ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν"

Transcript

1 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, ἅγιοι Πατέρες, κ. Καθηγητές, κ. Συνάδελφοι, κυρίες καί κύριοι, κ. Πρόεδρε, Εὐχαριστῶ τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς μας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο γιά τήν τιμητική ἀνάθεση αὐτῆς τῆς εἰσήγησης στό πρόσωπό μου. Ἔχω ἐπίγνωση τῶν δυσκολιῶν πού προκύπτουν ἀπό τή διαπραγμάτευση τοῦ θέματος, τό ἀντιπαρέρχομαι καί προχωρῶ μέ τίς εὐλογίες σας Μακαριώτατε. Ἀπό ὅσα κατάλαβα μελετώντας τό θέμα ζητεῖται ἡ ἄρθρωση μιᾶς θεολογικῆς καί ἠθικῆς θεώρησης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας μέ βάση τίς θεμελιώδεις ἀρχές καί τά κριτήρια τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Θά προσπαθήσω νά συνδυάσω τήν περιεκτικότητα μέ τήν ἐπιβεβλημένη ἐπιγραμματικότητα. Ἡ διαπραγμάτευση περιλαμβάνει ἐννέα σημεῖα. 1.Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δύο ἔννοιες πού συνδέονται ἄμεσα μέ τήν μεταπτωτική ἐμπειρία τοῦ τρόπου σύλληψης καί γέννησης τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή «μετά τήν παράβασιν τά τῆς συνουσίας γέγονεν» 1 Προπτωτικά οἱ δύο ἔννοιες εἶναι ἄγνωστες. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος δέν εἶναι προϊόν γέννησης, ἀλλά γένεσης. Δέν γεννιέται ἀλλά δημιουργεῖται. 2 Δέν εἶναι «πλαστούργημα» τοῦ γάμου, ἀλλά τῆς παρθενίας, ὑπογραμμίζει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός 3. Ἡ πατερική παράδοση θεωρεῖ ὡς πρώτη κατάσταση τήν παρθενία καί ὄχι τό γάμο. Ὁ γάμος κατά τόν Μ. Ἀθανάσιο εἶναι καρπός τῆς παράβασης 4. Ὁ ἴδιος ἐξαίρει τή σπουδαιότητα τῆς παρθενίας κάνοντας λόγο γιά τήν παρθενία τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν παρθενία τῶν ἀγγέλων, τήν παρθενία τῆς Θεοτόκου καί τήν παρθενία τοῦ Χριστοῦ. 5 Ὁ γάμος καί ὅσα σχετίζονται μέ αὐτόν δέν ἔχουν θέση σ αὐτόν τόν ἄξονα τῆς παρθενικῆς παράδοσης, ἀλλά ὑπακούει στή φύση καί στό νόμο, κάτι πού δέν συμβαίνει μέ τήν κατάσταση τῆς παρθενίας. 6 Γάμος, πατρότητα καί μητρότητα λοιπόν ἐπινοήθηκαν μέτα τήν πτώση, καθώς γράφει ὁ Ἰ. Δαμασκηνός, «διά τό μή ἐκτριβῆναι καί ἀναλωθῆναι τό γένος ὑπό τοῦ θανάτου.., ὡς ἄν διά τῆς παιδοποιΐας τό γένος τῶν 1 Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 15, 4, PG 53, Γιά τήν ἱστορία τῆς μητρότητας βλ. S. THURER, Mytow Mutterschaft, Munchen G- KL. KALTENBRUNNER( Hrsg.), Mutterschaft: Mythos und Zukunft, Freiburg Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4, 97, PG 94, 1209b: «Ἐκεῖνοι γάρ παρθενίας εἰσί καί οὐ γάμου πλαστούργημα». 4 Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Εἰς ψαλμ. 50,7, PG 27, 240c. 5 M. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Περί παρθενίας, PG 37, 532α ἑξ. 6 Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ, Πρός Λητόιον 55, PG 30, 780d.

2 2 ἀνθρώπων διασώζηται» 7. Ἑπομένως, γιά νά κλείσω αὐτό τό κεφάλαιο, πατρότητα καί μητρότητα εἶναι μέν θεόδοτες, προκαλοῦνται ὅμως καί συντηροῦνται ἀπό τήν μεταπτωτική ἀνθρώπινη φύση. Καί γιά μή ἔχουν οἱ ἄγαμοι καμιά δικαιολογία ἔπαρσις εἶμαι ἕτοιμος νά σᾶς παραθέσω πλῆθος πατερικῶν ἀπόψεων, ὅπου ὁ γάμος ἀξιολογεῖται ὡς καλός, δηλαδή ὡς μεσότητα, ὡς ἀρετή μέ καλύτερη καί ὄχι ἀντίθετη τήν παρθενία πού περιγράφεται ὡς τό «ἄκρον τῆς ἀρετῆς», καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀπόψεις πού δέν τόν κατατάσσουν «ἐν τοῖς πονηροῖς», καθώς σημειώνει ὁ Ἰ. Χρυσόστομος. 8 Κατά τόν Γρηγόριο Νύσσης ὁ Γάμος δέν εἶναι βδελυρός, οὔτε ἀκάθαρτος, οὔτε μίασμα. Αὐτά, γράφει ὁ ἴδιος, εἶναι διαβολικοί χαρακτηρισμοί. 9 Ὁ δέ Ἐπιφάνιος Κύπρου, σημειώνει πώς ἄν ὁ γάμος εἶναι βδελυρός, τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μηδέ τῶν παρθένων ἐξαιρουμένων, εἶναι ἀκάθαρτοι. 10 Ἡ ἀναφορά στήν μεταπτωτική καταγωγή καί ἐφαρμογή τῶν ὅρων πατρότητα καί μητρότητα ἀποσκοπεῖ κυρίως στήν ἐπισήμανση τῶν δυσκολιῶν καί τοῦ συνεχοῦς καί ἀδιάκοπου ἀγώνα πού τίς συνοδεύουν. 2. Οἱ ὅροι πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δηλωτικοί τῆς οἰκογενειακῆς κοινωνίας. Περιγράφουν καί χαρακτηρίζουν μιά κατάσταση ὑπέρβασης τῶν ἀτομικοτήτων στή γαμική σχέση καί μετάβασης ἀπό τά πρόσωπα σέ προσωπικούς καί διαπροσωπικούς ρόλους. Ὁ ἄνδρας γίνεται πατέρας καί ἡ γυναίκα μητέρα. Ταυτόχρονα μεταβάλλεται ἤ ἐμπλουτίζεται ἡ σχέση τους καί προεκτείνεται ὁ σκοπός τῆς ἕνωσής τους. Μέ τούς δύο ὅρους δηλώνεται ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ σκοποῦ ἤ ἑνός ἀπό τούς σκοπούς τοῦ γάμου. Ὑπενθυμίζω στό σημεῖο αὐτό τίς δύο κυρίαρχες ἀπόψεις περί τῶν σκοπῶν τοῦ γάμου. Διαφορετικές ἀπόψεις πού δικαιολογοῦνται ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση δέν ἀφορᾶ τήν θεολογία, καθώς σημειώνει ὁ Γ. Μαντζαρίδης, ἀλλά τήν ἀνθρωπολογία, παραθέτοντας ταυτόχρονα τήν ἄποψη τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «ἐν τούτοις γάρ καί τό ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον, καί τό διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον» 11. Ἡ μιά ἄποψη ὁρίζει ὡς ἀποκλειστικό σκοπό του τήν παιδοποιΐα. Πρωτοστατοῦν Ἰουστῖνος Ἀθηναγόρας, Κλήμης Ἀλεξανδρεύς (γιά τόν ὁποῖο ἀναφέρονται ἐπιδράσεις ἀπό τούς στωικούς) καί οἱ λατίνοι Πατέρες Ἀμβρόσιος καί Αὐγουστῖνος. Ἡ ἄλλη, χωρίς νά παραθεωρεῖ τήν τεκνοποιΐα, δίνει τήν προτεραιότητα στή σωφρονιστική 7 Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ὅ. π., 1205d 8 I. XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί παρθενίας 9, 1, PG 48, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Περί παρθενίας 8, PG, 46, 353α 10 ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά αἱρέσεων 61, PG 41, 1040cd. 11 Βλ. Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανική Ἠθική, Θεσσαλονίκη 1991 (3), σ. 301.

3 3 λειτουργία τοῦ γάμου «ὑπέρ τοῦ σβέσαι τήν τῆς φύσεως πύρωσιν». Πρωτοστατοῦν Ἀπ. Παῦλος καί Ἰ. Χρυσόστομος Πατρότητα καί μητρότητα κατανοοῦνται ὡς λειτουργικά χαρίσματα τῆς κατ οἶκον Ἐκκλησίας καί κατ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας. Θεωρῶ ὅτι αὐτός ὁ χαρακτηρισμός δέν εἶναι τυχαῖος. Πατρότητα καί μητρότητα δηλώνουν τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μέ τό «ἀνδρί γυνή διά Θεοῦ ἁρμόζεται» 13 καί τό «οὗ γάρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» 14. Ἀπό τόν μυστηριακό γάμο προκύπτει ἡ εὐλογημένη τριάδα πού συγκροτοῦν πατέρας, μητέρα καί τέκνα. Σημειώνει ὁ Χρυσόστομος: «Ἔνθα ἀνήρ καί γυνή καί παιδία καί ὁμόνοια καί φιλία, καί τῆς ἀρετῆς συνδεδεμένοι δεσμοῖς, ἐκεῖ μέσος ὁ Χριστός» 15. Θά μποροῦσε κάποιος νά κάνει μιά ἀναγωγή στή ζωή τῆς Ἁγίας Τριάδας γιά νά παραλληλίσει καί ὄχι νά ἀξιολογήσει ρόλους πού ὑποβοηθοῦν τήν κατανόηση τῆς κατ οἶκον ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ἐδῶ διαπιστώνουμε ἕνα εἶδος διαβάθμισης χωρίς ἀξιολογικά κριτήρια. Ὁ πατέρας εἶναι ἡ αἰτία τῶν δύο ἄλλων προσώπων. Αὐτό δέν προσβάλλει τήν ἰδιαιτερότητα τῶν προσώπων οὔτε εἰσάγει ἀνταγωνισμούς καί γενικότερα παιχνίδια ἐξουσίας. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό θεολογοῦν οἱ πατέρες τή σχέση τῶν προσώπων στήν οἰκογένεια. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα ἐκφράζεται μέσα ἀπό μιά σχέση ἀγάπης πρός τή μητέρα, δεῖγμα τῆς θυσιαστικῆς καί διακονικῆς του διάθεσης. Ἡ ὑπεύθυνη μητρότητα μέσα ἀπό τή σχέση λειτουργικῆς ὑποταγῆς ὡς δεῖγμα αἰώνιας πίστης καί ἀφοσίωσης πού ἀποσκοπεῖ τόσο στήν ὑποταγή τοῦ ἄνδρα στήν ἀρετή της 16, ὅσο καί στήν ὑποταγή τῶν τέκνων στούς γεννήτορές τους. Ἀνυπότακτη μητρότητα σηματοδοτεῖ ὄχι μόνο μιά ἀνεύθυνη πατρότητα ἀλλά καί μιά ἀνεύθυνη καί προβληματική υἱότητα. Ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα καί ἡ ὑποταγή τῆς μητέρας καί τῶν τέκνων ἐξασφαλίζει τό σύνδεσμο τῆς 12 Βλ. περισσότερα Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., σ. 301 ἑξ. Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος ἐπικαλεῖται ὡς μάρτυρά του τόν Παῦλο πού ἔγραψε «διά δέ τάς πορνείας ἕκαστος τήν ἑυτοῦ γυναίκα ἐχέτω» καί συμπληρώνει ὁ Χρυσόστομος «οὐ διά τάς παιδοποιΐας», καί πάλιν «ἐπί τό αὐτό συνέρχεσθαι κελεύει, οὐχ ἵνα πατέρες γένωνται παίδων πολλῶν ἀλλά τί; Ἵνα μη πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς, φησί. Καί προελθών δέ οὔκ εἶπεν, εἰ δέ ἐπιθυμοῦσι παίδων ἀλλά τί; Εἰ δέ μη ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν». Παλαιότερα ὁ γάμος ἐξυπηρετοῦσε καί τήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ «ὕστερον πληρωθείσης καί τῆς γῆς καί τῆς θαλάττης καί τῆς οἰκουμένης ἁπάσης, μία λείπεται πρόφασις αὐτοῦ μόνη, ἡ τῆς ἀκολασίας καί τῆς ἀσελγείας ἀναίρεσις» (Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τό «διά δέ τάς πορνείας» 3, PG 51, 213. Βλ. Γ.Ι.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π, σ. 303) 13 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Στρωματεῖς 3, 10, PG 7, 1169b. 14 Ματθ. 18, Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 7, Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον 9, PG 51,240: «Ὅταν γάρ ἡ μήτηρ οὕτως ἦ κοσμία καί σώφρων καί πᾶσαν ἀρετήν κεκτημένη, πάντως καί τόν ἄνδρα ἑλεῖν δυνήσεται καί χειρώσασθαι τῷ περί αὐτήν πόθῳ ἑλοῦσα δέ αὐτόν, μετά πολλῆς ἕξει τῆς προθυμίας βοηθοῦντα πρός τήν τῶν παίδων ἐπιμέλειαν.»

4 4 ἀγάπης, τῆς ὁμόνοιας καί τῆς εἰρήνης 17, βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς συζυγίας ὡς τρόπου δημιουργικῆς συνύπαρξης καί συλλειτουργίας ὅλων τῶν μελῶν τοῦ οἰκογενειακοῦ σώματος. Δέν εἶναι τυχαία ἡ σύνδεση τῆς μητέρας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν Παναγία μητέρα τοῦ Θεοῦ πού ὑποτάσσει τή μητρότητά της στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ μέ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου» 18 καί βέβαια ἡ σύνδεση τοῦ πατέρα μέ τό Χριστό: «Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος. Ἀλλ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς.». 19 Εἶναι πολύ σημαντικό νά ὑπογραμμίζεται ἀπό τόν καθένα ἡ ἀνυπολόγιστη ἀξία τοῦ ἄλλου καί νά σμικρύνεται ἤ νά ἀποσιωπᾶται ὅσο γίνεται περισσότερο ἡ ἀδύνατη πλευρά του. Ἡ κακή πλευρά τοῦ ἑνός μπορεῖ νά ἀποτελεῖ πεδίο γυμνασίας τοῦ ἄλλου στήν ἀρετή. 4. Πατρότητα καί μητρότητα παίρνουν σάρκα καί ὀστά πολύ πιό πρίν τή γέννηση τοῦ νέου ἀνθρώπου. Αὐτό συμβαίνει κατά τή στιγμή τῆς σύλληψης ὡς κοινοῦ ἀποδεκτοῦ ἀπό τήν πατερική θεολογία συμβατικοῦ χρονικοῦ σημείου ἐμφάνισης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ ἐξαίρεση τήν ἄποψη μερικῶν, ὅπως ὁ Θεοδώρητος Κύρου, πού διαπιστώνουν τήν ὕπαρξη ἀνθρώπινης ζωῆς στό ἐξεικονισμένο ἔμβρυο. Μέ αὐτή τή διαπίστωση ὑπογραμμίζονται ἡ μητρική καί πατρική εὐθύνη, ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα, γιά τήν πορεία τοῦ νέου ἀνθρώπου ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψής του μέχρι τό θάνατο καί τῶν δύο, ὁπότε καί δηλώνεται τό τέλος τῆς πατρότητας καί τῆς μητρότητας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε ἀρνητική συμπεριφορά πρός τά παιδιά εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς κυοφορίας (ἄμβλωση κλπ) εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς λοιπῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἔχει ἀφετηρία καί ἀναφορά ὄχι πλέον στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ἀλλά στόν πατέρα καί τή μητέρα. Καί ἐπειδή πατρότητα καί μητρότητα δέν ἀποτελοῦν δύο ἀτομικά χαρακτηριστικά, ἀλλά ἐκκλησιαστικά χαρίσματα καί κοινωνικές ἐπιταγές, ἡ ἐν λόγῳ συμπεριφορά ἀφορᾶ καί στήν Ἐκκλησία καί στήν Κοινωνία. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα εἶναι διαρκῶς ὑπόλογη γιά τόν τρόπο διαχείρισης τῆς πατρότητας καί τῆς μητρότητας στήν Ἐκκλησία καί στήν Κονωνία, ἔστω καί ἄν διαπιστωθεῖ ἀδιαφορία, ἰδιαίτερα ἀπό τήν 17 Βλ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 38, 7, PG 53, 360. Σύνδεση μητρότητας καί τῆς Θεοτόκου ἐπιχειροῦν οἱ Α.J.STORFER, Marias jungfreuliche Mutterschaft, Berlin I.MUSER, Daw Mariologische Prinzip gottesbrautliche Mutterschaft und das Verstandnis der Kirch bei M. J. Scheeben, Roma Λουκ. 1, Ἐφες. 5, 22 ἑξ.

5 5 τελευταία. Τό ἴδιο ὑπόλογες στόν ἑαυτό τους καί μεταξύ τους εἶναι Ἐκκλησία καί Κοινωνία γιά τόν τρόπο πού συμπεριφέρονται καί ἀξιολογοῦν μητρότητα καί καί πατρότητα. Ἡ προστασία τους δέν ἐξασφαλίζεται μέ ἰδιοτελεῖς εὐχές καί νομοθετήματα, ἀλλά μέ συγκεκριμένες ἐπιλογές πού δείχνουν τόν ἀπέραντο σεβασμό καί τήν εἰλικρινή διάθεση γιά διασφάλιση τῆς ἀξιοπρέπειας. 20 Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας πρός τή μητρότητα καί τήν πατρότητα ἐκφράζει τήν ποιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἐνῶ ἡ στάση τῆς κοινωνίας φανερώνει τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμοῦ. 5. Πατρότητα καί μητρότητα δέν λειτουργοῦν ὡς αὐτοαγαθά. Ὑπογραμμίζεται ἡ ἔννοια τῆς διαχείρισης γιά νά τονισθεῖ ἡ σπουδαιότητα τῆς συναίσθησης τῆς ἑτερότητας τῶν προσώπων καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, νά σημειωθεῖ ὅτι κανείς δέν εἶναι κτῆμα ἡ ὑποχείριο τοῦ ἄλλου, ὅτι ὅλων ὁ ρόλος εἶναι σημαντικός καί ἀνεπανάληπτος καί ὅτι δέν ἐπιτρέπεται σύγχυση ἤ ὑποκατάσταση ἤ ὑποτίμηση ρόλων. Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ἡ ἀπουσία κάποιου ρόλου δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα στήν οἰκογενειακή ζωή καί ἰδιαίτερα στά νέα μέλη της. Τό ἴδιο προβληματική ἀποδεικνύεται καί ἡ ὑποτίμηση, ἰδιαίτερα, τοῦ γυναικείου ρόλου, πού ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στό ρόλο τῆς μητρότητας. Μέ λίγα λόγια, πατρότητα, μητρότητα καί υἱότητα σχηματίζουν ἑνώσεις καί ταυτόχρονα διακρίσεις. Ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ λειτουργική ἑνότητα 21 πού ἐνισχύεται καί ἐμπλουτίζεται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ὑποδεικνύει τρόπους ὑπεύθυνης διακονίας χωρίς εἰδωλολατρίες καί λοιπές ἀνθρωποκεντρικές συμπεριφορές. Ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ ἀρχέγονη ἀνδρογυνική ἑνότητα «κατά τρόπο ἀντιθετικά συμπληρωματικό, στόν ὁποῖο οἱ ἀνατομοφυσιολογικές, βιοψυχολογικές καί κοινωνιοψυχολογικές διαφορές/ἀντιθέσεις συναιροῦνται στήν ἐκδοχή τοῦ ἑνιαίου ἀνδρογύνου, στόν ὁποῖο ὁλοκληρώνονται τόσο στή μεταξύ τους ὅσο καί στήν ἔναντι τῶν παιδιῶν τους σχέση» Γιά τή στάση τῆς κοινωνίας πρός τή μητρότητα βλ. E. SCHLIEBEN; Mutterschaft und Gessellschaft, Osterwieck A.HUG, Zur Psychologie und Soziologie der unehelichen Schwaner-und Mutterschaft bei Jugendlichen, Diss., Wintherthur G:RIEMER-KAFKA, Rechtsprobleme der Mutterschaft,Diss., Winterthur K. HUWILER, Herausforderung Mutterschaft,Diss.,Bern L. ROOST-VISCHER, Mutter zwischen Herd und Markt, Diss., Basel G. PETER MEISEL/ H.-H. SOWKA, Mutterschutz und Erziehungsurlaub, Munchen Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Α Κορ. 34,,4, PG 61, 290: «Οὔτε γάρ πάντα ἐπέτρεψε τῷ ἀνδρί, οὔτε πάντα τῇ γυναικί, ἀλλά ταῦτα διεῖλεν ἑκάστῳ, τῇ μέν τήν οἰκίαν, τῷ δέ τήν ἀγοράν ἐγχειρίσας, καί τῷ μέν τό τρέφειν, γεωργεῖ γάρ τῇ δέ τό περιβάλλειν, ἱστός γάρ καί ἠλακάτῃ τῆς γυναικός αὐτός γάρ ἔδωκε τῇ γυναικί ὑφάσματος σοφίαν». 22 Ι.Σ.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, «Μορφές σύγχρονης οἰκογένειας καί οἰκογενειακή ἀγωγή», Ι.Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ/Α.Β.ΡΗΓΑ κ.ἄ, Οἰκογένεια, μητρότητα, ἀναδοχή, Ἀθήνα 1991, σ. 23.

6 6 6. Ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα δέν κληρονομοῦνται, ἀλλά δημιουργοῦνται καί ἀποκτιοῦνται. Αὐτή εἶναι καί ἡ διαφορά ἀπό τόν τρόπο πού ἐκφράζονται καί λειτουργοῦν πατρότητα καί μητρότητα στή φύση, ἄν, βεβαίως, μποροῦμε νά μιλᾶμε μέ τέτοιους ὅρους, ὅταν ἀναφερόμαστε στό φυσικό νόμο. Οἱ ὅροι μητέρα γῆ ἤ μητέρα φύση δηλώνουν τήν προκαθορισμένη φυσικότητα στήν παραγωγή ἤ ἀναπαραγωγή τῶν εἰδῶν πέρα ἀπό λογικές καί ἐλεύθερες ἐπιλογές 23. Μητρότητα καί πατρότητα εἶναι προϊόντα μιᾶς ὑπεύθυνης ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ πράξη ἀποδεικνύει πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ ἐρασιτεχνισμός τόσο στή σύναψη τοῦ γάμου ὅσο καί στή δημιουργία τῆς οἰκογένειας. Μέ αὐτό ἐπισημαίνεται ἡ τεράστια εὐθύνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, τῶν θεσμῶν καί ἰδιαίτερα τῶν οἰκογενειῶν τῶν δύο συζύγων. Μέσα στά νοήματα πού κρύβει ἡ μυστηριακή ἐκκλησιαστικοποίηση τοῦ γάμου καί τῆς βάπτισης κρύβεται καί ἡ καθοριστική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πορεία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Γιατί πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι κάθε μικρή ἤ μεγάλη κοινωνία πού σχετίζεται ἤ ἀντιμάχεται τήν Ἐκκλησία ἔχει καταγεγραμμένα στά πολύπτυχά της ἐκκλησιαστικές, πατρικές καί μητρικές συμπεριφορές θετικές καί ἀρνητικές. Ἀντίστοιχες συμπεριφορές εἶναι καταγεγραμμένες καί ἀπό τόν τρόπο πού βιώθηκε ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα στίς οἰκογένειες καταγωγῆς τοῦ νέου πατέρα καί τῆς νέας μητέρας. Υἱοί καί θυγατέρες σέ λίγο θά μεταβληθοῦν σέ πατέρες καί μητέρες. Ἑπομένως πατρότητα καί μητρότητα εἶναι διδακτές 24 καί μιμητικές. Εἶναι ἔτσι αὐτονόητο ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα δέν ἐξαντλεῖται στήν τεκνοποιΐα ἤ στήν φυσική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί στήν ὑπεύθυνη ἀνατροφή τῶν ἑπομένων μητέρων καί πατέρων. Αὐτή εἶναι ἴσως καί ἡ ποιό σημαντική συνεισφορά τῆς οἰκογένειας στήν εὐρύτερη κοινωνική πραγματικότητα καί φυσικά στήν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα σέ ἐποχές πού πατρότητα καί μητρότητα καταντοῦν ἀνεύθυνες, ἀνελεύθερες, ἀνεξάρτητες, προσωρινές, τυχαῖες, συμβατικές. 7. Ἡ Ἐπιτροπή πού μοῦ ἀνέθεσε αὐτή τήν εἰσήγηση περιμένει σίγουρα τή σύνδεση πατρότητας καί μητρότητας μέ τήν τεκνογονία καί μέσα ἀπό τή σύνδεση τήν ἀνάδειξη τοῦ βαθμοῦ τῆς ὑπευθυνότητας. Μέ πολύ προσοχή σημειώνω τά ἀκόλουθα, πού κατ οὐσία προβάλλονται, μόνο ὡς θέματα πρός συζήτητηση. Καταρχήν πατρότητα καί μητρότητα δέν ἐξαρτιοῦνται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν. Ἕνα παιδί ἀρκεῖ γιά νά ἔχουμε πατέρα καί μητέρα καί μάλιστα μέ ὑπεύθυνο τρόπο. Ὡστόσο ἡ ὑπεύθυνη πατρότητα καί ἡ ὑπεύθυνη μητρότητα κρίνονται γιά τήν 23 Βλ. σχετικά S.B.HRDY, Mutter Natur: Die weidliche Seite der Evoloution, übrs. Von A. Paul, Berlin Βλ. π.χ. S. TOPPE, Die Erziehung zur guten Mutter, Oldenburg W.E.FTHENAKIS, Mutterschaft Vaterschaft, Weinheim-Basel 2002.

7 7 ὑπεύθυνη ἤ ἀνεύθυνη στάση τους ἀπέναντι στό κεφάλαιο τῆς τεκνογονίας. Τί σημαίνει ἀνεύθυνη στάση ὑποθέτω ὅτι θά τό εἰσηγηθοῦν συστηματικά ἄλλοι εἰσηγητές αὐτῆς τῆς συσκέψεως. Ἀπό τή μεριά μου θέλω νά σημειώσω τά ἀκόλουθα πού τά βασίζω σέ θεμελιακές ἀρχές τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Εἶναι σαφές ὅτι τό πραγματικό κριτήριο γιά τήν ἀξιόλογηση μιᾶς πράξης δέν εἶναι ἴδια ἡ πράξη, ἀλλά οἱ πραγματικοί λόγοι πού ὁδηγοῦν ἤ δέν ὁδηγοῦν σ αὐτή. Ἡ τεκνογονία καθεαυτή δέν ἀποτελεῖ κριτήριο ἀξιολόγησης τοῦ θεάρεστου χαρακτήρα της. Αὐτή σχετίζεται μέ τά ἐρωτήματα, γιατί τεκνογονεῖς ἤ δέν τεκνογονεῖς, ἤ μέ τό γιατί ἕνα καί ὄχι περισσότερα παιδιά ἤ περισσότερα ἤ λιγότερα καί ὄχι ἕνα. Ἡ ἀξιολόγηση ἀφορᾶ ἐπίσης καί στά μέσα πού ὑποβοηθοῦν τούτη ἤ τήν ἄλλη ἐπιλογή, ἀλλά καί τίς ἑκάστοτε συνθῆκες τῆς συζυγικῆς ζωῆς. Αὐτό φαντάζομαι ὅτι θά φανεῖ μέσα ἀπό τά ἐρωτήματα καί τούς προβληματισμούς ἕνος λαϊκοῦ κατά τήν αὐριανή ἡμέρα. Σ αὐτές τίς παραμέτρους ἀκριβῶς εἶναι καί τό κέντρο τοῦ προβληματισμοῦ. Θεωρῶ ὡς πολύ σωστή καί ὀρθόδοξα θεολογημένη τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό σημεῖο αὐτό, ὅταν κατανοεῖ καί ἡ ἴδια πώς δέν εἶναι ἁρμόδια νά δίνει συνταγές τεκνογονίας, ὅπως, δυστυχῶς ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοία τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης, κάνουν μερικοί πνευματικοί πατέρες. Αὐτός εἶναι καί ὁ βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐπιτροπή μας δέν εἰσηγήθηκε τήν διοργάνωση ἕνος ἀνοικτοῦ συνεδρίου γιά τήν τεκνογονία, ἀλλά αὐτή τή σύσκεψη. Τό ἐνδιαφέρον λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά ἐπικεντρώνεται στόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν συνδυασμένο μάλιστα μέ τήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, ἀλλά στήν ποιότητα τῆς σχέσης τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία του, ὅπως αὐτή ἀντιστοιχεῖ σέ κάθε ἐπιλογή. Μπορεῖ νά ἔχεις ἀκράτεια καί πολλά παιδιά καί νά ἀπέχεις χιλιόμετρα ἀπό τό Θεό καί τό σύζυγό σου καί νά ἔχεις αὐστηρή ἐγκράτεια καί ἕνα παιδί καί νά εἶσαι πολύ κοντά καί στούς δύο. Χωρίς νά ἔχω διάθεση νά καθορίσω ἤ νά ἑρμηνεύσω τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, δέν μπορῶ νά ἰσχυριστῶ ὅτι ἡ μιά ἐπιλογή συνάδει πρός τό θέλημα του, ἐνῶ ἡ ἄλλη ἀπάδει. Ἄν ἐρωτηθῶ θά πῶ πολύ περισσότερα καί πολύ πιό συγκεκριμένα. 8. Ὑπάρχει πατρότητα καί μητρότητα χωρίς παιδιά; Καταρχήν ἄτεκνος γάμος δέν σημαίνει ἀποτυχημένος ἤ ἄσκοπος ἤ μή εὐλογημένος γάμος. Τόσο ἡ τεκνοποιΐα ὅσο καί ἡ ἀτεκνία 25 λογίζονται ὡς χαρίσματα τοῦ Θεοῦ καί πεδία ἄσκησης τῶν συζύγων. Κανένα ἀπό τά δυό δέν κρίνεται ὡς αὐτοαγαθό ἤ ὡς αὐτοκακό, ὅπως γινόταν στήν Παλαιά 25 Βλ. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γεν. 49, 2, PG 54,445: «Ὅταν οὖν ἴδης ἄνδρα καί γυναῖκα ἐν ἀρετῇ ζῶντας, καί ἐν ἀπαιδίᾳ τυγχάνοντας ὅταν ἴδῃς θεοσεβεῖς ὄντας, καί εὐλαβείας ἐπιμελουμένους, τῆς οἰκονομίας οἱ λόγοι καί ἡμῖν ἀπόρρητοι, καί ὑπέρ πάντων εὐχαριστεῖν δεῖ, καί μόνους ἐκείνους ταλανίζειν τούς ἐν κακίᾳ ζῶντας, οὐ τούς παιδία κεκτημένους. Πολλά γάρ πολλάκις ὁ Θεός συμφερόντως οἰκονομεῖ, ἡμεῖς δέ τήν αἰτίαν τῶν γεγενημένων οὐκ ἴσμεν».

8 8 Διαθήκη 26, ἀλλά γίνονται τέτοια ἀνάλογα μέ τή χρήση τους. Σέ κάθε περίπτωση ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ δέν εἶναι μόνο ὑπόθεση τῆς συνουσίας, ἀλλά καί τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ: «οὐδέν τῆς συνουσίας ὄφελος, μή τῆς ἄνωθεν συμμαχίας γενομένης» 27. Ὁ Χρυσόστομος ὑπογραμμίζει κάτι ἀκόμη πολύ σημαντικό ἑρμηνεύοντας τό παύλειο: «σωθήσεται δέ διά τῆς τεκνογονίας»: «οὐ τό τεκεῖν ποιεῖ μητέρα, οὐδέ τούτῳ κεῖται μισθός.ἀλλ εἰ ἐτεκνοτρόφησε. Τό μέν γάρ τῆς φύσεως, τό δέ τῆς προαιρέσεως ἐστί». 28 Μέ αὐτό τό σκεπτικό θά μπορούσαμε νά ἔχουμε πατρότητα καί μητρότητα πού νά ὀφείλονται στήν υἱοθεσία. Διαφορετικά κρίνονται τά πράγματα ὅταν ἀχρηστεύεται ἤ ἀδρανοποιεῖται ἡ δεδομένη δυνατότητα τεκνοποιΐας γιά πολλούς καί διάφορους λόγους καί εἰσάγονται στήν οἰκογενειακή ζωή θεσμοί, ὅπως ἡ «κοινωνική μητέρα» (παστάδα), «κοινωνικός πατέρας», «δανεική μητέρα», «παρθένος μητέρα» 29 κ.λπ. Αὐτές οἱ ἀφύσικες μορφές εἶναι συνήθως συνδεδεμένες μέ τό φεμινιστικό κίνημα πού διαπνέεται ἀπό τή διάθεση γιά χειραφέτηση ἀπό τίς παραδοσιακές πατριαρχικές μορφές πού θεωρήθηκαν ὅτι ἔβλαψαν τή γυναίκα 30. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ ἄρνηση τῆς φυσικῆς πατρότητας καί μητρότητας δέν στρέφεται μόνο κατά τοῦ Θεοῦ πού θέλει τούς δύο νά γίνονται ἕνα, ὄχι μόνο πνευματικά ἀλλά καί σαρκικά, γιατί μόνο ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ ἀνδρογυνική ἑνότητα καί κατ ἐπέκταση ἡ ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς φύσης, ἡ ὁποία πολύ συχνά ἐκδικεῖται μέ συναφεῖς πρός τήν ἀποφυγή δοκιμασίες. Τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τά λεγόμενα ὁμοφυλοφιλικά ἤ λεσβιακά «οἰκογενειακά» σχήματα. Εἶναι ἐπίσης σαφές ὅτι χωρίς φυσικά παιδιά δέν ὑπάρχει φυσική πατρότητα καί φυσική μητρότητα. Στά φυσικά παιδιά μποροῦμε νά ἐντάξουμε ἀκόμη καί τά παιδιά τῆς ὁμόλογης τεχνητῆς γονιμοποίησης. Τήν ἀναφέρω ἁπλῶς καί δέν τήν ἀξιολογῶ. Πρόβλημα πατρότητας καί μητρότητας ὑπάρχει στήν ἑτερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση, ὅταν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ξένο σπέρμα, ξένο ὠάριο, δανεική μητέρα κ.λπ. Μεγαλύτερο βεβαίως πρόβλημα θά ὑπάρχει στήν περίπτωση τῆς κλωνοποίησης ὅπου εἶναι δυνατά ἡ πλήρη ἀχρήστευση τῆς πατρότητας καί ὁ ἐξευτελισμός τῆς μητρότητας. Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι 26 Γιά τήν βιβλική ἀντίληψη περί μητρότητας βλ. A. OHLER, Mutterschaft in der Bibel. Würzburg I. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γέν. 67, 3, PG 54, Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί τῆς Ἄννης 1, 4, PG 54, Βλ. περισσότερα Ι. Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, «Μορφές σύγχρονης οἰκογένειας καί οἰκογενειακή ἀγωγή», Ι.Σ.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ/Α.Β. ΡΗΓΑ κ.ἄ., Οἰκογένεια, μητρότητα, ἀναδοχή, Ἀθήνα 1991, σ. 57 ἑξ. Γιά τή δανεική μητρότητα βλ. Α.Κ.DIEFENBACH, Leihmutterschaft: Rechtliche Probleme der für andere übernommenen Mutterschaft, Diss., Frankfurt a. M Βλ. σχετικά B. SCHON, Emanzipation und Mutterschaft, Weinheim M. Langer, Mutterschaft und Sexus, Freiburg G.FROHNHAUS, Feminismus und Mutterschaft, Diss., Weinheim Μέ τά χαρακτηριστικά τῆς μητριαρχικῆς μητρότητας ἀσχολεῖται ἡ S. WERZ- KOVACS, Heilige Mutterschaft, Diss., München 1982.

9 9 καρπός συζυγικῶν σχέσεων πού περιλούονται ἀπό τήν ἀγαπητική διάθεση καί κοινωνία καί τή συναίσθηση ὅτι δημιουργοῦν ἤ συνδημιουργοῦν μαζί μέ τόν Θεό καί ὄχι μέ τούς ἀνθρώπους τῶν ἐργαστηρίων. Τέλος, ἐκτός ἀπό τή σαρκική πατρότητα καί μητρότητα, ἡ ἐκκλησιαστική γνωρίζει καί τήν πνευματική 31. Καταρχήν διευκρινίζω ὅτι εἶναι δυνατή ἡ συνύπαρξη σαρκικῆς καί πνευματικῆς πατρότητας καί μητρότητας. Ὁ σαρκικός πατέρας ὀφείλει νά εἶναι ἐκτός ἀπό φυσικός καί πνευματικός πατέρας ἤ νά ἔχει δίπλα στά σαρκικά καί πνευματικά παιδιά. Θέλω ὅμως νά ἀναφερθῶ ἰδιαίτερα στήν πνευματική πατρότητα καί μητρότητα τῶν ἀγάμων κληρικῶν. Ἔχω τή γνώμη ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα δέν ταιριάζει στόν καθένα, ἀλλά μόνο σ αὐτούς πού ἀρνήθηκαν τό γάμο μόνον καί μόνον ἀπό τήν ἀγάπη καί μάλιστα τήν ἀποκλειστική ἀγάπη, τόν θεἶο ἔρωτα στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Αὐτή ἡ ἐπιλογή θά ἔλεγα ὅτι συνδέεται ἄμεσα μέ τήν πνευματική παιδοποιΐα. Ἀρνήθηκαν τόν ρόλο τοῦ σαρκικοῦ πατέρα χάρη τῆς πνευματικῆς πατρότητας, γιά νά ἔχουν τή δυνατότητα ἀνατροφῆς ἀμέτρητων παιδιῶν, πού γεννᾶ καί ἀναγεννᾶ ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας τῇ συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτά τά παιδιά μποροῦν νά ἀναλάβουν μόνο ὅσοι ἀφιέρωσαν ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτό τους στήν Ἐκκλησία καί ζοῦν γιά νά τή διακονοῦν καί νά θυσιάζονται γι αὐτή. Καί ἐπιμένω σ αὐτό, ἐπειδή κάθε ἄλλη πνευματική πατρότητα μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἄν δέν εἶναι τέτοια ἐξ ὁρισμοῦ. Ἰδιοτελής ἀγαμία ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς σέ ἰδιοτελεῖς καί ἀνεύθυνες πατρότητες καί μητρότητες. Καί τέτοιες πατρότητες καί μητρότητες εἶναι φυσικο νά μήν οἰκοδομοῦν τίς φυσικές πατρότητες καί μητρότητες πού καταφεύγουν σ αὐτές γιά νά οἰκοδομηθοῦν καί νά ἀναγεννηθοῦν. Εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική εὐθύνη ἤ ἀνευθυνότητα γιά τήν ὁποία κάναμε λόγο προηγουμένως. Κλείνω μέ μιά ἀνακεφαλαίωση. Πατρότητα καί μητρότητα εἶναι δύο θεόσδοτοι ρόλοι γιά τήν οἰκοδομή τῆς οἰκογένειας, τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας. Γεννιοῦνται μυστηριακά στήν Ἐκκλησία καί δραστηριοποιοῦνται ὡς λειτουργικά χαρίσματα στά ὅρια τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Μόνο ἐδῶ ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις γιά τή διασφάλιση ὑπεύθυνης πατρότητας καί μητρότητας. Τίς προϋποθέσεις γεννᾶ τό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἦθος πού συνοδεύεται ἀπό τήν «οἰκονομική» ἐκκλησιαστκή συμπεριφορά. Ἔτσι πατρότητα καί μητρότητα ζοῦν καί κινοῦνται πάνω ἀπό νόμους καί μεμονωμένους προφῆτες πού ἐκθέτουν τήν Ἐκκλησία καί τραυματίζουν τή συζυγική ζωή μέ ὑπερβολές καί τίς προσωπικές δογματικές γνῶμες. Ἡ Ἐκκλησία 31 Γιά τήν πνευματική μητρότητα βλ. ΤΗ. BOGLER, Geistlich Mutterschaft, Paderborn 1935.

10 10 ἀφενός γνωρίζει νά φωτίζει ἐπαρκέστατα τό χῶρο δράσης τῶν μελῶν της καί ἀφετέρου νά οἰκονομεῖ ἔτσι τά πράγματα, ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ σωτηρία τους θεραπεύοντας φιλανθρώπως τίς συνέπειες τῶν κακῶν ἤ ἄσκοπων ἐπιλογῶν τους.

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλαδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στήν τακτική σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( 15 Ὀκτωβρίου 2013) Σεβασμιώτατοι ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου)

«Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου) «Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής» του Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου (Διάλεξη που δόθηκε στις 26/1/2009 στην αίθουσα του Ιδρύματος Μακαρίου) Οι «Βιοεπιστήμες», δηλαδή οι κλάδοι της Επιστήμης που έχουν ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔγινε νά συμπεριληφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ἕνας ἐκ τῶν μυστικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, σ ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ποιήματά του νά τί γράφει γιά τόν ἄνθρωπο! Οὗτος μέσον τῶν

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420 ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΧΑΝ ΡΕΤΤΑΣ Κ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ YAZIGI

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ Ημερίδα Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα: «Χριστιανοί της Ευρώπης και σύγχρονα ηθικά διλήμματα» Βόλος 22.11.2014 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

AΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΕΩΣ AΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Βιοηθική Ἐνημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΛΗ Π Λ Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος-Αὔγουστος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 76 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (β μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 5. Οἱ καταστροφικές συ νέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος Ὁ ὅρος αἵρεση συνειρμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση

Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος* Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ν ήθελα νά σχολιάσω τόν τίτλο των Ειδικών Μορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μ.Π.Σ. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σεβασμιότατε, άγιοι Πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφές και αδελφοί. Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χ βασιλειάδη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα