Κώστας ηµάδης. Μόρφωση. Προϋπηρεσία. Μέλος Επιστηµονικών Συλλόγων. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Επίκουρος Καθηγητής Χηµείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας ηµάδης. Μόρφωση. Προϋπηρεσία. Μέλος Επιστηµονικών Συλλόγων. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Επίκουρος Καθηγητής Χηµείας"

Transcript

1 Κώστας ηµάδης Επίκουρος Καθηγητής Χηµείας Τηλ: Φαξ: Μόρφωση University of Michigan, Department of Chemistry, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.; Ph. D. in Chemistry (Ph.D. Thesis Supervisor: Professor Dimitri Coucouvanis), August University of Athens, Department of Chemistry, Athens, Greece; Bachelor (Ptychion) in Chemistry, March Προϋπηρεσία University of Michigan, Department of Chemistry, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., Ph.D. in Chemistry, University of North Carolina, Department of Chemistry, Chapel Hill, North Carolina, U.S.A., Research Associate Nalco Company, Research & Development, Chicago, U.S.A., Senior Chemist, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας (Τοµέας Ανόργανης Χηµείας), Ηράκλειο, Κρήτη. Μέλος Επιστηµονικών Συλλόγων Αµερικανική Χηµική Εταιρία (American Chemical Society (ACS) o Τοµέας Χηµείας Κολλοειδών και Επιφανειών (Colloid and Surface Chemistry Division, COLL)) o Τοµέας Χηµείας Πολυµερών (Polymer Chemistry Division, POLY) o Τοµέας Ανόργανης Χηµείας (Inorganic Chemistry Division, INOR) Εθνική Ένωση Μηχανικών ιάβρωσης (National Association of Corrosion Engineers, NACE International) Ένωση Ελλήνων Χηµικών (EEX) Ένωση Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Μίτσιγκαν (Michigan Alumni Association) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ανάπτυξη κρυστάλλων και παρεµπόδισή τους σε βιοµηχανικά ύδατα. Χηµεία σύνθετων υλικών που περιέχουν κολλοειδές διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) και πυριτικά. Μηχανιστικές µελέτες σχηµατισµού και διάλυση κολλοειδούς SiO2. Επίδραση δενδριµερών και πολυµερών στις φυσικοχηµικές ιδιότητες κολλοειδούς SiO2. Χηµική επεξεργασία νερού, πρόληψη και παρεµποδισµός σχηµατισµού δυσδιαλύτων αλάτων (όπως SiO2, CaCO3, Ca3(PO4)2, CaSO4, MgSiO3). Παρεµποδισµός µεταλλικής διάβρωσης. Σύνθεση, χαρακτηρισµός, επιλογή και εφαρµογή πολυµερών. Μελέτη αλληλεπιδράσεων πολυµερούς/επιφανειών.

2 Κινητική καταβύθισης και διάλυσης δυσδιαλύτων αλάτων. Χηµεία οργανοφωσφορικών. Μεταβίβαση-µεταφορά τεχνολογίας σχετική µε εφαρµογές ψυκτικού νερού, λειτουργία ψυκτικών πύργων, χρήσεις ψυκτικού νερού σε εξώρυξη πετρελαίου, επεξεργασία νερού και αποβλήτων. Σχήµα 1. Καταβύθιση CaCO3 παρουσία amino-tris-methylene-phosphonate και δύο διαφορετικών πολυµερών διασποράς. ραµατικές αλλαγές στη µορφολογία των κρυστάλλων είναι εµφανείς Βιοκρυστάλλωση και παρεµπόδιση παθολογικών µορφών της σε βιολογικά συστήµατα, Ασθένειες που προέρχονται από την επικάθιση δυσδιαλύτων αλάτων ασβεστίου σε µέρη του σώµατος αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία κλινικών ασθενειών. Ορισµένα φωσφορυλιωµένα πολυκαρβοξυλικά οξέα έχουν αποδειχτεί ότι είναι ισχυροί παρεµποδιστές της βιολογικής κρυστάλλωσης που σχετίζεται µε τις παραπάνω ασθένειες. Το φωσφοκιτρικό οξύ (ΦΚ, Σχήµα 2) συγκεντρώνει τέτοιες Ασθένειες που προέρχονται από την επικάθιση δυσδιαλύτων αλάτων ασβεστίου σε µέρη του σώµατος αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία κλινικών ασθενειών. Ορισµένα φωσφορυλιωµένα πολυκαρβοξυλικά οξέα έχουν αποδειχτεί ότι είναι ισχυροί παρεµποδιστές της βιολογικής κρυστάλλωσης που σχετίζεται µε τις παραπάνω ασθένειες. Το φωσφοκιτρικό οξύ (ΦΚ, Σχήµα 2) συγκεντρώνει τέτοιες Ασθένειες που προέρχονται από την επικάθιση δυσδιαλύτων αλάτων ασβεστίου σε µέρη του σώµατος αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία κλινικών ασθενειών. Ορισµένα φωσφορυλιωµένα πολυκαρβοξυλικά οξέα έχουν αποδειχτεί ότι είναι ισχυροί παρεµποδιστές της βιολογικής κρυστάλλωσης που σχετίζεται µε τις παραπάνω ασθένειες. Το φωσφοκιτρικό οξύ (ΦΚ, Σχήµα 2) συγκεντρώνει τέτοιες Ασθένειες που προέρχονται από την επικάθιση δυσδιαλύτων αλάτων ασβεστίου σε µέρη του σώµατος αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία κλινικών ασθενειών. Ορισµένα φωσφορυλιωµένα πολυκαρβοξυλικά οξέα έχουν αποδειχτεί ότι είναι ισχυροί παρεµποδιστές της βιολογικής κρυστάλλωσης που σχετίζεται µε τις παραπάνω ασθένειες. Το φωσφοκιτρικό οξύ (ΦΚ, Σχήµα 2) συγκεντρώνει τέτοιες ιδιότητες σε µεγάλο βαθµό. Παραδείγµατα τέτοιας δράσης του είναι η παρεµπόδιση της µετατροπής του φωσφορικού ασβεστίου στον υδροξυαπατίτη (Ca5(PO4)3(OH)), της επικάθισης του οξαλικού ασβεστίου, την κρυστάλλωση του φωσφορικού οκτασβεστίου (Ca8 (HPO4)2(PO4)4 5H2O), και του πυροφωσφορικού ασβεστίου (Ca2P2O7 2H2O), καθώς και τον σχηµατισµό του άλατος του στρουβίτη (Mg(NH4)(PO4) 6H2O) in vivo.

3 Σχήµα 2. Η δοµή του φωσφοκιτρικού οξέος. Ο σκοπός της ερευνητικής µας προσπάθειας έχει σαν στόχο την ανακάλυψη πιο αποτελεσµατικών παρεµποδιστών επασβεστίωσης που έχουν σαν βάση τους το φωσφοκιτρικό ή και άλλα παρόµοια µόρια. Ως τώρα έχουµε αποδείξει αυξηµένη αποτελεσµατικότητα θεραπείας µε CaNaΦΚ, σε ίδια δόση ενεργού συστατικού, παρέχοντας σχεδόν ποσοτική παρεµπόδιση πλάκας, 95 %. Πιθανή εξήγηση για τις βελτιωµένες ιδιότητες του CαΝαΦΚ σε σχέση µε το ΝαΦΚ µπορεί να σχετίζεται µε τα παρακάτω: (α) την πιο αργή παροχή του ενεργού συστατικού ΦΚ. Έτσι εγγυάται η βιοδιαθεσιµότητά του, περιορίζοντας το ποσοστό που µεταβολίζεται ανεκµετάλλευτο. (β) την γεωµετρικά πιο ακριβή αλληλεπίδραση µεταξύ του CaNaΦΚ και των κρυσταλλικών επιπέδων του υδροξυαπατίτη, η οποία διερευνάται µε θεωρητικούς υπολογισµούς. Το ερευνητικό µας πρόγραµµα µελέτης των διαδικασιών βιοκρυστάλλωσης επικεντρώνεται σε διάφορα θέµατα, που περιλαµβάνουν: Σύνθεση και χαρακτηρισµός (φασµατοσκοπικός και κρυσταλλογραφικός) συµπλόκων/αλάτων φωσφοκιτρικών µε κατιόντα, όπως Ca, Mg, Zn και άλλα. Παραλλαγές στην αναλογία κατιόν/υποκαταστάτης για να ρυθµιστεί η διαλυτότητα σε βιολογικά υγρά. Υπολογιστικές τεχνικές προς µελέτη των αλληλεπιδράσεων παρεµποδιστών µε κρυσταλλικές επιφάνειες βιοϋλικών (σε συνεργασία µε τον Dr. Wierzbicki). Ανάπτυξη στρατηγικών για ελεγχόµενη απελευθέρωση (controlled release) προς βελτίωση της βιοδιαθεσιµότητας του ενεργού φαρµάκου.

4 Σχήµα 3. Η δοµή του µεικτού Ca/Na άλατος του φωσφοκιτρικού οξέος. Πρόσφατα πειράµατα προς καταπολέµηση οστεοαρθρίτιδας σε γουρουνάκια Νέας Γουινέας έδειξαν ότι το σύµπλοκο CaNaPC παρουσιάζει βελτιωµένες παρεµποδιστικές ιδιότητες παθολογικής βιοκρυστάλλωσης σε σχέση µε το ΝaPC (Σχήµα 4). Σχήµα 4. (a) Ιστολογία του tibia plateau ενός γουρουνιού Νέας Γουινέας 6 µηνών µετά από θεραπεία µε CaNaPC (40mg/wk) για 2 µήνες. (b) Χωρίς θεραπεία (c) Xcross-section µηνίσκου ενός γουρουνιού Νέας Γουινέας 6 µηνών µετά από θεραπεία µε CaNaPC (40mg/wk) για 2 µήνες. Οι περισσότερες ασβεστειακές εναποθέσεις (σκούρο καφέ χρώµα) έχουν µειωθεί. (d) Χωρίς θεραπεία. Χηµεία Μεταλλοφωσφονικών Συµπλόκων

5 Η Μηχανική Κρυστάλλων (Crystal Εngineering) είναι ένα σχετικά καινούργιο πεδίο της χηµικής έρευνας που ασχολείται µε τον έλεγχο ή την πρόβλεψη της κρυσταλλικής δοµής και µορφολογίας όταν είναι γνωστά τα αρχικά υλικά της κρυστάλλωσης. Μια τέτοια προσέγγιση χρησιµοποιείται προς δηµιουργία νέων υλικών µε συγκεκριµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες, αλλά επίσης µπορεί να προσφέρει καλύτερη κατανόηση αντιδράσεων που συµβαίνουν στη στερεά κατάσταση και ελέγχονται τοποχηµικά. Οι φωσφονικοί υποκαταστάτες είναι άριστοι υποψήφιοι για δοµικούς λίθους στην υπερµοριακή χηµεία. Το ενδιαφέρον µας για την περιοχή αυτή πηγάζει από την σύνθεση νέων υλικών, αλλά και από πιθανές εφαρµογές. Στερεά που έχουν ελεγχόµενα κενά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν «αποθήκες», υλικά για ιονανταλλαγή και διαχωρισµό αποβλήτων βαρέων µετάλλων. Πρόσφατα συνθέσαµε και χαρακτηρίσαµε ένα πολυµερές υλικό που περιέχει Ca2+ και AMP (amino-tris-methylene-phosphonate), Σχήµα 5. Επίσης µελετήσαµε το δίκτυο των δεσµών υδρογόνου στην κρυσταλλική δοµή του 2-Phosphonobutane-1,2,4- Tricarboxylic Acid (PBTC), Σχήµα 6. Στόχος µας είναι να επεκτείνουµε την συνθετική µας προσέγγιση σε πολυλειτουργικά φωσφονικά, µεικτά φωσφονικά/καρβοξυλικά, δενδριµερή που περιέχουν φωσφονικά και να µελετήσουµε τις αλληλεπιδράσεις τους µε µεταλλικά κέντρα. Σχήµα 5. Μερική δοµή του πολυµερούς Ca-AMP.

6 Σχήµα 6. Τµήµα της δοµής του 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid (PBTC). Αντιδράσεις µεταφοράς ατόµων και ηλεκτρονίων στη χηµεία του οσµίου και ρουθηνίου. Σχεδιασµός µεταλλικών συµπλόκων που χρησιµοποιούνται στην ενδο- και δια-µοριακή µεταφορά ηλεκτρονίων, χηµεία οξειδαναγωγής µετάλλου-αζώτου, ενεργοποίηση µικρών µορίων. Αυτή η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στα σύµπλοκα που περιέχουν την οµάδα Όσµιο (VI)-νιτρίδιο. Συνεργάτες Dr. John D. Sallis, Lecturer in Biochemistry, Division of Biochemistry, University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia. Dr. Raphael G. Raptis, Professor of Chemistry, Department of Chemistry, University of Puerto Rico at Rio Piedras, Puerto Rico.

7 Dr. Adriana Bigi, Professor of Chemistry, Department of Chemistry "G. Ciamician", University of Bologna, Italy. Dr. Herman S. Cheung, Professor of Medicine and Orthopedics, School of Medicine-Arthritis Division, University of Miami, Miami, U.S.A. Dr. Thomas J. Meyer, Associate Director of Strategic and Supporting Research, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, U.S.A. Dr. Andrzej Wierzbicki, Professor of Chemistry, Department of Chemistry, University of Southern Alabama, Alabama, U.S.A. Dr. Douglas G. Kelley, D. Kelley & Associates Consulting, Naperville, Illinois, U.S.A. Dr. My Hang V. Huynh, Research Associate, Chemical Sciences Laboratory, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, U.S.A. Πρόσφατες ηµοσιεύσεις Κρυστάλλωση και παρεµπόδισή της σε βιοµηχανικά νερά Rational Development of New Cooling Water Chemical Treatment Programs for Scale and Microbial Control. Demadis, K.D.; Yang, B.; Young, P.R.; Kouznetsov, D.L.; Kelley, D.G. in "Advances in Crystal Growth Inhibition Technologies"; Amjad, Z., Editor; Plenum Publishing Corporation, New York: 2000, Chapter 16, p Combating Heat Exchanger Fouling and Corrosion Phenomena in Process Waters. Demadis, K.D. in Compact Heat Exchangers and Enhancement Technology for the Process Industries; Editor: Shah, R.K, Begell House Inc.; New York: 2003, p Water Treatment's "Gordian Knot". Demadis, K.D. Chemical Processing, 2003, 66(5), 29. (http://www.chemicalprocessing.com/web_first/cp.nsf/articleid/cboh-5mss5b/). Inhibition and Growth Control of Colloidal Silica: Designed Chemical Approaches. Demadis, K.D.; Neofotistou, E. Materials Performance 2004, 43(4), 38. Silica Scale Growth Inhibition By Polyaminoamide STARBURST (R) Dendrimers. Neofotistou, E.; Demadis, K.D. Colloids & Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2004, 242, 213. Use of Antiscalants for Mitigation of Silica Fouling and Deposition: Fundamentals and Applications in Desalination Systems. Neofotistou, E.; Demadis, K.D. Desalination 2004, 167, 257. Focus on Operation & Maintenance: Scale Formation and Removal. Demadis, K.D. Power 2004, 148(6), 19. Biodegradable Additives in Chemical Cooling Water Treatment: The Contribution of.green Chemistry.. Neofotistou, E.; Mavredaki, E.; Sarigiannidou, E.; Demadis, K.D. Hydroeconomy 2004, March-April, p. 106 (in Greek). Inhibition and Dissolution as Dual Mitigation Approaches for Colloidal Silica (SiO 2 ) Fouling and Deposition in Process Water Systems: Functional Synergies. Mavredaki, E.; Neofotistou, E.; Demadis, K.D. Industrial and Engineering Chemistry Research 2005, submitted. Inorganic Foulants in Membrane Systems: Chemical Control Strategies and the Contribution of "Green Chemistry". Demadis, K.D.; Neofotistou, E.; Mavredaki, E.; Tsiknakis, M.; Sarigiannidou, E.-M.; Katarachia, S.D. Desalination 2005, in press.

8 A Structure/Function Study of Polyaminoamide (PAMAM) Dendrimers As Silica Scale Growth Inhibitors. Demadis, K.D. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2005, in press. Dissolution Enhancement of Colloidal Silica By Environmentally Benign Additives. Potential Applications in Silica-Laden Water Systems. Demadis, K.D.; Mavredaki, E. Environmental Science & Technology 2005, submitted. Magnesium Silicate and Related Materials in Process Waters: Formation and Control. Demadis, K.D.; Sarigiannidou E.-M. Water Research 2005, to be submitted Βιοκρυστάλλωση και παρεµπόδισή της σε βιολογικά συστήµατα A Crystallographically Characterized Nine-Coordinate Calcium-Phosphocitrate Complex as Calcification Inhibitor In Vivo. Demadis, K.D.; Sallis, J.D.; Raptis, R.G.; Baran, P. Journal of the American Chemical Society 2001, 123, Structure and In Vivo Anticalcification Properties of a Polymeric Calcium-Sodium-Phosphocitrate Organic- Inorganic Hybrid. Demadis, K.D. Inorganic Chemistry Communications, 2003, 6, 527. Phosphocitrate, a potential therapeutic agent for crystal deposition disease. Cheung, H.S.; Sallis, J.D.; Demadis, K.D. Current Rheumatology Reviews 2005, in press. Inhibition of Calcium Phosphate-DNA Co-Precipitates Induced Cell Death by Phosphocitrates. Sun, Y.; Reuben, P.; Wenger, L.; Sallis, J.D. Demadis, K.D.; Cheung, H.S. Frontiers in Bioscience 2005, 10, 803. Phosphocitrate Blocks Biomineralization and Disease Progress in the Spontaneous Model of Osteoarthritis Guinea Pig Model. Cheung, H.S.; Sallis, J.D.; Demadis, K.D.; Prince, J. Journal of Clinical Investigation 2005, submitted Χηµεία Μεταλλοφωσφονικών Metal-Phosphonate Chemistry: Preparation, Crystal Structure of Calcium-Amino-tris Methylene Phosphonate and CaCO 3 Inhibition. Demadis, K.D. and Katarachia, S.D. Phosphorus, Sulfur, Silicon, 2004, 179, 627. Chemistry of Organophosphonate Scale Growth Inhibitors: Two Dimensional, Layered Polymeric Networks in the Structure of Tetrasodium 2-hydroxyethyl-amino-bis (methylenephosphonate). Demadis, K.D.; Baran, P. Journal of Solid State Chemistry 2004, 177, Chemistry of Organophosphonate Scale Growth Inhibitors: Structural Aspects of 2-Phosphonobutane-1,2, 4- Tricarboxylic Acid Monohydrate (PBTC-H 2 O). Demadis, K.D.; Raptis, R.G.; Baran, P. Bioinorganic Chemistry & Applications, 2005, in press. Chemistry of Organophosphonate Scale Growth Inhibitors: Physicochemical Aspects of 2-Phosphonobutane- 1,2, 4-Tricarboxylate (PBTC) And Its Effect on CaCO 3 Crystal Growth. Demadis, K.D.; Lykoudis, P. Bioinorganic Chemistry & Applications 2005, in press.

9 Crystal Growth and Characterization of Zinc.(amino-tris-(methylenephosphonate)) Organic.Inorganic Hybrid Networks and Their Inhibiting Effect on Metallic Corrosion..Demadis, K.D.; Katarachia, S.D.; Koutmos, M. Inorganic Chemistry Communications 2005, 8, 254. Chemistry of Organophosphonate Scale Growth Inhibitors: 4. Stability of Amino-tris-Methylene Phosphonate Towards Oxidizing Biocides. Demadis, K.D. Phosphorus Sulfur Silicon 2005, in press. Unpredicted Architectures in the Structure of Alkaline Earth Metal Phosphonates Formed by Metal-AMP Coordination (AMP = amino-tris(methylene-phosphonate) and the First 9 and 10-Coordinate Barium Phosphonate. Demadis, K.D.; Katarachia, S.D.; Baran, P.; Raptis, R.G. Inorganic Chemistry 2005, submitted. Dissolution of Calcium-Containing Deposits by Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylate (PBTC) and Structural Characterization of the Dissolution Product, Ca(PBTC)(H 2 O)2.2H 2 O. Demadis, K.D.; Lykoudis, P.; Raptis, R.G.; Mezei, G. Journal of Materials Chemistry 2005, to be submitted. Metal-Organotetraphosphonate Inorganic-Organic Hybrids: Crystal Structure and Anticorrosion Effects of Zinc-(hexamethylene-diamine-tetrakis(methylene phosphonate)) on Carbon Steels. Demadis, K.D.; Mantzaridis, C.; Raptis, R.G.; Mezei, G. Inorganic Chemistry 2005, to be submitted. Chemistry of Organophosphonate Scale Growth Inhibitors: Solution Studies of Calcium Complexation by 2- hydroxyethyl-amino-bis(methylenephosphonate). Demadis, K.D. Inorganic Chemistry 2005, to be submitted. ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες) Method for Inhibiting the Formation and Deposition of Silica Scale in Water Systems, United States Patent 6,461,518, filed with the United States Patent and Trademark Office on October 30, 2000, approved on October 08, Method of Removing Silica and Silicate Scale, filed with the United States Patent and Trademark Office in December 15, 2001.

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ SiO 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ SiO 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ Si 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Άννα Τσιστράκη, Ιωάννα Αντωνακάκη και Κωνσταντίνος. ηµάδης

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-99515-2-4

ISBN: 978-960-99515-2-4 ISBN: 978-960-99515-2-4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ http://ipc.chem.demokritos.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-99515-5-5

ISBN: 978-960-99515-5-5 ISBN: 978-960-99515-5-5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ http://ipc.chem.demokritos.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο: Χατζηκακού Όνομα: Σωτήρης Όνομα Πατέρα: Κυριάκος Ημερ. Γέννησης: 01/11/1964 Τόπος Γεννήσεις: Αμμόχωστος Κύπρου Τόπος Διαμονής Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ηµήτριος Πάνιας και Ιωάννα Π. Γιαννοπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Μεταλλουργίας, 15780 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών.

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών του Ιωσήφ Χάφεζ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ, 2006 ΕYXAΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149, Email: papadopoulou@ari.gr; office@ari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ «Ανάπτυξη μαγνητικών υβριδικών νανοσωματιδίων για την ελεγχόμενη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ ΠΟΡΩΔΟΥΣ Αl 2 O 3 ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ ΠΟΡΩΔΟΥΣ Αl 2 O 3 ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ ΠΟΡΩΔΟΥΣ Αl 2 O 3 ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

1. 10 η Γενιά Νανοεπιστημόνων!

1. 10 η Γενιά Νανοεπιστημόνων! Χρόνος 8, Τεύχος 13 http://nn.physics.auth.gr Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. 10η Γενιά Νανοεπιστημόνων!...1 2. Διεθνή Συνέδρια - Σχολεία & Έκθεση στις Νανοτεχνολογίες & τα Οργανικά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ

ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόστολος Σπύρος Επίκουρος καθηγητής Τοµέας Χηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός, Δρ. Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιδακτορική διατριβή Συµβολή στη διερεύνηση των µηχανισµών γεωπολυµερισµού µεταλλουργικών αποβλήτων µε έµφαση στις σκωρίες ηλεκτροκαµίνων ήµητρα Ζαχαράκη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Xριστάκη A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Δρ. Xημικού Mηχανικού ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Όνομα πατέρα: Αντώνης Όνομα μητέρας: Μαρία Ημερ. γέννησης: 7-6-1961 Τόπος γέννησης : Αμμόχωστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α.Αντωνιάδης 1,Β.Τακαβάκογλου 2, Ι.Πούλιος 1, Γ.Ζαλίδης 2 1 Εργ.Φυσικοχηµείας, Τµήµα Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» Περιβαλλοντική Ηλεκτροχημεία Δημήτριος Τσιπλακίδης Περιεχόμενα Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης Άμεση & έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Απολύμανση

Διαβάστε περισσότερα

Βιο-λειτουργικά καινοτόμα νανο-συστήματα μεταφοράς φαρμακομορίων

Βιο-λειτουργικά καινοτόμα νανο-συστήματα μεταφοράς φαρμακομορίων Βιο-λειτουργικά καινοτόμα νανο-συστήματα μεταφοράς φαρμακομορίων BIO-INSPIRED advanced DRUG DELIVERY nano SYSTEMS (bio-inspired addnss) Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανο-Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεώργιος Βογιατζής Χρήστος Κοντογιάννης Μαλβίνα Όρκουλα - ΠΑΤΡΑ 2008 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία και εφαρμογές

Νανοτεχνολογία και εφαρμογές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Νανοτεχνολογία και εφαρμογές ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2012 1 Περίληψη Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ E. Στεφα 1, Σ. Βασιλειαδης 2, Ζ. Ζιακα 2, και Α. Λυκουργιωτης 3, 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΙΕΥ είναι ένα από τα παλαιότερα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος, του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδας, και αποτελεί συνέχεια της παλαιάς Διεύθυνσης Φυσικής. Στην σημερινή του

Διαβάστε περισσότερα