ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ *Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό Συνοδευτική Επιστολή: οδηγίες σύνταξης προς δημοσιευμένη αγγελία - οδηγίες σύνταξης προς αδημοσίευτη αγγελία / εκδήλωση ενδιαφέροντος. Υποδείγματα συνοδευτικής επιστολής.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία χρονική περίοδο παρατηρείται ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για απασχόληση στο εξωτερικό εκ μέρους των φοιτητών στα πλαίσια είτε σταθερής απασχόλησης είτε πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus το οποίο ως υπηρεσία έχει όχι μόνον ενσωματωθεί στα ΑΕΙ της χώρας αλλά έχει πλέον και αφομοιωθεί στην φοιτητική κοινότητα ως + για το βιογραφικό τους σημείωμα είτε στην εκπαίδευση είτε στην επαγγελματική τους απασχόληση. Με γνώμονα λοιπόν την αυξημένη ανάγκη των φοιτητών για επαγγελματική κινητικότητα αλλά και παροχή ειδικής και συγκροτημένης πληροφόρησης για την απασχόληση στο εξωτερικό, αποφασίστηκε να συνταχθεί ο παρόν οδηγός για την άρτια πληροφόρηση των ωφελούμενων του προγράμματος. Ο παρών οδηγός δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφόρησης σε όσους είτε έχουν είτε δεν έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδικούς καταρτισμένους συμβούλους. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει τους συμβούλους οι οποίοι δρούν καταρτισμένα και εξατομικευμένα κατά περίπτωση και έχοντας εικόνα των αναγκών του πληθυσμού στον οποίο και απευθύνονται. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την πολυεπίπεδη ανάγκη των υποψηφίων για τεχνική συμβουλευτική σε επίπεδο διαχείρισης καριέρας και επαγγελματικών επιλογών, δημιουργήθηκε ο παρών οδηγός. Αναλυτικά, το βιογραφικό σημείωμα τύπου Europass 1 θεωρείται ότι καλύπτεται επαρκώς από την αντίστοιχη ιστοσελίδα κεντρικά και δεν το βρίσκουμε σκόπιμο να παρατεθεί άλλη πληροφόρηση η οποία ενδεχομένως και να προκαλέσει σύγχυση στους αναγνώστες αντί να τους βοηθήσει. Ωστόσο, η σχετική φόρμα παρατίθεται αυτούσια στο Παράρτημα μαζί με ένα σχετικό υπόδειγμα καθώς και σχετικό αρχείο με οδηγίες συμπλήρωσης για τον / την υποψήφιο / α. Ως εκ τούτου, ο παρών οδηγός περιλαμβάνει τα παρακάτω: Μεθοδολογία αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, Οδηγίες σύνταξης συνοδευτικής επιστολής Αγγλόφωνα υποδείγματα συνοδευτικής επιστολής (2) Παράρτημα. 1 Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος Έρασμος και με γνώμονα μία άκρως ευέλικτη παροχή πληροφόρησης με αντικείμενο την απασχόληση στο εξωτερικό, παρακάτω ακολουθούν χρηστικές συμβουλές για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος και των δυνατοτήτων του. Η αναζήτηση εργασίας σε επίπεδο πρακτικής άσκησης πλέον αποσκοπεί στο να προσδώσει στο βιογραφικό τεχνικά καθήκοντα και επαγγελματική εμπειρία επί του επιστημονικού τους πεδίου και των γνωστικών τους ενδιαφερόντων. Πρώτιστη σημασία έχει τόσο για το βιογραφικό όσο και για τον ίδιο τον υποψήφιο να εξασκηθεί σε τεχνικό καθηκοντολόγιο βάσει των όσων έχει σπουδάσει και έχει θεωρητική κατάρτιση. Εδώ είναι σημαντικό να γίνει σαφές το ότι πρακτική άσκηση δεν σημαίνει απασχόληση με καθήκοντα οιασδήποτε κατεύθυνσης και υφής. Αντίθετα, πρακτική άσκηση πλέον συνεπάγεται ειδικό καθηκοντολόγιο με αρμοδιότητες τεχνικού χαρακτήρα και επί του ακαδημαϊκού προσανατολισμού του υποψηφίου. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εξατομικευμένης πληροφόρησης και προσπάθειας για πλήρη ανταπόκριση των ερωτημάτων που οι υποψήφιοι θέτουν συστηματικά, παρακάτω ακολουθεί μία πλήρης παρουσίαση της συνοδευτικής επιστολής και των χαρακτηριστικών της. Εισαγωγικά, το συνοδευτικό σημείωμα δεν αποτελεί απλά μία σύντομη αναφορά με στοχευμένο χαρακτήρα και περιεχόμενο επί της εκάστοτε αγγελίας αλλά μία πλήρη επιστολή με στοιχεία όπως ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, συνθετική ικανότητα, ευχέρεια λόγου, σωστής και τεκμηριωμένης προώθησης επιμέρους προσόντων κτλ. Η συγκεκριμένη επιστολή αντικατοπτρίζει την δομημένη σκέψη του ατόμου και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό μέσω του γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η συνοδευτική επιστολή είναι το όπλο και το εφόδιο εκείνο του υποψηφίου ώστε να στρέψει τον αναγνώστη προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. Αναλυτικά: Εξατομικευμένη επιστολή, επικεντρωμένη στα χαρακτηριστικά και τα προαπαιτούμενα της εκάστοτε αγγελίας Προωθείται σε δημοσιευμένη αγγελία θέσης εργασίας με απόλυτα στοχευμένη επιχειρηματολογία εστιασμένη στην εκάστοτε θέση. Το περιεχόμενο οφείλει να

5 επικεντρωθεί στα επιμέρους χαρακτηριστικά της θέσης και να αναπτύξει ένα σαφές, γρήγορο και συμπυκνωμένο κείμενο με έμφαση σε έναν λόγο λιτό και απέριττο. Προωθείται σε αδημοσίευτη αγγελία με σκοπό την πλαισίωση του βιογραφικού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος επιθυμεί να προωθήσει το βιογραφικό του σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η συνοδευτική είναι διπλά απαραίτητη διότι εστιάζει στον επιθυμητό κλάδο, τμήμα ή θέση απασχόλησης στα οποία δραστηριοποιείται ο υποψήφιος επαγγελματικά. Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό το περιεχόμενο να εμπεριέχει τα απολύτως αναγκαία ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να ξεχωρίσει η όλη υποψηφιότητα και αυτοπαρουσίαση. Η δομή και το περιεχόμενο απαιτούν διπλή προσοχή μέσα από το κείμενο ο αναγνώστης συλλαμβάνει την σκέψη και την νοητική ωριμότητα του υποψηφίου. Μία επιστολή τελικά συνοδευτικού χαρακτήρα καταδεικνύει την προσεγμένη υποβολή και την προετοιμασία του επαγγελματία, καθόσον απαιτεί διπλό κόπο από ένα βιογραφικό το οποίο προωθείται πολλαπλώς σε επιμέρους αγγελίες και δεν εστιάζει στα χαρακτηριστικά του υποψηφίου και τα δυνατά του σημεία! ΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ / ΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ Δομείται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες / παραγράφους: Α. Μία σύντομη και συμπυκνωμένη παρουσίαση του βιογραφικού στα κομβικά του σημεία απαραίτητη η γνώση του συνοπτικού βιογραφικού B. Αντιπαραβολή αγγελίας και προσόντων υποψηφίου. Ο υποψήφιος καλείται να αυτοπροβληθεί σωστά και μετρημένα ως σαν σε συνέντευξη επιλογής. Γ. Ο λόγος / οι λόγοι που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για την θέση ανάπτυξη επιχειρηματολογίας με ειδική πληροφόρηση στην επιχείρηση, το τμήμα και την θέση. Εδώ απαιτείται τυπική μετάφραση και τεχνική ορολογία ώστε να διαφανεί η επάρκεια του υποψηφίου στο αντικείμενο του. Δ. Πλήρης αναφορά σε δεξιότητες οι δεξιότητες αναφέρονται στα επιθυμητά προσόντα και καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου. Τεκμηριώνονται και στοιχειοθετούνται με αναφορά σε επιμέρους δραστηριότητες και επιτυχίες.

6 Ε. Επίλογος: O επίλογος είναι χρήσιμο να καινοτομεί κατά το δυνατόν χρήσιμο είναι να διαφανεί το κίνητρο και η έντονη θέληση του υποψηφίου για στελέχωση της θέσης και της επιχείρησης. Διαθεσιμότητα ανά πάσα ώρα για την συνέντευξη επιλογής. ΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ / ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΑ Δομείται με ένα ελαφρώς πιο συντομευμένο περιεχόμενο: A. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα απαραίτητο ώστε να διαφανεί η συνθετική ικανότητα του υποψηφίου. Β. Ανάπτυξη και αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου με παράλληλη αναφορά στον κλάδο της επιχείρησης, την συγκεκριμένη επιχείρηση και επιμέρους χαρακτηριστικά της τα οποία ο υποψήφιος κρίνει ως σημαντικά να αναφερθούν σε μία επιστολή. Εδώ είναι σημαντικό να εστιάσει ο υποψήφιος στα δυνατά του σημεία και αυτά που τον / την διακρίνουν έναντι άλλων, ενδεχομένως. Γ. Αναφορά στις δεξιότητες οι οποίες ολοκληρώνουν τον υποψήφιο επαγγελματικά. Δ. Δήλωση διαθεσιμότητας για την απασχολησιμότητα του υποψηφίου. Μοναδική διαφορά η ενότητα όπου ο υποψήφιος εικάζει την θέση που αντικατοπτρίζει τις σπουδές του ή/και την επαγγελματική του εμπειρία και παράλληλα προσκαλεί στην διατήρηση του βιογραφικού για μελλοντική αξιοποίηση. Η δήλωση της διαθεσιμότητας του υποψηφίου έχει υψηλή σημασία σε μία αγορά ραγδαία μεταβαλλόμενη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Πιστή και προσεκτική μετάφραση επιστολής σε αγγλόφωνο κείμενο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το περιεχόμενο της αγγελίας είναι αγγλόφωνο. Δύο χωριστά αρχεία, το μεν ένα το βιογραφικό και το δε δεύτερο η συνοδευτική επιστολή (pdf). H συνοδευτική επιστολή είναι καλό να προωθηθεί ως δεύτερο συμπληρωματικό αρχείο μετά το βιογραφικό καλό είναι να μην αποτυπωθεί η επιστολή στο λευκό σώμα του μηνύματος καλύτερα να γίνει χρήση του

7 χώρου αυτού για μία σύντομη αναφορά σχετικά με την προώθηση του βιογραφικού εξατομικευμένα. Ιδανικά, να γίνει αναφορά ονομαστική στον παραλήπτη του μηνύματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί βάση δεδομένων ή φόρμα συμπλήρωσης βιογραφικών στοιχείων, επίσης προσεκτική συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά για να μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο των βιογραφικών, έχουν καταφύγει σε τέτοιου είδους πλατφόρμες. Τυπική και τεχνική ορολογία στη μετάφραση, σύντομη γραφή, πλήρης πληροφόρηση, συμπυκνωμένη δομή, τυπική και τεχνική ορολογία στη μετάφραση. Ειδική πληροφόρηση, άρτια γνώση ιστοσελίδας επιχείρησης και επιμέρους προδιαγραφών, επιμελημένος γραπτός λόγος ώστε να καταστεί σαφές το κείμενο και το κίνητρο στον αναγνώστη ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Κάθε φορά που ο υποψήφιος προωθεί το βιογραφικό του σε μία αγγελία δημοσιευμένη, καλό είναι να καταγράφει σε ένα φάκελο στα αρχεία του την επιχείρηση και την θέση για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να θυμάται σε περίπτωση πρόσκλησης σε συνέντευξη για ποια θέση πρόκειται. Αυτή η αναφορά είναι βοηθητική διότι αν και εφόσον μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ο υποψήφιος είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται την θέση και ακολούθως, αυτό να διαφανεί και στην διαδικασία της συνέντευξης. Ως εκ τούτου, καλό είναι να έχει ο υποψήφιος μια καταγραφή των αγγελιών στις οποίες έχει απευθυνθεί ώστε να συγκρατεί σε μία βάση τα σχετικά απαιτούμενα καθήκοντα και το πλαίσιο αναφοράς. Τελικά, ο υποψήφιος είναι καλό να απευθυνθεί ονομαστικά στο στέλεχος που έχει αναλάβει την πρώτη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων, ώστε να διαφανεί η στοχευμένη αναζήτηση πρακτικής άσκησης /απασχόλησης του. Αν δεν καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, η προώθηση μπορεί να γίνει δίχως αναφορά σε συγκεκριμένο όνομα.

8 Κλείνοντας, η συνοδευτική επιστολή απαιτεί μία προετοιμασία της οποίας ο απαιτούμενος χρόνος είναι ελάχιστος αλλά το ενδεχόμενο όφελος που μπορεί να αποκομίσει ο υποψήφιος είναι μεγάλο και σημαντικό. Η κίνηση αυτή της σύνταξης μία επιστολής και μάλιστα με τρόπο άρτιο και συγκροτημένο, εκτιμάται από το αρμόδιο τμήμα θετικά και αξιολογείται ανάλογα. Άλλωστε, ένα ατομικό γραπτό καταδεικνύει πολλά περισσότερα από αυτά που φαίνεται η δομή και η συνοχή στην σκέψη του υποψηφίου, η ουσία και ο στοχευμένος λόγος, η ωριμότητα στην αυτοπαρουσίαση και τελικά η σωστά διαρθρωμένη στοιχειοθέτηση της συνολικής του παρουσίας σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλή σας επιτυχία! Άρχισε να είσαι τώρα αυτό που θα γίνεις μετά. William James, , Αμερικανός φιλόσοφος

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ COVER LETTER To: xxx(name & surname), Head of Human Resources Dpt, XEROX Inc, xxx(name & surname) xxx(postal address), xxx (mobile phone) Dear Mrs xxx, My name is xxx undergraduate student in one of the major business schools in Greece, Athens University of Economics and Business (AUEB). This letter aims to make clear some of the aspects of my curriculum vitae and my academic activity in order to make myself completely clear concerning my competence in working in your company. In particular, I ve already completed my four years degree in the Economics department. The Department of Economics aims at maintaining research and teaching standards at the highest level. It covers a wide range of economic studies in micro-and macroeconomic analysis, corporate finance and financial markets, public and monetary economics, international and rural economics, industrial organization and strategy, In my personal view, Economics concerns a methodology and an absolutely useful tool in realizing political and financial decisions and changes. A major tool in formulating a spherical aspect of Economics in general. Technically, I ve undertaken International and European Economics as area of specialization which offers the candidate a spherical view in global market policy and status. Some key modules which I ve undertaken are monetary economics, urban and regional economics and international monetary relations. Modules which I strongly believe that offered me the international aspect of finance. I think that my intern in Greece also delivers my technical background which took place as you can see in my CV in British American Tobacco (BAT). BAT placed me in the Finance Dpt, where I had the chance to become a team member in several projects concerning large European stock exchanges and overall BAT benefits. I particularly participated in a project analysis which dealt with what had to be done in order to get a major plus from its trading model within Athens Stock Exchange. This is a really beneficial experience for me in terms of realizing how stock exchanges are connected to global markets. Additionally, I hold a Certificate of Cambridge Proficiency and I consider myself as a good user of IT software, undoubtedly a major tool in every working area. XEROX is one of the largest companies in the international map of Document Management, IT Outsourcing and Business Processes. I strongly believe that an internship in XEROX shall provide me with the necessary knowledge and experience in order to acquire the international aspect on how a global company functions and carries out financial and human resources. Last but not least, I do believe that my skills, both soft and hard, focus on the direction of technical and practice-oriented mode of thinking and acting. As a result of the above, I submit my CV for your consideration. I am looking forward hearing from you. Of course, I am available at any time for an interview via skype or phone following your convenience. Yours sincerely, Xxx (name and surname)

10 COVER LETTER To: xxx (name and surname), HR Officer, Stone Consulting, xxx (name and surname), xxx(postal address), xxx (mobile phone) Dear Mr xxx, My name is xxx - undergraduate student at AUEB - Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies. I decided to prepare a letter aiming at presenting aspects of my student and career profile as far as my curriculum vitae is concerned. My intention is to respond better to your placement-offer and its technical background. I am really interested in working as an intern in your company which concerns consulting and technical advisory services. In particular, I ve already completed my four years degree in the Department of International and European Economic Studies. I specialized in International and European Political Economy, by taking courses such as Political Science and International Relations, International Economics, Game Theory and Applications, Economic Development and International Economic Issues. As it is seen, I am strongly fond of International Economics and Policy, which makes me eager to practice in the European consulting area, in order to formulate best my knowledge. Technically, I ve already completed my internship in the Hellenic Ministry of Foreign Affairs (HMFA), which allowed me to take part in projects concerning international affairs and political issues. Particularly, the Ministry rules a team of experts which deals with several projects; I feel lucky having participated in one of those and having got the applied knowledge of how economic and political issues easily interact and influence important decisions. After all, I realized that the methodology of mapping European relations in my field, needs totally consulting in the industries area. As a result, a European company which works upon this field of consulting, is of major importance for my CV. As far as my skills are concerned, I believe that my hard skills make me suitable as I work based on priorities and can easily work abroad given that I am half French and I ve lived for 9 years in Toulouse. I speak and write fluently English and French, and can handle several duties on a daily basis. I am always polite and open-minded, collaborating under the team spirit. Moreover, my communication skills are high-leveled due to my internship in the GMFA. Additionally, I was selected by Dr xxx, Professor of International Affairs to participate in a project with 4 other colleagues which finally has been awarded after having been assessed on an e-contest at European level. This contest concerned undergraduate students in the fields of Economic and Political Science. Hoping that my CV meets your criteria, I will be looking forward to hearing from you and I m at your disposition for an interview following your convenience. Briefly, I set myself and my CV upon your consideration. Of course, I am available at any time for an interview via skype or phone. Yours sincerely, xxx

11 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Υπεύθυνος για την συγκέντρωση στοιχείων, την επεξεργασία και την τελική τους καταγραφή Βίκτωρ Κούκης, MSc Στοιχεία επικοινωνίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Βίκτωρ Κούκης & 218,

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 1, Σταυροπούλου Κ. Ματίνα 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα