ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ V-STROM V-STROM HELLAS CLUB VSTROM HELLAS CLUB

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού (Κ) του σωματείου. Η τροποποίηση επικαιροποίηση του Ε.Κ., γίνεται είτε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. είτε κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς το Δ.Σ., των μισών (50%) συν ενός (+1) τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου που επιθυμούν τη τροποποίησή του. Η τροποποίηση εγκρίνεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό. Άρθρο 1 ο Ποσό Εγγραφής και Συνδρομής Το ποσό εγγραφής ορίζεται στα 10 Ευρώ και το ποσό της ετήσιας συνδρομής στα 30 Ευρώ. Για τα μέλη εκτός Αττικής η ετήσια συνδρομή είναι το 50% του ποσού που έχει οριστεί για τα μέλη εντός Αττικής. Η τροποποίηση των ποσών ετήσιας συνδρομής και εγγραφής, γίνεται με απόφαση Γ.Σ. και η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του καταστατικού. Άρθρο 2 ο Εγγραφή Μελών Εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κ, για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω : 1. Θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. την «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», συνοδευόμενη από μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην κάρτα μέλους του σωματείου. 2. Το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να συμμετέχει σε μία τουλάχιστον εκδρομή του σωματείου όπου θα κριθεί η συμπεριφορά του, τόσο οδηγικά όσο και απέναντι στα υπόλοιπα μέλη του σωματείου. 3. Θα πρέπει να επιδείξει τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την νόμιμη κυκλοφορία και χρήση της μοτοσυκλέτας του, που είναι το κατάλληλο δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας και η βεβαίωση ασφάλισης. 4. Για τα μέλη εκτός Αττικής που δεν μπορούν να παραστούν στην εγγραφή τους θ α πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο των παραπάνω εγγράφων. 5. «Νέο μέλος» χαρακτηρίζεται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την εγγραφή του στο σωματείο και δεν έχει δικαίωμα ψήφου για εκλογή συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5 του Κ. Ειδικότερα για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι θα πρέπει να ισχύουν τα εξής : 1. Ειδικά για το Δ.Σ., δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν στην κατοχή τους μοτοσυκλέτα τύπου SUZUKI V-Strom DL-650/1000 ή μοτοσυκλέτα μάρκας "KAWASAKI" τύπου KLV" ή τυχόν νεώτερο μοντέλο V-Strom. 2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν έχουν όσοι ασχολούνται με την εμπορία μοτοσικλετών και ανταλλακτικών μοτοσυκλετών καθώς και συναφών ειδών (αξεσουάρ). Οι γυναίκες και γενικότερα οι συνοδοί των μελών της λέσχης που επιθυμούν να γίνουν μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σαν Συνεργαζόμενα μέλη όπως ορίζεται στο καταστατικό άρθρο 4 παράγραφος 2.4. Για τα μέλη αυτά ισχύουν τα εξής : 1. Υποβάλουν όπως και τα τακτικά μέλη, αίτηση εγγραφής και αποκτούν κάρτα μέλους με ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, ξεχωριστή από την κάρτα μέλους των τακτικών μελών αλλά με όλα τα προνόμια που συνδέονται με αυτή. 2. Το ποσό της εγγραφής είναι το ίδιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Ε.Κ. 3. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής είναι το 1/3 της συνδρομής των τακτικών μελών.

3 4. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 5. Έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις της λέσχης καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές ενότητες (site, forum κ.λ.π.) που αφορούν τα τακτικά μέλη της λέσχης. 6. Έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε όργανα και επιτροπές της λέσχης εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Κ. Άρθρο 3 ο Διαγραφή Μελών Για τη διαγραφή μέλους, εκτός από το άρθρο 5 του Κ, εφαρμόζονται κατά περίπτωση και τα παρακάτω : 1. Όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα και με το άρθρο 5 του Κ, δεν μπορούν να δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του σωματείου και των οργάνων του. Το Δ.Σ. καλεί σε ακρόαση το μέλος που δημιουργεί προβλήματα και ανάλογα κρίνει αν θα επιβάλλει σε αυτό ποινή συμμόρφωσης (π.χ. σύσταση & επίπληξη). Εάν και μετά την επιβολή ποινής, το μέλος συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά, τότε καλείται ξανά από το Δ.Σ. κι αν οι εξηγήσεις του δεν θεωρηθούν επαρκείς, τότε μπορεί να του επιβληθεί από το Δ.Σ. απαγόρευση της συμμετοχής του στις συγκεντρώσεις και δραστηριότητες του σωματείου, διαγραφή του από τον ιστοχώρο και το φόρουμ της λέσχης ή ότι άλλο το Δ.Σ. κρίνει αρμόζον, έως ότου η Γ.Σ. αποφασίσει για το θέμα. 2. Υποψήφιο προς διαγραφή από τη Γ.Σ. μπορεί επίσης να καταστεί μέλος που παραβαίνει τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 11 του Ε.Κ. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της προηγούμενης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 1. Άρθρο 4 ο Λογότυπο Κάρτα Μέλους 1. Ως λογότυπο του σωματείου καθορίζεται η επωνυμία του σωματείου με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κ, δηλ. το "V-STROM HELLAS CLUB". 2. Η κάρτα μέλους καθορίζεται από το σωματείο ως μέσο αναγνώρισης της ιδιότητας μέλους και χρήσης των εκάστοτε προνομίων που έχει εξασφαλίσει το σ ωματείο στα μέλη του. Η κάρτα μέλους έχει διάρκεια ένα χρόνο, αναγράφει την ημερομηνία λήξης της και ανανεώνεται εφόσον το μέλος είναι ταμειακά εντάξει, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ε.Κ. Υπόδειγμα της κάρτας μέλους εμφανίζεται εδώ : 3. Αλλαγές στο περιεχόμενο και την εμφάνιση της κάρτας μέλους αποφασίζονται από το Δ.Σ. Άρθρο 5 ο Στοιχεία μελών Τα στοιχεία μέλους που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής, και τηρούνται στο μητρώο μελών της λέσχης θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, ως ορίζει ο σχετικός νόμος και διαχειρίζονται ανάλογα από το σωματείο και τα όργανά του. Άσκοπη ή παράνομη χρήση των εν λόγω στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις και το Δ.Σ.

4 μπορεί να παραπέμψει στη Δικαιοσύνη το ή τα μέλη που έκαναν τέτοια χρήση, καθώς και να επιβάλλει ποινή ή και να εισηγηθεί οριστική διαγραφή του ή των μελών από την Γ.Σ. Άρθρο 6 ο Υποχρεωτικά βιβλία Η διοίκηση του Σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, φυσικά ή/και ηλεκτρονικά : 1. Βιβλίο Μητρώου Μελών. 2. Βιβλίο Διαχείρισης (Εσόδων Εξόδων Ταμείου). 3. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. 4. Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης. 5. Μπλοκ αποδείξεων πληρωμής. 6. Αρχείο συμβάσεων συμφωνιών με τρίτους. Άρθρο 7 ο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά τον μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Η θέση οποιουδήποτε µέλους του Δ.Σ. είναι άμισθη. Ουδεμία αμοιβή, αποζημίωση η άλλο αντάλλαγμα δικαιούνται να ζητήσουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα µέλη του Δ.Σ. Άρθρο 8 ο Αρμοδιότητες Υπευθύνων εκτός Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αρμοδιότητες Υπευθύνου Δημοσίων σχέσεων Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του σωματείου, ορίζεται από το Δ.Σ. και συνεργάζεται με αυτό για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Είναι αρμόδιος για την προβολή των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Σωματείου προς τους αρμόδιους φορείς και τα ΜΜΕ. 2. Αρμοδιότητες Υπευθύνου Εκδρομικού Ο υπεύθυνος Εκδρομικού του σωματείου, ορίζεται από το Δ.Σ. και συνεργάζεται με αυτό για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Είναι αρμόδιος για τη συλλογή, επεξεργασία, και κατάθεση προτάσεων στο Δ.Σ., που αφορούν τις εκδρομές του σωματείου καθώς και την οργάνωσή τους, σε συνεργασία, αν το επιθυμεί, µε δύο βοηθούς διεκπεραιωτές της επιλογής του. Οι βοηθοί διεκπεραιωτές πρέπει να είναι µέλη του σωματείου. Άρθρο 9 ο Διαδικασία Εκλογών Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξ.Ε. γίνονται µία (1) φόρα τον χρόνο. Η ημερομηνία των εκλογών δεν μπορεί να είναι αργότερα από 15 ημέρε,ς μετά την αντίστοιχη ημερομηνία των τελευταίων τακτικών εκλογών για Δ.Σ. Υποψήφιοι και ψηφοφόροι μπορούν να είναι τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κ. Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε.) που εκλέγεται στην Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση για να διεξάγει τις εκλογές, είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου των εκλογών, καθώς και για την όλη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ. Ορίζει την ημερομηνία των εκλογών, τη διορία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια, διεξάγει τις εκλογές και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η Εφ.Ε. φροντίζει ώστε όλα τα εκτός Αττικής μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε Παράρτημα, να λάβουν έγκαιρα ψηφοδέλτιο και φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα της λέσχης. Αυτά με τη σειρά τους, μπορούν να στείλουν έγκαιρα και σύμφωνα με όσα έχει ορίσει η Εφ.Ε. γι αυτό, την ψήφο τους στην Εφ.Ε., ώστε αυτή κατά την ημέρα των εκλογών

5 να τοποθετήσει στην κάλπη. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και αφού το νέο Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα, η Εφ.Ε. παραδίδει στο νέο Γραμματέα Δ.Σ. το υλικό των εκλογών (ψηφοδέλτια, πρακτικό) που πρέπει να διατηρήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Άρθρο 10 ο Παραρτήματα. Α. Ίδρυση Παραρτήματος Παραρτήματα του σωματείου μπορούν να λειτουργούν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, πλην της περιφέρειας Αττικής, όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Κ. Η απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος ανήκει αποκλειστικά στο Δ.Σ. του σωματείου και λαμβάνεται κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης προς αυτό. Τα παραρτήματα λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων του σωματείου (Γ.Σ., Δ.Σ., Εξ.Ε., Επιτροπές) και εκτελούν τις αποφάσεις των. Η τυχόν απαιτούμενη έγκριση για κάποια δραστηριότητα του παραρτήματος θα αποδεικνύεται από την αποστολή σχετικού από τον πρόεδρο ή τον γραμματέα Δ.Σ. προς τον εκπρόσωπο του παραρτήματος. Β. Ονομασία Η ονομασία του παραρτήματος προσδιορίζεται από την επίσημη ονομασία του σωματείου «V- STROM HELLAS CLUB» ακολουθούμενη από το γεωγραφικό προσδιορισμό της έδρας του παραρτήματος. (π.χ. V-Strom Hellas Club Μεσσηνίας) και προσδιορίζεται με την ιδρυτική απόφαση του παραρτήματος από το Δ.Σ. του σωματείου. Γ. Οργάνωση Παραρτήματος. 1) Με την εγγραφή στο σωματείο ενός νέου μέλους, εκτός περιφέρειας Αττικής, αυτό εντάσσεται άμεσα σε ένα παράρτημα, το κοντινότερο στην περιοχή του, εφόσον υπάρχει. 2) Αν κάποιο μέλος επιθυμεί την ένταξή του σε παράρτημα άλλο από το γεωγραφικά κοντινότερό του, αυτό γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του γραμματέα Δ.Σ. 3) Η ένταξη των μελών στα παραρτήματα θα γίνεται με μέριμνα του εκάστοτε γραμματέα. Ο εκπρόσωπος του παραρτήματος θα προκύπτει μετά από διαβούλευση και συζήτηση από τα μέλη του και έπειτα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του παραρτήματος σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός υποψηφίων (άρθρο 14, παρ. 4 του Κ.). 4) Η θητεία του εκπροσώπου είναι ίση με ή μικρότερη από την θητεία του Δ.Σ. της Λέσχης, ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης του παραρτήματος και της ημερομηνίας των εκλογών για Δ.Σ. 5) Στο τέλος της θητείας του, κάθε εκπρόσωπος οφείλει να συντάσσει και να υποβάλλει στο Δ.Σ., απολογισμό της θητείας του που θα αφορά όλες της δραστηριότητες του παραρτήματος. Ο απολογισμός του παραρτήματος θα ανακοινώνεται στην απολογιστική Γενική Συνέλευση του σωματείου και θα αναρτάται στον ιστοχώρο της λέσχης μαζί με τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ. του σωματείου. 6) Κάθε τρεις μήνες ο εκπρόσωπος μπορεί να συντάσσει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση με τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες καθώς και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του παραρτήματος. 7) Το κάθε παράρτημα έχει το δικαίωμα να συντάξει και να εφαρμόζει δικό του εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του Κ., που όμως δεν αντιβαίνει σε αυτό και στον παρόντα Ε.Κ. 8) Στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξ.Ε. ο εκπρόσωπος κάθε παραρτήματος θα συλλέγει και θα αποστέλλει όλους τους σφραγισμένους (κλειστούς) φακέλους με τα ψηφοδέλτια, στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής επισυνάπτοντας ονομαστικό

6 κατάλογο των μελών που ψήφισαν με τις υπογραφές τους. Η παραλαβή των φακέλων με τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να γίνεται πριν τη λήξη της διαδικασίας των εκλογών. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρα. 9) Το σωματείο από τη μεριά του οφείλει να συνδράμει κατά το δυνατόν το παράρτημα οικονομικά, τεχνικά ή όπως αλλιώς τυχόν του ζητηθεί. Δ. Υποχρεώσεις παραρτήματος. 1. Για οποιαδήποτε δημόσια δραστηριότητα του παραρτήματος (πλην των εκδρομών και των συναντήσεων των μελών) που προβλέπεται δημόσια χρήση των διακριτικών του σωματείου (όνομα, λογότυπο, σήμα), απαιτείται σχετική έγκριση από το Δ.Σ. 2. Δεν απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή μέλους ή διοργάνωσης από αυτό, οποιασδήποτε δραστηριότητας εφόσον δεν χρησιμοποιούνται δημόσια τα διακριτικά του σωματείου (όνομα, λογότυπο, σήμα 3. Για τη δημιουργία ειδών ένδυσης και αξεσουάρ που θα φέρουν το όνομα, λογότυπο ή σήμα του σωματείου, θα προηγείται συνεννόηση και έγκριση από το Δ.Σ. του σωματείου. 4. Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο του παραρτήματος στον γραμματέα του Δ.Σ. για ενημέρωση του μητρώου του σωματείου. 5. Οι συνδρομές των μελών θα κατατίθενται στο λογαριασμό του σωματείου και θα αποστέλλεται ειδοποίηση στον γραμματέα και τον ταμία της λέσχης με το ονοματεπώνυμο, το ποσό και το χρόνο της κατάθεσης. 6. Με τον όρο «έγκριση από το Δ.Σ.» δεν νοείται υποχρεωτικά επίσημη απόφαση του Δ.Σ., αλλά προφορική συμφωνία του εκπροσώπου με το Δ.Σ., που συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιβεβαιωτικό του προέδρου ή του γραμματέα Δ.Σ. προς τον εκπρόσωπο. Ε. Κατάργηση παραρτήματος Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. έχουν το δικαίωμα να καταργήσουν ένα παράρτημα, είτε γιατί δεν θα έχει πλέον τον απαραίτητο ελάχιστο αριθμό μελών, είτε γιατί μέλη του παραρτήματος προέβησαν επανειλημμένα σε ενέργειες αντίθετες με το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό της λέσχης, είτε γιατί τα μέλη του ζήτησαν τη διάλυση του παραρτήματος. ΣΤ. Οικονομικές υποχρεώσεις μελών παραρτήματος. 1. Τα μέλη του παραρτήματος είναι ισότιμα με τα μέλη της πόλης - έδρας του σωματείου και καταβάλουν τις ετήσιες συνδρομές τους με τους ίδιους κανόνες που περιγράφονται στον Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 2. Τα παραρτήματα έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τα 2/3 των συνδρομών των μελών τους όπως αυτά επιθυμούν και με την έγκριση του Δ.Σ. Το υπόλοιπο 1/3 της συνδρομής παραμένει στο ταμείο της λέσχης για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. 3. Ο έλεγχος των οικονομικών του παραρτήματος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Εξ. Ε.

7 Άρθρο 11 ο Οδηγική συμπεριφορά - ένδυση ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΧΗΓΟΣ Αυτός που οδηγεί το σχηματισμό. Συνίσταται να είναι οδηγός µε μεγάλη ανάλογη πείρα. Κανείς δε προσπερνάει τον αρχηγό εκτός εάν ο ίδιος ο αρχηγός το επιτρέψει. ΦΑΡΑΣΙ Είναι ο οδηγός ο οποίος βρίσκεται περίπου στη μέση του σχηματισμού. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να κυκλοφορεί άνετα δίπλα σε όλες τις μηχανές από τον πρώτο έως τον τελευταίο, για να μπορεί να ελέγχει την όλη κατάσταση. Φαράσι συνήθως απαιτείται όταν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από 10. ΣΚΟΥΠΑ Ο οδηγός µε εξίσου ίδια πείρα µε τον αρχηγό και θα πρέπει να γνωρίζει την διαδρομή καθώς και την σύσταση της παρέας. Κανείς δεν μένει πίσω του εκτός εάν ο ίδιος το επιτρέψει. Μένει μαζί με όποιον τυχόν σταματήσει λόγω προβλήματος για να του παράσχει βοήθεια. Είναι υπεύθυνος για να έχει μαζί του φαρμακείο και πυροσβεστήρα. Α. Κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς 1. Συνηθίζουμε να βάζουμε Αρχηγό τον οδηγό µε την μεγαλύτερη πείρα. 2. Ο Αρχηγός επιβάλλεται να γνωρίζει εκ των προτέρων καλά τη διαδρομή και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, πριν την υλοποίηση της εκδρομής. 3. Αν τα µέλη της παρέας έχουν μεγάλες διαφορές ως προς τον τύπο της μηχανής ή τις οδηγικές ικανότητες τότε αυτή χωρίζεται σε μικρότερες παρέες. 4. Ερχόμαστε έγκαιρα στο ραντεβού αναχώρησης και με γεμάτο ρεζερβουάρ. 5. Ο ανεφοδιασμός γίνεται ομαδικά και ο αρχηγός κάθε παρέας καθορίζει µε την εμπειρία του που και πότε θα γίνει η επόμενη στάση, αν δεν έχει ήδη οριστεί από το πρόγραμμα της εκδρομής. 6. Ο αρχηγός µε την εμπειρία του καθορίζει τον ρυθμό του ταξιδιού ελέγχοντας µε τους καθρέφτες του τακτικά την γενική εικόνα πίσω του. 7. Τα νέα μέλη τοποθετούνται πάντα πίσω από τον αρχηγό. 8. Είναι επιθυμητή η χρήση ενδοσυνεννόησης μεταξύ Αρχηγού και Σκούπας. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτεταμένη χρήση ασυρμάτων από πολλά μέλη της ομάδας, τότε τα μέλη αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ασύρματο με σύνεση και μόνο για θέματα που αφορούν την πορεία της ομάδος στο δρόμο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ αρχηγού και σκούπας που είναι και η πιο σημαντική. 9. Αν είσαι νέος στην ομαδική οδήγηση ή δεν αισθάνεσαι άνετα µε αυτή, πρέπει να ενημερώσεις τον Αρχηγό, δεν είναι ντροπή. Υπερβολικά μεγάλα κενά ανατρέπουν την προσπάθεια διατήρησης ίσης απόστασης στην εναλλασσόμενη οδήγηση σε δύο σειρές. Είναι καλύτερα, αν δεν μπορείς, να ακολουθείς σε μικρή απόσταση την ομάδα. 10. Στην διαδρομή κρατάμε την θέση που έχουμε και δεν προσπερνάμε. Οδηγούμε προσεκτικά, έχοντας πάντα επίγνωση της κυκλοφορίας εμπρός μας και πίσω μας. Δεν σηκωνόμαστε από την μηχανή όταν είμαστε εν κινήσει, ούτε κάνουμε σούζες, ειδικά όταν πίσω από εμάς βρίσκονται άλλοι γιατί μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Και ατύχημα σε κονβόι μοτοσυκλετών μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα. 11. Διατηρούμε κοντινή απόσταση από τον μπροστινό µας (περίπου 2 ), δεν αυξομειώνουμε ταχύτητα και φροντίζουμε να είμαστε σε θέση που να µας βλέπει από τους καθρέφτες του. Σε περίπτωση που κινούμαστε σε διπλή σειρά, φροντίζουμε να βλέπουμε στο δεξιό μας καθρέφτη, αυτόν που είναι πίσω δεξιά μας ή στον αριστερό καθρέπτη μας αυτόν που βρίσκεται πίσω αριστερά. Αν πίσω μας δημιουργείται μεγαλύτερο κενό, τότε κόβουμε ταχύτητα ώστε να μας φτάσει ο πίσω μας. Αντίστοιχα πρέπει να πράξει ο μπροστινός μας, όταν δει να μεγαλώνει η απόσταση από εμάς, ώστε το «μήνυμα» να φτάσει στον αρχηγό και να ελαττώσει ταχύτητα.

8 12. Κάθε µέλος της παρέας έχει την φροντίδα του μπροστινού του και σταματά ή κόβει ταχύτητα αισθητά αν δει ότι αυτός έχει ανάψει τα "alarm". 13. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ανάβουμε τα alarm και πολύ προσεκτικά προσπαθούμε να βγούμε από το σχηματισμό και να σταματήσουμε δεξιά σε κατάλληλο σημείο, που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κίνηση και που θα μας βλέπουν τα επερχόμενα οχήματα. Μαζί μας θα σταματήσει η σκούπα. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι ακολουθούσαν, πρέπει να αναδιαταχτούν, καλύπτοντας το κενό της αποχώρησης. Είναι αποκλειστική ευθύνη της Σκούπας και κανενός άλλου να σταματήσει μαζί με αυτόν που βγήκε από το σχηματισμό και να ενημερώσει τον αρχηγό για ότι έχει συμβεί. Ο αρχηγός στη συνέχεια αποφασίζει για την πορεία της ομάδας ανάλογα με την περίσταση. Όποιος μείνει τελευταίος αναλαμβάνει αντίστοιχα καθήκοντα σκούπας μέχρι την επανασύνταξη όλη της ομάδος. 14. Στο ταξίδι φροντίζουμε να ενημερώνουμε τον πίσω µας, κάνοντας σήματα µε το αριστερό χέρι ή µε τα πόδια τεντώνοντας τα, για ότι βλέπουμε στον δρόμο και θα μπορούσε να τον βλάψει, όπως νερά, λάδια, μεγάλο αντικείμενο, λακκούβα ή ότι άλλο. 15. Σε επαρχιακό δρόμο με κλειστές στροφές, μικρή ορατότητα και φουρκέτες, μειώνουμε ταχύτητα, οδηγούμε πάντα σε μονή γραμμή, αυξάνουμε την απόσταση από τον προπορευόμενο και δεν προσπερνάμε άλλο όχημα αν δεν έχουμε ορατότητα στο αντίθετο ρεύμα. Αν προσπεράσουμε κάποιο όχημα, ελέγχουμε την κίνηση και κάνουμε νόημα µε το αριστερό χέρι στον πίσω µας να ακολουθήσει η όχι στην προσπέραση. 16. Σε κρύα εποχή, προσέχουμε ιδιαίτερα τα σκιερά σημεία του δρόμου, γιατί ίσως να έχουν πιάσει πάγο. 17. Σε περίπτωση οδήγησης με βροχή, μειώνουμε ταχύτητα και αυξάνουμε την απόσταση μεταξύ των μηχανών. Ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση με βροχή στους επαρχιακούς δρόμους για τυχόν κατολισθήσεις, ρυάκια, υπερχειλίσεις, ακινητοποιημένα οχήματα. 18. Σε πολύ κλειστή διαδρομή ο αρχηγός πρέπει να κάνει σήμα στα αντίθετα ερχόμενα οχήματα, να κόβουν ταχύτητα. 19. Όταν διασταυρωνόμαστε µε άλλη μηχανή πρέπει πάντα να χαιρετάμε και καλό είναι ο χαιρετισμός να γίνεται µε το χέρι και όχι µε το φως, γιατί αυτό μπορεί να βάλει σε σκέψεις τον μπροστινό μας. 20. Παρατηρούμε πάντα την μοτοσικλέτα του μπροστινού µας και τον ενημερώνουμε για οτιδήποτε μη φυσιολογικό, όπως έλλειψη αέρα στα λάστιχα, καπνός, κούνημα, κάποια λάμπα που δεν ανάβει και ότι άλλο. 21. Αν ταξιδεύουμε µόνοι και κάποιο μηχανικό ή άλλο πρόβλημα µας αναγκάσει να σταματήσουμε και χρειαζόμαστε την βοήθεια κάποιου άλλου, τοποθετούμε το κράνος κάτω στην άσφαλτο λίγο πίσω από την μηχανή. Αυτό είναι ένα σημάδι που όταν το βλέπουμε πρέπει να σταματάμε για παροχή βοήθειας. 22. Μέσα σε κατοικημένες περιοχές ελαττώνουμε ταχύτητα στα νόμιμα όρια. 23. Σε κάθε στάση ελέγχουμε το δέσιμο των πραγμάτων πάνω στη μηχανή για χαλαρώματα και ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά σε ότι έχει σχέση µε την ασφάλειά µας (λάστιχα, φρένα, διαρροές). 24. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε του υπόλοιπους, τότε ζητάμε από κάποιον να μείνει μαζί µας και ακολουθούμε διαφορετικό ρυθμό. Αν όμως θέλουμε να ταξιδέψουμε µόνοι, φροντίζουμε να ενημερώνουμε κάποιον από την παρέα για το που είμαστε. 25. Όταν βρισκόμαστε σε χωματόδρομους φροντίζουμε να κρατάμε μεγαλύτερη απόσταση από τον μπροστινό µας, να µη σηκώνουμε άσκοπα σκόνη (σπινάροντας) και σε καμία περίπτωση δεν προσπερνάμε. 26. Στο χώμα ο αρχηγός πρέπει σε κάθε «πονηρή» διασταύρωση να σταματά και να περιμένει να μαζευτούν όλοι. 27. Γενικός κανόνας είναι ότι ποτέ δεν σταματάμε (για φωτογραφίες, τσιγάρο ή ότι άλλο) αν πρώτα δεν ενημερώσουμε το φαράσι (αν υπάρχει) ή τον μπροστινό µας. Όταν επανέλθουμε στην παρέα δεν καταλαμβάνουμε την θέση που είχαμε (κάνοντας προσπεράσματα) αλλά παραμένουμε στο τέλος μπροστά από τη σκούπα.

9 28. Όλοι οι οδηγοί δεν έχουμε τις ίδιες ικανότητες στο στεγνό, στο βρεγμένο ή στο χωμάτινο οδόστρωμα, δεν είναι υποτιμητικό να ακολουθούμε κατά περίπτωση την παρέα που µας κάνει να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. 29. Σε περίπτωση προσπέρασης τα βήματα που ακολουθούνται είναι : a. Προειδοποιητικό φλας προς την πλευρά που θα κινηθούμε. b. Όταν ο μπροστινός µας προσπεράσει και τοποθετηθεί ξανά στη θέση του, μπροστά από το όχημα που προσπέρασε και υπάρχει χώρος πίσω του για μας, τότε είμαστε έτοιμοι να προσπεράσουμε βγάζοντας το προειδοποιητικό φλας και ελέγχοντας τους καθρέφτες. Αν το όχημα που θέλουμε να προσπεράσουμε είναι ογκώδες και δεν έχουμε ορατότητα εμπρός από αυτό για να δούμε αν χωράμε, τότε περιμένουμε μέχρι να έχουμε ορατότητα, ειδικά αν είμαστε σε στενό επαρχιακό δρόμο. c. Κατά τη προσπέραση πάντα επιταχύνουμε για να τοποθετηθούμε γρήγορα στην θέση µας. d. Δε πρέπει να προσπερνάμε ταυτόχρονα με τον μπροστινό μας, ειδικά αν δεν έχουμε ορατότητα εμπρός από το όχημα που προσπερνάμε ΠΡΟΣΟΧΗ ιδιαίτερη για την επιλογή μέρους για στάση, για πέτρες, χαλίκια, άμμο, λάδια κλπ. Το καλοκαίρι η άσφαλτος είναι πιο ρευστή. 31. Οι διαγραμμίσεις μεταξύ των λωρίδων συνήθως γλιστρούν, ιδιαίτερα όταν είναι βρεγμένες. 32. Προσέχουμε για ύπαρξη λαδιών σε στοπ ή σε περιοχές όπου τα αυτοκίνητα σταματάνε για αρκετή περίοδο. 33. Όταν βγαίνουμε από σήμα stop και στρίβοuµε κρατάμε σταθερή ταχύτητα. Έτσι θα διατηρηθεί ο σχηματισμός. Μην πηγαίνετε αργά για να βεβαιωθείτε ότι ο σχηματισμός ακολουθεί. Αν ο σχηματισμός για κάποιο λόγo σπάσει, μειώστε το όριο ταχύτητας, ώστε να επιτραπεί στον σχηματισμό να σας φθάσει. Δεν χρειάζεται να σταματήσετε. (βασική αρχή στο δρόμο). 34. Στην περίπτωση που σπάσει ο σχηματισμός και υπάρχει διασταύρωση στη διαδρομή, τότε ο τελευταίος των προπορευόμενων πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη στροφή, επιτρέποντας στους υπόλοιπους που ακολουθούν να δουν που θα στρίψουν. 35. Όταν γνωρίζετε ότι το ταξίδι θα πάρει π.χ. 3 ώρες, θεωρήστε ότι θα γίνει σε 4 ώρες. Συμβαίνει πολλές φορές, λόγω αργοπορίας, καθυστερημένης εκκίνησης, ή άλλων αστάθμητων παραγόντων. Μεγάλη ομάδα, σημαίνει περισσότερος χρόνος για ξεκούραση, ανεφοδιασμό, φαγητό, κλπ. 36. Όταν σταματάμε τη μηχανή, καλό είναι να σβήσουμε με πρώτη ταχύτητα μέσα και να κατεβάσουμε το αριστερό πόδι πρώτα, ώστε σε περίπτωση γλιστερού οδοστρώματος (π.χ. ανωφέρεια ή κατωφέρεια και χώμα), το δεξί να είναι στο φρένο. Ένας απλός τρόπος είναι, να σβήσουμε τη μηχανή, έχοντας πρώτη, πατώντας συμπλέκτη και κατεβάζοντας το stand. 37. Αν βρίσκεσαι στη δεξιά ή μεσαία λωρίδα και πλησιάζεις σε ράμπα, έλεγξε πρώτα µε το κεφάλι δεξιά, αριστερά πριν προσπαθήσεις να την αποφύγεις. 38. ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ! Μεγάλο κενό στον σχηματισμό είναι σαν να ταξιδεύουμε µόνοι και όχι ομαδικά. Μ αυτό τον τρόπο είναι σαν να προσκαλούμε να εισέλθουν άλλα οχήματα στο σχηματισμό και να µας διασπάσουν. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι κάνουμε όταν οδηγούμε ομαδικά. Αν κάτι τέτοιο συμβεί ΑΦΗΣΕ ΤΟΥΣ, μπορούμε να ξανασχηματιστούμε λίγο αργότερα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 39. Αν θελήσεις να εγκαταλείψεις την ομάδα νωρίτερα, ενημερώνεις τον Αρχηγό και τη Σκούπα, για το που και πότε θα το κάνεις. Αν αυτό το γνωρίζεις εξ αρχής, τότε καλό είναι να είσαι τελευταίος πριν τη σκούπα. 40. ΤΟΥΝΕΛ : Μερικά είναι μακριά και όχι φωταγωγημένα και αρκετά αυτοκίνητα δεν ανάβουν τα φώτα τους όπως υποχρεώνονται από τον ΚΟΚ. Είναι εύκολο να αποπροσανατολιστείς, μπαίνοντας από το φως στο σκοτάδι, τα µάτια θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. ΕΤΣΙ, ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

10 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΤΑΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ. 41. Κάθε μηχανή επιβάλλεται να φέρει όλα τα απαραίτητα διακριτικά που απαιτεί ο νόμος (π.χ. πινακίδα κυκλοφορίας). Β. Ένδυση Ο ειδικός εξοπλισμός ένδυσης είναι απαραίτητος για τον αναβάτη γιατί αφορά την ασφάλεια του, αλλά και την ασφάλεια του συνόλου. Στις εκδρομές, μονοήμερες ή πολυήμερες, συστήνουμε με έμφαση και για την ασφάλεια όλων μας, να φοράτε τον παρακάτω εξοπλισμό : 1. ΚΡΑΝΟΣ : Το πιο σημαντικό είναι το κράνος, που πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και όχι σπασμένο ή χτυπημένο σε διάφορα σημεία. Να πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές της Ε.Ε. 2. Γάντια μηχανής και όχι μάλλινα. 3. Μπουφάν μηχανής, δερμάτινο ή cordura. 4. Παντελόνι δερμάτινο ή cordura. 5. Μπότες μηχανής. 6. Αδιάβροχα. Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για την συμμετοχή στις εκδρομές της λέσχης είναι ο παρακάτω : 1. Κράνος 2. Μπουφάν 3. Μακρύ παντελόνι τζιν 4. Κλειστό παπούτσι Σε περίπτωση που κάποιος φορά παπούτσια με κορδόνια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είναι δεμένα καλά, γιατί τυχόν μπλέξιμο των κορδονιών στο λεβιέ ή το φρένο μπορεί να αποβεί μοιραίο, όχι μόνο γι αυτόν που τα φοράει! ΔΕΝ EΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑ Ι 1. ΚΡΑΝΟΣ ΤΥΠΟΥ JET ή ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ακατάλληλο και επικίνδυνο γι αυτόν που το φοράει και κατ επέκταση για τους υπολοίπους, αν εξ αιτίας αυτού προκληθεί ατύχημα (π.χ. «σύγκρουση» με έντομο). 2. ΦΟΡΜΑ, ΣΟΡΤΣΑΚΙ, ΜΑΓΙΩ, ΣΚΑΡΠΙΝΙ, ΠΕΔΙΛΑ, ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ή ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΜΕ OΛlΣΘHPH ΣΟΛΑ, όλα είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ V-STROM V-STROM HELLAS CLUB VSTROM HELLAS CLUB http://www.vstrom.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης

Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν του ανάλογες εμπειρίες από τα λάθη του παρελθόντος σε ομαδική οδήγηση. Να θυμάστε ότι είναι οδηγός και όχι βιβλίο κανόνων. Να θυμάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΕΠΙΜΕΛEΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Κωνσταντινίδου, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας ΥΠΠ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Σούλα Ιωάννου, Γενική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ. 2012 Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών-Συντηρητών και Έµπορων ειδών Πυρασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών, Συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΦΕΦΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ:213205228 Δ1 101 Ημερομηνία : 12/04/2016 Αρ.Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ.

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Άρθρο 1 Ονομασία και έδρα 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Κρητική Νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ. 2. Είναι αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ:

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ: Προς: Αθήνα, 25/02/2014 Αριθμός πρωτοκόλλου: 9 Πληροφορίες : Γ. Μπαραλός Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο : 2103229120 Τηλεομοιότυπο : 2103229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ A.I.A. της Aμαξοδήγησης. 1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να μπεί ή μπαίνει 10 λεπτά νωρήτερα; Α. Αποκλείεται. Β. Χαιρετάει και

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 3 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsische Landeswahlleiterin Griechisch Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες

ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες ιαδραστική σχεδίαση Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες Ανδρεάκου Εύα dpsd09003 Ξυνού Μαρία-Ιωάννα dpsd09053 Πολυζωίδου Αριάδνη dpsd09062 Τζαχσάν Μαριάννα dpsd09071 Χονδρός Λουκάς dpsd09079 Ενόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Τράπεζα με την επωνυμία Volkswagen Bank GmbH, δια του υποκαταστήματός στην Ελλάδα, με έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα