Αυτή η διπλή προσέγγιση στο πεδίο των εννοιών της βιβλιοθήκης αλλά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτή η διπλή προσέγγιση στο πεδίο των εννοιών της βιβλιοθήκης αλλά"

Transcript

1 192 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ Ένα πλαίσιο των κυριότερων προβλημάτων στην ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών Θεοδώρα Σταθούλια Εισαγωγή "Βιβλία και βιβλιοθήκες δένονται μαζί ή συνδέονται. Έχουν κατά βάθος μια σχέση. Είναι ουσιαστικά "intelligent" από τη λατινική λέξη inter-ligere, δένονται μαζί... Οι βιβλιοθήκες και οι άλλοι οργανισμοί συγκροτήθηκαν γύρω από τρεις δραστηριότητες: συντήρηση, αναλύω] περιεχομένου, καταλογογρά-φηση και πρόσβαση. Αύριο αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να γενικευτούν και να αναπτυχθούν "\ Αυτή η διπλή προσέγγιση στο πεδίο των εννοιών της βιβλιοθήκης αλλά και του βιβλίου λίγα έχει να προσθέσει για τους νέους ρόλους της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι νέες απαιτήσεις των φορμών της ψηφιακής τεχνολογίας δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να τροποποιήσουν τις βασικές συνιστώσες της συγκρότησης, συντήρησης και πρόσβασης σε μια συλλογή βιβλιοθήκης. Το βιβλίο, ως hyperlink σε μια multimedia βάση δεδομένων ή ως ένα στοιχείο σε HTML virtual links, που μοιάζει να έχει το χαρακτήρα ενός "αφηρημένου" ή "νοητού" τοπίου εφαρμογής, είναι ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο του βιβλίου που θα έντυνε μια προθήκη βιβλιοπωλείου. Αλλά τι είναι αυτό που αλλάζει με την ψηφιακή τεχνολογία και κάνει την πιο πάνω διαπίστωση ελλιπή ως προς τη μεθοδολογία προσέγγισης; Αυτό που αλλάζει είναι η νέα δυναμική της ψηφιακής φόρμας σε ένα περιβάλλον, που η πληροφορία στη διατύπωση της χάνει τη μοναδικότητα της παρουσίασης της, αφού συσχετίζεται, συνδέεται (links), περικλείεται σε μεγαλύτερα τμήματα (ιεραρχικές θεματικές ενότητες), ομαδοποιείται. Θα ήταν ίσως αμέλεια, αν δεν αναφερόταν εδώ πως η εισήγηση θέτει ως στοιχείο προβληματισμού όχι μόνο την τεχνολογική οριοθέτηση αυτής της νέας ψηφιακής φόρμας ως σημαντικού και καθοριστικού μελλοντικού σχήματος αλλά και τις υπόλοιπες διαστάσεις μιας τέτοιας δομικής μετακίνησης στις φόρμες της πληροφορίας. Για παράδειγμα "το μοντέλο της- βιβλιοθήκης που τονίζει την πρόσβαση ενάντια στην πολιτική προσκτήσεων υπόσχεται μείωση του κόστους,αλλά λίγα 1. Philippe Queau (1997) Meta-Data. IFLA Journal v.23(l) pp

2 ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πράγματα, είναι ακόμα γνωστά για το λειτουργικό κόστος αυτού του μοντέλου" 2. Αυτή ακριβώς η πεποίθηση μας, ότι έχει διαμορφωθεί μια τάση υπέρβασης των πρακτικών προβλημάτων, όπως αυτό του κόστους, που συνοδεύουν την αλλαγή των φορμών της πληροφορίας, είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει αναγκαία αυτή την παρουσίαση. Οργανωτικά προβλήματα μετάβασης στη νέα φόρμα Η βιβλιοθήκη, όπως έχει καταγραφεί ιστορικά, αναφέρεται σε ένα πλαίσιο υπηρεσιών και αυτό που σήμερα αλλάζει είναι η τεχνολογική διαθεσιμότητα της πληροφορίας ως προς τη μορφή της. Είναι η διατύπωση "digital library" αρκετή για να αποδώσει αυτή τη μετάβαση σε μια άλλη φόρμα ή σε ένα άλλο οργανωτικό σχήμα της βιβλιοθήκης ή θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή και μελέτη των προϋποθέσεων εκείνων που θα συνέπρατταν για την επιτυχή μετάβαση στη νέα φόρμα; Στην πραγματικότητα πολύ λίγα έχουν ορισθεί από τον όρο "digital library", παρά το γεγονός πως σήμερα θεωρείται ως κυρίαρχη φόρμα στην προσπάθεια των βιβλιοθηκών να αποτυπώσουν στις λειτουργίες τους την ηλεκτρονική διάσταση της πληροφορίας. Η εισήγηση θα υιοθετούσε τον ορισμό ότι: "η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα βήμα προς την gateway library, αλλά της λείπουν οι μηχανισμοί οργάνωσης και ανάκτησης που θα μπορούσαν τελικά να είναι διαθέσιμοι 3. Ο όρος gateway εδώ παραπέμπει στον ορισμό του Rockwell 4, που το θεωρεί ως την έκφραση ενός "ενοποιημένου και οργανωμένου μέσου για την ηλεκτρονική πρόσβαση στις διασκορπισμένες πληροφοριακές πηγές". Μια ευρύτερη και ίσως λιγότερο συνοπτική προσέγγιση στον όρο θα μας επέτρεπε να αναδείξουμε τα οργανωτικά, οικονομικά και τεχνολογικά στοιχεία ως συστατικά μέρη της δημιουργίας μιας οποιουδήποτε περιεχομένου ψηφιακής βιβλιοθήκης. Μια τέτοια δυνατότητα πολύπλευρης εξέτασης θεσμικών και τεχνολογικών ζητημάτων θα υποστηριζόταν επαρκώς μόνο στην περίπτωση που είχαμε μια πλήρη εικόνα για τους λόγους και τις αποφάσεις που παίρνονται, πριν οι βιβλιοθήκες προχωρήσουν σε ψηφιακές εφαρμογές. Ως προς τον όρο "οργανωτικά" ο R. Lanham 5 δίνει μια προοπτική που μπορεί να επιλεγεί και στη δική μας ελληνική πραγματικότητα και συνοψίζεται ως: 2. Deanna B. Marcum (1997) Digital libraries: For whom? For What? Journal of Academic Librarianship v.23(2) pp ό.π., σ ό.π.

3 194 ; ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ "Οι βιβλιοθηκάριοι της ηλεκτρονικής πληροφόρησης βρίσκουν τώρα την εργασία τους ως μια ριζοσπαστική ρητορεία - πρέπει συνειδητά να δημιουργήσουν δομές ανθρωποκεντρικές (human-attention structures) παρά να συλλέγουν βιβλία σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες ". Έτσι μια προοπτική, που θα σημάνει ριζική στροφή στο σχεδιασμό των καθημερινών λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης, με κεντρικό άξονα την αλλαγή στη διοίκηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων, του διαθέσιμου χώρου και της τεχνολογικής υποδομής, θα έφερνε στην πρώτη γραμμή της συζήτησης την τεχνολογία στηριγμένη σε ένα γενικό αναπροσανατολισμό των υπηρεσιών και των στόχων. Ένα ξανακτίσιμο αυτών των διαθέσιμων στοιχείων σε μια νέα δομή της βιβλιοθήκης θα ήταν αναγκαίος και ικανός όρος για να σταθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση στην ψηφιακή τεχνολογία. Ο επαναπροσδιορισμός των εργασιών μιας βιβλιοθήκης ως όρος για το πέρασμα στις ψηφιακές μορφές εργάζεται καταλυτικά στην κατεύθυνση της υλοποίησης της "information on demand" "συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει περιπτώσεις, στις οποίες η ψηφιακή ηλεκτρονική πληροφορία μπορεί να διατεθεί σε ειδικά σημεία (points) αναγκών, σε χρόνο και τρόπο που είναι καθορισμένοι από ατομικές ανάγκες ή ομάδες χρηστών" 6. Οικονομικά προβλήματα μετάβασης στη νέα φόρμα Η οικονομική διάσταση στη δημιουργία νέων ψηφιακών μορφών επαναφέρει στη συζήτηση το θέμα των ορίων της ψηφιακής τεχνολογίας και μάλιστα με το χαρακτηριστικό τρόπο που τίθεται από την ακόλουθη παρατήρηση: "παρ' όλα αυτά η ψηφιακή τεχνολογία θέτει νέους φόβους και προβλήματα όπως επίσης και νέες ευκαιρίες. Η λειτουργικότητα της. έρχεται μαζί με περι-πλοκότιμα. Ο οποιοσδήποτε με μια πυξίδα (ή μια καθαρή νύκτα για να δει τη θέση των αστεριών σε σχέση με τον αληθινό βορρά) μπορεί θεωρητικά να δημιουργήσει ή να διορθώσει ένα ηλιακό ρολόι". Αυτή η παρατήρηση μπορεί πολύ καλά να δώσει τη διάσταση μιας οικονομικής πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη της το γεγονός πως η αλλαγή φόρμας στην οργάνωση και πρόσβαση στην πληροφορία δεν είναι μια απλή υπόθεση δημιουργίας ή διόρθωσης ενός ηλιακού ρολογιού. Είναι το ξανα-κοίταγμα όλων των συνιστωσών της λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης. Μερικά από τα ακόλουθα στοιχεία καταδεικνύουν αυτή την πολλαπλότητα του προβληματισμού: 5. Μ. Harris and S. Hannah (1996) The treason of the Librarians: Core communication technologies and opportunity Costs in the Information Era. The Journal of Aca-demic Librarianship v.22(l) pp Philip Barker (1996) Toward real information on demand in Online Information 96 proceedings. London: Learned Information.

4 ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το κόστος μεταφοράς των δεδομένων από την προηγούμενη τεχνολογία ή την έντυπη μορφή στη νέα ψηφιακή μορφή. 2. Το κόστος της οργανωτικής αναπροσαρμογής, όπως αυτή ορίστηκε στο πρώτο μέρος της εισήγησης. 3. Τη συντήρηση και την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού με σημαντικό κριτήριο υπολογισμού την παρατηρούμενη ταχεία γήρανση του εξοπλισμού σήμερα, ταχύτερη από κάθε άλλη ιστορική περίοδο στην τεχνολογική εξέλιξη. 4. Στην περίπτωση των ψηφιακών συλλογών πληροφορίας θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος εξοπλισμού για τον τελικό χρήστη, για να μπορέσει να αξιοποιήσει τη νέα μορφή, δηλ. να μπορεί για παράδειγμα να ακούσει τον ήχο από τη μαγνητοσκόπηση μιας ιστορικής ομιλίας του Ρούσβελτ, που βρίσκεται σε μια ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί και η πιθανή συνδρομή του τελικού χρήστη στη νέα μορφή, όπως για παράδειγμα η μικρή συνδρομή των μελών του ΔΕΠ και των σπουδαστών ενός πανεπιστημίου για να έχουν full text online τις σημειώσεις διδασκαλίας τους μέσω μιας βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης. Εδώ θα προσθέσουμε την παρατήρηση του Tom Hogan, προέδρου του Information Today, που προβλέπει ότι "... οι χρήστες του Internet το 1996 Θα καταλάβουν ότι μια πραγματικά πολύτιμη, ακριβής και αξιόπιστη πληροφορία έρχεται μαζί με μια τιμή - ακριβώς όπως ήταν πάντα στην έντυπη μορφή ή σε μικροφίλμ ή σε CD-ROM ή online " 7. Αυτή ακριβώς η τιμή της νέας φόρμας, σε σχέση με τη ζητούμενη από τον τελικό χρήστη επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό -ηλεκτρονικοί υπολογιστές με υψηλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες π.χ. για κράτημα στη μνήμη πληροφορίας σε συμπιεσμένη ή μη συμπιεσμένη μορφή και για την αξιοποίηση της- είναι μια παράμετρος που μερικές φορές κάνει αδύνατη την πραγματική αποτίμηση του οφέλους της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η αναφορά σήμερα στα χαρακτηριστικά των Η/Υ απαιτεί να προστεθούν εκτός από το σταθερό των πολλών RAM και CD-ROM drives τουλάχιστον 8x, κάρτα δικτύου, video κάρτα, speakers, υψηλής πιστότητας οθόνη, κλπ. Αυτή η τεχνολογική επένδυση δε μπορεί να αγνοηθεί από τη βιβλιοθήκη, όταν σχεδιάζει τις νέες ψηφιακές μορφές διάθεσης της πληροφορίας. Θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές μορφές διάθεσης της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, αφού ληφθεί υπόψη η τεχνολογική δυνατότητα των τελικών χρηστών, η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, το μέγεθος της κοινότητας των χρηστών που απευθύνεται η πληροφορία κλπ. 7. Tom Hogan (1997) What's ahead for 1997? Information today, January.

5 196 ; : ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ Τεχνολογικά προβλήματα μετάβασης στη νέα φόρμα Τα ψηφιακά αντικείμενα (digital objects) -δηλ. κάθε είδους υλικό μιας βιβλιοθήκης- μπορούν να αποθηκευτούν μαζί με τα meta-objects (πληροφορία για τα ψηφιακά αντικείμενα) σε Web αρχεία. Ένα ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά: για παράδειγμα στην περίπτωση του ψηφιακού αντικειμένου της Corporation for National Research Initiatives (CNRI) (http://www.cnri.reston.va.us/home/cstr). Τα συστατικά αυτού του ψηφιακού αντικειμένου μπορεί να είναι: α) το handle (ο χειριστής) (μοναδική ταυτότητα) β) το περιεχόμενο (the content) (μια σειρά από bits) γ) οι αλληλοσυνδεόμενες properties για τα περιεχόμενα π.χ. formats κλπ. δ) η αλληλοσυνδεόμενη πληροφορία, που αφορά στη διεκπεραίωση (transaction) για τη δημιουργία μιας λίστας των χρήσεων που γίνονται ενός αντικειμένου (object) ε) η ψηφιακή υπογραφή που εγγυάται ότι το αντικείμενο δεν έχει αλλάξει στ) τα ψηφιακά αντικείμενα μπορεί να είναι μεταβλητά ή αμετάβλητα. Αυτή η λίστα συστατικών στοιχείων που συγκροτούν την τεχνική ανάπτυξης μιας ψηφιακής φόρμας μπορεί στην πρακτική του διάσταση να ειδωθεί για παράδειγμα μέσα από την ανάπτυξη μιας συλλογής εικόνων/image collection. Η συλλογή του Πανεπιστημίου του Berkeley (http://www.cs.berkeley.edu/) ανερχόταν σε 53,090 images τον Ιανουάριο του 1997, επιτρέπει την πρόσβαση με βάση το περιεχόμενο (content analysis) ή τα αντικείμενα της ίδιας της εικόνας, π.χ. ο άνθρωπος που περιλαμβάνεται σε μια φωτογραφία ή με βάση το χρώμα (colored blobs) ή την ταξινόμηση των εικόνων (image classification), καταδεικνύει με το πιο ισχυρό επιχείρημα ότι η δημιουργία ψηφιακών μορφών απαιτεί μια βαθιά γνώση της τεχνολογικής διάστασης με παράλληλη ουσιαστική και πολύπλευρη επεξεργασία του ίδιου του περιεχομένου της φόρμας, γεγονός που μέχρι σήμερα μόνο σε περιγραφικό επίπεδο συνέβαινε στην επεξεργασία του υλικού (καταλογογράφηση) και σε μια απλή ιεραρχική θεματική ευρετηρίαση. Αν η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας αφορά στην ένταξη της εξειδικευμένης πληροφορίας σε full text μορφή σε digital library σε SGML (Standard Generalized Markup Language), όπως στην περίπτωση του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις που επέλεξε να δημιουργήσει μια ψηφιακή συλλογή με χιλιάδες άρθρα περιοδικών, τότε η τεχνολογική αυτή εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθεί με μια εκτεταμένη ανάλυση πληροφοριακών αναγκών και βι-βλιοθηκονομικών λύσεων. Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να πει πως η τεχνολογική επιλογή της φόρμας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης

6 ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ανάλυσης της κοινότητας, των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των επιλεγόμενων μορφών. Η αρχιτεκτονική της πληροφορίας στις ψηφιακές φόρμες σε επίπεδο συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορούσε γραφικά να αποτυπωθεί σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: Σχήμαΐ: (http://www.dlib.org/dlib/febraary97/cnri/02arms.html) Για την κάθε μία περίπτωση από τις 4 που παρουσιάζονται στο παραπάνω σχήμα θα μπορούσε να γίνει ανάλυση. Αυτό που αυτή η εισήγηση επιδιώκει να αποδώσει είναι η βεβαιότητα πως τα μέσα μπορεί να αλλάζουν, αλλά η εργασία για τους εργαζόμενους στις βιβλιοθήκες παραμένει ουσιαστικά η ίδια, αφού ήταν πάντα η απόδοση του περιεχομένου το κύριο έργο τους. Η τεχνολογική διάσταση απαιτεί τη βαθιά γνώση του υλικού που θα αποθηκευτεί στην ψηφιακή φόρμα καθώς επίσης και των μέσων (video, ήχος, εικόνα, κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση της πληροφορίας. Τα θέματα του copyright της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης στα πλαίσια της συμφωνίας της Βέρνης για την προστασία της Literary and Artistic work, της πρότασης της World Intellectual Property Organization της συνάντησης της Γενεύης του 1996 και της European Database Directive, που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου του Ιδιαίτερα για τις βιβλιοθήκες η European Database Directive έχει ιδιαίτερη αξία, αφού θα έχει μια ευρύτερη εφαρμογή και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών να δημιουργούν βάσεις δεδομένων και να τις διαθέτουν ως κοινωνικό αγαθό στους χρήστες μιας ευρείας εκπαιδευτικής και ερευνητικής ομάδας. Επίσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα των βιβλιοθηκών να αγοράζουν δικαιώματα χρήσης πληροφοριακών πηγών χωρίς μεγάλους περιορισμούς στη διάθεση της πληροφορίας μέσα στις βιβλιοθήκες. Η ντιρεκτίβα αυτή, έτσι όπως είναι τώρα διατυπω-

7 198 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ μένη, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες για την εφαρμογή της. Η τελευταία συνάντηση που έγινε στην Αθήνα με θέμα το copyright εξέτασε τις δυνατότητες παρέμβασης της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας για αλλαγές στα sui generis άρθρα της ντιρεκτίβας, γεγονός που μαζί με τις παρεμβάσεις άλλων χωρών θα επιτρέψει την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και διάθεσης της πληροφορίας από τις βιβλιοθήκες.

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα