ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν."

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ὑπό τῆς σπουδάστριας Ἐλευθερίας Γ. Λιόντου Ἔτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΜΑΓΙΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ

2 Ο ΓΑΜΟΣ Ὁ γάμος εἶναι τό σπουδαιότερον πράγμα γιά μιά κοπέλλα, εἶναι ὁ πιό σημαντικός σταθμός στή ζωή της γι αὐτό προσπαθεῖ νά ἑτοιμαστῇ ὅσο γίνεται καλύτερα ἀπό ψυχολογικῆς ἀλλά καί ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Βεβαίως καί στό χωριό μου δέν συμβαίνει ἡ ψυχολογική προετοιμασία τῆς κόρης τίς περισσότερες φορές νά γίνεται μέ τήν συμπαράσταση τῆς μάνας. Πολύ λίγες εἶναι οἱ μητέρες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες δέχονται νά ποῦν στίς κόρες τους ὡρισμένα ἀπό τά βασικά θέματα πού θά τίς ἀπασχολήσουν καί θά τά συζητήσουν μεταξύ τους. Κρατοῦν ὡς πρός αὐτό τό θέμα στάσιν συνήθως, ἄν ὄχι ἀρνητική πάντως ἀρκετά ἀπωθητική. Ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως ὁ κάθε γονιός προσπαθεῖ νά ἐξασφαλίσῃ τίς κόρες του ὅσο τό δυνατόν καλύτερα καί ὅσον βεβαίως τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις του. Μάστιγα ἔχει γίνει πιά αὐτός ὁ θεσμός τῆς προίκας καί στό χωριό μου. Τίς περισσότερες φορές ὁ γαμπρός πού θά βρεθῆ γιά τήν κοπέλλα τό πρῶτο πού θά ρωτήσῃ εἶναι «τί προῖκα ἔχει;». Αὐτό συμβαίνει συνήθως στίς περιπτώσεις πού ὁ γάμος γίνεται ἀπό προξενειό καί συμβαίνει συχνά νά «χαλάσουν», δηλαδή νά διαλυθοῦν ἀρραβῶνες, διότι δέν συμφώνησαν ὡς πρός τήν προῖκα ἤ γιατί, ἐνῶ τοῦ γαμπροῦ τοῦ ἔταξαν τόσα... καί στό τέλος δέν τοῦ ἔδωσαν τίποτε ἤ τοῦ ἔδωσαν ἕνα μέρος ἀπ αὐτά πού τοῦ εἶχαν τάξει. Ἡ προῖκα δέν μετρᾶται πάντοτε σέ χρήματα ἀλλά σέ κτήματα ἤ καί στά δυό μαζί. Συμβαίνει ὅμως πολλές κοπέλλες νά παντρευτοῦν χωρίς προῖκα. Ποιός ὅμως εἶναι ὁ ρόλος τῆς μάννας στήν προετοιμασία τῆς κόρης της γιά τό γάμο; Ὤ μή νομίζετε ὅτι ἡ μάνα παίζει οὐδέτερο ρόλο. Αὐτή εἶναι πού ἀπό μόνη της θά φτιάξῃ χασιές (φλοκάτες), ἀπλάδια (χονδρά μάλλινα σκεπάσματα), στρώσεις πλουμιστές κεντητές μέ τό χέρι σά χαλιά, νερομαντανίες, ἁπλές μαντανίες, νταμωτά, καραμηλωτές μέ διάφορα σχέδια, τάπετα κ.λπ. Ὅλα αὐτά θά περάσουν ἀπό τά ἀκούραστα χέρια κάθε μάννας, ἡ ὁποία ὡς πρός αὐτό δέν θέλει νά φανῇ κατώτερη ἀπό τίς ἄλλες μητέρες καί προσπαθεῖ νά φτιάξῃ ὅσο τό δυνατόν περισσότερα ἀλλά καί καλύτερα. Καί καλά ὅταν ἔχη τήν κόρη της στό σπίτι θἄχη κάποια βοήθεια, ἄν ἡ κόρη της ὅμως σπουδάζῃ τότε υποχρεωτικῶς ὅλα περνοῦν ἀπό τά χέρια τῆς

3 μητέρας. Καί στούς γάμους πού γίνονται ἀπό προξενειό ἀλλά καί στούς ἀπό ἔρωτα ἡ διαδικασία εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ προξενητής, στήν περίπτωσιν τοῦ προξενιοῦ, θά συζητήσῃ τό θέμα μέ τούς γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ ἤ μέ τά ἀδέλφια της ἤ τελοσπάντων ἐάν δέν ἔχῃ γονεῖς οὔτε ἀδέλφια, μέ τόν στενώτερον ἀπό τούς συγγενεῖς. Αὐτοί μέ τή σειρά τους κάνουν γνωστή τήν προξενειά στήν κοπέλλα καί τήν ἀφήνουν νά σκεφτῇ καλά. Κατόπιν συζητεῖται ἀπό ὅλους μαζί καί λαμβάνεται μιά ἀπόφασις ἡ ὁποῖα ἐξαρτᾶται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν κοπέλλα (στή σημερινή ἐποχή). Οἱ γονεῖς ἔχουν χρέος πρωτοῦ δώσουν μίαν ἀπάντησιν, ἐάν τό παιδί δέν εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό, νά ζητήσουν ἀπό διαφόρους πηγάς πληροφορίας γι αὐτόν. Αὐτό δέν γίνεται φυσικά ὅταν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό γιατί ὅλοι οἱ χωριανοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Κατόπιν, τόσον ὁ γαμπρός καί οἱ δικοί του, ὅσον καί οἱ δικοί τῆς νύφης ὁρίζουν ἕνα βράδυ ὅπου θά δοθῇ καί ἀπό τά δύο μέρη ὁ ἐπίσημος λόγος, δηλαδή ἡ ἀπάντησις ἡ θετική καί νά συζητηθοῦν καί τά ὑπόλοιπα (προῖκα,χωράφια κ.λπ.) ὥστε νά μποροῦν καί οἱ γονεῖς νά ἀφήνουν τά παιδιά κάπως ἐλεύθερα νά βγαίνουν μαζί καί ὅλα αὐτά βέβαια γιά νά ἀποφευχθοῦν τά κουτσομπολιά πού θά ἐξαπολύοντο ἐναντίον τους. Ἡ βραδυά αὐτή εἶναι ἀρκετά δύσκολη γιά τήν κοπέλλα διότι καλεῖται ἐνώπιον ὅλων νά δώσῃ τήν ἀπάντησίν της. Ἀκολουθεῖ ἕνα τραπέζωμα γιά τούς συμπεθέρους καί τήν ἐπομένην ἡμέρα ὁ γαμπρός παίρνει τήν νύφη μέ μιά συγγενή του ἤ της γιά νά κατεβοῦν στήν Πρέβεζα καί νά κόψουν τίς βέρες καί νά ψωνίσουν καί διάφορα ἄλλα ἀπαραίτητα τῆς νύφης, δῶρα τοῦ γαμπροῦ γιά τή νύφη (ἐσώρουχα, παπούτσια, τσάντα, φόρεμα γιά τούς ἀρραβῶνες κ.λπ.). Ἀλλά καί ἡ μάνα τῆς νύφης ἀπό τό ἄλλο μέρος εἶναι ὑποχρεωμένη νά κάνῃ δῶρον στόν γαμπρό της ἕνα χρυσό δακτυλίδι καί ὁ γαμπρός ἕνα ζευγάρι παπούτσια ἤ φόρεμα τῆς πεθερᾶς. Ἐάν ἡ μάνα ἔχει νά κάμῃ πολλούς γαμπρούς τότε ἤ κάνῃ σ ὅλους τό δῶρο αὐτό ἤ σέ κανέναν γιά νά μή μείνῃ ἕνας ἀπ αὐτούς παραπονεμένος ἀφοῦ ἕτσι συνηθίζεται νά γίνεται. Τά δακτυλίδια στούς ἀρραβῶνες τά περνάει ὁ πατέρας ἤ ὁ θεῖος ἤ τό πιό συγγενικό σεβαστό πρόσωπο πολλές φορές ἐνώπιον τοῦ ἱερέως τοῦ χωριοῦ. Ἀκολουθεῖ τρικούβερτο γλέντι πού κρατάει ὥς τίς πρωϊνές ὦρες συνήθως. Οἱ ἀρραβώνες γίνονται στό σπίτι τῆς νύφης πάντοτε. Καί στόν γάμο ἀπό συμπάθεια γίνεται τό ἴδιο.δηλαδή κάποιος ἀπό τούς δικούς τοῦ γαμπροῦ πρέπει νά ζητήσῃ τήν κοπέλλα ἀπό τόν πατέρα της.

4 Τό κλέψιμο στό χωριό μου δέν εἶναι σύνηθες ἤ μάλλον δέν συμβαίνει καθόλου. Συνήθως οἱ γονεῖς ὑποχωροῦν ἤ μέ τό καλό ἤ μέ τό κακό καί ἔτσι ἡ κοπέλλα παίρνει τόν νέο πού τῆς ἀρέσῃ ἕστω καί ἐάν κανένα ἀπό τά οἰκογενειακά πρόσωπα εἶναι μουτρωμένο καί δέν βλέπει ἀπό καλό μάτι αὐτό τό γάμο ἀλλά καί δέν ἀποκλείεται ἡ κοπέλλα νά ὑποχωρήσῃ μπροστά στή θέλησιν τῶν δικῶν της. Μεταξύ τῶν ἀρραβώνων καί τῶν γάμων συνηθίζεται νά μεσολαβῇ κάποιο διάστημα οὕτως ὥστε καί οἱ μελλόνυμφοι νά γνωρισθοῦν καλλίτερον ἀλλά καί νά προετιμασθοῦν διά τούς γάμους των. Γάμος Ἡ ἑβδομάδα τοῦ γάμου εἶναι καί ἡ πιό κουραστική. Συνηθίζεται ὁ γάμος νά γίνεται Κυριακή, τίς μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα, τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο κ.λπ.). Ἡ Τρίτη ὁρίζεται ὡς ἡμέρα ὅπου μαζεύονται μερικά κορίτσια γιά νά πλύνουν τά προικιά τῆς νύφης. Διότι τά προικιά, της σεντόνια, μαξιλάρια, δαντέλλες κ.λπ., τά περισσότερα εἶναι χειροποίητα καί ὁπωσδήποτε ὅταν τά ἕφτιαχναν, ἰδίως τά λευκά, λερώνονταν. Σήμερα βεβαίως αὐτό τό ὡραῖο ἔθιμο δέν γίνεται μ ὅλη του τήν παλαιά λαμπρότητα, διότι τά κορίτσια ἔπαψαν πλέον νά κάνουν ὅλη τήν προῖκα στό χέρι, τά παίρνουν ἕτοιμα ἤ τά στέλνουν στίς εἰδικές μηχανές καί ξεγνοιάζουν. Γι αὐτό τά λίγα πού ἔχουν γιά πλύσιμο τά πλένουν οἱ γειτόνισσες ἤ διάφορες συγγένισές της. Τήν Τετάρτη μαζεύοντε ὅλα τά κορίτσια τοῦ χωριοῦ γιά νά σιδερώσουν καί νά τακτοποιήσουν τά προικιά τῆς νύφης. Τήν Παρασκευή τριγυρίζουν δύο μικρά κορίτσια σ ὅλο τό χωριό καί καλοῦν τούς χωριανούς νά πᾶνε στό σπίτι τῆς νύφης νά δοῦνε τά προικιά τήν τάδε ὥρα. Ἔχουμε τήν συνήθεια νά ρίχνουμε τά προικιά γιά νά τά δῆ ὁ κόσμος, δηλαδή τά ἐκθέτομεν ἀνοίγοντάς τα ἐκείνη τήν ὥραν. Τήν καθωρισμένη ὥρα ὅλες οἱ κοπελλιές καί οἱ νοικοκυρές ξεκινοῦν ἀπό τά σπίτια μέ τό δῶρο ἀπαραιτήτως καί πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης, τό πατρικό. Ἐκεῖ εὔχονται «καλορίζικα νἄναι τά προικιά», «νἄναι καλά τά στέφανα» καί ἀφοῦ ἀνταποδωθοῦν οἱ εὐχές γιά τίς κοπελλιές: «καί στά δικά τους», «μ ἕνα καλό παιδί καί γιά σένα» καί «καί στῶν παιδιῶν τους» ἤ «καί στῆς κόρης τους», ὅλες οἱ κοπελλιές πιάνονται σέ κύκλο γιά νά χορέψουν μαζί μέ τούς συγγενεῖς τῆς νύφης. Ἀκολουθοῦν τά κεράσματα, ξανά εὐχές, τραγούδια τοῦ γάμου. Κατόπιν μερικές ἔμπειρες γυναῖκες τοῦ χωριοῦ ἀναλαμβάνουν νά κουβαλήσουν τά προικιά της καί νά τά ἀνοίξουν χάμω μπροστά στούς χωριανούς. Ρίχνουν πρῶτα τά χοντρά σκεπάσματα (ἀπλάδια χασιές -

5 στρώσεις) κατόπιν τά λεπτά ὑφαντά (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, μαξιλαροθῆκες, στόρια (κουρτίνες), κουρτινόξυλα, τά κεντήματα τοῦ κοριτσιοῦ, τά φορέματά της, τά κοριτσίστικα ἀλλά καί αὐτά πού ἔρραψε γιά τό γάμο της (δεύτερο καλό ταγιέρ, παλτό, μαντό κ.λπ), κατόπιν τά δῶρα τῆς νύφης πρός τούς συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ (θεῖες, θεῖους, πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς καί ἀδελφές, ἀνήψια) ἀλλά καί τά δῶρα τοῦ γαμπροῦ (κάλτσες, ὑποκάμισα, γραβάτα, ξενοκούμπια, σώβρακα καί ὅλα αὐτά σέ πολλά ζεύγη). Ἀκολουθοῦν τά δῶρα τῶν συγγενῶν καί χωριανῶν πρός τήν νύφη, τά ὁποῖα δεικνύονται καί ἀνακοινώνονται τά ὀνόματα τῶν δωρησάντων π.χ. σερβίτσιο τοῦ τσαγιοῦ ἤ τό ἐδώρισεν ἡ οἰκογένεια τάδε ἤ ἡ ἀδελφή της τῆς ἔκανε δῶρο ἕνα... κ.λπ. Σ ὅλο αὐτό τό διάστημα πού ρίχνουν τά προικιά τῆς νύφης, οἱ γυναῖκες εἶναι ἐντελῶς ἀπορροφημένες στό νά κοιτάζουν καλά ὥστε νά μή τούς ξεφύγει τίποτε καί στό τέλος νά συζητήσουν γιά τίς ἀτέλεις πού βρήκαν στά προικιά ἤ γιά τό ὅτι τά προικιά τά βρῆκαν πολύ ὡραῖα καί ἄλλες λεπτομέρειες πού δέν τούς ξεφεύγουν. Ὅπως καταλαβαίνετε ὁ γάμος εἰς τήν πατρίδα μου εἶναι πολυέξοδος διότι σύν τοῖς ἄλλοις προστίθενται εἰς τά ἔξοδα καί τά δῶρα τῶν συγγενῶν (κάλτσες καί ποδιά στή μάνα τοῦ γαμπροῦ, ὑποκάμισα, κάλτσες στά κουνάδια, κομπινεζόν στίς κουνιάδες καί κάλτσες στίς θεῖες καί στούς θεῖους) καί καλά ἅμα ἡ νύφη ἔχει λίγα κουνάδια ἀλλά ἄν τύχη σέ πολυμελῆ οἰκογένεια τότε; Ἀλλά θά μοῦ πῆτε μιά φορά παντρεύεται μέ ὅλη αὐτή τή μεγαλοπρέπεια ἡ κοπέλλα. Ἀφοῦ ρίξουν τά προικιά, ἄν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό ἔρχεται μέ τούς συγγενεῖς του μέ γέλια καί τραγούδια καί τά παίρνουν καί τά πηγαίνουν πεζῇ στό σπίτι πού θά μείνουν οἱ νιόπαντροι, οἱ ὁποῖοι κατά συνήθεια κατοικοῦν στό ἴδιο σπίτι μέ τούς γονεῖς τοῦ γαμπροῦ τά πρῶτα χρόνια ἤ μῆνες τοῦ γάμου. Μεταφέροντας τά προικιά οἱ χωριανοί τραγουδοῦνε: «Ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη μας ὡραῖα τά προικιά της ὡραῖα κι ἡ παρέα της πού κάνει τή χαρά της» ἤ «Σ αὐτό τό σπίτι ποὔρθαμε καλέ σήμερα πολλοί εἶναι μαζεμένοι σάν τί χαρά θά γίνει παντρεύεται ὁ αὐγερινός

6 καλέ σήμερα τήν πούλια παίρνει ταίρι καί τ ἄστρα συμπεθέροι». Οἱ συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ, οἱ συμπεθέροι δηλαδή, ὅταν πηγαίνουν νά πάρουν τά προικιά τῆς νύφης προσπαθοῦν χωρίς νά τούς δοῦν οἱ ἄλλοι νά κλέψουν κάτι ἀπό τά προικιά της.ὅταν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό ξένο χωριό τότε ἔρχονται τραγουδώντας πάνω σ ἕνα φορτηγό ἁμαξάκι. Ὅταν φορτώνουν τά προικιά τῆς κοπελλιᾶς καί ξεκινοῦν πλέον, ἡ μάννα τῆς νύφης ρίχνει πίσω ἀπό τό ἀμάξι νερό καί δένουν μπροστά στό ἁμάξι δύο χειρομάντηλα τά ὀποῖα εἶναι δῶρο τοῦ ἁμαξᾶ. Τό Σάββατο εἶναι ἡμέρα προετοιμασίας.οἱ οἰκογένειες τῶν μελλονύμφων σφάζουν ἀρνιά, κάνουν κοκορέτσια, ψήνουν τ ἀρνιά στή σούβλα ἤ στό φούρνο καί ἑτοιμάζουν πικάντικους μεζέδες γιά τό βραδυνό γλέντι. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ νύφη καί ὁ γαμπρός κατεβαίνουν στήν πόλη γιά νά πάρουν τό νυφικό της καί τά νυφιάτικά της παπούτσια. Τά παπούτσια τά παίρνει ὁ γαμπρός στό σπίτι του γιά νά τά στείλῃ τήν ἄλλη μέρα στό σπίτι της μέ τόν ἀδελφό του ἤ τόν στενότερο συγγενή του. Ἀφοῦ ἐπιστρέψουν στό χωριό δέν ξανταμώνονται παρά τήν ἄλλη μέρα στήν ἐκκλησία ὅπου θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης μπροστά στό κόσμο, τῆς δίνει δηλαδή ἐκείνη τήν ὑπόσχεσιν πῶς θά τήν ἀγαπᾶ πάντοτε. Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου καλοῦνται ὅλοι οἱ συγγενεῖς καί τραπεζώνονται ἀπό τούς γονεῖς τῶν μελλονύμφων καί γλεντοῦν μέ τήν ψυχήν τους. Λένε καί τραγούδια τοῦ τραπεζιοῦ οἱ γεροντότεροι πού τά ξέρουν καί πού μ αὐτόν τόν τρόπο τούς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συνεχίσουν τήν παράδοσιν ἀλλά καί νά ξαναθυμηθοῦν τά δικά τους καί σκύβει ὁ γέρος στήν γερόντισσά του καί τήν χαϊδεύει ὅλο λατρεία καί ἀγάπη. Πρῶτοι αὐτοί ἀνοίγουν τόν χορό καί πρῶτοι αὐτοί θά σηκώσουν τά ποτήρια τους γιά νά τσουγκρίσουν καί νά εὐχηθοῦν στήν ὑγειά τοῦ γαμπροῦ καί τῆς νύφης καί καλούς ἀπογόνους νἄχουν. Ἡ ἡμέρα τοῦ γάμου Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί ἡ πιό συγκινητική καί ἡ πιό ὡραῖα γιά τήν ζωή μιᾶς κοπέλλας. Χρόνια καί χρόνια περίμενε νἄρθη αὐτή ἡ μέρα καί γι αὐτήν καί νά πού ἦρθε. Πῶς νά μήν εἶναι συγκινημένη πού φεύγει ἀπό τό πατρικό της σπίτι, ἀπό τήν ζεστασιά τῆς οἰκογένειάς της, πού ἀφήνει τούς γονεῖς της καί πού γι αὐτήν τώρα ἀνοίγεται μιά νέα ζωή (πού πολλές φορές δέν εἶναι ὅλο ρόδα σπαρμένη ἀλλά καί μέ ἀγκάθια).

7 Συγκινημένη λοιπόν ἡ νύφη, συγκινημένοι καί οἱ δικοί της καί ἀπό τήν συγκίνησιν αὐτήν ἤ κλαίνε ἤ προσπαθοῦν νά κρύψουν τά δάκρυά τους γιά νά μή στεναχωρήσουν τή νυφούλα τους. Μιά λαϊκή παροιμία λέει: «γάμος χωρίς δάκρυα καί κηδεία δίχως γέλια δέν γίνεται». Ἀπό νωρίς συγκεντρώνονται οἱ κοπελλιές τοῦ χωριοῦ γιά νά στολίσουν τήν νύφη καί νά χορέψουν. Ἔρχονται ντυμένες μέ τά πιό καλά τους φορέματα γιατί ποῦ ξέρουν μπορεῖ αὐτή ἡ μέρα νά εἶναι σημαδιακή γι αὐτές. Μπορεῖ νά γνωρίσουν καί αὐτές τόν σύντροφο τῆς ζωῆς τους, τό παλικάρι τῶν ὀνείρων τους, τό βασιλόπουλο τοῦ παραμυθιοῦ. Τό νυφικό τῆς νύφης τῆς τό περνάει ἕνα ἀγόρι (ἔτσι συνηθίζεται), συγγενής της καί τήν στολίζουν ὅλες οἱ κοπελλιές, τῆς διορθώνουν τό πέπλο, τῆς περνοῦν τά γάντια, ἡ δέ μάννα κάθεται σέ μιάν ἄκρη δίπλα της καί δέχεται τίς εὐχές καί τίς ἀνταποδίδει ἀναλόγως. Φροντίζει δέ νά βρῇ τό δίχτυ γιά νά δέσῃ ἡ κόρη της τήν μέση της ὥστε νά μήν τήν πιάσουν τά μάγια πού κατά τύχην θά τῆς ἔκαμε καμιά ἄλλη κινούμενη ἀπό τήν ζήλεια. Λίγη ὥρα πρωτοῦ γίνουν τά στέφανα καί ἐνῶ στό σπίτι τῆς νύφης συνεχίζεται τό ξεφάντωμα μέ χορούς, τραγούδια, γέλια καί χαρές, ἔρχεται στό σπίτι της κάποιος συγγενής τοῦ γαμπροῦ, συνήθως ἀδελφός του καί φέρνει τά νυφικά της παπούτσια. Τῆς τά φορεῖ ἀφοῦ τά ἀργυρώση πρῶτα ρίχνοντας μέσα ἕνα δεκάρικο ἤ εἰκοσάρικο ἀναλόγως καί ἀφοῦ τῆς εὐχηθῆ «καλορίζικα» καί νά «ζήσουν εὐτυχισμένοι». Κερνοῦν τόν συμπέθερο ἕνα οὖζο, τόν βάζουν νά χορέψῃ καί κανένα τσάμικο. Ἐν τῷ μεταξύ ὅλα τά κορίτσια γράφουν τά ὀνόματά τους κάτω ἀπό τά νυφιάτικα παπούτσια γιά νά δοῦν μετά τόν γάμο ποιανῆς τό ὄνομα ἔχει σβυσθῆ ὁπότε ἡ κάθε μιά ἐλπίζει ὅτι θά παντρευτῆ σύντομα. Ὅταν λοιπόν τελειώσῃ τό στόλισμα τῆς νύφης αὐτή βγαίνει ἔξω στήν αὐλή ἤ στό ἄλλο δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ της καί σέρνει πρώτη τόν χορό ἐνῶ τά ἄλλα κορίτσια παραμερίζουν γιά νά δώσουν τήν πρώτη θέσιν στή νύφη. Ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα γιά τά στέφανα ἡ νύφη χαιρετᾷ τούς δικούς της, πατέρα, μητέρα, ἀδελφές καί ἀδέλφια, κατόπιν βγαίνει ἀπό τό σπίτι καί κάνει τρεῖς μετάνοιες ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της τοῦ πατρικοῦ. Κατόπιν τήν παίρνει ὁ πατέρας ἀπό τό ἕνα χέρι καί ἡ μητέρα της ἀπό τό ᾰλλο καί τήν πᾶνε παρακάτω, ἀκολουθοῦν οἱ συγγενεῖς καί οἱ ἄλλοι χωριανοί τραγουδῶντας διάφορα τραγούδια ὅπως τό: «Ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη μας, ὡραῖα τά προικιά της

8 ὡραῖα κι ἡ παρέα της πού κάνει τήν χαρά της» ἤ τό «Βιολέττα μ ἀνθισμένη (τρίς), βιολέττα μ ἀνθισμένη μέ φύλλα πράσινα» ἤ διάφορα σατιρικά, ὅπως τό τραγούδι τοῦ «μπάρμπα-γιάννη τοῦ Κανατᾶ» ἐπίσης τό «Ἀπό τήν πόρτα σου περνῶ ὡραῖα Αἰγιώτισσα ὡραῖα Καμαρνιώτισσα κι ἀπό τήν γειτονιά σου κόρη μέ τίς ἐλιές καί μέ τά μαῦρα μάτια τί ἔχεις κι ὅλο κλαῖς». Πιό κάτω ἀπό τό σπίτι ἀναλαμβάνουν νά συνοδεύσουν τήν νύφη τ ἀδέλφια της, τά ξαδέλφια της καί γενικά ὅλοι οἱ στενοί συγγενεῖς ἀπό λίγο ὁ καθένας μέχρι νά φτάσουν εἰς τήν ἐκκλησία ὅπου πάλι οἱ γονεῖς τῆς νύφης θά τήν ὁδηγήσουν στόν γαμπρό καί θά τοῦ τήν παραδώσουν. Ὁ γαμπρός θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης του, συνήθως στό μέτωπο, θά τήν πιάσῃ ἀγκαζέ καί θά μποῦν στήν ἐκκλησία. Ἐν τῷ μεταξύ, λίγο πρίν ἀρχίσῃ τό μυστήριο οἱ κοπέλλες παίρνουν κουφέτα ἀπό τά στέφανα καί τά βάζουν μέσα στίς τσέπες τοῦ γαμπροῦ ἤ πάνω στό βέλος τῆς νύφης γιά νά τά πάρουν μετά τό πέρας τοῦ μυστηρίου καί νά τά βάλλουν κάτω ἀπό τά μαξιλάρια τους, ὁπότε τό πρωΐ πού θά ξυπνήσουν θά λέγουν ἡ μία στήν ἄλλη: «τί εἶδες;» «ἄ ἐγώ εἶδα στόν ὕπνο μου τό τάδε παιδί, ἄρα αὐτόν θά παντρευτῶ» ἤ «ἐγώ στόν ὕπνο μου ᾰκουσα τό ὄνομα αὐτό, ἄρα ὁ ἄντρας πού θά παντρευτῶ θά λέγεται ἔτσι» καί ἄλλα παρόμοια κοριτσίστικα σχέδια. Ἀρχίζει ἡ λειτουργία, ἔρχεται ἡ ὥρα πού ὁ κουμπάρος ἀλλάζει τίς βέρες καί πίνει ἀπό τό ἴδιο ποτήρι καί τό κρασί πού μένει ἀπό τούς νεονύμφους. Λίγο πρωτοῦ χορέψουν τόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κουμπάρος στεραιώνει τό στεφανοσκέπασμα στήν πλάτη τοῦ γαμπροῦ και τῆς νύφης. Τό στεφανοσκέπασμα εἶναι πολύ ὡραῖο ὕφασμα πού θά ράψῃ ἀργότερα ἡ νύφη. Στόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κόσμος τούς ρίχνει ρύζι, κουφέτα καί τότε εἶναι πού ὁ παπᾶς σταματάει τήν λειτουργία καί φωνάζει γιά τά κουφέτα πού τρώει στό κεφάλι.

9 Ὅταν ὁ ψάλτης διαβάζῃ τόν Ἀπόστολο καί φθάνῃ στό σημεῖο πού λέει «καί ἡ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα», τότε συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο καί παρερμηνευόμενο: ἡ γυναῖκα ἤ ὁ ἄνδρας πατᾶ ὁ ἕνας τό πόδι τοῦ ἄλλου ἀλλά ὅποιος προλάβῃ. Ἀφοῦ τελειώση ἡ τελετή χαιρετοῦν τούς νεονύμφους ὁ πατέρας, ἡ μητέρα τῆς νύφης καί τοῦ γαμπροῦ, τ ἀδέλφια, κατόπιν οἱ συγγενεῖς καί ἀκολουθοῦν οἱ χωριανοί καί οἱ συμπεθέροι. Κατόπιν ὅλοι οἱ χωριανοί παίρνουν τό ζεύγος καί μέ χαρές καί μέ τραγούδια τό πᾶνε στό σπίτι ὅπου θά μείνῃ, δηλαδή στά πεθερικά τῆς νύφης. Ἡ πεθερά τρέχει πιό γρήγορα, ἐτοιμάζει ἕνα πιάτο φερφερένιο (πορσελάνινο) μέ μύγδαλα, ρύζι, κουφέτα καί λεπτά (πενηνταράκια καί δραχμές) καί ὅταν φθάσῃ ἡ νύφη καί ἡ συνοδεία της, ἡ πεθερά βγαίνει παρά ἔξω γιά νά τους ὑποδεχθῇ, σκορπά γύρω της τό περιεχόμενο τοῦ πιάτου καί σπάζει τό πιάτο μπροστά στά πόδια τῆς νύφης καί τοῦ γαμπροῦ. Τούς εὔχεται καί πάλι καί μετά κερνά τήν νύφη (δακτυλίδι ἤ μενταγιόν ἤ ρολόι ἤ σταυρό), αὐτή καί ὁ πεθερός καί οἱ κουνιάδες καί οἱ κουνιάδοι καί οἱ στενώτεροι συγγενεῖς. Ὁ γαμπρός, μετά, περνάει πρῶτος τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του, ἀκολουθεῖ ἡ νύφη, ἡ ὁποῖα ὅταν φθάσῃ ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τήν πόρτα κάνει ἕνα μικρό πήδημα μέ τήν βοήθεια τοῦ γαμπροῦ καί μπαίνει μέσα στό σπίτι. Ἀκολουθοῦν πάλι εὐχές τῶν χωριανῶν, κεράσματα καί τέλος, ἀφοῦ φύγουν ὅλοι οἱ μή συγγενεῖς, μένουν οἱ στενώτεροι ἀλλά καί ἕνας ἤ τρεῖς ἤ πέντε συγγενεῖς τῆς νύφης, ὅπου γλεντοῦν ὡς τό πρωΐ καί φυσικά μαζί τους ὁ κουμπάρος καί ἡ κουμπάρα. Τώρα συνηθίζεται καμιά φορά οἱ νεόνυμφοι νά φεύγουν γιά τό γαμήλιο ταξεῖδι ἀφοῦ ξεκουραστοῦν λίγο ἀλλά αὐτό γίνεται σέ σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως οἱ νεόνυμφοι ξημερώνονται καί αὐτοί γλεντώντας. Ἡ νύφη ἀφοῦ χαρῇ τό νυφικό της, λίγο πρωτοῦ τό δείπνο τό βγάζει καί φορεῖ τό δεύτερο φουστάνι, δηλαδή τό πιό καλό της φόρεμα πού τὄραψε εἰδικῶς γι αὐτή τή βραδιά. Στίς ἑπτά ἡμέρες, δηλαδή τήν Κυριακή τήν ἐπομένη τοῦ γάμου, ἡ νύφη πάει στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ τοῦ ἀντρός της ἐνῶ στίς δεκαπέντε ἡμέρες πάει στή μάνα της καί στήν ἐκκλησιά τοῦ χωριοῦ της.

10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ Τά τραγούδια αὐτά τά λένε οἱ γεροντότεροι στήν ἡλικία μόλις καθήσουν στό τραπέζι μετά τό γλέντι ἤ κατά τή διάρκεια τούτου. Εἶναι τραγούδια ἀργόσυρτα καί πολύ μελωδικά. Εἶναι τό δέσιμο τῆς παλιᾶς καί τῆς καινούργιας γενιᾶς καί πολύ εὑχαριστεῖται ὁ καλεσμένος εἰς τό νά τ ἀκούῃ. 1. Σέ τούτη τήν τάβλα ποὔμαστε σέ τοῦτο το τραπέζι τόν Ἄγγελο φιλεύουμε καί τόν Χριστό κερνᾶμε καί τήν Παρθένα Δέσποινα τήν διπλοπροσκυνᾶμε νά μᾶς χαρίσῃ τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου ν ἀνοίξω τόν Παράδεισο νά μποῦ(ἔμπω) νά σεργιανίσω νά ἰδοῦ(ἰδῶ) τούς νιούς πού κάθονται τίς νιές πού καμαρώνουν. 2. (Παντινάδα Ἠπειρώτικη) Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια, τώρα οἱ πέρδικες καλέ, τώρα οἱ πέρδικες, τώρα οἱ πέρδικες συχνά λαλοῦν και λένε, ξύπνα ἀφέντη μ καλέ, ξύπνα ἀφέντη μ, ξύπνα ἀφέντη μου, ξύπνα καί πάει γιόμα, ξύπνα ἀγκάλιασε, καλέ, ξύπνα, ξύπνα, ἀγκάλιασε δυό μάτια λιγωμένα, κι ἄσπρονε λιμό(λαιμό), κορμί κυπαρισσένιο, ξύπνα ἀφέντη καλέ, ξύπνα ἀφέντη μου. 3. Ἐσεῖς πουλιά τοῦ κάμπου (δίς) καί τῆς Ρούμελης, δόλια ἡ μάννα, μωρέ καί τῆς Ρούμελης. Αὐτοῦ ψηλά ποῦ πᾶτε (δίς) γράμμα καί γραφή, δόλια ἡ μάννα, μωρέ γράμμα καί γραφή. Νά δῶστε στήn καλή μο (μου) (δίς) καί στή μάννα μου, δόλια ἡ μάννα, μωρέ καί στή μάννα μου.

11 Νά πῆτε στή καλή μου (δίς) νά μή μέ καρτερῆ, δόλια ἡ μάννα, ὡρέ νά μή μέ καρτερῆ. (Τά τραγούδια αὐτά μοῦ τά τραγούδησε ἡ θεῖα μου Ἑλένη Δασκάλα, ἀγράμματος)

12 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ 1. Τ Ἁϊ-Γιωργιοῦ νά φέξη (ὅταν θά ἀργήση νά γίνῃ κάτι). 2. Τ Ἁϊ-Λιός γυρίζει ὁ καιρός ἀλλοιῶς (Τήν παροιμία αὐτή ἀκοῦς κυρίως ἀπό ἡλικιωμένους γιατί πιστεύουν ὅτι μετά τήν ἑορτήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ γυρίζει ὁ καιρός, ἀλλάζει δηλαδή). 3. Τόν Αὔγουστο ποὖναι παχειές οἱ μυῖγες (ὅταν δέν πρόκειται νά γίνει κάποια δουλειά). 4. Ὑπαπαντή καλοβρεγμένη, ἡ κοφίνα γιομισμένη (γιά τά σπαρτά). 5. Μάρτης εἶναι χάδια κάνει, πότε κλαίει πότε γελάει. 6. Ξύλα φύλα (φύλαξε) γιά τόν Μάρτη νά μήν κάψης τά παλούκια. 7. Κι ὁ φτωχός ὁ Φίλλιπας στό χωράφι του ἀπόκρεψε (ἡ φτώχεια ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπο ακόμη καί νά ἀποκρέψη στό χωράφι του). 8. Σταλαγματιά-σταλαγματιά γεμίζει ἡ στάμνα ἡ πλατειά (τοῦτο λέγεται εἰς περίπτωσιν προτροπῆς πρός οἰκονομίαν). 9. Ὁ καλός ὁ καβαλάρης ξέρει κι ἄλλο μονοπάτι (λέγεται εἰς περίπτωσιν δευτέρας λύσεως ἑνός ζητήματος). 10. Αὔγουστε καλέ μου μῆνα νἄσουν δυό φορές τό χρόνο.

13 ΒΑΣΚΑΝΙΑ Συμβαίνει πολλάκις τά μωρά νά μή τρῶνε, ἐπίσης νά μήν ἔχουν ὄρεξη, νά γκρινιάζουν κ.λπ. Τότε οἱ μητέρες γιά καλό καί γιά κακό παίρνουν ἕνα ποτηράκι μέ νερό καί τρέχουν στίς γυναῖκες πού ξέρουν νά ξεματιάζουν. Καί νά πῶς ἐνήργησε μία γιά νά ξεματιάσῃ ἕνα μωρό: Πῆρε ἕνα πηρούνι καί μ αὐτό πῆρε μερικά κάρβουνα ἀπό τή φωτιά καί τά ἔρριξε μέσα στό ποτήρι μέ τό νερό βάζοντας μέ τό νοῦ της ἕνα ὄνομα καί σιγοψυθυρίζοντας μερικά λόγια πού δέν τά καταλαβαίναμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι καί πού δέν θέλησε νά μᾶς τά πῇ, γιατί λέει δέν πιάνονται τά ξόρκια ἄν μᾶς τά ἔλεγε. Αὐτό τό ἔκανε πολλές φορές κατά τόν ἴδιο τρόπο. Στό τέλος ἔβγαλε τό συμπέρασμα ὅτι τό παιδί ἦταν ματιασμένο ἀπό κάποια γυναῖκα διότι, ὅπως μᾶς ἐξήγησε, τά κάρβουνα πού ἔρριξε στό ποτήρι τσιτσιρίζουν πολύ καί ἔφτασαν στόν πυθμένα τοῦ ποτηριοῦ. Μέ τό πηρούνι πάνω στό ὁποῖο ἔχει κάρβουνα, πρωτοῦ τά ρίξει στό ποτήρι, κάνει ἕνα σταυρό. Γιά νά ξεματιαστῇ τό μωρό, τό ραντίζει τρεῖς φορές μέ τό νερό αὐτό καί τοῦ δίνει νά πιῆ καί ἁπό τίς τέσσερις μεριές τοῦ χείλους τοῦ ποτηριοῦ, λέγοντας: «Μέ γειά σου μέ χαρά σου». Ματιάζονται ὄχι μόνον τά μικρά ἀλλά καί μεγάλοι ἄνθρωποι καί ἰδίως ἐκείνοι οἱ πολύ ὄμορφοι ἀλλά καί ζῶα (πρόβατα, ἀγελάδες, γατιά, σκυλιά). Ματιάζουν οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν γαλανά μάτια καί οἱ ὁποῖοι ζηλεύουν πολύ κάτι πού δέν ἔχουν.αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις πού ἐπικρατεῖ στό χωριό μου. Γιά νά μή τούς πιάνῃ τό μάτι, ἰδίως τά μικρά, τούς βάζουν ἐπάνω τους (στό μεσοφόρι) οἱ μαμάδες ἕνα φυλαχτό ἀπό λιβάνι θαυματουργῆς ἐκκλησίας (Τηνιακό). Ξόρκια πρός ἀποτροπήν βασκανίας ξέρουν οἱ μεγάλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες δέν τά λένε ὅπου - ὅπου, ἀλλά τά μεταβιβάζουν συνήθως, ὅταν καταλαβαίνουν ὅτι πλησιάζει τό τέλος τους. Ἄλλως τά ξόρκια πιάνονται καλύτερον ὅταν μεταβιβάζονται τήν Μ.Πέμπτη καί σέ ὥριμες γυναῖκες. Συνήθως μεταβιβάζονται ἀπό τή μάννα στήν κόρη ἤ τήν νύφη κ.ο.κ.

14 ΜΑΓΙΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ Πιστεύεται καί σήμερα στήν πατρίδα μου ὅτι μερικοί ᾰνθρωποι ἔχουν τήν ἰκανότητα νά κάνουν μάγια σέ ἀνθρώπους πού δέν τούς ἀγαπᾶνε καί ὡς ἐκ τούτου θέλουν τό κακό τους. Ἡ γιαγιά μου μοῦ διηγήθηκε ὅτι στόν ἄντρα της, ὁ ὁποῖος ἦταν νεώτατος καί εἶχαν πολύ λίγα χρόνια παντρεμένοι καί ὑγιής συγχρόνως, πέθανε ἐπειδή τόν εἶχαν δέσει μέ μάγια καί ὅπου κι ἄν πῆγε αὐτό τοῦ λέγανε καί καμιά δέν μπόρεσε νά τοῦ τά λύσῃ. Ἡ γιαγιά μου λέγεται Δράκου Παναγιώτα εἶναι περίπου 100 χρονῶν καί δύο φορές παντρεμένη. Ὁ πρῶτος ᾰντρας της - Ἀντρέας - πέθανε ἀπό μάγια κατά τά λεγόμενα τῆς γιαγιάς, ὄχι μόνο τώρα σέ μένα καί σ αὐτή τήν ἡλικία ἀλλά κι ὅταν ἦταν νεώτερη τά ῐδια εἶχε πῇ καί στή μάνα μου (κόρη της). Ὁ δεμένος μέ μάγια εἶναι σά νά πάσχῃ ἀπό βαρειά, ἀνίατη ἀρρώστια καί κατά τά λεγόμενα λιώνει ζωντανός. Ἄλλοι πάλι ἀντιδροῦν ἀλλιῶς, δέν ἔχουν ὄρεξη γιά φαγητό καί γενικά δέν μετέχουν στίς χαρές τῆς ζωῆς καί τελικά ἄν δέν κατορθώσῃ νά τούς λύσῃ κανείς τά μάγια (κέντρο λύσεως τῶν μαγίων εἶναι ἡ Ἄρτα), πεθαίνει. Τά μάγια δένουν χρησιμοποιοῦντες ὡρισμένα ἐξαρτήματος, ὅπως σαπούνι πράσινο, ψαλίδι, μιά τοῦφα μαλλιῶν τοῦ μέλλοντος νά δεθῆ, ἕνα κομμάτι ἀπό τά ἐσώρουχά του καί ποιός ξέρει τί ἄλλο χρησιμοποιοῦν. Γινόνταν κάποτε τά μάγια πολύ συχνά ἰδίως ἀπό τίς κοπελλιές πού ἐβλεπαν ὅτι ἔχαναν τόν ἀγαπημένο τους ἐξαιτίας μιᾶς ἄλλης. Ἔδεναν λοιπόν οἱ μανάδες τῶν κοπελλιῶν τήν ἄλλην ἤ τόν ἀγαπημένον ἀντιστοίχως, γιά νά τόν κρατήσουν κοντά τους. Σήμερον τοιούτου εἶδους ἐνέργειες δέν εἶναι γνωσταί ἀλλά τίς ξέρουμε ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τίς διηγοῦνται οἱ γέροι καί ἡλικιωμένες πού στόν καιρό τους ἦσαν πολύ συχναί:

15 ΜΑΝΤΙΚΗ 1) Στίς 24 Ἰουνίου τ Ἁϊ-Γιαννιοῦ τοῦ Ριγανᾶ, ὅπως λέμε στό χωριό μου, οἱ κοπελλιές τοῦ χωριοῦ μου γιά νά μάθουν σέ πόσα χρόνια θά παντρευτοῦν κάνουν τό ἐξῆς: Δένουν μιά βέρα μέ μιά τρίχα τῆς κεφαλῆς τους καί ἀφοῦ σταυρώσουν μ αὐτή τή βέρα τό ποτήρι στό ὁποῖο ἔχουν ρίξει νερό τόσο, ὥστε τό ποτήρι νά μή γεμίσῃ, λέγοντας μερικά λόγια, κρατᾶνε μέ τό ἀκίνητο χέρι τή βέρα και λένε: «Ἁϊ- Γιάννη Ριγανᾶ δεῖξε μου τήν τύχη μ μέσα στό ποτήρι». Ἡ βέρα ἀρχίζει νά κουνιέται καί λέγουν ὅτι ὅσες φορές θά χτυπήσῃ στά τοιχώματα τοῦ ποτηριοῦ σέ τόσα χρόνια θά παντρευτοῦν. 2) Τήν ἴδια μέρα γίνεται ἕνα ἄλλο ἀπό τίς κοπελλιές τοῦ χωριοῦ μου, μέ σκοπό τοῦτη τή φορά νά δοῦν τί τούς ἐπιφυλάσσει τό μέλλον (ποιόν θά παντρευτοῦν, τί ἐργασία θά κάνῃ κ.λπ.). Καί ὅλα τά σχετικά μέ τό μέλλον τους τά βλέπουν μέσα στό πηγάδι ὡς ἐξῆς: Τό καταμεσήμερο τῆς 24ης Ἰουνίου δύο-δύο, τρεῖς-τρεῖς ἤ καί περισσότερες κοπέλλες πηγαίναν στό πηγάδι κοντινοῦ τους σπιτιοῦ. Κάθε μία πού θά κοιτάξη μέσα στό πηγάδι γιά νά δῇ τήν τύχη της ρίχνει στήν κεφαλή της ἕνα σκέπασμα (μικρό χαλάκι ἤ ἕνα μεγάλο κομμάτι πανί) καί στό χέρι της κρατάει ἕναν καθρέπτη ὑπό τέτοιαν γωνία ὥστε αἱ ἀντανακλώμεναι ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου νά προσπίπτουν ἐπί τοῦ ὕδατος τοῦ πηγαδιοῦ. Ἐάν ἡ κοπέλλα καθήση ἀρκετήν ὥραν εἰς αὐτήν τήν στάσιν λέγουν ὅτι εἶναι πιθανόν νά ἰδῇ τά μέλλοντα νά τῆς συμβοῦν. Βέβαίως ἀπαραίτητον εἶναι καί ἐδῶ, ὅπως ἡ κοπέλλα ψιθυρίσῃ τά ἀπαιτούμενα λόγια. «Ἁϊ-Γιάννη Λαμπαδάρη ποὖχεις τοῦ Θεοῦ τήν χάρη κι ἔσχισες τῆς γῆς θεμέλια καί τά δώδεκα εὐαγγέλια. Δείξε μου καί ἐμέ τήν τύχη μέσα στό πηγάδι». Ἡ ἐξαδέλφη μου Κλεονίκη Λιόντου μοῦ διηγεῖτο, ὅτι ὅταν ἦτο ἀκόμη κοπέλλα εἶχε δῇ τό σύζυγο της μέσα στό πηγάδι, χωρίς κἄν νά τόν ἔχῃ στό μυαλό της. Σημειωτέον ὅτι ὁ γάμος ἔγινε ἀπό προξενειό καί ὄχι ἀπό ἔρωτα. 3)Γιά τόν ἴδιο πάντοτε λόγο, δηλαδή ποιός θά εἶναι ὁ μέλλοντας σύζυγός τους ἔστω καί μέ ἐνδεικτικά καί ὄχι φανερά σημεῖα, τήν παραμονήν τῶν

16 Ἁγίων Θεοδώρων παίρνουν κόλυβα καί τά τοποθετοῦν κάτω ἀπό τά μαξιλάρια τους λέγοντας τρεῖς φορές: «Ἅγιε Θόδωρε καλέ μου καί καλέ θαυματουργέ μου αὐτοῦ στήν ἔρημο ποῦ πᾶς καί τίς τύχες συναντᾶς. Ἄν δῇς καί τήν δική μου πές της νά ρθῆ μαζί μου. Ἄν τήν ἰδῇς νά κάθεται πές της νά σηκωθῇ. Ἄν τήν ἰδῇς νά στέκεται πές της νἄρθῃ νά μέ βρῇ. Ἔσπειρα σπυρί σιτάρι καί κλωνί μαργαριτάρι κι ὅποιος εἶναι ἄξιος ἄς ἔρθῃ ἀπόψε νά μέ πάρῃ» Καλόν εἶναι τά κόλυβα νά τά βάλῃ κάποιος κάτω ἀπό τό μαξιλάρι σου χωρίς νά ξέρεις ἐσύ τίποτε. 4) Μοναδική ἀγωνία τῶν κοριτσιῶν στό χωριό ὁ γάμος. Ἄραγε θά παντρευτοῦν; Ποιόν θά πάρουν; Ποιός ξέρει; Ἀλλά ποῦ ξέρεις καμιά φορά μπορεῖ νά τό μάθῃς μέ ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἀναφέραμε ἤ μέ μιά ἄλλη πού γίνεται τήν Καθαρά Δευτέρα. Ἀπό τό πρωΐ τῆς ἡμέρας αὐτῆς οἱ κοπελλιές νηστεύουν, δέν τρῶνε τίποτε οὔτε νερό δέν πίνουν, γιά νά φᾶνε τό βράδυ τήν ἁλμυροκουλούρα τους. Κατασκευάζεται δέ ἡ ἁλμυροκουλούρα ἀπό ἀλεύρι μέ πολύ ἁλάτι καί ζυμωμένη μέ λίγο νερό. Εἶναι κοινή κουλούρα ψημένη, μόνο πού εἶναι πολύ ἁλμυρή. Τήν τρῶνε λοιπόν οἱ κοπελλιές λίγο πρωτοῦ πέσουν νά κοιμηθοῦν καί ὅποιος τό βράδυ ἔλθῃ νά τούς φέρῃ νερό γιά νά ξεδιψάσουν αὐτός θά εἶναι ὁ καλός τους. 5) Τήν Μ. Παρασκευή, ἀφοῦ ψαλλοῦν τά ἐγκώμια, κορίτσια καί ἀγόρια τρέχουν στόν Ἐπιτάφιο καί παίρνουν λίγα λουλούδια, τά ὁποῖα θά κρύψουν, ἐνῶ τόν στόλιζαν, γιά νά τά βάλλουν τό βράδυ στό προσκέφαλό τους καί νά δοῦν τόν καλό τους ἤ τήν καλή τους. Ἄλλαι μαντικαί ἐνέργειαι καί Δοξασίαι

17 1. Ἡ νύφη, προτοῦ πάει στήν ἐκκλησία ζώνῃ στή μέση της ἕνα δίχτυ ψαράδικο καί βάζει στό στήθος της ἕνα ψαλιδάκι, γιά νά μήν τήν πιάσουν τά μάγια πού κάποια θά ἤθελε νά κάμῃ, ἴσως κάποια ἀντίζηλός της. 2. Ὅταν κάποια ἀρρώστεια πέσῃ σ ἕνα κοπάδι ἀπό πρόβατα ἤ ἄλλα ζῶα, τότε οἱ χωριανοί μου καλοῦν τόν παπᾶ γιά νά τά διαβάσῃ ἤ τά ραντίζουν μέ ἁγιασμένο νερό ἀπό τά Φῶτα (Θεοφάνεια) πού τό φυλάνε μέσα σέ ἕνα μπουκάλι. 3. Ὅταν κάποιος εἶναι ἄρρωστος πολλές φορές τόν πᾶνε σέ κάποια ἐκκλησία, π.χ. στό χωριό μας τόν πᾶνε στόν Ἅγιο Ἰωάννη ἤ στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Κέρκυρας. Ἐκεῖ διανυκτερεύει ὁ ἄρρωστος μέ τούς δικούς του κάνοντας ὁλονύκτια λειτουργία ἤ κοιμοῦνται μέσα στήν ἐκκλησία μιά-δυό βραδιές ἀναλόγως. Συνηθέστεραι περιπτώσεις εἶναι οἱ θεωρούμενοι ὡς δαιμονισμένοι. 4. Τά βράδια οἱ χωριανοί μου τὄχουν σέ κακό νά δώσουν αὐγά ή φωτιά. Δέν τό θεωροῦν καλό δηλαδή νά ἔρθῃ κάποιος καί νά τούς ζητήσῃ ἀλεύρι ἤ αὐγά καί ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη τά δίδουν ἀλλά καλλυμένα. 5. Ὅταν πετάξῃ τό κοράκι (κόραξ) ἀπάνω ἀπό σπίτι, μέσα στό ὁποῖο κάποιος εἶναι ἄρρωστος καί διευθυνθῆ πρός τό νεκροταφεῖον τότε λέγουν ὅτι ὁ ἄρρωστος θά πεθάνῃ. 6. Τό ἴδιο πιστεύεται, ὅταν λαλήσει ἡ κουκουβάγια ἔξω ἀπό τό σπίτι. 7. Ἐάν τινάξῃ ἡ κόττα τά φτερά της μέσα στό σπίτι λέμε ὅτι θά ἔλθῃ κάποιος μουσαφίρης. 8. Ἐάν λαλήσῃ ἡ καρακάξα ἔξω ἀπό ἕνα σπίτι λέμε ὅτι θά ἔλθῃ γράμμα ἀπό κάποιον ξενητεμένο. 9. Ὅταν νίβονται οἱ γάτες λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. Ἐάν εἶναι ἄστατος ὁ καιρός, τότε ἀπό τόν προσανατολισμό πού θά ἔχῃ ἡ γάτα ἐκείνη τή στιγμή καταλαβαίνουμε τί καιρό θά κάνῃ, π.χ. ὅταν ἡ γάτα εἶναι ἐστραμμένη πρός βοράν λέγομεν ὅτι θά ἔχωμεν χιονιᾶ, ἐνῶ ὅταν εἶναι ἐστραμμένη πρός τή Δύση θά ἔχωμεν χαλάζι. 10. Ὅταν τσιμποῦν οἱ μυῖγες πολύ τότε λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. 11 Ὅταν τό φεγγάρι εἶναι κόκκινο τότε λέμε ὅτι θά βρέξῃ. 12. Ὅταν καίῃ πολύ ὁ ἤλιος τόν χειμῶνα τότε λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. 13. Ὅταν φεύγῃ κάποιος μουσαφίρης ἤ κάποιος ἐκ τῆς οἰκογενείας γιά ταξεῖδι δέν πρέπει ἡ νοικοκυρά νά σκουπίσῃ ἀμέσως τό σπίτι γιά «νά μήν τόν πάρῃ μέ τά σκουπίδια», ὅπως λέμε χαρακτηριστικά στό χωριό μου. 14. Ὅταν σέ κτυπήσῃ κάποιος μέ τήν σκούπα ἀμέσως ὁ ἄλλος πατάει τήν σκούπα γιατί πιστεύει ὅτι δέν θά ψηλώσῃ.

18 15. Τό αὐτό πιστεύεται καί ὅταν σέ δρασκελίσῃ κάποιος. Γιά νά σοῦ φύγῃ ἡ ἰδέα αὐτή πρέπει νά ξαναπεράσῃ ἀπό πάνω σου καί ἀπό τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. 16. Ὅταν ὁ παπᾶς πηγαίνῃ νά μεταλάβῃ κάποιον ἐτοιμοθάνατο, τότε ὅποιος τόν συναντήσῃ στόν δρόμο του δέν πρέπει νά τοῦ μιλήσῃ γιά νά μήν τοῦ βγῇ σέ κακό. 17. Τό θεωροῦμε κακό ὅταν ταφῇ ὁ νεκρός ἡλιοβασίλεμα ἤ ἐνῶ ἔχῃ πέσει τό σκοτάδι. Πιστεύεται ὅτι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά πεθάνῃ καί ἄλλος ἐκ τοῦ χωριοῦ. 18. Ὁ παπᾶς δέν πρέπει νά κοιτάξῃ πίσω ἐνῶ προπορεύεται τοῦ νεκροῦ, ὁδηγουμένου εἰς τήν τελευταίαν κατοικίαν του. 19. Δέν εἶναι καλό νά πιῶμεν νερό τό ὀποῖον ἐφυλάχθη μέσα στά σκαμνιά, ἀπό τή στιγμή πού θά βγάλλουν τόν πεθάμένο ἀπό τό σπίτι μέχρι πού θά τελειώσῃ ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία. 20. Ὅταν γυρίζουν ἀπό τήν ταφήν κάποιου νεκροῦ πλένουν τά χέρια τους οἱ γυναῖκες καί ρίχνουν νερό πίσω τους, γιά νά φύγῃ τό κακό ἀπό πάνω τους. 21. Κανείς ἀπό τό σπίτι (οἱκογένεια) τοῦ νεκροῦ δέν πιάνῃ βελόνι γιά νά ράψῃ, οὔτε τσαπί γιά νά σκαλίσῃ ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντικείμενο μυτερό, τουλάχιστον τίς πρῶτες μέρες μέχρι τίς 9 (ἐννιαήμερα) γιατί πιστεύεται ὅτι κατ αὐτόν τόν τρόπον βγαίνουν τά μάτια τοῦ νεκροῦ. 22. Στόν νεκρό βάζουν στό χέρι του χρήματα (νομίσματα) γιά νά δώσῃ στόν Χάρο καί νά τόν περάσῃ στήν Ἀχερουσία λίμνη καί ἀπό αὐτήν στόν κάτω κόσμο, ὅπως πιστεύεται. 23. Τά πλυμένα ροῦχα, ἰδίως τῆς λεχῶνας καί τοῦ μωροῦ, δέν πρέπει νά μένουν τήν νύχτα ἔξω γιά νά στεγνώσουν. 24. Ὅταν τό μωρό μπουσουλάει μέσα στό σπίτι, ἡ μητέρα του τοῦ λέει: «πᾶς ἤ ἔρχεσαι (π.χ.) Κωστάκη» καί ἐκεῖνο ἀπαντάει ἀναλόγως. Ἐάν πῇ ἔρχομαι ἡ μητέρα βγάζει τό συμπέρασμα ὅτι κάποιος μουσαφίρης θά ἔλθῃ στό σπίτι τους. 25. Ἐάν ἡ παντρεμένη χάσῃ τήν βέρα της, αὐτό θεωρεῖται κακό σημάδι γιά τόν γάμο της.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

25 / 30 ( ( ) , 6.

25 / 30 ( ( )    ,    6. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λαϊκή παράδοση είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατάει τους λαούς σφιχτά δεµένους µεταξύ τους µε κοινές εκδηλώσεις, ήθη και έθιµα. Μια τέτοια εκδήλωση είναι το µυστήριο του γάµου στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας:

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας: Διάλεκτοι/Ιδιώματα Εργασια: Θα πρέπει να επιλέξετε ένα άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών που να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή ιδίωμα της ελληνικής γλώσσας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με βάση τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Ο ΠΑΛΗΟΣ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Φίλε αναγνώστη, στη Μάρπησσα της Πάρου, που είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60

Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60 Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60 Ο γάµος στο χωριό στις δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν ένα σηµαντικό γεγονός το οποίο το ζούσαν έντονα, όχι µονάχα οι µελλόνυµφοι και το συγγενικό τους περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Ακούσµατα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που ίσως δεν θα ακούσω ξανά. Θεόφιλος Πατσάς

Ακούσµατα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που ίσως δεν θα ακούσω ξανά. Θεόφιλος Πατσάς Ένα βράδυ αξέχαστο εν ζω µε τις αναµνήσεις, αλλά οι αναµνήσεις ζούνε µέσα µου. Μία από τις αναµνήσεις αυτές είναι και το ξεφλούδισµα του καλαµποκιού µίας βραδιάς του Οκτώβρη του 1956. Μάη µήνα σπέρναµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ:

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΆ * * Γίνε ο ήρωάς του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ SOU Zheleznik Stara Zagora Koleda (Στο κυριλλικό αλφάβητο: коледа) είναι η σλαβική λέξη για τα Χριστούγεννα, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στη Βουλγαρία. Μερικοί πιστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα