ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου και Ελεγκτικών Προτύπων του Γ ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής» που εκπονήθηκε από οµάδα εργασίας στελεχών της Ε ΕΛ, της Αρχής Πληρωµής, της ιαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ και της ΜΟ, µε στόχο να καθορίσει σε ένα ενιαίο έγγραφο την µεθοδολογία ελέγχου και τα ελεγκτικά πρότυπα που είναι κατάλληλα για τους ελέγχους του Γ ΚΠΣ. Οι µέθοδοι και τα πρότυπα αυτά ενσωµατώνουν την µέχρι σήµερα εµπειρία των ελεγκτών των Κοινοτικών Προγραµµάτων µαζί µε τις εξειδικευµένες και καθορισµένες απαιτήσεις του Γ ΚΠΣ και προσαρµοσµένες στις δοµές και τα όργανα που έχουν δηµιουργηθεί για την υλοποίησή του. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου βασίσθηκε στους βασικούς κανονισµούς και νόµους που διέπουν την διαχείριση και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , καθώς και σε µια σειρά ελληνικών και διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Ιδιαίτερα αναφέρονται το «Σχέδιο Οδηγού ιαδικασιών Πρωτοβάθµιου και ευτεροβάθµιου Ελέγχου» της ΜΟ, το «Εγχειρίδιο Ελέγχου ιαχειριστικών Αρχών» της Ε ΕΛ, το «Εγχειρίδιο Λογιστικού Ελέγχου των Συστηµάτων ιαχείρισης και Ελέγχου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα όπως αυτά αποτυπώνονται στα κείµενα «Μέθοδοι Ελέγχου και Ελεγκτικά Πρότυπα του Συνεδρίου» και το Audit Manual του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Code of Ethics and Auditing Standards του INTOSAI, και το «Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραµµές Εφαρµογής των Ελεγκτικών Προτύπων του INTOSAI» της ΕΕ. Εκτιµάται ότι µε την πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος θα απαιτηθεί συµπλήρωση και αναθεώρηση των ελεγκτικών προτύπων που παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό και για τους λόγους αυτούς η Ε ΕΛ θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς της για την έγκαιρη ενηµέρωση και προσαρµογή των ελεγκτικών προτύπων. Περαιτέρω, η αποστολή του συγκεκριµένου εγχειριδίου στους αρµοδίους φορείς για ενηµέρωση και χρησιµοποίηση θα συµπληρωθεί µε την ανάληψη ειδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων για την εκπαίδευση των ελεγκτών σε όλα τα επίπεδα ελέγχου και στην ενιαία αντιµετώπιση των κυριοτέρων προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά τους ελέγχους. Ο Πρόεδρος της Ε ΕΛ ρ Βασίλειος Κατριβέσης Γενικός ιευθυντής ιοίκησης και ηµοσιονοµικών Ελέγχων ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 2. Γενικές έννοιες, διαδικασίες και µεθοδολογία ελέγχων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2.1 Κανονιστικό Πλαίσιο 2.2 Έννοια, σκοπός και αντικείµενο των ελέγχων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2.3 ιαδροµή ελέγχου 2.4 Παρατυπίες και δηµοσιονοµικές διορθώσεις 2.5 Σηµαντικότητα και κίνδυνος ελέγχου 3. Μεθοδολογία ελέγχων κατά ελεγκτικό επίπεδο 3.1 οµή και περιεχόµενο των ελέγχων 3.2 Πρωτοβάθµιος έλεγχος 3.3 ευτεροβάθµιος έλεγχος 3.4 Τριτοβάθµιος έλεγχος 3.5 Πρακτικά θέµατα κατά την διεξαγωγή του ελέγχου 4. Θέµατα συµπεριφοράς κατά το έλεγχο 4.1 Συµπεριφορές και επικοινωνία κατά τον έλεγχο 4.2 Καθήκοντα και προσόντα του ελεγκτή 4.3 Προετοιµασία και διεξαγωγή του ελέγχου 4.4 Πιθανά προβλήµατα κατά τον έλεγχο και αντιµετώπισή τους 5. Σηµεία ελέγχου και ερωτηµατολόγια 6. Εκθέσεις ελέγχου 6.1 Γενικά 6.2 Ειδικές τοποθετήσεις για τα ευρήµατα και τις διαπιστώσεις 7. Φύλλο αποτύπωσης αποτελεσµάτων ελέγχου 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 8.1 Ερωτηµατολόγια Ελέγχου Α 8.2 Ερωτηµατολόγια Ελέγχου Τ και Πράξης 8.3 Υπόδειγµα Έκθεσης Ελέγχου Α από την Ε ΕΛ ή την ΑΠ 8.4 Υπόδειγµα Έκθεσης Ελέγχου Τ και Πράξης από την Ε ΕΛ ή την ΑΠ 8.5 Υπόδειγµα Έκθεσης Ελέγχου Τ και Πράξης από Α 8.6 Φύλλο αποτύπωσης αποτελεσµάτων ελέγχου 8.7 Παράρτηµα τεκµηρίωσης ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 3

4 1. EΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε από Οµάδα Εργασίας που συστήθηκε µε την Απόφαση 2/20943/0004/ του Υπουργού Οικονοµικών µε στόχο να αποτελέσει ένα βασικό κείµενο κατευθύνσεων και πρακτικής εφαρµογής για τους ελέγχους που διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν το ΚΠΣ Ο έλεγχος, όπως αυτός προβλέπεται στα κοινοτικά κείµενα, αφορά την αγγλική έννοια του «audit», η οποία ήταν συνυφασµένη για µεγάλο διάστηµα µε το δηµοσιονοµικό έλεγχο (regulatory audit). Σήµερα το audit έχει διευρυνθεί ως έννοια και ως πρακτική και αφορά όλες τις δραστηριότητες ενός φορέα, συµπεριλαµβάνοντας και τον έλεγχο φυσικού αντικειµένου και τον έλεγχο απόδοσης (performance audit). Ο ελληνικός όρος έλεγχος συµπεριλαµβάνει εποµένως τόσο του δηµοσιονοµικού ελέγχου όσο και τον έλεγχο φυσικού αντικειµένου και απόδοσης. Με βάση αυτήν την αναφορά στην ορολογία µπορεί να λεχθεί ότι ο έλεγχος αποτελεί µια τυποποιηµένη και µεθοδολογική προσέγγιση και εκτείνεται σε όλους τους τοµείς και τις δραστηριότητες των ελεγχόµενων φορέων ή ενεργειών. Είναι προφανές ότι οι έλεγχοι στα πλαίσια του ΚΠΣ δεν µπορούν να βασιστούν µόνο σε ποσοτικά µετρήσιµα πρότυπα αλλά κυρίως σε διακρίβωση της ποιότητας. Η διακρίβωση της ποιότητας είναι µία δραστηριότητα έντασης της πληροφορίας δεδοµένου ότι πρέπει σε κάθε έλεγχο να συγκεντρώνεται µεγάλος αριθµός κατάλληλων στοιχείων. Την επιλογή του είδους των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για να προκύψουν αξιόπιστα συµπεράσµατα έρχεται να καλύψει το παρόν Εγχειρίδιο. Έχοντας υπόψη την πληθώρα των κατηγοριών Πράξεων και Τελικών ικαιούχων του Γ ΚΠΣ µε τη αντίστοιχη νοµοθεσία που τους διέπει, και την πολλαπλότητα ελεγχόντων και ελεγχοµένων, είναι αδύνατον ένα Εγχειρίδιο Ελέγχου να καλύψει όλο το φάσµα των αναγκών. Υπογραµµίζεται λοιπόν η σκοπιµότητα προσαρµογής και εξειδίκευσης του εγχειριδίου αυτού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος κυρίως σε επίπεδο Τελικού ικαιούχου και Πράξης. Στα πρώτα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου παρουσιάζονται οι απαραίτητοι ορισµοί, το κανονιστικό πλαίσιο, οι στόχοι του ελέγχου, καθώς και διαδικαστικά και γενικά µεθοδολογικά θέµατα. Στη συνέχεια θίγονται τα θέµατα της προσωπικής συµπεριφοράς και της επικοινωνίας µεταξύ ελεγκτών και ελεγχοµένων. Τέλος, στα Παραρτήµατα, παρουσιάζονται τα αναλυτικά Ερωτηµατολόγια, τα υποδείγµατα για τις εκθέσεις αποτελεσµάτων ελέγχου και τα συνοπτικά Φύλλα Ελέγχου. Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας ήσαν: Από πλευράς Ε ΕΛ οι Όλγα Αναστασάτου, έσποινα Αργυροπούλου, Φραγκίσκος Τζαµουζάκης, Μιχάλης Παπαδηµητρίου, Εµµανουήλ Κουνάρης, Παναγιώτα Νέζη και Νικόλαος Τουρίµπαµπας, από πλευράς Α του ΚΠΣ ο ηµήτρης Ιακωβίδης, από πλευράς Αρχής Πληρωµής η Αθηνά Νικολαΐδου και από πλευράς ΜΟ ο Ιωάννης Αγαπητίδης, ενώ συµµετείχαν ως αναπληρωτές ο Ιωάννης Κοκάρας για τον ηµήτρη Ιακωβίδη, η Κυριακή Κουτσούµπα για την Αθηνά Νικολαϊδου και η Ευανθία Παπακωνσταντίνου για τον Ιωάννη Αγαπητίδη. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 4

5 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κοινοτικοί Κανονισµοί για τους Ελέγχους «Τα κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη σε πρώτο βαθµό για τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των παρεµβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ορθή χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων» (Άρθρο 38 Καν. 1260/99 της ΕΕ) Το πλήρες Κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών προσδιορίζεται στον προαναφερόµενο Κανονισµό 1260/99 και αναλύεται στους Κανονισµούς 438/2001 και 448/2001. Σύµφωνα µε τους ανωτέρω Κανονισµούς: Ο Κανονισµός 1260/99 απαιτεί από τα κράτη-µέλη: να εξακριβώνεται τακτικά ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από την κοινότητα έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ότι εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων να εξακριβώνουν ότι έχουν δηµιουργηθεί και εφαρµόζονται συστήµατα διαχείρισης και ελέγχων να προλαµβάνονται και να διώκονται οι παρατυπίες και να ανακτώνται τα απολεσθέντα ποσά ως αποτέλεσµα παρατυπίας ή παράλειψης Ο Κανονισµός 438/2001 καθορίζει, ότι τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών-µελών: εξασφαλίζουν τη ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση των ιαρθρωτικών Ταµείων σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και πρότυπα, κυρίως δε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιµότητα των αιτήσεων κοινοτικής συνδροµής παρέχουν σαφή καθορισµό, καταµερισµό και επαρκή διαχωρισµό των καθηκόντων εντός του συγκεκριµένου οργανισµού και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς περιλαµβάνουν διαδικασίες για την επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται, της συµµόρφωσης µε την απόφαση της Επιτροπής και µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, κύρια µε κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, δηµοσίων συµβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας των ευκαιριών εξασφαλίζουν επαρκή διαδροµή ελέγχου προβλέπουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων, για την αντιµετώπιση των ελλείψεων, των κινδύνων ή των παρατυπιών, που διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και της ανάκτησης των ποσών από παρατυπίες που διαπιστώνονται σε ήδη πραγµατοποιηθείσες πληρωµές κοινοτικής συνδροµής. Στο άρθρο 10 του Καν. 438/2001 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν τα κράτη-µέλη, για τους ελέγχους του τρίτου επιπέδου (ελέγχους της Ε ΕΛ). Έτσι: ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 5

6 τα κράτη-µέλη οργανώνουν, µε βάση κατάλληλο δείγµα, ελέγχους πράξεων, που αποσκοπούν στην επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και στην επιλεκτική επαλήθευση (µε βάση ανάλυση κινδύνου) των δηλώσεων δαπανών στα διάφορα επίπεδα οι έλεγχοι γίνονται πριν από την ολοκλήρωση της παρέµβασης και καλύπτουν τουλάχιστον 5% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα εγκεκριµένων πράξεων. τα κράτη-µέλη µεριµνούν για την οµαλή κατανοµή των ελέγχων καθ όλη την περίοδο επιλεξιµότητας των πράξεων και εξασφαλίζουν τον σαφή διαχωρισµό µεταξύ ελέγχων, υλοποίησης και πληρωµής των πράξεων. το δείγµα θα πρέπει να συνδυάζει είδη, µεγέθη και αριθµό πράξεων ανά είδος και µέγεθος, να λαµβάνει υπόψη κάθε παράγοντα κινδύνου και να συγκεντρώνει τις πράξεις στα πλαίσια ενδιάµεσου φορέα ή Τελικού ικαιούχου, έτσι ώστε οι κυριότεροι ενδιάµεσοι φορείς και οι κυριότεροι Τελικοί ικαιούχοι να υποστούν τουλάχιστον µία φορά έλεγχο. Ο Κανονισµός 438/2001 στο Άρθρο 11 προβλέπει ότι στους ελέγχους εξετάζεται: η πρακτική εφαρµογή και η αποτελεσµατικότητα συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου για ικανό αριθµό λογιστικών καταχωρήσεων, η αντιστοιχία τους µε τα αποδεικτικά έγγραφα, που τηρούν ενδιάµεσοι φορείς, Τελικοί ικαιούχοι και ηµόσιοι φορείς ή επιχειρήσεις που εκτελούν πράξεις. η ύπαρξη ικανοποιητικής διαδροµής ελέγχου για ικανό αριθµό δαπανών, η συµµόρφωση της φύσης και του χρονοδιαγράµµατος της δαπάνης προς τις κοινοτικές διατάξεις και η αντιστοιχία µε τα εγκεκριµένα φυσικά χαρακτηριστικά και µε τις εργασίες που όντως πραγµατοποιούνται η αντιστοιχία της χρήσης ή της προτιθέµενης χρήσης της πράξης µε τους στόχους, που περιγράφονται στην αίτηση έγκρισης για χρηµατοδότηση η εξακρίβωση, ότι οι κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 29 του 1260/99 και καταβάλλονται στους Τελικούς ικαιούχους χωρίς µειώσεις ή καθυστερήσεις. ότι έχει πράγµατι καταβληθεί η εθνική χρηµατοδότηση οι πράξεις έχουν υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές Οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά και µετά τον έλεγχο απορρέουν από τα άρθρα 13, 15 και 16 του ίδιου Κανονισµού (438/2001) που προβλέπει ότι: τα κράτη-µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή έως 30/6 κάθε έτους, για την εφαρµογή των άρθρων 10 12, για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, παρέχουν οποιαδήποτε αναγκαίο συµπλήρωµα ή ενηµέρωση της περιγραφής συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου το πρόσωπο ή η υπηρεσία, που ορίζεται για την έκδοση δηλώσεων µε την ολοκλήρωση της παρέµβασης (Άρθρο 38, Καν. 1260/99), πρέπει να είναι διοικητικά ανεξάρτητο από την Αρχή ιαχείρισης, την Υπηρεσία ή στέλεχος της Αρχής Πληρωµής και τους Ενδιάµεσους Φορείς. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 6

7 οι δηλώσεις βασίζονται σε εξέταση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και στα πορίσµατα πραγµατοποιηθέντων ελέγχων Επίσης η Αρχή πληρωµής τηρεί λογιστική των ποσών, που πρέπει να ανακτώνται, εξασφαλίζει την ανάκτησή τους χωρίς καθυστέρηση και αποστέλλει µια φορά το χρόνο στην Επιτροπή, µαζί µε την τελευταία τριµηνιαία έκθεση, δήλωση για τις ανακτήσεις που πραγµατοποιούνται. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 448/2001 θεσπίζει τους κανόνες εφαρµογής του Καν.1260/99, όσον αφορά στις διαδικασίες διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην συνδροµή, που χορηγείται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία: ιαπιστώσεις παρατυπιών από τα κράτη-µέλη (άρθρο 2,3): για παρατυπίες συστηµατικές εξετάζονται όλες οι πράξεις, που ενδεχοµένως επηρεάστηκαν αποστολή στην Επιτροπή καταλόγου, ως παράρτηµα της τελευταίας τριµηνιαίας αναφοράς του έτους, των διαδικασιών κατάργησης συνδροµής από πράξεις για το προηγούµενο έτος και µέτρα για την προσαρµογή των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. σε περιπτώσεις που ανακτώνται ποσά, θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς. οι καταργηθείσες συνδροµές για πράξεις δεν επαναχρησιµοποιούνται για τις ίδιες πράξεις, προτείνεται η επαναχρησιµοποίηση των ποσών αυτών για άλλες πράξεις, που θα περιλαµβάνονται στην παραπάνω έκθεση. ηµοσιονοµικές ιορθώσεις από την Επιτροπή (άρθρο 4,5,6,7): το ποσό διόρθωσης που επιβάλλει η Επιτροπή σε διαπίστωση παρατυπίας, θα ισούται µε το ποσό της δαπάνης που χρεώθηκε αδικαιολόγητα στο Ταµείο στα ποσά που δεν µπορούν να υπολογισθούν ακριβώς επιβάλλεται δηµοσιονοµική διόρθωση µε προβολή ή κατ αποκοπή προβλέπονται η διαδικασία και οι χρόνοι για σχόλια και ενδεχόµενες αντιρρήσεις από ο κράτος-µέλος καθώς και επίτευξη συµφωνίας µεταξύ κράτους-µέλους και Επιτροπής προβλέπονται η διαδικασία και οι χρόνοι οφειλόµενης επιστροφής στην Επιτροπή Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο για τους Ελέγχους Σε Εθνικό επίπεδο οι Έλεγχοι για τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις προβλέπονται στους Νόµους 2860/2000 και 2803/2000. Με τον Ν. 2860/2000 προβλέπονται και περιγράφονται οι αρµοδιότητες διεξαγωγής ελέγχων από τις ιαχειριστικές Αρχές, την Αρχή Πληρωµής και την Ε ΕΛ (Εξωτερικός ηµοσιονοµικός Έλεγχος). Ο Ν.2803/2000 αφορά στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο νόµο ορίζονται η απάτη, η δωροδοκία και αναλύονται οι κυρώσεις, οι ποινικές ευθύνες, τα δικαστήρια κλπ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 7

8 Εθνικοί Φορείς Ελέγχου απανών Εθνικοί Φορείς Ελέγχου δαπανών, πέραν όσων ορίζει ο Ν.2860/2000, που µπορούν να ελέγχουν συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις είναι: Οι Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) Σύµφωνα µε το Ν. 2362/95 ελέγχονται όλες οι δαπάνες, που εκτελούνται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού (Τακτικού και Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων), ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δικαιολογητικών πληρωµών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις Υ Ε, που εδρεύουν στα Υπουργεία, ΝΠ, ηµόσιους Οργανισµούς και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι προφανές ότι επειδή η συγχρηµατοδότηση του Γ ΚΠΣ γίνεται µέσω του Π Ε, οι δαπάνες του υπόκεινται στον παραπάνω τυπικό έλεγχο από τις Υ Ε Το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) Ιδρύθηκε µε το Ν.2343/95, είναι ανεξάρτητο όργανο, που υπάγεται στον Υπουργό Οικονοµικών. Η αρµοδιότητα του Σ ΟΕ σχετικά µε τη διενέργεια ελέγχου σε κοινοτικά προγράµµατα, διατυπώνεται στο Π.. 152/1997. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται κύρια µετά από εισαγγελική παραγγελία. Το Σ ΟΕ έχει δυνατότητα κατάσχεσης βιβλίων των ελεγχοµένων και παροχής συνδροµής στις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών και εποµένως στην Ε ΕΛ. Η Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης (Γ ΟΕ) Η Γ ΟΕ είναι αρµόδια για διενέργεια ελέγχων και ερευνών, που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση και διαχείριση των ΝΠ, Ο.Τ.Α. και λοιπών ηµόσιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων, που επιχορηγούνται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οι έλεγχοι, που διενεργεί η Γ ΟΕ, δεν θεωρούνται έλεγχοι που διενεργούνται στα πλαίσια των απαιτήσεων των κανονισµών για τα ΚΠΣ, διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στους παραπάνω Κανονισµούς. Ελεγκτικό Συνέδριο Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους σε δαπάνες προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται., όµως και αυτοί οι έλεγχοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του των ελέγχων επί του 5% των επιλέξιµων δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου Εκτός από τους φορείς µε αντικείµενο τον έλεγχο των δαπανών, υφίσταται και φορέας µε αντικείµενο τον ποιοτικό έλεγχο σε έργα υποδοµών. Ο φορέας αυτός µε την επωνυµία Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), συστάθηκε βάσει του νόµου 2372/1996 µε αρµοδιότητα τη διενέργεια ελέγχου της ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων των φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 8

9 2.2 ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ Έννοια και σκοπός των Ελέγχων Οι Έλεγχοι γενικά είναι µια µεθοδολογικά τυποποιηµένη, προγραµµατισµένη, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη διαδικασία αποτίµησης, που ασκείται στις δραστηριότητες φορέα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται προσυµφωνηµένες απαιτήσεις. Κατά κανόνα, µέσω του ελέγχου επιχειρείται η έγκαιρη διαπίστωση προβληµάτων προτού αυτά διογκωθούν και η εφαρµογή διορθωτικών κινήσεων προκειµένου ο έλεγχος να έχει εποικοδοµητικό χαρακτήρα. Για να επιτύχει το σκοπό του, ένα σύστηµα ελέγχου πρέπει να είναι κατανοητό, συγκεκριµένο και να επικεντρώνεται στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας ενός συστήµατος διαχείρισης. Ο έλεγχος συνίσταται στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ενός οργανισµού για να καθοριστεί αν οι πόροι χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά ώστε να πετύχουν οι στόχοι του οργανισµού και, όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις, να οριστούν διορθωτικές δράσεις. Ο έλεγχος διακριβώνει καταστάσεις, εξετάζει την τήρηση ή µη των αρχών, κανόνων, κατευθύνσεων, εντολών, οδηγιών και συµπεριφοράς, παρακολουθεί την απόδοση προσώπων, πραγµάτων, µεθόδων, και την εφαρµογή των προγραµµάτων, στρατηγικών και πολιτικών του οργανισµού. Προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα σύστηµα έλέγχου, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες θεµελιώδεις αρχές : Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να είναι επίκαιρο, θα πρέπει δηλαδή να ανταποκρίνεται σε τρέχουσες ανάγκες και να αναδεικνύει άµεσα τις τυχόν αποκλίσεις Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να διερευνά και να εντοπίζει στοιχεία που αφορούν όλες τις επιµέρους δραστηριότητες του συστήµατος διαχείρισης, θα πρέπει µε άλλα λόγια να καλύπτει όλες τις λειτουργικές περιοχές (π.χ. Μονάδες της.α.) που εκπληρώνουν τους αντικειµενικούς σκοπούς της εφαρµογής του Προγράµµατος Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αποκλίσεις από τους αντικειµενικούς σκοπούς ώστε να υποβοηθά την έγκαιρη διαπίστωση της ανάγκης να αναληφθεί κάποιο είδος διορθωτικής ενέργειας Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να εµπεριέχει το στοιχείο της αξιολόγησης ούτως ώστε ο ελεγχόµενος (οργανωτική µονάδα ή άτοµο) να λαµβάνει ανατροφοδότηση αλλά και για να είναι εφικτός ο καταλογισµός ευθυνών εάν απαιτείται. Σε επίπεδο Γ ΚΠΣ, οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να επαληθεύεται η αποτελεσµατική και ορθή διαχείριση των πόρων των ιαρθρωτικών Ταµείων που συγχρηµατοδοτούν πράξεις (έργα/ενέργειες) και υλοποιούνται από τους Τελικούς ικαιούχους ή διαχειρίζονται από Ενδιάµεσους Φορείς. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουν τον συστηµικό χαρακτήρα των προβληµάτων και των κινδύνων που ενέχουν αυτά για άλλες πράξεις, εντοπίζουν τις αιτίες αυτών των προβληµάτων, προχωρούν σε περαιτέρω εξέταση, εάν απαιτείται και λαµβάνουν τα αναγκαία προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα. (Άρθρο 9 Καν. 438/01) ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 9

10 Οι Κανονισµοί της Επιτροπής προβλέπουν, ότι τα κράτη-µέλη παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε κατά την προετοιµασία, την ένταξη και τη φάση της υλοποίησης µιας πράξης οι διαδικασίες είναι σύµφωνες προς τους κανονισµούς, προλαµβάνονται και διώκονται οι παρατυπίες και ανακτώνται τα χρήµατα, που χάνονται λόγω κατάχρησης ή αµέλειας. Αντικείµενο των Ελέγχων Ο έλεγχος µπορεί να διερευνά διαφορετικές περιοχές κατά περίπτωση. Ο έλεγχος προϊόντος ή υπηρεσίας εξετάζει αν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί (π.χ. επαρκής ενηµέρωση υποψήφιων Τελικών ικαιούχων). Ο έλεγχος διαδικασίας προσδιορίζει εάν ακολουθούνται οι απαραίτητες µεθοδολογίες (π.χ. λογιστική εγγραφή δαπανών). Ο συστηµικός έλεγχος εξετάζει όλες τις εισροές, διεργασίες και εκροές ενός συστήµατος και επιδιώκει την καταπολέµηση της αιτίας που γεννά παρατυπίες και σφάλµατα και σε µικρότερο βαθµό την ίδια την παρατυπία (π.χ. την τήρηση προδιαγραφών, κανονισµών και πολιτικών). Ο συστηµικός είναι ο πλέον σύνθετος και ολοκληρωµένος έλεγχος, κυρίως τέτοιου είδους έλεγχοι προβλέπονται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ. Στους κανονισµούς, που διέπουν το Γ ΚΠΣ, µπαίνουν οι βάσεις για αυτορυθµιζόµενα και αυτοελεγχόµενα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας των αποτελεσµάτων. Είδη Ελέγχων στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ Ελέγχους σε επίπεδο κράτους µέλους διενεργούν η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε ΕΛ), η Αρχή Πληρωµής (ΑΠ) του ΚΠΣ και οι ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε τριτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και πρωτοβάθµιο αντίστοιχα επίπεδο. Πρωτοβάθµιους Ελέγχους διενεργούν οι ιαχειριστικές Αρχές στους Τελικούς ικαιούχους ή στις Πράξεις προληπτικά, κατά την εκτέλεση πράξεων υποχρεωτικά µία φορά κατά την διάρκεια εκτέλεσή τους και µε την ολοκλήρωσή τους. Τους ελέγχους διενεργεί η Μονάδα Γ της ιαχειριστικής Αρχής. Οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι στους Τελικούς ικαιούχους αφορούν στον έλεγχο του εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και τον έλεγχο πράξεων ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο και ως προς τη λειτουργία της. ευτεροβάθµιους Ελέγχους διενεργεί η Αρχή Πληρωµής στις ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, στους Τελικούς ικαιούχους και στις Πράξεις. Ελέγχει τις ιαχειριστικές Αρχές ως προς τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, ενώ ελέγχει δειγµατοληπτικά, τόσο τους Τελικούς ικαιούχους ως προς το σύστηµα λειτουργίας τους, όσο και τις Πράξεις, που υλοποιούν. Τους ελέγχους διενεργεί η Μονάδα Β της Αρχής Πληρωµής. Τριτοβάθµιους Ελέγχους διενεργεί η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε ΕΛ), η οποία συστήθηκε µε το Ν.2860/2000 και είναι διοικητικά ανεξάρτητο όργανο, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η Ε ΕΛ ελέγχει την Αρχή Πληρωµής, τις ιαχειριστικές Αρχές και τους Τελικούς ικαιούχους, αλλά και τις Πράξεις, που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράµµατος. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 10

11 2.3 ΙΑ ΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ιαδροµή ελέγχου είναι η περιγραφή και ο προσδιορισµός των σταδίων βηµάτων του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Η διαδροµή ελέγχου πρέπει να περιγράφει: τις διαδικασίες και τους αντίστοιχους υπεύθυνους τους τύπους εγγράφων/εντύπων, αναφορών/εκθέσεων και δεδοµένων που χρησιµοποιεί το σύστηµα σε όλα τα επίπεδα τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, και τον τρόπο διοίκησής τους τον τρόπο παρακολούθησης των δαπανών των ιαρθρωτικών Ταµείων, την αποτελεσµατικότητα και τη δαπάνη διαχείρισης Ο Κανονισµός 438/2001 απαιτεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν µια επαρκή διαδροµή ελέγχου. Επαρκής κατά τον ίδιο κανονισµό είναι η διαδροµή ελέγχου, όταν πιστοποιεί την συµφωνία των λογαριασµών των συνολικών ποσών µε τις µεµονωµένες εγγραφές δαπανών και τα δικαιολογητικά έγγραφα στα διάφορα διοικητικά επίπεδα και στα επίπεδα των τελικών δικαιούχων και επαληθεύεται η κατανοµή και η µεταφορά των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων. Μία ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου είναι αποτέλεσµα: της καθιέρωσης ενός υγιούς και αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης της καθιέρωσης µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων της καθιέρωσης µιας αποτελεσµατικής παρακολούθησης των προγραµµάτων της επαρκούς πιστοποίησης της δήλωσης για το κλείσιµο κάθε προγράµµατος της πρόβλεψης για αποτελεσµατικό έλεγχο των πόρων Εξ άλλου, τα οφέλη, που προκύπτουν από µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου είναι: η συνεχής ροή πληροφοριών η συµφωνία των οικονοµικών δεδοµένων σ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η αυστηρή συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες η ακρίβεια στην πιστοποίηση των ποσών. Ο έλεγχος του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος. Μέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση : της αξιοπιστίας του συστήµατος διαχείρισης της συµφωνίας των δεδοµένων σε όλα τα επίπεδα και της ακρίβειας των µεταβιβάσεων των πιστώσεων. Εξ άλλου, σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράµµατος επιτυγχάνεται: ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 11

12 αξιολόγηση της εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήµατος σε κάθε ιαχειριστική Αρχή αξιολόγηση της επάρκειας του αρµόδιου προσωπικού έλεγχος συµµόρφωσης µε τις οδηγίες, εγκυκλίους κλπ. έλεγχος του επιπέδου ασφάλειας και πρόσβασης στα κωδικοποιηµένα δεδοµένα έλεγχος των εγγραφών οικονοµικών δεδοµένων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ σε παραβολή µε τους µεµονωµένους φακέλους σύγκριση των δεδοµένων, που εισρέουν από τις ιαχειριστικές Αρχές, µε τα δεδοµένα του ΥΠΕΘΟ. Σύµφωνα µε τον Καν.438/2001 ενδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε επίπεδο διαχείρισης, σε µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου είναι: Στο επίπεδο Αναδόχου της πράξης ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη ή συγχρηµατοδοτούµενο τµήµα της, εφόσον απαιτείται δικαιολογητικά έγγραφα, πρωτότυπα παραστατικά και τιµολόγια. Στο επίπεδο Τελικού ικαιούχου πρωτότυπα παραστατικά δαπανών και πληρωµών τεχνικές προδιαγραφές χρηµατοδοτικό σχέδιο της πράξης εκθέσεις προόδου έγγραφα έγκρισης της επιχορήγησης διαδικασίες δηµοπράτησης διαδικασίες σύναψης σύµβασης, σύµβαση εκθέσεις από παραλαβές προϊόντων και υπηρεσιών λογιστικές καταχωρήσεις. Στο επίπεδο της ιαχειριστικής Αρχής καταχωρηµένο το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί το ΟΠΣ χρηµατοδοτικό σχέδιο της παρέµβασης εκθέσεις προόδου Μηνιαία ελτία ηλώσεων απανών (προς.α.) παραστατικά στοιχεία τυχόν εσόδων από την εκτέλεση της πράξης ή από τόκους Τριµηνιαία ελτία Προόδου αντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται. Στο επίπεδο των Ενδιάµεσων Φορέων: ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 12

13 Οι Ενδιάµεσοι Φορείς τηρούν λογιστικές εγγραφές για κάθε µεµονωµένη πράξη και για τα συνολικά ποσά των δαπανών που πιστοποιούνται από τους Τελικούς ικαιούχους. Αποδεικτικά δικαιολογητικά έγγραφα είναι οι λεπτοµερείς δηλώσεις δαπανών που υποβάλλουν στους Ενδιάµεσους Φορείς οι Τελικοί ικαιούχοι. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς που αναφέρονται απευθείας στην Αρχή Πληρωµής υποβάλλουν στην Αρχή Πληρωµής πίνακα πράξεων που εγκρίθηκαν για κάθε µορφή συνδροµής στον οποίο αναφέρονται: αναλυτικά τα στοιχεία κάθε πράξης ηµεροµηνία έγκρισης της επιχορήγησης ποσά αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών η καλυπτόµενη περίοδος δαπανών οι συνολικές δαπάνες ανά µέτρο και προτεραιότητα. Αυτοί οι πίνακες συνιστούν την τεκµηρίωση των λογιστικών εγγράφων των Αρχών ιαχείρισης και της Αρχής Πληρωµής. Στο επίπεδο της Αρχής Πληρωµής τραπεζικά παραστατικά των Τελικών ικαιούχων για τα έσοδα από τους τόκους και καταχώρηση στο ΟΠΣ βεβαιώσεις που υποβάλλουν οι ιαχειριστικές Αρχές παραστατικά εισροών από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και εντολές απόδοσης προς τα έσοδα του Π Ε πίνακες, που υποβάλλουν οι ενδιάµεσοι φορείς. Στο ιάγραµµα Β που ακολουθεί, φαίνονται οι διαδροµές ελέγχου ανά επίπεδο του Γ ΚΠΣ. 2.4 ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η έννοια της παρατυπίας ορίζεται στον Kανονισµό 2988/95, που αφορά στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, παρατυπία είναι κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου, που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο γενικός προϋπολογισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή προϋπολογισµός, που διαχειρίζονται οι Κοινότητες. Οι παρατυπίες µπορεί να είναι µεµονωµένες ή συστηµικές. Μεµονωµένη είναι η παρατυπία που εντοπίζεται σε µία µόνο πράξη κατά τον έλεγχο. Συστηµική θεωρείται η παρατυπία, που επαναλαµβάνεται και εντοπίζεται σε πλήθος πράξεων ή παρεµβάσεων, διότι προκύπτει από σοβαρές ελλείψεις των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 13

14 ηµοσιονοµικές ιορθώσεις προβλέπονται, εφόσον στα συστήµατα διαχείρισης ή ελέγχου υφίστανται σοβαρές ελλείψεις, που µπορεί να οδηγήσουν σε συστηµικές παρατυπίες (κυρίως όταν οι ελλείψεις αφορούν σε µη τήρηση κανόνων και κανονισµών). Στις περιπτώσεις, που τηρούνται οι κανόνες και οι κανονισµοί ενδεχόµενες παρατυπίες, που εντοπίζονται µε αιτία κάποιες δευτερεύουσες ελλείψεις των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου διατυπώνονται σχετικές συστάσεις για την βελτίωση των συστηµάτων, χωρίς να υπάρξουν δηµοσιονοµικές διορθώσεις. Ο Κανονισµός 448/2001 τονίζει, ότι εφόσον οι διορθώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών γίνουν από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους, τότε τα χρήµατα αυτά µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Αν ο εντοπισµός των παρατυπιών ξεφύγει από τους ελέγχους του κράτους-µέλους και διαπιστωθεί από την Επιτροπή, τότε οι διορθώσεις της Επιτροπής είναι πόροι, που χάνονται και για το κράτος-µέλος και για τον συνολικό προϋπολογισµό των ιαρθρωτικών Ταµείων. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 448/2001 της Επιτροπής το ποσό της διόρθωσης πρέπει να είναι ίσο µε το ποσό της παράτυπης δαπάνης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το µέγεθος του ποσού της παράτυπης δαπάνης δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί ή είναι δυσανάλογη της παρατυπίας η περικοπή όλης της δαπάνης. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή εφαρµόζει διορθώσεις µε βάση προβολή ή κατ αποκοπή. ιορθώσεις µε βάση προβολή: εφαρµόζονται, όταν η παρατυπία είναι αποτέλεσµα κάποιας έλλειψης, που έχει επιπτώσεις σε ένα σύνολο ή υποσύνολο πράξεων µε ανάλογα χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται αντιπροσωπευτικό δείγµα των πράξεων αυτών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου προβάλλονται στο σύνολο των πράξεων. ιορθώσεις κατ αποκοπή: εφαρµόζονται σε µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες, όταν οι παρατυπίες αυτές είναι αποτέλεσµα ανεπαρκούς ελέγχου ή µη συµµόρφωσης σε κοινοτικούς κανόνες και κανονισµούς και η επίπτωσή τους δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς (είτε λόγω πλήθους παραγόντων, που επιδρούν ή λόγω των διάσπαρτων επιπτώσεών τους) στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται κατ αποκοπή συντελεστές ιορθώσεις της τάξης του 25% εφαρµόζονται όταν το σύστηµα διαχείρισης ή ελέγχου παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και υπάρχουν αποδείξεις για εκτεταµένες παρατυπίες ιορθώσεις της τάξης του 10% επιβάλλονται όταν ένα ή περισσότερα θεµελιώδη στοιχεία του συστήµατος δεν λειτουργούν ή λειτουργούν ανεπαρκώς και υπάρχει κίνδυνος εκτεταµένων απωλειών ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 14

15 ιορθώσεις της τάξης του 5% επιβάλλονται όταν τα θεµελιώδη στοιχεία του συστήµατος λειτουργούν αλλά όχι µε την επιβεβληµένη αποτελεσµατικότητα ιορθώσεις της τάξης του 2% εφαρµόζονται όταν όλα τα θεµελιώδη στοιχεία του συστήµατος λειτουργούν σωστά αλλά ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα στοιχεία παρουσιάζουν ελλείψεις Τέλος, εφαρµόζονται κατ αποκοπή διορθώσεις µέχρι και 100%, για παραβίαση θεµελιωδών ή δευτερευόντων χαρακτηριστικών των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, όταν η παρατυπία, που προκύπτει, συνιστά απόλυτη απουσία συµµόρφωσης προς τους κοινοτικούς κανόνες. Οι δυσκολίες, που προκύπτουν από την εφαρµογή των Κανονισµών, σε ότι αφορά τις παρατυπίες, οδήγησε την Επιτροπή στη συγκέντρωση πιθανών τύπων παρατυπιών, µε σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισµό των συχνότερα εµφανιζόµενων παρατυπιών. Οι παρατυπίες µπορεί να γίνουν σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων και ενδεικτικά: τη στιγµή της απόφασης χορήγησης (πολλαπλή χρηµατοδότηση) κατά την µεταφορά πιστώσεων στην επιλογή των δικαιούχων των προγραµµάτων στην εκκίνηση του προγράµµατος κλπ. Σύµφωνα µε τον παραπάνω κατάλογο οι κατηγορίες των παρατυπιών είναι: Ελλιπή, εσφαλµένα, πλαστά και µη υποβληθέντα λογιστικά στοιχεία Μη υποβληθέντα, ελλιπή, ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά Αίτηση εσφαλµένη, ελλιπής, πλαστή ή ψευδής Πράξη µη επιλέξιµη για την συγχρηµατοδότηση Μη επιλέξιµες δαπάνες Παράτυπη ταυτότητα, φορέας ή δικαιούχος που δεν διαθέτει την απαιτούµενη ιδιότητα Ανύπαρκτη ή ψευδής περιγραφή της εκµετάλλευσης παράτυπη διακοπή, πώληση ή µείωση της εκµετάλλευσης Μη παύση, µη εκρίζωση, µη σφαγή των ζώων απουσία προσδιορισµού, σήµανσης των ζώων µη µετατροπή της εκµετάλλευσης Μη τήρηση προθεσµιών ήλωση απούσα ή καθυστερηµένη Σώρευση ασυµβίβαστων ενισχύσεων. Άρνηση ελέγχου ιάφορες αιτήσεις για το ίδιο αντικείµενο Παραβίαση των κανόνων σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις o στη διάπραξη παρατυπίας κατά την σύναψη δηµόσιας σύµβασης o πιθανές παρατυπίες που διαπράττονται από τους αναδόχους όπως: παραπλανητική παρουσίαση των υποψηφιοτήτων παραπλανητική υποβολή προσφορών τροποποίηση των όρων της αρχικής σύµβασης και προσφυγή σε συµπληρωµατικές συµφωνίες Μη πραγµατοποίηση ή ελλιπής πραγµατοποίηση της πράξης Ασυµβίβαστη πραγµατοποίηση της πράξης απάνες που δεν ανταποκρίνονται στην περίοδο υλοποίησης απάνες µη δικαιολογηµένες ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 15

16 Υπερχρηµατοδότηση Μη τήρηση του συστήµατος της από κοινού χρηµατοδότησης Μη δηλωµένα έσοδα. 2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σηµαντικότητα Στα πλαίσια ενός ελέγχου ο στόχος του ελεγκτή γενικά είναι η εκτίµηση του επιπέδου του γενικότερου σφάλµατος, ανακρίβειας ή παρατυπίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προκειµένου να βεβαιώνεται ο ελεγκτής, ότι τα εξεταζόµενα στοιχεία - αντικείµενα του ελέγχου δεν περιέχουν σηµαντικά σφάλµατα. Το αντίστροφο της βεβαιότητας είναι ο κίνδυνος ελέγχου, δηλαδή ο κίνδυνος να καταλήξει ο ελεγκτής σε εσφαλµένο συµπέρασµα. Σφάλµατα ή παρατυπίες µπορούν να θεωρούνται στο σύνολο σηµαντικά όταν αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του φορέα ή της πράξης που ελέγχεται. Στη συστηµική αντιµετώπιση των ελέγχων πρέπει να ξέρουµε εκ των προτέρων ποιό είναι θεµελιώδες και ποιό δευτερεύον στοιχείο ενός συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Στα θεµελιώδη στοιχεία περιλαµβάνονται: Οι διαδικασίες συγκέντρωσης και αξιολόγησης των αιτήσεων (προτάσεων υποψήφιων Τελικών ικαιούχων ή αναδόχων): Οι αιτήσεις να ανταποκρίνονται στους στόχους και τα κριτήρια του µέτρου Η επιλογή αναδόχων να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών Τα συστήµατα αξιολόγησης να περιέχουν κριτήρια επαρκή και µετρήσιµα Τα εργαλεία για σωστή αξιολόγηση να είναι τυποποιηµένα και να βασίζονται σε γνωστές εκ των προτέρων διαδικασίες, ποσοτικοποιηµένους στόχους και κριτήρια όπου είναι δυνατόν Η ποιότητα των αξιολογήσεων να παρακολουθείται σε µόνιµη βάση. Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών που παραλαµβάνονται, η επιλεξιµότητα των δαπανών και η τήρηση των καθορισµένων χρονικών ορίων ολοκλήρωσης των έργων Η ποσότητα και ποιότητα δειγµατοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται (για τουλάχιστον το 5% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης). ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 16

17 ευτερεύοντα στοιχεία για τον έλεγχο ενός συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου είναι για παράδειγµα η µη έγκαιρη καταβολή της κοινοτικής χρηµατοδότησης στους δικαιούχους, διάφορες άλλες καθυστερήσεις κλπ. Ένα όριο σηµαντικότητας µπορεί να καθορίζεται είτε άµεσα (απόλυτο χρηµατικό ποσό) είτε έµµεσα ως ποσοστό (π.χ. % των ακαθαρίστων δαπανών). Σηµειώνεται, ότι η ΕΕ θεωρεί ως µη σηµαντικό ένα σφάλµα µέχρι Euro. Αυτό δεν σηµαίνει ασφαλώς ότι δεν θα ζητείται διόρθωση στην περίπτωση αυτή, όµως ένα σχετικό σφάλµα δεν επιφέρει επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ή της πράξης. Εκτός από την έννοια της σηµαντικότητας, που συνδέεται µε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες ορισµένες κατηγορίες στοιχείων, που είναι αντικείµενα ελέγχου µπορούν να θεωρούνται σηµαντικές λόγω είδους ή σηµαντικές λόγω πλαισίου (π.χ. µια εσφαλµένη δήλωση, που σε άλλη περίπτωση είναι πολύ µικρή για να είναι σηµαντική, µετατρέπει ένα έλλειµµα σε πλεόνασµα). Το όριο σηµαντικότητας στο στάδιο του προγραµµατισµού βοηθά στον καθορισµό του βαθµού του ελέγχου, που απαιτείται για να ληφθούν επαρκή στοιχεία. Στο στάδιο σύνταξης των εκθέσεων χρησιµοποιείται για να αξιολογηθεί το µέγεθος των σφαλµάτων και των παρατυπιών, που τυχόν προέκυψαν από τον έλεγχο και βοηθά να καθοριστεί κατά πόσο ο ελεγκτής θα διατυπώσει συστάσεις. Τα όρια σηµαντικότητας τείνουν να είναι χαµηλά, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που έχουν οι δηµόσιες αρχές στην εξέταση της νοµιµότητας και κανονικότητας. Ενδεδειγµένο όριο σηµαντικότητας συνήθως είναι αυτό µεταξύ 0.5% και 2% της αξίας που προσδιορίζει το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας του φορέα ή ενός δεδοµένου θέµατος ελέγχου. Ένα γενικό όριο σηµαντικότητας, που εφαρµόζεται σε µια σειρά ελέγχων ή σε ένα ευρύ τοµέα ελέγχου, πρέπει να συνοδεύεται από αρκετά ειδικά όρια σηµαντικότητας για τοµείς και θέµατα ιδιαίτερα ευαίσθητα. Το όριο σηµαντικότητας χρησιµοποιείται, για να αξιολογηθεί η σηµασία της επίπτωσης παρατυπιών ή σφαλµάτων, που έχουν διαπιστωθεί µε τον έλεγχο, εκτιµώντας από τα αποτελέσµατα του ελέγχου το πιθανό γενικό σφάλµα. Αν η εκτίµηση του γενικού σφάλµατος υπερβαίνει το όριο σηµαντικότητας, ο ελεγκτής θα πρέπει να επανεξετάσει όλα τα αποδεικτικά του στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής διακύµανσης σφαλµάτων στις στατιστικές διαδικασίες εκτίµησης, µε σκοπό την διατύπωση συστάσεων. Επειδή οι κρίσεις του ελεγκτή σε σχέση µε τα όρια σηµαντικότητας, είναι βαρύνουσες για την διενέργεια του ελέγχου και την τελική ερµηνεία των αποτελεσµάτων, τέτοιες κρίσεις πρέπει να τεκµηριώνονται στα έγγραφα εργασίας. Κίνδυνος Ελέγχου Ο κίνδυνος ελέγχου είναι ο κίνδυνος να µην εντοπισθούν κατά το έλεγχο στοιχεία, τα οποία είναι σηµαντικά αντικανονικά ή ανακριβή. Κατ ανάγκη, ο ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 17

18 ελεγκτής πρέπει να αποδεχθεί κάποιο επίπεδο κινδύνου ελέγχου. Είναι σύνηθες να είναι αποδεκτά µόνο πολύ χαµηλά επίπεδα κινδύνου ελέγχου συχνά µέχρι και 1%. Υπάρχουν τρία είδη του κινδύνου ελέγχου: Εγγενής Κίνδυνος (ΕΚ): είναι ο κίνδυνος σηµαντικής παρατυπίας ή σφάλµατος, που παρουσιάζεται εξ αρχής. Πιθανοί παράγοντες, που επηρεάζουν τον εγγενή κίνδυνο είναι µεταξύ άλλων: η ύπαρξη πολύπλοκων κοινοτικών κανονισµών ή εθνικών κανόνων, που διέπουν την πράξη (παρανόηση, παρερµηνεία ή απλό σφάλµα στην εφαρµογή τους) η ύπαρξη µεγάλου πλήθους πράξεων, που διαχειρίζεται ένας φορέας υλοποίησης ή η παρεµβολή ενδιάµεσων φορέων ο τύπος της πράξης (αυξηµένος εγγενής κίνδυνος για κάποιους τύπους πράξεων, όπως οι επιδοτήσεις) η νοµική µορφή του Τελικού ικαιούχου το διαθέσιµο προσωπικό του Τελικού ικαιούχου (πολυάριθµο, εποχικό και µε ελλιπή κατάρτιση προσωπικό µεγαλώνει τον εγγενή κίνδυνο) Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ): είναι ο κίνδυνος να µην εµποδίζεται ή να µην εντοπίζεται µια σηµαντική παρατυπία ή σφάλµα από τους εσωτερικούς ελέγχους µέσα σε µια ελεγχόµενη µονάδα. Κίνδυνος Μη Εντοπισµού (ΚΜΕ): είναι ο κίνδυνος να µην εντοπίζεται από τον ελεγκτή µια οποιαδήποτε σηµαντική παρατυπία ή σφάλµα, που δεν έχει διορθωθεί από τους εσωτερικούς ελέγχους του οργανισµού. Ο εγγενής κίνδυνος και ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν από τον κίνδυνο µη εντοπισµού, ως προς το ότι καθορίζονται µέσα στην ελεγχόµενη µονάδα. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού καθορίζεται από τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής πρέπει να εκτιµήσει τον εγγενή κίνδυνο και τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου και στηριζόµενος στις εκτιµήσεις αυτές, να εκτελέσει δειγµατοληπτικό έλεγχο επαλήθευσης, για να µειώσει τον κίνδυνο µη εντοπισµού σε ένα επίπεδο, το οποίο οδηγεί σε ένα ενδεδειγµένα χαµηλό επίπεδο γενικού κινδύνου του ελέγχου. Όσο υψηλότερο εκτιµά ο ελεγκτής το επίπεδο του εγγενούς κινδύνου και του κινδύνου του εσωτερικού ελέγχου, τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος της ελεγκτικής εργασίας, που θα απαιτηθεί, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος µη εντοπισµού και να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο του κινδύνου ελέγχου. Ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου εκτιµάται µε εκτέλεση µιας αξιολόγησης σε βάθος των σχετικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και µε τη διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου. Όσους περισσότερους δειγµατοληπτικούς ελέγχους διενεργεί ο ελεγκτής, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εντοπίσει κάθε σηµαντικό σφάλµα ή παρατυπία. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο κίνδυνος µη εντοπισµού. Το αντίστροφο του κινδύνου µη εντοπισµού είναι η βεβαιότητα, που έχει ο ελεγκτής από όλες τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης που διενεργεί. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 18

19 Προεκτίµηση κινδύνου - Επιλογή δείγµατος Ο έλεγχος των προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1260/99 του Συµβουλίου και στους, κατ εξουσιοδότηση αυτού, Κανονισµούς 438/2001 και 448/2001 της Επιτροπής. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 κεφ. 4 του Κανονισµού 438/2001 της Επιτροπής απαιτείται όπως τα κράτη µέλη διοργανώνουν ελέγχους σχετικούς µε ενέργειες των διαρθρωτικών ταµείων στη βάση ενός κατάλληλου δείγµατος 1. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και επίσης στην επιλεκτική επαλήθευση, βασισµένη σε ανάλυση κινδύνων 2, των δηλώσεων δαπανών που πραγµατοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα. Κατά την επιλογή του κατάλληλου δείγµατος των σχετικών πράξεων που θα υποβληθεί σε ελέγχους λαµβάνονται υπόψη τα εξής 3 : η ανάγκη να ελεγχθεί ένας κατάλληλος συνδυασµός ειδών και µεγεθών έργων ή ενεργειών κάθε ενδεχόµενο παράγοντα κινδύνου που θα έχει επισηµανθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους και η συγκέντρωση πράξεων στα πλαίσια ορισµένων ενδιάµεσων φορέων ή ορισµένων τελικών δικαιούχων ούτως ώστε οι κυριότεροι ενδιάµεσοι φορείς και οι κυριότεροι τελικοί δικαιούχοι να υπόκεινται τουλάχιστον σε ένα έλεγχο πριν από την περάτωση κάθε παρέµβασης. Επίσης σύµφωνα µε τον κανονισµό οι έλεγχοι που διενεργούνται πριν από τη λήξη κάθε µορφής παρέµβασης πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης της συγκεκριµένης µορφής παρέµβασης 4 και να βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα εγκεκριµένων πράξεων. Επιπροσθέτως θα πρέπει τα κράτη µέλη να µεριµνούν ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή κατανοµή των ελέγχων αυτών σε όλη τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, όπως επίσης να εξασφαλίζεται σαφής διαχωρισµός λειτουργιών µεταξύ αυτών των ελέγχων και της υλοποίησης ή πληρωµής των πράξεων. Σε αντίθεση µε έλεγχο 100%, Ελεγκτική ειγµατοληψία 5 είναι η διαδικασία επιλογής συµπερασµάτων σχετικά µε ολόκληρη τη σειρά των στοιχείων του πληθυσµού ελέγχοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα στοιχείων που επιλέγεται από την εν λόγω σειρά. Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του µεταξύ τους εξής παράγοντες : - αριθµό και τα σχετικά µεγέθη των στοιχείων που περιλαµβάνονται στον πληθυσµό. - επίπεδο της σπουδαιότητας και υφιστάµενο κίνδυνο σφάλµατος στα εξεταζόµενα στοιχεία. - συνάφεια και αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων που παρήχθησαν µε εναλλακτικούς ελέγχους και διαδικασίες καθώς και τα σχετικά έξοδα και ο χρόνος που συνεπάγονται το καθένα από αυτά. Εφόσον ο ελεγκτής επιζητεί την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε ολόκληρο το πληθυσµό, ελέγχοντας ένα δείγµα στοιχείων επιλεγόµενων από αυτό, είναι 1 Άρθρο 10, παράγραφος 1α. 2 Άρθρο 10, παράγραφος 1β. 3 Άρθρο 10, παράγραφος 3. 4 Άρθρο 10, παράγραφος 2. 5 INTOSAI ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 19

20 απαραίτητο το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από τον οποίο εξήχθη. Υπάρχει κίνδυνος τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει ο ελεγκτής µετά τον έλεγχο ενός δείγµατος, να είναι διαφορετικά από εκείνα που θα επιτυγχάνονταν αν είχε ελεγχθεί ολόκληρος ο πληθυσµός : αυτό είναι γνωστό ως κίνδυνος δειγµατοληψίας. Ένα δείγµα µπορεί να είναι στατιστικό ή µη στατιστικό. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται επαγγελµατική κρίση κατά τα στάδια του σχεδιασµού, του ελέγχου και της αξιολόγησης. Επιπλέον, η στατιστική δειγµατοληψία απαιτεί σε κάθε περίπτωση τη χρήση µεθόδων τυχαίας επιλογής και χρησιµοποιεί τη θεωρία των πιθανοτήτων. Αυτό επιτρέπει στον ελεγκτή: - Να καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος. - Να εκτιµά το αποτέλεσµα ποσοτικά και - Να αξιολογεί τον κίνδυνο της δειγµατοληψίας και, κατά συνέπεια, να εξάγει συµπεράσµατα σχετικά µε το σύνολο του πληθυσµού. Τόσο για τα στατιστικά όσο και για τα µη στατιστικά δείγµατα, η διαδικασία της δειγµατοληψίας µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα ξεχωριστά στάδια: i) σχεδιασµό του δείγµατος,ii) επιλογή των στοιχείων που πρόκειται να ελεγχθούν, iii) δειγµατοληπτικό έλεγχο, iv) αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. i. Σχεδιασµός του δείγµατος. Το πρώτο στάδιο κατά το σχεδιασµό του δείγµατος συνίσταται στον ακριβή καθορισµό του πληθυσµού. Όσον αφορά τα στατιστικά δείγµατα, είναι σηµαντικό ο πληθυσµός να είναι οµοιογενής. Αυτό σηµαίνει ότι ο πληθυσµός πρέπει να αποτελείται από, π.χ Τ. (ΕΚΤ), Τ. (ΕΤΠΑ), Τ (ΕΓΕΤΠΕ) κλπ άρα ταξινόµηση κατηγοριών Τελικών ικαιούχων (Τ ) µε παρόµοια στοιχεία, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας µε παρεµφερή ή κοινά συστήµατα και, κατά συνέπεια, είναι εκτεθειµένα σε παρόµοιους κινδύνους. Πρέπει επίσης να προσδιορίζονται τα αντικείµενα της δειγµατοληψίας: για παράδειγµα, µπορεί να είναι πράξη, κατηγορία δαπανών κλπ.. Είναι βασικό να καθορίζει ο ελεγκτής σαφώς το συγκεκριµένο ελεγκτικό στόχο που αποσκοπεί να επιτύχει ο έλεγχος του δείγµατος. Αυτή η διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει τον καθορισµό ενός σφάλµατος (κατά τη διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου επαλήθευσης) ή µίας εξαίρεσης (κατά τη διενέργεια δοκιµαστικών ελέγχων). Επίσης κατά το στάδιο αυτό του σχεδιασµού πρέπει να καθορίζεται και το µέγεθος του δείγµατος. Σηµαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι ένα µεγαλύτερο δείγµα είναι πιθανότερο να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από ότι ένα µικρότερο. ii. Επιλογή των στοιχείων που πρόκειται να ελεγχθούν δειγµατοληπτικά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει τακτικά αν το δείγµα που έχει επιλεγεί είναι ευλογοφανές και ότι είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν λαµβάνεται µη στατιστικό δείγµα και, ιδίως, όταν η επιλογή δεν είναι τυχαία. Ο ελεγκτής οφείλει να λαµβάνει µέτρα κατά του κινδύνου παράλειψης µέρους του πληθυσµού κατά την επιλογή του δείγµατος. Για παράδειγµα, συχνά είναι ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ε ΕΛ 20

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους συµφωνήθηκε µεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής ένα σχέδιο δράσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/54 20.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 532/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων Επίσπευση στην καταβολή χρηµατοδότησης 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα;

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα; MEMO/09/481 Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2009 Ερωτήσεις και απαντήσεις: Έκθεση προόδου για το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ Στο πλαίσιο των αναγκών βελτίωσης του συστήµατος διαχείρισης του ΚΠΣ, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, αλλά και τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις επιτάχυνσης των παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗΣ ΚΑΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΙΣΙΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.1 2002 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος συντάχθηκε στα πλαίσια της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 95 7.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Αθήνα, 6-7/2/2013 Εκπαίδευση στελεχών ΟΤΑ Δικαιούχων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 1 Στο Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η παρατυπία ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 2988/95. Οι παρατυπίες είναι δυνατόν να είναι εφάπαξ ή συστημικές.

Η παρατυπία ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 2988/95. Οι παρατυπίες είναι δυνατόν να είναι εφάπαξ ή συστημικές. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υπ αριθ. Πρωτ. 111079/21-10-2002 επιστολή της κοινοποίησε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 5 5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχετικό µε το Αποθεµατικό Επίδοσης έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Τελική έκδοση της 29/11/2007 COCOF 07/0037/03-EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε) της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ... 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα