Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται"

Transcript

1

2 Ο δικός µας τροχονόµος έχει αντίληψη Από το 1962, σηµατοδοτεί την εξέλιξη Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται Γνωρίστε τη VRX H VRX (BIEPEΞ), ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1962 και από τότε σχεδιάζει, παράγει και διανέµει φωτεινούς σηµατοδότες και σηµαντήρες υψηλής ποιότητας. Η VRX έχει πετύχει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της επιλέγοντας πάντα τεχνολογία αιχµής, έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό µε γνώση και προοπτική, και επενδύοντας περίπου το 60% των ετήσιων κερδών της στην έρευνα και ανάπτυξη. Η VRX κατάφερε να είναι µία από τις πρωτοποριακές εταιρίες στο χώρο της και πιστοποιήθηκε για την εγκατάσταση και εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Πόσο χρειαζόµαστε τους Φωτεινούς Σηµατοδότες VRX Ποιος µπορεί να φανταστεί οδική κυκλοφορία χωρίς φωτεινούς σηµατοδότες; Σήµερα µε τις σύγχρονες και αυξηµένες απαιτήσεις για ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία, δεν αρκεί ένας φωτεινός σηµατοδότης να είναι απλά φωτεινός. Όταν λοιπόν κάποιος ψάχνει για φωτεινούς σηµατοδότες που να ικανοποιούν πραγµατικά υψηλές απαιτήσεις, θα πρέπει να κοιτάξει καλά. Οι φωτεινοί σηµατοδότες πρέπει πλέον να πληρούν πολλές και ποικίλες προϋποθέσεις όπως: στιβαρότητα κατασκευής, ευκολία συντήρησης, υψηλή ευκρίνεια φωτεινού σήµατος ανεξάρτητα από τη θέση τους ως προς τον ήλιο, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευελιξία χρήσης. Τι προσέχουµε για την επιλογή ενός Φωτεινού Σηµατοδότη; Κόκκινο; Κίτρινο; Πράσινο;. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Η καλή ποιότητα των σηµατοδοτών εξαρτάται από: ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Υπάρχουν διάφοροι κανονισµοί που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την φωτεινή ένταση των σηµατοδοτών. Σε γενικές γραµµές, η φωτεινή ένταση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε το σήµα να είναι ευδιάκριτο την ηµέρα αλλά όχι εκθαµβωτικό τη νύχτα. Tο οπτικό σύστηµα του σηµατοδότη καθορίζει την ένταση του φωτεινού σήµατος και εξαρτάται από τα στοιχεία που ρυθµίζουν το φως (ανακλαστήρες, φακούς διάθλασης, φωτεινή πηγή). Η ένταση του ηλιακού φωτός αυξάνεται όσο πλησιάζουµε στον ισηµερινό της γης. Έτσι οι απαιτήσεις για τη φωτεινή ένταση των σηµατοδοτών µεταβάλλονται ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης τους. Οι φωτεινές πηγές που χρησιµοποιούνται από την VRX επιλέγονται ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη φωτεινή ένταση στον άξονα του φωτεινού πεδίου ανάλογα µε την περιβάλλουσα λαµπρότητα. H VRX φροντίζει πάντα να παρέχει φωτεινούς σηµατοδότες που να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς κάθε χώρας. Συνήθως, σαν βασική αρχή τηρούνται τα πρότυπα EN και DIN Οι σηµατοδότες της VRX είναι πιστοποιηµένοι από διαπιστευµένα εργαστήρια για την συµµόρφωση τους µε αυτά τα πρότυπα. TΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η περιβάλλουσα λαµπρότητα την ηµέρα και η νυκτερινή φωτορύπανση των πόλεων υποβαθµίζουν την ευκρίνεια του σηµατοδότη. Το σκοτεινό χρώµα της θύρας του πεδίου (η εµπρόσθια τετράγωνη επιφάνεια) και του γείσου ενισχύει την αντίθεση του φωτεινού πεδίου προς το περιβάλλον. Η προσθήκη του 1

3 πλαισίου αντίθεσης, που περιβάλλει το σηµατοδότη, κάνει την αντίθεση ακόµα πιο έντονη ώστε το φωτεινό πεδίο να είναι ακόµα πιο ευδιάκριτο. Η αντανάκλαση των ακτινών του ηλίου πάνω στον σηµατοδότη είναι πιθανό να προκαλέσει ψευδή αναγνώριση του φωτεινού σήµατος (ψευδοσήµανση). Oι σηµατοδότες της VRX έχουν κατάλληλα διαµορφωµένο κέλυφος και οπτικό σύστηµα κατά της ψευδοσήµανσης. Η ψευδοσήµανση µπορεί να µειωθεί ακόµα περισσότερο µε την παράλληλη χρήση µιας µάσκας αντιψευδοσήµανσης. TΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η αναγνώριση του φωτεινού σήµατος είναι ευχερέστερη όταν η επιφάνεια του είναι µεγαλύτερη. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα των οχηµάτων, τόσο µεγαλύτερη πρέπει να είναι και η διάµετρος των φωτεινών πεδίων. Οι σηµατοδότες VRX κατασκευάζονται σε τρία µεγέθη, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές διαµέτρους φωτεινών πεδίων (100mm, 200mm και 300mm) ώστε να καλύπτονται όλες οι πρακτικές ανάγκες. ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗ Η αιωρούµενη σκόνη που υπάρχει στο περιβάλλον αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα µε τη σχετική υγρασία του αέρα. Η ποσότητα σκόνης στον αέρα είναι µικρή σε χώρες µε µικρή ηλιοφάνεια και πολλές βροχοπτώσεις, ενώ αντίθετα είναι µεγάλη σε χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια και λίγες βροχοπτώσεις. Οι σηµατοδότες αναβοσβήνουν επανειληµµένα και η θερµοκρασία στο εσωτερικό τους µεταβάλλεται συνεχώς µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ρευµάτων αέρος. Εάν ο σηµατοδότης δεν είναι ικανοποιητικά στεγανός, ο αέρας που εισέρχεται µεταφέρει σκόνη και υγρασία. Η σκόνη και η υγρασία επικάθονται στις επιφάνειες των φακών, των ανακλαστήρων και των λαµπτήρων µε αποτέλεσµα να µειώνεται η φωτεινή ένταση και η λαµπρότητα των φωτεινών πεδίων, ενώ η αγωγιµότητα της υγρασίας είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία του σηµατοδότη και της εγκατάστασης. Εποµένως η στεγανότητα των σηµατοδοτών είναι ουσιαστικότατο στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητάς τους στο χρόνο και την αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Οι σηµατοδότες VRX, αξίζει να σηµειωθεί, κατασκευάζονται µε βαθµό στεγανότητας IP66, που είναι ο υψηλότερος µεταξύ των σηµατοδοτών της αγοράς. ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η µικρή κατανάλωση ενέργειας από τους σηµατοδότες καθιστά τη λειτουργία τους οικονοµική και συµφέρουσα και επιπλέον διατηρεί την θερµοκρασία εντός των σηµατοδοτών χαµηλή, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Οι σηµατοδότες VRX επιτυγχάνουν εξοικονόµηση ενέργειας µε την σωστά ελεγχόµενη κατανοµή του φωτός, τη µεγιστοποίηση του βαθµού απόδοσης του οπτικού συστήµατος, τη χρήση µικρών λαµπτήρων µε πολύ µικρά νήµατα πυράκτωσης ή τη χρήση οπτικών συστηµάτων φωτεινών διόδων (LED). ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η επάρκεια ανταλλακτικών, για την άµεση συντήρηση των σηµατοδοτών, είναι σηµαντική επειδή είναι εκτεθειµένοι σε κινδύνους από διερχόµενα οχήµατα και συχνά χρήζουν επισκευής. Η VRX εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια από την ηµεροµηνία αγοράς των σηµατοδοτών, για όλους τους προσφερόµενους σηµατοδότες, ακόµα και για τα πιο µικρά εξαρτήµατα τους, µε άµεση παράδοση. 2

4 ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση των σηµατοδοτών είναι δυνατό να επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας τους, αν απαιτείται συχνά. Οι σηµατοδότες VRX έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης λόγω της µεγάλης διάρκειας ζωής των λαµπτήρων τους, την εξαιρετική τους στεγανότητα και τα ανθεκτικά υλικά κατασκευής τους. Η εργονοµική τους σχεδίαση περιορίζει στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται για τη συντήρησής τους. ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η VRX εγγυάται την αντοχή των υλικών και την καλή λειτουργία όλων των σηµατοδοτών της για 5 χρόνια από την ηµεροµηνία αγοράς των. Γιατί VRX; Oι φωτεινοί σηµατοδότες VRX ξεχωρίζουν τόσο για την υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής τους, όσο και για το λειτουργικό σχεδιασµό τους που διακρίνεται για τα εξής: Γρήγορη και εύκολη ανάρτηση των σηµατοδοτών Γείσο σκίασης φωτεινού πεδίου από εύκαµπτο υλικό µε µη αντανακλαστικές ιδιότητες και κουµπωτή στήριξη, για γρήγορη συναρµολόγηση και αλλαγή του ιατήρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών στο χρόνο, ακόµη και στις περιοχές µε πολλή σκόνη και χαµηλά επίπεδα υγρασίας Aποτελεσµατική προστασία έναντι εισόδου νερού και σκόνης, που αντιστοιχεί σε βαθµό προστασίας IP66, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Eύκολη και ασφαλή συναρµολόγηση Ευελιξία προσαρµογής στις απαιτήσεις των κανονισµών διαφόρων χωρών Eπιτυχή χρήση κάτω από δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες και σκόνη Aποδεδειγµένη στιβαρότητα κατασκευής Μεγάλη διάρκεια ζωής Xρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας Eυρύ φάσµα προσφερόµενων σηµατοδοτών για την ικανοποίηση των αναγκών σε κάθε περίπτωση εφαρµογής Αυτοί είναι οι λόγοι που οι σηµατοδότες της VRX έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη της αγοράς τόσα χρόνια! Oι Φωτεινοί Σηµατοδότες VRX από κοντά ΣYNAPMOΛOΓHΣH Tο κέλυφος των σηµατοδοτών VRX είναι κατασκευασµένο από πλαστικό polycarbonate που προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Tο κέλυφος είναι υψηλής ποιότητας, όπως και κάθε άλλο εξάρτηµα, και η συναρµολόγηση είναι απλή και γρήγορη. H σύνθεση µεµονωµένων φωτεινών πεδίων, σε σηµατοδότες πολλαπλών πεδίων γίνεται µε απλά εργαλεία. Ο συνδυασµός πεδίων διαφορετικών µεγεθών είναι εφικτός γιατί τα σηµεία σύνδεσης τους είναι όµοια σε όλα τα µεγέθη και ταιριάζουν απόλυτα. Οι επιφάνειες σύνδεσης των φωτεινών πεδίων µε τα στηρίγµατά τους είναι κυκλικές και οδοντωτές, ώστε να επιτυγχάνονται ακριβείς γωνιακές συνδέσεις µε ασφαλή ακινητοποίηση. 3

5 O εξοπλισµός στήριξης και ανάρτησης των σηµατοδοτών κατασκευάζεται από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη σταθερή στήριξη και την προστασία των καλωδίων τροφοδοσίας τους. Τα εξαρτήµατα στήριξης έχουν το ίδιο σπείρωµα ώστε να είναι εναλλάξιµα µεταξύ τους. Η εύκολη στήριξη των σηµατοδοτών, χωρίς το άνοιγµα οπών στους ιστούς, είναι εφικτή µε τη χρήση εύκαµπτων ταινιών πρόσδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα. ΣΤΗΡΙΞΗ Η στήριξη των σηµατοδοτών της VRX στους κατακόρυφους ιστούς ή στο κατακόρυφο τµήµα ιστών, ανάλογα µε την διάταξη τους, γίνεται µε στηρίγµατα τεσσάρων τύπων: Aπλά στηρίγµατα Χρησιµοποιούνται για την στήριξη ενός σηµατοδότη, από µία θέση στήριξης επί του ιστού, καθώς και για την στήριξη σηµατοδοτών σε γέφυρες, πυλώνες ή τοίχους. ιπλά στηρίγµατα Xρησιµοποιούνται για την στήριξη δύο σηµατοδοτών (µε τον ίδιο αριθµό και την ίδια διάµετρο πεδίων) από µία θέση στήριξης επί του ιστού. Aπλά στηρίγµατα µε προέκταση Xρησιµοποιούνται όταν απαιτείται η στήριξη και δευτέρου σηµατοδότη, µε διαφορετικό αριθµό πεδίων από τον πρώτο, προς την ίδια οπτική κατεύθυνση. Πρόβολοι Στήριξης Xρησιµοποιούνται για την στήριξη σηµατοδοτών σε απόσταση από τον κατακόρυφο ιστό, λόγω υπάρξεως αντικειµένων που εµποδίζουν την ορατότητα τους. Κάθε ιστός µπορεί να φέρει συνδυασµό µέχρι και τεσσάρων, από τους παραπάνω τύπους στηριγµάτων, σε διάταξη 90 ο µεταξύ τους. Η χρήση των στηριγµάτων αυτών επιτρέπει τους εξής τρόπους στήριξης σηµατοδοτών σε κατακόρυφους ιστούς: Στήριξη στο κατακόρυφο τµήµα ιστού O σηµατοδότης στερεώνεται στον ιστό µε δύο στηρίγµατα ή έναν πρόβολο στήριξης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το άνοιγµα µίας οπής στον ιστό για τη διέλευση των καλωδίων και η διάνοιξη σπειρωµάτων για τις βίδες στερέωσης των στηριγµάτων ή του προβόλου στήριξης. Εναλλακτικά, η στερέωση των στηριγµάτων µπορεί να γίνει µε εύκαµπτες ταινίες πρόσδεσης, αποφεύγοντας τη διάνοιξη σπειρωµάτων. Στήριξη από την κορυφή του ιστού Aυτός ο τρόπος στήριξης είναι ταχύτερος και χρησιµοποιεί µια ειδική διάταξη στήριξης τοποθετηµένη στην κορυφή του ιστού. Ο σηµατοδότης στηρίζεται βιδώνοντας το πάνω στήριγµά του στην διάταξη στήριξης και το κάτω στήριγµα προσδένεται µε µια ανοξείδωτη ταινία στον ιστό. Τα καλώδια περνούν από τον ιστό στο σηµατοδότη µέσω της διάταξης στήριξης στο άνω άκρο του και αποφεύγεται το άνοιγµα οπών. ANAPTHΣH H ανάρτηση των φωτεινών σηµατοδοτών VRX είναι στιβαρή και ευέλικτη, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα καλώδια των ηλεκτρικών συνδέσεων. 4

6 Yπάρχουν τρεις τρόποι ανάρτησης: Aνάρτηση από οριζόντιο βραχίονα ιστού Χρησιµοποιείται για την ασφαλή στερέωση σηµατοδοτών σε οριζόντιους βραχίονες ιστών που προεξέχουν εγκάρσια υπεράνω της οδού. Οι αρθρώσεις του συστήµατος επιτρέπουν 4 ρυθµίσεις (µεταξύ αυτών του ύψους και της κλίσης) εξασφαλίζοντας την καταλληλότερη οπτική διεύθυνση του σηµατοδότη προς το µάτι του οδηγού. Στην ανάρτηση ο οπτικός άξονας του σηµατοδότη είναι κάθετος προς τον οριζόντιο βραχίονα. ιατίθεται και σύστηµα ανάρτησης, για ειδικές χρήσεις, στο οποίο ο άξονας του σηµατοδότη είναι παράλληλος προς τον βραχίονα του ιστού. Aνάρτηση από συρµατόσχοινα εγκάρσια στην οδό Χρησιµοποιείται για την ανάρτηση σηµατοδοτών από δύο τεντωµένα συρµατόσχοινα, διατεταγµένα εγκάρσια υπεράνω της οδού. Η ρύθµιση της κλίσης των σηµατοδοτών, για την διευκόλυνση της αναγνώρισής τους από τους οδηγούς, γίνεται µε τη ρύθµιση του κέντρου βάρους τους. Aνάρτηση από συρµατόσχοινα διαγώνια σε διασταύρωση Χρησιµοποιείται για την ανάρτηση σηµατοδοτών από 4 συρµατόσχοινα διατεταγµένα κατά τις διαγώνιους µίας διασταύρωσης. Η ανάρτηση δέχεται από 2 έως 4 σηµατοδότες του ιδίου αριθµού και της ιδίας διαµέτρου φωτεινών πεδίων. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες σηµατοδότησης επιλέγεται και ο τρόπος ανάρτησης για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος. ΠΛAIΣIA Τα πλαίσια αντίθεσης περιβάλλουν τους σηµατοδότες και η χρήση τους επιτυγχάνει σηµαντική βελτίωση στην αναγνώριση του σηµατοδότη κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ακόµα και µε έντονο φωτεινό περιβάλλον. Τα πλαίσια αντίθεσης της VRX κατασκευάζονται από αλουµίνιο, βαµµένο ηλεκτροστατικά, και η επιφάνειά τους δεν έχει ανάγκη συντήρησης. Η τοποθέτησή τους, γύρω από το κέλυφος των σηµατοδοτών, γίνεται εύκολα µε ειδικά εξαρτήµατα στήριξης και έτσι η στεγανότητα των σηµατοδοτών δεν αλλοιώνεται γιατί δεν απαιτείται άνοιγµα οπών. Η αντοχή τους είναι επαρκής ακόµα και για ταχύτητες ανέµου 130 km/h. Οι διαστάσεις των πλαισίων αντίθεσης VRX δίδονται σε mm και συµφωνούν µε τις Οδηγίες για Φωτεινούς Σηµατοδότες RiLSA (Richtlinien für Lichtsignalanlangen). Οι διαστάσεις αναφέρονται σε σηµατοδότες µε διάµετρο φωτεινών πεδίων 200 mm, ενώ οι εντός παρενθέσεων διαστάσεις σε διάµετρο 300 mm. 5

7 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ Οι φωτεινοί σηµατοδότες της VRX παράγονται σε πολλές παραλλαγές, οι οποίες µπορούν να καλύψουν όλες τις πρακτικές ανάγκες σηµατοδότησης. Οι παραλλαγές των σηµατοδοτών προκύπτουν από τον συνδυασµό των ακόλουθων παραµέτρων : Xρώµα κελύφους Το χρώµα του κελύφους είναι δυνατό να έχει τους παρακάτω συνδυασµούς χρωµάτων : χρώµα σώµατος / χρώµα θύρας και γείσου πράσινο (RAL 6009) / πράσινο (RAL 6009) (συνήθης παραγωγή) κίτρινο (RAL 1003)/πράσινο (RAL 6009) κίτρινο (RAL 1003)/κίτρινο (RAL 1003) κίτρινο (RAL 1003)/µαύρο (RAL 1017) µαύρο (RAL 1017)/µαύρο (RAL 1017) γκρι (RAL 7038)/µαύρο (RAL 1017) γκρι (RAL 7038)/γκρι (RAL 7038) µπεζ (RAL 1015)/µαύρο (RAL 1017) ιάµετρος φωτεινών πεδίων Τα φωτεινά πεδία είναι δυνατό να έχουν διάµετρο 100 mm, 200 mm ή 300 mm, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται ο σηµατοδότης. Aριθµός φωτεινών πεδίων Οι σηµατοδότες κατασκευάζονται µε ένα, δύο ή τρία φωτεινά πεδία ανάλογα µε τη χρήση εκάστου σηµατοδότη. Η κατασκευή των φωτεινών πεδίων έχει ικανή αντοχή ώστε, για ειδικές παραγγελίες, να είναι δυνατή η σύνθεση σηµατοδοτών µέχρι πέντε πεδίων. Ανακλαστήρες Ο κατάλληλος ανακλαστήρας επιλέγεται, ανάλογα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου λαµπτήρα. Λυχνιολαβές : Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι λυχνιολαβών : Ε27 για λαµπτήρες πυράκτωσης ΒΑ20s για λαµπτήρες αλογόνου Εξοπλισµός 10V Το τροφοδοτικό των λαµπτήρων αλογόνου ικανοποιεί ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας και έχει ισχύ VA για λαµπτήρες 20W ή VA για λαµπτήρες 30W. Η τάση τροφοδοσίας των σηµατοδοτών καθορίζει το τύπο του τροφοδοτικού. Χρώµα φακών διάθλασης Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα εξής χρώµατα : ερυθρό, κίτρινο, πράσινο, άχρωµο, λευκό 6

8 Σύµβολα φωτεινών πεδίων Στην περίπτωση απαίτησης συµβόλων στα φωτεινά πεδία των σηµατοδοτών χρησιµοποιούνται είτε διαφράγµατα (διάτρητα µε τα επιθυµητά σύµβολα) που τοποθετούνται πίσω από τους φακούς διάθλασης, είτε φακοί διάθλασης µε εκτυπωµένα τα επιθυµητά σύµβολα. Όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιεί η VRX συµφωνούν στη µορφή και το µέγεθος µε τις Οδηγίες για Φωτεινούς Σηµατοδότες RiLSA (Richtlinien für Lichtsignalanlangen) Μάσκα αντιψευδοσήµανσης Tο οπτικό σύστηµα που χρησιµοποιεί η VRX επιτρέπει την αντανάκλαση ελάχιστων µόνο ηλιακών ακτινών. Η εύκολη εγκατάσταση µιας µάσκας, σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιπτώσεις, µπορεί να επιφέρει περαιτέρω µείωση της αντανάκλασης µέχρι και 50%. Υπάρχουν δύο τύποι µάσκας: Η κυψελοειδής µάσκα που φέρει πλήθος οπών, εξαγωνικού σχήµατος, οι οποίες περιορίζουν την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός. Η περσιδοειδής µάσκα που έχει οριζόντια ελάσµατα τα οποία στην άνω επιφάνειά τους είναι βαµµένα σε χρώµα µαύρο µατ, ενώ η κάτω επιφάνειά τους έχει υψηλές αντανακλαστικές ιδιότητες. Οι ηλιακές ακτίνες απορροφώνται έµµεσα ή άµεσα από τη µαύρη επιφάνεια των ελασµάτων, ενώ το κάτω µέρος τους ελαττώνει τις απώλειες της φωτεινής έντασης που προκαλεί η εγκατάσταση της µάσκας. Λαµπτήρες Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες µπορεί να είναι : Λαµπτήρες πυράκτωσης, αντικραδασµικού τύπου, krypton, 230 V, E27, µε διάρκεια ζωής ωρών και ισχύ: 25W για σηµατοδότες οχηµάτων µε φωτεινά πεδία διαµέτρου 100 mm 40W πεζών 200 mm 75W οχηµάτων 200 mm 100W οχηµάτων 300 mm Λαµπτήρες αλογόνου, 10V, BA20s, µε διάρκεια ζωής ωρών. 20W για σηµατοδότες πεζών ή οχηµάτων µε φωτεινά πεδία 200 mm 30W οχηµάτων 300 mm Οπτικά συστήµατα φωτεινών διόδων (LED), η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας για την κατασκευή σηµατοδοτών, µε τα εξής πλεονεκτήµατα: o µεγάλη διάρκεια ζωής ωρών λειτουργίας o υψηλή φωτεινή ένταση o οµοιόµορφη λαµπρότητα στο φωτεινό σήµα o ελάχιστη αλλοίωση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών στο χρόνο o πολύ µικρή κατανάλωση ενέργειας o ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 7

9 IΣTOI Οι ακόλουθοι τύποι ιστών διατίθενται από τη VRX για την εγκατάσταση των σηµατοδοτών: Ιστοί κατακόρυφοι, για την εγκατάσταση σηµατοδοτών µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών απαιτεί να ανοιχθούν και να κοχλιοτοµηθούν οπές επί του ιστού. Ιστοί κατακόρυφοι, για την εγκατάσταση σηµατοδοτών µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης σε διάταξη στήριξης που φέρουν στην κορυφή τους. Η στήριξη των σηµατοδοτών πραγµατοποιείται µε το βίδωµα των άνω στηριγµάτων στην διάταξη στήριξης, ενώ τα κάτω στηρίγµατα προσδένονται µε µεταλλική ταινία επί του ιστού. Ιστοί µε οριζόντιο βραχίονα, για την ανάρτηση σηµατοδοτών στον οριζόντιο τµήµα τους και τη στήριξη σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα τους µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα απαιτεί να ανοιχθούν και να κοχλιοτοµηθούν οπές επί του ιστού. Ιστοί µε οριζόντιο βραχίονα, για την ανάρτηση σηµατοδοτών στον οριζόντιο τµήµα τους και τη ταχεία στήριξη σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα τους µε στηρίγµατα ή προβόλους στήριξης. Η εγκατάσταση των σηµατοδοτών στο κατακόρυφο τµήµα πραγµατοποιείται µε το βίδωµα των άνω στηριγµάτων σε υπάρχουσες οπές, ενώ τα κάτω τα στηρίγµατα προσδένονται µε µεταλλική ταινία επί του ιστού. Οι οπές των ιστών είναι καλυµµένες µε τάπες που αφαιρούνται κατά την εγκατάσταση των σηµατοδοτών. Ρεγκλέτες ιστών Όλοι οι ιστοί έχουν κατάλληλη ρεγκλέτα µικτονόµησης καλωδίων µε 24 θέσεις συνδέσεων (κλέµες). Αυτή ευρίσκεται είτε πίσω από τη θυρίδα στο κατακόρυφο τµήµα του ιστού είτε εντός της διάταξης στήριξης στην κορυφή του ιστού. Η ρεγκλέτα µικτονόµησης του ιστού χρησιµοποιείται για τη σύνδεση των καλωδίων παροχής ρεύµατος που εισέρχονται στον ιστό από έξω και των καλωδίων σύνδεσης των σηµατοδοτών. Η ρεγκλέτα διευκολύνει στη µεθοδική ταξινόµηση των καλωδίων και τον αποτελεσµατικό έλεγχό τους σε περίπτωση βλάβης. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η VRX παρέχει λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες για τη σωστή και γρήγορη εγκατάστασή όλων των ιστών, στηριγµάτων, προβόλων στήριξης και συστηµάτων ανάρτησης σηµατοδοτών. ιατίθενται επίσης οδηγίες που καλύπτουν τον σχεδιασµό της εκτέλεσης των ηλεκτρικών συνδέσεων και τον έλεγχο των καλωδιώσεων ενός κόµβου σηµατοδότησης. 8

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5.1 Εισαγωγή Η φωτεινή σηµατοδότηση είναι η δραστηριότητα στα πλαίσια του ελέγχου της κυκλοφορίας, που δίνει οδηγίες για την κίνηση των χρηστών της οδού µε τη βοήθεια φωτεινών ενδείξεων. Η σηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα ΝΕΟ: Πόρτες ASP / ASR με αόρατες ενώσεις πάνελ Στα συνήθη πλαστικά τζάμια, τα γδαρσίματα και τα κατάλοιπα καθαρισμού είναι αναπόφευκτα. Μόνιμα καλή ορατότητα με τα τζάμια DURATEC της Hörmann Σπαστές Βιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ www.hella.com/municipal ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εισαγωγή... 2 Εισαγωγή... 4 Η ποιότητα είναι παράδοση στην HELLA....8 Βαθµός προστασίας ΙΡ.... 10 Οµάδες-στόχοι... 14 Απορριµµατοφόρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.hella.com

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.hella.com ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολόκληρη η γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ 45 παραδείγματα εφαρμογής Δείτε την τεχνολογία φωτισμού σε πραγματικό χρόνο σε 3D www.hella.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τεχνολογία φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οικονοµικός Φωτισµός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΑΡΟΥΛΗ Εισηγητής Καθηγητής: ρακάκης Εµµανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Δενιώτης Στέλιος A.M.: 31376 Χριστοφή Χριστόφορος A.M.: 31357 Επιβλέπων: Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζεστό νερό & θέρμανση

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζεστό νερό & θέρμανση ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 100% ενέργεια, εντελώς δωρεάν για πάντα για ζεστό νερό & θέρμανση Τιρόλο H χώρα των βουνών. Τόσο όμορφο που κόβει την ανάσα, μέσα στη φύση, με εξαιρετική ποιότητα ζωής. Ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. Η καινοτομία ως επιλογή για την προσφορά ακόμη πιο μοντέρνων προϊόντων. Καινοτομία πάνω από όλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΟΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΤΕΝΙΑ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα