ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος Σκοπός και Στάδια της Διπλωματικής Εργασίας Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας Βασικά στάδια της Διπλωματικής Εργασίας Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Στόχος και στάδια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Πηγές αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας Γενικές οδηγίες συγγραφής Δομή Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας Γενικές οδηγίες ετοιμασίας της παρουσίασης Δομή παρουσίασης Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

3 Πρόλογος Οι παρούσες Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας συνοψίζουν σειρά πρακτικών θεμάτων από την εμπειρία της επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν κυρίως στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Στόχος των Οδηγιών αυτών είναι να δώσουν στον σπουδαστή σειρά κωδικοποιημένων και πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης των διαφόρων φάσεων της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Οι Οδηγίες αυτές αφορούν σε βασικά θέματα της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, όπως τα στάδια εκπόνησης, η βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα σχετικά εργαλεία αναζήτησης, η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας και η παρουσίασή της. Ο σπουδαστής οφείλει να αξιοποιήσει τις παρούσες Οδηγίες με ιδιαίτερη προσοχή, αφού αυτές παρέχουν βασικές κατευθύνσεις, τις οποίες οφείλει να προσαρμόσει και να εξειδικεύσει με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του αντικειμένου της Διπλωματικής του Εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι παρούσες Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας έχουν αξιοποιήσει τις πολύτιμες συμβουλές του Καθηγητή της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, κ. Michel Savy, καθώς και των Καθηγητών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ κ.κ. Κωνσταντίνο Αμπακούμκιν, Ιωάννη Γκόλια και Γεώργιο Κανελλαΐδη. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

4 1. Σκοπός και Στάδια της Διπλωματικής Εργασίας 1.1. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, η Διπλωματική Εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη εργασία - αναλυτική, συνθετική ή πάνω σε κάποια εφαρμογή - που εκπονείται από τους τελειόφοιτους σπουδαστές στο τέλος των σπουδών τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ. Στη Δ.Ε. είναι αφιερωμένο ολόκληρο το δέκατο εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο σπουδαστής δεν παρακολουθεί άλλα μαθήματα. Η Διπλωματική Εργασία είναι το συγκεντρωτικό επιστέγασμα των σπουδών και συγχρόνως, πρόλογος για μια επιστημονική σταδιοδρομία. Ειδικότερα ο σπουδαστής ενεργοποιείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Εφαρμόζει ή συμπληρώνει, για καλύτερη αφομοίωση, ποικίλες γνώσεις των σπουδών του. Συνηθίζει στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών πληροφοριών που ανοίγουν τον δρόμο προς την έρευνα. Εφαρμόζει την επιστημονική μεθοδολογία στα πλαίσια μιας ερευνητικής διαδικασίας. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται με ευθύνη του σπουδαστή και στοχεύει στο να αναπτυχθούν από εκείνον δόκιμες πρωτοβουλίες. Έτσι θα πρέπει να αποφεύγεται η απλή εφαρμογή οδηγιών του εποπτεύοντος χωρίς τουλάχιστον κριτική θεώρηση / ανάλυσή τους από μέρους του σπουδαστή. Η Διπλωματική Εργασία ανάλογα με το κύριο αντικείμενό της, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: Αυτοτελής σύνθεση βιβλιογραφίας (τεκμηρίωση, περιγραφή και τεκμηριωμένη κριτική). Όχι μετάφραση απλή. Μελέτη μεγάλου τεχνικού έργου σε φάση προμελέτης ή / και εφαρμογής (αριθμητική διερεύνηση ή / και ερευνητική συμβολή, πάντως με πλήρη την αποδεικτική διαδικασία, με βάση τις αναγνωρισμένες / διδαχθείσες επιστημονικές μεθόδους). Μερικώς ερευνητικό θέμα (επεξεργασία ξένων πειραματικών αποτελεσμάτων και κριτική παρουσίαση, ή / και προσωπική θεωρητική συμβολή, ή / και προσωπική εκτέλεση πειραμάτων, ή / και σύνταξη νέων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή). Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

5 1.2. Βασικά στάδια της Διπλωματικής Εργασίας Συνήθως η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας περιλαμβάνει δύο βασικές φάσεις, την Ανάλυση και τη Σύνθεση. Η φάση της Ανάλυσης αφορά στην κατάλληλη επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση πλήρους και αναλυτικής εικόνας του εξεταζόμενου αντικειμένου και του τρόπου αντιμετώπισής του. Η φάση της Σύνθεσης αφορά στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και τη σύνθεση πρωτότυπων συμπερασμάτων και προτάσεων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη φάση της Ανάλυσης αναζητείται και διατυπώνεται το βασικό ερώτημα της Διπλωματικής Εργασίας και στη φάση της Σύνθεσης προτείνεται η απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα. Εντός των δύο αυτών βασικών φάσεων της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί κανείς να διακρίνει οκτώ βασικά στάδια: Ανάλυση - βιβλιογραφική ανασκόπηση - καθορισμός αντικειμένου Διπλωματικής Εργασίας - επιλογή μεθοδολογίας - συλλογή και κωδικοποίηση στοιχείων Σύνθεση - εφαρμογή μεθοδολογίας - διατύπωση συμπερασμάτων - συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας - παρουσίαση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και στοχεύει αφενός στον καλύτερο ορισμό του αντικειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και αφετέρου στον προσδιορισμό της κατάλληλής μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση του αντικειμένου αυτού. Για τον λόγο αυτό, με τη χρήση ειδικών εργαλείων αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών (βλέπε Κεφάλαιο 2) προσδιορίζονται έρευνες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας καθώς και μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την αντιμετώπιση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας. Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αφενός καθορίζεται λεπτομερέστερα το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται ο ακριβής στόχος της και αφετέρου επιλέγεται η κατάλληλη μεθοδολογία για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η διαδικασία καθορισμού του στόχου και της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται στα διάφορα στάδια της Διπλωματικής Εργασίας, κατά την οποία ο στόχος και η μεθοδολογία εξειδικεύονται και επανακαθορίζονται με βάση την πρόοδο των εργασιών (διαθεσιμότητα στοιχείων, καταλληλότητα μεθόδων, κλπ.). Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

6 Με βάση την επιλεγείσα μεθοδολογία, συλλέγονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν σε διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ή και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών, σε αποτελέσματα πειραμάτων και ερευνών πεδίου (συνήθως με τη χρήση ειδικά αναπτυγμένου ερωτηματολογίου) καθώς και σε κάθε είδους πρόσθετες απαραίτητες πληροφορίες. Τα συλλεχθέντα στοιχεία εισάγονται κατάλληλα κωδικοποιημένα σε Πίνακες, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επιλεγείσα μεθοδολογία εφαρμόζεται στα στοιχεία που συλλέχθηκαν και πραγματοποιείται σειρά δοκιμών ώστε να βρεθούν τα περισσότερο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθοδολογίας, συχνά με τη χρήση Πινάκων και Διαγραμμάτων. Με βάση τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας εξάγονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω στάδια έχει ξεκινήσει και η συγγραφή των διαφόρων Κεφαλαίων της Διπλωματικής Εργασίας. Η συγγραφή κάθε Κεφαλαίου μπορεί να ξεκινήσει είτε με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σταδίου, είτε με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων. Μετά την οριστικοποίηση της συγγραφής και την υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας, ακολουθεί η παρουσίαση και υποστήριξή της στην Τριμελή Επιτροπή Βαθμολόγησης. Στην παρουσίαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό υλικό παρουσίασης (διαφάνειες, κλπ.), στο οποίο συνοψίζονται όλα τα στάδια και τα βασικά αποτελέσματα της Διπλωματικής Εργασίας. Τόσο με την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας, όσο και σε τακτά διαστήματα, ο σπουδαστής οφείλει να ετοιμάζει και να επικαιροποιεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραπάνω σταδίων εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα την έγκαιρη ολοκλήρωση τόσο των επιμέρους σταδίων όσο και του συνόλου της Διπλωματικής του Εργασίας. Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει ο σπουδαστής για την ανάληψη της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Οι συνοπτικές πληροφορίες που θα συμπληρώνει ο σπουδαστής στο έντυπο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δύο σελίδες. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

7 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Αρχικός Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή/Σπουδάστριας Μήνας Έτος Σύνοψη πρότασης για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Μάθημα - Επιστημονική Περιοχή Αναφέρεται το μάθημα στο οποίο εμπίπτει η επιστημονική περιοχή της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας. Ανασκόπηση Αντικειμένου Αναφέρονται τα βασικά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν στο αντικείμενο της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας (π.χ. μέγεθος προβλήματος, αναγκαιότητα επίλυσής του, χρησιμότητα, κλπ.). Τα ερευνητικά ερωτήματα Αναφέρονται συνοπτικά τα 3-4 βασικά ερωτήματα, στα οποία στοχεύεται να δοθεί απάντηση από τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας. Πιθανές πηγές στοιχείων Αναφέρονται οι πιθανές πηγές και τα βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, εκτέλεση πειράματος, κλπ. Μέθοδοι Ανάλυσης Αναφέρονται οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης των στοιχείων που θα συλλεχθούν (π.χ. μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης, εφαρμογή υφιστάμενων μοντέλων, σύνθεση αποτελεσμάτων βιβλιογραφίας, κλπ.). Πρόγραμμα Εργασίας Αναφέρεται συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε σταδίου της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

8 2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2.1. Στόχος και στάδια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο και βασικό στάδιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τον καλύτερο ορισμό του αντικειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και τον προσδιορισμό της καταλληλότερης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση του αντικειμένου αυτού. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν αφού τα αποτελέσματά της είναι απαραίτητα για την επιλογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Ο στόχος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι διπλός και αφορά στον προσδιορισμό και στην αξιοποίηση αφενός ερευνών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας και αφετέρου μεθοδολογιών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση θεμάτων συναφών με εκείνα της Διπλωματικής Εργασίας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από τρία διακριτά στάδια: - αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών - ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών - σύνθεση βιβλιογραφικής ανασκόπησης Η αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών αφορά στη χρήση κατάλληλων πηγών για τον εντοπισμό των τίτλων εργασιών, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Πηγές αναζήτησης βιβλιογραφίας αποτελούν οι σημειώσεις και τα βιβλία των συναφών με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας μαθημάτων, άλλες Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό έντυπο, στα οποία ο σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση είτε σε ηλεκτρονική (διαδίκτυο, κλπ.), είτε σε έντυπη μορφή. Αναλυτική παρουσίαση των πηγών αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών παρουσιάζεται στο επόμενο υπο-κεφάλαιο. Για την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών σε ηλεκτρονική μορφή (διαδίκτυο, βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών) είναι απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων λέξεων - κλειδιών. Ειδικά στα πρώτα στάδια της αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών είναι απαραίτητο να επιλεγούν πολλές και διαφορετικές λέξεις - κλειδιά (κυρίως στην αγγλική γλώσσα), αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να βρεθούν εκείνες που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την αναφορά στο εξεταζόμενο αντικείμενο. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων λέξεων - κλειδιών είναι η χρήση των λέξεων - κλειδιών που αναφέρονται σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με αντικείμενο σχετικό με το εξεταζόμενο. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

9 Μετά τον προσδιορισμό των βιβλιογραφικών αναφορών είναι προφανώς απαραίτητη η ανάκτηση του πλήρους κειμένου της αναφοράς αυτής, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, είτε σε έντυπη μορφή από τις διάφορες ειδικευμένες βιβλιοθήκες. Οι εναλλακτικές δυνατότητες ανάκτησης των βιβλιογραφικών αναφορών που έχει σήμερα ο σπουδαστής του ΕΜΠ περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο υποκεφάλαιο. Μετά την ανάλυση των επιστημονικών εργασιών που προσδιορίστηκαν και ανακτήθηκαν, ακολουθεί η σύνθεση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία αφορά αφενός στην κριτική θεώρηση κάθε επιστημονικής εργασίας που εξετάστηκε και αφετέρου στη συγκριτική παρουσίαση των βασικών σημείων όλων των εργασιών που εξετάστηκαν, με στόχο αφενός να προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης του αντικειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και αφετέρου να αιτιολογείται η επιλογή της υιοθετηθείσας μεθοδολογίας Πηγές αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας αναλυτικός κατάλογος με επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εκτός από τα επιστημονικά περιοδικά σε αγγλική γλώσσα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής παρατίθενται και ορισμένα επιστημονικά περιοδικά στη γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Παρατίθενται επίσης και τα επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της ασφάλειας, ως παράδειγμα ενός εξειδικευμένου υπο-τομέα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής. Ομοίως υπάρχει σειρά επιστημονικών περιοδικών και στους υπόλοιπους υπο-τομείς (σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες μεταφορές, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, κλπ.), η πλήρης παρουσίαση των οποίων ξεφεύγει του αντικειμένου των Σημειώσεων αυτών. Για κάθε ένα επιστημονικό περιοδικό αναφέρεται ο τίτλος του ο εκδοτικός οίκος και η πόλη έκδοσης. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στην ιστοσελίδα κάθε περιοδικού μπορεί να έχει ο ερευνητής μέσω του διαδικτύου, π.χ. με απλή αναζήτηση του τίτλου στις μηχανές αναζήτησης (google, yahoo, κλπ.). Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ερευνητής που χρησιμοποιεί την υποδομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΕΜΠ μπορεί να ανακτήσει απ' ευθείας σε ηλεκτρονική μορφή το πλήρες κείμενο της επιστημονικής εργασίας, μέσω της ιδιαίτερα χρήσιμης υπηρεσίας Science Direct (www.sciencedirect.com), όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

10 Πίνακας 1. Επιστημονικά Περιοδικά στον Τομέα των Μεταφορών και της Συγκοινωνιακής Υποδομής ΑΑ Τίτλος Περιοδικού Εκδότης Πόλη TRANSPORTATION 1 European Journal of Transport & Infrastructure Research Delft University Press Delft 2 European Transport ISTIEE Trieste 3 European Transport Research Review Springer 4 IET Intelligent Transport Systems Institution of Engineering and Technology London 5 International Journal of Sustainable Transportation Taylor & Francis London 6 ITE Journal ITE Washington 7 ITS Journal Taylor & Francis Abingdon 8 Journal of Advanced Transportation Duke University Calgary 9 Journal of IATSS IATSS Tokyo 10 Journal of the Transportation Research Forum Transportation Research Forum Texas 11 Journal of Transport Economics and Policy LSE Letchworth 12 Journal of Transport Geography Pergamon New York 13 Journal of Transportation and Statistics Bureau of Trans. Stat. Washington 14 Journal of Transportation Engineering ASCE Virginia 15 Journal of Transport History University College of Leicester Leicester 16 Journal of Urban Economics Elsevier New York 17 Journal of Urban Planning and Development ASCE Virginia 18 Proceedings of ICE - Transport Thomas Telford London 19 Public Roads FHWA Washington 20 Public Transport International UITP Brussels 21 Traffic Engineering and Control Hemming Group Limited London 22 Transport Policy WCTRS Oxford 23 Transport Reviews Taylor & Francis Zurich 24 Transport theory and Statistical Physics Thorton Hall Virginia 25 Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research J. Ross publishing Fort Lauderdale 26 Transportation (Transportation Journal) Kluwer Holland 27 Transportation Planning and Technology Taylor & Francis Philadelphia 28 Transportation Research A (Policy & Practice) Pergamon New York 29 Transportation Research B (Methodological) Pergamon New York 30 Transportation Research C (Emerging Technologies) Pergamon New York 31 Transportation Research D (Transport & Environment) Pergamon New York 32 Transportation Research E (Logistics & Transportation Review) Pergamon New York 33 Transportation Research F (Traffic Psychology & Behaviour) Pergamon New York 34 Transportation Research Record TRB Washington 35 Transportation Science Informs Hanover 36 Advances in Transportation Studies University of Rome Rome 37 Transport Technika (Vilnius Gediminas Technical Univer Vilnius SAFETY 38 Accident Analysis & Prevention Pergamon New York 39 Human Factors (and Ergonomics Society) Allen Press Santa Monica 40 International Journal of Emergency Management Inderscience Publishers Geneve 41 International Journal of Injury Control and Safety Promotion Taylor & Francis Abingdon 42 Journal of Risk Research Taylor & Francis Philadelphia 43 Journal of Safety Research Pergamon New York 44 Risk Analysis (An International Journal) Blackwell Synergy Virginia 45 Safety Science Elsevier New York 46 Traffic Injury and Prevention Taylor & Francis Philadelphia 47 American Journal of Epidemiology Oxford University Press 48 Annals of Epidemiology Elsevier Atlanta 49 Epidemiology Lippincott Williams and Wilkins Hagerstown 50 European Journal of Epidemiology Springer Science and Business Media B.V. 51 Health Education and Behavior Sage Publications 52 International Journal of Epidemiology Oxford University Press 53 Journal of Epidemiology Japan Epidemiological Association Fukuoka 54 Journal of Epidemiology and Community Health BMJ Publishing Group Liverpool 55 Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology Nature Publishing Group Hampshire Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

11 Πίνακας 1. Επιστημονικά Περιοδικά στον Τομέα των Μεταφορών και της Συγκοινωνιακής Υποδομής (συνέχεια) ΑΑ Τίτλος Περιοδικού Εκδότης Πόλη OTHER MODES 56 Air Cargo World Journal of Commerce, Inc. 57 Containerisation International (CI) magazine Informa Maritime & Transport London 58 ICAO Journal ICAO Montreal 59 International Railway Journal Simmons-Boardman Publishing Corporation New York 60 Journal of Air Transport & Management Elsevier New York 61 Maritime Policy and Management Taylor & Francis Philadelphia 62 Railway Gazette International Reed Business Information Surrey STATISTICS 63 Journal of Multivariate Analysis Elsevier New York 64 Journal of Risk and Uncertainty Springer Netherlands 65 Journal of the American Statistical Association American Statistical Association Alexandria, US 66 Journal of the Royal Statistical Society Blackwell Publishing Oxford 67 Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics Taylor & Francis London 68 Journal of Time Series Analysis Blackwell Publishing Oxford 69 Journal of Statistics and Management Systems IOSPRESS Amsterdam 70 Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe IOSPRESS Amsterdam 71 Model Assisted Statistics and Applications IOSPRESS Amsterdam 72 Technometrics American Statistical Association Alexandria, US 73 The review of economics and statistics MIT Press Journals Massachusetts LOGISTICS 74 Journal of Physical Distribution and Logistics Management Emerald Brandford (UK) 75 Transport Logistics VSP(ceased publication) Holland 76 Journal of Business Logistics Council of Supply Chain Management ProfessIllinois 77 International Journal of Logistics Management Emerald 78 International Journal of Logistics: Research and Application Taylor & Francis London 79 International Journal of Operations and Production Management Emerald ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 80 Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussees LCPC Paris 81 Les cahiers scientifiques du transport AFITL Paris 82 Recherche - Transports - Securite Elsevier- Paris Paris ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 83 Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ Athens OTHER RELATED 84 Advances in Civil Engineering Hindawi Publishing Corporation New York 85 Advances in Operations Research Hindawi Publishing Corporation New York 86 Computer -Aided Civil and Infrastructure Engineering Blackwell Publishers Maiden 87 Journal of Computing in Civil Engineering ASCE New York 88 Journal of Forecasting Wiley Interscience Sussex 89 Multiagent and Grid Systems IOSPRESS Amsterdam 90 International Journal of Forecasting Elsevier New York 91 International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems IOSPRESS Amsterdam 92 Intelligent Data Analysis IOSPRESS Amsterdam 93 Information Knowledge Systems Management IOSPRESS Amsterdam 94 Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering IOSPRESS Amsterdam 95 Bulletin of the WHO WHO Geneva 96 Proceedings of ICE, Civil Engineering Thomas Telford London 97 Journal of Infrastructure Systems ASCE Virginia 98 Injury Prevention BMJ Publishing Group Stanford 99 American Journal of Applied Sciences Science Publications 100 Evaluation and Program Planning Elsevier New York 101 Regional Science and Urban Economics Elsevier New York 102 European Journal of Control Hermes Science Milano 103 Journal of Economic Geography Oxford University Press Oxford Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

12 Σήμερα, το διαδίκτυο αποτελεί μία εξαιρετική δυνατότητα για γρήγορη και πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αναζήτηση και σε ορισμένες περιπτώσεις και για την ανάκτηση των βιβλιογραφικών αναφορών στο διαδίκτυο είναι η χρήση των Μηχανών Αναζήτησης του διαδικτύου. Στους Πίνακες 2-4 που ακολουθούν, αναφέρεται ο τίτλος, η ιστοσελίδα και μία πολύ σύντομη περιγραφή της κάθε υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε μία από τις πηγές αυτές μπορεί να έχει ο ερευνητής μέσω του διαδικτύου. Οι Γενικές Μηχανές Αναζήτησης (Πίνακας 2) αποτελούν πλέον εργαλεία ευρείας και καθημερινής χρήσης στο διαδίκτυο και επιτρέπουν τον άμεσο προσδιορισμό και πρόσβαση σε τεράστιο αριθμό ιστοσελίδων, με βάση τη λέξη κλειδί που εισάγει ο ερευνητής. Επισημαίνεται όμως ότι οι Γενικές Μηχανές Αναζήτησης οδηγούν σε κάθε είδους ιστοσελίδες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν περιέχουν απαραίτητα επιστημονικές πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες στον ερευνητή. Οι Γενικές Μηχανές Αναζήτησης είναι συνήθως χρήσιμες μόνο στα πρώιμα στάδια της Διπλωματικής Εργασίας, όταν ο ερευνητής επιδιώκει μία καταρχήν εξοικείωση με το αντικείμενο της Εργασίας. Οι Μηχανές Μέτα-Αναζήτησης (Πίνακας 2) αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την ταυτόχρονη αναζήτηση σε αρκετές Γενικές Μηχανές Αναζήτησης. Οι Μηχανές Μέτα-Αναζήτησης αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία των Γενικών Μηχανών Αναζήτησης και έχουν πολύ παρόμοια χρησιμότητα στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μίας Διπλωματικής Εργασίας. Πίνακας 2. Γενικές Μηχανές Αναζήτησης Όνομα Ιστοσελίδα Σύντομη Περιγραφή Google At present, the largest web search engine. Live The Microsoft search engine Yahoo Still widely used, second highest share on internet searching. AOL Commonly used, third highest hare on internet searching. MSN Widely used, among the highly ranked search engines. Ask Full text of web pages (over 2 billion). Excellent ranking. Altavista Highly rated in the past, played out by more recent engines. Lycos Highly rated in the past, played out by more recent engines. Meta search Dogpile The most popular metasearch engine. Searches through Google, Yahoo, MSN, Ask search engines. Vivisimo Highly rated, searches MSN, Wisenut, Ask, Open Directory, Gigablast, & "sponsored sites" (ads). Search Widely known but less popular meta search engine Excite Widely known but less popular meta search engine Izito Widely known but less popular meta search engine Webcrawler Widely known but less popular meta search engine Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

13 Οι Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης (Πίνακας 3) είναι εργαλεία για αναζήτηση και ανάκτηση επιστημονικών αναφορών και εν γένει υπηρεσίες επιστημονικού ενδιαφέροντος. Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των επιστημών και αποτελούν το κατεξοχήν χρήσιμο εργαλείο του ερευνητή που εκπονεί μία Διπλωματική Εργασία. Ανάμεσα στις διάφορες Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης ξεχωρίζει η υπηρεσία Science Direct, μέσω της οποίας ο ερευνητής έχει πρόσβαση σε τίτλους και περιλήψεις δημοσιευμένων εργασιών ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών περιοδικών των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων διεθνώς, τα περισσότερα από τα οποία επιτρέπουν και την ανάκτηση του πλήρους κειμένου. Η υπηρεσία Science Direct επιτρέπει την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών είτε με πρόσβαση στο επιστημονικό περιοδικό και ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα του πίνακα περιεχομένων όλων των τευχών του, είτε με τη χρήση λέξεων κλειδιών στο σύνολο των περιοδικών ενός ή όλων των εκδοτικών οίκων. Η ανάκτηση του πλήρους κειμένου των επιστημονικών αναφορών μέσω της υπηρεσίας Science Direct γίνεται μόνο μέσα από την υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΕΜΠ. Πίνακας 3. Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης Όνομα Ιστοσελίδα Σύντομη Περιγραφή Science Direct Numerous journals and articles, including transportation and road safety issues. Full text available. Resource Discovery Search engine for education and research. Covers a wide range of transportation aspects. Scirus Web search engine for scientific information, including transportation engineering and road safety. Google scholar Search engine for papers, articles and citations Scopus Search engine for papers, articles and citations, wide variety of transportation and safety issues Complete Planet A comprehensive listing of websites, including transportation engineering aspects. Turbo10 General interest deep web search engine. Find Articles Article search engine, covering several issues - not engineering orientated. No full text available. Οι Μηχανές Αναζήτησης Συγκοινωνιακού Περιεχομένου (Πίνακας 4) αποτελούν εργαλεία που αφορούν στην αναζήτηση περιεχομένου στον τομέα των Μεταφορών και της Συγκοινωνιακής Υποδομής. Αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους ερευνητές που εκπονούν Διπλωματική Εργασία στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Οι Μέτα-Μηχανές Αναζήτησης Συγκοινωνιακού Περιεχομένου (Πίνακας 4) επιτρέπουν την ταυτόχρονη αναζήτηση σε αρκετές Μηχανές Αναζήτησης Συγκοινωνιακού Περιεχομένου και έχουν πολύ παρόμοια χρησιμότητα στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μίας Διπλωματικής Εργασίας. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

14 Πίνακας 4. Μηχανές Αναζήτησης Συγκοινωνιακού Περιεχομένου Όνομα Ιστοσελίδα Σύντομη Περιγραφή TRIS Transportation related search engine. Articles, journals, publishers and authors can be found. Science.gov A USA goevrnment gateway to over 50 million pages of authoritative selected science information TLCat Transportation Libraries Catalog. Scientific search engine specialized on transportation. IPL The "Internet Public Library" webportal with links to various scientific websites, including transportation related. Ntis The National Technical Information Service offers scientific, technical, engineering, and business related articles (abstracts only). SAE Webportal of the Society of Automotive Engineers. Abstracts of papers available for free - full text through payment. Engineering handbooks publisher - Not available free of charge. ENGnetBASE Digital Engineering Library Internet engineering library - Not available free of charge, only abstracts available Internet scientific library. Not many transportation related topics are covered. Not available free of charge. Knovel EEVL available through STN Easy Not available free of charge ITRD available through STN Easy Not available free of charge Compendex available through STN Easy Not available free of charge Meta portals Minnesota MTKN NTL Lii Vlib STN Easy stninterfaces/stneasy/stn_easy.html Minesota Department of Transportation Library. Links to transportation related libraries, webportals and search engines. Offers links to TLCat, TRIS and TRB scientific search engines. Directory of Transportation Libraries and Information Centers. Librarian's Internet Index. Provides evaluation of web documents - not engineering orientated. The WWW Virtual Library. Provides evaluation of web documents. No information on transportation issues. Includes scientific and technical information (abstracts). Not available free of charge Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

15 Εκτός από το διαδίκτυο, ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και μία σειρά από Βιβλιοθήκες για την αναζήτηση και ανάκτηση των βιβλιογραφικών αναφορών, όπως εκείνες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί. Πίνακας 5. Βιβλιοθήκες για βιβλιογραφική ανασκόπηση στην Αθήνα Πηγή Πρόσβαση Αναζήτηση με Ξεφύλλισμα Ανάκτηση μέσω διαδικτύου λέξεις κλειδιά Πιν.Περιεχομένων πλήρ. κειμένου 1. Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά έντυπη μορφή 2. Βιβλιοθήκη του Τομέα ΜΣΥ - - έντυπη μορφή έντυπη μορφή 3. Βιβλιοθήκη Eργ. Kυκλ. Τεχν. - ηλεκτρονικά έντυπη μορφή έντυπη μορφή 4. Βιβλιοθήκη ΤΕΕ - έντυπη μορφή έντυπη μορφή 5. Βιβλιοθήκες Ειδικών έντυπη μορφή Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ μπορεί κανείς να αναζητήσει βιβλιογραφικές αναφορές απ' ευθείας μέσω του συστήματος ALEPH, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο οποίο είναι κωδικοποιημένα όλα τα βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα της βιβλιοθήκης αυτής. Το σύστημα ALEPH επιτρέπει την αναζήτηση αναφορών μέσω βιβλιογραφικού καταλόγου με οποιαδήποτε γνωστά στοιχεία (όνομα συγγραφέα, τίτλος, θέμα, λέξεις κλειδιά) είτε με απλή αναζήτηση είτε με σύνθετη αναζήτηση με επιλογή μεταξύ τεσσάρων βάσεων δεδομένων. Ο ερευνητής έχει πρόσβαση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:30 έως 20:00 (Πληροφορίες: , Δανεισμός: ). Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ δίδεται η δυνατότητα ανάκτησης των βιβλιογραφικών αναφορών που βρίσκονται σε περιοδικά (μετά το 1998 στο αντικείμενο των μεταφορών) και άλλα έντυπα της Βιβλιοθήκης, καθώς και δυνατότητες δανεισμού εντύπων (μόνο για κατόχους κάρτας βιβλιοθήκης). Πληροφορίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης Μια πολύ σημαντική δυνατότητα που παρέχεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη προς όλα τα μέλη του ΕΜΠ είναι εκείνη της παραγγελίας συγκεκριμένων δημοσιευμένων εργασιών (μόνο για κατόχους κάρτας βιβλιοθήκης) από ευρύτατο φάσμα επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων. Με τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής μπορεί να προμηθευτεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λιγότερο από δύο εβδομάδες) όλες εκείνες τις εργασίες που δεν είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των επιστημονικών περιοδικών. Η Βιβλιοθήκη του Τομέα ΜΣΥ περιλαμβάνει σειρά βιβλίων, περιοδικών (έως το 1998), πρακτικών συνεδρίων, διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών εργασιών και άλλων εντύπων στον τομέα των μεταφορών, τα οποία βρίσκονται στα τρία εργαστήρια του Τομέα. Μέσω της Γραμματείας του Τομέα (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-14:00, πληροφορίες: ) μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση στα έντυπα αυτά και να αναζητήσει τις Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

16 βιβλιογραφικές αναφορές από τους πίνακες περιεχομένων των εντύπων αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι περισσότερες από 600 Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά τα 25 τελευταία χρόνια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Η Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής βρίσκεται στη Νέα Πτέρυγα Β του κτιρίου Αντοχής Υλικών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-14:00, πληροφορίες: ) και περιλαμβάνει σειρά βιβλίων, περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών εργασιών και άλλων εντύπων κυρίως στον τομέα της κυκλοφοριακής τεχνικής και της οδικής ασφάλειας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιείται είτε με αναζήτηση στους πίνακες περιεχομένων των εντύπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου με οποιαδήποτε γνωστά στοιχεία (όνομα συγγραφέα, τίτλος, θέμα, λέξεις κλειδιά). Η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) - Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης βρίσκεται στην Αθήνα (Λέκκα 23-25, πληροφορίες: , ) και περιλαμβάνει πλούσιο αριθμό εντύπων σε τεχνικά θέματα. Στη Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) μπορεί κανείς να αναζητήσει βιβλιογραφικές αναφορές είτε με αναζήτηση στους πίνακες περιεχομένων των εντύπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου με οποιαδήποτε γνωστά στοιχεία (όνομα συγγραφέα, τίτλος, θέμα, λέξεις κλειδιά). Επιπλέον, στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ είναι δυνατή η αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω της διαθέσιμης σειράς CD- ROM βιβλιογραφικών αναφορών σε τεχνικά θέματα. Μια σειρά από Συγκοινωνιολόγους που ειδικεύονται σε σειρά επιμέρους θεμάτων του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής διαθέτουν Βιβλιοθήκες Ειδικών με πλούσιο υλικό, στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο ερευνητής μετά από συνάντηση με τους Συγκοινωνιολόγους αυτούς. Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

17 3. Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 3.1. Γενικές Οδηγίες Συγγραφής Οι γενικές οδηγίες συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας που ακολουθούν παρακάτω αποτελούν ενδεικτικές πρακτικές συμβουλές, τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη ο σπουδαστής στη φάση της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας, προσαρμόζοντάς τις στις ειδικές απαιτήσεις της Εργασίας του. Στις γενικές αυτές οδηγίες συγγραφής γίνεται αναφορά σε όλα τα στοιχεία του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας, όπως το εξώφυλλο, οι περιλήψεις, ο πίνακας περιεχομένων, οι πίνακες και τα σχήματα, οι αναφορές, οι προτιμότερες εκφράσεις, η ορθογραφία και το συντακτικό, η μορφοποίηση κειμένου και τέλος η ετοιμασία του τεύχους της Διπλωματικής Εργασίας. Συγγραφή κατά τη συγγραφή είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του κειμένου ανάμεσα στα Κεφάλαια και για τον λόγο αυτό πρέπει στην αρχή κάθε Κεφαλαίου να γίνεται αναφορά στα προηγούμενα Κεφάλαια στα οποία στηρίζεται το εξεταζόμενο Κεφάλαιο, καθώς και στο τέλος κάθε Κεφαλαίου πρέπει να γίνεται αναφορά στα επόμενα Κεφάλαια, τα οποία εξαρτώνται από το εξεταζόμενο Κεφάλαιο, συνιστάται ο σπουδαστής να γράφει τα Κεφάλαια με τη σειρά, από το πρώτο προς το τελευταίο, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή ροή του κειμένου και την αποφυγή των επαναλήψεων, συνηθίζεται τα Κεφάλαια και υπο-κεφάλαια να είναι αριθμημένα, συνιστάται να αποφεύγεται το πρώτο πρόσωπο και να προτιμάται το τρίτο πρόσωπο, η χρήση αγγλικών όρων πρέπει να αποφεύγεται, μπορούν όμως να αναφέρονται μέσα σε παρένθεση μετά τον ελληνικό όρο (συνήθως την πρώτη φορά που αναφέρεται ο όρος), οι όροι πρέπει να αναφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο το κείμενο (π.χ. παντού οδικά ατυχήματα αντί τροχαία ατυχήματα), η αναφορά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και προγράμματα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια στον ακριβή τίτλο τους, κάθε φράση που αναφέρεται με τα αρχικά γράμματα των λέξεων που την απαρτίζουν, πρέπει την πρώτη φορά να αναφέρεται ολογράφως ακολουθούμενη από παρένθεση με τα αρχικά γράμματα, θεωρείται χρήσιμο και για τη συγγραφή αλλά και για την ανάγνωση της Διπλωματικής Εργασίας σε κάθε παράγραφο να υπάρχει μία φράση δύο - τριών λέξεων που να σημειώνεται με έντονους χαρακτήρες (bold), η οποία θα περιλαμβάνει τη βασική έννοια (τίτλο) της παραγράφου, οι βασικές έννοιες πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον ίδιο όρο στο σύνολο του κειμένου, αποφεύγοντας έτσι πιθανές παρανοήσεις, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης κεφαλαίων χαρακτήρων με εξαίρεση ακρωνύμια και πιθανώς τους τίτλους των Κεφαλαίων, Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

18 Εξώφυλλο στο εξώφυλλο της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να αναφέρονται: - τα στοιχεία του ΕΜΠ (ΕΜΠ, Σχολή, Τομέας), - ο τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας (σε κεντρικό σημείο και με μεγάλους χαρακτήρες), - το όνομα του σπουδαστή, - το όνομα του Επιβλέποντα Μέλους ΔΕΠ, - η πόλη, ο μήνας και το έτος παράδοσης της Διπλωματικής Εργασίας, στο εξώφυλλο της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να προστεθεί γράφημα (φωτογραφία, διάγραμμα, σκίτσο, κλπ.), Περιλήψεις μετά το εξώφυλλο πρέπει να υπάρχει σύντομη περίληψη (10 έως 14 γραμμές) και μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα, στην οποία γίνεται επιγραμματική αναφορά στον στόχο, στη μεθοδολογία και στα βασικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της Διπλωματικής Εργασίας, η σύντομη περίληψη πρέπει να συνοδεύεται (στα ελληνικά και τα αγγλικά) από τον τίτλο της Διπλωματικής Εργασίας, το όνομα του σπουδαστή και του επιβλέποντα, καθώς και σειρά λέξεων κλειδιών (συνήθως τρεις έως έξη), μετά τη σύντομη περίληψη ακολουθεί περίληψη (3 έως 5 σελίδες), στην οποία αναφέρονται ο στόχος και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας, η αναλυτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και τα βασικά αποτελέσματα, συμπεράσματα και η χρησιμότητα της Διπλωματικής Εργασίας, Πίνακας Περιεχομένων μετά την περίληψη ακολουθεί ο Πίνακας Περιεχομένων, στον οποίο αναφέρονται όλα τα Κεφάλαια και υπο-κεφάλαια, καθώς και οι σελίδες στις οποίες ξεκινούν αυτά, μετά τον Πίνακα Περιεχομένων μπορεί να παρατίθενται ο Κατάλογος των Πινάκων, ο Κατάλογος Σχημάτων και ο Κατάλογος Φωτογραφιών, Πίνακες και Σχήματα όλοι οι Πίνακες, Σχήματα και Φωτογραφίες είναι αριθμημένοι (συνήθως ανεξάρτητη αρίθμηση ανά κεφάλαιο, π.χ. 3.1, 3.2 κλπ.), όλοι οι Πίνακες, Σχήματα και Φωτογραφίες έχουν τίτλο, ο τίτλος κάθε Πίνακα, Σχήματος και Φωτογραφίας πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια το περιεχόμενό του (μετρούμενες μονάδες, περίοδος αναφοράς, πηγή, κλπ.) στους Πίνακες πρέπει να αναφέρονται πάντα με πληρότητα οι τίτλοι των στηλών και των γραμμών καθώς και οι αντίστοιχες μονάδες που χρησιμοποιούνται, ο τίτλος των Πινάκων συνηθίζεται να τοποθετείται πριν τον Πίνακα, ενώ ο τίτλος των Σχημάτων και Φωτογραφιών συνηθίζεται να τοποθετείται μετά το Σχήμα ή τη Φωτογραφία, στα Διαγράμματα πρέπει να αναφέρονται πάντα οι τίτλοι των αξόνων Χ και Y καθώς και οι αντίστοιχες μονάδες, Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

19 όταν παρουσιάζεται σειρά διαγραμμάτων που πρέπει να συγκριθούν, είναι απαραίτητο οι μονάδες στους άξονες των X και Ψ να είναι οι ίδιες σε όλα τα διαγράμματα, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό (πολύ μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών), για την καλύτερη ανάγνωση των αριθμών συνιστάται η χρήση της τελείας διαχωρισμού των χιλιάδων σε κάθε αριθμό με περισσότερα από τρία ψηφία, τόσο στους Πίνακες και τα Διαγράμματα όσο και μέσα στο κείμενο γενικότερα, για την καλύτερη ανάγνωση των περιεχομένων του Πίνακα, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται οι οριζόντιες (σε ορισμένες περιπτώσεις και οι κατακόρυφες) γραμμές που αντιστοιχούν στις μονάδες του άξονα των Υ, τα χρώματα και το πάχος των διαφόρων γραμμών (καμπύλες, άξονες, κλπ.) και του αντίστοιχου υπόβαθρου των διαγραμμάτων πρέπει να επιτρέπει την άνετη ανάγνωσή τους τόσο σε έγχρωμη, όσο και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση, συνιστάται σε κάθε Πίνακα, Σχήμα ή Φωτογραφία να γίνεται και η σχετική αναφορά μέσα στο κείμενο, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου (ιδιαίτερα σε πολυσύνθετους Πίνακες) συνιστάται η χρήση χαρακτήρων Arial Narrow καθώς και η αυτόματη προσαρμογή του πλάτους των στηλών (Column Width Autofit), συνιστάται η μορφοποίηση των Πινάκων και Σχημάτων να είναι κατά το δυνατόν ομοιογενής, Αναφορές εντός του κειμένου όταν αναφέρονται στοιχεία από άλλη εργασία πρέπει να γίνεται αναφορά στην εργασία αυτή, συνήθως με την καταγραφή μέσα σε παρένθεση του ονόματος του πρώτου Συγγραφέα (μόνο το επίθετο) και του έτους δημοσίευσης της εργασίας, σε περίπτωση περισσότερων από δύο συγγραφέων αναφέρεται μόνο ο πρώτος [π.χ. (Armstrong et al., 1999)], στο Κεφάλαιο της Βιβλιογραφίας παρατίθενται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές, είτε αυτές χρησιμοποιήθηκαν είτε όχι, στο Κεφάλαιο της Βιβλιογραφίας, οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται συνήθως με αλφαβητική σειρά του πρώτου Συγγραφέα, συνήθως πρώτα οι λατινικοί χαρακτήρες και ύστερα οι ελληνικοί χαρακτήρες, η μορφοποίηση των βιβλιογραφικών αναφορών στο Κεφάλαιο της Βιβλιογραφίας πρέπει να ακολουθεί ένα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα αναφορών και να περιέχει οπωσδήποτε όλα τα παρακάτω στοιχεία (κατά προτίμηση με την παρακάτω σειρά): - όνομα συγγραφέα (ων) - τίτλος αναφοράς - τίτλος και αριθμός περιοδικού, συνεδρίου, κλπ. (εάν υπάρχει) - εκδότης - πόλη - έτος η παράθεση των παραπάνω στοιχείων των βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών, Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

20 όταν η αναφορά αφορά σε κείμενο από το διαδίκτυο, παρατίθεται επιπλέον και η ηλεκτρονική διεύθυνση της σχετικής ιστοσελίδας, Παραρτήματα στην αρχή των Παραρτημάτων παρατίθεται ο κατάλογος με τους τίτλους των Παραρτημάτων, κάθε Παράρτημα πρέπει να έχει ένα εξώφυλλο, τόσο το εξώφυλλο (πρώτη σελίδα) των Παραρτημάτων, όσο και τα εσώφυλλα (πρώτη σελίδα κάθε Παραρτήματος) μπορεί να είναι τυπωμένα σε χρωματιστό χαρτί (κατά προτίμηση το ίδιο χρώμα για όλα τα εσώφυλλα), η συνεχής αρίθμηση των σελίδων στο σύνολο των Παραρτημάτων δεν είναι απαραίτητη, ειδικά εάν πρόκειται για ήδη έτοιμο υλικό (παραχθέν από τρίτους, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, κλπ.), προφανώς, η εφαρμογή των οδηγιών συγγραφής που αναφέρονται στο υπο-κεφάλαιο αυτό (ομοιομορφία κειμένων, κλπ.) δεν είναι απαραίτητη στο Παράρτημα, στις περιπτώσεις όπου παρατίθενται έτοιμα στοιχεία, πίνακες και διαγράμματα, ήδη μορφοποιημένα. συνιστάται τα Παραρτήματα να συμπεριλαμβάνονται στο τεύχος της Διπλωματικής Εργασίας (στο τέλος), εκτός εάν το μέγεθος του τεύχους (> 300 σελίδες) καθιστά δυσχερή τη βιβλιοδεσία σε ενιαίο τεύχος, σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε Παράρτημα σε ξεχωριστό τεύχος, το οποίο παραμένει μόνο στη βιβλιοθήκη του επιβλέποντα, Προτιμότερες εκφράσεις Παρατίθεται σειρά εκφράσεων που συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις, αντί για εκείνες που είτε λανθασμένα είτε αδόκιμα χρησιμοποιούνται συχνά από τον σπουδαστή: - οδός (αντί δρόμος) - οδικά ατυχήματα (αντί τροχαία ατυχήματα) - τμήμα οδού (αντί κομμάτι οδού) - φωτεινός σηματοδότης (αντί φανάρι) - μαθηματική σχέση (αντί μαθηματικός τύπος) - πρότυπο (αντί μοντέλο) - κίνδυνος (αντί ρίσκο) - επιρροή (αντί επίδραση) - έρευνα ή Διπλωματική Εργασία (αντί μελέτη) - πραγματοποιήθηκε (αντί έγινε) - αποτελεί (αντί είναι) - επισημαίνεται (αντί σημειώνεται) - αναφέρεται (αντί λέγεται) - στο πλαίσιο (αντί στα πλαίσια) - γεγονός (αντί κάτι) - ως (αντί σαν) - ότι (αντί πως) - οπότε, κατά συνέπεια (αντί έτσι) - σχετικά (αντί γύρω από) - αφορά στο (αντί αφορά το) - επιπλέον, (αντί ακόμα,) - δύο, τρία, κλπ. (αντί 2, 3 κλπ. μαζί με λέξεις κειμένου) Οδηγίες για την Ετοιμασία της Διπλωματικής Εργασίας - Σεπτέμβριος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική εργασία

Βιβλιογραφική εργασία Εργαστήριο Αμπελουργίας ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Τι είναι βιβλιογραφική εργασία (review); Παραθέτει δεδομένα (data/results) αποδείξεις (evidence)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Δομή του Γραπτού Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Η πτυχιακή εργασία απαιτεί αφενός την πραγματοποίηση μια ερευνητικής εργασίας, αφετέρου μια σημαντική εργασία σύνθεσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες 1.1. Σκοπός διπλωματικών εργασιών Σκοπός των διπλωματικών εργασιών (ΔΕ) του ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική είναι η εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

HEAL-Link. Link : 2009: η πορεία του έργου

HEAL-Link. Link : 2009: η πορεία του έργου HEAL-Link Link 2008-2009: 2009: η πορεία του έργου Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Μερσίνη Κακούρη, Άννα Φράγκου, Σάσα Τζεδάκη 18 ο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηλών Πάτρα, 4-5 Νοεμβρίου, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές 3 η Επιστημονική Ημερίδα Κυπριακής Ένωσης Βιβλιθηκονόμων- Επιστημόνων Πληροφόρησης «Προς ένα συνεργατικό σχήμα κυπριακών βιβλιοθηκών» Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Μάριος Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο EKT. Ανοικτή πύλη στην παγκόσµια γνώση

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο EKT. Ανοικτή πύλη στην παγκόσµια γνώση Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο EKT Ανοικτή πύλη στην παγκόσµια γνώση Συµπληρώστε την αίτηση για να αποκτήσετε την «έξυπνη» κάρτα Άµεση έκδοση και παραλαβή της κάρτας Τοκαταρτισµένοπροσωπικό, σας υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Γκουν Γκ ταβά τ Ε.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Γκουν Γκ ταβά τ Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Γκουνταβά Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Ιστότοπος: http://wwwlib.teiep.gr Διεύθυνση: 4 ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45555 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 8.30-18.30 Παρασκευή 8.30-15.30 Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουμε την Εργασία. Δρ Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΣΑΤΜ

Πως γράφουμε την Εργασία. Δρ Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΣΑΤΜ Πως γράφουμε την Εργασία Δρ Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΣΑΤΜ 1 Πώς γράφουμε μια Εργασία; 1 2 3 ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ? ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ το ΚΕΙΜΕΝΟ? ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005364610 2016-11-09 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233, - 284 Fax: 2310891232 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 09/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 18/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete (CASC) Περιεχόμενο Η βάση CASC διαθέτει περιεχόμενο για την έρευνα και την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. 1 Πρό λόγός Η ολοκλήρωση των σπουδών του Πολιτικού Μηχανικού γίνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.) κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα