ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε προσλήψεις θα κάνει το ηµόσιο τον πρώτο µήνα του Αναλυτικά, το µόνιµο προσωπικό που θα προσληφθεί µέσα στον Ιανουάριο είναι οι 60 δόκιµοι υπαξιωµατικοί στο Λιµενικό, οι 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονοµικών και οι 600 υπάλληλοι στη ΝΕΡΙΤ. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους µέσα στο επόµενο δεκαήµερο. Τέλος, άλλες 650 θέσεις συµβασιούχων αναµένεται να καλυφθούν µέσα στον Ιανουάριο σε δήµους, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, µουσεία, καθώς και σε πολιτιστικούς οργανισµούς. σελ. 2-7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ζητούνται υπάλληλοι και στελέχη σε ΝΑΤΟ και ΟΗΕ σελ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Κ.Α. Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον κλάδο της εστίασης και σε ξενοδοχειακές µονάδες Και 640 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αιτήσεις για ενίσχυση επιχειρήσεων στον τοµέα της καινοτοµίας σελ. 13

2 2 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ευέλικτη ηµόσια ιοίκηση Περισσότερες από προσλήψεις µονίµων αναµένεται να πραγµατοποιηθούν το 2014, σύµφωνα µε τον υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυρ. Μητσοτάκη. Λίγες µέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης του νέου αυτού προσωπικού, µεγάλο µέρος του οποίου θα καλυφθεί από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και την εξοικονόµηση πόρων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα θέση και οφείλουν να δηλώσουν γραπτώς, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Παράλληλα, για την αποδοτικότερη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, µέσω µιας ευέλικτης διαδικασίας που εξασφαλίζει την άµεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις για κάλυψη σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ να προσλάβουν άµεσα ορισµένο ή και το σύνολο του αριθµού των υποψηφίων από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή από την εξέταση των ενστάσεων. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Προκήρυξη για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς στο Λιµενικό Στα µέσα Ιανουαρίου αναµένεται να δηµοσιευτεί η νέα προκήρυξη για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς στο Λιµενικό Σώµα. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή όκιµων Υπαξιωµατικών Λι- µενικού Σώµατος πρέπει: α) Να είναι Ελληνες πολίτες, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ή δηµοτολόγια της χώρας. β) Nα είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα ή Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην Α ΣΕΝ). γ) Oι υποψήφιοι θα πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. δ) Nα έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασία κειµένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες ιαδικτύου. ε) Nα έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή κατάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 133/2002 (Α 109) για τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μόνιµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 µ., αµφότεροι χωρίς υποδήµατα, και ο είκτης Μάζας Σώµατός τους ( ΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου/ίας σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-25». στ) Oι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. ζ) Nα έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής. η) Nα µην έχουν καταδικαστεί. θ) Nα µη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήµατα. ι) Nα µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. ια) Nα µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση. Αθλητικές δοκιµασίες Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητική δοκιµασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής οκιµασίας, που συγκροτείται µε απόφαση αρχηγού Λ.Σ., σύµφωνα µε πρόγραµµα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως εξής: Στην ελεύθερη κολύµβηση σε απόσταση 50 µέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (µία προσπάθεια). Οσοι κολυµπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο µεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυµπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών υνάµεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων υνάµεων θα δοκιµασθούν σε ελεύθερη κολύµβηση απόστασης 100 µ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (µία προσπάθεια) και όσοι κολυµπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο µεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυµπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισµό. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσµατα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα: Αλµα σε µήκος µε φόρα 3,60 µέτρα (τρεις προσπάθειες). Αλµα σε ύψος µε φόρα 1,00 µέτρο (τρεις προσπάθειες). ρόµος µέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (µία προσπάθεια). ρόµος 100 µέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (µία προσπάθεια). Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 µέτρων, ως µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το δεξί και το αριστερό χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες). Ειδικά οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών υνάµεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων υνάµεων, αντί των παραπάνω αγωνισµάτων, υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσµατα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα µε µία προσπάθεια µόνο: Ελξεις σε µονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον. Κάµψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον. Κάµψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον. ρόµος ηµιαντοχής απόστασης µ. σε 12 πρώτα λεπτά. ρόµος ταχύτητας απόστασης 100 µ. σε 16 δεύτερα λεπτά. 82 θέσεις για ανέργους σε δήµους της Αττικής Η Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Καινοτοµικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Αττική», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Eνωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισµένους στον ΟΓΑ µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατο- µικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήµατος για να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Η περιοχή παρέµβασης ορίζεται στα όρια του Νοµού Αττικής και δη στον Κεντρικό, υτικό και Νότιο Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά µε τις περιοχές παρέµβασης σηµειώνονται το Κέντρο της Αθήνας, όλοι οι δήµοι των δυτικών προαστίων και οι ήµοι Μοσχάτου, Καλλιθέας και Ν. Σµύρνης από το νότιο τµήµα του νοµού. Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελουµένων εκ των οποίων: 42 ωφελούµενοι µε δυνατότητα να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστη- µόνων και ασφαλισµένων στον ΟΓΑ) και 40 ωφελούµενοι για να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» - ΚΕ.Α.ΕΠ και την ιστοσελίδα της Α.Σ. www. synergo-topsa.gr. Κατόπιν συµπλήρωσής της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. (Κυψέλης 16, Τ.Κ , Αθήνα) έως 15/01/2014, ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00-15:00. Οι υποψήφιοι µε την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκοµίσουν βιογραφικό σηµείωµα. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 Μέσω δύο προκηρύξεων θα προσληφθούν 42 νέοι εποχικοί υπάλληλοι στο ήµο Ηλιούπολης. Σύµφωνα µε την πρώτη, θα εργαστούν 17 άτοµα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και συγκεκριµένα oι εξής: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 10 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων και 2 ΥΕ Καθαριστών/τριών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης ήµου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑ ΗΛ) «Παύλος ΜΕΣΩ ΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 42 βρεφονηπιοκόµοι και µουσικοί στο. Ηλιούπολης ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Πεντάρης», Νικοµάχου 18, Τ.Κ , Ηλιούπολη (τηλ. επικοινωνίας: και ). Με τη δεύτερη προκήρυξη θα προσληφθούν είκοσι πέντε (25) άτοµα για την κάλυψη αναγκών τoυ ηµοτικού Ωδείου για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες (6) µήνες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση ρητώς µε την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµοτικό Κολυµβητήριο Ηλιούπολης-Αρχιεπισκόπου αµασκηνού και Μεσσηνίας (τηλ. επικοινωνίας: , ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Αριθµός θέσεων Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης ήµου Ηλιούπολης ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 5 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 10 ΥΕ Καθαριστών/τριών 2 ηµοτικό Ωδείο Μουσικοί συµβάσεις έργου στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), ΝΠΙ εποπτευόµενο από το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πενήντα τέσσερα (54) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΒΑΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργων ΕΣΠΑ. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος, 5 ΤΕ Τεχνολόγοι, 6 ΠΕ Γεωλόγοι Ορυκτολόγοι, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός, 1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλειολόγος ή Ορυκτών Πόρων, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 28 ΠΕ Γεωλόγοι, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 1 ΠΕ Γεωλόγος-Κοιτασµατολόγος, 2 ΠΕ Γεωφυσικοί, 3 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 ΠΕ Μεταλλειολόγος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία του ΕΚΒΑΑ ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) - ιεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης, Τµήµα Υποστήριξης, γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), Σπύρου Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ Αχαρναί (για την Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2013 ή ΣΜΕ 2/2013 ή ΣΜΕ 3/2013 ή ΣΜΕ 4/2013 ή ΣΜΕ 5/2013 ή ΣΜΕ 6/2013) το αργότερο µέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2014, οπότε ως επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής υπολογίζεται η ηµεροµηνία ταχυδροµικής σήµανσης, το εµπρόθεσµο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή τίτλους και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά του. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 24 οδηγοί και εργάτες στο ήµο Ρήγα Φεραίου Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο ήµος Ρήγα Φεραίου. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: Ε Οδηγών 2, Ε Χειριστών Σαρώθρου 1, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 και ΥΕ Συνοδών Απορριµµατοφόρου 16. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Βοηθός ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει ένα Βοηθό ερευνητή/τρια που θα εργαστεί υπό την εποπτεία της δρος ήµητρας ηµητρακοπούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τοµέα των Νέων Μέσων Επικοινωνίας. Η θέση είναι διαθέσιµη από τον Φεβρουάριο 2014, αρχικά για ένα έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ η αµοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ίας. Για τη θέση ζητούνται µεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείµενο, άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (η γνώση της γερµανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτηµα), άριστος χειρισµός υπολογιστή και ιαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης λογισµικού Excel και SPSS, χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και χειρισµός ειδικού λογισµικού ανάλυσης περιεχοµένου από πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, προηγούµενη ερευνητική εµπειρία. Η εµπειρία συµµετοχής σε διεθνείς οµάδες εργασίας ή/και η εµπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν βιογραφικό σηµείωµα, γραπτά δείγµατα δουλειάς των υποψηφίων (π.χ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, µεταπτυχιακή εργασία), σύντοµη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυµείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνοµα ενός ατόµου για συστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε: ταχυδροµικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαϊωάννου και ή- µητρας ηµητρακοπούλου, Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: com. Αιτήσεις έως 13/1. 17 άτοµα στο Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Με 17 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Χιονοδρο- µικό Κέντρο Σελίου. Η κατανοµή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Μηχανικών 1, ΤΕ Νοσηλευτών 1, Ε Τεχνικών-Χειριστών Αναβατήρα 4, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων 2, Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 2, Ε Μηχανοτεχνιτών 1, Ε Τεχνικών Χειριστών Συντηρητών Χιονοστρωτήρα 3, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο

4 4 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Κ.Α. Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη για 600 μόνιμους στη ΝΕΡΙΤ Θέμα ημερών αποτελεί η δημοσίευση της νέας προκήρυξης για 600 μόνιμες θέσεις στη Δημόσια Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ). Ηδη πριν από λίγες μέρες προκηρύχθηκαν 11 θέσεις για διευθυντές και συντονιστές ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ήδη έτοιμη η επόμενη προκήρυξη για το προσωπικό του νέου ραδιοτηλεοπτικού μέσου. Συνολικά θα καλυφθούν 600 θέσεις, οι 300 μέσω ΑΣΕΠ και άλλες 300 εκτός ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ θα αφορούν ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχ. Η/Υ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Τοπογράφων, ΠΕ Ηλεκτρονικών, ΠΕ Φωτοχημικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Πολιτικών ΔΕ, ΤΕ Μηχανολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Η/Υ Συστημάτων, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μουσικής Τεχν. & Ακουστικής, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών, ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΔΕ Πληροφορικής & Τ/Κ κ.ά. Παράλληλα, θα γίνουν και 300 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ σε ειδικότητες όπως σκηνοθέτες, παρουσιαστές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ρεπόρτερ κ.ά. Προσόντα Στα γενικά προσόντα πρόσληψης περιλαμβάνονται τα παρακάτω: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι να μηv είvαι υπόδικoι για κακoύργημα ή vα μηv έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε oπoιαδήπoτε πoιvή για τέλεση κακoυργήματoς ή πλημμελήματoς (ενδεικτικά κλoπής, υπεξαίρεσης κoιvής και στηv υπηρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικηγόρoυ, δωρoδoκίας για vόμιμες και για παράνομες πράξεις, λιπoταξίας, εγκλήματoς περί τo vόμισμα, πλαστoγραφίας, εγκλήματoς κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκovτoς, εμπρησμoύ εκ πρoθέσεως και παράvoμης εμπoρίας φαρμάκωv). Η παραγραφή τoυ αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση τωv συvεπειώv δεv καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές. Επιπλέον να μηv έχουν στερηθεί τελεσίδικα τα πoλιτικά τoυς δικαιώματα ως συvέπεια καταδίκης για διάπραξη πoιvικoύ αδικήματoς, να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν προηγούμενη ευδόκιμη υπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση. 11 θέσεις διευθυντών και συντονιστών στη ΝΕΡΙΤ Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων διευθυντών και δύο θέσεων συντονιστών με σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας. Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων Ειδήσεων, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Περιφερειακού και Τοπικού Προγράμματος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), Λειτουργίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκμετάλλευσης και Ερευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, καθώς και τις θέσεις των συντονιστών Αρχείου και Μουσικών Συνόλων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς και μέχρι την 20ή Ιανουάριου 2014 και ώρα με τη συμπλήρωση αίτησης και φόρμας Βιογραφικού Σημειώματος σύμφωνα με το πρότυπο στον ιστότοπο Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονομικών m Παράταση για τις αρχές του 2014 πήρε η προκήρυξη μέσω της οποίας αναμένεται να διοριστούν 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονομικών μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. Οι νέοι υπάλληλοι, αυξημένων προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν την ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, τον έλεγχο για την ορθή εφαρμογή αυτής και την είσπραξη εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Παράλληλα το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργαστεί στη νέα ειδική διεύθυνση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Συνολικά, όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ο υπουργός Οικονομικών, μέσα στο 2014 αναμένεται να γίνουν προσλήψεις στην ειδικότητα του εφοριακού προκειμένου να ενισχυθούν και στην Αττική αλλά και στην επαρχία οι έλεγχοι φοροδιαφυγής. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα νέου διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Στα προσόντα διορισμού συμπεριλαμβάνονται ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών Διαδικτύου, οι ξένες γλώσσες και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι: Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος ) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από τον Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, Ο ΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 650 εποχικοί σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, µουσεία µέσα στον Ιανουάριο ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ 300 βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες σε παιδικούς σταθµούς Σε προσλήψεις 650 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν δή- µοι, παιδικοί σταθµοί, µουσεία και πολιτιστικοί οργανισµοί µέσα στον Ιανουάριο. Εκτός από τις προσλήψεις στα µουσεία, όλα τα υπόλοιπα αιτήµατα πρέπει να λάβουν πρώτα το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά οι νέες προσλήψεις θα γίνουν στους εξής τοµείς: Σε 300 εποχικές προσλήψεις θα προχωρήσουν οι παιδικοί σταθµοί µέσα στον Ιανουάριο. Οι συµβάσεις του νέου προσωπικού θα είναι δίµηνες. Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες όπως βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βρεφοκόµοι, µάγειρες, καθαριστές κ.ά. Για τις θέσεις βρεφονηπιοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότι- µος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις βοηθών βρεφοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 200 οδηγοί και εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων σε δήµους Σε υπηρεσίες όπως καθαριότητα και ηλεκτροδότηση θα εργαστούν 200 εποχικοί υπάλληλοι µε δίµηνες και οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας σε δήµους. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις γίνονται όλο το χρόνο προκειµένου οι δήµοι να καλύψουν κενά τους σε προσωπικό ορισµένου χρόνου. Ανάµεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: Ε Τεχνιτών Ελαστικών, Ε Οδηγών Φορτηγού, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (καδοπλυντηρίου), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (εκσκαφέα-φορτωτή), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (καλαθοφόρου), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (σαρώθρου), Ε Οδηγών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρων), ΥΕ Εργατών Συνεργείου Καθαριότητας Τάφων, ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων κ.ά. 100 σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν 100 προσλήψεις µέσα στον πρώτο µήνα του νέου έτους. Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες φορέων του πολιτισµού σε εργασίες όπως: φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και µουσείων εργασίας ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δοµών και κάλυψη διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στις παραπάνω πολιτιστικές δοµές. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι: συντηρητές, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, µηχανικοί, φύλακες κ.ά. Οι υποψήφιοι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους νυχτοφύλακες. 50 γυµναστές και καλλιτεχνικό προσωπικό σε πολιτιστικούς οργανισµούς Συµβάσεις έργου θα υπογράψουν πενήντα νέοι υπάλληλοι µέσα στον Ιανουάριο. Το νέο προσωπικό προσλαµβάνεται για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σε Τµήµατα της ιεύθυνσης Πολιτισµού και ιεύθυνσης Εκπαίδευσης των ΝΠ δήµων. Οι θέσεις αφορούν σε γυµναστές, καθηγητές µουσικής, ζωγραφικής, κεραµικής, διευθυντές ορχήστρας κ.ά. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.. 524/1980 για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) µήνες ή έως ένα (1) έτος για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου. Επιδοτούµενο σεµινάριο κατάρτισης για 100 ανέργους στον Εβρο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προ-ώθηση», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους ήµους Αλεξανδρούπολης-Σαµοθράκης», στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω πράξης για την προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστηµόνων ή ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, των ήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, µε απώτερο στόχο την επαγγελµατική τους ένταξη. Οι συµµετέχοντες στο Σχέδιο ράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς: θα δεχτούν εξατοµικευµένη συµβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή απασχόληση µε τοποθέτηση σε ήδη υφιστάµενη θέση), θα συµµετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράµµατα κατάρτισης που περιλαµβάνονται στην πράξη, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης - στο ποσό συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα κατάρτισης, θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη µέσω των θεµατικών εργαστηρίων στα οποία θα συµµετάσχουν, θα δεχθούν επιστηµονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηµατικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας, θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας µάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόµου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατοµική και συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατοµικές Επιχειρήσεις είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή των ήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β) να ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: Να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, ή να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος ή να είναι νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 10/1/2014. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και λοιπά σχετικά µε την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα, στις εξής διευθύνσεις: «Πολυκοινωνικό Κέντρο ήµου Αλεξανδρούπολης», Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, Καρτάλη 2, 68100, Αλεξανδρούπολη, Νοµός Εβρου, τηλ.: , fax: , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , ηµαρχείο Σαµοθράκης, 68002, τηλ.: , fax: , εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»: org, gr,

6 ηµόσιο 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 44 µηχανικοί και τεχνίτες στη ΕΥΑ Λάρισας Στην πρόσληψη 44 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης στη Λάρισα. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, Ε Βοηθών Υδραυλικών 5, Ε Ηλεκτρολόγων 7, Ε Καταµετρητών 1, Ε Μηχανοτεχνιτών 2, Ε Οδηγών Φορτηγού 5, Ε Υδραυλικών 16, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 4 και ΥΕ Εργατών 2. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών. Για τις θέσεις των υδραυλικών ζητούνται: άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλος ισότιµος ή οµώνυµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Υποβολή αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑΛ ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρµα Τυχερού, Τ.Κ , Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: , , ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 Ε Βοηθών Υδραυλικών 5 Ε Ηλεκτρολόγων 7 Ε Καταµετρητών 1 Ε Μηχανοτεχνιτών 2 Ε Οδηγών Φορτηγού 5 Ε Υδραυλικών 16 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 4 ΥΕ Εργατών επιστηµονικοί συνεργάτες για το έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήµιο Πατρών στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και υτικής Ελλάδας, ζητούνται άτοµα προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, µε δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του έργου, ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες κάλυψης της Επιστηµονικής, Ερευνητικής, Ειδικής, ιοικητικής, Οικονοµικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης του έργου. Το έργο εντάσσεται σε 3 άξονες προτεραιότητας οι οποίοι συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο). Η χρονική διάρκεια του έργου είναι έως 31/12/2014. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, δύναται η επέκταση - ανανέωση συµβάσεων έως τη λήξη της επέκτασής του, εφόσον επιτρέπεται από την κείµενη νο- µοθεσία και υπό τους όρους αυτής. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 300 Επιστηµονικοί Συνεργάτες, 5 Ερευνητές, 30 Ειδικοί Συνεργάτες (επίκουροι), 40 Ειδικοί Συνεργάτες εξειδικευµένοι σε καλλιτεχνικά θέ- µατα, 10 Ειδικοί Συνεργάτες για θέµατα υγιεινής αγωγής, 60 Ειδικοί Συνεργάτες- ιαµεσολαβητές και 8 Συνεργάτες για την Οικονοµική, ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη του Εργου. Οι διαµεσολαβητές είναι Συνεργάτες καταγωγής Ροµά που εποπτεύουν την τακτική φοίτηση των µαθητών, συνοδεύουν τους µαθητές στο σχολείο, διευκολύνουν -όποτε χρειάζεται- την πρόσβαση των συνεργατών του Προγράµµατος στους καταυλισµούς και συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Καταληκτική ηµερο- µηνία υποβολής: 08/01/2014 και ώρα Καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό στο ήµο Βέροιας Βοηθός χειριστή στο ήµο Σκοπέλου Θέσεις για µοντέλα στη Σχολή Καλών Τεχνών Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης ήµου Βέροιας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ειδικότητες του κοσµήµατος και των κατασκευών, προς κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών τµηµάτων της επιχείρησης που θα σχηµατιστούν ανάλογα µε την προσέλευση των µαθητών και µέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Ο ήµος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριµένα µε την εξής ειδικότητα: Ε Βοηθού Χειριστή Μηχανηµάτων Εργου 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Σκοπέλου, Σκόπελος Μαγνησίας Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας (τηλ. επικοινωνίας: ) µέχρι αύριο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος µοντέλα για την ανάθεση συµβάσεων έργου για εικαστική πόζα (γυµνή) για τις ανάγκες των εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Τµήµα Προσωπικού της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42 (είσοδος από την πύλη του Πολυτεχνείου της οδού Τοσίτσα, πληροφορίες στο τηλ ), µέχρι και τη 10η Ιανουαρίου Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν και στο gr και τα δικαιολογητικά να κατατεθούν έως τις 10 Ιανουαρίου Τα δικαιολογητικά είναι: αίτηση, βιογραφικό σηµείωµα (η εµπειρία της πόζας είναι απαραίτητη), φωτοτυπία ταυτότητας, κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σηµειώνεται ότι τα µοντέλα θα παρέχουν έργο για τις ανάγκες των εργαστηρίων της ΑΣΚΤ σύµφωνα µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους ενώ χρειάζεται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εκκρεµεί ποινική καταδίκη εις βάρος τους.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόγραµµα απασχόλησης για 120 ανέργους από την Ηµαθία Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προοπτική Απασχόλησης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρµοσµένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», καλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/νες (κατοίκους του ήµου Βέροιας ή του ήµου Αλεξάνδρειας) που πληρούν µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής προκει- µένου να επιλεγούν ως ωφελούµενοι στο παραπάνω έργο. Θα επιλεγούν 120 ωφελούµενοι, µε σκοπό την προετοιµασία και την υποστήριξή τους για τοποθέτηση στην αγορά εργασίας, ως εξής: τοποθέτηση σε επιχειρήσεις µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, δηµιουργία δύο κοινωνικών επιχειρήσεων, ίδρυση επιχειρήσεων ή επέκταση της δραστηριότητάς τους για τους νέους επιστήµονες και τους αγρότες. Οι πληροφορίες, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων παραλαµβάνονται έως και 17/1/2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους παρακάτω φορείς: - ήµος Βέροιας: Μητροπόλεως 55, Βέροια Τ.Κ (4ος όροφος, πάνω από το ΚΕΠ), τηλ.: , φαξ: , gmail.com Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ) (παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας) Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ , τηλ.: , φαξ: , ΚΕΚ Γνώση: Α.Ε. Μ. Μπότσαρη 13, Βέροια Τ.Κ , τηλ.: , φαξ: , otenet.gr 30 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο ήµο Ιλίου 20 εποχικοί στο ήµο Καλαµαριάς Ο ήµος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι την 31/07/2014 µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Αθλησης για Ολους» περιόδου Για τη λειτουργία των ειδικών προγραµµάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράµµατα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την υπ αριθ / απόφαση του υφυπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού ΦΕΚ 2527/Β/ που αφορά: «Εγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους». Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο ΑΕΙ ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΤΕΦΑΑ. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Τοµέα Αθλητισµού ήµου Ιλίου ( ιεύθυνση: Καπετάν Βέρρα & Γ Ορεινής Ταξιαρχίας, τηλ. επικοινωνίας: ). Ο δήµαρχος Καλαµαριάς έχει ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) συνολικά ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την πραγµατοποίηση µέχρι πέντε (5) ηµεροµισθίων το µήνα και συγκεκριµένα πέντε (5) οδηγών απορριµµατοφόρου, έξι (6) καθαριστριών, οκτώ (8) εργατών και ενός (1) χειριστή σαρώθρου. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Κώδικας ηµοτ. & Κοινοτ. Υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιµελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου υναµικού του ήµου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία). 10 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, µερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν έως : α) είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΛΤΑ Α.Ε., Περιφερειακή ιεύθυνση ικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, Αθήνα, ώρες υποβολής (τηλ. επικοινωνίας: ), και στην Περιφερειακή ιεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος 36 και Τσαµαδού 23, 1ος όροφος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής (τηλ. επικοινωνίας: ). 6 ηλεκτροτεχνικοί στον Ε ΗΕ Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ( Ν), που εδρεύουν στο Ηράκλειο 13 άτοµα στο ήµο Βοΐου Ο πρόεδρος του ΝΠ «Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισµού ήµου Βοΐου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) Κρήτης. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: 5 Ε Ηλεκτροτεχνικοί ικτύων και 1 Ε Οδηγοί, Μηχανοδηγοί-Χειριστές. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 3 Ε Βοηθών Βρεφοκόµων, 6 ΥΕ Καθαριστών, 1 Ε ιοικητικών και 2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων. Αιτήσεις υποβάλλουν οι υποψήφιοι έως τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ

8 Ιδιωτικός τοµέας 8 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, Υ Ανοιχτές θέσεις απασχόλησης σε ξενοδοχει ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Ευκαιρίες απασχόλησης σε έµπειρα στελέχη της τουριστικής βιοµηχανίας, αποφοίτους και σπουδαστές τουριστικών σχολών δίνουν γνωστά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα για τη θερινή περίοδο του 2014, που ξεκινά σε τρεις µήνες. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ περιζήτητες ειδικότητες παραµένουν οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες, οι µάγειρες, οι καµαριέρες, οι υπάλληλοι δηµοσίων σχέσεων, οι ρεσεψιονίστ, οι υπάλληλοι κρατήσεων, οι µπάρµεν, οι µασέρ, οι λογιστές και οι µετρ. Ολες οι ξενοδοχειακές µονάδες προσφέρουν διαµονή, διατροφή, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και ευκαιρίες εξέλιξης. Θέσεις στην κουζίνα του Blue Dolphin Hotel Το Blue Dolphin Hotel στη Μεταµόρφωση Χαλκιδικής επιθυµεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2014 µάγειρες/ισσες A, Β και Γ, καθώς και µία φιλόδοξη και ταλαντούχα νέα για τη θέση Show Cooking Αξιών. Απαιτούµενα προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το πτυχίο Σχολής Chef-Τουριστικών Επαγγελµάτων, η προϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4*, η γνώση αγγλικών και γερµανικών, η ικανότητα στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, η ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, η επαγγελµατική συµπεριφορά και το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Η επιχείρηση προσφέρει διαµονή και διατροφή και αποδοχές µε βάση τα προσόντα. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται online στη διεύθυνση eu/careers/2/ckforms, ταχυδροµικά στο: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ Μεταµόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική Ελλάδα ή στο φαξ: Πρακτική άσκηση για σπουδαστές τουριστικών σχολών Πρόσκληση σε σπουδαστές τουριστικών σχολών να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014 στα ξενοδοχεία της απευθύνει η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels and Spa, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη, στη Ρόδο και τη υτική Πελοπόννησο. Η πρακτική αφορά τα τµήµατα Επισιτισµού και Rooms Division (κρατήσεις, οροφοκοµία, υποδοχή και δηµόσιες σχέσεις). Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών και ρωσικών/γαλλικών/ιταλικών/ γερµανικών, καλή γνώση Η/Υ, διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη και οµαδικό πνεύµα εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταχωρίσουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία φωτογραφία στο site: δηλώνοντας ποια θέση τούς ενδιαφέρει. Το ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό κλάδο να πραγµατοποιήσουν εκεί την πρακτική τους άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014, στα τµήµατα Επισιτισµού και Rooms Division (κρατήσεις, οροφοκοµία, υποδοχή, δηµόσιες σχέσεις). Οσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών και ρωσικών/γαλλικών/ιταλικών/γερµανικών, καλή γνώση Η/Υ, διάθεση για νέες γνώσεις και οµαδικό πνεύµα εργασίας. Η εταιρία προσφέρει διαµονή και διατροφή εντός των ξενοδοχείων, λεωφορείο προσωπικού από και προς το Ηράκλειο και επαγγελµατικό περιβάλλον εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε πρόσφατη φωτογραφία γίνεται ταχυδροµικά υπόψη κ. Ελλης Γενιατάκη, Ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort, Κεντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Σπουδαστές για πρακτική εξάσκηση αναζητούν και τα ξενοδοχεία του οµίλου Caldera Collection στη Σαντορίνη. Βασική προϋπόθεση για όσους επιλέξουν να εξασκηθούν στις συγκεκριµένες ξενοδοχειακές µονάδες είναι να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή και να γνωρίζουν καλά αγγλικά. Ο όµιλος προσφέρει διαµονή και διατροφή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ευκαιρίες σε µαθητευοµένους να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2014 στα τµήµατα Υποδοχής και Σέρβις δίνουν και τα ξενοδοχεία Santorini Princess Luxury Spa Hotel και το Santorini Princess Presidential Suites στο πασίγνωστο νησί της Σαντορίνης. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο:

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας 9 ΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΜΠΑΡΜΕΝ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ Κ.Α. ακές µονάδες για τη θερινή σεζόν Σερβιτόροι και σερβιτόρες σε 4 ξενοδοχειακές µονάδες Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στη Σαντορίνη επιθυ- µεί να εντάξει στο δυναµικό της για την περίοδο 2014 σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, να είναι εµφανίσιµοι και να έχουν επαγγελµατική συµπεριφορά και να διαθέτουν 3ετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία 4*. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο , υπόψη κ. Παπαϊωάννου. Σερβιτόρους και σερβιτόρες ενδιαφέρεται να προσλάβει το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Sani Resort στη Χαλκιδική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να µιλάνε πολλά καλά αγγλικά, να χειρίζονται Η/Υ, να είναι ευχάριστοι, φιλικοί, επικοινωνιακοί και να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία τους στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: Σερβιτόρους επιθυµεί να εντάξει στο δυναµικό του τo ξενοδοχείο πολυτελείας Aigialos Hotel στη Σαντορίνη για τη νέα θερινή σεζόν. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, το πτυχίο τουριστικής σχολής, η άριστη γνώση αγγλικών, η πολύ καλή γνώση του Α la carte, οίνου και ποτών, η επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, η ευελιξία στα ωράρια και η ηλικία που δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: και Σερβιτόρους και σερβιτόρες Α ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του το ξενοδοχείο Castello Boutique Resort & Spa, µέλος του Castello Hotels, στο Σίσι Λασιθίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ξενοδοχειακή εµπειρία σε ανάλογη θέση, σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να είναι απόφοιτοι τουριστικής σχολής, να έχουν γνώση της αγγλικής και της ρωσικής γλώσσας, να γνωρίζουν οινολογία, να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες, οµαδικό πνεύµα εργασίας, ευχάριστη εµφάνιση και συµπεριφορά. Η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν, ενώ οι συστάσεις από προηγούµενη εργασία είναι απαραίτητες. Το ξενοδοχείο προσφέρει εποχιακή εργασία 6,5-7 µήνες, διαµονή, διατροφή, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και ευκαιρίες εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Εργασία Γιατρός στο στην Aquis Κω Mare Nostrum για ετήσια απασχόληση Ο ξενοδοχειακός όµιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά Η για εταιρί το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο Μάτι Αττικής, υποψήφιο για τη θέση: Μετρ-υπεύθυνος µπαρ. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόµοια θέση τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίµηση σε ξενοδοχειακές µονάδες all inclusive, γνώση γαλλικών και αγγλικών, ικανότητα διαχείρισης προβληµάτων και ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, πνεύµα συνεργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα αντίληψης προϋπολογισµών και παρακολούθησης εσόδων και εξόδων τµηµάτων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο Υπεύθυνος συντήρησης στο ILIOMARE Εναν υπεύθυνο συντήρησης αναζητά το ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στη Θάσο, ILIOMARE, να εντάξει στο δυναµικό του για την περίοδο Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής, η προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, η γνώση αγγλικών και άλλης ξένης γλώσσας, η ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα, η ευελιξία σε ωράρια, η ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες και το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Το ξενοδοχείο προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, διαµονή και διατροφή και αποδοχές αναλόγως των προσόντων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Προσωπικό σε 8 ειδικότητες στο Kassandra Bay Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο διαθέτει ανοιχτές θέσεις για τη νέα θερινή σεζόν 2014 στις εξής ειδικότητες: Reservations Agent, υπάλληλο υποδοχής, νυχτερινό υπάλληλο υποδοχής, σερβιτόρους και σερβιτόρες, αποθηκάριο, υπεύθυνη spa, µπάρµαν και µετρ. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις θεωρούνται το πτυχίο τουριστικής σχολής, η αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, η άριστη γνώση αγγλικών και µίας δεύτερης ξένης γλώσσας, η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, η άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µαζί µε φωτογραφία µέσω φαξ: και ή µέσω ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Kassandra Bay Hotel, περιοχή Βασιλιάς, Σκιάθος. Μία ανοιχτή θέση στη Μύκονο Ενα front office µάνατζερ προσλαµβάνει το Hotel Saint John στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριµένη θέση είναι η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση PROTEL, η εµπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία, οι ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, το πνεύµα συνεργασίας και οι συστάσεις. Η εταιρία προσφέρει διαµονή, διατροφή, ασφάλιση και δυνατότητες εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα και ιευθυντής λογιστηρίου στο Porto Carras Grand Resort Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική επιθυµεί να προσλάβει για εποχιακή συνεργασία µε έδρα το Πόρτο Καρράς ένα διευθυντή λογιστηρίου. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης, τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία και σε µεγάλες τουριστικές µονάδες, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση.λ.π. και reporting, άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραµµάτων, ευχέρεια στη χρήση SAP, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, οµαδικό πνεύ- µα και δυνατότητα διαµονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, αναφέροντας την ειδικότητα, υπόψη τµήµατος Προσωπικού στο φαξ:

10 Ιδιωτικός τομέας 10 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 640 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Προσωπικό αναζητούν 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, διαθέτουν 640 νέες θέσεις εργασίας για νεοεισερχομένους και έμπειρα στελέχη, οι οποίοι θα εργαστούν με το καθεστώς της μόνιμης ή της part time απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μetro. Διευθυντές καταστήματος αναζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μetro για τα καταστήματά της στον Πύργο. Απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού, η ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης προβλημάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ , Μεταμόρφωση Αττικής, ή στο φαξ ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ SATO. Ο όμιλος SATO αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων οικιακού επίπλου ENTOS και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως σύμβουλοι πωλήσεων στα εταιρικά καταστήματα στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία σε πωλήσεις, η γνώση διακόσμησης [πτυχίο Ανώτερης Σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν], η καλή γνώση αγγλικών, η γνώση MS OFFICE, η ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, η προσεγμένη και μοντέρνα εμφάνιση, η ηλικία έως 25 ετών και για τους άνδρες υποψηφίους οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη ENTOS, γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση SATO S.A., 27o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, , Ελευσίνα, υπ όψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. G4S. Η εταιρία G4S Cash Solutions, μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιριών G4S, προσλαμβάνει νέους έως 25 ετών για προσωπικό ασφαλείας. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η άδεια Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), το απολυτήριο Λυκείου, η καλή επικοινωνία και η προσεγμένη εμφάνιση, το δίπλωμα αυτοκινήτου ή/και μηχανής και η ηλικία έως 25 ετών. Η γνώση αγγλικών, οι βασικές γνώσεις Η/Υ και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1 θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού (Δευτέρα - Πέμπτη, από έως 17.00) Φερών 15, Πλατεία Βικτωρίας (πλησίον ΗΣΑΠ) στο τηλέφωνο EPAVLIS Κτηματομεσιτική. Συμβούλους ακίνητης περιουσίας στις περιοχές Μελισσίων, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης και Βριλησσίων αναζητά η EPAVLIS Κτηματομεσιτική. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, καλή γνώση Η/Υ και Διαδικτύου, άνεση στην επικοινωνία, επαγγελματισμό και διάθεση για καριέρα στο χώρο των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Θέσεις για ιατρικούς επισκέπτες Neogen. Ιατρικούς επισκέπτες προσλαμβάνει η εταιρία Neogen, πρωτοπόρος στον κλάδο φαρμακευτικών καλλυντικών. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο είναι η προϋπηρεσία 3 ετών, η επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα, η οργάνωση και η μεθοδικότητα, η ορθή κρίση, το ομαδικό πνεύμα, η καλή γνώση Αγγλικών και ο καλός χειρισμός Microsoft Office. Η εταιρία προσφέρει μισθό και ετήσιο μπόνους, αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: ANYMEL. Η ANYMEL S.A., εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στη διάθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, αναζητά ιατρικούς επισκέπτες. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, η εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα Sales- Marketing, η εμπειρία στο χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων δερμοκαλλυντικών, η εμπειρία reporting και η εκτέλεση των KPIs, η ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, οι άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις, η στρατηγική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και η γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point), η ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα, η ηλικία έως 45 ετών και οι συστατικές επιστολές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: Καυκάς. Η εταιρία Καυκάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού, Φωτισμού, Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων, προσλαμβάνει συμβούλους πώλησης φωτισμού και συμβούλους πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού για την Αθήνα, τη Χαλκίδα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, την Κόρινθο, την Κρήτη και την Κέρκυρα. Βασικά προσόντα και για τις δύο θέσεις είναι η εργασιακή εμπειρία, η γνώση αγγλικών και η ευχέρεια χρήσης Η/Υ, το ομαδικό πνεύμα εργασίας και οι οργανωτικές ικανότητες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο Ηellas solar Telecoms. H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καλή χρήση Η/Υ (Ms Office), ευχέρεια στην επικοινωνία, πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: PERI. Ενα μηχανικό Μελετών αναζητά ο όμιλος PERI, για τη θυγατρική του εταιρία PERI Ελλάς. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε μελέτες (στατικά) ή εργοτάξιο, άριστη γνώση Autocad 2010 και Microsoft Office, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεθοδικό χαρακτήρα και διάθεση συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: PERI Ελλάς, Οδός Σωκράτους, πάροδος 5ο χλμ. Λ. Κορωπίου-Βάρης, Κορωπί, ή στο φαξ:

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας 11 ΒΙΟΚΑΛ. Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε., µε έδρα το Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, επιθυµεί να προσλάβει ένα λογιστή. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονοµικής Κατεύθυνσης έως 35 ετών, να έχει δικαίωµα υπογραφής Α ή Β Τάξης, άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογίας Εισοδή- µατος, ΦΠΑ και Κοστολόγησης, άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων ERP, άριστη γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε βιβλία Γ κατηγορίας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Mega Systems. Μία πωλήτρια για την ανάπτυξη πελατολογίου αναζητά η εταιρία Mega Systems για τη στελέχωση του υποκαταστήµατός της, στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι κατάλληλες υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικό πνεύµα, µεθοδικότητα και οργάνωση, γνώση Η/Υ και ηλικία έως 35 ετών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του φαξ: ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ενα χηµικό για τις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη προσλαµβάνει η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µε δυναµική παρουσία στην αγορά των αλεύρων και συναφών προϊόντων. Βασικά προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι το πτυχίο ΑΕΙ, µε επιθυµητή ειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίµων, οι διοικητικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα εργασίας και η ευχέρεια στην επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και ο προσανατολισµός στην επίτευξη αποτελεσµάτων, η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και αγγλικών και η τριετής τουλάχιστον εµπειρία σε βιοµηχανία τροφίµων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Προσωπικό σε 3 διαφορετικές ειδικότητες Apivita. Ανοιχτές θέσεις για ένα διευθυντή Ανθρώπινου υναµικού, έναν training executive για την εκπαίδευση των πελατών στο χώρο του Φαρµακείου και αισθητικούς διαθέτει η εταιρία Apivita, µε ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού φυσικού καλλυντικού. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το αντίστοιχο πτυχίο και η προϋπηρεσία, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισµού Η/Υ. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: APIVITΑ, /νση Ανθρωπίνων Πόρων, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡ- ΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ/Τ.Κ , ή στο φαξ: , αναγράφοντας την ειδικότητα. BLOOM OUTLET. Μία πωλήτρια αναζητά το κατάστηµα BLOOM OUTLET στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι η ηλικία από 25 έως 35 ετών, η προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης, η γνώση αγγλικών και Η/Υ, η ευχέρεια στην επικοινωνία και η ευχάριστη προσωπικότητα, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και ο δυναµισµός. Για περισσότερες πληροφορίες στο Μικρές Αγγελίες ZΗΤOΥΝΤΑΙ άτοµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, άµεσο ξεκίνηµα, εισόδηµα πάνω από το βασικό. Τηλ.: , βιογραφικά ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα µε βασικές γνώσεις υπολογιστών για εργασία από το χώρο τους, µερική ή ολική απασχόληση. Τηλ.: , site www. goldenjob.gr ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε βασικές γνώσεις Η/Υ για εξυπηρέτηση πελατατών, πλήρη απασχόληση, άµεσο ξεκίνηµα. Τηλ.: , Θέσεις εργασίας στο χώρο της εστίασης Ανοιχτές θέσεις στο σέρβις και όχι µόνο διαθέτουν τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. Πρόκειται για το εστιατόριο Vezene, την αλυσίδα καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL και τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία Frank Ze Paul Bakeries. VEZENΕ. Σερβιτόρους και σερβιτόρες και ένα σεφ de partie στην Αθήνα αναζητά το εστιατόριο Vezene. Βασικά προσόντα για την πρώτη ειδικότητα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2-5 ετών, η γνώση αγγλικών, η ηλικία από 20 έως 28 ετών, η νεανική µοντέρνα εµφάνιση και η διαθεσιµότητα για πλήρη ή µερική απασχόληση. Ο ιδανικός υποψήφιος για το δεύτερο πόστο θα πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση γαλλικής κουζίνας, ηλικία ετών, τουλάχιστον 5ετή πείρα, προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος, γνώση και σεβασµό ελληνικών πρώτων υλών, ενασχόληση µε µοριακή γαστρονοµία, έµπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσηςσυντήρησης των τροφίµων και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται µέσω του MIKEL. Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL για να επανδρώσει τα νέα της καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Θράκη αλλά και στην Αττική, και συγκεκριµένα στις περιοχές της Αθήνας, των Βριλησσίων και του Περιστερίου, αναζητά προσωπικό ηλικίας ετών για να εργαστεί στο σέρβις και την κουζίνα των καφέ. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε επισυναπτόµενη φωτογραφία, γίνεται στο φαξ ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Frank Ze Paul Bakeries. Τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία Frank Ze Paul Bakeries αναζητούν ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς, βοηθούς αρτοποιού - ζαχαροπλάστη για το κατάστηµα της ροσιάς και πωλήτριες για όλα τα καταστήµατα σε Παλαιό Φάληρο, Νέο Ψυχικό και ροσιά. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το πτυχίο στις περιπτώσεις του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του βοηθού, η γνώση αγγλικών, η ευελιξία εργασίας σε κυλιό- µενες βάρδιες, οι οργανωτικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα, η προσεγµένη εµφάνιση, η ευχάριστη προσωπικότητα και η όρεξη για δουλειά. Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση, εκπαίδευση, εργασία σε πολυτελείς χώρους και προοπτικές εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του

12 Επιχειρηµατικότητα 12 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ Οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν νέους µε τις κατάλληλες δεξιότητες για δουλειά Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις (53,3%) στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν νέους υποψηφίους µε τις σωστές δεξιότητες για τις ανοιχτές θέσεις που διαθέτουν. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από έρευνα της Citi Ελλάδος που πραγµατοποίησε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School at the American College of Greece. Στόχος της µελέτης ήταν η διαµόρφωση συγκεκριµένων και εφαρµόσιµων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα, ενώ τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν είναι η αλλαγή νοοτροπίας για την απασχόληση στη χώρα µας, η καριέρα χωρίς σύνορα, οι ευέλικτες µορφές εργασίας και η έµφαση στις προσωπικές δεξιότητες. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα ευρή- µατα, υπάρχει σηµαντική απόκλιση απόψεων µεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στις δεξιότητες που θεωρούνται σηµαντικές στη σηµερινή αγορά εργασίας. Το µεγαλύτερο χάσµα απόψεων διαπιστώνεται σε δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηµατική ηθική και η συναισθηµατική νοηµοσύνη, τις οποίες οι νέοι βαθµολογούν χαµηλότερα. Από την άλλη βαθµολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως η προθυµία για δουλειά και η παραπάνω προσπάθεια (97,5%), η στοχοθεσία και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα (94%), η πειθώ και οι ικανότητες πώλησης (91%), ο επαγγελµατισµός (91%) και η επικοινωνία (89,5%). ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Αντίστοιχα, τα στελέχη Ανθρώπινου υναµικού βαθµολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως ο προσανατολισµός στη µάθηση (97%), η επιχειρηµατική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η προσαρµοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποίηση (85%). Επιπλέον, το 78% των νέων έχει υψηλές προσδοκίες από τους µελλοντικούς εργοδότες όσον αφορά στην προσφορά ευκαιριών ενίσχυσης της «απασχολησιµότητάς» τους, ενώ χα- µηλότερες είναι οι προσδοκίες τους σε θέµατα αµοιβών (43%) και εργασιακής ασφάλειας (47%). Επίσης, λόγω της υψηλής ανεργίας, το 60% είναι διατεθειµένο να φύγει από την Ελλάδα για να βρει εργασία και το 30% σκέφτεται σοβαρά να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Τέλος, παρά τις δυσµενείς συνθήκες και το γεγονός ότι το 67% των νέων λαµβάνει οικονοµική υποστήριξη από την οικογένειά του η πλειονότητα διαθέτει υψηλά επίπεδα θετικού ψυχολογικού κεφαλαίου, αισιοδοξίας, ανθεκτικότητας, αυτοπεποίθησης και ελπίδας. Προτεινόµενες προτάσεις πολιτικής Από την έρευνα όσο και από το διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς (ΟΑΕ, ΕΒΕΑ, κ.ά.) προέκυψαν προτάσεις πολιτικής που απευθύνονται στους νέους, στην Πολιτεία, στους συλλογικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, στα πανεπιστήµια και τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας. Ενδεικτικά, για τους νέους προτείνεται αναπροσανατολισµός επιλογών επαγγελµατικής σταδιοδροµίας µε βάση προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες και όχι βάσει των καθιερωµένων κοινωνικών προτύπων, ευελιξία στη διαµόρφωση και τις εναλλαγές της επαγγελµατικής καριέρας πέρα και έξω από τα στενά όρια της εξειδικευµένης κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων «ανθεκτικότητας» κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Για την Πολιτεία, οι προτάσεις περιλαµβάνουν θεσµοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, αξιολόγηση ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κρατικών και ιδιωτικών), θέσπιση κάποιου δείκτη απασχολησιµότητας αποφοίτων ως ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ανάδειξη και επιπλέον υποστήριξη των γραφείων σταδιοδροµίας των πανεπιστηµίων, θεσµοθέτηση της εργασιακής µαθητείας κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες µπορούν να συµβάλουν, αντιµετωπίζοντας τους νέους ως «δεξαµενή» άντλησης ταλέντου και όχι ως φθηνής και εύκολα αντικαταστάσιµης εργασίας. Ενώ, όσον αφορά στο ρόλο των συλλογικών φορέων, η µελέτη προτείνει συγκέντρωση όλων των στοιχείων και ερευνών που πραγµατοποιούν οι συλλογικοί φορείς σε κεντρική βάση δεδοµένων, συνεργασία µεταξύ τους για θέµατα νεανικής απασχολησιµότητας µε τη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προσπαθειών και δράσεων και συστηµατική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας για συγκεκριµένες δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Ταυτότητα έρευνας Η έρευνα στηρίχτηκε σε ποιοτική (από Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013) και ποσοτική µεθοδολογία (από Μάιο- Ιούνιο 2013) και περιελάµβανε focus groups και συνεντεύξεις καθώς και τρεις έρευνες πεδίου, δύο σε νέους ηλικίας ετών (µία σε εργαζοµένους και µία σε ανέργους) στις οποίες έλαβαν µέρος συνολικά άτοµα και µία σε στελέχη HR στην οποία συµµετείχαν 178 εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Ξεκίνησε ο 1oς διαγωνισµός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» Τον πρώτο φοιτητικό διαγωνισµό συγγραφής εργασίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) προκήρυξε το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και ιδιαίτερα στους µελλοντικούς επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Ο διαγωνισµός, που άρχισε στις 20 εκεµβρίου του 2013 και λήγει στις 14 Μαρτίου του 2014, φέρει το όνοµα του επί σειρά ετών αείµνηστου προέδρου του ικτύου, Νίκου Αναλυτή, ο οποίος πρωτοστάτησε στην ιδέα της ένταξης της ΕΚΕ στη διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης και πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Κύριο θέµα του φέτος είναι «Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επιχειρείν» στους κλάδους Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αγροτοδιατροφής. Μέσω του διαγωνισµού, οµάδες 3-4 πανεπιστηµιακών φοιτητών προ/µεταπτυχιακών προγραµµάτων, των οποίων οι επιστηµονικές δραστηριότητες (π.χ. έρευνα, διδασκαλία, σεµινάρια κ.λπ.) περιλαµβάνουν την ΕΚΕ, καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις στο διάλογο για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε τις αξίες που προϋποθέτει η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην πράξη. Οι νικητές του πρώτου βραβείου θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή συνάντηση νέων, που θα πραγµατοποιηθεί στο Στρασβούργο τον Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ικτύου, ΣΕΒ: Εκδήλωση για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων Εκδήλωση µε θέµα «Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων... εν καιρώ πολέµου», διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 15 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτυπωθούν τόσο τα προβλήµατα χρηµατοδότησης από τη σκοπιά των επιχειρήσεων όσο και οι διεθνείς πρακτικές που µπορούν να υιοθετηθούν ως τακτικές λύσεις. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΣΕΒ, το πρόβληµα χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων σήµερα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. Σε συνδυασµό µε τη συνεχώς µειούµενη εγχώρια ζήτηση, επηρεάζει αρνητικά µεταξύ άλλων τις εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες, τις δύο δραστηριότητες που είναι οι κύριες εν δυνάµει πηγές ανάπτυξης. Μάλιστα, το συγκεκριµένο πρόβληµα ελάχιστα έχει απασχολήσει τη δηµόσια συζήτηση, τουλάχιστον µε συγκροτηµένο τρόπο, ενώ δεν έχουν συζητηθεί πιθανές λύσεις ούτε και καινοτόµες πρακτικές που ήδη χρησιµοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Επιχειρηµατικότητα Αγορά Eργασίας 13 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ενίσχυση 52 µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα της καινοτοµίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις για δωρεάν παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην υλοποίηση τεχνοδιαγνώσεων και την εκπόνηση σχεδίων καινοτοµίας απευθύνει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνο- µοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνώ ν Εµπό ρων Ελλά δας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτοµίας και των µορφών συνεργασίας στις µικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», η οποία συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ελλά δας και της Ευρωπαϊκή ς Ενωσης (ΕΚΤ). Συγκεκριµένες δράσεις Η επιχειρηµατική διάγνωση αναγκών καινοτοµίας (τεχνοδιά γνωση) αποτελεί την καταγραφή και τη συγκριτική αξιολό γηση της από δοσης των επιχειρή σεων σε σχέ ση µε συγκεκριµέ νες κατηγορί ες τεχνολογική ς και οργανωτική ς καινοτοµί ας (π.χ. προϊ ό ντα, εξοικονό µηση κό στους, εφοδιαστική αλυσί δα, ανθρώ πινο δυναµικό κ.ά.). Ζωτικό τµή µα της τεχνοδιά γνωσης εί ναι να εντοπί σει τους τοµεί ς της επιχειρηµατική ς λειτουργί ας των επιχειρή σεων, στους οποί ους κρί νεται αναγκαί α η βελτί ωση ή εισαγωγή καινοτοµικώ ν µεθό δων αλλά και να παρουσιά σει συγκεκριµέ νες προτά σεις εφαρµογή ς. Η παραπά νω διαδικασί α θα καταλή γει στην εκπό νησης εξατο- µικευµέ νης έ κθεσης συµπερασµά των και προτά σεων, δηλαδή σε σχέδια καινοτοµίας. Για την υλοποίηση της τεχνοδιά γνωσης σχεδιά ζεται να πραγµατοποιηθού ν επιτό πιες συναντή σεις στις επιχειρή σεις, συµπλή ρωση κατά λληλα διαµορφωµέ νου ερωτηµατολογί ου και τέ λος εκπό νηση σχεδί ου καινοτοµί ας. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ικαιούχοι Στη συγκεκριµένη δράση αί τηση µπορού ν να υποβά λουν επιχειρή σεις που δραστηριοποιού νται σε ό λη την ελληνική επικρά τεια, οι οποί ες λειτουργού ν εί τε µε τη νοµική µορφή της ατοµική ς επιχεί ρησης εί τε µε νο- µική µορφή των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., ΙΚΕ και δεν δραστηριοποιού νται µέ σω σύ µβασης δικαιό χρησης (franchising). Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορού ν να υποβά λουν αί τηση µε βά ση το µέ γεθος και τη δραστηριό τητά τους σε τρεις διαφορετικέ ς κατηγορί ες υποστή ριξης, ενώ όλες θα πρέ πει να λειτουργού ν τουλά χιστον δύο έ τη (βά σει βεβαί ωσης έ ναρξης δραστηριό τητας από ΟΥ). Σε αυτή τη φά ση προβλέ πεται να ωφεληθού ν 52 επιχειρή σεις. Για την επιλογή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιό τητας και οι αιτή σεις θα γί νονται δεκτέ ς µέ χρι και τη συµπλή ρωση του αναµενό µενου αριθµού των επιχειρή σεων. Αναλυτικά, σε κά θε κατηγορί α υποστή ριξης προβλέ πεται να ωφεληθού ν: Επιχειρή σεις µεταποί ησης. Επιχειρή σεις που απασχολού ν έ ως 9 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 14 Επιχειρή σεις που απασχολού ν από 10 έ ως 49 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 14 Εµπορικέ ς επιχειρή σεις και υπηρεσί ες παροχή ς υπηρεσιώ ν. Επιχειρή σεις που απασχολού ν έ ως 9 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 12 Επιχειρή σεις που απασχολού ν από 10 έ ως 49 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 12 Σε περί πτωση συµπλή ρωσης του αριθµού των ωφελούµενων επιχειρή σεων θα αναρτηθεί ανακοί νωση στην ιστοσελί δα της δράσης: www. kainotomia.imegsevee.gr. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι παραπά νω κατανο- µέ ς ενδέ χεται να µεταβληθού ν, εά ν και εφό σον κριθεί απαραί τητο, µε µετέ πειτα τροποποί ηση. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Οι επιχειρή σεις που ενδιαφέ ρονται να ωφεληθού ν από την υπηρεσί α της τεχνοδιά γνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕ- ΒΕΕ καλού νται να συµπληρώ σουν και να υπογρά ψουν την αί τηση συµµετοχή ς. Η αί τηση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στην ιστοσελί δα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee. gr - Ενό τητα «Προσκλή σεις - ιαγωνισµοί») ό πως και στην ιστοσελί δα του έ ργου (www.kainotomia. imegsevee.gr). Οι αιτή σεις µπορού ν να αποσταλού ν: ηλεκτρονικά ή µέ σω φαξ ( ) ή ταχυδροµικά στη διεύ θυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Μονά δα Καινοτοµί ας και Συνεργατικώ ν Σχηµατισµώ ν, Αριστοτέ λους 46, Τ.Κ , Αθή να. εσµεύσεις επιχειρήσεων Η επιχεί ρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπά νω συµβουλευτικέ ς υπηρεσί ες υποχρεού ται να τηρεί τους ό ρους της παρού σας πρό σκλησης. Παρά λληλα, η επιχεί ρηση θα πρέ πει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βά ση µε τους εµπειρογνώ µονες/συµβού λους που θα επιλεγού ν για την υποστή ριξή της, παρέ χοντάς τους το σύ νολο της απαραί τητης πληροφό ρησης που θα ζητηθεί στο πλαί σιο της δωρεά ν υποστή ριξης. Ενώ την ίδια στιγµή η επιχεί ρηση οφεί λει να συνεργαστεί στην αξιολό γηση των υπηρεσιώ ν του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συµπληρώ νοντας το έ ντυπο αξιολό γησης που θα της παραδί δεται µε το πέ ρας της υποστή ριξης και συµµετέ χοντας ενεργά (εφό σον της ζητηθεί ) στις υπό λοιπες δρά σεις που αφορού ν στην εξωτερική αξιολό γηση του έ ργου. Επικοινωνία Για περισσό τερες πληροφορί ες οι ενδιαφερό µενοι µπορού ν εί τε να επισκεφτού ν την ιστοσελί δα του έ ργου (www.kainotomia.imegsevee.gr) εί τε να έ ρθουν σε επικοινωνί α µε στελέ χη της Μονά δας Καινοτοµί ας και Συνεργατικώ ν Σχηµατισµώ ν, κ. Αντώ νιο Αγγελά κη και κ. Λέ να Μό κα, κατά τις εργά σιµες ηµέ ρες και ώ ρες στα τηλέ φωνα ή και στο Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών στο ΕΒΕΑ την Τρίτη 7 Ιανουαρίου Στο πλαίσιο της διαρκούς ενηµέρωσης της επιχειρηµατικής κοινότητας και µε στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών, διοργανώνει Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, όπου οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες θα ενηµερωθούν από στελέχη των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) για τις αγορές των Αιγύπτου, Βουλγαρίας, Κορέας, Κύπρου, Μαρόκου, Ρωσίας και Τουρκίας. Στο πρώτο µέρος, τα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ θα παρουσιάσουν συνοπτικά την οικονοµία και το επιχειρηµατικό περιβάλλον κάθε χώρας και θα αναλύσουν τους δυνα- µικούς κλάδους προοπτικής κάθε αγοράς, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας και εξαγωγής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο δεύτερο µέρος, οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες και οι εκπρόσωποι των φορέων θα έχουν τη δυνατότητα για συναντήσεις µε τα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ, µε στόχο την έγκυρη και εξειδικευµένη πληροφόρησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: και

14 14 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΗΠΑ, ΛΙΒΑΝΟ, ΚΕΝΥΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ Ζητούνται µεταφραστές, προγραµµατιστές, σύµβουλοι και ψυχολόγοι στον ΟΗΕ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ν έες θέσεις εργασίας σε Ηνωµένες Πολιτείες, Λίβανο, Κένυα, Ελβετία, Αυστρία και Γαλλία προσφέρει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. Οι ευκαιρίες αφορούν σε µάνατζερ, µεταφραστές, υπευθύνους ανθρώπινων πόρων, διοικητικούς υπαλλήλους, ελεγκτές, ψυχολόγους, υπευθύνους ανθρώπινων υποθέσεων και συντονιστές. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι υποψήφιοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://careers.un.org/ lbw/home.aspx. Medical Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31665 Information Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AUSTRALIA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31883 Chief of Translation Service, French ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31713 Chief of Translation Service, Spanish ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31711 Public Information Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https:// careers.un.org/lbw/home.aspx?view type=sj&exp=all&level=0&location =All&occup=0&department=All&by date=0&occnet=0 Programme Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31184 Programme Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31835 Προγραµµατιστές στην Κένυα Programme Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/ EMPLOYEE/HRMS/c/UN_ CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_D ETAIL&Action=A&JobOpeningI d=31856 Director, Division of Environmental Law and Conventions ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/ psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpen ingid=31814 Senior Coordinator (Policy and Interagency Affairs) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/ EMPLOYEE/HRMS/c/UN_ CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_D ETAIL&Action=A&JobOpeningI d=31370 Human Resources Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31902 Economic Affairs Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βηρυτός, Λίβανος ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/psc/ UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/ UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL &Action=A&JobOpeningId=31961 Reviser/Self-revising Translator (Spanish) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Ελβετία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/psc/ UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/ UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL &Action=A&JobOpeningId=31163 Reviser/Self-revising Translator (Spanish) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31163 Administrative Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/ psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpen ingid=30752

15 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ε υκαιρίες για εξειδικευµένο προσωπικό σε διάφορους τοµείς προσφέρει ο Οργανισµός Βορειοανατολικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ). Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας βρίσκονται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Γερµανία και Ουγγαρία. Οι υποψήφιοι µπορούν µέσω της εκάστοτε ιστοσελίδας να ενηµερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν, καθώς και να προχωρήσουν στην αποστολή της αίτησής τους. Engineer (Scientific IS Administrator) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 21/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/engineer (Scientific IS Administrator).pdf Engineer (Scientific Specialist) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 22/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/engineer (Scientific Specialist).pdf Office Head (Operations Business Support Office) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 23/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις Αγορά Eργασίας 15 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΤΟ: Προσλήψεις στελεχών σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/office Head (Operations Business Support Office).pdf Staff Assistant (Library) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρώµη, Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Conference Support ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: DFC APL 0040 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/staff Assistant (Library).pdf Section Head - System Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νάπολη, Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: OKK SCE 0010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Section Head - System Manager. pdf Procurement Officer, PP A2 - Senior Procurement Officer, PP A3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Procurement and Purchasing ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 65/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Procurement Officer, PP A2 - Senior Procurement Officer, PP A3.pdf CSLT-LO Consultant Technical Officer (CoordinationSupport) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Logistics ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CSLT-LO ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/cslt-lo Consultant Technical Officer (Coordination-Support).pdf Staff Assistant (Purchasing) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ράµσταϊν, Γερµανία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Procurement and Purchasing ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0513 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/staff Assistant (Purchasing).pdf Executive and Organisational Development Officer (NAM), N-52 Ευκαιρίες στο Βέλγιο Deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α52(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division.pdf Officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Defence Investment ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α53(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division.pdf Principal Administrator (Finances) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Finance ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IMS/006/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/principal Administrator (Finances).pdf Auditor (Financial Systems), A25_0913 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μονς, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Finance ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A25/0913 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/auditor (Financial Systems), A25_0913.pdf ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πάπα, Ουγγαρία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 81/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Φεβρουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Executive and Organisational Development Officer (NAM), N-52.pdf

16 16 Αγορά Eργασίας Εκπαίδευση Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 100 υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ Το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εβδοµήντα τριών (73) θέσεων υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδροµικά για το ακαδηµαϊκό έτος και είκοσι επτά (27) θέσεων για µεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (µάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδηµαϊκό έτος Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεµατικές περιοχές αιχµής. 21 υποτροφίες από το Ιδρυµα Βραβείων και Υποτροφιών Νικολάου Θεοδώρου Προκηρύσσεται η χορήγηση υποτροφιών σε απόρους και άριστους στην επίδοση και το ήθος Κορίνθιους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η χορήγηση υποτροφιών αφορά πρωτοετείς φοιτητές επιτυχόντες σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τις γενικές εξετάσεις και φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το έτος όπου βρίσκονται οι οποίοι έχουν ήδη περατώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατά τους των τελευταίων δύο εξαµήνων. Οι πρωτοετείς φοιτητές λαµβάνουν υποτροφίες µε βάση την επιτυχία τους κατά τις γενικές εξετάσεις, οι δευτεροετείς φοιτητές µε βάση την επίδοσή τους στα µαθήµατα του α έτους σπουδών, οι τριτοετείς µε βάση την επίδοσή τους στα 10 υποτροφίες από το κληροδότηµα του «Παν. Τριανταφυλλίδη» Από το κληροδότηµα «Παν. Τριανταφυλλίδη» προκηρύσσεται διαγωνισµός για το διορισµό δέκα (10) υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών πανεπιστηµίων καταγόµενων από την Πελοπόννησο, προτιµώµενων σε κάθε περίπτωση των φοιτητών των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των παραπάνω σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπόλοιπων υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσµάτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν µέσο όρο βαθµολογίας και των δύο µαθηµάτων στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Κατόπιν ακολουθούν οι υποψήφιοι ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Τέσσερις θεµατικές ενότητες Η κατανοµή των θέσεων ανά πρόγραµµα και επιστηµονικό το- µέα γίνεται ως ακολούθως: Ενέργεια 26, Υγεία 22, Βιοµηχανία 29 και Υποδοµές-Αστική Ανάπτυξη- Περιβάλλον 23. Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστηµονικούς τοµείς, οι θέσεις δύνανται να µεταφερθούν σε άλλον έπειτα από απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές α και β κύκλου αφορούν υποψηφίους µε βαθµό πτυχίου από 7,50 και άνω. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ - Τµήµα ιαγωνισµών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα ιαγωνισµών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα , 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ. µαθήµατα του β έτους, οι τεταρτοετείς µε βάση την επίδοσή τους στα µαθήµατα του γ έτους κ.λπ. Θα χορηγηθούν είκοσι µία (21) υποτροφίες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι του οργανισµού του Ιδρύµατος, µε απόφαση του.σ. ικαίωµα υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και των δύο φύλων που συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι απόφοιτοι Λυκείου Κορίνθου, β) είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι Κορίνθου τόσο οι δικαιούχοι όσο και ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς τους, γ) είναι µέλη οικονοµικά αδύνατης οικογένειας, δ) είναι άριστοι στο ήθος και τη µάθηση. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου που είναι φοιτητές των άλλων σχολών των πανεπιστηµίων της χώρας, µε τον υψηλότερο κατά σειράν µέσο όρο βαθµολογίας στα δύο εξεταζόµενα µαθήµατα. Οσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν µέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου 2014 να υποβάλουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ένα από εξής γραφεία: στο Γραφείο Κληροδοτηµάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού υποτροφίες για σπουδές από το Ιδρυµα Ωνάση Αιτήσεις µέχρι την 31η Ιανουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν όσοι ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες που χορηγεί το Ιδρυµα Ωνάση. Για το ακαδηµαϊκό έτος θα δοθούν 80 υποτροφίες µε ηµεροµηνία έναρξης 1η Σεπτεµβρίου του Αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν µόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/ και εθνικότητα. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθ- µολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόµενων σπουδών. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευµένοι και η θητεία τους να λήγει µέχρι την 31η Αυγούστου εν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράµµατα πλήρους παρακολούθησης και όχι µερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράµµατα υποτροφιών του Ιδρύµατος. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2014 ή 1/10/2014, ανάλογα µε τη χώρα και το πρόγραµµα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται µε βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισµό Σπουδών του προγράµµατος που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόµενος χρόνος σπουδών από 1/9/2014 για τους υποψηφίους για µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 µήνες, ενώ για τους υποψηφίους για βελτίωση τεχνικής τουλάχιστον 6 µήνες. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδροµική ισχύ. Αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικά συστηµένα µέχρι και 31/01/2014 (λαµβάνεται υπόψη η ηµερο- µηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας ταχυδροµείου) στη διεύθυνση: AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΕΣ-ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ. Πληροφορίες: Τηλ , -053, -054, Fax: και Web: Υποτροφίες για µεταπτυχιακά σε τεχνολογίες αιχµής Το ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνω- µένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράµµατα) ανακοίνωσε ο όµιλος των ΕΛ.ΠΕ. Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχµής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα διοίκησης και στρατηγικής. Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Μαρτίου ιευκρινίσεις στα τηλέφωνα: , ( /νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου).

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & - Ν.Π... ΗΜΟΥ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Αισχύλου 28 52-34 Χαλάνδρι 20-6894444 Χαλάνδρι, 20 Σε τεµβρίου 203 Aρ.Πρωτ.402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 (αριθμ. Πρωτ. 1402/12-10-2016, ΑΔΑ:.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 5/7/2016 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο 15 Μαρτίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 1121 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 5 Ταχ. Κώδικας : 22 00, Τρίπολη Τηλέφωνο : 270 23490 Fax : 270 2349 e-mail : ptapeloponnisou@gmail.com Πληροφορίες : Γεώργιος Ρουμελιώτης ΤΡΙΠΟΛΗ..206 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι) Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.σοχ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μαρώνειας- Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: E-mail: Αθήνα, 25/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, 21-12-2011 Αρ. Πρωτ:135088. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Λαρισαίων

Λάρισα, 21-12-2011 Αρ. Πρωτ:135088. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ι. ραγούµη 1, Τ.Κ 412 22, Λάρισα Τηλ: 2413 500 318, 2413 500 244 Fax: 2410 250 372 Email: prosop@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 9-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 11477 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ 11477/ 2016 «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος : 12/03/2015 Αριθμ. πρωτ. : 649 Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 12-11-2014 Αρ. Πρωτ: 106599 06-08-2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλ: 2413 500318, 2413 500244 Fax: 2410 250372 e-mail : prosop@larissa-dimos.gr Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τί Ηράκλειο 3/0/203 Τηλ: 28340960 Αριθ. Πρωτ 7773 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα