ΦΕΚ 270Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΚ 270Δ"

Transcript

1 1337. Βιομηχανικό ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή παρουσιάζει υπερβάσεις σε σχέση με τις Οικοδομικές Άδειες η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το Το 1988 καθορίσθηκε ΖΟΕ με επιτρεπόμενες χρήσεις κατοικίας, κτηρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, γεωργικών αποθηκών, αντλιοστασίων, θερμοκηπίων, στεγάστρων, κτηρίων αποθηκών οριζοντίου ή κατακόρυφου τύπου (σιλό). Στις εγκρίνεται ΓΠΣ με προβλεπόμενη χρήση γης: «Πρόνοια - Κοινωφελείς λειτουργίες (Γηροκομείο)». Στο ΓΠΣ ορίζεται ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις επεκτάσεις και μέχρι την Πολεοδόμηση τους είναι οι προβλεπόμενες από τη ΖΟΕ με κατάργηση των χρήσεων γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργοπτηνοτροφικών κτηρίων και βιομηχανικών - βιοτεχνικών οχλουσών εγκαταστάσεων. Επίσης ορίζεται ότι υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τις προβλεπόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις παραμένουν και επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός, οι επισκευές κλπ. και η επέκτασή τους εντός των ορίων των γηπέδων τους, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο όχλησης δεν θα υπερβεί το επίπεδο μέσης όχλησης. Το εργοστάσιο σταμάτησε τη λειτουργία του το i. Επιτρέπεται η υπαγωγή όσων αυθαίρετων κατασκευών ολοκληρώθηκαν μετά το 1988 από τη στιγμή που με τη ΖΟΕ δεν προβλεπόταν βιομηχανική χρήση; ii. Οι αυθαίρετες κατασκευές θα συγκριθούν με τους όρους δόμησης του ΠΔ ΦΕΚ 270Δ /1985 αλλά για ποια χρήση; Ίσως με την πιο συμβατή π.χ. κτήρια αποθηκών οριζοντίου ή κατακόρυφου τύπου (σιλό) ; Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4178, επιτρέπεται η τακτοποίηση εφόσον η χρήση τους ΔΕΝ απαγορεύονταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Επομένως όσες αυθαίρετες κατασκευές έχουν γίνει πριν και με χρήση που επιτρέπονταν κατά τον χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας, μπορούν να τακτοποιηθούν. Η εγκύκλιος 4 στο εδάφιο 33 αναφέρει: iii) Τα γήπεδα που βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της Επικράτειας είναι εκτός εγκεκριμένου ρυµοτοµικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις ελέγχου ή προστασίας της περιοχής που να θέτουν όρους δόµησης, εφαρµόζονται οι όροι δόµησης που ορίζονται στο άρθρο 1 «Γενικές διατάξεις» του π.δ/τος της 24/ ( 270), είτε στα επόµενα άρθρα του ανάλογα µε τη χρήση. Επομένως θα δείτε αν θέτει όρους δόμησης η ΖΟΕ και αν όχι θα πείτε ΕΙΤΕ με το άρθρο 1 του Π.Δ. 24/ ΕΙΤΕ με τα επόμενα άρθρα Σε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών αναφέρεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του δώματος έχει την αποκλειστική χρήση όλης της ταράτσας ακόμα και του κλιμακοστασίου και μηχανοστασίου ανελκυστήρα! Με βάση την αναφορά αυτή μπορούν να τακτοποιηθούν στην ίδια δήλωση η αυθαίρετη προσθήκη της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η αυθαίρετη προσθήκη του Μηχ/σίου και καπνοδόχοι τζακιών άλλων διαμερισμάτων; Το πως έχει δοθεί η αποκλειστική χρήση του μηχανοστασίου είναι πράγματι περίεργο Ίσως δε μπορώ να καταλάβω ακριβώς το ερώτημα σας. Από τη στιγμή που είναι όλα σε κοινόκτητο χώρο (όχι όλα σε κοινόχρηστο), δε βρίσκω το λόγο να μην τα τακτοποιήσετε με μία δήλωση. Το ότι υπάρχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επηρεάζει την αναγκαιότητα αναζήτησης συναίνεσης Πρόκειται να μεταβιβαστεί (μειοψηφικό) ποσοστό νόμιμης ιδιοκτησίας από ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, τι ποσοστό ιδιοκτησίας βάζουμε σ αυτόν τον ιδιοκτήτη; Το ποσοστό του στην ιδιοκτησία, ή 100% (εννοώντας του μεταβιβαζόμενου ποσοστού της), με την ανάλογη επεξήγηση στα σχόλια; Γιατί αν βάλουμε πχ το 30%,θα πρέπει να αναφέρουμε και τον συνιδιοκτήτη με το ποσοστό του, κι επομένως θα χρειαστούν κι απ αυτόν συναινέσεις, υπεύθυνες. δηλώσεις κλπ...κι αν δεν συναινεί; Είναι λογικό να μη μπορεί να μεταβιβάσει κάποιος νόμιμη συνιδιοκτησία χωρίς συναίνεση του συνιδιοκτήτη; Όπως έχουμε πει κατά το παρελθόν η απαίτηση του συστήματος για ποσοστά ιδιοκτησίας 100%, μας οδηγεί στο μονόδρομο της πρώτης λύσης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δε θα αναφέρετε στην ειδική φόρμα τα ονόματα και ποσοστά υπόλοιπων συνιδιοκτητών από τη στιγμή που ΔΕ σας έχουν εξουσιοδοτήσει. Θα βάλετε 100% στον ιδιοκτήτη που σας εξουσιοδότησε και στα σχόλια ή/και τεχνική έκθεση θα γράψετε το πραγματικό του ποσοστό Έχω για ρύθμιση αυθαίρετο ανελκυστήρα σε τριώροφη οικοδομή, για την κατασκευή του οποίου έχει παραχωρηθεί χώρος από τα διαμερίσματα. Η ερώτηση μου είναι αν εκτός από την 1 λοιπή παράβαση που θα βάλω για τον αυθαίρετο ανελκυστήρα, θα πρέπει να βάλω και διαμερισμάτωση σε κάθε όροφο; Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξετε τις αλλαγές στα διαμερίσματα. Αν σας καλύπτει η Ε/Α23 της εγκυκλίου 3 (για το αν είναι παράβαση ή όχι), τότε απλά θα το δείξετε στο σχέδιο. Άλλως θα πρέπει να τακτοποιήσετε είτε με αναλυτικό, είτε με κατηγορία 3 (αν υπάρχει παραβάσεις του κτιριοδομικού). Γενικά δε «διαβάζω» στο ερώτημα σας διαφορετική διαμερισμάτωση. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ΔΕΝ έχει και μεγάλη σημασία αν τελικώς το ονομάσετε διαμερισμάτωση ή το τακτοποιήσετε (εφόσον απαιτείται τονίζω ξανά) με αναλυτικό. 1

2 1341. Υπάρχει «άδεια ανεγέρσεως οικοδομής» από Σταθμό Χωροφυλακής της «Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής» κοινότητας, για ανέγερση αποθήκης, το 1965, που με την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε άμεσα σαν κατοικία. Τότε το οικόπεδο ήταν εκτός οικισμού-δεν υπήρχε τότε χαρακτηρισμένος οικισμός. Το 1974 εκδόθηκε άδεια προσθήκης ορόφου για κατοικία (εντός οικισμού τότε πλέον) και στα σχεδία περιγράφεται ΚΑΙ το ισόγειο σαν κατοικία (κοιτών, κουζίνα, καθημερινό, χωλ). Μπορεί να θεωρηθεί η αλλαγή χρήσης της αποθήκης ως αλλαγή χρήσης προ ΓΟΚ 85 (ΔΟΚΚ ΥΠΕΧΩΔΕ εγκυκλιος 12Αρ πρ 17414/5.3.90); Οι δυο κατοικίες είναι ξεχωριστές, δηλώνονται ξεχωριστά στο Ε9 κι έχουν ξεχωριστό ρολόι Δ.Ε.Η.. Δεν έχει γίνει όμως σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Μπορούν να τακτοποιηθούν με ΜΙΑ δήλωση κατηγορίας 1 (καθώς υπάρχουν μικροαυθαιρεσίες και στον όροφο), αφού κατασκευάστηκαν και οι δυο προ ; (στο Ε9 αναφέρονται ως έτη κατασκευής 1965 και 1970, λανθασμένα προφανώς το δεύτερο, αλλά μπορεί να διορθωθεί.) Στη θέση σας θα τακτοποιούσα με ΜΙΑ δήλωση Σε βιοτεχνικό κτήριο βάσει Ο.Α. κατά το έτος 1980, διαπιστώθηκε αυθαίρετη προσθήκη κατ επέκταση και αλλαγή χρήσης αυτού. Συγκεκριμένα ο πρώην βιοτεχνικός χώρος διαχωρίστηκε και διαμορφώθηκε κατά το ήμισυ σε κατάστημα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του παρέμεινε ως βιοτεχνικός χώρος ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια έπαψε να λειτουργεί. Με βάση το νέο Παράρτημα Α (ΦΕΚ 39/Β/14) όπου γίνεται αναφορά για το είδος χρήσης (αφορά στο είδος της υφιστάμενης χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές ή στη χρήση με βάση την Ο.Α.)., ποια χρήση θα πρέπει να επιλέξουμε (3γ ή 3δ) κατά την ένταξη στο Νόμο της αυθαίρετης προσθήκης κατ επέκταση, η οποία συνενώθηκε λειτουργικά με τον πρώην βιοτεχνικό χώρο που σήμερα όμως βρίσκεται εκτός λειτουργίας; Στην αυθαίρετη προσθήκη, βλέπετε χρήση καταστήματος (Υπηρεσίες) και επομένως αυτή θα δηλώσετε Σε νόμιμο κτήριο με Ο.Α. διαπιστώθηκε αυθαίρετη υπερύψωση αυτού και αυθαίρετη προσθήκη κατ επέκταση. Λόγω μεταγενέστερης της Ο.Α. κατάτμησης του γηπέδου στο οποίο αυτή εκδόθηκε και σύμφωνα με το νέο Παράρτημα Α (ΦΕΚ 39/Β/14, για τις αυθαίρετες κατασκευές που εκτελέστηκαν καθ υπέρβαση της προβλεπόμενης δόμησης, της κάλυψης, του ύψους και της θέσης, προβαίνουμε στην επιλογή: «ΧΩΡΙΣ Ο.Α.». Επιλέγοντας όμως το παραπάνω, απενεργοποιείται η επιλογή της υπέρβασης δόμησης και κατά συνέπεια δηλώνοντας σε φύλλο καταγραφής την υπερύψωση του νομίμως υφιστάμενου κτηρίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής «χωρίς υπέρβαση» προκειμένου να υπολογιστεί το πρόστιμο με το συντελεστή 0,2 που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4178/13. Πως μπορεί να δηλωθεί σωστά στο σύστημα η υπερύψωση στη συγκεκριμένη περίπτωση; Επικοινωνήστε με το ΤΕΕ στο και περιγράψτε του το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι το «διορθώνουν» οι ίδιοι τους Σε ισόγειο κατάστημα έχει διανοιχθεί, κατά παράβαση της άδειας, οπή στην πλάκα οροφής υπογείου και έχει κατασκευαστεί κλίμακα που οδηγεί σε υπόγεια αποθήκη. Στα σχέδια της Ο.Α. η πρόσβαση στην υπόγεια αποθήκη γίνεται από το επίπεδο της οδού (και όχι μέσα από το κατάστημα). Επίσης ο χώρος που καταλάμβανε το κλιμακοστάσιο έχει καταληφθεί από το ισόγειο κατάστημα, αφού η κλίμακα δεν κατασκευάσθηκε στη θέση που προβλεπόταν. Δεδομένου ότι και οι δύο ιδιοκτησίες είναι του ίδιου ιδιοκτήτη και θα γίνει μια δήλωση και για τις δύο, θα μπορούσε η μετακίνηση της θέσης της κλίμακας και η λειτουργική συνένωση των δύο ιδιοκτησιών να δηλωθούν ως μία παράβαση που υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό; Τέλος, η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικίες, για τη δήλωση που αφορά στο ισόγειο κατάστημα θα γίνει σύνταξη ΔΕΔΟΤΑ ή ΜΣΕ; Από τη στιγμή που η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικίες θα συνταχθεί ΔΕΔΟΤΑ. Επιτρέπεται η κοινή δήλωση άνω της μίας Ο.Ι Η παρ. 2στ του αρθ. 2 του Ν. 4178/13 αναφέρει ότι απαγορεύεται η υπαγωγή «Σε δάσος σε δασική ή αναδασωτέα έκταση». Αυθαίρετη προσθήκη που έχει γίνει σε παλαιά προ του έτους 1955 κατοικία η οποία βρίσκεται σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως ιδιωτική δασική από το έτος 1969 (ως βοσκότοποι και γεωργοδενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις), τα οποία κτίσματα βρίσκονται στο καλλιεργούμενο τμήμα της έκτασης, μπορεί να ενταχθεί στο νόμο η εμπίπτει στην απαγόρευση της παραπάνω διάταξης; Ένα συμβόλαιο μπορεί να κατοχυρώνει την ιδιοκτησία αλλά δεν αλλάζει το δασικό χαρακτήρα της έκτασης... 2

3 1346. Στο ισόγειο οικοδομής υπάρχουν 2 καταστήματα (ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες). Εκτός από διάφορες άλλες αυθαιρεσίες που έγιναν στο ένα κατάστημα που αποτελεί και αντικείμενο δήλωσης στο Ν.4178/13, διαπιστώθηκε η επικοινωνία των δύο καταστημάτων μέσω εσωτερικού ανοίγματος. Επίσης αντίστοιχο εσωτερικό άνοιγμα υπάρχει μεταξύ του υπό ένταξη καταστήματος και ενός καταστήματος που κείται όμως σε όμορο οικόπεδο (άλλη ιδιοκτησία). Σύμφωνα με τα παραπάνω: i. Α1. Πέραν των άλλων αυθαιρεσιών που θα δηλωθούν, θα πρέπει να δηλωθεί απαραίτητα και η προαναφερόμενη επικοινωνία των δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση νομιμότητας και γιατί; Η παρ. 10 του άρθρου 23 του Ν.4178/13 αναφέρεται μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα οποία εξειδικεύονται στην Εγκ 4/13 ii. Α2. Μήπως η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με την παρ 9β του άρθρου 6 του Ν.4030/11 ή και με την περίπτωση ιθ (εσωτερικές διαρρυθμίσεις) της παρ.2 του άρθρου 4 του ΝΟΚ; iii. Β1. Ομοίως θα πρέπει να δηλωθεί και η αντίστοιχη επικοινωνία του καταστήματος με το άλλο κατάστημα που κείται εντός ξεχωριστού όμορου οικοπέδου και από πού προκύπτει ότι επιτρέπεται αυτό από το Νόμο; iv. Β2. Μήπως η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, όπως περιγράφεται στην παρ 2β του άρθρου 2 της υπ αριθμ /13 (ΦΕΚ 2605/Β/13) απόφασης (λειτουργική συνένωση χώρων); Η λειτουργική συνένωση χώρων, επιτρέπεται ακόμα και για χώρους όμορων οικοπέδων. Δείτε ΝΟΚ άρθρο 23 παράγραφος, Υ.Α / και 13451/ Από τη στιγμή που επιτρέπεται (η λειτουργική συνένωση) είτε θα πρέπει να προβείτε σε νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης είτε να τακτοποιήσετε. Το αν θα το δηλώσετε με διαμερισμάτωση, αναλυτικό (είμαι αυτής της άποψης) ή δε θα το δηλώσετε γιατί θα κρίνετε ότι δεν αποτελεί αυθαιρεσία (διαφωνώ) είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς που έχετε όλα τα στοιχεία μπροστά σας Σε οικόπεδο επιφάνειας 352τ.μ. εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 έχουν συσταθεί δύο κάθετες ιδιοκτησίες (1) & (2) κατά το έτος Κύριοι αυτών είναι η σύζυγος της (1) από το 1982 και της (2) ο σύζυγος από το Το 1987 εκδόθηκε άδεια διώροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστησα & όροφος κατοικία, στο όνομα του συζύγου, ιδιοκτήτη της κάθετης ιδ/σιας (2) ως και αναθεώρηση της εκδοθείσας άδειας ως προς την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη. Στην εκδοθείσα αρχική άδεια ως και στην αναθεώρηση αυτής, το οικόπεδο από άγνοια των ιδιοκτητών δηλώθηκε ενιαίο και από αμέλεια κατά τον έλεγχο οι άδειες εκδόθηκαν σε ενιαίο οικόπεδο. Αποτέλεσμα του παραπάνω λάθους που προφανώς έγινε χωρίς πρόθεση, είναι η ανεγερθείσα οικοδομή να καταλαμβάνει χώρο και των δύο καθέτων ιδιοκτησιών. Πως μπορεί το υπάρχον πρόβλημα να τακτοποιηθεί στα πλαίσια του Ν.4178/2013 προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες και να εκδοθεί η βεβαίωση νομιμότητας ώστε να μπορούν να μεταβιβάσουν την οικοδομή στα τέκνα τους; Συγκεκριμένα : i. To τμήμα της οικοδομής που βρίσκεται εντός της κάθετης ιδιοκτησίας της συζύγου (κάθετη ιδ/σια 1) θεωρείται αυθαίρετο παρ όλο που κτίσθηκε με νόμιμη άδεια; και αν ναι θα υπολογιστεί με συντελεστή οικοδομικής άδειας (ναι) ή (όχι); ii. Το τμήμα της οικοδομής που βρίσκεται εντός της κάθετης ιδιοκτησίας του συζύγου (κάθετη ιδ/σια 2) στo όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια θεωρείται νόμιμο; iii. Επειδή στον όροφο έχω χρήση κατοικίας Ε=143,64 τ.μ. και στο ισόγειο χρήση καταστήματος Ε=147,53 τ.μ. τι συντελεστή θα βάλω στο είδος χρήσης; iv. Η ρύθμιση στο Ν.4178/2013 θα γίνει στο όνομα και των δύο συζύγων ή διαφορετικά; Έχετε ένα κτίριο που έχει οικοδομηθεί βάσει άδειας η οποία ΔΕΝ έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. Επομένως το κτίριο υφίσταται νόμιμα. Τα ιδιοκτησιακά θέματα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστούν από συμβολαιογράφο και δικηγόρο. Εσείς θα τακτοποιήσετε με επικρατούσα χρήση καταστήματος και ως ιδιοκτήτες στη θέση σας θα έβαζα και τους δύο Αποθήκη που πληροί τα γεωμετρικά μεγέθη της παρ. ιγ της κατηγορίας 3 αλλά παραβιάζει πλάγια απόσταση μπορεί να θεωρηθεί ως μικρή παράβαση ; Ναι, δεν προκύπτει από κάπου το αντίθετο Σε μεταλλικό στέγαστρο κάτωθεν του οποίου έχουν τοποθετηθεί επαγγελματικά ψυγεία εκτός από την τακτοποίηση του στεγάστρου ως πολεοδομική παράβαση υποχρεωνόμαστε τα επαγγελματικά ψυγεία που είναι μη πακτωμένα να τα υπολογίσουμε ως δόμηση; Το βρίσκω υπερβολικό. Στη θέση σας ΔΕ θα τακτοποιούσα τα μη πακτωμένα ψυγεία. 3

4 1350. Περίπτωση οικοπέδου με κτίσμα που βρίσκεται στο στάδιο του σκελετού με σύσταση οριζοντίων συνιδιοκτησιών εντός οικισμού με οικοδομική άδεια του Οι παραβάσεις που σημειώνονται είναι αποκάλυψη του μισού υπογείου και τμήμα του κτιρίου (μια γωνία) βρίσκεται εντός αποστάσεων Δ (όχι γιατί μετακινήθηκε το κτίριο, αλλά γιατί οι διαστάσεις του οικοπέδου που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της άδειας δεν είναι σωστές (με μικροδιαφορές όμως ). Δεν χάνεται η αρτιότητα από αυτό. Η ερώτηση αφορά στο εξής: i. οι οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν επαφή ούτε με το ξεμπάζωμα, ούτε με το τμήμα που βρίσκεται εντός απόστασης Δ μπορούν να πάρουν βεβαίωση για μεταβίβαση; Ως προς τις διαστάσεις είναι ίδιες με την οικοδομική άδεια και από τη μεριά τους τηρούνται οι αποστάσεις Δ από τα όρια. ii. εφόσον το i ισχύει, οι νόμιμες οριζόντιες ιδιοκτησίες μπορούν να βγάλουν άδεια αποπεράτωσης (ο σκελετός έχει τελειώσει αλλά η άδεια του 1992 δεν πήρε παράταση και έληξε) χωρίς να τις επηρεάζουν οι παραβάσεις των υπολοίπων οριζοντίων ιδιοκτησιών; iii. εφόσον το i δεν ισχύει, τη δήλωση στο νόμο για τακτοποίηση των παραπάνω πρέπει να την κάνουν οι ιδιοκτήτες όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου; Έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά το παρελθόν ότι τα θέματα έκδοσης βεβαίωσης μεταβίβασης ΔΕ μπορούν να απαντηθούν μέσω του συγκεκριμένου δίαυλου. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέπει την πραγματικότητα. Κάθε λάθος από μέρους μας μπορεί να στοιχίσει. Γενικά, η έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης μπορεί να γίνει ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Τυχόν αυθαιρεσίες σε κοινόκτητα τμήματα ή/και σε άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες ΔΕΝ επηρεάζουν την έκδοση αυτής. Το είχαμε «κουβεντιάσει» και κατά το παρελθόν. Γνώμη μου είναι ότι η άδεια αποπεράτωσης προϋποθέτει δήλωση / τακτοποίηση του συνόλου των αυθαιρεσιών. «Οριακά» (ας μου επιτραπεί η έκφραση) θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αποπεράτωση εργασιών μόνο εντός της Ο.Ι. και όχι στα κοινόκτητα μέρη Δηλώσεις μπορούν να γίνουν από τους ιδιοκτήτες για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία για τις ιδιοκτησίες τους. Για τα κοινόχρηστα μέρη απαιτείται σύμφωνη γνώμη του ποσοστού που προβλέπεται στον κανονισμό. Ο 4178 δίνει την δυνατότητα κοινής δήλωσης για άνω της μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας Οικοδομική άδεια εκδόθηκε για βιομηχανικό κτήριο διαστάσεων 125μ.x32μ. Στη συνέχεια εκδόθηκαν άδειες για ανέγερση άλλων κτηρίων εντός του γηπέδου, οι φάκελοι των οποίων έχουν απολεσθεί. Στα στελέχη των νέων αδειών το αρχικό κτήριο αναγράφεται με διαστάσεις 145μ. Χ 32μ. όπως είναι στην πραγματικότητα και όπως εμφανίζεται και στα σχέδια Αδειών λειτουργίας από Νομαρχία. Μπορεί να θεωρηθεί ολόκληρο το κτήριο αυτό ως νομίμως υφιστάμενο; Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.Ο.Κ., ένα κτίριο είναι νόμιμο ή θεωρείται νομίμως υφιστάμενο όταν: i. Έχει ανεγερθεί βάσει άδεια ii. Έχει νομιμοποιηθεί iii. Αν έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης δυνάμει του 1337 ή του Έχει και άλλες περιπτώσεις όπως π.χ. αν προϋφίσταται της κ.λπ.. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, το ότι απλώς αναφέρεται σε μεταγενέστερη άδεια, ΔΕ καλύπτει την νομιμότητα. Ίσως είναι ψιλά γράμματα και στην πραγματικότητα κανείς να μην αναζητήσει την ύπαρξη ή όχι της άδειας όταν αναφέρεται στην τελευταία εκδοθείσα άδεια Containers σε εταιρεία Cargo (εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων) όπου ανά τακτά διαστήματα μεταφέρονται και τοποθετούνται κοντέινερ για μικρά χρονικά διαστήματα και όσες ημέρες διαρκεί η φορτοεκφόρτωση και εκφόρτωση του κατά την έκδοση βεβαίωσης του κτιρίου που διαπιστώθηκαν containers που προορίζονται για φορτοεκφόρτωση και εκφόρτωση εάν μπορώ να εκδώσω βεβαίωση του Ν.4178/2013; Τα containers που χρησιμοποιούνται για φορτοεκφόρτωση και τα «containers» που έχουν γίνει σπίτια, κάνουν (να το πούμε λαϊκά) μπαμ Σε δήλωση του Ν.4178/13 που θα επιλέξουμε Προς έκδοση Ο.Α., επιτρέπεται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να εκδοθεί η Ο.Α. για διάφορους λόγους, να αλλάξουμε τη δήλωση εντός της 3ετίας σε Προς ρύθμιση ; Σε καταφατική περίπτωση μπορούμε να ζητήσουμε την εξόφληση του προστίμου μειωμένο κατά 20% που προβλέπει ο Νόμος; Σύμφωνα με τον 4447/2016 η διάρκεια έκδοσης άδειας νομιμοποίησης έχει γίνει 4 έτη. Αν διαπιστωθεί ότι δε μπορεί να εκδοθεί άδεια και είναι ενεργός ο νόμος (είτε κάποιος αντίστοιχος) τότε μπορεί να γίνει η αλλαγή, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτου. 4

5 1354. Κτίσμα σε εκτός σχεδίου οικόπεδο 4000τμ, εντός ζώνης οικισμού. Δύο ιδιοκτήτες, ο πρώτος 75% και ο άλλος 25%.Ο πρώτος πληροί τις προϋποθέσεις για κύρια και μοναδική κατοικία. Ο άλλος όχι. Στην άδεια είχα ισόγειο κατοικία 200τμ, υπόγειο με βοηθητικούς χώρους (αποθήκες) επίσης 200τμ.Στην πράξη το κτίσμα μετακινήθηκε χωρίς παραβίαση πλαγίων αποστάσεων. Η επικάλυψη του πραγματικού περιγράμματος με το εγκεκριμένο της άδειας είναι 100τμ.Άρα έχω 100τμ με Υ.Κ. και Υ.Δ. σε ισόγειο και υπόγειο. Το υπόγειο ξεμπαζώθηκε από την μία πλευρά και δεν μπορεί πλέον να πάρει μειωτικό συντελεστή για τα 100τμ.Έχω επίσης αυθαίρετη ισόγεια βοηθητική αποθήκη 30τμ. Υπολογισμός προστίμου ισογείου: 1o Φ.Κ. για τον πρώτο ιδιοκτήτη για τα 70τμ από τα 100τμ της υπέρβασης που αποτελούν κύρια και μοναδική κατοικία λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. 2o Φ.Κ. για τα υπόλοιπα 30τμ από τα 100τμ της υπέρβασης 3ο Φ.Κ. για την ισόγεια αποθήκη για τον πρώτο ιδιοκτήτη για τα 22,50τμ (75%Χ30τμ) που παίρνουν τον ίδιο συντελεστή κύριας και μοναδικής κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. 4ο Φ.Κ. για την ισόγεια αποθήκη για τον δεύτερο ιδιοκτήτη για τα 7,50τμ (25%Χ30τμ) λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Υπολογισμός προστίμου ισογείου: 5o Φ.Κ. για τα 100τμ χωρίς μειωτικό συντελεστή (δεν είναι πλέον υπόγειο από την μία πλευρά). Δεν έχει νόημα να \'σπάσω\' το υπόγειο σε ένα Φ.Κ. ανά ιδιοκτήτη μιας και ο πρώτος δεν μπορεί να δώσει τον μειωτικό συντελεστή κύριας και μοναδικής κατοικίας στα τετραγωνικά που του αντιστοιχούν στο υπόγειο (τα έχει εξαντλήσει στο ισόγειο) ή μήπως μπορεί γιατί το υπόγειο είναι βοηθητικός χώρος όπως η ισόγεια αποθήκη? 6o Φ.Κ. για το ξεμπάζωμα του υπογείου. Τι λέτε; Είναι σωστός ο υπολογισμός; Στο υπόγειο τι από τα δύο είναι το σωστό; Δε μπορώ να παρακολουθήσω την αριθμητική. Το πιθανότερο είναι να κάνω λάθος. Επίσης δεν είναι η λογική της διαδικασίας αυτή. Γενικά: Ελέγξετε αν μπορεί να γίνει χρήση της παραγράφου Γ.ιε του άρθρου 9. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι μειώσεις εφαρμόζονται κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αφορά τον ιδιοκτήτη που δικαιούται της μείωσης. Το ότι έχει αποκαλυφθεί το ισόγειο ΔΕΝ αποτελεί από μόνο του λόγω να απολεσθεί ο μειωτικός συντελεστής. Αν έχει υλοποιηθεί η εγκεκριμένη υπόγεια στάθμη, έχετε δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσετε Σε εκτός σχεδίου επί Επαρχιακής οδού έγινε η ανέγερση διώροφου κτιρίου για κατάστημα ισογείου 336,00 τ.μ. και γραφείο ορόφου 168,00 τ.μ. σε γήπεδο που δημιουργήθηκε βάσει τίτλου κατάτμησης το 1987 λαμβάνοντας υπόψη η πολεοδομία ένα έγγραφο (το οποίο με τη σειρά του επικαλείται μια ένορκη βεβαίωση μαρτύρων) από τον Αντιδήμαρχο(!) ότι το αγροτεμάχιο προϋπάρχει του Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο όλος ο πρώτος όροφος έχει αλλάξει χρήση σε δύο κατοικίες με κλείσιμο δύο Η/Χ 25 τ.μ. ενώ υπάρχουν και λοιπές αυθαιρεσίες (πατάρι καταστήματος και παραβάσεις αναλυτικού προϋπολογισμού). Έχοντας διαβάσει την Ε/Α 89 για τον συντελεστή αλλαγής χρήσης και επειδή θεωρώ ότι πρέπει να δηλώσω ΟΧΙ στην οικοδομική άδεια, πώς μπορώ να το κάνω συμφωνώντας και με το εδάφιο 38 της εγκυκλίου 4, που λέει ότι πρέπει να δηλώσω με οικοδομική άδεια; Θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίσω διαφορετικά τη συγκεκριμένη περίπτωση; Θα δηλώσετε ΟΧΙ εφόσον η κατάτμηση έγινε μετά την έκδοση άδειας. Το πώς δημιουργήθηκε το οικόπεδο και οι τίτλοι του ΔΕ σας ενδιαφέρουν Ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος κατά το διάστημα το οποίο είχε την ψιλή κυριότητα κατασκεύασε αυθαίρετο καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας την οποία είχε εκδώσει. προσφάτως και πριν την έναρξη του νόμου περί αυθαιρέτων μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στο υιό του παρακρατώντας την επικαρπία. Σήμερα δεδομένου του ότι ήτανε ο υπαίτιος της κατασκευής του αυθαιρέτου και έχοντας την επικαρπία του ακινήτου δύναται να το δηλώσει με σύμφωνη γνώμη του υιό του αξιοποιώντας το μειωτικό συντελεστή λόγω της αναπηρίας. Η διαγραφή των φράσεων στην ερώτηση έγινε από εμένα. ΔΕΝ παίζει κάποιο ρόλο αν είναι υπαίτιος ή όχι. Έχω αναπτύξει την άποψη μου κατά το παρελθόν ότι μπορεί να γίνει χρήση μειωτικών συντελεστών από τον επικαρπωτή. Δεν απαγορεύεται από τον νόμο. Η «αντίθετη» σχολή ισχυρίζεται ότι ιδιοκτήτης είναι ο ψιλός κύριος. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι εφόσον ο επικαρπωτής «νέμεται» την ιδιοκτησία, πληρώνει φόρο (σε αναλογία με τον ψιλό), τυχόν ενοίκια δηλώνονται ως δικά του έσοδα κ.λπ., μπορεί να το δηλώσει (με τη σύμφωνη γνώμη του ψιλού) και να κάνει χρήση των μειωτικών συντελεστών. 5

6 1357. Παρακαλώ να διευκρινιστεί σε ό,τι αφορά το ποσοστό υπερβασης 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης, εφαρμόζεται: i. Επί των επιτρεπόμενων όρων δόμησης; ii. iii. iv. Επί των υπαρχόντων δομημένων επιφανειών; Στο σύνολο της υπάρχουσας δόμησης τα αυθαίρετα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των επιτρεπόμενων; Δηλαδή αν ένα οικόπεδο χτίζει 100μ2 και εντός αυτού υπάρχουν νόμιμα 80μ2, τα αυθαίρετα μπορεί να είναι 30μ2 ((100+(100*10%))=110 επομένως =30μ2 αυθαίρετα ή τα αυθαίρετα μπορούν να είναι έως 10% στο σύνολο τους ήτοι εώς 10μ2; Σε περίπτωση οικοπέδου που χτίζει για παράδειγμα 100μ2 και εντός του οποίου υπάρχει μόνο κτίσμα αυθαίρετο 50μ2, μπορεί να ενταχθεί στο νόμο ή το αυθαίρετο μπορεί να είναι εώς 10μ2; Λογικά μπορεί να ενταχθεί αφού μπορεί να νομιμοποιηθεί με έκδοση οικοδομικής αδείας. Είναι μία κακογραμμένη διάταξη του νόμου που χρήζει διευκρίνησης. Εύκολης διευκρίνησης. Το ότι ΔΕΝ έχει δοθεί, χρήζει. ερμηνειών. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να ισχύει το iii. Επίσης βάλτε στην σκέψη σας τον ορισμό της νέας ανεξάρτητης κατασκευής όπως αυτή δίνεται στην εγκύκλιο Προσπαθώ να ερμηνεύσω το άρθρο 8 του νόμου. Ειδικά για τις περιπτώσεις που η χρήση δεν επιτρέπεται ή δεν επιτρεπόταν εκτιμώ ότι το άρθρο 8 - Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση δεν αποτελεί απαγόρευση υπαγωγής. Άλλωστε οι περιπτώσεις για τις οποίες απαγορεύεται η υπαγωγή καλύπτονται από το άρθρο 2 - Απαγόρευση υπαγωγής και όχι το άρθρο 8. Ο Ν.4178/13 παρέχει στον αιτούντα/ιδιοκτήτη δύο πράγματα: α) την δυνατότητα μεταβίβασης (σύστασης εμπράγματου δικαιώματος) και β) την αναστολή επιβολής κυρώσεων (περαιτέρω πρόστιμα ή/και κατεδάφιση) για 30 χρόνια. Εκτιμώ ότι στις περιπτώσεις που ενεργοποιείται το άρθρο 8 (όταν δηλαδή κατά τα χρονικώς οριζόμενα σ αυτό η αυθαίρετη χρήση δεν επιτρέπεται ή δεν επιτρεπόταν), τότε α) μπορούμε μεν να υπάγουμε την ιδιοκτησία ώστε αυτή να μπορεί να μεταβιβαστεί αλλά β) δεν μπορούμε να "καρπωθούμε" την αναστολή από την επιβολή των κυρώσεων. Τούτο βέβαια είναι κάτι που πιθανώς "μεταβιβάζεται" στον επόμενο ιδιοκτήτη μαζί με το ακίνητο. Παρακαλώ για την άποψή σας. Διαφωνώ και παρακαλώ να ΜΗΝ ενεργήσετε ποτέ κατά τον τρόπο που περιγράφετε. Το άρθρο 8 βάζει στην διαδικασία τακτοποίησης και την παράμετρο της χρήσης. Όπως περιγράφεται. Αν ΔΕ σας καλύπτει καμία από τις περιπτώσεις, ΔΕ μπορείτε να ενταχθείτε. ΔΕ μπορείτε να κάνετε χρήση του ΔΕ μπορείτε να κάνετε δήλωση Στο άρθρο 16 του Ν. 4178/2013 (Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων του Δημοσίου), στις παρ. 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1ζ, 1η, και 1θ περιγράφονται οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις για την τακτοποίηση των οποίων απαιτείται αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση και δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο, πλην της περίπτωσης θ, όπου καταβάλλεται παράβολο. Στην συνέχεια στην παρ. 2 αναφέρεται ότι στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος υπάγονται «Λιμενικές εγκαταστάσεις παντός είδους και κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, που ανήκουν σε δημόσια αρχή». Στην παρ. 2 δεν αναφέρει όμως αν για τις κατασκευές αυτές καταβάλλεται ή όχι παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο. Επειδή από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.) μου έχει ανατεθεί η τακτοποίηση εγκαταστάσεων αντισφαίρισης και λοιπών κατασκευών στην Χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας ερωτώ: Ο ΟΛΗΓ θα επιβαρυνθεί με παράβολο και πρόστιμο για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών; Το άρθρο 16 χρήζει (σιγά σιγά θα πρέπει να βάζουμε τον αόριστο) ερμηνειών Για να μη μπερδευτούμε θα πω ότι πρόστιμο ΔΕ πληρώνουν μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Δείτε λοιπόν αν ο ΟΛΗΓ Α.Ε. ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις α-θ της παραγράφου 1 του άρθρου Σε διαμέρισμα που οι παραβάσεις του έχουν τακτοποιηθεί με το Ν3843/10 μπορεί εκδοθεί βεβαίωση του Ν4178/13 ή πρέπει να δηλωθεί οπωσδήποτε με το Ν4178/13 με συμψηφισμό προστίμου; Το ρωτάω γιατί ο νόμος αναφέρει (άρθρο 1 παρ 2στ) ότι εξαιρούνται οι χώροι για τους οποίους έχει περατωθεί η διαδικασία του Ν3843/10 για χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτόν και υπό τις προϋποθέσεις του Ν4178/13. ΔΕ χρειάζεται νέα υποβολή. Μπορεί να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης. Πάντα λέω όμως ότι καλό είναι να εξεταστεί πλέον με ωριμότητα και έχοντας το εργαλείο 4178, αν ήταν σωστή η τακτοποίηση με τον 4178, ελέγχοντας τον «εγκεκριμένο κτιριακό όγκο». 6

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

575. 1990 1994 1951. Η

575. 1990 1994 1951. Η 556. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο 982. Σε οικόπεδο χωρίς οικοδομική άδεια υπάρχουν ισόγεια κατοικία 52,00τ.μ πριν το 83, ισόγεια αποθήκη από πέτρα και χώμα 48,00τ.μ πριν το 75, κοτέτσι 7,25τ.μ πριν το 83, διαμορφώσεις στον περιβάλλον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση.

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση. 866. Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με το εάν το ακόλουθο εδάφιο που προσετέθη με την παράγραφο 3ε του άρθρου 30 του Ν.4067/2012 στην παρ.18 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και αναφέρει τα εξής: «Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83:

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83: 836. Οικόπεδο που τέμνεται από το όριο Παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, με Κτίσμα προ 1955, (αυθαίρετο) Ανεξάρτητο Κτίσμα (αποθήκη και λουτρό) 16τ.μ. κατασκευής 1997 σε απόσταση 0,30-0,60

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α',

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α', 948. Οι αμοιβές για τις μελέτες που μπορεί να χρειαστούν στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης με συμψηφισμό προστίμου αυθαιρέτου (Άδεια Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κτλ), καθώς και οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012 887. Σε οικόπεδο εντός οικισμού και χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή με παλαιότητα από 01/01/2004 έως 28/7/2011, καθ' υπέρβαση της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας με υπέρβαση δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η 777. Σε αυθαίρετο, το οποίο έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχουν ολοκληρωθεί οι Α και Β φάσεις, είναι δυνατόν να δοθεί βεβαίωση με τα υπάρχοντα σχέδια, χωρίς να προηγηθεί τακτοποίηση - ρύθμιση με τον

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΠΣ Ν.4178/2013

ΓΠΣ Ν.4178/2013 1139. Θεωρείτε ότι η υπέρβαση πλαγίων αποστάσεων, μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά; Δηλαδή, δύναται να διαχωριστεί η επιφάνεια που παραβιάζει τις αποστάσεις σε δύο εμβαδά, και να συμπληρωθούν δύο φύλλα καταγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

, , ) ) / ) Α

, , ) ) / ) Α 1087. Σε τριώροφο κτήριο οροφοδιαμερισμάτων κατοικιών εντός σχεδίου πόλεως με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,00 μέτρα (κατά Γ.Ο.Κ 1955 τότε και σήμερα) και με άδεια οικοδομής έτους 1968 και ολοκλήρωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και

1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και 1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και αυθαιρεσίες που έχουν γίνει πριν την 31-01-1983. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

1317. Πυλωτή 69 τμ «έκλεισε» το 2003 σε ενιαίο κλειστό χώρο (γκαράζ - αποθήκη). Με οριζόντια σύσταση του 2004 αναφέρεται ως κλειστός χώρος στάθμευσης.

1317. Πυλωτή 69 τμ «έκλεισε» το 2003 σε ενιαίο κλειστό χώρο (γκαράζ - αποθήκη). Με οριζόντια σύσταση του 2004 αναφέρεται ως κλειστός χώρος στάθμευσης. 1314. I kκατεδάφιση αποθήκης προ 28/7/2011 σε δασική έκταση πως κατεδαφίζεται; i. με έκδοση άδειας; ii. με δήλωση ανάληψης επίβλεψης από μηχανικό; iii. αυτενεργούντες; Η δήλωση ανάληψης επίβλεψης από μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους;

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους; 615. Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1983 (08/03/1983), η οποία βρίσκεται εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια πάνω από την πλάκα της οροφής του πρώτου ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ.

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ. 909. Σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων εκτός σχεδίου, εντός ζώνης έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια το 2010 η οποία είναι σε ισχύ ακόμη λόγω των συνεχών παρατάσεων χωρίς να έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός του

Διαβάστε περισσότερα

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή 1210. Το άρθρο αναφέρει ότι εάν ένας από τους συνιδιοκτήτες υποβάλλει αίτηση για τακτοποίηση αυθαίρετων τότε πρέπει να γίνει και προσύμφωνο μεταξύ των ιδιοκτητών. εάν όμως γίνει αίτηση από όλους τότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

< ) % 3. Η

< ) % 3. Η 1296. Σε συνέχεια της τοποθέτησής σας επί της Ε/Α 1288, θα ήθελα να διευκρινιστούν καλύτερα τα παρακάτω: i. Σύμφωνα με τους όρους δόμησης ενός οικισμού, προκύπτει ότι η στέγη είναι υποχρεωτική, με μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36 111207 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 2/ (ΦΕΚ138Δ

Π.Δ 2/ (ΦΕΚ138Δ 1015. Πρόκειται για υπαγωγή τριώροφης οικοδομής, η οποία έχει τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες. Συμφωνούν και οι τρεις σε ότι αφορά στην υπαγωγή, μόνο που οι δύο εξ αυτών θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ ενώ ο τρίτος

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

/ / Η

/ / Η 1106. Στην ερωτοαπάντηση 1061, τα 30μ2 βοηθητικού κτίσματος θα μετρήσουν για τον υπολογισμό της κατηγορίας αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 παρ 16 «Για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Δεν υπάγονται στο νόμο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ TETAΡΤΗ 0 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Oλο το σχέδιο για τα Μειώσεις προστίµων έως και 85% για τις ευπαθείς οµάδες. Aύξηση των δόσεων καταβολής προστίµων από 48 σε 60.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Η διάταξη της παρ. 6β, του άρθρου 24 για τις παραβάσεις µέχρι 20 τµ είναι υποχρεωτική ; > Είναι υποχρεωτική, αν είναι η µοναδική παράβαση. 4. Ηµιϋπαίθριος χώρος, που δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» διανεμεται δωρεαν με τον ελευθερο τυπο

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Ιουνίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.1071036/258/Γ0013 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)-ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με :

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με : Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενημερωμένο με : -Εγκύκλιο 3 (1/ 10 /2013) Κεφάλαιο Α - Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. -Εγκύκλιο 4 (3/ 12/ 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εποµένως για να αφαιρεθεί ο συντελεστής των υπαρχόντων κλιµακοστασίων πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για προσθήκη.

Εποµένως για να αφαιρεθεί ο συντελεστής των υπαρχόντων κλιµακοστασίων πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή για προσθήκη. 130202 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΕΜΠΕΣΗ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 7 ΦΕΒΡ ΕΡΩΤΗΜΑ.1. Υπάρχει διώροφη οικοδοµή (κατάστηµα -κατοικία)ύψους 7,50 µ. µε οικ. άδεια του '73.Στο υπάρχον κτίριο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες κ αφαιρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το προτεινόμενο ΓΠΣ Παπάγου. Είναι μόνο 20%;

Μείωση συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το προτεινόμενο ΓΠΣ Παπάγου. Είναι μόνο 20%; Μείωση συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το προτεινόμενο ΓΠΣ Παπάγου. Είναι μόνο 20%; Αυτές τις μέρες γίνονται συζητήσεις για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παπάγου που σύντομα θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 273 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα