Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών"

Transcript

1 Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

2 .

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες) Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα Αγ. Κοσµάς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (5) Συνεχιζόµενες Μελέτες (6) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Συµµετοχή σε εκθέσεις άλλων Ινστιτούτων ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ...233

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΛΕΞΕΙΣ Μαθήµατα Σεµινάρια - ιαλέξεις ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ, MSC, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών Εργασιών - MSc Πτυχιακών Εργασιών Εργαστηριακής Άσκησης (Rotation) Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ερευνητικό Έργο ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την εκτέλεση πρωτότυπης έρευνας, την ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση νέου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών, ιδίως δε στην κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας µεταβολισµού και γενετικής των εκτρεφόµενων ή δυνάµενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισµών, τη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητάς του, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής και µεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόµενων οργανισµών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής παραγωγικότητας των υδατικών συστηµάτων, καθώς και τις µεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών έχει ως βάση δύο εγκαταστάσεις, στις Γούρνες της Κρήτης και στον Άγιο Κοσµά στην Αθήνα. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις για πειραµατικές και πιλοτικές µελέτες συµπεριλαµβανοµένων ιχθυογεννητικών σταθµών, µονάδων προπάχυνσης και πάχυνσης στην ξηρά και µιας πιλοτικής µονάδας κλωβών στην θάλασσα. ιαθέτει επίσης ειδικευµένα εργαστήρια (διατροφής, φυσιολογίας, παθολογίας, ποιοτικού ελέγχου νερού και περιβάλλοντος). Οι εγκαταστάσεις στις Γούρνες είναι εξειδικευµένες στις τεχνολογίες του εκκολαπτηρίου, της Σούδας στην πάχυνση των ψαριών και της Αθήνας στην διατροφή στη παθολογία και στην ποιότητα των ψαριών ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» - (Γούρνες) Στις Γούρνες, υπάρχουν δύο κτίρια τα οποία ονοµάζονται υποδοµές Aqualabs και είναι οργανωµένα ως πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα εκκολαπτηρίου. Το εκκολαπτήριο του Ινστιτούτου είναι µοναδικό στη Μεσόγειο δεδοµένου ότι προσφέρει ποικίλλες υψηλής ποιότητας πειραµατικές εγκαταστάσεις για τη µελέτη της ψαριών σε µικρή ηλικία και παράγει το χρόνο γόνο των διάφορων ειδών ψαριών, καθιστώντας έτσι πάντα διαθέσιµο για πειραµατικούς σκοπούς. Υπάρχουν πειραµατικής κλίµακας και µικρής κλίµακας εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών, που είναι εξοπλισµένες µε καλά εξειδικευµένα υγρά και ξηρά εργαστήρια και κλασσικές υποδοµές (γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων 50 θέσεων, κ.λπ.). Οι 7 κύριες πειραµατικές ζώνες (1.700 τ.µ.) ενσωµατώνουν την σύγχρονη τεχνολογία στην καλλιέργεια λαρβών ψαριών και την αυτοµατοποιηµένη διαχείριση και διοικούνται από ένα επιστήµονα Πιλοτική µονάδα Ιχθυοκλωβών - Σούδα H πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται στο 10ο έτος λειτουργίας της. Οι εγκαταστάσεις δηµιουργήθηκαν µε 100% Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση (πρόγραµµα INNOMAR DG REGIO µέσω του προγράµµατος CRINNO της Περιφέρειας Κρήτης). Το πρόγραµµα αυτό ήταν η βασική δραστηριότητα της µονάδας κατά τα 4 πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια εκτελέστηκαν διάφορα ερευνητικά προγράµµατα, από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν απαραίτητες επενδύσεις. Τέτοια ήταν το πρόγραµµα ΟΠΤΙΜΑ (ΕΠΑΝ, ΤΡ8) το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ και αφορούσε στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εκτροφής. Ακόµα στη µονάδα ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα FAST FISH (STREP, EU) που αφορούσε στη

6 210 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 µελέτη της συµπεριφοράς των ψαριών κατά την εκτροφή ώστε να προσδιορισθούν δείκτες ευζωίας. Σήµερα η µονάδα αποτελείται από 16 ιχθυοκλωβούς 6Χ6µ ο καθένας από τους οποίους ανάλογα µε τις ανάγκες διαµορφώνεται σε 4 µικρότερους διαστάσεων 3Χ3. Επιπλέον υπάρχουν 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαµέτρου 10 µ. (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Γενική απεικόνιση εγκαταστάσεων Στη µονάδα τοποθετήθηκε πριν 5 χρόνια ένας βυθιζόµενος ιχθυοκλωβός µε βάθος λειτουργίας τα 45 µ. Ο κλωβός αυτός είναι ο πρώτος σε παγκόσµιο επίπεδο που λειτουργεί σε αυτό το βάθος. (Εικόνα 2) Εικόνα 2. Σχέδιο του βυθιζόµενου κλωβού Η λειτουργία της µονάδας εξυπηρετείται από πλωτή πλατφόρµα και οικίσκο αποθήκευσης. Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια ενεργειακής κάλυψης της λειτουργίας µε συστοιχία φωτοβολταϊκών που έχουν τοποθετηθεί. (Εικόνα 3). α β Εικόνα 3. Οικίσκος αποθήκευσης µε τη συστοιχία φωτοβολταϊκών (α) και πλωτή πλατφόρµα (β) Στη µονάδα σήµερα εκτρέφονται 7 είδη (λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, συναγρίδα, κρανιός, µαγιάτικο, ροφός) και έχει δοκιµαστεί η εκτροφή ακόµα 3 ειδών (τσιπούρα, µυλοκόπι, συκιός). Από την αρχή λειτουργίας µέχρι και σήµερα το προσωπικό της µονάδας είναι 2 άτοµα, 1 τεχνολόγος (ΤΕ) υπεύθυνος λειτουργίας και 1 αλιεργάτης. Η πιλοτική µονάδα ιχθυοκλωβών αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών και το ΕΛΚΕΘΕ στην υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 211 καθώς µε αυτή είναι διαθέσιµες υποδοµές για την εκτροφή και µελέτη όλων των αναπτυξιακών σταδίων των ψαριών. To 2010 ανανεώθηκε για 10 ακόµα χρόνια ( ) η άδεια λειτουργίας της µονάδας, η οποία έλαβε και πιστοποίηση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την ορθή λειτουργία της (GR 94Fish0001) Αγ. Κοσµάς Οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρίσκονται στον Άγιο Κοσµά. Σε αυτές υπάρχουν εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών καθώς και ειδικευµένα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας τελικού προϊόντος. Ολόκληρη η περιοχή, όπου είναι τοποθετηµένες οι εγκαταστάσεις εκτροφής, καλύπτει 7,000 τετραγωνικά µέτρα και βρίσκεται 40 µέτρα µακριά από το κύριο κτήριο, στο οποίο στεγάζονται τα εργαστήρια διατροφής, παθολογίας και ποιότητας τελικού προϊόντος. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, εργάζονται 43 άτοµα. Από αυτά: Μόνιµο προσωπικό 34 Ερευνητές 13 Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες 2 Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 κάτοχος PhD) 8 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς- Βοηθ. Προσωπικό (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 11 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 9 Επιστήµονες (1 Κάτοχος PhD) 3 Τεχνολόγοι Τεχνικοί Βοηθ. προσωπικό 6 Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-1, φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών για το Σχήµα B-III-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (34) 12 9 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Τ.Ε EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

8 212 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, η χρηµατοδότηση για το 2009 ήταν ,38 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,55 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,58 ηµόσιοι Φορείς ,15 Ιδιωτικοί Φορείς ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών ανά πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-ΙΙΙ-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το Σχήµα Β-ΙΙΙ-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2009 (σε χιλ. )* ALLOTUNA SELFDOTT (Ath-Cre) OPTIMA GROWBASS FAST GROWERS ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΠΑΝ *Προγράµµατα µε έσοδα ~ και άνω ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΑΣ 2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ALGODIESEL ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΑΣ 2008 ΦΟΡΚΥΣ WEALTH AQUAMAX ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΥΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ SBM ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΛΙΟΥ

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213 Σχήµα Β-ΙΙΙ-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2009 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % % % ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το 2009 ξεκίνησε ένα (1) νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, πέντε (5) µελέτες και ένα (1) πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων οκτώ (8) ερευνητικών προγραµµάτων, έξι (6) µελετών, τριών (3) προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών και ενός (1) εσωτερικού προγράµµατος. Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ και από ηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδιώτες. Τα προγράµµατα του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ ΙΙΙ ). Επίσης κατά το 2009 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, υπέβαλαν ή συµµετείχαν στην υποβολή εικοσιέξι (26) προτάσεων νέων προγραµµάτων από τα οποία δύο (2) έχουν εγκριθεί εντός του 2009 (Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.7.).

10 214 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) On Farm Assessment of Stress level in fish (FAST FISH/ ). Αριθµός Συµβολαίου: SSP Αριθµός Συνεδρίας: 54/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/06-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe (SEACASE/ ). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 69/ /γ7 Dr P. Divanach Φορέας Χρηµατοδότησης: EE (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/07-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη, Αθήνα Set up of an Integrate System for the Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) farming in the Gulf of Taranto (ALLOTUNA/ ). Αριθµός Συµβολαίου: BURP n.44 of Αριθµός Συνεδρίας: 84/ /γ2, 85/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Μυλωνάς Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Οικονοµίας Ιταλίας, Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίων & Έρευνας, Ιταλίας & Τοπική Αυτοδιοίκηση περιοχής Puglia της Ιταλίας. Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 31 µήνες (01/09/07-31/03/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή Puglia, Ιταλία και Ηράκλειο, Κρήτη.

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 215 From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna, Thunnus Thynnus (SELFDOTT/ ). Αριθµός Συµβολαίου: (FP7) Αριθµός Συνεδρίας: 93/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Μυλωνάς (Σε συνεργασία µε το ΙΥ Αθήνας/Πρ.728 & ΙΘΑΒΙΓ/Πρ ) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/08-31/12/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Cartagena, Murcia, Spain, Marsaxxlock, Malta, Vibo Valentia, Puglia, Italy Σύµβαση συνεργασίας εργαστηρίου διατροφής & Ιχθυοπαθολογίας (ΕΛΚΕΘΕ) ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ. (ΑΣΤΡΑΙΑ/ 634). Αριθµός Συνεδρίας: 58/ /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Νέγκας Φορέας Χρηµατοδότησης: ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/05/06-30/04/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Βιώσιµες ιχθυοτροφές που µεγιστοποιούν τις ευεργετικές επιδράσεις των εκτρεφόµενων ψαριών στην υγεία των καταναλωτών (AQUAMAX/ 636). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 67/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ. Αλέξη Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/03/06-31/08/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Άγιος Κοσµάς, Αττική Εφαρµογή συστηµάτων βελτίωσης, ελέγχου της ποιότητας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ 715). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ14 ρ Ι. Κοτζαµάνης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιάρκεια: 9 µήνες (01/06/08-28/02/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιτωλοακαρνανία, Αττική

12 216 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna, Thunnus Thynnus (SELFDOTT/ 728). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 93/ /γ3 Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/08-31/12/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ρ I. Νέγκας (Σε συνεργασία µε το ΙΥ Κρήτης/Πρ & ΙΘΑΒΙΓ/Πρ ) Cartagena, Murcia, Spain, Marsaxxlock, Malta, Vibo Valentia, Puglia, Italy 5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (5) Πειραµατική εκτροφή ιχθυονυµφών λαβρακιού. Αριθµός Συνεδρίας: 117/ /γ3 Αριθµός Συµβολαίου: 08-Ε-2721 και 08-Ε-2721-Α Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Παπανδρουλάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: Centro de Ciencias do Mar do Algarve. Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 2 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Έλεγχος ελκυστικών τροφής στα Μεσογειακά καλλιεργούµενα ψάρια ( ). Αριθµός Συνεδρίας: 117/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Σ. Χατζηφώτης Φορέας Χρηµατοδότησης: Laboratoires PHODE. Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 2 µήνες (19/05/09-31/07/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Κρήτη

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 217 Μελέτη της επίδρασης των αποβλήτων περλίτη στην υγεία παθολογία της βενθικής πανίδας του Ακρωτηρίου Μούρη της Μήλου (ΒΑΡΥΤΙΝΗ/ 763). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 108/ /γ3 ρ Γ. Ρήγος S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε 12 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Νήσος Μήλος. Χορήγηση εµβολίου µέσω τροφής µε Biomos (ORAL VACCINATION/ 787). Αριθµός Συνεδρίας: 115/ /δ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Ρήγος Φορέας Χρηµατοδότησης: Alltech Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 6 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Πεπτικότητα δύο συµπυκνωµάτων πρωτεϊνών από το λαυράκι (SYRAL/ 799). Αριθµός Συνεδρίας: 122/ /γ7 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ. Αλέξη Φορέας Χρηµατοδότησης: SYRAL Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 6 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Υδατοκαλλιέργειες, ιατροφή ψαριών Συνεχιζόµενες Μελέτες (6) οκιµές τροφών ALLTECH INC ( ). Αριθµός Συµβολαίου: 08-Ε-2721 και 08-Ε-2721-Α Αριθµός Συνεδρίας: 98/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Παπανδρουλάκης, ρ Ι. Νέγκας Φορέας Χρηµατοδότησης: ALLTECH INC Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 7 µήνες (20/06/08-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός:

14 218 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ (ΦΟΡΚΥΣ/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 107/ /γ5, 122/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Παπανδρουλάκης, Φορέας Χρηµατοδότησης: Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 24 µήνες Α φάση: 12 µήνες (01/12/08-30/11/09) Β φάση: 12 µήνες (01/12/09-30/11/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Α φάση: Β φάση: (A) Aquaculture SBM inclusion rates with Specialty Soybean Process Through Extrusion. (B) EU: Demonstration Feeding Trials-SBM- Aquaculture (SBM/ 729). Αριθµός Συνεδρίας: 97/ /γ3, 113/ /γ14 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Κοτζαµάνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΛΑΜΑΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MANAGEMENT AE, ASA-IM Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: Α φάση: 8 µήνες (01/06/08-31/01/09) Β φάση: 10 µήνες (01/05/09-28/02/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Α φάση: Β φάση: Περιοχή Έρευνας: Αιτωλοακαρνανία Αττική. Evaluation of the effects of the commercial feed additives LYSOFORTE BOOSTER DRY and LYSOFORTE SPECIAL on growth performance of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax) and on digestibility of macronutrients and amino acids (LYSO FORTE LABRAX/ 732). Αριθµός Συνεδρίας: 97/ /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Κοτζαµάνης Φορέας Χρηµατοδότησης: KEMIN S.A. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 8 µήνες (01/06/08-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αττική Σύγκριση τροφών γόνου τσιπούρας (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΟΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 736). Αριθµός Συνεδρίας: 102/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Ρήγος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΒΙΟΜΑΡ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 6 µήνες (01/08/08-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός:

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 219 Προσδιορισµός διατροφικής αξίας ΗΡ340 ως συστατικού σιτηρεσίων τσιπούρας (AMLET 340/ 757). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ2 ρ Μ. Αλέξη HAMLET PROTEIN ιάρκεια: 8 µήνες (20/10/08-19/06/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Υδατοκαλλιέργειες, ιατροφή ψαριών 5.3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1) An International Research Consortium for promoting and developing Integrated Multi- Trophic Aquaculture (IRC-IMTA) (MARIE CURIE IRSES/ 806). Αριθµός Συµβολαίου: Grant Agreement No Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 121/ /γ5 ρ Ι. Κοτζαµάνης ΕΕ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/09-31/01/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ΕΥΡΩΠΗ-ΚΙΝΑ-Ν.ΖΗΛΑΝ ΙΑ-ΗΠΑ 5.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) Συνεργασία για Κατάρτιση στην Εκτροφή Γόνου Λαβρακιού µε την Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Παπανδρουλάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 1 µήνας (15/12/09-15/01/10) Ολικός Προϋπολογισµός : Αντικείµενο Έρευνας: Υδατοκαλλιέργειες.

16 220 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3) ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Μυλωνάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι Ιδιώτες Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: εν έχει προσδιοριστεί Ολικός Προϋπολογισµός : εν έχει προσδιοριστεί Αντικείµενο Έρευνας: Υδατοκαλλιέργειες. Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr P. Divanach Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι Ιδιώτες Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: εν έχει προσδιοριστεί Ολικός Προϋπολογισµός: εν έχει προσδιοριστεί Αντικείµενο Έρευνας: Υδατοκαλλιέργειες. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία ΙΡΙ Α Α.Ε. Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ4 ρ Κ. Μυλωνάς ΙΡΙ Α Α.Ε. ιάρκεια: 36 µήνες (01/11/08-31/10/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα 5.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1) (EQUASE 2002). Αριθµός Συνεδρίας: 116/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: M. Γιαγνίση Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι.Υ. (50%) & Ι.Ω. (50%) Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο Ολικός Προϋπολογισµός: 691 Αντικείµενο Έρευνας: ιεργαστηριακές ασκήσεις Μικροβιολογίας θαλασσινού νερού.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα An International Research Consortium for promoting and developing Integrated Multi- Trophic Aquaculture (IRC-IMTA). Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-PEOPLE-IRSES-2008 Marie Curie Action "International Research Staff Exchange Scheme" (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ι. Κοτζαµάνης. Enabling European SMEs to remediate wastes, reduce GHG emissions and produce biofuels via microalgae cultivation. Acronym: Bioalgaesorb Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-SME (call identifier), proposal nr (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ P. Divanach Οι µοριακές και φυσιολογικές αποκρίσεις των µυδιών σε ένα θερµότερο και σε χαµηλότερου ph περιβάλλον ως προϋπόθεση για την κατανόηση των επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής στις µυδοκαλλιέργειες στον Ελλαδικό χώρο. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΘΑΛΗΣ». Υποβολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Συνεργάτης Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Ε. Κώτου Μελέτη διατροφικών απαιτήσεων, παραγωγή καινοτόµων σιτηρεσίων για την επιτυχή εκτροφή του είδους (Umbrina cirrosa) µυλοκόπι Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , Πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε.Φουντουλάκη Εναλλακτικές µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας στις Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ : «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πράξη: Ι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ - Συντονιστής: ρ. Γ. Ρήγος Development of a new sea cage system for off-shore turbot (Psetta maxima) farming in the Mediterranean. Acronym: TURBOTCAGE Υπεβλήθη στην ΕΕ, Capasities: Research for SMEs. Research for the benefit of specific groups. Call 3FP7-SME TURBOTCAGE (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γ. Ρήγος. Εκτίµηση των βέλτιστων διαιτητικών επιπέδων πρωτεΐνης/ενέργειας και αξιοποίηση φυτικών πρώτων υλών ως υποκατάστατα του ιχθυάλευρου στις τροφές του µυτακιού (Diplodus puntazzo Cetti, 1777) ενός πολλά υποσχόµενου είδους για την Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια. Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ, στα πλαίσια της προκήρυξης δράσης για τη ιµερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Τουρκίας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ι. Κοτζαµάνης. Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) σε εντατικό σύστηµα εκτροφής. Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης Εθνικής Εµβέλειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε ανάδοχο την εταιρία EUROFARMA και υπεργολάβο το ΕΛΚΕΘΕ. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ι. Κοτζαµάνης.

18 222 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Τεχνητή πρόκληση της ωοτοκίας και της σπερµίασης στο κεφαλοειδές, Chelon labrosus (χελόνι)- Εφαρµογές στη διαχείριση των γεννητόρων και στον έλεγχο της αναπαραγωγής σε συνθήκες εκτροφής Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Μυλωνάς Development of reproduction and culture methods for rabbitfish (Siganus rivulatus), a new species for the Cypriot aquaculture Υπεβλήθη στο Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation of the Research Promotion Foundation (Cyprus) (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Μυλωνάς Amberjack (Seriola dumerili) rearing in the Mediterranean Sea Acronym: AMBERMED Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Μυλωνάς Ανάπτυξη µεθόδων αναπαραγωγής και εκτροφής του κρανιού (Argyrosomus regius) σαν µέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας µε την εισαγωγή νέων ειδών Ακρωνύµιο: ΚΡΑΝΙΟΣ Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Μυλωνάς Αναπαραγωγή του κόκκινου τόνου (Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus) σε συνθήκες εκτροφής και παραγωγή ιχθυδίων για πάχυνση Ακρωνύµιο: ΘΥΝΝΟΣ Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Μυλωνάς Aquaculture new species for the Mediterranean: the Amberjack (S. dumerilii) Acronym: AMBERMΟD Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, "Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs)" (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Μυλωνάς Μελέτη της επίδρασης φαρµακευτικών µανιταριών πλουσίων σε πολυσακχαρίτες, Lentinula edodes (Shiitake) και Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom) στην ανάπτυξη και ανοσοποιητικό σύστηµα του ευρωπαϊκού λαβρακιού Dicentrarchus labrax (European sea bass). Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Μ. Henry Νέα είδη ψαριών για την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια µε έµφαση σε αυτά µε γρήγορη ανάπτυξη. Μελέτη της βιολογίας τους και της αγοράς τους. Acronym: FAST GROWERS. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ιακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ν. Παπανδρουλάκης.

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 223 Μοριακή και Νευρο-ενδοκρινική Ρύθµιση της Καταπόνησης (stress) στο λαβράκι, Dicentrarhus labrax Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΘΑΛΗΣ- Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ν. Παπανδρουλάκης. Βιολογική εκτροφή τσιπούρα-λαβράκι Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης). Συµµετοχή ΙΥ-ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ν. Παπανδρουλάκης. Μελέτη της χρόνιας διαβρωτικής δερµατοπάθειας σε καλλιεργούµενα ψάρια. Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια του προγράµµατος: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2010) (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Π. Καθάριος Παρασιτισµός, παθολογία και θεραπεία του µονογενούς τρηµατώδους Microcotyle sp. σε εκτρεφόµενα φαγκριά, Pagrus pagrus. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Π. Καθάριος Προσδιορισµός των βιολογικών απαιτήσεων του τρίτωνα Charonia tritonis variegate (Lamarck, 1816) προκειµένου να επιτευχθεί η ελεγχόµενη αναπαραγωγή και εκτροφή του. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ι-ιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ P. Divanach. Ανάπτυξη σιτηρεσίου για την τσιπούρα (Sparus aurata) µε βάση τo βιοενεργητικό µoντέλο εκτροφής. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Σ. Χατζηφώτης. Development scientific, educational and entrepreneurial capacities on Marine Aquaculture, in Egypt and Tunisia, through synergy building, technology transfer and targeted investment promotion with EU Mediterranean Aquaculture sector stakeholders. Acronym: MedMarAqua Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος: European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme. Priority 1: Promotion of socioeconomic development and enhancement of the territories Measure 1.2: Strengthening economic clusters creating synergies among potentials of the Mediterranean Sea Basin countries (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Σ. Καστρινάκης.

20 224 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis, appraisal and coping styles. Acronym: COPEWELL Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Large-Scale Integrating Collobarative Project KBBE : Understanding of the basic mechanisms involved in coping strategies of fish towards improvement of welfare (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ν. Παπανδρουλάκης. Biotechnology for the exploitation of microalgae Acronym: Bio-Explore Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Πράξη 2: Large Scale Cooperative Projects. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ P. Divanach AQUAculture infrastructures for EXCELLence in European Fish research Acronym: AQUAEXCEL Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, proposal nr Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ P. Divanach Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων Fish Systems Biology: integration of Genomics and Proteomics technologies for selective breeding and knowledge-based population management of seabream (Sparus aurata). Acronym: FishBiomics. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ , Εθνική ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Κωτούλας. 6. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 6.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ -ΒΙΒΛΙΑ ADAMIDOU S., NENGAS I., ALEXIS M., FOUNDOULAKI E., NIKOLOPOULOU D., CAMPBELL, P., KARACOSTAS, I., RIGOS, G., BELL G.J. & JAUNCEY, K., Apparent nutrient digestibility and gastrointestinal evacuation time in European seabass (Dicentrarchus labrax) fed diets containing different levels of legumes. Aquaculture, 289, Issues 1-2, ADAMIDOU, S., NENGAS, I., HENRY, M., GRIGORAKIS, K., RIGOS, G., NIKOLOPOULOU, D., KOTZAMANIS, Y., BELL G.J. & JAUNCEY, K., Growth, feed utilization, health and organoleptic characteristics of European seabass (Dicentrarchus labrax) fed extruded diets including low and high levels of three different legumes. Aquaculture, 293, Issues 3-4, AUBIN, J, PAPATRYPHON E., VAN DER WERF H.M.G, PETIT J., CHATZIFOTIS S Assessment of environmental impact of finfish production systems using Life Cycle Assessment. Journal of Cleaner Production 17: CHATZIFOTIS S. VAZQUEZ-ARIAS M., I.E. PAPADAKIS, P. DIVANACH Evaluation of Feed Stimulants in Diets for Sea Bream (Sparus aurata). Israeli Journal Aquaculture. Vol 61:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό 1 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Συστηματική & Ταυτοποίηση Ιχθύων Στόχος \ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα