣ 12/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΡΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΟΜΗΛΙΑΣ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ 2ο 6/Θ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 2/κ Δ.Σ. ΚΑΛΟΧΩΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 6/κ Δ.Σ. ΡΕΝΤΑΒΥΣΟΥ - ΤΣΑΚΩΝΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΟΥ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΗΣΣΟΥ 1/κ Δ.Σ. ΓΕΜΑ 3/Θ Δ.Σ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΡΕΛΟΚΗΡΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΗΣΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΑΖΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΑΖΙΟΥ

40 ΚΑΣΤΟΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΝΟΧΩΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΙΟΥ ΑΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΟΤΟΡΟΥ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΟΤΟΡΟΥ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΕΔΙΚΟΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΕΔΙΚΟΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΓΥΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΓΥΩΝ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΡΗΣ ΑΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΡΗΣ ΑΤΑΣ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΡΟΤΙΟΥ ΑΤΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΡΟΤΙΟΥ ΑΤΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΜΑΩΝ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΜΑΜΑΩΝ

41 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΜΑΜΑΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΑΚΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΜΡΙΖΑΝΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΜΡΑΦΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΜΡΑΦΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΡΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 9/Θ 14ο Δ.Σ. 8ο 12/Θ Δ.Σ. 8/Θ 8ο Δ.Σ. 17ο 6/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. 7ο 12/Θ Δ.Σ. 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΡΑΚΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΡΑΚΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΚΥΑΣ 8/Θ Δ.Σ. ΡΕΑΜΑΤΟΣ 7/Θ Δ.Σ. ΡΕΑΜΑΤΟΣ 2ο 12/Θ Δ.Σ. 1ο 12/Θ Δ.Σ. 1ο 12/Θ Δ.Σ. 23ο 6/Θ Δ.Σ. 11ο 12/Θ Δ.Σ. 11ο 12/Θ Δ.Σ. 15ο 6/Θ Δ.Σ. 5ο 12/Θ Δ.Σ. 5ο 12/Θ Δ.Σ. 22ο 6/Θ Δ.Σ. 3ο 12/Θ Δ.Σ. 3ο 12/Θ Δ.Σ.

42 2ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 1ο 3/Θ Δ.Σ. ΧΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 1ο 2/Θ Δ.Σ. ΧΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΙΤΣΑΣ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΚΙΣΣΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΡΟΤΑΜΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΑΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΡΟΤΑΜΟΥ ΡΕΒΕΖΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΑΣΩΝΑ ΡΕΒΕΖΑΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΑΣΩΝΑ ΡΕΒΕΖΑΣ 5/Θ 3ο Δθμ Σχ. Ηρακλείου 7/Θ 1ο Δθμ. Σχ. Ηρακλείου 2/Θ Δθμ. Σχ. Καλλικζασ 12/Θ 3ο Δθμ. Σχ. Ν. Αλικαρν/ςου 1/Θ Δθμ. Σχ. Ρυργοφσ 3/Θ Δθμ. Σχ.Αγίου Μφρωνα 1ο 7/Θ Δθμ. Σχ. Ηρακλείου 3ο 12/Θ Δθμ. Σχ. Ν. Αλικαρν/ςου 3/κ Δθμ. Σχ. Αγίου Μφρωνα ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ Δθμ. Σχολείο Κυπαρίςςου 1/Θ Δθμ. Σχ. Καλοφ 6/Θ Δθμ. Σχ. Ρροφιτθ Ηλία 3/Θ Δθμ. Σχ. Αυγενικισ 6/Θ Δθμ. Σχ. Βενεράτου 2/Θ Δθμ. Σχ. Λιγόρτυνου 1/Θ Δθμ. Σχ. Χαρακίου 3/Θ Δθμ. Σχ. Τεφελίου 1/Θ Δθμ Σχ. Φανερωμζνθσ 4/Θ Δθμ. Σχ. Βϊρων 1/Θ Δθμ. Σχ. Ατςιπάδων 1/Θ Δθμ. Σχ. Αποϊνίου 1/Θ Δθμ. Σχ. Α. ϋακριων 1/Θ Δθμ. Σχ. Διονυςίου 9/Θ Δθμ. Σχ. Αςθμίου 8/κ Δθμ. Σχολείο Ρροφιτθ Ηλία 7/κ Δθμ. Σχ. Βενεράτου 4/κ Δθμ. Σχ. Τεφελίου 5/κ Δθμ. Σχ. Βϊρων 12/κ Δθμ. Σχ. Αςθμίου ΗΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δθμ. Σχ. Σταβίων 4/κ Δθμ. Σχ. Βαγιονιάσ

43 1/Θ Δθμ. Σχ. Φουρνοφάραγου ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δθμ. Σχ. Βαςιλικισ 3/Θ Δθμ. Σχ. Βαγιονιάσ 1/Θ Δθμ. Σχ. Δουλίου 1/Θ Δθμ. Σχ. Ρρεβελιανϊν 6/Θ Δθμ. Σχ. Μ. Βρφςθσ 2/Θ Δθμ Σχ. Άνω Μουλίων 12/Θ Δθμ. Σχ. Αγίασ Βαρβάρασ 6/κ Δθμ. Σχ. Μ. Βρφςθσ 12/κ Δθμ. Σχ. Αγ. Βαρβάρασ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δθμ. Σχ. Λαρανίου 4/Θ Δθμ. Σχ. Αγίου Θωμά 1/Θ Δθμ. Σχ. Ρλϊρασ 1/Θ Δθμ. Σχ. Αμπελοφηου 6/Θ Δθμ. Σχ.Αγίων Δζκα 4/κ Δθμ. Σχ. Αγίου Θωμά 7/κ Δθμ. Σχ. Αγ. Δζκα ΗΑΚΛΕΙΟΥ 1/Θ Δθμ. Σχ. Χουςτουλιανϊν 2/Θ Δθμ. Σχ.Μθτρόπολθσ 3/κ Δθμ. Σχ. Μθτρόπολθσ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΥΜΝΟΥ ΕΘΥΜΝΟΥ 1/Θ Δθμ. Σχ. Γωνιϊν Ρεδιάδοσ 6/Θ Δθμ. Σχ. Μοχοφ 1/Θ Δθμ. Σχ. Μαχαιράσ 1/Θ Δθμ. Σχ. Αυλισ 12/Θ 2ο Δθμ. Σχ.Αρκαλοχωρίου 1/Θ Δθμ. Σχ. Γερακίου 2/Θ Δθμ. Σχ. Αποςτόλων 11/Θ Δθμ. Σχ.Καςτελλίου 2/Θ Δ.Σ Νίκαυρθσ 5/Θ Δ.Σ Φουρφουρά 1/Θ Δ.Σ Κ. οδάκινου 7/Θ 2ο Δ.Σ Ρλακιά 9/Θ 1ο Δ.Σ Ρλακιά 7/κ Δθμ. Σχ. Μοχοφ 2ο 12/Θ Δθμ. Σχ. Αρκαλοχωρίου 12/κ Δθμ. Σχ. Καςτελλίου 4/κ Δ.Σ Φουρφουρά 1ο 12/κ Δ.Σ Ρλακιά ΕΘΥΜΝΟΥ ΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1/Θ Δ.Σ Καλονφχτι 4/Θ Δ.Σ οφςτικων 6/Θ Δ.Σ Γωνιάσ 1/Θ Δ.Σ Δαμοβόλου 6/Θ 2ο Δ.Σ Ρεράματοσ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ ΛΙΜΝΩΝ 1ο 6/Θ ΔΗΜ ΣΧ ΝΕΑΡΟΛΗΣ 1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΟΥΛΩΤΗΣ 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ 6/κ Δ.Σ Γωνιάσ 2ο 6/κ Δ.Σ Ρεράματοσ 1ο 6/Θ ΔΗΜ ΣΧ ΝΕΑΡΟΛΗΣ 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 3/κ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΩΙΟΥ ΧΩΙΟΥ 4/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΩΝΙΤΗ

44 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΩΝΙΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 4ο 8/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 3ο 8/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΡΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΡΡΟΥΣ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΣΩΝ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΜΡΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΝΕ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΗΝΑΙΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΛΑΤΑΝΟΥ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ 12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΙΟΥ 1/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ 7/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ ΓϋΑΘΗΝΑΣ 1/Θ 4 Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ 1/Θ 9 Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ ΡΕΙΑΙΑ 2/Θ 1 Ο Ν/Γ ΡΟΟΥ 1/Θ 3 Ο Ν/Γ ΡΟΟΥ ΡΕΙΑΙΑ 1/Θ 1 Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ 1/Θ 2 Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 2/κ Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 6/κ Δ.ΣΧ.ΔΕΡΑΝΟΥ 3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΙΝΗΣ 6/Θ Δ.ΣΧ.ΤΟΛΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΟΕΙΝΟΥ 4/Θ Δ.ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΑΔΙΑΝΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΝΕΣΗ 2/Θ Δ.ΣΧ. ΡΟΥΛΑΚΙΔΑΣ 2/Θ Δ.ΣΧ. ΡΑΝΑΙΤΗ 3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΝΥΦΙ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΤΑΧΕΙΑΣ 12/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΛΗΡΙΕΙΟΥ 1/Θ Δ.ΣΧ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 3/Θ Δ.ΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΣΧΙΝΟΧΩΙΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΜΑΛΑΝΤΕΝΙΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΛΥΚΕΙΑΣ 3ο 12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 3/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΡΟΛΕΩΣ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΣΩΝ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΕ- ΦΟΥΝΕ 6/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΛΑΤΑΝΟΥ 12/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΙΟΥ 7/Θ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ 2/Θ 4 Ο Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ 2/Θ 1 Ο Ν/Γ ΡΟΟΥ 2/Θ 1 Ο Ν/Γ ΓΑΛΑΤΑ 6/Θ Δ.Σ. ΔΕΡΑΝΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ 5/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΔΙΑΝΟΥ 4/Θ Δ.Σ. ΑΝΥΦΙ 12/Θ ΟΛΟΗΜ. ΑΣΚΛΗΡΙΕΙΟΥ 4/Θ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ. ΛΥΚΕΙΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΣΤΑΘΕΙΚΩΝ 12/Θ Δ.ΣΧ.6ο ΑΓΟΥΣ 6ο 12/Θ Δ.Σ. ΑΓΟΥΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΗΑΙΟΥ 6/Θ Δ.Σ ΙΝΑΧΟΥ

45 ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ 1/Θ Δ.ΣΧ.ΡΟΣΥΜΝΗΣ 4/Θ Σ.ΣΧ.ΙΝΑΧΟΥ 1/Θ Δ.ΣΧ.ΦΟΥΝΩΝ 6/Θ Δ.ΣΧ.2ο ΚΑΝΙΔΙΟΥ 1/Θ Δ.ΣΧ.ΛΟΥΚΑΙΤΙΟΥ 2/Θ Δ.ΣΧ.ΗΛΙΟΚΑΣΤΟΥ 1/κ ΔΣ Ράπαρθ 5ο (12/κ) ΔΣ Τρίπολθσ 3/κ ΔΣ Αγιωργθτίκων 6ο (6/κ) ΔΣ Τρίπολθσ 1/κ ΔΣ Αρτεμιςίου 1/κ ΔΣ Λουκά 3/κ ΔΣ Νεςτάνθσ 1/κ ΔΣ Δάρα 6/κ ΔΣ Λεβιδίου 1/κ ΔΣ Βουρβοφρων 2/κ ΔΣ Βλαχοκεραςιάσ 2/κ ΔΣ Λεονταρίου 2ο (8/κ) ΔΣ Μεγαλόπολθσ 6/Θ 2o ΚΑΝΙΔΙΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΟΥ 5ο (12/κ) ΔΣ Τρίπολθσ 6ο ΔΣ Τρίπολθσ (6/κ) 4/κ ΔΣ Νεςτάνθσ 6/κ ΔΣ Λεβιδίου 3/κ ΔΣ Βλαχοκεραςιάσ 2ο ΔΣ Μεγαλόπολθσ (8/κ) ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΚΑΔΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 1/κ ΔΣ Ρερδικονερίου 6/κ ΔΣ Τροπαίων 1/κ ΔΣ Δάφνθσ 2/κ ΔΣ Νεοχωρίου 3/κ ΔΣ Δολιανϊν 3/κ ΔΣ Μελιγοφσ 1/κ ΔΣ Ρθγαδίου 1/κ ΔΣ Ρελετϊν 6/κ ΔΣ Τροπαίων 2/κ ΔΣ Νεοχωρίου 6/κ ΔΣ Μελιγοφσ 1/κ ΔΣ Ρελετϊν 2/κ ΔΣ Ρουλίκρων 12/κ ΔΣ Λεωνιδίου ΔΣ Λεωνιδίου (12/κ) 6/Θ 9o ΔΣ Κορίνκου 6/Θ 6ο ΔΣ Κορίνκου 6ο ΔΣ Κορίνκου 12/κεςιο 2/κ ΔΣ Αγγελόκαςτρου 7/Θ ΔΣ Σοφικοφ ΔΣ Σοφικοφ 8/κζςιο 1/Θ ΔΣ Αγιονορίου 1/Θ ΔΣ Στεφανίου ΔΣ Κλζνιασ 6/κζςιο 3/Θ ΔΣ Κλζνιασ 2/Θ ΔΣ Σπακοβουνίου 9/Θ ΔΣ Χιλιομοδίου ΔΣ Χιλιομοδίου 12/κζςιο 2/Θ ΔΣ Καλεντηίου 4/Θ ΔΣ Βοχαΐκοφ ΔΣ Βοχαϊκοφ 6/κζςιο 1/Θ ΔΣ Καςτρακίου 8/Θ 2ο ΔΣ Νεμζασ 2ο ΔΣ Νεμζασ 12/κζςιο 4/Θ ΔΣ Μουλκίου Δ.Σ Αρχ.Σικυϊνασ-Μουλκίου 3/Θ ΔΣ Αρχ Σικυϊνασ 6/κζςιο 1/Θ ΔΣ Ραναριτίου 1/Θ ΔΣ Μάννασ ΔΣ Μάννασ 2/κεςιο 2/Θ ΔΣ Ριτςϊν 3/Θ ΔΣ Καμαρίου ΔΣ Καμαρίου 6/κζςιο

46 ΚΟΙΝΘΙΑΣ 3/Θ ΔΣ οηενϊν 5/Θ ΔΣ Δερβενίου ΔΣ Δερβενίου 6/κζςιο 1/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΓΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΚΟΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΚΟΙΤΣΑΣ- ΣΚΟΥΑΣ 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΥΩΝ 2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΑΥΩΝ 1/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΕΑΚΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΓΕΑΚΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 8/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΒΕΛΛΙΩΝ 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΕΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΝΙΑΤΩΝ 2/Θ Δ.Σ. ΑΡΙΔΙΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΙΑΤΩΝ 6/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΙΑΤΩΝ 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΕΑΡΟΛΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΝΕΑΡΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο 6/Θ ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ο 12/Θ ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9/Θ 12ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6/Θ 3ο ΔΗΜ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6/Θ 2ο ΔΗΜ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ 2ο 12/Θ ΔΗΜ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ 2/Θ ΔΗΜ ΜΑΑΘΟΡΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο 6/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2ο 12/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 7/Θ 2ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2/Θ ΔΗΜ ΡΟΑΣΤΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12/Θ 1ο ΔΗΜ ΜΑΝΗΣ 1ο 12/Θ ΔΗΜ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜ ΣΤ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΟΥ 1ο 12/Θ ΔΗΜ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ 12/Θ 1ο ΔΗΜ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ

47 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜ ΨΑΙΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΔΩΙΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΔΩΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΑΒΑΜΙΟΥ 12/Θ 3ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3ο 12/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΚΑΤΕΟΛΙΟΥ 1ο 7/Θ ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 7/Θ 1ο ΔΗΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑΣ 7/Θ ΔΗΜ ΘΟΥΙΑΣ 7/Θ ΔΗΜ ΘΟΥΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΚΟΥΦΑΣΙΟΥ 1ο 9/Θ ΔΗΜ ΡΥΛΟΥ 6/Θ 1ο ΔΗΜ ΡΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 2ο 6/Θ ΔΗΜ ΧΩΑΣ 6/Θ 2ο ΔΗΜ ΧΩΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΝΕΑΣ ΚΟΩΝΗΣ 4/Θ ΔΗΜ ΛΟΓΓΑΣ 4/Θ ΔΗΜ ΛΟΓΓΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΣΟΥΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ 5/Θ ΔΗΜ ΧΑΝΔΙΝΟΥ 4/Θ ΔΗΜ ΧΑΝΔΙΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜ ΧΥΣΟΚΕΛΛΑΙΑΣ 6/Θ ΔΗΜ ΧΑΑΚΟΡΙΟΥ 6/Θ ΔΗΜ ΧΑΑΚΟΡΙΟΥ 3/Θ Δ.Σ. Αιγιάλθσ Αμοργοφ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4/Θ Δ.Σ. Αιγιάλθσ Αμοργοφ 1/Θ Δ.Σ. Θολαρίων Αμοργοφ 3/Θ Δ.Σ. Στενισ Τινου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5/Θ Δ.Σ. Εξωμβοφργου Τινου 3/Θ Δ.Σ. Εξωμβοφργου Τινου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο 7/κ Δ.Σ. Ρόλεωσ Καλφμνου 1ο 12/κ Δ.Σ. Ρόλεωσ Καλφμνου 4ο 6/κ Δ.Σ. Ρόλεωσ Καλφμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8/Θ 3ο Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου 8/Θ 4ο Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου 3ο 12/Θ Δ.Σ Ρόλεωσ όδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8/Θ 5ο Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου 7/Θ 9ο Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου 5ο 12/Θ Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ Δ.Σ. Μεςοχωρίου Καρπάκου 1/Θ Δ.Σ. Σποϊν Καρπάκου 1/Θ Δ.Σ. Μεςοχωρίου Καρπάκου 1/Θ Δ.Σ. Ρυλϊν Καρπάκου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Πκουσ Καρπάκου 2/Θ Δ.Σ. Πκουσ Καρπάκου 1/Θ Δ.Σ. Βωλάδασ Καρπάκου

48 2/Θ Δ.Σ. Απερίου Καρπάκου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Αρκάςασ Καρπάκου 3/Θ Δ.Σ. Αρκάςασ Καρπάκου 2/Θ Δ.Σ. Μενετϊν Καρπάκου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2/Θ Δ.Σ. Ολφμπου Καρπάκου 2/Θ Δ.Σ. Διαφανίου Καρπάκου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. Διαφανίου Καρπάκου 1/Θ Δ.Σ. Γαλινθσ Νάξου 12/Θ 3ο Δ.Σ. Χϊρασ Νάξου 1/Θ Δ.Σ. Γλινάδου Νάξου 2/Θ Δ.Σ. Αγίου Αρςενίου 3ο 12/Θ Δ.Σ. Χϊρασ Νάξου 6/Θ Δ.Σ. Αγίου Αρςενίου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3/Θ Δ.Σ. Δαμαριϊνα Νάξου 2/Θ Δ.Σ. Χαλκείου Νάξου 1/Θ Δ.Σ. Χειμάρρου Νάξου 1/Θ Δ.Σ. Σαγκρίου Νάξου 1/Θ Δ.Σ. Μονισ Νάξου 6/Θ Δ.Σ. Δαμαριϊνα Νάξου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1/Θ Δ.Σ. Ημεροβιγλίου Θιρασ 12/Θ Δ.Σ. Φθρϊν Θιρασ 12/Θ Δ.Σ. Φθρϊν Θιρασ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΕΝΩΗ ΟΝΟΜΑ ΤΝΕΝΟΤΜΕΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/κ Νθπιαγωγείο Άνω Αλιςςοφ 1/κ Νθπιαγωγείο Κάτω Αλιςςοφ 1/κ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΡΑΝΑΓΙΑΣ 1/κ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 1/κ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΣΜΙΛΑ 1/κ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΡΕΛΟΡΙΟΥ Νθπιαγωγείο Κάτω Αλιςςοφ 2/κ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2/Θ ΝΗΡ/ΓΕΙΟ ΡΕΛΟΡΙΟΥ 2/Θ ΔΑΜΑΣ ΔΑΜΑΣ ΕΒΟΥ 2/Θ 13ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 2/Θ 12ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 1/Θ 21ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 2/Θ 24ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ 2/Θ 13ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 2/Θ 21ο ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣ 1/Θ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας Όλα τα ΣΚΕΔ ανά περιφέρεια και διεύθυνση εκπαίδευσης 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας 1. 52 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2. 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3. 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 12 0 2 1 0 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Γ/ΣΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 6 4 4 2 1 1 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 32 26 8 3 8 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 11 16 9 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60)

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60) -------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΑΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ----------- -------------------- «Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπ/κών υποχρεωτικής εκπ/σης στα νέα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα