Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου."

Transcript

1 Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου. 1: Τότε μένουμε διανοούμενοι και δεν κοινωνούμε την συμπαντική σοφία. Το διανόημα ή θεωρία του yīn yáng, προέκυψε ως μια αυθόρμητη ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των φαινομένων από τους κινέζους προγόνους, ώστε να μπορέσουν αυτά να μελετηθούν και να περιγραφούν. Η θεωρία του yīn yáng, το τριαδικό μοντέλο (που είναι κυρίαρχο και στην κινεζική σκέψη) και η θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, Wǔ xíng 五 行 1, μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν οι «ουράνιες» και οι «γήινες» ενέργειες, με τον άνθρωπο και τον κόσμο του, στο κέντρο, ως έκφραση του συνδυασμού τους. Ο άνθρωπος είναι ορατός και αόρατος κόσμος. Ή φύσις του είναι αιθέρια και συμπαγής μαζί, όπως η φύση κάθε πράγματος, από τον μικρόκοσμο έως τον μακρόκοσμο. Με την διαφορά ότι ο άνθρωπος μπορεί, μέσα από καλλιέργεια, να το συνειδητοποιήσει. 1 Ο όρος Wǔ xíng 五 行, δηλώνει δυναμικές κινήσεις που διαρκώς μεταπίπτουν ή μετασχηματίζονται η μία στην άλλη, δημιουργώντας τον κόσμο των φαινομένων.

2 2: Η θεωρία του yīn yáng To Taijitu Shuo (περιγραφή του διαγράμματος της Υπέρτατης πολικότητος), ξεκινά με την φράση: Μη πολικό (Wú Jí 無 極 ) και όμως, Υπέρτατη Πολικότητα (Tài Jí 太 極 ) Πριν απ όλα, υπάρχει το ανεκδήλωτο ή αλλιώς Wú Jí 無 極 2. Η ΑΡΧΗ που τα πάντα εμπεριέχει. Το ιδεόγραμμα Wú 無, δηλώνει έλλειψη δραστηριότητος και δεν είναι άλλο από το πρόθεμα - α: όχι, μη, δεν, απουσία. Το ιδεόγραμμα Jí 極, σημαίνει αδιάκοπη κίνηση, που μόλις φτάσει σε ένα τέρμα ή άκρο, γυρίζει στο αντίθετό της. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα, σημαίνουν ΟΧΙ δραστηριότητα, ΟΧΙ κίνηση. Είναι το επίπεδο πριν την εμφάνιση της Εκδήλωσης. Το πεδίο απ' όπου όλα απορρέουν και με το οποίο ΟΛΑ παραμένουν αιωνίως συνδεδεμένα, αφού αποτελούν έκφραση αυτού. Το μη πολικό. Κατά την δημιουργία της εκδήλωσης, το πρωταρχικό αυτό πεδίο, το Wú Jí 無 極, περνά σε μια κατάσταση, όπου αρχίζει θεωρητικά "να διχάζεται", να πολώνεται σε δύο αντίθετα δυναμικά, το yin & το yang, την ενεργητική και την δεκτική αρχή. Έτσι, μέσα από το Wú Jí 無 極 εκπηγάζει το Tài Jí 太 極, ή το πεδίο της ενέργειας qi, από το οποίο γεννάται ο καρπός της Ύπαρξης. Από την στιγμή αυτή, αρχίζουν να δημιουργούνται οι κόσμοι και να σχηματίζεται το Δέντρο της Ζωής. Tài 太 σημαίνει το μέγιστο, το υπέρτατο, το ευρύτατο, το πιο σημαντικό. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα σημαίνουν την μέγιστη δραστηριότητα, όταν αρχίζει να εκδηλώνεται η δημιουργία. Δηλαδή, την Υπέρτατη πολικότητα. Το Tài Jí 太 極 σηματοδοτεί την αρχή του κόσμου της εκδήλωσης, ο οποίος προκύπτει και συντηρείται μέσα από τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις και μετασχηματισμούς της αρσενικής και δεκτικής αρχής. Άπαξ και το yīn yáng δημιουργήθηκε, διαρκώς γεννιούνται καρποί από την αέναη αλληλεπίδρασή του. Κάθε καρπός αλληλεπιδρά, εκ νέου, μια με την αρσενική και μια με την θηλυκή αρχή, παράγοντας με την σειρά του νέους καρπούς κι έτσι η Ύπαρξη προχωρά από αιθέριες, απλούστερες και πιο καθαρές μορφές, σε όλο και πιο σύνθετες, συμπαγείς και βαριές. 2 Zhou Dunyi's Taijitu shuo

3 Κι έτσι η εκδήλωση, αρχίζει να φαίνεται και να προβάλει από το ανεκδήλωτο. 3: Σε όλο τον εκδηλωμένο κόσμο μας, οι δύο αυτές καταστάσεις, το Wú Jí 無 極 και το Tài Jí 太 極, συνυπάρχουν. Στο συνειδητό επίπεδο, ζούμε μέσα από μια διαρκή διπολικότητα, yīn yáng, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τα πάντα συγκριτικά, μια ταυτιζόμαστε με τον ένα πόλο και μία με τον άλλο. Στο μη συνειδητό επίπεδο, το WúJí 無 極 οδηγεί, διαποτίζει και κρατά σε συνοχή την ύπαρξή μας, καθώς εμποδίζει την μόνιμη πόλωση, αφού αυτό θα σήμαινε και το τέλος της ζωής της ύπαρξης. Από τον μακρόκοσμο, έως τον μικρόκοσμο και αντίθετα. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ YIN YANG 阴 阳 Έτσι λοιπόν, το yīn yáng δεν είναι απλά αυτό που επιφανειακά χαρακτηρίζουμε ως πάνω - κάτω, μέσα - έξω, σκιά φως Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία του yīn yáng εκφράζει το «ύφασμα» του κόσμου μας, που εκφράζεται διττά και τον αντιλαμβανόμαστε πάντα μέσα από δίπολα. Ύλη και πνεύμα αποτελούν τις δύο κορυφαίες καταστάσεις εκδήλωσης του yīn yáng Το ευρύτερο δίπολο της πραγματικότητός μας, μέσα στο οποίο «τρέχουν» και εκδηλώνονται άπειρα μικρότερα δίπολα, αποτελείται από το αισθητό κομμάτι (αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας) και από το μη αισθητό κομμάτι (αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις μας). Το αισθητό κομμάτι αφορά την ύλη, την δομή, τις πιο συμπαγείς και παχυλές δομές (yīn ) και το άλλο αφορά την ενέργεια, την λειτουργία, την κίνηση, ό,τι είναι αιθέριο και μη απτό (yáng). Το yīn στην ουσία αποτελεί μια συμπύκνωση του yáng, ενώ το yáng έρχεται πάλι ως αποτέλεσμα της διάσπασης (πυρηνική ενέργεια 3 ) ή του μετασχηματισμού του yīn. Όσο η ενέργεια συμπυκνώνεται σε ύλη, παίρνοντας μορφές, τόσο από την κίνηση περνάμε στην ακινησία. Άρα το yáng συνδέεται με την κίνηση και την δράση, ενώ το yīn, με την διακοπή, την παύση, την ακινησία και την αδράνεια. 3 Η λέξη πυρήν στην κυριολεξία σημαίνει πυρ-ήν: «Ήταν Πυρ», μαρτυρώντας την εσώτερη φύση των πάντων

4 Το yáng είναι καθαρό, αμιγές, ελαφρύ και κινείται προς τα επάνω. Έχει την τάση να επεκτείνεται και να διασπείρεται και εκπροσωπείται από τον ουρανό. Το yīn είναι τραχύ, βαρύ και κινείται προς τα κάτω. Έχει την τάση να συσπάται και να συγκεντρώνεται και εκπροσωπείται από την γη. Το yīn σηματοδοτεί τις άπειρες φόρμες που παίρνει η ενέργεια (το yáng), όταν συμπυκνώνεται και σταθεροποιείται. Κατά την συμπύκνωση αυτή, το yáng, προοδευτικά χάνει την φωτεινότητα, την διαφάνεια και την θέρμη του. Τότε, από άυλο, διαφανές, λαμπερό και θερμό 4 γίνεται θαμπό, σκοτεινό και ψυχρό. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο αυτές ποιότητες/πολικότητες: 4: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ YIN YANG Το yīn yáng λειτουργεί ως δύο δυνάμεις αντίθετες, όπου η μία αντισταθμίζει στην άλλη. Στον εκδηλωμένο μας κόσμο, τίποτα δεν νοείται χωρίς το αντίθετο ή το συμπληρωματικό του και η φύση, μέσα στην οποία εκδηλώνονται όλες οι πολικότητες, κρατά ισορροπία, καθώς κάθε πολικότητα μέσα σε αυτήν, ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη στην συμπληρωματική της πολικότητα, ώστε να μπορεί να την ελέγχει και να την αντισταθμίζει. Το αντιστάθμισμα αυτό συντελείται από μια δύναμη έλξης και αντίθεσης ταυτόχρονα, ώστε τα δύο άκρα, να μην διαχωρίζονται το ένα από το άλλο, αλλά και να μην συγχωνεύονται το ένα μέσα στο άλλο, ώστε στο διηνεκές, να μπορούν ν αλληλεπιδρούν. 4 Το yīn ταυτίζεται με την σκιά, την νύχτα, την καταχνιά, την ομίχλη, τον χειμώνα, την σελήνη, τα «σκοτεινά» συναισθήματα, τις σκοτεινές σκέψεις ή προθέσεις,, ενώ αντίθετα, το yáng ταυτίζεται με το φως, την ημέρα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θετικά συναισθήματα, τις καλοπροαίρετες σκέψεις και προθέσεις

5 5: Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες ενεργειακές δομές του σώματός μας: Το yīn πρέπει πάντα να είναι ισοδύναμο του yáng και το yáng του yīn, ώστε το ένα να αντισταθμίζει το άλλο. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει ισορροπία του yīn yáng, για να διατηρείται η υγεία της δομής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το ένα από τα δύο φύγει από την ισορροπία, θα φύγει αυτόματα και το άλλο. Κάθε ανισορροπία είναι πάντα φύσεως υπερβολής ή ανεπάρκειας. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε υπερβολή, στο άλλο θα δημιουργηθεί ανεπάρκεια. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε ανεπάρκεια, θα προκαλέσει την ανεξέλεγκτη αύξηση του αντιθέτου του. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εμφανιστούν συμπτώματα και σε προχωρημένα επίπεδα, παθήσεις. Είτε το yīn, είτε το yáng, μπορεί ωστόσο να αυξομειώνεται ως ένα επίπεδο, χωρίς να χάνεται η ισορροπία, γιατί είναι στην φύση τους να συμβαίνει αυτό. Το επίπεδο αυτό ορίζεται από τον νόμο του χρυσού κέντρου και της χρυσής τομής. Εάν το yīn ή το yáng ξεφύγει πέρα από αυτό το επίπεδο, σε κάποια ή σε κάποιες δομές, τότε η ισορροπία δεν μπορεί να έρθει αυθόρμητα από μόνη της, αλλά χρειάζεται να εφαρμοστεί θεραπεία και αλλαγή συνηθειών. yīn και yáng μαζί, συναποτελούν το ΟΛΟΝ και άρα πάντα το ένα εξαρτάται από το άλλο. Τίποτα δεν είναι αποκλειστικά yīn ή yáng. Ποτέ το yīn δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το yáng και αντίστροφα. Το yīn ή το yáng δεν έχει καμία υπόσταση, χωρίς το συμπληρωματικό του. Το ένα μετριέται πάντα σε σχέση με το άλλο, άρα και κάθε κίνηση ή δράση του ενός, αυτόματα προκαλεί μια αντίδραση του άλλου. Τα είδη διαχωρίζονται σε θηλυκό και αρσενικό. Οι άνθρωποι σε άνδρες και γυναίκες. Η ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι πιο ξηρή ή πιο υγρή. Οι εποχές διακρίνονται σε Άνοιξη, Καλοκαίρι Φθινόπωρο, Χειμώνα. Η θερμοκρασία, σε θερμό - ψυχρό. Ο χώρος, σε μέσα έξω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, άδειο γεμάτο Χωρίς τον άνδρα ή αντίστοιχα, την γυναίκα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καν το είδος. Χωρίς τον χειμώνα ή το καλοκαίρι δεν θα υπήρχε η έννοια της εποχής. Χωρίς την νύχτα ή την ημέρα, δεν θα είχε υπόσταση το 24ωρο. Το yáng θερμαίνει και κινεί, το yīn δροσίζει, εφυγραίνει και θρέφει. Τα πάντα χρειάζονται και τις δύο ποιότητες, καθώς η μία στηρίζει την ύπαρξη της άλλης σε όλες της δομές της Υπάρξεως. Στο σώμα μας, το yáng είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν να συντελούνται όλες οι διαδικασίες της θρέψης, της συντήρησης και της προστασίας του yīn, ενώ το yīn, μέσα από την διαδικασία της θρέψης, είναι απαραίτητο στο να συντηρεί και

6 6: ναν διαφυλάσσει το yáng. «Χωρίς το yīn, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yáng, χωρίς το yáng, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yīn». Το κάθε ένα συνεχίζει να υπάρχει καθώς καταναλώνει και υποστηρίζεται από το άλλο. Δεν υπάρχει ποτέ παύση στην διαδικασία αυτή. Το yīn καταναλώνει διαρκώς το yáng και το yáng, το yīn. Πχ, η παραγωγή του yáng (της ενέργειας) στο σώμα μας, χρειάζεται yīn (θρεπτικά συστατικά), ενώ χωρίς το yáng (την ενέργεια) δεν μπορεί να υπάρξει yīn (θρεπτικά συστατικά). Καθώς το ένα καταναλώνει το άλλο, τα επίπεδα αυτού που καταναλώνεται, μειώνονται. Αλλά η φύση αναπληρώνει γρήγορα αυτήν την αλληλοκατανάλωση, ώστε πάντα να υπάρχει ισορροπία. Αν, είτε το yīn, είτε το yáng αυξηθεί ή μειωθεί πέραν του δέοντος, θα επηρεάσει και το άλλο αυτόματα και τα δύο θα μπουν σε μια προσπάθεια να πετύχουν μια νέα ισορροπία, πάση θυσία. 4 είναι οι πιθανές περιπτώσεις ανισορροπίας: 1. Υπερβολή του yīn (που καταναλώνει το yáng) 2. Υπερβολή του yáng (που καταναλώνει το yīn) 3. Ανεπάρκεια του yīn (άρα το yáng, φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yīn) 4. Ανεπάρκεια του yáng (άρα το yīn φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yáng). Το θέμα είναι τι έρχεται πρώτο και τι συμβαίνει δευτερογενώς εξαιτίας αυτού. Το ένα μετασχηματίζεται διαρκώς στο άλλο. Ύλη και Ενέργεια, yīn και yáng, μετασχηματίζονται διαρκώς το ένα στο άλλο. Ο μετασχηματισμός είναι φυσικός και αναπόφευκτος, καθώς αποτελεί βασική αρχή της Ύπαρξης. Βίαιος γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος τον «συγκρατεί» ή τον «επισπεύδει» και δεν σέβεται τον νόμο της κυκλικότητος. αντικατασταθούν από νέα. Κάθε τι, αενάως γεννιέται και πεθαίνει, περνώντας μέσα από διαδοχικούς και διαρκείς μετασχηματισμούς. Η ζωή μετασχηματίζεται στον θάνατο και ο θάνατος στην ζωή. Κάθε στιγμή μέσα στην ύπαρξή μας, υπάρχει διαρκής εναλλαγή ζωής και θανάτου. Τα κύτταρά μας πεθαίνουν για ν

7 7: Τα θετικά συναισθήματα, διαθέσεις, γεγονότα, μετασχηματίζονται σε αρνητικά και το αντίθετο. Η ημέρα μετασχηματίζεται στην νύχτα και η νύχτα στην ημέρα. Οι διάφορες μορφές ενέργειας, κινητική, θερμική, χημική, μαγνητική διαρκώς μετασχηματίζονται η μία στην άλλη. Όλη μας η ζωή είναι ένας διαρκής μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα και κάθε μετασχηματισμός, ακολουθεί μια κυκλική εναλλαγή: Η ημέρα ακολουθεί την νύχτα και η νύχτα την ημέρα. Ο καρπός ωριμάζει, παράγοντας το σπόρο. Ο σπόρος πέφτει στο έδαφος δίνοντας νέο φυτό που παράγει νέο σπόρο ο οποίος θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία. Το καλοκαίρι θα φέρει το φθινόπωρο και αυτό με την σειρά του τον χειμώνα. Ο χειμώνας την άνοιξη και αυτή ξανά, το καλοκαίρι. Η κυκλική εναλλαγή: 1. Διέπεται από τον Νόμο του Ρυθμού, που ορίζει ότι όταν η ενέργεια πλησιάζει τον έναν από τους δύο πόλους, μειώνει ταχύτητα, αντιστρέφεται και αρχίζει να κινείται προς τον αντίθετο πόλο 2. Εξαρτάται από τις συνθήκες, εσωτερικές και εξωτερικές, που χρειάζεται κάθε τι να ωριμάσει και να μεταστοιχειωθεί 5 3. Απαιτεί χρόνο Το σημείο της αντιστροφής δεν γίνεται πάντα αντιληπτό γιατί είναι ανεπαίσθητο. Είναι απλά ένα γύρισμα. Ο σοφός, ατάραχος, ακολουθεί τον ρυθμό της αλλαγής. Αντιλαμβάνεται τόσο τους εμφανείς, όσο και τους αφανείς παράγοντες που επιδρούν σε μια κατάσταση και δρα πάντα σε συμφωνία με το ΟΛΟΝ. Είναι το ηλιοστάσιο ή η ισημερία, είναι η αλλαγή που κρούει στα βαθύτερα επίπεδα ενός ανθρώπου την στιγμή ενός οριακού ατυχήματος, είναι το σημείο όπου το εκκρεμές φτάνει και σταματά για να γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, είναι κάθε στιγμή που ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας ίωσης και ξεκινά η επιστροφή προς την υγεία ή η στιγμή που η υγεία τελικά ανατρέπεται και εγκαθιδρύεται η πάθηση, είναι οι στιγμές του θανάτου και της γέννησης κάθε πράγματος 5 Οι εσωτερικές συνθήκες έχουν την κύρια σημασία. Πχ, μπορεί σε ένα χώρο να υπάρχουν πολλές ιώσεις, αλλά σε αυτόν τον χώρο τελικά θα προσβληθεί εκείνος που δεν έχει ισχυρό ανοσοποιητικό. Μπορεί ένα έδαφος να είναι έφορο, αλλά σε αυτό μπορεί να φυτρώσει μόνο ο κατάλληλος σπόρος. Μπορεί να παρουσιάζονται πολλές σημαντικές ευκαιρίες στην ζωή, αλλά μόνο αν υπάρχει διάκριση και τόλμη μπορεί κανείς να τις εκμεταλλευτεί

8 8: Κάθε ένας από τους δύο πόλους του yīn yáng διαιρείται σε ένα μικρότερο yīn yáng. Ακριβώς γιατί το ΟΛΟΝ αναπαράγει τον εαυτό του, στο διηνεκές. Όπως ακριβώς το ΕΝΑ εκφράζεται πάντα σε δύο, κατ εικόνα και ομοίωση, κάθε τμήμα του και πάλι υποδιαιρείται σε ένα μικρότερο δίπολο. Μέσα στο ευρύτερο Δίπολο, Ενέργεια Ύλη, τα πάντα είναι yīn ή yáng, σε σχέση με κάποιο όμοιό τους, αλλά ταυτόχρονα, κάθε πράγμα είναι κι ένας μικρότερος συνδυασμός του yīn yáng. Π.χ. η νύχτα είναι yīn, σε σχέση με την ημέρα και η ημέρα είναι yáng, σε σχέση με την νύχτα. Αλλά η μέρα είναι κι ένα yīn yáng, το ίδιο και η νύχτα, εφόσον υπάρχουν πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές νύχτες και πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές ημέρες. Υπάρχει φως και σκοτάδι τόσο στην νύχτα όσο και στην ημέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι yáng σε σχέση με τον χειμώνα, αλλά πιο yīn, σε σχέση με κάποια άλλα καλοκαίρια. Πχ ένα καλοκαίρι με περισσότερη υγρασία και βροχές από ένα άλλο. Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η θερμοκρασία, διακρίνονται σε δίπολα, αλλά και κάθε μέρος του διπόλου έχει διαβαθμίσεις. Ο χειμώνας στην Ελλάδα είναι yīn, σε σχέση με αυτόν στους πόλους. Ένας άνθρωπος, μπορεί να έχει μια κυρίαρχη ποιότητα, αυτή του φύλου με το οποίο γεννιέται, άρα να είναι yīn ή yáng σε σχέση με το αντίθετο φύλο, αλλά επίσης θα είναι και πιο yīn ή πιο yáng σε σχέση με άτομα του ιδίου φύλου. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Το καθένα εμπεριέχει τον σπόρο του άλλου Το κάθε τι εμπεριέχει τον σπόρο του αντιθέτου του. Π.χ. στην καρδιά της ημέρας, αρχίζει να μεγαλώνει η νύχτα (νέο yīn) και στην καρδιά της νύχτας, η ημέρα (νέο yáng). Η εισπνοή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπνοή, η πλημμύρα με την άμπωτη Το κάθε τι «έλκει» το αντίθετό του, την στιγμή που αυτό φτάνει στο άκρο, ακριβώς γιατί έχει την ίδια, με αυτό, αρχή και ουσία η οποία κυλά και κινείται μία προς τον ένα πόλο και μία προς τον άλλο.

9 9: Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ YIN YANG ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ Η απλή παρατήρηση της κυκλικής εναλλαγής της ημέρας και της νύχτας, των εποχών, της φύσεως όλης, μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτό το θεώρημα. Η ημέρα, το φως, η κίνηση, η Άνοιξη, το καλοκαίρι, αντιστοιχεί στο Yang ενώ η νύχτα, το σκοτάδι, η ακινησία, το φθινόπωρο, ο χειμώνας, στο Yin. Κάθε φαινόμενο στο σύμπαν διαφοροποιείται μέσα από μια κυκλική διαδικασία εξάρσεων (yáng) και υφέσεων (yīn). Κάθε φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του παιχνιδίσματος των δύο αυτών αντιθέτων, αλληλεπιδρώντων δυνάμεων, καθώς κάθε φαινόμενο εμπεριέχει μέσα του και τις αυτές δύο ενέργειες, σε διάφορους βαθμούς εκδήλωσης. Το όλον όπως και ο ουρανός, που συνδέεται με την απεραντοσύνη, απεικονίζεται με έναν κύκλο. Η γη, που την βιώνουμε ως επίπεδη και καθορίζει έναν περιορισμένο χώρο που μας περικλείει, απεικονίζεται με το τετράγωνο. Έτσι ο ουρανός και ο κύκλος λογίζονται ως yáng, ενώ η γη και το τετράγωνο, ως yīn. Τα παλιά κινεζικά νομίσματα, αποτύπωναν τις δύο αυτές πλευρές της πραγματικότητας, μέσα από το σχήμα τους, που ήταν στρογγυλό με άδειο κέντρο σε σχήμα τετραγώνου. Καθώς ο χρόνος ορίζεται από την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, θεωρείται κι αυτός yáng, ενώ ο χώρος, εφόσον έχει νόημα ύπαρξης μόνο επάνω στην γη, θεωρείται yīn. Τα συναισθήματα, μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης ως yīn ή yáng. Ο θυμός είναι ένα θερμό συναίσθημα (yáng), που ΠΑΝΤΑ δημιουργεί κίνηση (yáng), είτε προς τα έξω όταν τον εκφράζουμε, είτε προς τα μέσα όταν δεν τον εκφράζουμε. Ο φόβος είναι ένα ψυχρό συναίσθημα (yīn), που μας ακινητοποιεί, πολύ ή λίγο, επιβραδύνοντας την κίνηση της ενέργειας σε ολόκληρο το Είναι μας. Η χαρά είναι yáng, ή θλίψη yīn και εν τέλει, όλα μας τα συναισθήματα, καθώς εναλλάσσονται, δημιουργούν μέσα μας μια κατάσταση, στην οποία επικρατεί πάντα, είτε το ένα είτε το άλλο. Ο καθένας από εμάς είναι περισσότερο yáng ή περισσότερο yīn. Ο ημερήσιος κύκλος ξεκάθαρα αντικατοπτρίζει αυτό. Το ίδιο και ο ετήσιος. Δεν έχουμε παρά να αντικαταστήσουμε το ξημέρωμα με την Άνοιξη, το μεσημέρι με το καλοκαίρι, το φθινόπωρο με το απόβραδο και τον Χειμώνα, με τα μεσάνυχτα.

10 10: Η Διττότητα είναι η κατάσταση της πραγματικότητός μας και δεν νοείται πραγματικότητα, χωρίς τα δύο απολύτως συμπληρωματικά "άκρα" της. Με τον ίδιο τρόπο, δεν νοείται το yīn χωρίς το yáng και το αντίθετο. Κάθε μεγάλη ή μικρή αλλαγή στην αναλογία τους φέρνει και μια μεγάλη η μια μικρή αλλαγή στην πραγματικότητά μας, και μπορούμε μόνο να αισθανθούμε ή να συνδεθούμε με αυτήν την λεπτή και διαρκώς εναλλασσόμενη ισορροπία. Είναι δύσκολο να συλλάβουμε με την σκέψη το μέγεθός της, γιατί αυτή επιτελείται από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μακρόκοσμο, ταυτόχρονα, μέσα στα πάντα. Αφορά απτά, μη απτά, αισθητά ή μη αισθητά, πράγματα, καταστάσεις, ποιότητες, ενέργειες, εκφράσεις. Κάθε ασθένεια ξεκινά, από την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην φυσική ροή των πραγμάτων. Η αντίσταση δημιουργεί τριβή μέσα στην φυσική δομή μας και στην συνέχεια, η τριβή δημιουργεί φθορά. Η συνειδητοποίηση και μόνο της αλήθειας αυτής μπορεί εντελώς να αλλάξει την κοσμοθεωρία και την τοποθέτησή μας απέναντι στα πράγματα και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα, ότι το ένα είναι μέρος του άλλου και ότι το όλον εμπεριέχεται στο ένα όπως το ένα στο όλον. Από την στιγμή που θα κατανοήσουμε τον ΝΟΜΟ αυτόν, που διέπει όλη την Ύπαρξη, ίσως μπορέσουμε και ν αλλάξουμε τα πάντα στην ζωή μας και να λύσουμε κάθε δυσαρμονία.

11 11: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ YIN YANG ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ yáng Μη απτό Απλό Φωτεινό Διαυγές Εναρκτήριο Επίμονο Κίνηση Λειτουργία Αραιό Ζέστη Δράση Ξηρότητα Ουρανός Άνοιξη - Καλοκαίρι Ευρύ Σταθερό Δυνατό Επιφανειακό Κοίλο Δριμύ Που αλλάζει Ανερχόμενο Που διασπείρεται Που προστατεύει yīn Απτό Σύνθετο Σκοτεινό Θολό Δεκτικό Συγκαταβατικό Στάση Δομή Πυκνό Κρύο Ανάπαυση Υγρότητα Γη Φθινόπωρο - Χειμώνας Περιορισμένο Υποχωρητικό Ασθενές Βαθύ Επίπεδο Μαλακό Που Συντηρεί Κατερχόμενο Που συγκεντρώνεται Που θρέφει

12 12: Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ YIN YANG & ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΟΥΝ Η αρχική αναφορά στο yīn yáng, γίνεται στο «Βιβλίο των Αλλαγών», το Yi Jing. Ο συμβολισμός έρχεται μεταγενέστερα. Το yáng παριστάνεται ως μια ευθεία γραμμή διακεκομμένη., ενώ το yīn, ως μία Οι πρωταρχικοί συνδυασμοί της διακεκομμένης (yīn), και της συνεχούς (yáng) γραμμής, σχηματίζουν 4 ζεύγη διαγραμμάτων που αναπαριστούν το Νέο yáng, το Υπέρτατο yáng, το Νέο yīn και το Υπέρτατο yīn. Οι 4 αυτές πρωταρχικές δυαδικότητες, δεν είναι τίποτε άλλο από τις 4 φάσεις, που περνά ένα φαινόμενο, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης, από την στιγμή της γέννησής του, μέχρι την επιστροφή του, εκεί απ όπου προήλθε: o Νέο yáng: γέννηση o Υπέρτατο yáng: κορύφωση o Νέο yīn: απόδοση o Υπέρτατο yīn: Επιστροφή Τα 4 αυτά διγράμματα εικονοποιούν την αέναη κυκλικότητα όλων των φαινομένων καθώς η ζωή δεν έχει τέλος, παρά μόνο διαρκείς μετασχηματισμούς, που ΠΑΝΤΑ περνάνε από τα 4 αυτά βασικά στάδια. Είναι στην φύση κάθε πράγματος ζωντανού ή όχι, απτού ή όχι, να γεννιέται να αναπτύσσεται, να αποδίδει τις ποιότητές του και τελικά να επιστρέφει πάλι πίσω στην πηγή. Αυτό που διαφέρει είναι η ποιότητα και ο χρόνος του μετασχηματισμού.

13 13: Μεσημέρι Ανατολή Δύση Μεσάνυχτα Καλοκαιρινό Ηλιοστάσιο Νότος Εαρινή Ισημερία Ανατολή Δύση Φθινοπωρινή Ισημερία Βορράς Χειμερινό Ηλιοστάσιο Άνοιξη/Ανατολή/Ξημέρωμα/Γέννηση/Ξεκίνημα ανάπτυξη του Yang Καλοκαίρι/Νότος/Μεσημέρι/Ωρίμανση/Ακμή εγκαθίδρυση του Yang Yang μέσα στο Yin = Γέννηση & Yang μέσα στο Yang = Κορύφωση & Φθινόπωρο/Δύση/Απόγευμα/Απόδοση καρπών ή ποιοτήτων = Επιστροφή & ανάπτυξη του Yin Yin μέσα στο Yang Χειμώνας/Βορράς/Μεσάνυχτα/Κυοφορία: επικράτηση του Yin Yin μέσα στο Yin = Κορύφωση &

14 14: Ο νόμος της κυκλικότητος, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελεί μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την ουσία του yīn yáng. Η επίδραση ακόμη μιας γραμμής σε αυτά τα 4 διαγράμματα σχηματίζει, μέσα από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους, τα 8 τρίγραμμα. Τα 8 τρίγραμμα σηματοδοτούν τις 8 βασικές ποιότητες που διέπουν όλο τον κόσμο της ύπαρξης. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τις 8 βασικές δυναμικές, του τρισυπόστατου κόσμου των φαινομένων. Έτσι, οι 4 δυαδικότητες και τα 8 τρίγραμμα καθορίζουν την πορεία, την ποιότητα και την ουσία της ζωής κάθε πράγματος, μέσα στον χρόνο. Τελικά, οι συνδυασμοί των 8 τριγράμμων δίνουν τα 64 εξάγραμμα. Τα 64 εξάγραμμα εκφράζουν λεπτομερειακά, μέσα από την σαφώς καθορισμένη διαδοχή τους, τις 64 βασικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης, μετασχηματισμού και εγκαθίδρυσης/ισορροπίας, που συμβαίνουν διαδοχικά σε όλα τα πιθανά φαινόμενα στο εκδηλωμένο σύμπαν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. Ο στερεός φλοιός της Γης φαίνεται σταθερός, αν και αυτός όπως ήδη τονίστηκε είναι εύπλαστος και µεταβαλλόµενος. Πώς όµως µπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντοµης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Μεσαίωνας και

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Ποδηματή Ελένη Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ Α.Ε.Μ. : 12821

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα