ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 1 ]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α / )... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ... 6 Ι. Με τη γέννηση Άρθρο ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο ΙΙΙ. Με υιοθεσία... 6 Άρθρο ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις πολιτογράφησης... 7 Άρθρο 6 ικαιολογητικά Άρθρο 7 ιαδικασία πολιτογράφησης... 8 Άρθρο 8 Απόφαση πολιτογράφησης Άρθρο 9 Ορκωµοσία Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου... 9 Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης Άρθρο 13 Τιµητική πολιτογράφηση VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας Άρθρο ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως Άρθρο ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης Άρθρο IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων Άρθρο V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό Άρθρο VI. Aπώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 2 ]

3 KEΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας Άρθρο 27 Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις Άρθρο 35 ιατηρούµενες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν.2503/1997 επί του σχεδίου νόµου «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» I. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση Άρθρο ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο ΙΙΙ. Με υιοθεσία Άρθρο ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης Άρθρο 6 ικαιολογητικά Άρθρο 7 ιαδικασία Πολιτογράφησης Άρθρα 8-9 Απόφαση Πολιτογράφησης και Ορκωµοσία Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης Άρθρο 13 Τιµητική Πολιτογράφηση VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας Άρθρα 14 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 3 ]

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρα 22 & Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας Άρθρο 27 Πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 29,30,31 & Άρθρο Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις Άρθρο 35 ιατηρούµενες ιατάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Ν. 3279/04 (ΦΕΚ 205 Α / ) Άρθρο 9 Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων Γ Κ.Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΣΑΤΑ - Κριτήρια και διαδικασία κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τ.Α. έτους 2004 που καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ - ΣΑΤΑ 029. ΚΥΑ 53690/04 (ΦΕΚ 1606 Β / ) Eτήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονοµικού έτους (Αποσπάσµατα) (ΦΕΚ Β 1692/2004) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ.Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ Χρηµατοδότηση σε επενδύσεις για βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση βοσκοτόπων σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. ΚΥΑ /04 ΦΕΚ Β 1669/ Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ: Ε. ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ζ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Θ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΚΥΑ 13080/04 (ΦΕΚ 1627 Β / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 4 ]

5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Aναπροσαρµογή παραβόλων υποβολής αίτησης και ένστασης του N. 2190/1994 ΚΥΑ ΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/04 ΦΕΚ Β 1674/ Συγκρότηση Οµάδας Σχεδιασµού του ΥΠ.ΕΣ...Α. για το Κ.Π.Σ. ( Ι Κ/Φ.38/23529/04 ΦΕΚ Β 1674/ ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/04/103/ΦΝ437 / ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑ Οδηγίες για την εφαρµογή του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». ΥΠΕΧΩ Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 Αρ.Πρωτ. 17α/10/101/Φ.Ν 437/ Α. Ο γενικός στόχος του Ν. 3263/ Β. Άξονες και µέτρα Γ. Οι καινοτοµίες των επί µέρους άρθρων Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 5 ]

6 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α / ) Σχεδόν 170 χρόνια µετά τον πρώτο ειδικό νόµο που ρύθµισε θέµατα Ελληνικής ιθαγένειας και 50 χρόνια από την ισχύ του Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Η πληρότητα και η σαφήνεια της αιτιολογικής έκθεσης που συνδηµοσιεύεται στο παρόν δελτίο του Legal-info κατατοπίζουν επαρκώς τον αναγνώστη. Από τις νέες ρυθµίσεις του ΚΕΙ επισηµαίνεται απλώς η πρόβλεψη της δυνατότητας αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του οµογενούς, µετά από αίτηση προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και η διάρθρωση της πολιτογράφησης σε στάδια, µε έναρξη την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου από τον οικείο ΟΤΑ στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας και λήξη την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και την ορκωµοσία του πολιτογραφούµενου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 22 εδάφιο δ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ), που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 1529/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του οποίου το κείµενο έχει ως ακολούθως: αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν είναι ανήλικος. ΙΙΙ. Με υιοθεσία. Άρθρο 3 Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας. ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση. Άρθρο 1 1. Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Eλληνική Ιθαγένεια. 2. Την Eλληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτά µε τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας. ΙΙ. Με αναγνώριση. Άρθρο 2 Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόµιµα ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξοµοιώνεται πλήρως µε γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις. Άρθρο 4 1. Οµογενείς αλλοδαποί εισαγόµενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωµατικών ή υπαξιωµατικών των ενόπλων δυνάµεων ή κατατασσόµενοι στις ένοπλες δυνάµεις ως εθελοντές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξή τους. 2. Οµογενείς αλλοδαποί κατατασσόµενοι ως εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή πολέµου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µε αίτησή τους στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας χωρίς άλλη διατύπωση. 3. Όσοι από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο αποκτούν βαθµό αξιωµατικού, µονίµου ή εφέδρου, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια. 4. Ο στρατιωτικός όρκος που δίδεται από τους οµογενείς των παραγράφων 1, 2 και 3 αναπληρώνει τον όρκο του Έλληνα πολίτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 6 ]

7 5. Τα τέκνα των οµογενών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο, ύστερα από αίτηση του γονέα τους προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αν κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης είναι ανήλικα και άγαµα. V. Με πολιτογράφηση. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις πολιτογράφησης. 1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, απαιτείται να: α. Είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης. β. Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήµατα προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα. γ. Μην εκκρεµεί σε βάρος του απόφαση απέλασης. 2. Για τον αλλοδαπό που είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να: α. ιαµένει νόµιµα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αρκεί διαµονή στην Ελλάδα πέντε ετών µέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενο χρόνο δεν προσµετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωµατικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής δεν απαιτείται γι αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας, διαµένει τουλάχιστον επί µία τριετία στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τέκνο, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων που έχουν συµπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαµονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραµονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισµού. 3. Aθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων που έχουν συµπληρώσει πενταετή νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κώδικα, εφόσον έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος, µετά από εισήγηση της οικείας εθνικής οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. Άρθρο 6 ικαιολογητικά. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο ήµο ή την Κοινότητα του τόπου διαµονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και συνοδεύεται από: α. ήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. β. Παράβολο, όπως τούτο καθορίζεται από την ισχύουσα, κάθε φορά, νοµοθεσία. Οι οµογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. γ. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. δ. Άδεια διαµονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόµιµης διαµονής στη χώρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 7 ]

8 ε) Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόµιση της απόφασης χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου και στ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Άρθρο 7 ιαδικασία πολιτογράφησης. 1. Ο ήµος ή η Κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία εξετάζει, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 περ. α και 2 περ. α του άρθρου 5 για την περαιτέρω εξέταση της αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. 2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί την προσκόµιση από τον αιτούντα πιστοποιητικού ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση, πιστοποιητικού µη απέλασης και επιπλέον όσα στοιχεία κρίνει η ίδια ή ο ενδιαφερόµενος χρήσιµα για τη διαµόρφωση άποψης για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και τη γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής του τόπου διαµονής του αλλοδαπού για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 3. Μετά από την εξέταση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης του άρθρου 12, προκειµένου η Επιτροπή να διατυπώσει γνώµη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Η κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό. Άρθρο 8 Απόφαση πολιτογράφησης. 1. Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηµα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούµενης. Άρθρο 9 Ορκωµοσία. 1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην ετήσια προθεσµία. 2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». 3. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ορίζεται ότι ο όρκος δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου. Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό. 1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε έκθεσή του, στην οποία περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής: α. ήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 8 ]

9 δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση των στοιχείων του φακέλου του οµογενούς και τη γνώµη του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης την αποδοχή ή µη του αιτήµατος για πολιτογράφηση. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου. Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου. Τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνονται Έλληνες, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαµα. Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης. 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία αποτελείται από: α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, β) ένα µέλος.ε.π., στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή του, γ) ένα µέλος.ε.π., στο γνωστικό αντικείµενο της Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή του, δ) τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ε) τον προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού που υπηρετεί στη ιεύθυνση Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ανωτέρω απόφαση. Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση. 3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής. 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Επιτροπής, του γραµµατέα και του εισηγητή. Άρθρο 13 Τιµητική πολιτογράφηση. Με Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 6, 7 και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον της χώρας. VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας. Άρθρο Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την από µητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάµου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του. 2. Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982 ( ), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ανωτέρω νόµου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του. 3. Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 4. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, γίνονται Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 9 ]

10 Άρθρο Oµογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) Είναι ενήλικοι και β) εν µπορεί να διαπιστωθεί η Ελληνική τους Ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης. 2. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο οµογενής, εφόσον δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ιδιότητά του ως οµογενούς γνωµοδοτεί τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο, ως πρόεδρο, και δύο µέλη. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών ορίζονται τα µέλη κάθε επιτροπής και η αµοιβή τους. Οι οριζόµενοι ως µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Για τη διακρίβωση της ιδιότητας του οµογενούς η ανωτέρω επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη και συνεκτιµά οποιαδήποτε στοιχεία προσκοµίσει ο τελευταίος, από τα οποία µπορεί να συναχθεί η ιδιότητά του αυτή. 3. Η αίτηση µε τα υποβληθέντα στοιχεία και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου για την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς διαβιβάζονται από την αρµόδια Προξενική Αρχή στην οικεία Περιφέρεια, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Πριν από την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, γνωµοδοτούν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και ηµόσιας Τάξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των επιτροπών, η αµοιβή των µελών τους και του γραµµατέα τους, η τοπική αρµοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση των συναρµοδίων Υπουργείων, ορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών. Ένα από τα µέλη για κάθε ειδική επιτροπή ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των οµογενών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ορίζεται ως µέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που προτείνεται από το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. Έργο των ανωτέρω ειδικών επιτροπών είναι, µε βάση τα διαβιβασθέντα στοιχεία από την οικεία Προξενική Αρχή, η πρόσθετη γνωµοδότηση για την ιδιότητα ως οµογενών αυτών που ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια. Για τη διαµόρφωση της γνώµης τους οι εν λόγω επιτροπές συνεκτιµούν και τη συνέντευξη που δόθηκε στην τριµελή επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου. 4. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε τη δόση του όρκου από τον οµογενή. Ο όρκος δίδεται εντός έτους από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη δόση του όρκου από τον οµογενή, τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο και µαζί µε το γονέα τους εγγράφονται στα µητρώα αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας που επιθυµεί ο γονέας, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Όσα από τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συµπληρώνονται µε την προσκόµιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας. Άρθρο Αποβάλλει την Ελληνική Ιθαγένεια, µετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όποιος: α) Απέκτησε µε τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια, ή β) ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, εφόσον η ανάληψη της υπηρεσίας αυτής συνεπάγεται κτήση της ιθαγένειας του εν λόγω κράτους. Η άδεια δύναται για εξαιρετικούς λόγους να παρέχεται και µετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, οπότε η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την παροχή της άδειας. 2. Αποβάλλει επίσης την Ελληνική Ιθαγένεια όποιος έχει αποκτήσει και αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον γίνει δεκτή από τον πιο πάνω Υπουργό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 10 ]

11 αίτησή του περί αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης. 3. Η κατά την παρ. 1 άδεια παρέχεται και η κατά την παρ. 2 αποδοχή της αιτήσεως γίνεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. εν δύναται να παρασχεθεί η άδεια ή να γίνει δεκτή αίτηση, εάν ο αιτών υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα. ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως. Άρθρο Μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας: α. Όποιος ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος και, µετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης προς αυτόν να απόσχει εντός οριζόµενης προθεσµίας από την υπηρεσία αυτή, ως αντίθετη προς τα συµφέροντα της χώρας, εµµένει σε αυτή, και β. Όποιος κατά τη διαµονή του στην αλλοδαπή ενήργησε προς όφελος αλλοδαπού κράτους πράξεις ασυµβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συµφέροντα της Ελλάδας. 2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο έκπτωση απαγγέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η δε απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η κατά το άρθρο αυτό κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της Ελληνικής Ιθαγένειας ενεργεί ατοµικά και δεν επηρεάζει την ιθαγένειά του, της συζύγου και των ανήλικων ή ενήλικων τέκνων του. ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης. Άρθρο 18 Επιτρέπεται η αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι ενήλικος, δηλώνει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσµός του µε τη Χώρα και διαµένει στην αλλοδαπή. Για την αποποίηση υποβάλλονται δήλωση ενώπιον του Έλληνα προξένου του τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου και αίτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η αποδοχή της αίτησης γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος απώλειας της ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο αποδοχής της αίτησης. IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων. Άρθρο Τα τέκνα πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, τα οποία έγιναν Έλληνες σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11, µπορούν να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια, αν: α) Είναι αλλογενή. β) ιατηρούν την ιθαγένεια που είχαν κατά την πολιτογράφηση του γονέα τους και γ) ηλώσουν τη θέλησή τους για αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας στο ήµαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους ή της διαµονής τους, µέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή τους. Αντίγραφο της δήλωσης υποβάλλεται αµέσως από τις παραπάνω αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό. Άρθρο 20 Έλληνας που υιοθετήθηκε πριν από την ενηλικίωσή του ως τέκνο αλλοδαπού, δύναται µετά από αίτηση του υιοθετήσαντος, εάν αποκτά την ιθαγένεια αυτού, να αποβάλει την Ελληνική ιθαγένεια µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος εκτιµά τις ειδικές συνθήκες, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η αίτηση δεν µπορεί να γίνει δεκτή, εάν ο υιοθετηθείς υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 11 ]

12 VI. Aπώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα. Άρθρο 21 Αλλοδαπή που απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε Έλληνα και διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια, αποβάλλει την Ελληνική ιθαγένεια, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. Για την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 22 Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε αλλοδαπό την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. Άρθρο 23 Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα µητέρα και απώλεσε την Ελληνική ιθαγένεια, λόγω νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γίνονται Έλληνες, αν κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαµα. Άρθρο 24 Η ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων άρθρων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. KEΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα. 1. Όλα τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται η κτήση ή µη της Ελληνικής ιθαγένειας προσώπων που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένειά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και µε τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις και τις διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες. Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αποκλειστικά αρµόδιος να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση ιθαγένειας, µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η απόφαση δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 27 Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας. 1. Ο ήµαρχος και ο Πρόεδρος Κοινότητας εκδίδουν πιστοποιητικά της Ελληνικής ιθαγένειας των δηµοτών βάσει του δηµοτολογίου, στα οποία αναφέρεται και η νοµική βάση κτήσης της ιθαγένειας. 2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αποδεικνύουν την Ελληνική Ιθαγένεια µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας. 1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας γνωµοδοτεί για θέµατα ιθαγένειας κατά τις κείµενες διατάξεις. 2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας αποτελείται από: α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο. β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους. γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, καθώς και έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του ηµοσίου ιεθνούς ικαίου, ηµεδαπού πανεπιστηµίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 12 ]

13 δ) Τον αρµόδιο Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, και ε) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 3. Στο Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο και ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης, που εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα, τον οποίο αναπληρώνει ο νόµιµος αναπληρωτής του. 4. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 Όπου στη νοµοθεσία γίνεται χρήση του όρου «αλλοδαπός», ως αλλοδαπός θεωρείται, εφόσον δεν προκύπτει το αντίθετο και ο ανιθαγενής. Άρθρο 30 Ο γάµος δεν έχει ως συνέπεια κτήση ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας. Άρθρο 31 Οι προθεσµίες του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Άρθρο 32 Με Προεδρικά ιατάγµατα καθορίζονται: 1. α) Τα σχετικά µε την απόδειξη των λόγων έκπτωσης της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 και η αντίστοιχη διαδικασία. β) Κάθε αναγκαία για την εκτέλεση αυτού του Κώδικα λεπτοµέρεια. 2. Προϋφιστάµενα διατάγµατα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 33 Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού αιτήσεις πολιτογράφησης που συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις. Καταργείται το Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 258/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία είτε είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είτε αφορά σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν. Άρθρο 35 ιατηρούµενες διατάξεις. ιατηρούνται σε ισχύ: α) Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α ), β) Η παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/ 2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α ), γ) Τα άρθρα 59 παρ. 1 περ. β και 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α ), και δ) Το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α ).» Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 13 ]

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν.2503/1997 επί του σχεδίου νόµου «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» I. ΓΕΝΙΚΑ Τον Μάιο του 1835 δηµοσιεύθηκε ο πρώτος ειδικός νόµος που ρύθµισε θέµατα Ελληνικής ιθαγένειας. Η ισχύς του διήρκεσε µέχρι τη θέσπιση του Αστικού Νόµου Τ Α του 1856, στον οποίο και περιλήφθηκαν ειδικές προβλέψεις για την ιθαγένεια (άρθρα 14-28). Οι ανωτέρω προβλέψεις διατηρήθηκαν και υπό την ισχύ του Αστικού Κώδικα του 1946 (άρθρο 5 ΕισΝΑΚ). Οι αλλεπάλληλες, έκτοτε, δι ειδικών νόµων, ρυθµίσεις θεµάτων ιθαγένειας, πέρα από τον παρωχηµένο χαρακτήρα τους, είχαν καταστήσει δυσχερή την ανεύρεση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. Παραλλήλως και προς την ανάγκη εκσυγχρονισµού του δικαίου της ιθαγένειας, στις 23 Σεπτεµβρίου 1955, δηµοσιεύθηκε το Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», που ίσχυσε από την 3 η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στον διαδραµόντα χρόνο υπήρξε σωρεία τροποποιήσεων. Οι σηµαντικότερες αφετηριάζονται από το Ν. 1438/1984, σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή (άρθρο 4 παρ. 2 Σ) για την ισότητα των δύο φύλων, στο πλαίσιο τόσο των προβλέψεων του Ν. 1329/1983, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της εν λόγω συνταγµατικής επιταγής, όσο και του Ν. 1250/1982, µε τον οποίο και καθιερώθηκε ο πολιτικός γάµος. Ακολούθησαν, επίσης, σηµαντικοί νόµοι, µε τους οποίους είτε επήλθαν ουσιώδεις µεταβολές στα θέµατα της πολιτογράφησης (Νόµοι 2130/1993, 2910/2001 και 3013/2002) είτε αντιµετωπίσθηκαν ειδικά θέµατα ιθαγένειας για τους παλλινοστούντες οµογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση (Ν. 2790/2000). Η ανάγκη, πλέον, σύνταξης σύγχρονου Κώδικα Ιθαγένειας ως ενιαίου κειµένου εναρµονισµένου προς το ισχύον Σύνταγµα και απαλλαγµένου από διάσπαρτες, σε σειρά νόµων, ειδικές αποσπασµατικές προβλέψεις, οι οποίες δηµιουργούσαν όχι µόνον δυσχέρειες εντοπισµού τους από τους ενδιαφερόµενους, αλλά και έδιδαν την εντύπωση µεµονωµένων και εµβαλωµατικών παρεµβάσεων, επέβαλαν την έκδοση της υπ αριθµ. 1529/ αποφάσεώς σας, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν. 2503/1997 (Α', 154), µε την οποία συγκροτήθηκε, σύµφωνα και µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αποτελούµενη από τον Αναστάσιο Γκότση, Σύµβουλο της Επικρατείας, ως Πρόεδρο και τους Γεώργιο Καριψιάδη, Αναπληρωτή Νοµικό Σύµβουλο (Σύµβουλο Πρεσβείας Α ) του Υπουργείου Εξωτερικών, Νικόλαο Μαυρίκα, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, Ευθύµιο Σκαρµούτσο, ιευθυντή της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγγελική Βλάχου, Προϊσταµένη Α Τµήµατος Ιθαγένειας της ίδιας ιεύθυνσης και Αικατερίνη Μυλωνά, Ειδική Σύµβουλο του Υφυπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως µέλη. Η Επιτροπή προχώρησε, κατ αρχάς, σε συστηµατική καταγραφή και ταξινόµηση και, περαιτέρω, στην άτυπη κωδικοποίηση όλων των σχετικών µε την ιθαγένεια διατάξεων. Ακολούθως, µετά από επισταµένη θεώρηση και διεξοδική αντιµετώπιση όλων των νοµικών ζητηµάτων, αλλά και κατά συνεκτίµηση της αντιµετώπισης στην πράξη βασικών θεσµών του δικαίου της ιθαγένειας, αλλά και σχετικών νοµολογιακών πορισµάτων, όπως τούτο, άλλωστε, προκύπτει και από τα οικεία πρακτικά, συνέταξε αυτό το σχέδιο Κώδικα. Με το σχέδιο κωδικοποιείται, κατά βάση, ολόκληρη η σχετική µε την ιθαγένεια νοµοθεσία, επιδιώκεται όµως, παραλλήλως, µε την απάλειψη ή τροποποίηση ορισµένων διατάξεων και την προσθήκη νέων, η κάλυψη των κάθε είδους κενών που διαπιστώθηκαν στη νοµοθεσία αυτή κατά την αντιµετώπιση αντίστοιχων θεµάτων και, επίπλέον, η παγίωση των ρυθµίσεων που απορρέουν ιδίως από τη συνταγµατική αρχή της ισότητας των δύο φύλων, καθώς και η προσαρµογή των σχετικών ρυθµίσεων στην ανάγκη σεβασµού της προσωπικότητας του ατόµου και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και δηµοκρατικού κράτους δικαίου. Αυτό το σχέδιο του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας περιλαµβάνει πέντε (5) κεφάλαια (Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας-Απώλεια Ιθαγένειας- Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας-αρµοδιότητα επί θεµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 14 ]

15 Ιθαγένειας και Απόδειξη της Ελληνικής Ιθαγένειας - Μεταβατικές και Τελικές ιατάξεις), µερικά από τα οποία διαιρούνται σε τµήµατα και, συνολικά, τριάντα πέντε (35) άρθρα. Η ακολουθητέα διαδικασία προς ψήφιση αυτού του σχεδίου από την Ολοµέλεια της Βουλής προβλέπεται από το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος και τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής. ΙΙ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του σχεδίου επαναλαµβάνει ακριβώς το πρώτο άρθρο του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν /1955), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 1438/1984, το οποίο υλοποίησε και στην περιοχή του δικαίου της ιθαγένειας τη συνταγµατική επιταγή περί ισότητας των δύο φύλων. Έτσι, βασική αρχή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας παραµένει η αρχή της καταγωγής (δικαίω αίµατος - jus sanguinis), σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αποκτά αυτοδίκαια µε τη γέννησή του την ιθαγένεια του Έλληνα γονέα του ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής του. Η καθιέρωση και η διατήρηση της αρχής της καταγωγής οφείλεται ιστορικά στην ανάγκη να συγκρατηθεί ο δεσµός των Ελλήνων µεταναστών και των απογόνων τους µε τη µητέρα - πατρίδα. Επικουρικά υιοθετείται, όµως, και η αρχή του εδάφους (jus soli), προκειµένου να περιορίζεται το φαινόµενο των ατόµων χωρίς ιθαγένεια (απάτριδες). Σύµφωνα µε αυτήν, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια το άτοµο που γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος και δεν αποκτά αυτοδίκαια την ιθαγένεια άλλης Χώρας. ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο 2 Το άρθρο 2 επαναλαµβάνει τη ρύθµιση του άρθρου 2 του Νόµου 1438/1984, το οποίο είχε αντικαταστήσει τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, προκειµένου να εναρµονίσει τις εν λόγω διατάξεις µε το άρθρο 1473 του Αστικού Κώδικα, το οποίο απαιτεί και αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) για να θεωρηθεί το τέκνο γεννηµένο σε νόµιµο γάµο και δεν αρκεί ο επιγενόµενος γάµος των γονέων του. Το άρθρο 2 του σχεδίου αναφέρεται σε αναγνώριση µόνον από τον Έλληνα και όχι από την Ελληνίδα, όπως το άρθρο 2 του Νόµου 1438/ σύζυγο, εναρµονιζόµενο πλήρως µε την ανωτέρω διάταξη του Αστικού Κώδικα και θέτει ως προϋπόθεση την ανηλικότητα (δηλαδή τη µη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας) του αναγνωριζόµενου. ΙΙΙ. Με υιοθεσία Άρθρο 3 Το άρθρο αυτό επαναλαµβάνει τη ρύθµιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 27 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν /1955, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, στο εξής Κ.Ε.Ι.), µε τη ρητή αναφορά και στην υιοθεσία εκ µέρους Ελληνίδας, θέτοντας ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τον υιοθετούµενο αλλοδαπό την υιοθεσία του τελευταίου πριν από την ενηλικίωσή του (δηλαδή τη συµπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας του κατά τα προεκτεθέντα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 15 ]

16 ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο 4 Το άρθρο 4 του σχεδίου αφορά την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς που εισάγονται σε στρατιωτικές σχολές ή κατατάσσονται ως εθελοντές και κωδικοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Ε.Ι., επιφέροντας ορισµένες διαφοροποιήσεις στη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων µε στόχο την απλοποίηση και την προσαρµογή τους στο ισχύον δίκαιο. Ουσιαστική αλλαγή σε σχέση µε το ισχύον δίκαιο αποτελεί η πρόβλεψη της δυνατότητας αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του οµογενούς, µετά από αίτηση του τελευταίου. Η διάταξη αυτή τίθεται για λόγους ίσης µεταχειρίσεως των οµογενών αυτών µε τους αποκτώντες την Ελληνική ιθαγένεια οµογενείς κατά τα άρθρα 10 και 15 του σχεδίου, αλλά και τους αλλοδαπούς τους αποκτώντες την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση (βλ. σχετ. άρθρα 11 και 15 παρ. 4 υποπερ. ε του σχεδίου). Κρίθηκε όµως αναγκαίο στην προκείµενη περίπτωση, ενόψει του προσωπικού χαρακτήρα της απονοµής της Ελληνικής ιθαγένειας στους οµογενείς βάσει των εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τα άγαµα και ανήλικα τέκνα τους να εξαρτάται κάθε φορά από τη βούληση των οµογενών και συγκεκριµένα, από την υποβολή σχετικής αιτήσεως από τους τελευταίους προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης Η πολιτογράφηση αποτελεί βασικό θεσµό του δικαίου της ιθαγένειας, στον οποίο συνυπάρχουν η δήλωση της σχετικής βούλησης του ενδιαφεροµένου και η βούληση της πολιτείας, η οποία, κυριαρχικά δύναται να προσδώσει την ιθαγένεια στον αιτούντα. Με το ανωτέρω άρθρο, το οποίο είναι αντίστοιχου περιεχοµένου µε το άρθρο 58 του Ν.2910/2001, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση. Είναι προφανές ότι, καίτοι ο νόµος αναφέρεται σε «αλλοδαπό», υπονοεί και την «αλλοδαπή». Στην έννοια, εξάλλου, του «αλλοδαπού» εµπίπτει και ο ανιθαγενής. Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος κατά το χρόνο υποβολής της οικείας αίτησης επικεντρώνονται: α) στην ενηλικότητά του, β) στην ανυπαρξία τελεσίδικης καταδίκης, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης για οποιοδήποτε αδίκηµα, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και στην ανυπαρξία καταδίκης για µια σειρά ειδικώς µνηµονευόµενων εγκληµάτων, ανεξάρτητα από τον χρόνο διάπραξής τους και την επιβληθείσα ποινή και γ) στη µη εκκρεµή, σε βάρος του αιτούντος, απόφαση απέλασης. Οι ειδικές προϋποθέσεις εστιάζονται: α) στον χρόνο προηγούµενης διαµονής του αλλογενούς στην Ελλάδα. Ο απαιτούµενος χρόνος διαµονής (δεκαετία κατά την τελευταία δωδεκαετία) έχει το χαρακτήρα δοκιµαστικής περιόδου, υπό την έννοια διάγνωσης αφοµοίωσης του αλλογενούς αλλοδαπού στο ελληνικό περιβάλλον. Οι καθιερούµενες χρονικές διακρίσεις (για ανιθαγενή, πρόσφυγα, σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας µε τέκνο που γεννήθηκε και κατοικεί στην Ελλάδα, συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων) υπαγορεύονται, αφενός µεν από την αναγκαιότητα εναρµόνισης προς την παρεχόµενη από διεθνείς συµβάσεις µέριµνα για τους ανιθαγενείς και πρόσφυγες και αφετέρου από τη συνταγµατική προστασία της οικογένειας (άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος). Με τις ρυθµίσεις του ίδιου άρθρου, σε σχέση µε το προϊσχύον δίκαιο, οριοθετείται χρονικά η ανάγκη ανυπαρξίας καταδίκης για ορισµένα εγκλήµατα (δεκαετία πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης) και προστίθενται ρητά τα εγκλήµατα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης. Ακόµη δεν απαιτείται η προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής για όσους είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων και έχουν αποκτήσει τέκνο, εφόσον όµως, έχει συµπληρωθεί τριετής διαµονή τους στην Ελλάδα. Επίσης για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων απαιτείται η συµπλήρωση, οποτεδήποτε, ενός χρόνου διαµονής στη χώρα, χωρίς την ανάγκη υποβολής και σχετικής πρότασης από τον οικείο Έλληνα Πρεσβευτή ( για τη διαµόρφωση από αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης), όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.2910/2001). Με την τελευταία παράγραφο του άρθρου αυτού που έχει ληφθεί από αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 13 του Σχεδίου Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις», η οποία ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, µειώνεται από δέκα σε πέντε έτη ο απαιτούµενος για την πολιτογράφηση χρόνος της προηγούµενης διαµονής στην Ελλάδα, προκειµένου για αθλητές Ολυµπιακών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 16 ]

17 αθληµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωµα να αγωνισθούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και ότι για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας εισηγούνται σχετικά και συµφωνούν η οικεία αθλητική οµοσπονδία καθώς και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, αντιστοίχως. Άρθρο 6 ικαιολογητικά Με το ανωτέρω άρθρο 6, µε το οποίο επαναλαµβάνονται κατ αρχήν οι ρυθµίσεις του άρθρου 59 του Ν. 2910/2001, σε αντιστοιχία προς τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και προς απόδειξη συνδροµής τούτων, προσδιορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης. Πέρα από τη σχετική αίτηση και την καταβολή παραβόλου, από το οποίο απαλλάσσονται οι οµογενείς, απαιτείται και προηγούµενη δήλωση πολιτογράφησης µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών, ως µαρτύρων. Τόσο η κατάθεση της αίτησης, όσο και η υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης γίνονται στο ήµο ή στην Κοινότητα διαµονής του αλλοδαπού. Πρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι το αντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις, άδεια διαµονής, πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας του, πιστοποιητικό βάπτισης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους ή του οικείου εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Επισηµειώνεται ότι, αν αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Με το άρθρο αυτό δεν επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση, σε σχέση µε το ισχύον δίκαιο, µε εξαίρεση την κατάργηση του σηµειώµατος δακτυλοσκόπησης ως απαιτούµενου δικαιολογητικού. Αρθρο 7 ιαδικασία Πολιτογράφησης Η διαδικασία πολιτογράφησης (βλ. σχετ. άρθρο 60 του Ν.2910/2001) διαρθρώνεται σε στάδια. Το πρώτο από αυτά έχει το χαρακτήρα προελέγχου, υπό την έννοια ότι, µετά την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου από τον οικείο ΟΤΑ στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας, ερευνάται η συνδροµή της ενηλικότητας και ο χρόνος διαµονής του αιτούντος στη χώρα (προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α και 2 περ. α ). Σε περίπτωση που ελλείπει µία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. Εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η ίδια υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί από τον αιτούντα την προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου, για δικαστική χρήση, και πιστοποιητικού µη απέλασης. Παραλλήλως είναι δυνατόν να ζητηθούν από την πιο πάνω υπηρεσία και άλλα στοιχεία που κρίνονται από αυτή χρήσιµα για τη διακρίβωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητα του αιτούντος. Αντίστοιχη ευχέρεια παρέχεται για πρώτη φορά, για λόγους ισότητας, και στον αλλοδαπό. Στη συνέχεια η οικεία υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης επιλαµβάνεται της εξέτασης των στοιχείων του φακέλου, µετά και την παροχή γνώµης της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας, των σχετικών δικαιολογητικών, καλείται ο αλλοδαπός σε συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει αυτή στον αποφασίζοντα Υπουργό, σχετικά µε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, καθώς και το ήθος και την προσωπικότητα του αλλοδαπού. Η µη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, η δε αδικαιολόγητη απουσία του συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης. Άρθρα 8-9 Απόφαση Πολιτογράφησης και Ορκωµοσία Η διοικητική διαδικασία της πολιτογράφησης τερµατίζεται µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και την ορκωµοσία του πολιτογραφούµενου (σχετικά τα άρθρα 61 και 62 του Ν.2910/2001). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 17 ]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 49 24 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3838 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955. [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955. [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112] ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Κτήσις της Ελληνικής Ιθαγενείας Αρθρο 1 Κτήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚ Αστικός Κώδικας Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος.Ε.Π. ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Εδ. Εδάφιο Ε ΤΟ Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς ΕΣ Ένωση Σοβιετικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας *

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Παρουσίαση του Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», µε ειδικότερη εξέταση του Όγδοου Κεφαλαίου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) " Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΤΕΙΑ - http://www.thiteia.org Νόµος για τη Στρατολογία των Ελλήνων. NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων

ΘΗΤΕΙΑ - http://www.thiteia.org Νόµος για τη Στρατολογία των Ελλήνων. NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων ΑΡΘΡΟ 1:Υπόχρεοι σε στράτευση NOΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1763/88 (ΦΕΚ 57 Α ) Στρατολογία των Ελλήνων Με το άρθρο 3 του ν. 2510/97 (ΦΕΚ 136Α /27 Ιουν 97) το άρθρο 1 του ν. 1763/88 αντικαθίσταται ως εξής : 1. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα