ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε προσλήψεις θα κάνει το ηµόσιο τον πρώτο µήνα του Αναλυτικά, το µόνιµο προσωπικό που θα προσληφθεί µέσα στον Ιανουάριο είναι οι 60 δόκιµοι υπαξιωµατικοί στο Λιµενικό, οι 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονοµικών και οι 600 υπάλληλοι στη ΝΕΡΙΤ. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους µέσα στο επόµενο δεκαήµερο. Τέλος, άλλες 650 θέσεις συµβασιούχων αναµένεται να καλυφθούν µέσα στον Ιανουάριο σε δήµους, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, µουσεία, καθώς και σε πολιτιστικούς οργανισµούς. σελ. 2-7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ζητούνται υπάλληλοι και στελέχη σε ΝΑΤΟ και ΟΗΕ σελ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Κ.Α. Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον κλάδο της εστίασης και σε ξενοδοχειακές µονάδες Και 640 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αιτήσεις για ενίσχυση επιχειρήσεων στον τοµέα της καινοτοµίας σελ. 13

2 2 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ευέλικτη ηµόσια ιοίκηση Περισσότερες από προσλήψεις µονίµων αναµένεται να πραγµατοποιηθούν το 2014, σύµφωνα µε τον υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυρ. Μητσοτάκη. Λίγες µέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης του νέου αυτού προσωπικού, µεγάλο µέρος του οποίου θα καλυφθεί από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και την εξοικονόµηση πόρων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα θέση και οφείλουν να δηλώσουν γραπτώς, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Παράλληλα, για την αποδοτικότερη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, µέσω µιας ευέλικτης διαδικασίας που εξασφαλίζει την άµεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις για κάλυψη σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ να προσλάβουν άµεσα ορισµένο ή και το σύνολο του αριθµού των υποψηφίων από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή από την εξέταση των ενστάσεων. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Προκήρυξη για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς στο Λιµενικό Στα µέσα Ιανουαρίου αναµένεται να δηµοσιευτεί η νέα προκήρυξη για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς στο Λιµενικό Σώµα. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή όκιµων Υπαξιωµατικών Λι- µενικού Σώµατος πρέπει: α) Να είναι Ελληνες πολίτες, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ή δηµοτολόγια της χώρας. β) Nα είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα ή Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην Α ΣΕΝ). γ) Oι υποψήφιοι θα πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. δ) Nα έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασία κειµένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες ιαδικτύου. ε) Nα έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή κατάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 133/2002 (Α 109) για τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μόνιµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 µ., αµφότεροι χωρίς υποδήµατα, και ο είκτης Μάζας Σώµατός τους ( ΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου/ίας σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-25». στ) Oι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. ζ) Nα έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής. η) Nα µην έχουν καταδικαστεί. θ) Nα µη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήµατα. ι) Nα µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. ια) Nα µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση. Αθλητικές δοκιµασίες Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητική δοκιµασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής οκιµασίας, που συγκροτείται µε απόφαση αρχηγού Λ.Σ., σύµφωνα µε πρόγραµµα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως εξής: Στην ελεύθερη κολύµβηση σε απόσταση 50 µέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (µία προσπάθεια). Οσοι κολυµπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο µεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυµπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών υνάµεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων υνάµεων θα δοκιµασθούν σε ελεύθερη κολύµβηση απόστασης 100 µ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (µία προσπάθεια) και όσοι κολυµπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο µεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυµπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισµό. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσµατα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα: Αλµα σε µήκος µε φόρα 3,60 µέτρα (τρεις προσπάθειες). Αλµα σε ύψος µε φόρα 1,00 µέτρο (τρεις προσπάθειες). ρόµος µέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (µία προσπάθεια). ρόµος 100 µέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (µία προσπάθεια). Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 µέτρων, ως µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το δεξί και το αριστερό χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες). Ειδικά οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών υνάµεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων υνάµεων, αντί των παραπάνω αγωνισµάτων, υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσµατα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα µε µία προσπάθεια µόνο: Ελξεις σε µονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον. Κάµψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον. Κάµψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον. ρόµος ηµιαντοχής απόστασης µ. σε 12 πρώτα λεπτά. ρόµος ταχύτητας απόστασης 100 µ. σε 16 δεύτερα λεπτά. 82 θέσεις για ανέργους σε δήµους της Αττικής Η Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Καινοτοµικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Αττική», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Eνωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισµένους στον ΟΓΑ µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατο- µικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήµατος για να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Η περιοχή παρέµβασης ορίζεται στα όρια του Νοµού Αττικής και δη στον Κεντρικό, υτικό και Νότιο Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά µε τις περιοχές παρέµβασης σηµειώνονται το Κέντρο της Αθήνας, όλοι οι δήµοι των δυτικών προαστίων και οι ήµοι Μοσχάτου, Καλλιθέας και Ν. Σµύρνης από το νότιο τµήµα του νοµού. Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελουµένων εκ των οποίων: 42 ωφελούµενοι µε δυνατότητα να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστη- µόνων και ασφαλισµένων στον ΟΓΑ) και 40 ωφελούµενοι για να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» - ΚΕ.Α.ΕΠ και την ιστοσελίδα της Α.Σ. www. synergo-topsa.gr. Κατόπιν συµπλήρωσής της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. (Κυψέλης 16, Τ.Κ , Αθήνα) έως 15/01/2014, ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00-15:00. Οι υποψήφιοι µε την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκοµίσουν βιογραφικό σηµείωµα. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 Μέσω δύο προκηρύξεων θα προσληφθούν 42 νέοι εποχικοί υπάλληλοι στο ήµο Ηλιούπολης. Σύµφωνα µε την πρώτη, θα εργαστούν 17 άτοµα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και συγκεκριµένα oι εξής: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 10 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων και 2 ΥΕ Καθαριστών/τριών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης ήµου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑ ΗΛ) «Παύλος ΜΕΣΩ ΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 42 βρεφονηπιοκόµοι και µουσικοί στο. Ηλιούπολης ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Πεντάρης», Νικοµάχου 18, Τ.Κ , Ηλιούπολη (τηλ. επικοινωνίας: και ). Με τη δεύτερη προκήρυξη θα προσληφθούν είκοσι πέντε (25) άτοµα για την κάλυψη αναγκών τoυ ηµοτικού Ωδείου για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες (6) µήνες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση ρητώς µε την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµοτικό Κολυµβητήριο Ηλιούπολης-Αρχιεπισκόπου αµασκηνού και Μεσσηνίας (τηλ. επικοινωνίας: , ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Αριθµός θέσεων Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης ήµου Ηλιούπολης ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 5 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 10 ΥΕ Καθαριστών/τριών 2 ηµοτικό Ωδείο Μουσικοί συµβάσεις έργου στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), ΝΠΙ εποπτευόµενο από το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πενήντα τέσσερα (54) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΒΑΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργων ΕΣΠΑ. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος, 5 ΤΕ Τεχνολόγοι, 6 ΠΕ Γεωλόγοι Ορυκτολόγοι, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός, 1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλειολόγος ή Ορυκτών Πόρων, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 28 ΠΕ Γεωλόγοι, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 1 ΠΕ Γεωλόγος-Κοιτασµατολόγος, 2 ΠΕ Γεωφυσικοί, 3 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 ΠΕ Μεταλλειολόγος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία του ΕΚΒΑΑ ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) - ιεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης, Τµήµα Υποστήριξης, γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), Σπύρου Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ Αχαρναί (για την Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2013 ή ΣΜΕ 2/2013 ή ΣΜΕ 3/2013 ή ΣΜΕ 4/2013 ή ΣΜΕ 5/2013 ή ΣΜΕ 6/2013) το αργότερο µέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2014, οπότε ως επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής υπολογίζεται η ηµεροµηνία ταχυδροµικής σήµανσης, το εµπρόθεσµο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή τίτλους και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά του. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 24 οδηγοί και εργάτες στο ήµο Ρήγα Φεραίου Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο ήµος Ρήγα Φεραίου. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: Ε Οδηγών 2, Ε Χειριστών Σαρώθρου 1, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 και ΥΕ Συνοδών Απορριµµατοφόρου 16. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Βοηθός ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει ένα Βοηθό ερευνητή/τρια που θα εργαστεί υπό την εποπτεία της δρος ήµητρας ηµητρακοπούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τοµέα των Νέων Μέσων Επικοινωνίας. Η θέση είναι διαθέσιµη από τον Φεβρουάριο 2014, αρχικά για ένα έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ η αµοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ίας. Για τη θέση ζητούνται µεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείµενο, άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (η γνώση της γερµανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτηµα), άριστος χειρισµός υπολογιστή και ιαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης λογισµικού Excel και SPSS, χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και χειρισµός ειδικού λογισµικού ανάλυσης περιεχοµένου από πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, προηγούµενη ερευνητική εµπειρία. Η εµπειρία συµµετοχής σε διεθνείς οµάδες εργασίας ή/και η εµπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν βιογραφικό σηµείωµα, γραπτά δείγµατα δουλειάς των υποψηφίων (π.χ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, µεταπτυχιακή εργασία), σύντοµη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυµείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνοµα ενός ατόµου για συστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε: ταχυδροµικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαϊωάννου και ή- µητρας ηµητρακοπούλου, Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: com. Αιτήσεις έως 13/1. 17 άτοµα στο Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Με 17 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Χιονοδρο- µικό Κέντρο Σελίου. Η κατανοµή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Μηχανικών 1, ΤΕ Νοσηλευτών 1, Ε Τεχνικών-Χειριστών Αναβατήρα 4, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων 2, Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 2, Ε Μηχανοτεχνιτών 1, Ε Τεχνικών Χειριστών Συντηρητών Χιονοστρωτήρα 3, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο

4 4 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Κ.Α. Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη για 600 μόνιμους στη ΝΕΡΙΤ Θέμα ημερών αποτελεί η δημοσίευση της νέας προκήρυξης για 600 μόνιμες θέσεις στη Δημόσια Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ). Ηδη πριν από λίγες μέρες προκηρύχθηκαν 11 θέσεις για διευθυντές και συντονιστές ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ήδη έτοιμη η επόμενη προκήρυξη για το προσωπικό του νέου ραδιοτηλεοπτικού μέσου. Συνολικά θα καλυφθούν 600 θέσεις, οι 300 μέσω ΑΣΕΠ και άλλες 300 εκτός ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ θα αφορούν ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχ. Η/Υ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Τοπογράφων, ΠΕ Ηλεκτρονικών, ΠΕ Φωτοχημικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Πολιτικών ΔΕ, ΤΕ Μηχανολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Η/Υ Συστημάτων, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μουσικής Τεχν. & Ακουστικής, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών, ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΔΕ Πληροφορικής & Τ/Κ κ.ά. Παράλληλα, θα γίνουν και 300 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ σε ειδικότητες όπως σκηνοθέτες, παρουσιαστές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ρεπόρτερ κ.ά. Προσόντα Στα γενικά προσόντα πρόσληψης περιλαμβάνονται τα παρακάτω: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι να μηv είvαι υπόδικoι για κακoύργημα ή vα μηv έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε oπoιαδήπoτε πoιvή για τέλεση κακoυργήματoς ή πλημμελήματoς (ενδεικτικά κλoπής, υπεξαίρεσης κoιvής και στηv υπηρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικηγόρoυ, δωρoδoκίας για vόμιμες και για παράνομες πράξεις, λιπoταξίας, εγκλήματoς περί τo vόμισμα, πλαστoγραφίας, εγκλήματoς κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκovτoς, εμπρησμoύ εκ πρoθέσεως και παράvoμης εμπoρίας φαρμάκωv). Η παραγραφή τoυ αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση τωv συvεπειώv δεv καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές. Επιπλέον να μηv έχουν στερηθεί τελεσίδικα τα πoλιτικά τoυς δικαιώματα ως συvέπεια καταδίκης για διάπραξη πoιvικoύ αδικήματoς, να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν προηγούμενη ευδόκιμη υπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση. 11 θέσεις διευθυντών και συντονιστών στη ΝΕΡΙΤ Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων διευθυντών και δύο θέσεων συντονιστών με σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας. Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων Ειδήσεων, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Περιφερειακού και Τοπικού Προγράμματος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), Λειτουργίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκμετάλλευσης και Ερευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, καθώς και τις θέσεις των συντονιστών Αρχείου και Μουσικών Συνόλων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς και μέχρι την 20ή Ιανουάριου 2014 και ώρα με τη συμπλήρωση αίτησης και φόρμας Βιογραφικού Σημειώματος σύμφωνα με το πρότυπο στον ιστότοπο Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονομικών m Παράταση για τις αρχές του 2014 πήρε η προκήρυξη μέσω της οποίας αναμένεται να διοριστούν 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονομικών μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. Οι νέοι υπάλληλοι, αυξημένων προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν την ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, τον έλεγχο για την ορθή εφαρμογή αυτής και την είσπραξη εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Παράλληλα το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργαστεί στη νέα ειδική διεύθυνση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Συνολικά, όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ο υπουργός Οικονομικών, μέσα στο 2014 αναμένεται να γίνουν προσλήψεις στην ειδικότητα του εφοριακού προκειμένου να ενισχυθούν και στην Αττική αλλά και στην επαρχία οι έλεγχοι φοροδιαφυγής. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα νέου διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Στα προσόντα διορισμού συμπεριλαμβάνονται ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών Διαδικτύου, οι ξένες γλώσσες και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι: Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος ) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από τον Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, Ο ΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 650 εποχικοί σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, µουσεία µέσα στον Ιανουάριο ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ 300 βρεφονηπιοκόµοι, µάγειρες σε παιδικούς σταθµούς Σε προσλήψεις 650 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν δή- µοι, παιδικοί σταθµοί, µουσεία και πολιτιστικοί οργανισµοί µέσα στον Ιανουάριο. Εκτός από τις προσλήψεις στα µουσεία, όλα τα υπόλοιπα αιτήµατα πρέπει να λάβουν πρώτα το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά οι νέες προσλήψεις θα γίνουν στους εξής τοµείς: Σε 300 εποχικές προσλήψεις θα προχωρήσουν οι παιδικοί σταθµοί µέσα στον Ιανουάριο. Οι συµβάσεις του νέου προσωπικού θα είναι δίµηνες. Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες όπως βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βρεφοκόµοι, µάγειρες, καθαριστές κ.ά. Για τις θέσεις βρεφονηπιοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότι- µος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις βοηθών βρεφοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 200 οδηγοί και εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων σε δήµους Σε υπηρεσίες όπως καθαριότητα και ηλεκτροδότηση θα εργαστούν 200 εποχικοί υπάλληλοι µε δίµηνες και οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας σε δήµους. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις γίνονται όλο το χρόνο προκειµένου οι δήµοι να καλύψουν κενά τους σε προσωπικό ορισµένου χρόνου. Ανάµεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: Ε Τεχνιτών Ελαστικών, Ε Οδηγών Φορτηγού, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (καδοπλυντηρίου), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (εκσκαφέα-φορτωτή), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (καλαθοφόρου), Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (σαρώθρου), Ε Οδηγών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρων), ΥΕ Εργατών Συνεργείου Καθαριότητας Τάφων, ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων κ.ά. 100 σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν 100 προσλήψεις µέσα στον πρώτο µήνα του νέου έτους. Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες φορέων του πολιτισµού σε εργασίες όπως: φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και µουσείων εργασίας ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δοµών και κάλυψη διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στις παραπάνω πολιτιστικές δοµές. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι: συντηρητές, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, µηχανικοί, φύλακες κ.ά. Οι υποψήφιοι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους νυχτοφύλακες. 50 γυµναστές και καλλιτεχνικό προσωπικό σε πολιτιστικούς οργανισµούς Συµβάσεις έργου θα υπογράψουν πενήντα νέοι υπάλληλοι µέσα στον Ιανουάριο. Το νέο προσωπικό προσλαµβάνεται για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σε Τµήµατα της ιεύθυνσης Πολιτισµού και ιεύθυνσης Εκπαίδευσης των ΝΠ δήµων. Οι θέσεις αφορούν σε γυµναστές, καθηγητές µουσικής, ζωγραφικής, κεραµικής, διευθυντές ορχήστρας κ.ά. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.. 524/1980 για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) µήνες ή έως ένα (1) έτος για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου. Επιδοτούµενο σεµινάριο κατάρτισης για 100 ανέργους στον Εβρο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προ-ώθηση», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους ήµους Αλεξανδρούπολης-Σαµοθράκης», στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω πράξης για την προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστηµόνων ή ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, των ήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, µε απώτερο στόχο την επαγγελµατική τους ένταξη. Οι συµµετέχοντες στο Σχέδιο ράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς: θα δεχτούν εξατοµικευµένη συµβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή απασχόληση µε τοποθέτηση σε ήδη υφιστάµενη θέση), θα συµµετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράµµατα κατάρτισης που περιλαµβάνονται στην πράξη, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης - στο ποσό συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα κατάρτισης, θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη µέσω των θεµατικών εργαστηρίων στα οποία θα συµµετάσχουν, θα δεχθούν επιστηµονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηµατικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας, θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας µάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόµου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατοµική και συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατοµικές Επιχειρήσεις είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή των ήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β) να ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: Να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, ή να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος ή να είναι νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 10/1/2014. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και λοιπά σχετικά µε την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα, στις εξής διευθύνσεις: «Πολυκοινωνικό Κέντρο ήµου Αλεξανδρούπολης», Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, Καρτάλη 2, 68100, Αλεξανδρούπολη, Νοµός Εβρου, τηλ.: , fax: , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , ηµαρχείο Σαµοθράκης, 68002, τηλ.: , fax: , εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»: org, gr,

6 ηµόσιο 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 44 µηχανικοί και τεχνίτες στη ΕΥΑ Λάρισας Στην πρόσληψη 44 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης στη Λάρισα. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, Ε Βοηθών Υδραυλικών 5, Ε Ηλεκτρολόγων 7, Ε Καταµετρητών 1, Ε Μηχανοτεχνιτών 2, Ε Οδηγών Φορτηγού 5, Ε Υδραυλικών 16, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 4 και ΥΕ Εργατών 2. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών. Για τις θέσεις των υδραυλικών ζητούνται: άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλος ισότιµος ή οµώνυµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Υποβολή αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑΛ ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρµα Τυχερού, Τ.Κ , Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: , , ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 Ε Βοηθών Υδραυλικών 5 Ε Ηλεκτρολόγων 7 Ε Καταµετρητών 1 Ε Μηχανοτεχνιτών 2 Ε Οδηγών Φορτηγού 5 Ε Υδραυλικών 16 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 4 ΥΕ Εργατών επιστηµονικοί συνεργάτες για το έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήµιο Πατρών στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και υτικής Ελλάδας, ζητούνται άτοµα προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, µε δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του έργου, ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες κάλυψης της Επιστηµονικής, Ερευνητικής, Ειδικής, ιοικητικής, Οικονοµικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης του έργου. Το έργο εντάσσεται σε 3 άξονες προτεραιότητας οι οποίοι συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο). Η χρονική διάρκεια του έργου είναι έως 31/12/2014. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, δύναται η επέκταση - ανανέωση συµβάσεων έως τη λήξη της επέκτασής του, εφόσον επιτρέπεται από την κείµενη νο- µοθεσία και υπό τους όρους αυτής. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 300 Επιστηµονικοί Συνεργάτες, 5 Ερευνητές, 30 Ειδικοί Συνεργάτες (επίκουροι), 40 Ειδικοί Συνεργάτες εξειδικευµένοι σε καλλιτεχνικά θέ- µατα, 10 Ειδικοί Συνεργάτες για θέµατα υγιεινής αγωγής, 60 Ειδικοί Συνεργάτες- ιαµεσολαβητές και 8 Συνεργάτες για την Οικονοµική, ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη του Εργου. Οι διαµεσολαβητές είναι Συνεργάτες καταγωγής Ροµά που εποπτεύουν την τακτική φοίτηση των µαθητών, συνοδεύουν τους µαθητές στο σχολείο, διευκολύνουν -όποτε χρειάζεται- την πρόσβαση των συνεργατών του Προγράµµατος στους καταυλισµούς και συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Καταληκτική ηµερο- µηνία υποβολής: 08/01/2014 και ώρα Καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό στο ήµο Βέροιας Βοηθός χειριστή στο ήµο Σκοπέλου Θέσεις για µοντέλα στη Σχολή Καλών Τεχνών Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης ήµου Βέροιας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ειδικότητες του κοσµήµατος και των κατασκευών, προς κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών τµηµάτων της επιχείρησης που θα σχηµατιστούν ανάλογα µε την προσέλευση των µαθητών και µέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Ο ήµος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριµένα µε την εξής ειδικότητα: Ε Βοηθού Χειριστή Μηχανηµάτων Εργου 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Σκοπέλου, Σκόπελος Μαγνησίας Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας (τηλ. επικοινωνίας: ) µέχρι αύριο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος µοντέλα για την ανάθεση συµβάσεων έργου για εικαστική πόζα (γυµνή) για τις ανάγκες των εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Τµήµα Προσωπικού της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42 (είσοδος από την πύλη του Πολυτεχνείου της οδού Τοσίτσα, πληροφορίες στο τηλ ), µέχρι και τη 10η Ιανουαρίου Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν και στο gr και τα δικαιολογητικά να κατατεθούν έως τις 10 Ιανουαρίου Τα δικαιολογητικά είναι: αίτηση, βιογραφικό σηµείωµα (η εµπειρία της πόζας είναι απαραίτητη), φωτοτυπία ταυτότητας, κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σηµειώνεται ότι τα µοντέλα θα παρέχουν έργο για τις ανάγκες των εργαστηρίων της ΑΣΚΤ σύµφωνα µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους ενώ χρειάζεται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εκκρεµεί ποινική καταδίκη εις βάρος τους.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόγραµµα απασχόλησης για 120 ανέργους από την Ηµαθία Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προοπτική Απασχόλησης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρµοσµένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», καλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/νες (κατοίκους του ήµου Βέροιας ή του ήµου Αλεξάνδρειας) που πληρούν µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής προκει- µένου να επιλεγούν ως ωφελούµενοι στο παραπάνω έργο. Θα επιλεγούν 120 ωφελούµενοι, µε σκοπό την προετοιµασία και την υποστήριξή τους για τοποθέτηση στην αγορά εργασίας, ως εξής: τοποθέτηση σε επιχειρήσεις µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, δηµιουργία δύο κοινωνικών επιχειρήσεων, ίδρυση επιχειρήσεων ή επέκταση της δραστηριότητάς τους για τους νέους επιστήµονες και τους αγρότες. Οι πληροφορίες, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων παραλαµβάνονται έως και 17/1/2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους παρακάτω φορείς: - ήµος Βέροιας: Μητροπόλεως 55, Βέροια Τ.Κ (4ος όροφος, πάνω από το ΚΕΠ), τηλ.: , φαξ: , gmail.com Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ) (παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας) Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ , τηλ.: , φαξ: , ΚΕΚ Γνώση: Α.Ε. Μ. Μπότσαρη 13, Βέροια Τ.Κ , τηλ.: , φαξ: , otenet.gr 30 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο ήµο Ιλίου 20 εποχικοί στο ήµο Καλαµαριάς Ο ήµος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι την 31/07/2014 µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Αθλησης για Ολους» περιόδου Για τη λειτουργία των ειδικών προγραµµάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράµµατα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την υπ αριθ / απόφαση του υφυπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού ΦΕΚ 2527/Β/ που αφορά: «Εγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους». Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο ΑΕΙ ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΤΕΦΑΑ. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Τοµέα Αθλητισµού ήµου Ιλίου ( ιεύθυνση: Καπετάν Βέρρα & Γ Ορεινής Ταξιαρχίας, τηλ. επικοινωνίας: ). Ο δήµαρχος Καλαµαριάς έχει ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) συνολικά ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την πραγµατοποίηση µέχρι πέντε (5) ηµεροµισθίων το µήνα και συγκεκριµένα πέντε (5) οδηγών απορριµµατοφόρου, έξι (6) καθαριστριών, οκτώ (8) εργατών και ενός (1) χειριστή σαρώθρου. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Κώδικας ηµοτ. & Κοινοτ. Υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιµελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου υναµικού του ήµου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία). 10 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, µερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν έως : α) είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΛΤΑ Α.Ε., Περιφερειακή ιεύθυνση ικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, Αθήνα, ώρες υποβολής (τηλ. επικοινωνίας: ), και στην Περιφερειακή ιεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος 36 και Τσαµαδού 23, 1ος όροφος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής (τηλ. επικοινωνίας: ). 6 ηλεκτροτεχνικοί στον Ε ΗΕ Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ( Ν), που εδρεύουν στο Ηράκλειο 13 άτοµα στο ήµο Βοΐου Ο πρόεδρος του ΝΠ «Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισµού ήµου Βοΐου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) Κρήτης. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: 5 Ε Ηλεκτροτεχνικοί ικτύων και 1 Ε Οδηγοί, Μηχανοδηγοί-Χειριστές. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 3 Ε Βοηθών Βρεφοκόµων, 6 ΥΕ Καθαριστών, 1 Ε ιοικητικών και 2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων. Αιτήσεις υποβάλλουν οι υποψήφιοι έως τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ

8 Ιδιωτικός τοµέας 8 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, Υ Ανοιχτές θέσεις απασχόλησης σε ξενοδοχει ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Ευκαιρίες απασχόλησης σε έµπειρα στελέχη της τουριστικής βιοµηχανίας, αποφοίτους και σπουδαστές τουριστικών σχολών δίνουν γνωστά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα για τη θερινή περίοδο του 2014, που ξεκινά σε τρεις µήνες. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ περιζήτητες ειδικότητες παραµένουν οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες, οι µάγειρες, οι καµαριέρες, οι υπάλληλοι δηµοσίων σχέσεων, οι ρεσεψιονίστ, οι υπάλληλοι κρατήσεων, οι µπάρµεν, οι µασέρ, οι λογιστές και οι µετρ. Ολες οι ξενοδοχειακές µονάδες προσφέρουν διαµονή, διατροφή, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και ευκαιρίες εξέλιξης. Θέσεις στην κουζίνα του Blue Dolphin Hotel Το Blue Dolphin Hotel στη Μεταµόρφωση Χαλκιδικής επιθυµεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2014 µάγειρες/ισσες A, Β και Γ, καθώς και µία φιλόδοξη και ταλαντούχα νέα για τη θέση Show Cooking Αξιών. Απαιτούµενα προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το πτυχίο Σχολής Chef-Τουριστικών Επαγγελµάτων, η προϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4*, η γνώση αγγλικών και γερµανικών, η ικανότητα στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, η ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, η επαγγελµατική συµπεριφορά και το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Η επιχείρηση προσφέρει διαµονή και διατροφή και αποδοχές µε βάση τα προσόντα. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται online στη διεύθυνση eu/careers/2/ckforms, ταχυδροµικά στο: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ Μεταµόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική Ελλάδα ή στο φαξ: Πρακτική άσκηση για σπουδαστές τουριστικών σχολών Πρόσκληση σε σπουδαστές τουριστικών σχολών να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014 στα ξενοδοχεία της απευθύνει η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels and Spa, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη, στη Ρόδο και τη υτική Πελοπόννησο. Η πρακτική αφορά τα τµήµατα Επισιτισµού και Rooms Division (κρατήσεις, οροφοκοµία, υποδοχή και δηµόσιες σχέσεις). Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών και ρωσικών/γαλλικών/ιταλικών/ γερµανικών, καλή γνώση Η/Υ, διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη και οµαδικό πνεύµα εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταχωρίσουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία φωτογραφία στο site: δηλώνοντας ποια θέση τούς ενδιαφέρει. Το ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό κλάδο να πραγµατοποιήσουν εκεί την πρακτική τους άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014, στα τµήµατα Επισιτισµού και Rooms Division (κρατήσεις, οροφοκοµία, υποδοχή, δηµόσιες σχέσεις). Οσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών και ρωσικών/γαλλικών/ιταλικών/γερµανικών, καλή γνώση Η/Υ, διάθεση για νέες γνώσεις και οµαδικό πνεύµα εργασίας. Η εταιρία προσφέρει διαµονή και διατροφή εντός των ξενοδοχείων, λεωφορείο προσωπικού από και προς το Ηράκλειο και επαγγελµατικό περιβάλλον εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε πρόσφατη φωτογραφία γίνεται ταχυδροµικά υπόψη κ. Ελλης Γενιατάκη, Ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort, Κεντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Σπουδαστές για πρακτική εξάσκηση αναζητούν και τα ξενοδοχεία του οµίλου Caldera Collection στη Σαντορίνη. Βασική προϋπόθεση για όσους επιλέξουν να εξασκηθούν στις συγκεκριµένες ξενοδοχειακές µονάδες είναι να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή και να γνωρίζουν καλά αγγλικά. Ο όµιλος προσφέρει διαµονή και διατροφή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ευκαιρίες σε µαθητευοµένους να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2014 στα τµήµατα Υποδοχής και Σέρβις δίνουν και τα ξενοδοχεία Santorini Princess Luxury Spa Hotel και το Santorini Princess Presidential Suites στο πασίγνωστο νησί της Σαντορίνης. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο:

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας 9 ΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΜΠΑΡΜΕΝ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ Κ.Α. ακές µονάδες για τη θερινή σεζόν Σερβιτόροι και σερβιτόρες σε 4 ξενοδοχειακές µονάδες Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στη Σαντορίνη επιθυ- µεί να εντάξει στο δυναµικό της για την περίοδο 2014 σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, να είναι εµφανίσιµοι και να έχουν επαγγελµατική συµπεριφορά και να διαθέτουν 3ετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία 4*. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο , υπόψη κ. Παπαϊωάννου. Σερβιτόρους και σερβιτόρες ενδιαφέρεται να προσλάβει το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Sani Resort στη Χαλκιδική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να µιλάνε πολλά καλά αγγλικά, να χειρίζονται Η/Υ, να είναι ευχάριστοι, φιλικοί, επικοινωνιακοί και να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία τους στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: Σερβιτόρους επιθυµεί να εντάξει στο δυναµικό του τo ξενοδοχείο πολυτελείας Aigialos Hotel στη Σαντορίνη για τη νέα θερινή σεζόν. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, το πτυχίο τουριστικής σχολής, η άριστη γνώση αγγλικών, η πολύ καλή γνώση του Α la carte, οίνου και ποτών, η επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, η ευελιξία στα ωράρια και η ηλικία που δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: και Σερβιτόρους και σερβιτόρες Α ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του το ξενοδοχείο Castello Boutique Resort & Spa, µέλος του Castello Hotels, στο Σίσι Λασιθίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ξενοδοχειακή εµπειρία σε ανάλογη θέση, σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να είναι απόφοιτοι τουριστικής σχολής, να έχουν γνώση της αγγλικής και της ρωσικής γλώσσας, να γνωρίζουν οινολογία, να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες, οµαδικό πνεύµα εργασίας, ευχάριστη εµφάνιση και συµπεριφορά. Η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν, ενώ οι συστάσεις από προηγούµενη εργασία είναι απαραίτητες. Το ξενοδοχείο προσφέρει εποχιακή εργασία 6,5-7 µήνες, διαµονή, διατροφή, αποδοχές ανάλογες των προσόντων και ευκαιρίες εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Εργασία Γιατρός στο στην Aquis Κω Mare Nostrum για ετήσια απασχόληση Ο ξενοδοχειακός όµιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά Η για εταιρί το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο Μάτι Αττικής, υποψήφιο για τη θέση: Μετρ-υπεύθυνος µπαρ. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόµοια θέση τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίµηση σε ξενοδοχειακές µονάδες all inclusive, γνώση γαλλικών και αγγλικών, ικανότητα διαχείρισης προβληµάτων και ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, πνεύµα συνεργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα αντίληψης προϋπολογισµών και παρακολούθησης εσόδων και εξόδων τµηµάτων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο Υπεύθυνος συντήρησης στο ILIOMARE Εναν υπεύθυνο συντήρησης αναζητά το ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στη Θάσο, ILIOMARE, να εντάξει στο δυναµικό του για την περίοδο Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής, η προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, η γνώση αγγλικών και άλλης ξένης γλώσσας, η ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα, η ευελιξία σε ωράρια, η ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες και το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Το ξενοδοχείο προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, διαµονή και διατροφή και αποδοχές αναλόγως των προσόντων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Προσωπικό σε 8 ειδικότητες στο Kassandra Bay Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο διαθέτει ανοιχτές θέσεις για τη νέα θερινή σεζόν 2014 στις εξής ειδικότητες: Reservations Agent, υπάλληλο υποδοχής, νυχτερινό υπάλληλο υποδοχής, σερβιτόρους και σερβιτόρες, αποθηκάριο, υπεύθυνη spa, µπάρµαν και µετρ. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις θεωρούνται το πτυχίο τουριστικής σχολής, η αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, η άριστη γνώση αγγλικών και µίας δεύτερης ξένης γλώσσας, η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, η άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µαζί µε φωτογραφία µέσω φαξ: και ή µέσω ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Kassandra Bay Hotel, περιοχή Βασιλιάς, Σκιάθος. Μία ανοιχτή θέση στη Μύκονο Ενα front office µάνατζερ προσλαµβάνει το Hotel Saint John στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριµένη θέση είναι η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση PROTEL, η εµπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία, οι ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, το πνεύµα συνεργασίας και οι συστάσεις. Η εταιρία προσφέρει διαµονή, διατροφή, ασφάλιση και δυνατότητες εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα και ιευθυντής λογιστηρίου στο Porto Carras Grand Resort Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική επιθυµεί να προσλάβει για εποχιακή συνεργασία µε έδρα το Πόρτο Καρράς ένα διευθυντή λογιστηρίου. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης, τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία και σε µεγάλες τουριστικές µονάδες, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση.λ.π. και reporting, άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραµµάτων, ευχέρεια στη χρήση SAP, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, οµαδικό πνεύ- µα και δυνατότητα διαµονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, αναφέροντας την ειδικότητα, υπόψη τµήµατος Προσωπικού στο φαξ:

10 Ιδιωτικός τομέας 10 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 640 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Προσωπικό αναζητούν 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, διαθέτουν 640 νέες θέσεις εργασίας για νεοεισερχομένους και έμπειρα στελέχη, οι οποίοι θα εργαστούν με το καθεστώς της μόνιμης ή της part time απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μetro. Διευθυντές καταστήματος αναζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μetro για τα καταστήματά της στον Πύργο. Απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού, η ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης προβλημάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ , Μεταμόρφωση Αττικής, ή στο φαξ ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ SATO. Ο όμιλος SATO αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων οικιακού επίπλου ENTOS και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως σύμβουλοι πωλήσεων στα εταιρικά καταστήματα στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία σε πωλήσεις, η γνώση διακόσμησης [πτυχίο Ανώτερης Σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν], η καλή γνώση αγγλικών, η γνώση MS OFFICE, η ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, η προσεγμένη και μοντέρνα εμφάνιση, η ηλικία έως 25 ετών και για τους άνδρες υποψηφίους οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη ENTOS, γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση SATO S.A., 27o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, , Ελευσίνα, υπ όψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. G4S. Η εταιρία G4S Cash Solutions, μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιριών G4S, προσλαμβάνει νέους έως 25 ετών για προσωπικό ασφαλείας. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η άδεια Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), το απολυτήριο Λυκείου, η καλή επικοινωνία και η προσεγμένη εμφάνιση, το δίπλωμα αυτοκινήτου ή/και μηχανής και η ηλικία έως 25 ετών. Η γνώση αγγλικών, οι βασικές γνώσεις Η/Υ και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1 θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού (Δευτέρα - Πέμπτη, από έως 17.00) Φερών 15, Πλατεία Βικτωρίας (πλησίον ΗΣΑΠ) στο τηλέφωνο EPAVLIS Κτηματομεσιτική. Συμβούλους ακίνητης περιουσίας στις περιοχές Μελισσίων, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης και Βριλησσίων αναζητά η EPAVLIS Κτηματομεσιτική. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, καλή γνώση Η/Υ και Διαδικτύου, άνεση στην επικοινωνία, επαγγελματισμό και διάθεση για καριέρα στο χώρο των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Θέσεις για ιατρικούς επισκέπτες Neogen. Ιατρικούς επισκέπτες προσλαμβάνει η εταιρία Neogen, πρωτοπόρος στον κλάδο φαρμακευτικών καλλυντικών. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο είναι η προϋπηρεσία 3 ετών, η επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα, η οργάνωση και η μεθοδικότητα, η ορθή κρίση, το ομαδικό πνεύμα, η καλή γνώση Αγγλικών και ο καλός χειρισμός Microsoft Office. Η εταιρία προσφέρει μισθό και ετήσιο μπόνους, αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: ANYMEL. Η ANYMEL S.A., εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στη διάθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, αναζητά ιατρικούς επισκέπτες. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, η εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα Sales- Marketing, η εμπειρία στο χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων δερμοκαλλυντικών, η εμπειρία reporting και η εκτέλεση των KPIs, η ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, οι άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις, η στρατηγική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και η γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point), η ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα, η ηλικία έως 45 ετών και οι συστατικές επιστολές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: Καυκάς. Η εταιρία Καυκάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού, Φωτισμού, Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων, προσλαμβάνει συμβούλους πώλησης φωτισμού και συμβούλους πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού για την Αθήνα, τη Χαλκίδα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, την Κόρινθο, την Κρήτη και την Κέρκυρα. Βασικά προσόντα και για τις δύο θέσεις είναι η εργασιακή εμπειρία, η γνώση αγγλικών και η ευχέρεια χρήσης Η/Υ, το ομαδικό πνεύμα εργασίας και οι οργανωτικές ικανότητες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο Ηellas solar Telecoms. H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καλή χρήση Η/Υ (Ms Office), ευχέρεια στην επικοινωνία, πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: PERI. Ενα μηχανικό Μελετών αναζητά ο όμιλος PERI, για τη θυγατρική του εταιρία PERI Ελλάς. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε μελέτες (στατικά) ή εργοτάξιο, άριστη γνώση Autocad 2010 και Microsoft Office, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεθοδικό χαρακτήρα και διάθεση συνεργασίας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: PERI Ελλάς, Οδός Σωκράτους, πάροδος 5ο χλμ. Λ. Κορωπίου-Βάρης, Κορωπί, ή στο φαξ:

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας 11 ΒΙΟΚΑΛ. Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε., µε έδρα το Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, επιθυµεί να προσλάβει ένα λογιστή. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονοµικής Κατεύθυνσης έως 35 ετών, να έχει δικαίωµα υπογραφής Α ή Β Τάξης, άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογίας Εισοδή- µατος, ΦΠΑ και Κοστολόγησης, άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων ERP, άριστη γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε βιβλία Γ κατηγορίας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Mega Systems. Μία πωλήτρια για την ανάπτυξη πελατολογίου αναζητά η εταιρία Mega Systems για τη στελέχωση του υποκαταστήµατός της, στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι κατάλληλες υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικό πνεύµα, µεθοδικότητα και οργάνωση, γνώση Η/Υ και ηλικία έως 35 ετών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του φαξ: ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ενα χηµικό για τις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη προσλαµβάνει η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µε δυναµική παρουσία στην αγορά των αλεύρων και συναφών προϊόντων. Βασικά προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι το πτυχίο ΑΕΙ, µε επιθυµητή ειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίµων, οι διοικητικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα εργασίας και η ευχέρεια στην επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και ο προσανατολισµός στην επίτευξη αποτελεσµάτων, η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και αγγλικών και η τριετής τουλάχιστον εµπειρία σε βιοµηχανία τροφίµων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Προσωπικό σε 3 διαφορετικές ειδικότητες Apivita. Ανοιχτές θέσεις για ένα διευθυντή Ανθρώπινου υναµικού, έναν training executive για την εκπαίδευση των πελατών στο χώρο του Φαρµακείου και αισθητικούς διαθέτει η εταιρία Apivita, µε ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού φυσικού καλλυντικού. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το αντίστοιχο πτυχίο και η προϋπηρεσία, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισµού Η/Υ. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: APIVITΑ, /νση Ανθρωπίνων Πόρων, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡ- ΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ/Τ.Κ , ή στο φαξ: , αναγράφοντας την ειδικότητα. BLOOM OUTLET. Μία πωλήτρια αναζητά το κατάστηµα BLOOM OUTLET στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι η ηλικία από 25 έως 35 ετών, η προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης, η γνώση αγγλικών και Η/Υ, η ευχέρεια στην επικοινωνία και η ευχάριστη προσωπικότητα, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και ο δυναµισµός. Για περισσότερες πληροφορίες στο Μικρές Αγγελίες ZΗΤOΥΝΤΑΙ άτοµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, άµεσο ξεκίνηµα, εισόδηµα πάνω από το βασικό. Τηλ.: , βιογραφικά ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα µε βασικές γνώσεις υπολογιστών για εργασία από το χώρο τους, µερική ή ολική απασχόληση. Τηλ.: , site www. goldenjob.gr ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε βασικές γνώσεις Η/Υ για εξυπηρέτηση πελατατών, πλήρη απασχόληση, άµεσο ξεκίνηµα. Τηλ.: , Θέσεις εργασίας στο χώρο της εστίασης Ανοιχτές θέσεις στο σέρβις και όχι µόνο διαθέτουν τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. Πρόκειται για το εστιατόριο Vezene, την αλυσίδα καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL και τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία Frank Ze Paul Bakeries. VEZENΕ. Σερβιτόρους και σερβιτόρες και ένα σεφ de partie στην Αθήνα αναζητά το εστιατόριο Vezene. Βασικά προσόντα για την πρώτη ειδικότητα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2-5 ετών, η γνώση αγγλικών, η ηλικία από 20 έως 28 ετών, η νεανική µοντέρνα εµφάνιση και η διαθεσιµότητα για πλήρη ή µερική απασχόληση. Ο ιδανικός υποψήφιος για το δεύτερο πόστο θα πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση γαλλικής κουζίνας, ηλικία ετών, τουλάχιστον 5ετή πείρα, προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος, γνώση και σεβασµό ελληνικών πρώτων υλών, ενασχόληση µε µοριακή γαστρονοµία, έµπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσηςσυντήρησης των τροφίµων και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται µέσω του MIKEL. Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL για να επανδρώσει τα νέα της καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Θράκη αλλά και στην Αττική, και συγκεκριµένα στις περιοχές της Αθήνας, των Βριλησσίων και του Περιστερίου, αναζητά προσωπικό ηλικίας ετών για να εργαστεί στο σέρβις και την κουζίνα των καφέ. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε επισυναπτόµενη φωτογραφία, γίνεται στο φαξ ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Frank Ze Paul Bakeries. Τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία Frank Ze Paul Bakeries αναζητούν ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς, βοηθούς αρτοποιού - ζαχαροπλάστη για το κατάστηµα της ροσιάς και πωλήτριες για όλα τα καταστήµατα σε Παλαιό Φάληρο, Νέο Ψυχικό και ροσιά. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το πτυχίο στις περιπτώσεις του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του βοηθού, η γνώση αγγλικών, η ευελιξία εργασίας σε κυλιό- µενες βάρδιες, οι οργανωτικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα, η προσεγµένη εµφάνιση, η ευχάριστη προσωπικότητα και η όρεξη για δουλειά. Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση, εκπαίδευση, εργασία σε πολυτελείς χώρους και προοπτικές εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του

12 Επιχειρηµατικότητα 12 Αγορά Eργασίας Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ Οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν νέους µε τις κατάλληλες δεξιότητες για δουλειά Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις (53,3%) στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν νέους υποψηφίους µε τις σωστές δεξιότητες για τις ανοιχτές θέσεις που διαθέτουν. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από έρευνα της Citi Ελλάδος που πραγµατοποίησε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School at the American College of Greece. Στόχος της µελέτης ήταν η διαµόρφωση συγκεκριµένων και εφαρµόσιµων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα, ενώ τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν είναι η αλλαγή νοοτροπίας για την απασχόληση στη χώρα µας, η καριέρα χωρίς σύνορα, οι ευέλικτες µορφές εργασίας και η έµφαση στις προσωπικές δεξιότητες. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα ευρή- µατα, υπάρχει σηµαντική απόκλιση απόψεων µεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στις δεξιότητες που θεωρούνται σηµαντικές στη σηµερινή αγορά εργασίας. Το µεγαλύτερο χάσµα απόψεων διαπιστώνεται σε δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηµατική ηθική και η συναισθηµατική νοηµοσύνη, τις οποίες οι νέοι βαθµολογούν χαµηλότερα. Από την άλλη βαθµολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως η προθυµία για δουλειά και η παραπάνω προσπάθεια (97,5%), η στοχοθεσία και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα (94%), η πειθώ και οι ικανότητες πώλησης (91%), ο επαγγελµατισµός (91%) και η επικοινωνία (89,5%). ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Αντίστοιχα, τα στελέχη Ανθρώπινου υναµικού βαθµολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως ο προσανατολισµός στη µάθηση (97%), η επιχειρηµατική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η προσαρµοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποίηση (85%). Επιπλέον, το 78% των νέων έχει υψηλές προσδοκίες από τους µελλοντικούς εργοδότες όσον αφορά στην προσφορά ευκαιριών ενίσχυσης της «απασχολησιµότητάς» τους, ενώ χα- µηλότερες είναι οι προσδοκίες τους σε θέµατα αµοιβών (43%) και εργασιακής ασφάλειας (47%). Επίσης, λόγω της υψηλής ανεργίας, το 60% είναι διατεθειµένο να φύγει από την Ελλάδα για να βρει εργασία και το 30% σκέφτεται σοβαρά να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Τέλος, παρά τις δυσµενείς συνθήκες και το γεγονός ότι το 67% των νέων λαµβάνει οικονοµική υποστήριξη από την οικογένειά του η πλειονότητα διαθέτει υψηλά επίπεδα θετικού ψυχολογικού κεφαλαίου, αισιοδοξίας, ανθεκτικότητας, αυτοπεποίθησης και ελπίδας. Προτεινόµενες προτάσεις πολιτικής Από την έρευνα όσο και από το διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς (ΟΑΕ, ΕΒΕΑ, κ.ά.) προέκυψαν προτάσεις πολιτικής που απευθύνονται στους νέους, στην Πολιτεία, στους συλλογικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, στα πανεπιστήµια και τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας. Ενδεικτικά, για τους νέους προτείνεται αναπροσανατολισµός επιλογών επαγγελµατικής σταδιοδροµίας µε βάση προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες και όχι βάσει των καθιερωµένων κοινωνικών προτύπων, ευελιξία στη διαµόρφωση και τις εναλλαγές της επαγγελµατικής καριέρας πέρα και έξω από τα στενά όρια της εξειδικευµένης κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων «ανθεκτικότητας» κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Για την Πολιτεία, οι προτάσεις περιλαµβάνουν θεσµοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, αξιολόγηση ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κρατικών και ιδιωτικών), θέσπιση κάποιου δείκτη απασχολησιµότητας αποφοίτων ως ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ανάδειξη και επιπλέον υποστήριξη των γραφείων σταδιοδροµίας των πανεπιστηµίων, θεσµοθέτηση της εργασιακής µαθητείας κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες µπορούν να συµβάλουν, αντιµετωπίζοντας τους νέους ως «δεξαµενή» άντλησης ταλέντου και όχι ως φθηνής και εύκολα αντικαταστάσιµης εργασίας. Ενώ, όσον αφορά στο ρόλο των συλλογικών φορέων, η µελέτη προτείνει συγκέντρωση όλων των στοιχείων και ερευνών που πραγµατοποιούν οι συλλογικοί φορείς σε κεντρική βάση δεδοµένων, συνεργασία µεταξύ τους για θέµατα νεανικής απασχολησιµότητας µε τη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προσπαθειών και δράσεων και συστηµατική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας για συγκεκριµένες δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Ταυτότητα έρευνας Η έρευνα στηρίχτηκε σε ποιοτική (από Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013) και ποσοτική µεθοδολογία (από Μάιο- Ιούνιο 2013) και περιελάµβανε focus groups και συνεντεύξεις καθώς και τρεις έρευνες πεδίου, δύο σε νέους ηλικίας ετών (µία σε εργαζοµένους και µία σε ανέργους) στις οποίες έλαβαν µέρος συνολικά άτοµα και µία σε στελέχη HR στην οποία συµµετείχαν 178 εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Ξεκίνησε ο 1oς διαγωνισµός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» Τον πρώτο φοιτητικό διαγωνισµό συγγραφής εργασίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) προκήρυξε το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και ιδιαίτερα στους µελλοντικούς επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Ο διαγωνισµός, που άρχισε στις 20 εκεµβρίου του 2013 και λήγει στις 14 Μαρτίου του 2014, φέρει το όνοµα του επί σειρά ετών αείµνηστου προέδρου του ικτύου, Νίκου Αναλυτή, ο οποίος πρωτοστάτησε στην ιδέα της ένταξης της ΕΚΕ στη διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης και πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Κύριο θέµα του φέτος είναι «Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επιχειρείν» στους κλάδους Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αγροτοδιατροφής. Μέσω του διαγωνισµού, οµάδες 3-4 πανεπιστηµιακών φοιτητών προ/µεταπτυχιακών προγραµµάτων, των οποίων οι επιστηµονικές δραστηριότητες (π.χ. έρευνα, διδασκαλία, σεµινάρια κ.λπ.) περιλαµβάνουν την ΕΚΕ, καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις στο διάλογο για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε τις αξίες που προϋποθέτει η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην πράξη. Οι νικητές του πρώτου βραβείου θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή συνάντηση νέων, που θα πραγµατοποιηθεί στο Στρασβούργο τον Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ικτύου, ΣΕΒ: Εκδήλωση για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων Εκδήλωση µε θέµα «Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων... εν καιρώ πολέµου», διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 15 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτυπωθούν τόσο τα προβλήµατα χρηµατοδότησης από τη σκοπιά των επιχειρήσεων όσο και οι διεθνείς πρακτικές που µπορούν να υιοθετηθούν ως τακτικές λύσεις. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΣΕΒ, το πρόβληµα χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων σήµερα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. Σε συνδυασµό µε τη συνεχώς µειούµενη εγχώρια ζήτηση, επηρεάζει αρνητικά µεταξύ άλλων τις εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες, τις δύο δραστηριότητες που είναι οι κύριες εν δυνάµει πηγές ανάπτυξης. Μάλιστα, το συγκεκριµένο πρόβληµα ελάχιστα έχει απασχολήσει τη δηµόσια συζήτηση, τουλάχιστον µε συγκροτηµένο τρόπο, ενώ δεν έχουν συζητηθεί πιθανές λύσεις ούτε και καινοτόµες πρακτικές που ήδη χρησιµοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Επιχειρηµατικότητα Αγορά Eργασίας 13 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ενίσχυση 52 µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα της καινοτοµίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις για δωρεάν παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην υλοποίηση τεχνοδιαγνώσεων και την εκπόνηση σχεδίων καινοτοµίας απευθύνει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνο- µοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνώ ν Εµπό ρων Ελλά δας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτοµίας και των µορφών συνεργασίας στις µικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», η οποία συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ελλά δας και της Ευρωπαϊκή ς Ενωσης (ΕΚΤ). Συγκεκριµένες δράσεις Η επιχειρηµατική διάγνωση αναγκών καινοτοµίας (τεχνοδιά γνωση) αποτελεί την καταγραφή και τη συγκριτική αξιολό γηση της από δοσης των επιχειρή σεων σε σχέ ση µε συγκεκριµέ νες κατηγορί ες τεχνολογική ς και οργανωτική ς καινοτοµί ας (π.χ. προϊ ό ντα, εξοικονό µηση κό στους, εφοδιαστική αλυσί δα, ανθρώ πινο δυναµικό κ.ά.). Ζωτικό τµή µα της τεχνοδιά γνωσης εί ναι να εντοπί σει τους τοµεί ς της επιχειρηµατική ς λειτουργί ας των επιχειρή σεων, στους οποί ους κρί νεται αναγκαί α η βελτί ωση ή εισαγωγή καινοτοµικώ ν µεθό δων αλλά και να παρουσιά σει συγκεκριµέ νες προτά σεις εφαρµογή ς. Η παραπά νω διαδικασί α θα καταλή γει στην εκπό νησης εξατο- µικευµέ νης έ κθεσης συµπερασµά των και προτά σεων, δηλαδή σε σχέδια καινοτοµίας. Για την υλοποίηση της τεχνοδιά γνωσης σχεδιά ζεται να πραγµατοποιηθού ν επιτό πιες συναντή σεις στις επιχειρή σεις, συµπλή ρωση κατά λληλα διαµορφωµέ νου ερωτηµατολογί ου και τέ λος εκπό νηση σχεδί ου καινοτοµί ας. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ικαιούχοι Στη συγκεκριµένη δράση αί τηση µπορού ν να υποβά λουν επιχειρή σεις που δραστηριοποιού νται σε ό λη την ελληνική επικρά τεια, οι οποί ες λειτουργού ν εί τε µε τη νοµική µορφή της ατοµική ς επιχεί ρησης εί τε µε νο- µική µορφή των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., ΙΚΕ και δεν δραστηριοποιού νται µέ σω σύ µβασης δικαιό χρησης (franchising). Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορού ν να υποβά λουν αί τηση µε βά ση το µέ γεθος και τη δραστηριό τητά τους σε τρεις διαφορετικέ ς κατηγορί ες υποστή ριξης, ενώ όλες θα πρέ πει να λειτουργού ν τουλά χιστον δύο έ τη (βά σει βεβαί ωσης έ ναρξης δραστηριό τητας από ΟΥ). Σε αυτή τη φά ση προβλέ πεται να ωφεληθού ν 52 επιχειρή σεις. Για την επιλογή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιό τητας και οι αιτή σεις θα γί νονται δεκτέ ς µέ χρι και τη συµπλή ρωση του αναµενό µενου αριθµού των επιχειρή σεων. Αναλυτικά, σε κά θε κατηγορί α υποστή ριξης προβλέ πεται να ωφεληθού ν: Επιχειρή σεις µεταποί ησης. Επιχειρή σεις που απασχολού ν έ ως 9 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 14 Επιχειρή σεις που απασχολού ν από 10 έ ως 49 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 14 Εµπορικέ ς επιχειρή σεις και υπηρεσί ες παροχή ς υπηρεσιώ ν. Επιχειρή σεις που απασχολού ν έ ως 9 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 12 Επιχειρή σεις που απασχολού ν από 10 έ ως 49 εργαζοµέ νους. Αριθµό ς ωφελού µενων επιχειρή σεων: 12 Σε περί πτωση συµπλή ρωσης του αριθµού των ωφελούµενων επιχειρή σεων θα αναρτηθεί ανακοί νωση στην ιστοσελί δα της δράσης: www. kainotomia.imegsevee.gr. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι παραπά νω κατανο- µέ ς ενδέ χεται να µεταβληθού ν, εά ν και εφό σον κριθεί απαραί τητο, µε µετέ πειτα τροποποί ηση. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Οι επιχειρή σεις που ενδιαφέ ρονται να ωφεληθού ν από την υπηρεσί α της τεχνοδιά γνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕ- ΒΕΕ καλού νται να συµπληρώ σουν και να υπογρά ψουν την αί τηση συµµετοχή ς. Η αί τηση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στην ιστοσελί δα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee. gr - Ενό τητα «Προσκλή σεις - ιαγωνισµοί») ό πως και στην ιστοσελί δα του έ ργου (www.kainotomia. imegsevee.gr). Οι αιτή σεις µπορού ν να αποσταλού ν: ηλεκτρονικά ή µέ σω φαξ ( ) ή ταχυδροµικά στη διεύ θυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Μονά δα Καινοτοµί ας και Συνεργατικώ ν Σχηµατισµώ ν, Αριστοτέ λους 46, Τ.Κ , Αθή να. εσµεύσεις επιχειρήσεων Η επιχεί ρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπά νω συµβουλευτικέ ς υπηρεσί ες υποχρεού ται να τηρεί τους ό ρους της παρού σας πρό σκλησης. Παρά λληλα, η επιχεί ρηση θα πρέ πει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βά ση µε τους εµπειρογνώ µονες/συµβού λους που θα επιλεγού ν για την υποστή ριξή της, παρέ χοντάς τους το σύ νολο της απαραί τητης πληροφό ρησης που θα ζητηθεί στο πλαί σιο της δωρεά ν υποστή ριξης. Ενώ την ίδια στιγµή η επιχεί ρηση οφεί λει να συνεργαστεί στην αξιολό γηση των υπηρεσιώ ν του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συµπληρώ νοντας το έ ντυπο αξιολό γησης που θα της παραδί δεται µε το πέ ρας της υποστή ριξης και συµµετέ χοντας ενεργά (εφό σον της ζητηθεί ) στις υπό λοιπες δρά σεις που αφορού ν στην εξωτερική αξιολό γηση του έ ργου. Επικοινωνία Για περισσό τερες πληροφορί ες οι ενδιαφερό µενοι µπορού ν εί τε να επισκεφτού ν την ιστοσελί δα του έ ργου (www.kainotomia.imegsevee.gr) εί τε να έ ρθουν σε επικοινωνί α µε στελέ χη της Μονά δας Καινοτοµί ας και Συνεργατικώ ν Σχηµατισµώ ν, κ. Αντώ νιο Αγγελά κη και κ. Λέ να Μό κα, κατά τις εργά σιµες ηµέ ρες και ώ ρες στα τηλέ φωνα ή και στο Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών στο ΕΒΕΑ την Τρίτη 7 Ιανουαρίου Στο πλαίσιο της διαρκούς ενηµέρωσης της επιχειρηµατικής κοινότητας και µε στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών, διοργανώνει Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, όπου οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες θα ενηµερωθούν από στελέχη των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) για τις αγορές των Αιγύπτου, Βουλγαρίας, Κορέας, Κύπρου, Μαρόκου, Ρωσίας και Τουρκίας. Στο πρώτο µέρος, τα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ θα παρουσιάσουν συνοπτικά την οικονοµία και το επιχειρηµατικό περιβάλλον κάθε χώρας και θα αναλύσουν τους δυνα- µικούς κλάδους προοπτικής κάθε αγοράς, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας και εξαγωγής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο δεύτερο µέρος, οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες και οι εκπρόσωποι των φορέων θα έχουν τη δυνατότητα για συναντήσεις µε τα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ, µε στόχο την έγκυρη και εξειδικευµένη πληροφόρησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: και

14 14 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΗΠΑ, ΛΙΒΑΝΟ, ΚΕΝΥΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ Ζητούνται µεταφραστές, προγραµµατιστές, σύµβουλοι και ψυχολόγοι στον ΟΗΕ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ν έες θέσεις εργασίας σε Ηνωµένες Πολιτείες, Λίβανο, Κένυα, Ελβετία, Αυστρία και Γαλλία προσφέρει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. Οι ευκαιρίες αφορούν σε µάνατζερ, µεταφραστές, υπευθύνους ανθρώπινων πόρων, διοικητικούς υπαλλήλους, ελεγκτές, ψυχολόγους, υπευθύνους ανθρώπινων υποθέσεων και συντονιστές. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι υποψήφιοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://careers.un.org/ lbw/home.aspx. Medical Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31665 Information Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AUSTRALIA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31883 Chief of Translation Service, French ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31713 Chief of Translation Service, Spanish ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31711 Public Information Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https:// careers.un.org/lbw/home.aspx?view type=sj&exp=all&level=0&location =All&occup=0&department=All&by date=0&occnet=0 Programme Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31184 Programme Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31835 Προγραµµατιστές στην Κένυα Programme Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/ EMPLOYEE/HRMS/c/UN_ CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_D ETAIL&Action=A&JobOpeningI d=31856 Director, Division of Environmental Law and Conventions ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/ psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpen ingid=31814 Senior Coordinator (Policy and Interagency Affairs) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένυα ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/ EMPLOYEE/HRMS/c/UN_ CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_D ETAIL&Action=A&JobOpeningI d=31370 Human Resources Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31902 Economic Affairs Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βηρυτός, Λίβανος ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/psc/ UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/ UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL &Action=A&JobOpeningId=31961 Reviser/Self-revising Translator (Spanish) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Ελβετία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/psc/ UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/ UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_ DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL &Action=A&JobOpeningId=31163 Reviser/Self-revising Translator (Spanish) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira. un.org/psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=31163 Administrative Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/ psc/uncareers/employee/ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpen ingid=30752

15 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 Ε υκαιρίες για εξειδικευµένο προσωπικό σε διάφορους τοµείς προσφέρει ο Οργανισµός Βορειοανατολικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ). Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας βρίσκονται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Γερµανία και Ουγγαρία. Οι υποψήφιοι µπορούν µέσω της εκάστοτε ιστοσελίδας να ενηµερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν, καθώς και να προχωρήσουν στην αποστολή της αίτησής τους. Engineer (Scientific IS Administrator) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 21/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/engineer (Scientific IS Administrator).pdf Engineer (Scientific Specialist) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 22/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/engineer (Scientific Specialist).pdf Office Head (Operations Business Support Office) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 23/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις Αγορά Eργασίας 15 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΤΟ: Προσλήψεις στελεχών σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/office Head (Operations Business Support Office).pdf Staff Assistant (Library) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρώµη, Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Conference Support ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: DFC APL 0040 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/staff Assistant (Library).pdf Section Head - System Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νάπολη, Ιταλία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Information Systems and Technology ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: OKK SCE 0010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Section Head - System Manager. pdf Procurement Officer, PP A2 - Senior Procurement Officer, PP A3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Procurement and Purchasing ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 65/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Procurement Officer, PP A2 - Senior Procurement Officer, PP A3.pdf CSLT-LO Consultant Technical Officer (CoordinationSupport) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Logistics ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CSLT-LO ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/cslt-lo Consultant Technical Officer (Coordination-Support).pdf Staff Assistant (Purchasing) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ράµσταϊν, Γερµανία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Procurement and Purchasing ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0513 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/staff Assistant (Purchasing).pdf Executive and Organisational Development Officer (NAM), N-52 Ευκαιρίες στο Βέλγιο Deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α52(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division.pdf Officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Defence Investment ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α53(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division.pdf Principal Administrator (Finances) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Finance ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IMS/006/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/principal Administrator (Finances).pdf Auditor (Financial Systems), A25_0913 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μονς, Βέλγιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Finance ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A25/0913 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Ιανουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: documents/auditor (Financial Systems), A25_0913.pdf ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πάπα, Ουγγαρία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Administration ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 81/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Φεβρουαρίου 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Executive and Organisational Development Officer (NAM), N-52.pdf

16 16 Αγορά Eργασίας Εκπαίδευση Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 100 υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ Το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εβδοµήντα τριών (73) θέσεων υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδροµικά για το ακαδηµαϊκό έτος και είκοσι επτά (27) θέσεων για µεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (µάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδηµαϊκό έτος Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεµατικές περιοχές αιχµής. 21 υποτροφίες από το Ιδρυµα Βραβείων και Υποτροφιών Νικολάου Θεοδώρου Προκηρύσσεται η χορήγηση υποτροφιών σε απόρους και άριστους στην επίδοση και το ήθος Κορίνθιους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η χορήγηση υποτροφιών αφορά πρωτοετείς φοιτητές επιτυχόντες σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τις γενικές εξετάσεις και φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το έτος όπου βρίσκονται οι οποίοι έχουν ήδη περατώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατά τους των τελευταίων δύο εξαµήνων. Οι πρωτοετείς φοιτητές λαµβάνουν υποτροφίες µε βάση την επιτυχία τους κατά τις γενικές εξετάσεις, οι δευτεροετείς φοιτητές µε βάση την επίδοσή τους στα µαθήµατα του α έτους σπουδών, οι τριτοετείς µε βάση την επίδοσή τους στα 10 υποτροφίες από το κληροδότηµα του «Παν. Τριανταφυλλίδη» Από το κληροδότηµα «Παν. Τριανταφυλλίδη» προκηρύσσεται διαγωνισµός για το διορισµό δέκα (10) υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών πανεπιστηµίων καταγόµενων από την Πελοπόννησο, προτιµώµενων σε κάθε περίπτωση των φοιτητών των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των παραπάνω σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπόλοιπων υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσµάτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν µέσο όρο βαθµολογίας και των δύο µαθηµάτων στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Κατόπιν ακολουθούν οι υποψήφιοι ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Τέσσερις θεµατικές ενότητες Η κατανοµή των θέσεων ανά πρόγραµµα και επιστηµονικό το- µέα γίνεται ως ακολούθως: Ενέργεια 26, Υγεία 22, Βιοµηχανία 29 και Υποδοµές-Αστική Ανάπτυξη- Περιβάλλον 23. Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστηµονικούς τοµείς, οι θέσεις δύνανται να µεταφερθούν σε άλλον έπειτα από απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές α και β κύκλου αφορούν υποψηφίους µε βαθµό πτυχίου από 7,50 και άνω. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ - Τµήµα ιαγωνισµών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα ιαγωνισµών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα , 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ. µαθήµατα του β έτους, οι τεταρτοετείς µε βάση την επίδοσή τους στα µαθήµατα του γ έτους κ.λπ. Θα χορηγηθούν είκοσι µία (21) υποτροφίες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι του οργανισµού του Ιδρύµατος, µε απόφαση του.σ. ικαίωµα υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και των δύο φύλων που συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι απόφοιτοι Λυκείου Κορίνθου, β) είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι Κορίνθου τόσο οι δικαιούχοι όσο και ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς τους, γ) είναι µέλη οικονοµικά αδύνατης οικογένειας, δ) είναι άριστοι στο ήθος και τη µάθηση. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου που είναι φοιτητές των άλλων σχολών των πανεπιστηµίων της χώρας, µε τον υψηλότερο κατά σειράν µέσο όρο βαθµολογίας στα δύο εξεταζόµενα µαθήµατα. Οσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν µέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου 2014 να υποβάλουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ένα από εξής γραφεία: στο Γραφείο Κληροδοτηµάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού υποτροφίες για σπουδές από το Ιδρυµα Ωνάση Αιτήσεις µέχρι την 31η Ιανουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν όσοι ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες που χορηγεί το Ιδρυµα Ωνάση. Για το ακαδηµαϊκό έτος θα δοθούν 80 υποτροφίες µε ηµεροµηνία έναρξης 1η Σεπτεµβρίου του Αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν µόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/ και εθνικότητα. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθ- µολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόµενων σπουδών. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευµένοι και η θητεία τους να λήγει µέχρι την 31η Αυγούστου εν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράµµατα πλήρους παρακολούθησης και όχι µερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράµµατα υποτροφιών του Ιδρύµατος. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2014 ή 1/10/2014, ανάλογα µε τη χώρα και το πρόγραµµα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται µε βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισµό Σπουδών του προγράµµατος που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόµενος χρόνος σπουδών από 1/9/2014 για τους υποψηφίους για µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 µήνες, ενώ για τους υποψηφίους για βελτίωση τεχνικής τουλάχιστον 6 µήνες. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδροµική ισχύ. Αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικά συστηµένα µέχρι και 31/01/2014 (λαµβάνεται υπόψη η ηµερο- µηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας ταχυδροµείου) στη διεύθυνση: AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΕΣ-ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ. Πληροφορίες: Τηλ , -053, -054, Fax: και Web: Υποτροφίες για µεταπτυχιακά σε τεχνολογίες αιχµής Το ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνω- µένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράµµατα) ανακοίνωσε ο όµιλος των ΕΛ.ΠΕ. Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχµής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα διοίκησης και στρατηγικής. Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Μαρτίου ιευκρινίσεις στα τηλέφωνα: , ( /νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου).

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 6 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ XIOY Αριθµ. Πρωτ.: 14998 ΗΜΟΣ XIOY Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 821 00, Χίος Πληροφορίες: Μαρία Φραγκάκη Μαρία Γεωργιλή Τηλέφωνο: 22713 50817 & 22713 50815 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 15-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 9842 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα