Ταξίδια, πλοία και περιηγητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξίδια, πλοία και περιηγητές"

Transcript

1 Ταξίδια, πλοία και περιηγητές Λούκια Δρούλια Ομ. Διευθύντρια Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ Περίπλους, αποδημία-εκδημία, οδοιπορία, ιερή αποτελεί ξεχωριστό φαινόμενο με το πλήθος των αποδημία, θαλασσοπορία, ταξίδι, 1 εξερεύνηση, νέων πόλεων που ίδρυσαν από τον 8ο ως τον 3ο περιήγηση, είτε με την αρχική σημασία του όρου 2 αιώνα π. Χ. στα παράλια της Μεσογείου, της Προπο- (ξενάγηση, γεωγραφική περιγραφή), είτε με τη σημε ντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου και πάλι πολύ ρινή, τέλος κρουαζιέρα, λέξεις όλες αυτές που σημα πολύ αργότερα, στον 18ο αιώνα, θα ταξιδέψουν τοδοτούν την ανάγκη του ανθρώπου, από τα πολύ έλληνες εμπορευόμενοι-, η μετανάστευση, τέλος, πρώιμα χρόνια ως τις μέρες μας, για κίνηση, για δίνουν λύσεις στα Βιοτικά προβλήματα των πολλών. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μαζικές αποδημίες και μετακίνηση, με ποικίλα κάθε φορά κίνητρα. Εξωτερι ως εκ τούτου με πλοία που καλούνται να ανταποκρι κά ή εσωτερικά, ή και τα δυο ταυτόχρονα. Βιοτικές, θούν σε αυτήν τη ζήτηση. Παράλληλα, η «έφεση του πνευματικές και ψυχικές ανάγκες, ακόμα ψυχαγωγι ειδέναι», θα ωθήσει πολλά ανήσυχα πνεύματα να κές επιδιώξεις, θα παρακινήσουν τα άτομα ανά τους ξενητευθούν για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά αιώνες να αναζητήσουν «αλλού» την εκπλήρωση των διαστήματα. Τους Έ λ λ η ν ε ς προς Ανατολάς την αιτημάτων τους, την ικανοποίηση των επιθυμιών τους. 3 Αίγυπτο ή τις ανατολικές χώρες Φοινίκη, Βαβυλω νία, Περσία θα επισκεφτούν σοφοί και λόγιοι όπως Ή δ η από την αρχαιότητα θαλασσοπόροι διασχί ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Σόλων, αργότερα, τον 5ο ζουν θάλασσες και περιπλέουν άγνωστες χώρες σε αιώνα, ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος, πολύ πιθανόν ο αναζήτηση καλύτερης μοίρας ή στέλνονται επί τού Πλάτων. Θα ωθήσουν επίσης τους Ρωμαίους προς του για να ανακαλύψουν νέες περιοχές. Το εμπόριο, την Ελλάδα, με στόχο την τελείωση της αγωγής των ο αποικισμός - π ο υ στην περίπτωση των Ελλήνων νέων. 1. ταξίδιον, υποκορ. του τάξις, (εκ του ταξί-ίδιον), την στρατείαν ή την στράτευσιν οι Βυζαντινοί χαξίδιον έλεγον καθά και εις το εις πόλεμον ιέναι ταξιδεύειν, «ά παραλα6ουσα η νυν επικρατούσα συνήθεια... επί πάσης απλώς πορείας τε και εκδημίας και ιδιαίτερον επί της θαλασσοπορίας τέθεικε» (Κοραής εις Ηλιόδ. σ. 296). Το δε τάξις σημαίνει σώμα στρατιωτικόν και στρατιωτικήν παράταξιν ή στρατείαν. 2. περιήγησις = το οδηγείν και εξηγείσθαι τα άξια σημειώσεως, πλήρης περιγραφή, την οποία παρέχουν οι οδηγοί, οι ξεναγοί [ξενάγηση] γεωγραφική περιγραφή, η περιήγησις της χώρας (Στράβων 403) οι τας περιηγήσεις και τους περί πλους ποιησάμενοι (Αθηναίος 2781) περιήγησις γης γράφειν (Αριστείδης 1.226) το γεωγραφικό ποίημα του Διονυσίου του Αλεξανδρείας εκαλείτο «Της οικουμένης περιήγησις». Μνημονεύεται του «Κρίτωνος περιήγησις των Συρακουσών» (Σουίδας) (Liddell-Scott). Ο Ζηκίδης το 1898 (α ' έκδ. επηυξημ.) και το 1913 (6 ' έκδ.) διατηρεί τις αρχαίες σημασίες, δηλ. πλήρης περιγραφή, γεωγραφική περιγραφή, εξωτερικόν σχήμα. 3. Π6. γενικά Loukia Droulia, «The Pilgrim Traffic in the Eastern Mediterranean», στον τόμο Medieval Ships and the Birth of Technological Societies, τ. Β ' The Mediterranean Area and European Integration, εκδ. Christiane Villain-Gandossi, Salvino Busuttil, Paul Adam, Foundation for International Studies, University of Malta 1991, σ , όπου γίνεται λόγος για τους προσκυνητές και τη μεταφορά τους στους Αγίους Τόπους. GS 7ßD

2 Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ ΧΡΌΝΟΥΣ Στη συνεχεία οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλε ανάγκες του εκτεταμένου κράτους για να εξυπηρετη ξάνδρου και των Ρωμαίων διευρύνουν τον ως τότε θεί ο διοικητικός μηχανισμός, το εμπόριο με την γνωστό κόσμο προς Ανατολάς και προς Δυσμάς Ανατολή και την ενδοχώρα και φυσικά οι μετακινή αντίστοιχα. Κατ' ακολουθία, η pax romana που σεις των στρατιωτικών τμημάτων. Τους ίδιους αυτούς ευνοεί τις μετακινήσεις με τη Βελτίωση των οδικών δρόμους θα χρησιμοποιήσουν και οι προσκυνητές αρτηριών και την εδραίωση, όσο το δυνατό, της κατά τις ιερές τους αποδημίες, καθοδηγούμενοι από ασφάλειας στα ταξίδια, συντελεί στον πολλαπλασια τους ρωμαϊκούς καταλόγους σταθμών και αποστάσε σμό όσων θέλουν να περιηγηθούν χάρη της επιστη ων και, όσον αφορά στους Άγιους Τόπους, Βασιζό μονικής γνώσης -της ιστορικής, της γεωγραφικής-, μενοι στις τοπωνυμικές αναφορές που περιείχε η να γνωρίσουν από κοντά ως αυτόπτες παρατηρητές ΒίΒλος. Φαινόμενο γνωστό από την πρώιμη αρχαιό τους τόπους, τα μνημεία, τους ανθρώπους και να τητα, οι αποδημίες σε τόπους λατρείας συνεχίζονται συλλέξουν το σχετικό υλικό για τα ιστορικά γεγονό με την εμφάνιση του χριστιανισμού και, μάλιστα, τα. Τον Ηρόδοτο που είχε με χαλεπές συνθήκες και πολλαπλασιάζονται σημαντικά με την τελική του επι πολλούς κινδύνους περιέλθει επίσης τις ελληνικές κράτηση στον 4ο αιώνα. Το μαρτύριο του Ιησού στα αποικίες του Εύξεινου Πόντου, της Μεγάλης Ελλά Ιεροσόλυμα θα καταστήσει με τον καιρό την ιερή δας, της Σικελίας, θεωρούμενος από τους μεταγενέ αυτή πόλη των Εβραίων το σημαντικότερο προσκύ στερους ως ο αρχαιότερος περιηγητής, ακολούθη νημα των χριστιανών. Εκτός α π ό τους Άγιους σαν και πολλοί άλλοι ιστοριογράφοι (ο Διόδωρος ο Τόπους, κάτι ανάλογο θα ισχύσει για τις μοναστικές Σικελιώτης, 1ος αι. π.χ., ο Μεγασθένης και ο Πολέ κοινότητες που ιδρύθηκαν στις γύρω περιοχές μων ο Περιηγητής, στην αλεξανδρινή εποχή), και (Μεσοποταμία, Υπεριορδανία, Σινά, κ.λπ.), ακόμα γεωγράφοι (ο Αρτεμίδωρος, 100 π.χ. και ο Ισίδω και για τους ασκητές στην έρημο. 4 Στη συνείδηση ρος ο Χαρακηνός, 1ος αι. μ.χ. ). Ανάμεσα τους των προσκυνητών η επίγειος Ιερουσαλήμ ταυτίζεται ξεχωρίζουν για το έργο τους ο «φιλαπόδημος» γεω με την ουράνιο (Jérusalem céleste) μόνο που θέλο γράφος Παυσανίας (Β' αι. μ.χ.) με την «Περιήγησιν ντας να της προσδώσουν τη λάμψη που της ταιριά της Ελλάδος», πολύτιμο ταξιδιωτικό εγκόλπιο των ζει, σπεύδουν να εγκλωβίσουν το πνευματικό της περισσότερων περιηγητών από την Αναγέννηση και μήνυμα στην ύλη. Από εκεί και πέρα η λατρεία του πέρα, καθώς και ο γεωγράφος Στράβων (65 π.χ. 23 μ.χ.), ο οποίος εκτός από την Ελλάδα ταξίδεψε στη Δύση και την Ανατολή. Για το γεωγραφικό του έργο ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα ο Ναπολέων, αναθέ τοντας μάλιστα σε διακεκριμένους λόγιους, ελληνι στές και επιστήμονες της εποχής -ανάμεσα τους και ο Αδαμάντιος Κοραής- να το μεταφράσουν στη γαλ λική γλώσσα. Ιησού, για όσους θέλησαν «να βαδίσουν στα βήματα του», να αισθανθούν κατά κάποιο τρόπο «κοντά του», μεταφράζεται σε ανοικοδομήσεις πολυτελών κτιρίων και ναών με πολύτιμα στολίσματα και ακόμα στην αναζήτηση και απόκτηση των υλικών ιχνών που άφησε στο πέρασμα του ο Σωτήρας. Το ίδιο συμβαί νει κατόπιν και με τους άλλους μάρτυρες της χριστια νικής πίστης. Τα άγια λείψανα τους -ολόκληρα στην Στους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως έχει επισημαν αρχή, τμήματα τους αργότερα όταν η ζήτηση θα θεί, χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι καλύπτουν τις αυξηθεί- φορτισμένα με θαυματουργικές και ιαματι- 4. Για την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο 6λ. Χριστίνα Γ. Αγγελίδη, «Εμπορικοί και αγιολογικοί δρόμοι (4ος-7ος αι.). Οι μεταμορ φώσεις της ταξιδιωτικής αφήγησης», στον τόμο Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1989, σ. 679 και passim. CSoBO

3 ΤΑΞΊΔΙΑ, ΠΛΟΊΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Έ Σ κές ιδιότητες γίνονται περιζήτητα ενώ, παράλληλα, οι έκτος απο την περίπτωση των προσκυνητών στους τόποι μαρτυρίου ή ταφής τους καθιερώνονται ως Άγιους Τόπους ή των μοναχών, ιδιαίτερα των ταπει λατρευτικοί χώροι όπου συρρέουν οι πιστοί. 5 νών, που περιπλανώνται στα διάφορα μοναστήρια της αυτοκρατορίας, 7 θα μπορούσε κανείς να διαπι Η αγία Ελένη με το παράδειγμα της και η ανέ στώσει για αρκετούς αιώνες μια σπανιότητα εκού γερση της Βασιλικής του Παναγίου Τάφου από τον σιας μετακίνησης ή, τουλάχιστον, μια έλλειψη σχετι Μεγάλο Κωνσταντίνο εγκαινιάζουν από νωρίς το κών κειμένων που να την περιγράφουν. 8 Αναφέρο δρομολόγιο προς τους Άγιους Τόπους. Οι ιστορικές νται βέβαια κρατικές αποστολές, αναγκαστικά ταξίδια συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθορίζουν λόγω εξοριών, συνήθως ανωτέρων κρατικών υπαλ κάθε φορά το ρεύμα των προσκυνητών. Αν, λόγου λήλων ή εκκλησιαστικών λειτουργών, χωρίς όμως να χάρη, οι επιδρομές των Σαρακηνών κατά κανόνα το υπάρχει μεγάλη έφεση για περιγραφικά κείμενα των αναστέλλουν, άλλοι παράγοντες -το προστατευτικό μετακινήσεων τους. Οι σπάνιες «ταξιδιωτικές επιστο ενδιαφέρον του Καρλομάγνου, η διάνοιξη χερσαίου λές» που έχουν διασωθεί, πυκνώνουν ως είδος δρόμου που οφείλεται στον εκχρισπανισμό των Ούγ μόλις στο πρώτο μισό του Μου αι. και αφορούν ως γρων και πιο πολύ ακόμα οι Σταυροφορίες- διευκο επί το πλείστον σε περιπτώσεις όπως αυτές που ανα λύνουν την πρόσβαση, τονώνουν τον ενθουσιασμό φέρθηκαν ήδη. 9 και αυξάνουν τη ροή προς την Ιερουσαλήμ. Ροή, Το σκηνικό μοιάζει να αλλάζει ριζικά μετά τις που ως τις μέρες μας εν πολλοίς συνεχίζεται, φανε τραυματικές εμπειρίες των Σταυροφοριών και την ρώνοντας έτσι πόσο 6αθειά είναι ριζωμένη στη νοο πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το Ανα τροπία των ανθρώπων η αποδημία, ώστε να αποτελεί πτύσσεται τότε μια γενικότερη κινητικότητα και με και σήμερα πολιτισμικό γεγονός. τον καιρό μια έντονη διπλωματική κίνηση με τη Η μετάβαση στους Άγιους Τόπους δεν εμπόδισε Δύση συνακόλουθα ξαναζωντανεύουν τα ενδιαφέ ορισμένους, μεμονωμένους ας τους χαρακτηρίσου ροντα για την ιστορία και τη γεωγραφία. Παρουσιά με, δυτικούς προσκυνητές να επιδείξουν ταυτόχρονα ζονται επίσης περιγραφικά και ταξιδιωτικά κείμενα. μια ευρύτερη φιλοπεριέργεια για τη φημισμένη Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, τον 15ο αιώνα θα Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οδηγούν τότε, κατά την ασχοληθεί με τη «χωρογραφία της Θεσσαλίας», τη επιστροφή τους, τα Βήματα τους προς την Κωνσταντι «Διαγραφή απάσης της Πελοποννήσου, παραλείου νούπολη ή άλλες γνωστές από την εκκλησιαστική τε και μεσογείου» και με το να επιφέρει διορθώσεις 6 στον Στράβωνα {Διόρθωσις ενίων των ουκ ιστορία βυζαντινές πόλεις. Στο Βυζάντιο, επίσης, ορθώς 5. P. A. Sigal, Les marchands de Dieu. Pèlerinages et pèlerins au Moyen Age, Παρίσι 1974, σ Edwald Kislinger, «Sightseeing in the Byzantine Empire», H επικοινωνία oro Βνζάντιον, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς, Κεντρον Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 1993, σ. 464, όπου γίνεται λόγος για τον άγγλο μοναχό Willibald, που αναφέρεται στον ναό της Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια και για τον αυτοκράτορα Καρλομάγνο που επισκέφτηκε το πολυτελές παλάτι στη Βασιλεύουσα. 7. Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, «Για τον κοινωνικό καταμερισμό των ταξιδιών των αγίων της πρώτης εικονομαχικής περιόδου ( )», Η επικοινωνία στο Βνζάντιον, ό.π., σ Βλ. γενικά Α. Καρπόζηλος, «Ταξιδιωτικές περιγραφές και εντυπώσεις σε επιστολογραφικά κείμενα», Η επικοινωνία στο Βνζάντιον, ό.π., σ Π6. επίσης, Edwald Kislinger, «Sightseeing in the Byzantine Empire», ό.π., σ Αυτ. 9

4 Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ ΧΡΌΝΟΥΣ υπό Στράβωνος λεγομένων). 1 0 Προοιωνίζεται πλέον λει, χωρίς αυτό να έχει γίνει πράξη συνειδητή, μια το πνεύμα της Αναγέννησης. Άλλωστε δεν θεωρείται επιδίωξη για αλλαγή, ακόμα-ακόμα και για αναψυ ο Μυστράς ένα κέντρο ελληνικής Αναγέννησης «στα χή. Πολύ συχνά όλοι αυτοί δεν ξεκινούν μόνοι. ίχνη της ιταλικής Αναγέννησης»; 11 Φίλοι, συγγενείς και, στην περίπτωση των ευγενών, αυλικοί και υπηρέτες συνοδεύουν όσους αποφάσι Από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει πιο συστηματι σαν να ακολουθήσουν «τον δρόμο των τολμηρών», κά λόγος και για ελληνικά περιηγητικά κείμενα, είτε όπως τον απεκάλεσε τον 9ο αι. ο φιλόσοφος-θεολό- πρόκειται για τα γνωστά «Προσκυνητάρια», τις περι γος Αλκουίνος. 1 3 Ο συγχρωτισμός αυτός με τις γραφές ιερών μονών και τόπων που αποτελούσαν όποιες φθοροποιές του συνέπειες στηλιτεύεται από προσφιλή αναγνώσματα των πιστών, είτε για ταξιδιω τικές αφηγήσεις στις οποίες είναι συχνά εμφανή τα νωρίς από τους Πατέρες της Εκκλησίας και αργότε νέα ενδιαφέροντα και η φιλοπεριέργεια των συντα ρα από τον Έρασμο και την Καθολική Εκκλησία, η κτών τους. Με τη διαφορά ότι τα περισσότερα από οποία είχε ωστόσο χρησιμοποιήσει την αποδημία για αυτά τα κείμενα παρέμειναν ανέκδοτα και είτε την απομάκρυνση των ταραχοποιών στοιχείων ή κυκλοφόρησαν μόνο σε χειρόγραφη μορφή, είτε ακόμα και ως τιμωρία. εκδόθηκαν σε ξένες μεταφράσεις, φανερώνοντας Με τον καιρό η αποδημία χάνει τον εσχατολογι- προφανώς την έλλειψη ειδικού ενδιαφέροντος εκ κό της χαρακτήρα -ταξίδι χωρίς πισωγύρισμα-, η μέρους του ελληνικού αναγνωστικού κοινού της επιστροφή παίρνει την ίδια βαρύτητα με το ξεκίνη εποχής. 12 μα. Το ίδιο και η διάρκεια. Έτσι, τα τακτά δρομολό Αλλά, ας σταθούμε λίγο ακόμα στη μαζική μετα για, το προκαθορισμένο, όσο γίνεται πρόγραμμα κίνηση των προσκυνητών. Στο πέρασμα του χρόνου του ταξιδιού, απηχεί τις νέες ζητήσεις, τώρα που «η παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο στίγμα του απέραντη αδιαφορία στον χρόνο» του μεσαιωνικού προσκυνηματικού κινήματος, καθώς τα κίνητρα του ανθρώπου μεταβάλλεται. Η διακίνηση των επιβα παίρνουν και άλλες μορφές. Έτσι, σε όσους η Sacra τών, γρήγορα εξελίσσεται τότε σε κερδοφόρα επι peregrinano αποτελούσε έκφραση μοναστικής και χείρηση. Διάφορες παράλιες μεσογειακές πόλεις ασκητικής ζωής, διατηρώντας πάντα τον συμβολισμό που μοιράζονταν τις ευθύνες αυτές θα παραμερι του «να κερδηθεί η Βασιλεία των ουρανών», έρχο στούν από τη Μασσαλία και τη Βενετία. Με την νται να προστεθούν από αρκετά νωρίς εκείνοι που οικονομική της διορατικότητα, την επιτυχημένη ναυ αναζητούν μέσα από τη "φυγή" αυτή να βρουν τις τιλιακή της πολιτική και τους λεπτούς της διπλωματι απαντήσεις στα προβλήματα τους- κάποια ανεξαρτη κούς χειρισμούς προς όφελος του διαμετακομιστι τοποίηση από τη μεσαιωνική κατεστημένη τάξη, εντέ κού της εμπορίου η Γαληνότατη Δημοκρατία θα επι- 10. Γ. Ι. ΖαΒίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, έκδ. Γ. Π. Κρέμου, Αθήνα 1872, ο Vassilis Panayotopoulos, «La culture du mûrier en Grèce. L' exemple de Mistra (XlIIe-XIXe siècles)» crcov τόμο Cultural and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek World, Αθήνα 1991, ο Για το θέμα του ελληνικού περιηγητισμού στους αιώνες μετά την Οθωμανική κατάκτηση, 6λ. Ελένη ΑγγελομάτηΤσουγκαράκη, «Ελληνικά περιηγητικά κείμενα (16ος-19ος αι.), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000), επίσης, Αννίτα Π. Παναρέτου, Ελληνική ταξιδιωτική λογοτεχνία. Η μακρά πορεία των απαρχών ως τον 19ο αιώνα, Επικαιρότητα, Αθήνα 1995, 5 τ., όπου ανθολογούνται οι αφηγήσεις και προτάσσονται εισαγωγικά κείμενα. Ο τ. Α ' αναφέρεται στην περίοδο ως τον 19ο αιώνα. 13. Βλ. παράθεμα στου L. Lalanne, Les pèlerinages en Terre Saincte avant les Croisades, Παρίσι 1845, σ

5 ΤΑΞΊΔΙΑ, ΠΛΟΊΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Έ Σ τύχει να αποκτήσει τον έλεγχο των θαλασσίων μετα Μεσογείου. Είναι επίσης ο διπλωματικός υπάλλη φορών στη Μεσόγειο - στο πλαίσιο αυτό η διακίνηση λος, εκπρόσωπος της χώρας του όταν πια αναπτύσ των προσκυνητών αυτονομείται σταδιακά καθώς για σονται επίσημα οι σχέσεις με την Οθωμανική αυτο τη μεταφορά τους κτίζονται ξεχωριστές γαλέρες. Η κρατορία, ο ιεραπόστολος, που και αυτός εκφράζει κατάσταση αυτή διατηρείται ως 6αθειά μέσα στον τις ενδοχριστιανικές έριδες στον ευρωπαϊκό χώρο 16ο αιώνα, όταν τα πράγματα θα αντιστραφούν και τις προσπάθειες προσηλυτισμού στην «αληθινή υπέρ της Μασσαλίας που «διέθετε», σύμφωνα με τις θρησκεία» (δεν αναφερόμαστε εδώ σε εκχριστιανι- πληροφορίες ενός περιηγητή, «μικρά, ελαφρά και σμό των μωαμεθανών που απαγορευόταν από την ευέλικτα πλοία, έναντι των μεγάλων, Βαρειών και οθωμανική εξουσία, αλλά για τον εκλατινισμό των 14 «άπιστων σχισματικών» που θεωρούντο οι ορθόδο Αυτά ΒέΒαια ώσπου να κάνει τη δυναμική της εμφά ξοι), ο λόγιος «πράκτορας» που επιδίδεται στο κυνή νιση στην περιοχή η Αγγλία, διεκδικώντας μερίδιο γι των χειρόγραφων κωδίκων της κλασικής γραμμα από την επικερδή αυτή οικονομική δραστηριότητα. τείας ή των θεολογικών έργων και στη συλλογή κακο-ναυπηγημένων Βενετσιάνικων σκαφών». κάθε είδους πολύτιμων κειμηλίων και λειψάνων της Από την Αναγέννηση και πέρα το περιηγητικό αρχαιότητας για τον εμπλουτισμό των ιδιωτικών συλ σκηνικό αλλάζει. Αλλάζει ριζικά γιατί διευρύνονται λογών που συγκέντρωναν οι Βασιλείς και οι κοσμι τα ενδιαφέροντα προς πολλές κατευθύνσεις. Εμφα κοί ή εκκλησιαστικοί άρχοντες της Δύσης ή και της νίζεται τώρα στο ΛεΒάντε ο μοναχικός ταξιδιώτης: ο Ρωσίας- ακόμα, ο ερευνητής φυσιοδίφης, ο χαρτο φιλοπερίεργος άνθρωπος της Αναγέννησης που γράφος μηχανικός που πραγματοποιεί παραγγελίες ενδιαφέρεται για την κλασική αρχαιότητα -πρωτοπό ηγεμόνων, ο στρατιωτικός, ο ναυτικός, ο αιχμάλω ρος στην αρχαιολογική παρατήρηση, τουλάχιστον τος, ο κάθε περιπλανώμενος τυχοδιώκτης, καθώς κατά έναν αίωνα, θεωρείται ο Κυριάκος ο Αγκωνίτης και ο γεωγράφος που μελετά τον χώρο και επιζητεί (Cyriaco d' Ancona)-, αλλά και εκείνος που, αφού να καταστρώσει τους χάρτες του από αυτοψία, ο ξεπεραστεί ο αρχικός φόβος της Δύσης έναντι του αρχαιολόγος, τέλος ο μελαγχολικός άνθρωπος του οθωμανικού κινδύνου, έχει την περιέργεια να γνω ρίσει από κοντά την περίλαμπρη πρωτεύουσα της 18ου αιώνα και ο ρομαντικός του 19ου που αναζη νέας δυναμικής αυτοκρατορίας, της οθωμανικής, με τούν διέξοδο στα υπαρξιακά τους προβλήματα, όλοι τα νέα ήθη και έθιμα, τη νέα θρησκεία, τη νέα διοι αυτοί και άλλοι ακόμα που άφησαν - ή και δεν άφη κητική δομή. Ακόμα ο έμπορος, αυτός που προσπα σαν- γραπτά ίχνη από το πέρασμα τους. θεί να διατηρήσει τα κεκτημένα προνόμια τα οποία Ίχνη που καταγράφονται αρχικά στα ποικίλα του είχε παραχωρήσει η Βυζαντινή αυτοκρατορία -οι Οδοιπορικά (Itineraria), τους καταλόγους σταθμών εμποροναυτικές δυνάμεις της ιταλικής χερσονήσου και αποστάσεων, τους ναυτικούς χάρτες-πορτολά- στην προκειμένη περίπτωση, γι' αυτό και Ιταλοί είναι νους, τα νησολόγια, γνωστά ως ιζολάρια, τους άτλα εκείνοι που δίνουν τις πρώτες περιγραφές της οθω ντες, που κάνουν την εμφάνιση τους προς χρήση μανικής πρωτεύουσας-, και εκείνος που αναζητεί των ταξιδευτών. Παράλληλα εμφανίζονται ταξιδιωτι νέες αγορές, ιδιαίτερα όταν ο ενδοευρωπαϊκός αντα κές εντυπώσεις, χρονικά, αναμνήσεις, αφηγήσεις γωνισμός μεταφέρεται στον χώρο της Ανατολικής -πραγματικές ή φανταστικές-, τα παλαιότερα σε ποι- 14. Voyage de Sieur de Stockhove, faict es années 1630, 1631, 1632, 1633, Βρυξέλλες 1643, σ. 25. ìsllm

6 Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ ΧΡΌΝΟΥΣ ητικό λόγο και στη συνέχεια κατά κανόνα πεζά, κα και κοινωνικών φαινομένων οι οποίες συνετέλεσαν θώς και συλλογές αλληλογραφίας, που όλα αυτά με τον καιρό στη γένεση των νέων επιστημών του συχνά μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες, επανεκδί ανθρώπου. Επιστήμες οι οποίες όπως γνωρίζουμε, δονται και διαβάζονται με ενδιαφέρον. Τούτο, Βέ μπόλιασαν με τη σειρά τους τη νέα ιστορική επιστή - βαια δεν ισχύει πάντοτε πολλά κείμενα έμειναν για μη και τις μεθόδους της. Είναι επίσης φανερό ότι η χρόνια ανέκδοτα και ακόμα υπάρχει πλήθος σε χει λογοτεχνία αυτή επηρέασε βαθιά την εξέλιξη των ρόγραφη μορφή. ιδεών και, όπως έχει συχνά διαπιστωθεί, συντέλεσε στη διαμόρφωση του φιλοσοφικού πνεύματος και τη Το περιεχόμενο των περιηγητικών αφηγήσεων διάδοση των Φώτων. 1 6 Τέλος, ας αναφερθεί ότι παραλλάσσει, καθώς αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα. πολλοί από τους αρθρογράφους της Εγκυκλοπαίδει Ιδιαίτερα από την εποχή που ο άνθρωπος της Δύσης ας του Diderot έχουν αντλήσει τις πληροφορίες τους απομακρύνεται από τον παραδοσιακό δεσμό του με από τους περιηγητές, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι τη τη θρησκεία και ανακαλύπτει την κοσμική όψη του δυνατότητα να ελέγξουν την ακρίβεια των αφηγήσε παρελθόντος, αναζητώντας τότε τις ανθρώπινες ων τους για τους μακρινούς τόπους. καταβολές του. Το ταξίδι του δίνει αυτήν τη δυνατό τητα. Του προσφέρει δηλαδή τα αναγκαία στοιχεία Παράλληλα, τα ταξιδιωτικά κείμενα των περα σύγκρισης μέσα από την επαφή με τις πρωτόγονες ή σμένων αιώνων αποτέλεσαν λογοτεχνικό είδος που, λιγότερο εξελιγμένες κοινωνίες. Η εποχή, μιλάμε πέρα από τη μορφή και το ύφος τους, μελετήθηκαν κυρίως για τον 18ο αιώνα, απαιτεί τότε να εμπλουτί επισταμένα στα πρόσφατα χρόνια, όχι μόνο ως πο ζονται τα ταξιδιωτικά κείμενα με νέου είδους πληρο λύτιμη πηγή ιστορίας, αλλά στο πλαίσιο της συγκριτι φόρηση: όχι πια εξωτερικές και επιφανειακές περι κής λογοτεχνίας ως κείμενα-μάρτυρες για την αυτο γραφές για λόγους εντυπωσιασμού ή έρευνες απο συνειδησία, για τη γνωριμία του «εγώ» μέσα από τη κλειστικές για τη χλωρίδα, την πανίδα, ή τα μεταλ γνωριμία του «άλλου». Μέσα δηλαδή από την πορεία λεύματα. Ο άνθρωπος σε σχέση με το φυσικό του προς την πολιτισμική και γεωγραφική ενότητα που περιβάλλον, η κοινωνική του ζωή, ο συναισθηματι ονομάτισε ο δυτικός άνθρωπος «Ανατολή» «Orient», κός του κόσμος, αυτά είναι τα θέματα που ερευνώ με όλη την πλούσια σημασιολογική φόρτιση του νται πλέον με στόχο «να αποκατασταθούν οι σεπτοί όρου: το σημείο που αναφαίνεται, ανατέλλει ο ήλιος δεσμοί της παγκόσμιας κοινότητας», σύμφωνα με τις -φως, και μεταφορικά πορεία προς το φως, προς τη προωθημένες σκέψεις του γάλλου επιστήμονα J.- Μ. γνώση, προς τη σωστή κατεύθυνση, προσανατολι Degerando. 1 5 Μέσα σ' αυτό το πνεύμα, λοιπόν, τα σμός- το ίδιο και στις λατινογενείς γλώσσες από το ταξιδιωτικά κείμενα, μπορεί να αντιμετωπιστούν και λατινικό ρήμα oriri προβάλλω, εγείρομαι, ανατέλλω, ως πρώιμες μελέτες μεθοδικής παρατήρησης των orientation. Η Ανατολή τότε ενσαρκώνει την απένα ανθρωπολογικών, των εθνολογικών, οικονομικών ντι όχθη, τον «άλλο», έτσι όπως προσπαθεί να τον 15. Βλ. αναφορά στον τόμο Aux origines de Γ Anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l'homme en l'an VIII, εκδ. Jean Copans, Jean Jamin, Παρίσι [1978], σ H Michèle Duchet (Anthropologie et Histoire au siècle des lumières, Flammarion 1971, κεφάλαιο II «L' information: De la Littérature des voyages aux Mémoires d' administration») αναζητεί τις πηγές ενημέρωσης των «φιλοσόφων» όχι μόνο στα ταξιδιωτικά 6ι6λία που περιείχαν οι Βιβλιοθήκες τους, αλλά και σε πλήθος γραπτού υλικού -ανέκδοτα ημερολόγια, αλληλογραφίες, άρθρα εφημερίδων, και διοικητικά υπομνήματα- που αποτελούσαν ισάξιες, αλλά ακαταλογογράφητες εν πολλοίς για τον σκοπό αυτό πηγές. 12

7 ΤΑΞΊΔΙΑ, ΠΛΟΊΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Έ Σ καταλάβει ο ταξιδευτής και μέσα από αυτήν τη γνω ήδη από την αρχαιότητα, -γνωστή είναι η περιπέτεια ριμία να φτάσει στην αυτογνωσία του. Θέμα σιενά του Διόνυσου με τους Τυρρηνούς πειρατές, του συνδεδεμένο με την ταξιδιωτική λογοτεχνία, είτε Πλάτωνα που πουλήθηκε ως δούλος από τους πει πρόκειται για περιπλάνηση πραγματική, είτε για ρατές που τον είχαν συλλάβει- η πειρατεία, ενδημι αφήγηση φανταστική, είτε ακόμα για ταξίδι «μεταφο κό φαινόμενο στη Μεσόγειο, δρούσε ποικιλότροπα: ρικό» υπό το κάλυμα μιας εξιστόρησης, το ταξιδιωτι στην παρανομία, σε συνεργασία με κρατικές δυνά κό κείμενο θεωρείται επίσης είδος αυτοβιογραφικό. μεις ή ακόμα και επιχορηγούμενη από αυτές. Αλλά Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ποικίλα αυτά ταξίδια ανά τους αιώνες δεν έγιναν κάτω από εύκολες και «ειδυλλιακές» συνθήκες. Αντί αυτή είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που θα μπορούσε να αποτελέσει τη θεματική ενός νέου συναφούς κύκλου ομιλιών. θετα, μάλιστα. Ας ξαναθυμηθούμε τα λόγια του Στο μεταξύ ο μοναχικός ταξιδιώτης, ο homo Αλκουίνου σχετικά με τον «Δρόμο των τολμηρών», viator, θα συνεχίσει και θα συνεχίζει τις διαδρομές τις μεγάλες δυσκολίες και τα ρίσκα που είχαν να του. Ωστόσο, το σκηνικό θα αλλάξει και πάλι στα αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες στη διαδρομή τους: τις τέλη περίπου του 19ου αιώνα, όταν στο πνεύμα των δύσβατες δηλαδή και επικίνδυνες από τους ληστές κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της εποχής θα αρχί χερσαίες διαδρομές και κατά κύριο λόγο τους θα- σουν να πραγματοποιούνται τα «δημοκρατικά» ταξί λασσοταραγμένους πλόες στη Μεσόγειο. Στη nostra δια που εντάσσονται στο πλαίσιο του ομαδικού του mare των Ρωμαίων, τη βυζαντινή θάλασσα του Ιου ρισμού. Οραματιστής τους, αλλά και επιχειρηματίας, στινιανού με τον ισχυρό στόλο που είχε αναπτύξει ο βαπτιστής κληρικός Thomas Cook είναι εκείνος για τη χιμαιρική «ανακατάκτηση του αρχαίου ρωμαϊ που, στη δεκαετία του 1840, πρωτοοργάνωσε και 17 και για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας προήγαγε τον ομαδικό τουρισμό, διευρύνοντας ταυ και του εμπορίου. Τη θάλασσα που διεκδίκησαν στη τόχρονα την τυπολογία του ταξιδιού. Η περιήγηση συνέχεια από την απόλυτη βυζαντινή υπεροχή οι αποκτά τότε μια νέα αξία, την τέρψη. Πάντως αυτό το σλαβικοί στολίσκοι, οι αραβικοί στόλοι κατόπιν, οι ορμητικό και βιαστικό ρεύμα, αυτές «οι άγριες ορδές βενετσιάνικοι, οι οθωμανικοί εντέλει, ώσπου στους του φοβερού Cook» που πλημμύρισαν την Ανατολή κατοπινούς αιώνες να καταστήσουν αισθητή την δημιούργησαν συχνά αντιδράσεις σε όσους ζητού παρουσία τους οι στόλοι των δυτικών χωρών. Συνα σαν περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν την κόλουθα δεν λείπουν και εκείνοι των ποικίλων μου περιήγηση τους. Να μην συγκαταλέγονται δηλαδή σουλμάνων και χριστιανών κουρσάρων και των πει «σ'εκείνους που κοιτάζουν χωρίς πραγματικά να ρατών. Δραστηριότητα ληστρική που εμφανίζεται βλέπουν». 18 κού κόσμου», 17. Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Παρίσι 1966, σ Βλ. σχετικά Loukia Droulia, «De la périégèse individuelle au tourisme de masse», στον τόμο Vers 1' Orient par la Grèce, avec Nerval et d'autres voyageurs, εκδ. Λούκια Δρουλια και Βάσω Μέντζου, Παρίσι, Klincksieck, 1993, σ GS 13 BD

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτογραφία στην Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο

Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο I. Το υλικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής Η Ιστορία στο Διαδίκτυο είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά!

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! για τις γιορτές επιχειρηματικά ΔΩΡΑ που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! εμείς, κατεβάσαμε τις τιμές εσείς, κάντε δώρα που ανεβάζουν το κύρος σας δείτε αναλυτικά Φωτιζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama

9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama 9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama 1 η 2 η ημέρα Αθήνα Κολόμπο - Νεγκόμπο Αναχώρηση από την Αθήνα και άφιξη στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα Colombo με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1.1.1 Ύλη και κίνηση 35 1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου 36 1.1.3 Οι έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηolland America Line Κρουαζιέρες με επιβίβαση ή και αποβίβαση από Πειραιά

Ηolland America Line Κρουαζιέρες με επιβίβαση ή και αποβίβαση από Πειραιά Ηolland America Line Κρουαζιέρες με επιβίβαση ή και αποβίβαση Πειραιά 1 Holland America Line γιορτάζουμε τα 140 χρόνια μας και σαλπάρουμε τον Πειραιά Για πρώτη φορά 15 δρομολόγια με επιβίβαση και αποβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο

1.1. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο .. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο... Η «Παλιά Πόλη της Κέρκυρας», ιστορικό μνημείο, προτεινόμενο για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αντιπροσωπεύει σήμερα ένα μοναδικό πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

2. Με βάση τις γνώσεις σας από το βιβλίο να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποια η γνώµη των υτικών για το Βυζάντιο;

2. Με βάση τις γνώσεις σας από το βιβλίο να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποια η γνώµη των υτικών για το Βυζάντιο; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Με βάση το παράθεµα του σχολικού βιβλίου (σ. 23) και τις γνώσεις σας από το κείµενο να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ Λίμνη Ξιχού - Πήλινος Στρατός- Σινικό Τείχος- Απαγορευμένη Πόλη - Tιέν Aν Mεν Θερινά Ανάκτορα - Ναός του Ουρανού Αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012» ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

OΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012» ΘΕΣ/ΝΙΚΗ OΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012» ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυρίες και Κύριοι, Επιτρέψτε μου αρχικά να συγχαρώ τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟ10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Β

1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Β 1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Β ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΣΤΟ GPS ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 Στα εισαγωγικό μάθημα για τους χάρτες, η καθηγήτρια ζήτησε ν απαντήσουμε στην ερώτηση: «Προγραμματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα