ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Καραβασίλη Κυριακή ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κοσμάς Κοσμίδης Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη γα την κτήση του βασικού πτυχίου

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης αλλά και παράλληλα ενδιαφέρουσας προσπάθειας η οποία διήρκησε για περίπου ένα χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κοσμά Κοσμίδη για τον ορθό σχολιασμό του, τις παρατηρήσεις και την παρότρυνση του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου και στον σύζυγο μου για την στήριξη που μου παρείχαν στα ακαδημαϊκά έτη σπουδών μου. Σελίδα 2 από 108

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ανταγωνισμός ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΣΑΤΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Είδη Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων Σύγκριση Λογιστικών Καταστάσεων Ανάλυση Κοινού Μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα Ειδική Ρευστότητα...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δείκτης Ιδιοκτησίας Δανειακή Επιβάρυνση Δείκτης Βιωσιμότητας...27 Σελίδα 3 από 108

4 5.4. Δείκτης Χρέους Κεφάλαιο Κίνησης Οικονομική Μόχλευση...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων Ταχύτητα Κυκλοφορίας Πάγιων Στοιχείων...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μεικτό Περιθώριο Κέρδους Καθαρό Περιθώριο Κέρδους...32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αποδοτικότητα Ενεργητικού Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων Κατάσταση Αυτοχρηματοδότησης...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Λογιστική Αξία Μετοχής Καθαρή Ταμειακή Ροή Αριθμοδείκτης Ρ/Ε Αριθμοδείκτης Ρ/Βν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οικονομικά Στοιχεία Κύκλος Εργασιών Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σελίδα 4 από 108

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Αξιολόγηση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας Αξιολόγηση Δεικτών Διάρθρωσης Κεφαλαίων Δανειακή Κατάσταση Αξιολόγηση Δείκτη Βιωσιμότητας Χρέους Αξιολόγηση Κεφαλαίου Κίνησης Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αξιολόγηση Δεικτών Ταχύτητας Κυκλοφορίας Σύγκριση Δεικτών Αποδοτικότητας Σύγκριση Δεικτών Επενδυτικής Ανάλυσης Αξιολόγηση Χρηματιστηριακής Ανάλυσης...74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΔΡΜ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ανάλυση ρευστότητας...92 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Γενική ρευστότητα...92 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Ειδική ρευστότητα...92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΕΟΥΣ...92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδα 5 από 108

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Δανειακή επιβάρυνση ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αλληλεξάρτηση δανειακής επιβάρυνσης και εξάρτησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δανεική επιβάρυνση ΣΑΤΟ...92 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αλληλεξάρτηση δανειακής επιβάρυνσης και εξάρτησης της ΣΑΤΟ...92 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Δανεική επιβάρυνση ΔΡΟΜΕΑΣ...92 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Αλληλεξάρτηση δανειακής επιβάρυνσης και εξάρτησης της ΔΡΟΜΕΑΣ...92 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Δανειακή επιβάρυνση ΒΑΡΑΓΚΗΣ...92 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Αλληλεξάρτηση δανειακής επιβάρυνσης και εξάρτησης της ΒΑΡΑΓΚΗΣ...92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Διάγραμμα εξέλιξης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Διάγραμμα πορείας μεικτού περιθωρίου κέρδους ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διάγραμμα πορείας καθαρού περιθωρίου κέρδους ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης επιχειρήσεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ e-βιβλιογραφια Σελίδα 6 από 108

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χώρος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης επιχειρήσεων εμφανίζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των μεταβολών στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ορθολογική χρήση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ως εργαλείο έρευνας μας δίνει την δυνατότητα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και μέσα από αυτά να οδηγηθούμε στην λήψη των σωστών επιχειρηματικών ή επενδυτικών αποφάσεων. Στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σημαντική θέση κατέχει η διαδικασία της αποτίμησης, η οποία οδηγεί τους ενδιαφερόμενους σε εξαγωγή συμπερασμάτων για τις προσδοκίες της αγοράς, όσον αφορά την μελλοντική προοπτική βιωσιμότητας και κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται η έννοια, ο σκοπός και η διαδικασία εφαρμογής του εργαλείου που καλείται χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των επίπλων ως εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι εταιρείες αυτές είναι οι ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε, ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α, VARANGIS Α.Β.Ε.Π.Ε Α.Ε, SATO Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο κλάδος της επεξεργασίας και εμπορίας επίπλου είναι ένας από τους αρχαιότερους. Τα πρώτα σημάδια οργανωμένων συντεχνιών και βιοτεχνών που ασχολούνταν με την μαζική παραγωγή ομοειδών προϊόντων επίπλων συναντιούνται στο Βυζάντιο. Στην σύγχρονη οικονομία η αγορά του επίπλου ήταν ένας ακμάζον κλάδος, στηριζόμενος Σελίδα 7 από 108

8 σε βιοτεχνίες μικρές ή μεγάλες. Οι πρώτες οργανωμένες βιομηχανίες εταιρίες εμφανίζονται σε πολλές χώρες της Ασίας, Ευρώπης και Αμερικής από το 1800 και μετά. Η βιομηχανική επανάσταση και ο αυτοματισμός διευκόλυναν την ανάπτυξη τέτοιου είδους εταιρειών αυξάνοντας την παραγωγή, την μείωση του χρόνου, την μείωση των τιμών και την Λ παραγωγή σε δέσμη.1 Για πολλά χρόνια όμως ο κλάδος τους επίπλου στηριζόταν τόσο στην συνεχή όσο και στην εξατομικευμένη παραγωγή. Από τις αρχές του 1970 παρατηρούμε την δημιουργία πολυεθνικών και αλυσίδων κατασκευής και εμπορίας επίπλων. Αυτές οι γιγάντιες εταιρείες κατασκευάζουν ποικιλία επίπλων σε μεγάλες ποσότητες και φυσικά σε χαμηλές τιμές συρρικνώνοντας τον αριθμό των βιοτεχνιών και των μικρών τοπικών εταιρειών. Στον ελληνικό χώρο και στην ελληνική αγορά επίπλων παρατηρούμε την δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον κλάδο στα τέλη του 18ου αιώνα. Στις δεκαετίες από το 1950 μέχρι το 1990 παρατηρούμε την αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και του όγκου παραγωγής. Σημαντικό της παραπάνω παρατήρησης είναι ότι ο «Έλληνας επιπλοποιός» αναπτύχθηκε εμπορικά και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του ελληνικού επίπλου βρίσκεται σε μια φάση αδράνειας, στασιμότητας και πολλών οικονομικών δυσκολιών. Παρόλα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα νέο σχέδιο management και προγραμμάτων επενδύσεων προσπαθούν να λύσουν τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που προέκυψαν και να επανακκινήσουν την βιομηχανία του επίπλου στην οποία ανοίγονται νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η εργασία αποσκοπεί στην μέσω των κατάλληλων χρηματοοικονομικών δεικτών διερεύνηση των μεγάλων επιχειρήσεων επίπλου, στην άντληση πληροφοριών μέσω της ερμηνείας των εν λόγω δεικτών και στην αξιολόγηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των εν λόγω επιχειρηματικών μονάδων, που αποτελούν και την από άποψη μεγέθους ηγετική ομάδα επιχειρήσεων του κλάδου επίπλου. Η εργασία, 1Αλυσίδα παραγωγής, κατασκευή όμοιων προϊόντων και τυποποίησης. Σελίδα 8 από 108

9 μέσω των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της, αποσκοπεί επί πλέον να αναδείξει την συγκεκριμένη εικόνα που προκύπτει για τις εν λόγω ηγέτιδες του κλάδου επιχειρήσεις, προκειμένου το σύνολο του κλάδου να επωφεληθεί κατά το δυνατόν από την εν λόγω ανάλυση και αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Οι βασικές εταιρείες που εξετάζονται αποτελούν 4 από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κοινό χαρακτηριστικό τους στην κλαδική ανάλυση ότι είναι αμιγώς ελληνικές. Ο κλάδος του επίπλου απαρτίζεται από τους δύο υπό-κλάδους, του ξύλινου και του μεταλλικού επίπλου. Η μεγαλύτερη σε μέγεθος κατηγορία προϊόντων επίπλου είναι τα οικιακά έπιπλα με μερίδιο που αγγίζει το 50%, ενώ ακολουθούν τα έπιπλα κουζίνας με μερίδιο 28% και το επαγγελματικό έπιπλο, το οποίο κατέχει το 20% της αγοράς. Ο κλάδος, στην πλειονότητα του, κυριαρχείται από επιπλοποιούς και μικρές βιοτεχνίες οι οποίες εργάζονται κατόπιν παραγγελίας. Εκτιμάται, ότι σήμερα ασχολούνται στην Ελλάδα με το έπιπλο επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των μαραγκών με προσωπικό που υπολογίζεται σε περισσότερα από άτομα. Η κατηγορία των επίπλων γραφείου παρουσίασε σημαντική άνοδο έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα διέρχεται σε περίοδο ανακατατάξεων. Ο οξύς ανταγωνισμός, ο κορεσμός της αγοράς, το αυξημένο μεταφορικό κόστος λόγω των γεγονότων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς και τα λάθη τακτικής και επιλογών από παράγοντες των επιχειρήσεων συντελούν σε αυτό. Πραγματοποιούνται σημαντικές εισαγωγές κυρίως από την Ιταλία, ενώ οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι προοπτικές για κάποιους θεωρούνται θετικές και για άλλους βιώσιμες ή αρνητικές. Οι εταιρείες κινούνται σε μια βασική και μια δευτερεύουσα αγορά. Η δευτερεύουσα αγορά όπως οι συμμετοχές σε διαφορετικούς κλάδους ή στην προμήθεια πρώτων υλών, αποτελεί χρηματοοικονομικό προϊόν και ανάγκη εξέλιξης ή επιβίωση. Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης που οφείλονται στην αύξηση της οικοδομικής Σελίδα 9 από 108

10 δραστηριότητας, στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Βάσει στατιστικών στοιχείων οι δευτερεύουσες εργασίες αφορούν ένα πολύ ασταθή βαθμό κάλυψης του κύκλου εργασιών. Ουσιαστικά όμως αποτελεί ένα στοιχείο με πάρα πολύ ενδιαφέρον από πλευρά διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής διοίκησης. Συγκεκριμένα οι προαναφερθείσες εργασίες αφορούν ποσοστό 20% έως 50% στον ετήσιο κύκλο εργασιών, ενώ παρατηρούνται περισσότερες διακυμάνσεις ανάλογα με το όγκο του ομίλου. Εκτιμάται, ότι ο κλάδος του ελληνικού επίπλου βρίσκεται σήμερα σε φάση ωριμότητας. Στα θετικά εντοπίζονται οι αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον και ο επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Στα αρνητικά εντοπίζονται ο πολυκερματισμός, η εισαγωγική διείσδυση, το υψηλό κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου και οι δυσκολίες των μεταφορών προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να επικρατήσουν θα είναι αυτές που θα διαθέτουν ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων με προϊόντα ποιότητας σε προσιτές τιμές. Οι υπό εξέταση εταιρείες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΣΑΤΟ, ΔΡΟΜΕΑΣ, ναρανθιβ έχουν ήδη επενδύσει σε αλλαγή στρατηγικής, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων πελατολογίου. Οι κυριότερες στρατηγικές αναγνωρίζονται ως ομαλής λειτουργίας οργανωτικής, λογιστικής, επενδυτικής-διαχειριστικής και διοικητικής. Η λειτουργία του υπό μελέτη κλάδου στηρίζεται στην οργάνωση του στρατηγικού προσανατολισμού των εταιρειών του. Ένα χαρακτηριστικό της στρατηγικής λήψεως αποφάσεων είναι η διατήρηση των ευμενών θέσεων των επιχειρήσεων μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι βασικές αρχές στρατηγικής των κατασκευαστικών εταιρειών και των ομίλων εταιρειών, βασίζονται σε τρείς αρχές διοίκησης επιχειρήσεων. Στην συγκέντρωση δυνάμεων, στην εξισορρόπηση του επιχειρηματικού κινδύνου και στην συνεργασία. Οι σπουδαιότερες και σημαντικότερες κινήσεις συνεργασίας, οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας, ήταν κατά το πλείστον με ξένους σχεδιαστικούς οίκους, και εν συνεχεία με αλλοδαπές αντιπροσωπείες Σελίδα 10 από 108

11 παραγωγής αρχιτεκτονικής σχεδίασης προϊόντων ξύλου. Μια άλλη σημαντική τακτική των επιχειρήσεων αυτών με πρωτοπόρα την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι η διείσδυση σε νέες και διαφορετικές αγορές (Παπαδάκης, 2007: , 291, ) όπως της επεξεργασίας αλουμινίου και πλαστικού. Ταυτόχρονα έγινε μια σημαντική επένδυση σε στρατηγικές διαφοροποίησης Ανταγωνισμός Η ανάλυση του ανταγωνισμού δεν παρουσιάζει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά που να κάνουν τον κλάδο να ξεχωρίζει από άλλους της ελληνικής οικονομίας. Στον χώρο της εμπορίας επίπλων δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι δεν υπήρχαν συχνές εναλλαγές στην κατανομή των μεριδίων αγοράς. Η αγορά επίπλων και ευρύτερου οικιακού εξοπλισμού αποτελεί έναν πολύπλευρο επιχειρηματικό κλάδο, καθώς αφενός συμμετέχουν πολυάριθμες παραγωγικές, εμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών (από εισηγμένους ομίλους με διεθνή δραστηριότητα έως μικρές βιοτεχνίες και καταστήματα, κατά κύριο λόγο προσωπικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις), αφετέρου η προϊοντική βάση περιλαμβάνει ένα ετερογενές πλήθος προϊόντων. Ο κλάδος της παραγωγής αλλά πολύ περισσότερο της εμπορίας εμπορίου κρίνεται ανταγωνιστικός με δομές και τάσεις ατελούς ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά της δομής αγοράς και ανταγωνισμού είναι η παρουσίαση μικρών και σχετικά λίγων εμποδίων στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Βάση στατιστικών στοιχείων παρατηρείται ανταγωνισμός κυρίως μέσω τιμών και όχι ποσοτήτων. Για αυτό το λόγο δεν παρατηρείται το φαινόμενο αστάθειας στην κατανομή των μεριδίων αγοράς. Η ιστορική ανάλυση και καταγραφή δείχνει ότι για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ο κλάδος γνώριζε ακμή και μεγέθυνση μέσω αύξησης επιχειρήσεων. Η αύξηση των επιχειρήσεων οφείλονταν τόσο σε είσοδο ξένων επιχειρήσεων όσο και δημιουργίας νέων ελληνικών. Στην ανάπτυξη του κλάδου καθοριστικό ρόλο είχε η διάδοση του θεσμού του franchise, καθώς πλέον λειτουργούν 29 αλυσίδες, οι περισσότερες από τις οποίες Σελίδα 11 από 108

12 είναι ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά, διαχειρίζονται περισσότερα από 700 σημεία πώλησης: 390 περίπου καταστήματα franchise, 144 εταιρικά καταστήματα και 115 shops in shop. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ειδών που διακινούν τα καταστήματα της αγοράς προέρχονται από εισαγωγές, καθώς δεν υπάρχει σημαντική εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα. Σημαντικό μέρος των εισαγόμενων προϊόντων προέρχονται από ασιατικές χώρες, λόγω των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών. Τα κανάλια διανομής της αγοράς αποτελούνται από: παραδοσιακά - συνοικιακά καταστήματα υαλικών, επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων, μεγάλα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, υπαίθριες αγορές και μικροπωλητές, super markets Το εξωτερικό εμπόριο είναι ελλειμματικό, με τον μεγαλύτερο όγκο των εισαγωγών να προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την Ιταλία. Η εξαγωγική δράση του κλάδου δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έντονη σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Φυσικά και ο εν λόγω κλάδος είναι θύμα της χρηματοοικονομικής ύφεσης και της χρηματοδοτικής - πιστωτικής κρίσης. Η αγορά επίπλων και συσκευών «χτυπήθηκε» από την μείωση την άμεσης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, καθώς και από την σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2007 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13%, το 70% των επιχειρήσεων βελτίωσαν τα ποσοστά πωλήσεων σε σχέση με το 2006, αλλά το ποσοστό κερδοφορίας παρέμεινε σταθερό. Στη πραγματικότητα, αυτή η αύξηση του κύκλου εργασιών και τις παραγωγής οφείλεται στην επιθετική πολιτική των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων όπως ΙΚΕΑ και PRACTIKER. Βάσει αναλύσεων της Στατιστικής Σελίδα 12 από 108

13 Υπηρεσίας ο κλάδος παρουσιάζει το έτος 2011 μείωση σε όλους τους τομείς. Το 87% των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 172 εταιρειών παρουσιάζει μείωση πωλήσεων κατά 16%. Οι λειτουργικές ζημιές επιδεινώθηκαν σημαντικά ενώ το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε κατά μία μονάδα σε 19,5% συμπαρασύροντας και το περιθώριο λειτουργικών κερδών σε 3,7% από 6,6% το ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε συνιστά όμιλο επιχειρήσεων. Αποτελεί μια από τις πιο δυνατές επιχειρήσεις στον κλάδο των επίπλων, της μεταποίησης, της επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εμπορίας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το Το 1970 μετονομάστηκε σε ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΤΑΠΗΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία και το 1990 εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ανοδική πορεία της εταιρείας οδήγησε την γενική συνέλευση των μετόχων στην απόφαση για εξαγορά άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου καθώς και διαφορετικών (βιομηχανίες καθετοποίησης). Το 1993 η εταιρεία προχωρά σε εξαγορά των εταιρειών ΕΞΑΛΚΟ, ΒΙΟΠΛΑΝ και ΕΛΜΕΤΑΛ και μετατρέπεται σε όμιλο επιχειρήσεων. Το 1995 ο όμιλος διαθέτει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους 6 συνδεδεμένες εταιρείες νομικής μορφής Ανωνύμου Εταιρείας. Γενικά ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ από το 1993 και μετά ανέπτυξε τις δραστηριότητες του εκτός εμπορίας και επεξεργασίας επίπλων και υποπροϊόντων. Η πλειονότητα των συνδεδεμένων και ελεγχόμενων εταιρειών του ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και του αλουμινίου - σιδηρουργίας. Το 2000 ο όμιλος μετατράπηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι σύμφωνα με την μητρική (ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ) η επεξεργασία και εμπορία επίπλων και προϊόντων επένδυσης αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Ως δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι οι συμμετοχές σε εταιρείες καθετοποίησης και επεξεργασίας αλουμινίου, σιδήρου, μορφοσιδήρου και σμυνουργίας. Σελίδα 13 από 108

14 2.3. ΣΑΤΟ Η εταιρεία ΣΑΤΟ Α.Ε δημιουργήθηκε το Η εταιρεία είχε και ο συνεχίζει να εχει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα2. Το 1990 η εταιρεία εισήλθε με δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, συναλλασσόμενη στο δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η εταιρεία αποτελεί ηγέτη στην ελληνική αγορά επίπλου για περισσότερο από 15 χρόνια. Από το 1999 η εταιρεία προχωρά σε μια οικονομική στρατηγική εξαγορών και εμπορικών συμφωνιών με εταιρείες του εξωτερικού. Πολύ γρήγορα φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αφού μέσα σε δύο έτη καταφέρνει να αυξήσει την παραγωγή της, να επεκταθεί εμπορικά στην Κεντρική, Νοτιοδυτική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ενώ ταυτόχρονα παραμένει εταιρεία ηγέτης στον Ελλαδικό χώρο. Το 2000 προχωρά σε εξαγορά μιας μεγάλης γερμανικής εταιρείας. Το 2004 προχωρά σε εξαγορά ενός γερμανικού ομίλου επίπλων, ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε εμπορική συμφωνία με ένα μεγάλο γαλλικό σχεδιαστικό οίκο. Τέλος, από το 2007 η εταιρεία προσπαθεί να αναπτυχθεί στην Αμερικανική ήπειρο μετά την σύναψη στρατηγικής συμμαχίας (στρατηγική επένδυσης και ανάπτυξης) με ένα αμερικανικό όμιλο ΔΡΟΜΕΑΣ Η εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του Το 1979 μπαίνει σε πλήρη λειτουργία και παραγωγή μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Σερρών. Η εταιρεία μπαίνει πολύ δυναμικά στην παραγωγή επίπλων και οικιακών συσκευών καθώς και στην εμπορία. Το όραμα των αρχικών μετόχων της εταιρείας ήταν η επένδυση στην εξωστρέφεια. Πολύ γρήγορα η εταιρεία κατάφερε να πουλά προϊόντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 30 έτη στον κλάδο η εταιρεία κατάφερε να επεκταθεί στην επεξεργασία και πώληση πρώτων υλών, κυρίως στην χύτευση αλουμινίου. Η εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα τελευταία χρόνια έχει 2 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ τέτοιου είδους εταιρείες θεωρούνται και χαρακτηρίζονται ως μεικτές εταιρείες Σελίδα 14 από 108

15 έρθει σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες για συμπαραγωγή. Η σημαντικότερη που εξασφαλίζει μακροχρόνια βιωσιμότητα είναι η συνεργασία με την ΝΕΟβΕΪ. Αν και η εταιρεία διατηρεί μικρότερο ποσοστό μεριδίου αγοράς κυρίως στην λιανική, διαθέτει ένα σημαντικότατο πελατολόγιο όπως ο Γερμανικός και Βελγικός στρατός καθώς και σε διάφορους διοικητικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης VARANGIS Η εταιρεία που δημιουργήθηκε με την επωνυμία ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ είναι η παλαιότερη εταιρεία στον κλάδο του ελληνικού επίπλου. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι «το ελληνικό έπιπλο και ελληνική βιομηχανία επίπλου» είναι συνδεδεμένη με αυτή την εταιρεία και ιδιαίτερα με την επωνυμία ΒΑΡΑΓΚΗΣ. Δημιουργήθηκε το 1900 από δύο αδέλφια τον Δημήτριο και Θεμιστοκλή Βαράγκη. Η εταιρεία εξελίχθηκε εκτός από την παραγωγή σε σχεδιαστικό οίκο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ιστορική αυτή εταιρεία μετά το 2000 βρέθηκε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο για αρκετά χρόνια, με συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων. Βασικό αίτιο ήταν η μείωση των πωλήσεων στην λιανική αγορά λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού από αλυσίδες εμπορίας έτοιμων επίπλων. Το σημαντικό και αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της ιστορικής εταιρείας είναι η ανάκαμψη της καθοδικής πορείας μέσω διαφοροποίησης εργασιών, εξαγωγών, και επαναπροσδιορισμού της οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής στρατηγικής της στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Θεωρητική Προσέγγιση Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Η χρηματοοικονομική επιστήμη αναπτύχθηκε, πάνω στην προσπάθεια των πρώτων θεωρητικών οικονομολόγων «Δογματικής» και «Εμπειρικής σχολής» (Cabral Luis, 2003: ) να αναλύσουν και να αποδείξουν το κίνητρο της ιδιωτικής επιχείρησης (ανεξαρτήτου νομικής μορφής), αλλά και της δημόσιας. Μοναδικό κίνητρο εμφανίζεται το κέρδος Σελίδα 15 από 108

16 ο ή η μεγιστοποίηση του «πλουτου» του μέτοχου.3 Η παγκοσμιοποίηση που εκφράζει τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην αλληλεξάρτηση των οικονομιών του πλανήτη και της απελευθέρωσης των αγορών και πολύ περισσότερο της διακίνησης των κεφαλαίων στην παγκόσμια αγορά, επέβαλε στις επιχειρήσεις τον ανταγωνισμό, άνοιξε τους γεωγραφικούς ορίζοντες, επέκτεινε τις δραστηριότητες σε νέες αγορές και οδήγησε τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις. Σκοπός των όλων παραπάνω ήταν για να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν την παραγωγή τους, τις ταχύτητες τους και να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους. Στα πλαίσια αυτά η χρηματοοικονομική διοίκηση και η χρηματοδοτική πολιτική αποτελούν ένα βασικό εργαλείο καθώς και συστατικό της βιωσιμότητας και επιτυχίας της οικονομικής μονάδας. Με βάση τις παραπάνω οικονομικές αναλύσεις επιτυγχάνεται η επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την μελλοντική δραστηριότητα ή αναδιοργάνωση της εταιρείας. Μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση - μελέτη αποτελείται από τους εξής τομείς - υπό-αναλύσεις 1. Κεφαλαιακή ανάλυση και διάρθρωση 2. Προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων 3. Ταμειακή ανάλυση, κινητοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων, διαχείριση αποθεματικών και ταμειακών διαθεσίμων 4. Χρηματοδότηση και διάθεση αποτελέσματος 5. Ιεράρχηση χρηματοοικονομικών κινδύνων, βάσει όγκου, διάρκειας, αξίας και ποιότητας 6. Μελέτη και ποσοτικοποίηση της αξίας και της πορείας του κλάδου όπου ανήκει και δραστηριοποιείται η εταιρεία 7. Μέτρηση και ανάλυση του ανταγωνισμού 8. Μέτρηση και ανάλυση των επενδύσεων Η σημαντικότερη και ασφαλέστερη μέθοδος επίτευξης ανάλυσης και προσδιορισμού αποτελέσματος στα παραπάνω είναι η χρήση των οικονομικών - λογιστικών αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις 3 Οικονομικές προσεγγίσεις της κλασικής και νεοκλασικής σχολής των Champerlin και Marshall Σελίδα 16 από 108

17 μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προέλευσης που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης και αξίας ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή και ολόκληρων τομέων δραστηριότητας. Οι αριθμοδείκτες είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην λογιστική και οικονομική επιστήμη. Ο υπολογισμός τους βασίζεται σε στοιχεία που βρίσκουμε στις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός της χρήσης αριθμοδεικτών είναι να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές, επιστημονικό και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα - συμπέρασμα και να αξιολογήσουμε θετικά ή όχι την οικονομική μονάδα. Η μεγιστοποίηση αυτού επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων δεικτών σε διαχρονική ανάλυση (ιστορικό επίπεδο), με ταυτόχρονη ποιοτική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι ένας δείκτης μεμονωμένα έχει σχετική μόνο αξία και πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Οι νόμοι ορθής χρηματοοικονομικής ανάλυσης αναφέρονται 1. Στην σύγκριση διαφορετικών δεικτών συγκεκριμένης εταιρείας για ένα έτος 2. Υπολογισμός δεικτών μιας συγκεκριμένης εταιρείας για μια σειρά ετών 3. Υπολογισμός δεικτών, διαχρονικά, για ορισμένες αντιπροσωπευτικές ανταγωνιστικές εταιρείες 4. Σύγκριση των δεικτών της εταιρείας με τον κλάδο Η λογιστική αποτελεί τη βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για κάθε επιχείρηση αλλά και για τρίτους. Ως τρίτους θα αναφέρουμε τους δανειστές (τράπεζες) της επιχείρησης, τους προμηθευτές, πιστωτές, επιστημονικούς φορές, ελεγκτικούς φορείς, επιμελητήρια και το δημόσιο. Η δημιουργία λογιστικού αποτελέσματος ή αποτελεσμάτων διέπονται από νόμους καθώς και η δημιουργία καταστάσεων. Έτσι τα λογιστικά στοιχεία είναι άξια και ασφαλή εις το μέγιστο για την χρήση αναλύσεων και δημοσιεύσεων (Πομόνης, 2007: 461). Ειδικότερα η λογιστική αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης οικονομικής, με την οποία επιδιώκεται η Σελίδα 17 από 108

18 εποπτεία, ο έλεγχος και ο προσδιορισμός της οικονομικής θέσης της οικονομικής μονάδας. Κύριος σκοπός είναι ο προσδιορισμός της περιουσιακής κατάστασης της κάθε οικονομικής μονάδας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης, ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος (κέρδους ή ζημιάς) και τέλος η παροχή αριθμητικών δεδομένων και πληροφοριών απαραίτητων για την χάραξη της γενικότερης πολιτικής και τη καλύτερη διοίκηση της επιχειρηματικής - οικονομικής μονάδας. Τελικός σκοπός της λογιστικής επιστήμης είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της χρηματοδοτικής πολιτικής (Κοντάκος, 2004: ). Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οικονομική λειτουργία θα αναλυθεί σύμφωνα με τα λογιστικά στοιχεία, των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. Βάσει αυτών των στοιχείων θα αναλυθεί κατά το πόσο οι όμιλοι διατηρούν την χρηματοοικονομική τους ισορροπία και κατά το πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον (μικροπεριβάλλον ή μακροπεριβάλλον) (Κιόχος, Παπανικολάου, 2003: 37-39, 47-49, 66-69) (Φλώρος, 1993: ). Ακόμα θα αναλυθεί κατά πόσο οι όμιλοι επιχειρήσεων συμπεριφέρονται ορθολογικά μέσα στην οικονομική ύφεση, διατηρώντας επαρκή αποθέματα χρηματικών διαθεσίμων και εμπορευμάτων. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη της ορθολογικής διαχείρισης του δανεισμού τους και της χρηματοδότησης τους, καθώς και ανάλυσης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η στρατηγική χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είναι η επιλογή του καταλλήλου μείγματος χρηματοδοτικών πόρων, με στόχο την μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας με μικρό κόστος. Η κεφαλαιακή διάρθρωση ερευνάται στο πλαίσιο της αναλογίας του χρέους σε σχέση με την καθαρή θέση. Κεφαλαιακή διάρθρωση θα αναφέρουμε την μόνιμη χρηματοδότηση, από το ποσό των μόνιμων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων, καθώς και του προνομιακού και κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης η επιχείρηση πρέπει να βρει ένα άριστο επίπεδο Σελίδα 18 από 108

19 χρηματοδοτικής διάρθρωσης, εκεί όπου θα παρατηρεί μακροχρόνια την μείωση του κόστους των συνολικών ξένων κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας των μετοχών της 3.1.Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων διακρίνεται ανάλογα με τη θέση του αναλυτή αλλά και με τα στάδια διενεργείας της. Ανάλογα με την Θέση του Αναλυτή Υπάρχουν δύο είδη αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα με τη θέση εκείνου ο οποίος τη διενεργεί την ανάλυση τα οποία είναι τα εξής: α) Εσωτερική ανάλυση Πραγματοποιείται από αναλυτές, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την επιχείρηση και έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για να ελέγξουν τους επιμέρους λογαριασμούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του είδους της ανάλυσης είναι το γεγονός ότι επιτρέπει στον αναλυτή να ελέγξει τις διάφορες μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Κατ αυτό τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη διαύγεια καθώς επιτρέπει στον αναλυτή να εμβαθύνει. β) Εξωτερική ανάλυση Η εξωτερική ανάλυση διενεργείται από άτομα εκτός της επιχείρησης και βασίζεται κατ αποκλειστικότητα στα στοιχεία που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όπως είναι φυσικό, ο αναλυτής είναι σε θέση να διεισδύσει βαθύτερα μέσα στην επιχείρηση. Το έργο του από την άλλη είναι τόσο δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που δημοσιεύονται. Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν την οικονομική θέση και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Να προσδιορίσουν δηλαδή την Σελίδα 19 από 108

20 δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν αλλά και στο μελλοντικά, ακόμη και αν οι συνθήκες στο μέλλον διαφοροποιηθούν. Επίσης στους στόχους είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα που έχει κάθε επιχείρηση να εκμεταλλευθεί τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες με τη χρήση κεφαλαίων από ίδιες πηγές ή από έκδοση νέων τίτλων μετοχών ή ομολογιών αλλά ακόμα και με την άντληση κεφαλαίων από την προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό. Επίσης κατά την εξωτερική ανάλυση διερευνάται η δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων τόκων και των υποχρεώσεων καθώς και την καταβολή μερισμάτων χωρίς διακοπή Σύγκριση Λογιστικών καταστάσεων Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η σύγκριση των βασικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα ικανοποιητικό εργαλείο και μια καλή τακτική αξιολόγησης επιχειρήσεων. Είναι ένα από τα βασικά επενδυτικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία αξιολόγησης των τραπεζών. Παρ όλα αυτά η μεμονωμένη μελέτη και σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα και σε άδικη μεταχείριση και αξιολόγηση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εμπορικών. Η λογιστική ανάλυση σε αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώνεται από την χρήση αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες αποτελούν την δυναμικότερη μέθοδο χρηματοοικονομικής αναλύσεως, αντλώντας στοιχεία από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τους πίνακες διάθεσης κερδών των επιχειρήσεων. Οι αριθμοδείκτες μεγιστοποιούν την ανάλυση και εξάγουν ορθότερα αποτελέσματα όταν συγκρίνονται με άλλους δείκτες της επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και με άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Οι αριθμοδείκτες αναλύονται σε πολλές κατηγορίες, οι βασικότεροι αφορούν τους δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και τέλος οι επενδυτικοί δείκτες σε μετοχικούς τίτλους. Η αξιολόγηση με αριθμοδείκτες ξεκινά από το γενικό στο ειδικό. Η πρώτη ενέργεια είναι να αναλυθεί η τάση αυξομείωσης των Σελίδα 20 από 108

21 βασικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και να συγκριθεί η δυναμικότητα τους. Τα λογιστικά στοιχεία των ομίλων εταιριών αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν συγκρίνονται, μεταξύ τους, καθώς και όταν συγκρίνονται με στοιχεία προηγούμενων χρήσεων. Στην περίπτωση μας όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα και ζημιές. Συγκριτικό στοιχείο μελέτης θα είναι κατά το πόσο αντιστάθηκε η κάθε επιχείρηση μεμονωμένα στο αρνητικό κλίμα. Με κοινό «εργαλείο» τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις παρατηρούμε ότι στην πιο άσχημη κατάσταση είναι οι εταιρείες ΣΑΤΟ και ΒΑΡΑΓΚΗΣ. Παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ζημιές, την μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή τόσο σε κύκλο παραγωγής, αποτελέσματα προ φόρων και συνολικής αξίας. Η εταιρεία ΣΑΤΟ όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφαλαίο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Αυτό το στοιχείο μεμονωμένο ίσως να αποτελεί το πιο αρνητικό χαρακτηριστικό. Με αυτό τον τρόπο μια εταιρεία λόγο αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεων της, κυρίως των βραχυπρόθεσμων (πιστωτών και προμηθευτών), προχωρεί σε μείωση των επ αόριστο υποχρεώσεων της, δηλαδή των μετόχων της και των φορέων. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκονται οι εταιρείες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και ΔΡΟΜΕΑΣ, οι οποίες αποτελούν και τις μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ καταφέρνει να μειώσει ικανοποιητικά την πτώση της παραγωγής, των πωλήσεων και του ενεργητικού της. Διατηρεί σχετικά ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παρουσιάζει ζημιές μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Η εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ παρουσιάζει παρόμοια στοιχεία. Αν και η ποσοστιαία μείωση ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από αυτή της ανταγωνιστικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, η εταιρεία τα έτη πραγματοποίησε συνολικά κέρδη περίπου 45 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει βάσει θεωρίας ότι η οικονομική μονάδα (διαμέσου ταμειακής άνεσης μετόχων και αποθεματικών) με το παθητικό της μπορεί να καλύψει μελλοντικές ζημιές. Ταυτόχρονα παρατηρώντας τις οικονομικές Σελίδα 21 από 108

22 καταστάσεις αλλά και το προσάρτημα των ισολογισμών η διοίκηση προχώρησε σε προβλέψεις4 υποτίμησης στοιχείων ενεργητικού, κάλυψης επισφαλών πελατών και αδυναμίας χρηματοδότησης πωλήσεων. Έτσι η διοίκηση δημιούργησε ένα οικονομικό αμυντικό σύστημα για να καλύψει ένα μελλοντικό αρνητικό στοιχείο. Η διοίκηση με την δημιουργία προβλέψεων και με τις υψηλές αποσβέσεις καταφέρνει να μειώνει τα πραγματικά κέρδη της και ταυτόχρονα αποθεματοποιεί ένα μέρος αυτών για μελλοντικούς σκοπούς Ανάλυση κοινού μεγέθους Η ανάλυση κοινού μεγέθους βοηθά να συγκρίνουμε τις αυξομειώσεις των βασικών στοιχείων του ισολογισμού, αναμεταξύ τους αλλά και με την αντίστοιχη αυξομείωση του ενεργητικού-παθητικού. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενδιαφέρει τόσο η πορεία του συνολικού ενεργητικού και του παθητικού. Με την διαχρονική σύγκριση παρατηρούμε κατά το πόσο επιβαρύνεται χρηματοοικονομικά μια επιχείρηση. Η αξία της ανάλυσης κοινού μεγέθους προσδίδει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον αναλυτή. Αντιμετωπίζει και μελετά διαφορετικού μεγέθους εταιρείες, αδιαφορώντας για το μέγεθος σε απόλυτα νούμερα του ενεργητικού, των παγίων των πωλήσεων και των κερδών. Με το πέρας της δημιουργίας των ποσοστών και των μεταβολών ακολουθεί η διαστρωματική ανάλυση όπου περιλαμβάνεται η ποσοτική ανάλυση ενός ρυθμού μονάδων που είναι ταξινομημένες στον ίδιο κλάδο. Κεφάλαιο 4. Δείκτες Ρευστότητας Με τον όρο ρευστότητα αναφερόμαστε στον προσδιορισμό της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές Οι προβλέψεις στην πραγματικότητα αφορούν μια αμυντική πολιτική των ανωνύμων επιχειρήσεων απέναντι σε πιθανούς, μελλοντικούς έκτακτους κινδύνους. Ο λογαριασμός 44 λειτουργεί θεωρητικά ως κουμπαράς όλων των προβλέψεων. Οι προβλέψεις μειώνουν τα λογιστικά κέρδη, άρα και την διανομή, όχι όμως την φορολογία. Η πρόβλεψη συνιστά μια επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και αποβλέπει στην κάλυψη ζημιών ή εξόδων ή υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού όταν κατά την ημερομηνία που συντάσσεται ο ισολογισμός, είναι πιθανή η πραγματοποίηση της και δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος τους. Οι προβλέψεις δικαιολογούνται από την αρχή της συντηρητικότητας. Σελίδα 22 από 108

23 υποχρεώσεις της. Η έννοια της ρευστότητας εκτός από την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και άμεσων προς εξόφληση υποχρεώσεων, αφορά και την έννοια της ροής μετρητών προς τους μετόχους, τους επενδυτές προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, προς το δημόσιο και προς την γενική οικονομική δραστηριότητα της εθνικής οικονομίας. Η σταδιακή επιδείνωση της λειτουργικής δραστηριότητας οδηγεί σε προβλήματα ρευστότητας. Ιδιαίτερα, για μια εταιρεία που έχει σχετικά μεγάλη έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό, αυτό μπορεί σε πρώτη φάση να της μειώσει την ρευστότητα, ή σε δεύτερη φάση εάν είναι μειωμένη από διαφορετικούς και εξωγενής παράγοντες (π.χ. μείωση πωλήσεων λόγω ανταγωνισμού) μπορεί να της εμφανίσει εξαιρετικά δυσμενή γεγονότα. Η πραγματική έννοια της ρευστότητας έχει σχέση με την διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων. Η αιτία για κατοχή μετρητών εκτός από την ικανοποίηση των τραπεζικών απαιτήσεων είναι η ανάγκη άμεσων συναλλαγών όπως αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων, έκτακτους φόρους, έκτακτα και ειδικά έξοδα και πρόστιμα. Μια άλλη όμως σημαντική αιτία για κατοχή μετρητών και υψηλής ρευστότητας είναι το κίνητρο της ασφαλείας. Η υψηλή ρευστότητα δίνει την ικανότητα στους διαχειριστές της εταιρείας, «εσωτερικού δανεισμού από τα ταμεία της». Η νέα χρηματοοικονομική δομή και η άτυπη χρηματοδοτική τακτική, οδηγεί τις επιχειρήσεις να διατηρούν μικρά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του χρόνου, για λόγους ευκολίας δανεισμού από τις τράπεζες. Για αυτό το λόγο κατά την εξέταση της ρευστότητας με αριθμοδείκτες εξετάζουμε την άμεση και την έμμεση δυναμικότητα Γενική Ρευστότητα Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο μέτρησης της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης. Η αναγκαία ρευστότητα είναι γενικά εξασφαλισμένη όταν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ίσης ή μικρότερης αξίας από το άθροισμα των απαιτήσεων και των διαθεσίμων. Ο αριθμοδείκτης βρίσκεται Σελίδα 23 από 108

24 με την διαίρεση των κυκλοφοριακών στοιχείων (αποθέματα, ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές απαιτήσεις), με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης όσο μικρότερος είναι τόσο περισσότερη ρευστότητα διαθέτει ο όμιλος. Έτσι υπολογίζεται κατά το πόσο θα μπορέσουν να καλυφθούν άμεσα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εάν ρευστοποιηθούν άμεσα όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης δείχνει υγιή εταιρία όταν είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Κυκλοφορού ν Ε νεργητικό Γενική Ρευστότητα = ~ ττ ; βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.2. Ειδική Ρευστότητα Η άμεση ρευστότητα προβάλει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς να στηρίζεται σε πώληση αποθεμάτων. Ο δείκτης πραγματικής ή ειδικής ρευστότητας παρουσιάζει μια πιο αντικειμενική εικόνα όπως ρευστότητας του ομίλου ή της εταιρείας, μιας και υπολογίζει την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα κυκλοφοριακά στοιχεία, αδιαφορώντας για τα δύσκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Ουσιαστικά αποτελεί την ρευστότητα ασφαλείας. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης από τη μονάδα τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα για την επιχείρηση. Από τον δείκτη της άμεσης ρευστότητας φαίνονται οι δυσκολίες που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις άμεσες - τρέχουσες συναλλαγές τους με ρευστό χρήμα. Κ υκλοφοροό ν Ε νεργητικό - Α ποθέματα Ειδική Ρευστότητα = βραχυπρόθεσμες Υ ' ποχρεω σεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διάρθρωση Κεφαλαίων Η στρατηγική χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είναι η επιλογή του καταλλήλου μείγματος χρηματοδοτικών πόρων, με στόχο την Σελίδα 24 από 108

25 μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας με μικρό κόστος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η ανάλυση της κατανομής και της διάρθρωσης κεφαλαίων αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο μιας οικονομοτεχνικής ή επενδυτικής μελέτης και αναπόσπαστο κομμάτι πληροφόρησης μιας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους και μορφής. Η διάρθρωση ερευνάται στο πλαίσιο της αναλογίας του χρέους σε σχέση με την καθαρή θέση. Κεφαλαιακή διάρθρωση θα αναφέρουμε την μόνιμη χρηματοδότηση, από το ποσό των μόνιμων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων, καθώς και του προνομιακού και κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης η επιχείρηση πρέπει να βρει ένα άριστο επίπεδο χρηματοδοτικής διάρθρωσης, εκεί όπου θα παρατηρεί μακροχρόνια την μείωση του κόστους των συνολικών ξένων κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας των μετοχών της (Παράρτημα 3 Θεωρία Μodigliani Μiller περί εκδόσεως χρέους). Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες αντλούν κεφάλαια για επενδύσεις και για καθημερινές ταμειακές ανάγκες από πολλές πηγές, την ίδια χρονική στιγμή. Ένας απλός συλλογισμός, είναι ότι θα ήταν καλύτερο μια οικονομική μονάδα να καταφέρει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της με δικά της μέσα, αποφεύγοντας κάθε χρέος και επιβάρυνση με πρόσθετες υποχρεώσεις. Τεχνικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, λόγω αδυναμίας είσπραξης των απαιτήσεων έγκαιρα και αδυναμίας δημιουργίας ικανοποιητικού ταμειακού αποθέματος. Ακόμα και τεράστια πολυεθνικά συγκροτήματα, βιομηχανικής δράσης ή παροχής υπηρεσιών, δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την υπόθεση. Μιλώντας υποθετικά εάν μια επιχείρηση θέλει να χρηματοδοτήσει ανάγκες ή σχέδια αξίας 100, θα πρέπει να έχει άμεσα ταμειακά αποθέματα τουλάχιστον 200% του παραπάνω ποσού. Πιο ειδικά η κεφαλαιακή θεωρία, το σπουδαιότερο κομμάτι της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, καθώς και η σύγχρονη οικονομική κατεύθυνση των επιχειρήσεων, δείχνουν ότι υπάρχει ωφέλεια από τον δανεισμό, μεσοπρόθεσμη και μακροχρόνια, και εξυπηρετεί κυρίως εισηγμένες εταιρείες, όπου κινούνται ελεύθερα στις αγορές και Σελίδα 25 από 108

26 επηρεάζονται από αυτές. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται και αναφέρεται στην έκδοση χρέους. Η χρήση χρέους προκαλεί το λεγόμενο χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα (financial leverage). Όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος μιας επιχείρησης, ένα συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης των εσόδων της οδηγεί σε ένα δυσανάλογα μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των κερδών για τους μετόχους, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες Δείκτης Ιδιοκτησίας Αυτός ο αριθμοδείκτης ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πιστωτές και δανειστές των εταιρειών και δείχνει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα Ίδια κεφάλαια με τα Συνολικά (Ίδια κεφάλαια + Ξένα). Η εταιρεία με δείκτη 0,5 θεωρείται χρηματοοικονομικά ως άριστη μιας και τα Ίδια Κεφάλαια της είναι ίσα με τα Δανειακά. Όταν ο δείκτης είναι κάτω του 0,50 αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία είναι περισσότερο εξαρτημένη από δάνεια από ότι θα έπρεπε. Αντίθετα άνω του 0,50 δείχνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των πιστωτών της. Παρά τον διαγραφόμενο κίνδυνο, οι διοικήσεις επιδιώκουν μια τιμή ίση του 0,40 έτσι ώστε τα Ξένα Κεφάλαια να επενδύονται επωφελώς και να αυξάνουν την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων. Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Ιδιοκτησίας = :, ν «Συνολικά Κεφάλαια 5.2. Δανειακή Επιβάρυνση Είναι ο πιο σπουδαίος και πιο αποδοτικός αριθμοδείκτης για τον προσδιορισμό της δομής και την μέτρηση κινδύνου των κεφαλαίων, γνωστός και ως ο αριθμοδείκτης βιωσιμότητας της εταιρείας έναντι του χρέους της (Παπούλιας, 2000: ). Βάσει αυτού του δείκτη αντιλαμβανόμαστε τον βαθμό οικονομικής αυτάρκειας που διαθέτει η κάθε εταιρία στην αγορά, μέσω της συμμετοχής Ιδίων και Δανειακών κεφαλαίων στην χρηματοδότηση της. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης είναι εξαιρετικά χρήσιμος για την σύγκριση επιχειρήσεων. Όσο ο αριθμοδείκτης αυξάνεται, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση επιβαρύνεται δανειακά Σελίδα 26 από 108

27 (αρνητικός σχολιασμός). Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι όταν ο αριθμοδείκτης αυξάνεται διαχρονικά έστω και αν είναι σε μικρό ποσοστό. Η τιμή του δείκτη όταν υπερβαίνει την μονάδα σημαίνει ότι τα δανειακά κεφάλαια είναι περισσότερα των Ιδίων, άρα ότι η επιχείρηση είναι υπερδανεισμένη, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επιχείρηση δεν είναι υγιής. Αν και η αύξηση του δείκτη αποδεικνύει κάποιο χρηματοοικονομικό πρόβλημα τα συμπεράσματα της υγιούς ή μη υγιούς εταιρείας προκύπτουν μετά την εξέταση του είδους και της προέλευσης των δανείων. Ο δείκτης από μόνος του μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Σύ ν ο λ ο Α α ν εια κ ώ ν Κ ε φ α λ α ίω ν Δανειακή Επιβάρυνση = 777 Τ7~7~77 1 κ κ 1 Ί δ ια Κ ε φ α λ α ια 5.3. Δείκτης Βιωσιμότητας Και αυτός ο δείκτης συγκαταλέγεται ως δανειακής επιβάρυνσης ή εξάρτησης. Αποτελεί βοηθητικό δείκτη του προηγούμενου, μετριέται σε ποσοστό (%) και χρησιμοποιείται συγκριτικά για να μελετηθεί η διαχρονική πίεση των Ξένων κεφαλαίων στην εταιρεία. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για να καταλάβει ο χρηματοοικονομικός αναλυτής κατά το πόσο πιέζεται η εταιρεία από δανεισμό αλλά και πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η εξάρτηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Α α ν ε ια κ α Κ ε φ α λ α ία 0/ Δανειακή Κατάσταση = ' ~ 7 7~7 7 % Σ υ ν ο λ ικ ό Ε νερ γη τικό 5.4. Δείκτης Χρέους Με τον δείκτη της Διάρθρωσης Χρέους προσδιορίζεται το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση με τις συνολικές υποχρεώσεις. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα που χαρακτηρίζει την οικονομική μονάδα, την ευκινησία της Σελίδα 27 από 108

28 στην αγορά καθώς και την ευκολία της να δανείζεται μελλοντικά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δεύτερο δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και αξιολόγησης. Η διαφορά του είναι ότι δεν αξιολογεί άμεσα το κατά πόσο είναι επιβαρυμένη η οικονομική μονάδα, αλλά εξετάζει πως και πόσο εξάγεται χρέος. Επειδή εξετάζονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων, προμηθευτών και πιστωτών, ο αναλυτής αντιλαμβάνεται την ποιότητα του χρέους που χρησιμοποιείται. Οι υψηλοί δείκτες δείχνουν την τάση της εταιρείας να δανείζεται βραχυχρόνια αντί μακροχρόνια. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν έχει μακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους, δεν αξιολογείται ως φερέγγυα από το τραπεζικό σύστημα ή διατηρεί ανεξόφλητους προμηθευτές. Βραχυχρό νιεςυ ποχρεώ σεις Δείκτης Βιωσιμότητας Χρέους = : ; Σ υ νολικες Υ ποχρεώ σεις 5.5. Κεφάλαιο Κίνησης Η γνώση και η μελέτη του καθαρού κεφαλαίου κίνησης το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση όλων των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού ταμιακά διαθέσιμα, από τις άμεσα ικανοποιούμενες υποχρεώσεις προμηθευτών, πιστωτών, βραχυπρόθεσμων δανείων και ομολογιών καθώς και των φόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία γνώσης της χρηματοοικονομικής δομής και της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας. Όπως ο ισολογισμός είναι η οικονομική εικόνα της επιχείρησης, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι εικόνα της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής δομής αυτής, διότι αποτελεί το πρωταρχικό και βασικότερο κανόνα της ελάχιστης χρηματοοικονομικής ισορροπίας. Το μέγεθος του κεφαλαίου κίνησης πρέπει να είναι επαρκές ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και να διεξάγει τις εργασίες της. Φυσικά το κεφάλαιο κίνησης πρέπει να είναι θετικό ασχέτως ποσού ή σε έκτακτη περίπτωση μηδενικό. Η ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης μπορεί να οφείλεται σε ζημιές από μειωμένες πωλήσεις, από μείωση τιμών, από μη απόκτηση νέων κεφαλαίων, από υπερβολικά Σελίδα 28 από 108

29 μερίσματα ή από κακοδιαχείριση των ρευστών εκ μέρους της διοικητικής μέριμνας Οικονομική Μόχλευση Η χρηματοοικονομική μόχλευση (financial leverage) είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτός ο δείκτης είναι ένας καθαρά χρηματιστηριακός δείκτης. Μια επιχείρηση ή οργανισμός θεωρούμε ότι κάνει ιδιαίτερη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης αν επιδιώκει χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων έναντι ιδίων κεφαλαίων (έκδοση ομολόγων ή άλλου χρέους έναντι έκδοσης μετοχών). Η ανάλυση της μόχλευσης έχει άμεση σχέση με τον οικονομικό κίνδυνο, καθώς και με τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί η εταιρεία. Αναφέροντας τον τρόπο χρηματοδότησης εννοούμε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια. Υποθέτοντας ότι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αντικατοπτρίζεται από το επιτόκιο, το οποίο είναι σταθερό στο 10%, όταν το αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι 100%, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια αύξηση στα μεικτά κέρδη 100% θα επιφέρει ακριβώς την ίδια αύξηση κερδών ανά μετοχή. Αποδοτικό τητα\δίω\κ.8φαλα ίων Αποδοτικό τητασ υ νολικώ VLafaXa ίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δείκτες Ταχύτητας Κυκλοφορίας Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας, είναι κριτήρια της δραστηριότητας της λειτουργίας της επιχείρησης, γι αυτό και αναφέρονται στην οικονομική ανάλυση δραστηριότητας, με τα οποία μετριέται ο βαθμός αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αφού όσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των διαθεσίμων επιχειρησιακών πόρων, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εκμετάλλευση της επιχείρησης. Οι εν λόγω δείκτες αποτελούν ένα χρηματοοικονομικό Σελίδα 29 από 108

30 εργαλείο πληροφόρησης εντός μιας οικονομικής μονάδας. Η σημασία τους στην ανάλυση είναι μεγάλη, αφού μετράνε την ταχύτητα όπου κινήθηκε το συνολικό παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, που αποτελεί και τον κύριο αντικειμενικό σκοπό για μεγιστοποίηση των εσόδων και εν συνεχεία των κερδών. Γενικό συμπέρασμα της μελέτης των δεικτών δραστηριότητας είναι, ότι μοναδική επιδίωξη της επιχείρησης, να αυξήσει την ταχύτητα περιστροφής (ανακύκλωση) των κυκλοφοριακών στοιχείων. Η έκφραση της ταχύτητας και ανάπτυξη των αριθμοδεικτών σε ημέρες χρόνου (360μέρες/365 μέρες) παρέχει στον αναλυτή ασφαλέστερη και σαφέστερη εικόνα για την ομαλή εξέλιξη ή την επιβάρυνση του κυκλώματος Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού Ο δείκτης ταχύτητας του συνόλου του ενεργητικού είναι το βασικό κριτήριο που μετρά την ταχύτητα όλων των στοιχείων του ενεργητικού της οικονομικής μονάδας, δηλαδή την ταχύτητα όλων των επενδυμένων κεφαλαίων. Μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε τον βαθμό εντατικοποίησης τους. Η τιμή του δείκτη πρέπει να είναι υψηλή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμητή (κύκλος εργασιών) τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή του δείκτη. Μονομερής εξέταση του δείκτη, μπορεί να οδηγήσει σε υπερτιμημένα ή υποτιμημένα συμπεράσματα. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική δυναμικότητα του κλάδου. Πωλή σεις Σύ νολο Ε νφγητικοό 6.2. Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθέματος Τα αποθέματα, όπως και τα πάγια αποτελούν το ποιο ισχυρό στοιχείο του ενεργητικού των επιχειρήσεων. Χωρίς αποθέματα δεν υφίσταται μια εταιρεία (εμπορική). Τα αποθέματα αποτελούν το δεύτερο Σελίδα 30 από 108

31 κατά σειρά στοιχείο που προσελκύει τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά πλάνα. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (έτοιμων προϊόντων, Πρώτων και Βοηθητικών υλών) αποτελεί κριτήριο του βαθμού ρευστότητας των προϊόντων. Οι αποδόσεις του δείκτη μας ενδιαφέρει να είναι υψηλές. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα διακινούνται πολλές φορές και η διοίκηση δεν υποχρεούται με την δέσμευση μεγάλων ποσών κεφαλαίων σε εμπορεύματα ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος συντήρησης και αποθήκευσης ημιτελών προϊόντων Π ωλήσεις Μ.Ο Α ποθέματος 6.3. Ταχύτητα κυκλοφορίας απαιτήσεων Με τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων ο αναλυτής ελέγχει κατά το πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης στην διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης. Ο δείκτης μας ενδιαφέρει να είναι υψηλός. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία πετυχαίνει την γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων της με αποτέλεσμα να μην δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κεφαλαία της Π ωλήσεις Μ.ΟΈμπορικών Απαιτήσεων 6.4. Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων στοιχείων Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων μελετά το βαθμό αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Κατά την οικονομική χρήση που ο κύκλος εργασιών αυξάνεται και ταυτόχρονα το μέγεθος των παγίων είναι σταθερό, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα όταν πρόκειται για ανάλυση σε επίπεδο ομίλου. Σελίδα 31 από 108

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013.

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα