Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου."

Transcript

1 Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου. 1: Τότε μένουμε διανοούμενοι και δεν κοινωνούμε την συμπαντική σοφία. Το διανόημα ή θεωρία του yīn yáng, προέκυψε ως μια αυθόρμητη ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των φαινομένων από τους κινέζους προγόνους, ώστε να μπορέσουν αυτά να μελετηθούν και να περιγραφούν. Η θεωρία του yīn yáng, το τριαδικό μοντέλο (που είναι κυρίαρχο και στην κινεζική σκέψη) και η θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, Wǔ xíng 五 行 1, μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν οι «ουράνιες» και οι «γήινες» ενέργειες, με τον άνθρωπο και τον κόσμο του, στο κέντρο, ως έκφραση του συνδυασμού τους. Ο άνθρωπος είναι ορατός και αόρατος κόσμος. Ή φύσις του είναι αιθέρια και συμπαγής μαζί, όπως η φύση κάθε πράγματος, από τον μικρόκοσμο έως τον μακρόκοσμο. Με την διαφορά ότι ο άνθρωπος μπορεί, μέσα από καλλιέργεια, να το συνειδητοποιήσει. 1 Ο όρος Wǔ xíng 五 行, δηλώνει δυναμικές κινήσεις που διαρκώς μεταπίπτουν ή μετασχηματίζονται η μία στην άλλη, δημιουργώντας τον κόσμο των φαινομένων.

2 2: Η θεωρία του yīn yáng To Taijitu Shuo (περιγραφή του διαγράμματος της Υπέρτατης πολικότητος), ξεκινά με την φράση: Μη πολικό (Wú Jí 無 極 ) και όμως, Υπέρτατη Πολικότητα (Tài Jí 太 極 ) Πριν απ όλα, υπάρχει το ανεκδήλωτο ή αλλιώς Wú Jí 無 極 2. Η ΑΡΧΗ που τα πάντα εμπεριέχει. Το ιδεόγραμμα Wú 無, δηλώνει έλλειψη δραστηριότητος και δεν είναι άλλο από το πρόθεμα - α: όχι, μη, δεν, απουσία. Το ιδεόγραμμα Jí 極, σημαίνει αδιάκοπη κίνηση, που μόλις φτάσει σε ένα τέρμα ή άκρο, γυρίζει στο αντίθετό της. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα, σημαίνουν ΟΧΙ δραστηριότητα, ΟΧΙ κίνηση. Είναι το επίπεδο πριν την εμφάνιση της Εκδήλωσης. Το πεδίο απ' όπου όλα απορρέουν και με το οποίο ΟΛΑ παραμένουν αιωνίως συνδεδεμένα, αφού αποτελούν έκφραση αυτού. Το μη πολικό. Κατά την δημιουργία της εκδήλωσης, το πρωταρχικό αυτό πεδίο, το Wú Jí 無 極, περνά σε μια κατάσταση, όπου αρχίζει θεωρητικά "να διχάζεται", να πολώνεται σε δύο αντίθετα δυναμικά, το yin & το yang, την ενεργητική και την δεκτική αρχή. Έτσι, μέσα από το Wú Jí 無 極 εκπηγάζει το Tài Jí 太 極, ή το πεδίο της ενέργειας qi, από το οποίο γεννάται ο καρπός της Ύπαρξης. Από την στιγμή αυτή, αρχίζουν να δημιουργούνται οι κόσμοι και να σχηματίζεται το Δέντρο της Ζωής. Tài 太 σημαίνει το μέγιστο, το υπέρτατο, το ευρύτατο, το πιο σημαντικό. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα σημαίνουν την μέγιστη δραστηριότητα, όταν αρχίζει να εκδηλώνεται η δημιουργία. Δηλαδή, την Υπέρτατη πολικότητα. Το Tài Jí 太 極 σηματοδοτεί την αρχή του κόσμου της εκδήλωσης, ο οποίος προκύπτει και συντηρείται μέσα από τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις και μετασχηματισμούς της αρσενικής και δεκτικής αρχής. Άπαξ και το yīn yáng δημιουργήθηκε, διαρκώς γεννιούνται καρποί από την αέναη αλληλεπίδρασή του. Κάθε καρπός αλληλεπιδρά, εκ νέου, μια με την αρσενική και μια με την θηλυκή αρχή, παράγοντας με την σειρά του νέους καρπούς κι έτσι η Ύπαρξη προχωρά από αιθέριες, απλούστερες και πιο καθαρές μορφές, σε όλο και πιο σύνθετες, συμπαγείς και βαριές. 2 Zhou Dunyi's Taijitu shuo

3 Κι έτσι η εκδήλωση, αρχίζει να φαίνεται και να προβάλει από το ανεκδήλωτο. 3: Σε όλο τον εκδηλωμένο κόσμο μας, οι δύο αυτές καταστάσεις, το Wú Jí 無 極 και το Tài Jí 太 極, συνυπάρχουν. Στο συνειδητό επίπεδο, ζούμε μέσα από μια διαρκή διπολικότητα, yīn yáng, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τα πάντα συγκριτικά, μια ταυτιζόμαστε με τον ένα πόλο και μία με τον άλλο. Στο μη συνειδητό επίπεδο, το WúJí 無 極 οδηγεί, διαποτίζει και κρατά σε συνοχή την ύπαρξή μας, καθώς εμποδίζει την μόνιμη πόλωση, αφού αυτό θα σήμαινε και το τέλος της ζωής της ύπαρξης. Από τον μακρόκοσμο, έως τον μικρόκοσμο και αντίθετα. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ YIN YANG 阴 阳 Έτσι λοιπόν, το yīn yáng δεν είναι απλά αυτό που επιφανειακά χαρακτηρίζουμε ως πάνω - κάτω, μέσα - έξω, σκιά φως Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία του yīn yáng εκφράζει το «ύφασμα» του κόσμου μας, που εκφράζεται διττά και τον αντιλαμβανόμαστε πάντα μέσα από δίπολα. Ύλη και πνεύμα αποτελούν τις δύο κορυφαίες καταστάσεις εκδήλωσης του yīn yáng Το ευρύτερο δίπολο της πραγματικότητός μας, μέσα στο οποίο «τρέχουν» και εκδηλώνονται άπειρα μικρότερα δίπολα, αποτελείται από το αισθητό κομμάτι (αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας) και από το μη αισθητό κομμάτι (αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις μας). Το αισθητό κομμάτι αφορά την ύλη, την δομή, τις πιο συμπαγείς και παχυλές δομές (yīn ) και το άλλο αφορά την ενέργεια, την λειτουργία, την κίνηση, ό,τι είναι αιθέριο και μη απτό (yáng). Το yīn στην ουσία αποτελεί μια συμπύκνωση του yáng, ενώ το yáng έρχεται πάλι ως αποτέλεσμα της διάσπασης (πυρηνική ενέργεια 3 ) ή του μετασχηματισμού του yīn. Όσο η ενέργεια συμπυκνώνεται σε ύλη, παίρνοντας μορφές, τόσο από την κίνηση περνάμε στην ακινησία. Άρα το yáng συνδέεται με την κίνηση και την δράση, ενώ το yīn, με την διακοπή, την παύση, την ακινησία και την αδράνεια. 3 Η λέξη πυρήν στην κυριολεξία σημαίνει πυρ-ήν: «Ήταν Πυρ», μαρτυρώντας την εσώτερη φύση των πάντων

4 Το yáng είναι καθαρό, αμιγές, ελαφρύ και κινείται προς τα επάνω. Έχει την τάση να επεκτείνεται και να διασπείρεται και εκπροσωπείται από τον ουρανό. Το yīn είναι τραχύ, βαρύ και κινείται προς τα κάτω. Έχει την τάση να συσπάται και να συγκεντρώνεται και εκπροσωπείται από την γη. Το yīn σηματοδοτεί τις άπειρες φόρμες που παίρνει η ενέργεια (το yáng), όταν συμπυκνώνεται και σταθεροποιείται. Κατά την συμπύκνωση αυτή, το yáng, προοδευτικά χάνει την φωτεινότητα, την διαφάνεια και την θέρμη του. Τότε, από άυλο, διαφανές, λαμπερό και θερμό 4 γίνεται θαμπό, σκοτεινό και ψυχρό. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο αυτές ποιότητες/πολικότητες: 4: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ YIN YANG Το yīn yáng λειτουργεί ως δύο δυνάμεις αντίθετες, όπου η μία αντισταθμίζει στην άλλη. Στον εκδηλωμένο μας κόσμο, τίποτα δεν νοείται χωρίς το αντίθετο ή το συμπληρωματικό του και η φύση, μέσα στην οποία εκδηλώνονται όλες οι πολικότητες, κρατά ισορροπία, καθώς κάθε πολικότητα μέσα σε αυτήν, ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη στην συμπληρωματική της πολικότητα, ώστε να μπορεί να την ελέγχει και να την αντισταθμίζει. Το αντιστάθμισμα αυτό συντελείται από μια δύναμη έλξης και αντίθεσης ταυτόχρονα, ώστε τα δύο άκρα, να μην διαχωρίζονται το ένα από το άλλο, αλλά και να μην συγχωνεύονται το ένα μέσα στο άλλο, ώστε στο διηνεκές, να μπορούν ν αλληλεπιδρούν. 4 Το yīn ταυτίζεται με την σκιά, την νύχτα, την καταχνιά, την ομίχλη, τον χειμώνα, την σελήνη, τα «σκοτεινά» συναισθήματα, τις σκοτεινές σκέψεις ή προθέσεις,, ενώ αντίθετα, το yáng ταυτίζεται με το φως, την ημέρα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θετικά συναισθήματα, τις καλοπροαίρετες σκέψεις και προθέσεις

5 5: Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες ενεργειακές δομές του σώματός μας: Το yīn πρέπει πάντα να είναι ισοδύναμο του yáng και το yáng του yīn, ώστε το ένα να αντισταθμίζει το άλλο. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει ισορροπία του yīn yáng, για να διατηρείται η υγεία της δομής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το ένα από τα δύο φύγει από την ισορροπία, θα φύγει αυτόματα και το άλλο. Κάθε ανισορροπία είναι πάντα φύσεως υπερβολής ή ανεπάρκειας. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε υπερβολή, στο άλλο θα δημιουργηθεί ανεπάρκεια. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε ανεπάρκεια, θα προκαλέσει την ανεξέλεγκτη αύξηση του αντιθέτου του. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εμφανιστούν συμπτώματα και σε προχωρημένα επίπεδα, παθήσεις. Είτε το yīn, είτε το yáng, μπορεί ωστόσο να αυξομειώνεται ως ένα επίπεδο, χωρίς να χάνεται η ισορροπία, γιατί είναι στην φύση τους να συμβαίνει αυτό. Το επίπεδο αυτό ορίζεται από τον νόμο του χρυσού κέντρου και της χρυσής τομής. Εάν το yīn ή το yáng ξεφύγει πέρα από αυτό το επίπεδο, σε κάποια ή σε κάποιες δομές, τότε η ισορροπία δεν μπορεί να έρθει αυθόρμητα από μόνη της, αλλά χρειάζεται να εφαρμοστεί θεραπεία και αλλαγή συνηθειών. yīn και yáng μαζί, συναποτελούν το ΟΛΟΝ και άρα πάντα το ένα εξαρτάται από το άλλο. Τίποτα δεν είναι αποκλειστικά yīn ή yáng. Ποτέ το yīn δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το yáng και αντίστροφα. Το yīn ή το yáng δεν έχει καμία υπόσταση, χωρίς το συμπληρωματικό του. Το ένα μετριέται πάντα σε σχέση με το άλλο, άρα και κάθε κίνηση ή δράση του ενός, αυτόματα προκαλεί μια αντίδραση του άλλου. Τα είδη διαχωρίζονται σε θηλυκό και αρσενικό. Οι άνθρωποι σε άνδρες και γυναίκες. Η ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι πιο ξηρή ή πιο υγρή. Οι εποχές διακρίνονται σε Άνοιξη, Καλοκαίρι Φθινόπωρο, Χειμώνα. Η θερμοκρασία, σε θερμό - ψυχρό. Ο χώρος, σε μέσα έξω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, άδειο γεμάτο Χωρίς τον άνδρα ή αντίστοιχα, την γυναίκα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καν το είδος. Χωρίς τον χειμώνα ή το καλοκαίρι δεν θα υπήρχε η έννοια της εποχής. Χωρίς την νύχτα ή την ημέρα, δεν θα είχε υπόσταση το 24ωρο. Το yáng θερμαίνει και κινεί, το yīn δροσίζει, εφυγραίνει και θρέφει. Τα πάντα χρειάζονται και τις δύο ποιότητες, καθώς η μία στηρίζει την ύπαρξη της άλλης σε όλες της δομές της Υπάρξεως. Στο σώμα μας, το yáng είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν να συντελούνται όλες οι διαδικασίες της θρέψης, της συντήρησης και της προστασίας του yīn, ενώ το yīn, μέσα από την διαδικασία της θρέψης, είναι απαραίτητο στο να συντηρεί και

6 6: ναν διαφυλάσσει το yáng. «Χωρίς το yīn, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yáng, χωρίς το yáng, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yīn». Το κάθε ένα συνεχίζει να υπάρχει καθώς καταναλώνει και υποστηρίζεται από το άλλο. Δεν υπάρχει ποτέ παύση στην διαδικασία αυτή. Το yīn καταναλώνει διαρκώς το yáng και το yáng, το yīn. Πχ, η παραγωγή του yáng (της ενέργειας) στο σώμα μας, χρειάζεται yīn (θρεπτικά συστατικά), ενώ χωρίς το yáng (την ενέργεια) δεν μπορεί να υπάρξει yīn (θρεπτικά συστατικά). Καθώς το ένα καταναλώνει το άλλο, τα επίπεδα αυτού που καταναλώνεται, μειώνονται. Αλλά η φύση αναπληρώνει γρήγορα αυτήν την αλληλοκατανάλωση, ώστε πάντα να υπάρχει ισορροπία. Αν, είτε το yīn, είτε το yáng αυξηθεί ή μειωθεί πέραν του δέοντος, θα επηρεάσει και το άλλο αυτόματα και τα δύο θα μπουν σε μια προσπάθεια να πετύχουν μια νέα ισορροπία, πάση θυσία. 4 είναι οι πιθανές περιπτώσεις ανισορροπίας: 1. Υπερβολή του yīn (που καταναλώνει το yáng) 2. Υπερβολή του yáng (που καταναλώνει το yīn) 3. Ανεπάρκεια του yīn (άρα το yáng, φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yīn) 4. Ανεπάρκεια του yáng (άρα το yīn φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yáng). Το θέμα είναι τι έρχεται πρώτο και τι συμβαίνει δευτερογενώς εξαιτίας αυτού. Το ένα μετασχηματίζεται διαρκώς στο άλλο. Ύλη και Ενέργεια, yīn και yáng, μετασχηματίζονται διαρκώς το ένα στο άλλο. Ο μετασχηματισμός είναι φυσικός και αναπόφευκτος, καθώς αποτελεί βασική αρχή της Ύπαρξης. Βίαιος γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος τον «συγκρατεί» ή τον «επισπεύδει» και δεν σέβεται τον νόμο της κυκλικότητος. αντικατασταθούν από νέα. Κάθε τι, αενάως γεννιέται και πεθαίνει, περνώντας μέσα από διαδοχικούς και διαρκείς μετασχηματισμούς. Η ζωή μετασχηματίζεται στον θάνατο και ο θάνατος στην ζωή. Κάθε στιγμή μέσα στην ύπαρξή μας, υπάρχει διαρκής εναλλαγή ζωής και θανάτου. Τα κύτταρά μας πεθαίνουν για ν

7 7: Τα θετικά συναισθήματα, διαθέσεις, γεγονότα, μετασχηματίζονται σε αρνητικά και το αντίθετο. Η ημέρα μετασχηματίζεται στην νύχτα και η νύχτα στην ημέρα. Οι διάφορες μορφές ενέργειας, κινητική, θερμική, χημική, μαγνητική διαρκώς μετασχηματίζονται η μία στην άλλη. Όλη μας η ζωή είναι ένας διαρκής μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα και κάθε μετασχηματισμός, ακολουθεί μια κυκλική εναλλαγή: Η ημέρα ακολουθεί την νύχτα και η νύχτα την ημέρα. Ο καρπός ωριμάζει, παράγοντας το σπόρο. Ο σπόρος πέφτει στο έδαφος δίνοντας νέο φυτό που παράγει νέο σπόρο ο οποίος θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία. Το καλοκαίρι θα φέρει το φθινόπωρο και αυτό με την σειρά του τον χειμώνα. Ο χειμώνας την άνοιξη και αυτή ξανά, το καλοκαίρι. Η κυκλική εναλλαγή: 1. Διέπεται από τον Νόμο του Ρυθμού, που ορίζει ότι όταν η ενέργεια πλησιάζει τον έναν από τους δύο πόλους, μειώνει ταχύτητα, αντιστρέφεται και αρχίζει να κινείται προς τον αντίθετο πόλο 2. Εξαρτάται από τις συνθήκες, εσωτερικές και εξωτερικές, που χρειάζεται κάθε τι να ωριμάσει και να μεταστοιχειωθεί 5 3. Απαιτεί χρόνο Το σημείο της αντιστροφής δεν γίνεται πάντα αντιληπτό γιατί είναι ανεπαίσθητο. Είναι απλά ένα γύρισμα. Ο σοφός, ατάραχος, ακολουθεί τον ρυθμό της αλλαγής. Αντιλαμβάνεται τόσο τους εμφανείς, όσο και τους αφανείς παράγοντες που επιδρούν σε μια κατάσταση και δρα πάντα σε συμφωνία με το ΟΛΟΝ. Είναι το ηλιοστάσιο ή η ισημερία, είναι η αλλαγή που κρούει στα βαθύτερα επίπεδα ενός ανθρώπου την στιγμή ενός οριακού ατυχήματος, είναι το σημείο όπου το εκκρεμές φτάνει και σταματά για να γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, είναι κάθε στιγμή που ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας ίωσης και ξεκινά η επιστροφή προς την υγεία ή η στιγμή που η υγεία τελικά ανατρέπεται και εγκαθιδρύεται η πάθηση, είναι οι στιγμές του θανάτου και της γέννησης κάθε πράγματος 5 Οι εσωτερικές συνθήκες έχουν την κύρια σημασία. Πχ, μπορεί σε ένα χώρο να υπάρχουν πολλές ιώσεις, αλλά σε αυτόν τον χώρο τελικά θα προσβληθεί εκείνος που δεν έχει ισχυρό ανοσοποιητικό. Μπορεί ένα έδαφος να είναι έφορο, αλλά σε αυτό μπορεί να φυτρώσει μόνο ο κατάλληλος σπόρος. Μπορεί να παρουσιάζονται πολλές σημαντικές ευκαιρίες στην ζωή, αλλά μόνο αν υπάρχει διάκριση και τόλμη μπορεί κανείς να τις εκμεταλλευτεί

8 8: Κάθε ένας από τους δύο πόλους του yīn yáng διαιρείται σε ένα μικρότερο yīn yáng. Ακριβώς γιατί το ΟΛΟΝ αναπαράγει τον εαυτό του, στο διηνεκές. Όπως ακριβώς το ΕΝΑ εκφράζεται πάντα σε δύο, κατ εικόνα και ομοίωση, κάθε τμήμα του και πάλι υποδιαιρείται σε ένα μικρότερο δίπολο. Μέσα στο ευρύτερο Δίπολο, Ενέργεια Ύλη, τα πάντα είναι yīn ή yáng, σε σχέση με κάποιο όμοιό τους, αλλά ταυτόχρονα, κάθε πράγμα είναι κι ένας μικρότερος συνδυασμός του yīn yáng. Π.χ. η νύχτα είναι yīn, σε σχέση με την ημέρα και η ημέρα είναι yáng, σε σχέση με την νύχτα. Αλλά η μέρα είναι κι ένα yīn yáng, το ίδιο και η νύχτα, εφόσον υπάρχουν πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές νύχτες και πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές ημέρες. Υπάρχει φως και σκοτάδι τόσο στην νύχτα όσο και στην ημέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι yáng σε σχέση με τον χειμώνα, αλλά πιο yīn, σε σχέση με κάποια άλλα καλοκαίρια. Πχ ένα καλοκαίρι με περισσότερη υγρασία και βροχές από ένα άλλο. Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η θερμοκρασία, διακρίνονται σε δίπολα, αλλά και κάθε μέρος του διπόλου έχει διαβαθμίσεις. Ο χειμώνας στην Ελλάδα είναι yīn, σε σχέση με αυτόν στους πόλους. Ένας άνθρωπος, μπορεί να έχει μια κυρίαρχη ποιότητα, αυτή του φύλου με το οποίο γεννιέται, άρα να είναι yīn ή yáng σε σχέση με το αντίθετο φύλο, αλλά επίσης θα είναι και πιο yīn ή πιο yáng σε σχέση με άτομα του ιδίου φύλου. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Το καθένα εμπεριέχει τον σπόρο του άλλου Το κάθε τι εμπεριέχει τον σπόρο του αντιθέτου του. Π.χ. στην καρδιά της ημέρας, αρχίζει να μεγαλώνει η νύχτα (νέο yīn) και στην καρδιά της νύχτας, η ημέρα (νέο yáng). Η εισπνοή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπνοή, η πλημμύρα με την άμπωτη Το κάθε τι «έλκει» το αντίθετό του, την στιγμή που αυτό φτάνει στο άκρο, ακριβώς γιατί έχει την ίδια, με αυτό, αρχή και ουσία η οποία κυλά και κινείται μία προς τον ένα πόλο και μία προς τον άλλο.

9 9: Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ YIN YANG ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ Η απλή παρατήρηση της κυκλικής εναλλαγής της ημέρας και της νύχτας, των εποχών, της φύσεως όλης, μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτό το θεώρημα. Η ημέρα, το φως, η κίνηση, η Άνοιξη, το καλοκαίρι, αντιστοιχεί στο Yang ενώ η νύχτα, το σκοτάδι, η ακινησία, το φθινόπωρο, ο χειμώνας, στο Yin. Κάθε φαινόμενο στο σύμπαν διαφοροποιείται μέσα από μια κυκλική διαδικασία εξάρσεων (yáng) και υφέσεων (yīn). Κάθε φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του παιχνιδίσματος των δύο αυτών αντιθέτων, αλληλεπιδρώντων δυνάμεων, καθώς κάθε φαινόμενο εμπεριέχει μέσα του και τις αυτές δύο ενέργειες, σε διάφορους βαθμούς εκδήλωσης. Το όλον όπως και ο ουρανός, που συνδέεται με την απεραντοσύνη, απεικονίζεται με έναν κύκλο. Η γη, που την βιώνουμε ως επίπεδη και καθορίζει έναν περιορισμένο χώρο που μας περικλείει, απεικονίζεται με το τετράγωνο. Έτσι ο ουρανός και ο κύκλος λογίζονται ως yáng, ενώ η γη και το τετράγωνο, ως yīn. Τα παλιά κινεζικά νομίσματα, αποτύπωναν τις δύο αυτές πλευρές της πραγματικότητας, μέσα από το σχήμα τους, που ήταν στρογγυλό με άδειο κέντρο σε σχήμα τετραγώνου. Καθώς ο χρόνος ορίζεται από την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, θεωρείται κι αυτός yáng, ενώ ο χώρος, εφόσον έχει νόημα ύπαρξης μόνο επάνω στην γη, θεωρείται yīn. Τα συναισθήματα, μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης ως yīn ή yáng. Ο θυμός είναι ένα θερμό συναίσθημα (yáng), που ΠΑΝΤΑ δημιουργεί κίνηση (yáng), είτε προς τα έξω όταν τον εκφράζουμε, είτε προς τα μέσα όταν δεν τον εκφράζουμε. Ο φόβος είναι ένα ψυχρό συναίσθημα (yīn), που μας ακινητοποιεί, πολύ ή λίγο, επιβραδύνοντας την κίνηση της ενέργειας σε ολόκληρο το Είναι μας. Η χαρά είναι yáng, ή θλίψη yīn και εν τέλει, όλα μας τα συναισθήματα, καθώς εναλλάσσονται, δημιουργούν μέσα μας μια κατάσταση, στην οποία επικρατεί πάντα, είτε το ένα είτε το άλλο. Ο καθένας από εμάς είναι περισσότερο yáng ή περισσότερο yīn. Ο ημερήσιος κύκλος ξεκάθαρα αντικατοπτρίζει αυτό. Το ίδιο και ο ετήσιος. Δεν έχουμε παρά να αντικαταστήσουμε το ξημέρωμα με την Άνοιξη, το μεσημέρι με το καλοκαίρι, το φθινόπωρο με το απόβραδο και τον Χειμώνα, με τα μεσάνυχτα.

10 10: Η Διττότητα είναι η κατάσταση της πραγματικότητός μας και δεν νοείται πραγματικότητα, χωρίς τα δύο απολύτως συμπληρωματικά "άκρα" της. Με τον ίδιο τρόπο, δεν νοείται το yīn χωρίς το yáng και το αντίθετο. Κάθε μεγάλη ή μικρή αλλαγή στην αναλογία τους φέρνει και μια μεγάλη η μια μικρή αλλαγή στην πραγματικότητά μας, και μπορούμε μόνο να αισθανθούμε ή να συνδεθούμε με αυτήν την λεπτή και διαρκώς εναλλασσόμενη ισορροπία. Είναι δύσκολο να συλλάβουμε με την σκέψη το μέγεθός της, γιατί αυτή επιτελείται από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μακρόκοσμο, ταυτόχρονα, μέσα στα πάντα. Αφορά απτά, μη απτά, αισθητά ή μη αισθητά, πράγματα, καταστάσεις, ποιότητες, ενέργειες, εκφράσεις. Κάθε ασθένεια ξεκινά, από την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην φυσική ροή των πραγμάτων. Η αντίσταση δημιουργεί τριβή μέσα στην φυσική δομή μας και στην συνέχεια, η τριβή δημιουργεί φθορά. Η συνειδητοποίηση και μόνο της αλήθειας αυτής μπορεί εντελώς να αλλάξει την κοσμοθεωρία και την τοποθέτησή μας απέναντι στα πράγματα και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα, ότι το ένα είναι μέρος του άλλου και ότι το όλον εμπεριέχεται στο ένα όπως το ένα στο όλον. Από την στιγμή που θα κατανοήσουμε τον ΝΟΜΟ αυτόν, που διέπει όλη την Ύπαρξη, ίσως μπορέσουμε και ν αλλάξουμε τα πάντα στην ζωή μας και να λύσουμε κάθε δυσαρμονία.

11 11: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ YIN YANG ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ yáng Μη απτό Απλό Φωτεινό Διαυγές Εναρκτήριο Επίμονο Κίνηση Λειτουργία Αραιό Ζέστη Δράση Ξηρότητα Ουρανός Άνοιξη - Καλοκαίρι Ευρύ Σταθερό Δυνατό Επιφανειακό Κοίλο Δριμύ Που αλλάζει Ανερχόμενο Που διασπείρεται Που προστατεύει yīn Απτό Σύνθετο Σκοτεινό Θολό Δεκτικό Συγκαταβατικό Στάση Δομή Πυκνό Κρύο Ανάπαυση Υγρότητα Γη Φθινόπωρο - Χειμώνας Περιορισμένο Υποχωρητικό Ασθενές Βαθύ Επίπεδο Μαλακό Που Συντηρεί Κατερχόμενο Που συγκεντρώνεται Που θρέφει

12 12: Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ YIN YANG & ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΟΥΝ Η αρχική αναφορά στο yīn yáng, γίνεται στο «Βιβλίο των Αλλαγών», το Yi Jing. Ο συμβολισμός έρχεται μεταγενέστερα. Το yáng παριστάνεται ως μια ευθεία γραμμή διακεκομμένη., ενώ το yīn, ως μία Οι πρωταρχικοί συνδυασμοί της διακεκομμένης (yīn), και της συνεχούς (yáng) γραμμής, σχηματίζουν 4 ζεύγη διαγραμμάτων που αναπαριστούν το Νέο yáng, το Υπέρτατο yáng, το Νέο yīn και το Υπέρτατο yīn. Οι 4 αυτές πρωταρχικές δυαδικότητες, δεν είναι τίποτε άλλο από τις 4 φάσεις, που περνά ένα φαινόμενο, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης, από την στιγμή της γέννησής του, μέχρι την επιστροφή του, εκεί απ όπου προήλθε: o Νέο yáng: γέννηση o Υπέρτατο yáng: κορύφωση o Νέο yīn: απόδοση o Υπέρτατο yīn: Επιστροφή Τα 4 αυτά διγράμματα εικονοποιούν την αέναη κυκλικότητα όλων των φαινομένων καθώς η ζωή δεν έχει τέλος, παρά μόνο διαρκείς μετασχηματισμούς, που ΠΑΝΤΑ περνάνε από τα 4 αυτά βασικά στάδια. Είναι στην φύση κάθε πράγματος ζωντανού ή όχι, απτού ή όχι, να γεννιέται να αναπτύσσεται, να αποδίδει τις ποιότητές του και τελικά να επιστρέφει πάλι πίσω στην πηγή. Αυτό που διαφέρει είναι η ποιότητα και ο χρόνος του μετασχηματισμού.

13 13: Μεσημέρι Ανατολή Δύση Μεσάνυχτα Καλοκαιρινό Ηλιοστάσιο Νότος Εαρινή Ισημερία Ανατολή Δύση Φθινοπωρινή Ισημερία Βορράς Χειμερινό Ηλιοστάσιο Άνοιξη/Ανατολή/Ξημέρωμα/Γέννηση/Ξεκίνημα ανάπτυξη του Yang Καλοκαίρι/Νότος/Μεσημέρι/Ωρίμανση/Ακμή εγκαθίδρυση του Yang Yang μέσα στο Yin = Γέννηση & Yang μέσα στο Yang = Κορύφωση & Φθινόπωρο/Δύση/Απόγευμα/Απόδοση καρπών ή ποιοτήτων = Επιστροφή & ανάπτυξη του Yin Yin μέσα στο Yang Χειμώνας/Βορράς/Μεσάνυχτα/Κυοφορία: επικράτηση του Yin Yin μέσα στο Yin = Κορύφωση &

14 14: Ο νόμος της κυκλικότητος, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελεί μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την ουσία του yīn yáng. Η επίδραση ακόμη μιας γραμμής σε αυτά τα 4 διαγράμματα σχηματίζει, μέσα από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους, τα 8 τρίγραμμα. Τα 8 τρίγραμμα σηματοδοτούν τις 8 βασικές ποιότητες που διέπουν όλο τον κόσμο της ύπαρξης. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τις 8 βασικές δυναμικές, του τρισυπόστατου κόσμου των φαινομένων. Έτσι, οι 4 δυαδικότητες και τα 8 τρίγραμμα καθορίζουν την πορεία, την ποιότητα και την ουσία της ζωής κάθε πράγματος, μέσα στον χρόνο. Τελικά, οι συνδυασμοί των 8 τριγράμμων δίνουν τα 64 εξάγραμμα. Τα 64 εξάγραμμα εκφράζουν λεπτομερειακά, μέσα από την σαφώς καθορισμένη διαδοχή τους, τις 64 βασικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης, μετασχηματισμού και εγκαθίδρυσης/ισορροπίας, που συμβαίνουν διαδοχικά σε όλα τα πιθανά φαινόμενα στο εκδηλωμένο σύμπαν.

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» του Κομφούκιου αναφέρεται: «Στο Yi 1 υπάρχει το tài jí 太極. Το tài jí 太極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πολικότητες το liang yi 兩儀 ή αλλιώς yīn yáng»

Διαβάστε περισσότερα

Παλάτι: Qien. Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο

Παλάτι: Qien. Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο 1 1. Qian 乾 Ο Άρχων 1.Qian 乾 Ο Άρχων Παλάτι: Qien. Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο Εξάγραμμο, οδηγός του παλατιού- Συγκρουόμενο Μήνας: Μάιος - Ιούνιος (Θερινό Ηλιοστάσιο) Η εικόνα των τριγράμμων: Ουρανός επάνω

Διαβάστε περισσότερα

Παλάτι: Kun. Στοιχείο Παλατιού: Γη. Εξάγραμμο οδηγός του παλατιού- Συγκρουόμενο

Παλάτι: Kun. Στοιχείο Παλατιού: Γη. Εξάγραμμο οδηγός του παλατιού- Συγκρουόμενο 1 2. Kun 坤 Ο Δεκτικός 2. Kun 坤 Ο Δεκτικός Παλάτι: Kun. Στοιχείο Παλατιού: Γη Εξάγραμμο οδηγός του παλατιού- Συγκρουόμενο Μήνας : Νοέμβριος Η εικόνα των τριγράμμων: Γη επάνω από Γη. Έκταση και αφθονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ.

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. 1. πεδίο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις Σ Λ 2. όταν κόβουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθενται μια σειρά από στόχοι που θα μπορούσε κάποιος εκπαιδευτικός να επιδιώξει να επιτύχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από δραστηριότητες (στόχοι του εκπαιδευτικού).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σηµεία που έχουν ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Τα ερωτήματα Δύο σώματα έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με το ένα να είναι βαρύτερο του άλλου. Την ίδια στιγμή τα δύο σώματα αφήνονται ελεύθερα να πέσουν μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας 1. Τι ονομάζεται θερμοκρασία; Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα ονομάζεται θερμοκρασία. 2. Πως μετράμε τη θερμοκρασία;

Διαβάστε περισσότερα

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9)

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9) 5. Ενέργεια Η έννοια της ενέργειας είναι ίσως η βασικότερη έννοια σ ολόκληρη τη φυσική επιστήμη. Ο συνδυασμός ενέργειας και ύλης αποτελεί το Σύμπαν. Η ύλη είναι η ουσία και η ενέργεια η κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ YI JING

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ YI JING H κλασική μέθοδος ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ YI JING Το βιβλίο του Yi Jing (ή I Ching, όπως συνηθίζουμε να το βλέπουμε γραμμένο στην Δύση), στην ουσία ΕΙΝΑΙ «τα 64 εξάγραμμα» και ότι έχει να κάνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Α. Εισαγωγή Ερώτηση 1. Η τιμή της μάζας ενός σώματος πιστεύετε ότι συνοδεύει το σώμα εκ κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3 Δυνάμεις ΓΕΝΙΚΑ. Τα σώματα κινούνται (κεφ.2) και αλληλεπιδρούν. (κεφ.3)

Κεφ.3 Δυνάμεις ΓΕΝΙΚΑ. Τα σώματα κινούνται (κεφ.2) και αλληλεπιδρούν. (κεφ.3) Κεφ.3 Δυνάμεις ΓΕΝΙΚΑ Τα σώματα κινούνται (κεφ.2) και αλληλεπιδρούν. (κεφ.3) Αλληλεπίδραση σημαίνει : Έλξη ή άπωση. Η αλληλεπίδραση έχει αμοιβαίο χαρακτήρα ( η λέξη «άλληλα» θέλει να δηλώσει ότι όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 (Επιφυλλίδα Οπισθόφυλλο) Ο Εαυτός και η Απουσία του Χρόνου Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να γίνονται συζητήσεις και αναφορές για την Απουσία του Χρόνου ακόμη και όταν υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ 1. Η Σελήνη μας είναι ο πέμπτος σε μέγεθος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος (εικόνα 1) μετά από τον Γανυμήδη (Δίας), τον Τιτάνα (Κρόνος), την Καλλιστώ (Δίας) και

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Όρια καταστατικής εξίσωσης ιδανικού αερίου 2. Αποκλίσεις των Ιδιοτήτων των πραγματικών αερίων από τους Νόμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει:

ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει: ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει: 1. Να πειραματιστεί σχετικά με το σχηματισμό σκιάς όταν ένα αντικείμενο διακόπτει τη διαδρομή του φωτός. 2. Να παρατηρήσει ότι το σχήμα της σκιάς που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να επ ιζήσουν απ αιτούν ενέργεια, αλλά και οι φυσικές όπ ως και οι ανθρωπ ογενείς διαδικασίες απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Η Θερμική Ισορροπία

Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Η Θερμική Ισορροπία Φύλλο Εργασίας 5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Η Θερμική Ισορροπία α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο βιβλίο των φυσικών του δημοτικού σχολείου της Ε τάξης υπάρχει η παρακάτω αναφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ.

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. 1. πεδίο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις Σ Λ 2. όταν κόβουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθητές Ανδρεάδης Γαβριήλ και Ταγκρασούλης Ορέστης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα...

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα... Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλίο...17 1η εβδομάδα Αφουγκράσου την πληροφόρηση...21 2η εβδομάδα Άδειασε το ποτήρι σου...23 3η εβδομάδα Η μοναξιά είναι ευλογία...25 4η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατακόρυφη ενός τόπου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο υποθετικά σηµεία, που ονοµάζονται. Ο κατακόρυφος κύκλος που περνά. αστέρα Α ονοµάζεται

Η κατακόρυφη ενός τόπου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο υποθετικά σηµεία, που ονοµάζονται. Ο κατακόρυφος κύκλος που περνά. αστέρα Α ονοµάζεται Sfaelos Ioannis Τα ουράνια σώµατα φαίνονται από τη Γη σαν να βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια µιας γιγαντιαίας σφαίρας, απροσδιόριστης ακτίνας, µε κέντρο τη Γη. Τη φανταστική αυτή σφαίρα τη λέµε "ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ σελ. 1. Ηλεκτρικά φορτία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ σελ. 1. Ηλεκτρικά φορτία ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 1.1 Θεωρητικό Μέρος Ηλεκτρικά φορτία Τα ηλεκτρισμένα σώματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Θετικά Ηλεκτρισμένα: Είναι τα σώματα που εμφανίζουν συμπεριφορά όμοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ως γνωστόν, οι χηµικές ενώσεις προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, οπότε και έχουµε σηµαντική µεταβολή του ενεργειακού περιεχοµένου του συστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Δύναμης

Η έννοια της Δύναμης Η έννοια της Δύναμης Τι είναι δύναμη; Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι τα αποτελέσματα των δυνάμεων και όχι τις ίδιες τις δυνάμεις. Οι δυνάμεις προκαλούν μεταβολή στην ταχύτητα των σωμάτων στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία.

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία. Ένας κόσμος ενεργειών και δυνάμεων ξετυλίχτηκε μπροστά μου και με διαπέρασε ολόκληρη. Ένας κόσμος άγνωστος, ασύλληπτος, μαγευτικός. Κι εγώ τον αγκάλιασα, αφημένη μέσα στην απέραντη αγκαλιά του... Κι αναρωτιόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κρύσταλλοι και «πληροφορίες»

Κρύσταλλοι και «πληροφορίες» Κρύσταλλοι και «πληροφορίες» Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αλλά και όπως είναι γενικότερα αποδεκτό, οι κρύσταλλοι εκτός από φορείς ενέργειας αποτελούν και αποδέκτες της. Κατ επέκταση, δέχονται διάφορες επιρροές

Διαβάστε περισσότερα

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο 1. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά, που καταγράφονται στη αριστερή στήλη με τα αντικείμενα ή φαινόμενα, που παρατηρούνται στο ηλιακό σύστημα και περιέχονται στην δεξιά στήλη Α. Κινείται σε ελλειπτική τροχιά.

Διαβάστε περισσότερα

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014 3 Γενική Μηχανική Δυνάμεις Nόμοι του Newton 5/9/04 Η Φυσική της Α Λυκείου σε 8.00 sec. Η έννοια της Δύναμης Οι νόμοι της κίνησης Η έννοια της δύναμης Όταν ένα αντικείμενο αλλάζει την ταχύτητά του (είτε

Διαβάστε περισσότερα

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014 13 Γενική Μηχανική Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/014 Η Φυσική της Α Λυκείου σε 8.100 sec. Η έννοια της Δύναμης Οι νόμοι της κίνησης Η έννοια της δύναμης Όταν ένα αντικείμενο αλλάζει την ταχύτητά του (είτε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Φυσική ΘΕΜΑ 1 1) Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη φορτίου που ονομάστηκαν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο αντίστοιχα. Τα σώματα που έχουν θετικό φορτίο λέμε ότι είναι θετικά φορτισμένα (π.χ. μια γυάλινη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 5: Δραστηριότητες εξοικείωσης με τον σύγχρονο χορό στο πλαίσιο της γενικής παιδείας: Επιλογές για σπουδή στη δομή της κίνησης. Γαλάνη

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Στράτος Θεοδοσίου Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Tο ημερολογιακό ζήτημα από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 07 Ορμή Κρούσεις ΦΥΣ102 1

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 07 Ορμή Κρούσεις ΦΥΣ102 1 Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 07 Ορμή Κρούσεις ΦΥΣ102 1 Ορμή και Δύναμη Η ορμή p είναι διάνυσμα που ορίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

Εξέλιξη των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες Εξέλιξη των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες Ενότητα 2: Γιατί το ερώτημα "τι είναι επιστήμη" δεν έχει νόημα χωρίς κάποιο χρονικό προσδιορισμό. Βασίλης Τσελφές Εθνικὸ και Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τοιχώματα του δοχείου που τα περιέχει Σε προηγούμενα μαθήματα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7: Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων RL και RC Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. 16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Ένα χειμωνιάτικο πρωινό οι τρεις φίλοι που φαίνονται στην εικόνα 1 παίζουν δίπλα στη μικρή παγωμένη λίμνη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Ένας σημαντικός χρόνος περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου.

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. Ατοµικά πρότυπα Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. ατοµική θεωρία ηµόκριτου ατοµική θεωρία Dalton πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger ~450 π.χ ~1800 µ.χ 1904 µ.χ 1911 µ.χ 1913 µ.χ 1926 µ.χ Σε διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Όποτε χρησιμοποιείτε το σταυρό ή το κλειδί της εργαλειοθήκης σας για να ξεσφίξετε τα μπουλόνια ενώ αντικαθιστάτε ένα σκασμένο λάστιχο αυτοκινήτου, ολόκληρος ο τροχός αρχίζει να στρέφεται και θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.) ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ Προκύπτουν άμεσα. Δεν ορίζονται με τη βοήθεια άλλων μεγεθών Μήκος: έχει μονάδα μέτρησης το ΜΕΤΡΟ (m) Χρόνος: έχει μονάδα μέτρησης το ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (s ή sec) Μάζα: έχει μονάδα μέτρησης το

Διαβάστε περισσότερα

Σιάτσου. Σιάτσου. Συμβουλές και μυστικά

Σιάτσου. Σιάτσου. Συμβουλές και μυστικά Το βιβλίο Σιάτσου Συμβουλές και μυστικά: I I I Σιάτσου Συμβουλές και μυστικά Εξηγεί την κινεζική θεωρία της ροής ενέργειας στο σώμα Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εναρμόνιση με αυτή τη ροή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η ανατομία της μέλισσας ΞΑΝΘΗ ΛΙΑΝΟΥ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

Η ανατομία της μέλισσας ΞΑΝΘΗ ΛΙΑΝΟΥ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ Η ανατομία της μέλισσας Η ερευνητική ομάδα Η μαθήτρια Ξανθή Λιανού Ο καθηγητής Χαράλαμπος Ανδρουτσόπουλος Ποια είναι τα μέρη του σώματος της; (ανατομία του σώματος) Στο κεφάλι διακρίνουμε : 1. Δύο μεγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (μάθημα κατεύθυνσης) Τι είναι η δομή και η σύνθεση ενός εικαστικού έργου. Είναι η οργάνωση όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα ενιαίο σύνολο με στόχο να εκφράσουν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του Είμαστε αστερόσκονη Είμαστε αστερόσκονη Αν θέλετε να ακουμπήσετε, να πιάσετε στα χέρια σας το εσωτερικό ενός άστρου αρκεί να χαϊδέψετε το πρόσωπό σας ή κάποιο αντικείμενο δίπλα σας. Όλα αυτά αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. A Γυμνασίου 29 Μαρτίου 2014 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:... Σχολείο:... Τάξη/Τμήμα:. Εξεταστικό Κέντρο:. Πειραματικό Μέρος Θέμα 1 ο H μέτρηση του μήκους γίνεται, συνήθως, με μετροταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Αν θέλαμε να ορίσουμε τι είναι το ρεύμα της ζωής, θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με πολλά πράγματα. Να το αναγνωρίσουμε στην άγνωστη δύναμη που κινεί τους γαλαξίες και τα ηλιακά συστήματα. Να το προσδιορίσουμε

Διαβάστε περισσότερα