ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν."

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 3967 ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΝ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ὑπό τῆς σπουδάστριας Ἐλευθερίας Γ. Λιόντου Ἔτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΜΑΓΙΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ

2 Ο ΓΑΜΟΣ Ὁ γάμος εἶναι τό σπουδαιότερον πράγμα γιά μιά κοπέλλα, εἶναι ὁ πιό σημαντικός σταθμός στή ζωή της γι αὐτό προσπαθεῖ νά ἑτοιμαστῇ ὅσο γίνεται καλύτερα ἀπό ψυχολογικῆς ἀλλά καί ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Βεβαίως καί στό χωριό μου δέν συμβαίνει ἡ ψυχολογική προετοιμασία τῆς κόρης τίς περισσότερες φορές νά γίνεται μέ τήν συμπαράσταση τῆς μάνας. Πολύ λίγες εἶναι οἱ μητέρες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες δέχονται νά ποῦν στίς κόρες τους ὡρισμένα ἀπό τά βασικά θέματα πού θά τίς ἀπασχολήσουν καί θά τά συζητήσουν μεταξύ τους. Κρατοῦν ὡς πρός αὐτό τό θέμα στάσιν συνήθως, ἄν ὄχι ἀρνητική πάντως ἀρκετά ἀπωθητική. Ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως ὁ κάθε γονιός προσπαθεῖ νά ἐξασφαλίσῃ τίς κόρες του ὅσο τό δυνατόν καλύτερα καί ὅσον βεβαίως τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις του. Μάστιγα ἔχει γίνει πιά αὐτός ὁ θεσμός τῆς προίκας καί στό χωριό μου. Τίς περισσότερες φορές ὁ γαμπρός πού θά βρεθῆ γιά τήν κοπέλλα τό πρῶτο πού θά ρωτήσῃ εἶναι «τί προῖκα ἔχει;». Αὐτό συμβαίνει συνήθως στίς περιπτώσεις πού ὁ γάμος γίνεται ἀπό προξενειό καί συμβαίνει συχνά νά «χαλάσουν», δηλαδή νά διαλυθοῦν ἀρραβῶνες, διότι δέν συμφώνησαν ὡς πρός τήν προῖκα ἤ γιατί, ἐνῶ τοῦ γαμπροῦ τοῦ ἔταξαν τόσα... καί στό τέλος δέν τοῦ ἔδωσαν τίποτε ἤ τοῦ ἔδωσαν ἕνα μέρος ἀπ αὐτά πού τοῦ εἶχαν τάξει. Ἡ προῖκα δέν μετρᾶται πάντοτε σέ χρήματα ἀλλά σέ κτήματα ἤ καί στά δυό μαζί. Συμβαίνει ὅμως πολλές κοπέλλες νά παντρευτοῦν χωρίς προῖκα. Ποιός ὅμως εἶναι ὁ ρόλος τῆς μάννας στήν προετοιμασία τῆς κόρης της γιά τό γάμο; Ὤ μή νομίζετε ὅτι ἡ μάνα παίζει οὐδέτερο ρόλο. Αὐτή εἶναι πού ἀπό μόνη της θά φτιάξῃ χασιές (φλοκάτες), ἀπλάδια (χονδρά μάλλινα σκεπάσματα), στρώσεις πλουμιστές κεντητές μέ τό χέρι σά χαλιά, νερομαντανίες, ἁπλές μαντανίες, νταμωτά, καραμηλωτές μέ διάφορα σχέδια, τάπετα κ.λπ. Ὅλα αὐτά θά περάσουν ἀπό τά ἀκούραστα χέρια κάθε μάννας, ἡ ὁποία ὡς πρός αὐτό δέν θέλει νά φανῇ κατώτερη ἀπό τίς ἄλλες μητέρες καί προσπαθεῖ νά φτιάξῃ ὅσο τό δυνατόν περισσότερα ἀλλά καί καλύτερα. Καί καλά ὅταν ἔχη τήν κόρη της στό σπίτι θἄχη κάποια βοήθεια, ἄν ἡ κόρη της ὅμως σπουδάζῃ τότε υποχρεωτικῶς ὅλα περνοῦν ἀπό τά χέρια τῆς

3 μητέρας. Καί στούς γάμους πού γίνονται ἀπό προξενειό ἀλλά καί στούς ἀπό ἔρωτα ἡ διαδικασία εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ προξενητής, στήν περίπτωσιν τοῦ προξενιοῦ, θά συζητήσῃ τό θέμα μέ τούς γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ ἤ μέ τά ἀδέλφια της ἤ τελοσπάντων ἐάν δέν ἔχῃ γονεῖς οὔτε ἀδέλφια, μέ τόν στενώτερον ἀπό τούς συγγενεῖς. Αὐτοί μέ τή σειρά τους κάνουν γνωστή τήν προξενειά στήν κοπέλλα καί τήν ἀφήνουν νά σκεφτῇ καλά. Κατόπιν συζητεῖται ἀπό ὅλους μαζί καί λαμβάνεται μιά ἀπόφασις ἡ ὁποῖα ἐξαρτᾶται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν κοπέλλα (στή σημερινή ἐποχή). Οἱ γονεῖς ἔχουν χρέος πρωτοῦ δώσουν μίαν ἀπάντησιν, ἐάν τό παιδί δέν εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό, νά ζητήσουν ἀπό διαφόρους πηγάς πληροφορίας γι αὐτόν. Αὐτό δέν γίνεται φυσικά ὅταν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό γιατί ὅλοι οἱ χωριανοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Κατόπιν, τόσον ὁ γαμπρός καί οἱ δικοί του, ὅσον καί οἱ δικοί τῆς νύφης ὁρίζουν ἕνα βράδυ ὅπου θά δοθῇ καί ἀπό τά δύο μέρη ὁ ἐπίσημος λόγος, δηλαδή ἡ ἀπάντησις ἡ θετική καί νά συζητηθοῦν καί τά ὑπόλοιπα (προῖκα,χωράφια κ.λπ.) ὥστε νά μποροῦν καί οἱ γονεῖς νά ἀφήνουν τά παιδιά κάπως ἐλεύθερα νά βγαίνουν μαζί καί ὅλα αὐτά βέβαια γιά νά ἀποφευχθοῦν τά κουτσομπολιά πού θά ἐξαπολύοντο ἐναντίον τους. Ἡ βραδυά αὐτή εἶναι ἀρκετά δύσκολη γιά τήν κοπέλλα διότι καλεῖται ἐνώπιον ὅλων νά δώσῃ τήν ἀπάντησίν της. Ἀκολουθεῖ ἕνα τραπέζωμα γιά τούς συμπεθέρους καί τήν ἐπομένην ἡμέρα ὁ γαμπρός παίρνει τήν νύφη μέ μιά συγγενή του ἤ της γιά νά κατεβοῦν στήν Πρέβεζα καί νά κόψουν τίς βέρες καί νά ψωνίσουν καί διάφορα ἄλλα ἀπαραίτητα τῆς νύφης, δῶρα τοῦ γαμπροῦ γιά τή νύφη (ἐσώρουχα, παπούτσια, τσάντα, φόρεμα γιά τούς ἀρραβῶνες κ.λπ.). Ἀλλά καί ἡ μάνα τῆς νύφης ἀπό τό ἄλλο μέρος εἶναι ὑποχρεωμένη νά κάνῃ δῶρον στόν γαμπρό της ἕνα χρυσό δακτυλίδι καί ὁ γαμπρός ἕνα ζευγάρι παπούτσια ἤ φόρεμα τῆς πεθερᾶς. Ἐάν ἡ μάνα ἔχει νά κάμῃ πολλούς γαμπρούς τότε ἤ κάνῃ σ ὅλους τό δῶρο αὐτό ἤ σέ κανέναν γιά νά μή μείνῃ ἕνας ἀπ αὐτούς παραπονεμένος ἀφοῦ ἕτσι συνηθίζεται νά γίνεται. Τά δακτυλίδια στούς ἀρραβῶνες τά περνάει ὁ πατέρας ἤ ὁ θεῖος ἤ τό πιό συγγενικό σεβαστό πρόσωπο πολλές φορές ἐνώπιον τοῦ ἱερέως τοῦ χωριοῦ. Ἀκολουθεῖ τρικούβερτο γλέντι πού κρατάει ὥς τίς πρωϊνές ὦρες συνήθως. Οἱ ἀρραβώνες γίνονται στό σπίτι τῆς νύφης πάντοτε. Καί στόν γάμο ἀπό συμπάθεια γίνεται τό ἴδιο.δηλαδή κάποιος ἀπό τούς δικούς τοῦ γαμπροῦ πρέπει νά ζητήσῃ τήν κοπέλλα ἀπό τόν πατέρα της.

4 Τό κλέψιμο στό χωριό μου δέν εἶναι σύνηθες ἤ μάλλον δέν συμβαίνει καθόλου. Συνήθως οἱ γονεῖς ὑποχωροῦν ἤ μέ τό καλό ἤ μέ τό κακό καί ἔτσι ἡ κοπέλλα παίρνει τόν νέο πού τῆς ἀρέσῃ ἕστω καί ἐάν κανένα ἀπό τά οἰκογενειακά πρόσωπα εἶναι μουτρωμένο καί δέν βλέπει ἀπό καλό μάτι αὐτό τό γάμο ἀλλά καί δέν ἀποκλείεται ἡ κοπέλλα νά ὑποχωρήσῃ μπροστά στή θέλησιν τῶν δικῶν της. Μεταξύ τῶν ἀρραβώνων καί τῶν γάμων συνηθίζεται νά μεσολαβῇ κάποιο διάστημα οὕτως ὥστε καί οἱ μελλόνυμφοι νά γνωρισθοῦν καλλίτερον ἀλλά καί νά προετιμασθοῦν διά τούς γάμους των. Γάμος Ἡ ἑβδομάδα τοῦ γάμου εἶναι καί ἡ πιό κουραστική. Συνηθίζεται ὁ γάμος νά γίνεται Κυριακή, τίς μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα, τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο κ.λπ.). Ἡ Τρίτη ὁρίζεται ὡς ἡμέρα ὅπου μαζεύονται μερικά κορίτσια γιά νά πλύνουν τά προικιά τῆς νύφης. Διότι τά προικιά, της σεντόνια, μαξιλάρια, δαντέλλες κ.λπ., τά περισσότερα εἶναι χειροποίητα καί ὁπωσδήποτε ὅταν τά ἕφτιαχναν, ἰδίως τά λευκά, λερώνονταν. Σήμερα βεβαίως αὐτό τό ὡραῖο ἔθιμο δέν γίνεται μ ὅλη του τήν παλαιά λαμπρότητα, διότι τά κορίτσια ἔπαψαν πλέον νά κάνουν ὅλη τήν προῖκα στό χέρι, τά παίρνουν ἕτοιμα ἤ τά στέλνουν στίς εἰδικές μηχανές καί ξεγνοιάζουν. Γι αὐτό τά λίγα πού ἔχουν γιά πλύσιμο τά πλένουν οἱ γειτόνισσες ἤ διάφορες συγγένισές της. Τήν Τετάρτη μαζεύοντε ὅλα τά κορίτσια τοῦ χωριοῦ γιά νά σιδερώσουν καί νά τακτοποιήσουν τά προικιά τῆς νύφης. Τήν Παρασκευή τριγυρίζουν δύο μικρά κορίτσια σ ὅλο τό χωριό καί καλοῦν τούς χωριανούς νά πᾶνε στό σπίτι τῆς νύφης νά δοῦνε τά προικιά τήν τάδε ὥρα. Ἔχουμε τήν συνήθεια νά ρίχνουμε τά προικιά γιά νά τά δῆ ὁ κόσμος, δηλαδή τά ἐκθέτομεν ἀνοίγοντάς τα ἐκείνη τήν ὥραν. Τήν καθωρισμένη ὥρα ὅλες οἱ κοπελλιές καί οἱ νοικοκυρές ξεκινοῦν ἀπό τά σπίτια μέ τό δῶρο ἀπαραιτήτως καί πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης, τό πατρικό. Ἐκεῖ εὔχονται «καλορίζικα νἄναι τά προικιά», «νἄναι καλά τά στέφανα» καί ἀφοῦ ἀνταποδωθοῦν οἱ εὐχές γιά τίς κοπελλιές: «καί στά δικά τους», «μ ἕνα καλό παιδί καί γιά σένα» καί «καί στῶν παιδιῶν τους» ἤ «καί στῆς κόρης τους», ὅλες οἱ κοπελλιές πιάνονται σέ κύκλο γιά νά χορέψουν μαζί μέ τούς συγγενεῖς τῆς νύφης. Ἀκολουθοῦν τά κεράσματα, ξανά εὐχές, τραγούδια τοῦ γάμου. Κατόπιν μερικές ἔμπειρες γυναῖκες τοῦ χωριοῦ ἀναλαμβάνουν νά κουβαλήσουν τά προικιά της καί νά τά ἀνοίξουν χάμω μπροστά στούς χωριανούς. Ρίχνουν πρῶτα τά χοντρά σκεπάσματα (ἀπλάδια χασιές -

5 στρώσεις) κατόπιν τά λεπτά ὑφαντά (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, μαξιλαροθῆκες, στόρια (κουρτίνες), κουρτινόξυλα, τά κεντήματα τοῦ κοριτσιοῦ, τά φορέματά της, τά κοριτσίστικα ἀλλά καί αὐτά πού ἔρραψε γιά τό γάμο της (δεύτερο καλό ταγιέρ, παλτό, μαντό κ.λπ), κατόπιν τά δῶρα τῆς νύφης πρός τούς συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ (θεῖες, θεῖους, πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς καί ἀδελφές, ἀνήψια) ἀλλά καί τά δῶρα τοῦ γαμπροῦ (κάλτσες, ὑποκάμισα, γραβάτα, ξενοκούμπια, σώβρακα καί ὅλα αὐτά σέ πολλά ζεύγη). Ἀκολουθοῦν τά δῶρα τῶν συγγενῶν καί χωριανῶν πρός τήν νύφη, τά ὁποῖα δεικνύονται καί ἀνακοινώνονται τά ὀνόματα τῶν δωρησάντων π.χ. σερβίτσιο τοῦ τσαγιοῦ ἤ τό ἐδώρισεν ἡ οἰκογένεια τάδε ἤ ἡ ἀδελφή της τῆς ἔκανε δῶρο ἕνα... κ.λπ. Σ ὅλο αὐτό τό διάστημα πού ρίχνουν τά προικιά τῆς νύφης, οἱ γυναῖκες εἶναι ἐντελῶς ἀπορροφημένες στό νά κοιτάζουν καλά ὥστε νά μή τούς ξεφύγει τίποτε καί στό τέλος νά συζητήσουν γιά τίς ἀτέλεις πού βρήκαν στά προικιά ἤ γιά τό ὅτι τά προικιά τά βρῆκαν πολύ ὡραῖα καί ἄλλες λεπτομέρειες πού δέν τούς ξεφεύγουν. Ὅπως καταλαβαίνετε ὁ γάμος εἰς τήν πατρίδα μου εἶναι πολυέξοδος διότι σύν τοῖς ἄλλοις προστίθενται εἰς τά ἔξοδα καί τά δῶρα τῶν συγγενῶν (κάλτσες καί ποδιά στή μάνα τοῦ γαμπροῦ, ὑποκάμισα, κάλτσες στά κουνάδια, κομπινεζόν στίς κουνιάδες καί κάλτσες στίς θεῖες καί στούς θεῖους) καί καλά ἅμα ἡ νύφη ἔχει λίγα κουνάδια ἀλλά ἄν τύχη σέ πολυμελῆ οἰκογένεια τότε; Ἀλλά θά μοῦ πῆτε μιά φορά παντρεύεται μέ ὅλη αὐτή τή μεγαλοπρέπεια ἡ κοπέλλα. Ἀφοῦ ρίξουν τά προικιά, ἄν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό ἔρχεται μέ τούς συγγενεῖς του μέ γέλια καί τραγούδια καί τά παίρνουν καί τά πηγαίνουν πεζῇ στό σπίτι πού θά μείνουν οἱ νιόπαντροι, οἱ ὁποῖοι κατά συνήθεια κατοικοῦν στό ἴδιο σπίτι μέ τούς γονεῖς τοῦ γαμπροῦ τά πρῶτα χρόνια ἤ μῆνες τοῦ γάμου. Μεταφέροντας τά προικιά οἱ χωριανοί τραγουδοῦνε: «Ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη μας ὡραῖα τά προικιά της ὡραῖα κι ἡ παρέα της πού κάνει τή χαρά της» ἤ «Σ αὐτό τό σπίτι ποὔρθαμε καλέ σήμερα πολλοί εἶναι μαζεμένοι σάν τί χαρά θά γίνει παντρεύεται ὁ αὐγερινός

6 καλέ σήμερα τήν πούλια παίρνει ταίρι καί τ ἄστρα συμπεθέροι». Οἱ συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ, οἱ συμπεθέροι δηλαδή, ὅταν πηγαίνουν νά πάρουν τά προικιά τῆς νύφης προσπαθοῦν χωρίς νά τούς δοῦν οἱ ἄλλοι νά κλέψουν κάτι ἀπό τά προικιά της.ὅταν ὁ γαμπρός εἶναι ἀπό ξένο χωριό τότε ἔρχονται τραγουδώντας πάνω σ ἕνα φορτηγό ἁμαξάκι. Ὅταν φορτώνουν τά προικιά τῆς κοπελλιᾶς καί ξεκινοῦν πλέον, ἡ μάννα τῆς νύφης ρίχνει πίσω ἀπό τό ἀμάξι νερό καί δένουν μπροστά στό ἁμάξι δύο χειρομάντηλα τά ὀποῖα εἶναι δῶρο τοῦ ἁμαξᾶ. Τό Σάββατο εἶναι ἡμέρα προετοιμασίας.οἱ οἰκογένειες τῶν μελλονύμφων σφάζουν ἀρνιά, κάνουν κοκορέτσια, ψήνουν τ ἀρνιά στή σούβλα ἤ στό φούρνο καί ἑτοιμάζουν πικάντικους μεζέδες γιά τό βραδυνό γλέντι. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ νύφη καί ὁ γαμπρός κατεβαίνουν στήν πόλη γιά νά πάρουν τό νυφικό της καί τά νυφιάτικά της παπούτσια. Τά παπούτσια τά παίρνει ὁ γαμπρός στό σπίτι του γιά νά τά στείλῃ τήν ἄλλη μέρα στό σπίτι της μέ τόν ἀδελφό του ἤ τόν στενότερο συγγενή του. Ἀφοῦ ἐπιστρέψουν στό χωριό δέν ξανταμώνονται παρά τήν ἄλλη μέρα στήν ἐκκλησία ὅπου θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης μπροστά στό κόσμο, τῆς δίνει δηλαδή ἐκείνη τήν ὑπόσχεσιν πῶς θά τήν ἀγαπᾶ πάντοτε. Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου καλοῦνται ὅλοι οἱ συγγενεῖς καί τραπεζώνονται ἀπό τούς γονεῖς τῶν μελλονύμφων καί γλεντοῦν μέ τήν ψυχήν τους. Λένε καί τραγούδια τοῦ τραπεζιοῦ οἱ γεροντότεροι πού τά ξέρουν καί πού μ αὐτόν τόν τρόπο τούς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συνεχίσουν τήν παράδοσιν ἀλλά καί νά ξαναθυμηθοῦν τά δικά τους καί σκύβει ὁ γέρος στήν γερόντισσά του καί τήν χαϊδεύει ὅλο λατρεία καί ἀγάπη. Πρῶτοι αὐτοί ἀνοίγουν τόν χορό καί πρῶτοι αὐτοί θά σηκώσουν τά ποτήρια τους γιά νά τσουγκρίσουν καί νά εὐχηθοῦν στήν ὑγειά τοῦ γαμπροῦ καί τῆς νύφης καί καλούς ἀπογόνους νἄχουν. Ἡ ἡμέρα τοῦ γάμου Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί ἡ πιό συγκινητική καί ἡ πιό ὡραῖα γιά τήν ζωή μιᾶς κοπέλλας. Χρόνια καί χρόνια περίμενε νἄρθη αὐτή ἡ μέρα καί γι αὐτήν καί νά πού ἦρθε. Πῶς νά μήν εἶναι συγκινημένη πού φεύγει ἀπό τό πατρικό της σπίτι, ἀπό τήν ζεστασιά τῆς οἰκογένειάς της, πού ἀφήνει τούς γονεῖς της καί πού γι αὐτήν τώρα ἀνοίγεται μιά νέα ζωή (πού πολλές φορές δέν εἶναι ὅλο ρόδα σπαρμένη ἀλλά καί μέ ἀγκάθια).

7 Συγκινημένη λοιπόν ἡ νύφη, συγκινημένοι καί οἱ δικοί της καί ἀπό τήν συγκίνησιν αὐτήν ἤ κλαίνε ἤ προσπαθοῦν νά κρύψουν τά δάκρυά τους γιά νά μή στεναχωρήσουν τή νυφούλα τους. Μιά λαϊκή παροιμία λέει: «γάμος χωρίς δάκρυα καί κηδεία δίχως γέλια δέν γίνεται». Ἀπό νωρίς συγκεντρώνονται οἱ κοπελλιές τοῦ χωριοῦ γιά νά στολίσουν τήν νύφη καί νά χορέψουν. Ἔρχονται ντυμένες μέ τά πιό καλά τους φορέματα γιατί ποῦ ξέρουν μπορεῖ αὐτή ἡ μέρα νά εἶναι σημαδιακή γι αὐτές. Μπορεῖ νά γνωρίσουν καί αὐτές τόν σύντροφο τῆς ζωῆς τους, τό παλικάρι τῶν ὀνείρων τους, τό βασιλόπουλο τοῦ παραμυθιοῦ. Τό νυφικό τῆς νύφης τῆς τό περνάει ἕνα ἀγόρι (ἔτσι συνηθίζεται), συγγενής της καί τήν στολίζουν ὅλες οἱ κοπελλιές, τῆς διορθώνουν τό πέπλο, τῆς περνοῦν τά γάντια, ἡ δέ μάννα κάθεται σέ μιάν ἄκρη δίπλα της καί δέχεται τίς εὐχές καί τίς ἀνταποδίδει ἀναλόγως. Φροντίζει δέ νά βρῇ τό δίχτυ γιά νά δέσῃ ἡ κόρη της τήν μέση της ὥστε νά μήν τήν πιάσουν τά μάγια πού κατά τύχην θά τῆς ἔκαμε καμιά ἄλλη κινούμενη ἀπό τήν ζήλεια. Λίγη ὥρα πρωτοῦ γίνουν τά στέφανα καί ἐνῶ στό σπίτι τῆς νύφης συνεχίζεται τό ξεφάντωμα μέ χορούς, τραγούδια, γέλια καί χαρές, ἔρχεται στό σπίτι της κάποιος συγγενής τοῦ γαμπροῦ, συνήθως ἀδελφός του καί φέρνει τά νυφικά της παπούτσια. Τῆς τά φορεῖ ἀφοῦ τά ἀργυρώση πρῶτα ρίχνοντας μέσα ἕνα δεκάρικο ἤ εἰκοσάρικο ἀναλόγως καί ἀφοῦ τῆς εὐχηθῆ «καλορίζικα» καί νά «ζήσουν εὐτυχισμένοι». Κερνοῦν τόν συμπέθερο ἕνα οὖζο, τόν βάζουν νά χορέψῃ καί κανένα τσάμικο. Ἐν τῷ μεταξύ ὅλα τά κορίτσια γράφουν τά ὀνόματά τους κάτω ἀπό τά νυφιάτικα παπούτσια γιά νά δοῦν μετά τόν γάμο ποιανῆς τό ὄνομα ἔχει σβυσθῆ ὁπότε ἡ κάθε μιά ἐλπίζει ὅτι θά παντρευτῆ σύντομα. Ὅταν λοιπόν τελειώσῃ τό στόλισμα τῆς νύφης αὐτή βγαίνει ἔξω στήν αὐλή ἤ στό ἄλλο δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ της καί σέρνει πρώτη τόν χορό ἐνῶ τά ἄλλα κορίτσια παραμερίζουν γιά νά δώσουν τήν πρώτη θέσιν στή νύφη. Ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα γιά τά στέφανα ἡ νύφη χαιρετᾷ τούς δικούς της, πατέρα, μητέρα, ἀδελφές καί ἀδέλφια, κατόπιν βγαίνει ἀπό τό σπίτι καί κάνει τρεῖς μετάνοιες ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της τοῦ πατρικοῦ. Κατόπιν τήν παίρνει ὁ πατέρας ἀπό τό ἕνα χέρι καί ἡ μητέρα της ἀπό τό ᾰλλο καί τήν πᾶνε παρακάτω, ἀκολουθοῦν οἱ συγγενεῖς καί οἱ ἄλλοι χωριανοί τραγουδῶντας διάφορα τραγούδια ὅπως τό: «Ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη μας, ὡραῖα τά προικιά της

8 ὡραῖα κι ἡ παρέα της πού κάνει τήν χαρά της» ἤ τό «Βιολέττα μ ἀνθισμένη (τρίς), βιολέττα μ ἀνθισμένη μέ φύλλα πράσινα» ἤ διάφορα σατιρικά, ὅπως τό τραγούδι τοῦ «μπάρμπα-γιάννη τοῦ Κανατᾶ» ἐπίσης τό «Ἀπό τήν πόρτα σου περνῶ ὡραῖα Αἰγιώτισσα ὡραῖα Καμαρνιώτισσα κι ἀπό τήν γειτονιά σου κόρη μέ τίς ἐλιές καί μέ τά μαῦρα μάτια τί ἔχεις κι ὅλο κλαῖς». Πιό κάτω ἀπό τό σπίτι ἀναλαμβάνουν νά συνοδεύσουν τήν νύφη τ ἀδέλφια της, τά ξαδέλφια της καί γενικά ὅλοι οἱ στενοί συγγενεῖς ἀπό λίγο ὁ καθένας μέχρι νά φτάσουν εἰς τήν ἐκκλησία ὅπου πάλι οἱ γονεῖς τῆς νύφης θά τήν ὁδηγήσουν στόν γαμπρό καί θά τοῦ τήν παραδώσουν. Ὁ γαμπρός θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης του, συνήθως στό μέτωπο, θά τήν πιάσῃ ἀγκαζέ καί θά μποῦν στήν ἐκκλησία. Ἐν τῷ μεταξύ, λίγο πρίν ἀρχίσῃ τό μυστήριο οἱ κοπέλλες παίρνουν κουφέτα ἀπό τά στέφανα καί τά βάζουν μέσα στίς τσέπες τοῦ γαμπροῦ ἤ πάνω στό βέλος τῆς νύφης γιά νά τά πάρουν μετά τό πέρας τοῦ μυστηρίου καί νά τά βάλλουν κάτω ἀπό τά μαξιλάρια τους, ὁπότε τό πρωΐ πού θά ξυπνήσουν θά λέγουν ἡ μία στήν ἄλλη: «τί εἶδες;» «ἄ ἐγώ εἶδα στόν ὕπνο μου τό τάδε παιδί, ἄρα αὐτόν θά παντρευτῶ» ἤ «ἐγώ στόν ὕπνο μου ᾰκουσα τό ὄνομα αὐτό, ἄρα ὁ ἄντρας πού θά παντρευτῶ θά λέγεται ἔτσι» καί ἄλλα παρόμοια κοριτσίστικα σχέδια. Ἀρχίζει ἡ λειτουργία, ἔρχεται ἡ ὥρα πού ὁ κουμπάρος ἀλλάζει τίς βέρες καί πίνει ἀπό τό ἴδιο ποτήρι καί τό κρασί πού μένει ἀπό τούς νεονύμφους. Λίγο πρωτοῦ χορέψουν τόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κουμπάρος στεραιώνει τό στεφανοσκέπασμα στήν πλάτη τοῦ γαμπροῦ και τῆς νύφης. Τό στεφανοσκέπασμα εἶναι πολύ ὡραῖο ὕφασμα πού θά ράψῃ ἀργότερα ἡ νύφη. Στόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κόσμος τούς ρίχνει ρύζι, κουφέτα καί τότε εἶναι πού ὁ παπᾶς σταματάει τήν λειτουργία καί φωνάζει γιά τά κουφέτα πού τρώει στό κεφάλι.

9 Ὅταν ὁ ψάλτης διαβάζῃ τόν Ἀπόστολο καί φθάνῃ στό σημεῖο πού λέει «καί ἡ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα», τότε συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο καί παρερμηνευόμενο: ἡ γυναῖκα ἤ ὁ ἄνδρας πατᾶ ὁ ἕνας τό πόδι τοῦ ἄλλου ἀλλά ὅποιος προλάβῃ. Ἀφοῦ τελειώση ἡ τελετή χαιρετοῦν τούς νεονύμφους ὁ πατέρας, ἡ μητέρα τῆς νύφης καί τοῦ γαμπροῦ, τ ἀδέλφια, κατόπιν οἱ συγγενεῖς καί ἀκολουθοῦν οἱ χωριανοί καί οἱ συμπεθέροι. Κατόπιν ὅλοι οἱ χωριανοί παίρνουν τό ζεύγος καί μέ χαρές καί μέ τραγούδια τό πᾶνε στό σπίτι ὅπου θά μείνῃ, δηλαδή στά πεθερικά τῆς νύφης. Ἡ πεθερά τρέχει πιό γρήγορα, ἐτοιμάζει ἕνα πιάτο φερφερένιο (πορσελάνινο) μέ μύγδαλα, ρύζι, κουφέτα καί λεπτά (πενηνταράκια καί δραχμές) καί ὅταν φθάσῃ ἡ νύφη καί ἡ συνοδεία της, ἡ πεθερά βγαίνει παρά ἔξω γιά νά τους ὑποδεχθῇ, σκορπά γύρω της τό περιεχόμενο τοῦ πιάτου καί σπάζει τό πιάτο μπροστά στά πόδια τῆς νύφης καί τοῦ γαμπροῦ. Τούς εὔχεται καί πάλι καί μετά κερνά τήν νύφη (δακτυλίδι ἤ μενταγιόν ἤ ρολόι ἤ σταυρό), αὐτή καί ὁ πεθερός καί οἱ κουνιάδες καί οἱ κουνιάδοι καί οἱ στενώτεροι συγγενεῖς. Ὁ γαμπρός, μετά, περνάει πρῶτος τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του, ἀκολουθεῖ ἡ νύφη, ἡ ὁποῖα ὅταν φθάσῃ ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τήν πόρτα κάνει ἕνα μικρό πήδημα μέ τήν βοήθεια τοῦ γαμπροῦ καί μπαίνει μέσα στό σπίτι. Ἀκολουθοῦν πάλι εὐχές τῶν χωριανῶν, κεράσματα καί τέλος, ἀφοῦ φύγουν ὅλοι οἱ μή συγγενεῖς, μένουν οἱ στενώτεροι ἀλλά καί ἕνας ἤ τρεῖς ἤ πέντε συγγενεῖς τῆς νύφης, ὅπου γλεντοῦν ὡς τό πρωΐ καί φυσικά μαζί τους ὁ κουμπάρος καί ἡ κουμπάρα. Τώρα συνηθίζεται καμιά φορά οἱ νεόνυμφοι νά φεύγουν γιά τό γαμήλιο ταξεῖδι ἀφοῦ ξεκουραστοῦν λίγο ἀλλά αὐτό γίνεται σέ σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως οἱ νεόνυμφοι ξημερώνονται καί αὐτοί γλεντώντας. Ἡ νύφη ἀφοῦ χαρῇ τό νυφικό της, λίγο πρωτοῦ τό δείπνο τό βγάζει καί φορεῖ τό δεύτερο φουστάνι, δηλαδή τό πιό καλό της φόρεμα πού τὄραψε εἰδικῶς γι αὐτή τή βραδιά. Στίς ἑπτά ἡμέρες, δηλαδή τήν Κυριακή τήν ἐπομένη τοῦ γάμου, ἡ νύφη πάει στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ τοῦ ἀντρός της ἐνῶ στίς δεκαπέντε ἡμέρες πάει στή μάνα της καί στήν ἐκκλησιά τοῦ χωριοῦ της.

10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ Τά τραγούδια αὐτά τά λένε οἱ γεροντότεροι στήν ἡλικία μόλις καθήσουν στό τραπέζι μετά τό γλέντι ἤ κατά τή διάρκεια τούτου. Εἶναι τραγούδια ἀργόσυρτα καί πολύ μελωδικά. Εἶναι τό δέσιμο τῆς παλιᾶς καί τῆς καινούργιας γενιᾶς καί πολύ εὑχαριστεῖται ὁ καλεσμένος εἰς τό νά τ ἀκούῃ. 1. Σέ τούτη τήν τάβλα ποὔμαστε σέ τοῦτο το τραπέζι τόν Ἄγγελο φιλεύουμε καί τόν Χριστό κερνᾶμε καί τήν Παρθένα Δέσποινα τήν διπλοπροσκυνᾶμε νά μᾶς χαρίσῃ τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου ν ἀνοίξω τόν Παράδεισο νά μποῦ(ἔμπω) νά σεργιανίσω νά ἰδοῦ(ἰδῶ) τούς νιούς πού κάθονται τίς νιές πού καμαρώνουν. 2. (Παντινάδα Ἠπειρώτικη) Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια, τώρα οἱ πέρδικες καλέ, τώρα οἱ πέρδικες, τώρα οἱ πέρδικες συχνά λαλοῦν και λένε, ξύπνα ἀφέντη μ καλέ, ξύπνα ἀφέντη μ, ξύπνα ἀφέντη μου, ξύπνα καί πάει γιόμα, ξύπνα ἀγκάλιασε, καλέ, ξύπνα, ξύπνα, ἀγκάλιασε δυό μάτια λιγωμένα, κι ἄσπρονε λιμό(λαιμό), κορμί κυπαρισσένιο, ξύπνα ἀφέντη καλέ, ξύπνα ἀφέντη μου. 3. Ἐσεῖς πουλιά τοῦ κάμπου (δίς) καί τῆς Ρούμελης, δόλια ἡ μάννα, μωρέ καί τῆς Ρούμελης. Αὐτοῦ ψηλά ποῦ πᾶτε (δίς) γράμμα καί γραφή, δόλια ἡ μάννα, μωρέ γράμμα καί γραφή. Νά δῶστε στήn καλή μο (μου) (δίς) καί στή μάννα μου, δόλια ἡ μάννα, μωρέ καί στή μάννα μου.

11 Νά πῆτε στή καλή μου (δίς) νά μή μέ καρτερῆ, δόλια ἡ μάννα, ὡρέ νά μή μέ καρτερῆ. (Τά τραγούδια αὐτά μοῦ τά τραγούδησε ἡ θεῖα μου Ἑλένη Δασκάλα, ἀγράμματος)

12 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ 1. Τ Ἁϊ-Γιωργιοῦ νά φέξη (ὅταν θά ἀργήση νά γίνῃ κάτι). 2. Τ Ἁϊ-Λιός γυρίζει ὁ καιρός ἀλλοιῶς (Τήν παροιμία αὐτή ἀκοῦς κυρίως ἀπό ἡλικιωμένους γιατί πιστεύουν ὅτι μετά τήν ἑορτήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ γυρίζει ὁ καιρός, ἀλλάζει δηλαδή). 3. Τόν Αὔγουστο ποὖναι παχειές οἱ μυῖγες (ὅταν δέν πρόκειται νά γίνει κάποια δουλειά). 4. Ὑπαπαντή καλοβρεγμένη, ἡ κοφίνα γιομισμένη (γιά τά σπαρτά). 5. Μάρτης εἶναι χάδια κάνει, πότε κλαίει πότε γελάει. 6. Ξύλα φύλα (φύλαξε) γιά τόν Μάρτη νά μήν κάψης τά παλούκια. 7. Κι ὁ φτωχός ὁ Φίλλιπας στό χωράφι του ἀπόκρεψε (ἡ φτώχεια ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπο ακόμη καί νά ἀποκρέψη στό χωράφι του). 8. Σταλαγματιά-σταλαγματιά γεμίζει ἡ στάμνα ἡ πλατειά (τοῦτο λέγεται εἰς περίπτωσιν προτροπῆς πρός οἰκονομίαν). 9. Ὁ καλός ὁ καβαλάρης ξέρει κι ἄλλο μονοπάτι (λέγεται εἰς περίπτωσιν δευτέρας λύσεως ἑνός ζητήματος). 10. Αὔγουστε καλέ μου μῆνα νἄσουν δυό φορές τό χρόνο.

13 ΒΑΣΚΑΝΙΑ Συμβαίνει πολλάκις τά μωρά νά μή τρῶνε, ἐπίσης νά μήν ἔχουν ὄρεξη, νά γκρινιάζουν κ.λπ. Τότε οἱ μητέρες γιά καλό καί γιά κακό παίρνουν ἕνα ποτηράκι μέ νερό καί τρέχουν στίς γυναῖκες πού ξέρουν νά ξεματιάζουν. Καί νά πῶς ἐνήργησε μία γιά νά ξεματιάσῃ ἕνα μωρό: Πῆρε ἕνα πηρούνι καί μ αὐτό πῆρε μερικά κάρβουνα ἀπό τή φωτιά καί τά ἔρριξε μέσα στό ποτήρι μέ τό νερό βάζοντας μέ τό νοῦ της ἕνα ὄνομα καί σιγοψυθυρίζοντας μερικά λόγια πού δέν τά καταλαβαίναμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι καί πού δέν θέλησε νά μᾶς τά πῇ, γιατί λέει δέν πιάνονται τά ξόρκια ἄν μᾶς τά ἔλεγε. Αὐτό τό ἔκανε πολλές φορές κατά τόν ἴδιο τρόπο. Στό τέλος ἔβγαλε τό συμπέρασμα ὅτι τό παιδί ἦταν ματιασμένο ἀπό κάποια γυναῖκα διότι, ὅπως μᾶς ἐξήγησε, τά κάρβουνα πού ἔρριξε στό ποτήρι τσιτσιρίζουν πολύ καί ἔφτασαν στόν πυθμένα τοῦ ποτηριοῦ. Μέ τό πηρούνι πάνω στό ὁποῖο ἔχει κάρβουνα, πρωτοῦ τά ρίξει στό ποτήρι, κάνει ἕνα σταυρό. Γιά νά ξεματιαστῇ τό μωρό, τό ραντίζει τρεῖς φορές μέ τό νερό αὐτό καί τοῦ δίνει νά πιῆ καί ἁπό τίς τέσσερις μεριές τοῦ χείλους τοῦ ποτηριοῦ, λέγοντας: «Μέ γειά σου μέ χαρά σου». Ματιάζονται ὄχι μόνον τά μικρά ἀλλά καί μεγάλοι ἄνθρωποι καί ἰδίως ἐκείνοι οἱ πολύ ὄμορφοι ἀλλά καί ζῶα (πρόβατα, ἀγελάδες, γατιά, σκυλιά). Ματιάζουν οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν γαλανά μάτια καί οἱ ὁποῖοι ζηλεύουν πολύ κάτι πού δέν ἔχουν.αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις πού ἐπικρατεῖ στό χωριό μου. Γιά νά μή τούς πιάνῃ τό μάτι, ἰδίως τά μικρά, τούς βάζουν ἐπάνω τους (στό μεσοφόρι) οἱ μαμάδες ἕνα φυλαχτό ἀπό λιβάνι θαυματουργῆς ἐκκλησίας (Τηνιακό). Ξόρκια πρός ἀποτροπήν βασκανίας ξέρουν οἱ μεγάλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες δέν τά λένε ὅπου - ὅπου, ἀλλά τά μεταβιβάζουν συνήθως, ὅταν καταλαβαίνουν ὅτι πλησιάζει τό τέλος τους. Ἄλλως τά ξόρκια πιάνονται καλύτερον ὅταν μεταβιβάζονται τήν Μ.Πέμπτη καί σέ ὥριμες γυναῖκες. Συνήθως μεταβιβάζονται ἀπό τή μάννα στήν κόρη ἤ τήν νύφη κ.ο.κ.

14 ΜΑΓΙΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ Πιστεύεται καί σήμερα στήν πατρίδα μου ὅτι μερικοί ᾰνθρωποι ἔχουν τήν ἰκανότητα νά κάνουν μάγια σέ ἀνθρώπους πού δέν τούς ἀγαπᾶνε καί ὡς ἐκ τούτου θέλουν τό κακό τους. Ἡ γιαγιά μου μοῦ διηγήθηκε ὅτι στόν ἄντρα της, ὁ ὁποῖος ἦταν νεώτατος καί εἶχαν πολύ λίγα χρόνια παντρεμένοι καί ὑγιής συγχρόνως, πέθανε ἐπειδή τόν εἶχαν δέσει μέ μάγια καί ὅπου κι ἄν πῆγε αὐτό τοῦ λέγανε καί καμιά δέν μπόρεσε νά τοῦ τά λύσῃ. Ἡ γιαγιά μου λέγεται Δράκου Παναγιώτα εἶναι περίπου 100 χρονῶν καί δύο φορές παντρεμένη. Ὁ πρῶτος ᾰντρας της - Ἀντρέας - πέθανε ἀπό μάγια κατά τά λεγόμενα τῆς γιαγιάς, ὄχι μόνο τώρα σέ μένα καί σ αὐτή τήν ἡλικία ἀλλά κι ὅταν ἦταν νεώτερη τά ῐδια εἶχε πῇ καί στή μάνα μου (κόρη της). Ὁ δεμένος μέ μάγια εἶναι σά νά πάσχῃ ἀπό βαρειά, ἀνίατη ἀρρώστια καί κατά τά λεγόμενα λιώνει ζωντανός. Ἄλλοι πάλι ἀντιδροῦν ἀλλιῶς, δέν ἔχουν ὄρεξη γιά φαγητό καί γενικά δέν μετέχουν στίς χαρές τῆς ζωῆς καί τελικά ἄν δέν κατορθώσῃ νά τούς λύσῃ κανείς τά μάγια (κέντρο λύσεως τῶν μαγίων εἶναι ἡ Ἄρτα), πεθαίνει. Τά μάγια δένουν χρησιμοποιοῦντες ὡρισμένα ἐξαρτήματος, ὅπως σαπούνι πράσινο, ψαλίδι, μιά τοῦφα μαλλιῶν τοῦ μέλλοντος νά δεθῆ, ἕνα κομμάτι ἀπό τά ἐσώρουχά του καί ποιός ξέρει τί ἄλλο χρησιμοποιοῦν. Γινόνταν κάποτε τά μάγια πολύ συχνά ἰδίως ἀπό τίς κοπελλιές πού ἐβλεπαν ὅτι ἔχαναν τόν ἀγαπημένο τους ἐξαιτίας μιᾶς ἄλλης. Ἔδεναν λοιπόν οἱ μανάδες τῶν κοπελλιῶν τήν ἄλλην ἤ τόν ἀγαπημένον ἀντιστοίχως, γιά νά τόν κρατήσουν κοντά τους. Σήμερον τοιούτου εἶδους ἐνέργειες δέν εἶναι γνωσταί ἀλλά τίς ξέρουμε ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τίς διηγοῦνται οἱ γέροι καί ἡλικιωμένες πού στόν καιρό τους ἦσαν πολύ συχναί:

15 ΜΑΝΤΙΚΗ 1) Στίς 24 Ἰουνίου τ Ἁϊ-Γιαννιοῦ τοῦ Ριγανᾶ, ὅπως λέμε στό χωριό μου, οἱ κοπελλιές τοῦ χωριοῦ μου γιά νά μάθουν σέ πόσα χρόνια θά παντρευτοῦν κάνουν τό ἐξῆς: Δένουν μιά βέρα μέ μιά τρίχα τῆς κεφαλῆς τους καί ἀφοῦ σταυρώσουν μ αὐτή τή βέρα τό ποτήρι στό ὁποῖο ἔχουν ρίξει νερό τόσο, ὥστε τό ποτήρι νά μή γεμίσῃ, λέγοντας μερικά λόγια, κρατᾶνε μέ τό ἀκίνητο χέρι τή βέρα και λένε: «Ἁϊ- Γιάννη Ριγανᾶ δεῖξε μου τήν τύχη μ μέσα στό ποτήρι». Ἡ βέρα ἀρχίζει νά κουνιέται καί λέγουν ὅτι ὅσες φορές θά χτυπήσῃ στά τοιχώματα τοῦ ποτηριοῦ σέ τόσα χρόνια θά παντρευτοῦν. 2) Τήν ἴδια μέρα γίνεται ἕνα ἄλλο ἀπό τίς κοπελλιές τοῦ χωριοῦ μου, μέ σκοπό τοῦτη τή φορά νά δοῦν τί τούς ἐπιφυλάσσει τό μέλλον (ποιόν θά παντρευτοῦν, τί ἐργασία θά κάνῃ κ.λπ.). Καί ὅλα τά σχετικά μέ τό μέλλον τους τά βλέπουν μέσα στό πηγάδι ὡς ἐξῆς: Τό καταμεσήμερο τῆς 24ης Ἰουνίου δύο-δύο, τρεῖς-τρεῖς ἤ καί περισσότερες κοπέλλες πηγαίναν στό πηγάδι κοντινοῦ τους σπιτιοῦ. Κάθε μία πού θά κοιτάξη μέσα στό πηγάδι γιά νά δῇ τήν τύχη της ρίχνει στήν κεφαλή της ἕνα σκέπασμα (μικρό χαλάκι ἤ ἕνα μεγάλο κομμάτι πανί) καί στό χέρι της κρατάει ἕναν καθρέπτη ὑπό τέτοιαν γωνία ὥστε αἱ ἀντανακλώμεναι ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου νά προσπίπτουν ἐπί τοῦ ὕδατος τοῦ πηγαδιοῦ. Ἐάν ἡ κοπέλλα καθήση ἀρκετήν ὥραν εἰς αὐτήν τήν στάσιν λέγουν ὅτι εἶναι πιθανόν νά ἰδῇ τά μέλλοντα νά τῆς συμβοῦν. Βέβαίως ἀπαραίτητον εἶναι καί ἐδῶ, ὅπως ἡ κοπέλλα ψιθυρίσῃ τά ἀπαιτούμενα λόγια. «Ἁϊ-Γιάννη Λαμπαδάρη ποὖχεις τοῦ Θεοῦ τήν χάρη κι ἔσχισες τῆς γῆς θεμέλια καί τά δώδεκα εὐαγγέλια. Δείξε μου καί ἐμέ τήν τύχη μέσα στό πηγάδι». Ἡ ἐξαδέλφη μου Κλεονίκη Λιόντου μοῦ διηγεῖτο, ὅτι ὅταν ἦτο ἀκόμη κοπέλλα εἶχε δῇ τό σύζυγο της μέσα στό πηγάδι, χωρίς κἄν νά τόν ἔχῃ στό μυαλό της. Σημειωτέον ὅτι ὁ γάμος ἔγινε ἀπό προξενειό καί ὄχι ἀπό ἔρωτα. 3)Γιά τόν ἴδιο πάντοτε λόγο, δηλαδή ποιός θά εἶναι ὁ μέλλοντας σύζυγός τους ἔστω καί μέ ἐνδεικτικά καί ὄχι φανερά σημεῖα, τήν παραμονήν τῶν

16 Ἁγίων Θεοδώρων παίρνουν κόλυβα καί τά τοποθετοῦν κάτω ἀπό τά μαξιλάρια τους λέγοντας τρεῖς φορές: «Ἅγιε Θόδωρε καλέ μου καί καλέ θαυματουργέ μου αὐτοῦ στήν ἔρημο ποῦ πᾶς καί τίς τύχες συναντᾶς. Ἄν δῇς καί τήν δική μου πές της νά ρθῆ μαζί μου. Ἄν τήν ἰδῇς νά κάθεται πές της νά σηκωθῇ. Ἄν τήν ἰδῇς νά στέκεται πές της νἄρθῃ νά μέ βρῇ. Ἔσπειρα σπυρί σιτάρι καί κλωνί μαργαριτάρι κι ὅποιος εἶναι ἄξιος ἄς ἔρθῃ ἀπόψε νά μέ πάρῃ» Καλόν εἶναι τά κόλυβα νά τά βάλῃ κάποιος κάτω ἀπό τό μαξιλάρι σου χωρίς νά ξέρεις ἐσύ τίποτε. 4) Μοναδική ἀγωνία τῶν κοριτσιῶν στό χωριό ὁ γάμος. Ἄραγε θά παντρευτοῦν; Ποιόν θά πάρουν; Ποιός ξέρει; Ἀλλά ποῦ ξέρεις καμιά φορά μπορεῖ νά τό μάθῃς μέ ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἀναφέραμε ἤ μέ μιά ἄλλη πού γίνεται τήν Καθαρά Δευτέρα. Ἀπό τό πρωΐ τῆς ἡμέρας αὐτῆς οἱ κοπελλιές νηστεύουν, δέν τρῶνε τίποτε οὔτε νερό δέν πίνουν, γιά νά φᾶνε τό βράδυ τήν ἁλμυροκουλούρα τους. Κατασκευάζεται δέ ἡ ἁλμυροκουλούρα ἀπό ἀλεύρι μέ πολύ ἁλάτι καί ζυμωμένη μέ λίγο νερό. Εἶναι κοινή κουλούρα ψημένη, μόνο πού εἶναι πολύ ἁλμυρή. Τήν τρῶνε λοιπόν οἱ κοπελλιές λίγο πρωτοῦ πέσουν νά κοιμηθοῦν καί ὅποιος τό βράδυ ἔλθῃ νά τούς φέρῃ νερό γιά νά ξεδιψάσουν αὐτός θά εἶναι ὁ καλός τους. 5) Τήν Μ. Παρασκευή, ἀφοῦ ψαλλοῦν τά ἐγκώμια, κορίτσια καί ἀγόρια τρέχουν στόν Ἐπιτάφιο καί παίρνουν λίγα λουλούδια, τά ὁποῖα θά κρύψουν, ἐνῶ τόν στόλιζαν, γιά νά τά βάλλουν τό βράδυ στό προσκέφαλό τους καί νά δοῦν τόν καλό τους ἤ τήν καλή τους. Ἄλλαι μαντικαί ἐνέργειαι καί Δοξασίαι

17 1. Ἡ νύφη, προτοῦ πάει στήν ἐκκλησία ζώνῃ στή μέση της ἕνα δίχτυ ψαράδικο καί βάζει στό στήθος της ἕνα ψαλιδάκι, γιά νά μήν τήν πιάσουν τά μάγια πού κάποια θά ἤθελε νά κάμῃ, ἴσως κάποια ἀντίζηλός της. 2. Ὅταν κάποια ἀρρώστεια πέσῃ σ ἕνα κοπάδι ἀπό πρόβατα ἤ ἄλλα ζῶα, τότε οἱ χωριανοί μου καλοῦν τόν παπᾶ γιά νά τά διαβάσῃ ἤ τά ραντίζουν μέ ἁγιασμένο νερό ἀπό τά Φῶτα (Θεοφάνεια) πού τό φυλάνε μέσα σέ ἕνα μπουκάλι. 3. Ὅταν κάποιος εἶναι ἄρρωστος πολλές φορές τόν πᾶνε σέ κάποια ἐκκλησία, π.χ. στό χωριό μας τόν πᾶνε στόν Ἅγιο Ἰωάννη ἤ στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Κέρκυρας. Ἐκεῖ διανυκτερεύει ὁ ἄρρωστος μέ τούς δικούς του κάνοντας ὁλονύκτια λειτουργία ἤ κοιμοῦνται μέσα στήν ἐκκλησία μιά-δυό βραδιές ἀναλόγως. Συνηθέστεραι περιπτώσεις εἶναι οἱ θεωρούμενοι ὡς δαιμονισμένοι. 4. Τά βράδια οἱ χωριανοί μου τὄχουν σέ κακό νά δώσουν αὐγά ή φωτιά. Δέν τό θεωροῦν καλό δηλαδή νά ἔρθῃ κάποιος καί νά τούς ζητήσῃ ἀλεύρι ἤ αὐγά καί ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη τά δίδουν ἀλλά καλλυμένα. 5. Ὅταν πετάξῃ τό κοράκι (κόραξ) ἀπάνω ἀπό σπίτι, μέσα στό ὁποῖο κάποιος εἶναι ἄρρωστος καί διευθυνθῆ πρός τό νεκροταφεῖον τότε λέγουν ὅτι ὁ ἄρρωστος θά πεθάνῃ. 6. Τό ἴδιο πιστεύεται, ὅταν λαλήσει ἡ κουκουβάγια ἔξω ἀπό τό σπίτι. 7. Ἐάν τινάξῃ ἡ κόττα τά φτερά της μέσα στό σπίτι λέμε ὅτι θά ἔλθῃ κάποιος μουσαφίρης. 8. Ἐάν λαλήσῃ ἡ καρακάξα ἔξω ἀπό ἕνα σπίτι λέμε ὅτι θά ἔλθῃ γράμμα ἀπό κάποιον ξενητεμένο. 9. Ὅταν νίβονται οἱ γάτες λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. Ἐάν εἶναι ἄστατος ὁ καιρός, τότε ἀπό τόν προσανατολισμό πού θά ἔχῃ ἡ γάτα ἐκείνη τή στιγμή καταλαβαίνουμε τί καιρό θά κάνῃ, π.χ. ὅταν ἡ γάτα εἶναι ἐστραμμένη πρός βοράν λέγομεν ὅτι θά ἔχωμεν χιονιᾶ, ἐνῶ ὅταν εἶναι ἐστραμμένη πρός τή Δύση θά ἔχωμεν χαλάζι. 10. Ὅταν τσιμποῦν οἱ μυῖγες πολύ τότε λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. 11 Ὅταν τό φεγγάρι εἶναι κόκκινο τότε λέμε ὅτι θά βρέξῃ. 12. Ὅταν καίῃ πολύ ὁ ἤλιος τόν χειμῶνα τότε λέγομεν ὅτι θά βρέξῃ. 13. Ὅταν φεύγῃ κάποιος μουσαφίρης ἤ κάποιος ἐκ τῆς οἰκογενείας γιά ταξεῖδι δέν πρέπει ἡ νοικοκυρά νά σκουπίσῃ ἀμέσως τό σπίτι γιά «νά μήν τόν πάρῃ μέ τά σκουπίδια», ὅπως λέμε χαρακτηριστικά στό χωριό μου. 14. Ὅταν σέ κτυπήσῃ κάποιος μέ τήν σκούπα ἀμέσως ὁ ἄλλος πατάει τήν σκούπα γιατί πιστεύει ὅτι δέν θά ψηλώσῃ.

18 15. Τό αὐτό πιστεύεται καί ὅταν σέ δρασκελίσῃ κάποιος. Γιά νά σοῦ φύγῃ ἡ ἰδέα αὐτή πρέπει νά ξαναπεράσῃ ἀπό πάνω σου καί ἀπό τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. 16. Ὅταν ὁ παπᾶς πηγαίνῃ νά μεταλάβῃ κάποιον ἐτοιμοθάνατο, τότε ὅποιος τόν συναντήσῃ στόν δρόμο του δέν πρέπει νά τοῦ μιλήσῃ γιά νά μήν τοῦ βγῇ σέ κακό. 17. Τό θεωροῦμε κακό ὅταν ταφῇ ὁ νεκρός ἡλιοβασίλεμα ἤ ἐνῶ ἔχῃ πέσει τό σκοτάδι. Πιστεύεται ὅτι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά πεθάνῃ καί ἄλλος ἐκ τοῦ χωριοῦ. 18. Ὁ παπᾶς δέν πρέπει νά κοιτάξῃ πίσω ἐνῶ προπορεύεται τοῦ νεκροῦ, ὁδηγουμένου εἰς τήν τελευταίαν κατοικίαν του. 19. Δέν εἶναι καλό νά πιῶμεν νερό τό ὀποῖον ἐφυλάχθη μέσα στά σκαμνιά, ἀπό τή στιγμή πού θά βγάλλουν τόν πεθάμένο ἀπό τό σπίτι μέχρι πού θά τελειώσῃ ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία. 20. Ὅταν γυρίζουν ἀπό τήν ταφήν κάποιου νεκροῦ πλένουν τά χέρια τους οἱ γυναῖκες καί ρίχνουν νερό πίσω τους, γιά νά φύγῃ τό κακό ἀπό πάνω τους. 21. Κανείς ἀπό τό σπίτι (οἱκογένεια) τοῦ νεκροῦ δέν πιάνῃ βελόνι γιά νά ράψῃ, οὔτε τσαπί γιά νά σκαλίσῃ ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντικείμενο μυτερό, τουλάχιστον τίς πρῶτες μέρες μέχρι τίς 9 (ἐννιαήμερα) γιατί πιστεύεται ὅτι κατ αὐτόν τόν τρόπον βγαίνουν τά μάτια τοῦ νεκροῦ. 22. Στόν νεκρό βάζουν στό χέρι του χρήματα (νομίσματα) γιά νά δώσῃ στόν Χάρο καί νά τόν περάσῃ στήν Ἀχερουσία λίμνη καί ἀπό αὐτήν στόν κάτω κόσμο, ὅπως πιστεύεται. 23. Τά πλυμένα ροῦχα, ἰδίως τῆς λεχῶνας καί τοῦ μωροῦ, δέν πρέπει νά μένουν τήν νύχτα ἔξω γιά νά στεγνώσουν. 24. Ὅταν τό μωρό μπουσουλάει μέσα στό σπίτι, ἡ μητέρα του τοῦ λέει: «πᾶς ἤ ἔρχεσαι (π.χ.) Κωστάκη» καί ἐκεῖνο ἀπαντάει ἀναλόγως. Ἐάν πῇ ἔρχομαι ἡ μητέρα βγάζει τό συμπέρασμα ὅτι κάποιος μουσαφίρης θά ἔλθῃ στό σπίτι τους. 25. Ἐάν ἡ παντρεμένη χάσῃ τήν βέρα της, αὐτό θεωρεῖται κακό σημάδι γιά τόν γάμο της.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν Plan it!!!!! ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση του γάμου σας. Από το χρονοδιάγραμμα, το πλάνο των καλεσμένων, τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Θεός είπε ότι "δεν είναι καλό να είναι μόνος ο Αδάμ", και έπλασε την πρώτη γυναίκα από τα πλευρά του, για να είναι βοηθός του (Βιβλίο της

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες We make it... a day to remember Make it a day to remember. Λέγεται ότι είναι η Αλλά το νυφικό φόρεμα, το πέπλο και τα λουλούδια θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα θα βλέπουν τη γαμήλια δεξίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Θα χρειαστείτε νερό,τσάντα,φαγητό και αθλητικά παπούτσια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα