Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται"

Transcript

1

2 Ο δικός µας τροχονόµος έχει αντίληψη Από το 1962, σηµατοδοτεί την εξέλιξη Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται Γνωρίστε τη VRX H VRX (BIEPEΞ), ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1962 και από τότε σχεδιάζει, παράγει και διανέµει φωτεινούς σηµατοδότες και σηµαντήρες υψηλής ποιότητας. Η VRX έχει πετύχει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της επιλέγοντας πάντα τεχνολογία αιχµής, έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό µε γνώση και προοπτική, και επενδύοντας περίπου το 60% των ετήσιων κερδών της στην έρευνα και ανάπτυξη. Η VRX κατάφερε να είναι µία από τις πρωτοποριακές εταιρίες στο χώρο της και πιστοποιήθηκε για την εγκατάσταση και εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Πόσο χρειαζόµαστε τους Φωτεινούς Σηµατοδότες VRX Ποιος µπορεί να φανταστεί οδική κυκλοφορία χωρίς φωτεινούς σηµατοδότες; Σήµερα µε τις σύγχρονες και αυξηµένες απαιτήσεις για ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία, δεν αρκεί ένας φωτεινός σηµατοδότης να είναι απλά φωτεινός. Όταν λοιπόν κάποιος ψάχνει για φωτεινούς σηµατοδότες που να ικανοποιούν πραγµατικά υψηλές απαιτήσεις, θα πρέπει να κοιτάξει καλά. Οι φωτεινοί σηµατοδότες πρέπει πλέον να πληρούν πολλές και ποικίλες προϋποθέσεις όπως: στιβαρότητα κατασκευής, ευκολία συντήρησης, υψηλή ευκρίνεια φωτεινού σήµατος ανεξάρτητα από τη θέση τους ως προς τον ήλιο, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευελιξία χρήσης. Τι προσέχουµε για την επιλογή ενός Φωτεινού Σηµατοδότη; Κόκκινο; Κίτρινο; Πράσινο;. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Η καλή ποιότητα των σηµατοδοτών εξαρτάται από: ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Υπάρχουν διάφοροι κανονισµοί που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την φωτεινή ένταση των σηµατοδοτών. Σε γενικές γραµµές, η φωτεινή ένταση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε το σήµα να είναι ευδιάκριτο την ηµέρα αλλά όχι εκθαµβωτικό τη νύχτα. Tο οπτικό σύστηµα του σηµατοδότη καθορίζει την ένταση του φωτεινού σήµατος και εξαρτάται από τα στοιχεία που ρυθµίζουν το φως (ανακλαστήρες, φακούς διάθλασης, φωτεινή πηγή). Η ένταση του ηλιακού φωτός αυξάνεται όσο πλησιάζουµε στον ισηµερινό της γης. Έτσι οι απαιτήσεις για τη φωτεινή ένταση των σηµατοδοτών µεταβάλλονται ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης τους. Οι φωτεινές πηγές που χρησιµοποιούνται από την VRX επιλέγονται ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη φωτεινή ένταση στον άξονα του φωτεινού πεδίου ανάλογα µε την περιβάλλουσα λαµπρότητα. H VRX φροντίζει πάντα να παρέχει φωτεινούς σηµατοδότες που να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς κάθε χώρας. Συνήθως, σαν βασική αρχή τηρούνται τα πρότυπα EN και DIN Οι σηµατοδότες της VRX είναι πιστοποιηµένοι από διαπιστευµένα εργαστήρια για την συµµόρφωση τους µε αυτά τα πρότυπα. TΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η περιβάλλουσα λαµπρότητα την ηµέρα και η νυκτερινή φωτορύπανση των πόλεων υποβαθµίζουν την ευκρίνεια του σηµατοδότη. Το σκοτεινό χρώµα της θύρας του πεδίου (η εµπρόσθια τετράγωνη επιφάνεια) και του γείσου ενισχύει την αντίθεση του φωτεινού πεδίου προς το περιβάλλον. Η προσθήκη του 1

3 πλαισίου αντίθεσης, που περιβάλλει το σηµατοδότη, κάνει την αντίθεση ακόµα πιο έντονη ώστε το φωτεινό πεδίο να είναι ακόµα πιο ευδιάκριτο. Η αντανάκλαση των ακτινών του ηλίου πάνω στον σηµατοδότη είναι πιθανό να προκαλέσει ψευδή αναγνώριση του φωτεινού σήµατος (ψευδοσήµανση). Oι σηµατοδότες της VRX έχουν κατάλληλα διαµορφωµένο κέλυφος και οπτικό σύστηµα κατά της ψευδοσήµανσης. Η ψευδοσήµανση µπορεί να µειωθεί ακόµα περισσότερο µε την παράλληλη χρήση µιας µάσκας αντιψευδοσήµανσης. TΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η αναγνώριση του φωτεινού σήµατος είναι ευχερέστερη όταν η επιφάνεια του είναι µεγαλύτερη. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα των οχηµάτων, τόσο µεγαλύτερη πρέπει να είναι και η διάµετρος των φωτεινών πεδίων. Οι σηµατοδότες VRX κατασκευάζονται σε τρία µεγέθη, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές διαµέτρους φωτεινών πεδίων (100mm, 200mm και 300mm) ώστε να καλύπτονται όλες οι πρακτικές ανάγκες. ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗ Η αιωρούµενη σκόνη που υπάρχει στο περιβάλλον αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα µε τη σχετική υγρασία του αέρα. Η ποσότητα σκόνης στον αέρα είναι µικρή σε χώρες µε µικρή ηλιοφάνεια και πολλές βροχοπτώσεις, ενώ αντίθετα είναι µεγάλη σε χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια και λίγες βροχοπτώσεις. Οι σηµατοδότες αναβοσβήνουν επανειληµµένα και η θερµοκρασία στο εσωτερικό τους µεταβάλλεται συνεχώς µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ρευµάτων αέρος. Εάν ο σηµατοδότης δεν είναι ικανοποιητικά στεγανός, ο αέρας που εισέρχεται µεταφέρει σκόνη και υγρασία. Η σκόνη και η υγρασία επικάθονται στις επιφάνειες των φακών, των ανακλαστήρων και των λαµπτήρων µε αποτέλεσµα να µειώνεται η φωτεινή ένταση και η λαµπρότητα των φωτεινών πεδίων, ενώ η αγωγιµότητα της υγρασίας είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία του σηµατοδότη και της εγκατάστασης. Εποµένως η στεγανότητα των σηµατοδοτών είναι ουσιαστικότατο στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητάς τους στο χρόνο και την αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Οι σηµατοδότες VRX, αξίζει να σηµειωθεί, κατασκευάζονται µε βαθµό στεγανότητας IP66, που είναι ο υψηλότερος µεταξύ των σηµατοδοτών της αγοράς. ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η µικρή κατανάλωση ενέργειας από τους σηµατοδότες καθιστά τη λειτουργία τους οικονοµική και συµφέρουσα και επιπλέον διατηρεί την θερµοκρασία εντός των σηµατοδοτών χαµηλή, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Οι σηµατοδότες VRX επιτυγχάνουν εξοικονόµηση ενέργειας µε την σωστά ελεγχόµενη κατανοµή του φωτός, τη µεγιστοποίηση του βαθµού απόδοσης του οπτικού συστήµατος, τη χρήση µικρών λαµπτήρων µε πολύ µικρά νήµατα πυράκτωσης ή τη χρήση οπτικών συστηµάτων φωτεινών διόδων (LED). ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η επάρκεια ανταλλακτικών, για την άµεση συντήρηση των σηµατοδοτών, είναι σηµαντική επειδή είναι εκτεθειµένοι σε κινδύνους από διερχόµενα οχήµατα και συχνά χρήζουν επισκευής. Η VRX εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια από την ηµεροµηνία αγοράς των σηµατοδοτών, για όλους τους προσφερόµενους σηµατοδότες, ακόµα και για τα πιο µικρά εξαρτήµατα τους, µε άµεση παράδοση. 2

4 ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση των σηµατοδοτών είναι δυνατό να επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας τους, αν απαιτείται συχνά. Οι σηµατοδότες VRX έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης λόγω της µεγάλης διάρκειας ζωής των λαµπτήρων τους, την εξαιρετική τους στεγανότητα και τα ανθεκτικά υλικά κατασκευής τους. Η εργονοµική τους σχεδίαση περιορίζει στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται για τη συντήρησής τους. ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η VRX εγγυάται την αντοχή των υλικών και την καλή λειτουργία όλων των σηµατοδοτών της για 5 χρόνια από την ηµεροµηνία αγοράς των. Γιατί VRX; Oι φωτεινοί σηµατοδότες VRX ξεχωρίζουν τόσο για την υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής τους, όσο και για το λειτουργικό σχεδιασµό τους που διακρίνεται για τα εξής: Γρήγορη και εύκολη ανάρτηση των σηµατοδοτών Γείσο σκίασης φωτεινού πεδίου από εύκαµπτο υλικό µε µη αντανακλαστικές ιδιότητες και κουµπωτή στήριξη, για γρήγορη συναρµολόγηση και αλλαγή του ιατήρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών στο χρόνο, ακόµη και στις περιοχές µε πολλή σκόνη και χαµηλά επίπεδα υγρασίας Aποτελεσµατική προστασία έναντι εισόδου νερού και σκόνης, που αντιστοιχεί σε βαθµό προστασίας IP66, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Eύκολη και ασφαλή συναρµολόγηση Ευελιξία προσαρµογής στις απαιτήσεις των κανονισµών διαφόρων χωρών Eπιτυχή χρήση κάτω από δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες και σκόνη Aποδεδειγµένη στιβαρότητα κατασκευής Μεγάλη διάρκεια ζωής Xρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας Eυρύ φάσµα προσφερόµενων σηµατοδοτών για την ικανοποίηση των αναγκών σε κάθε περίπτωση εφαρµογής Αυτοί είναι οι λόγοι που οι σηµατοδότες της VRX έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη της αγοράς τόσα χρόνια! Oι Φωτεινοί Σηµατοδότες VRX από κοντά ΣYNAPMOΛOΓHΣH Tο κέλυφος των σηµατοδοτών VRX είναι κατασκευασµένο από πλαστικό polycarbonate που προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Tο κέλυφος είναι υψηλής ποιότητας, όπως και κάθε άλλο εξάρτηµα, και η συναρµολόγηση είναι απλή και γρήγορη. H σύνθεση µεµονωµένων φωτεινών πεδίων, σε σηµατοδότες πολλαπλών πεδίων γίνεται µε απλά εργαλεία. Ο συνδυασµός πεδίων διαφορετικών µεγεθών είναι εφικτός γιατί τα σηµεία σύνδεσης τους είναι όµοια σε όλα τα µεγέθη και ταιριάζουν απόλυτα. Οι επιφάνειες σύνδεσης των φωτεινών πεδίων µε τα στηρίγµατά τους είναι κυκλικές και οδοντωτές, ώστε να επιτυγχάνονται ακριβείς γωνιακές συνδέσεις µε ασφαλή ακινητοποίηση. 3

5 O εξοπλισµός στήριξης και ανάρτησης των σηµατοδοτών κατασκευάζεται από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη σταθερή στήριξη και την προστασία των καλωδίων τροφοδοσίας τους. Τα εξαρτήµατα στήριξης έχουν το ίδιο σπείρωµα ώστε να είναι εναλλάξιµα µεταξύ τους. Η εύκολη στήριξη των σηµατοδοτών, χωρίς το άνοιγµα οπών στους ιστούς, είναι εφικτή µε τη χρήση εύκαµπτων ταινιών πρόσδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα. ΣΤΗΡΙΞΗ Η στήριξη των σηµατοδοτών της VRX στους κατακόρυφους ιστούς ή στο κατακόρυφο τµήµα ιστών, ανάλογα µε την διάταξη τους, γίνεται µε στηρίγµατα τεσσάρων τύπων: Aπλά στηρίγµατα Χρησιµοποιούνται για την στήριξη ενός σηµατοδότη, από µία θέση στήριξης επί του ιστού, καθώς και για την στήριξη σηµατοδοτών σε γέφυρες, πυλώνες ή τοίχους. ιπλά στηρίγµατα Xρησιµοποιούνται για την στήριξη δύο σηµατοδοτών (µε τον ίδιο αριθµό και την ίδια διάµετρο πεδίων) από µία θέση στήριξης επί του ιστού. Aπλά στηρίγµατα µε προέκταση Xρησιµοποιούνται όταν απαιτείται η στήριξη και δευτέρου σηµατοδότη, µε διαφορετικό αριθµό πεδίων από τον πρώτο, προς την ίδια οπτική κατεύθυνση. Πρόβολοι Στήριξης Xρησιµοποιούνται για την στήριξη σηµατοδοτών σε απόσταση από τον κατακόρυφο ιστό, λόγω υπάρξεως αντικειµένων που εµποδίζουν την ορατότητα τους. Κάθε ιστός µπορεί να φέρει συνδυασµό µέχρι και τεσσάρων, από τους παραπάνω τύπους στηριγµάτων, σε διάταξη 90 ο µεταξύ τους. Η χρήση των στηριγµάτων αυτών επιτρέπει τους εξής τρόπους στήριξης σηµατοδοτών σε κατακόρυφους ιστούς: Στήριξη στο κατακόρυφο τµήµα ιστού O σηµατοδότης στερεώνεται στον ιστό µε δύο στηρίγµατα ή έναν πρόβολο στήριξης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το άνοιγµα µίας οπής στον ιστό για τη διέλευση των καλωδίων και η διάνοιξη σπειρωµάτων για τις βίδες στερέωσης των στηριγµάτων ή του προβόλου στήριξης. Εναλλακτικά, η στερέωση των στηριγµάτων µπορεί να γίνει µε εύκαµπτες ταινίες πρόσδεσης, αποφεύγοντας τη διάνοιξη σπειρωµάτων. Στήριξη από την κορυφή του ιστού Aυτός ο τρόπος στήριξης είναι ταχύτερος και χρησιµοποιεί µια ειδική διάταξη στήριξης τοποθετηµένη στην κορυφή του ιστού. Ο σηµατοδότης στηρίζεται βιδώνοντας το πάνω στήριγµά του στην διάταξη στήριξης και το κάτω στήριγµα προσδένεται µε µια ανοξείδωτη ταινία στον ιστό. Τα καλώδια περνούν από τον ιστό στο σηµατοδότη µέσω της διάταξης στήριξης στο άνω άκρο του και αποφεύγεται το άνοιγµα οπών. ANAPTHΣH H ανάρτηση των φωτεινών σηµατοδοτών VRX είναι στιβαρή και ευέλικτη, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα καλώδια των ηλεκτρικών συνδέσεων. 4

6 Yπάρχουν τρεις τρόποι ανάρτησης: Aνάρτηση από οριζόντιο βραχίονα ιστού Χρησιµοποιείται για την ασφαλή στερέωση σηµατοδοτών σε οριζόντιους βραχίονες ιστών που προεξέχουν εγκάρσια υπεράνω της οδού. Οι αρθρώσεις του συστήµατος επιτρέπουν 4 ρυθµίσεις (µεταξύ αυτών του ύψους και της κλίσης) εξασφαλίζοντας την καταλληλότερη οπτική διεύθυνση του σηµατοδότη προς το µάτι του οδηγού. Στην ανάρτηση ο οπτικός άξονας του σηµατοδότη είναι κάθετος προς τον οριζόντιο βραχίονα. ιατίθεται και σύστηµα ανάρτησης, για ειδικές χρήσεις, στο οποίο ο άξονας του σηµατοδότη είναι παράλληλος προς τον βραχίονα του ιστού. Aνάρτηση από συρµατόσχοινα εγκάρσια στην οδό Χρησιµοποιείται για την ανάρτηση σηµατοδοτών από δύο τεντωµένα συρµατόσχοινα, διατεταγµένα εγκάρσια υπεράνω της οδού. Η ρύθµιση της κλίσης των σηµατοδοτών, για την διευκόλυνση της αναγνώρισής τους από τους οδηγούς, γίνεται µε τη ρύθµιση του κέντρου βάρους τους. Aνάρτηση από συρµατόσχοινα διαγώνια σε διασταύρωση Χρησιµοποιείται για την ανάρτηση σηµατοδοτών από 4 συρµατόσχοινα διατεταγµένα κατά τις διαγώνιους µίας διασταύρωσης. Η ανάρτηση δέχεται από 2 έως 4 σηµατοδότες του ιδίου αριθµού και της ιδίας διαµέτρου φωτεινών πεδίων. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες σηµατοδότησης επιλέγεται και ο τρόπος ανάρτησης για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος. ΠΛAIΣIA Τα πλαίσια αντίθεσης περιβάλλουν τους σηµατοδότες και η χρήση τους επιτυγχάνει σηµαντική βελτίωση στην αναγνώριση του σηµατοδότη κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ακόµα και µε έντονο φωτεινό περιβάλλον. Τα πλαίσια αντίθεσης της VRX κατασκευάζονται από αλουµίνιο, βαµµένο ηλεκτροστατικά, και η επιφάνειά τους δεν έχει ανάγκη συντήρησης. Η τοποθέτησή τους, γύρω από το κέλυφος των σηµατοδοτών, γίνεται εύκολα µε ειδικά εξαρτήµατα στήριξης και έτσι η στεγανότητα των σηµατοδοτών δεν αλλοιώνεται γιατί δεν απαιτείται άνοιγµα οπών. Η αντοχή τους είναι επαρκής ακόµα και για ταχύτητες ανέµου 130 km/h. Οι διαστάσεις των πλαισίων αντίθεσης VRX δίδονται σε mm και συµφωνούν µε τις Οδηγίες για Φωτεινούς Σηµατοδότες RiLSA (Richtlinien für Lichtsignalanlangen). Οι διαστάσεις αναφέρονται σε σηµατοδότες µε διάµετρο φωτεινών πεδίων 200 mm, ενώ οι εντός παρενθέσεων διαστάσεις σε διάµετρο 300 mm. 5

7 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ Οι φωτεινοί σηµατοδότες της VRX παράγονται σε πολλές παραλλαγές, οι οποίες µπορούν να καλύψουν όλες τις πρακτικές ανάγκες σηµατοδότησης. Οι παραλλαγές των σηµατοδοτών προκύπτουν από τον συνδυασµό των ακόλουθων παραµέτρων : Xρώµα κελύφους Το χρώµα του κελύφους είναι δυνατό να έχει τους παρακάτω συνδυασµούς χρωµάτων : χρώµα σώµατος / χρώµα θύρας και γείσου πράσινο (RAL 6009) / πράσινο (RAL 6009) (συνήθης παραγωγή) κίτρινο (RAL 1003)/πράσινο (RAL 6009) κίτρινο (RAL 1003)/κίτρινο (RAL 1003) κίτρινο (RAL 1003)/µαύρο (RAL 1017) µαύρο (RAL 1017)/µαύρο (RAL 1017) γκρι (RAL 7038)/µαύρο (RAL 1017) γκρι (RAL 7038)/γκρι (RAL 7038) µπεζ (RAL 1015)/µαύρο (RAL 1017) ιάµετρος φωτεινών πεδίων Τα φωτεινά πεδία είναι δυνατό να έχουν διάµετρο 100 mm, 200 mm ή 300 mm, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται ο σηµατοδότης. Aριθµός φωτεινών πεδίων Οι σηµατοδότες κατασκευάζονται µε ένα, δύο ή τρία φωτεινά πεδία ανάλογα µε τη χρήση εκάστου σηµατοδότη. Η κατασκευή των φωτεινών πεδίων έχει ικανή αντοχή ώστε, για ειδικές παραγγελίες, να είναι δυνατή η σύνθεση σηµατοδοτών µέχρι πέντε πεδίων. Ανακλαστήρες Ο κατάλληλος ανακλαστήρας επιλέγεται, ανάλογα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου λαµπτήρα. Λυχνιολαβές : Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι λυχνιολαβών : Ε27 για λαµπτήρες πυράκτωσης ΒΑ20s για λαµπτήρες αλογόνου Εξοπλισµός 10V Το τροφοδοτικό των λαµπτήρων αλογόνου ικανοποιεί ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας και έχει ισχύ VA για λαµπτήρες 20W ή VA για λαµπτήρες 30W. Η τάση τροφοδοσίας των σηµατοδοτών καθορίζει το τύπο του τροφοδοτικού. Χρώµα φακών διάθλασης Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα εξής χρώµατα : ερυθρό, κίτρινο, πράσινο, άχρωµο, λευκό 6

8 Σύµβολα φωτεινών πεδίων Στην περίπτωση απαίτησης συµβόλων στα φωτεινά πεδία των σηµατοδοτών χρησιµοποιούνται είτε διαφράγµατα (διάτρητα µε τα επιθυµητά σύµβολα) που τοποθετούνται πίσω από τους φακούς διάθλασης, είτε φακοί διάθλασης µε εκτυπωµένα τα επιθυµητά σύµβολα. Όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιεί η VRX συµφωνούν στη µορφή και το µέγεθος µε τις Οδηγίες για Φωτεινούς Σηµατοδότες RiLSA (Richtlinien für Lichtsignalanlangen) Μάσκα αντιψευδοσήµανσης Tο οπτικό σύστηµα που χρησιµοποιεί η VRX επιτρέπει την αντανάκλαση ελάχιστων µόνο ηλιακών ακτινών. Η εύκολη εγκατάσταση µιας µάσκας, σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιπτώσεις, µπορεί να επιφέρει περαιτέρω µείωση της αντανάκλασης µέχρι και 50%. Υπάρχουν δύο τύποι µάσκας: Η κυψελοειδής µάσκα που φέρει πλήθος οπών, εξαγωνικού σχήµατος, οι οποίες περιορίζουν την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός. Η περσιδοειδής µάσκα που έχει οριζόντια ελάσµατα τα οποία στην άνω επιφάνειά τους είναι βαµµένα σε χρώµα µαύρο µατ, ενώ η κάτω επιφάνειά τους έχει υψηλές αντανακλαστικές ιδιότητες. Οι ηλιακές ακτίνες απορροφώνται έµµεσα ή άµεσα από τη µαύρη επιφάνεια των ελασµάτων, ενώ το κάτω µέρος τους ελαττώνει τις απώλειες της φωτεινής έντασης που προκαλεί η εγκατάσταση της µάσκας. Λαµπτήρες Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες µπορεί να είναι : Λαµπτήρες πυράκτωσης, αντικραδασµικού τύπου, krypton, 230 V, E27, µε διάρκεια ζωής ωρών και ισχύ: 25W για σηµατοδότες οχηµάτων µε φωτεινά πεδία διαµέτρου 100 mm 40W πεζών 200 mm 75W οχηµάτων 200 mm 100W οχηµάτων 300 mm Λαµπτήρες αλογόνου, 10V, BA20s, µε διάρκεια ζωής ωρών. 20W για σηµατοδότες πεζών ή οχηµάτων µε φωτεινά πεδία 200 mm 30W οχηµάτων 300 mm Οπτικά συστήµατα φωτεινών διόδων (LED), η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας για την κατασκευή σηµατοδοτών, µε τα εξής πλεονεκτήµατα: o µεγάλη διάρκεια ζωής ωρών λειτουργίας o υψηλή φωτεινή ένταση o οµοιόµορφη λαµπρότητα στο φωτεινό σήµα o ελάχιστη αλλοίωση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών στο χρόνο o πολύ µικρή κατανάλωση ενέργειας o ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 7

9 IΣTOI Οι ακόλουθοι τύποι ιστών διατίθενται από τη VRX για την εγκατάσταση των σηµατοδοτών: Ιστοί κατακόρυφοι, για την εγκατάσταση σηµατοδοτών µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών απαιτεί να ανοιχθούν και να κοχλιοτοµηθούν οπές επί του ιστού. Ιστοί κατακόρυφοι, για την εγκατάσταση σηµατοδοτών µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης σε διάταξη στήριξης που φέρουν στην κορυφή τους. Η στήριξη των σηµατοδοτών πραγµατοποιείται µε το βίδωµα των άνω στηριγµάτων στην διάταξη στήριξης, ενώ τα κάτω στηρίγµατα προσδένονται µε µεταλλική ταινία επί του ιστού. Ιστοί µε οριζόντιο βραχίονα, για την ανάρτηση σηµατοδοτών στον οριζόντιο τµήµα τους και τη στήριξη σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα τους µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα απαιτεί να ανοιχθούν και να κοχλιοτοµηθούν οπές επί του ιστού. Ιστοί µε οριζόντιο βραχίονα, για την ανάρτηση σηµατοδοτών στον οριζόντιο τµήµα τους και τη ταχεία στήριξη σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα τους µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα πραγµατοποιείται µε το βίδωµα των άνω στηριγµάτων σε υπάρχουσες οπές, ενώ τα κάτω τα στηρίγµατα προσδένονται µε µεταλλική ταινία επί του ιστού. Οι οπές των ιστών είναι καλυµµένες µε τάπες που αφαιρούνται κατά την εγκατάσταση των σηµατοδοτών. Ρεγκλέτες ιστών Όλοι οι ιστοί έχουν κατάλληλη ρεγκλέτα µικτονόµησης καλωδίων µε 24 θέσεις συνδέσεων (κλέµες). Αυτή ευρίσκεται είτε πίσω από τη θυρίδα στο κατακόρυφο τµήµα του ιστού είτε εντός της διάταξης στήριξης στην κορυφή του ιστού. Η ρεγκλέτα µικτονόµησης του ιστού χρησιµοποιείται για τη σύνδεση των καλωδίων παροχής ρεύµατος που εισέρχονται στον ιστό από έξω και των καλωδίων σύνδεσης των σηµατοδοτών. Η ρεγκλέτα διευκολύνει στη µεθοδική ταξινόµηση των καλωδίων και τον αποτελεσµατικό έλεγχό τους σε περίπτωση βλάβης. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η VRX παρέχει λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες για τη σωστή και γρήγορη εγκατάστασή όλων των ιστών, στηριγµάτων, προβόλων στήριξης και συστηµάτων ανάρτησης σηµατοδοτών. ιατίθενται επίσης οδηγίες που καλύπτουν τον σχεδιασµό της εκτέλεσης των ηλεκτρικών συνδέσεων και τον έλεγχο των καλωδιώσεων ενός κόµβου σηµατοδότησης. 8

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων ιεθνή καλύµατα καθισµάτων Κατασκευασµένο από σκληρό ανθεκτικό νάιλον ύφασµα. εν απορροφά λάδι γράσο και νερό. Μπορεί να πλυθεί. ιαθέσιµο σε 7 διαφορετικά χρώµατα και 2 συνδιασµούς χρωµάτων Τα καλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa 40-45 Κάθετη Κασετίνα Star 46-49

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Y ËÏ ÈÛıËÙÈÎ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎ Î Ù ÛÎÂ ÂÛÙ ÛÈ Â Ó È ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô Ì. Θερµαντικά σώµατα τύπου πάνελ. Logatrend K-Profil. Logatrend VK-Profil.

Y ËÏ ÈÛıËÙÈÎ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎ Î Ù ÛÎÂ ÂÛÙ ÛÈ Â Ó È ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô Ì. Θερµαντικά σώµατα τύπου πάνελ. Logatrend K-Profil. Logatrend VK-Profil. Θερµαντικά σώµατα τύπου πάνελ Y ËÏ ÈÛıËÙÈÎ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎ Î Ù ÛÎÂ Logatrend K-Profil Logatrend VK-Profil Logatrend K-Plan Logatrend VK-Plan ÂÛÙ ÛÈ Â Ó È ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô Ì ÂÚÌ ÓÙÈÎ ÛÒÌ Ù Ù appleô apple ÓÂÏ Buderus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55 Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014 Παιχνίδι με τα χρώματα Basic55 Το σπίτι μας, είναι ο δικός μας χώρος. Ένας χώρος που ζούμε καθημερινά και έχει την προσωπική μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. CA-96-15923 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 6 - Τ.Κ. 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 18 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ 9 9 8 8 1 2 8 3 Δ.Ο.Υ Η! ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

EÐÉÔÏÉ Á ÓÔÏÌÉÁ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ

EÐÉÔÏÉ Á ÓÔÏÌÉÁ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ installation accessories EÐÉÔÏÉ Á ÓÔÏÌÉÁ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ AIR OUTLETS WALL MOUNTED Τοποθέτηση απ ευθείας σε τοίχο, αεραγωγό ή ψευδοροφή. Κατάλληλα για κλιματισμό (ψύξη θέρμανση) και εξαερισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Εσωτερική σκίαση Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Model Classic Οριζόντιες περσίδες Classic 16, 25 mm Συστήματα σκίασης οριζοντιών περσίδων με πλευρικό μηχανισμό κορδόνι, μπαστουνι ή ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Απόλυτος συνδυασμός ασφάλειας και προστασίας! Από την ίδρυσή της η εταιρεία Golden Door έκανε αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά, χάρη στην αξιοπιστία και

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Σχήµα 1.1.α Σκοπός της διατάξεως που φαίνεται και στο σχήµα 1.1.α είναι ο µη καταστροφικός 100% ποιοτικός έλεγχος σε γραµµή παραγωγής µαρµάρινων πλακιδίων. Τα πλακίδια εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Θωρακισμένες πόρτες Οι θωρακισμένες πόρτες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματα, διαμορφωμένα χαλύβδινα φύλλα, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ηλιακής σκίασης Schüco:

Συστήματα ηλιακής σκίασης Schüco: Η ηλιακή σκίαση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για κάθε κτίριο και προσφέρει μια ποικιλία λύσεων. Η προσοχή επικεντρώνεται πάντα στην επιθυμία ελέγχου του φωτός για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Περιεχόμενα Σελίδα Πολύπριζα 4 Φις - Αντάπτορες 16 Παλαντέζες 20 Εργοταξιακοί διανομείς 27 Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Φορητός φωτισμός - Φωτιστικά - Οικ. λαμπτήρες 36 Οικονομικές λάμπες προβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κάνουµε το παρκάρισµα και την κυκλοφορία ευκολότερη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταθερές µπάρες στάθµευσης ποδηλάτων... 2 Χειροκίνητες µπάρες στάθµευσης... 3 Αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 5005 ΣΕΙΡΑ 2655 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού για απευθείας εγκατάσταση στην οροφή Το βάψιμο γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε λευκό χρώμα, αφού προηγηθεί φωσφάτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα

Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ SOLAREXPO-Βερόνα και INTERSOLAR-Μόναχο Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα Αυτές οι δύο νέες σειρές προϊόντων θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα