ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 1 ]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α / )... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ... 6 Ι. Με τη γέννηση Άρθρο ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο ΙΙΙ. Με υιοθεσία... 6 Άρθρο ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις πολιτογράφησης... 7 Άρθρο 6 ικαιολογητικά Άρθρο 7 ιαδικασία πολιτογράφησης... 8 Άρθρο 8 Απόφαση πολιτογράφησης Άρθρο 9 Ορκωµοσία Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου... 9 Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης Άρθρο 13 Τιµητική πολιτογράφηση VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας Άρθρο ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως Άρθρο ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης Άρθρο IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων Άρθρο V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό Άρθρο VI. Aπώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 2 ]

3 KEΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας Άρθρο 27 Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις Άρθρο 35 ιατηρούµενες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν.2503/1997 επί του σχεδίου νόµου «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» I. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση Άρθρο ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο ΙΙΙ. Με υιοθεσία Άρθρο ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης Άρθρο 6 ικαιολογητικά Άρθρο 7 ιαδικασία Πολιτογράφησης Άρθρα 8-9 Απόφαση Πολιτογράφησης και Ορκωµοσία Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης Άρθρο 13 Τιµητική Πολιτογράφηση VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας Άρθρα 14 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 3 ]

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρα 22 & Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας Άρθρο 27 Πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 29,30,31 & Άρθρο Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις Άρθρο 35 ιατηρούµενες ιατάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Ν. 3279/04 (ΦΕΚ 205 Α / ) Άρθρο 9 Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων Γ Κ.Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΣΑΤΑ - Κριτήρια και διαδικασία κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τ.Α. έτους 2004 που καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ - ΣΑΤΑ 029. ΚΥΑ 53690/04 (ΦΕΚ 1606 Β / ) Eτήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονοµικού έτους (Αποσπάσµατα) (ΦΕΚ Β 1692/2004) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ.Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ Χρηµατοδότηση σε επενδύσεις για βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση βοσκοτόπων σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. ΚΥΑ /04 ΦΕΚ Β 1669/ Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ: Ε. ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ζ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Θ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΚΥΑ 13080/04 (ΦΕΚ 1627 Β / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 4 ]

5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Aναπροσαρµογή παραβόλων υποβολής αίτησης και ένστασης του N. 2190/1994 ΚΥΑ ΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/04 ΦΕΚ Β 1674/ Συγκρότηση Οµάδας Σχεδιασµού του ΥΠ.ΕΣ...Α. για το Κ.Π.Σ. ( Ι Κ/Φ.38/23529/04 ΦΕΚ Β 1674/ ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/04/103/ΦΝ437 / ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑ Οδηγίες για την εφαρµογή του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». ΥΠΕΧΩ Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 Αρ.Πρωτ. 17α/10/101/Φ.Ν 437/ Α. Ο γενικός στόχος του Ν. 3263/ Β. Άξονες και µέτρα Γ. Οι καινοτοµίες των επί µέρους άρθρων Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 5 ]

6 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α / ) Σχεδόν 170 χρόνια µετά τον πρώτο ειδικό νόµο που ρύθµισε θέµατα Ελληνικής ιθαγένειας και 50 χρόνια από την ισχύ του Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Η πληρότητα και η σαφήνεια της αιτιολογικής έκθεσης που συνδηµοσιεύεται στο παρόν δελτίο του Legal-info κατατοπίζουν επαρκώς τον αναγνώστη. Από τις νέες ρυθµίσεις του ΚΕΙ επισηµαίνεται απλώς η πρόβλεψη της δυνατότητας αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του οµογενούς, µετά από αίτηση προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και η διάρθρωση της πολιτογράφησης σε στάδια, µε έναρξη την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου από τον οικείο ΟΤΑ στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας και λήξη την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και την ορκωµοσία του πολιτογραφούµενου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 22 εδάφιο δ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ), που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 1529/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του οποίου το κείµενο έχει ως ακολούθως: αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν είναι ανήλικος. ΙΙΙ. Με υιοθεσία. Άρθρο 3 Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας. ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση. Άρθρο 1 1. Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Eλληνική Ιθαγένεια. 2. Την Eλληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτά µε τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας. ΙΙ. Με αναγνώριση. Άρθρο 2 Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόµιµα ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξοµοιώνεται πλήρως µε γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις. Άρθρο 4 1. Οµογενείς αλλοδαποί εισαγόµενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωµατικών ή υπαξιωµατικών των ενόπλων δυνάµεων ή κατατασσόµενοι στις ένοπλες δυνάµεις ως εθελοντές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξή τους. 2. Οµογενείς αλλοδαποί κατατασσόµενοι ως εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή πολέµου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µε αίτησή τους στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας χωρίς άλλη διατύπωση. 3. Όσοι από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο αποκτούν βαθµό αξιωµατικού, µονίµου ή εφέδρου, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια. 4. Ο στρατιωτικός όρκος που δίδεται από τους οµογενείς των παραγράφων 1, 2 και 3 αναπληρώνει τον όρκο του Έλληνα πολίτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 6 ]

7 5. Τα τέκνα των οµογενών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο, ύστερα από αίτηση του γονέα τους προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αν κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης είναι ανήλικα και άγαµα. V. Με πολιτογράφηση. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις πολιτογράφησης. 1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, απαιτείται να: α. Είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης. β. Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήµατα προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα. γ. Μην εκκρεµεί σε βάρος του απόφαση απέλασης. 2. Για τον αλλοδαπό που είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να: α. ιαµένει νόµιµα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αρκεί διαµονή στην Ελλάδα πέντε ετών µέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενο χρόνο δεν προσµετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωµατικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής δεν απαιτείται γι αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας, διαµένει τουλάχιστον επί µία τριετία στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τέκνο, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων που έχουν συµπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαµονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραµονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισµού. 3. Aθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων που έχουν συµπληρώσει πενταετή νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κώδικα, εφόσον έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος, µετά από εισήγηση της οικείας εθνικής οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. Άρθρο 6 ικαιολογητικά. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο ήµο ή την Κοινότητα του τόπου διαµονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και συνοδεύεται από: α. ήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. β. Παράβολο, όπως τούτο καθορίζεται από την ισχύουσα, κάθε φορά, νοµοθεσία. Οι οµογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. γ. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. δ. Άδεια διαµονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόµιµης διαµονής στη χώρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 7 ]

8 ε) Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόµιση της απόφασης χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου και στ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Άρθρο 7 ιαδικασία πολιτογράφησης. 1. Ο ήµος ή η Κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία εξετάζει, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 περ. α και 2 περ. α του άρθρου 5 για την περαιτέρω εξέταση της αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. 2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί την προσκόµιση από τον αιτούντα πιστοποιητικού ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση, πιστοποιητικού µη απέλασης και επιπλέον όσα στοιχεία κρίνει η ίδια ή ο ενδιαφερόµενος χρήσιµα για τη διαµόρφωση άποψης για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και τη γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής του τόπου διαµονής του αλλοδαπού για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 3. Μετά από την εξέταση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης του άρθρου 12, προκειµένου η Επιτροπή να διατυπώσει γνώµη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Η κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό. Άρθρο 8 Απόφαση πολιτογράφησης. 1. Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηµα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούµενης. Άρθρο 9 Ορκωµοσία. 1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην ετήσια προθεσµία. 2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». 3. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ορίζεται ότι ο όρκος δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου. Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό. 1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε έκθεσή του, στην οποία περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής: α. ήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 8 ]

9 δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση των στοιχείων του φακέλου του οµογενούς και τη γνώµη του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης την αποδοχή ή µη του αιτήµατος για πολιτογράφηση. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου. Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου. Τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνονται Έλληνες, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαµα. Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης. 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία αποτελείται από: α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, β) ένα µέλος.ε.π., στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή του, γ) ένα µέλος.ε.π., στο γνωστικό αντικείµενο της Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή του, δ) τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ε) τον προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού που υπηρετεί στη ιεύθυνση Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ανωτέρω απόφαση. Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση. 3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής. 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Επιτροπής, του γραµµατέα και του εισηγητή. Άρθρο 13 Τιµητική πολιτογράφηση. Με Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 6, 7 και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον της χώρας. VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας. Άρθρο Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την από µητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάµου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του. 2. Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982 ( ), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ανωτέρω νόµου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του. 3. Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 4. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, γίνονται Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 9 ]

10 Άρθρο Oµογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) Είναι ενήλικοι και β) εν µπορεί να διαπιστωθεί η Ελληνική τους Ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης. 2. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο οµογενής, εφόσον δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ιδιότητά του ως οµογενούς γνωµοδοτεί τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο, ως πρόεδρο, και δύο µέλη. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών ορίζονται τα µέλη κάθε επιτροπής και η αµοιβή τους. Οι οριζόµενοι ως µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Για τη διακρίβωση της ιδιότητας του οµογενούς η ανωτέρω επιτροπή καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη και συνεκτιµά οποιαδήποτε στοιχεία προσκοµίσει ο τελευταίος, από τα οποία µπορεί να συναχθεί η ιδιότητά του αυτή. 3. Η αίτηση µε τα υποβληθέντα στοιχεία και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου για την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς διαβιβάζονται από την αρµόδια Προξενική Αρχή στην οικεία Περιφέρεια, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Πριν από την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, γνωµοδοτούν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και ηµόσιας Τάξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των επιτροπών, η αµοιβή των µελών τους και του γραµµατέα τους, η τοπική αρµοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση των συναρµοδίων Υπουργείων, ορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών. Ένα από τα µέλη για κάθε ειδική επιτροπή ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των οµογενών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ορίζεται ως µέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που προτείνεται από το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. Έργο των ανωτέρω ειδικών επιτροπών είναι, µε βάση τα διαβιβασθέντα στοιχεία από την οικεία Προξενική Αρχή, η πρόσθετη γνωµοδότηση για την ιδιότητα ως οµογενών αυτών που ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια. Για τη διαµόρφωση της γνώµης τους οι εν λόγω επιτροπές συνεκτιµούν και τη συνέντευξη που δόθηκε στην τριµελή επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου. 4. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε τη δόση του όρκου από τον οµογενή. Ο όρκος δίδεται εντός έτους από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη δόση του όρκου από τον οµογενή, τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο και µαζί µε το γονέα τους εγγράφονται στα µητρώα αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας που επιθυµεί ο γονέας, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Όσα από τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συµπληρώνονται µε την προσκόµιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας. Άρθρο Αποβάλλει την Ελληνική Ιθαγένεια, µετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όποιος: α) Απέκτησε µε τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια, ή β) ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, εφόσον η ανάληψη της υπηρεσίας αυτής συνεπάγεται κτήση της ιθαγένειας του εν λόγω κράτους. Η άδεια δύναται για εξαιρετικούς λόγους να παρέχεται και µετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, οπότε η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την παροχή της άδειας. 2. Αποβάλλει επίσης την Ελληνική Ιθαγένεια όποιος έχει αποκτήσει και αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον γίνει δεκτή από τον πιο πάνω Υπουργό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 10 ]

11 αίτησή του περί αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης. 3. Η κατά την παρ. 1 άδεια παρέχεται και η κατά την παρ. 2 αποδοχή της αιτήσεως γίνεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. εν δύναται να παρασχεθεί η άδεια ή να γίνει δεκτή αίτηση, εάν ο αιτών υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα. ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως. Άρθρο Μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας: α. Όποιος ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος και, µετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης προς αυτόν να απόσχει εντός οριζόµενης προθεσµίας από την υπηρεσία αυτή, ως αντίθετη προς τα συµφέροντα της χώρας, εµµένει σε αυτή, και β. Όποιος κατά τη διαµονή του στην αλλοδαπή ενήργησε προς όφελος αλλοδαπού κράτους πράξεις ασυµβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συµφέροντα της Ελλάδας. 2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο έκπτωση απαγγέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η δε απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η κατά το άρθρο αυτό κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της Ελληνικής Ιθαγένειας ενεργεί ατοµικά και δεν επηρεάζει την ιθαγένειά του, της συζύγου και των ανήλικων ή ενήλικων τέκνων του. ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης. Άρθρο 18 Επιτρέπεται η αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι ενήλικος, δηλώνει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσµός του µε τη Χώρα και διαµένει στην αλλοδαπή. Για την αποποίηση υποβάλλονται δήλωση ενώπιον του Έλληνα προξένου του τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου και αίτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η αποδοχή της αίτησης γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος απώλειας της ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο αποδοχής της αίτησης. IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων. Άρθρο Τα τέκνα πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, τα οποία έγιναν Έλληνες σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11, µπορούν να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια, αν: α) Είναι αλλογενή. β) ιατηρούν την ιθαγένεια που είχαν κατά την πολιτογράφηση του γονέα τους και γ) ηλώσουν τη θέλησή τους για αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας στο ήµαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους ή της διαµονής τους, µέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή τους. Αντίγραφο της δήλωσης υποβάλλεται αµέσως από τις παραπάνω αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό. Άρθρο 20 Έλληνας που υιοθετήθηκε πριν από την ενηλικίωσή του ως τέκνο αλλοδαπού, δύναται µετά από αίτηση του υιοθετήσαντος, εάν αποκτά την ιθαγένεια αυτού, να αποβάλει την Ελληνική ιθαγένεια µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος εκτιµά τις ειδικές συνθήκες, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η αίτηση δεν µπορεί να γίνει δεκτή, εάν ο υιοθετηθείς υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 11 ]

12 VI. Aπώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα. Άρθρο 21 Αλλοδαπή που απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε Έλληνα και διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια, αποβάλλει την Ελληνική ιθαγένεια, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. Για την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 22 Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε αλλοδαπό την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. Άρθρο 23 Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα µητέρα και απώλεσε την Ελληνική ιθαγένεια, λόγω νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γίνονται Έλληνες, αν κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαµα. Άρθρο 24 Η ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων άρθρων διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. KEΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 25 Αρµόδια όργανα. 1. Όλα τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται η κτήση ή µη της Ελληνικής ιθαγένειας προσώπων που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένειά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και µε τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις και τις διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες. Άρθρο 26 ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αποκλειστικά αρµόδιος να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση ιθαγένειας, µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η απόφαση δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 27 Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας. 1. Ο ήµαρχος και ο Πρόεδρος Κοινότητας εκδίδουν πιστοποιητικά της Ελληνικής ιθαγένειας των δηµοτών βάσει του δηµοτολογίου, στα οποία αναφέρεται και η νοµική βάση κτήσης της ιθαγένειας. 2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αποδεικνύουν την Ελληνική Ιθαγένεια µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Άρθρο 28 Συµβούλιο Ιθαγένειας. 1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας γνωµοδοτεί για θέµατα ιθαγένειας κατά τις κείµενες διατάξεις. 2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας αποτελείται από: α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο. β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους. γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου, καθώς και έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του ηµοσίου ιεθνούς ικαίου, ηµεδαπού πανεπιστηµίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 12 ]

13 δ) Τον αρµόδιο Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, και ε) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 3. Στο Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο και ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης, που εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα, τον οποίο αναπληρώνει ο νόµιµος αναπληρωτής του. 4. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 Όπου στη νοµοθεσία γίνεται χρήση του όρου «αλλοδαπός», ως αλλοδαπός θεωρείται, εφόσον δεν προκύπτει το αντίθετο και ο ανιθαγενής. Άρθρο 30 Ο γάµος δεν έχει ως συνέπεια κτήση ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας. Άρθρο 31 Οι προθεσµίες του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Άρθρο 32 Με Προεδρικά ιατάγµατα καθορίζονται: 1. α) Τα σχετικά µε την απόδειξη των λόγων έκπτωσης της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 και η αντίστοιχη διαδικασία. β) Κάθε αναγκαία για την εκτέλεση αυτού του Κώδικα λεπτοµέρεια. 2. Προϋφιστάµενα διατάγµατα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 33 Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού αιτήσεις πολιτογράφησης που συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 34 Καταργούµενες διατάξεις. Καταργείται το Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 258/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία είτε είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είτε αφορά σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν. Άρθρο 35 ιατηρούµενες διατάξεις. ιατηρούνται σε ισχύ: α) Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α ), β) Η παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/ 2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α ), γ) Τα άρθρα 59 παρ. 1 περ. β και 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α ), και δ) Το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α ).» Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 13 ]

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν.2503/1997 επί του σχεδίου νόµου «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» I. ΓΕΝΙΚΑ Τον Μάιο του 1835 δηµοσιεύθηκε ο πρώτος ειδικός νόµος που ρύθµισε θέµατα Ελληνικής ιθαγένειας. Η ισχύς του διήρκεσε µέχρι τη θέσπιση του Αστικού Νόµου Τ Α του 1856, στον οποίο και περιλήφθηκαν ειδικές προβλέψεις για την ιθαγένεια (άρθρα 14-28). Οι ανωτέρω προβλέψεις διατηρήθηκαν και υπό την ισχύ του Αστικού Κώδικα του 1946 (άρθρο 5 ΕισΝΑΚ). Οι αλλεπάλληλες, έκτοτε, δι ειδικών νόµων, ρυθµίσεις θεµάτων ιθαγένειας, πέρα από τον παρωχηµένο χαρακτήρα τους, είχαν καταστήσει δυσχερή την ανεύρεση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. Παραλλήλως και προς την ανάγκη εκσυγχρονισµού του δικαίου της ιθαγένειας, στις 23 Σεπτεµβρίου 1955, δηµοσιεύθηκε το Ν /1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», που ίσχυσε από την 3 η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στον διαδραµόντα χρόνο υπήρξε σωρεία τροποποιήσεων. Οι σηµαντικότερες αφετηριάζονται από το Ν. 1438/1984, σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή (άρθρο 4 παρ. 2 Σ) για την ισότητα των δύο φύλων, στο πλαίσιο τόσο των προβλέψεων του Ν. 1329/1983, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της εν λόγω συνταγµατικής επιταγής, όσο και του Ν. 1250/1982, µε τον οποίο και καθιερώθηκε ο πολιτικός γάµος. Ακολούθησαν, επίσης, σηµαντικοί νόµοι, µε τους οποίους είτε επήλθαν ουσιώδεις µεταβολές στα θέµατα της πολιτογράφησης (Νόµοι 2130/1993, 2910/2001 και 3013/2002) είτε αντιµετωπίσθηκαν ειδικά θέµατα ιθαγένειας για τους παλλινοστούντες οµογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση (Ν. 2790/2000). Η ανάγκη, πλέον, σύνταξης σύγχρονου Κώδικα Ιθαγένειας ως ενιαίου κειµένου εναρµονισµένου προς το ισχύον Σύνταγµα και απαλλαγµένου από διάσπαρτες, σε σειρά νόµων, ειδικές αποσπασµατικές προβλέψεις, οι οποίες δηµιουργούσαν όχι µόνον δυσχέρειες εντοπισµού τους από τους ενδιαφερόµενους, αλλά και έδιδαν την εντύπωση µεµονωµένων και εµβαλωµατικών παρεµβάσεων, επέβαλαν την έκδοση της υπ αριθµ. 1529/ αποφάσεώς σας, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 22 εδ. δ του Ν. 2503/1997 (Α', 154), µε την οποία συγκροτήθηκε, σύµφωνα και µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αποτελούµενη από τον Αναστάσιο Γκότση, Σύµβουλο της Επικρατείας, ως Πρόεδρο και τους Γεώργιο Καριψιάδη, Αναπληρωτή Νοµικό Σύµβουλο (Σύµβουλο Πρεσβείας Α ) του Υπουργείου Εξωτερικών, Νικόλαο Μαυρίκα, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, Ευθύµιο Σκαρµούτσο, ιευθυντή της ιεύθυνσης Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγγελική Βλάχου, Προϊσταµένη Α Τµήµατος Ιθαγένειας της ίδιας ιεύθυνσης και Αικατερίνη Μυλωνά, Ειδική Σύµβουλο του Υφυπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως µέλη. Η Επιτροπή προχώρησε, κατ αρχάς, σε συστηµατική καταγραφή και ταξινόµηση και, περαιτέρω, στην άτυπη κωδικοποίηση όλων των σχετικών µε την ιθαγένεια διατάξεων. Ακολούθως, µετά από επισταµένη θεώρηση και διεξοδική αντιµετώπιση όλων των νοµικών ζητηµάτων, αλλά και κατά συνεκτίµηση της αντιµετώπισης στην πράξη βασικών θεσµών του δικαίου της ιθαγένειας, αλλά και σχετικών νοµολογιακών πορισµάτων, όπως τούτο, άλλωστε, προκύπτει και από τα οικεία πρακτικά, συνέταξε αυτό το σχέδιο Κώδικα. Με το σχέδιο κωδικοποιείται, κατά βάση, ολόκληρη η σχετική µε την ιθαγένεια νοµοθεσία, επιδιώκεται όµως, παραλλήλως, µε την απάλειψη ή τροποποίηση ορισµένων διατάξεων και την προσθήκη νέων, η κάλυψη των κάθε είδους κενών που διαπιστώθηκαν στη νοµοθεσία αυτή κατά την αντιµετώπιση αντίστοιχων θεµάτων και, επίπλέον, η παγίωση των ρυθµίσεων που απορρέουν ιδίως από τη συνταγµατική αρχή της ισότητας των δύο φύλων, καθώς και η προσαρµογή των σχετικών ρυθµίσεων στην ανάγκη σεβασµού της προσωπικότητας του ατόµου και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και δηµοκρατικού κράτους δικαίου. Αυτό το σχέδιο του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας περιλαµβάνει πέντε (5) κεφάλαια (Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας-Απώλεια Ιθαγένειας- Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας-αρµοδιότητα επί θεµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 14 ]

15 Ιθαγένειας και Απόδειξη της Ελληνικής Ιθαγένειας - Μεταβατικές και Τελικές ιατάξεις), µερικά από τα οποία διαιρούνται σε τµήµατα και, συνολικά, τριάντα πέντε (35) άρθρα. Η ακολουθητέα διαδικασία προς ψήφιση αυτού του σχεδίου από την Ολοµέλεια της Βουλής προβλέπεται από το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος και τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής. ΙΙ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. Με τη γέννηση Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του σχεδίου επαναλαµβάνει ακριβώς το πρώτο άρθρο του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν /1955), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 1438/1984, το οποίο υλοποίησε και στην περιοχή του δικαίου της ιθαγένειας τη συνταγµατική επιταγή περί ισότητας των δύο φύλων. Έτσι, βασική αρχή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας παραµένει η αρχή της καταγωγής (δικαίω αίµατος - jus sanguinis), σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αποκτά αυτοδίκαια µε τη γέννησή του την ιθαγένεια του Έλληνα γονέα του ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής του. Η καθιέρωση και η διατήρηση της αρχής της καταγωγής οφείλεται ιστορικά στην ανάγκη να συγκρατηθεί ο δεσµός των Ελλήνων µεταναστών και των απογόνων τους µε τη µητέρα - πατρίδα. Επικουρικά υιοθετείται, όµως, και η αρχή του εδάφους (jus soli), προκειµένου να περιορίζεται το φαινόµενο των ατόµων χωρίς ιθαγένεια (απάτριδες). Σύµφωνα µε αυτήν, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια το άτοµο που γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος και δεν αποκτά αυτοδίκαια την ιθαγένεια άλλης Χώρας. ΙΙ. Με αναγνώριση Άρθρο 2 Το άρθρο 2 επαναλαµβάνει τη ρύθµιση του άρθρου 2 του Νόµου 1438/1984, το οποίο είχε αντικαταστήσει τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, προκειµένου να εναρµονίσει τις εν λόγω διατάξεις µε το άρθρο 1473 του Αστικού Κώδικα, το οποίο απαιτεί και αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) για να θεωρηθεί το τέκνο γεννηµένο σε νόµιµο γάµο και δεν αρκεί ο επιγενόµενος γάµος των γονέων του. Το άρθρο 2 του σχεδίου αναφέρεται σε αναγνώριση µόνον από τον Έλληνα και όχι από την Ελληνίδα, όπως το άρθρο 2 του Νόµου 1438/ σύζυγο, εναρµονιζόµενο πλήρως µε την ανωτέρω διάταξη του Αστικού Κώδικα και θέτει ως προϋπόθεση την ανηλικότητα (δηλαδή τη µη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας) του αναγνωριζόµενου. ΙΙΙ. Με υιοθεσία Άρθρο 3 Το άρθρο αυτό επαναλαµβάνει τη ρύθµιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 27 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν /1955, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, στο εξής Κ.Ε.Ι.), µε τη ρητή αναφορά και στην υιοθεσία εκ µέρους Ελληνίδας, θέτοντας ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τον υιοθετούµενο αλλοδαπό την υιοθεσία του τελευταίου πριν από την ενηλικίωσή του (δηλαδή τη συµπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας του κατά τα προεκτεθέντα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 15 ]

16 ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις Άρθρο 4 Το άρθρο 4 του σχεδίου αφορά την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς που εισάγονται σε στρατιωτικές σχολές ή κατατάσσονται ως εθελοντές και κωδικοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Ε.Ι., επιφέροντας ορισµένες διαφοροποιήσεις στη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων µε στόχο την απλοποίηση και την προσαρµογή τους στο ισχύον δίκαιο. Ουσιαστική αλλαγή σε σχέση µε το ισχύον δίκαιο αποτελεί η πρόβλεψη της δυνατότητας αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του οµογενούς, µετά από αίτηση του τελευταίου. Η διάταξη αυτή τίθεται για λόγους ίσης µεταχειρίσεως των οµογενών αυτών µε τους αποκτώντες την Ελληνική ιθαγένεια οµογενείς κατά τα άρθρα 10 και 15 του σχεδίου, αλλά και τους αλλοδαπούς τους αποκτώντες την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση (βλ. σχετ. άρθρα 11 και 15 παρ. 4 υποπερ. ε του σχεδίου). Κρίθηκε όµως αναγκαίο στην προκείµενη περίπτωση, ενόψει του προσωπικού χαρακτήρα της απονοµής της Ελληνικής ιθαγένειας στους οµογενείς βάσει των εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τα άγαµα και ανήλικα τέκνα τους να εξαρτάται κάθε φορά από τη βούληση των οµογενών και συγκεκριµένα, από την υποβολή σχετικής αιτήσεως από τους τελευταίους προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. V. Με πολιτογράφηση Άρθρο 5 Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης Η πολιτογράφηση αποτελεί βασικό θεσµό του δικαίου της ιθαγένειας, στον οποίο συνυπάρχουν η δήλωση της σχετικής βούλησης του ενδιαφεροµένου και η βούληση της πολιτείας, η οποία, κυριαρχικά δύναται να προσδώσει την ιθαγένεια στον αιτούντα. Με το ανωτέρω άρθρο, το οποίο είναι αντίστοιχου περιεχοµένου µε το άρθρο 58 του Ν.2910/2001, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση. Είναι προφανές ότι, καίτοι ο νόµος αναφέρεται σε «αλλοδαπό», υπονοεί και την «αλλοδαπή». Στην έννοια, εξάλλου, του «αλλοδαπού» εµπίπτει και ο ανιθαγενής. Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος κατά το χρόνο υποβολής της οικείας αίτησης επικεντρώνονται: α) στην ενηλικότητά του, β) στην ανυπαρξία τελεσίδικης καταδίκης, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης για οποιοδήποτε αδίκηµα, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και στην ανυπαρξία καταδίκης για µια σειρά ειδικώς µνηµονευόµενων εγκληµάτων, ανεξάρτητα από τον χρόνο διάπραξής τους και την επιβληθείσα ποινή και γ) στη µη εκκρεµή, σε βάρος του αιτούντος, απόφαση απέλασης. Οι ειδικές προϋποθέσεις εστιάζονται: α) στον χρόνο προηγούµενης διαµονής του αλλογενούς στην Ελλάδα. Ο απαιτούµενος χρόνος διαµονής (δεκαετία κατά την τελευταία δωδεκαετία) έχει το χαρακτήρα δοκιµαστικής περιόδου, υπό την έννοια διάγνωσης αφοµοίωσης του αλλογενούς αλλοδαπού στο ελληνικό περιβάλλον. Οι καθιερούµενες χρονικές διακρίσεις (για ανιθαγενή, πρόσφυγα, σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας µε τέκνο που γεννήθηκε και κατοικεί στην Ελλάδα, συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων) υπαγορεύονται, αφενός µεν από την αναγκαιότητα εναρµόνισης προς την παρεχόµενη από διεθνείς συµβάσεις µέριµνα για τους ανιθαγενείς και πρόσφυγες και αφετέρου από τη συνταγµατική προστασία της οικογένειας (άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος). Με τις ρυθµίσεις του ίδιου άρθρου, σε σχέση µε το προϊσχύον δίκαιο, οριοθετείται χρονικά η ανάγκη ανυπαρξίας καταδίκης για ορισµένα εγκλήµατα (δεκαετία πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης) και προστίθενται ρητά τα εγκλήµατα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης. Ακόµη δεν απαιτείται η προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής για όσους είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων και έχουν αποκτήσει τέκνο, εφόσον όµως, έχει συµπληρωθεί τριετής διαµονή τους στην Ελλάδα. Επίσης για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων απαιτείται η συµπλήρωση, οποτεδήποτε, ενός χρόνου διαµονής στη χώρα, χωρίς την ανάγκη υποβολής και σχετικής πρότασης από τον οικείο Έλληνα Πρεσβευτή ( για τη διαµόρφωση από αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης), όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.2910/2001). Με την τελευταία παράγραφο του άρθρου αυτού που έχει ληφθεί από αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 13 του Σχεδίου Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις», η οποία ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, µειώνεται από δέκα σε πέντε έτη ο απαιτούµενος για την πολιτογράφηση χρόνος της προηγούµενης διαµονής στην Ελλάδα, προκειµένου για αθλητές Ολυµπιακών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 16 ]

17 αθληµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωµα να αγωνισθούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και ότι για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας εισηγούνται σχετικά και συµφωνούν η οικεία αθλητική οµοσπονδία καθώς και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, αντιστοίχως. Άρθρο 6 ικαιολογητικά Με το ανωτέρω άρθρο 6, µε το οποίο επαναλαµβάνονται κατ αρχήν οι ρυθµίσεις του άρθρου 59 του Ν. 2910/2001, σε αντιστοιχία προς τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και προς απόδειξη συνδροµής τούτων, προσδιορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης. Πέρα από τη σχετική αίτηση και την καταβολή παραβόλου, από το οποίο απαλλάσσονται οι οµογενείς, απαιτείται και προηγούµενη δήλωση πολιτογράφησης µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών, ως µαρτύρων. Τόσο η κατάθεση της αίτησης, όσο και η υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης γίνονται στο ήµο ή στην Κοινότητα διαµονής του αλλοδαπού. Πρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι το αντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις, άδεια διαµονής, πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας του, πιστοποιητικό βάπτισης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους ή του οικείου εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Επισηµειώνεται ότι, αν αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Με το άρθρο αυτό δεν επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση, σε σχέση µε το ισχύον δίκαιο, µε εξαίρεση την κατάργηση του σηµειώµατος δακτυλοσκόπησης ως απαιτούµενου δικαιολογητικού. Αρθρο 7 ιαδικασία Πολιτογράφησης Η διαδικασία πολιτογράφησης (βλ. σχετ. άρθρο 60 του Ν.2910/2001) διαρθρώνεται σε στάδια. Το πρώτο από αυτά έχει το χαρακτήρα προελέγχου, υπό την έννοια ότι, µετά την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου από τον οικείο ΟΤΑ στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας, ερευνάται η συνδροµή της ενηλικότητας και ο χρόνος διαµονής του αιτούντος στη χώρα (προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α και 2 περ. α ). Σε περίπτωση που ελλείπει µία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. Εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η ίδια υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί από τον αιτούντα την προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου, για δικαστική χρήση, και πιστοποιητικού µη απέλασης. Παραλλήλως είναι δυνατόν να ζητηθούν από την πιο πάνω υπηρεσία και άλλα στοιχεία που κρίνονται από αυτή χρήσιµα για τη διακρίβωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητα του αιτούντος. Αντίστοιχη ευχέρεια παρέχεται για πρώτη φορά, για λόγους ισότητας, και στον αλλοδαπό. Στη συνέχεια η οικεία υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης επιλαµβάνεται της εξέτασης των στοιχείων του φακέλου, µετά και την παροχή γνώµης της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας, των σχετικών δικαιολογητικών, καλείται ο αλλοδαπός σε συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει αυτή στον αποφασίζοντα Υπουργό, σχετικά µε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, καθώς και το ήθος και την προσωπικότητα του αλλοδαπού. Η µη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, η δε αδικαιολόγητη απουσία του συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης. Άρθρα 8-9 Απόφαση Πολιτογράφησης και Ορκωµοσία Η διοικητική διαδικασία της πολιτογράφησης τερµατίζεται µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και την ορκωµοσία του πολιτογραφούµενου (σχετικά τα άρθρα 61 και 62 του Ν.2910/2001). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 17 ]

18 Η πολιτογράφηση αλλοδαπού αποτελεί, όπως γίνεται γενικά δεκτό, κυριαρχικό δικαίωµα της πολιτείας. Ενόψει αυτού η αποδοχή ή όχι της αίτησης από τον Υπουργό εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια, εφόσον, κατά ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 8, για την απορριπτική κρίση δεν απαιτείται αιτιολογία. Η ρύθµιση αυτή συµπορεύεται, ειδικότερα, µε την πάγια αντίληψη, που επικρατεί άλλωστε και σε άλλα δίκαια ιθαγένειας, ότι ο Υπουργός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, µπορεί να αρνηθεί την πολιτογράφηση κατά συνεκτίµηση στοιχείων που σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα του Κράτους. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ελεύθερη κρίση του Υπουργού επί του ως άνω ζητήµατος, δεν συνεπάγεται κατά τον νόµο και δυνατότητα αποχής από την έκδοση απόφασης επί του αιτήµατος πολιτογράφησης. Συνεπώς και στην περίπτωση που ο Υπουργός διαµορφώσει αρνητική κρίση επί του σχετικού αιτήµατος, θα πρέπει να εκδώσει (ρητή) απορριπτική απόφαση. Τούτο, άλλωστε, συµπορεύεται και µε την περαιτέρω πρόβλεψη, ότι νέα αίτηση για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την πάροδο έτους από την απόρριψη της προηγούµενης. Η ολοκλήρωση της πολιτογράφησης συντελείται µε τη δόση του όρκου του Έλληνα πολίτη, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός έτους, από τη δηµοσίευση της οικείας απόφασης. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του πολιτογραφούµενου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ορίζεται και άλλο κρατικό όργανο για τη δόση του όρκου. Τέλος, το πρωτόκολλο της ορκωµοσίας αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Άρθρο 10 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό Με το άρθρο αυτό, µε το οποίο επαναλαµβάνονται κατά περιεχόµενο οι ρυθµίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2910/2001, προβλέπεται ειδικώς η διαδικασία πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό. Ειδικότερα, οι οµογενείς καταθέτουν αίτηση για την πολιτογράφησή τους στο προξενείο του τόπου κατοικίας τους. Η αίτηση µαζί µε σχετική έκθεση του, Έλληνα Προξένου, στην οποία διαλαµβάνονται στοιχεία προς τεκµηρίωση της ιδιότητας του οµογενούς, διαβιβάζονται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ρητή πρόβλεψη της ύπαρξης τεκµηριωµένων στοιχείων για την ιδιότητα του οµογενούς στη σχετική έκθεση του Έλληνα Προξένου υπαγορεύθηκε από την ανάγκη αποφυγής διατύπωσης υποκειµενικών εκτιµήσεων, γεγονός το οποίο είχε επισηµανθεί στο παρελθόν. Μαζί µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου υποβάλλεται προηγούµενη σχετική δήλωση ενώπιον του Προξένου και σειρά δικαιολογητικών που ορίζονται στην ίδια διάταξη. Η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης για αποδοχή ή µη της αίτησης πολιτογράφησης προϋποθέτει και την παροχή γνώµης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Για την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης και τη δόση του όρκου από τον αποκτώντα την Ελληνική ιθαγένεια εφαρµόζονται οι γενικές, για την πολιτογράφηση, διατάξεις των άρθρων 8 και 9. Άρθρο 11 Κτήση Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου Τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής, που πολιτογραφείται, γίνονται Έλληνες, αν κατά τη συντέλεση της πολιτογράφησης είναι άγαµα και ανήλικα (δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους). Η απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας γίνεται από την ορκωµοσία του πατέρα ή της µητέρας, ανεξάρτητα από το αν τα τέκνα είναι οµογενή ή αλλογενή (σχετικό το άρθρο 5 του Ν.1438/1984). Άρθρο 12 Επιτροπή Πολιτογράφησης Με το άρθρο αυτό επαναλαµβάνονται, κατά βάση, οι ρυθµίσεις του άρθρου 64 του Ν. 2910/2001. Ειδικότερα, η σύσταση πενταµελούς επιτροπής πολιτογράφησης αποβλέπει στη διακρίβωση της συνδροµής στο πρόσωπο του αιτούµενου την πολιτογράφηση, των στοιχείων που απαιτούνται, κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα, ήτοι της επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, κατόπιν συνέντευξης, η οποία πραγµατοποιείται µε τον αλλοδαπό. Η συµµετοχή στην ίδια επιτροπή δύο µελών ΑΕΙ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που καλύπτουν το γνωστικό αντικείµενο της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, αποβλέπει στη διασφάλιση και της επιστηµονικής τεκµηρίωσης της γνώµης που διατυπώνει η ίδια επιτροπή, για τα ανωτέρω στοιχεία, στον Υπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειµένου να κρίνει ο ίδιος για την αποδοχή ή µη της αίτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 18 ]

19 Άρθρο 13 Τιµητική Πολιτογράφηση Η τιµητική πολιτογράφηση (βλ. σχετ. άρθρα 8 παρ. 2 του Ν.2130/1993 και 1 παρ. 1 του Ν.2412/1996) συνυφαίνεται, αποκλειστικώς, µε αλλοδαπούς, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη Χώρα ή των οποίων η πολιτογράφηση υπαγορεύεται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η πρόταση για την έκδοση του σχετικού Π. /τος γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την ανωτέρω πολιτογράφηση δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης, για ορισµένο χρόνο, διαµονής στη Χώρα (άρθρο 5 παραγρ. 2), ούτε εφαρµόζονται οι διατάξεις οι σχετικές µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την ακολουθητέα, για την πολιτογράφηση, διαδικασία (άρθρα 6 και 7). VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας Άρθρα 14 & 15 Με τα ανωτέρω άρθρα (βλ. σχετ. άρθρα 69 παρ. 6, 7 του Ν. 2910/2001 και 1 παρ. 1, 2, 4 και 5 του Ν. 2790/2000) ρυθµίζονται περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας που εµφανίζουν ιδιοµορφίες, χωρίς να υφίσταται παρέκκλιση από τις γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο της ιθαγένειας. Ειδικότερα µε το άρθρο 14 αντιµετωπίζονται θέµατα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την από µητέρα Ελληνίδα, κατά τον χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάµου, καθώς και εκείνων που γεννήθηκαν από Ελληνα πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982 και θεωρούνται γνήσια κατά τις προβλέψεις του ίδιου νόµου. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις τα ανωτέρω τέκνα γίνονται Έλληνες, αν δηλώσουν τη σχετική βούλησή τους στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους. Τα τέκνα εκείνων, που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, κατά τα προµνηµονευθέντα, γίνονται Ελληνες, εφόσον κατά την ηµεροµηνία της σχετικής δήλωσής είναι άγαµα και ανήλικα. Το άρθρο 15 ρυθµίζει συστηµατικότερα θέµατα κτήσης της ιθαγένειας, που είχαν αντιµετωπισθεί και µε το άρθρο 1 του Ν. 2790/2000, για τους οµογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. Ως κυρίαρχες προϋποθέσεις τίθενται : α) Η ενηλικότητά τους και β) Η αδυναµία διαπίστωσης της ελληνικής τους ιθαγένειας κατ εφαρµογή των Συνθηκών της Άγκυρας και Λωζάννης. Για την ιδιότητα του οµογενούς γνωµοδοτεί ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του οικείου 'Ελληνα Προξένου, ενώπιον της οποίας καλείται προς συνέντευξη ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει, παραλλήλως, τη δυνατότητα να προσκοµίσει και οποιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο µπορεί να συναχθεί η ιδιότητά του ως οµογενούς. Πρόσθετη αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί και η ανυπαρξία καταδίκης για τα αδικήµατα που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1β του άρθρου κατά ταυτόσηµη ρύθµιση µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Μετά τη διατύπωση της αρχικής γνωµοδότησης της παραπάνω επιτροπής, τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου από την οικεία προξενική αρχή στην Περιφέρεια και πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, επιλαµβάνεται του θέµατος ειδική γνωµοδοτική επιτροπή για την παροχή και πρόσθετης γνωµοδότησης. Η ευρεία σύνθεσή της, στην οποία περιλαµβάνεται τόσο εκπρόσωπος του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, για θέµατα που άπτονται της δηµόσιας ασφάλειας της Χώρας, όσο και εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης οµογενειακής οργάνωσης της Περιφέρειας, εγγυώνται την ενδελεχέστερη εξέταση του αιτήµατος του οµογενούς, κατά συστάθµιση και της αρχικής γνωµοδότησης της επιτροπής που εδρεύει στο οικείο Προξενείο, στην οποία περιλαµβάνεται και η δοθείσα συνέντευξη. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και τη δόση του όρκου από τον οµογενή, τα ανήλικα τέκνα του γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο και µαζί µε τον γονέα τους εγγράφονται στα µητρώα αρρένων και τα δηµοτολόγια, που επιθυµεί ο γονέας, µε βάση τα σχετικά στοιχεία που µνηµονεύονται στην απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Με τις ανωτέρω ρυθµίσεις σε επίπεδο γνωµοδοτήσεων των τριµελών επιτροπών των οικείων Προξενείων και των πρόσθετων, αντίστοιχων, των ειδικών επιτροπών επιδιώχθηκε η πλήρης αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων τους, υπό την έννοια ότι οι ειδικές γνωµοδοτικές επιτροπές παρέχουν την πρόσθετη γνωµοδότηση µε βάση και τα στοιχεία που εµπεριέχονται στην αρχική γνωµοδότηση της επιτροπής του Προξενείου, ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη δύο αυτοτελών κρίσεων, οι οποίες, σε περίπτωση διαφόρου περιεχοµένου, θα δηµιουργούσαν σύγχυση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 19 ]

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 16 Το άρθρο 16 του σχεδίου επαναλαµβάνει, µε ορισµένες φραστικές αλλαγές και προσαρµογές, το άρθρο 14 του Κ.Ε.Ι. και ορίζει τις περιπτώσεις απώλειας της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας. Ειδικότερα, προβλέπει την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας, µετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας για όποιον απέκτησε µε την βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, η οποία συνεπαγόταν κτήση της ιθαγένειας του κράτους αυτού, καθώς και για όποιον έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον γίνει δεκτή από τον ίδιο Υπουργό αίτησή του περί αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας. Άρθρο 17 Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπονται οι λόγοι, για τους οποίους µπορεί κάποιος να κηρυχθεί έκπτωτος της Ελληνικής ιθαγένειας και επαναλαµβάνονται οι διατάξεις των εδ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Ε.Ι., µε τη διευκρίνιση στο εδ. α ότι η ανάληψη δηµόσιας υπηρεσίας σε αλλοδαπό κράτος, για να δικαιολογήσει την πρόσκληση αποχής από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, πρέπει να είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα της Χώρας. Η Επιτροπή όµως έκρινε ότι δεν πρέπει να περιληφθεί στο σχέδιο αυτό η διάταξη του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου αυτού, µε την οποία προβλέπεται έκπτωση από την Ελληνική ιθαγένεια όποιου, κατά παράβαση του άρθρου 14 (άρθρο 16 του σχεδίου), απέκτησε µε τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια, θεωρώντας ότι η εν λόγω διάταξη βρίσκεται σε αχρησία, έρχεται σε αντίθεση µε το κατ αρχήν επιτρεπτό της διπλής ιθαγένειας και αποτελεί ένα αδικαιολόγητα δυσµενές µέτρο για τον έλληνα πολίτη. Στις παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται ότι η έκπτωση απαγγέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας και ότι η κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της ελληνικής ιθαγένειας δεν επηρεάζει την ιθαγένεια των µελών της οικογένειάς του (συζύγου και τέκνων). Τέλος αποφασίσθηκε ότι δεν πρέπει να περιληφθεί στο νέο κώδικα η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Κ.Ε.Ι., µε την οποία προβλέπεται η έκπτωση από την ελληνική ιθαγένεια και για πράξεις που τελέσθηκαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, αφού κρίθηκε ότι το περιεχόµενο της εν λόγω διάταξης δεν συµβιβάζεται µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και την έννοια του κράτους δικαίου. Άρθρο 18 Το άρθρο αυτό, µε το οποίο επαναλαµβάνεται κατά περιεχόµενο η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 69 του Ν.2910/2001, αναφέρεται στην αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας µετά από σχετική δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι έχει παύσει να υφίσταται γνήσιος δεσµός µε τη Χώρα και διαµένει στην αλλοδαπή. Το άρθρο αυτό, µε το οποίο καλύπτεται σχετικό κενό που υπήρχε στην ελληνική νοµοθεσία περί ιθαγένειας, συνάδει µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για σεβασµό στη βούληση και την προσωπικότητα του ατόµου. Άρθρο 19 Το άρθρο αυτό, το οποίο έχει ληφθεί από το άρθρο 5 του Ν. 1438/1984, προβλέπει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, τα οποία απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια κατά το άρθρο 11. Με την παρ. 2 ορίζεται ρητά ο Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως αρµόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας. Πρέπει δε να διευκρινισθεί ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού, η αποδοχή της αιτήσεως των πιο πάνω προσώπων για αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 20 ]

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Πληρ: Ουρανία Τζούτη Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... Ηµεροµηνία Υποβολής: ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία...2011... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 1 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαστικοί υπάλληλοι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 1 Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20.... Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας όνοµα πατέρα Ιωάννης ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση

Λεωνίδας όνοµα πατέρα Ιωάννης ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα