12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009"

Transcript

1 12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 Τεύχος 31 Τιμή: 0,01 Ε ISSN

2 Ç áíôñéêþ óõëëïãþ advance êáé ç ãõíáéêåßá óõëëïãþ aspiration ôçò RONHILL ðåñéëáµâüíïõí ðñïúüíôá µå õöüóµáôá íýáò ôå íïëïãßáò, äéáôçñïýí âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ óáò ðñïóôáôåýïõí áðü ôéò éäéáßôåñåò êáéñéêýò óõíèþêåò êáé Ý ïõí åîáéñåôéêü öéíßñéóµá ðïõ äéáóöáëßæåé ôçí ÜíåóÞ óáò. Ç óõëëïãþ additions ôçò RONHILL áðïôåëåßôáé áðü ðñïúüíôá êáé áîåóïõüñ ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá êüèå áèëçôþ êáé áèëïýµåíï. ÐñïóåãµÝíá õöüóµáôá µå éäéáßôåñá áñáêôçñéóôéêü, ðïéïôéêü õëéêü, Ýîõðíïò ó åäéáóµüò, ðñùôïðïñéáêþ ôå íïëïãßá åßíáé ïñéóµýíá áðü ôá óôïé åßá ðïõ óõíèýôïõí ôç óõëëïãþ additions. BIKE & FITNESS

3 editorial 9 ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεματικό συνέδριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 31 Τιμή: 0,01 Ε Iδιοκτήτης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Εκδότης: Optima Αdvertising Kίου 2 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ΤΘ , Άθληση για όλους Στα προγράμματα «άθλησης για ολους» και στα προγράμματα του εθνικού συστήματος υποστήριξης αναπτυξιακού αθλητισμού της γενικής γραμματείας αθλητισμού αυξήθηκαν από 500 σε 900 οι θέσεις των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που θα εργαστούν την περίοδο μετά από απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη. Το Δ.Σ. της ΕΓΒΕ συγχαίρει θερμά τον υφυπουργό αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη για την σημαντικότατη αύξηση των θέσεων και αναμένει και την ουσιαστική ποιοτική Η καθιερωμένη, πλέον, ετήσια διοργάνωση της Ε.Γ.Β.Ε. διεξήχθη το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008, στη νέα δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το 9ο Θεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. που έγινε σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης περιελάμβανε ειδικές εισηγήσεις, στρογγυλές τράπεζες και ελεύθερες ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτημένες). Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν είχαν παρουσίαση επιστημονικής ανακοίνωσης ήταν δωρεάν. Η διοργάνωση του συνεδρίου στέφθηκε από απόλυ- τη επιτυχία, αφού σ αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 250 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Καταξιωμένοι επιστήμονες του αθλητικού χώρου συμμετείχαν στις στρογγυλές τράπεζες του συνεδρίου, ενώ παρουσιάσθηκαν και 53 επιστημονικές εργασίες. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τεύχος, που διανεμήθηκε στους μετέχοντες. Χορηγοί της διημερίδας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το γυμναστήρια GYMNASIUM exclusive, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η Εφημερίδα Αθλητική Μακεδονίας Θράκης. Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των προγραμμάτων. Υποδοχή διαφημίσεων: Έλενα Δεληνικόλα Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Η εξεταστέα ύλη του ΑΣΕΠ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι στο υπ αριθμ τ. Β/ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ / Δ2/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και άλλους κλάδους, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη και

4 +30 C +86 F 0 C +32 F 30 C 22 F ΑΡΘΡΑ Kόπωση στον αθλητισμό και διαδικασία των κινήτρων Η no1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ph. D. Σβέτλανα Κόστοβιτς (Svetlana Kostović), καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Νόβι Σαντ, Σερβία Η φόρτιση που δέχεται ο αθλητής κατά τη διάρκεια της ενεργητικής του ενασχόλησης με το άθλημα είναι τριπλή: σωματική, συναισθηματική και ψυχική. Αυτός είναι ο λόγος που ένας αθλητής μπορεί να υποστεί ταυτόχρονα τη σωματική, ψυχοσωματική και ψυχική κούραση. Για να ξεχωρίζονται τα είδη της κόπωσης, όπως και οι πιθανές διαδικασίες (στρατηγικές αναψυχής και επίδρασης στην κόπωση), στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ, στα πλαίσια του ACIMSI (Πανεπιστημιακό Κέντρο για ενδοκλαδικές και πολυκλαδικές μελέτες) οργανώθηκε μια έρευνα η οποία σαν στόχο είχε τον καθορισμό των παραγόντων που προκαλούν κόπωση στον αθλητισμό και επίσης πιθανών στρατηγικών επίδρασης στη μείωση αρνητικών επιρροών αυτών των συγκεκριμένων παραγόντων. ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες ΨΥΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χαρακτηριστικοί αθλητικοί παράγοντες Ph. D. Μίλκα Όλιατσα (Milka Oljača), καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Νόβι Σαντ, Σερβία 1) Κατανάλωση ενέργειας 1) Ρίσκο 1) Πίεση του χρόνου 2) Επιτάχυνση 2) Υπευθυνότητα 2) Έλλειψη πληροφοριών 3) Κλίμα 3) Ψυχο-κοινωνικές συγκρούσεις 3) Υπερφόρτωση με πληροφορίες 4) Καιρός 4) Καθημερινό στρες 4) Πιέσεις για επεξεργασία πληροφοριών 5) Εξοπλισμός 5) Ανησυχίες 5) Πιέσεις που συσχετίζονται με αποφάσεις Πίνακας 1: Οι παράγοντες κόπωσης στον αθλητισμό Ενδείξεις, με βάση τις οποίες ο προπονητής μπορεί να καταλάβει περί ποιας κατηγορίας πρόκειται, χωρίζονται επίσης σε τρεις κατηγορίες: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1) Οργανικές αλλαγές 1) Γενικό προσαρμοστικό σύνδρομο 1) Υπερκόπωση temperature control system outdoor temperature low x-warm warm light body activity cool high ODLO International AG evolution 2) Ευαισθησία σε τραυματισμούς 2) Λειτουργία με δυσκολίες 2) Κούραση 3) Υπερκόπωση - Εξάντληση 3) Ψυχο-αναπτυξιακή αδυναμία 3) Κατάσταση φόβου 4) Κόπωση του αισθησιο-κινητικού συντονισμού 4) Υπερδραστηριότητα 4) Έλλειψη κίνητρων Πίνακας 2: Ενδείξεις κόπωσης στα σπορ Η δουλεία του προπονητή ή του καθηγητή φυσικής αγωγής είναι να προσπαθήσει να διαπιστώσει την πηγή και το είδος της κόπωσης, με βάση τις προαναφερόμενες ενδείξεις και να τα μειώσει με ειδικές στρατηγικές ή να τα απομακρύνει. Η χρήση των διεγερτικών και τοξικών ουσιών, ειδικά σε πρωταθλητές, σε τέτοιες καταστάσεις είναι βεβαίως λάθος. Οι μελέτες στο Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου, όπου εξετάστηκαν περιπτώσεις εκείνων που κέρδισαν μετάλλια, και οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι σε χρήση ντόπινγκ, έδειξαν πως αρνητικές επιπτώσεις δεν εμφανίζονται μόνο στους αθλητές που κάνουν τη χρήση, αλλά μεταφέρονται και σε απόγονούς τους, με τη διαφορά πως εκεί οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο έντονες. Εξετάστηκαν, πιο συγκεκριμένα, 69 απόγονοι κορυφαίων αθλητών στίβου, πρώην πρωταθλητών της Ανατολικής Γερμανίας, και από αυτούς 23% πάσχει από άσθμα, 30% έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τάσεις προς κατάθλιψη και αυτοκτονία, σχεδόν 25% των απογόνων έχει τάσεις προς βαριές αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ 25% πάσχει από κάποια μορφή καρκίνου. Οι προπονητές και οι καθηγητές φυσικής αγωγής επιβάλλεται να λύνουν τα προβλήματα κόπωσης στον αθλητισμό με διαφορετικές στρατηγικές. Προτέρημα έχει η ανάπτυξη κινήτρων σε αθλητές, που θα δράσουν προληπτικά σε όλες τις κατηγορίες της κόπωσης. Η ενδυνάμωση των κινήτρων, σύμφωνα με τον Vainer (1972) μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους: 1) Ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων στον αθλητή: παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων θετικών εμπειριών στον αθλητισμό, όπου κάθε επιτυχημένη κίνηση πρέπει να αξιολογείται και ταυτόχρονα πρέπει να μειώνεται η αρνητική εστίαση των προπονητών στα λάθη, τα οποία αναπόφευκτα ο αθλητής θα κάνει στη διαδικασία πραγματοποίησης των αθλητικών του αποστολών. 2) Να αναπτύσσεται η υπευθυνότητα στον αθλητή, όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προπόνηση. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία, η συζήτηση και η ανάλυση: οργάνωση προπονήσεων, υπερφόρτωση στη δουλειά, τακτική και στρατηγική δράσης και αγώνων, κανόνες συμπεριφοράς στην προπόνηση και εκτός αυτής κτλ. 3) Να τονίζεται η ειδική αξία κάθε αθλητή για το επιτευχθέν αποτέλεσμα, τη συνεισφορά του και να τονίζονται πάντα εκείνες οι αξίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θετικού selfconcept και η αίσθηση αυτοεκτίμησης στον αθλητή. 4) Η δουλειά να γίνει ατομική και να γίνεται προσπάθεια να τεθούν, πάντα σε συνεργασία με τους αθλητές, κατάλληλοι, αντικειμενικοί και πραγματοποιήσιμοι στόχοι, που συμβαδίζουν με τις ψυχοσωματικές τους δυνατότητες, οι οποίοι όμως θα ανήκουν στη σφαίρα της πιο ευνοϊκής ανάπτυξης, πράγμα που θα σημαίνει πως μπορούν να τους πραγματοποιήσουν εάν επιστρατεύσουν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις τους. 5) Οι προπονήσεις χρειάζεται να οργανωθούν έτσι ώστε να μην είναι μονότονες και κάθε μια να σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει εναλλασσόμενα περιεχόμενα και σειρές δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών, να ανταλλάσσονται ρόλοι και αποστολές σε ομαδικά αθλήματα, ώστε να συμβάλλει στην κατανόηση από κάθε αθλητή της κάθε μιας θέσης στην ομάδα κτλ. 6) Στις προπονήσεις να χρησιμοποιούνται περισσότερα τεστ και διάφορα εργαλεία, για να μετρηθεί όσο γίνεται πιο αντικειμενικά η αθλητική απόδοση, και ατομικά και ομαδικά, ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη θετική λειτουργία της ανάδρασης (feedback) και βιοανάδρασης (biofeedback). Η ODLO κατασκευάζει ισοθερμικά εσώρουχα για όλες τις δραστηριότητες και καιρικές συνθήκες με το πρωτοποριακό σύστημα κατασκευής effect. Τα ιόντα αργύρου που βρίσκονται στο νήμα του υφάσματος εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για την κακοσμία. Οι ίνες του υφάσματος, απάγουν τον ιδρώτα στην εξωτερική στιβάδα, στεγνώνουν γρήγορα και απαλείφουν οποιαδήποτε αίσθηση κακοσμίας. Αυτή η επεξεργασία είναι μόνιμη και δεν φεύγει με τα πλυσίματα. Το σώμα μένει πάντα στεγνό και ζεστό, χωρίς άσχημες μυρωδιές για αρκετές μέρες! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Σαρπηδόνος 37 * Αθήνα, τηλ: , fax: , warm cubic ΑΘΗΝΑ PATHFINDER EXPLORER MONTANA ΝΤΑΒΟΣ EXTREME Shop KANTZIKH AVENTURA RUNNER S CORNER ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ RACCOON ΑΡΑΧΩΒΑ MONTANA ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΣΑΓΙΑΣ FUN SKI ΛΑΜΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΒΟΛΟΣ ANDREOU TECH ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΛΑΡΙΣΑ OLYMPIOS PRO ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ X-PRO SHOP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗΣ SURFOMANIA ΦΩΚΑΣ ΣΠΟΡ ΣΕΡΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ VORAS ACTION ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 4SEASONS ΝΑΟΥΣΑ ΛΕΦΟΥΣΗ ΣΕΛΙ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΑΪΜΑΤΣΑΛΑΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΙΡΚΙΝΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΤΑ MEGA BIKE ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΑΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ MOUNTAIN CLUB ΧΑΝΙΑ ΚΑΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΧΙΟΣ ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ

5 Xρηματοδότηση για τον ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αθλητισμό και τον Πολιτισμό Εγκρίθηκε στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2009 Με συνολικό ποσό ευρώ επιχορηγούνται οι αθλητικές δράσεις το 2009 μετά την τελική έγκριση Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Η τροπολογία του ευρωβουλευτή της NΔ, Mανώλη Mαυρομμάτη, όπου ζητά κονδύλι ύψους ευρώ για την διοργάνωση τριήμερου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των 27 εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ με την συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Ντόπινγκ- κοντρόλ (WADA) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔOΕ), εντάχθηκε στη γραμμή για τον Αθλητισμό. H συγκεκριμένη δράση έχει τρεις στόχους: (α) το συντονισμό των δράσεων των εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων ντόπινγκ, (β) τη δημιουργία ενεργού ευρωπαϊκού δικτύου καταπολέμησης του ντόπινγκ και (γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση προτάσεων σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, δεδομένου ότι το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως. Σημειώνεται, δε, ότι το Συνέδριο θα φιλοξενείται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Επιπλέον, στη νέα γραμμή Προϋπολογισμού που αφορά αποκλειστικά στον τομέα του Αθλητισμού συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση των Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Πεσκάρα της Ιταλίας, το 2009, που είχαν ζητήσει με τροπολογία τους από κοινού ο Mανώλης Mαυρομμάτης και ο Ιταλός Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Mάριο Mάουρο. «H εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Μεσογειακών Αγώνων εξασφαλίζει την προοπτική χρηματοδότησης για την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Bόλου και της Λάρισας όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι Αγώνες το 2013», δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Επιπλέον, στο ποσό των 6 εκατομμυρίων περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος για τους Special Olympics, προκειμένου οι πιστώσεις αυτές να διασφαλίσουν σε νέους ανθρώπους πρόσβαση στην κατάρτιση, σε αθλητικές διοργανώσεις, κοινωνικές δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις. Τέλος, εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των αρχείων των περιφερειακών μουσείων, για την οποία ο Mανώλης Mαυρομμάτης είχε ζητήσει κονδύλι ύψους ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Η ψηφιοποίηση του υλικού αυτού δε θα εξασφάλιζε μόνο τη διάσωσή του αλλά και θα αποτελέσει μέσο διάδοσης του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Εξάλλου, υπάρχουν πολλά ευρήματα μεγάλης ιστορικής σημασίας τα οποία αποτελούν μέρος όχι μόνο της κληρονομιάς μιας χώρας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. 8

6 ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συνεδρια 12ο πανελλήνιο συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 / 3 / Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - Ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές και αναρτημένες) - Στρογγυλές τράπεζες και Εξειδικευμένα Σεμινάρια. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ. και Φαξ: 2310 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Oι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 5 Απριλίου του Ο έγκαιρος προγραμματισμός του συνεδρίου μας, που διοργανώνεται πλέον σε ετήσια βάση, επιτρέπει και σε μας να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και σε όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν να μπορέσουν να προγραμματίσουν με άνεση τη συμμετοχή τους, ενώ σε όσους επιθυμούν να ανακοινώσουν κάποια επιστημονική εργασία, δίνεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν και να στείλουν έγκαιρα την εργασία τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει καθορίσει η οργανωτική επιτροπή. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι στρογγυλές τράπεζες με την παρακάτω θεματολογία. 1) Σχολική Φυσική Αγωγή. Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσχολική Αγωγή. Η κινητική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. 2) Ντόπινγκ. 3) Αθλητιατρική (με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιατρικής) 4) Ειδική Προπονητική (σε συνεργασία με τον υποτομέα ομαδικών αθλημάτων του ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.). 5) Τα αθλήματα του Υγρού Στίβου ως μέσο εκ- παίδευσης και προσέλκυσης στον αθλητισμό. 6) Αθλητισμός αναψυχής - τουριστικός αθλητισμός. Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. 7) Αθλητισμός για Άτομα με Αναπηρίες Ειδική Φυσική Αγωγή. Κινητική δραστηριότητα και άτομα με αναπηρίες. 8) Διαιτησία ομαδικών αθλημάτων. Στο συνέδριο έχουν συμπεριληφθεί επίσης οι ενότητες: α) Παρουσίαση των Παραολυμπιακών αθλημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει παρουσίαση όλων των Παραολυμπιακών αθλημάτων και επίδειξη των Παραολυμπιακών αθλημάτων της Άρσης Βαρών και του Μπότσια όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι παρευρισκόμενοι. β) Παρουσίαση του νέου καινοτόμου παιχνιδιού T BALL 32 CG, το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνένωση της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και της πετοσφαίρισης ως μια νέα προσέγγιση για την εκμάθηση δεξιοτήτων στο βόλεϊ σε μαθητές δημοτικού σχολείου αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το παιχνίδι απευθύνεται ακόμα και σε άτομα με αναπηρία. γ) Ειδική ενότητα παρουσίασης του Επιστημονικού Περιοδικού της ΕΓΒΕ, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής άρθρων στο περιοδικό και ιστορική αναδρομή στην πορεία του περιοδικού. Στην ίδια ενότητα θα γίνει και παρουσίαση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» της διαδικασίας έκδοσης ενός επιστημονικού βιβλίου με τον τίτλο «Επιστημονικό Σύγγραμμα. Από τη Συγγραφή έως τον Αναγνώστη». Τέλος στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Μετρήσεις και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και των αθλητικών επιδόσεων. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Αερόμπικ. Εξειδικευμένα σεμινάρια. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ). Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική - Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 3 εξειδικευμένα σεμινάρια: 1) Ημερήσιο Σεμινάριο Aerobic: Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργανώνει σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές αερόμπικ, Σεμινάριο Personal Training & Group Exercise. Η εξέλιξη στον τομέα του Fitness είναι ταχεία και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε αναγκαία η διοργάνωση του σεμιναρίου. Στόχος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του Personal Training & Group Exercise. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιζητούν περαιτέρω εξειδίκευση στην επιστημονική τους κατάρτιση. Θα διδάξουν οι καλύτεροι διεθνείς και Έλληνες Εισηγητές (Presender), παρουσιάζοντας τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους άσκησης, οι οποίες εφαρμόζονται στο Μαζικό Αθλητισμό στον κλάδο των γυμναστηρίων καθώς και νέα προϊόντα του Personal Training & Group Exercise. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Dance Aerobic (ομαδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τους απλούς βηματισμούς του aerobic με στοιχεία από διάφορα είδη χορού, latin, funk, jazz κλπ). Cardio / Step Aerobic. Men (ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση της διαλειμματικής μεθόδου interval training). Fight (ομαδικό πρόγραμμα με κινήσεις πολεμικών τεχνών). Steel (προ χορογραφημένο ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση μπάρας & step). Ball (ομαδικό πρόγραμμα με τη χρήση μπάλας). Εναλλακτικές μορφές άσκησης (Yoga Pilates Yoga Dance). Ομαδικά προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας. POWER PLATE. PILATES MAT. HI LOW AEROBICS. BODY POWER. ΒΟΧ AΕROBICS. ΗΑΤΗΑ ΥOGΑ. ASHTANGA YOGA. BODY ART (pilates). Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 2) Σεμινάριο Συγχρονισμένης Κολύμβησης: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στην πισίνα του Εθνικού κολυμβητηρίου. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 3) Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2009 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / Για το σεμινάριο θα υπάρχει ειδικό δελτίο συμμετοχής στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή του. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, αθλητίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι, αθλητικοί μάνατζερς, προπονητές, κλπ. Κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο στο επιστημονικό μέρος, όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του συνεδρίου. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣ- ΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1) Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή στο 10ο και 11ο Συνέδριο της ειδικής ενότητας για ξενόγλωσσες επιστημονικές ανακοινώσεις και προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους μας από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, αποφάσισε να καθιερώσει πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών. Προϋποθέσεις - αναγκαίες συνθήκες: Επίσημη ξένη γλώσσα της ενότητας είναι η αγγλική

7 συνεδρια Οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις θα γίνονται σε αυτή (υποβολή περίληψης, στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ). Η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) θα γίνουν στην αγγλική, όπως και η συζήτηση με το ακροατήριο (και ο συντονισμός της ενότητας). Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, έως ότου ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων. Στο έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων του συνεδρίου θα υπάρχει ειδικό τμήμα, όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική. της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από δισκέτα και 3 αντίγραφα (τα δύο από αυτά μόνο με τον τίτλο της εργασίας, χωρίς τα ονόματα του συγγραφέα ή των συγγραφέων). Προθεσμία υποβολής αυτών των εργασιών μέχρι 15 / 3 / ) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης του συνεδρίου η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή αποφάσισαν όλες οι ερευνητικές το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός». ΔΙΑΜΟΝΗ Τρεις εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. Η μία πρόταση αφορά το ξενοδοχείο ABC (3*) στην οδό Αγγελάκη κοντά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, η άλλη το Royal Hotel (4*) στην περιοχή του αεροδρομίου και η τελευταία το Grand Hotel Palace (5*). Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει και τα ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές. HOTEL abc, ΤΗΛ: , FAX: , www. hotelabc.gr Τιμές δωματίων: Μονόκλινο: 74, Δίκλινο: 98 Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρωινά σε πλουσιότατο μπουφέ και όλοι οι φόροι. Για την επιβεβαίωση της κράτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν φαξ ( ) ή αναγράφοντας ότι πρόκειται για το 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ καθώς και τον τύπο δωματίου, ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης καθώς και τον αριθμό μιας πιστωτικής κάρτας (απαραίτητη η ημερ. λήξης) και θα τους αποστείλουμε ανάλογη επιβεβαίωση. Royal Hotel, Τηλ: Fax: , Τιμές δωματίων: Μονόκλινο ή Δίκλινο: 70 Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρωινά σε πλουσιότατο μπουφέ και όλοι οι φόροι. Το Royal Hotel, βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου στην κορυφή ενός λόφου, στο κέντρο ενός καταπράσινου φυσικού περιβάλλοντος, με μαγευτική θέα του Θερμαϊκού κόλπου και της πόλης της Θεσσαλονίκης. 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 20 Μαρτίου 2009 είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / ), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση απόρριψης περίληψης εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, το δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Μπορεί όμως, να επανυποβληθεί η περίληψη με τυχόν διορθώσεις, χωρίς καταβολή εκ νέου του δικαιώματος συμμετοχής και εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων. Ακόμα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ποσό που κατεβλήθη ως δικαίωμα συμμετοχής, σε περίπτωση απόρριψης, για την παρακολούθηση απλώς του συνεδρίου ή και για την υποβολή άλλης περίληψης από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων. Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Σε περίπτωση μη παρουσίασης της ανακοινώσεως, τους ενημερώνουμε ότι, η μορφή του εντύπου των περιλήψεων και του προγράμματος των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί στο συνέδριο δεν θα συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως δικαίωμα συμμετοχής με την υποβολή περίληψης επιστημονικής ανακοίνωσης, διαφέρει αν ο συγγραφέας είναι ένας ή αν υπάρχουν περισσότεροι συγγραφείς. Αναλυτικές πληροφορίες για αυτή την περίπτωση υπάρχουν στο δελτίο συμμετοχής. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μία περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. 2. Το ποσό συμμετοχής περιλαμβάνει την παρακολούθηση του συνεδρίου, τη βεβαίωση παρακολούθησης, τη συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις και την παροχή του υλικού του συνεδρίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3. Στις παρουσιάσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους συνέδρους. 4. Όλες οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) θα δημοσιευθούν στο ειδικό έντυπο του προγράμματος, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους συνέδρους. 5. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και στα προηγούμενα συνέδριά μας, (την Παρασκευή 3 / 4 / 2009) στους Κ.Φ.Α. της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, αθλητικών σχολείων, αποσπασμένους, κλπ) για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. 6. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση με τους συνέδρους. 7. Η εγγραφή στο συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από την Παρασκευή 3 / 4 / 2009 και ώρα Δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 4 / 4 / Η γραμματεία του Συνεδρίου θα ανοίξει στο χώρο διεξαγωγής του την Παρασκευή 3 / 4 / 2009 από ώρα Το πρώτο θέμα του Συνεδρίου θα ξεκινήσει στις Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2009), μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. προκειμένου να πληροφορηθούν πόσες συνδρομές οφείλουν και να αποστείλουν το σχετικό ποσό, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους για το συνέδριο. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους (όχι επικυρωμένη), μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο ή κοινότητα, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα, αριθμό ταυτότητας, e.mail) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από την ειδική τιμή συμμετοχής που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. (προφανώς συμφέρει σε κάθε περίπτωση η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε.). 10. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / , είτε στέλνοντας , είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις έως Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο 4 / 4 / 2009 από ώρα έως 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από έως Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση. 12. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμ/χής. 2) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (FULL PAPER). Στο 12Ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 12ου Συνεδρίου. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε τέτοια εργασία είναι 100 Ευρώ. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής εργασίας είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site εργασίες να συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά. 4) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) θα αναδειχθεί από τη μικτή επιτροπή από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής, στην οποία γίνεται και η παρουσίαση των poster. Στο καλύτερο poster θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για GRAND HOTEL PALACE, ΤΗΛ: , , FAX: Τιμές δωματίων : Deluxe Μονόκλινο 94 BB, Deluxe Δίκλινο 108 BB Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και συμπεριλαμβάνουν πλούσιο πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, όλους τους φόρους καθώς και ελεύθερη χρήση της πισίνας, της σάουνας, και του γυμναστηρίου του ξενοδοχείου. Επιπλέον παροχές: Ελεύθερη χρήση του shuttle bus 19 θέσεων για τις μετακινήσεις των πελατών από και προς το κέντρο της πόλης. Φυλασσόμενο parking 100 θέσεων προς 10 ημερησίως. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης 300 θέσεων στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου χωρίς χρέωση. 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 97 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial). 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις. 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις. 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 / 3 / 2009 συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες. 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε υποβάλετε το πρωτότυπο με πλήρη στοιχεία και δύο επιπλέον αντίγραφα στα οποία πρέπει να φαίνεται μόνο ο τίτλος και το κείμενο της περίληψης χωρίς ονόματα και διευθύνσεις. Θα πρέπει επίσης να στείλετε υποβάλετε και μια δισκέτα με το αρχείο της περίληψης (3.5in, Microsoft Word 97, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial). Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής η περίληψη που δεν θα συνοδεύεται από δισκέτα δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ. 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 125 x 100 cm. 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου

8 συνεδρια ΑΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ AEROBIC 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Καθ. Φυσ. Αγωγής, Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, κλπ χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 30 Ευρώ 40 Ευρώ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 25 Ευρώ 30 Ευρώ Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 15 Ευρώ 20 Ευρώ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας δεν πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν δελτίο συμμετοχής αλλά το ειδικό δελτίο συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Καθ. Φυσ. Αγωγής, Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, κλπ χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 40 Ευρώ 45 Ευρώ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 30 Ευρώ 35 Ευρώ Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίς επιστημονική ανακοίνωση 25 Ευρώ 30 Ευρώ Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper) 100 Ευρώ 100 Ευρώ Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο όταν ο συγγραφέας της ανακοίνωσης είναι ένας. Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, τότε η τιμή συμμετοχής προσαυξάνεται κατά 10 Ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το δελτίο συμμετοχής και όχι το απλό που αφορά μόνο όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα με βάση την ιδιότητα του οποίου γίνεται και η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας. Προθεσμία υποβολής μέχρι 20 / 3 / 2009, εκτός από τις ολόκληρες εργασίες της περιπτώσεως Δ που η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 15 / 3 / ΤΙΤΛΟΣ:... Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά) Poster (125 x 100 cm) Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):...ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/2/2009 ΑΠΟ 1/3/2009 Για όλους τους μετέχοντες στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. 12 Ευρώ 15 Ευρώ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη

9 υγεια ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ Η εναλλακτική θεραπεία με επίκεντρο τη σπονδυλική στήλη Ευάγγελος Χριστακόπουλος D.C. BA Science Οστεοπαθητικός - Dr Χειροπρακτικής HΠΑ Η Οστεοπαθητική Χειροπρακτική είναι μια σύγχρονη θεραπευτική ειδικότητα που συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη. Εφαρμόζεται για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης (άλγη, παθήσεις, κ.α.). Σύμφωνα με τη θεραπεία της χειροπρακτικής, οι ημιεκτοπίσεις σπονδύλων μπορεί να προκαλέσουν στένωση του αντίστοιχου μεσοσπονδύλιου τρήματος (οπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος κάθε σπονδύλου) σε βαθμό τέτοιο που να διαταραχθεί η ομαλή δίοδος νεύρων και αγγείων. Έτσι, κάποιο όργανο του σώματος μπλοκάρεται, παύει να τροφοδοτείται σωστά και αρρωσταίνει. Με ειδικούς χειρισμούς η οστεοπαθητική αποκαθιστά την ανατομική σχέση μεταξύ των σπονδύλων, διευρύνει το σπονδυλικό τρήμα, αποδεσμεύει τη νευρική ενέργεια και το όργανο θεραπεύεται. Συχνά, η οστεοπαθητική έχει ως αποτέλεσμα και τη θεραπεία κάποιων παθολογικών καταστάσεων οξείας ή χρόνιας μορφής, που εκ πρώτης όψεως δε φαίνονται να έχουν σχέση με τη σπονδυλική στήλη. Στατιστική δείχνει πως τις περισσότερες φορές τα προβλήματα αυτά (π.χ. ενοχλήσεις αναπνευστικού, διαταραχές όρασης, ακοής, πονοκέφαλοι) προκύπτουν από τις διάφορες ημιεκτοπίσεις και παρεκκλίσεις κάποιων σπονδύλων. ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Μια πρόσφατη έρευνα της κλινικής Οστεοπαθητικής απέδειξε τη μεγάλη κλίμακα ασθενών που πάσχουν από προβλήματα στη μέση. Οι περισσότεροι πόνοι στη μέση είναι αποτελέσματα μηχανικών εντάσεων που στη συνέχεια προκαλούν σημαντική φθορά και εκφυλισμό των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, κατάρρευση και δυσλειτουργία του σώματος και του οργανισμού γενικότερα, όπως επίσης και δημιουργία συμπτωμάτων πόνου και άλλων σωματικών ενοχλήσεων. Η οστεοπαθητική με την ολισθητική προσέγγισή της στο δυναμικό τομέα του σώματος, αντιμετωπίζει και θεραπεύει τους πόνους που δημιουργούνται στη μέση / ράχη χρησιμοποιώντας και τη συμμετοχή του ασθενούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών αναφέρεται στο γυναικείο πληθυσμό και κυρίως σε εργαζόμενες μητέρες με προβλήματα, όπως πονοκεφάλους αλλά και σοβαρές μυοσκελετικές εντάσεις που παραλύουν την υγεία. Ένα μεγάλο μέρος των πονοκεφάλων αυτών εντοπίζεται στον αυχένα. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Το αυχενικό σύνδρομο εμφανίζεται σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Ενδεικτικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, δυσφορία, ζαλάδες, μούδιασμα των άκρων και πόνος στον αυχένα. Πιθανοί γενεσιουργοί λόγοι είναι η εκ γενετής σωματική διάπλαση, η κακή στάση του σώματος, πιθανές κακώσεις λόγω ατυχήματος και το στρες. Πολλοί καταφεύγουν στη χρήση φαρμάκων, χωρίς όμως ουσιαστική και μακροχρόνια θεραπεία. Ουσιώδη αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου προσφέρει η οστεοπαθητική. Η μέθοδος που θεραπεύει και ανακουφίζει χωρίς ο ασθενής να προσφεύγει υποχρεωτικά σε φάρμακα ή επεμβάσεις. 16

10 ειδησεις Αναγκαία η δημιουργία εθνικής σχολής αθλητικών στελεχών Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ νέες σχολικές αίθουσες και 40 σχολικά γυμναστήρια ΕΙΔΗΣΕΙΣ παραδόθηκαν στην τετραετία Ο Ελληνικός Αθλητισμός διοικείται από περίπου στελέχη (όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας), ελάχιστα από τα οποία έχουν εκπαίδευση σχετική με την οργάνωση και τη διοίκησή του. Τα στελέχη αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα αν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση σε μια ευρεία σειρά από θέματα. Ο νόμος 3479 (ΦΕΚ Α! 152/ , «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις»), στο 2ο Κεφάλαιο (Θέματα διοικητικής οργάνωσης λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου) στο Άρθρο 4 (Αρμοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου), στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι: «Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους», αλλά η διάταξη αυτή του Νόμου δεν έχει ακόμη - υλοποιηθεί. Από το 2004 ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης των σχολικών υποδομών σε ολόκληρη τη Χώρα. Παράλληλα, ξεκίνησε το σχεδιασμό και τη μελέτη του σύγχρονου Βιοκλιματικού - Οικολογικού Σχολείου. Κατασκευή σχολικών υποδομών από Εθνικούς πόρους και τα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΠΕΠ): Κατασκευάσθηκαν 580 νέα σχολεία Αναβαθμίσθηκαν 350 παλιά σχολεία Παραδόθηκαν (συνολικώς) νέες σχολικές αίθουσες Κατασκευάσθηκαν 40 κλειστά Σχολικά Γυμναστήρια Η διπλοβάρδια - σε ολόκληρη τη Χώρα - μειώθηκε από 6% (2004) σε 2,3% Η διπλοβάρδια στην Περιφέρεια Αττικής μειώθηκε από 8,3% (2004) σε 2,5% Η διπλοβάρδια στο Νομό Θεσσαλονίκης μειώθηκε από 20% (2004) σε 10,8% Αμίαντος: Ξεκίνησε η απομάκρυνσή του το 2005 (ενώ έπρεπε να είχε απομακρυνθεί 20 χρόνια πριν...). Μέχρι και σήμερα, έχει απμακρυνθεί από 700 σχολεία, σε σύνολο 850 στα οποία έχει καταγραφεί η ύπαρξή του Ενισχύονται και αναβαθμίζονται 320 σχολεία, όπου μετά από αντισεισμικούς ελέγχους - κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυσή τους Νηπιαγωγεία: Κατασκευάσθηκαν: 313 Κατασκευάζονται: 135 Μελετώνται: 83 Για να μπορούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Αθλητισμό να διαχειρίζονται ευκολότερα το διοικητικό έργο είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία Εθνική Σχολή, η οποία θα: Αποτελεί ένα διαρκή εκπαιδευτικό θεσμό για τα στελέχη του Ελληνικού Αθλητισμού Αποτελεί ένα forum, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση του Ελληνικού Αθλητισμού να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουν απόψεις Ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευόμενους στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου και στην ανάπτυξη ανάλογης κουλτούρας στο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης του Ελληνικού Αθλητισμού Εκπαιδεύει αποτελεσματικά τους αθλητές και τα στελέχη όλων των επιπέδων του Ελληνικού Αθλητισμού Είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) ή άλλου - Εθνικού επιπέδου - φορέα Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο Συντονίζεται από ένα Διευθυντή Έχει γραμματειακή υποστήριξη Χρηματοδοτείται είτε από τους παρακολουθούντες τα μαθήματα είτε από την Πολιτεία είτε από κρατικούς / ιδιωτικούς οργανισμούς / Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από συνδυασμό των τρόπων αυτών. Υλοποίηση του σύγχρονου Βιοκλιματικού Σχολείου: Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ανακοίνωσε το πενταετές ( ) πρόγραμμα κατασκευής 1233 Βιοκλιματικών Σχολείων. Με την κατασκευή τους επιτυγχάνεται: Μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν (μέσω ειδικών αυτοματισμών) Παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας (μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ) Δημιουργία αναβαθμισμένου σχολικού περιβάλλοντος Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 18 19

11 εκδοσεις ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης. Από η διαδικασία υποβολής των άρθρων είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό είτε μερικώς, είτε ολικώς. Το επιστημονικό περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki). Για ηλεκτρονική υποβολή το άρθρο υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής άρθρου, καθώς και τις οδηγίες συγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβολής του άρθρου προς κρίση. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (έντυπη μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού (www.hellenicjsport.com). Για την υποβολή ενός άρθρου οι συγγραφείς πληρώνουν το ποσό των 30 Ευρώ ανά άρθρο και λαμβάνουν δωρεάν συνδρομή του περιοδικού για ένα έτος (4 τεύχη). Το ποσό πληρώνεται με την υποβολή του άρθρου για κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης και την έγκριση για δημοσίευση του άρθρου, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των 35 ευρώ στον εκδότη και σε αντάλλαγμα να παραλαμβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο του, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» (Κ. Μελενίκου 22, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax: ) ή κατάθεση πληρωμής στον λογαριασμό τραπέζης με τα ακόλουθα στοιχεία: Εθνική Τράπεζα 223 / Ο καταθέτης πρέπει να συμπληρώνει στην αιτιολόγηση της απόδειξης πληρωμής τα εξής στοιχεία: Για το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός και το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου. Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ» μπορούν, επίσης, να εγγραφούν συνδρομητές στο περιοδικό για την επιστημονική ενημέρωσή τους όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά στη διεύθυνσή τους, ανεξάρτητα από το αν σκοπεύουν ή όχι, να δημοσιεύσουν τώρα ή στο μέλλον κάποιο άρθρο τους. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και καλύπτει 4 τεύχη. Οι συνδρομητές του περιοδικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότεροι από χίλιοι. Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου - Πρόεδρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ- ΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 69 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης: «ανιχνεύοντας την αλλαγή» Κεραμιδάς Ε. Μιχαήλ, Γελαδάς Δ. Νίκος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Από τις ακροβασίες των αρχαίων ακροβατών σε τεντωμένο σχοινί στη δοκό ισορροπίας των φιλανθρωπιστών. Παπαδόπουλος Π., Κεσίδης Η., Καϊμακάμης Β., Δούκα Σ. - Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου αξιολόγησης της αγωνιστικής απόδοσης αθλητών πετοσφαίρισης. Ζέτου Ελένη, Αυγερινός Ανδρέας, Πασπαλά Όλγα, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης: σχεδιασμός και εφαρμογή. Κεραμιδάς Ε. Μιχαήλ, Γελαδάς Δ. Νίκος ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; Με τον όρο «βιολογικά προϊόντα» χαρακτηρίζουμε εκείνα τα προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, που για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και χημικά φυτοφάρμακα ούτε διάφορες συνθετικές ορμόνες προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερο όγκο, καλύτερο χρώμα και ταυτόχρονη ωρίμανση, πράγμα που συμβαίνει στα συμβατικά προϊόντα. Επίσης και για όσα απ αυτά επεξεργαζόμαστε δεν χρησιμοποιούμε χημικά συντηρητικά, βελτιωτικά, χρωστικές ουσίες κ.λ.π. πρόσθετα. ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; Α) Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία μας που οφείλονται στα χημικά λιπάσματα και χημικά φυτοφάρμακα (βιοκτόνα) σε αντίθεση με τα συμβατικά που είναι επιβαρυμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνονται επικίνδυνα. Β) Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν περισσότερες θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.λ.π. γύρω στο 20%-30% σε αντίστοιχο βάρος σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα. Επιπλέον, τα συμβατικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο νερό και λιγότερες θρεπτικές ουσίες. Γ) Η νοστιμιά των βιολογικών προϊόντων είναι πολύ ανώτερη από τα συμβατικά. Θυμίζουν στον ουρανίσκο μας ξεχασμένες γεύσεις και απολαύσεις. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 15 ΕΥΡΩ ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... Τ.Κ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... ΝΟΜΟΣ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:... ΚΙΝΗΤΟ:...E mail:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 15 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη

12 ΑΠΟΝΟΜΕΣ Τιμητικές πλακέτες στους αποφοιτήσαντες Gyrotonic System H νέα ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης ασκηση Η Ε.Γ.Β.Ε. ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΣΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ., ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. καθιέρωσε από τον Νοέμβριο του 2003 την απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Έτσι, και στην ορκωμοσία του Δεκεμβρίου του 2008, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. παραβρέθηκε στην τελετή της ορκωμοσίας και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στην πρώτη αποφοιτήσασα κ. Γεωργίου Αγγελική, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Από το 2008 καθιερώθηκε η απονομή τιμητικής πλακέτας από την Ε.Γ.Β.Ε. και στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής. Έτσι, στην ορκωμοσία του Οκτωβρίου του 2008 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, παραβρέθηκε για πρώτη φορά αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στον πρώτο αποφοιτήσαντα κ. Χαραλάμπους Μάριο, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Στην ορκωμοσία του Δεκεμβρίου του 2008 του ΤΕΦΑΑ Σερρών, παραβρέθηκε για δεύτερη φορά πλέον αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειμε στην πρώτη αποφοιτήσασα κ. Οικονόμου Ευαγγελία, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Με την ευκαιρία της παρουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. στις ανωτέρω ορκωμοσίες, έγινε ενημέρωση στους νέους συναδέλφους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστηριότητές της, τους διανεμήθηκε σχετικό φυλλάδιο και τους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν μια πρώτη προσέγγιση με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπο ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. απονέμει την τιμητική πλακέτα στον κ. Χαραλάμπους Μάριο, στην κ. Γεωργίου Αγγελική και στην κ. Οικονόμου Ευαγγελία. Η νέα μέθοδος άσκησης Gyrotonic Expansion System, η παρουσίαση της οποίας ολοκληρώνετε σήμερα, δημιουργήθηκε από τον Juliu Horvath και εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλον τον κόσμο κερδίζοντας την εκτίμηση και την αναγνώριση των γυμναστών και των φυσιοθεραπευτών αλλά και την αγάπη του κοινού. Το Gyrotonic Expansion System ασκεί το μυικό σύστημα ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τις αρθρώσεις σε όλο τους το εύρος, κινώντας το σώμα, όχι μόνο σε ένα επίπεδο και άξονα κάθε φορά, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας έντονα στροφικές και σπειροειδείς κινήσεις. Η νέα μέθοδος Gyrotonic Expansion System είναι μια ολοκληρωμένη ομαδική άσκηση που συνδυάζει τη γιόγκα, τον χορό, την ενόργανη γυμναστική και το τάι τσι. Στη μέθοδο Gyrokinesis το ομαδικό μάθημα ξεκινά σε καθιστή θέση επάνω σε χαμηλά σκαμνιά και η σπονδυλική στήλη κινητοποιείται μέσα από μία σειρά κάμψεων, εκτάσεων, πλάγιων κάμψεων, στροφών και σπειροειδών κινήσεων με ρυθμικές ήπιες κινήσεις. Στη συνέχεια του μαθήματος οι ίδιες κινήσεις (κάμψεις, εκτάσεις, πλάγιες κάμψεις, στροφές και σπιράλ κινήσεις) χρησιμοποιούνται για να ασκηθούν όλες οι αρθρώσεις του σώματος με τη σειρά. Σε κάθε άσκηση υπάρχει συγκεκριμένο αναπνευστικό μοτίβο που ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, διευκολύνει την ενεργειακή ροή μέσα στο σώμα και αυξάνει την οξυγόνωση του σώματος. Η ρέουσα κίνηση είναι το κλειδί. Οι τελικές θέσεις των ασκήσεων δεν κρατιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απεναντίας, οι θέσεις ομαλά και αρμονικά συνδέονται μέσα από τη χρήση της αναπνοής, έτσι ώστε τελικά το σύνολο των ασκήσεων εμφανίζεται στον παρατηρητή, (αλλά έτσι το αισθάνεται και ο ίδιος ο ασκούμενος) σαν ένας αρμονικός «χορός». Τα πέντε όργανα του Gyrotonic Expansion System (Pulley Tower, Leg Extension, Gyrotoner, Jumping Stretching Board, Ladder) είναι ειδικά σχεδιασμένα γύρω από το ανθρώπινο σώμα έτσι ώστε να το υποστηρίζουν και να το καθοδηγούν στις κινησεις. Τα σχήματα της κίνησης στα όργανα είναι επίσης κυκλικά και σφαιρικά στο χώρο. Όλα τα όργανα επιτρέπουν στο χρήστη να ασκείται κάτω από συνεχή και σταθερή βοήθεια και ελεγχόμενη αντίσταση (που μπορεί να αυξομειώνεται), χωρίς κανένα περιορισμό στην ταχύτητα και στο εύρος της κίνησης. Μέσα από τη συνεχή αντίσταση, που παραμένει σε όλες τις αλλαγές των κατευθύνσεων, οι δυνάμεις που εφαρμόζονται από τους μύες μεγιστοποιούνται και μοιράζονται ομοιόμορφα ανάμεσα στους ανταγωνιστές και συναγωνιστές μύες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αμυντική ικανότητα του οργανισμού σε τραυματισμούς, αλλά και στις καθημερινές μικροκακώσεις. Άννα Τσιλιμπάρη CAPTAIN 22 23

13 ΑΣΚΗΣΗ Γυμναστική τον χειμώνα ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Το τρέξιμο και γενικά η γυμναστική έξω από τα γυμναστήρια και το σπίτι είναι μια δραστηριότητα που γενικά την αποφεύγουμε τους χειμερινούς μήνες. Στη χώρα μας όμως που οι θερμοκρασίες δεν είναι και τόσο χαμηλές, το λίγο κρύο δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει. Άλλωστε, ο καθαρός αέρας αποδεικνύεται πολύ πιο ωφέλιμος για τον οργανισμό μας από την αποπνικτική - και ενίοτε γεμάτη δυσάρεστες οσμές - ατμόσφαιρα του γυμναστηρίου, αρκεί να ντυθούμε καλά και να κάνουμε οπωσδήποτε «ζέσταμα». Το ντύσιμο Όταν αθλούμαστε έξω, πρέπει να προσέχουμε αφενός να μην πάθουμε υποθερμία (δηλαδή να μην πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια η θερμοκρασία του σώματός μας λόγω του κρύου) και αφετέρου να μην αφήσουμε τον ιδρώτα που παράγουν οι ιδρωτοποιοί αδένες να παγώσει πάνω μας, καθώς έτσι κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε. Για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη προστασία από το κρύο, χωρίς τον κίνδυνο και το σώμα. Από πάνω βάζουμε ένα πουλόβερ τύπου fleece, το οποίο λόγω της πυκνής του ύφανσης κρατάει το σώμα μας ζεστό, με αποτέλεσμα να μας προστατεύει αφενός από το κρύο και αφετέρου από τις μυϊκές κακώσεις. Προαιρετικά από πάνω βάζουμε ένα αντιανεμικό ή αδιάβροχο μπουφάν από λεπτό συνθετικό ύφασμα, αν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ κακές. μουσκεύει το κεφάλι μας από τη βροχή ή το πυκνό χιόνι. Οι άνδρες που έχουν ανδρογενή αλωπεκία (κοινώς φαλάκρα) κινδυνεύουν περισσότερο να κρυώσουν όταν γυμνάζονται έξω, καθώς το κεφάλι τους δεν προστατεύεται από μαλλιά. Αυτοί πρέπει υποχρεωτικά να φορούν σκούφο (ή κασκέτο με «αφτάκια») σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν μακριά μαλλιά και μπορούν να αρκεστούν σε μια μάλλινη ή fleece κορδέλα. ολιγόλεπτης προθέρμανσης (8-10 λεπτά αρκούν) πρέπει να έχουμε ιδρώσει ακόμα κι αν γύρω μας επικρατούν συνθήκες παγετού. Το σωστό είναι σε αυτή τη φάση να βγάλουμε τα εξωτερικά ρούχα (δηλαδή το αδιάβροχο μπουφάν και ίσως το fleece πουλόβερ), προτού αρχίζει να ψύχεται ο ιδρώτας πάνω μας. Είναι σημαντικό να προστατευτούμε από την αφυδάτωση, καθώς το σώμα μας δεν χάνει νερό μόνο με την εφίδρωση, αλλά και με την αναπνοή. Γι αυτό φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας ένα μπουκάλι με νερό ή ένα ισοτονικό ποτό, ώστε να αναπληρώνουμε τα υγρά και τους ηλεκτρολύτες που χάνουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα οφέλη του χειμώνα Αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο το ότι όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία τόσο «παγώνει» η διάθεση μας να γυμναστούμε έξω. Κι όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο χειμώνας ενδείκνυται πολύ περισσότερο από το καλοκαίρι για άθληση στην ύπαιθρο. Κι αυτό ισχύει για 5 συγκεκριμένους λόγους: Κατ αρχάς, ο καθαρός αέρας γεμίζει τους πνεύμονες μας με οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ωφελεί τον οργανισμό πολύ περισσότερο από την αποπνικτική και υγρή ατμόσφαιρα των γυμναστηρίων, που επιπλέον συχνά μυρίζει δυσάρεστα από τον ιδρώτα των ασκουμένων. (Ειδικά όταν το γυμναστήριο στεγάζεται σε παλαιό κτίριο, που δεν διαθέτει καλό σύστημα κλιματισμού - εξαερισμού.) Όταν ασκούμαστε έξω, ο οργανισμός μας «καίει» μέχρι και 12% περισσότερες θερμίδες, λόγω της επιτάχυνσης του μεταβολικού ρυθμού, την οποία προκαλεί το κρύο. Οι απότομες μεταβολές της κλίσης ή της ποιότητας του εδάφους που συναντούμε στην ύπαιθρο έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των καύσεων και την καλύτερη εκγύμναση των μυών. Σύμφωνα με τα πορίσματα αρκετών μελετών, η ιδανική θερμοκρασία του περιβάλλοντος για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την άσκηση είναι μόλις 10ο C και όχι 20-22ο C, η οποία είναι η μέση θερμοκρασία που επικρατεί σε όλους τους κλειστούς χώρους κατά τους χειμερινούς μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των γυμναστηρίων. Η σύντομη έκθεση στις ακτίνες του ήλιου αποδεικνύεται ευεργετική για τον οργανισμό μας - ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, που η μέρα «μικραίνει» και η ηλιοφάνεια περιορίζεται αισθητά, καθώς η UV ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την παραγωγή της βιταμίνης D από την προβιταμίνη της. Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι απαραίτητη για το «χτίσιμο» γερών οστών και για την καλή λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ Βασικό και αναντικατάστατο περιβαλλοντικό έργο για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού Θεσσαλονίκης είναι η κατασκευή του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης», προϋπολογισμού να «σκάσουμε» από τη ζέστη μόλις αυξηθεί η ένταση της άσκησης, καλό είναι να ντυθούμε με αλλεπάλληλες στρώσεις ρούχων, «σαν τα κρεμμύδια», ώστε να αφαιρούμε τα περιττά ρούχα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η ιδανική ένδυση στο κρύο έχει ως εξής: Εσωτερικά φοράμε μια λεπτή συνθετική μπλούζα (με κοντά ή μακριά μανίκια), η οποία απορροφά τον ιδρώτα και δεν του επιτρέπει να παγώσει και να εξατμιστεί πάνω στο σώμα μας. Προσοχή, οι βαμβακερές μπλούζες αντενδείκνυνται, γιατί μουσκεύουν με τον ιδρώτα και στη συνέχεια παγώνουν, με αποτέλεσμα να παγώνει Για το κάτω μέρος του σώματος προτιμούμε μια βαμβακερή φόρμα και δεν παραλείπουμε να φορέσουμε χοντρές (ισοθερμικές) κάλτσες, όπως αυτές που φοράμε όταν κάνουμε σκι, για να προστατέψουμε τα πόδια από το κρύο. Στα χέρια φοράμε γάντια, κατά προτίμηση μάλλινα ή fleece, όταν βρέχει ή χιονίζει, ώστε να μη βραχούν. Αν κάνει πολύ κρύο, φοράμε οπωσδήποτε σκούφο στο κεφάλι και γυαλιά ηλίου, τα οποία προστατεύουν τα μάτια από το δυνατό άνεμο και τη χιονοθύελλα. Οι ιδανικοί σκούφοι είναι μάλλινοι απέξω και διαθέτουν επένδυση από fleece, ώστε να μη Επιλέγουμε αθλητικά παπούτσια με ειδική σόλα, που προσφέρει καλύτερο «κράτημα» στο βρεγμένο έδαφος, και τα αγοράζουμε κατά ένα νούμερο μεγαλύτερα, ώστε να μη μας στενεύουν όταν τα φοράμε με χοντρές ισοθερμικές κάλτσες. Επίσης, αποφεύγουμε να σφίξουμε πολύ τα κορδόνια, ώστε να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα. Το κατάλληλο ζέσταμα Το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο χαμηλής έντασης (jogging) και το σχοινάκι αποτελούν ιδανικό ζέσταμα, προτού ξεκινήσουμε την άσκηση. Στο τέλος αυτής της Ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. οικοδομεί ουσιαστικά τη νέα σχέση του νομού με το περιβάλλον. Συμπερασματικά μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης και αναμένεται από την κατασκευή και λειτουργία του να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του νομού. Συνοπτικά τα αναμενόμενα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης» είναι: - Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ν. Θεσσαλονίκης - Η άμεση διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση των 83 ανεξέλεγκτων χωματερών που λειτουργούν παράνομα στο νομό. - Η υλοποίηση του βασικότερου έργου για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων του νομού (σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης). - Η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού. - Η ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης μέσα από τον έλεγχο όλων των παραγωγών στερεών αποβλήτων. - Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η τόνωση κυρίως της τοπικής οικονομίας στην περιοχή κατασκευής του έργου. - Η συμμόρφωση του νομού Θεσσαλονίκης στις επιταγές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Με τα έργα που έγιναν στη Μαυροράχη, ο νομός Θεσσαλονίκης αλλάζει πρόσωπο, η Θεσσαλονίκη γίνεται Ευρωπαϊκή πόλη και οι πολίτες θα μπορούν να ζήσουν Ποιοτικά, Ανθρώπινα και Δημιουργικά

14 Κολπικές πλύσεις Σωστή υγιεινή στα ευαίσθητα σημεία υγεια ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Τα τελευταία χρόνια η προσοχή του ιατρικού κόσμου έχει στραφεί περισσότερο στην πρόληψη παρά στην θεραπεία των νόσων. Έχοντας υπόψιν μας αυτό, καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί η καλή υγιεινή της γυναίκας (και ιδιαίτερα της αθλούμενης ή εργαζόμενης γυναίκας) αποκτά όλο και περισσότερη σημασία για την υγεία της. Πολλές είναι οι απορίες που μπορεί να έχει μία γυναίκα σχετικά με τη σωστή υγιεινή, και συγκεκριμένα της «απόκρυφης» περιοχής. Υγιεινή. Το ντύσιμό της με όλες τις νέες τάσεις της μόδας και το νέο τρόπο ζωής (στενά εσώρουχα, latex, κολλητά ρούχα, καλτσόν και παντελόνια πολλές ώρες την ημέρα) πολλές φορές φτάνει να είναι ανθυγιεινό (αυξάνουν την εφίδρωση όλου του σώματος καθώς και των περιγεννητικών περιοχών, με συνέπεια ανάπτυξη μυκητιάσεων, κολπίτιδων και άλλων καταστάσεων). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιποιείται την «απόκρυφη» περιοχή με συχνό καθημερινό και προσεκτικό καθαρισμό εξωτερικά. Η πλύση θα πρέπει να γίνεται με χλιαρό νερό και με καλλυντικό φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο είναι ειδικό για την περιοχή αυτή, καλής ποιότητος που θα έχει όξινο ph και όχι συνηθισμένα σαπούνια του εμπορίου. Σημαντικό επίσης να περιέχει τίποτα δερμοκοσμητικά βότανα που θρέφουν το δέρμα και το προστατεύουν. Το όξινο ph προστατεύει και δεν διαταράσσει το ph του κόλπου από πιθανή εισαγωγή σε αυτόν. Είναι εσφαλμένη επίσης η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν θα πρέπει να πλένεται κατά την περίοδο. Τόσο το πλύσιμο ολοκλήρου του σώματος, όσο και των ευαίσθητων περιοχών, εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων και λοιμώξεων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία οι ευαίσθητες περιοχές της γυναίκας («απόκρυφη», μασχάλες, κάτω από τα στήθη, μηρογλουτιαία) να είναι καθαρές. Η καθαριότητα θα εξασφαλίζει στο δέρμα την διάνοιξη των πόρων του από όπου θα βγει ο ιδρώτας, το σμήγμα και τα άλλα άχρηστα προϊόντα της ανταλλαγής της ύλης. Όταν η καθαριότητα λείπει, τα άχρηστα αυτά προϊόντα μαζεύονται στο δέρμα και στα εσώρουχα και προκαλούν την κακοσμία της περιοχής. Από τα μικρόβια μπορεί να δημιουργηθούν μολύνσεις της επιφανείας του δέρματος. Καλό θα ήταν να έχει η σύγχρονη γυναίκα στην τσάντα της εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσεως για τον καθαρισμό της «απόκρυφης» περιοχής και να μη χρησιμοποιεί το χαρτί από τις κοινόχρηστες τουαλέτες. Κολπικές πλύσεις. Οι κολπικές πλύσεις (πλύσεις μέσα στο κόλπο), είναι θεμιτές και πολλές φορές έχουν ευεργετικά αποτελέσματα θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η κατάχρηση. Οι πλύσεις πρέπει να γίνονται με συσκευή (απλυκατέρ, πουάρ) μιας χρήσεως και όχι άλλων για να αποφεύγεται η είσοδος μικροβίων στον κόλπο (οι συσκευές αυτές οσο και να πλυθούν δεν αποστειρώνονται στο σπίτι. Οι πλύσεις με τα ειδικά σκευάσματα που υπάρχουν στα φαρμακεία μπορούν να γίνουν μετά την περίοδο για να διώξουν τα υπολείμματα της περιόδου και να μην υπάρχουν εκκρίσεις αυτών στην επόμενη σεξουαλική επαφή ακόμη προστατεύουν από κολπίτιδα, αλλά η κατάχρησή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην γυναίκα. Αν θέλετε να κάνετε πλύσεις δε θα πρέπει να είναι περισσότερες από 2 την εβδομάδα και όχι πλύσεις με ιώδιο, γιατί διαταράσσουν το ph του κόλπου και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Ο γυναικολόγος. Θα πρέπει να αναφέρουμε το πιο σημαντικό στοιχείο της υγιεινής της γυναίκας: Τον γυναικολόγο. Η επιλογή αυτού θα πρέπει να γίνεται πρώτα απ όλα με το κριτήριο της άνεσης. Θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα να αισθάνεται άνετα με το γυναικολόγο της (άνδρα ή γυναίκα) για να μπορεί να ρωτά και να μεταφέρει όλα τα προβλήματα και τις απορίες της. Η γυναίκα η οποία δεν επισκέπτεται τον γυναικολόγο της σε τακτική βάση, (ανά εξάμηνο ή ανά έτος), παραλείπει ένα μεγάλο στοιχείο της υγιεινής του εαυτού της. Η επίσκεψη στο γυναικολόγο της είναι εκείνη η οποία θα ΠΡΟΛΑΒΕΙ πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ταλαιπωρήσουν την γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες στην εποχή μας οι οποίες πεθαίνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας επειδή δεν έχουν κάνει ούτε ένα τεστ Παπανικολάου. Παρ όλα αυτά, ο γυναικολόγος θα δώσει την σωστή συμβουλή, ώστε η γυναίκα να αποφύγει πάρα πολλές καταστάσεις που μπορεί να την ταλαιπωρήσουν. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 27

15 TAΞΙΔΙ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι Ο νομός των βουνών, των δασών και των άγριων κορυφών. Νομός Ευρυτανίας. Ο μοναδικός νομός της Ελλάδας που το σύνολο της έκτασής του ανήκει στην ορεινή και την ημιορεινή ζώνη. Ο νομός των βουνών, των δασών και των άγριων κορυφών. Αυτή είναι η Ευρυτανία. Η περιοχή που δεν βλέπει θάλασσα, παρά μόνο ποτάμια και λίμνες. Ο τέλειος προορισμός για τον χειμώνα, προσφέρεται για πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Πεζοπορία σε πανέμορφα δασικά μονοπάτια, ράφτινγκ στα νερά των ποταμών της, καγιάκ, διάβαση φαραγγιών αλλά και εξορμήσεις με αυτοκίνητα 4X4 στα γοητευτικά βουνά. Πρωτεύουσα του νομού είναι το Καρπενήσι. Χτισμένο στη νοτιοδυτική πλευρά του Βελουχιού (2.312 μέτρα) απλώνεται στα «πόδια» του η εύφορη κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού. Στο Βελούχι και σε υψόμετρο μέτρων λειτουργεί σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο με άριστες υποδομές και πίστες για αρχάριους και εξοικειωμένους. Απ το Καρπενήσι απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα. Η Ευρυτανία προσφέρεται για πλήθος διαδρομών οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν περισσότερες από μια μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Από τις πιο δημοφιλής υπαίθριες δραστηριότητες είναι οι διαδρομές ορειβασίας. Μια πολύ εύκολη διαδρομή που συνδυάζεται με επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι του Προυσού είναι από την περιοχή του Προυσού προς τη Μαύρη Σπηλιά. Η διαδρομή διαρκεί περίπου δύο ώρες και απευθύνεται σε όλους, αρχάριους και προχωρημένους. Αν κάποιος θέλει να βάλει περισσότερη περιπέτεια σε αυτή τη διαδρομή μπορεί να κάνει καταρρίχηση με την τεχνική rappel σε έναν κάθετο βράχο κοντά στη Μαύρη Σπηλιά, λίγο έξω από το χωριό του Προυσού. Μια δεύτερη διαδρομή, που συνδυάζει την πεζοπορία με κάμπινγκ και ανάβαση στην Καλιακούδα ξεκινά από το χωριό Ανιάδα. Η διάρκεια της είναι περίπου μιάμιση ώρα και ένα κομμάτι της γίνεται μέσα από τα νερά του Κρικελοπόταμου για να καταλήξει στον καταρράκτη Πανταβρέχει. Μια δεύτερη δυνατότητα εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την οποία προσφέρεται η Ευρυτανία είναι το rafting. Μια πρόταση με βαθμό δυσκολίας 2, αρκετά εύκολη, είναι στα νερά του Ταυρωπού. Η εκκίνηση γίνεται από το καταπράσινο χωριό Δάφνη και οι ομάδες καταλήγουν στο χωριό Παρκιό μετά από περίπου δυόμιση ώρες κατάβασης. Η διαδρομή αυτή συνδυάζεται με μια στάση στο φαράγγι της Βίνιανης και στους καταρράκτες. Η δεύτερη πρόταση για rafting, είναι στα νερά του Τρικεριώτη με βαθμό δυσκολίας 3, που σημαίνει ότι χρειάζεται κανείς να έχει κάποια σχετική εμπειρία για να μπορεί να συμμετέχει. Η εκκίνηση της διαδρομής είναι στα Διπόταμα και καταλήγει στο χωριό Σαρκίνη, μετά από περίπου 2 ώρες. Και αυτή η διαδρομή μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ξενάγηση στον Προυσό. Μια τρίτη και αρκετά διαφορετική πρόταση είναι το ραφτινγκ, στον ποταμό Αχελώο. Η εκκίνηση γίνεται από το χωριό Νέο Αργύριο και η κατάληξη είναι στη γέφυρα της Τέμπλας. Αυτή η διαδρομή είναι η κατεξοχήν καλοκαιρινή. πρόταση, αφού ο Αχελώος είναι εκείνη την περίοδο το μοναδικό ποτάμι με αρκετό νερό, ενώ χάρη μοναδικό φυσικό τοπίο. Επίσης μπορεί κανείς να κάνει τη διαδρομή από το Μεγάλο Χωριό προς την Καλιακούδα και την τοποθεσία Πανταβρέχει και να επιστρέψει μέσω Κρίκελου προς Καρπενήσι. Εξαιρετική διαδρομή είναι, τέλος, στο δυτικό τμήμα του νομού από τον Ασπρόπυργο προς τη Βελωτά και και Φιδάκια, ένα από τα πιο όμορφη ευρυτανικά χωριά, μια διαδρομή που ουσιαστικά κάνει τον κύκλο του βουνού Χελιδόνα και χαρίζει στον επισκέπτη μια υπέροχη θέα στην τεχνητή Λίμνη των Κρεμαστών. Εκτός από τις οργανωμένες δραστηριότητες μπορεί κανείς να απολαύσει στην Ευρυτανία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορούν να οργανώσουν δίωρα περιπέτειας για εταιρείες ή ομάδες. Αυτά τα «δίωρα περιπέτειας» περιλαμβάνουν παιχνίδια στη φύση, δραστηριότητες προσανατολισμού, τοξοβολία, ιππασία, καλοκαιρινά κάμπινγκ με διαβίωση στη φύση και πολλές ακόμη δραστηριότητες. στην ευκολία της προσφέρεται για μπάνιο και παιχνίδια στο νερό. Η διάρκεια της είναι περίπου δυο ώρες, ανάλογα με το «κέφι» της ομάδας και ο βαθμός δυσκολίας 1. Οι πιο έμπειροι στις δραστηριότητες νερού θα απολαύσουν το καγιάκ στην Ευρυτανία. Ιδανικά είναι τα ποτάμια Αγραφιώτης, Καρπενησιώτης με βαθμό δυσκολίας 3+ και ο Κρικελοπόταμος με βαθμό δυσκολίας 4. Βέβαια, για καγιακ προσφέρονται και τα υπόλοιπα, πιο μεγάλα, ποτάμια της περιοχής. Ένα σπορ που έχει βρει φανατικούς οπαδούς είναι το κάνιονινγκ. Για το σπορ αυτό προσφέρεται το φαράγγι της Βίνιανης που συνδυάζει πεζοπορία, κολύμβηση, καταρρίχηση ραπελ και διάσχιση νερού στο φαράγγι. Αφετηρία είναι η Παλιά Βίνιανη και η διαδρομή καταλήγει στην πανέμορφη πέτρινη γέφυρα της Βίνιανης. Η διάσχιση του φαραγγιού ι διαρκεί περίπου 3,5 ώρες. Μια ακόμη εναλλακτική διαδρομή για να γνωρίσετε την ευρυτανική φύση είναι οι διαδρομές με 4X4. Για τέτοιου είδους διαδρομές off road προσφέρονται τα βουνά των Αγράφων με το 28 29

16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΤΟ ) 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO Δ.Ε.Θ. 2) Σεμινάριο «Κλασσικού - Μοντέρνου χορού και Dance Aerobic», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 12 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη. 3) Συνεργασία στη διοργάνωση της «Ζ Μαθητιάδας» 9 έως 14 Μαΐου 2008 στην Πρώτη Σερρών. 4) Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών από την ορκωμοσία του Ιουνίου ) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας (Ιούνιος 2009) αποκλειστικά για το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩ- ΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» (htpp://www. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ hellenicjsport.com) και καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής άρθρων. 6) Συμμετοχή στη συνάντηση και στην έκθεση των περιοδικών της Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση και το περιβάλλον, που έγινε στα πλαίσια των 43ων Δημητρίων, / 9 / 2008, στη Θεσσαλονίκη (ΚΙΘ), στην οποία η ΕΓΒΕ συμμετείχε με το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗ- ΤΙΣΜΟΣ». 7) Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής από την ορκωμοσία του Οκτωβρίου ) 9ο Θεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 6 7 / 12 / 2008, στη Θεσσαλονίκη. 9) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας αποκλειστικά για το Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΓΒΕ (www.hellenicjsport.com) και αναβάθμιση του περιοδικού το οποίο πλέον δημοσιεύει μόνον ερευνητικές εργασίες και άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (στην έντυπή του μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (στην ηλεκτρονική του μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3-5 Απριλίου 2009, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης της HELEXPO Δ.Ε.Θ. PROMAX Η Νο1 σε πωλήσεις πρωτεΐνη. Η PROMAX προσθέτει επιπλέον πρωτεΐνη στην διατροφή σας, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας για την δηµιουργία µυϊκού ιστού, ειδικά για ανθρώπους που προπονούνται µε βάρη συστηµατικά. Η πρωτεΐνη είναι επίσης πολύ σηµαντική κατά τη δίαιτα ώστε να µειώσει την απώλεια µυϊκού ιστού. Η PROMAX είναι η κορυφαία πρωτεΐνη χάριν στη γεύση, τη διαλυτότητα και τα ευεργετήµατα που προσφέρει. Η Promax περιέχει Biomax, ένα µίγµα αποµονωµένου ορρού γάλακτος (whey isolate), υδρολυµένου ορρού γάλακτος ( hydrolyzed whey), και πεπτίδια ορρού γάλακτος (whey peptides) που είναι αποκλειστικότητα της Maximuscle. Η Biomax προσφέρει ταχύτατη παροχή πολύτιµων (µυο-αναπτυξιακών) αµινοξέων µετά από κάθε προπόνηση ώστε να βοηθήσουν την µυϊκή αποκατάσταση (ανάρρωση) και την µυϊκή ανάπτυξη. Η Promax είναι η µοναδική πρωτεΐνη που περιέχει την φόρµουλα υποστήριξης µυϊκής ανάπτυξης Nitrogain, ένα µίγµα NAC, Ταυρίνης, Χρωµίου (Polynicotinate) και πεπτιδίων γλουταµίνης. CYCLONE Το Cyclone είναι γι αυτούς που αναζητούν το απολύτως καλύτερο όλα σε ένα προϊόν για µυϊκή ανάπτυξη. Το Cyclone µπορεί να αυξήσει το µυϊκό σας µέγεθος και τη δύναµη, εφ όσον συνδυαστεί µε κατάλληλη προπόνηση, και µπορείτε να δείτε τη διαφορά µέσα σε µόλις 7 ηµέρες. Με µία γενναιόδωρη ποσότητα 10 γραµµαρίων Μονοϋδρικής Κρεατίνης Maxpure 10 γραµµαρίων Γλουταµίνης και 3 γραµµαρίων υψηλής ποιότητας HMB ανά ηµερήσια δόση, βοηθά αποτελεσµατικά και στον περιορισµό του µυϊκού καταβολισµού που προκαλείται από την εντατική προπόνηση. Περιέχει ένα αποκλειστικό, πολύ αλκαλικό µίγµα διτανθρακικών, που αυξάνει την πρόσληψη κρεατίνης, καθώς και την πιο εξελιγµένη µορφή κρεατίνης. Επίσης περιλαµβάνει και Beta Ecdysterone, ένα φυσικό, φυτικό εκχύλισµα που χρησιµοποιείται για πολλά χρόνια µε µεγάλη επιτυχία από Βούλγαρους Ολυµπιακούς αθλητές της Άρσης Βαρών. THERMOBOL Η πιο επιτυχηµένη µας φόρµουλα για απώλεια λίπους, τώρα έχει βελτιωθεί ακόµα περισσότερο και είναι πιο ισχυρή και αποτελεσµατική από ποτέ. Το Thermobol είναι ένα από τα ελάχιστα προϊόντα στην αγορά, που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελεί µια πραγµατική λύση για τον έλεγχο του βάρους. ίνει αποτελέσµατα, παρέχοντας στο σώµα σας ένα µοναδικό συνδυασµό συστατικών, η δράση των οποίων πιστοποιείται από επιστη- µονικές µελέτες, και έτσι σας βοηθά να πετύχετε το στόχο σας για τον έλεγχο του βάρου σας, εφ όσον βέβαια ακολουθείτε µία σωστή δίαιτα και ασκείστε. για να µάθετε περισσότερα: για να µάθετε περισσότερα: για να µάθετε περισσότερα: Seriously Fit Food Γιατί να αγοράσετε PROMAX (έναντι άλλων πρωτεϊνών): εν περιέχει αυγά, γάλα, σόγια ή καζεΐνη. Χρησιµοποιείται από κορυφαίους αθλητές. 24,3 γρ. πρωτεΐνης σε κάθε δόση. 30 δόσεις σε κάθε κουτί. εν δηµιουργεί στοµαχικές διαταραχές. ιαλύεται αµέσως στο νερό και έχει υπέροχη γεύση. Συσκευασία: 908 gr. Γεύσεις: Φράουλα, Σοκολάτα, Βανίλια, Μπανάνα, Πορτοκάλι, καφέ λατέ, και ουδέτερη. Κουτί µε Bars: 12 ανά κουτί, 60 gr ανά bar και γεύση Σοκολάτα - Σοκολάτα πορτοκάλι Γιατί να προτιµήσω το Cyclone; H πρώτη σε πωλήσεις όλα σε ένα φόρµουλα κρεατίνης, γλουταµίνης και HMB που είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατική! Η σύνθεσή της βασίζεται σε επιστηµονικές έρευνες και µπορεί να αυξήσει την άλιπη µυϊκή µάζα, το µέγεθος και τη δύναµη εφόσον συνδυάζεται µε την κατάλληλη προπόνηση µε βάρη Απαραίτητη για κάθε σοβαρό γυµναζόµενο που επιδιώκει να αυξήσει τη µυϊκή του µάζα, όγκο και δύναµη. υαλύεται αµέσως, σε 5 υπέροχες γεύσεις. Γιατί ο Craeme συνιστά το Τhermobol; Εκπληκτική σύνθεση, τεκµηριωµένη µε επιστηµονικές έρευνες. Η πανίσχυρη σύνθεσή του περιλαµβάνει: Citrus Aurantium (bitter Orange Peel), Caffeine (guarana extract), πράσινο τσάι (90% polyphenols), Εκχύλισµα Καγιέν, L-Tyrosine, Bioperine και άλλα. Ένα µοναδικό, υψηλής περιεκτικότητας µίγµα βιταµινών του συµπλέγµατος Β, που περιλαµβάνει εκτός των άλλων, και το συνένζυµο R και παντοθενικό οξύ, που είναι απαραίτητο για το µεταβολισµό του λίπους, και την παραγωγή ενέργειας. Ασφαλής, φυσική, φυτική φόρµουλα. Συσκευασία 90 κάψουλες. ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ON LINE: ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210/ Αντιπρόσωπος Ελλάδας & Κύπρου: Σoφία Γολάµ Ελ. Βενιζέλου 186, Π. Φάληρο, Τ.Κ , Τηλ.: 210/ , Fax: 210/ Υποκατάστηµα: Ελ.Βενιζέλου 58, Ν. Σµύρνη, Τ.Κ.: , Τηλ.: 210/ , piliouras - 210/

17 H 100%! 1 ( ), 1, 1, 1, 1, 1, 1, - 1, 1, 1, HARVARD:. - B. KAT APOY X. MANTOY I H PRINCETON: X. MANTOY I H YALE:. - B. KAT APOY -. I. E M E O STANFORD: X. MANTOY I H CALTECH: X. MANTOY I H MIT:. DUKE: E DARTMOUTH: I EPH CORNELL: X. MANTOY I H - Z. XATZH HMHTPIA OY CARNEGIE MELLON:. -. MA KIPIA OY - X. MANTOY I H JOHNS HOPKINS: E. -. GEORGETOWN: M. MOYT E O WILLIAMS:. AMHERST: Z. XATZH HMHTPIA OY SWARTHMORE: T. FELDMAN WELLESLEY: B. -. BARD: E ITYXIE H M. BPETANIA CAMBRIDGE: X. MANTOY I H OXFORD: A. MAN A T H,. IMPERIAL: A. MAN A T H,. DURHAM: E.B EDINBURGH:. BRISTOL:. KING'S COLLEGE:. LEICESTER:. LANCASTER: E.B SHEFFIELD: E.B,.,. LOUGHBOROUGH:. SUSSEX:.,.,. SURREY:. GOLDSMITHS:. SUNDERLAND:. E EI., ( 2006), (K 2007)., ( 2001), ( 1998 & 2000)., (M 2007), ( 2005 & 2006)., (FYR 2000), ( 1999)., 1 (2005, 2006, 2007),., 1 (2002, 2003, 2004) O YM IA A., 1. ( 2003)., 3. ( 2005)., 3 (2005) BA KAN. AZAPI H,., K. KTENI H (2000, 2002, 2006) -., (2004),.,., (2008) EME 2 :.,.,., I. K N TANTINI H, X. MANTOY I H,.,.,., Z. XATZH HMHTPIA OY 3 :.,.,.,.,., B. APA XOY,. -., 1 (2007), 2 (2006)., 1 (2005) - B, (2006).,., (2005) ( )., 1 (1998),., 2 (2003),., 3 (2006),.,., (2006) ( ) 1 (2006), 2 (2003) K : 1, T. (2006),. (2007) 3,. (2006) NEYP A KO «DEVELOPMENT YOUTH PRIZE» A. ZAXAPIA H, 1 (2006) -., 1 (2007) YOUNG PRAGUE T &, A I I KA ITEXNIKOI A NE ( ) : 2 (2001 & 2002), 3 (2005) 1. (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005) O : 2 (1998, 2001, 2004), 3 (1996, 2003) 1. (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008) X : 1. (2007), 2. (2008) : 2. (2001, 2003, 2004) Z :., 1. (2008).,., 2. (2008) & TA A IKA (FORENSICS) 1 (2003, 2004, 2007), (1996, 2001) 2 (2002), 3 (2005) A KO MIO XO IKO P TA HMA KAKIOY N. A O OY O, 3 (E 2006) & 1, , (1999, 2000, 2005, 2006) - 2 (1996, 2001, 2008) 1 AI IKO M.A..-MANTOY I H (2003, 2004, 2005, 2006, 2008) 1 E HBIKO M.A..-MANTOY I H (2005) - :,, HARVARD:, A :, A TA: B,, CERN :, B,,,,, HPO OPIKH & YMBOY EYTIKH ONE N - EK AI EYTHPIA MANTOY I H EPMH E A ONIKH AI IKO TA MO - I -,.: ,.:

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ \ ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλό. 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ: 231 0282512 website: www.egve.gr emai!:egymve@hol.gr.info@egve.gr Ε.Γ.Β.Ε. 1954 ΠΡΟΣ: Δ!ντη Α ι βαθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων 4oΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας ανακοινώνω ότι το 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή Πρώτη Ανακοίνωση 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕΜΑΘ Πρόεδρος Ι. Στ. Μπισχινιώτης Α Αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση Μανόλης Βαλυράκης Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση Μανόλης Βαλυράκης Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, διοργανώνει στο Αμφιθέατρο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Κρήτης, υπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση: ΕΕΚΧΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Οργάνωση: ΕΕΚΧΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Ψαρρά Κατερίνα Αντιπρόεδρος: Κρούπης Χρήστος Γενικός Γραμματέας: Χαλιάσος Αλέξανδρος Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σπυροπούλου Διακουμή Παναγιώτα Ταμίας: Μπότουλα Έφη Μέλη: Λόη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΘΑ ΧορηγΗΘΟΥΝ μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) 8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 5, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

19 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. σε συνεργασία µε το

19 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. σε συνεργασία µε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ σε συνεργασία µε το ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 19 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 26-29 Απριλίου 2006 Καστοριά εύτερη Ανακοίνωση Πρόσκληση για υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EKΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ξενοδοχείο ALDEMAR Ολυμπία Αγαπητοί Κύριοι, Η εταιρεία μας ERA Ltd έχει αναλάβει την πλήρη διοργάνωση του 47 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009 Τεύχος 34 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 10 ο Θεματικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων και της Ελληνική Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στις

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Αφιερωμένο στην μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 12 13 Οκτωβρίου, ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο «Τιτάνια» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Το Επιστημονικό πρόγραμμα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος περιλαμβάνει: - Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια - Διαλέξεις - Στρογγυλές

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητή/έ Συνάδελφε

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητή/έ Συνάδελφε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητή/έ Συνάδελφε Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω στο 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας (Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόεδρος: Καθηγητής Θ. Παταργιάς Γραµµατεία: Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας, Τηλ.: 7274637, Fax: 7274635, e-mail: smanol@biol.uoa.gr 2 ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Π.Σ.Ε.Υ., ανάμεσα στις υποχρεώσεις του και τον συνεχή αγώνα για την βελτίωση και ανάδειξη του επαγγέλματός μας, αποφάσισε να διενεργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο o θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 6-10 Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 10Iουλίου 201 Προκαταρκτικο προγραµµα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες - Χορηγοί Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χορηγιών. Πανελλήνιο. Παιδιατρικό Συνέδριο. www.ped-congre 6 7 8 IΟΥΝΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΡΟΔΟΣ

Πρόγραμμα Χορηγιών. Πανελλήνιο. Παιδιατρικό Συνέδριο. www.ped-congre 6 7 8 IΟΥΝΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΡΟΔΟΣ Πρόγραμμα Χορηγιών Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο ss.gr www.ped-congre 6 7 8 IΟΥΝΙΟΥ 2014 π ε ρ ιε χ ό μ ε ν α 03 Επιστολή Προέδρου Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 04 Διοργάνωση συνεδρίου 06 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων 115 26 Αμπελόκηποι Τ/ F: 210 6748651 E: eemh@otenet.gr W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος : Σ. Καραταπάνης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Αριθ. Πρωτ. 2273 Aθήνα 7/5/2009 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES Αγαπητοί Κυρίες/Κύριοι, Φίλοι και συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το «10 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο» που διοργανώνεται από την Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, θα διεξαχθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 12-14 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Άλκη Αργυριάδη») ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ www.gynoncology.mdcongress.gr Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητή/έ Συνάδελφε

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητή/έ Συνάδελφε 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητή/έ Συνάδελφε Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω στο 6ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας (Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1 Ευρετήριο Δροσοσταλίδα...2 Δωρεάν Καταχωρήσεις...3 Καταχώρηση στο Ευρετήριο...3 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων, Άρθρων & videos...4 Ολοκληρωμένη προβολή με banner...5 Επιλεγμένες εκδηλώσεις στο εβδομαδιαίο newsletter...6

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

41 ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Πρόσκληση & Πρόγραμμα

41 ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Πρόσκληση & Πρόγραμμα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του 41 ου Παιδιατρικού Συμποσίου Βορείου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις 16 και 17 Απριλίου 2011, στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (Παράρτηµα Κρήτης)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα