ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) ****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) ****"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΤΡΙΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) **** PROGRAM FOR JOINT PROJECT ACTIVITIES IN THE SOCIAL SPHERE BETWEEN MUNICIPALITIES OF PETRICH (BULGARIA) AND SERRES (GREECE) Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο «Να μάθουμε περισσότερα - συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών» σύμβαση BG051PO C0001. Το σχέδιο πραγματοποιήται με την οικονομική υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων αποθεμάτων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου φέρνει τον Δήμο Πέτριτς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το έγγραφο αυτό αντανακλεί την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. This document was created within the project To learn more 1 - cooperation and exchange of experience, contract BG051PO C0001. The project is implemented with the financial support of Operational Programme Human Resources Development, funded by the. The entire responsibility for the contents of the document rests with the municipality of Petrich and under no circumstances can be considered that this document reflects the official position of the European Union or the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria.

2 ΠΕΤΡΙΤΣ, 2015 Petrich, 2015

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (GR) Γενική παρουσίαση 4 CONTENTS (EN) General introduction 27 Δομή του προγράμματος Δραστηριότητα Συγκριτικές πληροφορίες και αναλυτικά δεδομένα Δραστηριότητα Δυναμικό για υλοποίηση και ενίσχυση των δημόσιων και εθνικών κοινωνικών πολιτικών Δραστηριότητα Πρωτοβουλίες από εταίρους Δραστηριότητα Απασχόληση και επιχειρηματικότητα 4 Program structure Comparative information and analytical data activity 30 Capacity for execution and support of municipal and national policies activity 11 Partnership initiatives activity Employment and entrepreneurship activity 37 Δραστηριότητα Κοινωνική υπεράσπιση 18 Social protection activity 41 Δραστηριότητα Πρόληψη κοινωνικών κινδύνων Δραστηριότητα Καινοτομίες στον κοινωνικό τομέα Δραστηριότητα Επικοινωνία και κοινωνικές τάσεις 23 Prevention of social risks activity Innovations in the social sphere 46 activity Communication and social attitude activity Photo gallery 48 3

4 Γενική παρουσίαση Το πρόγραμμα για δραστηριότητες από κοινού μεταξύ των δήμων Πέτριτς (Βουλγαρία) και Σερρών (Ελλάδα) περιέχει μέτρα και δραστηριότητες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις και στις ανάγκες στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στους δύο δήμους. Τα παρόν μέτρα και δραστηριότητες βασίζονται σε ανάλυση της κατάστασης των κοινωνικών υπηρεσιών στους δύο δήμους και αξιολόγηση των στρατηγικών ανάγκων, καθώς και στα αποτελέσματα από τα ήδη ολοκληρωμένα κοινά κοινωνικά σχέδια. Το περιεχόμενο του προγράμματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων για αυτόνομη υλοποίηση και αλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και για υλοποίηση μέσω εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. Τα προγράμματα, τα οποία δίνουν δυνατότηες για υλοποίηση σχεδιών από κοινού είναι τα εξής: Πρόγραμμα για διασυνοριακή συνεργασία Βουλγαρία Ελλάδα Πρόγραμμα για απασχόληση και κοινωνικές καινοτομίες της ΕΕ (EaSI) Διασυνοριακές συνεργασίες INTERREG IV C (καινοτομίες, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, κοινιτικότητα του εργατικού δυναμικού) Πρόγραμμα ERASMUS + (εκπαίδευση, νεολαία, αθλητισμός) της ΕΕ Επιχειρησιακό Πρόγράμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Περιοχές σε Ανάπτυξη (Άξονας προτεραιότητας Περιφερειακή εκπαιδευτική δομή, Συστατικό 2 Ιδιαίτερα σχολεία και υπηρεσιακές συνδέσεις ) Μερικά από τα μέτρα και τις δραστηριότητες, προσχεδιασμένες ως μέρος του προγράμματος, θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ Πέτριτς και Σερρών ως αδελφοποιημένες πόλεις για αναβελτίωση της βιωτικής ποιότητας των ανθρώπων στη συνοριακή περιοχή. Δομή του προγράμματος Ο βασικός στόχος αυτού του Προγράμματος είναι να παρουσιάσει λεπτομερείς επεξεργασμένες προτωβουλίες, οι οποίοι θα συμφέρουν για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών και της βιωτικής ποιότητας του πλήτους στους δύο δήμους, στην διασυνοριακή περιοχή και για την υλοποίηση των πολιτικών για διασυνοριακή συνεργασία στις συνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Πρόγραμμα βασίζεται σε δραστηριότητες (γενικά θέματα από τις επίκαιρες κοινωνικές πολιτικές για 4

5 διασυνοριακή συνεργασία της ΕΕ), οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων μέτρων (προτωβουλίες με ιδιαίτερη σημασία γαι τους δύο δήμους, τα οποία συμφέρουν για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων). Κάθε ένα από τα μέτρα περιέχει βασικό στόχο, χώρο παρέμβασης, περιγραφή του περιεχομένου, τελικούς δικαιούχους και αναμενόμενες επιπτώσεις. Τα μέτρα δεν δεσμεύονται με προθεσμία υλοποίησης, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της, η σειρά τους είναι εξαρτημένη από τις ετήσιες προτεραιότητες των αντίστοιχων προγραμμάτων και από την προετοιμασμένη βάση για την υλοποίησή τους. Για να πετύχει ευρωπαϊκή αυξιμένη αξία, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του προγράμματος συγκρίνεται με τις θεματικές καθευθύνσεις του προγράμματος για απασχόληση και κοινωνικές καινοτομίες, διασυνοριακές συνεργασίες της ΕΕ. 1. Δραστηριότητα Συγκριτικές πληροφορίες και αναλυτικά δεδομένα 2. Δραστηριότητα Δυναμικό για υλοποίηση και ενίσχυση των δημοσίων και εθνικών κοινωνικών πολιτικών 3. Δραστηριότητα Προτωβουλίες από εταίρους 4. Δραστηριότητα Απασχολία και επιχειρηματικότητα 5. Δραστηριότητα Κοινωνική προστασία 6. Δραστηριότητα Πρόληψη κοινωνικούς κινδύνους 7. Δραστηριότητα Καινοτομίες στον κοινωνιακό τομέα 8. Δραστηριότητα Κοινωνία και κοινωνικές τάσεις 1. Δραστηριότητα Συγκριτικές πληροφορίες και αναλυτικά δεδομένα Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες και τις πρακτικές για κοινωνική υποστήριξη Μέτρο 1.2. Οργάνωση ετησίων ανοιχτών συζητήσεων εμπειρογνωμόνων για σύγκριση στατιστικών δεδομένων και αναλύσεων, που αφορούν την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών για αλλαγή πληροφοριών Μέτρο 1.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης με παρατήρηση και εκτίμηση της κατάστασης των κοινωνικών υπηρεσιών 2. Δραστηριότητα Δυναμικό για υλοποίηση και ενίσχυση των δημόσιων και εθνικών κοινωνιακών πολιτικών Μέτρο 2.1. Επαγγελματική εκπαίδευση για απασχολουμένους στον κοινωνιακό τομέα πολιτικές, ικανότητες, επιδεξιότητες 5

6 Μέτρο 2.2. Επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο αύξηση ικανοτήτων-κλειδιών των απασχολουμένων στον κοινωνικό τομέα πληροφοριακές τεχνολογίες, εκμάθηση γλωσσών, εργασία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, νομικό πλαίσιο και διατομεακή αλληλεπίδραση 3. Δραστηριότητα Πρωτοβουλίες με εταίρους Μέτρο 3.1. Ανάπτυξη πλαίσου για την ποιότητα των κοινωνιακών υπηρεσιών Μέτρο 3.2. Ημέρες του ενωμένου αθλητισμό και της κοινωνικής ένταξης μέσω αθλητισμού Μέτρο 3.3. Νεανικά θερινά σεμινάρια για πολιτισμό και κοινωνική ένταξη Μέτρο 3.4. Εργατική κινητικότητα ειδικών στον κοινωνιακό τομέα 4. Δραστηριότητα Απασχόληση και επιχειρηματικότητα Μέτρο 4.1. Δημιουργία κέντρων διαβούλευσης με στόχο υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλίων Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη στρατηγικής για υποστήριξη της νεολαίας και της απασχόλησης στους νέους Μέτρο 4.3. Συναντήσεις με στόχο αλλαγή εμπειρίας από πολίτες για πολίτες Μέτρο 4.4. Εκπαίδευση νέων για επαγγελματικό προσανατολισμό επαγγελματικές ικανότητες και ικανότητες-κλειδιά Μέτρο 4.5. Κοινητικότητα με στόχο πρακτική προετοιμασία εκπαιδευμένους στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 5. Δραστηριότητα Κοινωνική υπεράσπιση Μέτρο 5.1. Δημιουργία προστατευμένων σπιτιών Μέτρο 5.2. Εθελοντικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν κοινωνικά αδύναμους ηλικιωμένους Μέτρο 5.3. Πολιτιστική ένταξη παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες Μέτρο 5.4. Δήμος και πανεπιστήμιο προσέγγιση για κοινωνική υπεράσπιση των ανθρώπων Μέτρο 5.5. Η οικογένεια - ικανός συνεργάτης των απασχολουμένων στον κοινωνικό τομέα 6. Δραστηριότητα Πρόληψη κοινωνικών κινδύνων 6

7 Μέτρο 6.1. Ανεπίσημες σχολές για γνώσεις και ικανότητες κλειδιά δεύτερη ευκαιρία Μέτρο 6.2. Κέντρο για ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γυναικών, οι οποίοι έγιναν θύματα βίας 7. Δραστηριότητα Καινοτομίες στον κοινωνικό τομέα Μέτρο 7.1. Πληροφοριακές τεχνολογίες για κοινωνική ασφάλεια και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας 8. Δραστηριότητα Επικοινωνία και κοινωνικές τάσεις Μέτρο 8.1. Δημιουργία πληροφοριακό περιοδικό που βασίζεται στο Διαδύκτιο για πολιτικές στρατηγικές, πρακτικές και προοπτικές του Δήμου Πέτριτς στον κοινωνικό τομέα 1. Δραστηριότητα Συγκριτικές πληροφορίες και αναλυτικά δεδομένα Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσης δεδομένων που αφορά τις ανάγκες και τις πρακτικές κοινωνικής υποστήριξης Βασικός στόχος αύξιση της πληροφορικότητας για τα διοικητικά επίπεδα στον δήμο Πέτριτς όσον αφορά τις ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη, καθώς και τη διαθέσιμο και αναγκαίο περιβάλλον κοινωνικών υπηρεσιών Χώρος παρέμβασης κάλυψη όλων των δυνητικών καταναλωτών κοινωνικών υπηρεσιών με ξεπέραση εμποδίων όπως γεωγραφική απόσταση, έλλειψη πρόσβασης σε επικοινωνία και κοινωνικών υπηρεσιών, μην-ελκυστικότητα κατοικημένων περιοχών ως προς τις ιατρικές πράξεις, ξεπέραση της έλειψης διοικητικού δυναμικού για λήψη αποφάσεων για κοινωνική παρέμβαση σε μικρές και μακρινές κατοικημένες περιοχές, μύηση καινούργιων και καινότομων κοινωνικών υπηρεσιών Περιγραφή του περιεχομένου αυτό το μέτρο προβλέπει ανάπτυξη ενός προγράμματος απασχόλησης διοικητικού και διαχειριστικού προσωπικού μέσω Δήμου Πέτριτς για τη συγκέντρωση ευρέων, πλήρων και αληθινών πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων στο δήμο, οι οποίοι χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη, την κατανομή του σε κατοικημένες περιοχές, τις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά με αναγκαίες υπηρεσίες. Στη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών θα πάρουν μέρος εμπειρογνώμονεςεκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, καθώς και εξωτερικοί ειδικοί. Οι δραστηριότητα θα υποστηριχθεί από ασκούμενους στη διοίκηση του δήμου. Μέσω ηλεκτρονικού τόπου δημόσιας συζήτησης (e-forum) για αλλαγή εμπειρίας μεταξύ δήμου Πέτριτς και δήμου Σερρών θα υιοθετούν οι καλύτερες πρακτικές για αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μαζεμένων πληροφοριών. Παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις πραγματικές ανάγκες από κοινωνικές υπηρεσίες στο δήμο Σερρών θα ανταλλάσσονται και θα συζητηθούν μεταξύ των δύο δήμων. Στην εστίαση της δραστηριότητας θα είναι η επίτευξη μιας τακτικής και σταθερής πρακτικής για αξιοπιστότατες πληροφορίες σχετικά με κοινωνικές υπηρεσίες και τους καταναλωτές τους. 7

8 Τελικοί δικαιούχοι δημόσια διοίκηση και ο τομέας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δεσμεύονται με κοινωνική δραστηριότητα Αναμενόμενες επιπτώσεις ασφάλιση επαρκών, προσιτών, ευέλικτων κοινωνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες καταναλωτών; δημιουργία βάσης καινούργιων κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με τις αλλαγές στην κοινωνία και τη σύσταση των ομάδων που κινδυνεύουν Μέτρο 1.2. Οργάνωση ετήσιων ανοιχτών συζητήσεων για σύγκριση στατιστικών δεδομένων και αναλύσεων, που αφορούν την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών για αλλαγή πληροφοριών Βασικός στόχος δημιουργία σταθερότητας της συνεργασίας μεταξύ των δήμων Πέτριτς και Σερρών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών σε διαχειριστικό επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικές γνώσεις και ικανότητες και παροχή υπηρεσιών Χώρος παρέμβασης συμβολή στο στρατηγικό πλαίσιο και διαχειριστικές πράξεις για σχεδίαση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών; αλλαγή καλής εμπειρίας μεταξύ των δύο δήμων; ευρωπαϊκές διαστάσεις της κοινωνικής δραστηριότητας σε διεθνής διάσταση; ευρωπαϊκή εμπειρία και δημιουργία προϋποθέσεων για κοινές δραστηριότητες με στόχο αύξηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών Περιγραφή του περιεχομένου Κάθε έτος θα οργανώνονται ανοιχτές συζητήσεις ειδικών (τις οποίες οι δύο δήμοι θα φιλοξενούν στη σειρά τους), στις οποίες θα συγκεντρώνονται εκπρόσωποι από τις αρχές και των δύο του δήμων, υπεύθυνοι για τις κοινωνικές δραστηριότητες, καθηγητές και επιστήμονες, εκπρόσωποιυπεύθυνοι σε εθνικό επίπεδο διαχείρησης των κοινωνικών δραστηριοτήτων, συμαντικοί εμπειρογνώμονεςπολιτικοί στον τομέα της κοινωνικής υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανοιχτές συζητήσεις θα είναι θεματικές και θα συμφέρουν στην τακτική επικαιροποίηση της αντίληψης στους δύο δήμους γαι τις πιο σύγχρονες πολιτικές, πρακτικές και μέσα κάλλυψης ανάγκων από κοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων. Η οργάνωση των ανοιχτών συζητήσεων θα περιληφθεί στα σχέδια των δήμων για κοινωνικές πράξεις. Μέσω αυτών των εκδηλώσεων θα ενωθούν οι προσπάθειες των πανεπιστημιακών επιστημόνων, των πολιτικών εμπειρογνωμόνων και των δημόσιων επιπέδων για σχεδίαση και διαχείριση. Οι ανοιχτές συζητήσεις θα οργανώνονται ως ειδικές και ενημερωτικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Τελικοί δικαιούχοι οι δημόσιες διοικήσεις, απασχολούμενοι στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών από την διασυνοριακή περιοχή, πανεπιστημιακοί ειδικοί, εμπειρογνώμονες Αναμενόμενες επιπτώσεις αυτό το μέτρο θα συμβάλει για να αποκτηθούν τις πιο επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνακές δραστηριότητες, θα κινητοποιήσει τη διοικητική δύναμη για καινότομες υπηρεσίες των δύο δήμων, θα συμβάλει στην εφαρμογή ακαδημαϊκών γνώσεων και θεωρίων στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών στην διασυνοριακή περιοχή. Μέτρο 1.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης με παρατήρηση και εκτίμηση της κατάστασης των κοινωνικών υπηρεσιών 8

9 Βασικός στόχος παρατήρηση και εκτίμηση της κατάστασης του τομέα, συνδεδεμένος με τις κοινωνικές υπηρεσίες για τη ξεπέραση δυσαναλογίων μεταξύ σχεδιασμένων και υλοποιημένων δραστηριοτήτων και διορθώσεις στα στρατηγικά σχέδια για το επόμενο έτος Χώρος παρέμβασης αύξηση του δυναμικού για διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών; προσέγγιση των κοινωνικών υπηρεσιών στις πραγματικες ανάγκες του πληθυσμού; έγκαιρη εντόπιση εμποδίων στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ακοινωνικών υπηρεσιών και εφαρμογή μηχανισμών για την αφαίρεσή τους Περιγραφή του περιεχομένου το Νοέμβριο του κάθε έτους θα διεξαχθεί παρακολούθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, που διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους; τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν δεδομένα, εκτιμήσεις γνώμεις και προτάσεις καταναλωτών και απασχολουμένων στον κοινωνικό τομέα, καθώς και συμπεράσματα για το επόμενο έτος; τα αποτελέσματα από τις παρακολουθήσεις θα δημοσιεύονται σε γραπτές εκθέσιες, προορισμένες για τα διαχειριστικά επίπεδα διοίκησης των κοινωνικών δραστηριοτήτων στους δήμους; ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στα γρήγορα εμφανιζόμενα προβλήματα στο περιβάλλον των καταναλωτών κοινωνικών υπηρεσιών και στην ανάγκη από επείγουσα εισαγωγή καινούργιων υπηρεσιών; οι εκθέσεις παρακολούθησης θα αποτελούν την βάση διανομή και αναδιανομή δημόσιων μέσων για κοινωνικές δραστηριότητες στους δήμους; περιλήψεις των εκθέσεων, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν δυνατά και αδύνατα σημεία και προθάσεις για ξεπέραση δυσκολίων, θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων του Πέτριτς και των Σερρών. Τελικοί δικαιούχοι οι δημόσιες διοικήσεις, που ασχολούνται με τη διαχείρηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων στις Πέτριτς και Σέρρες Αναμενόμενες επιπτώσεις οι εκθέσεις παρακολούθησης θα δημιουργήσουν δυναμικό για καλύτερη διοίκηση και διαχείρηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, βασισμένη σε επίκαιρες και αναλυτικές πληροφορίες; θα δημιουργηθεί πληροφοριακή βάση δεδομένων για κοινά προβλήματα στην εφαρμογή κοινωνικών υπηρεσιών στην διασυνοριακή περιοχή; θα ζητούνται και θα εφαρμόζονται λύσεις με βάση αλλαγής εμπειρίων και καλλών πρακτικών. 2. Δραστηριότητα Δυναμικό για την υλοποίηση και την ενίσχυση των δημόσιων και εθνικών πολιτικών Μέτρο 2.1. Επαγγελματική εκπαίδευση των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα πολιτικές, ικανότητες, επιδεξιότητες Βασικός στόχος αύξηση του διοικητικού δυναμικού κοινωνικών δραστηριοτήτων στους δήμους Πέτριτς και Σέρρες; τα γρήγορα εμφανιζόμενα καινούργια συστατικά στον κοινωνικό χώρο για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, προγράμματα για τη νεολαία και την ανισότητα των περιοχών κτλ. απαιτούν συντήρηση ενός συστήματος από συνέχεια εκπαίδευση των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα 9

10 Χώρος παρέμβασης δημιουργία διοικητικού διναμικού; εναρμόνιση των στρατηγικών και χρηματιστικών πολιτικών σε δημόσιο επίπεδο με τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές τάσεις Περιγραφή του περιεχομένου θα καταρτίζονται ετήσια σχέδια για εκπαίδευση των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα, που ασχολούνται με διοίκηση και διαχείριση των κοινωνκών δραστηριοτήτων στους δήμους; τα σχέδια θα εγκρίνονται ύστερα από συντόνιση μεταξύ των διοικήσεων των δύο δήμων; μερικές από τις ενώτητες της εκπαίδευσης θα οργανώνονται με βάση αλλαγής προσωπικού εκπρόσωποι της διοίκησης στις Σέρρες θα παρακολουθούν εκπαιδευτικά μαθήματα στο Πέτριτς, και εκπρόσωποι της κοινωνικής διοίκησης από το Πέτριτς θα εκπαιδεύονται μαζί με ομολόγους τους στις Σέρρες; το περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα συμπεριλαμβάνει νομοθεσία και δημόσια ρύθμιση κοινωνικών υπηρεσιών, παρουσίαση προγραμμάτων για κοινωνικές δραστηριότητες της ΕΕ; προγράμματα για διασυνοριακή συνεργασία; τα μαθήματα θα διεξάγονται από διοικητικούς υππαλλήλους από τους δύο δήμους μέσω αυτοδιδασκαλίας, καθώς και από επισκέπτες λέκτορες Τελικοί δικαιούχοι δημοτικές διοικήσεις στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών Αναμενόμενες επιπτώσεις αυξυμένο δυναμικό για διοίκηση και διαχείρηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων; βελτιωμένες δυνατότητες για συμμετοχή σε ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον κοινωνικό τομέα; όμοια επίπεδα ικανοτήτων κοινωνικής διοίκησης στην περιοχή. Μέτρο 2.2. Επαγγελματική εκπαίδευση για αύξηση των ικανοτήτων-κλειδιών των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα πληροφοριακές τεχνολογίες, εκμάθηση γλωσσών, εργασία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, νομικό πλαίσιο και διατομεακή αλληλεπίδραση Βασικός στόχος αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι απασχολούμενοι στον κοινωνικό τομέα; στο περιθώριο των στόχων αυτού του μέτρου κατατάσσονται όλοι οι απασχολούμενοι στον κοινωνικό τομέα επυπηρέτηση ηλικιωμένων, παιδιών που κινδυνεύουν, κοινωνικά αδύναμων οικογενείων, παιδιά, νέων και ηλικιωμένοι με ειδικές ανάγκες μέσω οργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων και σεμιναρίων Χώρος παρέμβασης εκπαίδευση των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα, αύξηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, ανάπτυξη του συστήματος ανεπίσημης εκπαίδευσης, στενότερες σχέσεις μεταξύ της αγοράς της εργασίας και των πανεπιστημίων Περιγραφή του περιεχομένου κάθε χρόνο θα σχεδιάζονται επαγγελματικά μαθήματα βραχείας διάρκειας για απασχολούμενους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στους δήμους; τα μαθήματα θα έχουν ως στόχο την εμπλούτηση των γνώσεων των απασχολούμενων με ειδικές επιδεξιότητες, όπως εργασία με IT προϊόντα, που έχουν να κάνουν με κοινωνικές υπηρεσίες, παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις στη διαχείρηση διάφορων ομάδων καταναλωτικών υπηρεσιών, εκπαίδευση, απαρέτητη επαγγελματική ανάπτυξη κτλ. Οι συμμέτοχοι στα μαθήματα θα εγκριθούν ύστερα από μια επιλογή βάσει συγκεκριμένων και δημοσιευμένων κριτηρίων. Για τους στόχους των επαγγελματικής εκπαίδευσης θα χρησιμοποιούνται και οι δυνατότητες του προγράμματος ERASMUS+, οι οποίες διασφαλίζουν κινητικότητα με στόχο πρακτική σε 10

11 επιχειρήσεις και δομές άλλων κρατών-μελλών της ΕΕ. Κατά τα μαθήματα θα χρησιμοποιούνται τοπικά κέντρα για επαγγελματική εκπαίδευση, δομές των δημοσιακών διοικήσεων, εμπειρογνώμονες και καθηγητές; όλοι οι ενδιαφερόμενοι και από τους δύο δήμους-εταίρους θα έχουν πρόσβαση στα μαθήματα. Τελικοί δικαιούχοι κοινοτικοί εργάτες σε όλες τις δομές και μονάδες του κοινωνικού τομέα στους δήμους, πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση θα έχους όλοι οι απασχολούμενοι και εργάτες βάσει προσωπικού κίνητρου για επιλογή συγκεκριμένων μαθημάτων. Αναμενόμενες επιπτώσεις σημαντική αύξηση της ποιότητας παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών, προσέλκυση περισσότερων νέων ανθρώπων για εργασία στον κοινωνικό τομέα, αυξημένο βάρος της απασχόλησης στον χώρο των κοινωνικών δραστηριοτήτων, επίτευξη συγχρόνων γνώσεων για καινότομα και καινούργια μέσα κοινωνικής υποστήριξης, προσέλκυση των κοινωνικών λειτουργών προς κοινωνικό διάλογο στον κοινωνικό τομέα. 3. Δραστηριότητα Πρωτοβουλίες από εταίρους Μέτρο 3.1. Ανάπυξη ενός πλαίσιου πιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών Βασικός στόχος - ανάπτυξη πρότυπων, που μπορούν να εφαρμόζονται σε δημόσιο επίπεδο για μέτρηση και εκτίμηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με την συσχέτισή της με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών και της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγήσεων; επίτευξη ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία είναι παρόμοια με την ποιότητα στα ανεπτηγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χώρος παρέμβασης συνδιασμός των επιστημονιακών γνώσεων με ανάπτυξη μέτρων και η υλοποίησή τους στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών; εισαγωγή μιας προσέγγισης των προσχεδιασμένων κοινωνικών προσδοκιών σχετικά με την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών Περιγραφή του περιεχομένου το μέτρο προβλέπει σχημάτιση εργατικών ομάδων για δημιουργία κριτηρίων και προτύπων ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της διασυνοριακής περιοχής; το αποτέλεσμα από την εργασία της ομάδας θα μπορεί να εφαρμόζεται τόσο για τους στόχους του Δήμου Πέτριτς, όσο για αυτούς του Δήμου Σερρών; η ομάδα θα αποτελείται από πολιτικούς εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από τα πανεπιστήμια στις Σέρρες και στη νομαρχιακή πόλη Μπλαγκόεβγκραντ; η σχεδιασμένη ομάδα θα εκτιμήσει την κατάσταση των υπηρεσιών που παρέχονται από την άποψη της ποιότητας, θα καταρτιστεί πληροφοριακή έρευνα κριτηρίων ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες; τα κριτήρια ποιότητας θα γίνουν μέρος από την διαδικασία της παρακολούθησης των κοινωνικών υπηρεσιών; η ανάγκη από ανεπτυγμένο και εγκεκριμένο σύστημα κριτηρίων ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών αναγνωρίζεται τόσο στον Δήμο Πέτριτς, όσο στη Δήμο Σερρών. Τελικοί δικαιούχοι καθηγητές και επιστήμονες πανεπηστιμίων, εμπειρογνώμονες στις δημόσιες διοικήσεις, δομές για υπολόγιση και παρατήρηση της εθνικής προόδου στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικοί 11

12 στον τομέα της διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών Αναμενόμενες επιπτώσεις αυξημένη ποιότητα παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών στην διασυνοριακή περιοχή; αυξημένη ποιότητα της διαδικασίας παρακολούθησης και εκτίμησης των κοινωνικών υπηρεσιών; αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρατηρήσεων των πιλοτικών καινοτομίων στον κοινωνικό τομέα. Μέτρο 3.2. Ημέρες του ενωμένου αθητισμού και της κοινωνικής ένταξης μέσω αθλητισμού Βασικός στόχος το μέτρο έχει ως στόχο του να χρισημοποιήσει ενεργώς και σκοπίμως τις δυνατότητες του αθλητισμού για αύξηση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά αδύναμων ομάδων, καθώς και για την ένταξή τους στην κοινωνία Χώρος παρέμβασης καινότομες κοινωνικές υπηρεσίες; ένταξη παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες; ένταξη των ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες; ανάπτυξη πολιτικών των δήμων Πέτριτς και Σερρών για εργασία με τη νεολαία και δημιουργία ενός πολιτισμού ένταξης μέσω αθλητισμού Περιγραφή του περιεχομένου θα διοριστούν και θα διεξάγονται ετησίως ημέρες για αθλητισμό ταυτόχρονα στους δήμους Πέτριτς και Σέρρες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλη την διασυνοριακή περιοχή ώστε να προσελκυστούν όσο μπορεί περισσότερους ανθρώπους που κάνουν παραδοσιακούς και μη-παραδοσιακούς αθλητισμούς, ντόπια και παραδοσιακά παιχνίδια, παιχνίδια που περιλαμβάνουν άσκηση και άλλες σωματικές δραστηριότητες; στην εστία της οργάνωσης θα είναι ο ενωμένος αθλητισμός, δηλαδή διασφάληση μετοχής υγιών ανθρώπων καθώς και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στις αθλητικές δραστηριότητες; οι ημέρες του ενωμένου αθλητισμού θα δημοσιεύσουν την ιδέα για ίσιο δικαίωμα όλων για ασχολία με αθλητισμό, θα ενθαρρύνονται εθελοντικές δραστηριότητες για υποστήριξη ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, θα διαδίδονται πληροφοριακά υλικά για το δικάιωμα σε αθλητισμό όλων των πολιτών και για την υποχρέωση της κοινωνίας να διασφαλίζει συνθήκες αθλητισμού; Στην ολόκληρη οργάνωση της εκδήλωσης θα πάρουν μέρος ειδικοί αθλητισμού και ειδικοί παιδαγώγοι για εργασία με ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, θα προσελκυθούν ενεργά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πληροφορίες για τις συνήθεις ημερομυνίες θα διαδίδονται σε εθνικό επίπεδο ως συμβολή στις εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες για ίσια δικαιώματα και ποιότητα ζωής των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Τελικοί δικαιούχοι ιδρύματα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες σε οικογενειακό περιβάλλον, ειδικοί αθλητισμού στους δύο δήμους, εκπαιδευτές και διδάσκοντες αθλητισμό στα σχολεία, καθηγητές πανεπιστημίων και ειδικοί αθλητισμού για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες Αναμενόμενες επιπτώσεις χρισημοποίηση των δυνατοτήτων του αθλητισμού για ένταξη των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες; δημιουργία πρακτικών ασχολίας με αθλητισμό για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ως τακτική κονωνική υπηρεσία Μέτρο 3.3. Νεανικά θερινά σεμινάρια για πολιτισμό και κοινωνική ένταξη Βασικός στόχος το μέτρο έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ένταξης παιδιών και νέων 12

13 που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση στην διασυνοριακή περιοχή μέσω εξωσχολικών ασχολήσεων, καλλητεχνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων Χώρος παρέμβασης καινότομες κοινωνικές πρωτοβουλίες; ένταξη παιδιών κι νέων που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση και το να εγκαταλείπουν το σχολείο; ξεπέραση κοινωνικών προκαταλήψεων ως προς εθνοτικές διαφορές και ύπαρξη κοινωνικών εμποδίων; δημιουργία συνθήκων εντόπησης πολιτισμικών δραστηριοτήτων και ασχολίων για σταθερή ένταξη παιδιών και νέων χωρίς διάκριση ή οτιδήποτε εμπόδια Περιγραφή του περιεχομένου τα νεανικά θερινά σεμινάρια θα ενώνουν παιδιά από τους δύο συνοριακούς δήμους σε συνθήκες διεθνών σεμιναρίων; στα σεμινάρια θα εντάσσονται παιδιά χωρίς προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα, παιδιά που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση λόγω διάφορων κοινωνικών αιτίων και παιδιά με ειδικές ανάγκες; τα σεμινάρια θα διαρκούν δύο εβδομάδες, και η οργάνωσή τους θα καλύπτεται στη σειρά από το Δήμο Πέτριτς και το Δήμο Σέρρες; τα οικονομικά για τα σεμινάρια θα διασφαλίζονται από σχέδια, από δημόσια ταμειακά οικονομικά, από φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.ά. Τα νεανικά θερινά σεμινάρια θα έιναι τόπος απασχόλησης για φοιτητές από τα πανεπιστήμια στο Μπλαγκόεβγκραντ και τις Σέρρες για πρακτική εκάσηση και καινότομες ιδέες για χρήση πολιτισμικών και καλλητεχνικών δρατηριοτήτων για ένταξη στην κοινωνία; στα πλαίσια των σεμιναρίων ως δραστηριότητα πριν και ύστερα από την διεξαγωγή τους, θα οργανώνονται συναντήσεις με τις οικογένειες των παιδιών που συμμετέχουν στα σεμινάρια; τα πολιτισμικά προϊόντα από τις ασχολίες εκθέσεις, παρουσιάσεις, συναυλίες κ.ά. θα παρουσιάζονται στην κοινωνία στο Πέτριτς και στις Σέρρες αντίστοιχα, σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Τελικοί δικαιούχοι οικογένειες παιδιών και νέων που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση, φιλανθρωπικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φοιτητές και καθηγητές καθευθυνσής Παιδαγωγία των πανεπιστημίων στο Μπλαγκόεβγκραντ και στις Σέρρες, ειδικοί στον χώρο της καλλητέχνης Αναμενόμενες επιπτώσεις διαρκής ένταξη παιδιών και νέων που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση, αλλαγή των κοινωνικών τάσεων; διασυνοριακός πολιτισμός σε ανεπίσημο περιβάλλον εκπαίδευσης; ανταλλαγή πρακτικών φιλανθρωπίας και εθελοντισμού. Μέτρο 3.4. Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού των ειδικών στον κοινωνικό τομέα Βασικός στόχος ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης των ειδικών στον κοινωνικό τομέα μέσω απόκτησης εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον; ανάπτυξη επιδεξιοτήτων εργασίας στις διασυνοριακές περιοχές; ομιοποίηση των ικανοτήτων των απασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα και αύξηση των δυνατοτήτων αλλαγής χρήσιμης εμπειρίας και καινοτομίων Χώρος παρέμβασης καινότομα κοινωνικά σχέδια, επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον για απασχολούμενους στον κοινωνικό τομέα, καθώς και για ασκούμενους και εθελοντές στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών 13

14 Περιγραφή του περιεχομένου οι δήμοι Πέτριτς και Σέρρες θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας με αντικείμενο δραστηριότητας αλλαγή ειδικών στον χώρο του κοινωνικού; οι δύο δήμοι θα διασφαλίσουν βάσει ανταλλαγής τις συνθήκες καταλύματος και ημερήσιας συντήρησης των ειδικών του διασυνοριακού εταίρου; η κοινητικότητα εργατικού δυναμικού για κάθε από τους επιλεγμένους κοινωνικούς λειτουργούς θα διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ίδιος θα εκτελεί όλες τα καθήκοντα κατά τη περιγραφή δουλειάς του αντιστοίχου ομολόγου του, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του πρώτου στο ίδρυμα του εταίρου. Στη λήξη της περιόδου κινητικότητας κάθε από τους συμμετόχους θα συνθέτει έκθεση για τη δραστηριότητα, που έχει κάνει με παρατηρήσεις πρακτικών και δυνατών κινδύνων, καθώς και με προτάσεις για εισαγωγή καινούγιων προσεγγήσεων στην βασική εργασιακή θέση. Μέσω της ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας θα δημιουργηθεί και ένας σύλλογος κινητών κοινονικών λειτουργών. Οι δύο δήμοι θα υποχρεούνται να παρέχουν διδασκαλία βασικών γνώσεων βουλγαρικής και ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα για την ευκολότερη και πιο επιτυχής ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον. Τελικοί δικαιούχοι κοινονικοί λειτουργοί στους δύο δήμους, ειδικοί διεθνούς συνεργασίας και σχεδίων, ειδικοί ανάπτυξης προσωπικού Αναμενόμενες επιπτώσεις βελτιωμένες διοικητικές πρακτικές στον χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών, εντονότερο δυναμικό των κοινονικών λειτουργών για διεθνές εργασιακές πρακτικές και αλλαγή εμπειρίας; αυξημένες επιδεξιότηες στην αγορά εργασίας στους δύο δήμους για κοινωνική δραστηριότητα με χρήση ξένης γλώσσας. 4. Δραστηριότητα «Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα» Μέτρο 4.1.«Δημιουργία Κέντρων απασχόλησης για την υποστήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» Κύριος Στόχος - Προώθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών του Δήμου Πέτριτς και τουδήμου Σερρών, παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλές διάφορων θεμάτωνοι οποίοι σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας σε δήμους εταίρους πέραν των συνόρων. Τομέας επέμβασης - Μείωση της ανεργίας στην περιοχή, μείωση της ανεργίας των νέων και αύξηση της πρωτοβουλίας για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Περιγραφή περιεχομένου σύμφωνα με τη βάση του Σχεδίου θα δημιουργηθεί κέντρο για μελλοντικούς επιχειρηματίες.η σύσταση αυτού του κέντρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Δήμου ή των τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων(π.χ. χώρος με κατάλληλη τοποθεσία),στο κέντρο θα διοριστούν με σύμβαση εργασίας αρμόδιοι υπάλληλοιοι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητεςειδικότητες. Αυτοί οι υπάλληλοι θα διατηρούν τακτικές επαφές με τους ομολόγους τους στο ανάλογο γραφείο / κέντρο στο Δήμο εταίρογια διευκρίνιση νομικών και πρακτικών ζητημάτων. Οι εμπειρογνώμονες στο κέντρο θα οργανώνουν μαθήματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης που σχετίζονται με την εργατική απασχόληση.το 14

15 Συμβουλευτικό Κέντρο θα χρησιμεύσει και ως σημείο επαφής για τους εργοδότες και για τους ανθρώπουςοι οποίοι αναζητούν εργασία ή απασχόληση στο Δήμο εταίρου. Στο κέντρο θα πραγματοποιηθούνμαθήματα και θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλών για έναρξη οικονομικών πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, για κοινωνική ένταξη, για ψυχολογική υποστήριξη ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμόκαθώς και οι οικογένειές τους. Το κέντρο θα συνεργαστεί με ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής. Δικαιούχοι Στόχου - Οι νέοι μετά την ολοκλήρωση ενός βαθμού εκπαίδευσης, οι άνεργοι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν δική τους επιχειρήσεις, οι νέοι και οι ενήλικες που θέλουν να μάθουν τις δυνατότητεςγια δραστηριότητες σχεδιασμού στον κοινωνικό τομέα, οι νέοι και οι ενήλικες πουκινδυνεύουν από κοινωνικόαποκλεισμό στην αγορά εργασίας. Αναμενόμενα αποτελέσματα - βελτίωση των συνθηκών στον τομέα της απασχόλησης, στενότερες και πιο αποτελεσματικές σχέσεις συνεργασίας στον κοινωνικό τομέα και στην απασχόληση μεταξύ του Δήμου Πέτριτς και του Δήμου Σερρών, μείωση του ποσοστού των ανέργων και ιδιαίτερα του ποσοστού των νέων ανέργων. Μέτρο 4.2.«Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για υποστήριξη των νέων και την απασχόλησή τους» Κύριος Στόχος - Δεδομένου ότι η εργασία με ομάδες νέων στο Δήμο Πέτριτς στηρίζεται κυρίως στα εθνικάέγγραφα πολιτικής και στρατηγικής, ο στόχος των μέτρων είναι να πραγματοποιηθεί μια στρατηγική για τους νέους και για την απασχόλησή τους στο Δήμο μέσα μιας ενεργή ανταλλαγή εμπειριών με το Δήμο Σερρών και μέσωέρευνας όλων των σχετικών με το θέμα έγγραφων. Τομέας επέμβασης - Πολιτική και διοικητική οργάνωση για κάλυψη των νέων στο συγκεκριμένο Δήμο. Σκόπιμη εργασία με τους νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, με τους ανέργους νέους, με τους νέους με αντικοινωνική συμπεριφορά.συντονισμός και κατεύθυνση του προσωπικού και των υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα που απασχολούν τα προβλήματα των νέων. Περιγραφή περιεχομένου Ομάδα εργασίας, η οποία καθορίζεται από τη διοίκηση του δήμου Πέτριτς θα εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για μια στρατηγική εργασίας με τους νέουςστη περιφέρεια. Θα πρέπει να διερευνηθούν όλα τα γεγονότα, όλα τα θεσμικά όργανα και όλες οι τάσεις που σχετίζονται με τη ζωή των νέων ανθρώπων. Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα προβλήματα που χρειάζονται δράσειςσε επίπεδο Δήμου.Θα πρέπει να αναφερθούν τα εργαλεία και τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν σχετικα με την υλοποίηση της στρατηγικής. Έχοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και τους κανονισμούς που ισχύουν για την εργασία με τους νέους στο δήμο Σερρών, η στρατηγική θα πρέπει να συσταθεί μέσω των ενεργών διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες στο δήμο Σερρών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στην ομάδα τα έγγραφα και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο Δήμο Σερρών σχετικά με τη νεολαία, καθώς και εκείνων των δράσεων που έχουν πραγματική αποτελεσματικότητα και αυτές που είναι ανεπαρκείς ή αντιμετωπίζουν εμπόδια διαφορετικής φύσεως. Η Στρατηγική για την νεολαία και για την απασχόληση των νέων στο Δήμο Πέτριτς θα γίνει σε συντονισμό με όλους τους τομείς της δημοτικής διαχείρησης που έχουν 15

16 σχέση με την εργασία των νέων. Δικαιούχοι Στόχου Oι νέοι ως κοινωνικά σημαντικό μέροςτουδήμου, οι υποκατηγορίες της κοινόνίας των νέων με ειδικά χαρακτηριστικά και προβλήματα, ειδικοί που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας και σε άλλους σχετικούς τομείς. Αναμενόμενα αποτελέσματα Πραγματοποιήση μιας προσέγγισης δουλειάς για αντιμετώπιση όλων των πτυχών της κοινότητας των νέων.βελτίωση της απασχόλησης των νέων.ανάπτυψη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχηματισμού της ταυτότητας των νέων στην παραμεθόρια περιοχή. Μέτρο4.3. «Συναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών - από πολίτες για πολίτες» Κύριος Στόχος - Βελτίωση του κοινωνικού και πολιτικού κλίμακαμέσω διοργάνωσης άτυπων συναντήσεων μεταξύ των Πολιτικών ενώσεων από τους Δήμους Πέτριτς και Σερρών. Τομέας επέμβασης- Ανάπτυξη της κοινωνίας των Πολιτών.Ανάπτυξη της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, βελτιώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και της Τοπικής Διοίκησης. Περιγραφή περιεχομένου Το μέτρο προβλέπει την οργάνωση των άτυπων συναντήσεων μεταξύ των Ενώσεων των πολιτώνστους δήμους Πέτριτς και Σερρών. Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία από μορφές και μοντέλα οργάνωσης - επιτόπιες επισκέψεις, δραστηριότητες σχεδιασμού και εκδηλώσεων, οργάνωση κοινών μοντέλων επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές, παρουσίαση προϊόντων των μέσων ενημέρωσης και των σχετικών συζητήσεων σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες των πολιτών και τη βιωσιμότητα των δημόσιων ενώσεων.οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια των δημοτικώναρχών. Οι συνεδριάσεις των μη-κυβερνητικών οργανώσεων από το Πέτριτς και τις Σέρρες θα σχηματίσουν ένα σταθερό πυρήνα που θα λειτουργήσει για τα διασυνοριακά αποτελέσματα για τη βελτίωση του ρόλου και της θέσης του τρίτου τομέα, όχι μόνο στην περιοχή των συνόρων, αλλά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική για την συμμετοχή των πολιτών. Προς και από το δήμο Πέτριτς θα οριστεί υπεύθυνος αντιπρόσωπος του μη-κυβερνητικού τομέα, ο οποίος θα εργαστεί για να βελτιώσει τη στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τομέα των μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Τα αποτελέσματα των ετήσιων συναντήσεων των μηκυβερνητικών οργανώσεων, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέτριτς με σκόπο τη μέγιστη δημοσιότητα και ενεργοποίηση νέων κυβερνητικών δομών. Δικαιούχοι Στόχου Μη-κυβερνιτικές οργανώσεις, δημοτικές δομές διακυβέρνησης, πολίτες οι οποίοιπαίρνουν συμμετοχή στις δραστηριότητες σχεδιασμού,και ενεργέςθέσεις των πολιτών πάνω σε κοινωνικά θέματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αυξήση της δραστηριότητας των ενώσεων των πολιτών, βελτίωση του ρόλου των μη-κυβερνητικών οργανώσεων ως εταίροι και διορθωτές της δημοτικής διαχείρισης, και ευαισθητοποίηση του κοινού και πρωτοβουλία στην κοινωνία. 16

17 Μέτρο 4.4.«Εκπαιδεύσεις των νέων για επαγγελματικό προσανατολισμό επαγγελματικές και βασικές ικανότητες» Κύριος Στόχος- ενημέρωση και ώθηση των νέων στο δήμο Πέτριτς για επιλογή του πλέγια πιο κατάλληλο τομέα ενσωμάτωση στην εργασία και υλοποίηση χρησιμοποιώντας μια θετική εμπειρία από τις δραστηριότητες του Δήμου Σερρών σε αυτό και σε συναφείς τομείς. Τομέας επέμβασης - συνεργασία με το Γραφείο Απασχόλησης και άλλες δομές του Υπουργείου κοινωνικής πολιτικής και εργασίας, μείωση της ανεργίας των νέων, δημιουργία και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, ανάπτυξη των εννοιών και της κατανόησης του ρόλου της αυτοαξιολόγηση και προσανατολισμός στην αγορά εργασίας. Περιγραφή περιεχομένου Οι οργανωμένες εκπαιίδεύσεις για νέους σχετικά με τον επαγγελματικότους προσανατολισμό θα πρέπει να οργανώνονται με την υποστήριξη σχεδίων ή / και του Δήμου.Κάθε χρόνο θα οργανώνονται εκπαιδεύσεις οι οποίες δεν θα περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη και αμετάβλητη ηλικιακή ομάδα (π.χ. μεταπτυχιακοί φοιτητές), αλλά θα επιδιώξουν να καλύψουν τους διάφορους χρήστες, δηλαδή οι νέοι που θα μπουν στην αγορά εργασίας.οι εκπαιδεύσεις θα είναι με χρονική διάρκεια δύο εβδομάδων, καθώς για τους νέους από απομακρυσμένες περιοχές έξω από το Πέτριτς θα παρέχοεται και στέγαση.η εκπαίδευση θα πρέπει να προσανατολίζεται γύρω σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία, την ικανότητα αναζήτησης και εύρυνσης πληροφορίων σχετικά με την αγορά εργασίας για δυνατότητεςεπικοινωνίας και συνεργασίαςαπό τους κρατικούς και δημοτικούς θεσμούς που εμπλέκονται στην υλοποίηση της αγοράς εργασίας. Τα μαθήματα θα δημιουργήσουν δεξιότητες για κατάρτιση άμεσης επαφής με τον εργοδότη, αυτοεκτίμηση των γνώσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μια θέση εργασίας, ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Δικαιούχοι Στόχου - Σπουδαστές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές,πρόσφατα απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι θα επιλέγξουνένα επάγγελμα ή θα συνεχίσουν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέοι που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων, νέοι με πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή οι οποίοι έχουν πέσει έξω από το σχολικό σύστημα κατά κάποιο λόγο. Αναμενόμενα αποτελέσματα Μείωση του ποσοστού των νέων ανέργων, αύξηση του ποσοστού των νέων που επιστρέφονται στο εκπαιδευτικό σύστημα με ένα ιδιαίτερο κίνητρο, δημιουργία στενότερης συνεργασίας μεταξύ των νέωνκαι των κυβερνητικών / δημοτικών δομών για την απασχόληση, και διμιουργίας δεξιοτήτων για σχεδιασμό της προσωπικής σταδιοδρομίας. Μέτρο 4.5.«Κινητικότητα για πρακτική άσκηση των φοιτητών στην επαγγελματική τους ειδικότητα» Κύριος Στόχος - Δημιουργία μιας κοινοπραξίας στο Δήμο Πέτριτς για διοίκηση και διαχείριση των σχεδίων κινητικότητας με σκοπό πρακτικήςεξασκησης στο πρόγραμμα Erasmus καθώς και της ΕΕ. Ο στόχος της κοινοπραξίας είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του σχεδίου που σχετίζονται με την κινητικότητα των εκπαιδευομένων στα κέντρα 17

18 επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τομέας επέμβασης - αύξηση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης, αύξησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στενότερος δεσμός μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.απόκτηση εμπειρίας σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας. Περιγραφή περιεχομένου Ο Δήμος Πέτριτς θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του προγράμματος Erasmus plus καθώς και θα ενώσει τα κέντρα πρωτοβουλιών για επαγγελματική κατάρτιση εγγεγραμμένα στα εδάφη του Δήμου. Θα κληθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πέτριτς όλα τα ΚΕΚ του Δήμου να συμμετάσχουν στην εφημερίδα ενημέρωσης για την υποβολή της πρωτοβουλίας. Ο Καθηγητής που έχει προσελήφθη από τον Δήμο θα παρουσιάσει τις δυνατότητες κινητικότητας για πρακτική εξάσκηση Erasmus καθώς και τιςδυνατότητες για ένταξη των Κέντρων επαγγελματικών κατάρκτισεων.σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της ημέρας ενημέρωσηςθα διοργανωθούν Κέντρα επαγγελματικής κατάρκτισης τα οποία ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην κοινοπραξία.θα υπογράφτεί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του δήμου και του Κέντρου επαγγελματικής κατάρκτισης, το οποίο θα συμμετέχει στις δραστηριότητες για την υλοποίηση της κινητικότητας.η ανάπτυξη των ετήσιων σχεδίων κινητικότητας Erasmusθα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των Κέντρων επαγγελματικών καταρκτήσεων και των μελών της κοινοπραξίας.η υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί και καταγραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus. Δικαιούχοι Στόχου - Νέοι και ενήλικες σε πρωτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (εγγεγραμμένοι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης). Διαχειριστές των Κέντρων επαγγελματικών κατάρτισεων. Εμπειρογνωμόνεςτου Δήμου για εκπαίδευση και η αγορά εργασίας. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αποκτημένη διεθνής εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης / πρακτικής στο Δήμο, έκτακτεςδυνατότητες για διεθνή κινητικότητα μετά την εκπαίδευση. 5. Η δραστηριότητα «Κοινωνική προστασία» Μέτρο 5.1. «Δημιουργία προστατευόμενων κατοικιών Κύριος Στόχος - Δημιουργία προστατευμένων κατοικιών ως εναλλακτική λύση στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Πέτριτς.Δημιουργία προϋποθέσεων για την αυτο-προσαρμογής στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον των ανθρώπων μετά την ηλικία της πλειοψηφίας οι οποίοι κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Τομέας επέμβασης - η κοινωνική μέριμνα, αποϊδρυματοποίηση, φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες, κοινωνικοποίηση, δυνατότητες για απασχόληση, ένταξη χωρίς άγχος και με παρατηρούμενη πρόοδο. Περιγραφή περιεχομένου Η Προστατευόμενη κατοικία για άτομα με νοητική αναπηρία υφίσταται μια 18

19 εναλλακτική μορφή κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινότητα. Οι χρήστες αυτής της Κοινωνικής υπηρεσίας θα είναι οιάνθρωποι με ήπια και μέτρια νοητική υστέρηση, οι άνθρωποι με άλλες αναπηρίες που έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ειδικευμένα ιδρύματα, αλλά με πραγματική δυνατότητα για κοινωνική ένταξη. Ο Δήμος Πέτριτς θα προετοιμάσει σχέδιο «Προστατευόμενεςκατοικίες», το οποίο θα χρηματοδωθεί από το Ταμείο «Κοινωνικής υποστήριξης» του Υπουργείου κοινωνικής πολιτικής και εργασίας. Στη βάση του προγράμματος θα είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός μοντέλουλειτουργίας της προστατευόμενηςκατοικίας. Θα πραγματοποιηθούν επισκευές και επίπλωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου, που έχει παραχωρηθεί για Προστατευόμενη κατοικία για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, επιτρέποντας αυτόνομη ζωή.θα πραγματοποιηθούν ατομικές αξιολογήσεις των μελλοντικών χρηστών της κοινωνικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους για κοινωνικοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα. Θα δημιουργηθείένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο να πλησιάζειεκείνου της οικογένειας και θα παρέχονται συνθήκες για υποστήριξη, βοήθεια, εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, έτσι ώστε να αξιοποιήθει το υφιστάμενο δυναμικό των ατόμων, να δημιουργηθούν διαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και συνήθειες εργασίας όπως και συνθήκες διατήρησης πλήρης και ανεξάρτητη ζωή ως ίσιο μέρος της κοινωνίας.η διάρκεια παραμονής στην Προστατευόμενη κατοικία θα είναι σχετικά με τις ατομικές δυνατότητες και τις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών. Δικαιούχοι Στόχου - Άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι σε θέση να ζουν ανεξάρτητα, κοινωνικοί υπάλληλοι, εργοδότες στοδήμο. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αποτελεσματική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό περιβάλλον. Δημιουρία υποστηρικτικού δικτύου.επαγγελματικήπραγμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μέτρο 5.2.«Εθελοντικές δραστηριότητες προς υποστήριξη των απόρων ηλικιωμένων» Κύριος Στόχος - Ο σκοπός αυτού του μέτρου είναι να δημιουργηθεί μια οργάνωση για εθελοντισμό στην Κοινότητα επίσης και για την ανάπτυξη των δυνατήτων για εθελοντικές δραστηριότητες προς υποστήριξης των απόρων ηλικιωμένων. Τομέας επέμβασης Υποστήριξη για τους ηλικιωμένους, επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της υποστήριξης των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, συμμετοχή των νέων στη ζωή της Κοινότητας, αναπτύξη της δημιουργικότητας και τις ανθρώπινες αξίες των νέων που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες μέσω δημιουργημένα από τους ίδους μεθόδους υποστήριξης και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων. Περιγραφή περιεχομένου Ο Δήμος Πέτριτς θα ορίσει μια ή περισσότερες μη-κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εργάζονται με ομάδες νέων ανθρώπων και πρωτοβουλίες. Θα αναπτυχθεί ένα κοινό σχέδιο για εργασία με εθελοντές. Θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τους σκοπούς και τη φύση του εθελοντισμού, με τη συμμετοχή των μη-κοινωνικών οργανώσεων,με εκπρόσωπους σχολείων, με οργανώσεις νεολαίας και με ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες νέους. 19

20 Θα επιλεχθεί οργάνωση - βοηθός του Δήμου για εργασία με τους εθελοντές.θα δημιουργηθούν σχέδια και ετήσια προγράματα για υλοποίηση των πρωτοβουλιών των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων για να φτάσουν στα σπίτια των απόρων ηλικιωμένων και να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους. Θα δανειστεί η εμπειρία των χωρών που έχουν παραδόσεις στον τομέα του εθελοντισμού και η εμπειρία σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω των εκδηλώσεωνστο Δήμο Σερρών.Θα πραγματοποιηθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στον εθελοντισμό έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και νέοι με αναπηρίες και βεβαίως για την συμμετοχή τους θα γίνουν όλοι οι κατάλληλοι προυποθέσεις. Δικαιούχοι Στόχου - νέοι και οργανώσειςνέων ατόμων, υπηρεσίες για κοινωνική υποστήριξη των ηλικιωμένων, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι στα χωριά, οικογένειες στις οποίες υπάρχουν ηλικιωμένοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, νέοι με αναπηρίες ή νέοι που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Αναμενόμενα αποτελέσματα ουσιαστικώς βελτίωμένη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων σε απομακρυσμένες περιοχές, ανεπτυγμένο δίκτυο εθελοντών και εθελοντικών φορέων, συσσωρευμένη χωρητικότητα από εκπαιδευμένους ανθρώπους στον τομέα του εθελοντισμού,αλλαγήστη στάση της αμοιβαίας συνδρομής και της πολιτικής συμμετοχής στην κοινωνία. Μέτρο 5.3. «Πολιτισμική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες Κύριος Στόχος - Εξασφάλιση δικαιώματος μιας αξιοπρεπής, ιδιωτικής και ασφαλής ζωής των παιδιών και των νέων με αναπηρία και δικαίωμαγια πολιτιστικές δραστηριότητες, για πνευματική και προσωπική ανάπτυξη. Τομέας επέμβασης Κοινωνικές υπηρεσίες για παιδιά και νέους με αναπηρίες, επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής ολοκλήρωσης, άτυπη εκπαίδευση, συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες Περιγραφή περιεχομένου Tο μέτρο αυτό θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: ενημερωτική εκστρατεία σχετικά για την επίδραση των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στην υγεία και στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και των νέων οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες. Διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους των σχολείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων με θέμα τη δυνατότητα για δραστηριοτήτες με παιδιά και νέους οι οποίοιεχουν ειδικές ανάγκες. Οργάνωση και διαπραγμάτευσηεκπαιδεύσεων για τους καθηγητές πάνω σε θέματα δημιουργικών δραστηριοτήτων καθώς καιγια τους προϋσταμένουςγια τις δραστηριότητες τεχνών για παιδιά και νέους οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες.σε καθένα από τα σχολεία και τα εργαστήρια δημιουργικότηταςοι οποίοι έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εργαστούν με παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να εχει μερικά παιδιά με αναπηρίες λόγω τηςολοκλήρωσηςεπιτευγμένων δραστηριοτήτων. Η απασχόληση με παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες θα πρέπει να παρέχεται μέσω χρήματα του σχεδίου, δωρεών, εισφορών από τους γονείς, φιλανθρωπικών δράσεων από τα ίδια τα δημιουργικά σχολεία και άλλοι. Στη διάθεση των καθηγητών πάντα θα έχει έναν σύμβουλο και έναν ειδικό με ειδικότητα εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι θα είναι από την πόλη του Πέτριτς και την περιοχή του Πανεπιστημίου του Μπλαγκόεβγκραντ. Οι δραστηριότητες των παιδιών και νέων θα αξιολογίζονται σαν καλλιτεχνικά επιτεύγματα και ωςεπίδραση 20

21 στην κατάσταση της υγείας τους και στοεπίπεδο ένταξης τους στην κοινωνία. Δικαιούχοι Στόχου - παιδιά και νέοι με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα για παιδιά και νέους με αναπηρίες, πολιτιστικά ιδρύματα και φροντιστήρια, φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αύξηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες.περισσότερα παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες να ενσωματώνονται στα σχολεία και στα άλλα δημόσια συστήματα. Αναπτύξη του δημιουργικού δυναμικού. Καλύτερη κατανόηση από την πλευρά της κοινώτητας για την κατάσταση και τις δυνατότητες των παιδιών και των νέων που έχουν αναπηρίες. Μέτρο 5.4.«Δήμος και Πανεπιστήμιο - σύγκλιση για κοινωνική προστασία των ανθρώπων» Κύριος Στόχος - Παροχή σύγχρονων επιστημονικών βάσεωνσχετικά με τη δουλειά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από κοινωνική προστασία.προσέλκυση υψηλά καταρτισμένων εμπειρογνώμονων στις ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών, έτσι ώστε με αυτόν τον τροπο να φέρουν την επιστημονική δραστηριότητα κοντά στην πρακτική. Τομέας επέμβασης Κοινωνικές υπηρεσιες και σχεδιασμός κοινωνικών δραστηριότητων. Οι φοιτητές να πάρουν εμπειρία από τους εμπειρογνώμονες σε πραγματικές συνθήκες που αντίστοιχούν στις κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου.Διεξαγωγή μελετών και ερευνών που σχετίζονται με την κοινωνική σφαίρα. Περιγραφή περιεχομένου Στα χρονικά πλαίσια της δραστηριότητας θα υπογραφεί μεταξύ του δήμου Πέτριτς και του Νοτιοδυτικού Πανεπιστήμιου «Νεοφώτιστος Ρίλσκι» μια σύμβαση. Αυτή η Σύμβαση θα ορίσει τους τομείς της συνεργασίας καθώς και τους ειδικούς οι οποίοι θα συνεργαστούν με το Δήμο σε διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.καθηγητές και φοιτητές από το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιου «Νεοφώτιστος Ρίλσκι» θα κάνουν έρευνες και θακάνουν επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στους εξής τομείς:στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία, στη ξεπέραση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στηπολιτιστική και αθλητική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες.οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιήσουν τις πρακτικές τους και τιςπρακτικέςασκήσεις τους στη πόλη του Πέτριτς, με τη συνεργασία του δήμου. Οι φοιτητές θα επωφεληθούν από τη συμβατική σχέση μεταξύ των Δήμων Πέτριτς και Σερρών και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική στα κέντρα καλλιτεχνικής και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες του Δήμου Σερρών, επίσης θα συμμετάσχουν σε συναντήσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από τον εταίρο - τον Δήμο Σερρών, θα έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Σερρών πανω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Δικαιούχοι Στόχου - Κοινωνικά κέντρα και κοινωνικές υπηρεσίες, άνθρωποι με αναπηρία, άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένους και μικρούς οικισμούς, μαθητές που κινδυνεύουν από πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου, οικογένειες ατόμων με προβλήματα: με εθισμούς, θύματα βίας, με επιρρεπήσε πολιτικές αναταραχές, κ.λπ. 21

22 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αυξημένο επίπεδο θεωρητικηςβάσηςστη δουλειά με φτωχούς ανθρώπους. Να έχουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των κοινωνικών λειτουργών, πολιτιστικων και αθλητικών δράστων που ασχολούνται με δραστηριότητες ένταξης, ψυχολογικών και παιδαγωγικών συμβουλών. Μέτρο 5.5. «Η οικογένεια - ένας ικανός εταίρος των κοινωνικών λειτουργών» Κύριος Στόχος - Παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Διευκολύνση στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.αύξηση της ποιότητας της φροντίδας των άτομων με ειδικές ανάγκες.προσπάθειες ανακούφισης στο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο έχει άτομα με ειδικές ανάγκες. Τομέας επέμβασης Σχέσεις με ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια και την κοινωνία. Συμπληρώση της φροντίδαςπου παρέχεται από τις κοινωνικές υπηρεσιες.η ποιότητα της περίθαλψης σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.αποφάσεις εκ μέρους των οικογενειών σε περίπτωση αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην καθημερινή φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των οικογενειών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Περιγραφή περιεχομένου Το μέτρο αυτό προβλέπει μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του δήμου, των ιδρύματων ημερήσιας φροντίδας και διαμονής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν αναλάβει τη διαδικασία ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα παρουσιαστεί η ιδέα και η ανάγκη ανάληψης από δράσεις για συνεργασία με τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. ΟΔήμος θα ασφαλίσει χρήματα για τις δραστηριότητες αυτές, είτε μέσω της άμεσης απελευθέρωσης των κεφαλαίων, είτε μέσω της υποστήριξης για την εφαρμογή σχεδίων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κάθε έτος πρέπει να συσταθεί σχέδιο συνεργασίας με τις οικογένειες - θα οργανωθούν συναντήσεις με τέτοιες οικογενειες και θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών, θα πρέπει να προσελκύονται ειδικοί, θα υποδείχνονται πιθανές πηγές υποστήριξης για τις οικογένειες. Κατά την εφαρμογή των οικογενειακών συμβουλευτικών θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εμπειρία του Δήμου Σερρών και η πολύ αποτελεσματική οργάνωση «Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία». Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της οργάνωσης για να μάθουν για τα σχέδια και τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις οικογενειακές σχέσεις σε ένα περιβάλλον το οποίοχρειάζεται κοινωνικής πρόνοιας. Δικαιούχοι Στόχου - Οικογένειες μεανθρώπους με ειδικές ανάγκες.κοινωνικές υπηρεσιες. Εμπειρογνώμονες και επιστήμονες.μη κυβερνητικές οργανώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδρύματα εταίρους και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις Σέρρες. Αναμενόμενα αποτελέσματα εκπαιδευμένες οικογένειες για την ποιότικη και την αποτελεσματική υποστήριξη σε ανθρώπος με ειδικές ανάγκες.σχέσεις με τους συνομηλίκους μεταξύ των οικογενειών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Σημαντική εξοικονόμηση πόρων, λαμβάνοντας κάποιες από τις λειτουργίες των κοινωνικών υπηρεσιών από τις ίδιες τις οικογένειες.ανάπτυξη της αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ των οικογενειών των ατόμων με αναπηρίες. 22

23 6. Δραστηριότητα Πρόληψη κοινωνικών κινδύνων Μέτρο 6.1.«Άτυπες σχολέςγια βασικές γνώσεις και δεξιοτήτες - δεύτερη ευκαιρία» Κύριος Στόχος Η Παροχή εύκολης πρόσβασης και κίνητρα των ενηλίκων,οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολικό σύστημα, και οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στο σύστημα αυτό, καθώς και για ανεπίσημα αύξηση του βαθμούτης μόρφωσης. Τομέας επέμβασης ποιότητα ζωής των μειονεκτουσών ομάδων στην κοινωνία, μη-τυπικής εκπαίδευσης, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικών υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενισχύση της λειτουργίας της οικογένειας στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου από τους μαθητές. Περιγραφή περιεχομένου Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα εταιρικής σχέσης μεταξύ σχολικών ιδρύματων και μη κυβερνητικών οργανώσεωνοι οποίοι έχουν την ικανότητα και την προθυμία για διεξαγωγή δραστηριοτήτων για μη τυπική εκπαίδευση ατόμων οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολικό σύστημα.η πρωτοβουλία θα πρέπει να ξεκινήσει από το Δήμο Πέτριτς αλλάη πραγματική εφαρμογή θα πρέπει να εκτελείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις σύμφωνα με το σχέδιο.οι καθηγητές στα σχολεία ΔεύτερηΔυνατότητα θα έχουν εκπαίδευση, που οργανώνεται από το δήμοπέτριτς σχετικά με τις παιδαγωγικές πτυχές για εργασία με ενήλικες που έχουν χωρίστει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σχολείο ή δεν έχουν πάει ποτέ σε σχολείο. Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά υλικά που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του αλφαβητισμού των ενηλίκων. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε περιοχές που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ποσοστού ατόμων οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα σχολεία ΔεύτερηΔυνατότητα.Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με το Γραφείο Εργασίας του δήμου Πέτριτς για τη δημιουργία πραγματικών προοπτικών για τους ανθρώπους που πέρασαν κάθε στάδιο της προετοιμασίας και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν επιλέξει οι νέες γνώσεις να πιστοποιηθούν. Δικαιούχοι Στόχου Νέοι και ενήλικες, οι οποίοι πρόωραέχουν εγκαταλείψει σχολείου ή που ποτέ δεν έχουν ασχολήθει με καθηγητές και ειδικούς. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αυξημενος αριθμός ατόμων με στοιχειώδες επίπεδο μόρφωσης, μειωμένος αριθμός πρόωρης διακοπής φοίτησης από το σχολείο, βελτιωμένες κοινωνικές υπηρεσίες για τους ανθρώπους σε ακραία φτώχεια στο δήμο.υποστήριξη της οικογένειας κατά αποχωρήσης από το εκπαιδευτικό σύστημα. Μέτρο 6.2.«Κέντρο για την ψυχολογική υποστήριξη γυναικών και παιδιών οι οποίοιείναι θύματα βίας» Κύριος Στόχος Παροχή ασφάλειας και ψυχολογικήςυποστήριξης στα παιδιά και στις γυναίκες θύματα βίας ή σε καταστάσεις κρίσης. Τομέας επέμβασης - υποστήριξητων παιδιών και των γυναικών σε δύσκολη κοινωνική κατάσταση. Συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών τομέων - κοινωνικών υπηρεσιών και Υπουργείου Εσωτερικών. Ανάπτυξη 23

24 του εθελοντισμού στην κοινότητα. Περιγραφή περιεχομένου Βάσει του σχεδίου θα πρέπει να δημιουργήθει ένα κέντρο κρίσεων για την αποδοχή και την υποστήριξη των παιδιών και των γυναικών θυμάτων βίας (ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας με ανθρώπους).η Υπηρεσία θα παρέχεται ως κατ εξουσιοδότηση κρατική δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Δήμου τουπέτριτς.στο κέντρο θα πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγους, καθηγητές και επαγγελματίες του ιατρικού τομέα.η λειτουργία του κέντρου θα πρέπει να βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ του δήμου, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.Οι ειδικοί στο κέντρο θα δουλεύουν με τα θύματα αλλά και με τις οικογένειες των θυμάτων.το κέντρο θα είναι μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου, καθώς θα πρέπει από τη μία η δημιουργία του να βασίζεται, στη σχετική βουλγαρική νομοθεσία και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις χρήσιμες εμπειρίες του δήμου Σερρών ( των υπαρχόντων κέντρων για δουλειά με γυναίκες θύματα βίας). Το κέντρο θα συνεργαζεται με θύματα βίας με ή χωρίς παροχή στέγαση, σχετικά με τις ανάγκες των χρήσεων των υπηρεσιών. Το κέντρο θα πρέπει να παρέχεται και ανθρωπιστική υποστήριξη. Επειδή οδήμος Πέτριτς βρίσκεται στην περιοχή των συνόρων, όπου υπάρχει μεγάλη εμπορία με γυναίκες και παιδιά, το κέντρο κρίσεως θα είναι ένα μέρος όπου τα θύματα θα λάβουν την πρώτη και πιο επείγουσα βοήθεια προτού μεταφερθούν στους τόπους καταγωγής τους. Το προσωπικό του κέντρου θα λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση συμβουλές, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις λύσεις προβήμάτων με το Δήμο Σερρών. Δικαιούχοι Στόχου γυναίκες και παιδιά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή απόπειραςμεταφοράςπέραν των συνόρων, οικογένειες των θυμάτων, επιστημονική και πρακτική ειδικοί στους τομείς της κοινωνικής υποστήριξης. Αναμενόμενα αποτελέσματα Δημιουργία οργάνωσης για την εντατική κοινωνική υποστήριξης για τις γυναίκες και τα παιδιά σε κατάσταση κινδύνου λόγω της ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων. Πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Εσωτερικών σε περιπτώσεις βίας και εγκληματικότητας. 7. Δραστηριότητα «Καινοτομία στον κοινωνικό τομέα» Μέτρο 7.1.«Ειδικός πληροφορικών για τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και υγείας» Κύριος Στόχος Αύξηση της ασφάλειας, ποιοτική παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους μέσω της χρήσης των τεχνολογίων πληροφοριών για την επικοινωνία μεταξύ των ενηλίκων οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Τομέας επέμβασης - καινοτόμες κοινωνικές υπηρεσίες, υποστήριξη για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα οι οποίοι ζουν σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Φροντίδα για ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης στο σπίτι. Σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνιτικών οργανώσεων. 24

25 Περιγραφή περιεχομένου Το περιεχόμενο αυτού του καινοτόμου μέτρο συνίσταται στην παροχή πλήρως προσβάσιμες υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους για 24 ώρων επαφή με το γραφείο ελέγχου στο Δήμο Πέτριτς με σκοπό γρηγορότερη ιατρική βοήθεια ή για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των χρήστων.το γραφείο για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων που συνδέεται με το σύστημα για τεχνολογική σύνδεση θα δημιουργηθεί μέσω ανάθεσης των υπηρεσιών σε οργάανωση.ο Δήμος θα προσφέρει χώρο για την εγκατάσταση των προγραμμάτων λογισμικού για την επικοινωνία με τους καταναλωτές.ο οργανισμοςο οποίοςσυμμετέχει σε αυτή τη δημόσια-ιδιωτική εταιρική σχέση θα πραγαματοποίησει την οργάνωση και θα ασφαλίσειεμπειρογνώμωνες, οι οποίοι θα προσληφθούν για την υλιοποίηση της υπηρεσίας.η οργάνωση θα διαδίδει πληροφορίες στους μικρούς οικισμούς και θα παρέχει συμβουλές στις οικογένειες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνειη σύνδεση μεταξύ των καταναλωτών και το γραφείο ελέγχου μέσω μιας προσωπικής συσκευής που είναι πάντα στη διάθεση του χρήστη.το προσωπικό του γραφείου ελέγχου θα πληρώνεται μέσω των τελών των καταναλωτων και θα ενημερώνει τακτικά τον Δήμο για τις δραστηριότητές του. Δικαιούχοι Στόχου ηλικιωμένα άτομαοι οποίοι ζουν μόνοι τους, καθώς και άτομα με αναπηρίες. Οικογένειες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη από συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη. Μη κυβερνιτικές οργανώσεις. Αναμενόμενα αποτελέσματα Εισήγηση ιδιαίτερα καινοτόμων μεθόδων για κοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού.αυξημένηποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών.να δωθεί δυνατότητα για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία να εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση, αντικαθιστώντας την παρουσία τους μεσω συστήματα παρακολούθησης. 8. Δραστηριότητα «Επικοινωνία και στάση του κοινού» Μέτρο 8.1.«Δημιουργία μιας εκδόσεως πληροφοριών βασίσμενο στο διαδύκτιο για πολιτικές στρατηγικές, πρακτικές και προοπτικές του Δήμου Πέτριτς στον κοινωνικό τομέα» Κύριος Στόχος καινοτόμες κοινωνικές υπηρεσίες. Μεγιστοποίηση προβολής και προσβασιμότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με τις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, με τη δυνατότητα εισαγωγής νέων και καινοτόμων υπηρεσιών. Τομέας επέμβασης - Δημοσιότητα στον κοινωνικό τομέα σε διαχειριστικό και εκτελεστικό επίπεδο, και διαφάνεια της δημοτικής διοίκησης. Ενημερωμένη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την ποιότητα της ζωής τους και των κοινοτήτων. Περιγραφή περιεχομένου Ο Δήμος Πέτριτς θα αναπτύξει και θα δημιουργήσει ηλεκτρονική έκδοση (e-paper), που θα είναι διαθέσημη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πέτριτς.Η έκδοση θα αντανακλά τηνολόκληρηζωή του Δήμου, και θα δίνει έμφαση στις κοινωνικές πολιτικες. Η έκδοση αυτή θα είναι κυρίως με ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα γεγονότα και τις δυνατότητες που έχουν στο Δήμο Πέτριτς. Με σκοπό διαβίβασης πληροφοριών στους τόπους και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο, θα εκδοθεί σε περιορισμένο αριθμό, σύμφωνα με τις ανάγκες 25

26 και χαρντ κόπι.η έκδοση θα αναπτυχθεί ως τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την άμεση χρηματοδότηση από το Δήμο, καθώς και το περιεχόμενο θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων από ενημερώσεις και δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε πολιτικά ή κομματικά θέματα.σε καθένα από τους οικισμούς του Δήμου Πέτριτς θα έχει έναν εκπρόσωπο που είναι αρμόδιος για τη δημοσίευση και τη διατήρηση της πραγματικής ροής των ενημερώσεων προς και από τηδημοτική διοίκηση.η εφημερίδα θα είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ όλων των κατοίκων του δήμου, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Δικαιούχοι Στόχου όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Πέτριτς, Δήμος Πέτριτς Αναμενόμενα αποτελέσματα πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις δημοτικές αποφάσεις, τις ευκαιρίες και εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.ενήμερη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων στο Δήμο και στο σχεδιασμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων. 26

27 General introduction The joint activities program between the municipalities of Petrich (Bulgaria) and Serres (Greece) comprises measures and activities which correspond to the strategicguidelines and social needs in the social services sphere in both municipalities. The represented measures and activities have been based on analyses of the social services conditions, an assessment of strategic needs, as well as on the results of completed mutual social projects. The program content has been built in the context of the capacities of independent carrying out of the project and exchange of good practice, as well as program execution via national and international programs. The programs which provide suitable options for the joint carrying out of projects are the following: Transnational co-operation program Bulgaria-Greece Employment and social reform programmes of the EU (EaSI)Translational partnership INTERREGIVC(innovations, health, education, employment, working mobility) Erasmus + Program (education, youth, sports) of EU Operative program Human resources development Operative program Regions in growth (Priority axis Regional educational structure, Component 2 Special schools and servicing units) Part of the measures and activities scheduled in this program will be carried out within the scope of the partnership between Petrich and Serres as twinning cities, in order to improve the quality of life of citizens in the bordering region. 27

28 Program structure The major goal of this Program is to present initiatives in detail designedto improve the social services development and the quality of life for the population in both municipalities, in the transnational region and for the carrying out of all policies for transnational cooperation in the bordering regions of the EU. This Program has been found based on activities (common topics of actual social policies for transnational cooperation of the EU), which will be carried out via certain measures (initiatives with specific significance for both municipalities, contributing for activities fulfillment).each measure constitutes of general goal, intervention sphere, content description, target beneficiaries and expected results.the measures are not bound to term for delivery, as in its major part, their sequence has been based on annual priorities of relevant programs and on the preliminarily built fundament for their execution.aiming to achieve European added value, the activities content of the programs is comparable to thematic directions of the employment and social innovations, transnational partnerships EU Programs. 1. Comparative information and analytical data activity 2. Capacity for execution and support of municipality and national policies activity 3. Partnership intitiatives activity 4. Employment and entrepreneurship activity 5. Social protection activity 6. Prevention of social risks activity 7. Innovations in the social sphere activity 8. Communication and social attitude 1. Comparative information and analytical data activity Measure1.1. Setting up a database of all necessities and practices of social assistance Measure 1.2. Organization of annual expertise roundtables for comparing statistical data and analyses concerningthe quality of social services for information exchange Measure 1.3. Annual monitoring reports for observation and assessment of social services status 28

29 2. Capacity for execution and support of municipality and national policies activity Measure 2.1. Qualification trainings for social sphere employees policies, competences, skills Measure 2.2. Qualification trainings for improving key skills of the employed in the social services sphere IT, language teaching, working in intercultural environment, legislation and intersectionalinteraction 3. Partnership intitiatives activity Measure 3.1. Setting up a social services quality frame Measure 3.2. Days of integrational sport and social incorporation through sports Measure 3.3. Youth summer camps for culture and social integration Measure 3.4. Working mobility of specialists in the social sphere 4. Employment and entrepreneurship activity Measure 4.1. Setting up consultancy centers in support of entrepreneurship initiatives Measure 4.2. Development of strategy to support youths and youth employment Measure 4.3. Setting up roundtables for experience exchange by citizens in favor of the citizens Measure 4.4. Training of youths for career guidance professional and key competences Measure 4.5. Mobility targetingpractice drills for the studying in the professional education sphere 5. Social protection activity Measure 5.1. Establishment of protected homes Measure 5.2. Volunteering activities in support of elderly people in social needs 29

30 Measure 5.3. Cultural integration of children and youths, and disabled youths Measure 5.4. Municipality and university interactionfor social protection of people Measure 5.5. Family competent partner of social workers 6. Prevention of social risks activity Measure 6.1. Informal schools for key knowledge and skills second chance Measure 6.2. Center for psychological support of children and women, victims of violence 7. Innovations in the social sphere activity Measure 7.1. IT for social security and health services 8. Communication and social attitude Measure 8.1. Issuance of internet based information periodical for political strategies, practices and perspectives of Petrich municipality in the social sphere 1. Comparative information and analytical data activity Measure 1.1. Setting up a database of all necessities and practices of social assistance General goal increasing the level of informativenessfor administrative and management levels in Petrich municipality in terms of people groups in need of social support, as well as the available and necessary sphere for social services. Intervention sphere comprising all potential beneficiaries of social services by surmounting obstacles such as geographic distance, lack of communication access to social services, unattractiveness of the area for medical practice, surmounting the lack of management capacity to make decisions for social intervention in small and distant areas, initiation of new and innovational social services. Content description this measure envisages preparation of a programfor engaging managerial and operational personnel through Petrich municipality to gather thorough, full and correct information about the number of people in need for social support within the municipality, their distribution in 30

31 settlement areas, available social services versus necessary services.within the information gathering public administrationrepresentatives and external expertswill take part on expert level.this activity will be supported by public administrationinterns. Via experience exchange electronic forum between Petrich and Serres municipalities will accept the best efficiency and quality practices for gathering information. Identical information regarding the status and real needs of social services in Serres municipality will be shared and communicated between both municipalities. Within the focus of this activity regular and steady practice for maximum reliable information on social services and their users will be achieved. Target beneficiaries public administration and NGO sector, engaged with social activities Expected results securing adequate, open, flexible and comprising all sociallybeneficent groups; setting up grounds for new social services in compliance with society changes and risk groups composition. Measure1.2.Organization of annual expertise roundtables for comparing statistical data and analyses, related to the quality of social services for information exchange General goal creating soundness and stability of partnerships between Petrich and Serres with regard to social services at the level of social services management, expert knowledge and competence for the due rendering of services. Intervention sphere supporting the strategic framework and managerial activities for planning and rendering social services;experience exchange between both municipalities; Europeandimensions of social activity in transnational scope; European background and setting up premises for mutual activities with regard to quality of social services improvement. Content description Expert roundtables will be organized annually (exchanging hostingbetween both municipalities), which will be attended by representatives of both public authorities, responsible for social activities, such asuniversity coaches and researchers,at social activities managerial level, European renowned experts/politicians in the social assistancesphere. The roundtables will be thematic and will contribute for the regularupdate in the both municipalities understandings for modern policies, practices and means to correspond to people s requirements for social assistance. The roundtables organization will be included in the social activities plans of municipalities.through these events, the efforts of university researchers and municipal levels will be united at the level of planning and management. The roundtables will be organized as expert and public information events. Target beneficiaries public administrations, social workers from the transnational region, university specialists, experts. 31

32 Expected results this measure will contribute for getting well informed on the most current data regarding social services development, it will activate the administrative capacity of both municipalities for innovational activities, it will contribute for the application of academic knowledge and theories in the social activities in the transnational region. Measure 1.3. Annual monitoring reports for observation and assessment of social services status General goal observation and assessment of the sector status, in relation with social services to surmount the irregularities between the planned and completed tasks, as well as applyingcorrections in the strategic plans for the following year. Intervention sphere increasing management capacity of social services;making social services closer to people s real needs; timely identifying obstacles for high quality and effectiveness of social services as well as applying techniques for their removal. Content description each year in November monitoring of all social activities will be performed, for the activities throughout the year; the monitoring results will comprise data, assessments, opinions and proposals by the service users and social employees, as well as conclusions will be drawn for the next annual period; the results from the observations shall be described in written reports, for the needs of managing levelsof social activities in municipalities; special accent will be given to rapidly emerging problems in thearea of beneficiaries from social services as well as to the necessity of urgentlylaunching of new services; monitoring reports will be a ground fordistribution and redistribution of social activities public fundsin municipalities; summaries from reports, including strong and weak points and proposals for problem solving will be exchanged between the public administrations of Petrich and Serres. Target beneficiaries municipal administrations, engaged with social services management in Petrich and Serres Expected results monitoring reports will set up capacity for better management and administration of social activities in the region on the basis of actual and analytical information;informational database will be set up for general problems with applying social services in the transnational region; decisions will be sought and applied on the basis of experience exchange and best practices. 2. Capacity for execution and support of municipality and national policies activity Measure 2.1. Qualification trainings for social sphere employees policies, competence, skills Main goal improving the capacity to manage social activities in the municipalities of Petrich and Serres;quickly emerging new components in the social environment to offer social services national and European policies, employment programs and social services, youth programs and inequality of regions, etc. requiresmaintaining system for ongoing employee qualification, for the employed in the social sphere. 32

33 Area of intervention administrative capacity building; harmonization of strategic and financial policies at the municipal level with the trends at the national, regional and European levels. Description of content annual plans for training of employees in management and administration of social services at the municipalities- will be drawn up; the plans will be accepted after consultationsof the leaders of the two municipalities are performed, one part of the training modules will be organized on an exchange basis - administration officials in the town of Ceres will attend training courses in Petrich, as well as representatives of the social management of Petrich will be trained jointly with their colleagues in Ceres; the content of the qualification trainings will cover legislation and municipal regulation of social services, presentingthe EU social activities programs; programs for trans-border cooperation; trainings will be conducted by administrative officials of both municipal administrations by the principle of self-training, as well as by guest lecturers. Target beneficiaries municipal administration sin the area of socialactivities. Expected results -increased capacityformanagement and administration ofsocial services; improvedopportunities for implementing Europeanprogramsin the social sphere; approximatedlevels of competenceofsocial managementin the region. Measure 2.2. Qualification trainings to enhance the key skills of employees in the area of social services - IT, language training, working in an intercultural environment, legal framework and cross-sector interrelations. The main target to increase the quality of the social services, performed by social workers; within the scope of the objectives of this measure fall all the persons, employed in the social sphere - adult services, children at risk, socially disadvantaged families, children, youth and adults with disabilities - by organizing training courses and seminars. Area of intervention qualification of employees in the social sphere, improving the quality of social services, developing the system of informal education, approximation of relations between labor market and universities. 33

34 Content description annually will be planned short-term courses for people, working in the field of social services at the municipalities; the courses will aim to deepen the knowledge of people in specific competences such as working with IT products related to social services, educational and psychological knowledge in working with different groups of service users, qualifications required for professional development,etc. The training participants will be designated after a special selection, based on definite and publicly announced criteria. For the purposes of the qualifying trainings, the possibilities of the Erasmus program will also be used plus those, providing mobility for practices, conducted at enterprises and structures of other Member States. In the trainings will be used local,professional training centers, structures of municipal administrations, experts and academics; trainings will be available to interested partners from both municipalities - Petrich and Ceres. Target beneficiaries social workers at the municipalities in all structures and divisions of the social sphere, all the employeeswill havean access to qualification trainings, based on their personal motivation for selecting a particular course. Expected results significant increase in the quality of social services, a larger number of young people were attracted to work in the social sphere, increased prestige of employment in social activities, achieved advanced knowledge for innovative and new tools for social support, attracting social workers for public dialogue in the social sphere. 3. Partnership initiatives activity Measure 3.1. Developing a quality framework for social services The main target developing standards, for measuring and assessing the quality of social services,applicable at municipal level, depending on their relevance to the real needs of the consumers and the implementing of innovative approaches; achieving the quality of social services, comparable to the quality of the advanced countries in the European Union. Area of intervention combining scientific knowledge with the development of measures and their implementation in the provisioning of social services; introducing an approach of preset public expectations for the quality of social services. Description of content the measure envisages the formation of working teams to develop criteria and quality standards of social services in accordance with the peculiarities of the trans-border region; the results of the team activities will be applicable both for the purposes of Petrich municipality, and the municipality of Ceres. The team will include political experts and researchers from the universities in the Ceres and Blagoevgrad districts; the team will assess the current state of services in terms of quality, information reference for quality criteria of social services in the various European countries must be developed; the 34

35 quality criteria will become part of the monitoring process of social activities; the need for developed and adopted system of criteria for quality of social services will be identical to that, identified in the Petrich and Ceres municipalities. Target beneficiaries university professorsandresearchers, experts at municipal administrationsstructures forreporting andmonitoring the national progressin the field ofsocial services,professionalsin the area of social activitiesmanagement. Expected results improved quality of performing of social servicesin the border region; increased quality ofthe monitoringand evaluationof social services procedures;increasing the efficiencyof the monitoringof pilotinnovations inthe social area. Measure 3.2. Days ofintegrated sport and social inclusion through sport The main target the measureaims to implement actively andpurposefully the possibilitiesof sport toimprove the qualityof life ofdisadvantaged groupsand integrating theminto society Area of intervention-innovativesocial services;integrationofchildren and young people withdisabilities;integrationofadults with disabilities; development of the policiesof the municipalitiesof PetrichandCeres for youth activities and creatinga culture ofinclusion through sport. Description of content annual, traditional sports days will be defined and initiated for Petrich and Ceresmunicipalities, covering the whole border region to include as many as possible, people, practicing sports, in traditional and non-traditional sports, local traditional games, mobile games and other physical activities; the focus of the organization will be the integrated sports, i. e. ensuring the participation of healthy people and people with disabilities in sports activities; the days of integrated sports will promote the idea of equal rights for all people, practicing sport, volunteer activities to support people with disabilities will be implemented, informational materials will be distributed about the right of sport for all citizens and the duty of society to provide the necessary conditions for practicing sport; In the overall organization of the event will take partsports and pedagogical experts - working with people with disabilities,the media will be actively involved, information on traditional days will be disseminated at national level as a contribution to the national and European efforts for equal rights and quality of life of people with disabilities. Target beneficiaries institutions for peoplewithdisabilities, people withdisabilitieswithin the family, sportsexpertsatboth municipalities, coaches and sportsteachersat schools, university professors and sport experts forpeoplewith disabilities. Expected results -using the potential ofsportfor the integration ofpeople with disabilities;createpracticesfor developingsport forpeoplewith disabilities asa regularsocial service. 35

36 Measure 3.3. Youthsummer campsforcultureand social integration The main target the measure aims to achieve a better quality of integration of children and young people at risk of social exclusion in the cross-border region by means of extracurricular activities, artistic and cultural activities Area of intervention innovative social initiatives; integration of children and young people at risk of social exclusion and dropping out of school; overcoming social prejudices against ethnic diversity and the existence of social barriers; creating conditions for the identification of cultural activities and activities for sustainable integration of children and young people without discrimination or any other obstacles. Description of content youth summer camps will unite children from two border municipalities in the conditions of an international camp; children without any health and social problems will be included, children at risk of social exclusion due to various social reasons and children with disabilities; the camps will be with a duration of two weeks, the organization will be taken successively by the municipality of Petrich and Ceres; funds for the camp will be provided by projects, municipal budget funds, charitable organizations,etc.the youth summer camps will be the place for employment of students from the universities of Blagoevgrad and Ceres for practical training and innovative ideas for implementing cultural and artistic activities for integration in society; at the camps, before and after their implementation,meetings will be carried out as an activity with the families of the participating children; and the cultural products of the activities - exhibitions, performances, concerts and more will be presented to the public, respectively in Petrich and Ceres, depending on the camp venue. Target beneficiaries families of children and youth at risk of social exclusion, charities and NGOs, students and teachers in the Pedagogy scientific field,fromthe universities in Blagoevgrad and Ceres, experts in arts. Expected results-lasting integrationof children andyoung people at riskof social exclusion, changing public attitudes; cross-borderculturein an informallearning environment; transfer of charityandvolunteering practices. Measure 3.4. Labor mobility of professionals in the social sphere The main target to promote the lifelong learning of specialists in the social sphere through the acquisition of practical experience in an international environment; develop working skills in cross-border areas; approximation of the competence of employees in the social sphere and increase the opportunities for exchange of useful experience and innovations. Area of intervention innovative social projects, impact on the working environment for employees in the social sphere, as well as interns and volunteers in the field of social services. Content description the Petrich and Ceres Municipalities will conclude a cooperation agreement with the subject of exchanging specialists in the social sphere; both municipalities will provide an exchange of 36

37 accommodation and subsistence costs of experts from the cross-border partner; the occupational mobility of each of the selected social workers will have a duration at least for one month, during which they will perform all the duties, included in the job description of their respective colleague who has taken his workplace at the partner institution. Upon completion of the mobility period, each participant will draw up a report on the activity that he has performed, comprising observations of innovative practices and possible risks as well as proposals to introduce new activities and approaches at the primary work location. By developing this initiative,a club of mobile, social workers will be established. The two municipalities will be responsible for providing training for basic knowledge of Bulgarian and Greek languages, respectively for easier and more successful integration into the working environment. Target beneficiaries social workers at the two municipalities, professionals inthe areas of international cooperation and projects, specialists in human resources development. Expected results improved administrative practices in the field of social services, enhanced capacity of social workers for international labor practices and exchange of experience; enhanced skills for social activity at the labor market in both municipalities,using foreign languages. 4. Employment and Entrepreneurship Activity Measure 4.1. Establishing of advisory centers for support of entrepreneurial initiatives The main target to promote entrepreneurial initiatives in the municipalities of Petrich and Ceres by providing information and advice on various topics, related to entrepreneurship, including entrepreneurship at the cross border partner municipality. Area of intervention reducing unemployment in the region, reducing youth unemployment and raising the job creation initiativesof the small businesses. Description of content a center for working with future entrepreneurs; will be establishedon a project basis, the establishment of the center will be conducted with the support of the municipality or local business organizations (a premises with a suitable location); at the center will be appointed on labor contracts, competent employees with the necessary qualifications; they will maintain regular contacts with their colleagues in the relevant office / center at the partner municipality to clarify the legal and practical issues; the experts at the center will organize trainings and awareness campaigns, related to employment; the Counseling Center will serve as a contact point for employers and job seekers at partner municipalities; the center will conduct trainings and advice will be provided to launch economic initiatives, career development, social integration, psychological support for social risk groups and their families; the center will work with a network of experts in various fields of economic and social life. 37

38 Target beneficiaries young people after completing their degrees, unemployed who want to start their own businesses, young people and adults who want to learn about the possibilities for project activities in the social sphere, youth and adults at risk of exclusion at the labor market. Expected results improved conditions in the area ofemployment; closer and more effective cooperation relations in the social and employment areas between Petrich and Ceres municipalities; reducing the share of unemployed, especially youth. Measure 4.2. Developing a strategy to support youth and youth employment The main target considering that working with youth groups at the Petrich municipality mainly relies on national policy and strategy documents, so the aim of this measure will be to develop a strategy for youth and youth employment in the municipality through an active exchange of experiences with the Municipality of Ceres and studying all relevant documents. Area of intervention political and administrative organization to cover young people in the municipality; working purposefully with young people at risk of social exclusion, with unemployed youth, youth with antisocial behavior; coordinating and directing the staff and institutions, engaged in youth issues. Content description the team, assigned by the management of Petrich municipality will perform all activities, necessary for developing the strategy for working with youth at the municipality and the youth unemployment; all the facts, institutions and trends, related to young people s liveswill be explored, the problems, requiring actions at the municipal levelwill be identified,the relevant tools and programs will be specified that should be implemented for the strategy realization; considering the available, good practices and regulations for working with young people at the Ceres municipality, the strategy will be developed through active consultations with experts at the Ceres municipality, who will present to the team the documents and actions, undertaken at the Ceres municipality regarding youth, as well as those with real efficiency and those who are inadequate or facing obstacles of a different nature. The strategy foryouthandyouth employment at Petrich municipalitywillbe developed in coordinationwith all sectors ofmunicipal governance, relevanttoyouth activities. Target beneficiaries young people as socially important group in the municipality, sub-categories of the youth community with their specific characteristics and problems, specialists, working in the youth field and other related areas. Expected results an integrated approach for dealing with all aspects of the youth community; improving youth employment; improving the quality and efficiency of the youth identity formation in the border regions. 38

39 Measure 4.3. Meetings for sharing experiences-from citizens for citizens The main target improving the social and civil environment by organizing informal meetings between the civil associations of Petrich and Ceres Municipalities. Area of intervention - development of civil society, developing the capacity of non-governmental organizations, European added value in the dialogue of non-governmental organizations, improving the interaction between the NGO-s and the local administrations. Description of content the measure envisages the organization of informal meetings between the civil associations of Petrich and Ceresmunicipalities; those meetings will include a variety of formats and models of organization - site visits, project activities and events, organizing joint models of communication with local authorities; presentation of media products and the relevant discussions in connection with civil initiatives and sustainability of public associations; the meetings will be organized with the assistance of the municipal authorities; the meetings of the NGO-s from Petrich and Ceres will form a stable core that will enhancethe cross-border results to improve the role and place of the third sector, not only in the border regions but also within the frames of the wider European policy for citizens participation. A responsible representative of the NGO sector will be assignedat the Petrich Municipality, who will be working to improve the strategic interaction between local authorities and the NGO sector. The results of the annual meetings of the nongovernmental organizations will be published on the website of the Petrich municipality to achieve maximum publicity and activate the new, governmental structures in the dialogue. Target beneficiaries NGO-s, municipal management structures, citizens, participatinginproject activitiesandactive civil positions. Expected results increasingthe activity ofcivil associations,improving the role ofthe NGO-s aspartnersand correctives of the municipal management; raising the levels of publicawarenessand initiativesin society. Measure 4.4. Training young peopleforcareer guidance- professionaland key competences Main objective to informand motivate the young peoplein the municipality ofpetrichhow tochoose the mostappropriate areaoflabor inclusionand realization, by using the positiveexperienceof Ceres municipalityin thisandother related fields. Area of intervention cooperation with the Employment Bureau and the other MLSP structures, reduce youth unemployment, create and develop key competences, related tolabor market realization, development of concepts and understanding the role of self-assessment and labor market orientation. Content description the organized trainings for young people, related to their professional and career orientation will be organized with the support of various projects and / or the municipality; each year, trainings will be organized that will not be restricted only to a definite and invariable age group (i.e. graduate 39

40 students), but will try to cover the different users, i. e young people who are going out to the labor market; the trainings will be conducted for two weeks, and to the young peoplecoming from remote locations, outside Petrich, accommodation will be provided; the training will be oriented around various topics, related to selfesteem, self-awareness, ability to search and find information on labor market,the various communicationand cooperationopportunities,related to labor market realization, offered by state and municipal institutions,the training courses will create the necessary skills to establish direct contacts with the employers, the self assessment of the knowledge, required to obtain a specific, job position, opportunities for acquiring the necessary knowledge and training, by implementing the formal and informalvarieties of instruction methods. Target beneficiaries students in upper secondary education, students recently graduated from high school who are choosing a profession or higher education; young people who are long-term unemployed category, young people with primary education or dropped out of the school system. Expected results reducing the proportion of the unemployed young people, increasing the proportion of the young people returning to the education system with specific motivation, creating a closer cooperation between young people and government/municipal structures for employment, skills for personal carrier planning. Measure 4.5. Mobility for practical training of students in the system for vocational education Main purpose establishment of a consortium to Petrich Municipality for management and administration of projects for mobility for practical training to EU Programme Erasmus Plus; the aim of the consortium is to guarantee a maximum quality and effectiveness of the project activities related to mobility of students in vocational training centres in EU member states. Area of intervention increasing the quality of the professional education, increasing the European added value of the programmes for professional training, closer links between education and training in real working conditions; experience in an international working environment. Description of content Petrich Municipality will implement all procedures provided for in the regulations of Erasmus Plus in order to unify initiatives of vocational training centres registered in the municipality; an invitation will be sent via the web site of Petrich Municipality to all vocational training centres in the municipality to participate in an information day where the initiative will be presented; a lecturer engaged by the municipality will present all mobility opportunities for practical training to Erasmus Plus and the opportunities of the vocational training centres for inclusion; during a round table, organized within the information day, vocational training centres will be established which are interested in inclusion to the consortium; a cooperation agreement will be signed between the municipality and the vocational training centres which will participate in the activities for mobility s realization; the development of the annual projects for mobility to Erasmus Plus will be performed with the participation of all vocational training centres, members of the consortium; the implementation of the projects will be performed and reported in accordance with the requirements of the Guidelines for Application of Erasmus Plus. 40

41 Target beneficiaries young people and adults in primary vocational education (enrolled in vocational training programmes to licensed vocational training centres), managers of vocational training centres, municipal experts for education and labour market. Expected results gained international experience in vocational training/practice in the municipality, increased attractiveness of vocational education and training, expanded opportunities for international mobility after the training. 5. Activity Social protection Measure 5.1. Establishment of protected homes Main purpose establishment of a protected home as an alternative of social service in Petrich Municipality; creating conditions for self-adaptation to the social and working environment of people after the age of majority in the risk of social exclusion. Area of intervention social assistance, deinstitutionalization, care for people with disabilities, socialization, opportunities for labour integration, integration without stress and with monitored progress. Description of content Protected home for people with intellectual disabilities is an alternative for social services in the municipality. The consumers of the social service will be people with mild and moderate mental retardation, people with other disabilities, spent most of their life in specialized institutions but with a real chance for social integration. Petrich Municipality will prepare a project Protected home financed by Social assistance Fund to the Ministry of labour and social policy. Development and implementation of operating model of protected home will be the basis of the project. There will be repairs and furnishing of property owned by the municipality, granted to Protected home for people with disabilities allowing autonomous life; individual assessment of the future consumers of the social service will be performed considering their opportunities for socialization and independent living in the community; a social environment, close to the family environment, will be built and conditions will be created for assistance, mutual aid, training of the people with disabilities in order to exploit the existing potential of the persons, to build lasting social skills and work habits and prerequisites for conducting full and independent life as part of the society. The duration of the stay in the Protected home will be in conformity with the individual possibilities and needs of the service s consumers. Target beneficiaries people with disabilities who have the opportunity to conduct independent life, social workers, and employers in the municipality. Expected results effective integration of people with disabilities in the social environment; supportive network; professional realization of the persons with disabilities. 41

42 Measure 5.2. Volunteer activities in support of needy elderly Main purpose the purpose of the measure is to create an organization for volunteerism in the municipality and to develop the opportunities of the volunteer activities in the direction of support for needy elderly Area of intervention support for adults, extension of the geographical area of the support for needy people, inclusion of young people in the community s life, development of the creativity and the human values of youth participating in volunteer activities through methods for support and socialization of adults created by themselves. Description of content Petrich Municipality will define one or more non-governmental organizations working with youth groups and initiatives; a conception for work with volunteers will be jointly worked out; a public discussion for the purposes and nature of the volunteerism will be organized and performed with the participation of non-governmental organizations, representatives of schools, youth organizations and young people interested in inclusion in volunteer activities; an organization will be chosen collaborator of the municipality for work with volunteers; projects and annual plans for realization of volunteers initiatives and volunteer organizations will be elaborated to reach the homes of needy adults and assist their needs; an experience will be borrowed from countries which have traditions in volunteerism as well as the experience in charitable activities of Greece by manifestation to Seres Municipality; efforts in volunteer activities will be exerted in order to include young people with disabilities as for their active inclusion suitable conditions will be created. Target beneficiaries young people and youth organizations, social support services for adults, mayors and deputy mayors in the villages, families with adults living in remote settlements, young people with disabilities or young people in risk from isolation. Expected results significant improved quality of life of adults in remote regions, developed network of volunteers and volunteer institutions, accumulated capacity of trained people in the field of volunteerism, changed attitudes regarding the mutual aid and civil commitment in the community. Measure 5.3. Cultural integration of children and young people with disabilities Main purpose ensuring right of dignified, private and secure life of children and young people with disabilities as well as their right for cultural occupations, spiritual and personal elaboration. Area of intervention social services for children and young people with disabilities, extension of the social services, culture and cultural integration, informal education, collaboration between educational, cultural and social sphere for the purposes of integration of children with disabilities. 42

43 Description of content this measure will realize the following activities: information campaign for the impact of the cultural and creative occupation on the health and mental state of children and young people with disabilities; organization of a round table with representatives of schools and cultural institutions regarding the opportunity for occupations with children and young people with disabilities; organizing and carrying out a training of the teachers in creative activities and the managers of activities and occupations with arts for work with children and young people with disabilities; some children with disabilities will be included in each of the schools and creative workshops which have entered into an agreement for work with children with disabilities in order to achieve integrated occupations; work with children with disabilities will be guaranteed through project means, donations, contributions from parents, charitable actions from the creative schools themselves, etc. At the schools there always will be, at teachers disposal, a designated consultant and specialist in pedagogics of children and students with special educational needs from the town of Petrich as well as from the university in the district town Blagoevgrad. The occupations of children and young people will be assessed as artistic achievements and also as an impact on their health state and degree of integration into society. Target beneficiaries children and young people with disabilities, institutions for work with children and young people with disabilities, cultural schools and institutions, charitable organizations. Expected results increased quality of life of children with disabilities; more children with disabilities integrated in school and other public systems; development of creativity; better understanding by the society of the state and opportunities of the children and young people with disabilities. Measure 5.4. Municipality and university approximation for social protection of the people Main purpose ensuring modern scientific basis of the work with people in need of social protection, attracting highly qualified experts in planning and realization of the social services, bringing research to practice Area of intervention social services, planning of the social activities, acceptance of probation in real conditions of students in specialties corresponding to the social activities in the municipality, performing researches and investigations related to the social sphere. Description of content in the frameworks of the activity a contract will be signed between Petrich Municipality and South-West University Neofit Rilski ; the contract will define the areas of collaboration and the specialists who will work together with the municipality in different activities and initiatives; teachers and students from South-West University Neofit Rilski will carry out researches and will guarantee a scientific expertise in the following areas: integration of people with disabilities, tackling early school leaving, cultural and sport integration of children and young people with disabilities; students from the university will realize their educational practice and probation in Petrich with the assistance of the municipality; students from the university will benefit from the contractual relationships between Petrich and Seres Municipalities and will 43

44 be able to carry out educational and practical visits in the centres for artistic and creative activities of children with disabilities established in Seres Municipality, will participate in meetings and seminars organized by the partner Seres Municipality, will have the possibility to interact with their colleagues from the university in Seres on topics of mutual interest. Target beneficiaries social centres and social services, people with disabilities, people living in remote and small settlements, students in risk of dropping out of school, families of people with risky problems: addiction, victim of violence, inclination to antisocial manifestations, etc. Expected results increased level of theoretical basis working with needy people, guaranteed expertise for topics related with training and qualification of social workers, cultural and sporting figures who deal with integration activities, psychological and pedagogical consultations. Measure 5.5. The family a competent partner of the social workers Main purpose ensuring consultations and support of the families of people with disabilities; simplification of the deinstitutionalization of people with disabilities; increasing the quality of cares for people with disabilities; mitigation of the efforts in family environment concerning care for people with disabilities. Area of intervention relationships with people with special needs in the family and in the society; complementing the care of social services; quality of care in family environment; informed decisions from the side of the families in case of emergency responses in everyday care for people with disabilities; opportunity for exchange of experience among the families with similar problems. Description of content the measure foresees a meeting between representatives of the municipalities, institutions for daily care and accommodation of people with disabilities and non-governmental organizations involved in integration of people with disabilities; the idea and the need of actions for work with the families of people with disabilities will be presented; the municipality will guarantee means for those actions either through direct release of funds, either through support for applying to projects of non-governmental organizations; every year a plan will be elaborated for work with the families meetings of such families will be organized and there will be exchange of experience, specialists will be attracted, possible sources for support of the families will be indicated; the experience of Seres Municipality and the established very effective organization Association of families and friends for mental health will be used during the implementation of the family consultations; there will be meetings with representatives of the organization to get acquainted with projects and activities which support the family relationships in an environment in need of social assistance. Target beneficiaries families of people with disabilities; social services; experts and scientists; nongovernmental organizations for people with disabilities, partner institutions and non-governmental organizations developing activity in Seres. 44

45 Expected results families trained for quality and effective support to people with disabilities, partner relationships between the families and the social services, significant savings in resources in taking some of the functions of the social services from the families themselves; development of mutual aid among the families of people with disabilities. 6. Activity Prevention of social risks Measure 6.1. Informal schools of key knowledge and skills second chance Main purpose ensuring easy access and motivation of adults, early school leaving people who desire to go back to the education to complete a degree as well as for informal increase of literacy. Area of intervention quality of life of needy groups in the society, informal education, collaboration between educational institutions, social services and non-governmental organizations; enhancement of the function of the family in the fight against the students early school leaving, Description of content a system of partnership will be developed between school institutions and nongovernmental organizations which have a capacity and readiness to perform activities for informal literacy of people dropped out of the school system; the initiative will be started by Petrich Municipality and its implementation will be realized by non-governmental organizations on a project basis; the teachers from Second chance schools will undergo a training organized by Petrich municipality regarding pedagogical aspects for work with adults who are separated for a long period from the school system or have never attended school; teaching materials will be developed which are prepared for the purposes of adults literacy; there will be motivational meetings in neighbourhoods with concentration of early leaving school people in order to be attracted to the Second chance schools; meetings with the Employment office in Petrich Municipality will be organized to create real perspectives for people passed every stage of preparation and in particular for those who have chosen to certify the newly acquired knowledge. Target beneficiaries young people and adults, early leaving the school system or people who have never been part of it, teachers and experts. Expected results increased number of people with elementary/basic level of literacy, reduced number of people dropped out of school, improved social services for people in extreme poverty in the municipality, a created family support and assistance against dropouts from the education system. Measure 6.2. Centre for psychological support of children and women who are victims of violence Main purpose ensuring security and psychological support for children and women who are victims of violence or being in crisis situations. Area of intervention support for children and women in difficult social situation, collaboration between state sectors social services and Ministry of interior, developing volunteerism in the municipality. 45

46 Description of content a crisis centre will be established on a project basis to accept and support children and women who are victims of violence (domestic violence or traffic); the service will be provided as a delegated state activity financed by the republican budget through Petrich Municipality; psychologists, educators and medical professionals will be involved in the centre; the functioning of the centre will be on the basis of a partnership between the municipality, social services and services of the Ministry of interior; specialist from the centre will work with the victims as well as with victims families; the centre will be part of the social activities of the municipality as for its establishment there will be a compliance with the relevant Bulgarian legislation from one side and from the other side a useful experience of Seres Municipality will be used (existing centres for work with women, victims of violence); the centre will work with victims of violence with or without accommodation according to the need of the consumers of the services; a humanitarian assistance will be provided by the centre; as Petrich Municipality is located in a border region where there is an increased traffic of women and children, the crisis centre will be a place where the victims will receive first and most urgent aid before being transferred to the places of origin; the staff of the centre will receive a regular qualification, trainings and consultations depending on the problems they face; experience and solutions will be shared with Seres Municipality. Target beneficiaries women and children who are victims of domestic violence or attempt for traffic across border, families of victims, scientific and practical specialists in the fields of social assistance/support. Expected results a created organization for intensive social assistance/support for women and children in risky situation because of a domestic violence or traffic; more effective interaction is achieved between the social services and Ministry of interior in cases of violence and crimes. 7. Activity Innovations in the social sphere Measure 7.1. IT for social security and health services Main purpose increase of the security, flexible and qualitative delivery of social services for adults by using Information and communication technologies for communication between adults using the service and supervising social workers. Area of intervention innovative social services, support for lonely adults living in small and remote settlements, care for adults who need a social assistance/support in family conditions, relations between the social services at municipal level and non-governmental organizations. Description of content the content of this innovative measure is about providing fully accessible services to adults for 24-hour contact with supervising office to Petrich Municipality in order to achieve as quickly as possible medical assistance or to ensure security for life and property of the consumers; the office for supervision of adults, who are linked through a system for technological connection, will be created by awarding the service to an organization executor; the municipality will provide a premise for installation of software programmes for connection with the consumers; the organization participating in this publicprivate partnership will perform the overall organization of the activity and will provide specialists who will be 46

47 hired for the service; the committed organization will disseminate information among the small settlements and will provide consultations to the families about the way of establishing the connection between the consumers and the supervising office through a personal device that is always accessible for the consumer; the staff of the supervising office will be supported by consumer fees and will regularly report their activities to the municipality. Target beneficiaries lonely elderly as well as people with physical disabilities, families of people who need a constant supervision and support, non-governmental organizations. Expected results introduced highly innovative methods for social assistance/support of the populations; increased quality of the social services; opportunity given to the families with people with disabilities to work full or part-time through replacing their presence with monitoring systems. 8. Activity Communication and public attitudes Measure 8.1. Creation of internet-based information publication for political strategies, practices and perspectives of Petrich Municipality in the social sphere Main purpose innovative social services; achieving a maximum publicity and access to information linked with the existing social services in the municipality, with the opportunities to introduce new and innovative services. Area of intervention publicity in the social sphere at managerial and executive level, transparency of the municipal administration; informed participation of the citizens in the formation of policies relating to the quality of their life and life of the communities. Description of content Petrich Municipality will develop and create an electronic publication (electronic newspaper) accessible through the web-site of Petrich Municipality; the publication will reflect the overall life in the municipality with an accent on the social policies; the publication will be mainly informative in order to inform the population about events and opportunities on the territory of Petrich Municipality; in order to convey the information to settlements and people who do not have access to internet there will be an edition on paper which will be consistent with the needs; the publication will be developed as a local information media directly financed by the municipality as the content will be directed only to satisfy the needs of the people of updated and actual information and will not contain any party-political topics; in each of the settlements of Petrich Municipality there will be a responsible representative for connection with the publication and maintenance of updated flow of feedback from and to the municipal administration; the newspaper will be a link among all citizens of the municipality regardless of their place of residence. Target beneficiaries all residents of Petrich Municipality; Petrich Municipality. Expected results full access to the information connected with municipal decisions, opportunities and events for all residents of the municipality regardless of their place of residence; informed participation of the population in the decision-making process of the municipality and planning future activities. 47

48 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων αποθεμάτων» 48

49 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων αποθεμάτων» 49

50 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων αποθεμάτων» 50

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: Προσωπικότητα Αξίες Ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Εισαγωγή στην προαγωγή υγείας Δήμητρα Τριανταφύλλου Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Υγεία Παραδοσιακός Προσδιορισμός «Η υγεία είναι η απουσία της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ στο ΚΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 240 μαθητές/12 τμήματα Δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ»

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» Δραστηριότητες του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» ΠΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 44, ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2241034442, Email: elpida1999@hotmail.com 1 Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα