12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009"

Transcript

1 12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 Τεύχος 31 Τιμή: 0,01 Ε ISSN

2 Ç áíôñéêþ óõëëïãþ advance êáé ç ãõíáéêåßá óõëëïãþ aspiration ôçò RONHILL ðåñéëáµâüíïõí ðñïúüíôá µå õöüóµáôá íýáò ôå íïëïãßáò, äéáôçñïýí âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ óáò ðñïóôáôåýïõí áðü ôéò éäéáßôåñåò êáéñéêýò óõíèþêåò êáé Ý ïõí åîáéñåôéêü öéíßñéóµá ðïõ äéáóöáëßæåé ôçí ÜíåóÞ óáò. Ç óõëëïãþ additions ôçò RONHILL áðïôåëåßôáé áðü ðñïúüíôá êáé áîåóïõüñ ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá êüèå áèëçôþ êáé áèëïýµåíï. ÐñïóåãµÝíá õöüóµáôá µå éäéáßôåñá áñáêôçñéóôéêü, ðïéïôéêü õëéêü, Ýîõðíïò ó åäéáóµüò, ðñùôïðïñéáêþ ôå íïëïãßá åßíáé ïñéóµýíá áðü ôá óôïé åßá ðïõ óõíèýôïõí ôç óõëëïãþ additions. BIKE & FITNESS

3 editorial 9 ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεματικό συνέδριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 31 Τιμή: 0,01 Ε Iδιοκτήτης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Εκδότης: Optima Αdvertising Kίου 2 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ΤΘ , Άθληση για όλους Στα προγράμματα «άθλησης για ολους» και στα προγράμματα του εθνικού συστήματος υποστήριξης αναπτυξιακού αθλητισμού της γενικής γραμματείας αθλητισμού αυξήθηκαν από 500 σε 900 οι θέσεις των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που θα εργαστούν την περίοδο μετά από απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη. Το Δ.Σ. της ΕΓΒΕ συγχαίρει θερμά τον υφυπουργό αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη για την σημαντικότατη αύξηση των θέσεων και αναμένει και την ουσιαστική ποιοτική Η καθιερωμένη, πλέον, ετήσια διοργάνωση της Ε.Γ.Β.Ε. διεξήχθη το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008, στη νέα δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το 9ο Θεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. που έγινε σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης περιελάμβανε ειδικές εισηγήσεις, στρογγυλές τράπεζες και ελεύθερες ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτημένες). Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν είχαν παρουσίαση επιστημονικής ανακοίνωσης ήταν δωρεάν. Η διοργάνωση του συνεδρίου στέφθηκε από απόλυ- τη επιτυχία, αφού σ αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 250 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Καταξιωμένοι επιστήμονες του αθλητικού χώρου συμμετείχαν στις στρογγυλές τράπεζες του συνεδρίου, ενώ παρουσιάσθηκαν και 53 επιστημονικές εργασίες. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τεύχος, που διανεμήθηκε στους μετέχοντες. Χορηγοί της διημερίδας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το γυμναστήρια GYMNASIUM exclusive, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η Εφημερίδα Αθλητική Μακεδονίας Θράκης. Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των προγραμμάτων. Υποδοχή διαφημίσεων: Έλενα Δεληνικόλα Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Η εξεταστέα ύλη του ΑΣΕΠ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι στο υπ αριθμ τ. Β/ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ / Δ2/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και άλλους κλάδους, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη και

4 +30 C +86 F 0 C +32 F 30 C 22 F ΑΡΘΡΑ Kόπωση στον αθλητισμό και διαδικασία των κινήτρων Η no1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ph. D. Σβέτλανα Κόστοβιτς (Svetlana Kostović), καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Νόβι Σαντ, Σερβία Η φόρτιση που δέχεται ο αθλητής κατά τη διάρκεια της ενεργητικής του ενασχόλησης με το άθλημα είναι τριπλή: σωματική, συναισθηματική και ψυχική. Αυτός είναι ο λόγος που ένας αθλητής μπορεί να υποστεί ταυτόχρονα τη σωματική, ψυχοσωματική και ψυχική κούραση. Για να ξεχωρίζονται τα είδη της κόπωσης, όπως και οι πιθανές διαδικασίες (στρατηγικές αναψυχής και επίδρασης στην κόπωση), στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ, στα πλαίσια του ACIMSI (Πανεπιστημιακό Κέντρο για ενδοκλαδικές και πολυκλαδικές μελέτες) οργανώθηκε μια έρευνα η οποία σαν στόχο είχε τον καθορισμό των παραγόντων που προκαλούν κόπωση στον αθλητισμό και επίσης πιθανών στρατηγικών επίδρασης στη μείωση αρνητικών επιρροών αυτών των συγκεκριμένων παραγόντων. ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες ΨΥΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες Ph. D. Μίλκα Όλιατσα (Milka Oljača), καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Νόβι Σαντ, Σερβία 1) Κατανάλωση ενέργειας 1) Ρίσκο 1) Πίεση του χρόνου 2) Επιτάχυνση 2) Υπευθυνότητα 2) Έλλειψη πληροφοριών 3) Κλίμα 3) Ψυχο-κοινωνικές συγκρούσεις 3) Υπερφόρτωση με πληροφορίες 4) Καιρός 4) Καθημερινό στρες 4) Πιέσεις για επεξεργασία πληροφοριών 5) Εξοπλισμός 5) Ανησυχίες 5) Πιέσεις που συσχετίζονται με αποφάσεις Πίνακας 1: Οι παράγοντες κόπωσης στον αθλητισμό Ενδείξεις, με βάση τις οποίες ο προπονητής μπορεί να καταλάβει περί ποιας κατηγορίας πρόκειται, χωρίζονται επίσης σε τρεις κατηγορίες: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1) Οργανικές αλλαγές 1) Γενικό προσαρμοστικό σύνδρομο 1) Υπερκόπωση temperature control system outdoor temperature low x-warm warm light body activity cool high ODLO International AG evolution 2) Ευαισθησία σε τραυματισμούς 2) Λειτουργία με δυσκολίες 2) Κούραση 3) Υπερκόπωση - Εξάντληση 3) Ψυχο-αναπτυξιακή αδυναμία 3) Κατάσταση φόβου 4) Κόπωση του αισθησιο-κινητικού συντονισμού 4) Υπερδραστηριότητα 4) Έλλειψη κίνητρων Πίνακας 2: Ενδείξεις κόπωσης στα σπορ Η δουλεία του προπονητή ή του καθηγητή φυσικής αγωγής είναι να προσπαθήσει να διαπιστώσει την πηγή και το είδος της κόπωσης, με βάση τις προαναφερόμενες ενδείξεις και να τα μειώσει με ειδικές στρατηγικές ή να τα απομακρύνει. Η χρήση των διεγερτικών και τοξικών ουσιών, ειδικά σε πρωταθλητές, σε τέτοιες καταστάσεις είναι βεβαίως λάθος. Οι μελέτες στο Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου, όπου εξετάστηκαν περιπτώσεις εκείνων που κέρδισαν μετάλλια, και οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι σε χρήση ντόπινγκ, έδειξαν πως αρνητικές επιπτώσεις δεν εμφανίζονται μόνο στους αθλητές που κάνουν τη χρήση, αλλά μεταφέρονται και σε απόγονούς τους, με τη διαφορά πως εκεί οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο έντονες. Εξετάστηκαν, πιο συγκεκριμένα, 69 απόγονοι κορυφαίων αθλητών στίβου, πρώην πρωταθλητών της Ανατολικής Γερμανίας, και από αυτούς 23% πάσχει από άσθμα, 30% έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τάσεις προς κατάθλιψη και αυτοκτονία, σχεδόν 25% των απογόνων έχει τάσεις προς βαριές αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ 25% πάσχει από κάποια μορφή καρκίνου. Οι προπονητές και οι καθηγητές φυσικής αγωγής επιβάλλεται να λύνουν τα προβλήματα κόπωσης στον αθλητισμό με διαφορετικές στρατηγικές. Προτέρημα έχει η ανάπτυξη κινήτρων σε αθλητές, που θα δράσουν προληπτικά σε όλες τις κατηγορίες της κόπωσης. Η ενδυνάμωση των κινήτρων, σύμφωνα με τον Vainer (1972) μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους: 1) Ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων στον αθλητή: παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων θετικών εμπειριών στον αθλητισμό, όπου κάθε επιτυχημένη κίνηση πρέπει να αξιολογείται και ταυτόχρονα πρέπει να μειώνεται η αρνητική εστίαση των προπονητών στα λάθη, τα οποία αναπόφευκτα ο αθλητής θα κάνει στη διαδικασία πραγματοποίησης των αθλητικών του αποστολών. 2) Να αναπτύσσεται η υπευθυνότητα στον αθλητή, όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προπόνηση. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία, η συζήτηση και η ανάλυση: οργάνωση προπονήσεων, υπερφόρτωση στη δουλειά, τακτική και στρατηγική δράσης και αγώνων, κανόνες συμπεριφοράς στην προπόνηση και εκτός αυτής κτλ. 3) Να τονίζεται η ειδική αξία κάθε αθλητή για το επιτευχθέν αποτέλεσμα, τη συνεισφορά του και να τονίζονται πάντα εκείνες οι αξίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θετικού selfconcept και η αίσθηση αυτοεκτίμησης στον αθλητή. 4) Η δουλειά να γίνει ατομική και να γίνεται προσπάθεια να τεθούν, πάντα σε συνεργασία με τους αθλητές, κατάλληλοι, αντικειμενικοί και πραγματοποιήσιμοι στόχοι, που συμβαδίζουν με τις ψυχοσωματικές τους δυνατότητες, οι οποίοι όμως θα ανήκουν στη σφαίρα της πιο ευνοϊκής ανάπτυξης, πράγμα που θα σημαίνει πως μπορούν να τους πραγματοποιήσουν εάν επιστρατεύσουν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις τους. 5) Οι προπονήσεις χρειάζεται να οργανωθούν έτσι ώστε να μην είναι μονότονες και κάθε μια να σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει εναλλασσόμενα περιεχόμενα και σειρές δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών, να ανταλλάσσονται ρόλοι και αποστολές σε ομαδικά αθλήματα, ώστε να συμβάλλει στην κατανόηση από κάθε αθλητή της κάθε μιας θέσης στην ομάδα κτλ. 6) Στις προπονήσεις να χρησιμοποιούνται περισσότερα τεστ και διάφορα εργαλεία, για να μετρηθεί όσο γίνεται πιο αντικειμενικά η αθλητική απόδοση, και ατομικά και ομαδικά, ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη θετική λειτουργία της ανάδρασης (feedback) και βιοανάδρασης (biofeedback). Η ODLO κατασκευάζει ισοθερμικά εσώρουχα για όλες τις δραστηριότητες και καιρικές συνθήκες με το πρωτοποριακό σύστημα κατασκευής effect. Τα ιόντα αργύρου που βρίσκονται στο νήμα του υφάσματος εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για την κακοσμία. Οι ίνες του υφάσματος, απάγουν τον ιδρώτα στην εξωτερική στιβάδα, στεγνώνουν γρήγορα και απαλείφουν οποιαδήποτε αίσθηση κακοσμίας. Αυτή η επεξεργασία είναι μόνιμη και δεν φεύγει με τα πλυσίματα. Το σώμα μένει πάντα στεγνό και ζεστό, χωρίς άσχημες μυρωδιές για αρκετές μέρες! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Σαρπηδόνος 37 * Αθήνα, τηλ: , fax: , warm cubic ΑΘΗΝΑ PATHFINDER EXPLORER MONTANA ΝΤΑΒΟΣ EXTREME Shop KANTZIKH AVENTURA RUNNER S CORNER ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ RACCOON ΑΡΑΧΩΒΑ MONTANA ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΣΑΓΙΑΣ FUN SKI ΛΑΜΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΒΟΛΟΣ ANDREOU TECH ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΛΑΡΙΣΑ OLYMPIOS PRO ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ X-PRO SHOP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗΣ SURFOMANIA ΦΩΚΑΣ ΣΠΟΡ ΣΕΡΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ VORAS ACTION ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 4SEASONS ΝΑΟΥΣΑ ΛΕΦΟΥΣΗ ΣΕΛΙ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΑΪΜΑΤΣΑΛΑΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΙΡΚΙΝΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΤΑ MEGA BIKE ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΑΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ MOUNTAIN CLUB ΧΑΝΙΑ ΚΑΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΧΙΟΣ ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ

5 Xρηματοδότηση για τον ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αθλητισμό και τον Πολιτισμό Εγκρίθηκε στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2009 Με συνολικό ποσό ευρώ επιχορηγούνται οι αθλητικές δράσεις το 2009 μετά την τελική έγκριση Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Η τροπολογία του ευρωβουλευτή της NΔ, Mανώλη Mαυρομμάτη, όπου ζητά κονδύλι ύψους ευρώ για την διοργάνωση τριήμερου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των 27 εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ με την συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Ντόπινγκ- κοντρόλ (WADA) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔOΕ), εντάχθηκε στη γραμμή για τον Αθλητισμό. H συγκεκριμένη δράση έχει τρεις στόχους: (α) το συντονισμό των δράσεων των εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων ντόπινγκ, (β) τη δημιουργία ενεργού ευρωπαϊκού δικτύου καταπολέμησης του ντόπινγκ και (γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση προτάσεων σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, δεδομένου ότι το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως. Σημειώνεται, δε, ότι το Συνέδριο θα φιλοξενείται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Επιπλέον, στη νέα γραμμή Προϋπολογισμού που αφορά αποκλειστικά στον τομέα του Αθλητισμού συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση των Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Πεσκάρα της Ιταλίας, το 2009, που είχαν ζητήσει με τροπολογία τους από κοινού ο Mανώλης Mαυρομμάτης και ο Ιταλός Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Mάριο Mάουρο. «H εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Μεσογειακών Αγώνων εξασφαλίζει την προοπτική χρηματοδότησης για την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Bόλου και της Λάρισας όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι Αγώνες το 2013», δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Επιπλέον, στο ποσό των 6 εκατομμυρίων περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος για τους Special Olympics, προκειμένου οι πιστώσεις αυτές να διασφαλίσουν σε νέους ανθρώπους πρόσβαση στην κατάρτιση, σε αθλητικές διοργανώσεις, κοινωνικές δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις. Τέλος, εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των αρχείων των περιφερειακών μουσείων, για την οποία ο Mανώλης Mαυρομμάτης είχε ζητήσει κονδύλι ύψους ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Η ψηφιοποίηση του υλικού αυτού δε θα εξασφάλιζε μόνο τη διάσωσή του αλλά και θα αποτελέσει μέσο διάδοσης του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Εξάλλου, υπάρχουν πολλά ευρήματα μεγάλης ιστορικής σημασίας τα οποία αποτελούν μέρος όχι μόνο της κληρονομιάς μιας χώρας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. 8

6 ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συνεδρια 12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 / 3 / Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - Ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές και αναρτημένες) - Στρογγυλές τράπεζες και Εξειδικευμένα Σεμινάρια. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ. και Φαξ: 2310 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Oι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 5 Απριλίου του Ο έγκαιρος προγραμματισμός του συνεδρίου μας, που διοργανώνεται πλέον σε ετήσια βάση, επιτρέπει και σε μας να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και σε όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν να μπορέσουν να προγραμματίσουν με άνεση τη συμμετοχή τους, ενώ σε όσους επιθυμούν να ανακοινώσουν κάποια επιστημονική εργασία, δίνεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν και να στείλουν έγκαιρα την εργασία τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει καθορίσει η οργανωτική επιτροπή. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι στρογγυλές τράπεζες με την παρακάτω θεματολογία. 1) Σχολική Φυσική Αγωγή. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσχολική Αγωγή. Η κινητική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. 2) Ντόπινγκ. 3) Αθλητιατρική (με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιατρικής) 4) Ειδική Προπονητική (σε συνεργασία με τον υποτομέα ομαδικών αθλημάτων του ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.). 5) Τα αθλήματα του Υγρού Στίβου ως μέσο εκ- παίδευσης και προσέλκυσης στον αθλητισμό. 6) Αθλητισμός αναψυχής - τουριστικός αθλητισμός. Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. 7) Αθλητισμός για Άτομα με Αναπηρίες Ειδική Φυσική Αγωγή. Κινητική δραστηριότητα και άτομα με αναπηρίες. 8) Διαιτησία ομαδικών αθλημάτων. Στο συνέδριο έχουν συμπεριληφθεί επίσης οι ενότητες: α) Παρουσίαση των Παραολυμπιακών αθλημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει παρουσίαση όλων των Παραολυμπιακών αθλημάτων και επίδειξη των Παραολυμπιακών αθλημάτων της Άρσης Βαρών και του Μπότσια όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι παρευρισκόμενοι. β) Παρουσίαση του νέου καινοτόμου παιχνιδιού T BALL 32 CG, το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνένωση της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και της πετοσφαίρισης ως μια νέα προσέγγιση για την εκμάθηση δεξιοτήτων στο βόλεϊ σε μαθητές δημοτικού σχολείου αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το παιχνίδι απευθύνεται ακόμα και σε άτομα με αναπηρία. γ) Ειδική ενότητα παρουσίασης του Επιστημονικού Περιοδικού της ΕΓΒΕ, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής άρθρων στο περιοδικό και ιστορική αναδρομή στην πορεία του περιοδικού. Στην ίδια ενότητα θα γίνει και παρουσίαση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» της διαδικασίας έκδοσης ενός επιστημονικού βιβλίου με τον τίτλο «Επιστημονικό Σύγγραμμα. Από τη Συγγραφή έως τον Αναγνώστη». Τέλος στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Μετρήσεις και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και των αθλητικών επιδόσεων. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Αερόμπικ. Εξειδικευμένα σεμινάρια. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ). Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική - Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 3 εξειδικευμένα σεμινάρια: 1) Ημερήσιο Σεμινάριο Aerobic: Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργανώνει σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές αερόμπικ, Σεμινάριο Personal Training & Group Exercise. Η εξέλιξη στον τομέα του Fitness είναι ταχεία και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε αναγκαία η διοργάνωση του σεμιναρίου. Στόχος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του Personal Training & Group Exercise. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιζητούν περαιτέρω εξειδίκευση στην επιστημονική τους κατάρτιση. Θα διδάξουν οι καλύτεροι διεθνείς και Έλληνες Εισηγητές (Presender), παρουσιάζοντας τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους άσκησης, οι οποίες εφαρμόζονται στο Μαζικό Αθλητισμό στον κλάδο των γυμναστηρίων καθώς και νέα προϊόντα του Personal Training & Group Exercise. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Dance Aerobic (ομαδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τους απλούς βηματισμούς του aerobic με στοιχεία από διάφορα είδη χορού, latin, funk, jazz κλπ). Cardio / Step Aerobic. Men (ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση της διαλειμματικής μεθόδου interval training). Fight (ομαδικό πρόγραμμα με κινήσεις πολεμικών τεχνών). Steel (προ χορογραφημένο ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση μπάρας & step). Ball (ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση μπάλας). Εναλλακτικές μορφές άσκησης (Yoga Pilates Yoga Dance). Ομαδικά προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας. POWER PLATE. PILATES MAT. HI LOW AEROBICS. BODY POWER. ΒΟΧ AΕROBICS. ΗΑΤΗΑ ΥOGΑ. ASHTANGA YOGA. BODY ART (pilates). Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 2) Σεμινάριο Συγχρονισμένης Κολύμβησης: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στην πισίνα του Εθνικού κολυμβητηρίου. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 3) Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, αθλητίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι, αθλητικοί μάνατζερς, προπονητές, κλπ. Κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο στο επιστημονικό μέρος, όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του συνεδρίου. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣ- ΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1) Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή στο 10ο και 11ο Συνέδριο της ειδικής ενότητας για ξενόγλωσσες επιστημονικές ανακοινώσεις και προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους μας από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, αποφάσισε να καθιερώσει πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών. Προϋποθέσεις - αναγκαίες συνθήκες: Επίσημη ξένη γλώσσα της ενότητας είναι η αγγλική

7 συνεδρια Οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις θα γίνονται σε αυτή (υποβολή περίληψης, στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ). Η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) θα γίνουν στην αγγλική, όπως και η συζήτηση με το ακροατήριο (και ο συντονισμός της ενότητας). Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, έως ότου ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων. Στο έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων του συνεδρίου θα υπάρχει ειδικό τμήμα, όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική. της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από δισκέτα και 3 αντίγραφα (τα δύο από αυτά μόνο με τον τίτλο της εργασίας, χωρίς τα ονόματα του συγγραφέα ή των συγγραφέων). Προθεσμία υποβολής αυτών των εργασιών μέχρι 15 / 3 / ) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης του συνεδρίου η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή αποφάσισαν όλες οι ερευνητικές το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός». ΔΙΑΜΟΝΗ Τρεις εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. Η μία πρόταση αφορά το ξενοδοχείο ABC (3*) στην οδό Αγγελάκη κοντά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, η άλλη το Royal Hotel (4*) στην περιοχή του αεροδρομίου και η τελευταία το Grand Hotel Palace (5*). Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει και τα ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές. HOTEL abc, ΤΗΛ: , FAX: , www. hotelabc.gr Τιμές δωματίων: Μονόκλινο: 74, Δίκλινο: 98 Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρωινά σε πλουσιότατο μπουφέ και όλοι οι φόροι. Για την επιβεβαίωση της κράτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν φαξ ( ) ή αναγράφοντας ότι πρόκειται για το 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ καθώς και τον τύπο δωματίου, ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης καθώς και τον αριθμό μιας πιστωτικής κάρτας (απαραίτητη η ημερ. λήξης) και θα τους αποστείλουμε ανάλογη επιβεβαίωση. Royal Hotel, Τηλ: Fax: , Τιμές δωματίων: Μονόκλινο ή Δίκλινο: 70 Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρωινά σε πλουσιότατο μπουφέ και όλοι οι φόροι. Το Royal Hotel, βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου στην κορυφή ενός λόφου, στο κέντρο ενός καταπράσινου φυσικού περιβάλλοντος, με μαγευτική θέα του Θερμαϊκού κόλπου και της πόλης της Θεσσαλονίκης. 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 20 Μαρτίου 2009 είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / ), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση απόρριψης περίληψης εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, το δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Μπορεί όμως, να επανυποβληθεί η περίληψη με τυχόν διορθώσεις, χωρίς καταβολή εκ νέου του δικαιώματος συμμετοχής και εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων. Ακόμα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ποσό που κατεβλήθη ως δικαίωμα συμμετοχής, σε περίπτωση απόρριψης, για την παρακολούθηση απλώς του συνεδρίου ή και για την υποβολή άλλης περίληψης από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων. Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Σε περίπτωση μη παρουσίασης της ανακοινώσεως, τους ενημερώνουμε ότι, η μορφή του εντύπου των περιλήψεων και του προγράμματος των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί στο συνέδριο δεν θα συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως δικαίωμα συμμετοχής με την υποβολή περίληψης επιστημονικής ανακοίνωσης, διαφέρει αν ο συγγραφέας είναι ένας ή αν υπάρχουν περισσότεροι συγγραφείς. Αναλυτικές πληροφορίες για αυτή την περίπτωση υπάρχουν στο δελτίο συμμετοχής. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μία περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. 2. Το ποσό συμμετοχής περιλαμβάνει την παρακολούθηση του συνεδρίου, τη βεβαίωση παρακολούθησης, τη συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις και την παροχή του υλικού του συνεδρίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3. Στις παρουσιάσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους συνέδρους. 4. Όλες οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) θα δημοσιευθούν στο ειδικό έντυπο του προγράμματος, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους συνέδρους. 5. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και στα προηγούμενα συνέδριά μας, (την Παρασκευή 3 / 4 / 2009) στους Κ.Φ.Α. της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, αθλητικών σχολείων, αποσπασμένους, κλπ) για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. 6. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση με τους συνέδρους. 7. Η εγγραφή στο συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από την Παρασκευή 3 / 4 / 2009 και ώρα Δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 4 / 4 / Η γραμματεία του Συνεδρίου θα ανοίξει στο χώρο διεξαγωγής του την Παρασκευή 3 / 4 / 2009 από ώρα Το πρώτο θέμα του Συνεδρίου θα ξεκινήσει στις Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2009), μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. προκειμένου να πληροφορηθούν πόσες συνδρομές οφείλουν και να αποστείλουν το σχετικό ποσό, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους για το συνέδριο. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους (όχι επικυρωμένη), μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο ή κοινότητα, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα, αριθμό ταυτότητας, e.mail) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από την ειδική τιμή συμμετοχής που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. (προφανώς συμφέρει σε κάθε περίπτωση η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε.). 10. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / , είτε στέλνοντας , είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις έως Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο 4 / 4 / 2009 από ώρα έως 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από έως Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση. 12. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμ/χής. 2) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (FULL PAPER). Στο 12Ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 12ου Συνεδρίου. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε τέτοια εργασία είναι 100 Ευρώ. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής εργασίας είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site εργασίες να συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά. 4) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) θα αναδειχθεί από τη μικτή επιτροπή από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής, στην οποία γίνεται και η παρουσίαση των poster. Στο καλύτερο poster θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για GRAND HOTEL PALACE, ΤΗΛ: , , FAX: Τιμές δωματίων : Deluxe Μονόκλινο 94 BB, Deluxe Δίκλινο 108 BB Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και συμπεριλαμβάνουν πλούσιο πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, όλους τους φόρους καθώς και ελεύθερη χρήση της πισίνας, της σάουνας, και του γυμναστηρίου του ξενοδοχείου. Επιπλέον παροχές: Ελεύθερη χρήση του shuttle bus 19 θέσεων για τις μετακινήσεις των πελατών από και προς το κέντρο της πόλης. Φυλασσόμενο parking 100 θέσεων προς 10 ημερησίως. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης 300 θέσεων στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου χωρίς χρέωση. 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 97 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial). 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις. 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις. 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 / 3 / 2009 συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες. 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε υποβάλετε το πρωτότυπο με πλήρη στοιχεία και δύο επιπλέον αντίγραφα στα οποία πρέπει να φαίνεται μόνο ο τίτλος και το κείμενο της περίληψης χωρίς ονόματα και διευθύνσεις. Θα πρέπει επίσης να στείλετε υποβάλετε και μια δισκέτα με το αρχείο της περίληψης (3.5in, Microsoft Word 97, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial). Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής η περίληψη που δεν θα συνοδεύεται από δισκέτα δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ. 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 125 x 100 cm. 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου

8 συνεδρια ΑΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ AEROBIC 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Καθ. Φυσ. Αγωγής, Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, κλπ χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 30 Ευρώ 40 Ευρώ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 25 Ευρώ 30 Ευρώ Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 15 Ευρώ 20 Ευρώ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας δεν πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν δελτίο συμμετοχής αλλά το ειδικό δελτίο συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Καθ. Φυσ. Αγωγής, Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, κλπ χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 40 Ευρώ 45 Ευρώ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 30 Ευρώ 35 Ευρώ Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 25 Ευρώ 30 Ευρώ Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper) 100 Ευρώ 100 Ευρώ Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο όταν ο συγγραφέας της ανακοίνωσης είναι ένας. Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, τότε η τιμή συμμετοχής προσαυξάνεται κατά 10 Ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το δελτίο συμμετοχής και όχι το απλό που αφορά μόνο όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα με βάση την ιδιότητα του οποίου γίνεται και η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας. Προθεσμία υποβολής μέχρι 20 / 3 / 2009, εκτός από τις ολόκληρες εργασίες της περιπτώσεως Δ που η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 15 / 3 / ΤΙΤΛΟΣ:... Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά) Poster (125 x 100 cm) Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη

9 υγεια ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ Η εναλλακτική θεραπεία με επίκεντρο τη σπονδυλική στήλη Ευάγγελος Χριστακόπουλος D.C. BA Science Οστεοπαθητικός - Dr Χειροπρακτικής HΠΑ Η Οστεοπαθητική Χειροπρακτική είναι μια σύγχρονη θεραπευτική ειδικότητα που συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη. Εφαρμόζεται για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης (άλγη, παθήσεις, κ.α.). Σύμφωνα με τη θεραπεία της χειροπρακτικής, οι ημιεκτοπίσεις σπονδύλων μπορεί να προκαλέσουν στένωση του αντίστοιχου μεσοσπονδύλιου τρήματος (οπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος κάθε σπονδύλου) σε βαθμό τέτοιο που να διαταραχθεί η ομαλή δίοδος νεύρων και αγγείων. Έτσι, κάποιο όργανο του σώματος μπλοκάρεται, παύει να τροφοδοτείται σωστά και αρρωσταίνει. Με ειδικούς χειρισμούς η οστεοπαθητική αποκαθιστά την ανατομική σχέση μεταξύ των σπονδύλων, διευρύνει το σπονδυλικό τρήμα, αποδεσμεύει τη νευρική ενέργεια και το όργανο θεραπεύεται. Συχνά, η οστεοπαθητική έχει ως αποτέλεσμα και τη θεραπεία κάποιων παθολογικών καταστάσεων οξείας ή χρόνιας μορφής, που εκ πρώτης όψεως δε φαίνονται να έχουν σχέση με τη σπονδυλική στήλη. Στατιστική δείχνει πως τις περισσότερες φορές τα προβλήματα αυτά (π.χ. ενοχλήσεις αναπνευστικού, διαταραχές όρασης, ακοής, πονοκέφαλοι) προκύπτουν από τις διάφορες ημιεκτοπίσεις και παρεκκλίσεις κάποιων σπονδύλων. ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Μια πρόσφατη έρευνα της κλινικής Οστεοπαθητικής απέδειξε τη μεγάλη κλίμακα ασθενών που πάσχουν από προβλήματα στη μέση. Οι περισσότεροι πόνοι στη μέση είναι αποτελέσματα μηχανικών εντάσεων που στη συνέχεια προκαλούν σημαντική φθορά και εκφυλισμό των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, κατάρρευση και δυσλειτουργία του σώματος και του οργανισμού γενικότερα, όπως επίσης και δημιουργία συμπτωμάτων πόνου και άλλων σωματικών ενοχλήσεων. Η οστεοπαθητική με την ολισθητική προσέγγισή της στο δυναμικό τομέα του σώματος, αντιμετωπίζει και θεραπεύει τους πόνους που δημιουργούνται στη μέση / ράχη χρησιμοποιώντας και τη συμμετοχή του ασθενούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών αναφέρεται στο γυναικείο πληθυσμό και κυρίως σε εργαζόμενες μητέρες με προβλήματα, όπως πονοκεφάλους αλλά και σοβαρές μυοσκελετικές εντάσεις που παραλύουν την υγεία. Ένα μεγάλο μέρος των πονοκεφάλων αυτών εντοπίζεται στον αυχένα. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Το αυχενικό σύνδρομο εμφανίζεται σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Ενδεικτικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, δυσφορία, ζαλάδες, μούδιασμα των άκρων και πόνος στον αυχένα. Πιθανοί γενεσιουργοί λόγοι είναι η εκ γενετής σωματική διάπλαση, η κακή στάση του σώματος, πιθανές κακώσεις λόγω ατυχήματος και το στρες. Πολλοί καταφεύγουν στη χρήση φαρμάκων, χωρίς όμως ουσιαστική και μακροχρόνια θεραπεία. Ουσιώδη αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου προσφέρει η οστεοπαθητική. Η μέθοδος που θεραπεύει και ανακουφίζει χωρίς ο ασθενής να προσφεύγει υποχρεωτικά σε φάρμακα ή επεμβάσεις. 16

10 ειδησεις Αναγκαία η δημιουργία εθνικής σχολής αθλητικών στελεχών Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ νέες σχολικές αίθουσες και 40 σχολικά γυμναστήρια ΕΙΔΗΣΕΙΣ παραδόθηκαν στην τετραετία Ο Ελληνικός Αθλητισμός διοικείται από περίπου στελέχη (όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας), ελάχιστα από τα οποία έχουν εκπαίδευση σχετική με την οργάνωση και τη διοίκησή του. Τα στελέχη αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα αν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση σε μια ευρεία σειρά από θέματα. Ο νόμος 3479 (ΦΕΚ Α! 152/ , «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις»), στο 2ο Κεφάλαιο (Θέματα διοικητικής οργάνωσης λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου) στο Άρθρο 4 (Αρμοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου), στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι: «Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους», αλλά η διάταξη αυτή του Νόμου δεν έχει ακόμη - υλοποιηθεί. Από το 2004 ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης των σχολικών υποδομών σε ολόκληρη τη Χώρα. Παράλληλα, ξεκίνησε το σχεδιασμό και τη μελέτη του σύγχρονου Βιοκλιματικού - Οικολογικού Σχολείου. Κατασκευή σχολικών υποδομών από Εθνικούς πόρους και τα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΠΕΠ): Κατασκευάσθηκαν 580 νέα σχολεία Αναβαθμίσθηκαν 350 παλιά σχολεία Παραδόθηκαν (συνολικώς) νέες σχολικές αίθουσες Κατασκευάσθηκαν 40 κλειστά Σχολικά Γυμναστήρια Η διπλοβάρδια - σε ολόκληρη τη Χώρα - μειώθηκε από 6% (2004) σε 2,3% Η διπλοβάρδια στην Περιφέρεια Αττικής μειώθηκε από 8,3% (2004) σε 2,5% Η διπλοβάρδια στο Νομό Θεσσαλονίκης μειώθηκε από 20% (2004) σε 10,8% Αμίαντος: Ξεκίνησε η απομάκρυνσή του το 2005 (ενώ έπρεπε να είχε απομακρυνθεί 20 χρόνια πριν...). Μέχρι και σήμερα, έχει απμακρυνθεί από 700 σχολεία, σε σύνολο 850 στα οποία έχει καταγραφεί η ύπαρξή του Ενισχύονται και αναβαθμίζονται 320 σχολεία, όπου μετά από αντισεισμικούς ελέγχους - κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυσή τους Νηπιαγωγεία: Κατασκευάσθηκαν: 313 Κατασκευάζονται: 135 Μελετώνται: 83 Για να μπορούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Αθλητισμό να διαχειρίζονται ευκολότερα το διοικητικό έργο είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία Εθνική Σχολή, η οποία θα: Αποτελεί ένα διαρκή εκπαιδευτικό θεσμό για τα στελέχη του Ελληνικού Αθλητισμού Αποτελεί ένα forum, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση του Ελληνικού Αθλητισμού να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουν απόψεις Ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευόμενους στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου και στην ανάπτυξη ανάλογης κουλτούρας στο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης του Ελληνικού Αθλητισμού Εκπαιδεύει αποτελεσματικά τους αθλητές και τα στελέχη όλων των επιπέδων του Ελληνικού Αθλητισμού Είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) ή άλλου - Εθνικού επιπέδου - φορέα Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο Συντονίζεται από ένα Διευθυντή Έχει γραμματειακή υποστήριξη Χρηματοδοτείται είτε από τους παρακολουθούντες τα μαθήματα είτε από την Πολιτεία είτε από κρατικούς / ιδιωτικούς οργανισμούς / Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από συνδυασμό των τρόπων αυτών. Υλοποίηση του σύγχρονου Βιοκλιματικού Σχολείου: Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ανακοίνωσε το πενταετές ( ) πρόγραμμα κατασκευής 1233 Βιοκλιματικών Σχολείων. Με την κατασκευή τους επιτυγχάνεται: Μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν (μέσω ειδικών αυτοματισμών) Παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας (μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ) Δημιουργία αναβαθμισμένου σχολικού περιβάλλοντος Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 18 19

11 εκδοσεις ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης. Από η διαδικασία υποβολής των άρθρων είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό είτε μερικώς, είτε ολικώς. Το επιστημονικό περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki). Για ηλεκτρονική υποβολή το άρθρο υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής άρθρου, καθώς και τις οδηγίες συγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβολής του άρθρου προς κρίση. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (έντυπη μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού (www.hellenicjsport.com). Για την υποβολή ενός άρθρου οι συγγραφείς πληρώνουν το ποσό των 30 Ευρώ ανά άρθρο και λαμβάνουν δωρεάν συνδρομή του περιοδικού για ένα έτος (4 τεύχη). Το ποσό πληρώνεται με την υποβολή του άρθρου για κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης και την έγκριση για δημοσίευση του άρθρου, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των 35 ευρώ στον εκδότη και σε αντάλλαγμα να παραλαμβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο του, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» (Κ. Μελενίκου 22, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: ) ή κατάθεση πληρωμής στον λογαριασμό τραπέζης με τα ακόλουθα στοιχεία: Εθνική Τράπεζα 223 / Ο καταθέτης πρέπει να συμπληρώνει στην αιτιολόγηση της απόδειξης πληρωμής τα εξής στοιχεία: Για το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός και το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου. Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» μπορούν, επίσης, να εγγραφούν συνδρομητές στο περιοδικό για την επιστημονική ενημέρωσή τους όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά στη διεύθυνσή τους, ανεξάρτητα από το αν σκοπεύουν ή όχι, να δημοσιεύσουν τώρα ή στο μέλλον κάποιο άρθρο τους. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και καλύπτει 4 τεύχη. Οι συνδρομητές του περιοδικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότεροι από χίλιοι. Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου - Πρόεδρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ- ΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 69 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης: «ανιχνεύοντας την αλλαγή» Κεραμιδάς Ε. Μιχαήλ, Γελαδάς Δ. Νίκος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Από τις ακροβασίες των αρχαίων ακροβατών σε τεντωμένο σχοινί στη δοκό ισορροπίας των φιλανθρωπιστών. Παπαδόπουλος Π., Κεσίδης Η., Καϊμακάμης Β., Δούκα Σ. - Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου αξιολόγησης της αγωνιστικής απόδοσης αθλητών πετοσφαίρισης. Ζέτου Ελένη, Αυγερινός Ανδρέας, Πασπαλά Όλγα, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης: σχεδιασμός και εφαρμογή. Κεραμιδάς Ε. Μιχαήλ, Γελαδάς Δ. Νίκος ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; Με τον όρο «βιολογικά προϊόντα» χαρακτηρίζουμε εκείνα τα προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, που για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και χημικά φυτοφάρμακα ούτε διάφορες συνθετικές ορμόνες προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερο όγκο, καλύτερο χρώμα και ταυτόχρονη ωρίμανση, πράγμα που συμβαίνει στα συμβατικά προϊόντα. Επίσης και για όσα απ αυτά επεξεργαζόμαστε δεν χρησιμοποιούμε χημικά συντηρητικά, βελτιωτικά, χρωστικές ουσίες κ.λ.π. πρόσθετα. ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; Α) Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία μας που οφείλονται στα χημικά λιπάσματα και χημικά φυτοφάρμακα (βιοκτόνα) σε αντίθεση με τα συμβατικά που είναι επιβαρυμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνονται επικίνδυνα. Β) Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν περισσότερες θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.λ.π. γύρω στο 20%-30% σε αντίστοιχο βάρος σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα. Επιπλέον, τα συμβατικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο νερό και λιγότερες θρεπτικές ουσίες. Γ) Η νοστιμιά των βιολογικών προϊόντων είναι πολύ ανώτερη από τα συμβατικά. Θυμίζουν στον ουρανίσκο μας ξεχασμένες γεύσεις και απολαύσεις. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 15 ΕΥΡΩ ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 15 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη

12 ΑΠΟΝΟΜΕΣ Τιμητικές πλακέτες στους αποφοιτήσαντες Gyrotonic System H νέα ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης ασκηση Η Ε.Γ.Β.Ε. ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΣΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ., ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. καθιέρωσε από τον Νοέμβριο του 2003 την απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Έτσι, και στην ορκωμοσία του Δεκεμβρίου του 2008, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. παραβρέθηκε στην τελετή της ορκωμοσίας και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στην πρώτη αποφοιτήσασα κ. Γεωργίου Αγγελική, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Από το 2008 καθιερώθηκε η απονομή τιμητικής πλακέτας από την Ε.Γ.Β.Ε. και στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής. Έτσι, στην ορκωμοσία του Οκτωβρίου του 2008 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, παραβρέθηκε για πρώτη φορά αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στον πρώτο αποφοιτήσαντα κ. Χαραλάμπους Μάριο, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Στην ορκωμοσία του Δεκεμβρίου του 2008 του ΤΕΦΑΑ Σερρών, παραβρέθηκε για δεύτερη φορά πλέον αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στην πρώτη αποφοιτήσασα κ. Οικονόμου Ευαγγελία, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Με την ευκαιρία της παρουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. στις ανωτέρω ορκωμοσίες, έγινε ενημέρωση στους νέους συναδέλφους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστηριότητές της, τους διανεμήθηκε σχετικό φυλλάδιο και τους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν μια πρώτη προσέγγιση με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπο ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. απονέμει την τιμητική πλακέτα στον κ. Χαραλάμπους Μάριο, στην κ. Γεωργίου Αγγελική και στην κ. Οικονόμου Ευαγγελία. Η νέα μέθοδος άσκησης Gyrotonic Expansion System, η παρουσίαση της οποίας ολοκληρώνετε σήμερα, δημιουργήθηκε από τον Juliu Horvath και εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλον τον κόσμο κερδίζοντας την εκτίμηση και την αναγνώριση των γυμναστών και των φυσιοθεραπευτών αλλά και την αγάπη του κοινού. Το Gyrotonic Expansion System ασκεί το μυικό σύστημα ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τις αρθρώσεις σε όλο τους το εύρος, κινώντας το σώμα, όχι μόνο σε ένα επίπεδο και άξονα κάθε φορά, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας έντονα στροφικές και σπειροειδείς κινήσεις. Η νέα μέθοδος Gyrotonic Expansion System είναι μια ολοκληρωμένη ομαδική άσκηση που συνδυάζει τη γιόγκα, τον χορό, την ενόργανη γυμναστική και το τάι τσι. Στη μέθοδο Gyrokinesis το ομαδικό μάθημα ξεκινά σε καθιστή θέση επάνω σε χαμηλά σκαμνιά και η σπονδυλική στήλη κινητοποιείται μέσα από μία σειρά κάμψεων, εκτάσεων, πλάγιων κάμψεων, στροφών και σπειροειδών κινήσεων με ρυθμικές ήπιες κινήσεις. Στη συνέχεια του μαθήματος οι ίδιες κινήσεις (κάμψεις, εκτάσεις, πλάγιες κάμψεις, στροφές και σπιράλ κινήσεις) χρησιμοποιούνται για να ασκηθούν όλες οι αρθρώσεις του σώματος με τη σειρά. Σε κάθε άσκηση υπάρχει συγκεκριμένο αναπνευστικό μοτίβο που ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, διευκολύνει την ενεργειακή ροή μέσα στο σώμα και αυξάνει την οξυγόνωση του σώματος. Η ρέουσα κίνηση είναι το κλειδί. Οι τελικές θέσεις των ασκήσεων δεν κρατιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απεναντίας, οι θέσεις ομαλά και αρμονικά συνδέονται μέσα από τη χρήση της αναπνοής, έτσι ώστε τελικά το σύνολο των ασκήσεων εμφανίζεται στον παρατηρητή, (αλλά έτσι το αισθάνεται και ο ίδιος ο ασκούμενος) σαν ένας αρμονικός «χορός». Τα πέντε όργανα του Gyrotonic Expansion System (Pulley Tower, Leg Extension, Gyrotoner, Jumping Stretching Board, Ladder) είναι ειδικά σχεδιασμένα γύρω από το ανθρώπινο σώμα έτσι ώστε να το υποστηρίζουν και να το καθοδηγούν στις κινησεις. Τα σχήματα της κίνησης στα όργανα είναι επίσης κυκλικά και σφαιρικά στο χώρο. Όλα τα όργανα επιτρέπουν στο χρήστη να ασκείται κάτω από συνεχή και σταθερή βοήθεια και ελεγχόμενη αντίσταση (που μπορεί να αυξομειώνεται), χωρίς κανένα περιορισμό στην ταχύτητα και στο εύρος της κίνησης. Μέσα από τη συνεχή αντίσταση, που παραμένει σε όλες τις αλλαγές των κατευθύνσεων, οι δυνάμεις που εφαρμόζονται από τους μύες μεγιστοποιούνται και μοιράζονται ομοιόμορφα ανάμεσα στους ανταγωνιστές και συναγωνιστές μύες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αμυντική ικανότητα του οργανισμού σε τραυματισμούς, αλλά και στις καθημερινές μικροκακώσεις. Άννα Τσιλιμπάρη CAPTAIN 22 23

13 ΑΣΚΗΣΗ Γυμναστική τον χειμώνα ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Το τρέξιμο και γενικά η γυμναστική έξω από τα γυμναστήρια και το σπίτι είναι μια δραστηριότητα που γενικά την αποφεύγουμε τους χειμερινούς μήνες. Στη χώρα μας όμως που οι θερμοκρασίες δεν είναι και τόσο χαμηλές, το λίγο κρύο δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει. Άλλωστε, ο καθαρός αέρας αποδεικνύεται πολύ πιο ωφέλιμος για τον οργανισμό μας από την αποπνικτική - και ενίοτε γεμάτη δυσάρεστες οσμές - ατμόσφαιρα του γυμναστηρίου, αρκεί να ντυθούμε καλά και να κάνουμε οπωσδήποτε «ζέσταμα». Το ντύσιμο Όταν αθλούμαστε έξω, πρέπει να προσέχουμε αφενός να μην πάθουμε υποθερμία (δηλαδή να μην πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια η θερμοκρασία του σώματός μας λόγω του κρύου) και αφετέρου να μην αφήσουμε τον ιδρώτα που παράγουν οι ιδρωτοποιοί αδένες να παγώσει πάνω μας, καθώς έτσι κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε. Για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη προστασία από το κρύο, χωρίς τον κίνδυνο και το σώμα. Από πάνω βάζουμε ένα πουλόβερ τύπου fleece, το οποίο λόγω της πυκνής του ύφανσης κρατάει το σώμα μας ζεστό, με αποτέλεσμα να μας προστατεύει αφενός από το κρύο και αφετέρου από τις μυϊκές κακώσεις. Προαιρετικά από πάνω βάζουμε ένα αντιανεμικό ή αδιάβροχο μπουφάν από λεπτό συνθετικό ύφασμα, αν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ κακές. μουσκεύει το κεφάλι μας από τη βροχή ή το πυκνό χιόνι. Οι άνδρες που έχουν ανδρογενή αλωπεκία (κοινώς φαλάκρα) κινδυνεύουν περισσότερο να κρυώσουν όταν γυμνάζονται έξω, καθώς το κεφάλι τους δεν προστατεύεται από μαλλιά. Αυτοί πρέπει υποχρεωτικά να φορούν σκούφο (ή κασκέτο με «αφτάκια») σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν μακριά μαλλιά και μπορούν να αρκεστούν σε μια μάλλινη ή fleece κορδέλα. ολιγόλεπτης προθέρμανσης (8-10 λεπτά αρκούν) πρέπει να έχουμε ιδρώσει ακόμα κι αν γύρω μας επικρατούν συνθήκες παγετού. Το σωστό είναι σε αυτή τη φάση να βγάλουμε τα εξωτερικά ρούχα (δηλαδή το αδιάβροχο μπουφάν και ίσως το fleece πουλόβερ), προτού αρχίζει να ψύχεται ο ιδρώτας πάνω μας. Είναι σημαντικό να προστατευτούμε από την αφυδάτωση, καθώς το σώμα μας δεν χάνει νερό μόνο με την εφίδρωση, αλλά και με την αναπνοή. Γι αυτό φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας ένα μπουκάλι με νερό ή ένα ισοτονικό ποτό, ώστε να αναπληρώνουμε τα υγρά και τους ηλεκτρολύτες που χάνουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα οφέλη του χειμώνα Αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο το ότι όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία τόσο «παγώνει» η διάθεση μας να γυμναστούμε έξω. Κι όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο χειμώνας ενδείκνυται πολύ περισσότερο από το καλοκαίρι για άθληση στην ύπαιθρο. Κι αυτό ισχύει για 5 συγκεκριμένους λόγους: Κατ αρχάς, ο καθαρός αέρας γεμίζει τους πνεύμονες μας με οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ωφελεί τον οργανισμό πολύ περισσότερο από την αποπνικτική και υγρή ατμόσφαιρα των γυμναστηρίων, που επιπλέον συχνά μυρίζει δυσάρεστα από τον ιδρώτα των ασκουμένων. (Ειδικά όταν το γυμναστήριο στεγάζεται σε παλαιό κτίριο, που δεν διαθέτει καλό σύστημα κλιματισμού - εξαερισμού.) Όταν ασκούμαστε έξω, ο οργανισμός μας «καίει» μέχρι και 12% περισσότερες θερμίδες, λόγω της επιτάχυνσης του μεταβολικού ρυθμού, την οποία προκαλεί το κρύο. Οι απότομες μεταβολές της κλίσης ή της ποιότητας του εδάφους που συναντούμε στην ύπαιθρο έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των καύσεων και την καλύτερη εκγύμναση των μυών. Σύμφωνα με τα πορίσματα αρκετών μελετών, η ιδανική θερμοκρασία του περιβάλλοντος για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την άσκηση είναι μόλις 10ο C και όχι 20-22ο C, η οποία είναι η μέση θερμοκρασία που επικρατεί σε όλους τους κλειστούς χώρους κατά τους χειμερινούς μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των γυμναστηρίων. Η σύντομη έκθεση στις ακτίνες του ήλιου αποδεικνύεται ευεργετική για τον οργανισμό μας - ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, που η μέρα «μικραίνει» και η ηλιοφάνεια περιορίζεται αισθητά, καθώς η UV ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την παραγωγή της βιταμίνης D από την προβιταμίνη της. Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι απαραίτητη για το «χτίσιμο» γερών οστών και για την καλή λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ Βασικό και αναντικατάστατο περιβαλλοντικό έργο για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού Θεσσαλονίκης είναι η κατασκευή του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης», προϋπολογισμού να «σκάσουμε» από τη ζέστη μόλις αυξηθεί η ένταση της άσκησης, καλό είναι να ντυθούμε με αλλεπάλληλες στρώσεις ρούχων, «σαν τα κρεμμύδια», ώστε να αφαιρούμε τα περιττά ρούχα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η ιδανική ένδυση στο κρύο έχει ως εξής: Εσωτερικά φοράμε μια λεπτή συνθετική μπλούζα (με κοντά ή μακριά μανίκια), η οποία απορροφά τον ιδρώτα και δεν του επιτρέπει να παγώσει και να εξατμιστεί πάνω στο σώμα μας. Προσοχή, οι βαμβακερές μπλούζες αντενδείκνυνται, γιατί μουσκεύουν με τον ιδρώτα και στη συνέχεια παγώνουν, με αποτέλεσμα να παγώνει Για το κάτω μέρος του σώματος προτιμούμε μια βαμβακερή φόρμα και δεν παραλείπουμε να φορέσουμε χοντρές (ισοθερμικές) κάλτσες, όπως αυτές που φοράμε όταν κάνουμε σκι, για να προστατέψουμε τα πόδια από το κρύο. Στα χέρια φοράμε γάντια, κατά προτίμηση μάλλινα ή fleece, όταν βρέχει ή χιονίζει, ώστε να μη βραχούν. Αν κάνει πολύ κρύο, φοράμε οπωσδήποτε σκούφο στο κεφάλι και γυαλιά ηλίου, τα οποία προστατεύουν τα μάτια από το δυνατό άνεμο και τη χιονοθύελλα. Οι ιδανικοί σκούφοι είναι μάλλινοι απέξω και διαθέτουν επένδυση από fleece, ώστε να μη Επιλέγουμε αθλητικά παπούτσια με ειδική σόλα, που προσφέρει καλύτερο «κράτημα» στο βρεγμένο έδαφος, και τα αγοράζουμε κατά ένα νούμερο μεγαλύτερα, ώστε να μη μας στενεύουν όταν τα φοράμε με χοντρές ισοθερμικές κάλτσες. Επίσης, αποφεύγουμε να σφίξουμε πολύ τα κορδόνια, ώστε να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα. Το κατάλληλο ζέσταμα Το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο χαμηλής έντασης (jogging) και το σχοινάκι αποτελούν ιδανικό ζέσταμα, προτού ξεκινήσουμε την άσκηση. Στο τέλος αυτής της Ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. οικοδομεί ουσιαστικά τη νέα σχέση του νομού με το περιβάλλον. Συμπερασματικά μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης και αναμένεται από την κατασκευή και λειτουργία του να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του νομού. Συνοπτικά τα αναμενόμενα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης» είναι: - Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ν. Θεσσαλονίκης - Η άμεση διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση των 83 ανεξέλεγκτων χωματερών που λειτουργούν παράνομα στο νομό. - Η υλοποίηση του βασικότερου έργου για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων του νομού (σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης). - Η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού. - Η ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης μέσα από τον έλεγχο όλων των παραγωγών στερεών αποβλήτων. - Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η τόνωση κυρίως της τοπικής οικονομίας στην περιοχή κατασκευής του έργου. - Η συμμόρφωση του νομού Θεσσαλονίκης στις επιταγές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Με τα έργα που έγιναν στη Μαυροράχη, ο νομός Θεσσαλονίκης αλλάζει πρόσωπο, η Θεσσαλονίκη γίνεται Ευρωπαϊκή πόλη και οι πολίτες θα μπορούν να ζήσουν Ποιοτικά, Ανθρώπινα και Δημιουργικά

14 Κολπικές πλύσεις Σωστή υγιεινή στα ευαίσθητα σημεία υγεια ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Τα τελευταία χρόνια η προσοχή του ιατρικού κόσμου έχει στραφεί περισσότερο στην πρόληψη παρά στην θεραπεία των νόσων. Έχοντας υπόψιν μας αυτό, καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί η καλή υγιεινή της γυναίκας (και ιδιαίτερα της αθλούμενης ή εργαζόμενης γυναίκας) αποκτά όλο και περισσότερη σημασία για την υγεία της. Πολλές είναι οι απορίες που μπορεί να έχει μία γυναίκα σχετικά με τη σωστή υγιεινή, και συγκεκριμένα της «απόκρυφης» περιοχής. Υγιεινή. Το ντύσιμό της με όλες τις νέες τάσεις της μόδας και το νέο τρόπο ζωής (στενά εσώρουχα, latex, κολλητά ρούχα, καλτσόν και παντελόνια πολλές ώρες την ημέρα) πολλές φορές φτάνει να είναι ανθυγιεινό (αυξάνουν την εφίδρωση όλου του σώματος καθώς και των περιγεννητικών περιοχών, με συνέπεια ανάπτυξη μυκητιάσεων, κολπίτιδων και άλλων καταστάσεων). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιποιείται την «απόκρυφη» περιοχή με συχνό καθημερινό και προσεκτικό καθαρισμό εξωτερικά. Η πλύση θα πρέπει να γίνεται με χλιαρό νερό και με καλλυντικό φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο είναι ειδικό για την περιοχή αυτή, καλής ποιότητος που θα έχει όξινο ph και όχι συνηθισμένα σαπούνια του εμπορίου. Σημαντικό επίσης να περιέχει τίποτα δερμοκοσμητικά βότανα που θρέφουν το δέρμα και το προστατεύουν. Το όξινο ph προστατεύει και δεν διαταράσσει το ph του κόλπου από πιθανή εισαγωγή σε αυτόν. Είναι εσφαλμένη επίσης η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν θα πρέπει να πλένεται κατά την περίοδο. Τόσο το πλύσιμο ολοκλήρου του σώματος, όσο και των ευαίσθητων περιοχών, εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων και λοιμώξεων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία οι ευαίσθητες περιοχές της γυναίκας («απόκρυφη», μασχάλες, κάτω από τα στήθη, μηρογλουτιαία) να είναι καθαρές. Η καθαριότητα θα εξασφαλίζει στο δέρμα την διάνοιξη των πόρων του από όπου θα βγει ο ιδρώτας, το σμήγμα και τα άλλα άχρηστα προϊόντα της ανταλλαγής της ύλης. Όταν η καθαριότητα λείπει, τα άχρηστα αυτά προϊόντα μαζεύονται στο δέρμα και στα εσώρουχα και προκαλούν την κακοσμία της περιοχής. Από τα μικρόβια μπορεί να δημιουργηθούν μολύνσεις της επιφανείας του δέρματος. Καλό θα ήταν να έχει η σύγχρονη γυναίκα στην τσάντα της εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσεως για τον καθαρισμό της «απόκρυφης» περιοχής και να μη χρησιμοποιεί το χαρτί από τις κοινόχρηστες τουαλέτες. Κολπικές πλύσεις. Οι κολπικές πλύσεις (πλύσεις μέσα στο κόλπο), είναι θεμιτές και πολλές φορές έχουν ευεργετικά αποτελέσματα θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η κατάχρηση. Οι πλύσεις πρέπει να γίνονται με συσκευή (απλυκατέρ, πουάρ) μιας χρήσεως και όχι άλλων για να αποφεύγεται η είσοδος μικροβίων στον κόλπο (οι συσκευές αυτές οσο και να πλυθούν δεν αποστειρώνονται στο σπίτι. Οι πλύσεις με τα ειδικά σκευάσματα που υπάρχουν στα φαρμακεία μπορούν να γίνουν μετά την περίοδο για να διώξουν τα υπολείμματα της περιόδου και να μην υπάρχουν εκκρίσεις αυτών στην επόμενη σεξουαλική επαφή ακόμη προστατεύουν από κολπίτιδα, αλλά η κατάχρησή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην γυναίκα. Αν θέλετε να κάνετε πλύσεις δε θα πρέπει να είναι περισσότερες από 2 την εβδομάδα και όχι πλύσεις με ιώδιο, γιατί διαταράσσουν το ph του κόλπου και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Ο γυναικολόγος. Θα πρέπει να αναφέρουμε το πιο σημαντικό στοιχείο της υγιεινής της γυναίκας: Τον γυναικολόγο. Η επιλογή αυτού θα πρέπει να γίνεται πρώτα απ όλα με το κριτήριο της άνεσης. Θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα να αισθάνεται άνετα με το γυναικολόγο της (άνδρα ή γυναίκα) για να μπορεί να ρωτά και να μεταφέρει όλα τα προβλήματα και τις απορίες της. Η γυναίκα η οποία δεν επισκέπτεται τον γυναικολόγο της σε τακτική βάση, (ανά εξάμηνο ή ανά έτος), παραλείπει ένα μεγάλο στοιχείο της υγιεινής του εαυτού της. Η επίσκεψη στο γυναικολόγο της είναι εκείνη η οποία θα ΠΡΟΛΑΒΕΙ πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ταλαιπωρήσουν την γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες στην εποχή μας οι οποίες πεθαίνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας επειδή δεν έχουν κάνει ούτε ένα τεστ Παπανικολάου. Παρ όλα αυτά, ο γυναικολόγος θα δώσει την σωστή συμβουλή, ώστε η γυναίκα να αποφύγει πάρα πολλές καταστάσεις που μπορεί να την ταλαιπωρήσουν. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 27

15 TAΞΙΔΙ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι Ο νομός των βουνών, των δασών και των άγριων κορυφών. Νομός Ευρυτανίας. Ο μοναδικός νομός της Ελλάδας που το σύνολο της έκτασής του ανήκει στην ορεινή και την ημιορεινή ζώνη. Ο νομός των βουνών, των δασών και των άγριων κορυφών. Αυτή είναι η Ευρυτανία. Η περιοχή που δεν βλέπει θάλασσα, παρά μόνο ποτάμια και λίμνες. Ο τέλειος προορισμός για τον χειμώνα, προσφέρεται για πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Πεζοπορία σε πανέμορφα δασικά μονοπάτια, ράφτινγκ στα νερά των ποταμών της, καγιάκ, διάβαση φαραγγιών αλλά και εξορμήσεις με αυτοκίνητα 4X4 στα γοητευτικά βουνά. Πρωτεύουσα του νομού είναι το Καρπενήσι. Χτισμένο στη νοτιοδυτική πλευρά του Βελουχιού (2.312 μέτρα) απλώνεται στα «πόδια» του η εύφορη κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού. Στο Βελούχι και σε υψόμετρο μέτρων λειτουργεί σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο με άριστες υποδομές και πίστες για αρχάριους και εξοικειωμένους. Απ το Καρπενήσι απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα. Η Ευρυτανία προσφέρεται για πλήθος διαδρομών οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν περισσότερες από μια μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Από τις πιο δημοφιλής υπαίθριες δραστηριότητες είναι οι διαδρομές ορειβασίας. Μια πολύ εύκολη διαδρομή που συνδυάζεται με επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι του Προυσού είναι από την περιοχή του Προυσού προς τη Μαύρη Σπηλιά. Η διαδρομή διαρκεί περίπου δύο ώρες και απευθύνεται σε όλους, αρχάριους και προχωρημένους. Αν κάποιος θέλει να βάλει περισσότερη περιπέτεια σε αυτή τη διαδρομή μπορεί να κάνει καταρρίχηση με την τεχνική rappel σε έναν κάθετο βράχο κοντά στη Μαύρη Σπηλιά, λίγο έξω από το χωριό του Προυσού. Μια δεύτερη διαδρομή, που συνδυάζει την πεζοπορία με κάμπινγκ και ανάβαση στην Καλιακούδα ξεκινά από το χωριό Ανιάδα. Η διάρκεια της είναι περίπου μιάμιση ώρα και ένα κομμάτι της γίνεται μέσα από τα νερά του Κρικελοπόταμου για να καταλήξει στον καταρράκτη Πανταβρέχει. Μια δεύτερη δυνατότητα εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την οποία προσφέρεται η Ευρυτανία είναι το rafting. Μια πρόταση με βαθμό δυσκολίας 2, αρκετά εύκολη, είναι στα νερά του Ταυρωπού. Η εκκίνηση γίνεται από το καταπράσινο χωριό Δάφνη και οι ομάδες καταλήγουν στο χωριό Παρκιό μετά από περίπου δυόμιση ώρες κατάβασης. Η διαδρομή αυτή συνδυάζεται με μια στάση στο φαράγγι της Βίνιανης και στους καταρράκτες. Η δεύτερη πρόταση για rafting, είναι στα νερά του Τρικεριώτη με βαθμό δυσκολίας 3, που σημαίνει ότι χρειάζεται κανείς να έχει κάποια σχετική εμπειρία για να μπορεί να συμμετέχει. Η εκκίνηση της διαδρομής είναι στα Διπόταμα και καταλήγει στο χωριό Σαρκίνη, μετά από περίπου 2 ώρες. Και αυτή η διαδρομή μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ξενάγηση στον Προυσό. Μια τρίτη και αρκετά διαφορετική πρόταση είναι το ραφτινγκ, στον ποταμό Αχελώο. Η εκκίνηση γίνεται από το χωριό Νέο Αργύριο και η κατάληξη είναι στη γέφυρα της Τέμπλας. Αυτή η διαδρομή είναι η κατεξοχήν καλοκαιρινή. πρόταση, αφού ο Αχελώος είναι εκείνη την περίοδο το μοναδικό ποτάμι με αρκετό νερό, ενώ χάρη μοναδικό φυσικό τοπίο. Επίσης μπορεί κανείς να κάνει τη διαδρομή από το Μεγάλο Χωριό προς την Καλιακούδα και την τοποθεσία Πανταβρέχει και να επιστρέψει μέσω Κρίκελου προς Καρπενήσι. Εξαιρετική διαδρομή είναι, τέλος, στο δυτικό τμήμα του νομού από τον Ασπρόπυργο προς τη Βελωτά και και Φιδάκια, ένα από τα πιο όμορφη ευρυτανικά χωριά, μια διαδρομή που ουσιαστικά κάνει τον κύκλο του βουνού Χελιδόνα και χαρίζει στον επισκέπτη μια υπέροχη θέα στην τεχνητή Λίμνη των Κρεμαστών. Εκτός από τις οργανωμένες δραστηριότητες μπορεί κανείς να απολαύσει στην Ευρυτανία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορούν να οργανώσουν δίωρα περιπέτειας για εταιρείες ή ομάδες. Αυτά τα «δίωρα περιπέτειας» περιλαμβάνουν παιχνίδια στη φύση, δραστηριότητες προσανατολισμού, τοξοβολία, ιππασία, καλοκαιρινά κάμπινγκ με διαβίωση στη φύση και πολλές ακόμη δραστηριότητες. στην ευκολία της προσφέρεται για μπάνιο και παιχνίδια στο νερό. Η διάρκεια της είναι περίπου δυο ώρες, ανάλογα με το «κέφι» της ομάδας και ο βαθμός δυσκολίας 1. Οι πιο έμπειροι στις δραστηριότητες νερού θα απολαύσουν το καγιάκ στην Ευρυτανία. Ιδανικά είναι τα ποτάμια Αγραφιώτης, Καρπενησιώτης με βαθμό δυσκολίας 3+ και ο Κρικελοπόταμος με βαθμό δυσκολίας 4. Βέβαια, για καγιακ προσφέρονται και τα υπόλοιπα, πιο μεγάλα, ποτάμια της περιοχής. Ένα σπορ που έχει βρει φανατικούς οπαδούς είναι το κάνιονινγκ. Για το σπορ αυτό προσφέρεται το φαράγγι της Βίνιανης που συνδυάζει πεζοπορία, κολύμβηση, καταρρίχηση ραπελ και διάσχιση νερού στο φαράγγι. Αφετηρία είναι η Παλιά Βίνιανη και η διαδρομή καταλήγει στην πανέμορφη πέτρινη γέφυρα της Βίνιανης. Η διάσχιση του φαραγγιού ι διαρκεί περίπου 3,5 ώρες. Μια ακόμη εναλλακτική διαδρομή για να γνωρίσετε την ευρυτανική φύση είναι οι διαδρομές με 4X4. Για τέτοιου είδους διαδρομές off road προσφέρονται τα βουνά των Αγράφων με το 28 29

16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΤΟ ) 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO Δ.Ε.Θ. 2) Σεμινάριο «Κλασσικού - Μοντέρνου χορού και Dance Aerobic», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 12 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη. 3) Συνεργασία στη διοργάνωση της «Ζ Μαθητιάδας» 9 έως 14 Μαΐου 2008 στην Πρώτη Σερρών. 4) Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών από την ορκωμοσία του Ιουνίου ) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας (Ιούνιος 2009) αποκλειστικά για το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩ- ΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» (htpp://www. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ hellenicjsport.com) και καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής άρθρων. 6) Συμμετοχή στη συνάντηση και στην έκθεση των περιοδικών της Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση και το περιβάλλον, που έγινε στα πλαίσια των 43ων Δημητρίων, / 9 / 2008, στη Θεσσαλονίκη (ΚΙΘ), στην οποία η ΕΓΒΕ συμμετείχε με το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗ- ΤΙΣΜΟΣ». 7) Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής από την ορκωμοσία του Οκτωβρίου ) 9ο Θεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 6 7 / 12 / 2008, στη Θεσσαλονίκη. 9) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας αποκλειστικά για το Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΓΒΕ (www.hellenicjsport.com) και αναβάθμιση του περιοδικού το οποίο πλέον δημοσιεύει μόνον ερευνητικές εργασίες και άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (στην έντυπή του μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (στην ηλεκτρονική του μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3-5 Απριλίου 2009, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης της HELEXPO Δ.Ε.Θ. PROMAX Η Νο1 σε πωλήσεις πρωτεΐνη. Η PROMAX προσθέτει επιπλέον πρωτεΐνη στην διατροφή σας, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας για την δηµιουργία µυϊκού ιστού, ειδικά για ανθρώπους που προπονούνται µε βάρη συστηµατικά. Η πρωτεΐνη είναι επίσης πολύ σηµαντική κατά τη δίαιτα ώστε να µειώσει την απώλεια µυϊκού ιστού. Η PROMAX είναι η κορυφαία πρωτεΐνη χάριν στη γεύση, τη διαλυτότητα και τα ευεργετήµατα που προσφέρει. Η Promax περιέχει Biomax, ένα µίγµα αποµονωµένου ορρού γάλακτος (whey isolate), υδρολυµένου ορρού γάλακτος ( hydrolyzed whey), και πεπτίδια ορρού γάλακτος (whey peptides) που είναι αποκλειστικότητα της Maximuscle. Η Biomax προσφέρει ταχύτατη παροχή πολύτιµων (µυο-αναπτυξιακών) αµινοξέων µετά από κάθε προπόνηση ώστε να βοηθήσουν την µυϊκή αποκατάσταση (ανάρρωση) και την µυϊκή ανάπτυξη. Η Promax είναι η µοναδική πρωτεΐνη που περιέχει την φόρµουλα υποστήριξης µυϊκής ανάπτυξης Nitrogain, ένα µίγµα NAC, Ταυρίνης, Χρωµίου (Polynicotinate) και πεπτιδίων γλουταµίνης. CYCLONE Το Cyclone είναι γι αυτούς που αναζητούν το απολύτως καλύτερο όλα σε ένα προϊόν για µυϊκή ανάπτυξη. Το Cyclone µπορεί να αυξήσει το µυϊκό σας µέγεθος και τη δύναµη, εφ όσον συνδυαστεί µε κατάλληλη προπόνηση, και µπορείτε να δείτε τη διαφορά µέσα σε µόλις 7 ηµέρες. Με µία γενναιόδωρη ποσότητα 10 γραµµαρίων Μονοϋδρικής Κρεατίνης Maxpure 10 γραµµαρίων Γλουταµίνης και 3 γραµµαρίων υψηλής ποιότητας HMB ανά ηµερήσια δόση, βοηθά αποτελεσµατικά και στον περιορισµό του µυϊκού καταβολισµού που προκαλείται από την εντατική προπόνηση. Περιέχει ένα αποκλειστικό, πολύ αλκαλικό µίγµα διτανθρακικών, που αυξάνει την πρόσληψη κρεατίνης, καθώς και την πιο εξελιγµένη µορφή κρεατίνης. Επίσης περιλαµβάνει και Beta Ecdysterone, ένα φυσικό, φυτικό εκχύλισµα που χρησιµοποιείται για πολλά χρόνια µε µεγάλη επιτυχία από Βούλγαρους Ολυµπιακούς αθλητές της Άρσης Βαρών. THERMOBOL Η πιο επιτυχηµένη µας φόρµουλα για απώλεια λίπους, τώρα έχει βελτιωθεί ακόµα περισσότερο και είναι πιο ισχυρή και αποτελεσµατική από ποτέ. Το Thermobol είναι ένα από τα ελάχιστα προϊόντα στην αγορά, που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελεί µια πραγµατική λύση για τον έλεγχο του βάρους. ίνει αποτελέσµατα, παρέχοντας στο σώµα σας ένα µοναδικό συνδυασµό συστατικών, η δράση των οποίων πιστοποιείται από επιστη- µονικές µελέτες, και έτσι σας βοηθά να πετύχετε το στόχο σας για τον έλεγχο του βάρου σας, εφ όσον βέβαια ακολουθείτε µία σωστή δίαιτα και ασκείστε. για να µάθετε περισσότερα: για να µάθετε περισσότερα: για να µάθετε περισσότερα: Seriously Fit Food Γιατί να αγοράσετε PROMAX (έναντι άλλων πρωτεϊνών): εν περιέχει αυγά, γάλα, σόγια ή καζεΐνη. Χρησιµοποιείται από κορυφαίους αθλητές. 24,3 γρ. πρωτεΐνης σε κάθε δόση. 30 δόσεις σε κάθε κουτί. εν δηµιουργεί στοµαχικές διαταραχές. ιαλύεται αµέσως στο νερό και έχει υπέροχη γεύση. Συσκευασία: 908 gr. Γεύσεις: Φράουλα, Σοκολάτα, Βανίλια, Μπανάνα, Πορτοκάλι, καφέ λατέ, και ουδέτερη. Κουτί µε Bars: 12 ανά κουτί, 60 gr ανά bar και γεύση Σοκολάτα - Σοκολάτα πορτοκάλι Γιατί να προτιµήσω το Cyclone; H πρώτη σε πωλήσεις όλα σε ένα φόρµουλα κρεατίνης, γλουταµίνης και HMB που είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατική! Η σύνθεσή της βασίζεται σε επιστηµονικές έρευνες και µπορεί να αυξήσει την άλιπη µυϊκή µάζα, το µέγεθος και τη δύναµη εφόσον συνδυάζεται µε την κατάλληλη προπόνηση µε βάρη Απαραίτητη για κάθε σοβαρό γυµναζόµενο που επιδιώκει να αυξήσει τη µυϊκή του µάζα, όγκο και δύναµη. υαλύεται αµέσως, σε 5 υπέροχες γεύσεις. Γιατί ο Craeme συνιστά το Τhermobol; Εκπληκτική σύνθεση, τεκµηριωµένη µε επιστηµονικές έρευνες. Η πανίσχυρη σύνθεσή του περιλαµβάνει: Citrus Aurantium (bitter Orange Peel), Caffeine (guarana extract), πράσινο τσάι (90% polyphenols), Εκχύλισµα Καγιέν, L-Tyrosine, Bioperine και άλλα. Ένα µοναδικό, υψηλής περιεκτικότητας µίγµα βιταµινών του συµπλέγµατος Β, που περιλαµβάνει εκτός των άλλων, και το συνένζυµο R και παντοθενικό οξύ, που είναι απαραίτητο για το µεταβολισµό του λίπους, και την παραγωγή ενέργειας. Ασφαλής, φυσική, φυτική φόρµουλα. Συσκευασία 90 κάψουλες. ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ON LINE: ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210/ Αντιπρόσωπος Ελλάδας & Κύπρου: Σoφία Γολάµ Ελ. Βενιζέλου 186, Π. Φάληρο, Τ.Κ , Τηλ.: 210/ , Fax: 210/ Υποκατάστηµα: Ελ.Βενιζέλου 58, Ν. Σµύρνη, Τ.Κ.: , Τηλ.: 210/ , piliouras - 210/

17 H 100%! 1 ( ), 1, 1, 1, 1, 1, 1, - 1, 1, 1, HARVARD:. - B. KAT APOY X. MANTOY I H PRINCETON: X. MANTOY I H YALE:. - B. KAT APOY -. I. E M E O STANFORD: X. MANTOY I H CALTECH: X. MANTOY I H MIT:. DUKE: E DARTMOUTH: I EPH CORNELL: X. MANTOY I H - Z. XATZH HMHTPIA OY CARNEGIE MELLON:. -. MA KIPIA OY - X. MANTOY I H JOHNS HOPKINS: E. -. GEORGETOWN: M. MOYT E O WILLIAMS:. AMHERST: Z. XATZH HMHTPIA OY SWARTHMORE: T. FELDMAN WELLESLEY: B. -. BARD: E ITYXIE H M. BPETANIA CAMBRIDGE: X. MANTOY I H OXFORD: A. MAN A T H,. IMPERIAL: A. MAN A T H,. DURHAM: E.B EDINBURGH:. BRISTOL:. KING'S COLLEGE:. LEICESTER:. LANCASTER: E.B SHEFFIELD: E.B,.,. LOUGHBOROUGH:. SUSSEX:.,.,. SURREY:. GOLDSMITHS:. SUNDERLAND:. E EI., ( 2006), (K 2007)., ( 2001), ( 1998 & 2000)., (M 2007), ( 2005 & 2006)., (FYR 2000), ( 1999)., 1 (2005, 2006, 2007),., 1 (2002, 2003, 2004) O YM IA A., 1. ( 2003)., 3. ( 2005)., 3 (2005) BA KAN. AZAPI H,., K. KTENI H (2000, 2002, 2006) -., (2004),.,., (2008) EME 2 :.,.,., I. K N TANTINI H, X. MANTOY I H,.,.,., Z. XATZH HMHTPIA OY 3 :.,.,.,.,., B. APA XOY,. -., 1 (2007), 2 (2006)., 1 (2005) - B, (2006).,., (2005) ( )., 1 (1998),., 2 (2003),., 3 (2006),.,., (2006) ( ) 1 (2006), 2 (2003) K : 1, T. (2006),. (2007) 3,. (2006) NEYP A KO «DEVELOPMENT YOUTH PRIZE» A. ZAXAPIA H, 1 (2006) -., 1 (2007) YOUNG PRAGUE T &, A I I KA ITEXNIKOI A NE ( ) : 2 (2001 & 2002), 3 (2005) 1. (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005) O : 2 (1998, 2001, 2004), 3 (1996, 2003) 1. (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008) X : 1. (2007), 2. (2008) : 2. (2001, 2003, 2004) Z :., 1. (2008).,., 2. (2008) & TA A IKA (FORENSICS) 1 (2003, 2004, 2007), (1996, 2001) 2 (2002), 3 (2005) A KO MIO XO IKO P TA HMA KAKIOY N. A O OY O, 3 (E 2006) & 1, , (1999, 2000, 2005, 2006) - 2 (1996, 2001, 2008) 1 AI IKO M.A..-MANTOY I H (2003, 2004, 2005, 2006, 2008) 1 E HBIKO M.A..-MANTOY I H (2005) - :,, HARVARD:, A :, A TA: B,, CERN :, B,,,,, HPO OPIKH & YMBOY EYTIKH ONE N - EK AI EYTHPIA MANTOY I H EPMH E A ONIKH AI IKO TA MO - I -,.: ,.:

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 33 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009 Τεύχος 34 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 10 ο Θεματικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

9 o Θεματικό συνέδριο της ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 6-7 Δεκεμβρίου 2008

9 o Θεματικό συνέδριο της ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 6-7 Δεκεμβρίου 2008 9 o Θεματικό συνέδριο της ΕΓΒΕ Θεσσαλονίκη, 6-7 Δεκεμβρίου 2008 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ \ ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλό. 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ: 231 0282512 website: www.egve.gr emai!:egymve@hol.gr.info@egve.gr Ε.Γ.Β.Ε. 1954 ΠΡΟΣ: Δ!ντη Α ι βαθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2007

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2007 8 ο Θεματικό συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2007 Τεύχος 26 Τιμή: 0,01

Διαβάστε περισσότερα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Διεθνή Συμμετοχή

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Διεθνή Συμμετοχή ΑΦΙΕΡΩΜΑ Γυμναστήρια και υγεια 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Διεθνή Συμμετοχή Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009 Τεύχος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009 Τεύχος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009 Τεύχος 32 Τιμή: 0,01 Ε ISSN 1109-7450 www.decocentre.gr optima

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008 Τεύχος 28 Τιμή: 0,01 Ε ISSN 1109-7450 editorial Τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών EFN. Περισσότερα στη σελίδα 12... ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ ΕΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών EFN. Περισσότερα στη σελίδα 12... ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ ΕΕ Διμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 194 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΝΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών Γ Κτίριο, Αθήνα 115 27 URL: www.esne.gr, e-mail: esne@esne.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 253. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 253. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Συλλογή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015... 3 Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις για μια νέα αρχή...

Οι βάσεις για μια νέα αρχή... υθέτω ws ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ποχή ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEP ARTMENT OF COMMUNICA TIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ημερίδα: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης. 5 Παρουσίαση του Καινοτόμου Προϊόντος 8 «An Intelligent Qualitative Analysis Database (G&T AIQAD)» 8 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αρχαιολόγος Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης Βρεφονηπιοκόμος Γυμναστής Δάσκαλος Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς Διαφημιστής Διερμηνέας Δικαστής Δικηγόρος Εθνολόγος-Λαογράφος Εισαγγελέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Κ α θ ο λ ι κ ή Π ο λ υ τ ο μ ε α κ ή Π

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. I. Εισαγωγή Αντικείμενο εργασιών της Υποεπιτροπής

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. I. Εισαγωγή Αντικείμενο εργασιών της Υποεπιτροπής ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ' ΣΥΝΟΔΟΣ Α' ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα