Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου Αριθ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου Αριθ. Πρωτ. :2294 ΠΡΟΣ: ACN A.E. Σωρού Μεταμόρφωση Αττικής ΚΟΙΝ: 1. κ. Χ 2. κ. Ψ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του κ. Χ, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την 20 η Ιουλίου 2012 την αναφορά του κ. Χ, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 4052Α. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του, ο κ. Χ καταγγέλλει ότι στο πλαίσιο εργασιών θερμοϋδραυλικής εγκατάστασης που πραγματοποίησε ο μηχανολόγος, κ. Ψ σε οικοδομή του, προέβη στην αγορά έξι αντλιών θερμότητας, εργοστασίου κατασκευής MIDEA στις , οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν το 2011, ότε παραδόθηκε και το έργο. Το πρόβλημα ανέκυψε, όταν στις η μία αντλία θερμότητας άρχισε να κάνει έναν ασυνήθιστο θόρυβο, οπότε ο κ. Χ κάλεσε τον κ. Ψ, ο οποίος του συνέστησε να απευθυνθεί σε τεχνικό ψυκτικό. Μετά από τη διάγνωση του ψυκτικού ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε στον εναλλάκτη και στον συμπιεστή, ο κ. Χ ζήτησε από την καταγγελλόμενη εταιρία την πραγματοποίηση επισκευής ή αντικατάστασης των αντίστοιχων ανταλλακτικών, στο πλαίσιο της εργοστασιακής 1

2 εγγύησης, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την εταιρία, με την αιτιολογία ότι η βλάβη οφείλεται σε πρόβλημα στην πίεση του νερού στο κύκλωμα. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Β/3716/ διαβιβαστικό έγγραφο, καθώς και με το υπ' αριθμ. πρωτ. Β/4554/ υπομνηστικό έγγραφο εστάλη στους αναφερόμενους η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Με το από έγγραφό του, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. Β/4953, ο κ. Ψ αναφέρει αφενός ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την αποκατάσταση του προβλήματος και αφετέρου ότι αντιπρόσωπος των προϊόντων MIDEA στην Ελλάδα είναι η εταιρία ACN A.E., η οποία, αν και παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος, αρνήθηκε να καλύψει την εν θέματι ζημία, παρά τις πιέσεις, που της ασκήθηκαν και από τον ίδιο. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. Β/4595, η εταιρία ACN A.E. επικαλέστηκε ότι η εγγύηση της αντλίας θερμότητας είναι διετής και ότι έχει εκπνεύσει, δεδομένου ότι η ίδια το έχει πουλήσει στον κ. Ψ, μηχανολόγο στις , ενώ ο κ. Ψ το μεταπώλησε στον κ. Χ στις , οπότε βάσει αυτών των ημερομηνιών το προϊόν βρίσκεται εκτός εγγύησης. Εν συνεχεία και με σκοπό την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με την χρονική διάρκεια της εγγυήσεως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έστειλε εκ νέου στην εταιρία ACN A.E. το υπ' αριθμ. πρωτ. Β/4700/ έγγραφό του επισημαίνοντας ότι η παρεχόμενη εγγύηση, όπως προκύπτει από το έγγραφο της εγγύησης, που εμπεριέχετο στη συσκευασία του προϊόντος είναι πενταετούς διάρκειας για μεν τον συμπιεστή της αντλίας, ενός έτους δε για τα λοιπά μέρη αυτής. Επί του ανωτέρω εγγράφου μας η εταιρία ACN A.E. απάντησε με το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομ.β/4861/ έγγραφό της, στο οποίο εξέθετε ότι οι ανωτέρω χρονικές διάρκειες εγγύησης είναι για τα μηχανήματα τύπου SPLIT UNITS και όχι για κεντρικό κλιματισμό, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα στην αντλία οφείλεται στον εναλλάκτη, ο οποίος έχει ένα χρόνο εγγύηση. Ειδικότερα, αποδίδει το πρόβλημα σε κακή λειτουργία, λόγω του ότι δεν έφθανε επαρκής ποσότητα νερού προς το μηχάνημα από το δίκτυο, με αποτέλεσμα να σπάσει ο εναλλάκτης από πάγωμα νερού και να ανακατευτεί νερό και φρέον, το οποίο είχε σαν συνέπεια να καταστραφεί και ο συμπιεστής. Καταλήγει δε ότι η ζημία του συμπιεστή προήλθε από τη μη έγκαιρη διαπίστωση του προβλήματος και ότι ως εκ τούτου η εταιρία δεν μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση των ανταλλακτικών χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι θεωρεί ότι η εγγύηση έχει λήξει. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Β/5135/ έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 2 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ορισθείσα συνάντηση, στην οποία παρευρέθη ο υιός του καταγγέλλοντος, κ. Χ και ο κ. Ψ, ενώ η αναφερόμενη εταιρία ACN A.E. δεν εκπροσωπήθηκε, ούτε ενημέρωσε σχετικά για τυχόν κώλυμα, αν και προηγήθηκαν σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις μας προς τους εκπροσώπους της, υπεγράφη το υπ. αριθμ. πρωτ. Β/5485/ πρακτικό συνάντησης, χωρίς να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 2

3 συμβιβαστικής λύσης της εν θέματι διαφοράς, λόγω της μη εκπροσώπησης της ανωτέρω εταιρίας. Πριν την έναρξη της συνάντησης, καλέσαμε στην εταιρία ζητώντας να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο αυτής, κ. (...), προκειμένου να εκθέσει το λόγο της μη εκπροσώπησης της εταιρίας, χωρίς, όμως, αυτό να καταστεί δυνατό, καθώς λάβαμε την απάντηση ότι είναι απασχολημένος και θα καλέσει ο ίδιος. Εν συνεχεία και αφού είχε λήξει η ανωτέρω συνάντηση, λάβαμε ένα fax από την εταιρία, όπου ανέφερε ότι δήθεν έχουν καλέσει επανειλημμένως στα τηλέφωνα της Αρχής και δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή, χωρίς να αναφέρουν τον λόγο, για τον οποίο δεν εκπροσωπήθηκε η εταιρία. Κατόπιν τούτου, προβήκαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αναφερόμενη εταιρία, προκειμένου να της εκθέσουμε τα διαλαμβανόμενα στη συνάντηση και να της συστήσουμε να προβεί σε διευθέτηση του ζητήματος. Ο υπεύθυνος της εταιρίας του service, κ. (...) υποστήριξε εκ νέου ότι το πρόβλημα προκλήθηκε λόγω του ότι δεν έφτανε στο μηχάνημα επαρκής ποσότητα νερού από το δίκτυο. Σε ερώτηση για το πώς έχει γίνει από την πλευρά τους εκτίμηση του προβλήματος, αφού δεν έχουν ελέγξει το μηχάνημα, απάντησε ότι έτσι τους έχει πει ο κ. Ψ, ενώ όψιμα πρότεινε να σταλεί το μηχάνημα στην Αθήνα με έξοδα του κ. Χ, προκειμένου να ελεγχθεί από το service της εταιρίας. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 559 ΑΚ Αν ο πωλητής ή τρίτος έχει παράσχει εγγύηση για το πράγμα που πουλήθηκε, ο αγοραστής έχει, έναντι εκείνου που εγγυήθηκε, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήμιση, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από τον νόμο. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης αυτής έγκειται στη δεσμευτική διαβεβαίωση και τη συνακόλουθη ανάληψη ευθύνης ότι το πράγμα δεν θα έχει συγκεκριμένα ελαττώματα ή ότι θα διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες επί ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν ενδιαφέρει δηλαδή, εάν το ελάττωμα που προκάλεσε την κακή λειτουργία υπήρχε κατά τον χρόνο μετάβασης του κινδύνου στον αγοραστή 1. Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισάγεται ο θεσμός της υποχρεωτικής παροχής εγγύησης για τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής. Η εγγύηση αυτή δεσμεύει αυτόν που την παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο έγγραφο της εγγύησης. Στο έντυπο της εγγύησης που παραδίδεται στον αγοραστή καταναλωτή ορίζεται το περιεχόμενο της εγγύησης, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την ισχύ της, ο ενδεχόμενος τύπος που ορίζεται ότι πρέπει να τηρηθεί κ.λπ. Εν προκειμένω, η A.C.N. στην αρχική απάντησή της προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή, στην προσπάθειά της να πείσει ότι η διάρκεια της εγγύησης για το εν θέματι προϊόν είναι διαφορετική από την επικαλούμενη από τον κ. Χ, ισχυρίστηκε ότι το έντυπο της εγγύησης, που είχε ο κ. Χ στη διάθεσή του, είναι για τα μηχανήματα τύπου SPLIT UNITS και όχι για κεντρικό κλιματισμό. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω ισχυρισμός κρίνεται αβάσιμος, αφού το έντυπο της εγγύησης, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Χ, συνόδευε το εν λόγω προϊόν, καθώς βρισκόταν μέσα στη συσκευασία. Εξάλλου, η εγγύηση πρέπει να αναφέρει το προϊόν, στο οποίο αφορά, για να αποφεύγονται 1 Ι. Καράκωστας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2008, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 197 επ. 3

4 αμφισβητήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή 2. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω νόμου, Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, στο πλαίσιο της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, απευθείας στον καταναλωτή καταναλωτικά προϊόντα, υποχρεούται, με επιμέλειά του και χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, στην επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι' αυτό, συμβατικά ή από το νόμο (...). Επομένως, στην παρούσα περίπτωση, η ρήτρα που περιλαμβάνεται στους όρους και προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης, κατά την οποία Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τη συσκευή στα εργαστήρια της εταιρίας, εάν όχι επιβαρύνεται με έξοδα μετακίνησης του συνεργείου και ότι οι εργασίες επισκευής της συσκευής δίνονται δωρεάν μόνο τον πρώτο χρόνο από την αγορά της, αντιβαίνει στην ανωτέρω διάταξη του νόμου και συνεπάγεται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά του. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιο από τα δικαιώματα του καταναλωτή, ούτε να εξαρτήσει τη γέννησή του από προϋποθέσεις, που δεν προβλέπονται στο νόμο. Τέλος, δυνάμει της διάταξης της παρ. 5 εδ. γ και δ του άρθρου 5, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει πρώτα την επισκευή του προϊόντος και εφόσον ο προμηθευτής αρνείται ή καθυστερεί την επισκευή πέραν του αναγκαίου χρόνου, δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε περίπτωση δε αντικατάστασης όλου του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση ανανεώνεται αυτομάτως για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο ανταλλακτικό ή προϊόν. Εν προκειμένω, μάλιστα, ο κ. Χ ενήργησε σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 5 όρο της εγγύησης, σύμφωνα με τον οποίο, για να ισχύει η εγγύηση, θα πρέπει να γίνεται ετήσια συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, δεδομένου ότι στις προέβη στην συντήρηση όλων των αντλιών θερμότητας ο ψυκτικός κ. (...), όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 503/ απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που έχει εκδώσει. Επομένως, από όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα, την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων που τέθηκαν υπόψη μας, αλλά και από την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής μας, διαπιστώσαμε ότι η αναφερόμενη εταιρία ACN Α.Ε. με την άρνησή της να προβεί σε αντικατάσταση του συμπιεστή της αντλίας θερμότητας, για τον οποίο υπάρχει ακόμη εγγύηση σε ισχύ, προβαίνει σε παράβαση των όρων της εγγύησης, όταν μάλιστα ο καταναλωτής έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις ισχύος αυτής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Επιπρόσθετα, ο κ. Χ, προς επίρρωση των ισχυρισμών του, προσκομίζει την από τεχνική έκθεση του ψυκτικού κ. (...), ο οποίος προέβη σε έλεγχο του προϊόντος, μόλις παρουσίασε το πρόβλημα, στην οποία αναφέρει ότι η πίεση του νερού ήταν στα κανονικά επίπεδα (2BAR). Εξάλλου, η απόδειξη παράβασης των όρων της εγγύησης πρέπει να βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος επικαλείται τη μη ισχύ της εγγύησης έναντι του καταναλωτή. Η εν λόγω προμηθεύτρια εταιρία όχι μόνο δεν αποδεικνύει τα όσα επικαλείται περί μη ισχύος της εγγύησης, αλλά παρανομεί αρνούμενη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, με δικές της δαπάνες, προκειμένου να ελέγξει τη βλάβη, που έχει παρουσιαστεί στο προϊόν και υποστηρίζοντας και μάλιστα όψιμα ότι, προκειμένου να ελεγχθεί αυτό, θα πρέπει να σταλεί 2 Ελ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2008, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ

5 με δαπάνες του κ. Χ στο service της εταιρίας στην Αθήνα. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την αναφερόμενη εταιρία «ACN A.E.», να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της παρούσας και να προβεί σε αντικατάσταση του συμπιεστή της αντλίας θερμότητας, χωρίς καμία επιβάρυνση του κ. Χ, στο πλαίσιο της ισχύουσας εργοστασιακής εγγύησης. ΙΙ) Καλεί την ανωτέρω εταιρία να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας σύστασης, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν. ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» δύναται να δημοσιοποιήσει την παρούσα, ενεργώντας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 4 του ιδρυτικού του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) και να τη διαβιβάσει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις δικές της τυχόν ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 5

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ. 1230. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ. 1230. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Όλγα Αλεξίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα