ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν"

Transcript

1 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, ἅγιοι Πατέρες, κ. Καθηγητές, κ. Συνάδελφοι, κυρίες καί κύριοι, κ. Πρόεδρε, Εὐχαριστῶ τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς μας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο γιά τήν τιμητική ἀνάθεση αὐτῆς τῆς εἰσήγησης στό πρόσωπό μου. Ἔχω ἐπίγνωση τῶν δυσκολιῶν πού προκύπτουν ἀπό τή διαπραγμάτευση τοῦ θέματος, τό ἀντιπαρέρχομαι καί προχωρῶ μέ τίς εὐλογίες σας Μακαριώτατε. Ἀπό ὅσα κατάλαβα μελετώντας τό θέμα ζητεῖται ἡ ἄρθρωση μιᾶς θεολογικῆς καί ἠθικῆς θεώρησης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας μέ βάση τίς θεμελιώδεις ἀρχές καί τά κριτήρια τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Θά προσπαθήσω νά συνδυάσω τήν περιεκτικότητα μέ τήν ἐπιβεβλημένη ἐπιγραμματικότητα. Ἡ διαπραγμάτευση περιλαμβάνει ἐννέα σημεῖα. 1.Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δύο ἔννοιες πού συνδέονται ἄμεσα μέ τήν μεταπτωτική ἐμπειρία τοῦ τρόπου σύλληψης καί γέννησης τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή «μετά τήν παράβασιν τά τῆς συνουσίας γέγονεν» 1 Προπτωτικά οἱ δύο ἔννοιες εἶναι ἄγνωστες. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος δέν εἶναι προϊόν γέννησης, ἀλλά γένεσης. Δέν γεννιέται ἀλλά δημιουργεῖται. 2 Δέν εἶναι «πλαστούργημα» τοῦ γάμου, ἀλλά τῆς παρθενίας, ὑπογραμμίζει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός 3. Ἡ πατερική παράδοση θεωρεῖ ὡς πρώτη κατάσταση τήν παρθενία καί ὄχι τό γάμο. Ὁ γάμος κατά τόν Μ. Ἀθανάσιο εἶναι καρπός τῆς παράβασης 4. Ὁ ἴδιος ἐξαίρει τή σπουδαιότητα τῆς παρθενίας κάνοντας λόγο γιά τήν παρθενία τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν παρθενία τῶν ἀγγέλων, τήν παρθενία τῆς Θεοτόκου καί τήν παρθενία τοῦ Χριστοῦ. 5 Ὁ γάμος καί ὅσα σχετίζονται μέ αὐτόν δέν ἔχουν θέση σ αὐτόν τόν ἄξονα τῆς παρθενικῆς παράδοσης, ἀλλά ὑπακούει στή φύση καί στό νόμο, κάτι πού δέν συμβαίνει μέ τήν κατάσταση τῆς παρθενίας. 6 Γάμος, πατρότητα καί μητρότητα λοιπόν ἐπινοήθηκαν μέτα τήν πτώση, καθώς γράφει ὁ Ἰ. Δαμασκηνός, «διά τό μή ἐκτριβῆναι καί ἀναλωθῆναι τό γένος ὑπό τοῦ θανάτου.., ὡς ἄν διά τῆς παιδοποιΐας τό γένος τῶν 1 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 15, 4, PG 53, Γιά τήν ἱστορία τῆς μητρότητας βλ. S. THURER, Mytow Mutterschaft, Munchen G- KL. KALTENBRUNNER( Hrsg.), Mutterschaft: Mythos und Zukunft, Freiburg Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4, 97, PG 94, 1209b: «Ἐκεῖνοι γάρ παρθενίας εἰσί καί οὐ γάμου πλαστούργημα». 4 Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Εἰς ψαλμ. 50,7, PG 27, 240c. 5 M. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Περί παρθενίας, PG 37, 532α ἑξ. 6 Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ, Πρός Λητόιον 55, PG 30, 780d.

2 2 ἀνθρώπων διασώζηται» 7. Ἑπομένως, γιά νά κλείσω αὐτό τό κεφάλαιο, πατρότητα καί μητρότητα εἶναι μέν θεόδοτες, προκαλοῦνται ὅμως καί συντηροῦνται ἀπό τήν μεταπτωτική ἀνθρώπινη φύση. Καί γιά μή ἔχουν οἱ ἄγαμοι καμιά δικαιολογία ἔπαρσις εἶμαι ἕτοιμος νά σᾶς παραθέσω πλῆθος πατερικῶν ἀπόψεων, ὅπου ὁ γάμος ἀξιολογεῖται ὡς καλός, δηλαδή ὡς μεσότητα, ὡς ἀρετή μέ καλύτερη καί ὄχι ἀντίθετη τήν παρθενία πού περιγράφεται ὡς τό «ἄκρον τῆς ἀρετῆς», καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀπόψεις πού δέν τόν κατατάσσουν «ἐν τοῖς πονηροῖς», καθώς σημειώνει ὁ Ἰ. Χρυσόστομος. 8 Κατά τόν Γρηγόριο Νύσσης ὁ Γάμος δέν εἶναι βδελυρός, οὔτε ἀκάθαρτος, οὔτε μίασμα. Αὐτά, γράφει ὁ ἴδιος, εἶναι διαβολικοί χαρακτηρισμοί. 9 Ὁ δέ Ἐπιφάνιος Κύπρου, σημειώνει πώς ἄν ὁ γάμος εἶναι βδελυρός, τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μηδέ τῶν παρθένων ἐξαιρουμένων, εἶναι ἀκάθαρτοι. 10 Ἡ ἀναφορά στήν μεταπτωτική καταγωγή καί ἐφαρμογή τῶν ὅρων πατρότητα καί μητρότητα ἀποσκοπεῖ κυρίως στήν ἐπισήμανση τῶν δυσκολιῶν καί τοῦ συνεχοῦς καί ἀδιάκοπου ἀγώνα πού τίς συνοδεύουν. 2. Οἱ ὅροι πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δηλωτικοί τῆς οἰκογενειακῆς κοινωνίας. Περιγράφουν καί χαρακτηρίζουν μιά κατάσταση ὑπέρβασης τῶν ἀτομικοτήτων στή γαμική σχέση καί μετάβασης ἀπό τά πρόσωπα σέ προσωπικούς καί διαπροσωπικούς ρόλους. Ὁ ἄνδρας γίνεται πατέρας καί ἡ γυναίκα μητέρα. Ταυτόχρονα μεταβάλλεται ἤ ἐμπλουτίζεται ἡ σχέση τους καί προεκτείνεται ὁ σκοπός τῆς ἕνωσής τους. Μέ τούς δύο ὅρους δηλώνεται ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ σκοποῦ ἤ ἑνός ἀπό τούς σκοπούς τοῦ γάμου. Ὑπενθυμίζω στό σημεῖο αὐτό τίς δύο κυρίαρχες ἀπόψεις περί τῶν σκοπῶν τοῦ γάμου. Διαφορετικές ἀπόψεις πού δικαιολογοῦνται ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση δέν ἀφορᾶ τήν θεολογία, καθώς σημειώνει ὁ Γ. Μαντζαρίδης, ἀλλά τήν ἀνθρωπολογία, παραθέτοντας ταυτόχρονα τήν ἄποψη τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «ἐν τούτοις γάρ καί τό ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον, καί τό διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον» 11. Ἡ μιά ἄποψη ὁρίζει ὡς ἀποκλειστικό σκοπό του τήν παιδοποιΐα. Πρωτοστατοῦν Ἰουστῖνος Ἀθηναγόρας, Κλήμης Ἀλεξανδρεύς (γιά τόν ὁποῖο ἀναφέρονται ἐπιδράσεις ἀπό τούς στωικούς) καί οἱ λατίνοι Πατέρες Ἀμβρόσιος καί Αὐγουστῖνος. Ἡ ἄλλη, χωρίς νά παραθεωρεῖ τήν τεκνοποιΐα, δίνει τήν προτεραιότητα στή σωφρονιστική 7 Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ὅ. π., 1205d 8 I. XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί παρθενίας 9, 1, PG 48, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Περί παρθενίας 8, PG, 46, 353α 10 ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά αἱρέσεων 61, PG 41, 1040cd. 11 Βλ. Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανική Ἠθική, Θεσσαλονίκη 1991 (3), σ. 301.

3 3 λειτουργία τοῦ γάμου «ὑπέρ τοῦ σβέσαι τήν τῆς φύσεως πύρωσιν». Πρωτοστατοῦν Ἀπ. Παῦλος καί Ἰ. Χρυσόστομος Πατρότητα καί μητρότητα κατανοοῦνται ὡς λειτουργικά χαρίσματα τῆς κατ οἶκον Ἐκκλησίας καί κατ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας. Θεωρῶ ὅτι αὐτός ὁ χαρακτηρισμός δέν εἶναι τυχαῖος. Πατρότητα καί μητρότητα δηλώνουν τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μέ τό «ἀνδρί γυνή διά Θεοῦ ἁρμόζεται» 13 καί τό «οὗ γάρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» 14. Ἀπό τόν μυστηριακό γάμο προκύπτει ἡ εὐλογημένη τριάδα πού συγκροτοῦν πατέρας, μητέρα καί τέκνα. Σημειώνει ὁ Χρυσόστομος: «Ἔνθα ἀνήρ καί γυνή καί παιδία καί ὁμόνοια καί φιλία, καί τῆς ἀρετῆς συνδεδεμένοι δεσμοῖς, ἐκεῖ μέσος ὁ Χριστός» 15. Θά μποροῦσε κάποιος νά κάνει μιά ἀναγωγή στή ζωή τῆς Ἁγίας Τριάδας γιά νά παραλληλίσει καί ὄχι νά ἀξιολογήσει ρόλους πού ὑποβοηθοῦν τήν κατανόηση τῆς κατ οἶκον ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ἐδῶ διαπιστώνουμε ἕνα εἶδος διαβάθμισης χωρίς ἀξιολογικά κριτήρια. Ὁ πατέρας εἶναι ἡ αἰτία τῶν δύο ἄλλων προσώπων. Αὐτό δέν προσβάλλει τήν ἰδιαιτερότητα τῶν προσώπων οὔτε εἰσάγει ἀνταγωνισμούς καί γενικότερα παιχνίδια ἐξουσίας. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό θεολογοῦν οἱ πατέρες τή σχέση τῶν προσώπων στήν οἰκογένεια. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα ἐκφράζεται μέσα ἀπό μιά σχέση ἀγάπης πρός τή μητέρα, δεῖγμα τῆς θυσιαστικῆς καί διακονικῆς του διάθεσης. Ἡ ὑπεύθυνη μητρότητα μέσα ἀπό τή σχέση λειτουργικῆς ὑποταγῆς ὡς δεῖγμα αἰώνιας πίστης καί ἀφοσίωσης πού ἀποσκοπεῖ τόσο στήν ὑποταγή τοῦ ἄνδρα στήν ἀρετή της 16, ὅσο καί στήν ὑποταγή τῶν τέκνων στούς γεννήτορές τους. Ἀνυπότακτη μητρότητα σηματοδοτεῖ ὄχι μόνο μιά ἀνεύθυνη πατρότητα ἀλλά καί μιά ἀνεύθυνη καί προβληματική υἱότητα. Ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα καί ἡ ὑποταγή τῆς μητέρας καί τῶν τέκνων ἐξασφαλίζει τό σύνδεσμο τῆς 12 Βλ. περισσότερα Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., σ. 301 ἑξ. Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος ἐπικαλεῖται ὡς μάρτυρά του τόν Παῦλο πού ἔγραψε «διά δέ τάς πορνείας ἕκαστος τήν ἑυτοῦ γυναίκα ἐχέτω» καί συμπληρώνει ὁ Χρυσόστομος «οὐ διά τάς παιδοποιΐας», καί πάλιν «ἐπί τό αὐτό συνέρχεσθαι κελεύει, οὐχ ἵνα πατέρες γένωνται παίδων πολλῶν ἀλλά τί; Ἵνα μη πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς, φησί. Καί προελθών δέ οὔκ εἶπεν, εἰ δέ ἐπιθυμοῦσι παίδων ἀλλά τί; Εἰ δέ μη ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν». Παλαιότερα ὁ γάμος ἐξυπηρετοῦσε καί τήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ «ὕστερον πληρωθείσης καί τῆς γῆς καί τῆς θαλάττης καί τῆς οἰκουμένης ἁπάσης, μία λείπεται πρόφασις αὐτοῦ μόνη, ἡ τῆς ἀκολασίας καί τῆς ἀσελγείας ἀναίρεσις» (Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τό «διά δέ τάς πορνείας» 3, PG 51, 213. Βλ. Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π, σ. 303) 13 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Στρωματεῖς 3, 10, PG 7, 1169b. 14 Ματθ. 18, Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 7, Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον 9, PG 51,240: «Ὅταν γάρ ἡ μήτηρ οὕτως ἦ κοσμία καί σώφρων καί πᾶσαν ἀρετήν κεκτημένη, πάντως καί τόν ἄνδρα ἑλεῖν δυνήσεται καί χειρώσασθαι τῷ περί αὐτήν πόθῳ ἑλοῦσα δέ αὐτόν, μετά πολλῆς ἕξει τῆς προθυμίας βοηθοῦντα πρός τήν τῶν παίδων ἐπιμέλειαν.»

4 4 ἀγάπης, τῆς ὁμόνοιας καί τῆς εἰρήνης 17, βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς συζυγίας ὡς τρόπου δημιουργικῆς συνύπαρξης καί συλλειτουργίας ὅλων τῶν μελῶν τοῦ οἰκογενειακοῦ σώματος. Δέν εἶναι τυχαία ἡ σύνδεση τῆς μητέρας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν Παναγία μητέρα τοῦ Θεοῦ πού ὑποτάσσει τή μητρότητά της στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ μέ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου» 18 καί βέβαια ἡ σύνδεση τοῦ πατέρα μέ τό Χριστό: «Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος. Ἀλλ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς.». 19 Εἶναι πολύ σημαντικό νά ὑπογραμμίζεται ἀπό τόν καθένα ἡ ἀνυπολόγιστη ἀξία τοῦ ἄλλου καί νά σμικρύνεται ἤ νά ἀποσιωπᾶται ὅσο γίνεται περισσότερο ἡ ἀδύνατη πλευρά του. Ἡ κακή πλευρά τοῦ ἑνός μπορεῖ νά ἀποτελεῖ πεδίο γυμνασίας τοῦ ἄλλου στήν ἀρετή. 4. Πατρότητα καί μητρότητα παίρνουν σάρκα καί ὀστά πολύ πιό πρίν τή γέννηση τοῦ νέου ἀνθρώπου. Αὐτό συμβαίνει κατά τή στιγμή τῆς σύλληψης ὡς κοινοῦ ἀποδεκτοῦ ἀπό τήν πατερική θεολογία συμβατικοῦ χρονικοῦ σημείου ἐμφάνισης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ ἐξαίρεση τήν ἄποψη μερικῶν, ὅπως ὁ Θεοδώρητος Κύρου, πού διαπιστώνουν τήν ὕπαρξη ἀνθρώπινης ζωῆς στό ἐξεικονισμένο ἔμβρυο. Μέ αὐτή τή διαπίστωση ὑπογραμμίζονται ἡ μητρική καί πατρική εὐθύνη, ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα, γιά τήν πορεία τοῦ νέου ἀνθρώπου ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψής του μέχρι τό θάνατο καί τῶν δύο, ὁπότε καί δηλώνεται τό τέλος τῆς πατρότητας καί τῆς μητρότητας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε ἀρνητική συμπεριφορά πρός τά παιδιά εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς κυοφορίας (ἄμβλωση κλπ) εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς λοιπῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἔχει ἀφετηρία καί ἀναφορά ὄχι πλέον στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ἀλλά στόν πατέρα καί τή μητέρα. Καί ἐπειδή πατρότητα καί μητρότητα δέν ἀποτελοῦν δύο ἀτομικά χαρακτηριστικά, ἀλλά ἐκκλησιαστικά χαρίσματα καί κοινωνικές ἐπιταγές, ἡ ἐν λόγῳ συμπεριφορά ἀφορᾶ καί στήν Ἐκκλησία καί στήν Κοινωνία. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα εἶναι διαρκῶς ὑπόλογη γιά τόν τρόπο διαχείρισης τῆς πατρότητας καί τῆς μητρότητας στήν Ἐκκλησία καί στήν Κονωνία, ἔστω καί ἄν διαπιστωθεῖ ἀδιαφορία, ἰδιαίτερα ἀπό τήν 17 Βλ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 38, 7, PG 53, 360. Σύνδεση μητρότητας καί τῆς Θεοτόκου ἐπιχειροῦν οἱ Α.J.STORFER, Marias jungfreuliche Mutterschaft, Berlin I.MUSER, Daw Mariologische Prinzip gottesbrautliche Mutterschaft und das Verstandnis der Kirch bei M. J. Scheeben, Roma Λουκ. 1, Ἐφες. 5, 22 ἑξ.

5 5 τελευταία. Τό ἴδιο ὑπόλογες στόν ἑαυτό τους καί μεταξύ τους εἶναι Ἐκκλησία καί Κοινωνία γιά τόν τρόπο πού συμπεριφέρονται καί ἀξιολογοῦν μητρότητα καί καί πατρότητα. Ἡ προστασία τους δέν ἐξασφαλίζεται μέ ἰδιοτελεῖς εὐχές καί νομοθετήματα, ἀλλά μέ συγκεκριμένες ἐπιλογές πού δείχνουν τόν ἀπέραντο σεβασμό καί τήν εἰλικρινή διάθεση γιά διασφάλιση τῆς ἀξιοπρέπειας. 20 Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας πρός τή μητρότητα καί τήν πατρότητα ἐκφράζει τήν ποιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἐνῶ ἡ στάση τῆς κοινωνίας φανερώνει τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμοῦ. 5. Πατρότητα καί μητρότητα δέν λειτουργοῦν ὡς αὐτοαγαθά. Ὑπογραμμίζεται ἡ ἔννοια τῆς διαχείρισης γιά νά τονισθεῖ ἡ σπουδαιότητα τῆς συναίσθησης τῆς ἑτερότητας τῶν προσώπων καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, νά σημειωθεῖ ὅτι κανείς δέν εἶναι κτῆμα ἡ ὑποχείριο τοῦ ἄλλου, ὅτι ὅλων ὁ ρόλος εἶναι σημαντικός καί ἀνεπανάληπτος καί ὅτι δέν ἐπιτρέπεται σύγχυση ἤ ὑποκατάσταση ἤ ὑποτίμηση ρόλων. Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ἡ ἀπουσία κάποιου ρόλου δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα στήν οἰκογενειακή ζωή καί ἰδιαίτερα στά νέα μέλη της. Τό ἴδιο προβληματική ἀποδεικνύεται καί ἡ ὑποτίμηση, ἰδιαίτερα, τοῦ γυναικείου ρόλου, πού ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στό ρόλο τῆς μητρότητας. Μέ λίγα λόγια, πατρότητα, μητρότητα καί υἱότητα σχηματίζουν ἑνώσεις καί ταυτόχρονα διακρίσεις. Ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ λειτουργική ἑνότητα 21 πού ἐνισχύεται καί ἐμπλουτίζεται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ὑποδεικνύει τρόπους ὑπεύθυνης διακονίας χωρίς εἰδωλολατρίες καί λοιπές ἀνθρωποκεντρικές συμπεριφορές. Ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ ἀρχέγονη ἀνδρογυνική ἑνότητα «κατά τρόπο ἀντιθετικά συμπληρωματικό, στόν ὁποῖο οἱ ἀνατομοφυσιολογικές, βιοψυχολογικές καί κοινωνιοψυχολογικές διαφορές/ἀντιθέσεις συναιροῦνται στήν ἐκδοχή τοῦ ἑνιαίου ἀνδρογύνου, στόν ὁποῖο ὁλοκληρώνονται τόσο στή μεταξύ τους ὅσο καί στήν ἔναντι τῶν παιδιῶν τους σχέση» Γιά τή στάση τῆς κοινωνίας πρός τή μητρότητα βλ. E. SCHLIEBEN; Mutterschaft und Gessellschaft, Osterwieck A.HUG, Zur Psychologie und Soziologie der unehelichen Schwaner-und Mutterschaft bei Jugendlichen, Diss., Wintherthur G:RIEMER-KAFKA, Rechtsprobleme der Mutterschaft,Diss., Winterthur K. HUWILER, Herausforderung Mutterschaft,Diss.,Bern L. ROOST-VISCHER, Mutter zwischen Herd und Markt, Diss., Basel G. PETER MEISEL/ H.-H. SOWKA, Mutterschutz und Erziehungsurlaub, Munchen Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Α Κορ. 34,,4, PG 61, 290: «Οὔτε γάρ πάντα ἐπέτρεψε τῷ ἀνδρί, οὔτε πάντα τῇ γυναικί, ἀλλά ταῦτα διεῖλεν ἑκάστῳ, τῇ μέν τήν οἰκίαν, τῷ δέ τήν ἀγοράν ἐγχειρίσας, καί τῷ μέν τό τρέφειν, γεωργεῖ γάρ τῇ δέ τό περιβάλλειν, ἱστός γάρ καί ἠλακάτῃ τῆς γυναικός αὐτός γάρ ἔδωκε τῇ γυναικί ὑφάσματος σοφίαν». 22 Ι.Σ.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, «Μορφές σύγχρονης οἰκογένειας καί οἰκογενειακή ἀγωγή», Ι.Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ/Α.Β.ΡΗΓΑ κ.ἄ, Οἰκογένεια, μητρότητα, ἀναδοχή, Ἀθήνα 1991, σ. 23.

6 6 6. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα δέν κληρονομοῦνται, ἀλλά δημιουργοῦνται καί ἀποκτιοῦνται. Αὐτή εἶναι καί ἡ διαφορά ἀπό τόν τρόπο πού ἐκφράζονται καί λειτουργοῦν πατρότητα καί μητρότητα στή φύση, ἄν, βεβαίως, μποροῦμε νά μιλᾶμε μέ τέτοιους ὅρους, ὅταν ἀναφερόμαστε στό φυσικό νόμο. Οἱ ὅροι μητέρα γῆ ἤ μητέρα φύση δηλώνουν τήν προκαθορισμένη φυσικότητα στήν παραγωγή ἤ ἀναπαραγωγή τῶν εἰδῶν πέρα ἀπό λογικές καί ἐλεύθερες ἐπιλογές 23. Μητρότητα καί πατρότητα εἶναι προϊόντα μιᾶς ὑπεύθυνης ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ πράξη ἀποδεικνύει πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ ἐρασιτεχνισμός τόσο στή σύναψη τοῦ γάμου ὅσο καί στή δημιουργία τῆς οἰκογένειας. Μέ αὐτό ἐπισημαίνεται ἡ τεράστια εὐθύνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, τῶν θεσμῶν καί ἰδιαίτερα τῶν οἰκογενειῶν τῶν δύο συζύγων. Μέσα στά νοήματα πού κρύβει ἡ μυστηριακή ἐκκλησιαστικοποίηση τοῦ γάμου καί τῆς βάπτισης κρύβεται καί ἡ καθοριστική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πορεία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Γιατί πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι κάθε μικρή ἤ μεγάλη κοινωνία πού σχετίζεται ἤ ἀντιμάχεται τήν Ἐκκλησία ἔχει καταγεγραμμένα στά πολύπτυχά της ἐκκλησιαστικές, πατρικές καί μητρικές συμπεριφορές θετικές καί ἀρνητικές. Ἀντίστοιχες συμπεριφορές εἶναι καταγεγραμμένες καί ἀπό τόν τρόπο πού βιώθηκε ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα στίς οἰκογένειες καταγωγῆς τοῦ νέου πατέρα καί τῆς νέας μητέρας. Υἱοί καί θυγατέρες σέ λίγο θά μεταβληθοῦν σέ πατέρες καί μητέρες. Ἑπομένως πατρότητα καί μητρότητα εἶναι διδακτές 24 καί μιμητικές. Εἶναι ἔτσι αὐτονόητο ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα δέν ἐξαντλεῖται στήν τεκνοποιΐα ἤ στήν φυσική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί στήν ὑπεύθυνη ἀνατροφή τῶν ἑπομένων μητέρων καί πατέρων. Αὐτή εἶναι ἴσως καί ἡ ποιό σημαντική συνεισφορά τῆς οἰκογένειας στήν εὐρύτερη κοινωνική πραγματικότητα καί φυσικά στήν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα σέ ἐποχές πού πατρότητα καί μητρότητα καταντοῦν ἀνεύθυνες, ἀνελεύθερες, ἀνεξάρτητες, προσωρινές, τυχαῖες, συμβατικές. 7. Ἡ Ἐπιτροπή πού μοῦ ἀνέθεσε αὐτή τήν εἰσήγηση περιμένει σίγουρα τή σύνδεση πατρότητας καί μητρότητας μέ τήν τεκνογονία καί μέσα ἀπό τή σύνδεση τήν ἀνάδειξη τοῦ βαθμοῦ τῆς ὑπευθυνότητας. Μέ πολύ προσοχή σημειώνω τά ἀκόλουθα, πού κατ οὐσία προβάλλονται, μόνο ὡς θέματα πρός συζήτητηση. Καταρχήν πατρότητα καί μητρότητα δέν ἐξαρτιοῦνται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν. Ἕνα παιδί ἀρκεῖ γιά νά ἔχουμε πατέρα καί μητέρα καί μάλιστα μέ ὑπεύθυνο τρόπο. Ὡστόσο ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί ἡ ὑπεύθυνη μητρότητα κρίνονται γιά τήν 23 Βλ. σχετικά S.B.HRDY, Mutter Natur: Die weidliche Seite der Evoloution, übrs. Von A. Paul, Berlin Βλ. π.χ. S. TOPPE, Die Erziehung zur guten Mutter, Oldenburg W.E.FTHENAKIS, Mutterschaft Vaterschaft, Weinheim-Basel 2002.

7 7 ὑπεύθυνη ἤ ἀνεύθυνη στάση τους ἀπέναντι στό κεφάλαιο τῆς τεκνογονίας. Τί σημαίνει ἀνεύθυνη στάση ὑποθέτω ὅτι θά τό εἰσηγηθοῦν συστηματικά ἄλλοι εἰσηγητές αὐτῆς τῆς συσκέψεως. Ἀπό τή μεριά μου θέλω νά σημειώσω τά ἀκόλουθα πού τά βασίζω σέ θεμελιακές ἀρχές τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Εἶναι σαφές ὅτι τό πραγματικό κριτήριο γιά τήν ἀξιόλογηση μιᾶς πράξης δέν εἶναι ἴδια ἡ πράξη, ἀλλά οἱ πραγματικοί λόγοι πού ὁδηγοῦν ἤ δέν ὁδηγοῦν σ αὐτή. Ἡ τεκνογονία καθεαυτή δέν ἀποτελεῖ κριτήριο ἀξιολόγησης τοῦ θεάρεστου χαρακτήρα της. Αὐτή σχετίζεται μέ τά ἐρωτήματα, γιατί τεκνογονεῖς ἤ δέν τεκνογονεῖς, ἤ μέ τό γιατί ἕνα καί ὄχι περισσότερα παιδιά ἤ περισσότερα ἤ λιγότερα καί ὄχι ἕνα. Ἡ ἀξιολόγηση ἀφορᾶ ἐπίσης καί στά μέσα πού ὑποβοηθοῦν τούτη ἤ τήν ἄλλη ἐπιλογή, ἀλλά καί τίς ἑκάστοτε συνθῆκες τῆς συζυγικῆς ζωῆς. Αὐτό φαντάζομαι ὅτι θά φανεῖ μέσα ἀπό τά ἐρωτήματα καί τούς προβληματισμούς ἕνος λαϊκοῦ κατά τήν αὐριανή ἡμέρα. Σ αὐτές τίς παραμέτρους ἀκριβῶς εἶναι καί τό κέντρο τοῦ προβληματισμοῦ. Θεωρῶ ὡς πολύ σωστή καί ὀρθόδοξα θεολογημένη τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό σημεῖο αὐτό, ὅταν κατανοεῖ καί ἡ ἴδια πώς δέν εἶναι ἁρμόδια νά δίνει συνταγές τεκνογονίας, ὅπως, δυστυχῶς ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοία τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης, κάνουν μερικοί πνευματικοί πατέρες. Αὐτός εἶναι καί ὁ βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐπιτροπή μας δέν εἰσηγήθηκε τήν διοργάνωση ἕνος ἀνοικτοῦ συνεδρίου γιά τήν τεκνογονία, ἀλλά αὐτή τή σύσκεψη. Τό ἐνδιαφέρον λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά ἐπικεντρώνεται στόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν συνδυασμένο μάλιστα μέ τήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, ἀλλά στήν ποιότητα τῆς σχέσης τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία του, ὅπως αὐτή ἀντιστοιχεῖ σέ κάθε ἐπιλογή. Μπορεῖ νά ἔχεις ἀκράτεια καί πολλά παιδιά καί νά ἀπέχεις χιλιόμετρα ἀπό τό Θεό καί τό σύζυγό σου καί νά ἔχεις αὐστηρή ἐγκράτεια καί ἕνα παιδί καί νά εἶσαι πολύ κοντά καί στούς δύο. Χωρίς νά ἔχω διάθεση νά καθορίσω ἤ νά ἑρμηνεύσω τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, δέν μπορῶ νά ἰσχυριστῶ ὅτι ἡ μιά ἐπιλογή συνάδει πρός τό θέλημα του, ἐνῶ ἡ ἄλλη ἀπάδει. Ἄν ἐρωτηθῶ θά πῶ πολύ περισσότερα καί πολύ πιό συγκεκριμένα. 8. Ὑπάρχει πατρότητα καί μητρότητα χωρίς παιδιά; Καταρχήν ἄτεκνος γάμος δέν σημαίνει ἀποτυχημένος ἤ ἄσκοπος ἤ μή εὐλογημένος γάμος. Τόσο ἡ τεκνοποιΐα ὅσο καί ἡ ἀτεκνία 25 λογίζονται ὡς χαρίσματα τοῦ Θεοῦ καί πεδία ἄσκησης τῶν συζύγων. Κανένα ἀπό τά δυό δέν κρίνεται ὡς αὐτοαγαθό ἤ ὡς αὐτοκακό, ὅπως γινόταν στήν Παλαιά 25 Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 49, 2, PG 54,445: «Ὅταν οὖν ἴδης ἄνδρα καί γυναῖκα ἐν ἀρετῇ ζῶντας, καί ἐν ἀπαιδίᾳ τυγχάνοντας ὅταν ἴδῃς θεοσεβεῖς ὄντας, καί εὐλαβείας ἐπιμελουμένους, τῆς οἰκονομίας οἱ λόγοι καί ἡμῖν ἀπόρρητοι, καί ὑπέρ πάντων εὐχαριστεῖν δεῖ, καί μόνους ἐκείνους ταλανίζειν τούς ἐν κακίᾳ ζῶντας, οὐ τούς παιδία κεκτημένους. Πολλά γάρ πολλάκις ὁ Θεός συμφερόντως οἰκονομεῖ, ἡμεῖς δέ τήν αἰτίαν τῶν γεγενημένων οὐκ ἴσμεν».

8 8 Διαθήκη 26, ἀλλά γίνονται τέτοια ἀνάλογα μέ τή χρήση τους. Σέ κάθε περίπτωση ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ δέν εἶναι μόνο ὑπόθεση τῆς συνουσίας, ἀλλά καί τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ: «οὐδέν τῆς συνουσίας ὄφελος, μή τῆς ἄνωθεν συμμαχίας γενομένης» 27. Ὁ Χρυσόστομος ὑπογραμμίζει κάτι ἀκόμη πολύ σημαντικό ἑρμηνεύοντας τό παύλειο: «σωθήσεται δέ διά τῆς τεκνογονίας»: «οὐ τό τεκεῖν ποιεῖ μητέρα, οὐδέ τούτῳ κεῖται μισθός.ἀλλ εἰ ἐτεκνοτρόφησε. Τό μέν γάρ τῆς φύσεως, τό δέ τῆς προαιρέσεως ἐστί». 28 Μέ αὐτό τό σκεπτικό θά μπορούσαμε νά ἔχουμε πατρότητα καί μητρότητα πού νά ὀφείλονται στήν υἱοθεσία. Διαφορετικά κρίνονται τά πράγματα ὅταν ἀχρηστεύεται ἤ ἀδρανοποιεῖται ἡ δεδομένη δυνατότητα τεκνοποιΐας γιά πολλούς καί διάφορους λόγους καί εἰσάγονται στήν οἰκογενειακή ζωή θεσμοί, ὅπως ἡ «κοινωνική μητέρα» (παστάδα), «κοινωνικός πατέρας», «δανεική μητέρα», «παρθένος μητέρα» 29 κ.λπ. Αὐτές οἱ ἀφύσικες μορφές εἶναι συνήθως συνδεδεμένες μέ τό φεμινιστικό κίνημα πού διαπνέεται ἀπό τή διάθεση γιά χειραφέτηση ἀπό τίς παραδοσιακές πατριαρχικές μορφές πού θεωρήθηκαν ὅτι ἔβλαψαν τή γυναίκα 30. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ ἄρνηση τῆς φυσικῆς πατρότητας καί μητρότητας δέν στρέφεται μόνο κατά τοῦ Θεοῦ πού θέλει τούς δύο νά γίνονται ἕνα, ὄχι μόνο πνευματικά ἀλλά καί σαρκικά, γιατί μόνο ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ ἀνδρογυνική ἑνότητα καί κατ ἐπέκταση ἡ ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς φύσης, ἡ ὁποία πολύ συχνά ἐκδικεῖται μέ συναφεῖς πρός τήν ἀποφυγή δοκιμασίες. Τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τά λεγόμενα ὁμοφυλοφιλικά ἤ λεσβιακά «οἰκογενειακά» σχήματα. Εἶναι ἐπίσης σαφές ὅτι χωρίς φυσικά παιδιά δέν ὑπάρχει φυσική πατρότητα καί φυσική μητρότητα. Στά φυσικά παιδιά μποροῦμε νά ἐντάξουμε ἀκόμη καί τά παιδιά τῆς ὁμόλογης τεχνητῆς γονιμοποίησης. Τήν ἀναφέρω ἁπλῶς καί δέν τήν ἀξιολογῶ. Πρόβλημα πατρότητας καί μητρότητας ὑπάρχει στήν ἑτερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση, ὅταν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ξένο σπέρμα, ξένο ὠάριο, δανεική μητέρα κ.λπ. Μεγαλύτερο βεβαίως πρόβλημα θά ὑπάρχει στήν περίπτωση τῆς κλωνοποίησης ὅπου εἶναι δυνατά ἡ πλήρη ἀχρήστευση τῆς πατρότητας καί ὁ ἐξευτελισμός τῆς μητρότητας. Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι 26 Γιά τήν βιβλική ἀντίληψη περί μητρότητας βλ. A. OHLER, Mutterschaft in der Bibel. Würzburg I. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γέν. 67, 3, PG 54, Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί τῆς Ἄννης 1, 4, PG 54, Βλ. περισσότερα Ι. Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, «Μορφές σύγχρονης οἰκογένειας καί οἰκογενειακή ἀγωγή», Ι.Σ.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ/Α.Β. ΡΗΓΑ κ.ἄ., Οἰκογένεια, μητρότητα, ἀναδοχή, Ἀθήνα 1991, σ. 57 ἑξ. Γιά τή δανεική μητρότητα βλ. Α.Κ.DIEFENBACH, Leihmutterschaft: Rechtliche Probleme der für andere übernommenen Mutterschaft, Diss., Frankfurt a. M Βλ. σχετικά B. SCHON, Emanzipation und Mutterschaft, Weinheim M. Langer, Mutterschaft und Sexus, Freiburg G.FROHNHAUS, Feminismus und Mutterschaft, Diss., Weinheim Μέ τά χαρακτηριστικά τῆς μητριαρχικῆς μητρότητας ἀσχολεῖται ἡ S. WERZ- KOVACS, Heilige Mutterschaft, Diss., München 1982.

9 9 καρπός συζυγικῶν σχέσεων πού περιλούονται ἀπό τήν ἀγαπητική διάθεση καί κοινωνία καί τή συναίσθηση ὅτι δημιουργοῦν ἤ συνδημιουργοῦν μαζί μέ τόν Θεό καί ὄχι μέ τούς ἀνθρώπους τῶν ἐργαστηρίων. Τέλος, ἐκτός ἀπό τή σαρκική πατρότητα καί μητρότητα, ἡ ἐκκλησιαστική γνωρίζει καί τήν πνευματική 31. Καταρχήν διευκρινίζω ὅτι εἶναι δυνατή ἡ συνύπαρξη σαρκικῆς καί πνευματικῆς πατρότητας καί μητρότητας. Ὁ σαρκικός πατέρας ὀφείλει νά εἶναι ἐκτός ἀπό φυσικός καί πνευματικός πατέρας ἤ νά ἔχει δίπλα στά σαρκικά καί πνευματικά παιδιά. Θέλω ὅμως νά ἀναφερθῶ ἰδιαίτερα στήν πνευματική πατρότητα καί μητρότητα τῶν ἀγάμων κληρικῶν. Ἔχω τή γνώμη ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα δέν ταιριάζει στόν καθένα, ἀλλά μόνο σ αὐτούς πού ἀρνήθηκαν τό γάμο μόνον καί μόνον ἀπό τήν ἀγάπη καί μάλιστα τήν ἀποκλειστική ἀγάπη, τόν θεἶο ἔρωτα στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Αὐτή ἡ ἐπιλογή θά ἔλεγα ὅτι συνδέεται ἄμεσα μέ τήν πνευματική παιδοποιΐα. Ἀρνήθηκαν τόν ρόλο τοῦ σαρκικοῦ πατέρα χάρη τῆς πνευματικῆς πατρότητας, γιά νά ἔχουν τή δυνατότητα ἀνατροφῆς ἀμέτρητων παιδιῶν, πού γεννᾶ καί ἀναγεννᾶ ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας τῇ συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτά τά παιδιά μποροῦν νά ἀναλάβουν μόνο ὅσοι ἀφιέρωσαν ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτό τους στήν Ἐκκλησία καί ζοῦν γιά νά τή διακονοῦν καί νά θυσιάζονται γι αὐτή. Καί ἐπιμένω σ αὐτό, ἐπειδή κάθε ἄλλη πνευματική πατρότητα μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἄν δέν εἶναι τέτοια ἐξ ὁρισμοῦ. Ἰδιοτελής ἀγαμία ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς σέ ἰδιοτελεῖς καί ἀνεύθυνες πατρότητες καί μητρότητες. Καί τέτοιες πατρότητες καί μητρότητες εἶναι φυσικο νά μήν οἰκοδομοῦν τίς φυσικές πατρότητες καί μητρότητες πού καταφεύγουν σ αὐτές γιά νά οἰκοδομηθοῦν καί νά ἀναγεννηθοῦν. Εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική εὐθύνη ἤ ἀνευθυνότητα γιά τήν ὁποία κάναμε λόγο προηγουμένως. Κλείνω μέ μιά ἀνακεφαλαίωση. Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δύο θεόσδοτοι ρόλοι γιά τήν οἰκοδομή τῆς οἰκογένειας, τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας. Γεννιοῦνται μυστηριακά στήν Ἐκκλησία καί δραστηριοποιοῦνται ὡς λειτουργικά χαρίσματα στά ὅρια τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Μόνο ἐδῶ ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις γιά τή διασφάλιση ὑπεύθυνης πατρότητας καί μητρότητας. Τίς προϋποθέσεις γεννᾶ τό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἦθος πού συνοδεύεται ἀπό τήν «οἰκονομική» ἐκκλησιαστκή συμπεριφορά. Ἔτσι πατρότητα καί μητρότητα ζοῦν καί κινοῦνται πάνω ἀπό νόμους καί μεμονωμένους προφῆτες πού ἐκθέτουν τήν Ἐκκλησία καί τραυματίζουν τή συζυγική ζωή μέ ὑπερβολές καί τίς προσωπικές δογματικές γνῶμες. Ἡ Ἐκκλησία 31 Γιά τήν πνευματική μητρότητα βλ. ΤΗ. BOGLER, Geistlich Mutterschaft, Paderborn 1935.

10 10 ἀφενός γνωρίζει νά φωτίζει ἐπαρκέστατα τό χῶρο δράσης τῶν μελῶν της καί ἀφετέρου νά οἰκονομεῖ ἔτσι τά πράγματα, ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ σωτηρία τους θεραπεύοντας φιλανθρώπως τίς συνέπειες τῶν κακῶν ἤ ἄσκοπων ἐπιλογῶν τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας καί τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ Ημερίδα Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα: «Χριστιανοί της Ευρώπης και σύγχρονα ηθικά διλήμματα» Βόλος 22.11.2014 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλαδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στήν τακτική σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( 15 Ὀκτωβρίου 2013) Σεβασμιώτατοι ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Τῆς κας Ὄλγας Μεντζαφοῦ Ἱστορικοῦ Τέχνης Ἐπιμελήτριας Ἐθνικῆς Πινακοθήκης Για να δείτε τις εικόνες της παρουσίασης, επιλέξτε εδώ (αρχείο powerpoint 12MB) Εὐχαριστῶ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς φορέας παροχῆς φροντίδας ἐπισημάνσεις καί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔγινε νά συμπεριληφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας

Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας Εἰσήγηση στήν τακτική Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν συνεδρία αὐτῆς τῆς 5 ης Ὀκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα κήρυγμα. Ἡ Κυριακή πού μᾶς πέρασε ἦταν ἡ Κυριακή τοῦ Σπορέως. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς λέει πώς τήν ἡμέρα αὐτή ἀρχίζουν τά κηρύγματα.

Ἕνα κήρυγμα. Ἡ Κυριακή πού μᾶς πέρασε ἦταν ἡ Κυριακή τοῦ Σπορέως. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς λέει πώς τήν ἡμέρα αὐτή ἀρχίζουν τά κηρύγματα. Ἕνα κήρυγμα τοῦ Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτη Μωϋσίδη Κάθε πτυχή, κάθε λειτουργία τοῦ ἐπιτελουμένου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἔργου ἔχει ἢ ὀφείλει νὰ ἔχει τὴν ποιμαντική της διάσταση. Ἐξυπακούεται ὅτι καὶ τὸ κήρυγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006

Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Θέμα: «Ἡ διά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα βιοϊατρικά δεδομένα τῆς τεκνογονίας. Τό ἐνδιαφέρον τῆς σύγχρονης κοινωνίας γιά τήν τεκνογονία,

Σύγχρονα βιοϊατρικά δεδομένα τῆς τεκνογονίας. Τό ἐνδιαφέρον τῆς σύγχρονης κοινωνίας γιά τήν τεκνογονία, Σύγχρονα βιοϊατρικά δεδομένα τῆς τεκνογονίας Τοῦ Κ. Ε. Σέκερη, Ἰνστιτοῦτο Βιολογικῶν Ἐρευνῶν & Βιοτεχνολογίας, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν 1. Εἰσαγωγή Τό ἐνδιαφέρον τῆς σύγχρονης κοινωνίας γιά τήν τεκνογονία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. «Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Πέμπτη 12 Ἰουνίου 2008

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. «Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Πέμπτη 12 Ἰουνίου 2008 + ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Πέμπτη 12 Ἰουνίου 2008 Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱερά Μονή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι. Έτος7ο, Αρ. Τεύχος 6ο, Ιανουάριος 2014

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι. Έτος7ο, Αρ. Τεύχος 6ο, Ιανουάριος 2014 Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος7ο, Αρ. Τεύχος 6ο, Ιανουάριος 2014 http://o-tiron.blogspot.com Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» - Το παρόν διανέμεται δωρεάν 1 Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Χαρίδημος Κ. Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής Οργανωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece

ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece ΚέντροΕκπαίδευσης της Βίβλου Rhema Ελλάδας Rhema Bible Training Center Greece Mailing Adress: C.P. 75-35042 ESTE (PD) ΑΙΤΗΣΗ Tel. 0442 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 65 9198 Fax 0442 65 91 98 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1º... 2º... ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες). ὑπό Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 22 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα