Κτηματολόγιο στο μέλλον Επενδύοντας συνεχώς στις νέες τεχνολογίες επενδύουμε στο μέλλον του Εθνικού Κτηματολογίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτηματολόγιο στο μέλλον Επενδύοντας συνεχώς στις νέες τεχνολογίες επενδύουμε στο μέλλον του Εθνικού Κτηματολογίου"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4-5 Ημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο στα Ιωάννινα Η Κτηματολόγιο Α.Ε. στην F.I.G. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 6-9 Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου - ΣΠΕΚ Έργα πληροφορικής για τις νέες κτηματογραφήσεις Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - HEPOS Ενιαία Χαρτογραφικά Υπόβαθρα ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκ των έσω [Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής] ΣΧΟΛΙΑ 12 Κτηματολόγιο Hi Tech Κτηματολόγιο στο μέλλον Επενδύοντας συνεχώς στις νέες τεχνολογίες επενδύουμε στο μέλλον του Εθνικού Κτηματολογίου T ο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα έργο πρωτοποριακό, όχι μόνο γιατί αρχειοθετεί τις νομικές, τεχνικές και άλλες πληροφορίες των ακινήτων με μία πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη μέθοδο, αλλά και γιατί το σύνολο των πληροφοριών του είναι ψηφιοποιημένες και καταχωρημένες σε μία μεγάλη κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Υπάρχει, δηλαδή, μία στενή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Η σχέση αυτή προσδίδει ένα δυναμικό και ευέλικτο χαρακτήρα στο έργο και του επιτρέπει να εξελίσσεται συνεχώς, ενσωματώνοντας τις καινοτομίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Πλαίσιο αναφοράς όλης αυτής της προσπάθειας αποτελεί το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) που είναι ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα πληροφορικής του δημοσίου. Το ΣΠΕΚ υποστηρίζει, σήμερα, την καθημερινή λειτουργία των 95 Κτηματολογικών Γραφείων στις 326 περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Παράλληλα, η Κτηματολόγιο ΑΕ στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ προχώρησε σε νέες σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση και την επέκταση των πληροφοριακών της συστημάτων. Κεντρικός στόχος μας ήταν να εκσυγχρονίσουμε,να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των νέων κτηματογραφήσεων στις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δημιουργία on line εφαρμογών για την καταχώρηση και την επεξεργασία των δηλώσεων ακινήτων, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS), η δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων για όλη την χώρα είναι οι σημαντικότερες νέες εφαρμογές που δημιουργήσαμε. Με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η Κτηματολόγιο ΑΕ σχεδιάζει να κάνει νέα πολύ σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών εφαρμογών της. Στόχος μας είναι πλέον η ανάπτυξη, κυρίως, υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το Ευρωπα κό όραμα για το Κτηματολόγιο Άρθρο του Χρήστου Γούλα, Προέδρου της Κτηματολόγιο Α.Ε. σελ.2

2 Το ευρωπα κό όραμα Άρθρο του Χρήστου Γούλα, Προέδρου της Κτηματολόγιο Α.Ε. Μ ετά την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου που έγινε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά με το νόμο 3481/2006 και την πετυχημένη δρομολόγηση της νέας γενιάς κτηματογραφήσεων σε 107 νέες περιοχές όλης της χώρας είναι η πρώτη φορά, μετά από χρόνια, που στην Κτηματολόγιο Α.Ε. μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να οραματιστούμε. Πλέον το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται πραγματικότητα και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι πλέον δύσπιστοι. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Σέ έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αλλάζουμε και εμείς. Και αυτή σήμερα είναι μια μεγάλη πρόκληση και για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η ψηφιακή εποχή και η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών της Επικοινωνίας επηρεάζει άμεσα τη φυσιογνωμία των κτηματολογίων διεθνώς. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και να διευρύνουμε τον ορίζοντα του έργου, με στόχο να παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες και πληροφορίες για τη γη στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τις κατευθύνσεις του όλου εγχειρήματος δίνει το Eurogeographics, δηλαδή η ένωση των εθνικών φορέων χαρτογραφήσεων και κτηματολογίων της Ευρώπης, στο οποίο έχω την τιμή να μετέχω με την ιδιότητα του Προέδρου του ΟΚΧΕ και της Κτηματολόγιο Α.Ε. Το 2007 η Γενική Συνέλευση του Eurogeographics και η Μόνιμη Επιτροπή Κτηματολογίου (Permanent Committee for Cadastre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν το κείμενο «Το Κτηματολόγιο στην Ευρώπη του 2012». Σύμφωνα με αυτό το Κτηματολόγιο θεωρείται ο πυρήνας, το θεμελιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο, επί του οποίου δομείται, με την προσθήκη πλήθους άλλων θεματικών πληροφοριών για τη γη, η Εθνική και κατ επέκταση η Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών (Infrastructure for Spatial Information in Europe INSPIRE). Η Εθνική Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο που θα συντονίσει και θα δημιουργήσει ομοιογενή και διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πρόσβαση σ αυτά. Θα λέγαμε, είναι η καρδιά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα αυτό, απαραίτητη και για τον συγχρονισμό με τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα με την υλοποίηση και στη χώρα μας της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE). O Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., με προγραμματική συμφωνία των δύο φορέων, έχουν σχεδιάσει, προετοιμάσει και θα υλοποιήσουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο της Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Το Κτηματολόγιο λαμβάνει έτσι τη μορφή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης που περιέχει νομικές, φυσικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και άλλες πληροφορίες για τη γη πάνω σε ένα ενιαίο και ακριβές υπόβαθρο αναφοράς, το λεγόμενο Πολυσήμαντο Κτηματολόγιο (Cadastre polyvalant). Το Kτηματολόγιο μετεξελίσσεται σε ένα στρατηγικό εργαλείο προγραμματισμού που υποστηρίζει γενικότερα το σύστημα διαχείρισης της γης και την άσκηση πολιτικής γης. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ραγδαίας ανάπτυξης της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την οποία μελλοντικά το σύνολο των πληροφοριών του Κτηματολογίου θα διατίθενται στο διαδίκτυο και ένα μέρος των συναλλαγών του θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Με βάση αυτές τις εξελίξεις το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν στην Ελλάδα μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις. Η απάντηση είναι ότι ασφαλώς και μπορούμε. Η Κτηματολόγιο Α.Ε. τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και ήδη έχει αναπτύξει τις πρώτες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα επόμενα χρόνια μέσα από το ΕΣΠΑ σχεδιάζουμε να κάνουμε επίσης πολύ σημαντικά βήματα. Όμως παράλληλα με τον «τεχνολογικό εκσυχρονι- 2

3 για το Κτηματολόγιο σμό» του Εθνικού Κτηματολογίου είναι επιβεβλημένο να κάνουμε και νέα βήματα για τον θεσμικό εκσυγχρονισμό του έργου. Στο πλαίσιο αυτό θέματα που πριν λίγο καιρό αποτελούσαν «ταμπού», όπως για παράδειγμα η δημιουργία των οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων και η ηλεκτρονική διαχείριση των σχετικών με τις συναλλαγές για τα ακίνητα εγγραφών και άλλων πληροφοριών, πρέπει να συζητηθούν προκειμένου να γίνουν πράξη. Η πολιτική βούληση υπάρχει και οι συνθήκες έχουν ωριμάσει. Το όραμά μας για το Ελληνικό Κτηματολόγιο μας συνεπαίρνει και είναι εφικτό. Γραμματόσημο για το Εθνικό Κτηματολόγιο Αναμνηστικό γραμματόσημο για το Εθνικό Κτηματολόγιο εξέδωσε πρόσφατα η Διεύθυνση Φιλοτελισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τ ο ιδιαίτερα καλαίσθητο γραμματόσημο, απεικονίζει το χαρακτηριστικό λογότυπο του Εθνικού Κτηματολογίου με το πορτοκαλί περίγραμμα που παραπέμπει σε όριο, ως πλαίσιο μέσα στο οποίο περικλείονται πόλεις και ύπαιθρος, ιδιωτική και δημόσια περιουσία, το σύνολο δηλαδή της επικράτειας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την έκδοση του αναμνηστικού γραμματοσήμου τιμούν το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου αναδεικνύοντας τον εθνικό χαρακτήρα του σε μια χρονική στιγμή που σηματοδοτήθηκε από την έναρξη ενός τεράστιου προγράμματος κτηματογράφησης. Το γραμματόσημο κυκλοφορεί σε περιορισμένη ποσότητα στην Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων του 2009 και διατίθεται στην τιμή των 3 ευρώ και για διεθνείς αποστολές. Στη σειρά «Επέτειοι- Γεγονότα» κυκλοφορούν επίσης και κάρτες μάξιμουμ prepaid με το ίδιο θέμα. Τα Φιλοτελικά προϊόντα θα διατίθενται μέχρι τον Μάρτιο του 2010 από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Βύσσης 2 και Αιόλου, Αθήνα) και τα Ταχυδρομικά Καταστήματα. 3

4 Ημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο στα Ιωάννινα Δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου για τη διενέργεια των ελέγχων τίτλων ιδιοκτησίας, ζήτησαν οι Νέοι Ασκούμενοι Δικηγόροι Ιωαννίνων στην Ημερίδα που διοργάνωσαν, υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου, με τη συνεργασία της Κτηματολόγιο ΑΕ τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη λειτουργία του Κτηματολογίου στην πόλη των Ιωαννίνων με σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, οι θεματικές που αναπτύχθηκαν από την Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, κ. Ρ. Κουκούτση, την Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων, κ. Μ. Κασάπη και τον Τοπογράφο- Μηχανικό του Κτηματολογικού Γραφείου Ιωαννίνων, κ. Δημήτρη Τατσιώνη αφορούσαν στη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, το νομικό πλαίσιο του Κτηματολογίου και τις διαδικασίες εφαρμογής, καθώς και τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων. Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Ηρακλής Χασιώτης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Προέδρου Πρωτοδικών, κ. Δημ. Κατσανά, και του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, κ. Ευθ. Παπαγεωργίου, που με την παρουσία τους κατέδειξαν το ενδιαφέρον ολόκληρου του νομικού κόσμου τόσο για το θεσμικό πλαίσιο όσο και για τις διαδικασίες εφαρμογής του Κτηματολογίου. Στην αίθουσα Ηπειρωτικών Μελετών Κωνσταντίνος Φρόντζος παρευρεύθηκαν μέλη Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Το ιδιαίτερο χρώμα στη συγκεκριμένη εκδήλωση δόθηκε, όμως, από τα δραστήρια μέλη της Ένωσης Νέων Ασκούμενων Δικηγόρων, που συμμετείχαν μαζικά και με τα αιτήματά τους δήλωσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και τις δυνατότητες που τους προσφέρει στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Συνάντηση εργασίας του 138 σύνεδροι από 28 χώρες της Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής και Ασίας συμμετείχαν στην Συνάντηση εργασίας της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Γης (WPLA) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) στη Σόφια της Βουλγαρίας στις Απριλίου. Την Κτηματολόγιο ΑΕ εκπροσώπησε ο Υποδιευθυντής Έργων, Αγρονόμος, Τοπογράφος-Μηχανικός, Δρ. Δημήτρης Ρόκος. Το WPLA αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς στο χώρο του Κτηματολογίου, καθώς έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Γης από την Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο τόσο με διεθνείς εκδηλώσεις όσο και με εκδόσεις. Βασικός άξονας της δραστηριότητας του WPLA αποτελεί η «αξιολόγηση» κτηματολογίων αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο να γίνονται εισηγή- 4

5 5 Η Κτηματολόγιο ΑΕ στην F.I.G. Η ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαχείριση της χωρικής πληροφορίας με αναπτυξιακές κατευθύνσεις, οι σχέσεις με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι συνεχώς διευρυνόμενες εφαρμογές για τα συστήματα εντοπισμού ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στα πλαίσια του Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG- International Federation of Surveyors) που πραγματοποιήθηκε στο Eilat του Ισραήλ στις 3-8 Μαΐου. Την Κτηματολόγιο ΑΕ εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής, Δρ. Κώστας Κυριαζής, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με άλλους 35 επικεφαλής αντίστοιχων Εθνικών Οργανισμών όλων των ανεπτυγμένων χωρών (Μ. Βρετανία, Αυστραλία, Κίνα, Ισραήλ κ.α.) Μια γενική διαπίστωση είναι ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν φαίνεται να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των οργανισμών. Παραμένει ζητούμενο όμως, ο τρόπος διάθεσης των χαρτογραφικών δεδομένων, με επικρατούσα άποψη την ειδική μεταχείριση του δημόσιου τομέα. Επισημάνθηκε επίσης, η ανάγκη στενής συνεργασίας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσο και σε τομείς έρευνας και καινοτομίας. ΟΗΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης γης σεις για βελτιώσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας είχε ως βασικό θέμα το Κτηματολόγιο της Βουλγαρίας και ειδικότερα την ψηφιοποίηση των εγγρα- φών του και την ηλεκτρονική λειτουργία του, έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση της World Bank. Μερικά σημαντικά νέα από άλλα κτηματολόγια Το Ολλανδικό κτηματολόγιο το πρότυπο του οποίου ακολουθεί η Ελλάδα- τα τελευταία χρόνια μείωσε το προσωπικό του στο μισό (από άτομα σε περίπου 1.500) λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πλέον παρέχει. Νέα υπηρεσία σε συνεργασία με τα ιταλικά ταχυδρομεία για την έκδοση κτηματολογικών πιστοποιητικών ανέπτυξε πρόσφατα το Ιταλικό Κτηματολόγιο. Στην Αγγλία, όπου υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του κτηματολογίου μέσω internet, αναπτύσσονται ειδικά προγράμματα για την ασφάλεια των στοιχείων και την αποφυγή περιπτώσεων απάτης.

6 6 Σύστημα Πληροφ ο Τ ο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) είναι η βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής για την ψηφιακή τήρηση και διαχείριση των περιγραφικών και χωρικών δεδομένων της κτηματογράφησης της χώρας και συμπυκνώνει τη σύνθετη και πρωτοποριακή διάσταση του έργου: το συνδυασμό της χωρικής με τη νομική πληροφορία και μάλιστα ψηφιακά. Σ αυτό το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που συντηρείται στην Κτηματολόγιο ΑΕ : Καθημερινά υλοποιούνται από το σύστημα περισσότερες από νέες συναλλαγές και εκδίδονται περίπου πιστοποιητικά και αναφορές. Στο ΣΠΕΚ θα ενταχθούν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στις 107 περιοχές, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης μέσα στο Το ΣΠΕΚ αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα και σύγχρονα συστήματα πληροφορικής του δημοσίου καθώς σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας για πολλές παράλληλες εργασίες από πολλούς ταυτόχρονους χρήστες, διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση, εγχειρίδια χρήσεως και σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή. Το Σύστημα διαθέτει σύνθετα εργαλεία ελέγχου των δεδομένων και δύο βασικές εφαρμογές διαχείρισής τους: α) εφαρμογή που χρησιμοποιείται εντός της Κτηματολόγιο ΑΕ για τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων β) εφαρμογή που χρησιμοποιείται στα Κτηματολογικά Γραφεία για τη διαχείριση περιγραφικών δεδομένων (π.χ. έκδοση Πιστοποιητικών, Απόσπασμα Κτηματολογικού είναι συνδεδεμένα μέσω διαδικτύου τα σε ΟΤΑ το σύστημα περιλαμβάνει δεδομένα Περίπου για συνολικά Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας που κτηματογραφήθηκαν την περίοδο εκατ.δικαιωμάτων εκατ. δικαιούχων Τ Ελληνικό Σύστημα ο Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS είναι ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο υποδομής που υλοποίησε η Κτηματολόγιο ΑΕ στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το HEPOS είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System). Έτσι, επιτυγχάνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα. Το HEPOS αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για να καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου για τα επόμενα χρόνια, μπορεί όμως να καλύψει και πλήθος άλλων εφαρμογών στα πεδία της Τοπογρα-

7 7 ορικής Εθνικού Κτηματολογίου - ΣΠΕΚ Κτηματολογικά δεδομένα που τηρούνται στο ΣΠΕΚ Περιγραφικά Εγγραπτέα δικαιώματα και τίτλοι ιδιοκτησίας Δικαιούχοι Πράξεις Αιτήσεις Ιδιοκτησιακά αντικείμενα Χωρικά Όρια διοικητικής διαίρεσης Γεωτεμάχια Κτήρια Μεταλλεία Χώροι αποκλειστικής χρήσης Δουλείες Υπόβαθρα (Ορθοφωτογραφίες, Τοπογραφικά Διαγράμματα κλπ) Στατιστικά ΣΠΕΚ 720 Χρήστες σε 95 Κτηματολογικά Γραφεία Πράξεις από την έναρξη λειτουργίας του το 2003 έως σήμερα ( Χωρικές Μεταβολές) Πράξεις / ημέρα (28 χωρικές μεταβολές / ημέρα) Πιστοποιητικά & Αναφορές /ημέρα Φύλλου Ακινήτου) και απεικόνιση των χωρικών δεδομένων. Η διαρκής βελτίωση των εφαρμογών του ΣΠΕΚ και η αναβάθμιση του εξοπλισμού του παραμένει σταθερός στόχος μας. Στην κατεύθυνση αυτή στις προτεραιότητές μας είναι η ένταξη δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας» του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εντοπισμού - HEPOS φίας, Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας, κατασκευής τεχνικών έργων, στα οποία απαιτείται ακρίβεια μέχρι και της τάξης λίγων εκατοστών. Ως εκ τούτου απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων όπως Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και γενικότερα επαγγελματίες γεωεπιστημών, ιδιώτες μελετητές και κατασκευαστές έργων, Πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς κ.α. Το HEPOS αποτελείται από ένα δίκτυο 98 μόνιμων δορυφορικών σταθμών αναφοράς και ένα Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το Κέντρο Ελέγχου επεξεργάζεται τα στοιχεία των σταθμών αναφοράς και αποστέλλει στο χρήστη τα δεδομένα, που χρειάζονται, για τον ακριβή προσδιορισμό θέσης. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του δικτυακού τόπου του HEPOS. Διάθεση υπηρεσιών του HEPOS Για τη χρήση των υπηρεσιών του HEPOS απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο σύστημα έναντι εφάπαξ χαμηλού τέλους εγγραφής, το οποίο ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά άδεια χρήσης. Στο ποσό αυτό παρέχεται έκπτωση 40% μέχρι την 31 Ιουλίου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη διαδικασία εγγραφής και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών από την ιστοσελίδα ή μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο ΑΕ

8 8 Έργα πληροφορικής για τις νέες κτηματογραφήσεις Σ το πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, η Κτηματολόγιο Α.Ε. εκτός από την γνωστή από τη συλλογή δηλώσεων Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων ανέπτυξε και μια σημαντική υποδομή πληροφορικής για να εξυπηρετήσει συνολικά τις λειτουργίες της εταιρίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα απευθύνονται τόσο στον πολίτη (ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης με δυνατότητα εντοπισμού των ακινήτων σε υπόβαθρα), όσο και στους αναδόχους των κτηματογραφήσεων (on line εφαρμογή καταχώρησης και επεξεργασίας δηλώσεων). Με τις υπηρεσίες αυτές βελτιώσαμε και αναβαθμίσαμε τη διαδικασία κτηματογράφησης στις 107 περιοχές, ενώ αποκτήσαμε εφαρμογές που αποτελούν πια κεκτημένο για τα έργα κτηματογράφησης Παράλληλα, αποκτήθηκε εξοπλισμός που περιλαμβάνει υπολογιστικά συστήματα πολύ μεγάλης ισχύος, συστήματα ασφαλείας, δίκτυα, computer room διεθνών προδια- Απόψεις από το υπερσύγχρονο Data Center της Κτηματολόγιο ΑΕ. Αυτή η συστοιχία αποθηκευτικού χώρου, συνολικής χωρητικότητας 600 Terabytes, είναι σχεδιασμένη για να αποθηκεύσει όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας και τους ψηφιακούς χάρτες της χώρας, μαζί με όλα τα σαρωμένα συνοδευτικά έγγραφα. Για την ασφάλεια των αποθηκευμένων στοιχείων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής λειτουργεί Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφής (Disaster Recovery Center). γραφών, εφεδρικό κέντρο δεδομένων και συστήματα αποθήκευσης ικανά να αποθηκεύσουν στο μέλλον όλα τα χωρικά δεδομένα και τα σαρωμένα έγγραφα της χώρας. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο Επόμενος στόχος των έργων πληροφορικής με ορίζοντα υλοποίησης το 2010 είναι η πρόσβαση των πολιτών στους καταλόγους της Ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου), όπως επίσης η ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης για έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου και άλλων Πιστοποιητικών. Ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα για όλη τη χώρα Μ ια σημαντικότατη χαρτογραφική υποδομή για το σύνολο της χώρας δημιουργείται σήμερα από την Κτηματολόγιο ΑΕ μέσα από το Γ ΚΠΣ για τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Πρόκειται για την παραγωγή έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών μεγάλης ακρίβειας, οι οποίοι επιτρέπουν τον ευκρινή εντοπισμό και την απεικόνιση των ιδιοκτησιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ορθοφωτοχάρτες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο υπόβαθρο για την κάλυψη των αναγκών άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι διαχειρίζονται, προμηθεύονται ή παράγουν χωρικά/ χαρτογραφικά δεδομένα.

9 9 Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Τ ην απαραίτητη Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας, η οποία επιβεβαιώνει την αρτιότητα της στελεχιακής και υλικο-τεχνικής υποδομής, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της, απέκτησε η Κτηματολόγιο ΑΕ. Με την Πιστοποίηση αυτή η εταιρία μπορεί να υποβάλει προτάσεις για εκτέλεση έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Δ ΚΠΣ). Συγκεκριμένα, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την «Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας» την περίοδο , το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δις ευρώ, η Κτηματολόγιο ΑΕ θα επιδιώξει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών εφαρμογών που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, μέσα από τις οποίες με εργαλείο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών θα παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: Αναζήτηση ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως όλων των εγγράφων που τηρούνται στην κτηματολογική βάση Ηλεκτρονική Αίτηση και χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων (συμβολαίων κ.α.) Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής ή μεταγραφής νέων πράξεων κ.α. Η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων θα αναβαθμίσει την υποδομή της εταιρίας και των Κτηματολογικών Γραφείων, ενώ η ανάπτυξη εφαρμογών κτηματογράφησης θα επιταχύνει συνολικά το έργο σύνταξης του Κτηματολογίου. Τι είναι οι Ορθοφωτοχάρτες Οι Ορθοφωτοχάρτες είναι το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρουσιάζουν ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με ένα κοινό χάρτη, ενώ διατηρούν το πλεονέκτημα των ποιοτικών πληροφοριών που έχει η φωτογραφία. Ο ορθοφωτοχάρτης μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με οποιεσδήποτε χαρτογραφικές πληροφορίες (οδικό δίκτυο, ιδιοκτησίες, τοπωνυμία, αριθμούς ιδιοκτησιών, κτλ). Ο εντοπισμός των γεωτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες τους κατά την κτηματογράφηση γίνεται εύκολα μιας και είναι προϊόν οικείο στο κοινό αφού απεικονίζει τη πραγματικότητα όπως θα απεικονιζόταν σε φωτογραφία.

10 10 Γενική Συνέλευση Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος Ο Πρόεδρος της Κτηματολόγιο ΑΕ, κ. Χρήστος Γούλας, με τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Θανάση Ανδρεουλάκο, στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου στο Acropolis Divani Palace. Στην εκδήλωση, στην οποία εκπροσωπήθηκε όλος ο νομικός κόσμος, η εξέλιξη του έργου του Κτηματολογίου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ημερίδα για το HEPOS Ημερίδα για την παρουσίαση του HEPOS στα μέλη του διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με τη συνεργασία της Κτηματολόγιο ΑΕ. Στο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο ΑΕ, καθηγητής κ. Γιώργος Κατσιάρης, ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (ΕΜΠ, ΑΠΘ) πάνω σε εξειδικευμένες εφαρμογές της γεωδαισίας. Συμμετοχή της Κτηματολόγιο στην ετήσια εκδήλωση της Oracle Ελλάς Ο Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής της Κτηματολόγιο ΑΕ, κ. Λευτέρης Λυκουρόπουλος, στο βήμα της ετήσιας εκδήλωσης της Oracle Ελλάς για τη συμπλήρωση 20 χρόνων παρουσίας της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει τα λογισμικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η Κτηματολόγιο ΑΕ για την αποθήκευση και διαχείριση των κτηματολογικών δεδομένων. Η Κτηματολόγιο ΑΕ μαζί με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το ΥΠΕΣΔΑ, την COSMOTE κ.α. είναι ένας από τους μεγάλους πελάτες της γνωστής εταιρίας πληροφορικής, που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων. Συμμετοχή της Κτηματολόγιο στην Διημερίδα του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος κτηματογράφησης στις 107 περιοχές, έκανε η Διευθύντρια του Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κ. Ευαγγελία Μπαλλά, στην Διημερίδα του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για τα ακίνητα τη Δευτέρα 11 Μαϊου. Η κ. Μπαλλά πρότεινε τη δημιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πολυτεχνείο για θέματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τις πολιτικές γης και την ανάπτυξη. Ημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο στα Ιωάννινα Ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου, κ. Δημήτρης Χατζόπουλος με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, κ. Ηρακλή Χασιώτη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Νέων Ασκούμενων Δικηγόρων Ιωαννίνων, Μάριο Τσαμπατζή και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης στην Ημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2009.

11 11 Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής Λευτέρης Λυκουρόπουλος Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής «Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μία βάση τεχνικών και νομικών δεδομένων. Για τη διαχείρισή τους η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει ήδη αναπτύξει σύνθετα πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επιπλέον σχεδιάζονται διαδικτυακές υπηρεσίες, που, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη τεχνογνωσία, αναμένεται να καταστήσουν σύντομα την εταιρεία νησίδα τεχνολογίας της χώρας» Η «καρδιά» του Εθνικού Κτηματολογίου χτυπά στη Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής. Εκεί δημιουργείται το τεχνολογικό υπόβαθρο που επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση του τεράστιου όγκου πληροφορίας, που αφορά στην ακίνητη περιουσία όλης της χώρας, με ορθολογικό και δυναμικό τρόπο. Γιώργος Μουραφέτης, Προϊστάμενος Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: «Το Τμήμα μας σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί πρωτοποριακό λογισμικό γεωγραφικού χαρακτήρα προσφέροντας σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές που απευθύνονται σε χρήστες εντός και εκτός της εταιρίας» Κωστής Παπουτσής, Προϊστάμενος Υποστήριξης Εφαρμογών: «Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται για τις ανάγκες του έργου είναι δυναμικές, δηλαδή υποβάλλονται διαρκώς σε βελτιώσεις και επεκτάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης που παρά τα μικρά προβλήματα που παρουσίασε στο ξεκίνημά της αποτελεί πια κεκτημένο» Η Διεύθυνση υλοποιεί ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα έργο, κάνοντας πράξη την στρατηγική επιλογή της εταιρίας για ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών εφαρμογών με ίδια μέσα (inhouse development). Η επιλογή αυτή, που σήμερα αποτελεί παγκόσμια τάση, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εφαρμογών με συνεχείς επεκτάσεις και μεγάλα οφέλη κόστους, χρόνου και ποιότητας στη διαχείριση ασφαλείας. Είκοσι επτά στελέχη με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία υπό την διεύθυνση του Λευτέρη Λυκουρόπουλου συγκροτούν τέσσερα τμήματα: α) Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών β) Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών, γ) Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και Συστημάτων και δ) Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αθηνά Σκαμπά, Προϊσταμένη Ανάπτυξης Εφαρμογών: «Η ανάπτυξη εφαρμογών για το κτηματολόγιο είναι πρόκληση από την πλευρά της πληροφορικής, καθώς απαιτείται κατανόηση σε βάθος τόσο της νομικής όσο και της τεχνικής διάστασης του έργου» Δημήτρης Μπλώνης, Προϊστάμενος Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών & Συστημάτων: «Υποστηρίζουμε τεχνικά τις ανάγκες 280 χρηστών σε πέντε κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και των Εμμίσθων Κτηματολογικών Γραφείων. Η εταιρία διαθέτει Σύστημα Τηλεδιάσκεψης, Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης εγγράφων, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και τελευταίας τεχνολογίας IP τηλεφωνία»

12 Κτηματογραφουμε Κτηματολόγιο Hi tech Όσοι νομίζετε ότι το Κτηματολόγιο παραπέμπει στον «Πύργο» του Κάφκα κάνετε λάθος. Η παράσταση αυτή ενδεχομένως ταιριάζει στο παλαιό σύστημα των Υποθηκοφυλακείων, αλλά όχι σ εμάς. Το Κτηματολόγιο ξεκαθαρίζει τα πράγματα και διευκολύνει τις συναλλαγές Είναι ένα έργο που σταδιακά περιορίζει τη γραφειοκρατία. Όσοι αμφιβάλετε δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε ένα Κτηματολογικό Γραφείο στις περιοχές που ήδη λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. Να διαπιστώσετε ότι όλες οι νομικές και τεχνικές πληροφορίες για το ακίνητό σας έχουν ψηφιοποιηθεί και ότι τις συναλλαγές σας τις υποστηρίζει το ΣΠΕΚ, το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου. Βέβαια αν κάποιος θέλει να κάνει τον «συνήγορο του διαβόλου» θα αντιτείνει ότι τα Κτηματολογικά Γραφεία βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και ενίοτε υπάρχουν προβλήματα. Πράγματι συμβαίνει κι αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός που λειτουργεί υπό μεταβατικό καθεστώς. Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ωστόσο τα Κτηματολογικά Γραφεία λειτουργούν σ ένα επίπεδο πολύ καλύτερο από αυτό των υποθηκοφυλακείων και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη! Γιατί είμαστε τόσο αισιόδοξοι; Καταρχήν, γιατί αργά η γρήγορα θα περάσουμε στο καθεστώς οριστικής λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και αυτό θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία τους. Δεύτερον, γιατί οι πολίτες σταδιακά εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με το Εθνικό Κτηματολόγιο και τρίτον, γιατί οι τεράστιες επενδύσεις που κάνουμε στις νέες τεχνολογίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του έργου και το κάνουν περισσότερο φιλικό στους πολίτες. Κάντε μια προβολή στο μέλλον. Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι hi tech. Όλα τα στοιχεία του Κτηματολογίου θα διατίθενται στο διαδίκτυο και το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών μας με τα Κτηματολογικά Γραφεία θα γίνονται ηλεκτρονικά. Νομίζετε ότι μιλάμε για το μακρινό μέλλον; Όχι βέβαια. Το νέο logo μας Μετά από 10 χρόνια αλλάξαμε το λογότυπό μας. Το νέο logo της Κτηματολόγιο ΑΕ εισάγει ένα νέο σύμβολο, ένα γεωμετρικό σχήμα τριών επιπέδων που παραπέμπει στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Τα τετράγωνα του σχήματος παραπέμπουν στην έννοια της οριοθέτησης του χώρου. Η πολυχρωμία του εκφράζει πλουραλισμό, με το πράσινο να παραπέμπει στη φύση και το περιβάλλον, το πορτοκαλί στις αποχρώσεις του εδάφους και την ανθρώπινη δραστηριότητα και το γαλάζιο στον ουρανό που περιστοιχίζει το χώρο. Το νέο logo μας προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το λεγόμενο «πολυσήμαντο κτηματολόγιο» που αποτελεί το ευρωπαϊκό όραμα για την μετεξέλιξη των Κτηματολογίων (δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του Προέδρου της Κτηματολόγιο ΑΕ κ. Χρήστου Γούλα). Διευθυντής Έκδοσης: Νίκος Ι. Σιγάλας ΤΕΥΧΟΣ 2-3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Περιοδική Έκδοση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Χρήστος Γούλας, Πρόεδρος Δ.Σ. Λεωφόρος Μεσογείων 288, ΤΚ Αθήνα, Τηλ.: Υπεύθυνη Σύνταξης: Σοφία Στάμου Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Μπ. Καλέκη, Α. Κουδούνα, Α. Χατζησοφιανού, Δ. Ρόκος, Λ. Λυκουρόπουλος, Γ. Μουραφέτης, Κ. Αυγερινός, Δ. Μάστορης, Β. Καράμπελας, Π. Λολώνης Δημιουργικός Σχεδιασμός: Η&h creators ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξης εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr Εισαγωγή Με

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ καθολική. Η Κτηματολόγιο ΑΕ στo EuroGeographics. Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας. Συνάντηση εργασίας με τους Έμμισθους Υποθηκοφύλακες

ΤΗ καθολική. Η Κτηματολόγιο ΑΕ στo EuroGeographics. Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας. Συνάντηση εργασίας με τους Έμμισθους Υποθηκοφύλακες ενημέρωση Η Κτηματολόγιο ΑΕ στo EuroGeographics ακτικό μέλος του EuroGeographics, δηλαδή της «οικογένειας» των εθνικών φορέων Χαρτογραφήσεων και Κτηματολογίου των χωρών της Ευρώπης, ανακηρύχθηκε η Κτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Στην τελική ευθεία. δράσει

Άρθρο. Στην τελική ευθεία. δράσει του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτηματολόγιο ΑΕ Καθ. Απόστολου Αρβανίτη Άρθρο δράσει Στην τελική ευθεία Το Εθνικό Κτηματολόγιο αυτή τη χρονική στιγμή είναι στην πιο κρίσιμη φάση του και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιου προγραμματισμού για την εκτέλεση και διαχείριση έργων έτους 2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιου προγραμματισμού για την εκτέλεση και διαχείριση έργων έτους 2011 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : (28210) 37060 Φαξ.: (28210) 37082 e-mail: elke-planning@tuc.gr Χανιά, 10/1/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΠΡΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2188 24 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. α πόφ. 549/09 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 απόφα σης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. TEYXOΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ)

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. TEYXOΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. δράσει 02 TEYXOΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ) Προτεραιότητα η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου Η απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 22-3 - 3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-5 Γ. Σουφλιάς: Πότε ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 9-9-2008 Αριθμ.πρωτ.866 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αποδεκτής απόκλισης εμβαδού από τον ΟΚΧΕ Συνάδελφοι, σας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com Διαχείριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και χρήσεων γης σε 5 διαστάσεις Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

δράσει Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS: Ορίζει τη θέση σας Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο www.ktimatologio.gr

δράσει Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS: Ορίζει τη θέση σας Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο www.ktimatologio.gr δράσει TEYXOΣ IOYΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 09 Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο Άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Κηματολόγιο ΑΕ Καθ. Απόστολου Αρβανίτη Η συζήτηση για το όραμα ενός πολυδιάστατου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα