ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο πρώτο: << επιχειρήσεις και οργανισμοί >>. Μάθημα πρώτο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο πρώτο: << επιχειρήσεις και οργανισμοί >>. Μάθημα πρώτο"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο πρώτο: << επιχειρήσεις και οργανισμοί >>. Μάθημα πρώτο 1.2. Η επιχείρηση Εισαγωγικές έννοιες Ερ. 1. Γιατί η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια; -Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια επειδή: 1. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων διαθέτει το 1/3 περίπου από το χρόνο του στις επιχειρήσεις. 2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται, προέρχονται από τις επιχειρήσεις. 3. α. Η απασχόληση και β. το εισόδημα των περισσοτέρων ανθρώπων, καθώς γ. και η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. Ερ.2. Τι σημαίνει και ποια στοιχεία εμπεριέχει η έννοια της επιχειρηματικότητας; Η επιχείρηση ασφαλώς αποτελεί μία κοινωνική οργάνωση διαφέρει όμως από αυτή, γιατί συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Πρακτικά η έννοια αυτή: - 2

2 Πρώτο, σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. Δεύτερο, εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών. Τρίτο, εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στο σκοπό του Η επιχείρηση ως παραγωγική μονάδα οικονομική οργάνωση. Ερ.3. Να ορίσετε την έννοια της επιχείρησης και να αναφέρετε τους ρόλους τους οποίους παίζει. <<Η επιχείρηση αποτελεί μία παραγωγική οικονομική μονάδα, δηλαδή συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές της παραγωγής (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο κλπ), προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό τη διάθεσή τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους καταναλωτές>>. Αποτελεί την οργάνωση που παράγει πλούτο, δηλαδή αγαθά με τα οποία ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει σε κάθε οικονομική δραστηριότητα αφού προκειμένου για παράδειγμα να παράγει παίζει τους ρόλους του επενδυτή, του καταναλωτή του αποταμιευτή, του δανειζόμενου κλπ. - 3

3 Ερ.4. Με ένα παράδειγμα να εξηγήσετε γιατί όλες οι παραγωγικές μονάδες δεν είναι επιχειρήσεις; Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα, το δημόσιο σχολείο είναι παραγωγικές μονάδες, όμως δεν είναι επιχειρήσεις. Διαφέρουν από το ιδιωτικό σχολείο ή το ιδιωτικό νοσοκομείο, τα οποία είναι επιχειρήσεις. Ερ.5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες; Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία τα διαθέτει αντί μιας αξίας ανταλλαγής, μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους αγοραστές. Έτσι η ύπαρξή της εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού αυτού. Οι παραγωγικές μονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους με αυτόν τον τρόπο (αντί μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς) και η επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό. Δεύτερο, η επιχείρηση συνδέεται με την ανάληψη κινδύνου, δηλαδή η λειτουργία της συνδέεται με την πιθανότητα κέρδους ή ζημίας

4 Η επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση. Ερ.6. Να εξηγήσετε γιατί η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση; Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση. Θα τονιστούν τα κοινωνικά της στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα κοινωνική κατασκευή, αφού αποτελείται από ανθρώπους. Αυτό σημαίνει: 1. Η επιχείρηση εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης. 2. Στο πλαίσιό της αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως διαπροσωπικές, σχέσεις αλληλεγγύης, κτλ. 3. Στην επιχείρηση υπάρχουν, συγκρούονται και γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης διαφορετικά συμφέροντα διαφορετικών ομάδων, για παράδειγμα εργαζόμενοι- εργοδότες. 4. Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, δηλαδή για κάθε ζήτημα που απαιτείται απόφαση υπάρχει <<νόμιμο>> δικαίωμα, που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν και ποιοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν σ αυτήν ή να την εκτελέσουν. 5. Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που υποχρεώνουν σε συμμόρφωση τις ατομικές ή ομαδικές συμπεριφορές. 6. Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να αισθάνεται κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της

5 Ανάλυση εννοιών: Απασχόληση εισόδημα έσοδα κέρδος - εξέλιξη της οικονομίας επιχειρηματικότητα - παραγωγικοί συντελεστές καινοτομία - παραγωγική μονάδα - μηχανισμός αγοράς πλούτος επενδυτής - αξία ανταλλαγής - οργάνωση τυπικοί, άτυποι κανόνες - κοινωνική ευθύνη. Ερωτήσεις Σ Λ στις πανελλαδικές εξετάσεις: Ερ.1. Η επιχείρηση είναι κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης. Σ Λ (4) 2000 Ερ.2. Η επιχείρηση εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να <<αισθάνεται>> κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. Σ - Λ (4) 2001 Ερ. 3. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Σ Λ (4) 2002 Ερ. 4. Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις. Σ Λ (4) 2003 Ερ. 5. Η επιχείρηση εκφράζει ένα τρόπο ατομικής δράσης. Σ Λ (4) 2009 Ερ. 6. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Σ Λ (4)

6 Ερωτήσεις ανάπτυξης στις πανελλαδικές εξετάσεις: Ερ. 7. Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις γιατί συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Τι σημαίνει και τι εμπεριέχει η έννοια αυτή; (9) 2001 (8)2008 Ερ.9. α. Να περιγράψετε τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες. (7) 2007 β. Τι σημαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή <<κοινωνική κατασκευή>>; (18)

7 Μάθημα δεύτερο Η επιχείρηση ως θεσμός. Ερ. 7.Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση είναι θεσμός. Η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό, τουλάχιστον ίσης σπουδαιότητας με αυτή των υπολοίπων θεσμών, όπως για παράδειγμα του σχολείου ή της δικαιοσύνης. Αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας. 1. α. Η ανάπτυξη, β. η ευημερία, γ. η κοινωνική δικαιοσύνη, δ. η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται άμεσα με τον θεσμό της επιχείρησης. 2. α. Η ίδρυση της επιχείρησης β. η λειτουργία της γ. οι σχέσεις αυτής με το περιβάλλον της, δ. ακόμα και ο <<θάνατός>> της, προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από ένα πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων (π. χ Σύνταγμα νόμοι). 3. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επισήμως τους βασικούς κανόνες που ορίζουν τη φύση της και τη λειτουργία της (π. χ. καταστατικό) και να διαθέτει θεσμική οργάνωση (Γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο). - 8-

8 Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης. Ερ.8. Να ορίσετε την έννοια της κουλτούρας και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η κουλτούρα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο μιας κοινωνικής οργάνωσης. -Η επιχείρηση εκτός από την οικονομική θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση, διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. << Ως κουλτούρα νοείται ένα σύστημα κοινών αξιών πιστεύω εννοιών παραδοχών συμβόλων εθίμων κανόνων και προτύπων, που ισχύουν σε μια ομάδα ανθρώπων ή μια οργάνωση>>. -Η κουλτούρα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο μιας κοινωνικής οργάνωσης, αφού προσδιορίζει: 1.σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία της 2.τις σχέσεις των ανθρώπων στο πλαίσιο της οργάνωσης 3.τις σχέσεις της οργάνωσης με το περιβάλλον της 4.τις στάσεις της οργάνωσης ως προς a.τα προϊόντα β. τους πελάτες γ. και το περιβάλλον κτλ. -Η κουλτούρα είναι μια φιλοσοφία, η οποία δίνει κατεύθυνση στα άτομα και τις ομάδες, συμβάλλει στη συνοχή αρμονία - και απότελεσματική επικοινωνία μεταξύ αυτών στο πλαίσιο της οργάνωσης. Για παράδειγμα, αν σε μια ομάδα ατόμων υπάρχει ως <<κοινή - 9 -

9 αξία>> η εμπιστοσύνη τότε τα μέλη της στηρίζονται σ αυτήν και συμπεριφέρονται με βάση αυτήν Η επιχείρηση ως σύστημα. Ερ.9. Να ορίσετε την έννοια του συστήματος, και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση είναι σύστημα. - Κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί και να μελετηθεί ως ένα σύστημα. << Σύστημα είναι ένα σύνολο στοιχείων ή μερών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν μία ολότητα.>> Η επιχείρηση: -Λαμβάνει ως εισροές από το περιβάλλον της ανθρώπινους οικονομικούς υλικούς και άλλους πόρους. -Επεξεργάζεται -μετασχηματίζει και μεταποιεί τους πόρους αυτούς μέσω διάφορων λειτουργιών και μέσων. -Δίνει στο περιβάλλον της εκροές (π. χ. προϊόντα και υπηρεσίες). - Είναι διακριτή από το περιβάλλον της, με την έννοια ότι έχει σύνορα. -Προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω ενός μηχανισμού ελέγχου ανατροφοδότησης

10 -Με βάση τη συστημική προσέγγιση, η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί την κατανόηση και τη μελέτη κάθε στοιχείου μέρους ξεχωριστά, αλλά και των σχέσεων μεταξύ αυτών. Για παράδειγμα, δεν αρκεί μόνο να μελετηθεί η τεχνολογία μιας επιχείρησης, αλλά και η σχέση της με τους ανθρώπους. Αυτό συνεπάγεται για την επιχείρηση τη διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων της διοίκησης. Ανάλυση εννοιών: Θεσμός καταστατικό θεσμική οργάνωση αξία πιστεύω κανόνες περιβάλλον σύνορα - μηχανισμός ελέγχου, ανατροφοδότησης συστημική προσέγγιση διεπιστημονική προσέγγιση. Ερωτήσεις Σ Λ στις πανελλαδικές εξετάσεις: Ερ. 1. Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική, θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. Σ Λ (4) 2010 Ερ.2. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επισήμως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της και να διαθέτει θεσμική οργάνωση. Σ Λ (4) 2004 Ερ.3. Η επιχείρηση ως σύστημα προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω του μηχανισμού ελέγχου ανατροφοδότησης. Σ Λ (4)

11 Ερωτήσεις Σ Λ στα μαθήματα 1-2: 1. Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν το 1/3 του χρόνου τους στις επιχειρήσεις. Σ Λ 2. Η απασχόληση και το εισόδημα των περισσοτέρων ανθρώπων εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. Σ Λ 3. Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις κοινωνικές οργανώσεις επειδή συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας άρα και με την έννοια του κινδύνου. Σ Λ 4. Κίνδυνος για την επιχείρηση μπορεί να σημαίνει, ότι ο συνδυασμός παραγωγικών συντελεστών που επιχείρησε μπορεί να μην επιτύχει στο σκοπό του. Σ Λ 5. Το δημόσιο σχολείο διαφέρει από το ιδιωτικό, διότι το δεύτερο διαθέτει τις υπηρεσίες του, μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους καταναλωτές. Σ - Λ 6. Κάθε επιχείρηση είναι παραγωγική μονάδα, άρα και κάθε παραγωγική μονάδα είναι επιχείρηση. Σ Λ 7. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού αυτού. Σ Λ 8. Στην επιχείρηση δημιουργούνται κυρίως σχέσεις σύγκρουσης. Σ Λ 9. Το <<νόμιμο>> δικαίωμα που διαθέτει ο κάτοχος μιας θέσης εξουσίας, προσδιορίζει ποιος αποφασίζει και ποιος εκτελεί. Σ Λ

12 10. Η επιχείρηση εκτός των άλλων προσφέρει και απασχόληση στους κατοίκους μιας περιοχής. Σ Λ 11. Στο καταστατικό διατυπώνονται επισήμως οι βασικοί κανόνες που ορίζουν τη φύση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Σ Λ 12. Ως θεσμική οργάνωση εννοούμε τη γενική συνέλευση των μετόχων το διοικητικό συμβούλιο κτλ. Σ Λ 13. Η κουλτούρα προσδιορίζει τις στάσεις της οργάνωσης ως προς τα προϊόντα τους πελάτες και το περιβάλλον. Σ Λ 14. Η κουλτούρα συμβάλλει κυρίως στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Σ - Λ 15. Η ύπαρξη συνόρων στην επιχείρηση είναι ένας λόγος για τον οποίο αυτή θεωρείται σύστημα. Σ Λ 16. Όταν μελετάμε κάθε στοιχείο μέρος ενός φαινομένου αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των μερών, τότε προσεγγίζουμε συστημικά το φαινόμενο αυτό. Σ - Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Από τις επιχειρήσεις εξαρτάται: α. Η απασχόληση των περισσοτέρων ανθρώπων β. το εισόδημα των περισσοτέρων ανθρώπων γ. Η εξέλιξη της οικονομίας μιας χώρας δ. Όλα τα παραπάνω. 2. Η θεσμική υπόσταση της επιχείρησης ορίζετε από : α. Το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων

13 β. Τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της (καταστατικό) γ. Τη θεσμική της οργάνωση (γενική συνέλευση διοικητικό συμβούλιο) δ. Όλα τα παραπάνω 3. Από το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων (σύνταγμα, νόμοι) προσδιορίζονται: α. Η ανάπτυξη της κοινωνίας β. Η κοινωνική δικαιοσύνη γ. Η ίδρυση της επιχείρησης δ. Η ευημερία της κοινωνίας 4. Η κουλτούρα είναι μια φιλοσοφία επειδή: α. Λαμβάνει εισροές από το περιβάλλον της β. Επεξεργάζεται τους παραπάνω πόρους γ. Συμβάλλει στη συνοχή και αρμονία της οργάνωσης δ. Δίνει εκροές στο περιβάλλον της

14 Μάθημα τρίτο 1.3. Οι λειτουργίες της επιχείρησης Η αλυσίδα των επιχειρησιακών λειτουργιών Ερ.10. Για ποιους λόγους η επιχείρηση αναπτύσσει τις λειτουργίες της; Ν αναφέρετε τις πιο βασικές. -Κάθε επιχείρηση προκειμένου να ζήσει, να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να αναπτύσσει δράση με συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε μία από τις λειτουργίες αυτές έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν το συνολικό έργο και την αποστολή της επιχείρησης. Οι πιο βασικές είναι: Η παραγωγική, η εμπορική και η οικονομική λειτουργία. Ερ.11. Για ποιους λόγους θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη των δευτερευουσών επιχειρησιακών λειτουργιών; Εκτός από την παραγωγική, εμπορική, και οικονομική λειτουργία υπάρχουν και άλλες, γιατί μία σύγχρονη οικονομική μονάδα, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή της, δεν αρκεί μόνο να παράγει, να πουλά και να διαχειρίζεται τα οικονομικά της. Είναι ανάγκη να οργανώνει όσο γίνεται πιο αποδοτικά, τα στοιχεία που θα της εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα

15 -Η τεχνολογία που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά και το σύγχρονο marketing με τις καινοτόμες υποδείξεις του ανατρέπουν καθημερινά τα δεδομένα, τόσο στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όσο και στον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών. -Προβάλλει έτσι επιτακτική η ανάγκη να διατεθούν πόροι στην έρευνα και την ανάπτυξη της επιχείρησης στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, καθώς και η ανάγκη επικοινωνίας της επιχείρησης με το περιβάλλον της, μέσα από ένα σύστημα δημοσίων σχέσεων υψηλού επιπέδου. -Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως <<έρευνα ανάπτυξη>>, <<δημόσιες σχέσεις>>, <<προμήθειες>>, που μπορούν να αποκτήσουν σημασία και να συμπληρώσουν τις πιο πάνω βασικές. Όμως οι λειτουργίες αυτές μπορεί να μην αναπτύσσονται όλες και στο ίδιο επίπεδο, λόγω της διαφορετικότητας των δραστηριοτήτων ή του μεγέθους της επιχείρησης κτλ., που υπάρχει μεταξύ τους. Για παράδειγμα μια μικρή βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση, μπορεί να μη χρειάζεται να αναπτύξει τη λειτουργία της έρευνας και της ανάπτυξης. Ερ.12. Με την αναφορά παραδειγμάτων να αποδείξετε, ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών και ότι αυτή η εξάρτηση καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. -Για παράδειγμα, υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της εμπορικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες

16 -Οι διαδικασίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές (διαχειριστικές, χρηματοοικονομικές κτλ.), δίνουν περιεχόμενο στην οικονομική λειτουργία. - Τέλος δεν θα υπήρχε καμία λειτουργία, αν αφετηρία και επίκεντρο όλων των λειτουργιών δεν ήταν το προϊόν, δηλαδή το αποτέλεσμα της παραγωγικής λειτουργίας. Ερ.13.Ποια λειτουργία και με ποιο τρόπο συνδυάζει αποτελεσματικά όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες; Που τις κατευθύνει; Με το συντονισμό και την καθοδήγηση της <<αόρατης>> διοικητικής λειτουργίας, γίνεται αποτελεσματικός ο αρμονικός συνδυασμός όλων αυτών των λειτουργιών. Αυτή είναι η δύναμη που συνδυάζει τους παραγωγικούς συντελεστές σύμφωνα με τη βασική οικονομική αρχή, με κατεύθυνση τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης και κυρίαρχο το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα. - 19

17 Μάθημα τέταρτο -Οι βασικές λειτουργίες: 1. Η παραγωγική λειτουργία. Ερ.14. Γιατί η παραγωγική λειτουργία είναι η πιο βασική της οικονομικής μονάδας; Να την ορίσετε σύντομα, να αναφέρετε το περιεχόμενο της και να δώσετε παραδείγματα τέτοιων ενεργειών. -Είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής μονάδας, επειδή το προϊόν ή υπηρεσία που παράγεται είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, αλλά και ο λόγος ύπαρξής της. - Αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άμεσα με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. - Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: α. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών, β. Η χρήση και η συντήρηση των μέσων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, γ. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών κτλ. - Για παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω της παραγωγικής λειτουργίας της Δ.Ε.Η., η εκπαίδευση των μαθητών μέσω της παραγωγικής λειτουργίας του σχολείου, - 20

18 η περίθαλψη των ασθενών μέσω της παραγωγικής λειτουργίας του νοσοκομείου. 2. Η εμπορική λειτουργία. Ερ.15. Να ορίσετε την εμπορική λειτουργία και να αναφέρετε το περιεχόμενο των ενεργειών της. -Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στην αγορα, ώστε να αγοράζονται από τους καταναλωτές πελάτες. - Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: α. Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών, β. Ο σχεδιασμός προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, γ. Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, δ. Η πώληση και η διανομή. - Η εμπορική λειτουργία εκφράζεται κυρίως με τις σύγχρονες έννοιες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. 3. Η οικονομική λειτουργία. Ερ. 16. Γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη της οικονομικής λειτουργίας; Να αναφέρετε το περιεχόμενο των ενεργειών της. -Η λειτουργία μιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση κεφαλαίου. Οι αγορές και οι πωλήσεις έχουν ως συνέ- -21-

19 πεια οικονομικές συναλλαγές. Συνεπώς η επιχείρηση πρέπει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση, την παρακολούθηση και την καταγραφή όλων αυτών των οικονομικών ζητημάτων και συναλλαγών. -Τέτοιες ενέργειες είναι: α. Η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας, β. Η αξιοποίησή του με τις πλέον αποδοτικές επιλογές, γ. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης, δ. Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα, ε. Η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της. -Οι δευτερεύουσες λειτουργίες. 1. Η λειτουργία των προμηθειών. Ερ.17. Να ορίσετε τη λειτουργία των προμηθειών και να αναφέρετε το περιεχόμενο των ενεργειών της. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία; -Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα προϊόντα που μια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της. - Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: -22-

20 α. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων, β. Η έρευνα των τιμών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων υλικών στοιχείων, γ. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραμματισμός της παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης. - Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 2. Η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. Ερ. 18. Να αναφέρετε το αντικείμενο της έρευνας και ανάπτυξης. Γιατί αυτή η λειτουργία γίνεται όλο και πιο σημαντική; Πως αναπτύσσεται αυτή στις μικρές επιχειρήσεις; - Η λειτουργία αυτή έχει ως αντικείμενο την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε καινοτομίας, που βοηθάει στη δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να αναδείξουν νέες. -Για παράδειγμα οι ενέργειες που γίνονται για το σχεδιασμό ενός νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου είναι ενέργειες έρευνας ανάπτυξης. Το ίδιο και οι ενέργειες για τη βελτίωση της συσκευασίας αναψυκτικών. - Η λειτουργία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, αφού η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις καινοτομίες, που αφορούν νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής ή βελτίωσης των όσων υπάρχουν

21 -Ακόμα και για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να επενδύσουν αρκετά κεφάλαια στην έρευνα και στην ανάπτυξη, η λειτουργία αυτή γίνεται σε απλές μορφές και υποστηρίζεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως από ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων,το κράτος. 3. Η λειτουργία της πληροφόρησης. Ερ.19. Να περιγράψετε τη λειτουργία της πληροφόρησης. -Η δράση των ανθρώπων των επιχειρήσεων και των οργανισμών συνδέεται άμεσα με την εύρεση, τη δημιουργία και αξιοποίηση πληροφοριών. Στη σημερινή πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές, η λήψη αποφάσεων, η υλοποίηση αυτών, η συνεργασία και ο συντονισμός απαιτούν πολλές πληροφορίες. Αυτή η αναγκαιότητα έχει κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναπτύσσουν ένα οργανωμένο σύνολο ενεργειών, προκειμένου να αποκτούν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν, να διανέμουν και να υλοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεί τη λειτουργία της πληροφόρησης. 4. Η λειτουργία των δημοσίων σχέσεων. Ερ.20.Να περιγράψετε τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων. -Κάθε επιχείρηση έχει την ανάγκη να αναπτύξει καλές σχέσεις -24-

22 με άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς, άτομα ή ομάδες, καθώς και την ανάγκη να προβάλλει μια καλή εικόνα προς αυτούς, για να κερδίσει την εκτίμηση, το σεβασμό και τις θετικές εντυπώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά από ενέργειες όπως: α. Η προβολή των θετικών σημείων και της συνολικής εικόνας της επιχείρησης, β. Η οργάνωση και η υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας και επαφών, γ. Οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δ. Οι ενέργειες φιλανθρωπίας, ε. Οι χορηγίες πολιτιστικών, επιστημονικών ή άλλων δραστηριοτήτων κτλ. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης. -Ερωτήσεις Σ Λ πανελληνίων εξετάσεων. Ερ. 1. Η οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στις <<δευτερεύουσες>> επιχειρησιακές λειτουργίες. Σ Λ (4) 2007 Ερ. 2. Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι ενέργεια της λειτουργίας της έρευνας και ανάπτυξης. Σ Λ (4) 2008 Ερ. 3. Η οικονομικότερη προμήθεια πρώτων υλών ανήκει στην παραγωγική λειτουργία. Σ Λ (4) 2002 Ερ.4. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες, που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και στην καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης, ανήκουν στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. Σ - Λ (4)

23 Ερ.5. Η εξάρτηση των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. Σ Λ (4) Ερωτήσεις πολλαπλής πανελληνίων εξετάσεων. Ερ.6. Στην εμπορική λειτουργία της επιχείρησης αναφέρεται η έννοια: α. Χορηγίες πολιτιστικών δραστηριοτήτων β. Βελτίωση της συσκευασίας γ. Παρακολούθηση των αποθεμάτων της παραγωγής δ. Έρευνα των αναγκών των καταναλωτών. (5) 2001 Ερ. 7. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών αποτελεί αντικείμενο της : α. παραγωγικής λειτουργίας β. εμπορικής λειτουργίας γ. οικονομικής λειτουργίας δ. λειτουργίας των προμηθειών (6) 2003 Ερ. 8. Η προβολή και προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών ανήκει στην: α. οικονομική λειτουργία β. εμπορική λειτουργία γ. λειτουργία της πληροφόρησης δ. λειτουργία των προμηθειών (6)

24 Ερ. 9. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων ανήκει στην: α. οικονομική λειτουργία β. λειτουργία προμηθειών γ. παραγωγική λειτουργία δ. λειτουργία της πληροφόρησης (6) 2005 Ερ. 10. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην: α. οικονομική λειτουργία β. λειτουργία προμηθειών γ. παραγωγική λειτουργία δ. εμπορική λειτουργία (6) 2006 Ερ.11. Μία από τις ενέργειες της εμπορικής λειτουργίας είναι: α. Η προβολή και προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών β. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων γ. Η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας. δ. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών (6) 2009 Ερ.12. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει στην: α. οικονομική λειτουργία β. λειτουργία προμηθειών γ. εμπορική λειτουργία δ. παραγωγική λειτουργία (6) 2010 (6)

25 -Θέματα ανάπτυξης Πανελληνίων εξετάσεων. Ερ.14. α. Να περιγράψετε τις συνήθεις ενέργειες της λειτουργίας των προμηθειών. (12) 2001 (8) 2011 β. Να αιτιολογήσετε γιατί η λειτουργία των προμηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση.(4) 2001 (2) 2011 Ερ.15. Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. (20) 2000 (10) 2012 Ερ. 16. Από τις <<δευτερεύουσες>> επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε αυτή της έρευνας ανάπτυξης. (18) 2004 (12) 2012 Ερ. 17. Από τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε την: α. εμπορική λειτουργία (8) 2005 β. οικονομική λειτουργία (16) 2005 (10) 2011 Ερ.18. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε: α. την εμπορική λειτουργία (6) β. τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων (8)

26 Μάθημα Η επιχείρηση και το περιβάλλον της. Ερ.21. Για ποιους λόγους κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, αλλά και η πλέον μεμονωμένη μικρή επιχείρηση θεωρείται υποσύστημα του ευρύτερου οικονομικού συστήματος; -Ολόκληρο το οικονομικό σύστημα λειτουργεί με αντικειμενικό σκοπό την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Αυτό το πετυχαίνει με την παραγωγή και διανομή των αγαθών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. -Οποιοσδήποτε οικονομικός οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, ακόμη και η πλέον μεμονωμένη μικρή επιχείρηση θεωρείται υποσύστημα του ευρύτερου οικονομικού συστήματος. Αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι κάθε επιχείρηση δέχεται πόρους (εισροές) από το ευρύτερο περιβάλλον της και τους μετατρέπει σε αγαθά (εκροές), συμμετέχοντας στην προσπάθεια ικανοποίησης του αντικειμενικού σκοπού της. Ερ.22. Η επιχείρηση με την παραγωγή και διανομή των αγαθών ικανοποιεί τους στόχους των μελών της, που είναι και κοινωνικοί στόχοι. Σ Λ Ερ.23. Η σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον της είναι δυναμική και καθοριστική για την συμπεριφορά της. Σ Λ Ερ.24. Οι παράγοντες που αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης, επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας της κυρίως ένας ένας χωριστά. Σ Λ -31-

27 Ερ.25. Ποιο είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης; -Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της οικονομικής μονάδας και η επίδρασή τους έχει καθοριστική σημασία για την ίδρυσή, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητά της. -Οι αγορές από τις οποίες εφοδιάζεται τους παραγωγικούς πόρους, όπως και αυτές στις οποίες διαθέτει τα προϊόντα της, βρίσκονται στο περιβάλλον της. Στο ίδιο περιβάλλον βρίσκεται και το σύνολο των υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα παραγωγής, που βοηθάει το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. *** Ερ.26. Ποιες είναι οι ομάδες συμφερόντων της επιχείρησης και ποιους στόχους θέτουν; -Οι επιχειρηματίες, οι προμηθευτές, οι πελάτες, τα διοικητικά στελέχη, οι διάφορες υπηρεσίες, αποτελούν ομάδες συμφερόντων, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων. -Οι επιχειρηματίες επιδιώκουν υψηλά κέρδη και κοινωνική προβολή, μέσα από την κερδοφόρα πορεία και καλή φήμη της επιχείρησης. -Οι χρηματοδότες επιζητούν υψηλά κέρδη και ασφάλεια των κεφαλαίων τους. -32-

28 -Οι προμηθευτές επιζητούν καλή συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλλαγές. -Οι πελάτες επιζητούν ποιότητα, καλές τιμές και εξυπηρέτηση. -Το κράτος απαιτεί την είσπραξη φόρων και εισφορών και την συμμόρφωση στους νόμους Ερ.27. Ποιο φαινόμενο οι οικονομολόγοι αποκαλούν δημιουργική καταστροφή; -Το περιβάλλον συνεχώς εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη νομοθεσία και τις καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται, πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως να προσαρμόζονται. -Όσες το κατορθώνουν μεγεθύνονται, ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τελικά επιβιώνουν. Οι υπόλοιπες συρρικνώνονται και λόγω του ανταγωνισμού σταματούν τη λειτουργία τους. Το φαινόμενο αυτό οι οικονομολόγοι το αποκαλούν δημιουργική κατάστροφή Στοιχεία του περιβάλλοντος. Ερ.28. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τα στοιχεία του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντος της επιχείρησης. α. Το οικονομικό περιβάλλον. -33-

29 Περιλαμβάνει: 1. Τις δομές της οικονομίας 2. Τους ρυθμούς αναπτυξης 3. Τους δείκτες τους σχετικούς με τον πληθωρισμό 4. Την απασχόληση 5.Το δημόσιο χρέος 6. Την πορεία της κεφαλαιαγοράς 7. και των εισοδημάτων 8.Το βαθμό παρέμβασης του κράτους στην οικονομία 9.Το φορολογικό σύστημα 10. Τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. β. Το νομικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει: Τους νόμους, με τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις. γ. Το κοινωνικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει: Την <<κοινωνική οργάνωση της χώρας>>, μέσα στην οποία είναι ενταγμένες όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξή της. Οι επιλογές των κοινωνικών ομάδων επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής και διανομής του προϊόντος. Στοιχεία αυτού του παράγοντα μπορούν να θεωρηθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας, το συνδικαλιστικό της κίνημα κλπ. δ. Το τεχνολογικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει: Την πλέον ορατή επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση. Επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών. -34-

30 ε. Το πολιτισμικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει: 1. Τα εθνολογικά και 2.λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας 3. τα ήθη τα έθιμα 4. τις παραδόσεις 5. τη θρησκεία 6. και ότι έχει σχέση με το σύστημα αξιών που την εκφράζει. στ. Το πολιτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει: Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί το κράτος (εισοδηματική, νομισματική πολιτική, κτλ.) ζ. Το οικολογικό περιβάλλον. -Είναι ένας παράγοντας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέρα με τη μέρα για την επιχείρηση και γενικά για τον άνθρωπο. Η επιχείρηση προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον με την αλόγιστη εκμετάλλευσή του και ρύπανσή του και δέχεται τις αρνητικές επιπτώσεις από τις βλάβες που η ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν. Ερ.29. Να αναφέρετε τα στοιχεία του ειδικού (εσωτερικού) περιβάλλοντος. -Στο ειδικό εσωτερικό περιβάλλον εντάσσονται: α. Οι προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών, β. Οι καταναλωτές και οι πελάτες, γ. Οι εργαζόμενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση, δ. Οι πιστωτές, οι χρηματοδότες, οι μέτοχοι, ε. Οι επιχειρήσεις, που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την -35-

31 ανταγωνίζονται, στ. Οικονομικοί οργανισμοί και τράπεζες με τους οποίους συναλλάσσεται, ζ. Και όποιο άλλο στοιχείο σχετίζεται με αυτήν και ως ένα βαθμό την επηρεάζει Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Ερ.30.α. Γιατί στην επιχείρηση, εκτός από επαρκή νομοθεσία πρέπει να υπάρχει και ένας <<κώδικας επιχειρησιακής ηθικής>>; β. Να αναφέρετε τις ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. -α. Η ύπαρξη και η ανάπτυξη της επιχείρησης έχει πολύ μεγάλη σημασία για το κοινωνικό σύνολο. Γι αυτό η λειτουργία της και οι αποφάσεις της δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον των μελών του κοινωνικού συνόλου. Προκύπτει έτσι μια νέα διάσταση του ρόλου της επιχείρησης, αυτή της ευθύνης της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οι ιδιοκτήτες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι οφείλουν να κατανοούν το βαθμό ευθύνης της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Είναι ανάγκη να υπάρχει επαρκής νομοθεσία και κυρίως ένας κώδικας εθιμικών κανόνων ή με άλλα λόγια <<κώδικας επιχειρησιακής ηθικής>>. -36-

32 β. Ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι: Ι. Η προσφορά αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών με μέριμνα για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή. ΙΙ. Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και η αποφυγή αθέμιτων ενεργειών. ΙΙΙ. Η κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά προς όφελος των εργαζομένων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. ΙV. Η συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. V. Η συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. -Ερωτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων Σ Λ. Ερ.1. Οι καταναλωτές και οι πελάτες εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης. Σ Λ (4) 2004 Ερ.2. Οι προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης. Σ Λ (4) 2008 Ερ.3. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της. Σ Λ (4) 2010 Ερ.4. Προμηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης. Σ Λ (4) 2011 Ερ. 5. Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών. Σ Λ (4)

33 -Ερωτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων πολλαπλής επιλογής. Ερ.1. Στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται: α. οι προμηθευτές της β. οι οικολογικές οργανώσεις γ. η εισοδηματική και νομισματική πολιτική δ. τα ερευνητικά ιδρύματα (6) 2000 Ερ.2. Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσεται και το κοινωνικό περιβάλλον που περιλαμβάνει: α. το φορολογικό σύστημα β. τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας γ. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας δ. την εισοδηματική πολιτική (6) 2005 Ερ.3. Το συνδικαλιστικό κίνημα περιλαμβάνεται στο: α. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης β. οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης δ. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης (6) 2007 Ερ.4. Η νομισματική πολιτική ανήκει στο: α. πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης β. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης δ. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης (6)

34 -Ερωτήσεις ανάπτυξης πανελλαδικών εξετάσεων, Ερ.1. Από τα στοιχεία που εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να περιγράψετε το οικονομικό περιβάλλον (4), το νομικό περιβάλλον (3), το κοινωνικό περιβάλλον (4), και το οικολογικό περιβάλλον (4). (15) 2009 Ερ.2. Ποιο φαινόμενο οι οικονομολόγοι αποκαλούν δημιουργική καταστροφή; (8) 2004 (8) 2012 Ερ.3. Από το γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να περιγράψετε: α. Το οικονομικό περιβάλλον. (5) β. Το τεχνολογικό περιβάλλον (3) (8)

35 Μάθημα Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων Οι στόχοι των επιχειρήσεων (οργανισμών). Ερ.31. Να ορίσετε την έννοια του στόχου της επιχείρησης. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι στόχοι; Να οριστούν. -Κάθε επιχείρηση έχει στόχους, οι οποίοι δικαιολογούν την ύπαρξή της. Στόχος της επιχείρησης είναι μια επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει, ή ένα αποτέλεσμα προς επίτευξη. -Οι στόχοι διακρίνονται σε θεσμικούς και λειτουργικούς. -Θεσμικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της, με βάση το οποίο νομιμοποιείται η ύπαρξη και η λειτουργία της. Πρόκειται για γενικούς και μη συγκεκριμένους στόχους ή επιδιώξεις, που συνθέτουν την αποστολή της επιχίρησης στο πλαίσιο του περιβάλλοντός της ή της κοινωνίας. Αυτοί οι στόχοι ή η αποστολή εκφράζουν το βασικό καθήκον της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία πράγμα που δικαιολογεί το δικαίωμα της δημιουργίας της. Για παράδειγμα, η αποστολή μιας επιχείρησης συμβούλων είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η αποστολή ενός νοσοκομείου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους μιας περιοχής. Η αποστολή ενός σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. -Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. -42-

36 Ερ.32. Που αναφέρονται οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης; -Στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι: α.τα κέρδη, β.το εισόδημα ή ο κύκλος εργασιών, γ. οι ρυθμοί αύξησης ή ανάπτυξής της, δ. η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων, η φήμη, η δύναμη κτλ. -Στην αγορά, όπως είναι: α. η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς, β. η δημιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανομής, γ. η δημιουργία εμποδίων εισόδου των ανταγωνιστών, κτλ. -Στην παραγωγή, όπως είναι: α. η παραγωγικότητα της εργασίας, β. η ποιότητα των προϊόντων, γ. τα κόστη κτλ. -Στους ανθρώπους, όπως είναι: α. η ικανοποίηση των εργαζομένων, β. η απασχόληση, γ. η εκπαίδευση, δ. Η ανάπτυξη, κτλ. -Στις καινοτομίες, που αφορούν την ανάπτυξη: α. νέων προϊόντων, β. νέων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής και διανομής, γ. νέων διοικητικών συστημάτων, κτλ., με σκοπό την ανάπτυξη και προσαρμογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. Ερ.33. Να αναπτύξετε τις απόψεις των καθηγητών R. Cyert και S. March, σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης. -Οι καθηγητές R. Cyert και S. March έχουν υποστηρίξει ότι μόνο τα άτομα και οι ομάδες ατόμων έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. Έτσι οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης προσδιορίζονται από επι- -43-

37 μέρους στόχους, συμφέροντα και αξίες των ομάδων που λειτουργούν μέσα σ αυτήν, αλλά και των ομάδων που λειτουργούν στο περιβάλλον της επιχείρησης και επιδρούν σ αυτή. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν περισσότεροι στόχοι, που συχνά μπορεί να είναι και αλληλοσυγκρουόμενοι, δηλαδή η επίτευξη του ενός στόχου επιδρά αρνητικά στην επίτευξη ενός άλλου. Τέτοιοι στόχοι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Η εναρμόνιση και η σύνθεση αυτών των στόχων, που επιδιώκει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, εκφράζει το συσχετισμό δύναμης των διαφόρων ομάδων και επιτυγχάνεται με διαδικασίες διαπραγματεύσεων, συναίνεσης, συμβιβασμού και άσκησης εξουσίας. Έτσι τελικά, για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται μια ιεράρχηση στόχων, ανάλογα με το συσχετισμό δύναμης των διαφόρων ομάδων που ασκούν επίδραση σ αυτήν. Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της παραπάνω ιεραρχίας λαμβάνονται υπόψη, οι πιέσεις του περιβάλλοντος, οι περιορισμοί, οι ευκαιρίες και οι απειλές. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές καταλήγουμε στα εξής: Πρώτο, η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Δεύτερο, σε ότι αφορά τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τα κέρδη ή καλύτερα η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί, αν όχι το σπουδαιότερο στόχο, έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους, που όμως δεν είναι ο μοναδικός. -44-

38 Μάθημα Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα παραγωγικότητα. Ερ.34. Να περιγράψετε τη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. -Οι στόχοι της επιχείρησης αποτελούν λόγους για τη δημιουργία της, η επίτευξη αυτών αποτελεί όρο για την επιβίωσή της. Τίθεται συνεπώς το ζήτημα της μέτρησης του βαθμού επίτευξης αυτών των στόχων. Σχετικά με αυτό το ζήτημα έχουν αναπτυχθεί δύο έννοιες: α. Η έννοια της αποτελεσματικότητας και β. Η έννοια της αποδοτικότητας. -Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. -Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Η αποδοτικότητα μετριέται με δείκτες, που έχουν ως αριθμητή το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως παρονομαστή τις θυσίες που έγιναν (εισροές), για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος. Τέτοιοι δείκτες είναι ο δείκτης της παραγωγικότητας της εργασίας, της γης κλπ. Η αποδοτικότητα οδηγεί συνήθως στην αποτελεσματικότητα, αυτό όμως δεν συμβαίνει οπωσδήποτε. Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση παραγωγής υφάσματος μπορεί η παραγωγικότητα να είναι πολύ υψηλή, η αποτελεσματικότητα όμως της επιχείρησης να είναι πολύ χαμηλή, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση για το είδος του παραγόμενου υφάσματος. -45-

39 Ερ. 35.Να ορίσετε και να γράψετε τον τύπο της παραγωγικότητας. Πώς μπορεί να μετρηθεί; Γιατί είναι σημαντική η παραγωγικότητα εργασίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο; Πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας; Με ποια κίνητρα; Παραγωγικότητα είναι η σχέση μεταξύ αγαθών που έχουν παραχθεί και παραγωγικών μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί (γη, εργασία, κεφάλαιο). αγαθά που έχουν παραχθεί -Παραγωγικότητα = παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν -Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με ένα συντελεστή, ή με περισσότερους (πρώτες ύλες, εργασία κτλ.). Επίσης μπορεί να μετρηθεί στα πλαίσια ενός παραγωγικού κλάδου ή μιας χώρας. Στο πλαίσιο μιας χώρας παραγωγικότητα της εργασίας είναι η σχέση μεταξύ του συνόλου των παραχθέντων προϊόντων και υπηρεσιών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και του συνόλου των ανθρωποωρών εργασίας που δαπανήθηκαν για την παραγωγή τους. Σήμερα σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο αναφερόμαστε στην παραγωγικότητα και χωρίς υπερβολή όλα τα προβλήματα της οικονομίας οφείλονται στην χαμηλή παραγωγικότητα και ιδιαίτερα αυτή της εργασίας. Ο συντελεστής εργασία έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια αύξησης της απόδοσής του, κάτω από την επίδραση συνεχών τεχνολογικών αλλαγών. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται με την: α. καλύτερη οργάνωσή της, β. τη βελτίωση του επιπέδου των -46-

40 εργαζομένων και γ. με τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζόμενους. Ισχυρά κίνητρα είναι: 1. Η καλύτερη αμοιβή, 2. Το κλίμα σιγουριάς για την εργασία τους, 3. Οι καλές συνθήκες εργασίας και 4. Ότι άλλο ενισχύει την ύπαρξη αξιοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, αφού η παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία. ***Ερ.36.Να αναφέρετε τις ομάδες συμφερόντων της επιχείρησης, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία αυτές μετράνε την αποτελεσματικότητά της.(βλ. ερ.26. σελ. 31.) Η επιχείρηση υπάρχει για να ικανοποιεί τα συμφέροντα των ομάδων που συνδέονται με αυτή. Συνεπώς τα κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας, αντιστοιχούν στην ικανοποίηση κάθε ομάδας. για τους μετόχους κριτήριο είναι η οικονομική αποδοτικότητα των κεφαλαίων, -για τους εργαζόμενους είναι το επίπεδο του εισοδήματος, η ικανοποίηση των κοινωνικών και ψυχολογικών τους αναγκών, οι συνθήκες εργασίας κτλ., -για τους πελάτες είναι η ποιότητα, η τιμή και η εξυπηρέτηση, -για το κράτος είναι η φορολογική συνέπεια και η συμμόρφωση στους νόμους, -Για την κοινότητα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Ερ.37. Οι έννοιες της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, συνδέονται με την επιβίωση και την επιτυχία των επιχειρήσεων, καθώς και με τη βασική οικονομική αρχή. Σ Λ -47-

41 Ερ.38. Να περιγράψετε τη σχέση της παραγωγικότητας οικονομικής αποδοτικότητας. Γράφω τον ορισμό, τον τύπο και πως μπορεί να μετρηθεί η παραγωγικότητα σελ. 45 και στη συνέχεια, -Οικονομική αποδοτικότητα είναι η σχέση του οικονομικού αποτελέσματος προς το χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο. Εκφράζεται από τον τύπο: Καθαρό κέρδος ή ζημία οικονομική αποδοτικότητα = Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια -Η αποδοτικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη, ενώ η παραγωγικότητα μετρά ποσότητες. Ερ. 39. Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι ευρύτερη γιατί εμπεριέχει την έννοια της παραγωγικότητας. Σ Λ Ασκήσεις 1.Η επιχείρηση Α παράγει ετήσιο συνολικό προϊόν μονάδες και απασχολεί 10 εργάτες. Η επιχείρηση Β παράγει μηνιαίο συνολικό προϊόν 3000 μονάδες και απασχολεί 30 εργάτες. Η επιχείρηση Γ έχει μηνιαία παραγωγικότητα εργασίας 100 μονάδες ανά εργάτη και παράγει μονάδες. Ζητούνται: α. Ποια επιχείρηση έχει καλύτερη μηνιαία παραγωγικότητα εργασώας; β. Πόσους εργάτες απασχολεί η επιχείρηση Γ ; -48-

42 2. Η επιχείρηση Α παράγει 500 μονάδες προϊόντος την ημέρα και απασχολεί 10 εργάτες. Η επιχείρηση Β παράγει 250 μονάδες προϊόντος και απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργατών με την Α. Αν και οι δύο επιχειρήσεις πληρώνουν το κάθε εργάτη 50, ζητούνται: α. Η παραγωγικότητα της εργασίας της κάθε μιας. β. Το μέσο κόστος του προϊόντος της κάθε μίας. γ. Ποια έχει τη δυνατότητα να πουλήσει φθηνότερα; Ερ.40.Να περιγράψετε τη σχέση της παραγωγικότητας ανταγωνιστικότητας. -Μια επιχείρηση για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πρέπει να -49-

43 είναι ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες της πρέπει να προτιμώνται από τους καταναλωτές έναντι άλλων ανταγωνιστικών. Για να συμβεί αυτό, πρέπει η επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων ο συνδυασμός ποιότητας - τιμής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας κτλ. Άρα η έννοια της ανταγωνιστικότητας εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιμή από τους ανταγωνιστές της. Η παραγωγικότητα συνδέεται σε ένα βαθμό με την ανταγωνιστικότητα ως εξής: Αν μία επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, θα έχει χαμηλό κόστος, που θα της επιτρέπει να προσφέρει τα προϊόντα της σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης αν μια επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, θα έχει περιθώριο να δαπανήσει χρήματα στην ποιότητα και τη διαφήμιση και να κάνει τα προϊόντα της περισσότερο ανταγωνιστικά. -Ερωτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων Σ Λ. Ερ.1. Η παραγωγικότητα μετρά ποσότητες ενώ η αποδοτικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη. Σ Λ (4) 2002 Ερ.2. Παραγωγικότητα είναι η σχέση του οικονομικού αποτελέσματος προς το χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο. Σ Λ (4) 2003 Ερ.3. Σύμφωνα με τους R.Cyert και S. March, στόχους έχουν μόνο τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων και όχι οι επιχειρήσεις. Σ Λ (4) Ερ.4. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της αποτελεσματικότητας. Σ Λ (4)

44 Ερ.5. Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Αριθμός εργαζομένων Παραγωγικότητα εργασίας= Σ Λ (6) 2007 Ποσότητα παραγωγής Ερ.6. Η αποδοτικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. Σ Λ (4) 2012 Ερ.7. Μία επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής να είναι ο καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας κ.τ.λ. Σ Λ (4) 2012 Ερ8. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. Σ Λ (4) Ερ.9. Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης είναι αυτοί που επίσημα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.σ Λ (4)2002 Ερ.10. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λειτουργικός στόχος της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται στα συνολικά της μεγέθη. Σ Λ (4) 2008 Ερ.11. Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης είναι αυτοί που επίσημα διατυπώνονται στο καταστατικό της. Σ Λ (4) 2009 Ερ.12. Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Σ - Λ (4)

45 Ερωτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων πολλαπλής επιλογής. Ερ.13. Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο: α. παραχθέντα αγαθά /χρησιμοποιηθέντα παραγωγικά μέσα β. ποσότητα παραγωγής/ αριθμό εργαζομένων γ. χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια/ καθαρό κέρδος ή ζημία δ. καθαρό κέρδος ή ζημία/ χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια (6) Ερ.14. Μία επιχείρηση τον μήνα Απρίλιο παρήγαγε 20 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 10 εργάτες. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση αυτή το μήνα Απρίλιο ήταν ίση με: α. 200 β. 20 γ. 2 δ. 0,5 (6) 2008 Ερ.15. Τα νέα διοικητικά συστήματα είναι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης και αναφέρονται: α. στην αγορά β. στα συνολικά μεγέθη γ. στις καινοτομίες γ. στους ανθρώπους (6) 2013 Ερωτήσεις ανάπτυξης πανελλαδικών εξετάσεων. Ερ.16.α. Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης; (9) β. Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα της επιχείρησης με την ανταγωνιστικότητά της; (6) 2009 Ερ.17. Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Να περιγράψετε σε τι αναφέρονται αυτοί οι στόχοι. (15)

46 Ασκήσεις πανελλαδικών εξετάσεων. Ερ.18. Μία επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας. (8) 2010 Ερ.19. Μια επιχείρηση το έτος 2011 παρήγαγε μονάδες προϊόντος, απασχολώντας 100 εργαζόμενους. Τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,25. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας (4) και το καθαρό κέρδος της επιχείρησης (4). (8) Να γράψετε τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

47

48

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

1η Διδακτική ώρα Η Επιχείρηση. Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

1η Διδακτική ώρα Η Επιχείρηση. Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια. taexeiola.gr 1η Διδακτική ώρα 1.2. Η Επιχείρηση 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες Η σημασία της Επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια. Αιτιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 2. Η επιχείρηση, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Θεσμικοί Στόχοι. Λειτουργικοί Στόχοι 16/3/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Τ Ο Χ Ο Σ γενικός ορισμός Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Παράγραφος 1.5 Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 1.5.1 Οι στόχοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Είναι στοιχείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1.2. Η Επιχείρηση 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες : 1.2, 1.3) Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 10.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. Μονάδες 4

Α.2. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 03 Ε_3.Ο λ3τ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ος Κύκλος) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α2. γ Α3.

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Οικονομική Επιστήμη: Μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. 1. Ποιά προϊόντα και σε ποιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σε αυτή την ενότητα διατυπώνεται το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Αρχές οικονομικής 1 Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Προσδιορίσει τα κίνητρα και τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα, ώστε να ερμηνεύσουμε τα οικονομικά φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα