Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου."

Transcript

1 Η γνώση, μας κάνει ταπεινούς. Αν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι η γνώση που λαμβάνουμε μένει στο επίπεδο του Νου. 1: Τότε μένουμε διανοούμενοι και δεν κοινωνούμε την συμπαντική σοφία. Το διανόημα ή θεωρία του yīn yáng, προέκυψε ως μια αυθόρμητη ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των φαινομένων από τους κινέζους προγόνους, ώστε να μπορέσουν αυτά να μελετηθούν και να περιγραφούν. Η θεωρία του yīn yáng, το τριαδικό μοντέλο (που είναι κυρίαρχο και στην κινεζική σκέψη) και η θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, Wǔ xíng 五 行 1, μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν οι «ουράνιες» και οι «γήινες» ενέργειες, με τον άνθρωπο και τον κόσμο του, στο κέντρο, ως έκφραση του συνδυασμού τους. Ο άνθρωπος είναι ορατός και αόρατος κόσμος. Ή φύσις του είναι αιθέρια και συμπαγής μαζί, όπως η φύση κάθε πράγματος, από τον μικρόκοσμο έως τον μακρόκοσμο. Με την διαφορά ότι ο άνθρωπος μπορεί, μέσα από καλλιέργεια, να το συνειδητοποιήσει. 1 Ο όρος Wǔ xíng 五 行, δηλώνει δυναμικές κινήσεις που διαρκώς μεταπίπτουν ή μετασχηματίζονται η μία στην άλλη, δημιουργώντας τον κόσμο των φαινομένων.

2 2: Η θεωρία του yīn yáng To Taijitu Shuo (περιγραφή του διαγράμματος της Υπέρτατης πολικότητος), ξεκινά με την φράση: Μη πολικό (Wú Jí 無 極 ) και όμως, Υπέρτατη Πολικότητα (Tài Jí 太 極 ) Πριν απ όλα, υπάρχει το ανεκδήλωτο ή αλλιώς Wú Jí 無 極 2. Η ΑΡΧΗ που τα πάντα εμπεριέχει. Το ιδεόγραμμα Wú 無, δηλώνει έλλειψη δραστηριότητος και δεν είναι άλλο από το πρόθεμα - α: όχι, μη, δεν, απουσία. Το ιδεόγραμμα Jí 極, σημαίνει αδιάκοπη κίνηση, που μόλις φτάσει σε ένα τέρμα ή άκρο, γυρίζει στο αντίθετό της. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα, σημαίνουν ΟΧΙ δραστηριότητα, ΟΧΙ κίνηση. Είναι το επίπεδο πριν την εμφάνιση της Εκδήλωσης. Το πεδίο απ' όπου όλα απορρέουν και με το οποίο ΟΛΑ παραμένουν αιωνίως συνδεδεμένα, αφού αποτελούν έκφραση αυτού. Το μη πολικό. Κατά την δημιουργία της εκδήλωσης, το πρωταρχικό αυτό πεδίο, το Wú Jí 無 極, περνά σε μια κατάσταση, όπου αρχίζει θεωρητικά "να διχάζεται", να πολώνεται σε δύο αντίθετα δυναμικά, το yin & το yang, την ενεργητική και την δεκτική αρχή. Έτσι, μέσα από το Wú Jí 無 極 εκπηγάζει το Tài Jí 太 極, ή το πεδίο της ενέργειας qi, από το οποίο γεννάται ο καρπός της Ύπαρξης. Από την στιγμή αυτή, αρχίζουν να δημιουργούνται οι κόσμοι και να σχηματίζεται το Δέντρο της Ζωής. Tài 太 σημαίνει το μέγιστο, το υπέρτατο, το ευρύτατο, το πιο σημαντικό. Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα σημαίνουν την μέγιστη δραστηριότητα, όταν αρχίζει να εκδηλώνεται η δημιουργία. Δηλαδή, την Υπέρτατη πολικότητα. Το Tài Jí 太 極 σηματοδοτεί την αρχή του κόσμου της εκδήλωσης, ο οποίος προκύπτει και συντηρείται μέσα από τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις και μετασχηματισμούς της αρσενικής και δεκτικής αρχής. Άπαξ και το yīn yáng δημιουργήθηκε, διαρκώς γεννιούνται καρποί από την αέναη αλληλεπίδρασή του. Κάθε καρπός αλληλεπιδρά, εκ νέου, μια με την αρσενική και μια με την θηλυκή αρχή, παράγοντας με την σειρά του νέους καρπούς κι έτσι η Ύπαρξη προχωρά από αιθέριες, απλούστερες και πιο καθαρές μορφές, σε όλο και πιο σύνθετες, συμπαγείς και βαριές. 2 Zhou Dunyi's Taijitu shuo

3 Κι έτσι η εκδήλωση, αρχίζει να φαίνεται και να προβάλει από το ανεκδήλωτο. 3: Σε όλο τον εκδηλωμένο κόσμο μας, οι δύο αυτές καταστάσεις, το Wú Jí 無 極 και το Tài Jí 太 極, συνυπάρχουν. Στο συνειδητό επίπεδο, ζούμε μέσα από μια διαρκή διπολικότητα, yīn yáng, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τα πάντα συγκριτικά, μια ταυτιζόμαστε με τον ένα πόλο και μία με τον άλλο. Στο μη συνειδητό επίπεδο, το WúJí 無 極 οδηγεί, διαποτίζει και κρατά σε συνοχή την ύπαρξή μας, καθώς εμποδίζει την μόνιμη πόλωση, αφού αυτό θα σήμαινε και το τέλος της ζωής της ύπαρξης. Από τον μακρόκοσμο, έως τον μικρόκοσμο και αντίθετα. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ YIN YANG 阴 阳 Έτσι λοιπόν, το yīn yáng δεν είναι απλά αυτό που επιφανειακά χαρακτηρίζουμε ως πάνω - κάτω, μέσα - έξω, σκιά φως Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία του yīn yáng εκφράζει το «ύφασμα» του κόσμου μας, που εκφράζεται διττά και τον αντιλαμβανόμαστε πάντα μέσα από δίπολα. Ύλη και πνεύμα αποτελούν τις δύο κορυφαίες καταστάσεις εκδήλωσης του yīn yáng Το ευρύτερο δίπολο της πραγματικότητός μας, μέσα στο οποίο «τρέχουν» και εκδηλώνονται άπειρα μικρότερα δίπολα, αποτελείται από το αισθητό κομμάτι (αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας) και από το μη αισθητό κομμάτι (αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις μας). Το αισθητό κομμάτι αφορά την ύλη, την δομή, τις πιο συμπαγείς και παχυλές δομές (yīn ) και το άλλο αφορά την ενέργεια, την λειτουργία, την κίνηση, ό,τι είναι αιθέριο και μη απτό (yáng). Το yīn στην ουσία αποτελεί μια συμπύκνωση του yáng, ενώ το yáng έρχεται πάλι ως αποτέλεσμα της διάσπασης (πυρηνική ενέργεια 3 ) ή του μετασχηματισμού του yīn. Όσο η ενέργεια συμπυκνώνεται σε ύλη, παίρνοντας μορφές, τόσο από την κίνηση περνάμε στην ακινησία. Άρα το yáng συνδέεται με την κίνηση και την δράση, ενώ το yīn, με την διακοπή, την παύση, την ακινησία και την αδράνεια. 3 Η λέξη πυρήν στην κυριολεξία σημαίνει πυρ-ήν: «Ήταν Πυρ», μαρτυρώντας την εσώτερη φύση των πάντων

4 Το yáng είναι καθαρό, αμιγές, ελαφρύ και κινείται προς τα επάνω. Έχει την τάση να επεκτείνεται και να διασπείρεται και εκπροσωπείται από τον ουρανό. Το yīn είναι τραχύ, βαρύ και κινείται προς τα κάτω. Έχει την τάση να συσπάται και να συγκεντρώνεται και εκπροσωπείται από την γη. Το yīn σηματοδοτεί τις άπειρες φόρμες που παίρνει η ενέργεια (το yáng), όταν συμπυκνώνεται και σταθεροποιείται. Κατά την συμπύκνωση αυτή, το yáng, προοδευτικά χάνει την φωτεινότητα, την διαφάνεια και την θέρμη του. Τότε, από άυλο, διαφανές, λαμπερό και θερμό 4 γίνεται θαμπό, σκοτεινό και ψυχρό. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο αυτές ποιότητες/πολικότητες: 4: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ YIN YANG Το yīn yáng λειτουργεί ως δύο δυνάμεις αντίθετες, όπου η μία αντισταθμίζει στην άλλη. Στον εκδηλωμένο μας κόσμο, τίποτα δεν νοείται χωρίς το αντίθετο ή το συμπληρωματικό του και η φύση, μέσα στην οποία εκδηλώνονται όλες οι πολικότητες, κρατά ισορροπία, καθώς κάθε πολικότητα μέσα σε αυτήν, ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη στην συμπληρωματική της πολικότητα, ώστε να μπορεί να την ελέγχει και να την αντισταθμίζει. Το αντιστάθμισμα αυτό συντελείται από μια δύναμη έλξης και αντίθεσης ταυτόχρονα, ώστε τα δύο άκρα, να μην διαχωρίζονται το ένα από το άλλο, αλλά και να μην συγχωνεύονται το ένα μέσα στο άλλο, ώστε στο διηνεκές, να μπορούν ν αλληλεπιδρούν. 4 Το yīn ταυτίζεται με την σκιά, την νύχτα, την καταχνιά, την ομίχλη, τον χειμώνα, την σελήνη, τα «σκοτεινά» συναισθήματα, τις σκοτεινές σκέψεις ή προθέσεις,, ενώ αντίθετα, το yáng ταυτίζεται με το φως, την ημέρα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θετικά συναισθήματα, τις καλοπροαίρετες σκέψεις και προθέσεις

5 5: Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες ενεργειακές δομές του σώματός μας: Το yīn πρέπει πάντα να είναι ισοδύναμο του yáng και το yáng του yīn, ώστε το ένα να αντισταθμίζει το άλλο. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει ισορροπία του yīn yáng, για να διατηρείται η υγεία της δομής. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το ένα από τα δύο φύγει από την ισορροπία, θα φύγει αυτόματα και το άλλο. Κάθε ανισορροπία είναι πάντα φύσεως υπερβολής ή ανεπάρκειας. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε υπερβολή, στο άλλο θα δημιουργηθεί ανεπάρκεια. Αν το ένα από τα δύο έρθει σε ανεπάρκεια, θα προκαλέσει την ανεξέλεγκτη αύξηση του αντιθέτου του. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εμφανιστούν συμπτώματα και σε προχωρημένα επίπεδα, παθήσεις. Είτε το yīn, είτε το yáng, μπορεί ωστόσο να αυξομειώνεται ως ένα επίπεδο, χωρίς να χάνεται η ισορροπία, γιατί είναι στην φύση τους να συμβαίνει αυτό. Το επίπεδο αυτό ορίζεται από τον νόμο του χρυσού κέντρου και της χρυσής τομής. Εάν το yīn ή το yáng ξεφύγει πέρα από αυτό το επίπεδο, σε κάποια ή σε κάποιες δομές, τότε η ισορροπία δεν μπορεί να έρθει αυθόρμητα από μόνη της, αλλά χρειάζεται να εφαρμοστεί θεραπεία και αλλαγή συνηθειών. yīn και yáng μαζί, συναποτελούν το ΟΛΟΝ και άρα πάντα το ένα εξαρτάται από το άλλο. Τίποτα δεν είναι αποκλειστικά yīn ή yáng. Ποτέ το yīn δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το yáng και αντίστροφα. Το yīn ή το yáng δεν έχει καμία υπόσταση, χωρίς το συμπληρωματικό του. Το ένα μετριέται πάντα σε σχέση με το άλλο, άρα και κάθε κίνηση ή δράση του ενός, αυτόματα προκαλεί μια αντίδραση του άλλου. Τα είδη διαχωρίζονται σε θηλυκό και αρσενικό. Οι άνθρωποι σε άνδρες και γυναίκες. Η ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι πιο ξηρή ή πιο υγρή. Οι εποχές διακρίνονται σε Άνοιξη, Καλοκαίρι Φθινόπωρο, Χειμώνα. Η θερμοκρασία, σε θερμό - ψυχρό. Ο χώρος, σε μέσα έξω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, άδειο γεμάτο Χωρίς τον άνδρα ή αντίστοιχα, την γυναίκα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καν το είδος. Χωρίς τον χειμώνα ή το καλοκαίρι δεν θα υπήρχε η έννοια της εποχής. Χωρίς την νύχτα ή την ημέρα, δεν θα είχε υπόσταση το 24ωρο. Το yáng θερμαίνει και κινεί, το yīn δροσίζει, εφυγραίνει και θρέφει. Τα πάντα χρειάζονται και τις δύο ποιότητες, καθώς η μία στηρίζει την ύπαρξη της άλλης σε όλες της δομές της Υπάρξεως. Στο σώμα μας, το yáng είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν να συντελούνται όλες οι διαδικασίες της θρέψης, της συντήρησης και της προστασίας του yīn, ενώ το yīn, μέσα από την διαδικασία της θρέψης, είναι απαραίτητο στο να συντηρεί και

6 6: ναν διαφυλάσσει το yáng. «Χωρίς το yīn, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yáng, χωρίς το yáng, δεν θα υπήρχε παραγωγή του yīn». Το κάθε ένα συνεχίζει να υπάρχει καθώς καταναλώνει και υποστηρίζεται από το άλλο. Δεν υπάρχει ποτέ παύση στην διαδικασία αυτή. Το yīn καταναλώνει διαρκώς το yáng και το yáng, το yīn. Πχ, η παραγωγή του yáng (της ενέργειας) στο σώμα μας, χρειάζεται yīn (θρεπτικά συστατικά), ενώ χωρίς το yáng (την ενέργεια) δεν μπορεί να υπάρξει yīn (θρεπτικά συστατικά). Καθώς το ένα καταναλώνει το άλλο, τα επίπεδα αυτού που καταναλώνεται, μειώνονται. Αλλά η φύση αναπληρώνει γρήγορα αυτήν την αλληλοκατανάλωση, ώστε πάντα να υπάρχει ισορροπία. Αν, είτε το yīn, είτε το yáng αυξηθεί ή μειωθεί πέραν του δέοντος, θα επηρεάσει και το άλλο αυτόματα και τα δύο θα μπουν σε μια προσπάθεια να πετύχουν μια νέα ισορροπία, πάση θυσία. 4 είναι οι πιθανές περιπτώσεις ανισορροπίας: 1. Υπερβολή του yīn (που καταναλώνει το yáng) 2. Υπερβολή του yáng (που καταναλώνει το yīn) 3. Ανεπάρκεια του yīn (άρα το yáng, φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yīn) 4. Ανεπάρκεια του yáng (άρα το yīn φαίνεται σε περίσσεια ή υπερβολή, πράγμα πλασματικό αφού συμβαίνει λόγω της ανεπάρκειας του yáng). Το θέμα είναι τι έρχεται πρώτο και τι συμβαίνει δευτερογενώς εξαιτίας αυτού. Το ένα μετασχηματίζεται διαρκώς στο άλλο. Ύλη και Ενέργεια, yīn και yáng, μετασχηματίζονται διαρκώς το ένα στο άλλο. Ο μετασχηματισμός είναι φυσικός και αναπόφευκτος, καθώς αποτελεί βασική αρχή της Ύπαρξης. Βίαιος γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος τον «συγκρατεί» ή τον «επισπεύδει» και δεν σέβεται τον νόμο της κυκλικότητος. αντικατασταθούν από νέα. Κάθε τι, αενάως γεννιέται και πεθαίνει, περνώντας μέσα από διαδοχικούς και διαρκείς μετασχηματισμούς. Η ζωή μετασχηματίζεται στον θάνατο και ο θάνατος στην ζωή. Κάθε στιγμή μέσα στην ύπαρξή μας, υπάρχει διαρκής εναλλαγή ζωής και θανάτου. Τα κύτταρά μας πεθαίνουν για ν

7 7: Τα θετικά συναισθήματα, διαθέσεις, γεγονότα, μετασχηματίζονται σε αρνητικά και το αντίθετο. Η ημέρα μετασχηματίζεται στην νύχτα και η νύχτα στην ημέρα. Οι διάφορες μορφές ενέργειας, κινητική, θερμική, χημική, μαγνητική διαρκώς μετασχηματίζονται η μία στην άλλη. Όλη μας η ζωή είναι ένας διαρκής μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα και κάθε μετασχηματισμός, ακολουθεί μια κυκλική εναλλαγή: Η ημέρα ακολουθεί την νύχτα και η νύχτα την ημέρα. Ο καρπός ωριμάζει, παράγοντας το σπόρο. Ο σπόρος πέφτει στο έδαφος δίνοντας νέο φυτό που παράγει νέο σπόρο ο οποίος θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία. Το καλοκαίρι θα φέρει το φθινόπωρο και αυτό με την σειρά του τον χειμώνα. Ο χειμώνας την άνοιξη και αυτή ξανά, το καλοκαίρι. Η κυκλική εναλλαγή: 1. Διέπεται από τον Νόμο του Ρυθμού, που ορίζει ότι όταν η ενέργεια πλησιάζει τον έναν από τους δύο πόλους, μειώνει ταχύτητα, αντιστρέφεται και αρχίζει να κινείται προς τον αντίθετο πόλο 2. Εξαρτάται από τις συνθήκες, εσωτερικές και εξωτερικές, που χρειάζεται κάθε τι να ωριμάσει και να μεταστοιχειωθεί 5 3. Απαιτεί χρόνο Το σημείο της αντιστροφής δεν γίνεται πάντα αντιληπτό γιατί είναι ανεπαίσθητο. Είναι απλά ένα γύρισμα. Ο σοφός, ατάραχος, ακολουθεί τον ρυθμό της αλλαγής. Αντιλαμβάνεται τόσο τους εμφανείς, όσο και τους αφανείς παράγοντες που επιδρούν σε μια κατάσταση και δρα πάντα σε συμφωνία με το ΟΛΟΝ. Είναι το ηλιοστάσιο ή η ισημερία, είναι η αλλαγή που κρούει στα βαθύτερα επίπεδα ενός ανθρώπου την στιγμή ενός οριακού ατυχήματος, είναι το σημείο όπου το εκκρεμές φτάνει και σταματά για να γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, είναι κάθε στιγμή που ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας ίωσης και ξεκινά η επιστροφή προς την υγεία ή η στιγμή που η υγεία τελικά ανατρέπεται και εγκαθιδρύεται η πάθηση, είναι οι στιγμές του θανάτου και της γέννησης κάθε πράγματος 5 Οι εσωτερικές συνθήκες έχουν την κύρια σημασία. Πχ, μπορεί σε ένα χώρο να υπάρχουν πολλές ιώσεις, αλλά σε αυτόν τον χώρο τελικά θα προσβληθεί εκείνος που δεν έχει ισχυρό ανοσοποιητικό. Μπορεί ένα έδαφος να είναι έφορο, αλλά σε αυτό μπορεί να φυτρώσει μόνο ο κατάλληλος σπόρος. Μπορεί να παρουσιάζονται πολλές σημαντικές ευκαιρίες στην ζωή, αλλά μόνο αν υπάρχει διάκριση και τόλμη μπορεί κανείς να τις εκμεταλλευτεί

8 8: Κάθε ένας από τους δύο πόλους του yīn yáng διαιρείται σε ένα μικρότερο yīn yáng. Ακριβώς γιατί το ΟΛΟΝ αναπαράγει τον εαυτό του, στο διηνεκές. Όπως ακριβώς το ΕΝΑ εκφράζεται πάντα σε δύο, κατ εικόνα και ομοίωση, κάθε τμήμα του και πάλι υποδιαιρείται σε ένα μικρότερο δίπολο. Μέσα στο ευρύτερο Δίπολο, Ενέργεια Ύλη, τα πάντα είναι yīn ή yáng, σε σχέση με κάποιο όμοιό τους, αλλά ταυτόχρονα, κάθε πράγμα είναι κι ένας μικρότερος συνδυασμός του yīn yáng. Π.χ. η νύχτα είναι yīn, σε σχέση με την ημέρα και η ημέρα είναι yáng, σε σχέση με την νύχτα. Αλλά η μέρα είναι κι ένα yīn yáng, το ίδιο και η νύχτα, εφόσον υπάρχουν πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές νύχτες και πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές ημέρες. Υπάρχει φως και σκοτάδι τόσο στην νύχτα όσο και στην ημέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι yáng σε σχέση με τον χειμώνα, αλλά πιο yīn, σε σχέση με κάποια άλλα καλοκαίρια. Πχ ένα καλοκαίρι με περισσότερη υγρασία και βροχές από ένα άλλο. Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η θερμοκρασία, διακρίνονται σε δίπολα, αλλά και κάθε μέρος του διπόλου έχει διαβαθμίσεις. Ο χειμώνας στην Ελλάδα είναι yīn, σε σχέση με αυτόν στους πόλους. Ένας άνθρωπος, μπορεί να έχει μια κυρίαρχη ποιότητα, αυτή του φύλου με το οποίο γεννιέται, άρα να είναι yīn ή yáng σε σχέση με το αντίθετο φύλο, αλλά επίσης θα είναι και πιο yīn ή πιο yáng σε σχέση με άτομα του ιδίου φύλου. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Το καθένα εμπεριέχει τον σπόρο του άλλου Το κάθε τι εμπεριέχει τον σπόρο του αντιθέτου του. Π.χ. στην καρδιά της ημέρας, αρχίζει να μεγαλώνει η νύχτα (νέο yīn) και στην καρδιά της νύχτας, η ημέρα (νέο yáng). Η εισπνοή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπνοή, η πλημμύρα με την άμπωτη Το κάθε τι «έλκει» το αντίθετό του, την στιγμή που αυτό φτάνει στο άκρο, ακριβώς γιατί έχει την ίδια, με αυτό, αρχή και ουσία η οποία κυλά και κινείται μία προς τον ένα πόλο και μία προς τον άλλο.

9 9: Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ YIN YANG ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ Η απλή παρατήρηση της κυκλικής εναλλαγής της ημέρας και της νύχτας, των εποχών, της φύσεως όλης, μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτό το θεώρημα. Η ημέρα, το φως, η κίνηση, η Άνοιξη, το καλοκαίρι, αντιστοιχεί στο Yang ενώ η νύχτα, το σκοτάδι, η ακινησία, το φθινόπωρο, ο χειμώνας, στο Yin. Κάθε φαινόμενο στο σύμπαν διαφοροποιείται μέσα από μια κυκλική διαδικασία εξάρσεων (yáng) και υφέσεων (yīn). Κάθε φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του παιχνιδίσματος των δύο αυτών αντιθέτων, αλληλεπιδρώντων δυνάμεων, καθώς κάθε φαινόμενο εμπεριέχει μέσα του και τις αυτές δύο ενέργειες, σε διάφορους βαθμούς εκδήλωσης. Το όλον όπως και ο ουρανός, που συνδέεται με την απεραντοσύνη, απεικονίζεται με έναν κύκλο. Η γη, που την βιώνουμε ως επίπεδη και καθορίζει έναν περιορισμένο χώρο που μας περικλείει, απεικονίζεται με το τετράγωνο. Έτσι ο ουρανός και ο κύκλος λογίζονται ως yáng, ενώ η γη και το τετράγωνο, ως yīn. Τα παλιά κινεζικά νομίσματα, αποτύπωναν τις δύο αυτές πλευρές της πραγματικότητας, μέσα από το σχήμα τους, που ήταν στρογγυλό με άδειο κέντρο σε σχήμα τετραγώνου. Καθώς ο χρόνος ορίζεται από την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, θεωρείται κι αυτός yáng, ενώ ο χώρος, εφόσον έχει νόημα ύπαρξης μόνο επάνω στην γη, θεωρείται yīn. Τα συναισθήματα, μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης ως yīn ή yáng. Ο θυμός είναι ένα θερμό συναίσθημα (yáng), που ΠΑΝΤΑ δημιουργεί κίνηση (yáng), είτε προς τα έξω όταν τον εκφράζουμε, είτε προς τα μέσα όταν δεν τον εκφράζουμε. Ο φόβος είναι ένα ψυχρό συναίσθημα (yīn), που μας ακινητοποιεί, πολύ ή λίγο, επιβραδύνοντας την κίνηση της ενέργειας σε ολόκληρο το Είναι μας. Η χαρά είναι yáng, ή θλίψη yīn και εν τέλει, όλα μας τα συναισθήματα, καθώς εναλλάσσονται, δημιουργούν μέσα μας μια κατάσταση, στην οποία επικρατεί πάντα, είτε το ένα είτε το άλλο. Ο καθένας από εμάς είναι περισσότερο yáng ή περισσότερο yīn. Ο ημερήσιος κύκλος ξεκάθαρα αντικατοπτρίζει αυτό. Το ίδιο και ο ετήσιος. Δεν έχουμε παρά να αντικαταστήσουμε το ξημέρωμα με την Άνοιξη, το μεσημέρι με το καλοκαίρι, το φθινόπωρο με το απόβραδο και τον Χειμώνα, με τα μεσάνυχτα.

10 10: Η Διττότητα είναι η κατάσταση της πραγματικότητός μας και δεν νοείται πραγματικότητα, χωρίς τα δύο απολύτως συμπληρωματικά "άκρα" της. Με τον ίδιο τρόπο, δεν νοείται το yīn χωρίς το yáng και το αντίθετο. Κάθε μεγάλη ή μικρή αλλαγή στην αναλογία τους φέρνει και μια μεγάλη η μια μικρή αλλαγή στην πραγματικότητά μας, και μπορούμε μόνο να αισθανθούμε ή να συνδεθούμε με αυτήν την λεπτή και διαρκώς εναλλασσόμενη ισορροπία. Είναι δύσκολο να συλλάβουμε με την σκέψη το μέγεθός της, γιατί αυτή επιτελείται από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μακρόκοσμο, ταυτόχρονα, μέσα στα πάντα. Αφορά απτά, μη απτά, αισθητά ή μη αισθητά, πράγματα, καταστάσεις, ποιότητες, ενέργειες, εκφράσεις. Κάθε ασθένεια ξεκινά, από την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην φυσική ροή των πραγμάτων. Η αντίσταση δημιουργεί τριβή μέσα στην φυσική δομή μας και στην συνέχεια, η τριβή δημιουργεί φθορά. Η συνειδητοποίηση και μόνο της αλήθειας αυτής μπορεί εντελώς να αλλάξει την κοσμοθεωρία και την τοποθέτησή μας απέναντι στα πράγματα και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα, ότι το ένα είναι μέρος του άλλου και ότι το όλον εμπεριέχεται στο ένα όπως το ένα στο όλον. Από την στιγμή που θα κατανοήσουμε τον ΝΟΜΟ αυτόν, που διέπει όλη την Ύπαρξη, ίσως μπορέσουμε και ν αλλάξουμε τα πάντα στην ζωή μας και να λύσουμε κάθε δυσαρμονία.

11 11: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ YIN YANG ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ yáng Μη απτό Απλό Φωτεινό Διαυγές Εναρκτήριο Επίμονο Κίνηση Λειτουργία Αραιό Ζέστη Δράση Ξηρότητα Ουρανός Άνοιξη - Καλοκαίρι Ευρύ Σταθερό Δυνατό Επιφανειακό Κοίλο Δριμύ Που αλλάζει Ανερχόμενο Που διασπείρεται Που προστατεύει yīn Απτό Σύνθετο Σκοτεινό Θολό Δεκτικό Συγκαταβατικό Στάση Δομή Πυκνό Κρύο Ανάπαυση Υγρότητα Γη Φθινόπωρο - Χειμώνας Περιορισμένο Υποχωρητικό Ασθενές Βαθύ Επίπεδο Μαλακό Που Συντηρεί Κατερχόμενο Που συγκεντρώνεται Που θρέφει

12 12: Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ YIN YANG & ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΟΥΝ Η αρχική αναφορά στο yīn yáng, γίνεται στο «Βιβλίο των Αλλαγών», το Yi Jing. Ο συμβολισμός έρχεται μεταγενέστερα. Το yáng παριστάνεται ως μια ευθεία γραμμή διακεκομμένη., ενώ το yīn, ως μία Οι πρωταρχικοί συνδυασμοί της διακεκομμένης (yīn), και της συνεχούς (yáng) γραμμής, σχηματίζουν 4 ζεύγη διαγραμμάτων που αναπαριστούν το Νέο yáng, το Υπέρτατο yáng, το Νέο yīn και το Υπέρτατο yīn. Οι 4 αυτές πρωταρχικές δυαδικότητες, δεν είναι τίποτε άλλο από τις 4 φάσεις, που περνά ένα φαινόμενο, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης, από την στιγμή της γέννησής του, μέχρι την επιστροφή του, εκεί απ όπου προήλθε: o Νέο yáng: γέννηση o Υπέρτατο yáng: κορύφωση o Νέο yīn: απόδοση o Υπέρτατο yīn: Επιστροφή Τα 4 αυτά διγράμματα εικονοποιούν την αέναη κυκλικότητα όλων των φαινομένων καθώς η ζωή δεν έχει τέλος, παρά μόνο διαρκείς μετασχηματισμούς, που ΠΑΝΤΑ περνάνε από τα 4 αυτά βασικά στάδια. Είναι στην φύση κάθε πράγματος ζωντανού ή όχι, απτού ή όχι, να γεννιέται να αναπτύσσεται, να αποδίδει τις ποιότητές του και τελικά να επιστρέφει πάλι πίσω στην πηγή. Αυτό που διαφέρει είναι η ποιότητα και ο χρόνος του μετασχηματισμού.

13 13: Μεσημέρι Ανατολή Δύση Μεσάνυχτα Καλοκαιρινό Ηλιοστάσιο Νότος Εαρινή Ισημερία Ανατολή Δύση Φθινοπωρινή Ισημερία Βορράς Χειμερινό Ηλιοστάσιο Άνοιξη/Ανατολή/Ξημέρωμα/Γέννηση/Ξεκίνημα ανάπτυξη του Yang Καλοκαίρι/Νότος/Μεσημέρι/Ωρίμανση/Ακμή εγκαθίδρυση του Yang Yang μέσα στο Yin = Γέννηση & Yang μέσα στο Yang = Κορύφωση & Φθινόπωρο/Δύση/Απόγευμα/Απόδοση καρπών ή ποιοτήτων = Επιστροφή & ανάπτυξη του Yin Yin μέσα στο Yang Χειμώνας/Βορράς/Μεσάνυχτα/Κυοφορία: επικράτηση του Yin Yin μέσα στο Yin = Κορύφωση &

14 14: Ο νόμος της κυκλικότητος, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελεί μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την ουσία του yīn yáng. Η επίδραση ακόμη μιας γραμμής σε αυτά τα 4 διαγράμματα σχηματίζει, μέσα από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους, τα 8 τρίγραμμα. Τα 8 τρίγραμμα σηματοδοτούν τις 8 βασικές ποιότητες που διέπουν όλο τον κόσμο της ύπαρξης. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τις 8 βασικές δυναμικές, του τρισυπόστατου κόσμου των φαινομένων. Έτσι, οι 4 δυαδικότητες και τα 8 τρίγραμμα καθορίζουν την πορεία, την ποιότητα και την ουσία της ζωής κάθε πράγματος, μέσα στον χρόνο. Τελικά, οι συνδυασμοί των 8 τριγράμμων δίνουν τα 64 εξάγραμμα. Τα 64 εξάγραμμα εκφράζουν λεπτομερειακά, μέσα από την σαφώς καθορισμένη διαδοχή τους, τις 64 βασικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης, μετασχηματισμού και εγκαθίδρυσης/ισορροπίας, που συμβαίνουν διαδοχικά σε όλα τα πιθανά φαινόμενα στο εκδηλωμένο σύμπαν.

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ 1. Η Σελήνη μας είναι ο πέμπτος σε μέγεθος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος (εικόνα 1) μετά από τον Γανυμήδη (Δίας), τον Τιτάνα (Κρόνος), την Καλλιστώ (Δίας) και

Διαβάστε περισσότερα

Κρύσταλλοι και «πληροφορίες»

Κρύσταλλοι και «πληροφορίες» Κρύσταλλοι και «πληροφορίες» Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αλλά και όπως είναι γενικότερα αποδεκτό, οι κρύσταλλοι εκτός από φορείς ενέργειας αποτελούν και αποδέκτες της. Κατ επέκταση, δέχονται διάφορες επιρροές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθητές Ανδρεάδης Γαβριήλ και Ταγκρασούλης Ορέστης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ως γνωστόν, οι χηµικές ενώσεις προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, οπότε και έχουµε σηµαντική µεταβολή του ενεργειακού περιεχοµένου του συστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σιάτσου. Σιάτσου. Συμβουλές και μυστικά

Σιάτσου. Σιάτσου. Συμβουλές και μυστικά Το βιβλίο Σιάτσου Συμβουλές και μυστικά: I I I Σιάτσου Συμβουλές και μυστικά Εξηγεί την κινεζική θεωρία της ροής ενέργειας στο σώμα Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εναρμόνιση με αυτή τη ροή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 5: Δραστηριότητες εξοικείωσης με τον σύγχρονο χορό στο πλαίσιο της γενικής παιδείας: Επιλογές για σπουδή στη δομή της κίνησης. Γαλάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας

Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας Κυψέλη - το σπίτι της μέλισσας Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΑΡΕΑ, Γεωπόνου-Εντομολόγου Όλοι μας έχουμε δει μέλισσες να πετούν από λουλούδι σε λουλούδι. Όλοι μας έχουμε απολαύσει το μέλι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου.

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. Ατοµικά πρότυπα Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. ατοµική θεωρία ηµόκριτου ατοµική θεωρία Dalton πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger ~450 π.χ ~1800 µ.χ 1904 µ.χ 1911 µ.χ 1913 µ.χ 1926 µ.χ Σε διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Ένας σημαντικός χρόνος περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα 2007 3 4 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων του ανθρώπινου οργανισμού με τον περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (μάθημα κατεύθυνσης) Τι είναι η δομή και η σύνθεση ενός εικαστικού έργου. Είναι η οργάνωση όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα ενιαίο σύνολο με στόχο να εκφράσουν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ οθξξ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΛΥΚΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΛΑΔΙΑΚΙΑ ΠΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Νίκος Ν. Αρπατζάνης Πεδίο Πολλές φορές είναι χρήσιμα κάποια φυσικά μεγέθη που έχουν διαφορετική τιμή, σε διαφορετικά σημεία του χώρου (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα,όπως θερμοκρασία, πίεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2004 Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2004 Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2004 Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ Η Μεγάλη Έκρηξη Πριν από 10-15 δις χρόνια γεννήθηκε το Σύμπαν με μια εξαιρετικά θερμή και βίαια διαδικασία Το σύμπαν

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος A Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος A Λυκείου A Λυκείου Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο 10 Μαρτίου 2012 Στις ερωτήσεις A, B, Γ, Δ i), Δ ii) μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. Η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. Όταν κατά την κίνηση ενός σώματος η δύναμη είναι μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1. α) Ζεύγος δυνάμεων Δράσης Αντίδρασης είναι η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Η αίσθηση του κρύου Το στρες που ασκείται από το ψύχος στον οργανισμό μας, κατά την έκθεση του ανθρώπου σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος

Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος Αφθονία, το πορτοφόλι του Σύμπαντος από την Έλενα Έρα επιμέλεια κειμένου: Νίκος Πνευματικός Εκδόσεις ΘΕΜΙΣ ένας έντυπος κόσμος αφύπνισης και εν-δυνάμωσης Αθήνα, 2013 Η αποστολή σου δεν είναι να υλοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΕΜΟΣ Άνεμο λέμε τις κινήσεις της μάζας του αέρα που περιβάλλει τη Γη. Αυτό που προκαλεί τις κινήσεις αυτές είναι οι διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές. Ο άνεμος θα κινηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Δ (15732) Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία 2 μc και 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις 3 m και 6 m ενός άξονα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δ1) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Έργο «Έργο δύναμης ονομάζουμε το γινόμενο της δύναμης F επί τη μετατόπιση Δχ του σημείου εφαρμογής της, κατά τη διεύθυνση της. Αυτό εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Η ηλιόσφαιρα 285 Η ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ Ο Ήλιος κατέχει το 99,87% της συνολικής µάζας του ηλιακού συστήµατος. Ως σώµα κυριαρχεί βαρυτικά στον χώρο του και το µαγνητικό του πεδίο απλώνεται πολύ µακριά.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα αποδεχτούµε ότι το παν αποτελείται από το κενό και τα άτοµα, όπως υποστήριξε ο ηµόκριτος; Αν δεχτούµε σαν αξίωµα αυτή την υπόθεση, τι είναι το κενό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1.Β 2.Γ 3.Α 4.Δ 5.Γ ΘΕΜΑ Β Β1) 1.Α 2.Β 3.Β 4.Α 5.Α 6.Α 7.Β 8.Β Β2) Σελ. 40 σχολικού βιβλίου : Κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά

Διαβάστε περισσότερα