ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: Υπηρεσίες Οδικής βοήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: 501 18000-5 Υπηρεσίες Οδικής βοήθειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Μ.: 10 / 2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: Υπηρεσίες Οδικής βοήθειας Για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου, απαιτείται άµεσα η ανάθεση εργασίας για τη ρυµούλκηση οχηµάτων τα οποία έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν ακινητοποιηθεί. H µεταφορά αυτή αφορά ηµοτικά οχήµατα (φορτηγά, λεωφορεία, µηχανήµατα έργων, µοτοποδήλατα, κ.λ.π. ), όπως επίσης και όλα τα οχήµατα του ήµου που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη ή να ακινητοποιηθούν. Περιγραφή αντικειµένου Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ήµου. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται καθ όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και καθ όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου. Η µεταφορά θα γίνεται εντός του Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου. Τα σηµεία, από και προς τα οποία θα εκτελείται κάθε µεταφορά, θα προσδιορίζονται από αρµόδιο υπάλληλο του ήµου. Η µεταφορά αυτή θα αφορά ακινητοποιηµένο όχηµα που θα βρίσκεται εντός του Ν. Αττικής, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, είτε θα είναι φορτωµένο, είτε ανευ φορτίου και η παραλαβή/µεταφορά αυτού θα γίνεται µε ιδιωτικό ειδικού τύπου γερανοφόρο όχηµα κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο του τµήµατος Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης. Επίσης, ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας θα προσδιορίζεται από αρµόδιο υπάλληλο του ήµου, σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο. Οι κατηγορίες των οχηµάτων και µηχανηµάτων, καθώς και κάθε πρόσθετη υπηρεσία φαίνονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες και νοµιµοποιητικά έγγραφα για την παροχή της οδικής βοήθειας. Ιδιαιτέρως δε το µεταφερόµενο όχηµα ή µηχάνηµα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το σχετικό ελτίο Κίνησης. 1

2 Λοιπά θέµατα Το κόστος των υλικών και αναλωσίµων, που θα απαιτηθούν για την παροχή οδικής βοήθειας, περιλαµβάνεται στο κόστος κάθε εργασίας. Ο δε ανάδοχος δεν δικαιούται κανενός είδους πρόσθετη αποζηµίωση εκ του λόγου τούτου. Τονίζεται ότι οι ποσότητες του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων οι σχετικές ανάγκες λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα τους. Ως εκ τούτου κατά την εξέλιξη της σύµβασης µπορεί να γίνει αυξοµείωση των συµβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τιµήµατος. Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ήµου και καµία υποχρέωση δεν θα έχει ο ήµος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου, που περιγράφεται στη µελέτη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α Παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της /νσης Περιβάλλοντος και της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του Π/Υ του Ο.Ε Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Χαλάνδρι, 12/3/2015 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Μ.: 10 / 2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή είδους CPVS Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος ( ) Αξία ( ) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους κενών ή µηχανηµάτων έργου (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων κενών (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Ανελκύσεις, απεγκλωβίσεις, ανατροπές ανά ώρα και φορτηγό ή µηχάνηµα έργου (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Αναµονή ή καθυστέρηση ανά ώρα (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους κενών ή µηχανηµάτων έργου (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων κενών (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Ανελκύσεις, απεγκλωβίσεις, ανατροπές ανά ώρα και φορτηγό ή µηχάνηµα έργου (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Υπηρεσίες , , Υπηρεσίες , , Υπηρεσίες 4 220,00 880, Υπηρεσίες 4 250, , Υπηρεσίες 4 150,00 600, Υπηρεσίες 3 50,00 150, Υπηρεσίες 5 220, , Υπηρεσίες 5 270, , Υπηρεσίες 5 240, , Υπηρεσίες 5 270, , Υπηρεσίες 1 170,00 170,00 3

4 Αναµονή ή καθυστέρηση ανά ώρα (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά δίτροχων οχηµάτων (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά επιβατικών οχηµάτων (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά µικρών ηµιφορτηγών και βαν (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά λεωφορείων και mini bus (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Υπηρεσίες 1 50,00 50, Υπηρεσίες 4 60,00 240, Υπηρεσίες 6 70,00 420, Υπηρεσίες 6 130,00 780, Υπηρεσίες 6 195, ,00 Σύνολο: ,00 Προς στρογγύλευση 0,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΦΠΑ 23% ( ) 3.739,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ,00 Οι ενδεικτικές τιµές χρέωσης ελήφθησαν κατόπιν σχετικής έρευνας από το ελεύθερο εµπόριο Χαλάνδρι, 12/3/2015 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Μ.: 10 / 2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο συγγραφής Η µελέτη αυτή αφορά σε υπηρεσίες παροχής οδικής βοήθειας για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ήµου, ως η συνηµµένη κατάσταση, καθώς και για ΟΣΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, εφόσον χρειαστεί να ρυµουλκηθούν λόγω βλάβης. Άρθρο 2 o Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της υπηρεσίας ακολουθούν τις διατάξεις των: Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών ΟΤΑ», Ν.2286/95/Α 19 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Ν.2307/1995/Α 113 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Ν.2539/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης» N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης». Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση & Ευθύνη» Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας» Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. Π..166/2003/A 38«Προσαρµογή µε Οδηγ.2000/35: Καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/ : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν. 5

6 Π.. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του ιατάκτες». Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ίκαιο Άρθρο 3 ο Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η Τεχνική Έκθεση β. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ε. Πίνακας οχηµάτων ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιµάται ενδεικτικά στο ποσό των (συµπ. ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α Παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της /νσης Περιβάλλοντος και της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του προϋπολογισµού Ο.Ε Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν µόνο για το σύνολο των οχηµάτων του διαγωνισµού και όχι για µέρος αυτού. Οποιαδήποτε προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού θα απορρίπτεται. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης «τη χαµηλότερη προσφορά» (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) για το σύνολο του προϋπολογισµού, µε κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζοµένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας. Ο ήµος, δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αλλά το τελικό συµβατικό τίµηµα θα διαµορφωθεί βάσει των πραγµατικών αναγκών του υφιστάµενου στόλου. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε ηµερών, προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 µήνες ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 6

7 Άρθρο 6ο : Οχήµατα- ίκυκλα Τα οχήµατα αναφέρονται αναλυτικά στον συνηµµένο πίνακα της µελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Ο ήµος, έχει τη δυνατότητα µέσα στα πλαίσια της σύµβασης και του προϋπολογισµού αυτής, να συµπεριλάβει νέα οχήµατα, µηχανήµατα έργου, λεωφορεία ή δίκυκλα που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του στη διάρκεια υλοποίησης αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ποιότητα -Τεχνικές προδιαγραφές Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να συµπεριλάβουν στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς τους, φωτοαντίγραφο της νόµιµης άδειας µεταφορέα από την οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η δυνατότητα παροχής της απαιτούµενης υπηρεσίας για κάθε κατηγορία οχήµατος που αναφέρεται στον προϋπολογισµό (π.χ. βαρέα οχήµατα, δίκυκλα, επιβατικά κλπ.) ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης Παραλαβή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξυπηρετήσει το ήµο κατά προτεραιότητα, λόγω του ότι η άµεση αντιµετώπιση των βλαβών στα οχήµατα της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης κρίνεται απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σύνταξη προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. Τονίζεται ότι: Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν µόνο για το σύνολο των οχηµάτων του διαγωνισµού και όχι για µέρος αυτού. Οποιαδήποτε προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού θα απορρίπτεται. Ο ήµος, δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αλλά το τελικό συµβατικό τίµηµα θα διαµορφωθεί βάσει των πραγµατικών αναγκών του υφιστάµενου στόλου. Άρθρο 10ο: Υπογραφή της Σύµβασης Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) αλλά ούτε και µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει ως ανάδοχο του διαγωνισµού τον επόµενο διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης που κατέχουν οι διαγωνιζόµενοι στον πίνακα τελικής κατάταξης. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου διαγωνιζόµενου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόµενο της παρούσας 7

8 διακήρυξης και όλοι οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία : Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύµβασης, Τα συµβαλλόµενα µέρη, Το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών Το καταβληθέν χρηµατικό ποσό για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής και Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, διακήρυξη, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 11ο Υποχρεώσεις του αναδόχου (εντολοδόχου) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει το συνεργείο διεξαγωγής των εργασιών και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση αυτών. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τους όρους που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας ( ήµος Χαλανδρίου) είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. Σε περίπτωση αδυναµίας του εντολέα, ο ανάδοχος οφείλει να καλύψει τις όποιες ελλείψεις. ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωµής-αναθεώρηση τιµών Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικώς, ύστερα από έκδοση σχετικού νόµιµου παραστατικού του αναδόχου και ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Η εκτέλεση της υπηρεσίας - εργασίας θα γίνει µε βάση τη Μελέτη που έχει συνταχθεί από την /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου και η χρέωση θα γίνεται µε το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου και κατά αποκοπή ανά τεµάχιο- όχηµα Η τιµή χρέωσης ανά ρυµούλκηση θα καθορίζεται από το είδος του οχήµατος,το φορτίο, τον τόπο ακινητοποίησης,τον τόπο προορισµού, τον χρόνο που θα χρειαστεί να γίνει η ρυµούλκηση και θα παρακολουθεί τις τιµές που περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς. Τονίζεται ότι οι ποσότητες του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων οι σχετικές ανάγκες. Ως εκ τούτου κατά την εξέλιξη της σύµβασης µπορεί να γίνει αυξοµείωση των συµβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τιµήµατος. Οι ειδικές συνθήκες θα πιστοποιούνται µετά από αυτοψία της αρµόδιας ιεύθυνσης. Σε περιπτώσεις οχηµάτων που έχουν ανατραπεί ή εκτραπεί από το οδόστρωµα, λόγω ειδικών συνθηκών (ανατροπή µετά από ατύχηµα, κ.λ.π.) ή οποιουδήποτε άλλου που δεν µπορούµε να προβλέψουµε. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης πριν την λήξη του συµβατικού χρόνου και την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δεν 8

9 δικαιούται κανενός είδους αποζηµίωση. Ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει αµοιβή ανάλογη µε την πρόοδο των εργασιών σε σχέση µε τη συµφωνηθείσα αµοιβή. Σε καµία περίπτωση η παροχή υπηρεσιών/εργασιών δεν πρέπει να υπερβεί το συµβατικό τίµηµα. Ευνόητο είναι ότι στο ποσό του κάθε νόµιµου παραστατικού θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις (φόροι κ.λπ.). Ρητά διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή ή πρόσοδο από οποιαδήποτε αιτία, είτε από το ήµο ή τα ΝΠ που ανήκουν σ αυτόν, είτε από υπαλλήλους ή απασχολούµενος σ αυτά µε οποιαδήποτε σχέση. Ρητά διευκρινίζεται ότι καµία επιπλέον αµοιβή δεν θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία ή πρόσχηµα (δώρα, επιδόµατα, άδειες κ.λπ.) διότι δεν συνάδουν µε το περιεχόµενο της παροχής υπηρεσιών. Η σύµβαση θεωρείται εκτελεσθείσα µετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών και την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος. Η σύµβαση µπορεί να θεωρηθεί εκτελεσθείσα σύµφωνα µε τα προηγούµενα και πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο τελικός λογαριασµός γίνεται µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής (της εκτέλεσης των εργασιών). Οι εργασίες θεωρούνται εκτελεσθείσες µετά την ολοκλήρωση αυτών, τη σχετική εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος και την έκδοση του τελικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 14ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 15 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση στους χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόµιµα. ΑΡΘΡΟ 16ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. 9

10 ΑΡΘΡΟ 17ο Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 18ο Ισχύς προσφοράς Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον για δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά µε διάρκεια ισχύος µικρότερη από την προαναφερθείσα, θα κρίνεται απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 19ο Πληµµελής εκτέλεση της σύµβασης - Καταγγελία Ο ήµος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ µέρους του Αναδόχου παραβίαση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύµβαση και το Ν.1568/85, ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πληµµελής παροχή υπηρεσιών/εργασιών εκ µέρους του. Εφόσον προκληθεί ζηµιά λόγω της παροχής οδικής βοήθειας, ο ήµος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση του αναδόχου και να απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση προκειµένου να αποκατασταθεί η ζηµιά. Χαλάνδρι, 12/3/2015 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Μ.: 10/ 2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Περιγραφή είδους CPVS Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος ( ) Αξία ( ) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους κενών ή µηχανηµάτων έργου (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων κενών (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Ανελκύσεις, απεγκλωβίσεις, ανατροπές ανά ώρα και φορτηγό ή µηχάνηµα έργου (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Αναµονή ή καθυστέρηση ανά ώρα (κατά τη διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους κενών ή µηχανηµάτων έργου (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών έως 25 τόνους φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων κενών (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά φορτηγών άνω των 25 τόνων φορτωµένων (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες 3 11

12 Ανελκύσεις, απεγκλωβίσεις, ανατροπές ανά ώρα και φορτηγό ή µηχάνηµα έργου (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Αναµονή ή καθυστέρηση ανά ώρα (κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις αργίες) Μεταφορά δίτροχων οχηµάτων (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά επιβατικών οχηµάτων (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Μεταφορά µικρών ηµιφορτηγών και βαν (κατά την διάρκεια της ηµέρας) Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες 3 ΦΠΑ 23% ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) Χαλάνδρι, / /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Μ.: 10 / 2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ CPV: Υπηρεσίες Οδικής βοήθειας Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΚΥΚΛΩΝ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΙΠΠΟ- ΥΝΑΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗ ΗΜ/ΝΙΑ 1 ης Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σ 1 ΚΗΗ 3971 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXC HFX 11/10/ ΚΗΗ 3970 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXB HFX10FP7P /4/ ΚΗΙ 5749 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 11 KMHPM81CP3U G4ED 11/2/ ΙΕΡ 6790 ΙΕΡ 6788 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/2005 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO AVEO 8 KL1SF48T B12S1 1/4/2005 1

14 6 ΙΕΡ 6789 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/ ΙΕΧ 8337 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI H-1 16 NLJWWH7WP4Z G4JS 29/9/ KHO 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PD3044 2/3/ KHO 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PE6267 2/3/ KHO 6430 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ KHO 6431 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5882 PIAGGIO PORTER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5883 PIAGGIO PORTER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS90AJW DA471QLR 6/4/2012 ΚΗΗ 5866 PIAGGIO S KHO 5999 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT EXPRESS 9 VF1F C3GB710A /5/ ΚΗΙ 7056 ΗΒΖ 0512 ΟΒΧ 0587 ΟΒΧ 0588 ΡΑΕ 0753 ΟΙΤ 0296 ΟΙΤ 0297 ΤΖΙ 0366 ΤΖΙ 0367 ΤΖΙ 0368 ΤΖΙ 0369 ΟΒΕ 0020 HMIΦΟΡΤΗΓΟ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) CITROEN JUMPER 14 VF7ZCTMDC RFL 4/8/2005 PEUGEOT OD8 125cc/2 12/10/2010 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 15/3/2012 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 14/3/2012 KYMCO B1 102cc/1 ME4JF11A JF11E 21/7/2005 HONDA ANF cc/2 13/3/2013 HONDA ANF cc/2 13/3/2013 HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/2015 HONDA ANF cc/2 MLHJC37A3A JC37E 29/1/2015 HONDA ANF cc/2 MLHJC37AXA JC37E 29/1/2015 HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/2015 DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/2008 2

15 28 ΟΒΕ 0021 DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0022 DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0023 DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0024 DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΙΟΧ 0160 DAYANG DYSOA 120cc/2 XG8DY125AA DY152FMI 14/12/ HNY 0414 HONDA DREAM cc/2 C100MN C100MNE /5/ ΙΜΚ 0438 GORGOLIS S.A KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL04404 AN110 24/10/ ΙΜΚ 0439 GORGOLIS S.A. KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL02350 AN110 24/10/ ΑΖΕ 0315 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ DAYANG DYSOA 49cc LATOY050B2L EM /10/ ΑΖΕ 0939 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO B1 49cc RFBB BA10A /7/ AZE 1697 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO C 50Q 49cc LC2B KB /5/ ΗΟ 9795 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9796 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9797 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΚΗΟ 5933 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/ ΚΗΟ 5934 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/ ΚΗΟ 5935 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/ ΚΗΟ 5938 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/11/ ΚΗΟ 6500 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/ ΚΗΟ 6266 ΜΥΛΟΣ MERCEDES WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 1/10/ ΚΗΗ 4390 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 15/6/2009 3

16 49 ΚΗΗ 4391 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΗΗ 6167 MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 50 ΚΗΙ 5826 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 51 ΚΗΙ 5827 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 52 ΚΗΟ 6497 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 53 ΚΗΙ 6688 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 54 ΚΗΙ 6689 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 55 ΠΡΕΣΑ ML 180 E28 WDB OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 56 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΚΗΗ KHI 3657 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 58 KHI 3658 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 59 KHI 8638 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 60 ΚΗΗ 5890 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) MERCEDES MERCEDES RENAULT ML 180 E28 MIDLUM /CB53 15/6/2009 5/8/2004 5/8/ /9/2003 1/2/2007 1/2/ /1/ WDB L OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 14/7/ VF644ACA DC16WJ0183M ΗΦΑΙΣΤΟΣ 25/8/2004 FIAT-IVECO ML 150 E24 35 ZCFA1LJ F4AE0681BC101 ΤΟΥΜΠΑΣ 31/10/2003 FIAT-IVECO Α1LM01 35 ZCFA1LG F4AE3681BP Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/12/2006 NISSAN 40 VWANJTTK I5BE4225 9/7/ ΚΗΟ 6461 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ KHO 6464 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΟ 6465 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΟ 6466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΙ 5921 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MERCEDES E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO155 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/2006 4

17 66 ΚΗΙ 5922 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MERCEDES 67 Υ ΡΟΦΟΡΑ ΚΗΙ KHO 5525 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 69 ΚΗΟ 6443 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 70 ΚΗΗ 3996 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 71 KHI 7100 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 72 KHO 5703 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 73 KHY 8285 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ 74 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 75 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 76 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ 77 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ DAIMLER CHRYSL/ MERCEDES E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO154 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/ K 38 WDB L OM906LA 11/9/2006 MERCEDES WDB MERCEDES 20/5/1992 FIAT IVECO 35 ZCFA1TM F4AE0681A FIAT IVECO 5/3/2002 MERCEDES 36 WDB MERCEDES 12/11/1993 FORD CKK 1 44 NMOC13TEDD6M58780 FOT3 FORD 30/10/2006 MERCEDES 1626 AK MERCEDES 18/9/1986 MERCEDES 3538 K 77 WDB625136IK MERCEDES 9/10/1996 ΜΑΝ LC LE 220C LC LE 220C ΜΑΝ (14.280) 220 WMAL Y PERIVALLONT IKI 280 WMAL75ZZ26Y PERIVALLONT IKI 28/5/ /3/2007 MERCEDES WDB N BIZZOCCHI 21/12/2001 DAIMLER AG (MB 816 ATECO 4X2 156 WDB970221L PALFINGER 18/11/2008 5

18 78 ΜΕ EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡ ΤΩΤΗΣ 79 ME EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡ ΤΩΤΗΣ CASE 580F 4X4 TEREX-FERMEC 860 ELITE CASE 23/2/ SMFH64TCO4CGM2372 RG38044U101098K TEREX-FERME C 80 ΜΕ ROBOT JCB 1CX 50 SLP1CXWS5E HP50828U930919M JCB 9/6/ ME ΣAΡΩΘΡΟ JOHNSTON COMPACT SA92VM50X32O B/ JOHNSTON 11/10/2005 9/6/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ SICAS EUROCLEAN SA 2.2V 80 A B77412 SICAS EUROCLEAN 8/10/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ DULEVO ZA910008C /T DULEVO 18/5/ ME ΣAΡΩΘΡΟ BUCHER CITYCAT ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΛΑ ΟΘΡΥΜΑΤΙΣ ΤΗΣ IVECO 136 TEB50CC OO BUCHER 13/3/2007 Χαλάνδρι, 12/3/2015 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο /ΝΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 6

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790295 2015-05-20

15PROC002790295 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμός διακήρυξης: 1 Η.Δ./2015 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 16.04.2015 Τίτλος: «Προµήθεια θερµού και ψυχρού ασφαλτοµίγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου»

µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Aριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών : 8/12. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα